TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ) İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sendikacı Eğitimi Projesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ) İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sendikacı Eğitimi Projesi"

Transkript

1 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ) İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sendikacı Eğitimi Projesi 1. TANIM İş sağlığı ve güvenliği iş kazalarını, meslek hastalıklarını, ölüm ve yaralanmaları önlemek, genel sağlığı korumak ve çalışabilir durumda olmayı sürdürebilmek için işçi, işveren ve devlet tarafından üstlenilen çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. Türkiye de iş sağlığı ve güvenliği alanında olumsuz bir tablo mevcuttur. Bu olumsuz tabloyu olumlu bir tabloya çevirebilmek, Türkiye yi bu alanda gelişkin ülkeler düzeyine yükseltebilmek için konuyla ilgili tarafların çabalarını yoğunlaştırmaları gerekmektedir. Eğitim yoluyla sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamının sağlanmasında, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasında, kısa ve orta vadede iş sağlığı ve güvenliği sitemindeki uygulamaların etkinleştirilmesinde işçi konfederasyonlarının katılım ve katkıları büyük önem taşımaktadır. Proje ile tehlikeli ve riskli çalışma ortamlarında çalışan işçilerin eğitilerek daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmaları, iş kazalarının azaltılması, İSG birimlerinin ve organlarının etkin çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaratılması ve mevcut sistemin zayıf taraflarının güçlendirilmesi konusunda taraflarda ortak duyarlılık hedeflenmektedir. Proje ile işçilere iş sağlığı ve güvenliği alanına giren konularda (iş kazaları, meslek hastalıkları, ilk yardım, çalışma çevresi, ergonomi vb.) eğitim verilecek, işçilerin yasal hakları ve yükümlülükleri ile iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmeleri sağlanacaktır. Proje kapsamında önerilen yöntem, faaliyetleri temel bileşenlere ayırmak ve bu temel bileşenleri projenin hedef kitlesini göz önüne alarak organize etmekten oluşmaktadır. Proje faaliyetleri TÜRK-İŞ bünyesindeki Eğitim Bölümü nden organize edilecektir. Hedef grubunu oluşturan işçilerin profilleri bilinmektedir. Eğitmenler belirlendikten sonra il ve bölge temsilciliklerinden alınan bilgilerle hedef gruplarla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşıldıktan sonra eğitmenlerle yapılacak toplantılarla hedef gruplara verilecek hizmetlerle ilgili çalışmaların nasıl olacağı şekillenecek ve kullanılması gereken materyaller hazırlanacaktır. Hazırlık aşamasında işçilere dağıtılacak iş sağlığı ve güvenliği konularını içeren materyaller hazırlanacaktır. Hazırlanacak materyaller için mevcut kaynaklar araştırılacak, elde edilen veriler derlenecektir. İşçileri sağlık ve güvenlik kurallarına özendirebilmek amacıyla hazırlanan eğitim materyalleri kitap

2 halinde basılacaktır. Hazırlanan çalışma takvimine uygun olarak illerde uygun mekanlarda eğitime başlanacak, işçilere İSG konuları ve bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Eğitimlerde, daha önceden hazırlanan yayınlar dağıtılacak, proje afişleri kamuoyunun dikkatini çekecek yerlere asılacaktır. Eğitimlere katılacak işçilerin ve tarafların ortak sorunları için bir araya gelme, ortak değerlendirme yapma ve ortak karar oluşturma alışkanlıkları geliştirilecektir. Eğitimler tamamlandıkça anketler yapılacak, proje tamamlama raporu hazırlanacak, projenin beklentileri, hedefleri ve amaçları ile gerçekleşen durum karşılaştırılarak proje etkisi rapora dahil edilecektir. Proje raporu projenin sona ermesiyle birlikte, elde edilen veriler ışığında hazırlanacaktır. Projenin bitmesinin ardından faaliyetlerin devam etmesine ve projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmaya çalışılacaktır PROJENİN İSMİ 1.2. PROJE ALANI 1.3. PROJE ÖZETİ İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi - Sendikacı Eğitimi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Samsun, Erzurum TÜRK-İŞ üyesi işçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma bilincinin artırılmasına, tarafların ulusal mevzuattan kaynaklanan haklarını kullanmasına ve yükümlülüklerini yerine getirmesine, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle Türkiye nin GSYİH sında meydana gelen kayıpların önlenmesi çalışmalarına, işverenlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından dolayı artan maliyetlerinin azalmasına, kısa ve orta vadede iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması yoluyla iş sağlığı ve güvenliği ulusal sistemi uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, proje yürütücüsü TÜRK-İŞ tarafından işçilere ve kamuoyuna yönelik materyaller hazırlanıp dağıtılacak, görsel, işitsel eğitim araçlarıyla etkin bir biçimde yapılacak eğitimlerle 1850 işçi-sendikacı bilgilendirilip bilinçlendirilecektir. Eğitimlerde başta ÇSGB ÇASGEM olmak üzere üniversitelerin, meslek birliklerinin ve odaların birikiminden her aşamada çeşitli düzeylerde yararlanılacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bilinçlendirilmiş işçilerde tutum ve davranış değişikliği, İSG uygulamalarından sorumlu kişi, kuruluş ve kurum temsilcilerinde ve kamuoyunda bir duyarlılık yaratılması beklenmektedir. Projenin toplam bütçesi dir PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ Projenin amacı, kamu ve özel sektörde farklı işkollarında çalışan işçilerin karşılaştıkları iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ya da makul düzeye çekilmesi yoluyla sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanmasıdır.

3 Projenin üç genel hedefi bulunmaktadır: 1. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaratılmasına katkıda bulunmak. 2. İş sağlığı ve güvenliği sistemi uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yönetmelikler hakkında geniş bilgilendirmede bulunmak. Bu amaca ulaşmak için projede ulaşılması öngörülen alt hedefler şunlardır: 1.İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği alanına giren konularda (iş kazaları, meslek hastalıkları, çalışma çevresi, ergonomi vb.) bilinçlerinin artırılması, 2.İşçilerin yasal hakları ve yükümlülükleri ile iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması, 3.Bu alanda sorumluluğu bulunan kişi, kurum, kuruluş, birim ve organların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki duyarlılıklarının artırılmasıdır PROJE GEREKÇESİ MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER ÇSGB tarafından hazırlanan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi başlıklı raporda, sistemin 10 güçlü noktası ve 18 zayıf noktası tespit edilmiştir. Rapor da da belirtildiği üzere, mevcut İSG sisteminde pek çok sorun olmakla birlikte, bazı sorunlar şu şekilde sıralanmaktadır: İşyerlerinde etkin tedbirler alınamamakta, işçilere yeterli eğitim verilememekte, İSG kurullarına dengeli bir katılım sağlanamamakta, dolayısıyla kurullar etkin çalışamamaktadır. Meslek hastalıkları tanı sistemi yetersizdir. İş denetimi ise, teknik kurulların yerine getirilmesiyle sınırlıdır. Yine ÇSGB tarafından kabul edilen Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belge sinde mevcut sistemin sorunlarına işaret edilmiş, kabul edilen Eylem Planı nda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birimlerin etkin çalışması, iş kazalarının yüzde 20 oranında azaltılması, meslek hastalıkları tanı sisteminin geliştirilmesi vb. noktalara yer verilmiştir. Eğitim yoluyla sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamının sağlanmasında, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasında, İSG sitemindeki uygulamaların etkinleştirilmesinde işçi konfederasyonlarının katılım ve katkıları büyük önem taşımaktadır. Proje ile tehlikeli ve riskli çalışma ortamlarında çalışan işçiler, işçi temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu işçi temsilcileri ile sendika şube yöneticileri eğitilecek, iş kazalarının azaltılması, birimlerin ve organların etkin çalışması ve mevcut sistemin zayıf taraflarının güçlendirilmesi konusunda taraflarda ortak duyarlılık yaratılacaktır. SGK nın istatistiklerine göre, yaklaşık 780 bin işyeri ve işyerlerinde yaklaşık 6 milyon sigortalı çalışan bulunmaktadır. 50 den az çalışanı olan işyerlerinin oranı yüzde 98.7 olup, KOBİ olarak adlandırılan bu işyerlerinde toplam çalışan sayısın yüzde 56 sı istihdam edilmektedir. Yeni kabul edilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

4 Kanunu, İSG önlemlerinin tüm işletmelerde sağlanmasını hedeflemektedir. Kanunda belirtildiği gibi, işverenlerin, çalışmanın büyüklüğüne bakılmaksızın, işgücünü eğitime, bilgilendirme ve izleme dahil, gerekli her türlü tedbiri alma zorunluluğu vardır. Eğitimlerin içerik ve yöntemleri ÇSGB tarafından Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliklerle belirlenmiştir. Yine Kanun un ve yönetmeliklerin ilgili maddelerinde İSG kurullarının oluşturulması, çalışması, sağlık-güvenlik görevlilerinin istihdam edilmesi, işçilerin ve işverenlerin yükümlülükleri hükme bağlanmıştır. Türkiye deki işyerlerinin yüzde 98.7 sini oluşturan KOBİ lerde işyeri denetimi ve tıbbi muayeneler yeterli derecede yapılamamaktadır. En yüksek iş kazası oranı İSG kurulları oluşturma, işyeri ortak sağlık birimi oluşturma yükümlülüğü bulunmayan KOBİ lerde görülmektedir. SGK nın 2010 yılı istatistiklerine göre, iş kazası, 533 meslek hastalığı vakası meydana gelmiş, bunların ü ölümle sonuçlanmıştır. Tüm çalışanlar, işkolları ve kayıt dışı sektör düşünüldüğünde bu sayıların daha yüksek olduğu tahmin edilebilmektedir. Türkiye de en sık rastlanan yaralanma nedenleri; yüksekten düşme, makinelerin neden olduğu kazalar ve uçucu toksik kimyasallar yüzünden meydana gelen kazalar iken, pnömokonyoz, kas zedelenmesi ve çözücü zehirlenmeler en önemli meslek hastalıklarıdır. İlkyardım, acil tedavi hizmeti verilememekte, periyodik sağlık taramaları yapılamamakta, yapıldığında ise sonuçlar bilinmemektedir. Üretim için gerekli donanım yetersiz veya eski olduğu için güvenli değildir. Koruyucu malzemeler verilmemekte ya da yetersizdir PROJEDEN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI YOLDAN FAYDA SAĞLAYACAK GRUPLAR ILO nun Güvenlik Kültürü Raporu na göre,meslek hastalıklarının tümü, iş kazalarının yüzde 98 i önlenebilirken, Türkiye deki mevcut tablo olumsuz olduğundan ölümle ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazaları artmakta, aynı sonuçlara yol açan meslek hastalıkları ise tespit edilememektedir. Doğrudan hedef grup: 1.Kamu ve özel sektörde çalışan TÜRK-İŞ üyesi işçi ve sendikacılar(1.200 kişi) 2.İlgili Kamu Kurumu Yetkilileri 3. İşverenler 4.İş Sağlığı ve Güvenliği sistemindeki kişi, kurum, kuruluş ve birimlerin temsilcileri 5.Medya Dolaylı hedef grup: 1.Farklı sektörlerde çalışan bütün işçiler 2.Genel olarak çalışanlar ve çalışmaya aday kişiler FAYDA SAĞLAYAN GRUPLARIN NEDEN SEÇİLDİĞİ Proje kapsamındaki iller coğrafi bölgelere göre işçilerin yoğun olarak kamu ve özel sektörde çalıştıkları iller olup, bu illerde çalışan işçiler Türkiye geneli işçi profilini vermektedir. Bu çerçevede, işçilerin eğitim düzeyleri düşük, İSG

5 kurullarına katılımları etkin değil, yapılan yasal düzenlemeler ve bu alanda sürdürülen çalışmalar ( İSG Konseyi çalışmaları, Politika Belgesi, vb.) konusunda bilgilenme ve bilgilendirilme faaliyetlerine ulaşmaları yetersizdir. Proje ile işçiler İSG konusunda eğitilecek, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirilmeleri, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincine varmaları için bilgiye ulaşmaları sağlanacaktır. Etkin bir izleme, raporlama çalışması ile işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve İSG yle ilgili tarafların yükümlülüklerini yerine getirilmesi sağlanmaya çalışılacaktır PROJEDE UYGULAMA ADIMLARI 1.7. PROJENİN KATMA DEĞERİ DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI 1.Projeden fayda sağlayacak grupların eğitim ihtiyaçlarının tespitinin yapılması 2.Eğiticilerin görev tanımlarının yapılması ve seçimi 3.Eğitim programlarının geliştirilmesi 4.Eğitim materyallerinin hazırlanması 5.Eğitime alınacak grupların oluşturulması 6.Eğitimin sunulması 7.Paylaşım ortamının yaratılması 8.Raporlama ve izleme mekanizmasının oluşturulması 9.İzleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi 10.Yayınların hazırlanması ve basımı Yapılan araştırmalara göre, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle Türkiye nin GSYİH nın yaklaşık yüzde 5 i kaybolmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalığı nedeniyle kaybedilen günler sadece asgari ücret üzerinden hesaplandığında işverene maliyetin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu görülmektedir. Projenin gerçekleştirilmesiyle ulusal ekonomideki kayıplar en aza indirilebilecek, işverenin maliyeti azaltılabilecek, işçi ölümleri, sakatlanmaları azaltılabilecek, işçilerin meslek hastalıkları tedavi edilecek, Türkiye nin nitelikli işgücü korunarak işletmelerdeki verimlilik performansları artırılabilecektir. Projenin değerlendirmesi, proje kapsamındaki illerde eğitimin öncesinde, sırasında ve eğitimler tamamlandığında TÜRK-İŞ Eğitim Bölümü uzmanları, temsilciler, şube yönetim kurulu üyeleri ile eğitmenlerin ortak çalışmalarıyla yapılacaktır.proje sonuçlarının değerlendirilirken esas alınan performans göstergeleri şunlardır: 1.İhtiyaç tespiti çalışmasının yapılmış ve rapora bağlanmış olması 2.İşçi seçim kriterlerinin belirlenmiş olması 3.Bir grup eğitimcinin hazır olması 4.İşçilerin (kadın işçilerin) eğitimden geçirilmiş olması 5.Eğitimden geçirilen işçilerin (kadın işçilerin) performanslarındaki gelişmelere ilişkin görüşleri 6.Eğitimden geçirilen işçilerin üzerinde projenin yararlarını ölçmek amacıyla yapılacak anketin sonuçları 7.Eğitimden geçirilen seçilmiş sayıda işçinin (kadın işçinin) katılacağı değerlendirme toplantısı raporu

6 8.Eğitimcilerin raporları, geri bildirim (rapor, mektup, telefon, mesaj ) 9.Eğitimde kazandırılan bilgi beceri, yöntem ve araçların kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla, eğitimin bitimini takip eden yıl içinde seçilen işçilerin görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda ulaşılan bilgiler 10.Temsilcilik, sendika şube yetkililerinin katılımlarıyla yapılacak çeşitli toplantılar sonucu dile getirilecek görüşler 1.8. PROJE SÜRESİ VE ZAMAN PLANI 2. PROJE BÜTÇESİ 2.1. PROJE BÜTÇESİ GEREKÇESİ 3. PROJE ÇIKTILARI 1 Ocak Aralık (12 Ay) Projenin bütçesi ilişikte bulunan formlarda yer almaktadır. Makine / Teçhizat : Proje çerçevesinde yapılan harcamaların belgelerinin Bakanlık ilgili birimlerine sağlıklı biçimde taranıp iletilmesi için Kopyalama ve Doküman Tarama Cihazı alınması öngörülmüştür. Sarf Malzemesi: Eğitimler sırasında işçileri içinde broşür, kitap, kalem, bloknot vb. kırtasiye ve yayınların bulunduğu çantalar verilecektir. Ayrıca, bazı makine ve teçhizatın ihtiyaçlarının yanı sıra bez afiş vb. harcamaların bu bütçe kaleminden karşılanması düşünülmektedir. Hizmet Alımı: İş sağlığı ve güvenliği konusunda konularında yetkin 5 eğitmene ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitmenler işçileri eğitecekleri gibi, anketlerin hazırlanması, raporlama ve ortak değerlendirme toplantılarında görev alacaklardır. Bütçede, eğitim için gerekli malzemenin taşınması için nakliye, toplantıların yapılacağı salon için salon kirası başlığıyla bütçe kalemleri konulmuştur er adet bastırılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları ile İş Kazaları ve Korunma Yolları kitapları ve projenin bitiminde bastırılacak olan 500 adet Proje Değerlendirme Raporu da yine bu bütçe kaleminde yer almaktadır. Seyahat: TÜRK-İŞ personelinin ve eğitmenlerinin seyahatleri illerin uzaklığına, iklim koşullarına ve şehir içi ulaşıma bağlı olarak uçak, otobüs, minibüs ve taksiyle yapılacaktır. Diğer: Eğitmenler ile uzmanlarla ve projeyle ilgili TÜRK-İŞ personelinin konaklama ve ağırlamaları, yemekleri ile işçilerin öğle yemekleri bu kalemde belirtilmiştir. 1.Çalışma ortamının risk ve tehlikeleri, iş kazaları, meslek hastalıkları, ulusal mevzuat, İSG alanındaki çalışmalar vb. konularda eğitilerek bilinçlendirilmiş işçi-sendikacı. 2.İSG alanında etkin çalışmaya başlayan kurullar, birimler ve organlar, 3. Artan sayıda işçiye, sendikaya, konfederasyona ve ilgili kesimlere aktarılmış birikim ve deneyim, 4. Kapasitesi artırılmış TÜRK-İŞ, 5. Yayınlanarak hedef gruplara ulaştırılmış kitaplar ve raporlar, 6. Sürdürülebilir projeler ve faaliyetler, 7. İSG alanında duyarlıkları artmış sosyal taraflar ve kamuoyu,

7 8. Zayıf noktaları azaltılmış, güçlendirilmiş İSG sistemi, 3.1. HEDEF GRUP ÜZERİNDE BEKLENEN ETKİLER ŞARAR KAPASİTE GELİŞİMİ 3.2. YAYINLAR VE DİĞER ÇIKTILAR 3.3. PROJENİN ÇOĞALTICI ETKİSİ Projede hedeflenen kamu ve özel sektörde çalışan TÜRK-İŞ üyesi işçilerin bilinçlendirilmeleri, iş sağlığına ve güvenliğine uygun koşullarda çalışmaları bu proje ile görünür kılınacak ve bu alanda yaşanan sorunlar ortaya çıkarılacaktır. Proje ile ulusal mevzuatta belirtilmiş yükümlülükler konusunda duyarlılık artırılmış olacak, işçilere İş Kanunu ve yönetmeliklerde tanınmış haklardan yararlanmanın yolları açılacak ve böylece iş kazaları ve buna bağlı ölümler ve yaralanmalar azalacak, orta ve uzun vadede iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin zayıf noktalarının güçlendirilmesi konusunda olumlu sonuçlar elde edilebilecektir. Proje hedef grup olan işçilerin yaşamsal riskler ve tehlikeler konusunda bilgi sahibi olmalarına katkı verecek,işverenlerin ve tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki duyarlılıkları artıracaktır. Proje kapsamında yapılan eğitimler, ortaya konulan ürünler ve edinilen deneyimler kurulların, birimlerin oluşumunda, işlemesinde, ortak çalışma esaslarında ve faaliyetlerde yeni açılımlara imkan verecektir. Bu kapsamda, sağlık kurullarının iyi işlemesinde, görev ve sorumlulukların düzenlenmesinde ve etkinleştirilmesinde gelişmeler beklenmektedir. Ayrıca, İSG Kanununun çıkarılmasında, henüz onaylanmayan ILO Sözleşmelerinin onaylanması yönünde İSG alanında görevleri bulunan kamu yetkililerinin, yasa yapıcılarının da projenin çıktılarından etkilenmeleri bir başka beklentidir. Teklif edilen proje, TÜRK-İŞ in yıllardır sürdürdüğü çalışmaların yeni bir aşaması niteliğindedir. Proje faaliyetlerin tamamlanmasıyla birlikte işçilerin ve işçilerin üyesi bulundukları sendikaların tutum, beceri ve karar mekanizmalarının tespitine yönelik envanterler hazırlanacak ve işçilerin farklı alan ve iş kollarında eğitilmeleri için bir model geliştirilecektir. Proje kapsamında geliştirilen eğitim programları, eğitilmiş işçiler ve deneyimli eğitmenler, proje çıktılarının kullanılmasını, çalışmaların sürdürülebilirliğini kolaylaştıracaktır. Proje kapsamında edinilen deneyimler daha sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. Böylece proje çıktıları, işçilere yönelik geliştirilecek eğitim faaliyetlerine kullanılabilir, teşvik edilebilir kaynaklar yaratacaktır. 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı 1, adet 2.İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı 2, adet Projenin çoğaltıcı etkisi, proje yürütücüsü, işçiler, işbirliği yapılacak kuruluşlar, ilgili kamu ve özel kurumlar ile sosyal taraflar aracılığıyla çeşitli kollardan bütün ülkede etki yaratacak niteliktedir. Proje, işçilerin sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamlarında çalışmalarının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği kültürün geliştirilmesi yoluyla iş sağlığı ve

8 güvenliği sistemindeki uygulamaların geliştirilmesinde örnek teşkil edecek bir projedir. Bu projede önerilen çalışma modeliyle oluşturulacak izleme sistemi hem TÜRK-İŞ e bağlı sendikalar hem de diğer işçi-kamu çalışanları konfederasyonları ve bu konfederasyonlara bağlı sendikalar için de bir model oluşturabilecektir. Eğitimden geçirilen 1200 işçi, temsilci, baştemsilci ve sendika şube yönetim kurulu üyeleri bilgi ve deneyimlerini artan biçimde başka işçilere aktaracaktır. Proje faaliyetlerinin ve projeden çıkan ürünlerin geniş bir kamuoyuna aktarılması, duyurulması projenin çoğaltıcı etkisini artıracaktır SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 4. RİSKLER PROJE ÖZET BİLGİ FORMU Proje yürütücüsü olan TÜRK-İŞ, zaten üye işçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyetlerde bulunmakta, yıllık eğitim programlarında bu konuya yer vermekte, ÇSGB tarafından oluşturulan İSG Konseyi nde temsil edilmekte, gerek Bakanlığın gerekse sosyal partnerler ile meslek birliklerinin ve odaların çeşitli etkinliklerine aktif olarak katılmaktadır. Proje süresince işçiler İSG konularında eğitilecek, proje bittikten sonra da bu alandaki faaliyetlerin sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecektir. Alanında yetkin uzmanlardan oluşan TÜRK-İŞ, tüzüğünde yer alan ilkelerden hareketle, uzun yıllara dayanan deneyimi ve birikimiyle proje bittikten sonra da bu alandaki çalışmalarını sürdürecektir. Projede işbirliği yapılacak başta ÇASGEM olmak üzere ilgili meslek birlikleri ve odalar ile üniversitelerin ilgili birimleri hali hazırdaki kapasiteleri ile bu tür proje ve çalışmalara destek vermeleri, dolayısıyla bu projenin sürdürülebilirliği konusunda herhangi bir kuşku duyulmamaktadır. Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, proje sona erdiğinde projeyi yürütmekte olan yapı işlerliğini kapasitesi geliştirilmiş olarak sürdürmeye devam edecektir. Hedef grubun projeye yeterince inanmaması, eğitimlere aktif olarak katılmaması; eğitimcilerin konularında yetkin kişilerden seçilmemesi; izleme ve değerlendirmenin, raporlamanın eksik yapılması projenin amaca uygun ilerlemesinde risk yaratabilir. Teşvik edici modelin geliştirilememesi, işverenlerde tutum değişikliği yaratılamaması projenin sürdürülebilirliğini azaltabilir. Farklı alanlarda uyguladığı projelerle zengin bir deneyime, işvereniyle, üniversitesiyle ortak çalışma kültürüne, alanlarında yetkin isimlerle çalışma pratiğine, işçileriyle ve sendikalarıyla canlı ilişki ve iletişime sahip olan TÜRK-İŞ söz konusu riskleri minimum bir düzeyde tutacak güçtedir. Ekte proje özet bilgi formuna yer verilmektedir.

9 EK-2 PROJE ÖZET BİLGİ FORMU Proje No: 1 Proje İsmi: İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Eğitimi Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırmacılar: TÜRK-İŞ Projenin Yürütüldüğü Kuruluş ve Adresi: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Bayındır Sk. No:10 Kızılay / Ankara Destekleyen Kuruluş(ların) Adı ve Adresi: ÇSGB ÇASGEM, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: (12 Ay) Öz TÜRK-İŞ üyesi işçilere ve kadın işçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma bilincinin artırılmasına, tarafların ulusal mevzuattan kaynaklanan haklarını kullanmasına ve yükümlülüklerini yerine getirmesine, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle Türkiye nin GSYİH sında meydana gelen kayıpların önlenmesi çalışmalarına, işverenlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından dolayı artan maliyetlerinin azalmasına, kısa ve orta vadede iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması yoluyla iş sağlığı ve güvenliği ulusal sistemi uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, proje yürütücüsü TÜRK-İŞ tarafından işçilere, kadın işçilere ve kamuoyuna yönelik materyaller hazırlanıp dağıtılacak, görsel, işitsel eğitim araçlarıyla etkin bir biçimde yapılacak eğitimlerle 1850 işçi-sendikacı bilgilendirilip bilinçlendirilecektir. Eğitimlerde başta ÇSGB ÇASGEM olmak üzere üniversitelerin, meslek birliklerinin ve odaların birikiminden her aşamada çeşitli düzeylerde yararlanılacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bilinçlendirilmiş işçilerde tutum ve davranış değişikliği, İSG uygulamalarından sorumlu kişi, kuruluş ve kurum temsilcilerinde ve kamuoyunda bir duyarlılık yaratılması beklenmektedir. Projenin toplam bütçesi dir. Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliğini Birlikte İnşa Edelim

10 EK-3 Proje İsmi İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Eğitimi TÜRK-İŞ PROJE ÖNERİSİ BÜTÇE Proje Yürütücüsü TÜRK-İŞ Öneren Kuruluş Destekleyen Diğer Kuruluş ÇSGB ÇASGEM Destekleyen Diğer Kuruluş ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Bütçe () Önerilen (Doldurunuz) Onaylanan(Boş bırakınız) Proje Yürütücüsü Katkısı Öneren Kuruluş Katkısı İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Katkısı Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı Toplam Bütçe , Proje Süresi 1 Yıl (12 ay) Başlama Tarihi

11 Proje İsmi İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Eğitimi Proje Yürütücüsü TÜRK-İŞ Adresi TÜRK-İŞ Genel Merkezi Bayındır Sk. No:10 Kızılay / Ankara Telefon Faks ÖZET Bu proje, 4857 Sayılı İş Kanununun 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. TÜRK-İŞ üyesi işçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma bilincinin artırılmasına, tarafların ulusal mevzuattan kaynaklanan haklarını kullanmasına ve yükümlülüklerini yerine getirmesine, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle Türkiye nin GSYİH sında meydana gelen kayıpların önlenmesi çalışmalarına, işverenlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından dolayı artan maliyetlerinin azalmasına, kısa ve orta vadede iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması yoluyla iş sağlığı ve güvenliği ulusal sistemi uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, proje yürütücüsü TÜRK-İŞ tarafından işçilere ve kamuoyuna yönelik materyaller hazırlanıp dağıtılacak, görsel, işitsel eğitim araçlarıyla etkin bir biçimde yapılacak eğitimlerle 165 işçi-sendikacı bilgilendirilip bilinçlendirilecektir. Eğitimlerde başta ÇSGB ÇASGEM olmak üzere üniversitelerin, meslek birliklerinin ve odaların birikiminden her aşamada çeşitli düzeylerde yararlanılacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bilinçlendirilmiş işçilerde tutum ve davranış değişikliği, İSG uygulamalarından sorumlu kişi, kuruluş ve kurum temsilcilerinde ve kamuoyunda bir duyarlılık yaratılması beklenmektedir. Projenin toplam bütçesi dir.( İki yüz bin ) Anahtar Sözcükler Önlemek Ödemekten Daha Ucuzdur

12 EK-4 PROJENİN GENEL BÜTÇESİ Önerilen (Doldurunuz) () Katkı Kaynağı Makine Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Yardımcı Personel Seyahat (Diğer) Toplam Proje Yürütücüsü Katkısı Öneren Kuruluş Katkısı İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Katkısı Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı Toplam Onaylanan (Boş Bırakınız) İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Katkısı Düzeltilmiş Toplam

13 EK-5 TÜRK-İŞ PROJESİ BÜTÇE ÖDEME PLANI Önerilen (Doldurunuz) () Dönem Makine Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Yardımcı Personel Seyahat (Diğer) Toplam Ocak-Haziran Temmuz- Aralık Toplam Onaylanan (Boş Bırakınız) Dönem Ocak-Haziran 2011 Temmuz- Aralık 2011 Toplam Makine Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Yardımcı Personel Seyahat (Diğer) Toplam

14 BÜTÇE KALEMLERİ Önerilen (Doldurunuz) Harcama Kalemleri Her biri Toplam Makine / Teçhizat (Proforma fatura/teklif mektubu ekleyiniz) 1. Bilgisayar ve Yazılım 2. Elektronik Sunum Cihazı 2.000, ,00 3. Kopyalama ve Doküman Tarama Cihazı 4. Sarf Malzemesi 1. Çanta ,00 2.Kırtasiye 3.Branda, Afiş,PVC Kart 5.000,00 4.Bloknot 5. Hizmet Alımı (Önemli alımlar için teklif mektubu ekleyiniz) 1. Salon Kirası 2.Eğitici Hakları Üniversite hocaları (4 hoca x x 8 seminer = ,80 ) ,00 3.Nakliye 1.000,00 4. Yayınlar ( 2000 er adet 2 kitap ) 7.000,00 5. Yardımcı Personel Seyahat 1. Uçak 2.Otobüs 3.TÜRK-İŞ Minibüs 4.Taksi ,00 (Diğer) 1.Yemek ( 8x150kişix 40 x 2 gün= , ,00 ) 2.Konaklama ve Ağırlama ,00 3. Harcırah 5.000, , , , ,00 4. Cafe Break (kuru pasta, çay, ikram vs.) 2.867,00 GENEL TOPLAM ,00 () Onaylanan (Boş Bırakınız)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1) İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi (Analizi) Projesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1) İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi (Analizi) Projesi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1) İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi (Analizi) Projesi 1. TANIM 1.1. PROJENİN İSMİ 1.2. PROJE ALANI 1.3. PROJE ÖZETİ İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi (Analizi)

Detaylı

HAK-İŞ YERELDEN MERKEZE KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ

HAK-İŞ YERELDEN MERKEZE KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ HAK-İŞ YERELDEN MERKEZE KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ PROJE TEKLİF FORMATI (EK-1) 1. Projenin İsmi: HAK-İŞ Yerelden Merkeze Kurumsal Gelişim Projesi 2. Proje Uygulama Ekibi: Proje Ekibi 3 kişiden oluşacaktır.

Detaylı

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) Sendikal Harekette Kadın Sesi Projesi Çalışan Kadınların Sorunlarına Model Oluşturma Projesi.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) Sendikal Harekette Kadın Sesi Projesi Çalışan Kadınların Sorunlarına Model Oluşturma Projesi. HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) Sendikal Harekette Kadın Sesi Projesi 1. TANIM 1.1. PROJENİN İSMİ 1.2. PROJE ALANI 1.3. PROJE ÖZETİ 1.4. PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ Sendikal Harekette Kadın

Detaylı

1. Projenin İsmi: 2. Proje Uygulama Ekibi: 3. Proje Özeti: Liman İşyerlerinde İş Güvenliği İçin Diyalog

1. Projenin İsmi: 2. Proje Uygulama Ekibi: 3. Proje Özeti: Liman İşyerlerinde İş Güvenliği İçin Diyalog TÜRKİYE LİMAN VE KARA TAHMİL-TAHLİYE İŞÇİLERİ SENDİKASI (LİMAN-İŞ) 1. Projenin İsmi: 2. Proje Uygulama Ekibi: 3. Proje Özeti: Liman İşyerlerinde İş Güvenliği İçin Diyalog Proje koordinasyon ekibi 3 kişiden

Detaylı

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI. Çalışma Hayatının Sorunlarına İlişkin Kamuoyunda Duyarlılık Oluşturulmasına Yönelik Proje

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI. Çalışma Hayatının Sorunlarına İlişkin Kamuoyunda Duyarlılık Oluşturulmasına Yönelik Proje İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Çalışma Hayatının Sorunlarına İlişkin Kamuoyunda Duyarlılık Oluşturulmasına Yönelik Proje 1. TANIM 1.1. PROJENİN İSMİ 1.2. PROJE ALANI 1.3. PROJE ÖZETİ Çalışma Hayatının Sorunlarına

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile Nitelikli Verinin Toplanması ve Yönetilmesi (CSGBNET)

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile Nitelikli Verinin Toplanması ve Yönetilmesi (CSGBNET) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile Nitelikli Verinin Toplanması ve Yönetilmesi (CSGBNET) İçindekiler 1. Ortak Veri Modeli Nedir? 2. İletişim Mimarisi 3. Temel Başlıklar 4. Ortak Minimum Veri

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ÇASGEM)

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ÇASGEM) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ÇASGEM) 1) İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Konusunda Farkındalık Oluşturma ve Bilinçlendirme Projesi 1. TANIM 1.1. PROJENİN İSMİ

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 1) Çalışma Yaşamında Risk Grupları Kapasite ve Duyarlılık Arttırma Projesi

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 1) Çalışma Yaşamında Risk Grupları Kapasite ve Duyarlılık Arttırma Projesi ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1) Çalışma Yaşamında Risk Grupları Kapasite ve Duyarlılık Arttırma Projesi 1. TANIM 1.1. PROJENİN İSMİ 1.2. PROJE ALANI 1.3. PROJE ÖZETİ Çalışma Yaşamında Risk Grupları Kapasite

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı 5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012 AÇIKLAMA Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013 S.No Yapılacak işin adı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak - 2013

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARDAN KAYNAK KULLANMAK ÜZERE HAZIRLANAN PROJELER İÇİN

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARDAN KAYNAK KULLANMAK ÜZERE HAZIRLANAN PROJELER İÇİN T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARDAN KAYNAK KULLANMAK ÜZERE HAZIRLANAN PROJELER İÇİN BAŞVURU, UYGULAMA VE İZLEME REHBERİ MART 2013 1. GİRİŞ 1.1. Amaç

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 1. Proje Hakkında Genel Bilgi PROJE BAŞLIĞI: Başvuru Formu PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM: (Bölüm, Fakülte) DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: (Kuruluşun

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2010 yılında ülkemizde 62903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana geldi. 1454 çalışan iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 6331

Detaylı

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, kuaför/berber/güzellik salonlarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

TUJJB PROJE ÖNERİSİ (İKİNCİ AŞAMA) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TUJJB PROJE ÖNERİSİ (İKİNCİ AŞAMA) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR TUJJB PROJE ÖNERİSİ (İKİNCİ AŞAMA) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR TUJJB ye verilen araştırma projesi önerileri, DDYK tarafından bir ön değerlendirmeden geçirilir. Bu çalışma sonucunda, ikinci aşama değerlendirilmeye

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 24.10.2013 İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz?

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz? ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak siz değerli danışanlarımızın İş güvenliği Uzmanı,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu: 3008 sayılı, 1936 931 sayılı, 1967 1475 sayılı, 1971

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

www.avrupa.info.tr İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

www.avrupa.info.tr İş Sağlığı ve Güvenliği Günü www.avrupa.info.tr İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 28 Nisan 2015 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, her yıl 28 Nisan tarihinde kutlanan bir Birleşmiş Milletler günüdür. Amaç, güvenli çalışma, iş bağlantılı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU Proje AB tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği nin yararlanıcı olduğu Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı Çocuk Haklarının

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İÇ ARAŞTIRMA DESTEKLERİ PROJE ÖNERİ FORMU

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İÇ ARAŞTIRMA DESTEKLERİ PROJE ÖNERİ FORMU MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İÇ ARAŞTIRMA DESTEKLERİ PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BİLGİLERİ Proje Başlığı: Proje Süresi: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ* Adı ve Soyadı Birimi Tel Faks E-Posta Ünvanı Adresi Başvuru Tarihi İmza Bölüm/Program

Detaylı

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com

A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com A.Sinan KABAKCI Elektrik-Elektronik Yük. Müh Yönetim Kurulu Üyesi askabakci@gmail.com Dernek olarak ana amacımız: Üretici firmaların ARGE faaliyetlerini geliştirmeleri ve ihracat potansiyellerini artırmaları

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU Proje No: (Proje Yönetimi Ofisi tarafından verilir) Proje Başlığı Proje Alanı Sağlık Bilimleri Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

İSG Kanunu ve Ülkemizde İSG Hizmetleri

İSG Kanunu ve Ülkemizde İSG Hizmetleri İSG Kanunu ve Ülkemizde İSG Hizmetleri Dr. Rana GÜVEN, MSc., PhD. Genel Md. Yrd. 24 Eylül 2013, İstanbul İÇERİK İSG Kanunu Sonrası Neler Yaptık? İSG Hizmetleri Hedef ve Planlamalar MEVZUAT TABLOSU 23.9.2013

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEGİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİ FORMU

TÜRK TORAKS DERNEGİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİ FORMU TÜRK TORAKS DERNEGİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİ FORMU Formu 10 puntodan küçük olmayan harflerle doldurunuz. Ayrıntılı bilgi için ek kağıt kullanabilirsiniz. Proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacıların

Detaylı

BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ

BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ VOLKAN İTFAİYE ARAÇLARI

Detaylı

6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon

6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon 6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon Yrd.Doç.Dr.Zeynep Şişli İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çalışmanın Sorusu; Türk hukukunda

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BÜLTEN - 2017/1 BİRLİKTE VARIZ ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ 13 MART 2012 ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri San-Tez Programı

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENAR PROJE DEĞERLENDİRME FORMU Proje Yürütücüsü Adı Soyadı veya Firma Adı : Proje Konu Başlığı : Proje Kodu : Değerlendirenin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM. Prof. Dr. Ayfer TEZEL SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Prof. Dr. Ayfer TEZEL Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Taslağını Hazırlayanlar Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SDP nın Amaçları Etkililik Verimlilik Hakkaniyet sağlık

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705

Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Tarih: 04.02.2014 Sayı: 1705 Konu: Samsun Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi & Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi İçin Ortak Tanıtım,

Detaylı

IGA İŞGÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? İş işten geçmeden bu cezalardan korumak için firmanızın yanınızdayız...

IGA İŞGÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? İş işten geçmeden bu cezalardan korumak için firmanızın yanınızdayız... www.isguvenligianaliz.com uzman@isguvenligianaliz.com www.twitter.com/isguvenligianaliz IGA İŞGÜVENLİĞİ NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ? Çalışma Bakanlığı'nın istatistik açıklamalarına göre 2010 yılında

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanları İçin Yenileme Eğitimi Programı

İş Güvenliği Uzmanları İçin Yenileme Eğitimi Programı İş Güvenliği Uzmanları İçin Yenileme Eğitimi Programı Sıra No Konular Süresi 1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 1 2 Dünya da ve Türkiye de İSG nin Mevcut Durumu ve Gelişmeler 1

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu. İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.tr İşyeri örgütlenmesinde İSİG İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı, işçilerin

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Devlet Devletin Ödevi İşverenlerin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TURİZM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TURİZM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TURİZM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB TURİZM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecek ve çalışanların istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Haftalık çalışma süresi fazla mesai ve denkleştirme yapılması hallerinde 55

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 İş Güvenliği Mühendisliği Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 2007 Yılı SSK İstatistikleri İş Kazası Sayısı : 80602 İş kazaları sonucu ölüm sayısı : 1043 Sürekli iş

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ (2013/1 Sayılı Genelge) Hazırlayan: Dr. Nejla Can Güler AB Uzmanı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 20 Kasım 2013 SUNUM PLANI I. GENELGENİN

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İsmail GERİM Genel Müdür Yardımcısı 07 Mayıs 2013, İZMİR İSG Verileri ve Maliyetleri

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖNERİ ÖZETİ VE ANAHTAR KELİMELER: (Projenin literatürdeki yeri, özgün değeri, amacı, yöntem,

Detaylı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Metal Sektöründe İSG Altan ÇETİNKAL 1959; Türkiye nin ilk işveren sendikası Rekabet edebilirliği ve verimliliği artırarak endüstri ilişkilerini sürekli,

Detaylı

SAĞLIK, SPOR VE KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

SAĞLIK, SPOR VE KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ SAĞLIK, SPOR VE KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ 26 Eylül 2014 2013-2014 Öğretim Yılı Performans Değerlendirmesi Sonucu Faaliyetine Devam eden ve Kapanan Öğrenci Topluluklarının

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ DENEYİMİ

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ DENEYİMİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ DENEYİMİ KURUM ÖZELLİKLERİ Hastane yatak sayısı: 750 Personel Sayısı: 1229 194 Öğretim Üyesi 46 Araştırma Görevlisi Toplam

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

Eczacıbaşı Topluluğu nda Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Eczacıbaşı Topluluğu nda Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Eczacıbaşı Topluluğu nda Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 29. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İSG 4-5 MAYIS 2015 ANIL SUGETİREN

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK ALANINDA AR-GE PROJESİ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI

MÜHENDİSLİK ALANINDA AR-GE PROJESİ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI MÜHENDİSLİK ALANINDA AR-GE PROJESİ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİM PROGRAMI 1. PROGRAMIN AMACI ve KAPSAMI Bu eğitim programı ile 21.yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek mühendislik alanındaki genç araştırmacıların

Detaylı