Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor'"

Transkript

1 MHP kasýmýn ilk haftasý adaylarý açýklayacak Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Teþkilatý'nýn bayramlaþma töreni gerçekleþtirildi. Ýl Baþkanlýðý binasýnda yapýlan bayramlaþma törenine MHP Çorum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Çorum eski Milletvekilleri Muharrem Þemsek ve Melek Denli Karaca, Kadýn Kollan Baþkaný Ayla Koksal, Kamu-Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Ülkü Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Mesut Çelik, eski il baþkaný Hüseyin Esenyel ile çok sayýda partili katýldý. SAYFA 7 DE 9 EKÝM CUMARTESÝ KURUÞ Mecitözü'nde arazi anlaþmazlýðý: ölü yaralý Mecitözü'nde arazi katliamý bilanço ölü yaralý Çorum'un Mecitözü Ýlçesine baðlý Aþaðý Körücek Köyü'nde arazi anlaþmazlýðý nedeniyle çýkan kavgada kiþi öldü, kiþi aðýr yaralandý. Edinilen Bilgiye göre olay Kurban Bayramýnýn. Günü olan 6 Ekim Çarþamba saat 7. sýralarýnda Çorum'un Mecitözü Ýlçesine baðlý Aþaðý Körücek Köyü'nde meydana geldi. SAYFA 7 DE Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor' CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, "Uzun yýllardýr ülkemizde bayramlarýmýzý caný gönülden kutlamamýza izin vermiyorlar" dedi.chp Ýl Teþkilatýnýn bayramlaþma töreninde konuþan Köse 'Her bayram öncesi mevcut iktidar, ondan öncesindeki bir kýsým iktidarlarýn bayramý zehir ediyor þeklinde konuþtu. SAYFA TE Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti sayesinde Türkiye'nin demokratikleþme, özgürleþme ve zenginleþme hamlelerini bir arada gerçekleþtirdiðini ifade etti. AK Parti Çorum Teþkilatýnda düzenlenen bayramlaþma töreninde bir konuþma yapan Agah Kafkas, AK Parti'nin siyaset hayatýnda kurban, ramazan olmak üzere bayram yaþadýðýný, bayramlarý millete hesap verme günü olarak deðerlendirdiklerini, millete hesap vere vere bugünlere geldiklerini bildirdi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas 'Çorum'a çivi çakanýn kulu kölesiyiz' AK Parti il Teþkilatý CHP'yi ziyaret ederek bayramlaþtý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve parti yöneticileri, CHP il Baþkaný Cengiz Atlas ve CHP'liler ile bayramlaþmak üzere CHP Ýl Teþkilatýna ziyarette bulundu.chp parti binasýnda gerçekleþtirilen ziyarete AK Parti il Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve parti yöneticileri katýldý. Ziyarette ilk açýklamayý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas yaparak, " Sayýn Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Partili Arkadaþlara hoþ geldin diyor saygý ve sevgilerimi sunuyorum. Bayramlarda kýrgýnlýk ve küskünlüklerin milimize edildiði günler olarak kültürümüzde öyle algýlarýz. SAYFA DE SAYFA TE Daþdan Belediye Baþkanlýðý'na adaylýðýna göz kýrptý MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan AK Parti ziyareti öncesi basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayarak Belediye Baþkanlýðý'na aday olacaðýný belirtti.mhp Ýl Baþkaný Ercan Daþdan bugün Saat ' de gerçekleþecek AK Partinin bayram ziyareti öncesi, basýn mensuplarýnýn MHP'nin Çorum Belediye Baþkan Adayý'nýn kim olacaðý yönündeki sorularýna yanýt verdi. Bekir Yýlmaz trafik kazasýnda yaþamýný yitirdi SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE Protokol Öðretmenevi'nde bayramlaþtý SAYFA 6 DA Acemi kasaplar soluðu hastenede aldý Kurban Bayramý nedeniyle kurban keserken yaralanan yaklaþýk 7 kiþi hastanelerde soluðu aldý. Kurban kesim merkezleri ile kendilerine ait mülklerde kurban kesenler ve kesen kasaplara yardým etmeye çalýþýrken çeþitli þekilde yaralanan vatandaþlar hastanelerde tedavi altýna alýndý. SAYFA 7 DE Vali Baþköy emniyet personeliyle bayramlaþtý Kurban Bayramý sebebiyle Ýl Jandarma Komutanlýðý'ndaki bayramlaþmayý müteakiben Vali Sabri Baþköy, Emniyet Müdürlüðü tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü binasý önünde organize edilen bayramlaþma törenine katýldý. Esnaf bayramlaþma geleneðini bozmadý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) tarafýndan her yýl olduðu gibi bu bayramda da bayramlaþma töreni düzenlendi. Bayramýn. günü gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine ilgi yoðun oldu. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan 'Artýk tecrübe kazandýk hedefimiz 'te ' AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkanlýðý, Ýl Genel Meclis Üyeliði ve Belediye Meclis Üyeliði için aday adayý olmak isteyenlerin... SAYFA 6 DA SAYFA 5 TE SAYFA TE

2 Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 5 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 85 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 5 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 7 Model Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 9 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda. Noter üzerinde Kat numara de bulunan odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi. Noter Üstü. kat No: 5 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: EKÝM CUMARTESÝ HABER CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas 'Çorum'a çivi çakanýn kulu kölesiyiz' AK Parti il Teþkilatý CHP'yi ziyaret ederek bayramlaþtý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve parti yöneticileri, CHP il Baþkaný Cengiz Atlas ve CHP'liler ile bayramlaþmak üzere CHP Ýl Teþkilatýna ziyarette bulundu.chp parti binasýnda gerçekleþtirilen ziyarete AK Parti il Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve parti yöneticileri katýldý. Ziyarette ilk açýklamayý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas yaparak, " Sayýn Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Partili Arkadaþlara hoþ geldin diyor saygý ve sevgilerimi sunuyorum. Bayramlarda kýrgýnlýk ve küskünlüklerin milimize edildiði günler olarak kültürümüzde öyle algýlarýz. Bu özel ve güzel günde gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý teþekkür ediyorum. Ýktidar ve muhalefetiyle Çorum'la ilgili yatýrýmlar ile ilgili ayrý gayrý düþüncemiz olamaz. Çorum da yaþayan bin yurttaþ bizim yurttaþýmýz her yurttaþ eþit ayný deðerdir. Çorum'a çivi çakanýn kulu kölesiyiz. Ýþ aþ verenin kulu kölesi olmaya kim olursa biz hazýrýz. Ýnsanýmýzýn yaþam kalitesini yükselten herkese minnettarýz. Ýstihdam yaratýrken de gördüðümüz eksiklik ve yanlýþlýklarý gerek bazýn ve gerek eksiklikleri dile getirdik. Çorum için gayretlerimize devam edeceðiz. Yapmaya da devam edeceðiz" þeklinde ifadeler kullandý. Bayram nedeniyle gerçekleþtirilen ziyarette açýklamalarda bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise, "CHP'nin deðerli il baþkaný ve deðerli yöneticileri, muhalefeti ve iktidarýyla bu memlekete hizmet etmek hepimizin boynunun borcu. Sayýn baþkanýn dediklerinin altýna imzamý atarým. Bu bayramlar küskünlüðün kýrgýnlýðýn ortadan kalktýðý günler olsun böyle huzur dolu bayramlar yaþayalým. Çorumda cidden seviyeli bir siyaset yapan baþkana da teþekkür ediyorum. Geçtiðimiz yaþanan olaylarda yaþananlarda özverili çalýþmalarýndan dolayý tebrik ve teþekkür ediyorum. 5. Çorumluya hizmet vermek için buradayýz. Yýl: 9 Sayý: 65 9 EYLÜL CUMARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 5 Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 6 TL. Yurtdýþý : Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hepimizin amacý Çorum'umuza ve ülkemize hizmet etmektir. Ama herkesin hizmete giden yoldaki amaç bu ülkeye hizmet etmektir. Muhalefet olmayýnca iktidar olmaz. Muhalefetin yol gösterici eleþtirilerine açýðýz. Çünkü birilerinin sizi takip ettiðini görünce daha düzgün siyaset yapmak durumunda kalýyoruz. Çorumda ýrkýna diline, dinine diþine bakmadan kardeþçe kucaklayabilmektir. Önümüzdeki yerel seçimlerinde geçtiðimiz seçim dönemleri gibi huzur içinde geçeceðini biliyoruz. Hepimizin yoðurt yiyiþi farklýdýr. Biz de buna saygý göstereceðiz" þeklinde açýklamalarda bulundu.ziyarette bir açýklama da AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'den geldi. Köse, " tüm CHP 'li kardeþlerimizin bayramýný kutluyorum. Bayramlar ortak buluþma noktasýdýr. Siyaset tabiî ki ülkemize ve milletimize hizmet üretme sanatýdýr. iktidarý ile muhalefeti ile fikirleri ile icraatlarý ile hizmet üretme yarýþýndayýz. Asýl hedef asýl amacýn bu millet ve bu vatan olduðunu ve ayný ortak deðerler olduðunu belirtmek istiyorum. Siyasi rekabet yapýlýrken halkýn milletin huzurunu bozmadan millete ve vatana zarar vermeden yapmalýyýz. Asýl amaç, ortak þehrimize katký saðlamaktýr. Muhalefetten gelen bütün fikir ve düþüncelere açýðýz. Gayemiz bir amacýmýz bir. Her zaman farlýlýk olacaktýr olmalýdýr da. Bu vatanda her türlü farklý görüþe açýðýz. Tekrar herkesin bayramýný kutluyorum" dedi. Çocuklarýn bayram þekeri Baþkan Külcü'den Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý'nda çocuklarý unutmadý. Çocuklar, Hürriyet Parký yanýnda Belediye tarafýndan kurulan Þeker panosunda bayram hediyeleri olan þekerleri aldý. Belediye 7 bin lolipop, bayramda çocuklara daðýtýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hürriyet Parký'na gelerek çocuklarýn sevincine ortak oldu, bayramlarýný kutladý. Külcü, çocuklarla þeker panosu önünde hatýra fotoðrafý çekinmeyi de ihmal etmedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bayramlarýn tüm insanlarda olduðu gibi çocuklar için de ayrý bir öneminin olduðuna dikkat çekerek çocuklarýn bayramlarda daha fazla sosyalleþme imkâný bulduðunu belirtti.milli ve manevi deðerlerin bayramlarda kazanýldýðýna dikkat çeken Baþkan Külcü, "Çocuklar, bayramlarda paylaþmayý öðreniyor. Özellikle kurban bayramlarýnda kesilen kurban etlerinin daðýtýlmasý çocuklarýn paylaþým duygularýný geliþtiriyor, yapýlan yardýmlar çocuklarýn zihinlerinde yer ediyor. Bizler de Çorum Belediyesi olarak çocuklarýmýzdaki paylaþma duygularýný güçlendireceðine inandýðýmýz þeker daðýtýmýný gerçekleþtirdik. Çocuklar, Hürriyet Parký içerisinde oluþturduðumuz þeker standýna akýn etti. Kendileri için hazýrladýðýmýz þeker panosundan þekerlerini aldý" dedi. Çocuklarýn þeker sevincine ortak olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye, Belediye'nin daðýttýðý þekerlerden almak isteyen çocuklar ve aileleri teþekkür etti. Kurban Bayramý nedeniyle Çorum'a gelen vatandaþlar da Belediye'nin çocuklar için hazýrlattýðý bu ilginç manzara karþýsýnda hatýra fotoðrafý çektirdiler. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( 98 86) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: TL 5. TL Baský yapýldýðý yer: 5. TL 5. TL 5. TL 5. TL 5. TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 5 KR Ýmsâk : 5: Güneþ : 6:8 Öðle : : Ýkindi : 5: Akþam : 8: Yatsý : 9: AHMET KUTSÝ TECER AJANDA 9... Ay, Gün,. Hafta Baþkasýndan sana söz getiren, senden de ona götürür. Hasan-ý Basrî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ÇINGIRAK Bir gün parmaklýða elin varmadan, Bir titreyiþ gibi çalar çýngýrak. Mevsimler geçtikten sonra aradan, Bu ses beni bir gün çaðýrsýn, býrak... Kumluktan serperken dallar baþýna, Geç hýzla, merdiven gelir karþýna, Eþikten atlarken ayak taþýna, Bu sesler içimde yer etsin, býrak... Ýt, iþte önünde kapým, aralýk, Oda býraktýðýn gün kadar ýlýk, Bir ince su sesi gibi lýk, lýk, lýk, Gönlünden nedamet boþansýn, býrak... HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,98,985 EUR,69,69 STERLiN,7,86 JPY YENi,5,6 SAAT: 6. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: 5 76 KULE ECZANESÝ TEL: 8 SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: MURAT ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd.... Telekom Müd.... PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis...55 Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar...77 Alo Zabýta...5 Alo Jandarma...56 Elektrik Arýza...86 Su Arýza...85 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi

3 9 EKÝM CUMARTESÝ HABER AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan 'Artýk tecrübe kazandýk hedefimiz 'te ' AK Parti Ýl Teþkilatýndan bayramlaþma töreni AK Parti Çorum Teþkilatý'nda Kurban Bayramý nedeniyle bayramlaþma programý düzenlendi. Partililerin yoðun ilgi gösterdiði bayramlaþma töreninde parti çalýþmalarý da deðerlendirildi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, ilk olarak makamlarýnda milletvekilleri ve partililer ile bayramlaþtý. Daha sonra partinin toplantý salonunda geniþ katýlýmlý bayramlaþma düzenlendi. Bayramlaþma törenine; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Çorum Milletvekili ve Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, Saðlýk Bakan Yardýmcýmý Agah Kafkas, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýlçe - Belde Belediye Baþkanlarý, Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadýn Kollan, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Ýlce -Belde Baþkanlarý ile çok sayýda partili katýldý.etkinlik sýrasýnda; milletvekilleri ve parti yöneticileri tek tek bayramlaþtýktan sonra parti çalýþmalarý deðerlendirildi. Bayramlaþmada sýrasýyla; Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Genlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milletvekili Cahit Baðcý, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ve Milletvekili Murat Yýldýrým birer konuþma yaptý. Program sýrasýnda konuþan Genlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, tüm partililerin ve Çorum halkýnýn bayramýný kutladý. Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ise Kurban Bayramýnýn dostluk ve kardeþlik duygularýný pekiþtirmesini isteyerek, dünyada akan gözyaþlarýnýn dinmesini diledi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkanlýðý, Ýl Genel Meclis Üyeliði ve Belediye Meclis Üyeliði için aday adayý olmak isteyenlerin en geç Kasým'a kadar müracaatlarýný yapmasýný isteyerek, baþvuru sürecinin tamamlanmasýnýn hemen ardýndan teþkilat temayül yoklamasý yapýlacaðýný bildirdi. Ceylan, parti binasýnda düzenlenen bayramlaþma töreninde yaptýðý konuþmada; tüm partililerin ve Çorum halkýnýn bayramýný kutlayarak, birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlar temennisinde bulundu. AK Parti'nin yýla yakýn süredir iktidarda olduðunu, ilk günkü gibi heyecanlý ve yoðun teveccüh gösterilen bir parti olduklarýný anlatan Ceylan, partide son günlerde seçim hareketliliði yaþandýðýný söyledi. Ekim'de baþlayan aday adaylýðý sürecinin Kasým günü saat 7.'de sona ereceðini hatýrlayan Ahmet Sami Ceylan, il merkezi ve ilçelerde yoðun baþvurular yaþandýðýna dikkati çekti. Ceylan, Belediye Baþkanlýðý, Ýl Genel Meclis Üyeliði ve Belediye Meclis Üyeliði için aday adayý olmak isteyenlerin en geç Kasým'a kadar müracaatlarýný yapmasýný isteyerek, baþvuru sürecinin tamamlanmasýnýn hemen ardýndan temayül yoklamasý yapýlacaðýný bildirdi. Kasým'dan sonra ilk hafta teþkilat temayülü yapýlacaðýný, bu çalýþmanýn da aday adaylarýnýn isimleri üzerinden yapýlacaðýný duyuran Ceylan, il merkezinde il ve merkez ilçe yönetimleri ile kadýn ve gençlik kollarýnýn, ilçelerde de ilçe teþkilatý ile il yönetiminin öneri ve oylarýnýn alýnacaðýný açýkladý. Temayül yoklamasý ve anketlerin ardýndan son kararýn genel merkez tarafýndan verileceðini sözlerine ekleyen Ceylan, bazý beldelerin kapatýlacak olmasýndan dolayý kalan iki belde olan Aþdavul ve Düvenci'de de adaylarýn genel merkezin nihai kararý ile belirleneceðini kaydetti. Ceylan, il genel meclisi ve belediye meclis üyesi adaylarýn ise Ýl Yürütme Kurulu tarafýndan tespit edileceðini bildirdi. AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan, adaylarýn Aralýk ayýnýn sonunda netleþmiþ olacaðýný dile getirdi. Adaylarý geçmiþ seçimlere göre daha erken açýklayacaklarýný ve adaya daha uzun süre çalýþma imkaný saðlayacaklarýný belirten Ceylan, bu nedenle seçim takvimini bir ay öne çektiklerini anlattý. Ceylan, seçim sürecinin son derece seviyeli geçtiðini ifade ederek, tüm aday adaylarýna baþarýlar diledi.ak Parti teþkilatlarýnýn tecrübeli olduðunu, geçmiþ seçimlerden büyük deneyim kazandýðýný kaydeden Ceylan, bu seçimlerin daha profesyonel ve teknik yapýlacaðýný, hedeflerinin ilçenin tamamýný da almak olduðunu vurguladý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas 'Adam gibi duruþu sergileyelim' Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti sayesinde Türkiye'nin demokratikleþme, özgürleþme ve zenginleþme hamlelerini bir arada gerçekleþtirdiðini ifade etti. AK Parti Çorum Teþkilatýnda düzenlenen bayramlaþma töreninde bir konuþma yapan Agah Kafkas, AK Parti'nin siyaset hayatýnda kurban, ramazan olmak üzere bayram yaþadýðýný, bayramlarý millete hesap verme günü olarak deðerlendirdiklerini, millete hesap vere vere bugünlere geldiklerini bildirdi. 9 gün sonra AK Parti'nin iktidarda yýlýný tamamlayýp. yýla baþlayacaðýnýn altýný çizen Kafkas, partinin girdiði her seçimde oyunu artýrdýðýný kaydetti. AK Parti'nin ne söylediyse onu yaptýðýný ve her adýmda millete hesap verdiðini, baþarýnýn sýrrýnýn burada yattýðýný ifade eden Kafkas, "Özürlülere özürsüz baktýk. Yoksulun, fakirin ayný düzeyde devletten hizmet almasýný saðladýk. Bugün milyon kiþi devletten saðlýk hizmeti alýyor" dedi.ak Parti'nin Türkiye'de demokratikleþme, özgürleþme ve Sonuçlar belli sadece geri sayýmdayýz Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, son yýllýk süreçte Türkiye'nin her açýdan standardýnýn yükseldiðini belirterek, yeni bir Türkiye'nin tabelasýnýn çakýldýðýný söyledi. Külcü, Mart ayýnda yapýlacak seçimlerin sonuçlarýnýn þimdiden belli olduðunu, sadece sayým yapýlacaðýný açýkladý. AK Parti il binasýnda düzenlenen bayramlaþma töreninde bir konuþma yapan Baþkan Külcü, AK Parti'de. kurban bayramýný kutladýklarýna dikkati çekerek, "ilk yola çýkýþýmýzda 'hiçbir þey eskisi gibi olmayacak' demiþtik. Geldiðimiz noktada Türkiye'nin ekonomide, insan haklarýnda, hukukun üstünlüðünde, hayatýn her alanýnda standardýný yükselttiðini görüyoruz. Artýk yeni bir Türkiye'nin tabelasýný çakýyoruz. Türkiye artýk baþka bir Türkiye oldu. Artýk geldiðimiz noktadan geriye dönüþolmayacak, Türkiye'nin standardýný daha da yükseltmenin gayreti içerisinde olacaðýz" dedi.türkiye'nin deðiþimi ve dönüþümü AK Parti kadrolarý sayesinde gerçekleþtirdiðinin altýnýçizen Külcü, ayný geliþmelerin belediyelerde de yaþandýðýný kaydetti. AK Partili belediyebaþkanlarýnýn hiçbirisinin seçimlerden dolayý korku ve panik içinde olmadýðýný anlatan Külcü, "AK Partili belediye zenginleþme hamlelerini bir arada gerçekleþtirdiðini sözlerine ekleyen Kafkas, farklýlýklarý zenginlik haline getirdiklerini, kendilerini deðil ülkeyi, bugünü deðil yarýný kurtarmanýn peþinde ve gayretinde olduklarýný kaydetti.tüm AK Partilileri birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet eden Kafkas, "Ben AK Partiliyim diyen, hizmette ben de varým diyen haysiyetli bir duruþ sergilemiþ olur. Aday olanýn etrafýnda kenetleneceðiz. Bu duruþtan en ufak taviz vereni hiçbirimiz affetmeyiz. Türkiye'nin geleceði için, partinin baþarýsý için aday olan kiþinin etrafýnda kenetlenmek ve ona yardýmcý olmak bu davanýn namus borcudur.geldiðimiz yer ne kadar haysiyetli, namuslu ve güzel bir nokta ise, geleceðimiz yer de o kadar zor ve meþakkatli bir yerdir. Bir adayý deðersizleþtirmeye çalýþan kiþi kendini deðersizleþtirdiðinin farkýnda olmalýdýr. AKP'ye yakýþýr bir duruþ sergileyelim, kimse kimseye karþý kýrýcý olmasýn. Adam gibi adam duruþu sergileyelim" dedi. baþkanlarý oturduklarý koltuðun hakkýný vermiþtir. Belediyelerde çok güzel eserler ortaya konulmuþ, çok güzel iþler baþarýlmýþtýr. Bizler milletin emanetinin sorumluluðunu hep üzerimizde hissettik" diye konuþtu. Külcü, Mart ayýnda yapýlacak seçimlerin sonuçlarýnýn þimdiden belli olduðunu, sadece sayým yapýlacaðýný açýkladý. Asýl önemli olan davaya hizmet etmektir AK Parti Çorum Merkez ilçe Baþkaný Mustafa Köse, "AK Parti'de asýl olan kiþi veya kiþilere deðil, davaya hizmettir. Kiminle bir oy fazla alabileceksek onun yanýnda yer alacaðýz" dedi. Mustafa Köse, parti binasýnda düzenlenen bayramlaþma töreninde yaptýðý konuþmada; bayramlarýn birliðin, beraberliðin, kardeþliðin yoðun olarak yaþandýðý günler olduðunu anlatarak, bayramlarda kýrgýnlýklarýn, dargýnlýklarýn da bitmesi gerektiðinin altýný çizdi. Parti binasýnda düzenlenen bayramlaþma törenine daha önce aday adayý olmuþ ancak seçilememiþ kiþilerin de katýldýðýna dikkati çeken Köse, bu durumun birlik ve beraberliðin göstergesi olduðunu vurguladý. Merkez Ýlçe Teþkilatý olarak Çorum'da nüfusun yüzde 5'sini barýndýrdýklarýný belirten Köse, "Asýl önemli olan kiþi veya kiþilere deðil, davaya hizmet etmektir. Kiminle bir oy fazla alabileceksek onun yanýnda yer alacaðýz. Bu teþkilata inanýn ve güvenin. Bizler hak ve hakikatin yanýndayýz" dedi. Köse, Türkiye'de yýllardýr çözülemeyen sýkýntýlarýn demokratikleþme paketi ile birlikte çözüldüðünü ifade eden Köse, Türkiye'nin AK Parti sayesinde güzel günlere kavuþtuðunu anlattý. 'Siyasette uyum baþarýyý getirir' AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, açýklanan demokratikleþme paketi ve yaþanan seçim süreci nedeniyle süreci sabote etmek isteyenlerin olabileceðini belirterek, herkesi dikkatli olmaya çaðýrdý. AK Parti Çorum Teþkilatýnda düzenlenen bayramlaþma töreninde bir konuþma yapan Milletvekili Cahit Baðcý, Türkiye'nin güzel bir iklimde,birlik ve beraberlik ortamýnda Kurban Bayramý'ný kutladýðýný ifade ederek, AK Parti hükümeti sayesinde Türkiye'nin özlenen günlere geldiðini söyledi. Türkiye'nin zor bir süreçten geçerek bugünlere geldiðinin altýný çizen Baðcý, hafta sonra AK Parti'nin iktidarda yýlýný tamamlayýp. yýla gireceðini duyurdu. AK Parti'nin yýldýr girdiði her seçimden güçlenerek ve oy oranýný artýrarak çýktýðýný anlatan Baðcý, bu seçimden de güçlenerek çýkacaklarýna inandýðýný söyledi. Baðcý, açýklanan demokratikleþme paketi ve yaþanan seçim süreci nedeniyle süreci sabote etmek isteyenlerin olabileceðini belirterek, herkesi dikkatli olmaya çaðýrdý. AK Parti'de aday adayý olan, Türkiye'ye hizmet noktasýnda "ben de varým" diyen herkese bazý görevler düþtüðünü, adaylarýn tümüne teveccüh ve samimiyet gösterilmesi gerektiðini ifade eden Baðcý, bu seçimlerin büyük önem taþýdýðýný, AK Parti'nin Martayýnda yapýlacak seçimden de baþarýyla ve güçlenerek çýkmasý gerektiðini, ülkenin geleceði için bu baþarýnýn mutlak suretle saðlanmasýnýn þart olduðunu kaydetti. Türkiye'de son yýlda devrim niteliðinde düzenlemeler olduðuna dikkati çeken Baðcý, bu geliþmelerin devam edeceðini bildirdi. Baðcý, dünyanýn birçok ülkesinde kriz yaþanýrken, kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýdondurulurken ve ücretsiz izinler verilirken, Türkiye'nin ekonomisini yüzde artýrarak ve yüzde 5 büyüme saðlayarak yoluna devam ettiðini, önümüzdeki günlerde yeni bütçenin yapýlacaðýný anlattý.

4 9 EKÝM CUMARTESÝ HABER Belediye bayramlaþma töreni gerçekleþtirdi CHP'liler. gün bayramlaþtý CHP Ýl Teþkilatý Kurban Bayramý sebebiyle bayramlaþma töreni gerçekleþtirdi.bayramýn.günü CHP Ýl binasýnda gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Kadýn Kollarý Merkez Ýlçe Baþkaný Firdevs Yalçýn, Merkez Ýlçe eski Baþkaný Saim Topgül ile çok sayýda partili katýldý. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, daha iyi bayramlarýn yaþanmasýný temennisinde bulunurken "Üretimin yok edilmediði, baðýmsýzlýk simgesi olan bayraðýmýza biber gazlarýnýn atýlmadýðý, kurtuluþ günleri simgemiz olan 9 Mayýslarýn, Nisanlarýn, 9 Ekimlerin, Aðustoslarýn belli bahanelerle yasaklanmadýðý, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize hitap ettiði Gençliðe Hitabe'nin kaldýrýlmadýðý, yine Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armaðan ettiði Andýmýzýn yasaklanmadýðý, insan haklarý ve özgürlüklerin geliþtiði, büyüdüðü, rafa kaldýrýlmadýðý, yargýnýn baðýmsýz olduðu güzel günler, güzel Türkiye özlemiyle bayramýnýzý kutluyorum" þeklinde ifadeler kullandý.uzun yýllardýr olduðu gibi bu bayramý da buruk kutluyoruz diyen CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, "Geçtiðimiz günlerde Balyoz Davasý sanýklarý, yurtsever subaylarýmýzýn cezalarý Yargýtay tarafýndan onandý. Yine Milletvekillerimiz Mustafa Balbay ile Mehmet Haberal'ýn yargýlandýðý davada her iki milletvekilimiz ve ülkemizin aydýnlýk yüzlü ilerici basýn mensuplarý, yazarlarý, bilim adamlarý da aðýr cezalar aldýlar. Tüm bu davalarda haksýz yere cezalar alan herkese özgürlük diliyor, bayramlarýný kutluyorum" dedi.suludere, ",5 milyar Müslüman kardeþimizin yaþadýðý ülkede iç savaþ, kan ve gözyaþý dinmeksizin sürüyor. Onlara da buradan aileleri ile hep birlikte özgür ve mutlu þekilde kutlayabilecekleri nice bayramlar diliyorum.ýlimizde birlik beraberliðe en çok ihtiyaç duyduðumuz günleri yaþýyoruz. Önümüzde bizim için çok önemli olan bir yerel seçim var. Biz CHP'ye yakýþacak þekilde baþarýlý olmak zorundayýz. Baþarýnýn yolu ise tabiî ki birlik ve beraberliðimizi en iyi þekilde muhafaza etmekten geçiyor. Bu zorlu süreçte birbirimize sýmsýký sarýlýp yürekten ve samimi duygularla çalýþýrsak Çorum'a yakýþacak olan Sosyal Demokrat Belediye Baþkaný'ný Çorumlulara hediye ederiz. Ben buna yürekten inanýyorum" dedi. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Kurban Bayramý dolayýsýyla bayramlaþma töreni düzenledi. Bayramlaþma törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir ve Turhan Candan, Ak Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, AK Partili yöneticiler, meslek odalarýnýn baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, okul müdürleri, basýn mensuplarý, belediye personeli ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýlk olarak Çorum Valiliði tarafýndan Öðretmenevi'nde düzenlenen bayramlaþma törenine katýlan, daha sonra da protokolle birlikte diðer bayram ziyaretlerine iþtirak eden Baþkan Külcü, ardýndan makamýnda bayramlaþma töreni düzenledi.makamýnda gelen misafirleri aðýrlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü misafirlerin ve vatandaþlarýn bayramýný kutladý. Baþkan Külcü, bir ve beraber olunduðu müddetçe aþýlamayacak hiçbir sorunun Bulunmadýðýný ifade etti.hedeflerinin Çorum'u bölgesinde marka kent yapmak olduðunu belirten Külcü, bu hedef doðrultusunda çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiðini dile getirdi. 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor' Saadet Partisi bayramlaþtý Saadet Partisi Çorum il teþkilatý Parti il binasýnda bir araya gelerek bayramlaþtý.kurban Bayram'I sebebiyle Sadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve Merkez ilçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, Eski il Baþkaný ve Belediye Baþkan adayý Mehmet Aþýla, parti yöneticileri ve çok sayýda partili katýldý. Bayram münasebetiyle açýklamalarda bulunan Saadet Partisi il Baþkaný Faruk Cýdýk,"Kurban bayramýnýn tüm Ýslam alemine iki cihan saadeti getirmesini temenni ediyoruz. Ýslam aleminde kan ve göz yaþý devam ediyor. Mýsýr ve Suriye ve Irak'ta yaþayan Müslüman kardeþlerimizin de o zor ortamda geçirdikleri kurban bayramlarýný tebrik ediyoruz" þeklinde konuþtu. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, "Uzun yýllardýr ülkemizde bayramlarýmýzý caný gönülden kutlamamýza izin vermiyorlar" dedi.chp Ýl Teþkilatýnýn bayramlaþma töreninde konuþan Köse 'Her bayram öncesi mevcut iktidar, ondan öncesindeki bir kýsým iktidarlarýn bayramý zehir ediyor þeklinde konuþtu. Köse "Bu bayram arifesinde de görülmekte olan bazý davalar sonuçlandý. Yalnýz ülkesini sevdiði için hak etmediði cezalarla yargýlandý. Daha da kötüsü bu cezalarýn binlerce vatandaþýmýzýn ölümüne sebep olan PKK terör örgütünün elebaþýnýn ve örgüt üyelerinin cezalarýnýn takasýnda kullanýlacaðýnýn söylentisi bile bizi çok yaralýyor. Milletvekillerimiz hiç hak etmediði þekilde ceza aldýlar. Cezaevlerinde yatan yurtseverlerin bayramýný kutluyorum" diye konuþtu. Köse, "AK Parti iktidarýnýn attýðý her adýmdan çalýþan çalýþtýran, ezen ezilen sermaye sahibi emekçi dengesinde hep sermaye sahiplerini, hep iþverenin yanýnda düzenlemeler yaptýðýný görüyoruz. Yine bayramdan sonra Meclis gündemine gelecek olan yasal düzenlemeler ile iþçilerin alýn terleri olan ve çok uzun yýllara dayanan mücadele ile kazanýlan kýdem tazminatlarýnýn kaldýrýlacaðý görülüyor. Akan kanýn, gözyaþýnýn durmadýðý bir coðrafya, Müslüman coðrafyasý. Kör, topal da olsa aksakta olsa bu coðrafya da demokrasi yaþanýyor. Kendini bilmez iktidarlar bu gidiþi bir dönem yavaþlatabilirler ama geriye döndüremezler. Huzur içerisinde geçireceði bayramlar diliyorum" sözlerini kaydetti.

5 9 EKÝM CUMARTESÝ HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: 6 - Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 5 Cadde No:78 ÇORUM Daþdan Belediye Baþkanlýðý'na adaylýðýna göz kýrptý AK Parti'den MHP'ye bayram ziyareti MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan AK Parti ziyareti öncesi basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayarak Belediye Baþkanlýðý'na aday olacaðýný belirtti.mhp Ýl Baþkaný Ercan Daþdan bugün Saat ' de gerçekleþecek AK Partinin bayram ziyareti öncesi, basýn mensuplarýnýn MHP'nin Çorum Belediye Baþkan Adayý'nýn kim olacaðý yönündeki sorularýna yanýt verdi. Daþdan, " Kasým tarihinde Kayseri'de yapýlacak toplantý ile Sayýn Genel Baþkanýmýz Devlet Bahçeli Ýstanbul ve Ankara baþta olmak üzere 'ün üzerinde belediye Baþkan adayýný açýklayacak. Kasým tarihinde Çorum Belediye Baþkan adayý da açýklanacak" dedi. Basýn mensuplarýnýn belediye baþkan adaylýðýna siz mi olacaksýnýz? Sorusuna ise "olmayayým mý" diyerek yanýt veren Daþdan, Belediye Baþkan adaylýðýna yeþil ýþýk yaktý. Hem MHP'nin hem AK Partinin kamuoyu yoklamasý yaptýrdýðýný ifade eden Daþdan, kamuoyu yoklamalarýnda isminin geçmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'nýn Kurban Bayramý'ný kutladý.mhp Ýl Binasýnda gerçekleþen bayram ziyaretine AK Parti ve MHP parti yöneticileride katýlarak bayramlaþtýlar. MHP il Binasýnda gerçekleþtirilen ziyarette ilk açýklama yapan Ercan Daþdan, "Millete aðýz tadýyla nice bayramlar temenni ediyorum" dedi. Ceylan ise "Biz de sizlerin nezdinde tüm teþkilatýn bayramýný tebrik ediyoruz. Bayramlar kardeþlerin pekiþtiði, küslerin barýþtýðý günler bu nedenle tüm çorum halkýnýn bayramýný tebrik ediyoruz. Çorum'da yaþayan 5 bin Çorumluya hizmet etmek. Hepimizin deðiþik siyaset anlayýþý var. Çorumu seviyoruz. Muhalefeti ve iktidarýyla, þuana kadar baþkana teþekkür ediyorum. Referandum ve seçimlerde seviyeli bir seçim geçirdik onlarýn emekleriyle bu nedenle kendilerine teþekkür ediyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde huzur içinde bir seçim geçireceðimizden de hiç þüphemiz. Yok. Ülkemizde yaþanan talihsiz olaylarda gösterdiði sað duyu nedeniyle baþkanýmýza teþekkür ediyoruz. Bu memlekete iktidar ve muhalefetiyle nasýl hizmet edebiliriz hedefindeyiz. Bu huzurumuzu kimse bozamayacak bozmak isteyenlere de izin vermeyeceðiz. Ziyaretimizi kabul ettikleri için de teþekkür ediyorum" dedi. Yýlmaz Mert Esnaf bayramlaþma geleneðini bozmadý Ziraat Odasýndan bayramlaþma Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) tarafýndan her yýl olduðu gibi bu bayramda da bayramlaþma töreni düzenlendi. Bayramýn. günü gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine ilgi yoðun oldu. Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, Ýl ve Ýlçe Oda Baþkanlarý, Birlik ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Birlik personeli ve çok sayýda esnaf katýldý.bayramlaþma töreninde bayramlarýn birlik ve beraberlik duygularýnýn pekiþtiði özel günler olduðunu kaydeden ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, davetlilerle yakýndan ilgilenirken, "Allah hepimize birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar nasip etsin" dedi. Kýlýç ayrýca, tüm Çorum halkýnýn ve esnaf ve sanatkar camiasýnýn Kurban Bayramý'ný kutladý.bayramlaþma töreninde davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Haber Servisi Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Kurban Bayramý münasebetiyle oda üyeleri ile bayramlaþtý.bayramýn.günü Ziraat Odasý'nda oda üyeleri ile bir araya gelen Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Oda üyeleri ile bayramlaþtý. Bayramlaþmaya Muhtarlar Derneði Baþkaný Celal Taþdelen'de katýlarak, Mehmet Sayan ve Oda üyeleri ile bayramlaþtý.yýlmaz Mert

6 HABER TEK 9 EKÝM CUMARTESÝ 6 Vali Baþköy emniyet personeliyle bayramlaþtý Kurban Bayramý sebebiyle Ýl Jandarma Komutanlýðý'ndaki bayramlaþmayý müteakiben Vali Sabri Baþköy, Emniyet Müdürlüðü tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü binasý önünde organize edilen bayramlaþma törenine katýldý.törenine; Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutan Vekili Yarbay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan ve diðer protokol üyeleri ile emniyet personeli katýldý.çalýþan Polis memurlarýnýn nezdinde tüm güvenlik birimlerinin Kurban Bayramýný kutlayan Vali Baþköy 'Bayram demeden mesai yapan sizlerin ve tüm çalýþanlarýn iþleri kolay gelsin.kurban Bayramýnýz mübarek olsun.allah nice bayramlara eriþtirmeyi nasip etsin' þeklinde konuþtu. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Protokol askerlerin bayramýný kutladý Kurban Bayramý münasebetiyle Ýl Jandarma Komutanlýðý'nda bayramlaþma töreni düzenlendi. Törene; Vali Sabri Baþköy, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutan Vekili Yarbay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan, diðer protokol üyeleri ile jandarma personeli katýldý. Kurban Bayramýnda jandarma personeli ile birlikte olmaktan duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy; Ýl Jandarma Komutanlýðý'ndaki askerlerle tek tek tokalaþarak ailelerinden, çocuklarýndan, annelerinden, babalarýndan uzak olan askerlerimizin masun ve yalnýz olmadýklarýný, tam aksine bir aile olarak her daim onlarla beraber olduklarýný belirtti ve askerlerin Kurban Bayramlarýný kutladý. Protokolden þehit evine bayram kutlamasý Vali Sabri Baþköy, 99 yýlýnda Hakkâri Þemdinli'de þehit düþen Bekir Özaydýn'ýn ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Vali Sabri Baþköy ile Ýl Jandarma ve Garnizon Komutan Vekili Yarbay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan ve beraberindeki protokol üyeleri, 99 yýlýnda Hakkâri Þemdinli Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nda görevli iken Karakol baskýnýnda þehit düþen, Jandarma Onbaþý Bekir Özaydýn'ýn eþi Rabia ve oðlu Doktor Sefa Özaydýn'ý Gülabibey Mahallesindeki evlerinde ziyaret etti. Þehidimizin eþi Rabia ve oðlu Doktor Sefa bayram gününde kendilerini yalnýz býrakmayan Vali Baþköy ve protokol üyelerine teþekkür ettiler. Þehit ailelerinin acýlarýnýn millet olarak paylaþýldýðýný, devletin ve milletin þehit aileleri ile gazilerin her zaman yanlarýnda olduðunu ifade eden Vali Baþköy; kendilerini evlerinde aðýrlayan Özaydýn ailesine teþekkür ederek Kurban Bayramýný kutladý. Ýskilip protokolü bayramlaþtý Ýskilip'te kamu kurum ve kuruluþu temsilcilerinin halkla bayramlaþmasý Ramazan Bayramý'nda olduðu gibi Kurban Bayramý'nda da Þehir Parký'nda gerçekleþti. Bayramýn ilk günü saat.'te gerçekleþen bayramlaþmada Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Cumhuriyet Savcýsý Tarýk Demir, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Jandarma Komutanlýðý'ný temsilen J. Baþçavuþ Yunus Güven, Ýlçe Emniyet Amiri Cihan Ercan, Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýlçe Saðlýk Müdürü Feyzullah Özcan, Ýskilip esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu, Ýl Genel Meclisi Üyesi Yaþar Aðzýkara, Ak Partili yöneticiler ve kamu kurum amirleri hazýr bulundu. Sýcak bir ortamda gerçekleþen bayramlaþmanýn ardýndan protokol mensuplarý Ýskilip Emniyet Müdürlüðü ve Jandarma Komutanlýðý'ný da ziyaret etti. BAYRAMLAÞMAYA KATILMADILAR Protokol ve halk arasýndaki bayramlaþmaya bazý kamu kurumlarý, siyasi partiler ve oda temsilcileri katýlmadý. Her yýl gerçekleþen, protokol ve halký bir araya getiren bayramlaþmaya geçen Ramazan Bayramý'nda tam kadro katýlan Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri Kurban Bayramý bayramlaþmasýna katýlmadý. Bazý kamu kurumlarý ise bayramlaþmaya sadece temsilci gönderdi. PROTOKOL ENGELLÝ ÇOCUÐUN BAYRAM SEVÝNCÝNE ORTAK OLDU Ýskilip'te protokolün halkla bayramlaþmasýna katýlan Ýskilipli bedensel engelli Mehmet Ali Gökçe isimli çocuða protokol büyük ilgi gösterdi. Baþta Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy olmak üzere bütün protokol mensuplarýnýn yerinden kalkarak bayramýný kutladýðý Engelli Gökçe'nin sevinci görülmeye deðerdi. Protokol mensuplarýnýn elini öperek harçlýk alan Gökçe'nin sevincine bayramlaþmaya katýlan halk da ortak oldu. Haber Servisi Protokol Öðretmenevi'nde bayramlaþtý Protokol üyeleri Kurban Bayramý münasebetiyle Vali Sabri Baþköy'ün ev sahipliðinde, Öðretmenevi'nde bir araya gelerek burada bayramlaþtý. Bayramlaþma törenine, Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný Vekili Jan. Yarb. Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Vali Yardýmcýlarý daire amirleri, sivil toplum kuruluþlarýn temsilcileri ile davetliler katýldý. Vali Sabri Baþköy bayramlaþma törenine katýlan, kamu kurum ve kuruluþ görevlileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlarla tek tek bayramlaþtý.

7 9 EKÝM CUMARTESÝ HABER 7 Bekir Yýlmaz trafik kazasýnda yaþamýný yitirdi Yükselen Makina kurucusu TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Yýlmaz ile Yükselen Makina sahiplerinden Osman Yýlmaz'ýn babalarý Bekir Yýlmaz geçirmiþ olduðu bir trafik kazasý sonucu hayatýný yitirdi.kaldýrýlmýþ olduðu Çorum Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesine tedavi alýnmasýnýn ardýndan tüm müdahalelere raðmen kurtulamayarak hayata gözlerini yuman merhum geçtiðimiz hafta pazar günü Ulu Cami'de kýlýnan öðlen namazýna mütakiben Ulu Mezar'da topraða verildi.tek Yýldýz Gazetesi merhume Allah'tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþ saðlýðý diler.haber Servisi MHP kasýmýn ilk haftasý adaylarý açýklayacak Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Teþkilatý'nýn bayramlaþma töreni gerçekleþtirildi. Ýl Baþkanlýðý binasýnda yapýlan bayramlaþma törenine MHP Çorum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Çorum eski Milletvekilleri Muharrem Þemsek ve Melek Denli Karaca, Kadýn Kollan Baþkaný Ayla Koksal, Kamu-Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Ülkü Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Mesut Çelik, eski il baþkaný Hüseyin Esenyel ile çok sayýda partili katýldý. Katýlýmýn yoðun olduðu bayramlaþmada konuþan MHP Çorum Ýl Baþkaný Avukat Ercan Daþdan,tüm Çorum halkýna ve dava arkadaþlarýna mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni etti. Yerel seçimler öncesi son kez bir bayramda bir araya geldiklerini ifade eden Daþdan, seçim sonrasý MHP olarak bir bayram daha yaþamak istediklerini belirtti.daþdan yaklaþan yerel seçimler öncesi aday belirleme çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirterek, Çorum merkez dâhil tüm adaylarý kasým ayýnýn ilk haftasý kamuoyuna duyuracaklarýný söyledi. Daþdan, parti binasýnda yapýlan bayramlaþma töreninde yerel seçimlere iliþkin çeþitli açýklamalar yaptý. Özellikle aday belirleme sürecinde son aþamaya gelindiðini kaydeden Ercan Daþdan, Kasým ayýnýn ilk haftasý MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli'nin katýlýmýyla Kayseri'de yapýlacak toplantýda, Çorum merkez dâhil tüm ilçe adaylarýnýn kamuoyuna açýklanacaðýný dile getirdi. Daþdan, ayrýca, yerel seçimlerine MHP olarak çok sýký bir þekilde hazýrlandýklarýný ifade ederek halkýn desteðiyle de Çorum'- da özlenen deðiþimin gerçekleþeceðine inandýðýný kaydetti. Törende ayrýca MHP Kurucular Kurulu Üyesi ve Çorum Eski Milletvekili Muharrem Þemsek ile. Dönem Çorum Eski Milletvekili Melek Denli Karaca da birer konuþma yaptý.kubilay Kaan Yücel Muharrem Þemsek'ten hükümete sert eleþtiri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucular Kurulu Üyesi ve Çorum Eski Milletvekili Muharrem Þemsek, AKP hükümetini sert sözlerle eleþtirerek, Türkiye'nin içerde ve dýþarýda ciddi problemlerle karþý karþýya olduðunu söyledi. Þemsek, MHP Çorum Ýl Baþkanlýðý'nda yapýlan bayramlaþma törenine katýldý. Burada, partililerle bayramlaþan Þemsek, daha sonra ülke gündemine iliþkin çeþitli deðerlendirmelerde bulundu.konuþmasýnda özellikle AKP Hükümetini sert sözlerle eleþtiren Muharrem Þemsek, toplumlarýn bazý dönemlerde çeþitli felaketlerle karþý karþýya kaldýðýný anlattý. Bugün Türkiye'nin de AKP gibi büyük bir felaketle muhatap olduðunu savunan Çorum Eski Milletvekili Muharrem Þemsek, Hükümetin sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak Türk Milletini büyük bir felaketin içerisine düþürdüðünü belirtti. Açýlým adý altýnda demokrasiyle alakasý olmayan paketlerin kamuoyuna sunulduðunu vurgulayan Þemsek, okullarda andýn kaldýrýlmasýnýn "Türküm" demeyi yasaklamak anlamýna geldiðini belirterek "Bunlar PKK'nýn emirlerini yerine getiriyorlar" dedi. Konuþmasýnda, "Türküm, doðruyum, çalýþkaným" demenin kime ne zararý vardý?" diye soran Muharrem Þemsek, artýk "Atatürk'ü seviyorum" demenin bile yasak olduðu bir ortamý yaþadýklarýný kaydetti. Hükümeti, PKK'nýn emirlerini yerine getirmekle suçlayan Þemsek, büyük medya gruplarýný elinde bulunduran güçlerin Türk toplumundan gerçekleri gizlediðini vurguladý. Þemsek, muhalefetin sesinin kýsýldýðýný da belirterek þöyle devam etti: "Bakýn dýþ politikada sözde sýfýr sorun olacaktý. Allah aþkýna problem yaþamadýðýmýz ülke kaldý mý? Bu hükümet selam verecek ülke býrakmadý. Elbette bu gidiþe bir son verilmesi gerekiyor. Bizler vatandaþlarýmýzýn huzuruna çýkýp bu gerçekleri tek tek anlatacaðýz. Artýk Türkiye'nin AKP felaketinden kurtulmasý gerekiyor. Millet olarak hep beraber kendimize gelmeliyiz." Þemsek, bir gazetecinin Baþbakan Erdoðan'ýn andýmýzýn yazarýný eleþtirdiðini hatýrlatmasý üzerine de þunlarý söyledi: "Baþbakan andýmýzýn yazarýna ne söylediyse tam tersini düþünmek gerekir. Çünkü bahsedilen kiþi vatansever, Cumhuriyetin kuruluþuna büyük katký sunmuþ tarihi bir þahsiyettir. Baþbakan andýmýzýn yazarýný eleþtireceðine önce kendisi çýksýn, hangi millete mensup olduðunu bir söylesin." Bahadýr Yücel Acemi kasaplar soluðu hastenede aldý Kurban Bayramý nedeniyle kurban keserken yaralanan yaklaþýk 7 kiþi hastanelerde soluðu aldý. Kurban kesim merkezleri ile kendilerine ait mülklerde kurban kesenler ve kesen kasaplara yardým etmeye çalýþýrken çeþitli þekilde yaralanan vatandaþlar hastanelerde tedavi altýna alýndý.hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi baþta olmak üzere çeþitli hastanelere getirilen vatandaþlarýn, ilk tedavilerinin ardýndan taburcu edildiði öðrenildi.hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirilen Harun Yeni, yaptýðý açýklamada, kurbanlýk hayvanýn yatýrýlmasý sýrasýnda düþerek parmaðýný kýrdýðýný ifade etti. Mecitözü'nde arazi anlaþmazlýðý: ölü yaralý Mecitözü'nde arazi katliamý bilanço ölü yaralý Çorum'un Mecitözü Ýlçesine baðlý Aþaðý Körücek Köyü'nde arazi anlaþmazlýðý nedeniyle çýkan kavgada kiþi öldü, kiþi aðýr yaralandý. Edinilen Bilgiye göre olay Kurban Bayramýnýn. Günü olan 6 Ekim Çarþamba saat 7. sýralarýnda Çorum'un Mecitözü Ýlçesine baðlý Aþaðý Körücek Köyü'nde meydana geldi. Karacaören Köyü sakinlerinden olan Ahmet Yalvaç, bir süredir aralarýnda arazi anlaþmazlýðý nedeniyle kavgalý olduðu Aþaðý Körücek Köyü Sakinlerinden A.Ü. ile karþýlaþtý. A.Ü köylerinde Ahmet Yalvaç'ý görünce arazi tartýþmasý yeniden alevlendi. Tartýþmanýn ardýndan A.Ü belindeki tabanca ile Ahmet Yalvaç'ý vurdu. Ahmet Yalvaç'ýn akrabalarý köyde silah sesini iþitince olay yerine geldi. A.Ü, Ahmet Yalvaç'ýn akrabalarýný karþýsýnda görünce kavga daha da büyüdü. A.Ü, Ahmet Yalvaç'ýn yaný sýra olay yerine gelen akrabalarý Fahri Üzlü, Nazegül Üzlü, Faik Üzlü' ye de ateþ etti. Silah seslerini iþiten A.Ü M.Ü, M.F.Ü ve S.T.A pompalý tüfeklerle olay yerine gitti. Gruplar arasýnda bir müddet çatýþma çýktý. Silahlarýn konuþtuðu çatýþmada Fahri Üzlü, Nazagül Üzlü, Faik Üzlü ve Ahmet Yalvaç hayatýný kaybederken, A.Ü, M.Ü, M.F.Ü, S.T.A aðýr yaralandý. Yaralýlar Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken durumu aðýr olan yaralýlar Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hastanelerde tedaviye alýnan yaralýlar yapýlan ameliyatlarýn ardýndan tedavi altýna alýnýrken, Jandarma ekipleri köyde geniþ çaplý güvenlik önlemi aldý. Katliam çýkan Aþaðý Körücek Köyü'ne asayiþi saðlamak üzere komando bölüðü sevk edildi. Yaralý zanlýlarýn hastanelerde tedavisi sürerken olay yerinden kaçan Ü.A yapýlan soruþturma ile saat sonra tabanca ve çok sayýda pompalý tüfekle yakalanýrken Hastane önünde de polis ekipleri geniþ güvenlik önlemi aldý. Savcýlýktaki sorgusunun ardýndan sevk edildiði nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklanan zanlý, adliyedeki iþlemlerin ardýndan Jandarma ekiplerince, geniþ güvenlik önlemleri altýnda Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu'na götürüldü. Zanlýnýn adliyeye getirilmesi ve çýkýþý sýrasýnda da polis ekiplerinin, adliye çevresinde geniþ güvenlik önlemi aldýðý gözlendi.

8 9 EKÝM CUMARTESÝ YAÞAM 8 Kurban etini porsiyonlara Temel ile Dursun Almanya'da okumaya gitmiþler. Okulun son haftasý Temel Türkiye'ye dönmeye karar vermiþ. Dursun'a:- Dursun, sen benim karneyi al bizim eve telefon et, babamýn anlamamasý için de bir zayýf varsa bir Muhammed'in, iki zayýf varsa iki Muhammed'in selamý var de. Temel Türkiye'ye döndükten sonra Dursun karneyi alýr ve Temel'e telefon açar. Dursun: - Temel, Ümmeti Muhammed'in sana selamý var. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü ayýrmadan dolaba koymayýn! Kurban Bayramý yla birlikte kesilen etlerin saklanmasý telaþý baþlýyor. Kesilen kurban etlerinin tüketimi ve saklanmasýnýn insan saðlýðý açýsýndan çok önemli olduðu biliniyor. Uzmanlara göre kurban etleri ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak saklanmalý. Kurban eti sýcaðý sýcaðýna hemen buzdolabýna konulmamalý ve dondurulan et çözülünce tekrar dondurulmamalý. Etin bozulmaya çok müsait bir yapýsý vardýr. Bu yüzden saklanacak etlerin ihtiyaca göre sýnýflandýrýlarak saklanmasý gerekiyor. Buzdolaplarýnýn derin dondurucu bölmesi bu anlamda olmazsa olmaz. Etler derin dondurucuda -8 derecede uzun süre saklanabilirken, buzdolabýnda - derecede saklama süresi bir haftaya düþüyor. Sema Hastanesi Beslenme Uzmaný Hayrettin Mutlu, çözülen etlerin tekrar dondurulmamasý gerektiðini hatýrlatýyor. Zira donmuþ etler çözünür ve tekrar dondurulursa birtakým mikroorganizmalarýn üremesine imkân doðuyor. Mutlu, Bu nedenle çözdürülen et tekrar dondurulmamalý, hemen piþirilmeli. Bu yüzden de saklanýrken porsiyonlar þeklinde hesaplanarak derin donduruculara konulmalý. tavsiyesinde bulunuyor. Kurban eti sýcaðý sýcaðýna hemen buzdolabýna konulmamalý. Bu þekilde olursa et lastik gibi sert olur. Kurban eti parçalandýðýnda temiz bir ortamda güneþ görmeyen serin bir yerde bekletilmeli. Bu sayede kesim sýcaklýðýnýn oda ýsýsýna düþmesi beklenmeli. Bu süre 5-6 saati geçmemeli. Daha sonra et buzdolabýnýn buzluðuna kaldýrýlmalý. Kurbanlýk etler henüz kesim sýcaklýðýnda iken buzdolabýna poþet içinde büyük parçalar halinde konulursa etin içinde soðuma geç olur. Bu nedenle etin hava almayan kýsýmlarýnda ikinci günden itibaren bozulma ve yeþillenmeler meydana gelir. Ayrýca buzdolabýna konulacak etler en fazla kat üst üste konulmalý ve soðuma hýzlandýrýlmalý. Bunu önlemek ve eti çözdürüp tekrar dondurmamak için et küçük parçalar halinde saklanmalý. Böylece hem soðuma çabuk olur ve saklamasý kolaylaþýr hem de porsiyonlar halinde saklanan et ihtiyaç kadar çýkartýlýp yemek için kullanýlabilir. Saklama içinse alüminyum folyo, streç film veya yaðlý kâðýtlar tercih edilmeli. Ayrýca ette yeþillenmeler oluþmuþsa kesinlikle tüketilmeden atýlmalýdýr. Hemen tüketilecek etler ise su salmasý yapacaðý için ilk etapta çelik tencere, plastik veya cam kaplarda dolaba konulmalý. Deriler nasýl saklanmalý? Hayvanýn vücudunu örten deri yüzüldükten sonra dayanýklýlýðýný kaybeder. Deriler aðýrlýðýnýn yarýsýndan fazla su bulundurur. Bozulmaya neden olan mikroorganizmalar özellikle sulu ve pislik bulaþmýþ ortamlarý çok sevdiði için deriyi kýsa sürede bozar. Bunu önlemek için þu yöntemler izlenmeli: - Yüzülen derinin üzerinde yað ve et parçalarý býrakýlmamalý. Kuyruktaki yaðlý, etli, kemikli kýsýmlar, boynuzlar, kulaklar, týrnaklar kesilip atýlmalýdýr. - Kanla deri buluþturulmamalý. Eðer kan ve pislik olan kýsýmlar varsa bunlar temizlenmeli. Büyükbaþ hayvan derileri yýkanabilir ancak küçükbaþ hayvanlarýn derileri yün kaplý olduðu için kolay kurumaz, bu yüzden yýkanmasý tavsiye edilmez. - Derileri hemen tuzlamak doðru deðildir. En az bir saat deri temiz bir yere tüylü kýsýmlarý üzerine serilerek kurutulur ve soðumasý beklenir. 6 saatten fazla da bekletilmelidir. Zira bu süreden sonra mikroplar deride bozulmaya sebebiyet verir. Kurban Bayramý ndan sonra reflü þikayeti artýyor Kurban Bayramý nda et tüketiminin artmasýyla ortaya çýkan rahatsýzlýklardan dolayý uzmanlar vatandaþlarý uyarýyor. Özellikle reflü konusuna dikkat çeken Lokman Hekim Hastanesi doktorlarýndan iç hastalýklarý ve gastroloji uzmaný Dr. Gökhan Kabaçam, Kurban sofralarýnda mideye aþýrý yükleme yapýldýðý için mide esniyor ve bu da reflüyü tetikliyor. diyor. Kurban Bayramý nda sürekli katý yiyecekler tüketildiði için bayramdan sonra hastaneye vatandaþlarýn en çok kabýzlýk þikâyetiyle geldiðini belirten Kabaçam, Reflü ve hazýmsýzlýða baðlý þikâyetler daha çok kliniðe baþvuruyorlar. Endoskopi ihtiyacý olan hastalar artýyor. Baðýrsak tembelliði hastalýðý olan insanlarýn kabýzlýk ishal gibi rahatsýzlýklarýnda artýþ oluyor. Bizde çok güzel gelenekler var, dinimiz de bunu istiyor. Bu etin hepsini yemek deðil, daha çok daðýtmamýz hem saðlýðýmýz hem de dinimiz açýsýndan uygun olur. ifadelerini kullanýyor. Kabaçam, mide rahatsýzlýðý olanlara þu tavsiyelerde bulunuyor: Bir defada çok yeme mideyi geniþleteceði için reflüyü tetikler. Ne yenilirse yenilsin azar azar ve sýk öðünlerle beslenmeli. Yemek borusu ile midenin arasýndaki kasýn gevþemesiyle asit ve gýdalar yukarý kaçar. Yað, baharat, sos gibi gýdalar, çay, kahve sigara gibi içecekler o kasýn gevþemesine neden olur. 9:5 Doðan Bey ve Þahin Bey, Ýstanbul surlarýna dayanan Osmanlý ordusunun birbirine tamamen zýt karakterde iki yeniçerisidir. Tek ortak yönleri ise surlara sancaðý diken nefer olmak istemeleridir. Fakat olaylar hiç de bekledikleri gibi geliþmez. Sürekli birbiriyle didiþip duran Doðan ve Þahin görev yerlerini terk ederler. Bu hatalarýnýn bedeli pahalýya patlayacaktýr. Görev yerlerini terk ettikleri için af ve aman dileyen yeniçeriler her þeye raðmen son bir fýrsat isterler. Akþemsettin Hazretleri o halde beyaz tavþaný takip edin diyerek onlara hayatlarýnýn fýrsatýný verir. Ve onlarý fýrsatlar yüzyýlýna,. yüzyýla gönderir. Metin, üniversiteyi kazanamamýþ olmanýn verdiði sýkýntýyla artýk iþ bulmaya karar verir. Arkadaþý Zeki nin amcasýnýn inþaat þirketi vardýr. Zeki orada iþ ayarlayabileceðini söyler ve Metin görüþmeye gider. Bu sýrada çeþitli ailelerin erkek çocuklarý ortadan yok olmaktadýr. Metin, Zeki nin amcasý Kamil ile yaptýðý iþ görüþmesine kabul edilir. Ve Metin ortadan yok olur. Hüsnü ve ekip, Metin i ve kaçýrýlan tüm çocuklarý bulmanýn peþine düþerler. Osmanlý Tokatý : Arka Sokaklar : Kim Milyoner Olmak Ýster? Kenan Iþýk'ýn ilk konuðu yirmi üç yaþýndaki Murat Aydoðan... Murat Bey'in hedefi,.. TL kazanmak... Programýn diðer yarýþmacýlarý ise Çaðla Yalçýn, Murat Can Akalýn, Özge Derin, Deniz Kuru ve Yalçýn Artunç Aydýn... Dünyanýn en çok seyredilen ve en çok kazandýran bilgi yarýþmasý Kim Milyoner Olmak Ýster?, Kenan Iþýk ýn sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye nin farklý yerlerinden ya da farklý ülkelerden baþvuru yapýp, mülakatla seçilen yarýþmacýlar katýlýyor. Yine moral desteði için yarýþmacýlarýn yakýnlarý da stüdyoda yerlerini alýyorlar... Azîz Mahmûd Hüdâyî Anadolu da yetiþen büyük Velîlerden olup, Halvet îyye Sufi Ýslâm Tarikât nýn bir alt sýnýfýna ait olan Bayram îyye Tarikât nýn devamý niteliðinde bulunan Celvet îyye (Celvetî) Tarikât ýnýn kurucusudur. 5 (H.98) yýlýnda Ankara'nýn ilçesi Þereflikoçhisar'da doðdu. Bursa da Muhammed Üftâde'den feyz aldý. 598 (H. 7) de Üsküdar'da câmi ve dergâh yaptýrdý. 68 (H. 8)'de vefât etti. Kabri, Ýstanbul Üsküdar'da kendi dergâhý yanýndaki türbesindedir. Asýl ismi Mahmud'dur "Hüdâyî" ismi ve "Azîz" sýfatý kendisine sonradan verilmiþtirmahmûd Hüdâyî, Fadlullah bin Mahmûd'un oðludur. Çocukluðu Sivrihisar'da geçti. Burada ilk tahsîline baþladý. Ýlmini ilerletmek için Ýstanbul'a gitti. Küçük Ayasofya Medresesinde tahsîline devâm etti. Çok zekî olup bir defâ okuduðunu zihninde tutar, tekrar kitaba bakmaya lüzum hissetmezdi. Hocalarýndan Nazýrzâde Ramazan Efendi, ona husûsî bir ihtimâm gösterdi. Mahmûd Hüdâyî genç yaþta; tefsîr, hadîs, fýkýh ve zamânýn fen ilimlerinde büyük bir âlim oldu. Hocasý Nâzýrzâde onu yanýna yardýmcý olarak aldý. Üftade'ye talebe olmak arzusuyla yanýna gidince þu cevabý aldý: "Yazýklar olsun ey Kâdý Efendi! Herhâlde yanlýþ yere geldiniz. Burasý yokluk kapýsýdýr ve biz bu kapýnýn kuluyuz. Hâlbuki sen varlýk sâhibisin. Bu hâlde ikimizin bir araya gelmesi mümkün mü? Senin ilmin, malýn, mülkün, þânýn ve mâmûr bir dünyân var. Bizim gibi kullarýn Allahü teâlâdan baþka kimsesi yoktur. Atýn bile gelmek istemeyip ayaklarý kayalara saplanmadý mý?" buyurdu. Bu sözler ve yaptýðý hatâ Azîz Mahmûd Hüdâyî'ye çok tesir etti. Gözlerinden iki sýra yaþ döküldüðü hâlde; "Efendim! Her þeyimi mübârek kapýnýzýn eþiðinde terk eyledim. Dileðim talebeniz olabilmek ve hizmetinizi görmekle þereflenmektir. Her ne emrederseniz yapmaya hazýrým." dedi. Bu samîmî ifâde üzerine Üftâde tâne tâne buyurdu ki: "Ey Bursa kâdýsý! Kâdýlýðý býrakacak, bu sýrmalý kaftanýnla Bursa sokaklarýnda ciðer satacaksýn. Her gün de dergâha üç ciðer getireceksin!" Her þeyi býrakacaðýna, her emri yerine getireceðine söz veren Mahmûd Hüdâyî derhal kâdýlýðý býrakýp ciðer satmaya baþladý. Sýrtýnda sýrmalý kaftaný olduðu halde, ciðerleri, Bursa sokaklarýnda, "Ciðerci! Ciðerciiii!" diye diye baðýrarak satýyordu. Elmalý Yoðurt Salatasý Malzemeler Yoðurt 5 Gram Elma Adet Badem Çorba Kaþýðý Yaban Mersini Çorba Kaþýðý Hazýrlanýþý Elmayý ikiye bölün, Büyük adamlarýn hatalarý güneþ tutulmasýna benzer, onlarý herkes görür. Cucong çekirdekli kýsmýný ayýklayýn ve yarýsýný mideye indirin. Kalan yarýsýný küp þeklinde keserek çorba kasesine koyun. Çorba kasesini yoðurtla doldurun ve elmalarýn kasenin içerisinde yayýlmasýný saðlayýn. Bir avuç yaban mersinini ve bademi en üste serpiþtirin. Dilerseniz yoðurdun içine de karýþtýrabilirsiniz. Atýþtýrmanýz hazýr. Kaþýðýnýzý daldýrýp afiyetle yiyebilirsiniz.afiyet olsun! d. Ýstanbul un Altýnlarý. Çocuklar Duymasýn 5. Yahþi Cazibe 7. Aþaðý Yukarý Yemiþlililer 9. Ana Haber : Velihat : Kim Milyoner Olmak Ýster 8. Zeynep. Kýz Taþý. Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli. Nil in Dünyasý Gezi. Ankara da Yedim Taze Meyveyi 6. Kader Baðlayýnca 9: Mevlid Kandil Özel Yaþam Program 9. Hayata Gülümse 9. Show Kulüp. Doktorlar (Tekrar). Adýný Feriha Koydum 6. Eve Düþen Yýldýrým 8. Ana Haber 9. Spor Sayfasý : Yaparým Bilirsin :5 Pis Yedili 9: Doktorum. Umutsuz Ev Kadýnlarý.5 Bana Her Þey Yakýþýr. Evim Þahane 6. Arka Sokaklar 8:5 Koca Kafalar 9. Ana Haber Bülteni : Arka Sokaklar :5 Ben Bilmem Eþim Bilir 8. Yedi Numara Yarýþma. Leyla ile Mecnun. Haber.5 Spor. Tacir Yerli Film. Banker Bilo Yerli Film 5.5 Dizi Klip 9:5 Osmanlý Tokatý 8. Hayatýn Nabzý Program. Türk Sinemasý. Kendimize Doðru. Ýki Dünya Arasýnda 6. Sýrlar Dünyasý. Yeþil Elma 8.5 Ana Haber 8:5 Ýki Dünya Arasýnda 9:5 Þefkat Tepe : Ayna

otellerde israf etmeyelim

otellerde israf etmeyelim Salih Osman Fýndýk Osmancýk'tan aday adayý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk Osmancýk Belediye Baþkanlýðý için AK Parti'den aday adayý oldu. Konuyla ilgili basýn açýklamasýna Salih Osman Fýndýk, AK Parti Osmancýk

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Brüksel'den sevindirici haber geldi

Brüksel'den sevindirici haber geldi MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor Fatih Baþak, Kocaeli Milli Eðitim Müdürü oldu Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü olan hemþehrimiz Fatih Baþak, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandý. Baþak, 2 yýldýr Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler

Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler GAZETESÝ Hayrettin Karaman Çorum'a geliyor Ýslam Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman, konferans vermek üzere Çorum'a gelecek. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hitit Üniversitesi ile Ensar Vakfý Çorum

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı