AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ"

Transkript

1 AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ KAZANIM TESİSİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, Vatan Caddesi, No:12 ppm kirlilik önleme ve yönetimi dan. müh. inş. taah. san. ve tic. ltd. şti. Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:266, Tepe Prime İş Merkezi, B Blok No:85 Çankaya/ANKARA Tel No: (312) (312) Faks No: (312) ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA MAYIS- 2013

2 Proje Sahibinin Adı: Adresi: Aytaşı Nakliye, Tekstil, Turizm, İnşaat Gürsu Org. San. Bölgesi Celal Bayar Cad. No:4 Gürsu / BURSA Telefon Numarası: 0 (224) Faks Numarası: 0 (224) Projenin Adı: Proje Bedeli : Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi (İli, İlçesi, Mevkii): Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları, Zone: Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü): Nihai ÇED Raporu nu Hazırlayan Kuruluşun Adı: Nihai ÇED Raporu nu Hazırlayan Kuruluşun Adresi, Telefon ve Faks Numaraları : Nihai ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluşun Yeterlik Belgesi No su, Tarihi: Nihai Raporun Hazırlanış Tarihi: Ömrünü Tamamlamış Atık Lastik Geri Kazanım Tesisi TL Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, Vatan Caddesi, No:12 NOKTA ADI UTM 6 DERECE DATUM: ED-50 DOM: 27 - ZON: 35 COĞRAFİK DATUM: WGS-84 Y X X Y TESİS ALANI T ALAN PAFTA NO T T T T T T T m² T H22-C1 T T T T T T T Söz konusu tesis, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-I listesi Madde-11 Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıklar başlığı altında; (a) bendi Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların geri kazanılması yakılması (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma vb. termal bertaraf işlemleri) ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler kapsamında yer almaktadır. PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Dan. Müh. İnş.Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:266, Tepe Prime İş Merkezi, B Blok No:85 Çankaya/ANKARA Tel No: (312) (312) Faks No: (312) Belge No: 33 Tarih: Mayıs 2013

3 İÇİNDEKİLER LİSTESİ İçindekiler Listesi i Tablolar Listesi.....vi Şekiller Listesi..... vii Ekler Listesi..ix Kısaltmalar. x BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ... 1 I.1 Projenin tanımı, konusu, geri kazanılacak ve bertaraf edilecek atık çeşitleri, işletme süresi, zamanlama tablosu, hizmet amaçları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği,... 1 I.2 Proseste kullanılan hammadde ve geri dönüşümü düşünülen atıkların fiziksel ve kimyasal özellikleri, atık kodları, miktarları, nereden nasıl temin edilecekleri,... 6 I.3 Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, kapasiteleri, boyutları, tüm üniteler için gerekli alan miktarı, ayrı ayrı alanları, hammadde vemamul madde depolarının kapasitesi, özellikleri, I.4 Her faaliyet için her bir ünitede gerçekleştirilecek işlemler, proses akım şeması (kirletici kaynakların gösterilmesi) faaliyet ünitelerinde kullanılacak proses yöntemleri ile teknolojiler, atık besleme prosesi, piroliz teknolojisi, geri dönüşüm verimi, (üretimde yer alacak tüm girdi-çıktılar ile üretim akım şemasının detaylı olarak hazırlanması), projede uyulacak ulusal ve uluslararası standartlar, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, I.5 Üretilen ürünlerin özellikleri, ürünlerdeki kirletici parametreleri ve limit değerleri tür ve miktarları, ne şekilde ve hangi mevzuatlara göre değerlendirileceği, ürünlerin depolama yöntemi, nereye nasıl ve ne şekilde pazarlanacağı, I.6 Ünitelerde kullanılacak makine ve teçhizatın adet ve özellikleri, bakım ve temizlik çalışmaları, I.7 Hammadde ve ürünlerin taşınmasında kullanılacak araçların özellikleri, kapasite ve miktarları, araçların bakım ve temizliği, I.8. Projeye ilişkin akademik personel tarafından hazırlanacak fizibilite raporu;.. 23 I.8.a Tesis yer seçimi, yerleşim planı ve zemin geçirimsizlik sistemi önerileri, 23 I.8.b Proseste kullanılması gereken makine, teçhizatlar, I.8.c Depolama alanları teknik özellikleri (hammadde ve ürün depoları), I.8.d Çevresel Tedbirler; I.8.e Tesis güvenlik Kontrol Parametreleri I.8.f Ağır fraksiyon malzemelerinin kullanım alanlarının belirlenmesi, I.8.g Üründe kirletici parametreler ve limitler, I.8.h Yangın, kıvılcımsızlık ve kaza tedbirleri, I.8.ı Gaz tahliyesi tedbirleri, I.8.i Malzeme doldurma boşaltma işlemleri, I.8.j Paketleme ünitesi ve ambalaj malzemesi seçimi, i

4 I.8.k Tesiste bulunması gereken ölçüm ve kayıt ekipmanları (baca gazı ölçüm, proses kontrol, ph vs on-line) I.9 Yatırım ve işletme maliyetlerini içeren fizibilite çalışması, I.10 Proje için seçilen yer ve kullanılan teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi, I.11 Proje kapsamında planlanan ekonomik sosyal ve altyapı faaliyetleri, I.12 Proje ile ilgili olarak bu aşamaya kadar gerçekleştirilmiş olan iş ve işlemlerin kısaca açıklanması, alınmış ve alınacak izinler, belgeler, I.13. Proje alanına ilişkin Mahalli Çevre Kurulu Kararı, BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1 Proje yerinin; ilgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan, lejant ve plan notlarının da yer aldığı Onanlı Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı üzerinde gösterilmesi, proje alanının hangi kullanımda olduğunun belirlenmesi, sağlık koruma bandının bu planlarda gösterilmesi, (planların aslı gibidir onaylı şekilde rapor ekinde yer alması), proje sahası ve yaın çevresinde bulunan sanayi ve yerleşimlerin ölçekli harita veya kroki üzerinde gösterimi, yer bulduru haritası, mesafelerin belirtilmesi, tesise ulaşım için kullanılacak yol güzergahları, proje alanı ve çevresinin panaromik fotoğrafları, (konuya ilişkin açıklamalar rapor metninde yer almalıdır), II.2 Proje kapsamındaki faaliyet ünitelerinin konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, tesis içi makine, ünite, tank, depolama alanı vb.nin yerleşim planı üzerinde gösterilmesi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri), II.3 Proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımını değerlendirebilmek amacı ile yer altı sularını, yer üstü sularını, deprem kuşaklarını, jeolojik yapıyı, köy yerleşik alanlarını, ulaşım ağını, enerji nakil hatlarını, arazi kabiliyetini ve faaliyet alanının yakın çevresinde faaliyetlerine devam etmekte olan diğer kullanımların yerlerine ilişkin verileri gösterir bilgilerin 1/ ölçekli lejantlı topoğrafik harita üzerine işlenmesi, II.4 Projenin inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak arazi miktarı ve arazinin tanımlanması, alanın coğrafik şekli, coğrafi tanımlaması (memleket koordinatlarıcoğrafi koordinatlar), mülkiyet durumuna ilişkin bilgi ve belgeler (tapu, kira kontratı, vb.), BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ III.1 Jeolojik özellikler (Bölgenin ve proje sahasının zemin özellikleri, jeolojik bilgiler, bölgenin jeolojik haritası, proje sahasının bu haritalarda gösterilerek anlatılması), III.2 Depremsellik ve afet bilgileri, proje sahasının diri fay haritası üzerinde gösterilerek anlatılması, alınacak önlemler, III.3. Hidrojeolojik özellikler ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, bu kaynakların faaliyet alanına mesafeleri ve debileri, ii

5 III.4 Hidrolojik özellikler ve yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, bu kaynakların faaliyet alanına mesafeleri ve debileri, III.5 Meteorolojik ve iklimsel özellikler, III.6 Flora ve Fauna (Proje alanı ve etki alanında bulunan mevcut flora fauna türleri, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler, endemizm durumları, flora ve fauna tablosunun oluşturulması), III.7 Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme ve Kullanma Su Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri, Olası Etkileri, Alınacak Önlemler, Bu Alanların Harita Üzerinde Gösterilmesi, III.8 Toprak özellikleri ve kullanım durumu (Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri, arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı), 86 III.9 Orman Alanları III.10 Proje yeri ve etki alanının hava, su ve toprak açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi, BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1 Arazinin hazırlanması aşamasında yapılan işler kapsamında nerelerde, ne miktarda ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat artığı malzemenin nerelere taşınacağı, nerelerde depolanacağı veya hangi amaçlar için kullanılacakları, IV.2 Projenin yol açacağı bitkisel toprak kaybı, projenin peyzaj üzerine etkileri ve alınacak önlemler, IV.3 Proje kapsamında proje sahası ve etki alanındaki tarım alanlarına olabilecek etkiler ve alınacak önlemler, IV.4 Proje kapsamında flora, fauna, biyolojik çeşitlilik, habitat kaybı üzerine etkiler ve mevcut türlerin korunması için alınacak önlemler, IV.5 Proje kapsamında ulaşım altyapısı planı, bu altyapının inşası ile ilgili işlemler; kullanılacak malzemeler, kimyasal maddeler, araçlar, makinalar; altyapının inşaası sırasında kırma, öğütme, taşıma, depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler (kullanılacak yol güzergahları, bu yolların mevcut trafik yoğunluğu, trafik ve ulaşım yollarının durumu), IV.6 Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler, IV.7 Tüm ünitelerde zemin sızdırmazlığının sağlanması için yapılacak işlemler, 92 IV.8 Proje kapsamında, inşaat ve işletme döneminde su temini sistemi planı, suyun nereden temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları, (soğutma suyunun niteliği, niceliği, kullanım şekli, yıkama sularının niteliği, niceliği, ne şekilde toplanacağı, tozlanmayı önlemek için kullanılacak su miktarı, nasıl temin edileceği vb.) oluşacak atıksuların cins iii

6 ve miktarları, deşarj edileceği ortamlar, alan çevresinde bulunan yer altı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler ve alınacak önlemler, arıtma tesisi akım şeması, kapasitesi, işletme şekli, arıtım sonucu ulaşılacak değerler, arıtılan suyun hangi alıcı ortama nasıl deşarj edileceği, deşarj limitlerinin tablo şeklinde verilmesi, arıtım çamurunun bertarafı, fosseptiğe ilişkin bilgiler, yağmur sularının ne şekilde toplanacağı ve bertarafı, alınacak izinler, (burada gerekli izinler alınmalı ve izin belgeleri rapora eklenmelidir) IV.9 Proje kapsamında (her bir ünitede oluşacak atıkların ayrı ayrı olarak belirlenmesi) meydana gelecek katı atık, tehlikeli atık, özel atık, ambalaj atıkları vb. her türlü atığın cins ve miktarları, bu atıkların bertaraf şekilleri, bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği, IV.10 Proje kapsamında kullanılacak tehlikeli kimyasalların listesi, risk durumları, yıllık kullanım miktarları, depolama, bertaraf yöntemleri ve güvenlik önlemleri, güvenlik bilgi formları, IV.11 Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak maddelerden, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik olanların, taşınmaları, depolanmaları ve kullanımları, bu işler için kullanılacak aletler ve makineler, olabilecek etkiler ve alınacak önlemler, IV.12 Proje kapsamında kullanılacak yakıtların türleri, tüketim miktarları, yakma sistemleri ve prosesten oluşacak emisyonlar, (gaz, toz vb.), bu emisyonların kaynak, miktar ve özellikleri, bertaraf metotları, kullanılacak emisyon kontrol teknolojileri, kullanılacak filtrasyon sistemlerinin detaylı özellikleri, kapasiteleri, çalışma verimleri, sağlanması gereken emisyon limitleri, IV.13 Proje kapsamında meydana gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, gürültü hesabı, gürültüyü azaltmak için alınacak önlemler, (Akustik Rapor hazırlanması) IV.14 Üretim sonucunda istenilen özellikte ürünlerin elde edilememesi durumunda oluşan ürünün ne amaçla, nasıl kullanılacağı ya da nasıl bertaraf edileceği, IV.15 Proje kapsamındaki elektrifikasyon planı, bu planın uygulanması için yapılacak işlemler ve kullanılacak malzemeler, enerji nakil hatlarının geçirileceği yerler ve trafoların yerleri, bunların güçleri, IV.16 Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi, vaziyet planı üzerinde verilmesi, IV.17 Proje kapsamında yerleşimlere olabilecek etkiler ve alınacak önlemler, IV.18 Tesisin faaliyeti sırasında çalışacak personel ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği, sunulacak sağlık hizmetleri, IV.19 Proje kapsamında insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar, alınacak önlemler, çalışanların sağlık ve güvenlik tedbirleri, IV.20 İşletme aşamasında izleme-kontrol çalışmaları, gelen atığın kontrolü ve analizi, radyoaktif materyallerin tespiti, kontrol sistemleri, tesis emniyetine ilişkin çalışmalar, IV.21 Acil eylem planı (muhtemel kaza, yangın, patlama, deprem ve sabotaja karşı alınması gerekli önlemler), iv

7 IV.22 İşletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler (Arazi ıslahı, rehabilitasyon çalışmaları, mevcut yer altı ve yüzeysel su kaynaklarına etkileri, olabilecek hava emisyonları) ve bu etkilere karşı alınacak önlemler, IV.23 Çevresel Fayda Maliyet Analizi (Bu bölümde çevreden faaliyet öncesi yararlanılma durumu ve projenin gerçekleşmesi ile yararlanma durumu sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmelidir), BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI V.1 Projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüşlerinin çevresel etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için önerilen/kullanılan yöntemler, V.2. Halkın projeye ilişkin endişe, görüş/önerileri ve konu ile ilgili değerlendirmeler, V.3 Görüşlerine başvurulan proje ilgili taraflar, görüş ve önerileri, konu ile ilgili değerlendirmeler, V.4 Görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar, V.5 Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler, BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ EKLER NOTLAR VE KAYNAKLAR ÇED NU HAZIRLAYANLARIN TANITIMI v

8 TABLOLAR LİSTESİ Tablo I.1.1. Proje Zamanlama Tablosu... 2 Tablo I.1.2. ABD de ÖTL nin Değerlendirildiği Alanlara Göre Dağılımı... 3 Tablo I.1.3. Avrupa Ülkelerinde ÖTL in Değerlendirildiği Alanlara Göre Dağılımı... 4 Tablo I.1.4. Çimento Fabrikalarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanılan Atık Türlerine Göre Dağılımı... 4 Tablo I.2.1. Lastiği Oluşturan Ürünler ve Ürün İçeriğindeki Tipik Yüzdesel Payları... 8 Tablo I.2.2. Tesiste Kullanılan Hammadde Atıkları ve Atık Kodları Tablo I.4.1. Pirolitik Yağ Analiz Sonuçları Tablo I.4 2. Piroliz Ünitesi Ekipman Listesi Tablo I.5.1. Piroliz Yağın Tipik Elementel Analizi Tablo I.6.1. Makine ve Teçhizatlar Tablo I.8.d.1. ABD Çevre Koruma Ajansı Emisyon Değerleri Tablo I.8.g.1. Karbon Siyahı Analiz Sonuçları Tablo I.9.1. Tesisin Maliyeti İle İlgili Özet Değerler Tablo II.1.1. Tesise En Yakın Yerleşim Yerleri Tablo II.4.1. Proje Sahası Koordinatları Tablo III.3.1. Bursa İli Yeraltı Suyu Potansiyeli Tablo III.3.2. Bursa İli Jeotermal Kaynakları Tablo III.3.3. Bursa İli Jeotermal Kaynaklarının Proje Alanına Yaklaşık Mesafeleri Tablo III.4.1. Bursa İli Akarsuları ve Özellikleri Tablo III.5.1. Bursa İli Basınç Değerleri Tablo III.5.2. Bursa İli Sıcaklık Değerleri Tablo III.5.3. Bursa İli Yağış Değerleri Tablo III.5.4. Bursa İli Nem Değerleri Tablo III.5.5. Bursa İli Sayılı Günler Değerleri Tablo III.5.6. Bursa İli Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Tablo III.5.7. Bursa İli Buharlaşma Değerleri Tablo III.5.8. Bursa İli Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları (Aylık ve Yıllık) Tablo III.5.9. Bursa İli Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı Tablo III Bursa İli Yönlere Göre Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s) Tablo III Bursa İli Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s) Tablo III Bursa İli Maksimum Rüzgâr Hızı (m/s) Tablo III Bursa İli Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Değerleri Tablo III.6.1. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Flora Türleri Tablo III.6.2. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel İkiyaşamlı Türleri (Amphibia) Tablo III.6.3. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Sürüngen Türleri (Reptilia) Tablo III.6.4. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Kuş Türleri (Aves)79 Tablo III.6.5. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Memeli Hayvan Türleri (Mammalia) Tablo IV.5.1. Proje Kapsamında İnşaat Aşamaşında Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Kullanılacak Araçlardan Kaynaklı Oluşacak Günlük Araç Yükü Tablo IV.9.1. İnşaat Aşaması Atıkları ve Atık Kodları Tablo IV.9.2. İnşaat Aşamasında Oluşması Muhtemel Ambalaj Atıkları ve Atık Kodları. 99 Tablo IV.9.3. İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Ambalaj Atıkları ve Atık Kodları vi

9 Tablo IV.9.4. İnşaat Aşamasında Oluşması Muhtemel Tıbbi Atıklar ve Atık Kodları Tablo IV.9.5. İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Tıbbi Atıklar ve Atık Kodları Tablo IV.9.6. İnşaat Aşamasında Oluşması Muhtemel Atık Pil ve Akümülatörler ile Atık Kodları Tablo IV.9.7. İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Atık Pil ve Akümülatörler ile Atık Kodları Tablo IV.9.8. İnşaat Aşamasında Oluşması Muhtemel Atık Yağlar ve Atık Kodları Tablo IV.9.9. İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Atık Yağlar ve Atık Kodları Tablo IV İnşaat Aşamasında Oluşması Muhtemel Tehlikeli Atıklar İle Atık Kodları Tablo IV İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Tehlikeli Atıklar ile Atık Kodları Tablo IV Piroliz Gazı Yakma Sistemi Baca Gazı Emisyonu Tablo IV Piroliz Gazı Yakma Sistemi Baca Gazındaki Dioksan ve Furan Emisyonu Tablo IV Fuel Oil Yakıtı Emisyon Faktörleri Tablo IV Pirolitik Yağın Yanma Emisyonu Hesabı Tablo IV Uçucu Organik Bileşenlerin (Volatile Organic Compounds, VOC) 100 Ton ÖTL/Gün Kapasiteli Bir Piroliz Fabrikası için Kaçaklardan (Fugitive) Öngörülen Emisyon Değerleri Tablo IV Odun İçin Emisyon Faktörleri Tablo IV İthal Taşkömürünün Kimyasal Özellikleri Tablo IV Taşkömürü İçin Emisyon Faktörleri Tablo IV Doğalgazın Kimyasal Özellikleri Tablo IV Doğalgaz İçin Emisyon Faktörleri Tablo IV Tesisteki tüm emisyon Kaynakların Kaynaklanan Toplam Emisyon Miktarları Tablo IV Tesis Isıl Kapasitesi Tablo IV Tesisin İşletme Aşamasına Ait İzleme-Kontrol Planı Tablo IV Tesisin İşletme Aşamasındaki Çevresel Etkilerine Ait İzleme-Kontrol Planı Tablo IV Doğal Afet ve Kaza, Sabotaj ve Benzeri Durumlarda Uygulanacak Müdahale Planı vii

10 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil I.1.1. Avrupa Birliği nin Lastik Değerlendirmeye İlişkin Yıl Bazlı Verileri... 4 Şekil.I.2.1. Lastiğin Özellikleri... 8 Şekil I.4.1. Proliz İş Akım Şeması Şekil I.4.2. Tesis Görünümü Şekil I.4.3. Manyetik Seperatör ve Paketleme Şekil I.4.4. Kraft Torba Kağıtı Şekil I.4.5. İş Akım Şeması Şekil I.4.6. Temsili Jeneratör Resmi Şekil I.5.1. Karbon Siyahı Şekil II.1.1. Proje Sahası Genel Görünümü Şekil II.1.2. Bölgeye Ait Uydu Görüntüsü Şekil III.2.1. Bursa İli Deprem Haritası ve Yaklaşık Proje Alanı Şekil III.2.2. Yaklaşık Proje Alanının İşaretlendiği Diri Fay Haritası Şekil III.5.1. Türkiye İklim Bölgeleri (Atalay, İ.,1997) Şekil III.5.2. Basınç Değerleri Grafiği Şekil III.5.3. Sıcaklık Değerleri Grafiği Şekil III.5.4. Yağış Değerleri Grafiği Şekil III.5.5. Nispi Nem Değerleri Grafiği Şekil III.5.6. Sayılı Günler Değerleri Grafiği Şekil III.5.7. Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Grafiği Şekil III.5.8. Buharlaşma Değerleri Grafiği Şekil III.5.9. Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgâr Diyagramı Şekil III Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları Şekil III Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgâr Diyagramları Şekil III Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Şekil III Ortalama Rüzgar Hızı Grafiği Şekil III Maksimum Rüzgar Hızı Diyagramı Şekil III Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Değerleri Grafiği Şekil III.6.1. Türkiye Fitocoğrafik Bölgeleri Şekil III.7.1. Proje Alanını Gösteren Korunan Alanları Gösterir Harita Şekil III.7.2. Proje Alanını Gösterir Ava Açık ve Kapalı Alanlar Haritası Şekil III.7.3. Proje Alanını Gösterir Sulak Alanlar Haritası Şekil IV.5.1. Bölgenin Trafik Hacmi Haritası (2011) Karayolları Şekil IV Baca Gazı Yıkama Sistemi Şekil V.1.1. Halkın Katılımı Toplantısına Ait Fotoğraf viii

11 EKLERİN LİSTESİ Ek-1 Teknik Değerlendirme Raporu Ek-2 Teknik Değerlendirme Raporu Uygun Görüşü Ek-3 Tapu Senedi Ek-4 Kira Sözleşmesi Ek-5 Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) Kararı Ek-6 Yerbulduru Haritası Ek-7 Tesis Alanına Ait Vaziyet Planı Ek-8 1/ Ölçekli Genel Yerleşim Planı Ek-9 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası Ek-10 1/ Ölçekli Onaylı Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, Lejant ve Notları Ek-11 1/ Ölçekli Onaylı Çevre Düzeni Planı, Lejant ve Notları Ek-12 Tesis Alanına Ait Fotoğraflar ve Uydu Görüntüleri Ek-13 1/1.000 Ölçekli Onaylı Uygulamalı İmar Planı, Lejant ve Notları Ek-14 1/5.000 Ölçekli Onaylı Nazım İmar Planı, Lejant ve Notları Ek-15 Meteorolojik Bülten Ek-16 Kestel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Adres Tespiti Yazısı Ek-17 Bursa Valiliği İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Görüşü Ek-18 Bursa Büyükşehir Belediyesi Atık Su Yazısı Ek-19 Bursa Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu Yazısı Ek-20 Kestel Belediyesi Katı Atık Yazısı Ek-21 Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Durumu Hakkındaki Görüşü Ek-22 Kestel Kaymakamlığı İlan Tutanağı Ek-23 Patentler Ek-24 Akustik Rapor Ek-25 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Görüşü Ek-26 Kestel Belediyesi Görüşü ix

12 ADYS AMP B Bkz. cm ÇED D dba DSİ EPA EPDK g G GWs ha HKKY Hz IUCN K kg km kv kva L m mm m 3 /sa No. sa sn T.C. TÜİK USEPA vb. º Derece % Yüzde KISALTMALAR Acil Durum Sistem Yönetimi Acil Müdahale Planı Batı Bakınız Santimetre Çevresel Etki Değerlendirmesi Doğu A-Ağırlıklı desibel Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü European Parliamentary Association Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Gram Güney Giga Watt Saat Hektar Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Hertz Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Kuzey Kilogram Kilometre Kilo volt Kilo volt amper Litre Metre Milimetre Metreküp/saat Numara Saat Saniye Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik Kurumu Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı Ve başkaları, ve benzerleri Binde ÖTL Ömrünü Tamamlamış Atık Lastik x

13 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I.1 Projenin tanımı, konusu, geri kazanılacak ve bertaraf edilecek atık çeşitleri, işletme süresi, zamanlama tablosu, hizmet amaçları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, Günümüzde ulaşım ve taşıma aracı olarak en çok kullanılan otomobil, kamyon gibi araçların en çabuk aşınan ve değiştirilmesi gereken kısmı lastikleridir. Ömrünü tamamlamış lastikler (ÖTL) dünyada giderek artan bir çevre sorunu oluşturmaktadır. Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüm sistemine dahil edilerek yararlı bir hale dönüştürmek ile, hem çevreye olumsuz etkilerin bertarafının sağlanması hem de ekonomik değere dönüştürülmesi sağlanmış olur. Atık lastiklerin ve özellikle ömrünü tamamlamış otomobil lastiklerinin çevreyi tahrip etmesini önlemek amacıyla geri dönüşümü ve faydalı bir hale dönüşmesinin sağlanması giderek arta n bir şekilde önem kazanmaktadır. Maalesef bugün dünyada geri dönüşüme konulan oto lastiklerinin miktarı üretim miktarının ancak %7'sini oluşturmaktadır. Dünyadaki eğilime paralel bir şekilde ülkemizde de ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüm sistemine dahil edilerek yararlı bir hale dönüştürmek ile, hem çevreye olumsuz etkilerin bertarafının sağlanması hem de ekonomik değere dönüştürülmesi sağlanmış olur. Ülkemizde artan nüfusa bağlı olarak, taşıt sayısı da artmaktadır yılı TUİK verilerine göre kullanım amacına göre motorlu taşıt sayısı dir. Motorlu araçlarla beraber lastik kullanımı da artmaktadır. Motorlu araçlarda kullanılan lastikler belirli bir süre sonra özelliklerini kaybederek ömrünü tamamlamış lastik haline gelmektedir (Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2012). Günümüzde atık lastikler önemli bir çevresel sorun teşkil etmektedir. Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) verilerine göre her yıl Türkiye de yaklaşık ton ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL) ortaya çıkmaktadır. Lastiğin yapısında büyük çoğunlukla yenilenemeyen kaynaklar bulunmakla beraber, doğal kauçuk, sentetik kauçuk, karbon siyahı, çelik, yağlar ve çeşitli kimyasallar lastiğin bileşenlerini oluşturmaktadır. Aytaşı Nakliye, Tekstil, Turzim, İnşaat İthalat İhracaat Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mah., Barakfakih Sanayi Bölgesinde Pafta No: H22C01D, 101 Ada 145 Nolu Parsel adresinde işletilmesi planlanan Ömrünü Tamamlamış Atık Lastik Geri Kazanım Tesisi ile ilgili olarak, Kestel Belediyesi Fen İşleri Genel Müdürlüğünce yerinde inceleme neticesinde adres; Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, Vatan Caddesi, No:12 olarak tespit edilmiştir (Bkz. Ek-15). Planlanan tesis tapu belgesinde m 2 lik yüzölçüme sahip olup, Kestel Belediyesi 1/1.000 Ölçekli Barakfakih Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ile m 2 lik alan Sanayi Alanı olarak belirlenmiştir (Bkz. Ek-13). Söz konusu tesis m 2 lik alanın yaklaşık m 2 lik alanında tesisin kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır. Planlanan tesisin yer seçimine ilişkin Mahalli Çevre Kurulu toplantısında konu değerlendirilmiş ve tesisin yukarıda belirtilen alanda kurulması uygun görülmüştür. Konu ile ilgili 31 Temmuz 2012 tarihli 52 sayılı MÇK kararı ekte verilmiştir (Bkz. Ek-5). Kurulması planlanan Ömrünü Tamamlamış Atık Lastik Geri Kazanım Tesisi nde yıllık toplam ton ve günlük 15 ton ömrünü tamamlamış araç lastiğinin işlenmesi hedeflenmektedir. Planlanan tesis kapsamında inşaat döneminde 10 kişi, işletme 1

14 döneminde 20 kişi istihdam edilmesi planlanmaktadır. İnşaat döneminde tek vardiya düzeninde günde 8 saat, işletme döneminde 3 vardiya düzeninde yılda 300 gün çalışılacaktır. Çalışacak personel Kestel İlçesi ve yakın çevresinden karşılanacaktır. Tesis, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Ek-I Listesi nin, tarih ve sayılı Resmi Gazete ile değişik Madde-11 Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıklar başlığı altında; (a) bendi Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların geri kazanılması yakılması (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma vb. termal bertaraf işlemleri) ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler kapsamında yer almaktadır. Proje ile ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümü sağlanarak, elde edilecek ürünlerle ülke sanayisine tekrar kazandırılıp, milli ekonomiye katkısı sağlanacaktır. Ayrıca söz konusu tesiste içerisinde hidrokarbon ihtiva eden atıklar olarak, hammaddesi plastik olan plastik poşet, pet şişe vb. atıklar tesiste işlenecektir. Tesiste kullanılacak olan proses ve makinaların teknolojisi ömrünü tamamlamış lastik atıklarının ve hidrokarbon ihtiva eden atıkların (plastik poşet, pet şişe vb.) işlenmesi için uygun ve yeterlidir. Tesis ömrü yaklaşık 25 yıl olup, revizyon ve makine bakım işlemleri sonucu ömrü uzatılabilecektir. İnşaat ve montaj çalışmalarının ise 4 ayda bitirilmesi öngörülmektedir. Projeye ait zamanlama tablosu Tablo I.1.1 de sunulmuş olup, ÇED Olumlu Kararı alınması neticesine göre inşaat ve montaj işlemleri başlatılacaktır. Tesis işletmeye alınmadan önce tarih ve sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Geçici Faaliyet Belgesi alınacak ve Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Deneme Yakması sunularak deneme yakması yapılacaktır. Tablo I.1.1. Proje Zamanlama Tablosu İşin Tanımı ÇED Süreci Çevre Lisans, GSM Ruhsat vb. Resmi İzin İşlemleri Makine Teçhizat Montaj İşleri 2013 Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Deneme Üretimi Kesin Üretime Geçiş Gelişen endüstri ve artan nüfus ile birlikte ulaşımda taşıt ihtiyacının artması ve taşımacılık sektörünün ilerlemesine bağlı olarak lastik üretimi de hızlanmıştır. Lastik üretiminin artması ile atık lastiklerin miktarı da hızla artmaktadır. Bu durumda atık lastiklerin kontrol altında tutulması, dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 2

15 ABD'de her yıl ortalama 300 milyon lastik elden çıkarılmaktadır. Bu lastiklerin %85'i otomobil lastiği iken, geri kalanı kamyon gibi ağır araç lastiğidir. Bu lastiklerin 50 milyonu yeniden kaplanmakta veya yeniden kullanılmaktadır. Kalan yaklaşık yıllık 250 milyon hurda lastik kullanılmak için atık lastik depolarında beklemektedir. Bu hurda lastiklerin sayısı yıllar geçtikçe artmakta ve yaklaşık 3 milyar yığılmış, biriktirilmiş hurda lastiğin olduğu tahmin edilmektedir. ABD'de yapılan istatistikler sonucu hurda lastiklerin kullanım alanları aşağıda görülmektedir. Tablo I.1.2. ABD de ÖTL nin Değerlendirildiği Alanlara Göre Dağılımı Bertaraf Yöntemi % Depolama 10 Öğütülmüş Kauçuk 12 İhracat 5 Enerji Ede edilmesi 41 Diğer Uygulamalar 18 İnşaat 14 Avrupa Birliği ülkelerinde atık lastiklerin durumu daha iyidir. Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmış lastiklerin yönetimi ile ilgili yaşanan gelişmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1999 yılında depolama (1993/31/EC) kabul edilmiştir yılında ömrünü tamamlamış taşıtlar konulu direktifte (2000/53/EC) ise hurda araçların üstündeki lastiklerin söküleceği belirtilmiştir yılından itibaren ömrünü tamamlamış lastiklerin olduğu gibi depolanması yasaklanmıştır yılından itibaren ise parçalanarak depolanması da yasaklanmıştır. Bugün Avrupa da da ABD deki gibi yılda yaklaşık 2,5 milyon ton atık lastik ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere Avrupa Birliği ülkelerinde ömrünü tamamlamış lastikler ile ilgili yasal mevzuatın değişimi ile birlikte lastiklerin depolanması giderek azalmış, yerini malzeme olarak geri dönüşümüne ve enerji geri kazanımına bırakmıştır. 3

16 Şekil I.1.1. Avrupa Birliği nin Lastik Değerlendirmeye İlişkin Yıl Bazlı Verileri Avrupa ülkelerinde yapılan istatistikler sonucu son yıllarda ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanım alanları tablo aşağıda sunulmuştur. Tablo I.1.3. Avrupa Ülkelerinde ÖTL in Değerlendirildiği Alanlara Göre Dağılımı Bertaraf Yöntemi % Depolama 35 Tekrar Kullanma/İhracat 23 Yeniden Kaplama 11 Enerji Ede edilmesi 10 Geri Kazanma 21 Türkiye İstatistik Kurumu 2005, 2006 ve 2008 yıllarındaki verilerine göre bertaraf ve geri kazanım tesislerine getirilen atık lastik miktarları, 2005 yılında atık lastik miktarı (% 0.11) ton/yıl iken, 2006 yılında ton/yıl a, 2008 yılında ise ton/yıl a yükselmiştir. Bu atık lastiklerin büyük bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan lisanslı depolama sahalarında tutulmakta, çok az miktarları da geri kazanım tesislerinde değerlendirilmekte ve çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde 12 tane lastik geri kazanım tesisi ile 35 tane çimento fabrikasına ek yakıt olarak lastik yakabilmeleri için lisans verilmiştir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere ülkemizde 2007 yılında toplam ton atık alternatif yakıt olarak kullanılmış ve bu yakıtların % i yani tonu kullanılmış lastiklerdir. Tablo I.1.4. Çimento Fabrikalarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanılan Atık Türlerine Göre Dağılımı Atık Türleri Lisanslandırılan Miktar (ton/yıl) I. ve II. Kategori Atık Yağ Kullanılmış Lastik Kontamine Atık Atık Plastik

17 Petrol Rafineri Atığı Petrol Dip Çamuru Boya Çamuru Sıvı Yakıt Çamur Toplam Hurda Lastik Yönetim Konseyi ne göre (Scrap Tire Management Council) ortalama bir lastik 4 litre yağ, 3 kg. karbon siyahı, 1,5 kg gaz ve 1 kg çelik ve kül üretir. Ülkemizde her yıl açığa çıkan yaklaşık ton atık lastiğin geri kazanımı sonucunda ton kauçuk granülü ve ton çelik geri kazanılabilirken, piroliz işlemi ile geri dönüşüm sonucunda ise litre yağ, ton karbon siyahı ve ton gaz geri kazanılabilir. Enerji üretimi açısından da ton atık lastikten yaklaşık (gaz ve yağ toplamı olarak) 130 MW enerji elde edilebilir. Bilinçsiz bir şekilde depolanarak veya yakılarak çevre sağlığını tehdit eder hale gelmiş olan atık lastiklerin, çevresel etkilerinin minimum olduğu sistemde piroliz yöntemiyle ekonomik değeri olan ürünlere dönüştürülebilir. Atık lastiklerin ve özellikle ömrünü tamamlamış otomobil lastiklerinin çevreyi tahrip etmesini önlemek amacıyla geri dönüşümü ve faydalı bir hale dönüşmesinin sağlanması giderek artan bir şekilde önem kazanmaktadır. Maalesef bugün dünyada geri dönüşüme konulan oto lastiklerinin miktarı üretim miktarının ancak %7 sini oluşturmaktadır. Dünyadaki eğilime paralel bir şekilde ülkemizde de ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüm sistemine dahil edilerek yararlı bir hale dönüştürmek ile, hem çevreye olumsuz etkilerin bertarafının sağlanması hem de ekonomik değere dönüştürülmesi sağlanmış olur. Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüm sisteminde olasılıklar şunlardır; onarılarak ve yeni kaplama yapılarak tekrar kullanımı, çeşitli polimerik kompozit malzemelere katkı maddesi olarak kullanımı, doğrudan yakılarak termal ve/veya elektrik enerjisi üretmek ve piroliz yöntemi ile değerlendirilmesi. Bunların arasında ürün çeşitliliği ve yararlanma seçeneklerinin fazlalığı nedeniyle piroliz son yıllarda daha çok tercih edilen yöntem olarak öne çıkmaktadır. Piroliz (retortlama işlemi olarak da bilinir), esas itibariyle yüksek molekül ağırlıklı hidrokarbon yapının inert (oksijensiz) ortamda termal olarak ısıtılması ile daha küçük moleküllü hidrokarbonlara dönüştürülmesi işlemidir. Piroliz ile üç temel ürün elde edilir; gaz, pirolitik yağ ve karbon siyahı (char). Bu ürünlerin kalitesi ve miktarları, kullanılan lastiklerin kompozisyonuna, piroliz reaktörünün teknolojik tasarımına, işletme basıncı ve sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklık, işletmedeki en önemli parametredir. Atmosferik basınçta yapılan piroliz işlemlerinde, sıvı ürünün miktarını artırmak için sıcaklığın 550 o C den aşağıda tutulması tercih edilir. Sıcaklık 700 o C üzerinde olduğunda ise sıvıyı oluşturabilecek moleküllerin de parçalanması neticesinde temel ürün gazdır. Düşük basınçta (vakum şartlarında) çalışarak da sıvı ürünün miktarını artırmak mümkündür. Piroliz sıvı ürünü çeşitli hidrokarbon moleküllerinden oluşan bir karışımdır. Olduğu gibi kullanılabileceği gibi, distilasyon işlemi ile fraksiyonlarına ayrılıp nafta, benzin, gaz yağı, dizel vb ürünler elde edilebilir. Kimya sanayiinde kullanılabileceği gibi, sıvı yakıt olarak kullanılıp yakılarak termal ve/veya elektrik enerjisi üretmek de mümkündür. 5

18 Piroliz gaz ürünü ise esas olarak CH 4, C 2 H 6, C 2 H 4, C 2 H 2 ve biraz C 3 lü (propan vb) ve C 4 lü (bütan vb) hidrokarbon bileşenler ile H 2, CO, CO 2 içerir. Bu gaz ürün genellikle işletmede değerlendirilir; yakılarak piroliz işleminde gerekli termal enerji için kullanılır. Piroliz işleminin katı ürünü olan karbon siyahı da ekonomik değere sahiptir. Birçok endüstriyel tesiste yararlanılabileceği gibi, adsorbant olarak da kullanılma potansiyeline sahiptir. Piroliz yönteminin bir güzel tarafı da kullanılan hammaddenin niteliğinden dolayı prosesten hammadde kaynaklı atık çıkmaması ve lastiklerin tamamının yararlı ürünlere dönüştürülmesidir. Prosesteki işlemlerin doğal sonucu olarak çıkan baca gazı gibi akımlar da kullanılan filtre ile çevreye zararsız hale getirilir. Yapılması planlanan Ömrünü Tamamlamış Atık Lastik Geri Kazanım Tesisi nin ithalatını gerçekleştirdiği, Ukrayna'nın Biodisel Crimea firması, 14 yıldır bu tür tesislerin imalatını yapan ve dünyada 50 civarında(ispanya, Polonya, Bulgaristan, ABD, Hindistan vb.) tesisi olan son derece deneyimli bir firmadır. Ukrayna'nın Biodisel Crimea firmasına ait patentler Ek-22 de verilmiştir. Piroliz teknolojisi yaklaşık 50 yıldır dünyada uygulanmakta olup Avusturyalı Molectra şirketi piroliz yöntemi ile gerçekleştirdiği lastik geri dönüşüm tesisi ile pek çok kategoride çevre ödülleri almıştır. Almanyada DG Energie ve Pyrum şirketleri piroliz sistemleri işletmektedir (Kaynak: Proje kapsamında Teknik Rapor hazırlatılmış olup Ek-1 de, söz konusu Teknik Rapor a ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygun görüşü Ek-2 de sunulmuştur. Faaliyet kapsamında tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacak olup aynı yönetmelik kapsamında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre İzni alınacaktır. I.2 Proseste kullanılan hammadde ve geri dönüşümü düşünülen atıkların fiziksel ve kimyasal özellikleri, atık kodları, miktarları, nereden nasıl temin edilecekleri, Tesiste ömrünü tamamlamış atık lastikler ve atık plastik ambalajlar işlenecektir. Lastiğin Genel Özellikleri: Lastikler genel olarak 6 bölgeden oluşur. Bunlar; 1) Gövde (kat bezleri) 2) Sırt (taban) 3) Yanak 4) Topuk 5) Omuz 6) Lastik yapısına göre kuşak ve darbe katları olup, 6

19 Şekil I.2.1 de gösterilmiştir. Gövde Gövde, bir lastiğin ana bileşenidir. Hava basıncını lastik içerisinde tutan, yükü taşıyan ve sarsıntıları karşılayan kısımdır. Kuşak altında yer alan ve topuk telleri etrafında dönüp yanak bölgesinde biten çelik, naylon, rayon, v.b. kordlardan oluşan lastik bileşendir. Sırt (Taban) Sırt, lastiğin yere temas kısmını oluşturan üzerinde yola yapışmayı, çekişi, su atmayı lastiğin soğumasını sağlayan kanal ve bloklardan oluşmuş desenler bulunan kauçuk kısımdır. Yanak Yanak, lastiğin çevresi boyunca sırt ve topuk bölgesi arasında kalan, yola temas etmeyen kauçuk kısımdır. Görevi gövdeyi yandan gelecek sürtünmelere karşı korumak ve lastiğe esneklik sağlamaktır. Tüm markalama ve ebat yazıları yanak üzerinde bulunur. Topuk Lastiğin janta temas eden bölgesinde bulunan lastik bileşenlerinin tümüne topuk denir. Topuk telleri, topuk dolgusu jant yastığı başlıca topuk bileşenleridir. Görevi şişmiş lastiğin janta sıkıca bağlanmasını sağlayarak janttaki dönme, fren ve direksiyon hareketlerini lastiğe iletmektir. Omuz Lastiğin sırt kısmından, yanak kısmına geçiş yaptığı kalın kauçuktan yapılmış üst yanak bölgesidir. Sırt ısısını dışarı atabilmek için pencereli yapıdadır. Görevi karkası korumaktır. Kuşak Kuşaklar, gövde ile sırt arasında lastiği çevresel olarak sararak yapıyı kuvvetlendiren çelik, naylon, rayon v.b. maddelerden yapılmış kord katlarından oluşan lastik bileşendir. Radyal lastiklerde bulunur. Darbe (Takviye ) Katları Darbe katları çapraz katlı lastiklerde kullanılan ve karkası çevresel olarak sararak, yapıyı kuvvetlendiren ve sırtın karkastan ayrılmasını engelleyen bileşendir. 7

20 Her lastik üç ana üründen oluşur: Kauçuk Çelik Lif ve Diğer Atıklar Bunların lastik içindeki tipik yüzdesel oranları aşağıda gösterilmiştir. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi atık lastiğin ortalama %95 i geri dönüştürülebilen ürünlerden oluşmaktadır. Tablo I.2.1. Lastiği Oluşturan Ürünler ve Ürün İçeriğindeki Tipik Yüzdesel Payları Ürün Cinsi Kamyon Lastikleri Araba Lastikleri Kauçuk % 70 % 70 Çelik % 27 % 15 Lif ve Diğer Atıklar % 3 % 15 Şekil.I.2.1. Lastiğin Özellikleri 8

21 Türkiye genelinden temin edilecek ömrünü tamamlamış lastikler, prosese beslenmeden önce fabrika sahası içinde belirlenen 100 m 2 lik depolama alanı içerisinde biriktirilecektir. Depolama sahası içerisinde eski lastikler ve hatalı üretim hurda malzeme lastikler ebatlarına göre ayrı ayrı depolanacaktır. Tesiste kullanılacak hammadde ihtiyacının; kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden veya LASDER den temin edilerek karşılanması planlanmaktadır. Tesiste kullanılacak hammadde ihtiyacının; kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden veya LASDER den temin edilerek karşılanması planlanmaktadır. İçerisinde hidrokarbon ihtiva eden atıklar plastik kapsamında olan atıklardır. Plastik malzemelerin genel özelliği amorf iç yapı ve ısıya karşı düşük dayanım göstermeleridir. Bir çok plastik türünün kesin erime noktaları yoktur ve ergime büyük bir yavaşlıkla katı halden yüksek akışkanlı sıvı haline geçiş şeklindedir. Plastiklerin bu özelliğinden yararlanılarak kalıplanması, çekilmesi, şişirilmesi ve sıkıştırılması mümkün olmuştur. Plastiklerin diğer bir özelliği de uzun süreli görülen mekanik dayanımların ilk üretimine oranla çok daha çabuk düşme göstermesidir. Ancak plastikler amorf dış etkilerine yüksek dayanım gösteren ve doğada yok olmayan malzemelerdir. Genellikle polietilen ve nitroselüloz hariç diğerlerinde eskime etkisi hiç yoktur. Ayrıca teflon, PVC, melamin ve epoksi gibi plastik türleri çeşitli kimyasal etkilere yüksek dayanım gösterir. Bu nedenle korozyon plastiklerin sadece yüzeyini değil tümünü etkiler. Plastiklerin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 1- Plastikler genelde hafiftir. 2- Plastikler yapılarına ve katkı maddelerine bağlı olarak çok sert, sert, yumuşak ve elastomer özellikleri taşır, sertlik değerleri Shore, Bareole veya Reock Well sitemleri ile ifade edilir. Bunlar genelde demir dışı metallerin üzerinde uygulanır. 3- Ergimiş bir polimer amorftur ve zincir yöntemleri tesadüfidir. Moleküller lineer ise yapıları bir pamuk topuzuna benzeyebilir. Ani soğutmak (su vermek) sureti ile yüksek sıcaklık yapısı düşük sıcaklıkta da elde edilebilir. Böyle bir kitleye uygulanan çekme ilk deformasyonun çoğunu yapar ve moleküllerin bir yere doğrulmasını sağlar. Sonuç olarak gerilim, uzama orantısı metallerdeki gibi olmaz çünkü molekül yönelmesi olduktan sonra polimer zincirine gerilim uygulanınca elastik modülü yükselir. 4- Plastikler metaller gibi hem elastik hem de plastik şekil değiştirebilirler. Elastisite modülleri çok küçüktür. 5- Oda sıcaklığında sünme oluşur. Yüksek sıcaklık ve yükleme hızı polimerlerin mekanik davranışını etkiler. Deformasyon Hızı: Uzun müddet uygulanan akma sınırındaki bir gerilim metallerde (krip) yapabilir. Gerilim toplanma noktalarında mahalli olarak atomlar hareket eder. Yalnız estetik veya elastik ve plastik deformasyonun her ikisinin olup olmayacağını zaman süresi 9

22 ve sıcaklık etkiler. Uzun zaman veya daha yüksek sıcaklık, uygulanan gerilim altında, atomların yeni yerleri hareketine fırsat verir. Polimerin deformasyonu da metallerinki gibi zamanla bağlantılıdır. Boyut yönünden molekül hareketi atomlarınkinden daha karışık olmakla beraber molekül bağları, kuvvetleri daha zayıf olduğundan yüksek sürünme hızı meydana gelir. Ani gerilimler elastik deformasyon yapmakta fakat çok zayıf gerilim oluşması da dahi uzun zaman uygulanması plastik deformasyonuna neden olur. Plastiklerin Kimyasal Özellikleri Genelde plastikler asitlere ve bazlara karşı dirençlidirler. Bu direnç plastik türlerine göre az çok değişir. PE, PP, PTPE, Epoksi, Silikon, Poliester kuvvetli asitlere ve bazlara dirençli tipik örneklerdir. Akrilik, Fenolik, Poliasetal ve Termoplast Poliester ise kuvvetli asit ve bazlara karşı direnç göstermeyen ürünlerdir. Plastiklerin birçoğu açık hava şartlarından çok etkilenirler. Akrilik, Sülfon, Silikon, Vinil, Florokarbon plastikleri ile PP, PC, Poliasetol ve Epoksi plastikleri açık hava şartlarına oldukça dirençlidir. Çözünürlük bakımından Fenolik, Melamin, Poliester, Epoksi, PA, PE, PP gibi polimerler dirençlidirler. Selüloz, Akrilik, Vinil plastikleri ile polistiren dirençsiz polimerlerdir. Söz konusu tesiste kullanılacak hammadde atıkları ve kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo I.2.2. Tesiste Kullanılan Hammadde Atıkları ve Atık Kodları Atık Kodu Ömrünü Tamamlamış Lastikler Plastik Atık Cinsi I.3 Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, kapasiteleri, boyutları, tüm üniteler için gerekli alan miktarı, ayrı ayrı alanları, hammadde ve mamul madde depolarının kapasitesi, özellikleri, Atık lastiklerin ısıl işlemlerle geri kazanımında en fazla tercih edilen yöntem piroliz yöntemidir. Piroliz yöntemi ile ömrünü tamamlamış lastikler piroliz yağına, çeşitli gazlara, hurda çeliğe ve karbon siyahına dönüştürülebilmektedir. Piroliz işleminin en büyük avantajı ise işlem sonucunda ortaya çıkan gaz ürününün yine piroliz reaktörünün ısıtılmasında kullanılabilmesidir. Böylece piroliz işlemi ekonomik açıdan da verimli olabilmektedir. Söz konusu tesiste ÖTL lerin geri kazanımı piroliz yöntemi ile gerçekleştirilecek olup, ürün olarak pirolitik yağ, karbon siyahı ve yanıcı gaz oluşacaktır. 10

23 Piroliz Reaktörü Proje kapsamında 5 adet reaktör kullanılacak olup, her bir reaktöün kapasitesi ortalama 3 ton/gün dür. Piroliz reaktörleri diğer ünitelerden ayrı bir yere sahiptir. Bunun sebebi reaktör dışı ortamın yüksek sıcaklık ortamı olması ve içinin de yine 600 o C ye kadar çıkan sıcaklık bulunmasıdır. Yüksek sıcaklık çeliği denildiği zaman bilimsel olarak Cr, Mo çelikleri gelmektedir. Bu reaktörleri birbirine bağlayan diğer basınçlı kap ve boruların ise dikişsiz çekme boru olması ve mümkün olduğunca reaktör ile aynı alaşıma sahip olması tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklık çeliklerinde oluşan katı çözelti biçimindeki alaşım içinde molibden yüksek sıcaklıklarda çeliğin akma hızını azaltmakta oldukça etkilidir. Molibden yüksek sıcaklıkta alaşım içindeki karbürler ile koagülasyon oluşturarak akma hızını yavaşlatır. Reaktör imalatında imalatçı firma tarafından verilen bilgiye göre yüksek mukavemetli olan Q245R ve Q345R plakaları kullanılmıştır. Bu numara GB Q245R numaralı Çin standardıdır. Diğer ülkelerde bu standardı kabul etmiştir. Bu standardın malzeme eşdeğeri ASTM A516Gr65 ve EN10028 P295GH dir (Bkz. Ek-1 Teknik Rapor). Soğutma Ünitesi Soğutma ünitesinde; chiller, soğutma kulesi, su deposu, eşanjör ve pompa bulunacaktır. Soğutma ünitesinin reaktöre soğuk su iletimi için kullanılması planlanmaktadır. Soğutma kulesi 1 adet olup, kapasitesi Kcal/h dır. Ayrıca 1 adette 50 m 3 lük su deposu kullanılacaktır. Piroliz reaktörlerindeki lastiğin termal parçalanması ile oluşan buhar uygun yüzeydeki ısı değiştiricileri kullanılarak yoğunlaştırılmaktadırlar. Boylece kullanılan soğutma suyu da ısınmaktadır. İşte bu suyun tekrar hızlı bir şekilde soğutularak yeniden kullanılması chiller soğutma grupları ile sağlanacaktır. Dolayısıyla sistem olarak su soğutmalı chiller cihazları kullanılacaktır. Chiller cihazında soğuyan su pompalar ile eşanjör sistemine basılır. Aynı zamanda bu soğuk su reaktörü soğutmak içinde kullanılır. Eşanjör sistemine basılan soğuk su sistemden gelen sıcak gazın ısısını alarak gazın yoğunlaşmasını sağlar ve ısınan su tekrar chiller cihazından geçerek soğutulur. Gaz Depolama Tankı Sistemde yoğunlaştırılamayan gazlar borular vasıtası ile 30 m 3 lük 2 adet gaz depolama tankına sevk edilerek burada depolanacaktır. Yağ Depolama Ünitesi Eşanşörde soğutularak yoğunlaştırılan yağ, yağ tanklarına akacaktır. Buradan da pompalar ve borular vasıtası ile 100 m 3 lük 2 adet yağ tankına sevk edilecektir. 11

24 Karbon Siyahı ve Çelik Tel Ayrıştırma, Kırma ve Paketleme Ünitesi Piroliz reaktöründen çıkan karbon siyahın içindeki çelik tel magnetik seperator yardımıyla ayrılacak ve tel presleme ünitesinde preslenerek üstü kapalı sundurma biçiminde yaklaşık olarak 40 m 2 lik bir alanda depolanacak ve satışa hazır hale getirilecektir. Günlük çelik tel çıktısının yaklaşık 1,5 ton olması planlanmaktadır. Piroliz reaktöründen elde edilecek karbon siyahı 25 kg lık torbalarda sızdırmaz olarak paketlenecek ve yaklaşık 30 m 2 'lik bir alanda satışa hazır bir şekilde depolanacaktır. Günlük paketlenmiş karbon siyahının yaklaşık 6 ton civarında olması beklenmektedir. I.4 Her faaliyet için her bir ünitede gerçekleştirilecek işlemler, proses akım şeması (kirletici kaynakların gösterilmesi) faaliyet ünitelerinde kullanılacak proses yöntemleri ile teknolojiler, atık besleme prosesi, piroliz teknolojisi, geri dönüşüm verimi, (üretimde yer alacak tüm girdi-çıktılar ile üretim akım şemasının detaylı olarak hazırlanması), projede uyulacak ulusal ve uluslararası standartlar, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, Ömrünü tamamlamış lastikler ve içerisinde hidrokarbon ihtiva eden atıklar, prosese beslenmeden önce fabrika sahası içinde belirlenen 100 m 2 lik depolama alanı içerisinde biriktirilecektir. Depolama sahası içerisinde eski lastikler ve hatalı üretim hurda malzeme lastikler ebatlarına göre ayrı ayrı depolanacaktır. Tesiste kullanılacak hammadde ihtiyacının; kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden veya LASDER den temin edilerek karşılanması planlanmaktadır. Tesiste kullanılacak hammadde ihtiyacı, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden veya LASDER den temin edilmesi planlanmaktadır. Projede belirtilen tesisin malzeme seçimi, işletmeye alınması ve çalıştırılmasının ulusal ve uluslararası standartlarla ve ilgili mevzuata uygun olacaktır. Ömrünü tamamlamış lastikler prosese alındığında öncelikle yanak telleri kesilecektir. Yanakları kesilen lastikler iç içe konarak yanakları ile birlikte istiflenerek piroliz işlemine hazır hale getirilecektir. Uygun boyutlara getirilmiş mobil kazanın içine istiflenen lastikler vinç aracılığıyla fırının içine taşınacaktır. Proses sonucunda geriye proliz yağı, karbon ve çelik tel kalacak olup, bu işlem sonucunda çelik karbondan % 80 oranında ayrılacaktır. Daha sonra çelik teller mıknatıslı separatör ve öğütücü aracılığı ile karbondan tamamen ayrılacaktır. Piroliz aşamasına ait proses akış şeması Şekil I.4.1 de verilmiştir. 12

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ

BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ Fatih Sultan Mehmet Bulv. Eryıl Apt. No: 139/1 NilüferBURSA Tel: 0 (224) 241 60 06 Fax: 0 (224) 241 32 41 BALIKESİRTEMMUZ 2013 ÇED Raporu X Nihai ÇED Raporu

Detaylı

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ÇEBİ METAL SANAYİ TİCARET A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekâr Saadettin Kaynak Sok. No:2 34662 Altunizade /İSTANBUL Telefon: +90 (216) 547 49 00 Faks: +90 (216) 42874 74 AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KOCAELİ İLİ, KARTEPE İLÇESİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED Raporu Nihai ÇED

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Zorlu Plaza Avcılar-İstanbul Tel: 0 212 456 21 30 Faks: 0 212 422 00 99 45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ ERENKÖY,

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA TESİSİ EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇESİ KİRİŞHANE MAHALLESİ 36 PAFTA 2291-2295 PARSELLER 42 PAFTA 6073-6075-6077 PARSELLER ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Ata

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti.

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. 201100987 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, KADRİYE KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

Beko Loder Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ÇED Raporu

Beko Loder Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ÇED Raporu i PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ HİDROMEK Hidrolik Ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş Ege Serbest Böl. Şubesi Ayhan Sokak No: 24 Ege Serbest Bölgesi / İZMİR TELEFON / FAKS Tel: +90 232 251 69 00

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

IÇ ANADOLU DOGAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI KAPASITE ARTIRIMI PROJESI

IÇ ANADOLU DOGAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI KAPASITE ARTIRIMI PROJESI IÇANADOLU DOGALGAZ ELEKTRIK ÜRETIM ve TICARET A.S. Adresi : Bestepeler Mah. Nergis Sk. No:9 Sögütözü 06520 Çankaya ANKARA Tel : 312 248 46 00 Faks : 312 248 46 01 IÇ ANADOLU DOGAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ TAHTALI KÖYÜ 20059354 NOLU İŞLETME RUHSATLI ALAN ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Atabulvarı Altınşehir Mah. 241

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ÇAVUŞKÖY MEVKİİ, 11-A PAFTA, 110 ADA, 5 NOLU PARSEL DE YER ALAN ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK TARAFIMIZDAN KURULMASI PLANLANAN

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı