MAKALELERİM -I- PROF. DR. ARSLAN KAYA TİCARİ İŞLETME HUKUKU ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU BANKA HUKUKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKALELERİM -I- PROF. DR. ARSLAN KAYA TİCARİ İŞLETME HUKUKU ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU BANKA HUKUKU"

Transkript

1 I PROF. DR. ARSLAN KAYA MAKALELERİM -I- TİCARİ İŞLETME HUKUKU ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU BANKA HUKUKU FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU TAŞIMA VE SİGORTA HUKUKU YABANCI DİLDE MAKALELER KARAR ÇEVİRİSİ

2 II Yay n No : 2699 Hukuk Dizisi : Bas - Haziran STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Express Basımevi Deposite İş Merkezi A6 Blok No: 309, İkitelli OSB Küçükçekmece-İstanbul (Sertifika No ) (0212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narlıbahçe Sokak Damga Binası No:11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Bu kitap 1986 yılının ilk aylarında başlayan asistanlık yıllarımdan 2010 yılına kadar olan dönemde kaleme aldığım makalelerimin önemli bir kısmının derlemesinden oluşmaktadır. Derlemeden amaç, araştırmacıların, uygulayıcıların makalelerime, topluca ve kolaylıkla ulaşmasını sağlamaktır. Makalelere, iş bu Derleme de yayımlandığı tarihlerdeki özgün hali ile verilmiş ve gerek içindekiler kısmında gerek her makalenin başında hangi yıl ve unvanla nerede yayımlandığı bilgisi de dipnot olarak yer almıştır. Makalelere yapılan müdahale sadece şekli olmuştur; başlıklar ve dipnotlar format olarak uyumlaştırılmıştır. Makalelerde değişiklik yapılmadığı için, yayımlandıkları zamandaki hukuki duruma, mevzuata göre değerlendirmeleri gereği açıktır. Akademik hayat uzun, meşakkatli ve buna bağlı olarak da sabır gerektiren bir yolculuk, bir yaşam tarzı. Bu yolculukta istifade ettikleriniz, desteğini ve katkısını verenler, Hocalık, ağabeylik, arkadaşlık yapanlar, gözümüzde-gönlümüzde ayrıca yer edenler var. Onların hepsini konumuna ve durumuna göre saygı, sevgi ve muhabbetle anıyorum. Kitabın dizgisini özenle yapan sayın Müge Günbaş a, Beta Basım A.Ş. nin diğer tüm çalışanlarına ve özellikle değerli yetkilisi sayın Seyhan Satar a teşekkürlerimi sunuyorum. Beyazıt/Mayıs 2012 Prof. Dr. Aslan KAYA

4 IV

5 V İÇİNDEKİLER I TİCARİ İŞLETME HUKUKU 1. MAKALE ADİ VE TİCARÎ İŞLERDE FAİZ [İÜHFM, Cilt LIV ( ), Sayı 1-4, s ] I. Faiz Kavramı ve Benzer Kavramlardan Farkı Faiz Kavramı Faiz Kavramının Benzer Kavramlardan Farkları...4 a) Gecikme Zammı/Tazminatı...4 b) Vade Farkı...4 c) Munzam Zarar...5 d) Benzer Diğer Kavramlar...6 II. Faiz Alacağının Özellikleri...6 III. Faizin Çeşitleri Basit Faiz - Bileşik (Mürekkep) Faiz Anapara (Kapital) Faizi - Temerrüt Faizi Akdi Faiz - Kanunî Faiz Adi İşlerde Faiz-Ticari İşlerde Faiz...11 IV. Ticari ve Adi İşlerde Faizle İlgili Olarak 3095 Sayılı Kanunla Getirilen Sistem Kural sözleşme serbestisi prensibidir Ticari ve Adi İşlerde Faize Hak Kazanılması Anapara Faizi Temerrüt Faizi Bileşik (Mürekkep) Faiz Yabancı Para Borçlarında Faiz...21 V. Faizin Başlangıcı...21 l. Temerrüt Faizinde...21

6 VI a) Kural...21 b) Kuralın İstisnaları...23 aa) Tacirin Avans Vermesi veya Masraf Yapması Halinde Durum...23 bb) Faizlerin, İşlemiş İrat Taksitlerinin veya Bağışlanmış Paranın Ödenmesinde Temerrüt Halinde Anapara Faizinde MAKALE TİCARET HUKUKUNDA TİCARİ SIR VE 4982 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BİLGİ EDİNME HAKKI [Bilgi Edinme Hakkı, Türkiye Barolar Birliği-Panel 5 Mayıs 2004, Ankara 2004, s ] I. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ndaki Düzenleme...27 II. Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasında Sujeler...27 III. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uyarınca Bilgi Verme Yükümlülerinin Bilgi Edinmesi...29 IV. Bilgi Alma/Edinme Hakkının Kanuni/Objektif Sınırı: Ticari Sır Kavram Sır Kavramının Sınıflandırılması...33 a) Kapsamına Giren Konulara Göre Sırlar...33 aa) Meslek Sırrı...33 bb) Ticari ve/veya Sınai Sır...33 cc) Ortaklık Sırrı...34 b) Mutlak ve Nisbi Ticari Sır/Ortaklık Sırrı...35 V. Fikri ve Sınai Hakların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamındaki Yeri...39 VI. Tartışmalar MAKALE TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TABİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM [Leaders, Şubat 2007, Sayı 7, s (Makale Yard. Doç. Dr. Mehmet N. Artemel (Boğaziçi Üniversitesi-İİBF İşletme Bölümü) ve Doç. Dr. Arslan Kaya tarafından birlikte kaleme alınmıştır)] I. Genel Olarak Sermaye ve Yabancı Sermaye...43 II. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına İlişkin Mevzuat...44 III. Yabancı Yatırımcı ve Yabancı Yatırım Kavramları...45

7 VII IV. Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yetkili Makam...47 V. Yabancı Yatırımcıya Sağlanan İmkanlar, Kolaylıklar Yabancı Yatırımcıya Sağlanan Usuli Kolaylıklar: İzin ve Onay Sistemi Yerine Bilgi İsteme...47 a) Kaldırılan İzinler ve Yükümlülükler ile İznin Kaldırılmasının Anlamı ve Kapsamı...47 b) Bilgi İsteme ve Bilgi Verme Esası...48 c) Bilgi Verme Sisteminin İstisnası: İrtibat Bürosu Kuruluşunda İzin Sistemi...49 aa) İrtibat Bürolarının Statüsü ve İşlevi...49 bb) İrtibat Bürosunun Kuruluş İşlemleri...49 cc) İrtibat Bürolarının Faaliyet Sürecindeki Yükümlülükleri Yabancı Yatırımcıya Sağlanan Esasa İlişkin İmkanlar...51 a) Yatırım Serbestisi ve Eşit Muamele...51 b) Kamulaştırmaya ve Devletleştirmeye Karşı Koruma...51 c) Kar, Satış Bedeli Gibi Değerlerin Serbestçe Transferi İmkanı...52 d) Taşınmaz Mal Edinimi...52 e) Uluslararası Tahkim...53 f) Yabancı Personel Çalıştırma...54 II ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU 4. MAKALE SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI`NIN GENEL KURUL KARARLARIYLA İLGİLİ OLARAK HÜKÜMSÜZLÜĞÜN TESPİTİ VEYA İPTALİ İSTEME YETKİSİ VAR MIDIR? [İktisat ve Maliye Dergisi, Ekim 1988, Cilt XXXV, Sayı 7, s ] (s.59-68) 5. MAKALE MÜKTESEP HAKLAR [40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul 1997, s ] (s.69-73) 6. MAKALE PAY SAHİBİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI [40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul 1997, s ] (s.75-81)

8 VIII 7. MAKALE SERMAYE ARTIRIMI [40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul 1997, s ] I. Giriş...83 II. Ticaret Kanunu nun 391 ilâ 395 inci Maddelerinin Islahı...84 III. Sermaye Artırımına İlişkin Hükümlerin Farklı Kanunlarda Düzenlenmesinin Sakıncaları ve Bu Sakıncaların Giderilmesiyle İlgili Çözüm Önerisi...93 IV. Şartlı Esas Sermaye Sistemi...96 V. Sonuç ve Öneriler MAKALE BORCA BATIK ANONİM ŞİRKETİN İFLASININ ERTELENMESİ [Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s ] I. Genel Olarak Ortaklığın Mali Durumunun Bozulması II. Anonim Şirketin Borca Batık Olması III. İflasın Ertelenmesinin Koşulları Borca Batıklık Bildirimi ve Erteleme Talebi Borca Batıklık Halinin Tespiti Ortaklığın Durumunun İyileştirilmesinin Mümkün Olması a) İyileştirmenin Anlamı b) İyileştirmenin Muhatabı c) İyileştirme Projesi ve Tedbirleri IV. İflasın Ertelenmesi Kararı Erteleme Kararı Malvarlığının Korunmasına İlişkin Tedbirler Erteleme Süresi İçinde Organların İşlevi V. İflasın Ertelemesinin Şirket Hakkında Mevcut Dava ve Takipler ile Açılacak Takipler ve Şirket Alacakları Üzerindeki Etkisi VI. İflasın Ertelenmesi Kararının Temyizi MAKALE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ ve HİSSE DEĞİŞİMİ KONULARINDA 4684 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEME İLE OLUŞAN HUKUKİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ [Banka - Mali Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 38, Ekim 2001, Sayı 10, s.52-61; Banka - Mali Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 38, Kasım 2001, Sayı 11, s.57-59] I. Giriş...123

9 IX II. Sorun III Sayılı Kanun un Kaynağı ve Geri Planı IV. Türk Hukukunda Bölünme ve Bir Sermaye Şirketinin Devir Alınması..126 V Sayılı Kanun ile Getirilen Sistem ve Uygulaması VI. Sorular MAKALE AVRUPA TOPLULUĞU NUN ŞİRKETLER HUKUKUNA İLİŞKİN BİRİNCİ KONSEY YÖNERGESİ (KAMUYU AYDINLATMA YÖNERGESİ) (I. BÖLÜM) [Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu-Acquis Communautaire in Alınması- Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun Güdümlü Projeler i Kapsamında Hazırlanan Proje, İstanbul 2001, s ] I. Mevzuat AT Mevzuatı Türk Mevzuatı II. Açıklamalar Yönergenin Felsefesi ve Düzenlediği Alanlar Ticaret Kanunu ile Kamuyu Aydınlatma Yönergesi nin I. Bölümünün Uyumlaştırma Amacına Yönelik Olarak Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi a) TK nın Ticari İşletme Başlıklı Birinci Kitabının İkinci Faslında Yer Alan İlgili Hükümlerin Karşılaştırması ve Değerlendirmesi aa) Sicilin Yönetimi bb) Aleniyet cc) Tescil ve İlanın Üçüncü Şahıslara Tesiri ve Sicile İtimat dd) Ticaret Unvanı Kullanma Mecburiyeti b) TK nın Ticaret Şirketleri Başlıklı İkinci Kitabının Anonim Şirketler Başlıklı Dördüncü Faslında Yer Alan İlgili Hükümlerin Karşılaştırması ve Değerlendirmesi aa) Şirketin Tescili ve İlanı bb) Temsile Yetkili Olanların İmza Şekli cc) Temsile Yetkili Olanların Tescili ve İlanı dd) Genel Kurul Kararlarının Muteberlik Şartları ee) Esas Mukavele Değişikliğinin Tescili ve İlanı ff) Sermayenin Artırılmasının Tescili ve İlanı gg) Sermayenin Azaltılmasının Tescili ve İlanı...147

10 X hh) Tasfiye Memurlarının Tescili ve İlanı c) TK nın Ticaret Şirketleri Başlıklı İkinci Kitabının Limited Şirket Başlıklı Yedinci Faslında Yer Alan İlgili Hükümlerin Karşılaştırması ve Değerlendirmesi aa) Şirket Mukavelesinin Muhtevası bb) Şirket Mukavelesinin Tescili ve İlanı cc) Mukavele Değişikliklerinin Tescili ve İlanı dd) Müdürlerin Temsil Yetkisi ee) Müdürlerin İmza Şekli III. Öneriler (-) IV. Kamuyu Aydınlatma Yönergesi Kapsamında Önerilen Madde Metinleri V. EK: 9 Mart 1968 Tarihli Birinci Konsey Yönergesinin (Kamuyu Aydınlatma) Tercümesi MAKALE TİCARET KANUNU NUN 311 İNCİ MADDESİNDEKİ MUTEBER OLMAMA NIN ANLAMI -HÜKÜMSÜZLÜK DERMEYANI HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI- [Prof. Dr. Fahiman Tekil in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s ] I. Mevsuf Kuruluş ve Kuruluştan Sonra Malvarlığı Değerlerinin Devir Alınmasının Anlamı ve Amacı II. TK m.311 Hükmüne Aykırılığa Bağlanan Müeyyideler III. TK m.311/1 de Yer Verilen Muteber Olmama nın Anlamı IV. Şekil Noksanı Sebebiyle Hükümsüzlük Dermeyanı Hakkının Kötüye Kullanılması III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 12. MAKALE FİNANSMAN BONOSU [İktisat ve Maliye Dergisi, Nisan 1988, Cilt XXXV, Sayı 1, s.18-25] I. Genel Olarak II. Hukuki Niteliği III. Bono Vasfı ve Buna Bağlı Sonuçlar IV. İhraç Koşulları V. Finansman Bonosu Çıkarılması Usulü Ön Şartlar...183

11 XI VI. 2. SPK nın İzni Satış ve Ödeme MAKALE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BONO ve POLİÇE BORÇLUSUNUN TEVDİ HAKKI, TEVDİ ETMEYEN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ VE TEMERRÜT FAİZİ ÖDEMESİ SORUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME [Prof. Dr. Hüseyin Ülgen e Armağan, Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, s ] I. Sorunun Takdimi II. Yargıtay Kararları Senet Borçlusunun Tevdiinin Bir Yükümlülük Olduğu ve Tevdi Edilmeme Halinde Borçlu Temerrüdünün Gerçekleşeceği Yönündeki Yargı Kararları Senet Borçlusunun Tevdiini Bir Hak Olarak Gören, İbraz Gerçekleşmeden Borçlu Temerrüdünü Reddeden Yargı Kararları III. Yargı Kararları Bağlamında Ortaya Çıkan Sorunlar IV. Bono ve Poliçe Borçlusunun Tevdi Hakkı Genel Olarak Tevdi Hakkı Tevdi Hakkını Haiz Olanlar Diğer Temerrüt Sebepleri ve Tevdi İmkanı Tevdi Yeri ve Tevdi Yeri Tayini Tevdiin Hukuki Niteliği Tevdiin/Tevdi Etmemenin Hukuki Sonuçları V. Poliçe veya Bononun İbraz Edilmemesi Halinde Tevdi Hakkını Kullanmayan Senet Borçlusunun Temerrüt Faizi Yükümlüsü Olup Olmadığı Sorunu MAKALE TASFİYENİN, BANKALARIN KARŞILIKSIZ KALAN ÇEKİ KISMEN ÖDEME YÜKÜMÜNE ETKİSİ VE ÇEK KANUNLARI İLE GETİRİLEN SORUMLULUK MİKTARI FARKLILIKLARI BAĞLAMINDA ÇIKAN SORUNLAR [Prof. Dr. Rona Serozan a Armağan, C.II, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2010, s.1113 vd.] I. Giriş II. Bir Bankanın Faaliyet İzninin Kaldırılması ve Tasfiyeye Girmesinin Bankaların Karşılıksız Kalan Çeki Kısmen Ödeme Yükümüne Etkisi...210

12 XII III. Keşide Edilen Eski Çeklerle İlgili Tasfiye Sürecinde Muhtelif Sorunlar Tasfiyesi Sürecinde Çeklerin Arkasına Yazılan Bankanın Faaliyet İzninin Kaldırıldığı, Hesapların Kapatıldığı Yolundaki Şerhin Bankanın Her Çek Yaprağı İçin Geçerli Kanuni Sorumluluğuna Etkisi Sorunu (Tasfiye Sürecindeki) Bankanın Eski Çek Yapraklarından Sorumlu Olduğu Miktarın Notere Tevdii, Güvenceye Alınması, Karşılık Ayrılması Gereği IV. Yeni Çek Kanunu ile (5941 sayılı Çek Kanunu) Bankaların Eski Çeklerden Her Çek Yaprağı İçin Sorumlu Olduğu Miktarın Artıp Artmadığı Sorunu V. Bankanın Çek Yapraklarından Sorumluluğunun Süresi IV BANKA HUKUKU 15. MAKALE İLK YAZILI TALEPTE ÖDEME KLOZUNU İHTİVA EDEN BANKA GARANTİLERİNDE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI SORUNU [Prof. Dr. Reha Poroy a Armağan, İÜHF, İstanbul 1995, s ] I. Banka Garantilerinin Anlam ve Önemi Direkt Banka Garantilerinin Yapısı İndirekt Banka Garantilerinin Yapısı II. Banka Garantilerinin Hukuki Niteliği ve Garanti Yükümlülüğünün Soyutluğu İlkesinin Anlamı Banka Garantilerinin Hukuki Niteliği a) Garanti Öncesi Hukuki İlişki b) Garanti Mukavelesinin Benzer Müesseselerden Farkları Garantinin Bağımsızlık (Soyutluk) Unsurunun Anlamı III. İlk Yazılı Talepte Ödeme Klozu ve Hakkın Kötüye Kullanılması Sorunu İlk Yazılı Talepte Ödeme Klozunun Anlamı ve Garanti Olgusunun İsbatı Sorunu a) Yargının Değerlendirmesi b) Doktrinin Değerlendirmesi Garanti Talebinin Kötüye Kullanılması Durumunda Ödemenin Reddi Hakkı...246

13 XIII IV. a) Garanti Talebinin Kötüye Kullanılmasının Anlamı b) Hakkın Kötüye Kullanılması Halini Belirleyen Maddi ve Usuli Şartlar c) Haksız Taleple Hakkın Kötüye Kullanılması Halinin Ayırt Edilmesi Gereği d) Likit İsbat Edilebilirliğin Anlamı Sonuç MAKALE İLK YAZILI TALEPTE ÖDEME KAYITLI GARANTİLERDE İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ [Prof. Dr. Hayri Domaniç e Armağan, İÜHF, İstanbul 1995, s ] I. İlk Yazılı Talepte Ödeme Klozunu Havi Garanti Sözleşmesinin Anlamı, Tarafları ve Hukuki Himaye Tedbirinin Önemi II. Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri Genel Olarak Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri İhtiyati Tedbirler a) Garanti Amirince Talep Edilebilecek İhtiyati Tedbir Türleri b) İhtiyati Tedbirin Geçerliliği Sorunu c) Ödeme Yasağı Şeklindeki Tedbir Kararının Geçerli Olduğu Haller aa) Amir - Banka İlişkisinden Hareketle Ödemenin Yasaklanması bb) Talep Hakkının Kötüye Kullanılması İhtiyati Haciz a) Garanti Alacağının İhtiyati Haczi aa) Henüz Talep Edilmemiş Bir Garantinin İhtiyati Haczi a1) Müstakbel ve Şarta Bağlı Alacakların Haczi a2) Henüz Talep Edilmemiş Garanti Alacağının İhtiyati Haczi bb) Lehtar Tarafından Talep Edilmiş Ancak Henüz Ödenmemiş Garanti Alacağının İhtiyati Haczi b) Teminat Mektuplarının İhtiyati Haczi III. Bankanın Garanti Amirine Bilgi Vermesi Sorunu...277

14 XIV V FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU 17. MAKALE 551 SAYILI PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GETİRİLEN ZORUNLU LİSANS SİSTEMİ [İÜHFM, Cilt LV ( ), Sayı 1-2, s ] I. Tarihi Gelişim II. Zorunlu Lisansın Tanımı III. Zorunlu Lisansın Özellikleri Zorunlu lisansın hukuki karakteri basit lisanstır (inhisari olmayan lisans) Zorunlu lisans alanın kullanım hakkı mahkeme kararının kesinleşmesi ile doğmaktadır Aynı zamanda bir işletme lisansı olması dolayısıyla zorunlu lisansın devri olanaklıdır Zorunlu lisans sahibi alt lisans veremeyecektir IV. Zorunlu Lisans Halleri Patent Konusu Buluşun Kullanılmaması Nedeniyle Zorunlu Lisans a) Patenti Kullanma Mecburiyeti b) Patent Konusu Buluşun Kullanılmaması ya da Yetersiz Kullanılması c) Kullanmamanın Haklı Nedene Dayanmaması d) Üç Yıllık Bir Sürenin Geçmesi Patentler Arasında Bağımlılık Halinde Zorunlu Lisans a) Bağımlı Patent Kavramı b) Patentler Arasında Bağımlılık Halinde Zorunlu Lisans Verilmesi Şartları c) Bağımlılık dolayısıyla zorunlu lisans için bekleme süresi yoktur Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans a) Kamu Yararı Kavramı b) Örnekler c) Kamu Yararının Tayini Usulü V. Zorunlu Lisansta Özel Durumlar Ek Patentte (Zusatzerfindung) Zorunlu Lisans a) Ek Patentin Tanımı, Bağlı Patentten Farkları b) Ek Patentin Mevcudiyeti Halinde Zorunlu Lisansın Kapsamı...306

15 XV 2. Yasada Öngörülen Diğer Bir Zorunlu Lisans Hali: Patent Hakkının Gasbı VI. Zorunlu Lisansta Tarafların Hukuki Durumu Patent Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri Zorunlu Lisans Alanın Hak ve Yükümlülükleri a) Lisans Alanın Kullanma Yükümlülüğü ve Kullanma Hakkının Kapsamı b) Bizzat Kullanma Yükümü: Devir, Haciz, İflas, Şirketlerin Birleşmesi ve Nev i Değiştirme c) Lisans Bedelinin Ödenmesi Üçüncü Kişinin Patent İhlalleri Karşısında Zorunlu Lisans Alanın Durumu VII. Zorunlu Lisans Verilmesi Usulü Arabuluculuk Safhası a) Türk Patent Enstitüsü ne Başvuru b) Arabuluculuk Safhası c) Arabuluculuğun Son Bulması Mahkeme Safhası VIII. Zorunlu Lisansın Sona Ermesi MAKALE TÜRK HUKUKUNDA PATENTTEN DOĞAN HAKLAR [İÜHFM, Cilt LV (1997), Sayı 4, s ] I. Patent Kavramı II. Patentten Doğan Hak ve Korumanın Anlamı III. Patentten Doğan Hakkın Özellikleri İnhisari İstifade Yetkisi Mutlak Hak Süreye Bağlı Hak Devir ve Ferağ Konusu Olabilen Hak IV. Patentten Doğan Hakkın Kapsamı Patentten Doğan Hakkın/Korumanın Kapsamını Belirleyen Temel Kriter: İstem veya İstemler a) İstem veya İstemler Kavramı b) İstem veya İstemlerin Yorumu c) Eşdeğerler (Muadiller) Problemi d) İstemin Şekli...332

16 XVI e) İstem veya İstemlerin Değiştirilmesi Halinde Korunma Çevresi Patentten Doğan Hakkın Kapsamı/Bu Hakkın Doğrudan veya Dolayısıyla Kullanılması Yasağı a) Patent Unsurlarının Üçüncü Kişilerce Doğrudan Kullanılması Yasağı aa) Ürün Patentinin Üçüncü Kişilerce Doğrudan Kullanılması Yasağı a1) Patent Konusu Ürünün Üretilmesi a2) Patent Konusu Ürünün Satılması a3) Patent Konusu Ürünün Kullanılması a4) Patent Konusu Ürünün İthal Edilmesi a5) Üretilmek, Kullanılmak, Satılmak veya İthal Edilmek Amacı ile Patent Konusu Ürünün Kişisel İhtiyaçtan Başka Herhangi Bir Nedenle Olursa Olsun Elde Bulundurulması bb) Usul Patentinin Üçüncü Kişilerce Doğrudan Kullanılması Yasağı b1) Patent Konusu Usulün Kullanılması b2) Kullanılmasının Yasak Olduğu Bilinen veya Bilinmesi Gereken Usul Patentinin Kullanılmasının Üçüncü Kişiler Tarafından Başkasına Teklif Edilmesi b3) Patent Konusu Usul ile Doğrudan Doğruya Elde Edilen Ürünlerin Üçüncü Şahıslar Tarafından İzinsiz Olarak; Satışa Sunulması, Kullanılması, İthal Edilmesi, Satışa Sunulmak, Kullanılmak veya İthal Edilmek Üzere Kişisel İhtiyaçtan Başka Herhangi Bir Nedenle Olursa Olsun Elde Bulundurulması cc) Patent Konusu Usul ile Doğrudan Doğruya Elde Edilen Ürün Kavramı b) Patent Unsurlarının Üçüncü Kişilerce Dolayısıyla Kullanılması V. Patent Başvurusundan Doğan Haklar VI. Patentten Doğan Hakların Kapsamının Sınırları Patentten Doğan Hakkın Genel Sınırları a) Sınai veya Ticari Bir Amaç Taşımayan ve Özel Maksatla Sınırlı Kalan Fiiller...342

17 XVII b) Patent Konusu Buluşu İçeren Deneme Amaçlı Fiiller c) Sadece Bir Reçetenin Oluşturulması İçin Eczanelerde Yapılan İlaçların Seri Üretim Olmadan Hazırlanarak Kullanılması ve Bu Şekilde Hazırlanan İlaçlara İlişkin Fiiller d) Patent Konusu Buluşun Paris Anlaşması na Dahil Ülkelerin Gemi veya Uzay Aracı ya da Uçak yahut Kara Nakil Araçlarının Yapımında veya Çalıştırılmasında ya da Bu Araçların İhtiyaçlarının Karşılanmasında, Söz Konusu Araçların Geçici veya Tesadüfi Olarak Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Bulunması Şartı ile Kullanılması (m.75/1 d) e) tarihli Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması nın 27. maddesinde öngörülen fiiller bir devletin hava aracı ile ilgili ise, bu araçlara bu maddenin hükümleri uygulanır Patente Bağlı Hakkın Zaman Bakımından Sınırı Patent Hakkının Mülkiliği Ön Kullanım Hakkı Zorunlu Lisans Patentten Doğan Hakkın Tüketilmesi VII. Önceki Tarihli Patentin Etkisi MAKALE BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ŞAHSEN KULLANMAYA MAHSUS OLARAK ÇOĞALTILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? [Prof. Dr. Kemal Oğuzman a Armağan, İstanbul 2000, s ] I. Bir Fikri Ürün Olarak Bilgisayar Programlarının Eser Niteliği ve Sahibine Sağladığı Haklar II. Bir Mali Hak Olarak Eseri Çoğaltma Hakkı Genel Olarak Çoğaltma Kavramı Çoğaltmanın Bilgisayar Programlarındaki Anlamı III. Fikir ve Sanat Eserlerinin Şahsen Kullanmaya Mahsus Çoğaltılabilmesinin Kapsamı ve Sınırları Genel Olarak Sorunun Ortaya Konulması Şahsen Kullanma İçin Çoğaltma Kavramı a) Çoğaltmanın Şahsen Kullanmak İçin Yapılması b) Kar Amacının Güdülmemesi ve Eser Sahibinin Meşru Menfaatlerine Zarar Verilmemesi IV. Bilgisayar Programlarının Şahsen Kullanmaya Mahsus Çoğaltılabilmesinin Kapsamı ve Sınırları...369

18 XVIII 1. Genel Olarak FSEK teki Düzenleme ve Öğretideki Görüşler Görüşümüz V. Eser Sahibinin Çoğaltma Hakkının İhlalinin Hukuki ve Cezai Sonuçları FSEK Kapsamında Açılabilecek Hukuk ve Ceza Davaları a) Hukuk Davaları b) Ceza Davaları Ceza Kanununda Yer Alan Düzenleme MAKALE MARKA HUKUKUNDA DELİLLERİN TESPİTİ DAVASI [Patent & Marka Dünyası, Yıl 4 (2002), Sayı 12-13, s.10-12] I. Genel Olarak Marka ve Markanın Sahibine Sağlanan Hukuki Koruma II. Delillerin Tespiti Davası Genel Olarak Tespit Davaları Marka KHK da Düzenlenen Delillerin Tespiti Davası MAKALE REKLAMIN ve REKLAM AJANSLARININ FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ [Prof. Dr. Ömer Teoman a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002, s ] I. Genel Olarak Reklam ve Hukuki Niteliği II. Reklam Ajansı Nedir ve Ne Tür Çalışma Yapar? III. Bir Fikri Çaba Ürünü Olarak Reklam Nasıl Ortaya Çıkar? IV. Sorunun Takdimi V. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda Esere Verilen Anlam ve Kanunun Çok Unsurlu Karmaşık Yapılı Fikri Ürünlere Yaklaşımı VI. Reklam Ürününün Mer i Fikri Mülkiyet Hukuku Mevzuatı Kapsamında Korunması Reklam Ürününün İlim ve Edebiyat Eseri, Musiki Eseri, Güzel Sanat Eseri veya Sinema Eseri Sayılması Karmaşık Yapıda Bir Eser Olarak Reklam ve Reklam Taslağı? a) Reklam Ajanslarının Reklam Ürünleri Üzerindeki Haklarının FSEK. m. 10, f.4 ve BK. m.385 Hükümlerine Atfen veya Kıyasen Korunması...398

19 XIX b) Reklam Ürünlerinin İşlenme Eser, Reklam Ajanslarının ise İşlenme Eser Sahibi Olarak Korunması c) Reklam Ürünlerinin Derleme Eser Olarak Değerlendirilmesi d) Karmaşık Bir Yapı Arz Eden Reklam Ürününün De Lege Ferenda Müstakil Bir Eser Kategorisi Olarak Düzenlenmesi VI. Reklam Ajanslarının Fikri Çaba Ürünü Reklam Ürünleri Üzerindeki Haklarının Yasal ve Sözleşmesel Temelde Korunması Konusunda Nihai Tespitler MAKALE ŞEHİR PLANLARI (REHBERLERİ) FİKİR ve SANAT ESERLERİ KANUNU KAPSAMINDA ESER MİDİR? [Bilgi Toplumunda Hukuk- Ünal Tekinalp e Armağan, C.II, İstanbul 2003, s ] I. Sorunun Takdimi II. Yasal Koruma Konusu Eser ve Özellikleri Eser Sahibinin Hususiyeti Şehir Planlarının Eser Türleri İçindeki Yeri III. Şehir Planları Eser midir? IV. Şehir Rehberlerinin Tanıtım ve Reklam Broşürlerinde Kullanılması MAKALE KULLANMAMA NEDENİYLE MARKANIN İPTALİ [I. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, , İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Aralık 2005, s ] I. Markanın Kullanılması Kavramı II. Markanın Kullanılması ile İlgili Esaslar III. Markanın Kullanılmamasının Sonuçları İptal davası Marka hakkı korunur; ancak, hak ihlaline bağlı taleplerde daralma söz konusu olur Başkası Adına Tescil IV. Sorular/Tartışmalar...425

20 XX 24. MAKALE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER SINAİ HAKLARLA İLGİLİ MEVZUATLARINI DÜZENLERKEN NELERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIDIR? [Özel Hukuk Uluslararası Sempozyumu 29/30 Eylül 2005, Kafkas Üniversitesi, Bakü/Azerbeycan] I. Sınai Hak Kavramı, Sınai Hakkın Özellikleri II. Sınai Haklarla İlgili Uluslararası Düzenlemeler III. Sınai Haklar Konusunda Düzenleme Yapılırken veya Uluslararası Anlaşmaya Taraf Olunurken Güdülen Amaçlar IV. Sınai Haklar Konusu Ürünler veya Usuller Bir Ülkeye Nasıl Girer? V. Sınai Haklar Konusu Mevzuatta Düzenlenirken Neler Göz Önünde Bulundurulmalıdır? VI TAŞIMA VE SİGORTA HUKUKU 25. MAKALE KARAYOLU İLE EŞYA TAŞINMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME NİN (CMR) UYGULANMA ŞARTLARI VE ÖNGÖRÜLEN SORUMLULUĞUN ESASLARI (I) [Prof. Dr. Oğuz İmregün e Armağan, İstanbul 1998, s ] I. Genel Olarak II. CMR nin Uygulanma Şartları Taşıma işinin ücret karşılığında yapıldığını öngören bir sözleşme bulunmalıdır Taşıma taşıt aracılığı ile ve karayolunda gerçekleştirilmelidir Taşımanın konusu eşya olmalıdır Eşyanın taşıyıcıya teslim olunduğu yer ile bunun gönderilene teslim edileceği yerin iki ayrı devletin sınırları içinde bulunması ve bunlardan en az birinin CMR ye taraf olması gerekir III. CMR de Öngörülen Sorumluluğun Esasları Taşıyıcının Sorumluluğunu Doğuran Haller CMR de Öngörülen Sorumluluğun Hukuki Niteliği Ziya ve/veya Hasar ile Gecikme Nedeniyle Tazmini Gereken Zararlar...460

21 XXI 26. MAKALE TAŞIYICININ KARAYOLU İLE EŞYA TAŞINMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME DE (CMR) ÖNGÖRÜLEN SORUMLULUĞUNUN ESASLARI (II) [İÜHFM, Cilt LVI (1998), Sayı 1-4, s ] I. Genel Olarak Taşıyıcının Sorumluluğunu Doğuran Haller II. 1. Taşıyıcının Eşyayı Muhafaza Borcuna (Obhutspflicht) Bağlı Ziya ve/veya Hasardan Doğan Sorumluluğu a) Taşıyıcının Muhafaza Borcunun Süresi aa) Teslim Alma (Annahme/Übernahme) bb) Teslim Etme (Ablieferung) b) Taşıyıcının Ziya ve/veya Hasardan Doğan Sorumluluğu aa) Eşyanın Ziyaı bb) Eşyanın Hasara Uğraması Taşıyıcının Gecikmeden (Taşıma Süresinin Aşılmasından) Doğan Sorumluluğu a) Taşıma Süresinin Aşılmasının (Gecikmenin) Anlamı b) Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğunun ve Bu Sorumluluğu Düzenleyen Hükümlerin Hukuki Niteliği c) Gecikmeden Doğan Zarar Kavramı Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri Genel Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri a) Ziya ve/veya Hasar ile Gecikmenin Taşıyıcıya Emir veya Talimat Vermeye Yetkili Kişinin Kusurundan Doğması (CMR m.17/2) b) Talimatın Verilmesine Taşıyıcının Kusuru ile Sebebiyet Vermemesi Kaydı ile Emir ve Talimat Vermeye Yetkili Kişinin Verdiği Talimatın Ziya ve/veya Hasar yahut Gecikmeye Sebep Olması c) Zararın Bizatihi Eşyadaki Ayıptan/Eksiklikten Kaynaklanmış Olması d) Ziya, Hasar veya Gecikmenin Taşıyıcının Kaçınamayacağı ve Sonuçlarını Önleyemeyeceği Bir Olaydan Meydana Gelmesi e) Araçtaki Noksanlıklar Özel Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri a) Tarafların Anlaşmaları ve Bu Anlaşmanın Taşıma Senedine Geçirilmesi Koşuluyla, Taşımanın Üzeri Açık Taşıtla Yapılması (CMR m.17/4 a) b) Ambalajlanmadıkları veya Kötü Ambalajlandıkları Zaman, Özellikleri Gereği Fire Veren veya Hasara Uğrayan Malların Ambalajlanmaması veya Hatalı Ambalajlanmış Olması...488

22 XXII c) Eşyanın Gönderen, Gönderilen veya Bunlar Adına Hareket Eden Kişiler Tarafından Alınması, Taşınması, Yüklenmesi, İstiflenmesi veya Boşaltılması (CMR m.17/4 c) d) Özellikle Kırılma, Paslanma, Çürüme, Kuruma, Normal Fire yahutta Güve ve Haşarattan Kısmen veya Tamamen Zarar Görebilecek Malların Özelliği (CMR m. 17/4 d) e) Sandık veya Paketlerin Üzerindeki Marka veya Numaraların Yetersiz veya Hatalı Olması (CMR m.17/4 e) f) Canlı Hayvan Nakli (CMR m. 17/4 f) III. Taşıyıcının/Gönderen veya Gönderilenin Müterafık Kusuru IV. Zarardan Sorumlu Olan Taşıyıcı Tarafından Ödenecek Tazminat Eşyanın Ziyaı Halinde Eşyanın Hasara Uğraması Halinde Gecikme Halinde Taşıyıcının Sorumluluk Sınırının Genişlemesi a) Ek Bir Ücret Karşılığında Sorumluluk Limitinin Yükseltilmesi veya Bir Menfaatin Sorumluluk Kapsamına Alınması (CMR m. 24 ve 26) aa) CMR m 24 Uyarınca Sorumluluk Limitinin Yükseltilmesi bb) CMR m. 26 Uyarınca Sorumluluk Limitinin Yükseltilmesi cc) Ortak Değerlendirme b) Taşıyıcının Kasdı veya Kasda Eşdeğer Kusurunun Bulunması MAKALE KARAYOLU TAŞIMA KANUNU TASARISI HAKKINDA DÜŞÜNCELER [Prof. Dr. Ömer Teoman a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002, s (Prof. Dr. Hüseyin Ülgen ve Doç. Dr. Abuzer Kendigelen ile birlikte)] I. Giriş II. Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı Hakkında Genel Tespitlerimiz III. Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı Hakkında Özel Tespit ve Değerlendirmelerimiz...509

23 XXIII 28. MAKALE TAKSELİ KARA SİGORTALARINDA ESASLI SURETTE FAHİŞ TAKSENİN HİLE HÜKÜMLERİNDEN HAREKETLE TENKİSİ MÜMKÜN MÜDÜR? [Bilgi Toplumunda Hukuk - Ünal Tekinalp e Armağan, C.I, İstanbul 2003, s (Prof. Dr. Hüseyin Ülgen ile birlikte)] I. Genel Olarak Sigorta Sözleşmesi II. Takseli Sigorta Sözleşmesinin Anlamı III. Takseli Sigorta Sözleşmesinin Kurulması Aşamaları IV. Taksenin Esaslı Surette Fahiş Olması Halinde Hile Hükümlerinin Uygulanabilirliği V. Kara Sigortalarında Taksenin Tenkisi Sorunu VI. Takseli Sigortanın Akit Öncesi İhbar Yükümlülüğü Bağlamında Değerlendirilmesi MAKALE CMR SİGORTASI [Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s ] I. II. Genel Olarak CMR ve CMR de Öngörülen Sorumluluğun Esasları CMR ve Uygulanma Şartları CMR de Düzenlenen Sorumluluk Halleri ve Öngörülen Sorumluluk Sistemi a) Ziya ve/veya Hasar ile Gecikmeden Doğan Sorumluluk b) Ziya ve/veya Hasar ile Gecikme Dışındaki Sorumluluk Halleri CMR de Öngörülen Sorumluluk ve Hukuki Niteliği CMR Sigortası Genel Olarak CMR Sigortasının Sigorta Hukukundaki Yeri a) CMR sigortası bir kara sigortasıdır b) CMR sigortası bir tazminat (zarar) sigortasıdır c) CMR sigortası bir sabit primli sigortadır d) CMR sigortası bir pasif sigortasıdır e) CMR sigortası bir sorumluluk sigortasıdır f) CMR sigortası kara sigortaları alanında bir mal sigortasıdır...549

24 XXIV 3. CMR Sigortasının Hukuk Kaynakları CMR Sigorta Sözleşmesinin Tarafları a) Sigortacı b) Sigortalı c) CMR Sigortasında İlgili Üçüncü Şahıslar CMR Sigortası Teminatının Mahiyeti ve Kapsamı CMR Sigorta Sözleşmesinin Taraflarının Hakları ve Yükümlülükleri a) İhbar Yükümlülüğü aa) Sigorta Ettirenin Akdin Yapıldığı Sıradaki İhbar Yükümlülüğü bb) Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü cc) Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde İhbar Yükümlülüğü b) Koruma Tedbirleri Alma ve İhtimam Yükümü c) Prim Ödeme Yükümü CMR Sigortası ile İlgili Sair Hususlar MAKALE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KARA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU [Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ye Armağan, C.1 Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009 s.919 vd.] I. Genel Olarak Taşıma ve Taşıma Sözleşmesi Genel Olarak Taşıma ve Tabi Olduğu Mevzuat Taşıma Sözleşmesi a) Taşıma Sözleşmesinin Unsurları aa) Taşıma Taahhüdü bb) Ücret b) Sözleşmenin Tarafları aa) Gönderen bb) Taşıyıcı c) İlgililer aa) Gönderilen (Alıcı) bb) Eşyanın Sahibi/Sahipleri Taşıma Sözleşmesinin Kurulması Taşıma Sözleşmesinin Hukuki Niteliği II. Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu...578

25 XXV 1. Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemelere Genel Bakış a) Tarihi Gelişim b) Taşıyıcının Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler aa) Ulusal Düzenlemeler bb) a1) Karayoluyla Taşıma İşleri a2) Denizyoluyla Taşıma İşleri a3) Havayoluyla Taşıma İşleri a4) Demiryoluyla Taşıma İşleri Uluslararası Düzenlemeler b1) İki Taraflı Metinler b2) Çok Taraflı Metinler ) Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımalarını Düzenleyen Konvansiyon: CMR ) Demiryoluyla Uluslararası Eşya taşımlarını Düzenleyen Konvansiyon COTIF/CIM b3) Havayoluyla Uluslararası Taşımaları Düzenleyen Varşova Konvansiyonu ve Protokolleri c) TK da Öngörülen Sorumluluk Halleri aa) bb) cc) Ziya ve Hasar Gecikme Diğer Haller Gecikmeden Doğan Sorumluluk a) Kabul Edilen Sorumluluk İlkesi aa) Genel Açıklama bb) Sistemin Eleştirisi cc) Sorumluluk Hallerinin Farklı Sorumluluk İlkelerinden Hareketle Düzenlenmesinin Nedeni dd) TTK Tasarısında Gecikmeden Doğan Sorumluluk b) Sorumluluk Şartları aa) Eşyanın Taşıyıcı Tarafından Kabulü ve Teslim Alınması a1) Genel Açıklama a2) Teslim Yeri a3) Teslim Zamanı bb) Eşyanın Belirli Bir Süre İçinde Taşınmaması b1) Taşıma Süresi b2) Eşyanın Taşınmaması...598

26 XXVI 1) Genel Olarak ) Özel Haller (Durma/Ara verme) cc) Taşıma Süresinin Aşılması c1) Gönderilene Teslim c2) Teslim Engellerinin Bulunması c3) Gecikme Zararları ve Tazminat Yardımcı ve Alt Taşıyıcıların Fiillerinden Doğan Sorumluluk a) Genel Olarak b) Yardımcıların Fiilleri Dolayısıyla Sorumluluk aa) bb) Yardımcılar Kavramı a1) Taşıyıcının Maiyetinde Çalışanlar a2) Taşıyıcının Kullandığı Kişiler Sorumluluğun Kapsamı ve Şartları c) Alt/Ara Taşıyıcıların Fillerinden Sorumluluk aa) bb) Kavram Sorumluluğun Kapsamı ve Şartları Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması a) Sorumluluktan Kurtulma Halleri aa) bb) Mücbir Sebep a1) Tanım a2) Unsurları a3) İspatı a4) Sözleşmesel Mücbir Sebep Gönderen veya Gönderilenin Fiilleri b) Kanuna Aykırı Sözleşme Kayıtlarının Hukuki Durumu aa) bb) Sorumsuzluk Kayıtları Koyma Yasağı ve Kapsamı Sorumsuzluk Kayıtları Koyma Yasağının İstisnaları Tazminat a) Gecikmeden Doğan Tazminatın Kapsamı b) Tazminat Davası aa) bb) Genel Olarak Davanın Tarafları b1) Davacı b2) Davalı Zamanaşımı a) Kural b) Uygulama Alanı...646

27 XXVII c) Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin İstisnaları d) Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı e) Rücu Davasında Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı III. Sonuç VII YABANCI DİLDE MAKALELER 31. MAKALE DIE BEDEUTUNG DER UNWIRKSAMKEIT NACH ART. 311 THGB - DER RECHTSMIßBRAUCH DER GELTENDMACHUNG DER UNWIRKSAMKEIT [Annales de la Faculté de Droit d Istanbul, Volume 33, Number 50, 2001, s ] I. Sinn und Zweck der qualifizierten Gründung und Nachgründung II. Rechtswirkungen des Verstoßes gegen Art. 311 THGB III. Die Bedeutung der so genannten Unwirksamkeit nach Art. 311 THGB IV. Der Rechtsmißbrauch der Geltendmachung der Wirksamkeit wegen Formmangels MAKALE SIND STADTPLÄNE ALS WERKE IM SINNE VON URHG ANZUSEHEN? [Annales de la Faculté de Droit d Istanbul, Volume 33, Number 50, 2001, s ] I. Problemstellung II. Werk als Gegenstand des Gesetzlichen Schutzes und Seine Eigenschaften Persönliche geistige Schöpfung des Urhebers Die Stellung der Stadtpläne unter den Werkarten III. Sind Stadtpläne Werke? IV. Die Verwendung der Stadtpläne in Vorstellungsbroschüren MAKALE THE REGULATORY FRAMEWORK FOR FOREIGN INVESTMENT IN TURKEY [Amicus Curiae, Journal of the Society for Advanced Legal Studiees, Issue 55, September/October 2004, s.3-7 (Yard. Doç. Dr. Mehmet Nafi Artemel (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi) ile birlikte)] I. Legislative Framework...687

28 XXVIII II. The Competent Authority That is Entrusted with Overseeing Foreign Direct İnvestments III. Fundamental Concepts Introduced by the FDI Law Foreign Investor Foreign Direct Investment IV. Principal Features of the FDI Law Unfettered Investment Opportunities for the Foreign Investor Who Will Enjoy non-discriminatory Treatment Measures to Safeguard Foreign Direct Investments From the Risk of Nationalisation or Expropriation Repatriation of Funds Acquisition of Immovable Property International Arbitration Employment of Foreign Personnel V. Removal of Restrictions on Foreign Investments General Rule: The Removal of the Requirement for Prior Approval The Removal of the Requirement for Minimum Capital Inflow Threshold VI. Liaison Offices: An Exception to the General Rule Where the Requirement for Prior Approval Survives MAKALE ANALYSIS OF THE PROVISIONS REGARDING CARRIAGE OF GOODS BY ROAD IN THE TURKISH COMMERCIAL CODE AND THE DRAFT TURKISH COMMERCIAL CODE [Kompatibilitaet des türkischen und europaeischen Wirtschaftsrechts, Der neue türkiche HGB-Entwurf und benachbarte Rechtsgebiete (3. Teil: Transportrecht), Herausgegeben von Yeşim M. Atamer und Klaus J. Hopt, Max-Planck-Institut für auslaendiches und internationales Privatrecht- Beitraege zum auslendichen und internationelen Privatrecht (91), Mohr Siebeck, 2009 Tübingen, s.67-76] I. Subject Matter II. Overview of the System Regarding Transport under the Regime of the Current Turkish Commercial Code III. Systematization of Transport Law under the Draft Turkish Commercial Code IV. Main Features of the Transport Law Provisions of the Draft Turkish Commercial Code General Aspects Liability of the Carrier...703

29 XXIX a) Present TCC Regime b) Draft TCC Regime V. Innovations introduced by the Fourth Book Regarding Transport Law of the Draft First Chapter: General Provisions Second Chapter: Carriage of Goods Third Chapter: Carriage of Household Goods Fourth Chapter: Carriage Using Various Modes of Transport VIII KARAR ÇEVİRİSİ ÇEVİRİ I (35) İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ NİN HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN 11 MART 1991 TARİHLİ KARARI (BGE 117 II 199) - BENZER AD KULLANMAK SURETİYLE İLTİBAS YARATILMASI - İSİM HAKKININ İHLALİ [Yasa Hukuk Dergisi, Yıl 19, Cilt 1, Sayı 173 (Mayıs 1996/4), s ] I. Olay II. Gerekçelerden ÇEVİRİ II (36) İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ NİN HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN 15 KASIM 1983 TARİHLİ KARARI (BGE 99 II 483 VD)- YABANCI BİR TİCARİ İŞLETMEYE AİT TİCARET UNVANININ AYNEN KULLANILMASI SURETİYLE HAKSIZ REKABET [Yasa Hukuk Dergisi, Yıl 19, Cilt 15, Sayı 173 (Mayıs 1996/4), s ] I. Olay II. Gerekçelerden...718

30 XXX

31 XXXI KISALTMALAR AATUHK : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun AB : Avrupa Birliği ABD : Ankara Barosu Dergisi Abk. : Abkürzung ABl : Amtsblatt AD : Adalet Dergisi AET : Avrupa Ekonomik Topluluğu AG : Aktiengesellshaft/ Anonim ortaklık age : adı geçen eser AktG : Aktiengesetz/Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu Alm / Alman POK : Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu Anh : anhang Anm. : Anmerkung Art. : Artikel AŞ/AO : Anonim Şirket/Anonim Ortaklık AT : Avrupa Topluluğu ATK/eATK : Alman Ticaret Kanunu (HGB)/eski Alman Ticaret Kanunu (a HGB) ATRG : Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi Aufl. : Auflage AÜHF/AÜHFM : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi/Mecmuası b. : bent bak./bkz. : bakınız BankK : Bankalar Kanunu (Bankacılık Kanunu) Batider : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Bd. : Bant BGB : Bürgerliches Gesetzbuch BGBl : Bundesgesetzblatt BGE : Entscheidungen des scweizerishen Bundesgerichts (İsviçre Federal Mahkemesi Kararı) BGH : Bundesgerichtshof BGHZ : Entscheidungen des Bundesgerichtshof in Zivilsachen

32 XXXII BJM : Bundesjustizministerium BK/TBK : Borçlar Kanunu/Türk Borçlar Kanunu BMK : 1980 Tarihli, Eşyanın Multimodal Olarak Uluslararası Taşınması Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Cenevre Konvansiyonu) C. : Cilt CD : Compact Disk (Y) CD : (Yargıtay) Ceza Dairesi CIM : Appendice B á la Convention relative aux transport internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 Règles unifomes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) CIV : Appendice A á la Convention relative aux transport internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 Règles unifomes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) CMR : Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road COTIF : Convention relative aux transport internationaux ferroviaires Diss. : Dissertation dn. / dpn. : dipnot DPT : Devlet Planlama Teşkilatı DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü DYYK : Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu E : Esas ECE : Economic Commission for Europe EEC : European Economic Community Einl. : Einleitung EndTasKHK : Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ETK : tarih ve 865 sayılı Eski Ticaret Kanunu EWG : Europaeische Wİrtschaftsgemeinschaft f. : fıkra FaizK : 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun ff. : Folgende Fn : Fussnote FS : Festschrift FSEK : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu geç. : geçici madde GK : Genel Kurul GRUR : Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

33 XXXIII GVK : Gelir Vergisi Kanunu (Y) HD : (Yargıtay) Hukuk Dairesi HGB : Handelsgesetzbuch (Alman Ticaret Kanunu) HGK : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İBD : İstanbul Barosu Dergisi İBK : İçtihadı Birleştirme Kararı İçtBGK : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu İçtBK : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı İHFM/İÜHFM : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İİBF : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İİD/İc.İf.D. : (Yargıtay) İcra İflas Dairesi İİK : İcra ve İflas Kanunu İKİD : İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi İkt.Mal. : İktisat ve Maliye Dergisi İstBD : İstanbul Barosu Dergisi İsv. BK : İsviçre Borçlar Kanunu İsv. MK : İsviçre Medeni Kanunu İTO : İstanbul Ticaret Odası İÜHFM : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası K. : Karar Karş. : karşılaştırınız KDVK : Katma Değer Vergisi Kanunu KHK : Kanun Hükmünde Kararname Koop K : Kooperatifler Kanunu KTK : tarih ve 232 sayılı Karayolları Trafik Kanunu KVK : Kurumlar Vergisi Kanunu LG : Landsgericht m./md. : madde MarkK : 551 sayılı Markalar Kanunu (mülga) MarkKHK : 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname MHAD : Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi MK : Türk Medeni Kanunu MöHUK : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun MuW : Markenschutz und Wettbewerb, eine Monatsschrift für Marken-, Patent- und Wettbewerbsrecht (Zeitschrift, erschienen ) N/Nr. : Nummer/ Numara/Kenar Numarası NJ : Neue Justiz (Zeitschrift) NJW RR : NJW-Rechtsprechungs-Report (Zeitschrift)

34 XXXIV NJW : Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift) NK/Not K : Noterlik Kanunu OECD : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OLG : Oberlandesgericht OR/Sch.OR : Obligationenrecht/schweizerishes Obligationenrecht ÖBA : Österreichisches Bankarchiv PatentKHK/PHKHK : Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname PCT : Patent İşbirliği Anlaşması Rdn./Rn. : Randnummer/Kenar Numarası RG : Resmi Gazete RGZ : Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen RIW/AWD : Recht der internationalen Wirtschaft (Zeitschrift) RKD : Resmi Kararlar Dergisi S. : Sayı s./sh. : sayfa SAG : Schweizerishe Aktiengesellschaften SerPK : Sermaye Piyasası Kanunu SJZ : Schweizerische Juristen-Zeitung SMK : Sigorta Murakebe Kanunu SPK : Sermaye Piyasası Kurumu sy : sayılı SZW : Schweizeriche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht t. : Tarih TatK : 6763 sayılı Türk Ticaret Kanununun Mer iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TCK : Türk Ceza Kanunu TD : Yargıtay Ticaret Dairesi Teb. : Tebliğ thgb : türkisheshandelsgesetzbuch TK/TTK : Türk Ticaret Kanunu TL : Türk Lirası TPE : Türk Patent Enstitüsü TRIPS : Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması TST : Ticaret Sicili Tüzüğü TTK Tasarısı : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı TTSG : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi UrhG : Urhebergesetz vb : ve benzeri vd : ve devamı

35 XXXV vd. : ve devamı Vol. : Volume vs. : ve sair VUK : Vergi Usul Kanunu WM : Wertpapier-Mitteilungen WPO : World Intellectual Property Organizasyon WTO : World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü-DTÖ) Y. : Yıl Yarg. : Yargıtay YHD/YasaHD : Yasa Hukuk Dergisi YK : Yönetim Kurulu YKD : Yargıtay Kararları Dergisi YSTK : Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yuk. : yukarıda ZGB : Sweizerisches Zivilgezetzbuch ZHR : Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konukursrecht ZIP : Zeitschrift für Wirtschaft und Insolvenzpraxis Ziff. : Ziffer ZPO : Zivilprosessordnung

36 XXXVI

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar.

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. Önsöz içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. III V XIII XVII GİRİŞ '. 1 I. GENEL OLARAK TAŞIMA 1 1. Taşıma Fiili (İşlemi) 1 2. Taşımanın Konusu 2 3. Taşıma Türleri (Kategorileri) 6 4. Taşımada

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten Dr. Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Y.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Yeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI vü İÇİMDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI I. KIYMETLİ EVRAK TERİMİ VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA DUYULAN İHTİYAÇ 1 II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

KÜBRA YETİŞ ŞAMLI TAŞIYICININ/TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI

KÜBRA YETİŞ ŞAMLI TAŞIYICININ/TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI KÜBRA YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ/TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ONUNCU

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Dr. Ersan ATALAY ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (BELGE KARŞILIĞINDA ÖDEME) Beta Yay n No : 2680 Hukuk Dizisi : 1304 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-704 - 5 Copyright

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR

TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR ÖNSÖZ ÖZ ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR İÇİNDEKİLER Sayfa V IX X XI XXIII GİRİŞ VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 1 Bilinci Bölüm TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR I. TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 11 A. UNSURLARI

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN. Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN. Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX BİBLİYOGR AFYA...XXIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Fevzi TOPSOY Adres : Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Telefon : 0 342 211 66 66 6942 E-posta : fevzi.topsoy@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Yrd.

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 13 -. 5-6/1/2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 Üçüncü Bölüm 2. DONATMA İŞTİRAKİ Ders Kitabı:

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI

SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI Dr. Nilgün BAŞALP İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMSUZLUK

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

KARI - KOCANIN HAKLARI

KARI - KOCANIN HAKLARI HERKES İÇİN HUKUK: 22 KARI - KOCANIN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA VE MİRAS HUKUKU HAKLARI Avukat Osman OY Avukat Gerçek Onur OY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3441 Hukuk Dizisi : 1660 1. Baskı - Ağustos

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

ticaret hukukunun genel ilkeleri

ticaret hukukunun genel ilkeleri Prof. Dr. AYŞE NUR BERZEK Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ticaret hukukunun genel ilkeleri 10. Baskı Yay n No : 2935 Hukuk Dizisi : 1445 10. Baskı - Eylül 2013 İSTANBUL

Detaylı

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ i HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY Avukat Nida ERGENÇ 2. Baskı ii Yayın No : 3139 Hukuk Dizisi : 1539 1. Baskı Mart 2009 İSTANBUL 2. Baskı Eylül 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-167

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı