TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ) İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sendikacı Eğitimi Projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ) İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sendikacı Eğitimi Projesi"

Transkript

1 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ) İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sendikacı Eğitimi Projesi 1. TANIM İş sağlığı ve güvenliği iş kazalarını, meslek hastalıklarını, ölüm ve yaralanmaları önlemek, genel sağlığı korumak ve çalışabilir durumda olmayı sürdürebilmek için işçi, işveren ve devlet tarafından üstlenilen çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. Türkiye de iş sağlığı ve güvenliği alanında olumsuz bir tablo mevcuttur. Bu olumsuz tabloyu olumlu bir tabloya çevirebilmek, Türkiye yi bu alanda gelişkin ülkeler düzeyine yükseltebilmek için konuyla ilgili tarafların çabalarını yoğunlaştırmaları gerekmektedir. Eğitim yoluyla sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamının sağlanmasında, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasında, kısa ve orta vadede iş sağlığı ve güvenliği sitemindeki uygulamaların etkinleştirilmesinde işçi konfederasyonlarının katılım ve katkıları büyük önem taşımaktadır. Proje ile tehlikeli ve riskli çalışma ortamlarında çalışan işçilerin eğitilerek daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmaları, iş kazalarının azaltılması, İSG birimlerinin ve organlarının etkin çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaratılması ve mevcut sistemin zayıf taraflarının güçlendirilmesi konusunda taraflarda ortak duyarlılık hedeflenmektedir. Proje ile işçilere iş sağlığı ve güvenliği alanına giren konularda (iş kazaları, meslek hastalıkları, ilk yardım, çalışma çevresi, ergonomi vb.) eğitim verilecek, işçilerin yasal hakları ve yükümlülükleri ile iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmeleri sağlanacaktır. Proje kapsamında önerilen yöntem, faaliyetleri temel bileşenlere ayırmak ve bu temel bileşenleri projenin hedef kitlesini göz önüne alarak organize etmekten oluşmaktadır. Proje faaliyetleri TÜRK-İŞ bünyesindeki Eğitim Bölümü nden organize edilecektir. Hedef grubunu oluşturan işçilerin profilleri bilinmektedir. Eğitmenler belirlendikten sonra il ve bölge temsilciliklerinden alınan bilgilerle hedef gruplarla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşıldıktan sonra eğitmenlerle yapılacak toplantılarla hedef gruplara verilecek hizmetlerle ilgili çalışmaların nasıl olacağı şekillenecek ve kullanılması gereken materyaller hazırlanacaktır. Hazırlık aşamasında işçilere dağıtılacak iş sağlığı ve güvenliği konularını içeren materyaller hazırlanacaktır. Hazırlanacak materyaller için mevcut kaynaklar araştırılacak, elde edilen veriler derlenecektir. İşçileri sağlık ve güvenlik kurallarına özendirebilmek amacıyla hazırlanan eğitim materyalleri kitap

2 halinde basılacaktır. Hazırlanan çalışma takvimine uygun olarak illerde uygun mekanlarda eğitime başlanacak, işçilere İSG konuları ve bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Eğitimlerde, daha önceden hazırlanan yayınlar dağıtılacak, proje afişleri kamuoyunun dikkatini çekecek yerlere asılacaktır. Eğitimlere katılacak işçilerin ve tarafların ortak sorunları için bir araya gelme, ortak değerlendirme yapma ve ortak karar oluşturma alışkanlıkları geliştirilecektir. Eğitimler tamamlandıkça anketler yapılacak, proje tamamlama raporu hazırlanacak, projenin beklentileri, hedefleri ve amaçları ile gerçekleşen durum karşılaştırılarak proje etkisi rapora dahil edilecektir. Proje raporu projenin sona ermesiyle birlikte, elde edilen veriler ışığında hazırlanacaktır. Projenin bitmesinin ardından faaliyetlerin devam etmesine ve projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmaya çalışılacaktır PROJENİN İSMİ 1.2. PROJE ALANI 1.3. PROJE ÖZETİ İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi - Sendikacı Eğitimi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Samsun, Erzurum TÜRK-İŞ üyesi işçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma bilincinin artırılmasına, tarafların ulusal mevzuattan kaynaklanan haklarını kullanmasına ve yükümlülüklerini yerine getirmesine, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle Türkiye nin GSYİH sında meydana gelen kayıpların önlenmesi çalışmalarına, işverenlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından dolayı artan maliyetlerinin azalmasına, kısa ve orta vadede iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması yoluyla iş sağlığı ve güvenliği ulusal sistemi uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, proje yürütücüsü TÜRK-İŞ tarafından işçilere ve kamuoyuna yönelik materyaller hazırlanıp dağıtılacak, görsel, işitsel eğitim araçlarıyla etkin bir biçimde yapılacak eğitimlerle 1850 işçi-sendikacı bilgilendirilip bilinçlendirilecektir. Eğitimlerde başta ÇSGB ÇASGEM olmak üzere üniversitelerin, meslek birliklerinin ve odaların birikiminden her aşamada çeşitli düzeylerde yararlanılacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bilinçlendirilmiş işçilerde tutum ve davranış değişikliği, İSG uygulamalarından sorumlu kişi, kuruluş ve kurum temsilcilerinde ve kamuoyunda bir duyarlılık yaratılması beklenmektedir. Projenin toplam bütçesi dir PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ Projenin amacı, kamu ve özel sektörde farklı işkollarında çalışan işçilerin karşılaştıkları iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ya da makul düzeye çekilmesi yoluyla sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanmasıdır.

3 Projenin üç genel hedefi bulunmaktadır: 1. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaratılmasına katkıda bulunmak. 2. İş sağlığı ve güvenliği sistemi uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yönetmelikler hakkında geniş bilgilendirmede bulunmak. Bu amaca ulaşmak için projede ulaşılması öngörülen alt hedefler şunlardır: 1.İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği alanına giren konularda (iş kazaları, meslek hastalıkları, çalışma çevresi, ergonomi vb.) bilinçlerinin artırılması, 2.İşçilerin yasal hakları ve yükümlülükleri ile iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması, 3.Bu alanda sorumluluğu bulunan kişi, kurum, kuruluş, birim ve organların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki duyarlılıklarının artırılmasıdır PROJE GEREKÇESİ MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER ÇSGB tarafından hazırlanan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi başlıklı raporda, sistemin 10 güçlü noktası ve 18 zayıf noktası tespit edilmiştir. Rapor da da belirtildiği üzere, mevcut İSG sisteminde pek çok sorun olmakla birlikte, bazı sorunlar şu şekilde sıralanmaktadır: İşyerlerinde etkin tedbirler alınamamakta, işçilere yeterli eğitim verilememekte, İSG kurullarına dengeli bir katılım sağlanamamakta, dolayısıyla kurullar etkin çalışamamaktadır. Meslek hastalıkları tanı sistemi yetersizdir. İş denetimi ise, teknik kurulların yerine getirilmesiyle sınırlıdır. Yine ÇSGB tarafından kabul edilen Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belge sinde mevcut sistemin sorunlarına işaret edilmiş, kabul edilen Eylem Planı nda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birimlerin etkin çalışması, iş kazalarının yüzde 20 oranında azaltılması, meslek hastalıkları tanı sisteminin geliştirilmesi vb. noktalara yer verilmiştir. Eğitim yoluyla sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamının sağlanmasında, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasında, İSG sitemindeki uygulamaların etkinleştirilmesinde işçi konfederasyonlarının katılım ve katkıları büyük önem taşımaktadır. Proje ile tehlikeli ve riskli çalışma ortamlarında çalışan işçiler, işçi temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu işçi temsilcileri ile sendika şube yöneticileri eğitilecek, iş kazalarının azaltılması, birimlerin ve organların etkin çalışması ve mevcut sistemin zayıf taraflarının güçlendirilmesi konusunda taraflarda ortak duyarlılık yaratılacaktır. SGK nın istatistiklerine göre, yaklaşık 780 bin işyeri ve işyerlerinde yaklaşık 6 milyon sigortalı çalışan bulunmaktadır. 50 den az çalışanı olan işyerlerinin oranı yüzde 98.7 olup, KOBİ olarak adlandırılan bu işyerlerinde toplam çalışan sayısın yüzde 56 sı istihdam edilmektedir. Yeni kabul edilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

4 Kanunu, İSG önlemlerinin tüm işletmelerde sağlanmasını hedeflemektedir. Kanunda belirtildiği gibi, işverenlerin, çalışmanın büyüklüğüne bakılmaksızın, işgücünü eğitime, bilgilendirme ve izleme dahil, gerekli her türlü tedbiri alma zorunluluğu vardır. Eğitimlerin içerik ve yöntemleri ÇSGB tarafından Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliklerle belirlenmiştir. Yine Kanun un ve yönetmeliklerin ilgili maddelerinde İSG kurullarının oluşturulması, çalışması, sağlık-güvenlik görevlilerinin istihdam edilmesi, işçilerin ve işverenlerin yükümlülükleri hükme bağlanmıştır. Türkiye deki işyerlerinin yüzde 98.7 sini oluşturan KOBİ lerde işyeri denetimi ve tıbbi muayeneler yeterli derecede yapılamamaktadır. En yüksek iş kazası oranı İSG kurulları oluşturma, işyeri ortak sağlık birimi oluşturma yükümlülüğü bulunmayan KOBİ lerde görülmektedir. SGK nın 2010 yılı istatistiklerine göre, iş kazası, 533 meslek hastalığı vakası meydana gelmiş, bunların ü ölümle sonuçlanmıştır. Tüm çalışanlar, işkolları ve kayıt dışı sektör düşünüldüğünde bu sayıların daha yüksek olduğu tahmin edilebilmektedir. Türkiye de en sık rastlanan yaralanma nedenleri; yüksekten düşme, makinelerin neden olduğu kazalar ve uçucu toksik kimyasallar yüzünden meydana gelen kazalar iken, pnömokonyoz, kas zedelenmesi ve çözücü zehirlenmeler en önemli meslek hastalıklarıdır. İlkyardım, acil tedavi hizmeti verilememekte, periyodik sağlık taramaları yapılamamakta, yapıldığında ise sonuçlar bilinmemektedir. Üretim için gerekli donanım yetersiz veya eski olduğu için güvenli değildir. Koruyucu malzemeler verilmemekte ya da yetersizdir PROJEDEN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI YOLDAN FAYDA SAĞLAYACAK GRUPLAR ILO nun Güvenlik Kültürü Raporu na göre,meslek hastalıklarının tümü, iş kazalarının yüzde 98 i önlenebilirken, Türkiye deki mevcut tablo olumsuz olduğundan ölümle ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazaları artmakta, aynı sonuçlara yol açan meslek hastalıkları ise tespit edilememektedir. Doğrudan hedef grup: 1.Kamu ve özel sektörde çalışan TÜRK-İŞ üyesi işçi ve sendikacılar(1.200 kişi) 2.İlgili Kamu Kurumu Yetkilileri 3. İşverenler 4.İş Sağlığı ve Güvenliği sistemindeki kişi, kurum, kuruluş ve birimlerin temsilcileri 5.Medya Dolaylı hedef grup: 1.Farklı sektörlerde çalışan bütün işçiler 2.Genel olarak çalışanlar ve çalışmaya aday kişiler FAYDA SAĞLAYAN GRUPLARIN NEDEN SEÇİLDİĞİ Proje kapsamındaki iller coğrafi bölgelere göre işçilerin yoğun olarak kamu ve özel sektörde çalıştıkları iller olup, bu illerde çalışan işçiler Türkiye geneli işçi profilini vermektedir. Bu çerçevede, işçilerin eğitim düzeyleri düşük, İSG

5 kurullarına katılımları etkin değil, yapılan yasal düzenlemeler ve bu alanda sürdürülen çalışmalar ( İSG Konseyi çalışmaları, Politika Belgesi, vb.) konusunda bilgilenme ve bilgilendirilme faaliyetlerine ulaşmaları yetersizdir. Proje ile işçiler İSG konusunda eğitilecek, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirilmeleri, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincine varmaları için bilgiye ulaşmaları sağlanacaktır. Etkin bir izleme, raporlama çalışması ile işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve İSG yle ilgili tarafların yükümlülüklerini yerine getirilmesi sağlanmaya çalışılacaktır PROJEDE UYGULAMA ADIMLARI 1.7. PROJENİN KATMA DEĞERİ DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI 1.Projeden fayda sağlayacak grupların eğitim ihtiyaçlarının tespitinin yapılması 2.Eğiticilerin görev tanımlarının yapılması ve seçimi 3.Eğitim programlarının geliştirilmesi 4.Eğitim materyallerinin hazırlanması 5.Eğitime alınacak grupların oluşturulması 6.Eğitimin sunulması 7.Paylaşım ortamının yaratılması 8.Raporlama ve izleme mekanizmasının oluşturulması 9.İzleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi 10.Yayınların hazırlanması ve basımı Yapılan araştırmalara göre, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle Türkiye nin GSYİH nın yaklaşık yüzde 5 i kaybolmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalığı nedeniyle kaybedilen günler sadece asgari ücret üzerinden hesaplandığında işverene maliyetin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu görülmektedir. Projenin gerçekleştirilmesiyle ulusal ekonomideki kayıplar en aza indirilebilecek, işverenin maliyeti azaltılabilecek, işçi ölümleri, sakatlanmaları azaltılabilecek, işçilerin meslek hastalıkları tedavi edilecek, Türkiye nin nitelikli işgücü korunarak işletmelerdeki verimlilik performansları artırılabilecektir. Projenin değerlendirmesi, proje kapsamındaki illerde eğitimin öncesinde, sırasında ve eğitimler tamamlandığında TÜRK-İŞ Eğitim Bölümü uzmanları, temsilciler, şube yönetim kurulu üyeleri ile eğitmenlerin ortak çalışmalarıyla yapılacaktır.proje sonuçlarının değerlendirilirken esas alınan performans göstergeleri şunlardır: 1.İhtiyaç tespiti çalışmasının yapılmış ve rapora bağlanmış olması 2.İşçi seçim kriterlerinin belirlenmiş olması 3.Bir grup eğitimcinin hazır olması 4.İşçilerin (kadın işçilerin) eğitimden geçirilmiş olması 5.Eğitimden geçirilen işçilerin (kadın işçilerin) performanslarındaki gelişmelere ilişkin görüşleri 6.Eğitimden geçirilen işçilerin üzerinde projenin yararlarını ölçmek amacıyla yapılacak anketin sonuçları 7.Eğitimden geçirilen seçilmiş sayıda işçinin (kadın işçinin) katılacağı değerlendirme toplantısı raporu

6 8.Eğitimcilerin raporları, geri bildirim (rapor, mektup, telefon, mesaj ) 9.Eğitimde kazandırılan bilgi beceri, yöntem ve araçların kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla, eğitimin bitimini takip eden yıl içinde seçilen işçilerin görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda ulaşılan bilgiler 10.Temsilcilik, sendika şube yetkililerinin katılımlarıyla yapılacak çeşitli toplantılar sonucu dile getirilecek görüşler 1.8. PROJE SÜRESİ VE ZAMAN PLANI 2. PROJE BÜTÇESİ 2.1. PROJE BÜTÇESİ GEREKÇESİ 3. PROJE ÇIKTILARI 1 Ocak Aralık (12 Ay) Projenin bütçesi ilişikte bulunan formlarda yer almaktadır. Makine / Teçhizat : Proje çerçevesinde yapılan harcamaların belgelerinin Bakanlık ilgili birimlerine sağlıklı biçimde taranıp iletilmesi için Kopyalama ve Doküman Tarama Cihazı alınması öngörülmüştür. Sarf Malzemesi: Eğitimler sırasında işçileri içinde broşür, kitap, kalem, bloknot vb. kırtasiye ve yayınların bulunduğu çantalar verilecektir. Ayrıca, bazı makine ve teçhizatın ihtiyaçlarının yanı sıra bez afiş vb. harcamaların bu bütçe kaleminden karşılanması düşünülmektedir. Hizmet Alımı: İş sağlığı ve güvenliği konusunda konularında yetkin 5 eğitmene ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitmenler işçileri eğitecekleri gibi, anketlerin hazırlanması, raporlama ve ortak değerlendirme toplantılarında görev alacaklardır. Bütçede, eğitim için gerekli malzemenin taşınması için nakliye, toplantıların yapılacağı salon için salon kirası başlığıyla bütçe kalemleri konulmuştur er adet bastırılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları ile İş Kazaları ve Korunma Yolları kitapları ve projenin bitiminde bastırılacak olan 500 adet Proje Değerlendirme Raporu da yine bu bütçe kaleminde yer almaktadır. Seyahat: TÜRK-İŞ personelinin ve eğitmenlerinin seyahatleri illerin uzaklığına, iklim koşullarına ve şehir içi ulaşıma bağlı olarak uçak, otobüs, minibüs ve taksiyle yapılacaktır. Diğer: Eğitmenler ile uzmanlarla ve projeyle ilgili TÜRK-İŞ personelinin konaklama ve ağırlamaları, yemekleri ile işçilerin öğle yemekleri bu kalemde belirtilmiştir. 1.Çalışma ortamının risk ve tehlikeleri, iş kazaları, meslek hastalıkları, ulusal mevzuat, İSG alanındaki çalışmalar vb. konularda eğitilerek bilinçlendirilmiş işçi-sendikacı. 2.İSG alanında etkin çalışmaya başlayan kurullar, birimler ve organlar, 3. Artan sayıda işçiye, sendikaya, konfederasyona ve ilgili kesimlere aktarılmış birikim ve deneyim, 4. Kapasitesi artırılmış TÜRK-İŞ, 5. Yayınlanarak hedef gruplara ulaştırılmış kitaplar ve raporlar, 6. Sürdürülebilir projeler ve faaliyetler, 7. İSG alanında duyarlıkları artmış sosyal taraflar ve kamuoyu,

7 8. Zayıf noktaları azaltılmış, güçlendirilmiş İSG sistemi, 3.1. HEDEF GRUP ÜZERİNDE BEKLENEN ETKİLER ŞARAR KAPASİTE GELİŞİMİ 3.2. YAYINLAR VE DİĞER ÇIKTILAR 3.3. PROJENİN ÇOĞALTICI ETKİSİ Projede hedeflenen kamu ve özel sektörde çalışan TÜRK-İŞ üyesi işçilerin bilinçlendirilmeleri, iş sağlığına ve güvenliğine uygun koşullarda çalışmaları bu proje ile görünür kılınacak ve bu alanda yaşanan sorunlar ortaya çıkarılacaktır. Proje ile ulusal mevzuatta belirtilmiş yükümlülükler konusunda duyarlılık artırılmış olacak, işçilere İş Kanunu ve yönetmeliklerde tanınmış haklardan yararlanmanın yolları açılacak ve böylece iş kazaları ve buna bağlı ölümler ve yaralanmalar azalacak, orta ve uzun vadede iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin zayıf noktalarının güçlendirilmesi konusunda olumlu sonuçlar elde edilebilecektir. Proje hedef grup olan işçilerin yaşamsal riskler ve tehlikeler konusunda bilgi sahibi olmalarına katkı verecek,işverenlerin ve tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki duyarlılıkları artıracaktır. Proje kapsamında yapılan eğitimler, ortaya konulan ürünler ve edinilen deneyimler kurulların, birimlerin oluşumunda, işlemesinde, ortak çalışma esaslarında ve faaliyetlerde yeni açılımlara imkan verecektir. Bu kapsamda, sağlık kurullarının iyi işlemesinde, görev ve sorumlulukların düzenlenmesinde ve etkinleştirilmesinde gelişmeler beklenmektedir. Ayrıca, İSG Kanununun çıkarılmasında, henüz onaylanmayan ILO Sözleşmelerinin onaylanması yönünde İSG alanında görevleri bulunan kamu yetkililerinin, yasa yapıcılarının da projenin çıktılarından etkilenmeleri bir başka beklentidir. Teklif edilen proje, TÜRK-İŞ in yıllardır sürdürdüğü çalışmaların yeni bir aşaması niteliğindedir. Proje faaliyetlerin tamamlanmasıyla birlikte işçilerin ve işçilerin üyesi bulundukları sendikaların tutum, beceri ve karar mekanizmalarının tespitine yönelik envanterler hazırlanacak ve işçilerin farklı alan ve iş kollarında eğitilmeleri için bir model geliştirilecektir. Proje kapsamında geliştirilen eğitim programları, eğitilmiş işçiler ve deneyimli eğitmenler, proje çıktılarının kullanılmasını, çalışmaların sürdürülebilirliğini kolaylaştıracaktır. Proje kapsamında edinilen deneyimler daha sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. Böylece proje çıktıları, işçilere yönelik geliştirilecek eğitim faaliyetlerine kullanılabilir, teşvik edilebilir kaynaklar yaratacaktır. 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı 1, adet 2.İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı 2, adet Projenin çoğaltıcı etkisi, proje yürütücüsü, işçiler, işbirliği yapılacak kuruluşlar, ilgili kamu ve özel kurumlar ile sosyal taraflar aracılığıyla çeşitli kollardan bütün ülkede etki yaratacak niteliktedir. Proje, işçilerin sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamlarında çalışmalarının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği kültürün geliştirilmesi yoluyla iş sağlığı ve

8 güvenliği sistemindeki uygulamaların geliştirilmesinde örnek teşkil edecek bir projedir. Bu projede önerilen çalışma modeliyle oluşturulacak izleme sistemi hem TÜRK-İŞ e bağlı sendikalar hem de diğer işçi-kamu çalışanları konfederasyonları ve bu konfederasyonlara bağlı sendikalar için de bir model oluşturabilecektir. Eğitimden geçirilen 1200 işçi, temsilci, baştemsilci ve sendika şube yönetim kurulu üyeleri bilgi ve deneyimlerini artan biçimde başka işçilere aktaracaktır. Proje faaliyetlerinin ve projeden çıkan ürünlerin geniş bir kamuoyuna aktarılması, duyurulması projenin çoğaltıcı etkisini artıracaktır SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 4. RİSKLER PROJE ÖZET BİLGİ FORMU Proje yürütücüsü olan TÜRK-İŞ, zaten üye işçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyetlerde bulunmakta, yıllık eğitim programlarında bu konuya yer vermekte, ÇSGB tarafından oluşturulan İSG Konseyi nde temsil edilmekte, gerek Bakanlığın gerekse sosyal partnerler ile meslek birliklerinin ve odaların çeşitli etkinliklerine aktif olarak katılmaktadır. Proje süresince işçiler İSG konularında eğitilecek, proje bittikten sonra da bu alandaki faaliyetlerin sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecektir. Alanında yetkin uzmanlardan oluşan TÜRK-İŞ, tüzüğünde yer alan ilkelerden hareketle, uzun yıllara dayanan deneyimi ve birikimiyle proje bittikten sonra da bu alandaki çalışmalarını sürdürecektir. Projede işbirliği yapılacak başta ÇASGEM olmak üzere ilgili meslek birlikleri ve odalar ile üniversitelerin ilgili birimleri hali hazırdaki kapasiteleri ile bu tür proje ve çalışmalara destek vermeleri, dolayısıyla bu projenin sürdürülebilirliği konusunda herhangi bir kuşku duyulmamaktadır. Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, proje sona erdiğinde projeyi yürütmekte olan yapı işlerliğini kapasitesi geliştirilmiş olarak sürdürmeye devam edecektir. Hedef grubun projeye yeterince inanmaması, eğitimlere aktif olarak katılmaması; eğitimcilerin konularında yetkin kişilerden seçilmemesi; izleme ve değerlendirmenin, raporlamanın eksik yapılması projenin amaca uygun ilerlemesinde risk yaratabilir. Teşvik edici modelin geliştirilememesi, işverenlerde tutum değişikliği yaratılamaması projenin sürdürülebilirliğini azaltabilir. Farklı alanlarda uyguladığı projelerle zengin bir deneyime, işvereniyle, üniversitesiyle ortak çalışma kültürüne, alanlarında yetkin isimlerle çalışma pratiğine, işçileriyle ve sendikalarıyla canlı ilişki ve iletişime sahip olan TÜRK-İŞ söz konusu riskleri minimum bir düzeyde tutacak güçtedir. Ekte proje özet bilgi formuna yer verilmektedir.

9 EK-2 PROJE ÖZET BİLGİ FORMU Proje No: 1 Proje İsmi: İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Eğitimi Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırmacılar: TÜRK-İŞ Projenin Yürütüldüğü Kuruluş ve Adresi: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Bayındır Sk. No:10 Kızılay / Ankara Destekleyen Kuruluş(ların) Adı ve Adresi: ÇSGB ÇASGEM, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: (12 Ay) Öz TÜRK-İŞ üyesi işçilere ve kadın işçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma bilincinin artırılmasına, tarafların ulusal mevzuattan kaynaklanan haklarını kullanmasına ve yükümlülüklerini yerine getirmesine, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle Türkiye nin GSYİH sında meydana gelen kayıpların önlenmesi çalışmalarına, işverenlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından dolayı artan maliyetlerinin azalmasına, kısa ve orta vadede iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması yoluyla iş sağlığı ve güvenliği ulusal sistemi uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, proje yürütücüsü TÜRK-İŞ tarafından işçilere, kadın işçilere ve kamuoyuna yönelik materyaller hazırlanıp dağıtılacak, görsel, işitsel eğitim araçlarıyla etkin bir biçimde yapılacak eğitimlerle 1850 işçi-sendikacı bilgilendirilip bilinçlendirilecektir. Eğitimlerde başta ÇSGB ÇASGEM olmak üzere üniversitelerin, meslek birliklerinin ve odaların birikiminden her aşamada çeşitli düzeylerde yararlanılacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bilinçlendirilmiş işçilerde tutum ve davranış değişikliği, İSG uygulamalarından sorumlu kişi, kuruluş ve kurum temsilcilerinde ve kamuoyunda bir duyarlılık yaratılması beklenmektedir. Projenin toplam bütçesi dir. Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliğini Birlikte İnşa Edelim

10 EK-3 Proje İsmi İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Eğitimi TÜRK-İŞ PROJE ÖNERİSİ BÜTÇE Proje Yürütücüsü TÜRK-İŞ Öneren Kuruluş Destekleyen Diğer Kuruluş ÇSGB ÇASGEM Destekleyen Diğer Kuruluş ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Bütçe () Önerilen (Doldurunuz) Onaylanan(Boş bırakınız) Proje Yürütücüsü Katkısı Öneren Kuruluş Katkısı İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Katkısı Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı Toplam Bütçe , Proje Süresi 1 Yıl (12 ay) Başlama Tarihi

11 Proje İsmi İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Eğitimi Proje Yürütücüsü TÜRK-İŞ Adresi TÜRK-İŞ Genel Merkezi Bayındır Sk. No:10 Kızılay / Ankara Telefon Faks ÖZET Bu proje, 4857 Sayılı İş Kanununun 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. TÜRK-İŞ üyesi işçilere verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma bilincinin artırılmasına, tarafların ulusal mevzuattan kaynaklanan haklarını kullanmasına ve yükümlülüklerini yerine getirmesine, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle Türkiye nin GSYİH sında meydana gelen kayıpların önlenmesi çalışmalarına, işverenlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından dolayı artan maliyetlerinin azalmasına, kısa ve orta vadede iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması yoluyla iş sağlığı ve güvenliği ulusal sistemi uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, proje yürütücüsü TÜRK-İŞ tarafından işçilere ve kamuoyuna yönelik materyaller hazırlanıp dağıtılacak, görsel, işitsel eğitim araçlarıyla etkin bir biçimde yapılacak eğitimlerle 165 işçi-sendikacı bilgilendirilip bilinçlendirilecektir. Eğitimlerde başta ÇSGB ÇASGEM olmak üzere üniversitelerin, meslek birliklerinin ve odaların birikiminden her aşamada çeşitli düzeylerde yararlanılacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bilinçlendirilmiş işçilerde tutum ve davranış değişikliği, İSG uygulamalarından sorumlu kişi, kuruluş ve kurum temsilcilerinde ve kamuoyunda bir duyarlılık yaratılması beklenmektedir. Projenin toplam bütçesi dir.( İki yüz bin ) Anahtar Sözcükler Önlemek Ödemekten Daha Ucuzdur

12 EK-4 PROJENİN GENEL BÜTÇESİ Önerilen (Doldurunuz) () Katkı Kaynağı Makine Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Yardımcı Personel Seyahat (Diğer) Toplam Proje Yürütücüsü Katkısı Öneren Kuruluş Katkısı İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Katkısı Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı Toplam Onaylanan (Boş Bırakınız) İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Katkısı Düzeltilmiş Toplam

13 EK-5 TÜRK-İŞ PROJESİ BÜTÇE ÖDEME PLANI Önerilen (Doldurunuz) () Dönem Makine Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Yardımcı Personel Seyahat (Diğer) Toplam Ocak-Haziran Temmuz- Aralık Toplam Onaylanan (Boş Bırakınız) Dönem Ocak-Haziran 2011 Temmuz- Aralık 2011 Toplam Makine Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Yardımcı Personel Seyahat (Diğer) Toplam

14 BÜTÇE KALEMLERİ Önerilen (Doldurunuz) Harcama Kalemleri Her biri Toplam Makine / Teçhizat (Proforma fatura/teklif mektubu ekleyiniz) 1. Bilgisayar ve Yazılım 2. Elektronik Sunum Cihazı 2.000, ,00 3. Kopyalama ve Doküman Tarama Cihazı 4. Sarf Malzemesi 1. Çanta ,00 2.Kırtasiye 3.Branda, Afiş,PVC Kart 5.000,00 4.Bloknot 5. Hizmet Alımı (Önemli alımlar için teklif mektubu ekleyiniz) 1. Salon Kirası 2.Eğitici Hakları Üniversite hocaları (4 hoca x x 8 seminer = ,80 ) ,00 3.Nakliye 1.000,00 4. Yayınlar ( 2000 er adet 2 kitap ) 7.000,00 5. Yardımcı Personel Seyahat 1. Uçak 2.Otobüs 3.TÜRK-İŞ Minibüs 4.Taksi ,00 (Diğer) 1.Yemek ( 8x150kişix 40 x 2 gün= , ,00 ) 2.Konaklama ve Ağırlama ,00 3. Harcırah 5.000, , , , ,00 4. Cafe Break (kuru pasta, çay, ikram vs.) 2.867,00 GENEL TOPLAM ,00 () Onaylanan (Boş Bırakınız)

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKÜÇ MAYIS - HAZİRAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKÜÇ MAYIS - HAZİRAN 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MAYIS - HAZİRAN 2014 YÜZKIRKÜÇ DOSYA YAŞAM İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 Editörden Sevgili okurlar;

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2015)

(1 OCAK 31 ARALIK 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) 06/01/2015 Diyarbakır-Şanlıurfa (TRC2) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 3 TABLOLAR 4 SUNUŞ 5 1. GİRİŞ 7 2. KURUMSAL YAPI 7 2.1 ORGANİZASYON YAPISI 8 2.2 FİZİKSEL

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NUN SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NUN SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NUN SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Z. Edibe YÜCE 131101484 Bölüm: İş Sağlığı

Detaylı

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ... 4 2 PROJE ÇERÇEVESİ: UYGULAMA ORTAMI VE HAZIRLIK... 6 2.1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2.2 ÜLKE

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 13 III. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 15 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ...

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2013) İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A) MİSYON VE VİZYON... 4 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C) AJANSA İLİŞKİN

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 GENELGE 2002/14

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 GENELGE 2002/14 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun 24.12.2001 ve 15.4. 2002 tarihli toplantıları.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 25 Eylül 2013 Başlangıç Raporu Türkiye de Yolsuzlukla

Detaylı