AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ"

Transkript

1 AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ KAZANIM TESİSİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, Vatan Caddesi, No:12 ppm kirlilik önleme ve yönetimi dan. müh. inş. taah. san. ve tic. ltd. şti. Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:266, Tepe Prime İş Merkezi, B Blok No:85 Çankaya/ANKARA Tel No: (312) (312) Faks No: (312) ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA MAYIS- 2013

2 Proje Sahibinin Adı: Adresi: Aytaşı Nakliye, Tekstil, Turizm, İnşaat Gürsu Org. San. Bölgesi Celal Bayar Cad. No:4 Gürsu / BURSA Telefon Numarası: 0 (224) Faks Numarası: 0 (224) Projenin Adı: Proje Bedeli : Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi (İli, İlçesi, Mevkii): Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları, Zone: Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü): Nihai ÇED Raporu nu Hazırlayan Kuruluşun Adı: Nihai ÇED Raporu nu Hazırlayan Kuruluşun Adresi, Telefon ve Faks Numaraları : Nihai ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluşun Yeterlik Belgesi No su, Tarihi: Nihai Raporun Hazırlanış Tarihi: Ömrünü Tamamlamış Atık Lastik Geri Kazanım Tesisi TL Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, Vatan Caddesi, No:12 NOKTA ADI UTM 6 DERECE DATUM: ED-50 DOM: 27 - ZON: 35 COĞRAFİK DATUM: WGS-84 Y X X Y TESİS ALANI T ALAN PAFTA NO T T T T T T T m² T H22-C1 T T T T T T T Söz konusu tesis, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-I listesi Madde-11 Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıklar başlığı altında; (a) bendi Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların geri kazanılması yakılması (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma vb. termal bertaraf işlemleri) ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler kapsamında yer almaktadır. PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Dan. Müh. İnş.Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:266, Tepe Prime İş Merkezi, B Blok No:85 Çankaya/ANKARA Tel No: (312) (312) Faks No: (312) Belge No: 33 Tarih: Mayıs 2013

3 İÇİNDEKİLER LİSTESİ İçindekiler Listesi i Tablolar Listesi.....vi Şekiller Listesi..... vii Ekler Listesi..ix Kısaltmalar. x BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ... 1 I.1 Projenin tanımı, konusu, geri kazanılacak ve bertaraf edilecek atık çeşitleri, işletme süresi, zamanlama tablosu, hizmet amaçları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği,... 1 I.2 Proseste kullanılan hammadde ve geri dönüşümü düşünülen atıkların fiziksel ve kimyasal özellikleri, atık kodları, miktarları, nereden nasıl temin edilecekleri,... 6 I.3 Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, kapasiteleri, boyutları, tüm üniteler için gerekli alan miktarı, ayrı ayrı alanları, hammadde vemamul madde depolarının kapasitesi, özellikleri, I.4 Her faaliyet için her bir ünitede gerçekleştirilecek işlemler, proses akım şeması (kirletici kaynakların gösterilmesi) faaliyet ünitelerinde kullanılacak proses yöntemleri ile teknolojiler, atık besleme prosesi, piroliz teknolojisi, geri dönüşüm verimi, (üretimde yer alacak tüm girdi-çıktılar ile üretim akım şemasının detaylı olarak hazırlanması), projede uyulacak ulusal ve uluslararası standartlar, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, I.5 Üretilen ürünlerin özellikleri, ürünlerdeki kirletici parametreleri ve limit değerleri tür ve miktarları, ne şekilde ve hangi mevzuatlara göre değerlendirileceği, ürünlerin depolama yöntemi, nereye nasıl ve ne şekilde pazarlanacağı, I.6 Ünitelerde kullanılacak makine ve teçhizatın adet ve özellikleri, bakım ve temizlik çalışmaları, I.7 Hammadde ve ürünlerin taşınmasında kullanılacak araçların özellikleri, kapasite ve miktarları, araçların bakım ve temizliği, I.8. Projeye ilişkin akademik personel tarafından hazırlanacak fizibilite raporu;.. 23 I.8.a Tesis yer seçimi, yerleşim planı ve zemin geçirimsizlik sistemi önerileri, 23 I.8.b Proseste kullanılması gereken makine, teçhizatlar, I.8.c Depolama alanları teknik özellikleri (hammadde ve ürün depoları), I.8.d Çevresel Tedbirler; I.8.e Tesis güvenlik Kontrol Parametreleri I.8.f Ağır fraksiyon malzemelerinin kullanım alanlarının belirlenmesi, I.8.g Üründe kirletici parametreler ve limitler, I.8.h Yangın, kıvılcımsızlık ve kaza tedbirleri, I.8.ı Gaz tahliyesi tedbirleri, I.8.i Malzeme doldurma boşaltma işlemleri, I.8.j Paketleme ünitesi ve ambalaj malzemesi seçimi, i

4 I.8.k Tesiste bulunması gereken ölçüm ve kayıt ekipmanları (baca gazı ölçüm, proses kontrol, ph vs on-line) I.9 Yatırım ve işletme maliyetlerini içeren fizibilite çalışması, I.10 Proje için seçilen yer ve kullanılan teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi, I.11 Proje kapsamında planlanan ekonomik sosyal ve altyapı faaliyetleri, I.12 Proje ile ilgili olarak bu aşamaya kadar gerçekleştirilmiş olan iş ve işlemlerin kısaca açıklanması, alınmış ve alınacak izinler, belgeler, I.13. Proje alanına ilişkin Mahalli Çevre Kurulu Kararı, BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1 Proje yerinin; ilgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan, lejant ve plan notlarının da yer aldığı Onanlı Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı üzerinde gösterilmesi, proje alanının hangi kullanımda olduğunun belirlenmesi, sağlık koruma bandının bu planlarda gösterilmesi, (planların aslı gibidir onaylı şekilde rapor ekinde yer alması), proje sahası ve yaın çevresinde bulunan sanayi ve yerleşimlerin ölçekli harita veya kroki üzerinde gösterimi, yer bulduru haritası, mesafelerin belirtilmesi, tesise ulaşım için kullanılacak yol güzergahları, proje alanı ve çevresinin panaromik fotoğrafları, (konuya ilişkin açıklamalar rapor metninde yer almalıdır), II.2 Proje kapsamındaki faaliyet ünitelerinin konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, tesis içi makine, ünite, tank, depolama alanı vb.nin yerleşim planı üzerinde gösterilmesi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri), II.3 Proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımını değerlendirebilmek amacı ile yer altı sularını, yer üstü sularını, deprem kuşaklarını, jeolojik yapıyı, köy yerleşik alanlarını, ulaşım ağını, enerji nakil hatlarını, arazi kabiliyetini ve faaliyet alanının yakın çevresinde faaliyetlerine devam etmekte olan diğer kullanımların yerlerine ilişkin verileri gösterir bilgilerin 1/ ölçekli lejantlı topoğrafik harita üzerine işlenmesi, II.4 Projenin inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak arazi miktarı ve arazinin tanımlanması, alanın coğrafik şekli, coğrafi tanımlaması (memleket koordinatlarıcoğrafi koordinatlar), mülkiyet durumuna ilişkin bilgi ve belgeler (tapu, kira kontratı, vb.), BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ III.1 Jeolojik özellikler (Bölgenin ve proje sahasının zemin özellikleri, jeolojik bilgiler, bölgenin jeolojik haritası, proje sahasının bu haritalarda gösterilerek anlatılması), III.2 Depremsellik ve afet bilgileri, proje sahasının diri fay haritası üzerinde gösterilerek anlatılması, alınacak önlemler, III.3. Hidrojeolojik özellikler ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, bu kaynakların faaliyet alanına mesafeleri ve debileri, ii

5 III.4 Hidrolojik özellikler ve yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, bu kaynakların faaliyet alanına mesafeleri ve debileri, III.5 Meteorolojik ve iklimsel özellikler, III.6 Flora ve Fauna (Proje alanı ve etki alanında bulunan mevcut flora fauna türleri, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler, endemizm durumları, flora ve fauna tablosunun oluşturulması), III.7 Koruma Alanları (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme ve Kullanma Su Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), Bunların Faaliyet Alanına Mesafeleri, Olası Etkileri, Alınacak Önlemler, Bu Alanların Harita Üzerinde Gösterilmesi, III.8 Toprak özellikleri ve kullanım durumu (Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri, arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı), 86 III.9 Orman Alanları III.10 Proje yeri ve etki alanının hava, su ve toprak açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi, BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1 Arazinin hazırlanması aşamasında yapılan işler kapsamında nerelerde, ne miktarda ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat artığı malzemenin nerelere taşınacağı, nerelerde depolanacağı veya hangi amaçlar için kullanılacakları, IV.2 Projenin yol açacağı bitkisel toprak kaybı, projenin peyzaj üzerine etkileri ve alınacak önlemler, IV.3 Proje kapsamında proje sahası ve etki alanındaki tarım alanlarına olabilecek etkiler ve alınacak önlemler, IV.4 Proje kapsamında flora, fauna, biyolojik çeşitlilik, habitat kaybı üzerine etkiler ve mevcut türlerin korunması için alınacak önlemler, IV.5 Proje kapsamında ulaşım altyapısı planı, bu altyapının inşası ile ilgili işlemler; kullanılacak malzemeler, kimyasal maddeler, araçlar, makinalar; altyapının inşaası sırasında kırma, öğütme, taşıma, depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler (kullanılacak yol güzergahları, bu yolların mevcut trafik yoğunluğu, trafik ve ulaşım yollarının durumu), IV.6 Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler, IV.7 Tüm ünitelerde zemin sızdırmazlığının sağlanması için yapılacak işlemler, 92 IV.8 Proje kapsamında, inşaat ve işletme döneminde su temini sistemi planı, suyun nereden temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları, (soğutma suyunun niteliği, niceliği, kullanım şekli, yıkama sularının niteliği, niceliği, ne şekilde toplanacağı, tozlanmayı önlemek için kullanılacak su miktarı, nasıl temin edileceği vb.) oluşacak atıksuların cins iii

6 ve miktarları, deşarj edileceği ortamlar, alan çevresinde bulunan yer altı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler ve alınacak önlemler, arıtma tesisi akım şeması, kapasitesi, işletme şekli, arıtım sonucu ulaşılacak değerler, arıtılan suyun hangi alıcı ortama nasıl deşarj edileceği, deşarj limitlerinin tablo şeklinde verilmesi, arıtım çamurunun bertarafı, fosseptiğe ilişkin bilgiler, yağmur sularının ne şekilde toplanacağı ve bertarafı, alınacak izinler, (burada gerekli izinler alınmalı ve izin belgeleri rapora eklenmelidir) IV.9 Proje kapsamında (her bir ünitede oluşacak atıkların ayrı ayrı olarak belirlenmesi) meydana gelecek katı atık, tehlikeli atık, özel atık, ambalaj atıkları vb. her türlü atığın cins ve miktarları, bu atıkların bertaraf şekilleri, bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği, IV.10 Proje kapsamında kullanılacak tehlikeli kimyasalların listesi, risk durumları, yıllık kullanım miktarları, depolama, bertaraf yöntemleri ve güvenlik önlemleri, güvenlik bilgi formları, IV.11 Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak maddelerden, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik olanların, taşınmaları, depolanmaları ve kullanımları, bu işler için kullanılacak aletler ve makineler, olabilecek etkiler ve alınacak önlemler, IV.12 Proje kapsamında kullanılacak yakıtların türleri, tüketim miktarları, yakma sistemleri ve prosesten oluşacak emisyonlar, (gaz, toz vb.), bu emisyonların kaynak, miktar ve özellikleri, bertaraf metotları, kullanılacak emisyon kontrol teknolojileri, kullanılacak filtrasyon sistemlerinin detaylı özellikleri, kapasiteleri, çalışma verimleri, sağlanması gereken emisyon limitleri, IV.13 Proje kapsamında meydana gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, gürültü hesabı, gürültüyü azaltmak için alınacak önlemler, (Akustik Rapor hazırlanması) IV.14 Üretim sonucunda istenilen özellikte ürünlerin elde edilememesi durumunda oluşan ürünün ne amaçla, nasıl kullanılacağı ya da nasıl bertaraf edileceği, IV.15 Proje kapsamındaki elektrifikasyon planı, bu planın uygulanması için yapılacak işlemler ve kullanılacak malzemeler, enerji nakil hatlarının geçirileceği yerler ve trafoların yerleri, bunların güçleri, IV.16 Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi, vaziyet planı üzerinde verilmesi, IV.17 Proje kapsamında yerleşimlere olabilecek etkiler ve alınacak önlemler, IV.18 Tesisin faaliyeti sırasında çalışacak personel ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği, sunulacak sağlık hizmetleri, IV.19 Proje kapsamında insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar, alınacak önlemler, çalışanların sağlık ve güvenlik tedbirleri, IV.20 İşletme aşamasında izleme-kontrol çalışmaları, gelen atığın kontrolü ve analizi, radyoaktif materyallerin tespiti, kontrol sistemleri, tesis emniyetine ilişkin çalışmalar, IV.21 Acil eylem planı (muhtemel kaza, yangın, patlama, deprem ve sabotaja karşı alınması gerekli önlemler), iv

7 IV.22 İşletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler (Arazi ıslahı, rehabilitasyon çalışmaları, mevcut yer altı ve yüzeysel su kaynaklarına etkileri, olabilecek hava emisyonları) ve bu etkilere karşı alınacak önlemler, IV.23 Çevresel Fayda Maliyet Analizi (Bu bölümde çevreden faaliyet öncesi yararlanılma durumu ve projenin gerçekleşmesi ile yararlanma durumu sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmelidir), BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI V.1 Projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüşlerinin çevresel etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için önerilen/kullanılan yöntemler, V.2. Halkın projeye ilişkin endişe, görüş/önerileri ve konu ile ilgili değerlendirmeler, V.3 Görüşlerine başvurulan proje ilgili taraflar, görüş ve önerileri, konu ile ilgili değerlendirmeler, V.4 Görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar, V.5 Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler, BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ EKLER NOTLAR VE KAYNAKLAR ÇED NU HAZIRLAYANLARIN TANITIMI v

8 TABLOLAR LİSTESİ Tablo I.1.1. Proje Zamanlama Tablosu... 2 Tablo I.1.2. ABD de ÖTL nin Değerlendirildiği Alanlara Göre Dağılımı... 3 Tablo I.1.3. Avrupa Ülkelerinde ÖTL in Değerlendirildiği Alanlara Göre Dağılımı... 4 Tablo I.1.4. Çimento Fabrikalarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanılan Atık Türlerine Göre Dağılımı... 4 Tablo I.2.1. Lastiği Oluşturan Ürünler ve Ürün İçeriğindeki Tipik Yüzdesel Payları... 8 Tablo I.2.2. Tesiste Kullanılan Hammadde Atıkları ve Atık Kodları Tablo I.4.1. Pirolitik Yağ Analiz Sonuçları Tablo I.4 2. Piroliz Ünitesi Ekipman Listesi Tablo I.5.1. Piroliz Yağın Tipik Elementel Analizi Tablo I.6.1. Makine ve Teçhizatlar Tablo I.8.d.1. ABD Çevre Koruma Ajansı Emisyon Değerleri Tablo I.8.g.1. Karbon Siyahı Analiz Sonuçları Tablo I.9.1. Tesisin Maliyeti İle İlgili Özet Değerler Tablo II.1.1. Tesise En Yakın Yerleşim Yerleri Tablo II.4.1. Proje Sahası Koordinatları Tablo III.3.1. Bursa İli Yeraltı Suyu Potansiyeli Tablo III.3.2. Bursa İli Jeotermal Kaynakları Tablo III.3.3. Bursa İli Jeotermal Kaynaklarının Proje Alanına Yaklaşık Mesafeleri Tablo III.4.1. Bursa İli Akarsuları ve Özellikleri Tablo III.5.1. Bursa İli Basınç Değerleri Tablo III.5.2. Bursa İli Sıcaklık Değerleri Tablo III.5.3. Bursa İli Yağış Değerleri Tablo III.5.4. Bursa İli Nem Değerleri Tablo III.5.5. Bursa İli Sayılı Günler Değerleri Tablo III.5.6. Bursa İli Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Tablo III.5.7. Bursa İli Buharlaşma Değerleri Tablo III.5.8. Bursa İli Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları (Aylık ve Yıllık) Tablo III.5.9. Bursa İli Yönlere Göre Rüzgarın Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı Tablo III Bursa İli Yönlere Göre Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s) Tablo III Bursa İli Ortalama Rüzgâr Hızı (m/s) Tablo III Bursa İli Maksimum Rüzgâr Hızı (m/s) Tablo III Bursa İli Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Değerleri Tablo III.6.1. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Flora Türleri Tablo III.6.2. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel İkiyaşamlı Türleri (Amphibia) Tablo III.6.3. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Sürüngen Türleri (Reptilia) Tablo III.6.4. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Kuş Türleri (Aves)79 Tablo III.6.5. Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunması Muhtemel Memeli Hayvan Türleri (Mammalia) Tablo IV.5.1. Proje Kapsamında İnşaat Aşamaşında Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Kullanılacak Araçlardan Kaynaklı Oluşacak Günlük Araç Yükü Tablo IV.9.1. İnşaat Aşaması Atıkları ve Atık Kodları Tablo IV.9.2. İnşaat Aşamasında Oluşması Muhtemel Ambalaj Atıkları ve Atık Kodları. 99 Tablo IV.9.3. İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Ambalaj Atıkları ve Atık Kodları vi

9 Tablo IV.9.4. İnşaat Aşamasında Oluşması Muhtemel Tıbbi Atıklar ve Atık Kodları Tablo IV.9.5. İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Tıbbi Atıklar ve Atık Kodları Tablo IV.9.6. İnşaat Aşamasında Oluşması Muhtemel Atık Pil ve Akümülatörler ile Atık Kodları Tablo IV.9.7. İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Atık Pil ve Akümülatörler ile Atık Kodları Tablo IV.9.8. İnşaat Aşamasında Oluşması Muhtemel Atık Yağlar ve Atık Kodları Tablo IV.9.9. İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Atık Yağlar ve Atık Kodları Tablo IV İnşaat Aşamasında Oluşması Muhtemel Tehlikeli Atıklar İle Atık Kodları Tablo IV İşletme Aşamasında Oluşması Muhtemel Tehlikeli Atıklar ile Atık Kodları Tablo IV Piroliz Gazı Yakma Sistemi Baca Gazı Emisyonu Tablo IV Piroliz Gazı Yakma Sistemi Baca Gazındaki Dioksan ve Furan Emisyonu Tablo IV Fuel Oil Yakıtı Emisyon Faktörleri Tablo IV Pirolitik Yağın Yanma Emisyonu Hesabı Tablo IV Uçucu Organik Bileşenlerin (Volatile Organic Compounds, VOC) 100 Ton ÖTL/Gün Kapasiteli Bir Piroliz Fabrikası için Kaçaklardan (Fugitive) Öngörülen Emisyon Değerleri Tablo IV Odun İçin Emisyon Faktörleri Tablo IV İthal Taşkömürünün Kimyasal Özellikleri Tablo IV Taşkömürü İçin Emisyon Faktörleri Tablo IV Doğalgazın Kimyasal Özellikleri Tablo IV Doğalgaz İçin Emisyon Faktörleri Tablo IV Tesisteki tüm emisyon Kaynakların Kaynaklanan Toplam Emisyon Miktarları Tablo IV Tesis Isıl Kapasitesi Tablo IV Tesisin İşletme Aşamasına Ait İzleme-Kontrol Planı Tablo IV Tesisin İşletme Aşamasındaki Çevresel Etkilerine Ait İzleme-Kontrol Planı Tablo IV Doğal Afet ve Kaza, Sabotaj ve Benzeri Durumlarda Uygulanacak Müdahale Planı vii

10 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil I.1.1. Avrupa Birliği nin Lastik Değerlendirmeye İlişkin Yıl Bazlı Verileri... 4 Şekil.I.2.1. Lastiğin Özellikleri... 8 Şekil I.4.1. Proliz İş Akım Şeması Şekil I.4.2. Tesis Görünümü Şekil I.4.3. Manyetik Seperatör ve Paketleme Şekil I.4.4. Kraft Torba Kağıtı Şekil I.4.5. İş Akım Şeması Şekil I.4.6. Temsili Jeneratör Resmi Şekil I.5.1. Karbon Siyahı Şekil II.1.1. Proje Sahası Genel Görünümü Şekil II.1.2. Bölgeye Ait Uydu Görüntüsü Şekil III.2.1. Bursa İli Deprem Haritası ve Yaklaşık Proje Alanı Şekil III.2.2. Yaklaşık Proje Alanının İşaretlendiği Diri Fay Haritası Şekil III.5.1. Türkiye İklim Bölgeleri (Atalay, İ.,1997) Şekil III.5.2. Basınç Değerleri Grafiği Şekil III.5.3. Sıcaklık Değerleri Grafiği Şekil III.5.4. Yağış Değerleri Grafiği Şekil III.5.5. Nispi Nem Değerleri Grafiği Şekil III.5.6. Sayılı Günler Değerleri Grafiği Şekil III.5.7. Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Grafiği Şekil III.5.8. Buharlaşma Değerleri Grafiği Şekil III.5.9. Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgâr Diyagramı Şekil III Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramları Şekil III Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgâr Diyagramları Şekil III Ortalama Rüzgar Hızına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı Şekil III Ortalama Rüzgar Hızı Grafiği Şekil III Maksimum Rüzgar Hızı Diyagramı Şekil III Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Değerleri Grafiği Şekil III.6.1. Türkiye Fitocoğrafik Bölgeleri Şekil III.7.1. Proje Alanını Gösteren Korunan Alanları Gösterir Harita Şekil III.7.2. Proje Alanını Gösterir Ava Açık ve Kapalı Alanlar Haritası Şekil III.7.3. Proje Alanını Gösterir Sulak Alanlar Haritası Şekil IV.5.1. Bölgenin Trafik Hacmi Haritası (2011) Karayolları Şekil IV Baca Gazı Yıkama Sistemi Şekil V.1.1. Halkın Katılımı Toplantısına Ait Fotoğraf viii

11 EKLERİN LİSTESİ Ek-1 Teknik Değerlendirme Raporu Ek-2 Teknik Değerlendirme Raporu Uygun Görüşü Ek-3 Tapu Senedi Ek-4 Kira Sözleşmesi Ek-5 Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) Kararı Ek-6 Yerbulduru Haritası Ek-7 Tesis Alanına Ait Vaziyet Planı Ek-8 1/ Ölçekli Genel Yerleşim Planı Ek-9 1/ Ölçekli Jeoloji Haritası Ek-10 1/ Ölçekli Onaylı Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, Lejant ve Notları Ek-11 1/ Ölçekli Onaylı Çevre Düzeni Planı, Lejant ve Notları Ek-12 Tesis Alanına Ait Fotoğraflar ve Uydu Görüntüleri Ek-13 1/1.000 Ölçekli Onaylı Uygulamalı İmar Planı, Lejant ve Notları Ek-14 1/5.000 Ölçekli Onaylı Nazım İmar Planı, Lejant ve Notları Ek-15 Meteorolojik Bülten Ek-16 Kestel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Adres Tespiti Yazısı Ek-17 Bursa Valiliği İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Görüşü Ek-18 Bursa Büyükşehir Belediyesi Atık Su Yazısı Ek-19 Bursa Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu Yazısı Ek-20 Kestel Belediyesi Katı Atık Yazısı Ek-21 Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Durumu Hakkındaki Görüşü Ek-22 Kestel Kaymakamlığı İlan Tutanağı Ek-23 Patentler Ek-24 Akustik Rapor Ek-25 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Görüşü Ek-26 Kestel Belediyesi Görüşü ix

12 ADYS AMP B Bkz. cm ÇED D dba DSİ EPA EPDK g G GWs ha HKKY Hz IUCN K kg km kv kva L m mm m 3 /sa No. sa sn T.C. TÜİK USEPA vb. º Derece % Yüzde KISALTMALAR Acil Durum Sistem Yönetimi Acil Müdahale Planı Batı Bakınız Santimetre Çevresel Etki Değerlendirmesi Doğu A-Ağırlıklı desibel Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü European Parliamentary Association Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Gram Güney Giga Watt Saat Hektar Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Hertz Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Kuzey Kilogram Kilometre Kilo volt Kilo volt amper Litre Metre Milimetre Metreküp/saat Numara Saat Saniye Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik Kurumu Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı Ve başkaları, ve benzerleri Binde ÖTL Ömrünü Tamamlamış Atık Lastik x

13 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I.1 Projenin tanımı, konusu, geri kazanılacak ve bertaraf edilecek atık çeşitleri, işletme süresi, zamanlama tablosu, hizmet amaçları, projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, Günümüzde ulaşım ve taşıma aracı olarak en çok kullanılan otomobil, kamyon gibi araçların en çabuk aşınan ve değiştirilmesi gereken kısmı lastikleridir. Ömrünü tamamlamış lastikler (ÖTL) dünyada giderek artan bir çevre sorunu oluşturmaktadır. Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüm sistemine dahil edilerek yararlı bir hale dönüştürmek ile, hem çevreye olumsuz etkilerin bertarafının sağlanması hem de ekonomik değere dönüştürülmesi sağlanmış olur. Atık lastiklerin ve özellikle ömrünü tamamlamış otomobil lastiklerinin çevreyi tahrip etmesini önlemek amacıyla geri dönüşümü ve faydalı bir hale dönüşmesinin sağlanması giderek arta n bir şekilde önem kazanmaktadır. Maalesef bugün dünyada geri dönüşüme konulan oto lastiklerinin miktarı üretim miktarının ancak %7'sini oluşturmaktadır. Dünyadaki eğilime paralel bir şekilde ülkemizde de ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüm sistemine dahil edilerek yararlı bir hale dönüştürmek ile, hem çevreye olumsuz etkilerin bertarafının sağlanması hem de ekonomik değere dönüştürülmesi sağlanmış olur. Ülkemizde artan nüfusa bağlı olarak, taşıt sayısı da artmaktadır yılı TUİK verilerine göre kullanım amacına göre motorlu taşıt sayısı dir. Motorlu araçlarla beraber lastik kullanımı da artmaktadır. Motorlu araçlarda kullanılan lastikler belirli bir süre sonra özelliklerini kaybederek ömrünü tamamlamış lastik haline gelmektedir (Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2012). Günümüzde atık lastikler önemli bir çevresel sorun teşkil etmektedir. Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) verilerine göre her yıl Türkiye de yaklaşık ton ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL) ortaya çıkmaktadır. Lastiğin yapısında büyük çoğunlukla yenilenemeyen kaynaklar bulunmakla beraber, doğal kauçuk, sentetik kauçuk, karbon siyahı, çelik, yağlar ve çeşitli kimyasallar lastiğin bileşenlerini oluşturmaktadır. Aytaşı Nakliye, Tekstil, Turzim, İnşaat İthalat İhracaat Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mah., Barakfakih Sanayi Bölgesinde Pafta No: H22C01D, 101 Ada 145 Nolu Parsel adresinde işletilmesi planlanan Ömrünü Tamamlamış Atık Lastik Geri Kazanım Tesisi ile ilgili olarak, Kestel Belediyesi Fen İşleri Genel Müdürlüğünce yerinde inceleme neticesinde adres; Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, Vatan Caddesi, No:12 olarak tespit edilmiştir (Bkz. Ek-15). Planlanan tesis tapu belgesinde m 2 lik yüzölçüme sahip olup, Kestel Belediyesi 1/1.000 Ölçekli Barakfakih Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ile m 2 lik alan Sanayi Alanı olarak belirlenmiştir (Bkz. Ek-13). Söz konusu tesis m 2 lik alanın yaklaşık m 2 lik alanında tesisin kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır. Planlanan tesisin yer seçimine ilişkin Mahalli Çevre Kurulu toplantısında konu değerlendirilmiş ve tesisin yukarıda belirtilen alanda kurulması uygun görülmüştür. Konu ile ilgili 31 Temmuz 2012 tarihli 52 sayılı MÇK kararı ekte verilmiştir (Bkz. Ek-5). Kurulması planlanan Ömrünü Tamamlamış Atık Lastik Geri Kazanım Tesisi nde yıllık toplam ton ve günlük 15 ton ömrünü tamamlamış araç lastiğinin işlenmesi hedeflenmektedir. Planlanan tesis kapsamında inşaat döneminde 10 kişi, işletme 1

14 döneminde 20 kişi istihdam edilmesi planlanmaktadır. İnşaat döneminde tek vardiya düzeninde günde 8 saat, işletme döneminde 3 vardiya düzeninde yılda 300 gün çalışılacaktır. Çalışacak personel Kestel İlçesi ve yakın çevresinden karşılanacaktır. Tesis, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Ek-I Listesi nin, tarih ve sayılı Resmi Gazete ile değişik Madde-11 Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıklar başlığı altında; (a) bendi Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların geri kazanılması yakılması (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma vb. termal bertaraf işlemleri) ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler kapsamında yer almaktadır. Proje ile ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümü sağlanarak, elde edilecek ürünlerle ülke sanayisine tekrar kazandırılıp, milli ekonomiye katkısı sağlanacaktır. Ayrıca söz konusu tesiste içerisinde hidrokarbon ihtiva eden atıklar olarak, hammaddesi plastik olan plastik poşet, pet şişe vb. atıklar tesiste işlenecektir. Tesiste kullanılacak olan proses ve makinaların teknolojisi ömrünü tamamlamış lastik atıklarının ve hidrokarbon ihtiva eden atıkların (plastik poşet, pet şişe vb.) işlenmesi için uygun ve yeterlidir. Tesis ömrü yaklaşık 25 yıl olup, revizyon ve makine bakım işlemleri sonucu ömrü uzatılabilecektir. İnşaat ve montaj çalışmalarının ise 4 ayda bitirilmesi öngörülmektedir. Projeye ait zamanlama tablosu Tablo I.1.1 de sunulmuş olup, ÇED Olumlu Kararı alınması neticesine göre inşaat ve montaj işlemleri başlatılacaktır. Tesis işletmeye alınmadan önce tarih ve sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Geçici Faaliyet Belgesi alınacak ve Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Deneme Yakması sunularak deneme yakması yapılacaktır. Tablo I.1.1. Proje Zamanlama Tablosu İşin Tanımı ÇED Süreci Çevre Lisans, GSM Ruhsat vb. Resmi İzin İşlemleri Makine Teçhizat Montaj İşleri 2013 Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Deneme Üretimi Kesin Üretime Geçiş Gelişen endüstri ve artan nüfus ile birlikte ulaşımda taşıt ihtiyacının artması ve taşımacılık sektörünün ilerlemesine bağlı olarak lastik üretimi de hızlanmıştır. Lastik üretiminin artması ile atık lastiklerin miktarı da hızla artmaktadır. Bu durumda atık lastiklerin kontrol altında tutulması, dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 2

15 ABD'de her yıl ortalama 300 milyon lastik elden çıkarılmaktadır. Bu lastiklerin %85'i otomobil lastiği iken, geri kalanı kamyon gibi ağır araç lastiğidir. Bu lastiklerin 50 milyonu yeniden kaplanmakta veya yeniden kullanılmaktadır. Kalan yaklaşık yıllık 250 milyon hurda lastik kullanılmak için atık lastik depolarında beklemektedir. Bu hurda lastiklerin sayısı yıllar geçtikçe artmakta ve yaklaşık 3 milyar yığılmış, biriktirilmiş hurda lastiğin olduğu tahmin edilmektedir. ABD'de yapılan istatistikler sonucu hurda lastiklerin kullanım alanları aşağıda görülmektedir. Tablo I.1.2. ABD de ÖTL nin Değerlendirildiği Alanlara Göre Dağılımı Bertaraf Yöntemi % Depolama 10 Öğütülmüş Kauçuk 12 İhracat 5 Enerji Ede edilmesi 41 Diğer Uygulamalar 18 İnşaat 14 Avrupa Birliği ülkelerinde atık lastiklerin durumu daha iyidir. Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılmış lastiklerin yönetimi ile ilgili yaşanan gelişmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1999 yılında depolama (1993/31/EC) kabul edilmiştir yılında ömrünü tamamlamış taşıtlar konulu direktifte (2000/53/EC) ise hurda araçların üstündeki lastiklerin söküleceği belirtilmiştir yılından itibaren ömrünü tamamlamış lastiklerin olduğu gibi depolanması yasaklanmıştır yılından itibaren ise parçalanarak depolanması da yasaklanmıştır. Bugün Avrupa da da ABD deki gibi yılda yaklaşık 2,5 milyon ton atık lastik ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere Avrupa Birliği ülkelerinde ömrünü tamamlamış lastikler ile ilgili yasal mevzuatın değişimi ile birlikte lastiklerin depolanması giderek azalmış, yerini malzeme olarak geri dönüşümüne ve enerji geri kazanımına bırakmıştır. 3

16 Şekil I.1.1. Avrupa Birliği nin Lastik Değerlendirmeye İlişkin Yıl Bazlı Verileri Avrupa ülkelerinde yapılan istatistikler sonucu son yıllarda ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanım alanları tablo aşağıda sunulmuştur. Tablo I.1.3. Avrupa Ülkelerinde ÖTL in Değerlendirildiği Alanlara Göre Dağılımı Bertaraf Yöntemi % Depolama 35 Tekrar Kullanma/İhracat 23 Yeniden Kaplama 11 Enerji Ede edilmesi 10 Geri Kazanma 21 Türkiye İstatistik Kurumu 2005, 2006 ve 2008 yıllarındaki verilerine göre bertaraf ve geri kazanım tesislerine getirilen atık lastik miktarları, 2005 yılında atık lastik miktarı (% 0.11) ton/yıl iken, 2006 yılında ton/yıl a, 2008 yılında ise ton/yıl a yükselmiştir. Bu atık lastiklerin büyük bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan lisanslı depolama sahalarında tutulmakta, çok az miktarları da geri kazanım tesislerinde değerlendirilmekte ve çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde 12 tane lastik geri kazanım tesisi ile 35 tane çimento fabrikasına ek yakıt olarak lastik yakabilmeleri için lisans verilmiştir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere ülkemizde 2007 yılında toplam ton atık alternatif yakıt olarak kullanılmış ve bu yakıtların % i yani tonu kullanılmış lastiklerdir. Tablo I.1.4. Çimento Fabrikalarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanılan Atık Türlerine Göre Dağılımı Atık Türleri Lisanslandırılan Miktar (ton/yıl) I. ve II. Kategori Atık Yağ Kullanılmış Lastik Kontamine Atık Atık Plastik

17 Petrol Rafineri Atığı Petrol Dip Çamuru Boya Çamuru Sıvı Yakıt Çamur Toplam Hurda Lastik Yönetim Konseyi ne göre (Scrap Tire Management Council) ortalama bir lastik 4 litre yağ, 3 kg. karbon siyahı, 1,5 kg gaz ve 1 kg çelik ve kül üretir. Ülkemizde her yıl açığa çıkan yaklaşık ton atık lastiğin geri kazanımı sonucunda ton kauçuk granülü ve ton çelik geri kazanılabilirken, piroliz işlemi ile geri dönüşüm sonucunda ise litre yağ, ton karbon siyahı ve ton gaz geri kazanılabilir. Enerji üretimi açısından da ton atık lastikten yaklaşık (gaz ve yağ toplamı olarak) 130 MW enerji elde edilebilir. Bilinçsiz bir şekilde depolanarak veya yakılarak çevre sağlığını tehdit eder hale gelmiş olan atık lastiklerin, çevresel etkilerinin minimum olduğu sistemde piroliz yöntemiyle ekonomik değeri olan ürünlere dönüştürülebilir. Atık lastiklerin ve özellikle ömrünü tamamlamış otomobil lastiklerinin çevreyi tahrip etmesini önlemek amacıyla geri dönüşümü ve faydalı bir hale dönüşmesinin sağlanması giderek artan bir şekilde önem kazanmaktadır. Maalesef bugün dünyada geri dönüşüme konulan oto lastiklerinin miktarı üretim miktarının ancak %7 sini oluşturmaktadır. Dünyadaki eğilime paralel bir şekilde ülkemizde de ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüm sistemine dahil edilerek yararlı bir hale dönüştürmek ile, hem çevreye olumsuz etkilerin bertarafının sağlanması hem de ekonomik değere dönüştürülmesi sağlanmış olur. Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşüm sisteminde olasılıklar şunlardır; onarılarak ve yeni kaplama yapılarak tekrar kullanımı, çeşitli polimerik kompozit malzemelere katkı maddesi olarak kullanımı, doğrudan yakılarak termal ve/veya elektrik enerjisi üretmek ve piroliz yöntemi ile değerlendirilmesi. Bunların arasında ürün çeşitliliği ve yararlanma seçeneklerinin fazlalığı nedeniyle piroliz son yıllarda daha çok tercih edilen yöntem olarak öne çıkmaktadır. Piroliz (retortlama işlemi olarak da bilinir), esas itibariyle yüksek molekül ağırlıklı hidrokarbon yapının inert (oksijensiz) ortamda termal olarak ısıtılması ile daha küçük moleküllü hidrokarbonlara dönüştürülmesi işlemidir. Piroliz ile üç temel ürün elde edilir; gaz, pirolitik yağ ve karbon siyahı (char). Bu ürünlerin kalitesi ve miktarları, kullanılan lastiklerin kompozisyonuna, piroliz reaktörünün teknolojik tasarımına, işletme basıncı ve sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklık, işletmedeki en önemli parametredir. Atmosferik basınçta yapılan piroliz işlemlerinde, sıvı ürünün miktarını artırmak için sıcaklığın 550 o C den aşağıda tutulması tercih edilir. Sıcaklık 700 o C üzerinde olduğunda ise sıvıyı oluşturabilecek moleküllerin de parçalanması neticesinde temel ürün gazdır. Düşük basınçta (vakum şartlarında) çalışarak da sıvı ürünün miktarını artırmak mümkündür. Piroliz sıvı ürünü çeşitli hidrokarbon moleküllerinden oluşan bir karışımdır. Olduğu gibi kullanılabileceği gibi, distilasyon işlemi ile fraksiyonlarına ayrılıp nafta, benzin, gaz yağı, dizel vb ürünler elde edilebilir. Kimya sanayiinde kullanılabileceği gibi, sıvı yakıt olarak kullanılıp yakılarak termal ve/veya elektrik enerjisi üretmek de mümkündür. 5

18 Piroliz gaz ürünü ise esas olarak CH 4, C 2 H 6, C 2 H 4, C 2 H 2 ve biraz C 3 lü (propan vb) ve C 4 lü (bütan vb) hidrokarbon bileşenler ile H 2, CO, CO 2 içerir. Bu gaz ürün genellikle işletmede değerlendirilir; yakılarak piroliz işleminde gerekli termal enerji için kullanılır. Piroliz işleminin katı ürünü olan karbon siyahı da ekonomik değere sahiptir. Birçok endüstriyel tesiste yararlanılabileceği gibi, adsorbant olarak da kullanılma potansiyeline sahiptir. Piroliz yönteminin bir güzel tarafı da kullanılan hammaddenin niteliğinden dolayı prosesten hammadde kaynaklı atık çıkmaması ve lastiklerin tamamının yararlı ürünlere dönüştürülmesidir. Prosesteki işlemlerin doğal sonucu olarak çıkan baca gazı gibi akımlar da kullanılan filtre ile çevreye zararsız hale getirilir. Yapılması planlanan Ömrünü Tamamlamış Atık Lastik Geri Kazanım Tesisi nin ithalatını gerçekleştirdiği, Ukrayna'nın Biodisel Crimea firması, 14 yıldır bu tür tesislerin imalatını yapan ve dünyada 50 civarında(ispanya, Polonya, Bulgaristan, ABD, Hindistan vb.) tesisi olan son derece deneyimli bir firmadır. Ukrayna'nın Biodisel Crimea firmasına ait patentler Ek-22 de verilmiştir. Piroliz teknolojisi yaklaşık 50 yıldır dünyada uygulanmakta olup Avusturyalı Molectra şirketi piroliz yöntemi ile gerçekleştirdiği lastik geri dönüşüm tesisi ile pek çok kategoride çevre ödülleri almıştır. Almanyada DG Energie ve Pyrum şirketleri piroliz sistemleri işletmektedir (Kaynak: Proje kapsamında Teknik Rapor hazırlatılmış olup Ek-1 de, söz konusu Teknik Rapor a ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygun görüşü Ek-2 de sunulmuştur. Faaliyet kapsamında tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacak olup aynı yönetmelik kapsamında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre İzni alınacaktır. I.2 Proseste kullanılan hammadde ve geri dönüşümü düşünülen atıkların fiziksel ve kimyasal özellikleri, atık kodları, miktarları, nereden nasıl temin edilecekleri, Tesiste ömrünü tamamlamış atık lastikler ve atık plastik ambalajlar işlenecektir. Lastiğin Genel Özellikleri: Lastikler genel olarak 6 bölgeden oluşur. Bunlar; 1) Gövde (kat bezleri) 2) Sırt (taban) 3) Yanak 4) Topuk 5) Omuz 6) Lastik yapısına göre kuşak ve darbe katları olup, 6

19 Şekil I.2.1 de gösterilmiştir. Gövde Gövde, bir lastiğin ana bileşenidir. Hava basıncını lastik içerisinde tutan, yükü taşıyan ve sarsıntıları karşılayan kısımdır. Kuşak altında yer alan ve topuk telleri etrafında dönüp yanak bölgesinde biten çelik, naylon, rayon, v.b. kordlardan oluşan lastik bileşendir. Sırt (Taban) Sırt, lastiğin yere temas kısmını oluşturan üzerinde yola yapışmayı, çekişi, su atmayı lastiğin soğumasını sağlayan kanal ve bloklardan oluşmuş desenler bulunan kauçuk kısımdır. Yanak Yanak, lastiğin çevresi boyunca sırt ve topuk bölgesi arasında kalan, yola temas etmeyen kauçuk kısımdır. Görevi gövdeyi yandan gelecek sürtünmelere karşı korumak ve lastiğe esneklik sağlamaktır. Tüm markalama ve ebat yazıları yanak üzerinde bulunur. Topuk Lastiğin janta temas eden bölgesinde bulunan lastik bileşenlerinin tümüne topuk denir. Topuk telleri, topuk dolgusu jant yastığı başlıca topuk bileşenleridir. Görevi şişmiş lastiğin janta sıkıca bağlanmasını sağlayarak janttaki dönme, fren ve direksiyon hareketlerini lastiğe iletmektir. Omuz Lastiğin sırt kısmından, yanak kısmına geçiş yaptığı kalın kauçuktan yapılmış üst yanak bölgesidir. Sırt ısısını dışarı atabilmek için pencereli yapıdadır. Görevi karkası korumaktır. Kuşak Kuşaklar, gövde ile sırt arasında lastiği çevresel olarak sararak yapıyı kuvvetlendiren çelik, naylon, rayon v.b. maddelerden yapılmış kord katlarından oluşan lastik bileşendir. Radyal lastiklerde bulunur. Darbe (Takviye ) Katları Darbe katları çapraz katlı lastiklerde kullanılan ve karkası çevresel olarak sararak, yapıyı kuvvetlendiren ve sırtın karkastan ayrılmasını engelleyen bileşendir. 7

20 Her lastik üç ana üründen oluşur: Kauçuk Çelik Lif ve Diğer Atıklar Bunların lastik içindeki tipik yüzdesel oranları aşağıda gösterilmiştir. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi atık lastiğin ortalama %95 i geri dönüştürülebilen ürünlerden oluşmaktadır. Tablo I.2.1. Lastiği Oluşturan Ürünler ve Ürün İçeriğindeki Tipik Yüzdesel Payları Ürün Cinsi Kamyon Lastikleri Araba Lastikleri Kauçuk % 70 % 70 Çelik % 27 % 15 Lif ve Diğer Atıklar % 3 % 15 Şekil.I.2.1. Lastiğin Özellikleri 8

21 Türkiye genelinden temin edilecek ömrünü tamamlamış lastikler, prosese beslenmeden önce fabrika sahası içinde belirlenen 100 m 2 lik depolama alanı içerisinde biriktirilecektir. Depolama sahası içerisinde eski lastikler ve hatalı üretim hurda malzeme lastikler ebatlarına göre ayrı ayrı depolanacaktır. Tesiste kullanılacak hammadde ihtiyacının; kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden veya LASDER den temin edilerek karşılanması planlanmaktadır. Tesiste kullanılacak hammadde ihtiyacının; kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden veya LASDER den temin edilerek karşılanması planlanmaktadır. İçerisinde hidrokarbon ihtiva eden atıklar plastik kapsamında olan atıklardır. Plastik malzemelerin genel özelliği amorf iç yapı ve ısıya karşı düşük dayanım göstermeleridir. Bir çok plastik türünün kesin erime noktaları yoktur ve ergime büyük bir yavaşlıkla katı halden yüksek akışkanlı sıvı haline geçiş şeklindedir. Plastiklerin bu özelliğinden yararlanılarak kalıplanması, çekilmesi, şişirilmesi ve sıkıştırılması mümkün olmuştur. Plastiklerin diğer bir özelliği de uzun süreli görülen mekanik dayanımların ilk üretimine oranla çok daha çabuk düşme göstermesidir. Ancak plastikler amorf dış etkilerine yüksek dayanım gösteren ve doğada yok olmayan malzemelerdir. Genellikle polietilen ve nitroselüloz hariç diğerlerinde eskime etkisi hiç yoktur. Ayrıca teflon, PVC, melamin ve epoksi gibi plastik türleri çeşitli kimyasal etkilere yüksek dayanım gösterir. Bu nedenle korozyon plastiklerin sadece yüzeyini değil tümünü etkiler. Plastiklerin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 1- Plastikler genelde hafiftir. 2- Plastikler yapılarına ve katkı maddelerine bağlı olarak çok sert, sert, yumuşak ve elastomer özellikleri taşır, sertlik değerleri Shore, Bareole veya Reock Well sitemleri ile ifade edilir. Bunlar genelde demir dışı metallerin üzerinde uygulanır. 3- Ergimiş bir polimer amorftur ve zincir yöntemleri tesadüfidir. Moleküller lineer ise yapıları bir pamuk topuzuna benzeyebilir. Ani soğutmak (su vermek) sureti ile yüksek sıcaklık yapısı düşük sıcaklıkta da elde edilebilir. Böyle bir kitleye uygulanan çekme ilk deformasyonun çoğunu yapar ve moleküllerin bir yere doğrulmasını sağlar. Sonuç olarak gerilim, uzama orantısı metallerdeki gibi olmaz çünkü molekül yönelmesi olduktan sonra polimer zincirine gerilim uygulanınca elastik modülü yükselir. 4- Plastikler metaller gibi hem elastik hem de plastik şekil değiştirebilirler. Elastisite modülleri çok küçüktür. 5- Oda sıcaklığında sünme oluşur. Yüksek sıcaklık ve yükleme hızı polimerlerin mekanik davranışını etkiler. Deformasyon Hızı: Uzun müddet uygulanan akma sınırındaki bir gerilim metallerde (krip) yapabilir. Gerilim toplanma noktalarında mahalli olarak atomlar hareket eder. Yalnız estetik veya elastik ve plastik deformasyonun her ikisinin olup olmayacağını zaman süresi 9

22 ve sıcaklık etkiler. Uzun zaman veya daha yüksek sıcaklık, uygulanan gerilim altında, atomların yeni yerleri hareketine fırsat verir. Polimerin deformasyonu da metallerinki gibi zamanla bağlantılıdır. Boyut yönünden molekül hareketi atomlarınkinden daha karışık olmakla beraber molekül bağları, kuvvetleri daha zayıf olduğundan yüksek sürünme hızı meydana gelir. Ani gerilimler elastik deformasyon yapmakta fakat çok zayıf gerilim oluşması da dahi uzun zaman uygulanması plastik deformasyonuna neden olur. Plastiklerin Kimyasal Özellikleri Genelde plastikler asitlere ve bazlara karşı dirençlidirler. Bu direnç plastik türlerine göre az çok değişir. PE, PP, PTPE, Epoksi, Silikon, Poliester kuvvetli asitlere ve bazlara dirençli tipik örneklerdir. Akrilik, Fenolik, Poliasetal ve Termoplast Poliester ise kuvvetli asit ve bazlara karşı direnç göstermeyen ürünlerdir. Plastiklerin birçoğu açık hava şartlarından çok etkilenirler. Akrilik, Sülfon, Silikon, Vinil, Florokarbon plastikleri ile PP, PC, Poliasetol ve Epoksi plastikleri açık hava şartlarına oldukça dirençlidir. Çözünürlük bakımından Fenolik, Melamin, Poliester, Epoksi, PA, PE, PP gibi polimerler dirençlidirler. Selüloz, Akrilik, Vinil plastikleri ile polistiren dirençsiz polimerlerdir. Söz konusu tesiste kullanılacak hammadde atıkları ve kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo I.2.2. Tesiste Kullanılan Hammadde Atıkları ve Atık Kodları Atık Kodu Ömrünü Tamamlamış Lastikler Plastik Atık Cinsi I.3 Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, kapasiteleri, boyutları, tüm üniteler için gerekli alan miktarı, ayrı ayrı alanları, hammadde ve mamul madde depolarının kapasitesi, özellikleri, Atık lastiklerin ısıl işlemlerle geri kazanımında en fazla tercih edilen yöntem piroliz yöntemidir. Piroliz yöntemi ile ömrünü tamamlamış lastikler piroliz yağına, çeşitli gazlara, hurda çeliğe ve karbon siyahına dönüştürülebilmektedir. Piroliz işleminin en büyük avantajı ise işlem sonucunda ortaya çıkan gaz ürününün yine piroliz reaktörünün ısıtılmasında kullanılabilmesidir. Böylece piroliz işlemi ekonomik açıdan da verimli olabilmektedir. Söz konusu tesiste ÖTL lerin geri kazanımı piroliz yöntemi ile gerçekleştirilecek olup, ürün olarak pirolitik yağ, karbon siyahı ve yanıcı gaz oluşacaktır. 10

23 Piroliz Reaktörü Proje kapsamında 5 adet reaktör kullanılacak olup, her bir reaktöün kapasitesi ortalama 3 ton/gün dür. Piroliz reaktörleri diğer ünitelerden ayrı bir yere sahiptir. Bunun sebebi reaktör dışı ortamın yüksek sıcaklık ortamı olması ve içinin de yine 600 o C ye kadar çıkan sıcaklık bulunmasıdır. Yüksek sıcaklık çeliği denildiği zaman bilimsel olarak Cr, Mo çelikleri gelmektedir. Bu reaktörleri birbirine bağlayan diğer basınçlı kap ve boruların ise dikişsiz çekme boru olması ve mümkün olduğunca reaktör ile aynı alaşıma sahip olması tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklık çeliklerinde oluşan katı çözelti biçimindeki alaşım içinde molibden yüksek sıcaklıklarda çeliğin akma hızını azaltmakta oldukça etkilidir. Molibden yüksek sıcaklıkta alaşım içindeki karbürler ile koagülasyon oluşturarak akma hızını yavaşlatır. Reaktör imalatında imalatçı firma tarafından verilen bilgiye göre yüksek mukavemetli olan Q245R ve Q345R plakaları kullanılmıştır. Bu numara GB Q245R numaralı Çin standardıdır. Diğer ülkelerde bu standardı kabul etmiştir. Bu standardın malzeme eşdeğeri ASTM A516Gr65 ve EN10028 P295GH dir (Bkz. Ek-1 Teknik Rapor). Soğutma Ünitesi Soğutma ünitesinde; chiller, soğutma kulesi, su deposu, eşanjör ve pompa bulunacaktır. Soğutma ünitesinin reaktöre soğuk su iletimi için kullanılması planlanmaktadır. Soğutma kulesi 1 adet olup, kapasitesi Kcal/h dır. Ayrıca 1 adette 50 m 3 lük su deposu kullanılacaktır. Piroliz reaktörlerindeki lastiğin termal parçalanması ile oluşan buhar uygun yüzeydeki ısı değiştiricileri kullanılarak yoğunlaştırılmaktadırlar. Boylece kullanılan soğutma suyu da ısınmaktadır. İşte bu suyun tekrar hızlı bir şekilde soğutularak yeniden kullanılması chiller soğutma grupları ile sağlanacaktır. Dolayısıyla sistem olarak su soğutmalı chiller cihazları kullanılacaktır. Chiller cihazında soğuyan su pompalar ile eşanjör sistemine basılır. Aynı zamanda bu soğuk su reaktörü soğutmak içinde kullanılır. Eşanjör sistemine basılan soğuk su sistemden gelen sıcak gazın ısısını alarak gazın yoğunlaşmasını sağlar ve ısınan su tekrar chiller cihazından geçerek soğutulur. Gaz Depolama Tankı Sistemde yoğunlaştırılamayan gazlar borular vasıtası ile 30 m 3 lük 2 adet gaz depolama tankına sevk edilerek burada depolanacaktır. Yağ Depolama Ünitesi Eşanşörde soğutularak yoğunlaştırılan yağ, yağ tanklarına akacaktır. Buradan da pompalar ve borular vasıtası ile 100 m 3 lük 2 adet yağ tankına sevk edilecektir. 11

24 Karbon Siyahı ve Çelik Tel Ayrıştırma, Kırma ve Paketleme Ünitesi Piroliz reaktöründen çıkan karbon siyahın içindeki çelik tel magnetik seperator yardımıyla ayrılacak ve tel presleme ünitesinde preslenerek üstü kapalı sundurma biçiminde yaklaşık olarak 40 m 2 lik bir alanda depolanacak ve satışa hazır hale getirilecektir. Günlük çelik tel çıktısının yaklaşık 1,5 ton olması planlanmaktadır. Piroliz reaktöründen elde edilecek karbon siyahı 25 kg lık torbalarda sızdırmaz olarak paketlenecek ve yaklaşık 30 m 2 'lik bir alanda satışa hazır bir şekilde depolanacaktır. Günlük paketlenmiş karbon siyahının yaklaşık 6 ton civarında olması beklenmektedir. I.4 Her faaliyet için her bir ünitede gerçekleştirilecek işlemler, proses akım şeması (kirletici kaynakların gösterilmesi) faaliyet ünitelerinde kullanılacak proses yöntemleri ile teknolojiler, atık besleme prosesi, piroliz teknolojisi, geri dönüşüm verimi, (üretimde yer alacak tüm girdi-çıktılar ile üretim akım şemasının detaylı olarak hazırlanması), projede uyulacak ulusal ve uluslararası standartlar, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, Ömrünü tamamlamış lastikler ve içerisinde hidrokarbon ihtiva eden atıklar, prosese beslenmeden önce fabrika sahası içinde belirlenen 100 m 2 lik depolama alanı içerisinde biriktirilecektir. Depolama sahası içerisinde eski lastikler ve hatalı üretim hurda malzeme lastikler ebatlarına göre ayrı ayrı depolanacaktır. Tesiste kullanılacak hammadde ihtiyacının; kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden veya LASDER den temin edilerek karşılanması planlanmaktadır. Tesiste kullanılacak hammadde ihtiyacı, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden veya LASDER den temin edilmesi planlanmaktadır. Projede belirtilen tesisin malzeme seçimi, işletmeye alınması ve çalıştırılmasının ulusal ve uluslararası standartlarla ve ilgili mevzuata uygun olacaktır. Ömrünü tamamlamış lastikler prosese alındığında öncelikle yanak telleri kesilecektir. Yanakları kesilen lastikler iç içe konarak yanakları ile birlikte istiflenerek piroliz işlemine hazır hale getirilecektir. Uygun boyutlara getirilmiş mobil kazanın içine istiflenen lastikler vinç aracılığıyla fırının içine taşınacaktır. Proses sonucunda geriye proliz yağı, karbon ve çelik tel kalacak olup, bu işlem sonucunda çelik karbondan % 80 oranında ayrılacaktır. Daha sonra çelik teller mıknatıslı separatör ve öğütücü aracılığı ile karbondan tamamen ayrılacaktır. Piroliz aşamasına ait proses akış şeması Şekil I.4.1 de verilmiştir. 12

MERDİN İNŞAAT NAKLİYE TARIM TEMİZLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MERDİN İNŞAAT NAKLİYE TARIM TEMİZLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERDİN İNŞAAT NAKLİYE TARIM TEMİZLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KAZANIM TESİSİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU Mardin İli, Merkez İlçesi, Alımlı Köyü, Dereyikezina Mevkii, 1 Nolu Pafta,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ. ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ

DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ. ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU ANKARA İLİ, AYAŞ İLÇESİ,

Detaylı

Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Geri Dönüştürme Sistemi

Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Geri Dönüştürme Sistemi Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Geri Dönüştürme Sistemi 2011 Fabrika Kurulum İlkeleri ÖTL ile İlgili Mevzuatlar Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK & TIBBİ ATIK STERİLİZASYON İZİN VE

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 )

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) 25 Nisan, Side / Antalya Mine Koç, Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş., Kocaeli/Türkiye Yönetmelikler Katı Atıklar Çevre Kanunu 1983 Tehlikeli

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ Onursal Yakaboylu Aslı İşler Filiz Karaosmanoğlu 1 Onursal Yakaboylu - Atık Sempozyumu / Antalya 19/04/2011 İÇERİK Lastik Atık lastik Atık

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın KARACA Şube Müdürü Ege Bölgesi Sanayi Odası-ÇMO İZMİR 17/12/2010 01/04/2010

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yalçın KARACA Şube Müdürü 1 İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler Tesisler ve faaliyetler, Kirletici Vasıfları

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Maden Atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ Suat HACIHASANOĞLU

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU. 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :...

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU. 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :... OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :... c-telefon/fax No :... ALT SEKTÖR ADI... PARAMETRELER...

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Bülent TOKATLI Şirket Müdürü / Çevre Mühendisi Gaziantep Endüstriyel Simbiyoz Projesi Bilgilendirme Toplantısı Programı 22 ARALIK 2015 Ekonomik Değerlendirme Ekonomik

Detaylı

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ SAN. VE TİC. A.Ş. 20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ Bahçelievler Mah. 52. Sok. (Eski 6. Sok) No: 15/4

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18.02.2013 1 NEDEN İZİN VE LİSANS?

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın n KARACA Şube MüdürüM V. ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE 48556 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, ORHANELİ İLÇESİ, ORTAKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013 PROJENİN SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

PARİS HARİTA MÜHENDİSLİĞİ GAYRİMENKÜL İNŞ. PETR. ÜRÜ. İTH. İHR. TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

PARİS HARİTA MÜHENDİSLİĞİ GAYRİMENKÜL İNŞ. PETR. ÜRÜ. İTH. İHR. TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PARİS HARİTA MÜHENDİSLİĞİ GAYRİMENKÜL İNŞ. PETR. ÜRÜ. İTH. İHR. TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GERİ KAZANIM VE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ Van İli, Merkez İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi 721 Ada, 179 ve 181 Nolu

Detaylı

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ve DENEME İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER MALİK PAFTA NO ADA NO PARSEL NO KONTROL EDEN

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ve DENEME İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER MALİK PAFTA NO ADA NO PARSEL NO KONTROL EDEN VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ve DENEME İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER MALİK PAFTA NO ADA NO KAYIT NO : TARİH : SAYFA : PARSEL NO # 1 2 3 4 5 6

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur.

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Ülkemizde çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren temel kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Bu Kanunun amacı,

Detaylı

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK 16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 26.03.2015 1 Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları 24 Nisan 2012 TEKİRDAĞ Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı