ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2"

Transkript

1 BİRİNCİ YARIYIL ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı, Atatürk reformlarını, Atatürkçülük düşüncesini, Türkiye Cumhuriyetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkelerini öğretmektir. TDL 101 Türk Dili I AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Bu dersin amacı Türk dilinin özelliklerini incelemektir. Türk dilinin yapısı ve temel özellikleri, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserler konu edilmektedir. ECON 101 Ekonomiye Giriş I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı öğrencilere mikroekonomi teorisinin temellerini tanıtmaktır. Derste, kıtlık ve tercihler, arz-talep, piyasa yapıları, fiyatlar, rekabet türleri, tüketici davranışı, emek piyasası ve firma dengesi gibi konular incelenecektir. BIT 101 Temel Bilişim Teknolojileri AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Bu ders bilişim teknolojilerinin kullanımı ve bilişim teknolojileri ile ilgili temel bilgileri içerir. Bilgisayarı oluşturan unsurlar, yazılım ve donanım, yazılım çeşitleri, veri tabanları yönetimi, uygulama programları gibi konular işlenecektir. BUSG 105 İşletmeye Giriş AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste işletme biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramlar öğretilecektir. İşletmenin üretim, finans, pazarlama, araştırma-geliştirme ve yönetim gibi temel fonksiyonları ve bunların birbirleriyle ilişkileri incelenecektir. MATH 101 Matematik I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı matematiğin temellerini, işletme ve ekonomideki uygulamalarını göstermektir. Gerçek sayılar, fonksiyonlar, logaritma, üslü fonksiyonlar, matrisler ve finans matematiğine giriş dersin konuları arasındadır. INTM 101 Davranış Bilimleri AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Dersin amacı; insan davranışını psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi çeşitli bilim dallarından faydalanarak bütünsel bir bakış açısıyla incelemektir. ENGL 101 İngilizce I AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Bu derste İngilizce yazım kuralları, paragrafın yazım sekli, kısa hikâyeler, seçilmiş makaleler ve şiirler üzerinde okuma, tartışma ve farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile ilgili genel bilgiler verilecektir.

2 İKİNCİ YARIYIL ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Atatürk ilkelerinin toplumsal kalkınmadaki yeri ve Atatürk ün önderliğinde verilen milli mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyetinin kurulusu ve temel ilkeleri hakkında bilgi verilecektir. TDL 102 Türk Dili II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Türk dilinin yapısı ve temel özellikleri, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserler incelenmeye devam edilecektir. ECON 102 Ekonomiye Giriş II AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ekonomiye giriş temel dersinin ikinci kısmını oluşturur. Dersin amacı öğrencilere makroekonomi teorisinin temellerini tanıtmaktır. Ders kapsamında milli gelir muhasebesi, enflasyon, kamu harcamaları, açık ekonomide denge, büyüme, para ve banka gibi temel konulara değinilecektir. EHUK 102 Hukukun Temel Kavramları AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Hukukta temel kavram ve ilkeler, hukuk sistemleri, hukukun kaynağı ve dalları, hukukun uygulanması ve yorumu, özgürlük ve hukuki ehliyet, hukuki ilişki kavramı ve tarafları, kanunların uygulanması ve yorumu, irade hürriyeti ve sorumluluk gibi konular anlatılacaktır INTM 102 Pazarlamaya Giriş AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste pazarlama temel kavram ve ilkeleri, farklı pazar yapıları ve bu pazarlarda faaliyet gösteren güçler tanıtılacak; ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım gibi pazarlama fonksiyonları üzerinde durulacaktır. MATH 102 Matematik II AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders işletme, ekonomi ve sosyal bilimler için matematiğin temel ilkeleri ile ilgili bilgi vermeye devam etmektedir. Temel konular: diferansiyel eğri çizimi, integrasyon, tesadüfi değişken, çok değişkenli işlemler. INRE 106 Uluslararası İlişkilere Giriş AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı uluslararası ilişkiler disiplininin temel konularını sunmak ve küreselleşme sürecinin, değişen küresel yönetişim ve küresel düzenin anlaşılması için genel bir çerçeve sunmaktır. Ders küreselleşmenin günümüz dünya siyasi süreçleri ve yapıları üzerindeki etkilerinin nasıl anlaşılması ve açıklanması gerektiği hususunda genel bir çerçeve sunmaktadır. Derste işlenen bazı konular arasında uluslararası toplumun tarihsel gelişimi, uluslararası güvenlik, uluslararası ekonomi politik, küresel ticaret ve finans, uluslararası hukuk ve rejimler, uluslararası örgütler, uluslaşan aktörler, bölgesel bütünleşmeler, çevre, yoksulluk ve kültür gibi konular yer almaktadır. ENGL 102 İngilizce II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Bu derste İngilizce yazım kuralları, paragrafın yazım sekli, kısa hikâyeler, seçilmiş makaleler ve şiirler üzerinde okuma ve tartışma, farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile ilgili genel bilgiler verilecektir.

3 ÜÇÜNCÜ YARIYIL INTM 201 Uluslararası İşletmecilik AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ile pazarların ve firmaların küreselleşmesi konusu üzerinde durulacak, uluslararası işletmecilik konusunda temel kavramlar, uluslararası işletme çevresi, uluslararası işletmecilikte strateji ve fırsatların değerlendirilmesi, uluslararası pazarlara girme ve bu pazarlarda faaliyet gösterme, küresel firmada insan kaynakları yönetimi gibi konular irdelenecektir. INTM 203 Küresel İş Yaşamında İletişim AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders, öğrencilere iş yaşamında ve sosyal yaşamda geniş bir iletişim bakış açısı kazandırmayı amaçlamakla beraber, uluslararası ticarette iletişimin kapsamı ve önemi, kültürler arası ticari ilişkilerdeki rolü ve sözlü-sözsüz iletişim şekilleri üzerinde durularak ele alınmaktadır. ECON 203 Uluslararası İktisat: Teori ve Politika I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders uluslararası mal ve hizmet akımlarına odaklanmakta olup, uluslararası ticaretin nedenleri, uluslararası ticaret kuramları ve gelişimi, tarife ve tarife dışı engeller gibi konular üzerinde durulacaktır. INTM 205 Muhasebeye Giriş AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste muhasebenin temel ilkeleri üzerinde durularak, çift taraflı kayıt sistemi, bilanço eşitliği, varlık ve borç kavramları, temel muhasebe eşitliğine işlemlerin etkisi, muhasebeye konu olan işlemleri kayda alma, nakit ve nakit benzeri varlıklar, ticari alacaklar, ticari borçlar ve stokların detaylı analizi, Stok Envanter Yöntemleri; (LIFO, FIFO, Ağırlıklı Maliyet), geçici mizan hazırlama, bilanço ve gelir tablosu hazırlama konuları işlenecektir. STAT 201 İstatistik I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ile öğrencilerin istatistiğin önemini ve temel kavramlarını tanımlaması ve temel istatistiksel ölçüm ve tahmin metodlarını kullanarak iş yaşamındaki verileri yorumlama yeteneği kazanması amaçlanmaktadır. EHUK 201 Ticaret Hukuku AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı, ticaret hukukunun genel ilkelerini detaylı olarak incelemek ve hukuki işlemler, anlaşmaların sınıflandırılması ve yapılandırılması, şartlı anlaşmalar, müşterek hak ve sorumluluklar, üçüncü kişi lehine yapılan anlaşmalar ve kıymetli evrak hukuku vb. konular üzerinde durmaktır. DÖRDÜNCÜ YARIYIL INTM 202 Uluslararası Pazarlama AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası pazarlamanın temellerini tanıtmaktır. Ders, uluslararası pazarlamanın tanımı ve kavramları, uluslararası pazarlara giriş şekilleri, uluslararası pazarlama karması (4P) gibi temel konuları içermekte ve bu konularda güncel örneklere yer verilmesi amaçlanmaktadır.

4 INTM 204 Dünya Ticareti ve Örgütleri AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Küresel ticaret ve uluslararası ekonomik işbirliğinin tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve küreselleşmenin itici gücü olarak çok taraflı kurumların fonksiyonları ve çalışma prensiplerinin tanıtılacağı derste GATT, Dünya Ticaret Örgütü ve diğer kurumlar (IMF, Dünya Bankası, OECD, UNCTAD, ITC, WCO, ICC, vb.) çerçevesinde oluşan uluslararası ticaret mevzuatı üzerinde durulacaktır. ECON 204 Uluslararası İktisat: Teori ve Politika II AKTS 5, Kredİ (3+0) 3 Uluslararası parasal akımları konu alan bu derste, dış denge ve dengesizliklerin anlamı ve türleri, döviz piyasası işlemleri, döviz kuru dış denge ilişkileri, farklı dış denkleşme mekanizmaları ve dış denge için izlenebilecek politikalar gibi konularda öğrencilerin bilgi ve analiz yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. INTM 206 Dış Ticaret Muhasebesi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Ders özellikle dış ticaret işlemlerinde, karar verme sürecinde yer alan maliyet hesaplamanın temel mantığını vermeyi hedeflemektedir. Ayrıca bu derste maliyet muhasebesi, finansal muhasebe ve dış ticaret muhasebesinde yer alan teoriler, ilkeler ve uygulamalar hakkında temel bilgiler de tanıtılacaktır. Dersin sonunda öğrenciler dış ticaret işlemlerini yorumlayabilecek ve muhasebesini yapacak niteliklere sahip olacaklardır. STAT 202 İstatistik II AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste işletme problemlerinin analizine yardımcı olacak bilgiler sunulacaktır. Öğrencilerin istatistiksel modeller ve teknikler kullanarak verileri yorumlama becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. EHUK 202 Uluslararası Ticaret Hukuku AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı uluslararası ticaret ve yatırımın mevzuat, kurallar ve yükümlülükler açısından anlaşılmasını sağlamaktır. Derste genel olarak mal satışı, sözleşmeler, ticari temsilcilik, mal taşımacılığı, ödemeler, sigorta, vb. konularla ilgili milletlerarası hukuk, uluslararası tahkim ve anlaşmazlık çözüm mekanizmaları üzerinde durulması amaçlanmaktadır. BEŞİNCİ YARIYIL INTM 301 Uluslararası Ticaret Politikası AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Dersin amacı öğrencilerin serbest ticaret ve korumacılık yaklaşımlarının mantığını ve ticaretin ekonomik büyüme, kalkınma ve gelir dağılımına etkilerini kavramalarını sağlayarak, uluslararası ticaret politikalarının günümüzdeki görünümünü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerce uygulanmakta olan dış ticaret ve yatırım politikalarını, bölgesel ekonomik bütünleşme eğilimlerini (bölgesel ticaret bloklarını) incelemektir. BUSG 313 İşletme Finansı AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı öğrencilere kurumsal finans yönetim bakış açısı ile finansın temel ilkelerini tanıtmaktır. Konu başlıkları arasında finansal tablolar analizi, finansal risk ve getiri, paranın bugünkü

5 ve gelecekteki değeri, tahvil ve bono değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, nakit akışı ve finansal planlama, sermaye maliyeti, sermaye bütçelemesi, finansal varlık fiyatlama modeli vb. yer almaktadır. INTM 303 İthalat & İhracat Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders öğrencilere ulusal ve uluslararası mevzuat bağlamında dış ticaret (ithalat ve ihracat) işlemleri yönetiminin temellerini açıklama amacını taşımaktadır. Uluslararası ticaret düzenlemeleri, ihracat ve ihracat faaliyetlerinin mahiyeti, ödeme ve teslim şekilleri, ihracat ve ithalata konu olan ürünler ve piyasalar, ulusal mevzuat, ihracat işlemleri ve belgeleri, ihracat-ithalat planlaması, ihracat ve ithalat yönetiminde güncel gelişmeler, üzerinde durulacak konular arasındadır. ALTINCI YARIYIL INTM 302 Uluslararası Ticaret Finansı AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders, dış ticaretin finansmanına konu araçlar kapsamında küresel piyasaların daha iyi anlaşılmasını hedeflemektedir. Derste dış ticaret finansman usulleri, bankalarca kullandırılan krediler, Eximbank kredileri ve alternatif finansman şekilleri ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. INTM 304 Uluslararası Pazarlama Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ile pazarlama stratejisi geliştirmek için gerekli konular ve araçlar hakkında detaylı bilgi vermek amaçlanmıştır. Durum analizi, strateji geliştirilmesi ve uygulamasını içeren uluslararası pazarlama stratejisi sürecinin öğrencilere kavratılması ve pratiğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. INTM 306 Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Ders kapsamında uluslararası taşımacılık, lojistik ve dağıtım kanalları ayrıntılı şekilde incelenecek olup tedarik zinciri yönetimi bileşenleri, tedarik zinciri entegrasyonu ve bu süreçte kullanılan bilgi teknolojilerinin ve elektronik ticaretin tedarik zinciri yönetimindeki rolü üzerinde durulacaktır. YEDİNCİ YARIYIL INTM 401 Yönetsel Karar Verme AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste üretimden, finansmana, muhasebeden, pazarlamaya kadar işletmeciliğin her alanında kullanım olanağı bulunan temel karar verme tekniklerinden bazıları ele alınacaktır. Bu çerçevede öğrenciler oyun teorisi, modelleme kavramı, doğrusal programlama, ağ modelleri vb. konulara aşina olacaklardır. Bu şekilde, öğrencinin karmaşık, enteraktif ortamlarda stratejik düşünme yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. INTM 403 Girişimcilik ve İş Dizaynı AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste genel olarak girişimciliğin temel kavramları, yeni bir işletme kurma fikrinin nasıl hayata geçirileceği, girişimcilerin karşılaştıkları konular üzerinde durularak öğrencilerin, girişimci olmak için gerek duydukları yeni bakış açıları ve yeni bir işletme fikri yaratma ve uygulama becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. İşletme stratejileri, işletme fonksiyonları, yenilikler ve iş tasarımı konusundaki kuramsal bilgilerin nasıl uygulamaya aktarılacağı irdelenecektir.

6 INTM 405 Türkiye-AB Entegrasyonu AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Derste, genel olarak Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye nin adaylığı ve müzakere süreci dahil olmak üzere, tarihsel, sosyo-kültürel, siyasal ve ekonomik pek çok boyutuyla ele alınacak, entegrasyonun ekonomik ve ticari yönüne ve Türkiye-AB Gümrük Birliğine odaklanılacaktır. Öğrencilerin özellikle AB kurumlarının işleyişini, AB müktesebatını ve Türk mevzuatında bu çerçevede yapılan değişiklik ve uyumlaştırma çalışmalarını kavramaları hedeflenmektedir. SEKİZİNCİ YARIYIL INTM 402 Küresel Ticarette Türkiye AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Türkiye nin dünya ticaretindeki yeri, dünden bugüne Türkiye nin uyguladığı dış ticaret ve ekonomi politikaları ile diğer ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkileri dersin ana konusunu oluşturmaktadır. Derste ayrıca dünya ekonomisindeki son gelişmeler ışığında Türkiye nin rekabet gücü değerlendirilecek, uluslararası düzeyde rekabet edebilen sektörler incelenecektir. INTM 404 Dijital İşletme ve E-Ticaret AKTS 5, Kredi (3+0) 3 İnternet kullanımının yaygınlaşması ve küreselleşmenin etkisiyle oluşan dijital işletme ve E-Ticaret kavramlarının derinlemesine inceleneceği bu dersin amacı, öğrencilerin dijital ortamdaki işletmecilikte başarılı olabilmelerinde rehberlik edecek etkili stratejileri geliştirmelerini ve uygulamalarını sağlamaktır. Derste genel olarak, bir pazarlama aracı olarak e-ticaret, B2C ve B2B üzerinde durulacak, uygun web sitesi tasarımı, E-Ticarette güncel konular (fırsatlar, tehditler vb.) ele alınacak, E-Ticaretin firma stratejisi üzerine etkisi ve önemi irdelenecektir. ESOS 404 Araştırma ve Proje Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Biri araştırma projeleri, diğeri AB ve sosyal projeler olmak üzere iki bölümden oluşan bu derste öğrenciler ilk olarak bir araştırma projesinin tüm aşamalarında dikkate alınması gereken hususları öğrenecekler ve buna uygun olarak kendi ilgi alanlarındaki bir konuda bir araştırma projesi hazırlayacaklardır. Dersin AB ve sosyal projelerle ilgili ikinci bölümünde, proje kavramı, proje döngüsü ve proje hazırlama aşamalarını öğrenerek buna uygun bir proje hazırlama uygulama çalışması yapacaklardır. Bu şekilde bağımsız bir proje hazırlama deneyimi kazanmaları, öğrencilerin iş hayatına hazırlanmaları bakımından destekleyici olacaktır. BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER BEŞİNCİ YARIYIL INTM 331 Uluslararası İşletme Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste, firma ve küresel iş dünyası boyutunda etik farkındalık ve sosyal sorumluluk davranışı üzerinde durulacaktır. Etik kurallar, küresel ve yerel değerler ile bunların uluslararası işletmelerdeki önemi, işletmelerin sorumlu oldukları konular ile sosyal ve toplumsal değerlerin işletmelere etkisi gibi konular ele alınacaktır.

7 INTM 333 Uluslararası Tüketici Davranışları AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste, tüketici davranışının uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler açısından önemi ve kültür kavramının tüketimi nasıl etkilediği üzerinde durulacaktır. Tüketicilerin satın alma süreci, bu süreçte hangi faktörlerden etkilendikleri ve işletmelerin pazarlama stratejilerini geliştirirken tüketici davranışlarının ne derece önemli olduğu incelenecektir. INTM 335 Uluslararası Ekonomik Örgütler AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Uluslararası ekonomik örgütlerin, dünya ekonomisi ve ticaretini nasıl şekillendirdiği ve etkilediği konusunun daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan dersin kapsamında öğrencilere, IMF, Dünya Bankası, OECD, GATT/WTO, UNCTAD, ILO, WHO, FAO, OPEC vb. kuruluşların amaçları, işlevleri ve işleyişleri hakkında bilgi verilecektir. INTM 337 Uluslararası Finansal Piyasalar AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Uluslararası piyasalar ve finansal araçlara yön veren temel kavramlar incelenecek olup, para piyasaları, hisse senedi piyasaları, tahvil piyasaları, opsiyon piyasaları, döviz piyasaları ve uluslararası menkul kıymet piyasalarının yapısı ve denetimi konuları ele alınacaktır. INTM 339 Bütünleşik Pazarlama İletişimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste, uluslararası pazarlama iletişimi temel kavramları üzerinde durulacak olup, pazarlama iletişim karması, uluslararası reklamcılık, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan pazarlama, kişisel satış ve internet pazarlaması ayrıntılı şekilde incelenecektir. INTM 341 Ekonomik ve Ticari Coğrafya AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Ders kapsamında, tarım ve sanayi faaliyetlerinin dünya üzerindeki dağılımı ve özellikleri, bu ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkış nedenleri, dünya ekonomisi içindeki yeri ve ekonomik kalkınma bakımından önemi ele alınacaktır. Dersin amacı, öğrencilerin farklı coğrafyalardaki üretim ve ticaret potansiyelini tanımalarına, ülkelerin ekonomik kalkınma ve küresel ekonomiyle bütünleşme düzeylerini değerlendirmelerine, kısacası uluslararası pazarları tanımalarına aracı olmaktır. INTM 343 Dış Kaynak Kullanımı ve Ulaşım AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste firmaların dış kaynak kullanım hizmetlerine ve ulaştırmaya genel bakış yapılmakta ve dış kaynak kullanım hizmetleri, dünya ticaretinde ulaştırmadaki gelişmeler, ulaştırma modları, intermodal ve multimodal taşımacılık gibi konular üzerinde durulacaktır. ALTINCI YARIYIL INTM 332 Gelişmekte olan Pazarların Dinamikleri AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders gelişmekte olan pazarların yapısı, bu pazarlarda faaliyet gösterecek işletmelerin izlemesi gereken stratejiler üzerine odaklanmaktadır. Bu pazarlarda ihracat ya da yatırım fırsatları arayan işletmeleri bekleyen politik, ekonomik, finansal ve kültürel unsurlar üzerinde durulacaktır. Yönetim, pazarlama, finans ve operasyonel yaklaşımları bütünleştiren stratejiler ders kapsamında incelenecektir.

8 INTM 334 Dış Ticarette Kalite ve Standartlar AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Ders kapsamında kalite kavramının önemi, kalite kontrolü, dış ticarette kalite ve standartlarla ilgili kurallar ve düzenlemeler, yetkili kuruluşlar, dış ticarette kullanılan kalite ve standarda (gıda güvenliği, sağlık, bitki sağlığı, çevre, vb.) uygunluk belgeleri, akreditasyon, gözetim ve denetimler, marka ve patent konuları üzerinde durulacaktır. INTM 336 Uluslararası Pazarlama Araştırması AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Uluslararası ticaretin başarılı olmasında önemli bir paya sahip olan pazarlama araştırmasına odaklanan bu dersin sonunda öğrencilerin, pazarlama araştırması sürecini, araştırma türlerini, veri kaynaklarının belirlenmesini, veri toplama ve analiz yöntemlerini kavramaları ve bir araştırma raporu hazırlamaları beklenmektedir. INTM 338 Dış Pazarlar, Kültürler ve Yurt Dışında İşletmecilik AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Uluslararası ticaret yapan işletmelerin pazarlama planlarını geliştirirken dış pazarlarda hangi faktörlerin etkili olduğu ve uluslararası işletmelerin karşılaştıkları kültürel anlamdaki farklılıkların işletme stratejilerine nasıl yön vereceği dersin ana temasını oluşturmaktadır. INTM 340 Uluslararası Hizmet Pazarlaması AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste hizmet sektöründe (turizm, bankacılık, sigortacılık, ulaştırma, lojistik, danışmanlık, eğitim vb. alanlarda) faaliyet gösteren işletmelerde pazarlama fonksiyonu, bir ürün olarak hizmet tasarımı, hizmetin fiyatlandırılması, iletişim ve dağıtım politikaları, ürün pazarlaması hizmet pazarlaması ayrımı gibi konular incelenecektir. INTM 342 Küresel Firmalar ve Yatırım AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders uluslararası ticari ve finansal işlemlere ilişkin mekanizmalar ekseninde çokuluslu kuruluş ve yatırım uygulamalarını irdelemektedir. Dersle birlikte öğrencilerin, uluslararası yatırımların nedenlerini ve sonuçlarını analiz ederek farklı coğrafi bölgelere yatırım kararını etkileyen unsurları değerlendirme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. INTM 344 Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji AKTS 5, Kredi (3+0) 3 İlk uygarlıklardan modern zamanlara kadar bilimsel ve teknolojik dönüşümlerin ekonomik, ticari ve toplumsal gelişim üzerindeki etkilerini konu alan bu derste, özellikle Orta Çağ sonrası döneme odaklanılacaktır. Bu bağlamda, ulaşım, haberleşme ve iletişim ağlarının genişlemesine, yeni üretim şekillerinin ortaya çıkmasına yol açan teknik gelişmelerin, uluslararası ticaretin gelişimine ve ulusların zenginliğine yaptığı katkı üzerinde durulacaktır. Bu ders ile öğrencilerin özellikle günümüz küreselleşmesine ilişkin olarak yapacakları analizlerde yardımcı olacak altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır. YEDİNCİ YARIYIL INTM 431 Uluslararası Ticarette Güncel Konular AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Günümüzde küreselleşmeye bağlı olarak ülkeler arasında artan karşılıklı bağımlılık, ulusal ekonomilerin başka ülkelerde ortaya çıkan gelişmelerden (örneğin finansal krizler, çevresel felaketler,

9 siyasi karışıklıklar, savaşlar, vs.) kolaylıkla etkilenmesine neden olmaktadır. Öte yandan ülkelerin çevre, istihdam, rekabet, devlet alımları, yatırım ve teknoloji gibi farklı alanlarda uyguladıkları ulusal politikalar da uluslararası rekabete ve dolayısıyla ticarete önemli etkilerde bulunmaktadır. Bu derste dünya ticaretine etki eden veya uluslararası ticaretten etkilenen, dolayısıyla uluslararası ticaret politikası gündeminde yer alan güncel konular tartışılacaktır. INTM 433 Uluslararası Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ile öğrenciler, uluslararası ticarette teslim şekillerini (INCOTERMS 2010) ve ödeme şekillerini öğrenerek uluslararası ticarette çeşitli risklerin yönetilmesi konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir. INTM 435 Uluslararası Marka Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste marka yönetimi teorisinin pratik uygulama örnekleriyle pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Uluslararası pazarlarda marka olma ve marka değeri yaratma, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati sağlama, müşteri değeri, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün geliştirme, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım gibi stratejik önemi olan konular üzerinde durularak marka yönetimi fonksiyonları incelenecektir. INTM 437 Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ile uluslararası ticaretteki risklerin neler olduğu, bunlardan kaçınmak için neler yapılması gerektiği üzerinde durulacaktır. Ticarette belirsizlik ve risk kavramı ile mala ilişkin riskler, ödemeye ve taşımaya ilişkin riskler, piyasa riski (fiyat, döviz ve faiz riski) gibi risklerin nasıl ortadan kaldırılabileceği veya nasıl yönetileceği, vb. konular dersin ana konularını oluşturmaktadır. Bu çerçevede dış ticarette sigorta ve reasürans şirketlerinin rolü, sigorta poliçesi türleri, reasürans anlaşmaları gibi konular da tanıtılacaktır. INTM 439 Uluslararası Stratejik Yönetim AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı uluslararası pazarlarda işletmelerin nasıl strateji oluşturduklarını incelemektir. Pazar analizi ile kendilerini ve rakiplerini değerlendiren işletmelerin mevcut rekabet ortamına uygun stratejileri oluşturma ve uygulama süreçleri ile stratejik yönetim modelleri, üzerinde durulacak ana konulardır. INTM 441 Yönetim Bilgi Sistemleri AKTS 5, Kredi (3+0) 3 İşletmelerde bilgi temel bir kaynaktır ve bilginin işletme içinde doğru şekilde dağıtılması ve doğru yönetilmesi önem kazanmaktadır. Bu nedenle karar verme sistemini hızlandıran ve kolaylaştıran yönetim bilgi sistemlerinin temel kavramlarının ve işleyişinin incelenmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Çeşitli yazılımlar yardımıyla uygulamaya yönelik örnekler verilerek konunun pekiştirilmesi öngörülmektedir. INTM 443 İşletmeler Arası Pazarlama AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Uluslararası ticaret söz konusu olduğunda işletmeler arası (endüstriyel) pazarlama kavramı büyük önem taşımaktadır. Özellikle e-ticaret kavramı ile birlikte, internet üzerinde işletmeler arası pazarlama ya da satış uygulamaları yaygınlaşmıştır. Bu bakımdan ders kapsamında işletmeler arası

10 pazarlama konusunun ana kavramları üzerinde durulması ve güncel örneklerle konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmaktadır. SEKİZİNCİ YARIYIL INTM 432 Uluslararası Satış Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Dersin amacı uluslararası satış yönetimin temel kavramlarına ilişkin teorik bilgi ve uygulamaya yönelik pratik bilgiler sunmaktır. Uluslararası pazarlarda satış potansiyeli yaratmak, bu potansiyeli en etkin şekilde yönetmek, doğru satış ekibini seçmek ve satış gücünün etkinliğinin değerlendirilmesi, üzerinde durulacak ana kavramları oluşturmaktadır. INTM 434 Uluslararası Müzakere Teknikleri AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ile öğrencilerin etkin uzlaşma ve profesyonel ilişki yönetimi konularındaki taktikleri, stratejileri ve prensipleri kavraması sağlanmaktadır. İş ilişkilerinde ve ticari işlemlerde verilecek kararları belirleyen müzakere ilkeleri, çatışma yönetimi ve anlaşmazlıkların etkin bir şekilde çözümünü sağlayacak taktik ve stratejiler üzerinde durulacaktır. INTM 436 Uluslararası Proje Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Dersin amacı öğrencilerin proje oluşturma ve yönetme sürecini öğrenmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında proje yönetimi süreci, proje planlaması (bütçe ve zaman planlaması vb.), proje organizasyonu, proje sırasında karşılaşılabilecek zorluklar, proje yöneticisinin ve takımının sorumlulukları, projenin planlaması ve yürütülmesinde kullanılan MS-Project programı incelenecektir INTM 438 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Finansal raporlama konusunda son yıllarda önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. En belirgin olanı ise dünyanın her yerinde devam eden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyum konusundaki çalışmalardır. Ders kapsamında uluslararası işletmeleri ilgilendiren ve işletmelerde zorunlu hale getirilen bu standartlar üzerinde durulacaktır. INTM 440 Pazarlamada Özel Konular AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste pazarlama dünyasındaki yeni uygulamalar ve trendler ele alınacaktır. Yeni pazarlama kavramları ve işletmelerin bu konudaki uygulamaları dersin ana konusunu oluşturmaktadır. İş dünyasından örnek olay incelemeleri ile konunun pekişmesi sağlanacaktır. INTM 442 Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Ders kapsamında dış ticaret ve gümrük mevzuatında yer alan gümrük rejimleri ve uygulamaları hakkında bilgi verilecek olup, ibraz edilecek belgeler, GTİP, Armonize Sistem, Gümrük Beyannamesi analizi ve gümrük suçları gibi konuların, uygulamalardan örnekler verilerek pekiştirilmesi sağlanacaktır. INTM 444 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Ders kapsamında insan kaynakları yönetiminin temel kavramları ve uluslararası işletmelerdeki insan kaynakları uygulamaları incelenecektir. İnsan kaynakları plânlaması, doğru insan kaynağını bulma,

11 seçme ve yönlendirme, eğitme ve geliştirme, değerlendirme, ücretlendirme, ödüllendirme, iş tatmini ve iş ilişkileri dersin ana konularını oluşturmaktadır.

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER (dersin kodu, içeriği ve kredisi) BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

EK-A DENİZ İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

EK-A DENİZ İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER EK-A DENİZ İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDI AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS MBA511

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

MKÜ REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHİ SNV_Adı SNV_Tarihi SNV_Saati DH_Kodu DH_Adı DH_Bölümü Final

MKÜ REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHİ SNV_Adı SNV_Tarihi SNV_Saati DH_Kodu DH_Adı DH_Bölümü Final Final 09.01.2017 10:00 7502307 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Bankacılık ve Sigortacılık Final 09.01.2017 10:00 7502311 BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU Bankacılık ve Sigortacılık Final 09.01.2017 13:30

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 0102407 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Güz Dönemi Final Sınavı Programı

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Güz Dönemi Final Sınavı Programı Bankacılık Bölümü 1. Sınıf 02.01.2017 09:00 GENEL MATEMATİK 102-104 03.01.2017 09:00 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YGULAMALARI 203-204 03.01.2017 16:00 GENEL MUHASEBE 1 102-103 04.01.2017 15:00 TÜRK DİLİ

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

DERS PROFİLİ. MAN445 Güz 1 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. MAN445 Güz 1 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Ithalat ve İhracat Yönetimi MAN445 Güz 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Yüce

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BORÇLAR HUKUKU Ders No : 00005008 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

IIZ1104 İŞLETME Zorunlu

IIZ1104 İŞLETME Zorunlu İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 1. Yarıyıl Dersleri IYZ1101 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 IUZ1101 İKTİSAT I Zorunlu 3 0.00 0 4.00 IIZ1501 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 IYZ1201

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I.YARIYIL EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ ISL505 Yönetimsel İktisat (3,0) 6 AKTS Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro Ekonomik Analiz

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Derse Baslangıç ve Dersin öneminin kavratılması ile ders materyalleri ve isleme biçimi Dersin Tanıtımı İnternet, Özellikleri ve

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 Ekonomi, fırsat maliyeti, kıtlık, seçim, piyasa ekonomisi,

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

Pazarlama Yönetimi (MGMT 502) Ders Detayları

Pazarlama Yönetimi (MGMT 502) Ders Detayları Pazarlama Yönetimi (MGMT 502) Ders Detayları Ders Adı Pazarlama Yönetimi Ders Kodu MGMT 502 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YAZ OKULU AÇILACAK OLAN DERSLER LİSTESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YAZ OKULU AÇILACAK OLAN DERSLER LİSTESİ * 27 Nisan 2014 TARİHİ 28984 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAZ OKULU AÇILACAK DERSLER LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. *YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ http://www.yasar.edu.tr/news/tr/yaz_ogretimi_yonetmeligi.pdf

Detaylı

DERS PROFİLİ. B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Seçmeli Yrd Doç. Dr. Mısra

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Adı: Araştırma Teknikleri Dersin Kodu: MLY210 Kredi/AKTS: 2 Kredi/4AKTS Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

DERS PROFİLİ. İşletme Finansı MAN322 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. İşletme Finansı MAN322 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İşletme Finansı MAN322 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Doç. Dr. Aydın

Detaylı

DERS PROFİLİ. Finansal Yönetim MAN Güz

DERS PROFİLİ. Finansal Yönetim MAN Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Finansal Yönetim MAN 321 5 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Doç. Dr. Aydın

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme Finansman BBA 343 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 241, BBA 242 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YAZ OKULU AÇILACAK OLAN DERSLER LİSTESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YAZ OKULU AÇILACAK OLAN DERSLER LİSTESİ * 27 Nisan 2014 TARİHİ 28984 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAZ OKULU AÇILACAK DERSLER LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. *YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ http://www.yasar.edu.tr/news/tr/yaz_ogretimi_yonetmeligi.pdf

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Lisans Zorunlu Bülent

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

Seçmeli Ders -2 Seçmeli

Seçmeli Ders -2 Seçmeli KODU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF 1. YARIYIL ADI 5318163 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3 0 3 3 4 5318164 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 0 2 2 3 5318165 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı