Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor'"

Transkript

1 MHP kasýmýn ilk haftasý adaylarý açýklayacak Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Teþkilatý'nýn bayramlaþma töreni gerçekleþtirildi. Ýl Baþkanlýðý binasýnda yapýlan bayramlaþma törenine MHP Çorum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Çorum eski Milletvekilleri Muharrem Þemsek ve Melek Denli Karaca, Kadýn Kollan Baþkaný Ayla Koksal, Kamu-Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Ülkü Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Mesut Çelik, eski il baþkaný Hüseyin Esenyel ile çok sayýda partili katýldý. SAYFA 7 DE 9 EKÝM CUMARTESÝ KURUÞ Mecitözü'nde arazi anlaþmazlýðý: ölü yaralý Mecitözü'nde arazi katliamý bilanço ölü yaralý Çorum'un Mecitözü Ýlçesine baðlý Aþaðý Körücek Köyü'nde arazi anlaþmazlýðý nedeniyle çýkan kavgada kiþi öldü, kiþi aðýr yaralandý. Edinilen Bilgiye göre olay Kurban Bayramýnýn. Günü olan 6 Ekim Çarþamba saat 7. sýralarýnda Çorum'un Mecitözü Ýlçesine baðlý Aþaðý Körücek Köyü'nde meydana geldi. SAYFA 7 DE Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor' CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, "Uzun yýllardýr ülkemizde bayramlarýmýzý caný gönülden kutlamamýza izin vermiyorlar" dedi.chp Ýl Teþkilatýnýn bayramlaþma töreninde konuþan Köse 'Her bayram öncesi mevcut iktidar, ondan öncesindeki bir kýsým iktidarlarýn bayramý zehir ediyor þeklinde konuþtu. SAYFA TE Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti sayesinde Türkiye'nin demokratikleþme, özgürleþme ve zenginleþme hamlelerini bir arada gerçekleþtirdiðini ifade etti. AK Parti Çorum Teþkilatýnda düzenlenen bayramlaþma töreninde bir konuþma yapan Agah Kafkas, AK Parti'nin siyaset hayatýnda kurban, ramazan olmak üzere bayram yaþadýðýný, bayramlarý millete hesap verme günü olarak deðerlendirdiklerini, millete hesap vere vere bugünlere geldiklerini bildirdi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas 'Çorum'a çivi çakanýn kulu kölesiyiz' AK Parti il Teþkilatý CHP'yi ziyaret ederek bayramlaþtý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve parti yöneticileri, CHP il Baþkaný Cengiz Atlas ve CHP'liler ile bayramlaþmak üzere CHP Ýl Teþkilatýna ziyarette bulundu.chp parti binasýnda gerçekleþtirilen ziyarete AK Parti il Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve parti yöneticileri katýldý. Ziyarette ilk açýklamayý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas yaparak, " Sayýn Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Partili Arkadaþlara hoþ geldin diyor saygý ve sevgilerimi sunuyorum. Bayramlarda kýrgýnlýk ve küskünlüklerin milimize edildiði günler olarak kültürümüzde öyle algýlarýz. SAYFA DE SAYFA TE Daþdan Belediye Baþkanlýðý'na adaylýðýna göz kýrptý MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan AK Parti ziyareti öncesi basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayarak Belediye Baþkanlýðý'na aday olacaðýný belirtti.mhp Ýl Baþkaný Ercan Daþdan bugün Saat ' de gerçekleþecek AK Partinin bayram ziyareti öncesi, basýn mensuplarýnýn MHP'nin Çorum Belediye Baþkan Adayý'nýn kim olacaðý yönündeki sorularýna yanýt verdi. Bekir Yýlmaz trafik kazasýnda yaþamýný yitirdi SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE Protokol Öðretmenevi'nde bayramlaþtý SAYFA 6 DA Acemi kasaplar soluðu hastenede aldý Kurban Bayramý nedeniyle kurban keserken yaralanan yaklaþýk 7 kiþi hastanelerde soluðu aldý. Kurban kesim merkezleri ile kendilerine ait mülklerde kurban kesenler ve kesen kasaplara yardým etmeye çalýþýrken çeþitli þekilde yaralanan vatandaþlar hastanelerde tedavi altýna alýndý. SAYFA 7 DE Vali Baþköy emniyet personeliyle bayramlaþtý Kurban Bayramý sebebiyle Ýl Jandarma Komutanlýðý'ndaki bayramlaþmayý müteakiben Vali Sabri Baþköy, Emniyet Müdürlüðü tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü binasý önünde organize edilen bayramlaþma törenine katýldý. Esnaf bayramlaþma geleneðini bozmadý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) tarafýndan her yýl olduðu gibi bu bayramda da bayramlaþma töreni düzenlendi. Bayramýn. günü gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine ilgi yoðun oldu. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan 'Artýk tecrübe kazandýk hedefimiz 'te ' AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkanlýðý, Ýl Genel Meclis Üyeliði ve Belediye Meclis Üyeliði için aday adayý olmak isteyenlerin... SAYFA 6 DA SAYFA 5 TE SAYFA TE

2 Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 5 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 85 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 5 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 7 Model Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 9 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda. Noter üzerinde Kat numara de bulunan odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi. Noter Üstü. kat No: 5 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: EKÝM CUMARTESÝ HABER CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas 'Çorum'a çivi çakanýn kulu kölesiyiz' AK Parti il Teþkilatý CHP'yi ziyaret ederek bayramlaþtý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve parti yöneticileri, CHP il Baþkaný Cengiz Atlas ve CHP'liler ile bayramlaþmak üzere CHP Ýl Teþkilatýna ziyarette bulundu.chp parti binasýnda gerçekleþtirilen ziyarete AK Parti il Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve parti yöneticileri katýldý. Ziyarette ilk açýklamayý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas yaparak, " Sayýn Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Partili Arkadaþlara hoþ geldin diyor saygý ve sevgilerimi sunuyorum. Bayramlarda kýrgýnlýk ve küskünlüklerin milimize edildiði günler olarak kültürümüzde öyle algýlarýz. Bu özel ve güzel günde gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý teþekkür ediyorum. Ýktidar ve muhalefetiyle Çorum'la ilgili yatýrýmlar ile ilgili ayrý gayrý düþüncemiz olamaz. Çorum da yaþayan bin yurttaþ bizim yurttaþýmýz her yurttaþ eþit ayný deðerdir. Çorum'a çivi çakanýn kulu kölesiyiz. Ýþ aþ verenin kulu kölesi olmaya kim olursa biz hazýrýz. Ýnsanýmýzýn yaþam kalitesini yükselten herkese minnettarýz. Ýstihdam yaratýrken de gördüðümüz eksiklik ve yanlýþlýklarý gerek bazýn ve gerek eksiklikleri dile getirdik. Çorum için gayretlerimize devam edeceðiz. Yapmaya da devam edeceðiz" þeklinde ifadeler kullandý. Bayram nedeniyle gerçekleþtirilen ziyarette açýklamalarda bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise, "CHP'nin deðerli il baþkaný ve deðerli yöneticileri, muhalefeti ve iktidarýyla bu memlekete hizmet etmek hepimizin boynunun borcu. Sayýn baþkanýn dediklerinin altýna imzamý atarým. Bu bayramlar küskünlüðün kýrgýnlýðýn ortadan kalktýðý günler olsun böyle huzur dolu bayramlar yaþayalým. Çorumda cidden seviyeli bir siyaset yapan baþkana da teþekkür ediyorum. Geçtiðimiz yaþanan olaylarda yaþananlarda özverili çalýþmalarýndan dolayý tebrik ve teþekkür ediyorum. 5. Çorumluya hizmet vermek için buradayýz. Yýl: 9 Sayý: 65 9 EYLÜL CUMARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 5 Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 6 TL. Yurtdýþý : Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hepimizin amacý Çorum'umuza ve ülkemize hizmet etmektir. Ama herkesin hizmete giden yoldaki amaç bu ülkeye hizmet etmektir. Muhalefet olmayýnca iktidar olmaz. Muhalefetin yol gösterici eleþtirilerine açýðýz. Çünkü birilerinin sizi takip ettiðini görünce daha düzgün siyaset yapmak durumunda kalýyoruz. Çorumda ýrkýna diline, dinine diþine bakmadan kardeþçe kucaklayabilmektir. Önümüzdeki yerel seçimlerinde geçtiðimiz seçim dönemleri gibi huzur içinde geçeceðini biliyoruz. Hepimizin yoðurt yiyiþi farklýdýr. Biz de buna saygý göstereceðiz" þeklinde açýklamalarda bulundu.ziyarette bir açýklama da AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'den geldi. Köse, " tüm CHP 'li kardeþlerimizin bayramýný kutluyorum. Bayramlar ortak buluþma noktasýdýr. Siyaset tabiî ki ülkemize ve milletimize hizmet üretme sanatýdýr. iktidarý ile muhalefeti ile fikirleri ile icraatlarý ile hizmet üretme yarýþýndayýz. Asýl hedef asýl amacýn bu millet ve bu vatan olduðunu ve ayný ortak deðerler olduðunu belirtmek istiyorum. Siyasi rekabet yapýlýrken halkýn milletin huzurunu bozmadan millete ve vatana zarar vermeden yapmalýyýz. Asýl amaç, ortak þehrimize katký saðlamaktýr. Muhalefetten gelen bütün fikir ve düþüncelere açýðýz. Gayemiz bir amacýmýz bir. Her zaman farlýlýk olacaktýr olmalýdýr da. Bu vatanda her türlü farklý görüþe açýðýz. Tekrar herkesin bayramýný kutluyorum" dedi. Çocuklarýn bayram þekeri Baþkan Külcü'den Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý'nda çocuklarý unutmadý. Çocuklar, Hürriyet Parký yanýnda Belediye tarafýndan kurulan Þeker panosunda bayram hediyeleri olan þekerleri aldý. Belediye 7 bin lolipop, bayramda çocuklara daðýtýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hürriyet Parký'na gelerek çocuklarýn sevincine ortak oldu, bayramlarýný kutladý. Külcü, çocuklarla þeker panosu önünde hatýra fotoðrafý çekinmeyi de ihmal etmedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bayramlarýn tüm insanlarda olduðu gibi çocuklar için de ayrý bir öneminin olduðuna dikkat çekerek çocuklarýn bayramlarda daha fazla sosyalleþme imkâný bulduðunu belirtti.milli ve manevi deðerlerin bayramlarda kazanýldýðýna dikkat çeken Baþkan Külcü, "Çocuklar, bayramlarda paylaþmayý öðreniyor. Özellikle kurban bayramlarýnda kesilen kurban etlerinin daðýtýlmasý çocuklarýn paylaþým duygularýný geliþtiriyor, yapýlan yardýmlar çocuklarýn zihinlerinde yer ediyor. Bizler de Çorum Belediyesi olarak çocuklarýmýzdaki paylaþma duygularýný güçlendireceðine inandýðýmýz þeker daðýtýmýný gerçekleþtirdik. Çocuklar, Hürriyet Parký içerisinde oluþturduðumuz þeker standýna akýn etti. Kendileri için hazýrladýðýmýz þeker panosundan þekerlerini aldý" dedi. Çocuklarýn þeker sevincine ortak olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye, Belediye'nin daðýttýðý þekerlerden almak isteyen çocuklar ve aileleri teþekkür etti. Kurban Bayramý nedeniyle Çorum'a gelen vatandaþlar da Belediye'nin çocuklar için hazýrlattýðý bu ilginç manzara karþýsýnda hatýra fotoðrafý çektirdiler. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( 98 86) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: TL 5. TL Baský yapýldýðý yer: 5. TL 5. TL 5. TL 5. TL 5. TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 5 KR Ýmsâk : 5: Güneþ : 6:8 Öðle : : Ýkindi : 5: Akþam : 8: Yatsý : 9: AHMET KUTSÝ TECER AJANDA 9... Ay, Gün,. Hafta Baþkasýndan sana söz getiren, senden de ona götürür. Hasan-ý Basrî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ÇINGIRAK Bir gün parmaklýða elin varmadan, Bir titreyiþ gibi çalar çýngýrak. Mevsimler geçtikten sonra aradan, Bu ses beni bir gün çaðýrsýn, býrak... Kumluktan serperken dallar baþýna, Geç hýzla, merdiven gelir karþýna, Eþikten atlarken ayak taþýna, Bu sesler içimde yer etsin, býrak... Ýt, iþte önünde kapým, aralýk, Oda býraktýðýn gün kadar ýlýk, Bir ince su sesi gibi lýk, lýk, lýk, Gönlünden nedamet boþansýn, býrak... HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,98,985 EUR,69,69 STERLiN,7,86 JPY YENi,5,6 SAAT: 6. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: 5 76 KULE ECZANESÝ TEL: 8 SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: MURAT ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd.... Telekom Müd.... PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis...55 Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar...77 Alo Zabýta...5 Alo Jandarma...56 Elektrik Arýza...86 Su Arýza...85 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi

3 9 EKÝM CUMARTESÝ HABER AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan 'Artýk tecrübe kazandýk hedefimiz 'te ' AK Parti Ýl Teþkilatýndan bayramlaþma töreni AK Parti Çorum Teþkilatý'nda Kurban Bayramý nedeniyle bayramlaþma programý düzenlendi. Partililerin yoðun ilgi gösterdiði bayramlaþma töreninde parti çalýþmalarý da deðerlendirildi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, ilk olarak makamlarýnda milletvekilleri ve partililer ile bayramlaþtý. Daha sonra partinin toplantý salonunda geniþ katýlýmlý bayramlaþma düzenlendi. Bayramlaþma törenine; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Çorum Milletvekili ve Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, Saðlýk Bakan Yardýmcýmý Agah Kafkas, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýlçe - Belde Belediye Baþkanlarý, Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadýn Kollan, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Ýlce -Belde Baþkanlarý ile çok sayýda partili katýldý.etkinlik sýrasýnda; milletvekilleri ve parti yöneticileri tek tek bayramlaþtýktan sonra parti çalýþmalarý deðerlendirildi. Bayramlaþmada sýrasýyla; Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Genlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milletvekili Cahit Baðcý, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ve Milletvekili Murat Yýldýrým birer konuþma yaptý. Program sýrasýnda konuþan Genlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, tüm partililerin ve Çorum halkýnýn bayramýný kutladý. Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ise Kurban Bayramýnýn dostluk ve kardeþlik duygularýný pekiþtirmesini isteyerek, dünyada akan gözyaþlarýnýn dinmesini diledi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkanlýðý, Ýl Genel Meclis Üyeliði ve Belediye Meclis Üyeliði için aday adayý olmak isteyenlerin en geç Kasým'a kadar müracaatlarýný yapmasýný isteyerek, baþvuru sürecinin tamamlanmasýnýn hemen ardýndan teþkilat temayül yoklamasý yapýlacaðýný bildirdi. Ceylan, parti binasýnda düzenlenen bayramlaþma töreninde yaptýðý konuþmada; tüm partililerin ve Çorum halkýnýn bayramýný kutlayarak, birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlar temennisinde bulundu. AK Parti'nin yýla yakýn süredir iktidarda olduðunu, ilk günkü gibi heyecanlý ve yoðun teveccüh gösterilen bir parti olduklarýný anlatan Ceylan, partide son günlerde seçim hareketliliði yaþandýðýný söyledi. Ekim'de baþlayan aday adaylýðý sürecinin Kasým günü saat 7.'de sona ereceðini hatýrlayan Ahmet Sami Ceylan, il merkezi ve ilçelerde yoðun baþvurular yaþandýðýna dikkati çekti. Ceylan, Belediye Baþkanlýðý, Ýl Genel Meclis Üyeliði ve Belediye Meclis Üyeliði için aday adayý olmak isteyenlerin en geç Kasým'a kadar müracaatlarýný yapmasýný isteyerek, baþvuru sürecinin tamamlanmasýnýn hemen ardýndan temayül yoklamasý yapýlacaðýný bildirdi. Kasým'dan sonra ilk hafta teþkilat temayülü yapýlacaðýný, bu çalýþmanýn da aday adaylarýnýn isimleri üzerinden yapýlacaðýný duyuran Ceylan, il merkezinde il ve merkez ilçe yönetimleri ile kadýn ve gençlik kollarýnýn, ilçelerde de ilçe teþkilatý ile il yönetiminin öneri ve oylarýnýn alýnacaðýný açýkladý. Temayül yoklamasý ve anketlerin ardýndan son kararýn genel merkez tarafýndan verileceðini sözlerine ekleyen Ceylan, bazý beldelerin kapatýlacak olmasýndan dolayý kalan iki belde olan Aþdavul ve Düvenci'de de adaylarýn genel merkezin nihai kararý ile belirleneceðini kaydetti. Ceylan, il genel meclisi ve belediye meclis üyesi adaylarýn ise Ýl Yürütme Kurulu tarafýndan tespit edileceðini bildirdi. AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan, adaylarýn Aralýk ayýnýn sonunda netleþmiþ olacaðýný dile getirdi. Adaylarý geçmiþ seçimlere göre daha erken açýklayacaklarýný ve adaya daha uzun süre çalýþma imkaný saðlayacaklarýný belirten Ceylan, bu nedenle seçim takvimini bir ay öne çektiklerini anlattý. Ceylan, seçim sürecinin son derece seviyeli geçtiðini ifade ederek, tüm aday adaylarýna baþarýlar diledi.ak Parti teþkilatlarýnýn tecrübeli olduðunu, geçmiþ seçimlerden büyük deneyim kazandýðýný kaydeden Ceylan, bu seçimlerin daha profesyonel ve teknik yapýlacaðýný, hedeflerinin ilçenin tamamýný da almak olduðunu vurguladý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas 'Adam gibi duruþu sergileyelim' Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti sayesinde Türkiye'nin demokratikleþme, özgürleþme ve zenginleþme hamlelerini bir arada gerçekleþtirdiðini ifade etti. AK Parti Çorum Teþkilatýnda düzenlenen bayramlaþma töreninde bir konuþma yapan Agah Kafkas, AK Parti'nin siyaset hayatýnda kurban, ramazan olmak üzere bayram yaþadýðýný, bayramlarý millete hesap verme günü olarak deðerlendirdiklerini, millete hesap vere vere bugünlere geldiklerini bildirdi. 9 gün sonra AK Parti'nin iktidarda yýlýný tamamlayýp. yýla baþlayacaðýnýn altýný çizen Kafkas, partinin girdiði her seçimde oyunu artýrdýðýný kaydetti. AK Parti'nin ne söylediyse onu yaptýðýný ve her adýmda millete hesap verdiðini, baþarýnýn sýrrýnýn burada yattýðýný ifade eden Kafkas, "Özürlülere özürsüz baktýk. Yoksulun, fakirin ayný düzeyde devletten hizmet almasýný saðladýk. Bugün milyon kiþi devletten saðlýk hizmeti alýyor" dedi.ak Parti'nin Türkiye'de demokratikleþme, özgürleþme ve Sonuçlar belli sadece geri sayýmdayýz Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, son yýllýk süreçte Türkiye'nin her açýdan standardýnýn yükseldiðini belirterek, yeni bir Türkiye'nin tabelasýnýn çakýldýðýný söyledi. Külcü, Mart ayýnda yapýlacak seçimlerin sonuçlarýnýn þimdiden belli olduðunu, sadece sayým yapýlacaðýný açýkladý. AK Parti il binasýnda düzenlenen bayramlaþma töreninde bir konuþma yapan Baþkan Külcü, AK Parti'de. kurban bayramýný kutladýklarýna dikkati çekerek, "ilk yola çýkýþýmýzda 'hiçbir þey eskisi gibi olmayacak' demiþtik. Geldiðimiz noktada Türkiye'nin ekonomide, insan haklarýnda, hukukun üstünlüðünde, hayatýn her alanýnda standardýný yükselttiðini görüyoruz. Artýk yeni bir Türkiye'nin tabelasýný çakýyoruz. Türkiye artýk baþka bir Türkiye oldu. Artýk geldiðimiz noktadan geriye dönüþolmayacak, Türkiye'nin standardýný daha da yükseltmenin gayreti içerisinde olacaðýz" dedi.türkiye'nin deðiþimi ve dönüþümü AK Parti kadrolarý sayesinde gerçekleþtirdiðinin altýnýçizen Külcü, ayný geliþmelerin belediyelerde de yaþandýðýný kaydetti. AK Partili belediyebaþkanlarýnýn hiçbirisinin seçimlerden dolayý korku ve panik içinde olmadýðýný anlatan Külcü, "AK Partili belediye zenginleþme hamlelerini bir arada gerçekleþtirdiðini sözlerine ekleyen Kafkas, farklýlýklarý zenginlik haline getirdiklerini, kendilerini deðil ülkeyi, bugünü deðil yarýný kurtarmanýn peþinde ve gayretinde olduklarýný kaydetti.tüm AK Partilileri birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet eden Kafkas, "Ben AK Partiliyim diyen, hizmette ben de varým diyen haysiyetli bir duruþ sergilemiþ olur. Aday olanýn etrafýnda kenetleneceðiz. Bu duruþtan en ufak taviz vereni hiçbirimiz affetmeyiz. Türkiye'nin geleceði için, partinin baþarýsý için aday olan kiþinin etrafýnda kenetlenmek ve ona yardýmcý olmak bu davanýn namus borcudur.geldiðimiz yer ne kadar haysiyetli, namuslu ve güzel bir nokta ise, geleceðimiz yer de o kadar zor ve meþakkatli bir yerdir. Bir adayý deðersizleþtirmeye çalýþan kiþi kendini deðersizleþtirdiðinin farkýnda olmalýdýr. AKP'ye yakýþýr bir duruþ sergileyelim, kimse kimseye karþý kýrýcý olmasýn. Adam gibi adam duruþu sergileyelim" dedi. baþkanlarý oturduklarý koltuðun hakkýný vermiþtir. Belediyelerde çok güzel eserler ortaya konulmuþ, çok güzel iþler baþarýlmýþtýr. Bizler milletin emanetinin sorumluluðunu hep üzerimizde hissettik" diye konuþtu. Külcü, Mart ayýnda yapýlacak seçimlerin sonuçlarýnýn þimdiden belli olduðunu, sadece sayým yapýlacaðýný açýkladý. Asýl önemli olan davaya hizmet etmektir AK Parti Çorum Merkez ilçe Baþkaný Mustafa Köse, "AK Parti'de asýl olan kiþi veya kiþilere deðil, davaya hizmettir. Kiminle bir oy fazla alabileceksek onun yanýnda yer alacaðýz" dedi. Mustafa Köse, parti binasýnda düzenlenen bayramlaþma töreninde yaptýðý konuþmada; bayramlarýn birliðin, beraberliðin, kardeþliðin yoðun olarak yaþandýðý günler olduðunu anlatarak, bayramlarda kýrgýnlýklarýn, dargýnlýklarýn da bitmesi gerektiðinin altýný çizdi. Parti binasýnda düzenlenen bayramlaþma törenine daha önce aday adayý olmuþ ancak seçilememiþ kiþilerin de katýldýðýna dikkati çeken Köse, bu durumun birlik ve beraberliðin göstergesi olduðunu vurguladý. Merkez Ýlçe Teþkilatý olarak Çorum'da nüfusun yüzde 5'sini barýndýrdýklarýný belirten Köse, "Asýl önemli olan kiþi veya kiþilere deðil, davaya hizmet etmektir. Kiminle bir oy fazla alabileceksek onun yanýnda yer alacaðýz. Bu teþkilata inanýn ve güvenin. Bizler hak ve hakikatin yanýndayýz" dedi. Köse, Türkiye'de yýllardýr çözülemeyen sýkýntýlarýn demokratikleþme paketi ile birlikte çözüldüðünü ifade eden Köse, Türkiye'nin AK Parti sayesinde güzel günlere kavuþtuðunu anlattý. 'Siyasette uyum baþarýyý getirir' AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, açýklanan demokratikleþme paketi ve yaþanan seçim süreci nedeniyle süreci sabote etmek isteyenlerin olabileceðini belirterek, herkesi dikkatli olmaya çaðýrdý. AK Parti Çorum Teþkilatýnda düzenlenen bayramlaþma töreninde bir konuþma yapan Milletvekili Cahit Baðcý, Türkiye'nin güzel bir iklimde,birlik ve beraberlik ortamýnda Kurban Bayramý'ný kutladýðýný ifade ederek, AK Parti hükümeti sayesinde Türkiye'nin özlenen günlere geldiðini söyledi. Türkiye'nin zor bir süreçten geçerek bugünlere geldiðinin altýný çizen Baðcý, hafta sonra AK Parti'nin iktidarda yýlýný tamamlayýp. yýla gireceðini duyurdu. AK Parti'nin yýldýr girdiði her seçimden güçlenerek ve oy oranýný artýrarak çýktýðýný anlatan Baðcý, bu seçimden de güçlenerek çýkacaklarýna inandýðýný söyledi. Baðcý, açýklanan demokratikleþme paketi ve yaþanan seçim süreci nedeniyle süreci sabote etmek isteyenlerin olabileceðini belirterek, herkesi dikkatli olmaya çaðýrdý. AK Parti'de aday adayý olan, Türkiye'ye hizmet noktasýnda "ben de varým" diyen herkese bazý görevler düþtüðünü, adaylarýn tümüne teveccüh ve samimiyet gösterilmesi gerektiðini ifade eden Baðcý, bu seçimlerin büyük önem taþýdýðýný, AK Parti'nin Martayýnda yapýlacak seçimden de baþarýyla ve güçlenerek çýkmasý gerektiðini, ülkenin geleceði için bu baþarýnýn mutlak suretle saðlanmasýnýn þart olduðunu kaydetti. Türkiye'de son yýlda devrim niteliðinde düzenlemeler olduðuna dikkati çeken Baðcý, bu geliþmelerin devam edeceðini bildirdi. Baðcý, dünyanýn birçok ülkesinde kriz yaþanýrken, kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýdondurulurken ve ücretsiz izinler verilirken, Türkiye'nin ekonomisini yüzde artýrarak ve yüzde 5 büyüme saðlayarak yoluna devam ettiðini, önümüzdeki günlerde yeni bütçenin yapýlacaðýný anlattý.

4 9 EKÝM CUMARTESÝ HABER Belediye bayramlaþma töreni gerçekleþtirdi CHP'liler. gün bayramlaþtý CHP Ýl Teþkilatý Kurban Bayramý sebebiyle bayramlaþma töreni gerçekleþtirdi.bayramýn.günü CHP Ýl binasýnda gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Kadýn Kollarý Merkez Ýlçe Baþkaný Firdevs Yalçýn, Merkez Ýlçe eski Baþkaný Saim Topgül ile çok sayýda partili katýldý. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, daha iyi bayramlarýn yaþanmasýný temennisinde bulunurken "Üretimin yok edilmediði, baðýmsýzlýk simgesi olan bayraðýmýza biber gazlarýnýn atýlmadýðý, kurtuluþ günleri simgemiz olan 9 Mayýslarýn, Nisanlarýn, 9 Ekimlerin, Aðustoslarýn belli bahanelerle yasaklanmadýðý, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize hitap ettiði Gençliðe Hitabe'nin kaldýrýlmadýðý, yine Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armaðan ettiði Andýmýzýn yasaklanmadýðý, insan haklarý ve özgürlüklerin geliþtiði, büyüdüðü, rafa kaldýrýlmadýðý, yargýnýn baðýmsýz olduðu güzel günler, güzel Türkiye özlemiyle bayramýnýzý kutluyorum" þeklinde ifadeler kullandý.uzun yýllardýr olduðu gibi bu bayramý da buruk kutluyoruz diyen CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, "Geçtiðimiz günlerde Balyoz Davasý sanýklarý, yurtsever subaylarýmýzýn cezalarý Yargýtay tarafýndan onandý. Yine Milletvekillerimiz Mustafa Balbay ile Mehmet Haberal'ýn yargýlandýðý davada her iki milletvekilimiz ve ülkemizin aydýnlýk yüzlü ilerici basýn mensuplarý, yazarlarý, bilim adamlarý da aðýr cezalar aldýlar. Tüm bu davalarda haksýz yere cezalar alan herkese özgürlük diliyor, bayramlarýný kutluyorum" dedi.suludere, ",5 milyar Müslüman kardeþimizin yaþadýðý ülkede iç savaþ, kan ve gözyaþý dinmeksizin sürüyor. Onlara da buradan aileleri ile hep birlikte özgür ve mutlu þekilde kutlayabilecekleri nice bayramlar diliyorum.ýlimizde birlik beraberliðe en çok ihtiyaç duyduðumuz günleri yaþýyoruz. Önümüzde bizim için çok önemli olan bir yerel seçim var. Biz CHP'ye yakýþacak þekilde baþarýlý olmak zorundayýz. Baþarýnýn yolu ise tabiî ki birlik ve beraberliðimizi en iyi þekilde muhafaza etmekten geçiyor. Bu zorlu süreçte birbirimize sýmsýký sarýlýp yürekten ve samimi duygularla çalýþýrsak Çorum'a yakýþacak olan Sosyal Demokrat Belediye Baþkaný'ný Çorumlulara hediye ederiz. Ben buna yürekten inanýyorum" dedi. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Kurban Bayramý dolayýsýyla bayramlaþma töreni düzenledi. Bayramlaþma törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir ve Turhan Candan, Ak Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, AK Partili yöneticiler, meslek odalarýnýn baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, okul müdürleri, basýn mensuplarý, belediye personeli ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýlk olarak Çorum Valiliði tarafýndan Öðretmenevi'nde düzenlenen bayramlaþma törenine katýlan, daha sonra da protokolle birlikte diðer bayram ziyaretlerine iþtirak eden Baþkan Külcü, ardýndan makamýnda bayramlaþma töreni düzenledi.makamýnda gelen misafirleri aðýrlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü misafirlerin ve vatandaþlarýn bayramýný kutladý. Baþkan Külcü, bir ve beraber olunduðu müddetçe aþýlamayacak hiçbir sorunun Bulunmadýðýný ifade etti.hedeflerinin Çorum'u bölgesinde marka kent yapmak olduðunu belirten Külcü, bu hedef doðrultusunda çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiðini dile getirdi. 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor' Saadet Partisi bayramlaþtý Saadet Partisi Çorum il teþkilatý Parti il binasýnda bir araya gelerek bayramlaþtý.kurban Bayram'I sebebiyle Sadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve Merkez ilçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, Eski il Baþkaný ve Belediye Baþkan adayý Mehmet Aþýla, parti yöneticileri ve çok sayýda partili katýldý. Bayram münasebetiyle açýklamalarda bulunan Saadet Partisi il Baþkaný Faruk Cýdýk,"Kurban bayramýnýn tüm Ýslam alemine iki cihan saadeti getirmesini temenni ediyoruz. Ýslam aleminde kan ve göz yaþý devam ediyor. Mýsýr ve Suriye ve Irak'ta yaþayan Müslüman kardeþlerimizin de o zor ortamda geçirdikleri kurban bayramlarýný tebrik ediyoruz" þeklinde konuþtu. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, "Uzun yýllardýr ülkemizde bayramlarýmýzý caný gönülden kutlamamýza izin vermiyorlar" dedi.chp Ýl Teþkilatýnýn bayramlaþma töreninde konuþan Köse 'Her bayram öncesi mevcut iktidar, ondan öncesindeki bir kýsým iktidarlarýn bayramý zehir ediyor þeklinde konuþtu. Köse "Bu bayram arifesinde de görülmekte olan bazý davalar sonuçlandý. Yalnýz ülkesini sevdiði için hak etmediði cezalarla yargýlandý. Daha da kötüsü bu cezalarýn binlerce vatandaþýmýzýn ölümüne sebep olan PKK terör örgütünün elebaþýnýn ve örgüt üyelerinin cezalarýnýn takasýnda kullanýlacaðýnýn söylentisi bile bizi çok yaralýyor. Milletvekillerimiz hiç hak etmediði þekilde ceza aldýlar. Cezaevlerinde yatan yurtseverlerin bayramýný kutluyorum" diye konuþtu. Köse, "AK Parti iktidarýnýn attýðý her adýmdan çalýþan çalýþtýran, ezen ezilen sermaye sahibi emekçi dengesinde hep sermaye sahiplerini, hep iþverenin yanýnda düzenlemeler yaptýðýný görüyoruz. Yine bayramdan sonra Meclis gündemine gelecek olan yasal düzenlemeler ile iþçilerin alýn terleri olan ve çok uzun yýllara dayanan mücadele ile kazanýlan kýdem tazminatlarýnýn kaldýrýlacaðý görülüyor. Akan kanýn, gözyaþýnýn durmadýðý bir coðrafya, Müslüman coðrafyasý. Kör, topal da olsa aksakta olsa bu coðrafya da demokrasi yaþanýyor. Kendini bilmez iktidarlar bu gidiþi bir dönem yavaþlatabilirler ama geriye döndüremezler. Huzur içerisinde geçireceði bayramlar diliyorum" sözlerini kaydetti.

5 9 EKÝM CUMARTESÝ HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: 6 - Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 5 Cadde No:78 ÇORUM Daþdan Belediye Baþkanlýðý'na adaylýðýna göz kýrptý AK Parti'den MHP'ye bayram ziyareti MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan AK Parti ziyareti öncesi basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayarak Belediye Baþkanlýðý'na aday olacaðýný belirtti.mhp Ýl Baþkaný Ercan Daþdan bugün Saat ' de gerçekleþecek AK Partinin bayram ziyareti öncesi, basýn mensuplarýnýn MHP'nin Çorum Belediye Baþkan Adayý'nýn kim olacaðý yönündeki sorularýna yanýt verdi. Daþdan, " Kasým tarihinde Kayseri'de yapýlacak toplantý ile Sayýn Genel Baþkanýmýz Devlet Bahçeli Ýstanbul ve Ankara baþta olmak üzere 'ün üzerinde belediye Baþkan adayýný açýklayacak. Kasým tarihinde Çorum Belediye Baþkan adayý da açýklanacak" dedi. Basýn mensuplarýnýn belediye baþkan adaylýðýna siz mi olacaksýnýz? Sorusuna ise "olmayayým mý" diyerek yanýt veren Daþdan, Belediye Baþkan adaylýðýna yeþil ýþýk yaktý. Hem MHP'nin hem AK Partinin kamuoyu yoklamasý yaptýrdýðýný ifade eden Daþdan, kamuoyu yoklamalarýnda isminin geçmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'nýn Kurban Bayramý'ný kutladý.mhp Ýl Binasýnda gerçekleþen bayram ziyaretine AK Parti ve MHP parti yöneticileride katýlarak bayramlaþtýlar. MHP il Binasýnda gerçekleþtirilen ziyarette ilk açýklama yapan Ercan Daþdan, "Millete aðýz tadýyla nice bayramlar temenni ediyorum" dedi. Ceylan ise "Biz de sizlerin nezdinde tüm teþkilatýn bayramýný tebrik ediyoruz. Bayramlar kardeþlerin pekiþtiði, küslerin barýþtýðý günler bu nedenle tüm çorum halkýnýn bayramýný tebrik ediyoruz. Çorum'da yaþayan 5 bin Çorumluya hizmet etmek. Hepimizin deðiþik siyaset anlayýþý var. Çorumu seviyoruz. Muhalefeti ve iktidarýyla, þuana kadar baþkana teþekkür ediyorum. Referandum ve seçimlerde seviyeli bir seçim geçirdik onlarýn emekleriyle bu nedenle kendilerine teþekkür ediyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde huzur içinde bir seçim geçireceðimizden de hiç þüphemiz. Yok. Ülkemizde yaþanan talihsiz olaylarda gösterdiði sað duyu nedeniyle baþkanýmýza teþekkür ediyoruz. Bu memlekete iktidar ve muhalefetiyle nasýl hizmet edebiliriz hedefindeyiz. Bu huzurumuzu kimse bozamayacak bozmak isteyenlere de izin vermeyeceðiz. Ziyaretimizi kabul ettikleri için de teþekkür ediyorum" dedi. Yýlmaz Mert Esnaf bayramlaþma geleneðini bozmadý Ziraat Odasýndan bayramlaþma Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) tarafýndan her yýl olduðu gibi bu bayramda da bayramlaþma töreni düzenlendi. Bayramýn. günü gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine ilgi yoðun oldu. Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, Ýl ve Ýlçe Oda Baþkanlarý, Birlik ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Birlik personeli ve çok sayýda esnaf katýldý.bayramlaþma töreninde bayramlarýn birlik ve beraberlik duygularýnýn pekiþtiði özel günler olduðunu kaydeden ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, davetlilerle yakýndan ilgilenirken, "Allah hepimize birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar nasip etsin" dedi. Kýlýç ayrýca, tüm Çorum halkýnýn ve esnaf ve sanatkar camiasýnýn Kurban Bayramý'ný kutladý.bayramlaþma töreninde davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Haber Servisi Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Kurban Bayramý münasebetiyle oda üyeleri ile bayramlaþtý.bayramýn.günü Ziraat Odasý'nda oda üyeleri ile bir araya gelen Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Oda üyeleri ile bayramlaþtý. Bayramlaþmaya Muhtarlar Derneði Baþkaný Celal Taþdelen'de katýlarak, Mehmet Sayan ve Oda üyeleri ile bayramlaþtý.yýlmaz Mert

6 HABER TEK 9 EKÝM CUMARTESÝ 6 Vali Baþköy emniyet personeliyle bayramlaþtý Kurban Bayramý sebebiyle Ýl Jandarma Komutanlýðý'ndaki bayramlaþmayý müteakiben Vali Sabri Baþköy, Emniyet Müdürlüðü tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü binasý önünde organize edilen bayramlaþma törenine katýldý.törenine; Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutan Vekili Yarbay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan ve diðer protokol üyeleri ile emniyet personeli katýldý.çalýþan Polis memurlarýnýn nezdinde tüm güvenlik birimlerinin Kurban Bayramýný kutlayan Vali Baþköy 'Bayram demeden mesai yapan sizlerin ve tüm çalýþanlarýn iþleri kolay gelsin.kurban Bayramýnýz mübarek olsun.allah nice bayramlara eriþtirmeyi nasip etsin' þeklinde konuþtu. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Protokol askerlerin bayramýný kutladý Kurban Bayramý münasebetiyle Ýl Jandarma Komutanlýðý'nda bayramlaþma töreni düzenlendi. Törene; Vali Sabri Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutan Vekili Yarbay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan, diðer protokol üyeleri ile jandarma personeli katýldý. Kurban Bayramýnda jandarma personeli ile birlikte olmaktan duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy; Ýl Jandarma Komutanlýðý'ndaki askerlerle tek tek tokalaþarak ailelerinden, çocuklarýndan, annelerinden, babalarýndan uzak olan askerlerimizin masun ve yalnýz olmadýklarýný, tam aksine bir aile olarak her daim onlarla beraber olduklarýný belirtti ve askerlerin Kurban Bayramlarýný kutladý. Protokolden þehit evine bayram kutlamasý Vali Sabri Baþköy, 99 yýlýnda Hakkâri Þemdinli'de þehit düþen Bekir Özaydýn'ýn ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Vali Sabri Baþköy ile Ýl Jandarma ve Garnizon Komutan Vekili Yarbay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan ve beraberindeki protokol üyeleri, 99 yýlýnda Hakkâri Þemdinli Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nda görevli iken Karakol baskýnýnda þehit düþen, Jandarma Onbaþý Bekir Özaydýn'ýn eþi Rabia ve oðlu Doktor Sefa Özaydýn'ý Gülabibey Mahallesindeki evlerinde ziyaret etti. Þehidimizin eþi Rabia ve oðlu Doktor Sefa bayram gününde kendilerini yalnýz býrakmayan Vali Baþköy ve protokol üyelerine teþekkür ettiler. Þehit ailelerinin acýlarýnýn millet olarak paylaþýldýðýný, devletin ve milletin þehit aileleri ile gazilerin her zaman yanlarýnda olduðunu ifade eden Vali Baþköy; kendilerini evlerinde aðýrlayan Özaydýn ailesine teþekkür ederek Kurban Bayramýný kutladý. Ýskilip protokolü bayramlaþtý Ýskilip'te kamu kurum ve kuruluþu temsilcilerinin halkla bayramlaþmasý Ramazan Bayramý'nda olduðu gibi Kurban Bayramý'nda da Þehir Parký'nda gerçekleþti. Bayramýn ilk günü saat.'te gerçekleþen bayramlaþmada Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Cumhuriyet Savcýsý Tarýk Demir, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Jandarma Komutanlýðý'ný temsilen J. Baþçavuþ Yunus Güven, Ýlçe Emniyet Amiri Cihan Ercan, Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýlçe Saðlýk Müdürü Feyzullah Özcan, Ýskilip esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu, Ýl Genel Meclisi Üyesi Yaþar Aðzýkara, Ak Partili yöneticiler ve kamu kurum amirleri hazýr bulundu. Sýcak bir ortamda gerçekleþen bayramlaþmanýn ardýndan protokol mensuplarý Ýskilip Emniyet Müdürlüðü ve Jandarma Komutanlýðý'ný da ziyaret etti. BAYRAMLAÞMAYA KATILMADILAR Protokol ve halk arasýndaki bayramlaþmaya bazý kamu kurumlarý, siyasi partiler ve oda temsilcileri katýlmadý. Her yýl gerçekleþen, protokol ve halký bir araya getiren bayramlaþmaya geçen Ramazan Bayramý'nda tam kadro katýlan Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri Kurban Bayramý bayramlaþmasýna katýlmadý. Bazý kamu kurumlarý ise bayramlaþmaya sadece temsilci gönderdi. PROTOKOL ENGELLÝ ÇOCUÐUN BAYRAM SEVÝNCÝNE ORTAK OLDU Ýskilip'te protokolün halkla bayramlaþmasýna katýlan Ýskilipli bedensel engelli Mehmet Ali Gökçe isimli çocuða protokol büyük ilgi gösterdi. Baþta Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy olmak üzere bütün protokol mensuplarýnýn yerinden kalkarak bayramýný kutladýðý Engelli Gökçe'nin sevinci görülmeye deðerdi. Protokol mensuplarýnýn elini öperek harçlýk alan Gökçe'nin sevincine bayramlaþmaya katýlan halk da ortak oldu. Haber Servisi Protokol Öðretmenevi'nde bayramlaþtý Protokol üyeleri Kurban Bayramý münasebetiyle Vali Sabri Baþköy'ün ev sahipliðinde, Öðretmenevi'nde bir araya gelerek burada bayramlaþtý. Bayramlaþma törenine, Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný Vekili Jan. Yarb. Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Vali Yardýmcýlarý daire amirleri, sivil toplum kuruluþlarýn temsilcileri ile davetliler katýldý. Vali Sabri Baþköy bayramlaþma törenine katýlan, kamu kurum ve kuruluþ görevlileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlarla tek tek bayramlaþtý.

7 9 EKÝM CUMARTESÝ HABER 7 Bekir Yýlmaz trafik kazasýnda yaþamýný yitirdi Yükselen Makina kurucusu TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Yýlmaz ile Yükselen Makina sahiplerinden Osman Yýlmaz'ýn babalarý Bekir Yýlmaz geçirmiþ olduðu bir trafik kazasý sonucu hayatýný yitirdi.kaldýrýlmýþ olduðu Çorum Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesine tedavi alýnmasýnýn ardýndan tüm müdahalelere raðmen kurtulamayarak hayata gözlerini yuman merhum geçtiðimiz hafta pazar günü Ulu Cami'de kýlýnan öðlen namazýna mütakiben Ulu Mezar'da topraða verildi.tek Yýldýz Gazetesi merhume Allah'tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþ saðlýðý diler.haber Servisi MHP kasýmýn ilk haftasý adaylarý açýklayacak Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Teþkilatý'nýn bayramlaþma töreni gerçekleþtirildi. Ýl Baþkanlýðý binasýnda yapýlan bayramlaþma törenine MHP Çorum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Çorum eski Milletvekilleri Muharrem Þemsek ve Melek Denli Karaca, Kadýn Kollan Baþkaný Ayla Koksal, Kamu-Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Ülkü Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Mesut Çelik, eski il baþkaný Hüseyin Esenyel ile çok sayýda partili katýldý. Katýlýmýn yoðun olduðu bayramlaþmada konuþan MHP Çorum Ýl Baþkaný Avukat Ercan Daþdan,tüm Çorum halkýna ve dava arkadaþlarýna mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni etti. Yerel seçimler öncesi son kez bir bayramda bir araya geldiklerini ifade eden Daþdan, seçim sonrasý MHP olarak bir bayram daha yaþamak istediklerini belirtti.daþdan yaklaþan yerel seçimler öncesi aday belirleme çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirterek, Çorum merkez dâhil tüm adaylarý kasým ayýnýn ilk haftasý kamuoyuna duyuracaklarýný söyledi. Daþdan, parti binasýnda yapýlan bayramlaþma töreninde yerel seçimlere iliþkin çeþitli açýklamalar yaptý. Özellikle aday belirleme sürecinde son aþamaya gelindiðini kaydeden Ercan Daþdan, Kasým ayýnýn ilk haftasý MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli'nin katýlýmýyla Kayseri'de yapýlacak toplantýda, Çorum merkez dâhil tüm ilçe adaylarýnýn kamuoyuna açýklanacaðýný dile getirdi. Daþdan, ayrýca, yerel seçimlerine MHP olarak çok sýký bir þekilde hazýrlandýklarýný ifade ederek halkýn desteðiyle de Çorum'- da özlenen deðiþimin gerçekleþeceðine inandýðýný kaydetti. Törende ayrýca MHP Kurucular Kurulu Üyesi ve Çorum Eski Milletvekili Muharrem Þemsek ile. Dönem Çorum Eski Milletvekili Melek Denli Karaca da birer konuþma yaptý.kubilay Kaan Yücel Muharrem Þemsek'ten hükümete sert eleþtiri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucular Kurulu Üyesi ve Çorum Eski Milletvekili Muharrem Þemsek, AKP hükümetini sert sözlerle eleþtirerek, Türkiye'nin içerde ve dýþarýda ciddi problemlerle karþý karþýya olduðunu söyledi. Þemsek, MHP Çorum Ýl Baþkanlýðý'nda yapýlan bayramlaþma törenine katýldý. Burada, partililerle bayramlaþan Þemsek, daha sonra ülke gündemine iliþkin çeþitli deðerlendirmelerde bulundu.konuþmasýnda özellikle AKP Hükümetini sert sözlerle eleþtiren Muharrem Þemsek, toplumlarýn bazý dönemlerde çeþitli felaketlerle karþý karþýya kaldýðýný anlattý. Bugün Türkiye'nin de AKP gibi büyük bir felaketle muhatap olduðunu savunan Çorum Eski Milletvekili Muharrem Þemsek, Hükümetin sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak Türk Milletini büyük bir felaketin içerisine düþürdüðünü belirtti. Açýlým adý altýnda demokrasiyle alakasý olmayan paketlerin kamuoyuna sunulduðunu vurgulayan Þemsek, okullarda andýn kaldýrýlmasýnýn "Türküm" demeyi yasaklamak anlamýna geldiðini belirterek "Bunlar PKK'nýn emirlerini yerine getiriyorlar" dedi. Konuþmasýnda, "Türküm, doðruyum, çalýþkaným" demenin kime ne zararý vardý?" diye soran Muharrem Þemsek, artýk "Atatürk'ü seviyorum" demenin bile yasak olduðu bir ortamý yaþadýklarýný kaydetti. Hükümeti, PKK'nýn emirlerini yerine getirmekle suçlayan Þemsek, büyük medya gruplarýný elinde bulunduran güçlerin Türk toplumundan gerçekleri gizlediðini vurguladý. Þemsek, muhalefetin sesinin kýsýldýðýný da belirterek þöyle devam etti: "Bakýn dýþ politikada sözde sýfýr sorun olacaktý. Allah aþkýna problem yaþamadýðýmýz ülke kaldý mý? Bu hükümet selam verecek ülke býrakmadý. Elbette bu gidiþe bir son verilmesi gerekiyor. Bizler vatandaþlarýmýzýn huzuruna çýkýp bu gerçekleri tek tek anlatacaðýz. Artýk Türkiye'nin AKP felaketinden kurtulmasý gerekiyor. Millet olarak hep beraber kendimize gelmeliyiz." Þemsek, bir gazetecinin Baþbakan Erdoðan'ýn andýmýzýn yazarýný eleþtirdiðini hatýrlatmasý üzerine de þunlarý söyledi: "Baþbakan andýmýzýn yazarýna ne söylediyse tam tersini düþünmek gerekir. Çünkü bahsedilen kiþi vatansever, Cumhuriyetin kuruluþuna büyük katký sunmuþ tarihi bir þahsiyettir. Baþbakan andýmýzýn yazarýný eleþtireceðine önce kendisi çýksýn, hangi millete mensup olduðunu bir söylesin." Bahadýr Yücel Acemi kasaplar soluðu hastenede aldý Kurban Bayramý nedeniyle kurban keserken yaralanan yaklaþýk 7 kiþi hastanelerde soluðu aldý. Kurban kesim merkezleri ile kendilerine ait mülklerde kurban kesenler ve kesen kasaplara yardým etmeye çalýþýrken çeþitli þekilde yaralanan vatandaþlar hastanelerde tedavi altýna alýndý.hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi baþta olmak üzere çeþitli hastanelere getirilen vatandaþlarýn, ilk tedavilerinin ardýndan taburcu edildiði öðrenildi.hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirilen Harun Yeni, yaptýðý açýklamada, kurbanlýk hayvanýn yatýrýlmasý sýrasýnda düþerek parmaðýný kýrdýðýný ifade etti. Mecitözü'nde arazi anlaþmazlýðý: ölü yaralý Mecitözü'nde arazi katliamý bilanço ölü yaralý Çorum'un Mecitözü Ýlçesine baðlý Aþaðý Körücek Köyü'nde arazi anlaþmazlýðý nedeniyle çýkan kavgada kiþi öldü, kiþi aðýr yaralandý. Edinilen Bilgiye göre olay Kurban Bayramýnýn. Günü olan 6 Ekim Çarþamba saat 7. sýralarýnda Çorum'un Mecitözü Ýlçesine baðlý Aþaðý Körücek Köyü'nde meydana geldi. Karacaören Köyü sakinlerinden olan Ahmet Yalvaç, bir süredir aralarýnda arazi anlaþmazlýðý nedeniyle kavgalý olduðu Aþaðý Körücek Köyü Sakinlerinden A.Ü. ile karþýlaþtý. A.Ü köylerinde Ahmet Yalvaç'ý görünce arazi tartýþmasý yeniden alevlendi. Tartýþmanýn ardýndan A.Ü belindeki tabanca ile Ahmet Yalvaç'ý vurdu. Ahmet Yalvaç'ýn akrabalarý köyde silah sesini iþitince olay yerine geldi. A.Ü, Ahmet Yalvaç'ýn akrabalarýný karþýsýnda görünce kavga daha da büyüdü. A.Ü, Ahmet Yalvaç'ýn yaný sýra olay yerine gelen akrabalarý Fahri Üzlü, Nazegül Üzlü, Faik Üzlü' ye de ateþ etti. Silah seslerini iþiten A.Ü M.Ü, M.F.Ü ve S.T.A pompalý tüfeklerle olay yerine gitti. Gruplar arasýnda bir müddet çatýþma çýktý. Silahlarýn konuþtuðu çatýþmada Fahri Üzlü, Nazagül Üzlü, Faik Üzlü ve Ahmet Yalvaç hayatýný kaybederken, A.Ü, M.Ü, M.F.Ü, S.T.A aðýr yaralandý. Yaralýlar Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken durumu aðýr olan yaralýlar Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hastanelerde tedaviye alýnan yaralýlar yapýlan ameliyatlarýn ardýndan tedavi altýna alýnýrken, Jandarma ekipleri köyde geniþ çaplý güvenlik önlemi aldý. Katliam çýkan Aþaðý Körücek Köyü'ne asayiþi saðlamak üzere komando bölüðü sevk edildi. Yaralý zanlýlarýn hastanelerde tedavisi sürerken olay yerinden kaçan Ü.A yapýlan soruþturma ile saat sonra tabanca ve çok sayýda pompalý tüfekle yakalanýrken Hastane önünde de polis ekipleri geniþ güvenlik önlemi aldý. Savcýlýktaki sorgusunun ardýndan sevk edildiði nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklanan zanlý, adliyedeki iþlemlerin ardýndan Jandarma ekiplerince, geniþ güvenlik önlemleri altýnda Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu'na götürüldü. Zanlýnýn adliyeye getirilmesi ve çýkýþý sýrasýnda da polis ekiplerinin, adliye çevresinde geniþ güvenlik önlemi aldýðý gözlendi.

8 9 EKÝM CUMARTESÝ YAÞAM 8 Kurban etini porsiyonlara Temel ile Dursun Almanya'da okumaya gitmiþler. Okulun son haftasý Temel Türkiye'ye dönmeye karar vermiþ. Dursun'a:- Dursun, sen benim karneyi al bizim eve telefon et, babamýn anlamamasý için de bir zayýf varsa bir Muhammed'in, iki zayýf varsa iki Muhammed'in selamý var de. Temel Türkiye'ye döndükten sonra Dursun karneyi alýr ve Temel'e telefon açar. Dursun: - Temel, Ümmeti Muhammed'in sana selamý var. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü ayýrmadan dolaba koymayýn! Kurban Bayramý yla birlikte kesilen etlerin saklanmasý telaþý baþlýyor. Kesilen kurban etlerinin tüketimi ve saklanmasýnýn insan saðlýðý açýsýndan çok önemli olduðu biliniyor. Uzmanlara göre kurban etleri ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak saklanmalý. Kurban eti sýcaðý sýcaðýna hemen buzdolabýna konulmamalý ve dondurulan et çözülünce tekrar dondurulmamalý. Etin bozulmaya çok müsait bir yapýsý vardýr. Bu yüzden saklanacak etlerin ihtiyaca göre sýnýflandýrýlarak saklanmasý gerekiyor. Buzdolaplarýnýn derin dondurucu bölmesi bu anlamda olmazsa olmaz. Etler derin dondurucuda -8 derecede uzun süre saklanabilirken, buzdolabýnda - derecede saklama süresi bir haftaya düþüyor. Sema Hastanesi Beslenme Uzmaný Hayrettin Mutlu, çözülen etlerin tekrar dondurulmamasý gerektiðini hatýrlatýyor. Zira donmuþ etler çözünür ve tekrar dondurulursa birtakým mikroorganizmalarýn üremesine imkân doðuyor. Mutlu, Bu nedenle çözdürülen et tekrar dondurulmamalý, hemen piþirilmeli. Bu yüzden de saklanýrken porsiyonlar þeklinde hesaplanarak derin donduruculara konulmalý. tavsiyesinde bulunuyor. Kurban eti sýcaðý sýcaðýna hemen buzdolabýna konulmamalý. Bu þekilde olursa et lastik gibi sert olur. Kurban eti parçalandýðýnda temiz bir ortamda güneþ görmeyen serin bir yerde bekletilmeli. Bu sayede kesim sýcaklýðýnýn oda ýsýsýna düþmesi beklenmeli. Bu süre 5-6 saati geçmemeli. Daha sonra et buzdolabýnýn buzluðuna kaldýrýlmalý. Kurbanlýk etler henüz kesim sýcaklýðýnda iken buzdolabýna poþet içinde büyük parçalar halinde konulursa etin içinde soðuma geç olur. Bu nedenle etin hava almayan kýsýmlarýnda ikinci günden itibaren bozulma ve yeþillenmeler meydana gelir. Ayrýca buzdolabýna konulacak etler en fazla kat üst üste konulmalý ve soðuma hýzlandýrýlmalý. Bunu önlemek ve eti çözdürüp tekrar dondurmamak için et küçük parçalar halinde saklanmalý. Böylece hem soðuma çabuk olur ve saklamasý kolaylaþýr hem de porsiyonlar halinde saklanan et ihtiyaç kadar çýkartýlýp yemek için kullanýlabilir. Saklama içinse alüminyum folyo, streç film veya yaðlý kâðýtlar tercih edilmeli. Ayrýca ette yeþillenmeler oluþmuþsa kesinlikle tüketilmeden atýlmalýdýr. Hemen tüketilecek etler ise su salmasý yapacaðý için ilk etapta çelik tencere, plastik veya cam kaplarda dolaba konulmalý. Deriler nasýl saklanmalý? Hayvanýn vücudunu örten deri yüzüldükten sonra dayanýklýlýðýný kaybeder. Deriler aðýrlýðýnýn yarýsýndan fazla su bulundurur. Bozulmaya neden olan mikroorganizmalar özellikle sulu ve pislik bulaþmýþ ortamlarý çok sevdiði için deriyi kýsa sürede bozar. Bunu önlemek için þu yöntemler izlenmeli: - Yüzülen derinin üzerinde yað ve et parçalarý býrakýlmamalý. Kuyruktaki yaðlý, etli, kemikli kýsýmlar, boynuzlar, kulaklar, týrnaklar kesilip atýlmalýdýr. - Kanla deri buluþturulmamalý. Eðer kan ve pislik olan kýsýmlar varsa bunlar temizlenmeli. Büyükbaþ hayvan derileri yýkanabilir ancak küçükbaþ hayvanlarýn derileri yün kaplý olduðu için kolay kurumaz, bu yüzden yýkanmasý tavsiye edilmez. - Derileri hemen tuzlamak doðru deðildir. En az bir saat deri temiz bir yere tüylü kýsýmlarý üzerine serilerek kurutulur ve soðumasý beklenir. 6 saatten fazla da bekletilmelidir. Zira bu süreden sonra mikroplar deride bozulmaya sebebiyet verir. Kurban Bayramý ndan sonra reflü þikayeti artýyor Kurban Bayramý nda et tüketiminin artmasýyla ortaya çýkan rahatsýzlýklardan dolayý uzmanlar vatandaþlarý uyarýyor. Özellikle reflü konusuna dikkat çeken Lokman Hekim Hastanesi doktorlarýndan iç hastalýklarý ve gastroloji uzmaný Dr. Gökhan Kabaçam, Kurban sofralarýnda mideye aþýrý yükleme yapýldýðý için mide esniyor ve bu da reflüyü tetikliyor. diyor. Kurban Bayramý nda sürekli katý yiyecekler tüketildiði için bayramdan sonra hastaneye vatandaþlarýn en çok kabýzlýk þikâyetiyle geldiðini belirten Kabaçam, Reflü ve hazýmsýzlýða baðlý þikâyetler daha çok kliniðe baþvuruyorlar. Endoskopi ihtiyacý olan hastalar artýyor. Baðýrsak tembelliði hastalýðý olan insanlarýn kabýzlýk ishal gibi rahatsýzlýklarýnda artýþ oluyor. Bizde çok güzel gelenekler var, dinimiz de bunu istiyor. Bu etin hepsini yemek deðil, daha çok daðýtmamýz hem saðlýðýmýz hem de dinimiz açýsýndan uygun olur. ifadelerini kullanýyor. Kabaçam, mide rahatsýzlýðý olanlara þu tavsiyelerde bulunuyor: Bir defada çok yeme mideyi geniþleteceði için reflüyü tetikler. Ne yenilirse yenilsin azar azar ve sýk öðünlerle beslenmeli. Yemek borusu ile midenin arasýndaki kasýn gevþemesiyle asit ve gýdalar yukarý kaçar. Yað, baharat, sos gibi gýdalar, çay, kahve sigara gibi içecekler o kasýn gevþemesine neden olur. 9:5 Doðan Bey ve Þahin Bey, Ýstanbul surlarýna dayanan Osmanlý ordusunun birbirine tamamen zýt karakterde iki yeniçerisidir. Tek ortak yönleri ise surlara sancaðý diken nefer olmak istemeleridir. Fakat olaylar hiç de bekledikleri gibi geliþmez. Sürekli birbiriyle didiþip duran Doðan ve Þahin görev yerlerini terk ederler. Bu hatalarýnýn bedeli pahalýya patlayacaktýr. Görev yerlerini terk ettikleri için af ve aman dileyen yeniçeriler her þeye raðmen son bir fýrsat isterler. Akþemsettin Hazretleri o halde beyaz tavþaný takip edin diyerek onlara hayatlarýnýn fýrsatýný verir. Ve onlarý fýrsatlar yüzyýlýna,. yüzyýla gönderir. Metin, üniversiteyi kazanamamýþ olmanýn verdiði sýkýntýyla artýk iþ bulmaya karar verir. Arkadaþý Zeki nin amcasýnýn inþaat þirketi vardýr. Zeki orada iþ ayarlayabileceðini söyler ve Metin görüþmeye gider. Bu sýrada çeþitli ailelerin erkek çocuklarý ortadan yok olmaktadýr. Metin, Zeki nin amcasý Kamil ile yaptýðý iþ görüþmesine kabul edilir. Ve Metin ortadan yok olur. Hüsnü ve ekip, Metin i ve kaçýrýlan tüm çocuklarý bulmanýn peþine düþerler. Osmanlý Tokatý : Arka Sokaklar : Kim Milyoner Olmak Ýster? Kenan Iþýk'ýn ilk konuðu yirmi üç yaþýndaki Murat Aydoðan... Murat Bey'in hedefi,.. TL kazanmak... Programýn diðer yarýþmacýlarý ise Çaðla Yalçýn, Murat Can Akalýn, Özge Derin, Deniz Kuru ve Yalçýn Artunç Aydýn... Dünyanýn en çok seyredilen ve en çok kazandýran bilgi yarýþmasý Kim Milyoner Olmak Ýster?, Kenan Iþýk ýn sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye nin farklý yerlerinden ya da farklý ülkelerden baþvuru yapýp, mülakatla seçilen yarýþmacýlar katýlýyor. Yine moral desteði için yarýþmacýlarýn yakýnlarý da stüdyoda yerlerini alýyorlar... Azîz Mahmûd Hüdâyî Anadolu da yetiþen büyük Velîlerden olup, Halvet îyye Sufi Ýslâm Tarikât nýn bir alt sýnýfýna ait olan Bayram îyye Tarikât nýn devamý niteliðinde bulunan Celvet îyye (Celvetî) Tarikât ýnýn kurucusudur. 5 (H.98) yýlýnda Ankara'nýn ilçesi Þereflikoçhisar'da doðdu. Bursa da Muhammed Üftâde'den feyz aldý. 598 (H. 7) de Üsküdar'da câmi ve dergâh yaptýrdý. 68 (H. 8)'de vefât etti. Kabri, Ýstanbul Üsküdar'da kendi dergâhý yanýndaki türbesindedir. Asýl ismi Mahmud'dur "Hüdâyî" ismi ve "Azîz" sýfatý kendisine sonradan verilmiþtirmahmûd Hüdâyî, Fadlullah bin Mahmûd'un oðludur. Çocukluðu Sivrihisar'da geçti. Burada ilk tahsîline baþladý. Ýlmini ilerletmek için Ýstanbul'a gitti. Küçük Ayasofya Medresesinde tahsîline devâm etti. Çok zekî olup bir defâ okuduðunu zihninde tutar, tekrar kitaba bakmaya lüzum hissetmezdi. Hocalarýndan Nazýrzâde Ramazan Efendi, ona husûsî bir ihtimâm gösterdi. Mahmûd Hüdâyî genç yaþta; tefsîr, hadîs, fýkýh ve zamânýn fen ilimlerinde büyük bir âlim oldu. Hocasý Nâzýrzâde onu yanýna yardýmcý olarak aldý. Üftade'ye talebe olmak arzusuyla yanýna gidince þu cevabý aldý: "Yazýklar olsun ey Kâdý Efendi! Herhâlde yanlýþ yere geldiniz. Burasý yokluk kapýsýdýr ve biz bu kapýnýn kuluyuz. Hâlbuki sen varlýk sâhibisin. Bu hâlde ikimizin bir araya gelmesi mümkün mü? Senin ilmin, malýn, mülkün, þânýn ve mâmûr bir dünyân var. Bizim gibi kullarýn Allahü teâlâdan baþka kimsesi yoktur. Atýn bile gelmek istemeyip ayaklarý kayalara saplanmadý mý?" buyurdu. Bu sözler ve yaptýðý hatâ Azîz Mahmûd Hüdâyî'ye çok tesir etti. Gözlerinden iki sýra yaþ döküldüðü hâlde; "Efendim! Her þeyimi mübârek kapýnýzýn eþiðinde terk eyledim. Dileðim talebeniz olabilmek ve hizmetinizi görmekle þereflenmektir. Her ne emrederseniz yapmaya hazýrým." dedi. Bu samîmî ifâde üzerine Üftâde tâne tâne buyurdu ki: "Ey Bursa kâdýsý! Kâdýlýðý býrakacak, bu sýrmalý kaftanýnla Bursa sokaklarýnda ciðer satacaksýn. Her gün de dergâha üç ciðer getireceksin!" Her þeyi býrakacaðýna, her emri yerine getireceðine söz veren Mahmûd Hüdâyî derhal kâdýlýðý býrakýp ciðer satmaya baþladý. Sýrtýnda sýrmalý kaftaný olduðu halde, ciðerleri, Bursa sokaklarýnda, "Ciðerci! Ciðerciiii!" diye diye baðýrarak satýyordu. Elmalý Yoðurt Salatasý Malzemeler Yoðurt 5 Gram Elma Adet Badem Çorba Kaþýðý Yaban Mersini Çorba Kaþýðý Hazýrlanýþý Elmayý ikiye bölün, Büyük adamlarýn hatalarý güneþ tutulmasýna benzer, onlarý herkes görür. Cucong çekirdekli kýsmýný ayýklayýn ve yarýsýný mideye indirin. Kalan yarýsýný küp þeklinde keserek çorba kasesine koyun. Çorba kasesini yoðurtla doldurun ve elmalarýn kasenin içerisinde yayýlmasýný saðlayýn. Bir avuç yaban mersinini ve bademi en üste serpiþtirin. Dilerseniz yoðurdun içine de karýþtýrabilirsiniz. Atýþtýrmanýz hazýr. Kaþýðýnýzý daldýrýp afiyetle yiyebilirsiniz.afiyet olsun! d. Ýstanbul un Altýnlarý. Çocuklar Duymasýn 5. Yahþi Cazibe 7. Aþaðý Yukarý Yemiþlililer 9. Ana Haber : Velihat : Kim Milyoner Olmak Ýster 8. Zeynep. Kýz Taþý. Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli. Nil in Dünyasý Gezi. Ankara da Yedim Taze Meyveyi 6. Kader Baðlayýnca 9: Mevlid Kandil Özel Yaþam Program 9. Hayata Gülümse 9. Show Kulüp. Doktorlar (Tekrar). Adýný Feriha Koydum 6. Eve Düþen Yýldýrým 8. Ana Haber 9. Spor Sayfasý : Yaparým Bilirsin :5 Pis Yedili 9: Doktorum. Umutsuz Ev Kadýnlarý.5 Bana Her Þey Yakýþýr. Evim Þahane 6. Arka Sokaklar 8:5 Koca Kafalar 9. Ana Haber Bülteni : Arka Sokaklar :5 Ben Bilmem Eþim Bilir 8. Yedi Numara Yarýþma. Leyla ile Mecnun. Haber.5 Spor. Tacir Yerli Film. Banker Bilo Yerli Film 5.5 Dizi Klip 9:5 Osmanlý Tokatý 8. Hayatýn Nabzý Program. Türk Sinemasý. Kendimize Doðru. Ýki Dünya Arasýnda 6. Sýrlar Dünyasý. Yeþil Elma 8.5 Ana Haber 8:5 Ýki Dünya Arasýnda 9:5 Þefkat Tepe : Ayna

9 9 EKÝM CUMARTESÝ HABER 9 Darülaceze de aldýðý maaþý biriktirip kurban kesti Çocuða Allah ý nasýl anlatmalý? Çocuk yetiþtirmede en hassas noktalardan biri de din eðitimi. Peki çocuða Allah ý nasýl anlatmalý? Sorularýna nasýl cevaplar vermeli, cevaplarken nelere dikkat etmeli? Allah, ölüm, cennet, cehennem, ibadet gibi yetiþkinlerin bile kimi zaman idrakte güçlük çektikleri kavramlarý bir çocuða anlatabilmek hiç de kolay deðil. Ancak henüz soyut düþünebilme yetisi kazanamamýþ bir çocuðun Allah nerede oturuyor? Evi var mý? Allah ne renk? Onu neden göremiyoruz? gibi sorularýna verilecek cevaplar Yaratýcý ve kâinatla kurduðu iliþkide hayati rol oynuyor. Ayrýca ölümü ve ölen bir yakýnýnýn akýbetini çocuðun yaþýna uygun þekilde anlatmak da ruh saðlýðýný korumada ve yaþama bakýþýnda önemli yere sahip. Peki uygun bir din eðitimi için hangi yaþ grubunda nelere dikkat etmek gerekiyor? - YAÞ Bu yaþlarda çocuðun kelime daðarcýðý oturmaya, deðer ve inançlar þekillenmeye baþlýyor. Bu nedenle çocuklara konuþma çaðýna baþladýktan sonra kelime-i tevhit öðretilerek, soru cevaplý telkinlerle din eðitiminin baþlatýlmasý gerektiðini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Allah, peygamber ve melek gibi kavramlarýnçocuðun çevresindeki konuþma ortamýnda sýklýkla kullanýlmasý tavsiyesinde bulunuyor. -5 YAÞ Çocuklarýn sevgiyle ilgili kavramlarý öðrendiði bu yaþlarda, Allah ýn kullarýný ne kadar çok sevdiðini ve yarattýðý þeylerle bunu bizlere nasýl gösterdiðini anlatmak gerekiyor. Okul öncesi eðitimde masallarýn ve dinî hikâyelerin rolü büyük olduðundan, doðru davranýþlarý ve dini bu yolla öðretmek de daha kolay kabul ediliyor. Ayrýca bu yaþtaki çocuklara ibadet ve dua gibi þeyler ilgi çekici geldiðinden, bu konularda anne babayý taklit etmelerine izin vermek gerekiyor. Çocuðun yanýnda namaz kýlmak, camiye giderken onu da götürmek, yemeklerden önce ve sonra verdiði nimetlerden dolayý Allah a sesli olarak þükretmek, namazlardan sonra yine sesli olarak dua etmek çocuðu Allah a yaklaþtýrýyor. Öte yandan araþtýrmalar, okul öncesi çocuklarda ölüm korkusunun çok baskýn olduðunu gösteriyor. Bu yaþtaki çocuklar, öncelikle anne babasýnýn, daha sonra kendisinin öleceðinden korku duyar. Ölüm korkusunun tek çaresi ise çocuða ahiret inancýný aþýlamak, öteki dünyayý sevdikleriyle birlikte olacaðý güzel bir yer olarak tasavvur etmesini saðlamaktýr. Gördüðü her þeyin insan eliyle yapýldýðýný düþünen çocuðun, Allah ý büyük bir insana benzetmesini ve bu yönde sorular sormasýný da anlayýþla karþýlamak gerekiyor. Ancak bu noktada Allah baba ifadesini kullanmak ya da Allah Türkiye nin ihracat yükünü denizler taþýyor gökyüzünde oturur. Cennette oturur. þeklinde Ýslam itikadýna aykýrý cevaplar vermek de uygun görülmüyor. Allah ýn maddi bir varlýk olmadýðý, bu nedenle maddi varlýklarýn özelliklerine sahip olmadýðýný uygun bir dille açýklamak gerekiyor. 6-7 YAÞ Bu yaþ çocuklarýnda kendilerini büyüklere ve anne-babaya beðendirme eðilimi baskýnlýk kazanýyor. Bu nedenle, 6-7 yaþ çocuðunun ibadetlerini, dua ediyor ya da þükrediyor olmasýný sözle ya da küçük hediyelerle takdir etmekte fayda var. 8-9 YAÞ Çocuk, soyut düþünme ya da vicdan muhakeme yetilerini bu yaþlarda kazanýyor. Bu nedenle sekiz yaþýna kadar çocuða cehennem, günah-sevap gibi kavramlardan bahsetmemek, yaptýðý yanlýþlarý günah olarak tanýmlamamak gerek. Ayrýca bu yaþlarda anne babasýyla oyun oynamayý býrakan çocuk, artýk arkadaþlarýyla vakit geçirmeye, televizyon izlemeye ve oyun oynamaya baþlýyor. Bu sebeple din eðitiminin oyunlarla, kitaplarla, çizgi filmlerle ve bulmacalarla verilmesi de uygun bir yöntem. - YAÞ Bu dönemde eleþtirel düþünmeye ve sorgulayýcý bir tavýr takýnmaya baþlayan çocuk, özellikle ailesine bireylerinin söylediklerine karþý daha tepkili ve þüpheci yaklaþabiliyor. Bu nedenle, bu yaþlarda verilecek din eðitiminin aile bireylerinden ziyade arkadaþ çevresine, cami ve okul derslerine býrakýlmasý tavsiye ediliyor. Allah ý sevdirmede beþ duyu modeli Psikiyatrist Doktor Mustafa Ulusoy, Yakýnlýk adlý kitabýnýn Çocuk ve Allah baþlýklý bölümünde, özellikle - yaþ çocuðuna Allah ý anlatmada beþ duyu modelinden bahsediyor. Her hafta ya da her ay bir duyu organýnýn kullanýmýna odaklanmasý saðlanan çocuk, beþ duyusunu da kullanarak kâinatla ve nesnelerle daha yakýn bir iliþki kurduðu gibi, somut nesnelerden yola çýkarak Yaratýcý nýn varlýðýný ve onun özelliklerini de öðrenmiþ oluyor. Ýlk hafta olan görme haftasýnda çocuklara gözün iþlevi anlatýlýyor. Kâinattaki güzellikler konuþuluyor. Çiçekler, güneþin batýþý gibi hoþa gidecek þeylere dikkatinin yönelmesi saðlanýyor. Ýþitme haftasýnda, çocuklar ve aile bir hafta boyunca kâinattaki seslere kulak kesiliyor. Dalga sesleri, rüzgârýn uðultusu, kapý gýcýrtýsý, çay suyunun kaynamasý gibi. Koklama haftasýnda ise çiçeðin, denizin, topraðýn, kekin, böreðin, etin kendine özgü bir kokusu olduðundan bahsediliyor. Allah ne güzel yaratmýþ. Bununla bize ne kadar sevgi ve deðer verdiðini gösteriyor. þeklinde yorumlar yapýlýyor. Ayný þekilde dokunma ve tatma haftasýnda da çocuðun, varlýklarýn birbirinden farklý dokularýna ve tatlarýna dikkat kesilmesi saðlanýyor Dünyanýn dört bir yanýna ihracat yapan Türk iþadamlarý, ürün göndermek için en çok denizyolunu tercih ediyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ndan alýnan verilere göre ocak-temmuz döneminde 88 milyar 9 milyon dolarlýk ihracatýn 8 milyar 68 milyon dolarlýk kýsmý, yani yüzde 55 i denizyoluyla gerçekleþtirildi. Yüzde 5 lik kýsým karayoluyla yurtdýþýna taþýnýrken, geriye kalan yüzde 9 havayoluyla, yüzde de demiryoluyla ihraç edildi. yýlýnýn Ocak-Temmuz döneminde Türkiye nin gerçekleþtirdiði ihracat geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde artýþ gösterirken, denizyolu bu rakamdan 6 puan daha hýzlý artarak yüzde 7 lik artýþ kaydetti. Karayolundaki artýþ yüzde 6 oldu. En hýzlý artýþ havayoluyla yapýlan ihracatta yaþandý ve yüzde olarak gerçekleþti. Demiryolu ise yüzde lük bir artýþ yakaladý. Ülkeler olarak bakýldýðýnda ise tablo deðiþiklik gösterebiliyor. milyar milyon dolarla en çok ihracatýn yapýldýðý Almanya da ürünlerin yüzde 5 i karayoluyla taþýnýyor. Onu yine yüzde le denizyolu takip ediyor. Irak a milyar 7 milyon dolarlýk ihracat yapan Türkiye nin, yakýnlýk sebebiyle ürünlerinin yüzde 95 ini karayoluyla gerçekleþtirdiði görülüyor. Dikkat çekici verilerin baþýnda ise Türkiye den 9 milyar 9 milyon dolarlýk alým yapan Ýran geliyor. Ýran ýn, bu alýmlarýn 6 milyar 69 milyon dolara tekabül eden yüzde 67 lik kýsmýný havayoluyla gerçekleþtirdiði görülüyor.ürünlerin, kýsa sürede ve en ucuz þekilde pazarlara taþýnmasý rekabet gücünün önemli bir parçasý. Taþýma yönteminin belirlenmesi bu sebeple kritik önem taþýyor. Taþýma yönteminin belirlenmesinde ise ürünün cinsi, zaman, maliyet ve emniyet faktörleri belirleyici oluyor. Bu kriterlere göre bakýldýðýnda denizyolu taþýmacýlýðýnýn en yavaþ nakliye yöntemi olsa da büyük hacimli ürünlerin taþýnmasý için fazlaca tercih ediliyor. Maliyet açýsýndan bakýldýðýnda ise denizyolu taþýmacýlýðý havayoluna göre kat, karayoluna göre 7 kat, demiryoluna göre,5 kat daha ucuza gerçekleþtirilebiliyor. 79 yaþýndaki Ýbrahim Kalyoncu, Darülaceze de atký üretip kurban parasý biriktiriyor. Kurban ibadetini aksatmadan yapabilmek için aldýðý lirayý iktisatlý kullandýðýný söyleyen Kalyoncu, Hamdolsun bu sene de kurbanýmý kestim. diyor. Her bayram ziyaretçi yolu gözleyen Darülaceze sakinleri bu bayramda da misafirlerini hasretle bekliyor. Hallerine þükrediyorlar fakat evlat özleminin baþka olduðunu söylüyorlar. Darülaceze sakinlerinden Ýbrahim Kalyoncu, 9 yýldýr bu kurumda yaþýyor. 79 yaþýnda ve Karabüklü olan Ýbrahim amca hiç evlenmemiþ. Ýstanbul da yeðenleri olmasýna raðmen 9 yýldýr sadece iki kere ziyarete geldiklerini anlatan Kalyoncu, Çocuklarým yok fakat olmuþ olsalar bile beni buraya býrakmayacaklarý ne malum. Bu yüzden evlenmediðim için hiç piþman deðilim. diyor. Darülaceze de çalýþarak atký ürettiðini söyleyen Ýbrahim Amca, Bize burada lira veriyorlar. O parayý biriktirip kurban kesiyorum. þeklinde konuþuyor. Darülaceze deki bir gününü þöyle anlatýyor: Kalyoncu, Sabah uyanýyorum camiye gidiyorum, Kur an okuyorum. Burada zamaným güzel geçiyor. Bugün de bayram. Bize burada her þey veriliyor fakat bizim sizin tatlý sohbetinize ihtiyacýmýz var. diyor. Okuma-yazmasý olmayan Ýbrahim amca küçük yaþlarýnda çobanlýk yapmýþ. Hayat þartlarýndan okula gidemediðini söyleyen Kalyoncu, Okula gidemedim fakat Kur an okumayý iyi ki öðrenmiþim. Tüm zamaným buradaki cami de geçiyor. Bayramlar bizim için hergünki gibi. Bu ancak yakýnlarýmýzýn bizi ziyaret etmesi ile deðiþir. Darülaceze nin kimsesiz sakinlerinden biri de Hayriye Balýkçý (8). ay öncesine kadar yeðeni Erdem Emin Küpoðlu ile yaþayan Hayriye nine de hiç evlenmemiþ. Küpoðlu, Buraya getirmeyi bizde istemiyorduk fakat saðlýk problemlerinin fazla olmasý sebebiyle acil durumlarda yetiþemiyorduk. Burada ona bizden daha iyi bakýlýyor. Her hafta sonu mutlaka ziyaretine geliyorum. þeklinde konuþuyor. Ýþleri bozulduktan sonra Darü-laceze ye yerleþen Mahmut Erkan (7) ise yýldýr burada yaþýyor. Bayramlarýn kendisi için sadece hüznü ifade ettiðini anlatan Mahmut amca, Her þeyim vardý. Evim, arabam iþim... Ýþlerim bozulduktan sonra hayatta hiç kimsem kalmadý. diyor. Cemevlerine statü verilip ihtiyaçlarý karþýlanmalý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, cemevlerine statü verilmesini önerdi. Cemevlerinin fiilen var olduðunu ve hükümetin de devletin de bunu kabul ettiðini belirten Çelik, Cemevleri yoktur diyemiyorsunuz, fiilî olarak var. Fiilî olarak varsa bunlarýn statüsünü belirleyip ihtiyaçlarýný karþýlamak gerekiyor. diyor.hükümetin önümüzdeki günlerde Alevi kesime yönelik atacaðý adýmlar gündemdeki yerini korurken 9 daki Alevi çalýþtaylarýný yürüten ve bu kesimin taleplerini en iyi bilen isimlerden Bakan Faruk Çelik, Zaman a özel açýklamalar yaptý. Çelik, cemevlerine sivil statü önerdi. Statü verilmesi ile buralarýn ibadethane olarak kabul edilmesinin birbirine karýþtýrýlmamasý gerektiðini söyledi. Bu bir teolojik ve hukukî tartýþmayý gerektirmeyecek bir statü olmalý. Buradaki ayrýntý gözden kaçýyor. Ýnce bir deðerlendirme ihtiyacý var. Statü verilmeli ama teolojik ve hukukî tartýþmalara girilmemeli. Cemevleri ile ilgili bir fiilî durum var. Cemevleri yoktur diyemiyorsunuz. Fiilî olarak varsa hükümet olarak da devlet olarak da bunu kabul ediyorsak, bunlarýn statüsünü belirleyip ihtiyaçlarýný karþýlamak gerekiyor. dedi. Dedelerin eðitiminin çok önemli olduðunu, araþtýrma merkezlerinin de enstitüye dönüþtürülebileceðini ifade etti. Herkes Allah a, Hazreti Muhammed e (sas) ve Kur an-ý Kerim e inanýyor. Temel birlikteliktir bu. Burada birliktelik olduktan sonra gerisi teferruat. diyen Çelik, gençlerin marjinalliðe ve ateizme itilmesinden Alevilerin de rahatsýz olduðunu dile getirdi. 9 daki Alevi çalýþtaylarýný yürüten ve bu kesimin taleplerini en iyi bilen isimlerden Bakan Faruk Çelik, Zaman a yaptýðý açýklamalarda, cemevlerine statü verilmesinden dedelerin eðitimine kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi. Alevi kesimine yönelik bugüne kadar önemli adýmlar atýldýðýný belirtti. Cemevlerine statü verilmesiyle, buralarýn ibadethane olarak kabul edilmesinin birbirine karýþtýrýlmamasý gerektiðini söyledi. Çelik, Cemevlerini ibadethane olarak ele aldýðýmýz zaman teolojik tartýþma baþlýyor. Bir baþka açýdan köklü bir hukuki çözüm bulalým dediðimiz zaman da devrim kanunlarý çerçevesinde bir tartýþma baþlýyor. Hem teolojik hem de hukuki tartýþmalar çözüm üretmedi. Oysa cemevlerinin varlýðý fiilî bir durum. Bu statü konusu teolojik ve hukuki tartýþmalara kurban edilmemeli. Fiilî durum olarak statü verilmeli ve onlar da bazý haklardan yararlanmalýdýr. Daha sivil bir statü verilmeli. Çeþitli kaynaklardan, kamu da dahil yararlanmalarýnýn önü açýlmalý. Ýhtiyaçlarý karþýlanmalý. Cemevlerine arsa tahsisi ve kendilerine gönül verenlerden baðýþ toplama imkâný saðlamak gerekiyor. diyor. Faruk Çelik, Alevilerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde yer alma gibi bir talepleri olmadýðýna dikkat çekiyor. Ýþte Faruk Çelik in açýklamalarýndan satýr baþlarý:cami-cemevi, örnek mekânlar: Alevilere yönelik atýlacak adýmlarýn tümünün amacý ortadaki önyargýlarý ve nefreti teþvik eden hususlarý ortadan kaldýrmak. Ayný kaynaktan beslenen insanlar olarak dostluðu, kardeþliði geliþtirmek. Bu çerçevede camicemevi projesi çok önemli. Birlikte yaþamanýn örnek mekânlar oluþturuluyor. Alevîsi de Sünnîsi de birlikte oturup bir aþevinde yemek yiyebilecekler. Bunlar çok farklý yerlere çekildi. Sanki bütün camiler cemevi olacak gibi. Bu tür örnek projeler tarih boyunca bizim kültürümüzde var zaten. Hiç saða sola çekmeden toplumsal rahatlamanýn saðlanmasý gerekir. Cami-cemevi atýlmasý gereken adýmlardan bir tanesiydi. Hava kirliliði kansere yol açýyor WHO, bu maddelerin akciðer kanserine neden olduðunu gösteren kesin deliller bulunduðunu söyledi. Hava kirliliðine yol açan maddeler arasýnda, taþýtlarýn egzoslarý, enerji santralleri, tarým ve sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan kimyasal madde salýmlarý ve evlerde ýsýnmak için kullanýlan yakýtlar sýralanýyor. Örgüt, bu sýnýflandýrmanýn, "hükümetlerin harekete geçmesi için güçlü bir mesaj olduðunu" kaydetti. WHO'ya baðlý çalýþan Uluslararasý Kanser Araþtýrmalarý Kurumu (IARC), kansere yol açan maddeler bakýmýndan hava kirliliðini, tütün dumaný, UV radyasyonu ve plütonyum ile ayný kategoride sýnýflandýrýyor. IARC, hava kirliliðinin týklayýn kalp ve akciðer hastalýklarýna yol açtýðýnýn bilindiðini, fakat kansere de neden olduðuna dair artýk elde deliller bulunduðunu ifade ediyor. IARC'a göre, dünya çapýnda her yýl akciðer kanseri sonucu. ölüm, hava kirliliðinden kaynaklanýyor. Bu ölümlerin yarýsýndan fazlasýnýn Çin ve Doðu Asya ülkelerinde olduðu tahmin ediliyor. Hýzlý sanayileþme nedeniyle týklayýn Pekin gibi kentlerde hava kirliliði çok yüksek. Veriler, hava kirliliði ile idrar torbasý kanseri arasýnda da baðlantý olabileceðini gösteriyor. IARC'tan Dr. Kurt Straif, "dýþarýdaki hava kirliliði, genel saðlýk açýsýndan tehlike oluþturmasýnýn yaný sýra, kansere baðlý ölümlerin de baþta gelen çevresel nedenini oluþturuyor." diyor. Ýngiltere Kanser Araþtýrma Vakfý'ndan Dr. Julie Sharp, "hava kirliliðinin tehlikelerini kendi ölçüsünde deðerlendirmek ve örneðin sigara içmenin daha riskli olduðunu unutmamak gerektiðini" söyledi. Dünya Kanser Araþtýrma Vakfý ise, bu son veriler baðlamýnda, kansere yol açan çevresel nedenler sorununun acilen hükümetler, endüstri ve çok uluslu þirketler tarafýndan ele alýnmasý gerektiðini kaydetti. Vakfýn araþtýrma sorumlusu Dr. Rachel Thompson, "Fiziksel olarak daha aktif bir yaþam sürmek ve daha saðlýklý bir diyet uygulamak yoluyla kanser riskini azaltmak için bireysel olarak yapabileceðimiz çok þey var." dedi.

10 HABER 9 EKÝM CUMARTESÝ Türkiye, organ mafyasýnýn üssü Kýsa bir süre önce yapýlan ve 7 ili kapsayan organ mafyasý operasyonu dikkatleri yeniden yasal olmayan organ nakilleri ve organ mafyasýna çekti. Ekonomik göstergelerin iyiliði ile övünen ancak istihdam yaratma ve gelir adaleti konusunda bir türlü geliþme saðlanamayan ülkede iþsizlik, yoksulluk ve çaresizlik nedeniyle zor durumda olan yurttaþlar, internet üzerinden veya simsarlar tarafýndan sanki ikinci el pazarýna araba, ev ya da eþya satar gibi Ýhtiyaçtan satýlýk karaciðer, acilen satýlýk böbrek gibi ilanlar vererek kendi yaþamsal organlarýný serbest organ pazarýna sürüyor. Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaþ Akça'nýn haberine göre, SES Ýzmir Denetleme Kurulu üyesi doktorlar tarafýndan son dönem operasyonlar üzerine yapýlan bir deðerlendirme, durumun ne kadar vahim olduðunu gözler önüne seriyor. Geçen günlerde Ankara, Antalya, Adana, Eskiþehir, Ýstanbul ve Ýzmir in de aralarýnda bulunduðu 7 ildeki organ mafyasýna operasyon yapýldýðý, gözaltýna alýnanlar arasýnda iki profesör, bir eczacý, bir konsolosluk çalýþaný, laborantlar ve hasta bakýcýlarýn da yer aldýðý çetenin, internet üzerinden böbreklerini satýþa çýkaran kiþilerin organlarýný bin liraya aldýðý, nakil bekleyen hastalara 5 bin liraya sattýðý, tahlillerin özel hastanede, nakillerin de Mýsýr, Kuzey Irak ve Baðdat ta yapýldýðý hatýrlatýlan SES deðerlendirmesinde þu noktalara dikkat çekildi: -Hastane yakýnlarýndaki duvarlarda ve internet sayfalarýnda yer alan sýra dýþý ilanlar incelendiðinde geçim sýkýntýsý çeken, iþten atýlan, aylarca iþ bulamayan, banka ve kredi kartý borcu olanlar son çare olarak organlarýný satýyor. - Bu durum insanlarýn artýk kendi yaþamlarýný riske atacak kadar yoksulluk içinde yaþadýklarýný gösteriyor. - Organ mafyasý ve simsarlar da organ alýnýr/satýlýr, aracýlýk yapýlýr gibi ilanlarla borsadaki yerini alarak ve bu iþe uluslararasý bir boyut kazandýrýp yurtdýþýndan müþteri çekebilmek için ilanlarýný Türkçe, Ýngilizce ve Arapça verdikleri görülüyor. - Organ verenlere, genellikle organlarýna karþýlýk Kýzýlay, Kimse Yok mu, Cansuyu, Yardýmeli ve Deniz Feneri dernekleri ile Ýnsani Yardým ve Ýhlas vakýflarý, bu yýl da dünyanýn dört bir yanýnda kurban seferberliðine çýktý. Kýzýlay Türkiye de milyon kiþiye, yurtdýþýnda ise 65 bin aileye kavurma daðýtmýþ olacak. Kimse Yok mu Derneði dünya genelinde toplam bin aileye kurban eti ikram edecek. Cansuyu Derneði Kenya da 5 bin hisselik kurban keserken Yardýmeli Derneði ülkede kimsesizlere kurban eti ulaþtýracak. Deniz Feneri Derneði kurbanda 75 bin aileye, Ýnsani Yardým Vakfý ise Suriyeli bin aileye ulaþacak. Kurban Bayramý nda dünyanýn dört bir yanýnda hayýr seferberliðine çýkan Türk yardým kuruluþlarýnýn yaptýðý faaliyetler þöyle: Kýzýlay: farklý ülkede kurban kesimi yapýyor. Dünya genelinde 65 bin aileye kurban eti ulaþtýracak Kýzýlay, bin kiþiye ulaþmayý hedefliyor. Türkiye genelinde ise milyondan fazla kiþiye kurban eti daðýtýmý gerçekleþtirecek. Kurum, yurtdýþý kurban kesimlerinin adresi olarak Balkanlar da Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Karadað ve Bosna-Hersek i belirlerken, Afrika da ise Etiyopya, Somali, Cibuti ve Kenya da yardýma muhtaçlara el uzattý. Kimse Yok mu Derneði: Türkiye de 8 ilde faaliyet gösteren Kimse Yok mu Derneði nin yardým eli bu sene Myanmar, Hindistan, Kenya ve Somali gibi açlýðýn hüküm sürdüðü ülkeye uzandý. Yaklaþýk bin gönüllü ile yurtiçi ve yurtdýþýnda kurban eti daðýttýklarýný ifade eden Kimse Yok mu Genel Müdürü Celal Türkoðlu, Türkiye de yardýma muhtaç 5 bin aileye 5 er kiloluk et paketlerini teslim ettiklerini belirtti. Kurban Bayramý boyunca dünya genelinde yardýma muhtaç yaklaþýk bin aileye et ulaþtýracaklarýný söyleyen Türkoðlu, bayramýn ikinci günü kurban eti daðýtýmlarýnýn yüzde 9 ýnýn bittiðini aktardý. Cansuyu Derneði: Dünyanýn en büyük mülteci kampý olan Kenya daki Daadap kampýnda kurbanlarýný keserek daðýtmaya baþlayan Cansuyu Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, yaklaþýk 5 olarak çok iyi fiyat verileceði, saðlýklý olarak yaþama devam edecekleri ve ameliyat sonrasýnda çok iyi bakýlacaklarý söyleniyor. - Oysa yapýlan operasyon yasadýþý olduðu ve hastanýn yasal kurumlarda bakýlmasý söz konusu olmadýðý için ameliyat öncesi ve sonrasý bakým da çok iyi olamýyor. - Genellikle ameliyat sonrasý gerekli bakýmlar yapýlmadýðý için organlarýný veren kiþiler bakýma muhtaç hastalar haline geliyor. Bu denli geniþ bir organ pazarýn da yasal olmayan kuruluþlarýn eline düþürülen çaresiz yurttaþlarý nasýl sorunlarýn beklediði tahmin dahi edilemiyor. ÜÇ KÝÞÝDEN BÝRÝ MUHTAÇ Türkiye de yaþayan her üç kiþiden birinin yoksul ve muhtaç olduðu görülüyor. Türkiye nüfusu SGK istatistiklerinde 75 milyon 67 bin olarak görülüyor. Sosyal yardým istatistiklerinde, yoksulluk envanterinde de sosyoekonomik durumu iyi olmayan ve muhtaç olan 6.7 milyon hane ve bu hanelerde yaþayan milyon 668 bin kiþinin sosyal yardým ve ödeme aldýðý bildiriliyor. Bu durumda hükümet temsilcilerinin söylediði gibi sosyoekonomik düzey ve refahýn artmadýðý, her üç kiþiden birinin yoksul ve muhtaç olarak en asgari düzeyde yaþamaya çalýþtýðý görülüyor." O ARTIK ULUSLARARASI BÝR ENDÜSTRÝ Deðerlendirmeye göre serbest piyasanýn deðiþmez ilkesi burada da geçerli. Zenginler organ alýcýlarý, yoksullar da organ vericileri. Yýllarca sýra beklemek istemeyen zenginler hemen kendilerine bir av bulmalarý için organ mafyasýný devreye sokuyor. Organ verenlerin yoðun olduðu Moldova, Ukrayna ve Türkiye de ve organ nakli operasyonlarýnýn gerçekleþtiði Türkiye, Hindistan, Ýsrail, Irak ta bu durum daha ciddi boyutlarda. Organ ticareti yasak olmasýna raðmen Türkiye bu konuda üs olarak kullanýlan ülkelerden biri. Ýnternet üzerinden organ satýþý yasaya aykýrý ve suç. Satmak için ilan veren ve bunu yayýmlayana yýla kadar hapis, alana ya da aracýlýk edene 9 yýla kadar hapis cezasý veriliyor. Eðer örgütlü ise ceza 5 yýla çýkýyor. Hekimler, iþlemlerin ve tahlillerin yapýldýðý, kolluk kuvvetlerinin ameliyathanesine kadar girdiði özel hastane ya da hastanelerin açýklanmasý gerektiðini belirtiyor. Yardýmlaþma kýtalarý aþtý bin hisse kurbaný keserek muhtaçlarýn yüzünü güldürdü. Derneðin Dýþ Ýliþkiler Koordinatörü ve Doðu Afrika Kurban Koordinatörü Þerafettin Mollaoðlu, Yýlda sadece bir kere evine et giren Müslümanlara bayram sevinci yaþatmak gibi bir görevimiz var. Burada insanlar Türkiye halkýný bekliyor. dedi. Yardýmeli Derneði: Kurbanlar Þahidiniz Olsun ana temasý ile baþlattýðý kampanya ile ülke ve bölgeye ulaþtý. Özellikle abluka altýndaki Filistin baþta olmak üzere Somali, Suriye, Sudan, Moritanya, Bangladeþ, Malavi, Tanzanya, Azerbaycan, Arakan, Etiyopya ve Bosna-Hersek olmak üzere dünyanýn birçok yerinde on binlerce muhtacýn yardýmýna koþan dernek, Kurban Bayramý sonunda bin aileye ulaþacak. Deniz Feneri Derneði: Kurban Bayramý kampanyasý ile dünya genelinde 75 bin aileye ulaþacak. Afganistan, Bangladeþ, Bosna-Hersek, Etiyopya, Fildiþi Sahili, Filistin, Gana, Irak, Kazakistan, Kýrgýzistan, Makedonya ve Moðolistan gibi ülkelerde kurban daðýtan dernek, dünya genelinde bin kiþiye ulaþmayý hedefliyor. Türkiye de ise bu hedef 5 bin aile. Ýhlas Vakfý: Afrika daki kurbanlar Sudan, Etiyopya ve Kenya da kesildi. Ýhlas Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný Mehmet Okyay, Amacýmýz Afrika da Müslüman kardeþlerimizin bulunduðu her ülkede kurban organizasyonu yapmak. Bu bizim hem dinî hem de tarihî bir sorumluluðumuz. dedi. Kesimleri yerinde takip eden vakýf yetkilisi Ahmet Kureyþi ise, Burada bulunan medreselere ve Müslümanlara kurban etlerini elden ulaþtýrdýk. Ýnsanlarýn yüzündeki mutluluðu anlatmaya kelimeler yetmez. diye konuþtu. ÝHH: Önceliði Suriyelilere verdi. 5 bin hisse kurban Türkiye, Irak, Yemen, Lübnan, Ürdün mülteci kamplarý ile Suriye içerisinde Þam, Halep, Hama, Ýdlib, Lazkiye, Deirezzor ve diðer þehirlerde yaþayan bin Suriyeliye daðýtýlýyor. Ayrýca dernek, Türk hayýrseverlerin kurban baðýþlarýný ülke ve bölgeye götürüyor. Türkiye, Çin füzesinden vazgeçer mi? Kararýn alýndýðý 6 Eylül gününden itibaren baþlayan eleþtirilerin tonu giderek artarken, gözler hükümetin bu baskýlar karþýsýnda geri adým atmayacaðýna çevrildi. Ankara'daki Türk ve yabancý diplomatlar arasýnda yapýlan deðerlendirmelerde, Türkiye'nin kesin olarak Çin'le sözleþme imzalayacaðýna inanan da var, baskýlarýn sonuç verip NATO ülkesiyle müzakerelere geçileceðine inanan da. -ÝMZA ATILIP ATILMAYACAÐINA DAÝR FARKLI GÖRÜÞLER- Ýlk grupta olanlarýn en önemli dayanaðý, Türk hükümetinden gelen kuvvetli açýklamalar ve yerli üretime dayalý bir savunma sanayi politikasýna yapýlan vurgu oldu. Savunma Sanayii Müsteþarý Murad Bayar'ýn altý ay içinde müzakerelerin tamamlanýp sözleþmenin yapýlabileceðini açýklamasý ve ardýndan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Çin'in teknoloji transferi ve yerli üretim avantajlarýný sýralayýp kararý güçlü bir þekilde savunmasý birçok diplomatta hükümetin geri adým atmayacaðý görüþünün güçlenmesine neden oldu.bir NATO ülkesinin büyükelçisi "Türkiye bu noktadan sonra geri adým atmayacaktýr" ifadesini kullanýrken, bir diðer büyükelçi ise "Kararý veren komitenin baþýnda Baþbakan yer alýyor. Savunma bakaný ile müsteþarýn, Baþbakanýn sözünü desteklemekten baþka bir þey dediklerini sanmýyorum. Dolayýsýyla bir geri adým atýlacaksa o kararý da Baþbakan almak durumunda olacaktýr ama geri adým geleceðini sanmýyorum" dedi. Bu görüþe paralel olarak Türkiye'nin savunma sanayi politikasýný teknoloji transferi ve yerli üretim parametrelerine endekslediðini anýmsatan diplomatlar da bulunuyor.çin ile Türkiye'nin son yýllarda baþta uzay bilimleri olmak üzere stratejik ve askeri konularda daha yakýn iþbirliðine girdiðini, Batýlý ülkelerden farklý olarak Çin'in teknoloji transferi konusunda daha esnek bir tutum izlediðini anýmsatan diplomatlar, bütün bu geliþmeleri Ankara'nýn "daha baðýmsýz bir dýþ ve savunma politikasý arayýþý" çerçevesinde görmek gerektiðine iþaret ediyor. Bir baþka nokta ise Türkiye'nin 'de dünyanýn en büyük ekonomisi olacaðý öngörülen Çin'i küstürmek ve hatta kýzdýrmak istemeyebileceði yönünde. Geliþmeleri yakýndan takip eden bir yabancý diplomat, Çin'in Ortadoðu'daki siyasi ve ekonomi varlýðýný giderek artýrdýðýný ve NATO üyesi Türkiye ile atýlacak stratejik ve askeri adýmlara büyük önem verdiðini ve dolayýsýyla "sözleþmenin peþini kolay kolay býrakmayacaðý" deðerlendirmesini yaptý. -TÜRKÝYE'NÝN SÖZLEÞMEYÝ ÇÝN FÝRMASIYLA ÝMZALAYARAK ÝÞLERÝ DAHA DA GÜÇLEÞTÝRMEZ- Bu büyükelçi ve diplomatlarýn þahsi deðerlendirmelerine karþýn bazý baþka diplomatlar da, Türkiye'nin taktiksel Daniel Dombey in imzasýný taþýyan haberde, finansal belirsizliklerin Türkiye deki büyük altyapý projelerini tehdit ettiði belirtiliyor. Haberde ilk olarak dünyanýn en büyük havaalaný olacaðý söylenen yeni Ýstanbul havaalanýyla ilgili projenin büyüklüðüne dikkat çekiliyor. Ancak bununla beraber yeni havaalaný projesiyle ilgili finansal belirsizlikler nedeniyle Atatürk havaalanýnýn kapasitesinin geniþletilmesi için çalýþmalara baþlandýðý aktarýlýyor. Gazete bu durumun, ülkenin çok büyük altyapý projelerinin ertelenmesi veya ölçeklerinin düþürülmesi ihtimalini gösteren son iþaret olduðunu söylüyor. Haberde ülkedeki diðer büyük altyapý projelerinin de sorunlarla karþý karþýya olduðu da belirtiliyor. Çevre konusundaki kaygýlar etrafýnda ülkenin ilk nükleer santralinin açýlýþýnýn en az bir yýl ertelenmesinin olasý göründüðünü belirten gazete, iþ çevrelerinden Kanal Ýstanbul projesine yönelik ilginin de az olduðunu aktarýyor. 'Altyapý projeleriyle ilgili komplo teorileri'gazete yeni havaalaný projesinin, proje için yeteri kadar uluslararasý fonun bulunmamasý nedeniyle de karmaþýk bir görüntü verdiðini söylüyor. Ýstanbul daki Chadbourne & Parke hukuk firmasýndan Ayþe Yüksel gazeteye þöyle konuþmuþ: Üçüncü havaalaný için saat iþliyor ve hala yeri bile halledilmiþ deðil. Yüksel, havaalaný ihalesini alan beþ þirketin oluþturduðu konsorsiyumun, yatýrýmýn ilk aþamasýnda milyar Euro harcamasý gerektiðini, Türk bankalarýnýn bununla ilgili krediyi ancak uluslararasý yardýmla verebileceðini söylüyor. Gazete Ulaþtýrma Bakaný Binali bir manevra içinde olabileceðini, Avrupalý ve ABD'li firmalara karþý kozlarýný güçlendirmeye çalýþabileceðini iddia ediyorlar. Bu açýdan bakýldýðýnda, Türkiye'nin NATO sistemlerine eklemleyemeyeceði bir sistemi almak istemeyeceði, Kürecik'e radar sistemi konuþlanmasýna izin vererek füze savunma sistemini ittifakýn uzun vadeli projeksiyonu içinde öngördüðü deðerlendirmeleri de yapýlýyor. Geçmiþte yine maliyeti milyar dolarý bulan Atak helikopteri ihalesinde, ihaleden ilk sýrada çýkan Bell- Textron ile müzakerelerin baþlamasýna karþýn, daha sonra yapýlan yeni deðerlendirmeler ýþýðýnda Ýtalyan Augusta helikopterlerinin seçildiði de hafýzalarda hâlâ yerini tutuyor. Bu tür örnekleri anýmsatan diplomatlar, baþta Suriye ve diðer bölgesel konular olmak üzere geleneksel müttefikleriyle zaten sýkýntýlý bir süreçten geçen Türkiye'nin sözleþmeyi Çin firmasýyla imzalayarak iþleri daha da güçleþtirmeyi düþünmeyeceði kanaatindeler. Bu sürecin özellikle Ankara-Washington iliþkilerine önemli etkileri olabileceði de yapýlan deðerlendirmeler arasýnda. Ýtalyan-Fransýz ortaklýðýnýn yeni önerilerle SSM'nin kapýsýný çaldýðýný anýmsatan diplomatlar, Türkiye'nin NATO ile geçmiþte yaþadýðý bunalýmlarda da son kararýný ittifaklýk iliþkisinin gerekleri doðrultusunda aldýðýný anýmsattý. Bunlar arasýnda Rasmussen'in seçim süreci ve Kürecik'e radar sistemlerinin kurulmasý gibi çok önemli geliþme de yer alýyor. -ZORLU KARAR- Türkiye'nin kararýný gözden geçireceðine inanan gruptaki diplomatlarýn bir baþka argümaný da ABD Kongresi'nin tepkilere katýlmasý ve sert bir tonla Amerikan hükümetini adým atmaya çaðýrmasý. Türkiye'nin ABD ile AB arasýnda baþlatýlan Transatlantik Serbest Ticaret Anlaþmasý'na eklemlenmek istediðini, bunun için yoðun diplomatik bir süreç yürüttüðünü kaydeden diplomatlar, Türkiye'nin bu sürece katýlýmýnýn ABD Kongresi'nce kararlaþtýrýlacaðýný anýmsattý.türkiye'nin ABD-AB süreci dýþýnda kalmasý durumundaki kaybýnýn yýllýk milyar dolarý bulabileceði hesaplanmýþtý.bu iki farklý deðerlendirmeden hangisinin doðru olduðu büyük olasýlýkla yýlýnýn ilk yarýsýnda netleþecek.eðer SSM ihalenin tümüne iliþkin radikal bir karar almazsa, füze sistemi ihalesinde Çin'in mi yoksa NATO'nun mu kazançlý çýkacaðý bu süreç içinde belirlenecek.bbc Türkçe'nin yansýttýðý haber "Hangisi olursa olsun, Türk hükümetini zorlu bir karar beklediði ortada" denilerek noktalanýyor. FT: Türkiye'deki büyük altyapý projeleri zorda Yýldýrým ýn, bazý bankalarýn çevre gibi bazý konularý bahane ederek kredi vermekten kaçýndýðýný açýkladýðýný da yazmýþ. Financial Times, Türkiye de bazý hükümet yandaþlarýnýn, Lufthansa gibi bazý büyük yabancý firmalarýn, ülkedeki yeni havaalaný ve benzeri büyük projelerin gerçekleþmesini önlemek istediklerini, bu amaçla Gezi Parký eylemlerini desteklediklerine dair görüþlerinin varlýðýndan da bahsediyor ve bu görüþler için komplo teorisi kavramýný kullanýyor.

11 9 EKÝM CUMARTESÝ SPOR Temsilcilerimiz dipten kurtulamýyor Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'da mücadeleye. Haftada oynanan 7 karþýlaþmayla devam edildi. Oynanan 7 karþýlaþmada toplam 9 atýlýrken son haftanýn en az gol atýlan haftasý oldu. 6. Grupta Bartýnspor ve Tosya Belediyespor haftayý 'ar puanla zirveyi kapattý. Ligin. Haftasýnda temsilcilerimizden Çorumspor haftayý evinde Kýrþehirspor'a - yenilerek kapatýrken takýmlý ligde haftayý. sýrada tamamlayarak dipten kurtulmayý baþaramadý. Gruptaki diðer temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ise grubun zayýf takýmlarýndan Safranboluspor deplasmanýndan puanla dönerek üst sýralara týrmanma þansýný deðerlendiremedi. Ýskilip Belediyespor'da geçtiðimiz haftayý puanla 9. Sýrada tamamladý. Grupta hafta sonunda öne çýkan Tosya Belediyespor evinde kaybettiði puanla liderliði averajla Bartýnspor'a kaptýrdý. Bölgesel Amatör Lig (BAL)'da 5. Hafta maçlarý 7 Ekim Pazar günü oynanacak. Temsilcilerimizden Çorumspor gelecek hafta Ankara deplasmanýnda Sincan Belediyespor ile karþýlaþýrken, Ýskilip Belediyespor ise evinde grubun lideri Bartýnspor'u konuk edecek. ADNAN YALÇIN Toplu Sonuçlar Çorumspor - Yeþil Kýrþehir : - Safranboluspor - Ýskilip Bld : - Bartýnspor - Nevþehirspor : - Etimesgut Bld - Kastamonu : - Gölbaþý Bld - Aksaray Bld : - Kýrýkkalespor - Sincan Bld : - Tosya Bld - Baðlum Bld : - Takýmlar Bartýnspor Tosya Belediyespor Gölbaþý Belediye Etimesgut Belediyespor Yeþil Kýrþehirspor Baðlum Bld. Sincan Belediyespor Nevþehir Spor Gençlik Ýskilip Belediyespor MKE Kýrýkkalespor Aksaray Belediyespor Çorumspor Safranboluspor Kastamonuspor BAL'da 6 grupta. Haftada oynanan 7 maçta 9 gol atýlýrken, Bartýnspor ile Kastamonu temsilcisi Tosya Belediyespor haftayý 'ar puanla zirvede tamamladý. Temsilcilerimiz Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor ise geçtiðimiz haftayý puan kayýplarý ile kapattý. Puan Durumu O G B M A Y P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI Sincan Bld - Çorumspor Ýskilip Bld - Bartýnspor Aksaray Bld - Kýrýkkalespor Baðlum Bld - Etimesgut Bld Kastamonu - Safranbolu Nevþehirspor - Gölbaþý Bld Y.Kýrþehir - Tosya Bld Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Çorumspor yarýn Merzifonspor ile Nazmi Avluca Saha- Çorumspor, Merzifonspor ile karþýlaþacak sý'nda saat.'da hazýrlýk maçý yapacak. Bayram tatili nedeniyle lige verilen arayý deðerlendirmek isteyen kýrmýzý siyahlýlar sezon baþý hazýrlýklarýnda Merzifon'da karþý karþýya geldiði Merzifonspor ile bir kez daha karþý karþýya gelecek. Bölgesel Amatör Lig. Grup'ta lider olan Merzifonspor ile sezon baþýnda oynanan hazýrlýk karþýlaþmasýný Çorumspor deplasmanda - kazanmýþtý. ÇALIÞMALAR BAÞLADI Bayram izninden dönen Çorumspor dün ve önceki gün yaptýðý antrenmanlarla Sincan Belediyespor hazýrlýklarýný baþlattý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'ndan önceki gün teknik direktör Sunay Güneþ ve yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ yönetiminde bir çalýþma gerçekleþtiren kýrmýzý siyahlýlar dünde kale arkasýndan çabuk kuvvet çalýþmasý yaptýlar. Antrenmana izinli olan Arif, Ercan, Timuçin ve Batuhan katýlmadý. ADNAN YALÇIN Amatör futbola bayram arasý Amatör Küme maçlarýna kurban bayramý nedeniyle bir haftalýk ara verildi. Amatör kümede oynanan U5- U7,.Amatör Küme Büyükler Ligi ile (BAL) Bölgesel Amatör Lig müsabakalarýna kurban bayramý nedeni ile ara verildi. Lig mücadeleleri bir haftalýk aranýn ardýndan 6-7 Ekim tarihlerinde kaldýðý yerden devam edecek. SPOR SERVÝSÝ

12 Taraftar otobüs kaldýracak 9 EKÝM CUMARTESÝ Çorum Belediyespor taraftarlarý yarýn oynanacak olan Ünyespor karþýlaþmasýna otobüs kaldýracak. Kulüp tribün liderleri tarafýndan yapýlan açýklamada Ünyespor-Çorum Belediyespor Spor Toto. Lig. Grup karþýlaþmasýna gitmek isteyen taraftarlar için yarýn saat 9.'da PTT binasý önünde otobüs kaldýrýlacak. Yapýlan açýklamada maça gitmek isteyen taraftarlarýn 9.'da hareket edecek olan otobüse için en geç saat önce PTT binasý önünde bulunmasý gerekiyor. Özbað: Ünye'yi yenmekten baþka çaremiz yok Galibiyetten baþka çare yok Çorum Belediyespor, Spor Toto. Lig. Grubun 8. Haftasýnda zorlu Ünye deplasmanýnda puan arayacak. Saat 5.'te baþlayacak olan karþýlaþmayý Bayburt bölgesi hakemi Murat Türkoðlu yönetecek. Haftaya 7 maçta puanla.sýrada girecek olan Çorum Belediyespor'da hedef Ünye deplasmanýnda alýnacak puanla üst sýradaki takýmlarla aranýn açýlmasýný önlemek olacak. Bu hedef doðrultusunda karþýlaþmaya çýkacak Belediyespor'u sarý kart cezalýsý Buðra ve Eray'ýn bu maçta forma giyemeyecek olmasýnýn yaný sýra özellikle defansta yer alan Nedim ve Ýmam'ýn ve Kývanç ile Akif'in de bu maçta sarý kart sýnýrýnda çýkacak olmasý teknik heyeti kara kara düþündürüyor. ÜNYESPOR RÖVANÞI ÝSTÝYOR Lige þampiyonluk parolasý ile giren Ünyespor ise Çorum Belediyespor maçýnda sahaya hem Ziraat Kupasý maçýnýn rövanþýný almak için hem de ligdeki kötü gidiþine son vermek için çýkacak. Ligde 8 puanla. Sýraya gerileyen Ünyespor'un 7 lig maçýnda sadece galibiyeti buna karþýlýk maðlubiyeti bulunuyor. Eski Çorumspor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü'nün hafta içinde yaptýðý açýklamalarýna bakýldýðýnda karþýlaþmanýn hayli çekiþmeli geçmesi bekleniliyor. BUÐRA VE ERAY ÜNYE'DE YOK Sarý kart cezalýsý Buðra ve Eray'ýn forma giyemeyeceði karþýlaþmada Belediyespor'un Ünyespor karþýsýna þu ile sahaya çýkmasý bekleniliyor: Çaðrý, Osman Bodur, Ýmam, Nedim, Yakup, Furkan, Okan, Murathan, Kývanç, Emir, Akif. SPOR SERVÝSÝ Ligin 8. Hafta karþýlaþmasýndan yarýn Ünye'de Ünyespor ile karþýlaþacak Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað "Ligin üst sýralarý için geçtiðimiz hafta beklemediðimiz bir maðlubiyet aldýk. Bu açýdan önemi bir kat daha artan Ünyespor'u yenmekten baþka bir alternatifimiz kalmadý" Dedi. Maalesef beklemediðimiz bir yenilgi ile hedefe giden yolda önemli bir puan kaybý yaþadýk diyen Özbað hafta içinde çok iyi hazýrlandýklarýný belirterek "Sandýklýspor maçýnda beklemediðimiz bir yenilgi aldýk. Hedefimize giden yolda beklemediðimiz bir puan kaybý yaþadýk. Yarýn oynayacaðýmýz Ünyespor maçýnýn önemi bizim için daha arttý. Ünyespor'u yenmekten baþka bir alternatifimiz kalmadý. Hedefe gideceksek bu maçtan mutlaka puan çýkarmamýz gerekiyor. Bu bilinçte hafta içinde iyi bir hazýrlýk geçirdik. Futbolcularým Ünyespor maçýnda alýnacak yenilginin bizi hedeften uzaklaþtýracaðýnýn farkýnda sahaya çýkarak Belediyespor'a ve kendilerine yakýþan mücadeleyi vereceklerdir. Ünyespor'da bu maçý kazanmak için elinden geleni yapacak. Ancak biz rakip takýmýn etkili isimlerine önlemlerimizi aldýk. Kupada saf dýþý býraktýðýmýz Ünyespor'u bir kez daha yenmek istiyoruz. Alacaðýmýz puan ile bayram haftasýnda üzdüðümüz taraftarýmýzý ve camiamýzý yeniden mutlu etmek niyetindeyiz. Ýnþallah oyuncularýmýn onurlu mücadelesi ile sahadan puanla ayrýlan taraf biz olacaðýz" dedi. ADNAN YALÇIN Sandýklýspor maçýnýn ardýndan emniyet görevlilerinin davranýþlarýndan rahatsýz olan Belediyespor yönetiminin lig maçlarýný Ýskilip Ýlçe Stadý'nda oynamayý masaya yatýrdýðý öðrenildi Belediyespor, Ýskilip'i düþünmeye baþladý Sarý kart tehlikesi devam ediyor Çorum Belediyespor'da Ünyespor maçýnda Buðra ve Eray sarý kart cezalýsý olarak oynamayacak olmasýna raðmen, Belediyespor'da sarý kart tehlikesi devam ediyor. Kýrmýzý siyahlýlarda futbolcu Ünyespor karþýlaþmasýnda sarý kartlý olarak mücadele edecek. Sandýklsýpor karþýlaþmasýnda kaybettiði puan ve futbolcusu ile zor günler geçiren Çorum Belediyespor'da Ünyespor maçýnda Ýmam, Kývanç, Akif ve Nedim'in sarý kart sýnýrýnda bu maçta forma giyecek. Bu futbolcular, yarýn oynanacak karþýlaþmada sarý kart görmeleri halinde ligin 9. Haftasýnda oynanacak olan Bursa Nilüferspor A.Þ maçýnda cezalý duruma düþecek. ADNAN YALÇIN Ligin 7. Hafta karþýlaþmasý Çorum Belediyespor-Elibol Sandýklýspor karþýlaþmasýnýn ardýndan Belediyespor Mali Asbaþkaný Mustafa Özbayram'ýn emniyet görevlileri ile arasýndaki sürtüþmeden rahatsýz olan Çorum Belediyespor yönetiminin Spor Toto. Lig maçlarýný Ýskilip Þehit Mikail Kaya Stadý'nda oynamayý yönetim kurulu toplantýsýnda masaya yatýrdýðý öðrenildi. Edinilen bilgilere göre yönetimin hem emniyet görevlilerinin Çorum Belediyespor taraftarlarýna baský uygulamasýný hem de maçýn ardýndan Mali Asbaþkan Mustafa Özbayram ile yaþanan tartýþmanýn Ýskilip Sahasý'nda maçlarýný oynama yönünde bir kararýn masaya yatýrýlmasýna neden olduðu bilgisine ulaþýlýrken, Belediye yönetimimin konuyu vali Sabri Baþköy ile de görüþeceði bilgisine ulaþýldý. YAKUP'UN BABASINA YAPILANLAR TARAFTARI KIZDIRDI! Öte yandan maçýn ardýndan oðlu Belediyesporlu futbolcu Yakup Kayýþý izlemeye gelen Yalçýn Kayýþ'a bir emniyet görevlisinin sert bir üslupla çýkýþtýðý ve azarladýðý iddia edildi. Olay karþýlaþmanýn bitiminde yaþanýrken maçýn son düdüðünün ardýndan Alaca'daki evine dönecek olan baba Yalçýn Kayýþ tel örgülere gelerek oðlu Belediyesporlu futbolcu Yakup Kayýþ'a seslenmek istedi. Tel örgülerin yakýnýnda bulunan Baba Kayýþ'ý sert bir üslupla azarlayan emniyet görevlisine kýzan taraftarlarýn sürekli olarak Çorum'daki maçlarda emniyet görevlileri tarafýndan baský altýna alýnmalarýna karþý bir protesto eylemi yapmak istediði de ileri sürüldü. ADNAN YALÇIN Vali Baþköy'den Belediyespor'a bayram ziyareti Vali Sabri Baþköy, kulüp tesisleri'nde Belediyesporlu kulüp yöneticileri ve futbolcularla bayramlaþtý. Ziyarette futbolculara lig yarýþýnda baþarýlar dilerken Ünyespor maçý içinde baþarýlar diledi ve futbolculardan galibiyetle dönme sözü aldý. SPOR SERVÝSÝ Ünye maçý hakemi Murat Türkoðlu Spor Toto. Lig. Grup'ta haftanýn hakemleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyespor'un yarýn Ünye Ýlçe Stadý'nda Stadý'nda Ünyespor ile oynayacaðý karþýlaþmayý Bayburt bölgesi hakemlerinden Murat Türkoðlu yönetecek. Yarýn saat 5.'te baþlayacak maçta Türkoðlu'nun yardýmcýlýklarýný ise Erzurum bölgesinden Erhan Gündoðdu ile Erzincan bölgesi hakemi Aydýn Þengül yapacak. Bayburt bölgesinden Yavuz Bahadýr Ordu ise karþýlaþmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.. Lig. Grup'ta haftanýn hakemleri Spor Toto. Lig. Grup'ta 6. hafta maçlarýný yönetecek hakemler þöyle: EKÝM PAZAR: Ünyespor-Çorum Belediyespor: Murat Türkoðlu Elazýð Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor: Mehmet Karanlýk Bursa Nilüferspor-Batman Petrolspor: Ahmet Ateþ Düzyurtspor-Orhangazispor: Kerim Deveci Maltepespor-Balçova Belediyespor: Yasin Kol Elibol Sandýklýspor-Sakaryaspor: Arda Kardeþler Çýksalýnspor-Darýca Gençlerbirliði: Tugay Kaan Numanoðlu Manavgat Evrensekispor- Erzurum Büyükþehir Belediyespor: Ozan Soykan 68 Yeni Aksarayspor-Hacettepe: Serdar Sözlevi SPOR SERVÝSÝ Yönetim bayramlaþtý Çorum Belediyespor yönetimi kulüp tesislerinde giderek teknik heyet ve futbolcularla bayramlaþtý. Tesislerde gerçekleþtirilen bayramlaþma töreninde futbolcular ve teknik heyetle bayramlaþan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, futbolculara kýsa bir konuþma yaparak bayramýn herkes için hayýrlara vesile olmasýný dileyerek futbolculardan istekte bulundu. Baþkan Gül, Ünye'den getirilecek puanla bayram öncesi kaybedilen Sandýklýspor karþýlaþmasýnýn telafisini istedi. SPOR SERVÝSÝ

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

"Teknokent'te sanayicilermizle güzel inovasyon çalýþmalarý yapacaðýz"

Teknokent'te sanayicilermizle güzel inovasyon çalýþmalarý yapacaðýz Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum'a geliyor Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu 800 yataklý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin temelini atmak üzere bugün Çorum'a gelecek.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti Kurban Bayramında Didim Protokolü bayramlaştı sayfa 3 Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz Yıl : 1 Sayı : 47 10/Eylül/2016 DIDIM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Brüksel'den sevindirici haber geldi

Brüksel'den sevindirici haber geldi MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

TEK ÇARE MÝLLÝYETÇÝ HAREKET

TEK ÇARE MÝLLÝYETÇÝ HAREKET Avý biraz abartmýþlar 31 EKÝM 2015 CUMARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SAYFA 10 DA TEK ÇARE MÝLLÝYETÇÝ HAREKET Sandýk zamaný 26. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri için vatandaþlar yarýn sandýk baþýna

Detaylı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - VATANDAŞLARIMIZA DAHA KALİTELİ, NİTELİKLİ HİZMETİ VERMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor STK'lar bayramlaþma geleneðini devam ettirdiler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Çorum'da bayramlaþma geleneðini sürdürdü. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Kurban Bayramýnda da Ulu Cami'de bayramlaþma

Detaylı

"Gönül birlikteliði her engeli aþar"

Gönül birlikteliði her engeli aþar Kimse Yok Mu Derneði 0 ailenin yüzünü güldürdü Kimse Yok Mu Derneði, Kurban Bayramýnda da insanlarý sevindirmeye devam etti. Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi, bayram öncesinde 0 aileye giyim yardýmýnda

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki

Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki Gazeteciler Günü Trafo da Kutlandı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bodrum da görev yapan gazetecilerle Trafo Bodrum

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi

Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi Nuhut'tan OSB turu 5 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Zeki Gül: Belediyemiz Gýda yardýmýný Yýlýn 12 ay'ý Rutin olarak devam etmektedir Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi Zeki Gül Gazetemizin dün yayýnlanan

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı