Türk Omurga Derneği Stratejik Planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Omurga Derneği 2012-2016 Stratejik Planı"

Transkript

1 GİRİŞ Stratejik plan gerekliliği - Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol haritası özelliğine sahiptir. - Sonuçların elde edilmesine yönelik bir politikanın oluşturulması ve uygulanmasına yönelik temel oluşturur. Stratejik Plan Grubu Oluşturulması Stratejik planı hazırlayacak olan gruba katılacak olan kişilerde olması beklenen özellikler plana konu olan kurum ve toplum içinde belli bir otorite ve güvenilirliğe sahip olması, planın hazırlandığı döneme ve ileri dönem ait analiz ve vizyon geliştirme yetilerinin olması ve hazırlanan planın uygulamaya sokulmasında aktif rol almaya istekli ve yetkili olması sayılabilir. Bu gözle bakıldığında, Türk Omurga Derneği (TOD)'nin stratejik planının geliştirilmesi görevi yönetim kurulu kararıyla dernek başkanı, ikinci başkanlar, sekreter ve yönetim kurulundan gönüllü diğer üyelere ve bu kişilerin önerecekleri uygun görecekleri, yada belirli konularda rapor hazırlamak üzere görevlendirecekleri kişilere verilmiştir.

2 BAŞKANIN ÖNSÖZÜ Türk Omurga Derneği 1990 yılında dönemin çok geniş vizyona sahip omurga cerrahları tarafından kurulduğunda, omurga alt dalı açısından hem ülkemizde hem de dünyada en büyük hedef mesleğimizin tıp meslekleri içindeki özel yerinin belirlenmesi ve omurga alt dalı ile uğraşan meslektaşlarımızın bir araya gelerek akademik ve idari çalışmalar yapabileceği bir platformun oluşturulmasıydı. O günlerde bu hedeflerin önündeki en büyük engelin omurga cerrahisinin ilgili tıp dallarının hiçbiri tarafından ayrı bir dal olarak tanınmaması olduğu düşünülebilir. Her ortopedist ve beyin cerrahı aldığı eğitim sonucu omurga cerrahisini uygulamayı doğal bir hak olarak görmekte ve bu nedenle özel bir eğitime ihtiyaç duymadan icra edilebileceğini düşünmekteydi. Günümüzde bu eğilim büyük ölçüde ortadan kalktı. Her ne kadar henüz resmi olarak bir tıp dalı olarak tanımlanmasa da artık ilgili meslek gruplarının hepsi, omurga cerrahisinin özel eğitim, yoğun çalışma ve fedakarlıklar gerektiren bir bilim dalı olduğunu büyük ölçüde kabul ediyor. Bu duruma bakarak artık dernek olarak görevimizin tamamlandığını ve temsil ettiğimiz mesleğin tanınması ile görevimizin bittiğini söyleyebilir miyiz? Büyük ölçüde hayır. Tanınma ile görevimiz bitmedi, çağımızın getirdiği ve getireceği yeni görevler ve sorunlara her an hazır olmamız gerekiyor. Bu konuyu izninizle biraz açalım ve çağımızın özelliklerine ve bunların getirdiklerine göz atalım. 1. Küreselleşme: Küreselleşme, varlığını kabul etmemiz ve birlikte yaşamamız gereken bir gerçek. Bize neler getirmiştir? a. Bilgi küreselleşti. Artık bölümümüzün ya da ülkemizin konusunda en bilgili kişisi olmanın hiç bir anlamı yok. Bilgiyi yakalamak için daha çok çalışmalıyız. b. Paydaşlarımız küreselleşti. Örnek olarak, tıbbi teknoloji tüm dünyanın teknolojisi haline geldi ve hem yeni teknolojiler geliştirmek hem de teknolojiyi yakalamak için daha çok çalışmamız gerekiyor. c. Rakiplerimiz küreselleşti. Örnek olarak, ülkemizde ve dünyanın her bölgesinde akademik ve mesleki eğitim etkinliklerinde bulunan başka dernekler olduğundan derneğimizin de hem ülkemizde hem de gerekirse dünyanın diğer bölgelerinde benzer etkinliklerde bulunmaya hazır olması gerekiyor. 2. Bilginin evrilme hızı: Dünya üzerinde mevcut bilginin iki misline çıkmasına, mutlak olarak ölçülememekle birlikte, bilginin bir kez evirilmesi adı veriliyor. Günümüzde bu sürenin 15 senenin altına indiği tahmin ediliyor. Kısaca, son 15 senede hiçbir şey yapmadığımızı ve yalnızca mevcut bilgimizi ya da pozisyonumuzu koruduğumuzu farz etsek, şu anda dünyanın yarısı kadar bilgi ve deneyime sahip olurduk. Böyle bir durumu hem kendimiz hem de derneğimiz açısından kabullenmemiz mümkün değil.

3 3. Sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi: Tüm dünyada ve özellikle ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumu yeniden düzenleniyor. Bunun yanında, özellikle ülkemizde sağlık sistemi ciddi değişimler geçiriyor. Şu anda bu değişikliklerin derneğimize ve meslektaşlarımıza neler getireceğini net olarak kestiremiyoruz, bu gelişmelere müdahil de olamıyoruz. Değişen çalışma ortamında bizlerin bu değişime hazır olması gerekiyor. Bu gözlerle baktığımızda, işimizin önderlerimizden daha kolay olmadığı anlaşılıyor. Giderek daha hızlanan ve değişen bir dünyada yaşıyoruz. Günümüze ayak uydurmak ve geleceğe hazır olabilmek için gelecek stratejilerimizi planlamak zorundayız. Stratejik planımızın derneğimize ve tüm meslektaşlarımıza yararlı olacağını ve yol göstereceğini umuyorum. Dr. Emre Acaroğlu TOD Başkanı ( )

4 DURUM ANALİZİ Tarihçe-geribakış bulunan sağlık çalışanlarının tek çatı altında toplanabilmesine aracılık yapmaktır. Aynı dönemde Eurospine derneğine ortak katılımcı olunmuştur. 1. Derneğin Kuruluşu ve Tarihçesi Türk Omurga Derneği, tarihinde İzmir'de bir araya gelen hekimler tarafından kurulmuştur. İlk kuruluşu ortopedi uzmanı olan ve omurga cerrahisine gönül vermiş kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Kuruluş ismi olarak Omurga Cerrahisi Derneği ismi seçilmiştir. Başlangıçta sadece birkaç merkezde ve birkaç hekim tarafından uygulanan omurga cerrahisi, derneğin katkısı ile hızla yaygınlaşmış ve günümüzde tüm ülke çapında hizmet verilir hale gelmiştir. Artık dernek tüm dünyada tanınan ve birçok ciddi dernek ve kurumun ortak çalışmalar için başvurduğu bir konumdadır. Dernek etkinlikleri ile birlikte ilk kez olmak üzere omurga cerrahisi ile ilgili bilimsel çalışmaların paylaşılabilmesi için Journal of Turkish Spine Surgery isimli dergi yayın hayatına başlamış ve halen devam etmektedir. Derneğin çalışma alanının genişletilebilmesi ve yurtdışı derneklerle işbirliği sağlanması amacı ile 2004 yılında gerekli koşullar sağlanarak başvuru yapılmış ve bu sırada yapılan olağanüstü genel kurul ile derneğin ismi Omurga Derneği olarak değiştirilmiştir yılında bakanlar kurulu kararı ile derneğe Türk öneki verilerek adı Türk Omurga Derneği olmuştur. Dernek isminin değiştirilmesindeki temel amaç, omurga cerrahisine gönül vermiş olan ve farklı disiplinlerde 2. Eğitimsel Tarihçe İlk kongrenin düzenlendiği 1990 tarihinden bu yana Türk Omurga Derneği, bir çok kongre, sempozyum, panel, bölgesel toplantılar ve kursları ile eğitim misyonunu kesintisiz olarak sürdürmüştür. Günümüze kadar toplam dokuz kongre düzenlenmiş olup kongrelere katılım oldukça yüksek sayılarda olmaktadır. Programlı ve sistematik eğitim kursları son yıllarda hız kazanmış olup, bu dönemde eğitim komitelerinin yoğun çabaları ile belirlenmiş programlara bağlı kalınarak eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitim programları arasında gezici bursiyerlik de yer almaktadır yılında Eurospine derneğinin Avrupa'da geçerli kabul ettiği bir eğitim

5 programına geçilmiş ve halen Avrupa düzeyinde geçerli bu kurs tabi bulunmaktadır. Dernek mali hesapları yönetim kurulunca onay programına uyum çalışmaları sürmektedir. Omurga Enfeksiyonları ve verilmiş olan bir mali müşavirlik bürosu tarafından yürütülmektedir. Dejeneratif Omurga Hastalıkları isimli kitaplar hazırlanarak basılmış ve üyelere ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Paydaş tanımlaması Yapılan bu eğitim etkinlikleriyle ülkemizdeki omurga cerrahisi disiplini, Omurga hastalıkları, hem hekim olarak hem de hasta olarak, her dünyada saygın bir düzeye ulaşmıştır. toplumun çok önemli bir yüzdesini ilgilendirmektedir. Hemen her ülkede tıbbi literatürün sağladığı kanıta dayalı verilerle birlikte farklı Mali bütçe alternatif tıp uygulamaları ile şekillenen tedavi algoritmaları çoğu Derneğin kuruluşu aşamasında gerekli olan mali kaynak tamamen zaman kontrol edilemez hale gelmektedir. Ülkemizde de durum aynıdır. yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanmıştır. Bu dönemden itibaren İç paydaşlarımızın belirlenmesi bu nedenle önem arz etmektedir. dernek kasası basit usulde bilanço defteri ile kayıt altına alınmıştır. Derneğin ana gelir kaynağı üye aidatları olmakla birlikte, başlangıçta İç paydaşlar: Türk Omurga Derneği'nin üyeleri iç paydaştır. Omurga sembolik olan aidatlar uzun süre değişmemiş ve tüm üyelerin yıllık hastalıklarının tedavisi ile doğrudan uğraşan uzman tıp doktorlarından aidatları genellikle kongrelerde topluca tahsil edilmiştir. Dergi dernek oluşturulmuştur. Bu nedenle ortopedi ve travmatoloji, nöroşirürji, bütçesinin harcandığı temel gider kalemi olmuştur. fiziksel tıp ve rehabilitasyon, algoloji, anestezi, nöroloji, radyoloji uzmanları derneğe üye olabilmektedir. Toplantı düzenlemelerinin profesyonel firmalar tarafından yapılması ve sektörel bir durum kazanması ile kongre ve toplantılar gelir getirici Dış paydaşlar: faaliyet şekline bürünmüştür. Sonuçta dernek kasasına giren toplantı 1. Hastalar ve onları temsil eden sivil toplum kuruluşları (STK) gelirlerinde artma olmuş ve 2010 yılında derneğin iktisadi işletmesi 2. Omurga ile ilgili ulusal meslek kuruluşları kurulmuştur. İşletme kuruluşundan sonra dernek üye aidatları haricinde a. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, tüm dernek gelirleri iktisadi işletme üzerinden yürütülmekte ve vergiye Türk Nöroşirürji Derneği

6 b. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 12. Yüksek Öğretim Kurumu ve Üniversitelerarası Kurul c. Algoloji Derneği, 13. Üniversiteler ve Eğitim Kurumları d. Türk Nöroloji Derneği, 14. Türk Silahlı Kuvvetleri e. Türk Radyoloji Derneği, 15. Dernekler masası, diğer kamu kuruluşları ve yerel yönetimler f. Diğer ilgili meslek kuruluşları 3. Omurga ile ilgili uluslararası meslek kuruluşları Gereksinimlerin Tanımlaması a. Eurospine Derneğin tüm etkinliklerini en fazla fayda ve en az maliyet ile b. Scoliosis Research Society yürütmesinde gereksinimlerin doğru olarak belirlenmesi ve gereksinim c. North American Spine Society dışı maddelerin gündemden çıkartılması önemlidir. Gereksinim d. European Association of Neurosurgical Societies tanımlamaları dört ana başlıkta irdelenmiştir e. American Academy of Orthopaedic Surgeons f. American Academy of Neurological Surgeons 1. Eğitim Gereksinimi g. AOSpine a) Stratejik plan oluşumu ile ilgili eğitim gereksinimlerinin h. Diğerleri karşılanmasında öncelikle kurum içi olanakların etkin olarak 4. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları kullanılması düşünülmektedir. 5. Sağlık Bakanlığı b) Dernek, eğitim hizmetini verebilmek için öncelikle standart 6. Sosyal Güvenlik Kurumu eğitim verebilme yetisine sahip eğitici kadrosu oluşturmak 7. Tıbbi teknoloji ve ürün firmaları ile ilgili kuruluşlar zorundadır. Bünyesinde barındırdığı tıp doktorlarının farklı 8. Kongre organizasyon firmaları derecelerde tecrübeye ve farklı disipline ait olması nedeni ile 9. Adalet Bakanlığı eğitim ihtiyacında bu ortak çalışmada daha önceden kurulmuş 10. Özel sağlık ve meslek sigorta kuruluşları uluslararası derneklerin model olarak alınması daha akılcı 11. Özel Hastaneler Birliği olacaktır. Bu anlamda omurga cerrahisi alanında kabul görmüş

7 uluslararası modellerden faydalanılması en pratik yaklaşım b. Profesyonel hukuki destek almak ve bu konuda paydaşları olacaktır. eğitmek için ülkemiz yasa koyucusunu yakından takip eden ve c) Ülkemize özgü eğitim gerektiren güncel konular da değişimleri güncelleyen bir hukukçudan alınacak eğitim her belirlenmelidir. Bunlardan en önemlisi değişen sağlık sistemi ve düzeydeki grup paydaşı için faydalı bilgi güncellemesi buna bağlı omurga cerrahisini etkileyen konu başlıklarıdır. Bu sağlayacaktır. değişimlerin omurga cerrahisi ile uğraşanlara doğru ve eksiksiz c. Günümüzde eğitsel her türlü etkinliği organize eden, eğitici ile bir şekilde aktarılması bu konudaki eğitimin temel amacı eğitileni en pratik koşullarda karşılaştıran organizasyon olmalıdır. şirketlerinden alınan kongre hizmeti de bir çeşit danışmanlık d) Yanlış tıbbi tedavi' adı altında daha çok gündeme gelen olarak kabul edilmelidir. 'malpraktis' olarak da anılan hukuki sürecin, omurga cerrahisi alanında işleyişi ile ilgili paydaşları eğitmektir. Bu önemli bir 3. Veri Gereksinimi başlıktır ve her farklı olgu ile ülkemizdeki işleyişi Türk Omurga Derneği, politikası ile ilgili önemli konularda sağlıklı güncellenmetedir. kararlar alabilmek için sürecin doğru veri ile beslenmesi gerekir. Bu e) Temel ve klinik bilimler araştırmalarının gerçekleştirilmesi ve konuda makro seviyedeki en önemli veriler ülkemizin ilgili devlet yönlendirilmesi konusunda eğitim gereksinimlerinin kurumlarından elde edilebilir (Türkiye İstatistik Kurumu, SGK ve karşılanması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı, vb). Bununla beraber mikro çevreyi oluşturan ilgili disiplinlerin ana 2. Danışmanlık Gereksinimi derneklerinden (TOTBİD, TND vb) elde edilen veriler, küçük çaplı a. Derneğimiz stratejik planın hazırlanması sürecini kendi üyeleri ama sağlıklı bilgi akışını sağlayacak unsurlar olacaktır. ile yürütme ilkesini benimsemiştir. Stratejik planlama çalışmaları sırasında genel bir danışmanlık hizmeti alınması 4. Mali Kaynak Gereksinimi düşünülmemektedir Derneğimiz stratejik planın hazırlanması için sürecin tamamı ile ilgili

8 ya da sürecin gerektirdiği eğitim ile ilgili bir harcama planlamamıştır. Ancak dernek etkinliklerinin yürütülebilmesi için düzenli gelir akışına gereksinim vardır. e. Medya ile ilişkilerin yetersizliği f. Eğitimli eleman yetersizliği g. Mevcut üye sayısının azlığı h. Derginin yeterince desteklenmemesi GZFT Analizi Fırsatlar a. Dinamik bir uğraşı alanı Güçlü Yanlar: b. Yaşlanan nüfus a. Türk adının olması c. Hasta beklentileri ve eğitim düzeyinin artması b. Uluslar arası temsil yetisi d. Multidisipliner çalışma olanaklarının oluşması c. Geniş bir tabana sahip, multidisipliner bir dernek olması e. Teknolojik gelişim d. Eğitim etkinliklerinde deneyimli olması f. Politik belirsizlik e. Ulusal düzeyde rakipsiz olması g. Kamu yararına çalışmaların arttırılabilmesi f. Dinamik olması g. Maddi kaynaklara sahip olması Tehditler: h. Düzenli yayın organının olması a. Multidisipliner çalışma ortamının kırılganlığı b. Ekonomik kriz Zayıf Yanlar c. Politik belirsizlik a. Düzenli gelir akışı olmaması d. Dünya ve ülkemizdeki sağlık politikaları b.dernek merkezinin olmaması e. Hukuksal alt yapı c. Yasal yaptırım gücünün olmaması d. Kamusal olarak tanınmama

9 KURUMSAL TEMELLER Misyon (Özgörev) Türk Omurga Derneğinin görevleri: Vizyon (Özgörüş) Türk Omurga Derneği, omurga sorunlarının önlenmesi ve etik değerlere sadık kalınarak en iyi şekilde tedavi edilebilmesine yönelik bilgi, tecrübe 1. Omurga tıbbı konusunda bilgi ve teknolojinin mümkün olan en geniş ve teknolojilerin paylaşılması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine tabana ulaştırılması amacıyla etik değerlere ve kanıta dayalı tıp ilkelerine sonuna kadar sadık kalarak eğitim faaliyetleri düzenlemek ya da destek vermek. aracılık, öncülük ve önderlik eder. Temel ilkeler 2. Ülkemizde ve dünyada omurga tıbbının gelişmesine katkıda Türk Omurga Derneğinin Temel ilkeleri: bulunmak ve önderlik etmek; bu amaçla, konusunda teknolojiler geliştirilmesine öncülük etmek, bilimsel araştırmalara olanak, destek ve kaynak sağlamak. Eğitim Araştırma Kanıta dayalı tıp uygulamaları 3. Omurga tıbbı ile uğraşan sağlık elemanları için bilimsel ve akademik Etik ilkelere sonuna kadar bağlı kalınması, ve platform oluşturmak. 4. Ülkemiz omurga camiasını ulusal ve uluslararası paydaş ya da rakip platformlarda temsil etmek ve yüceltmek, ülkemiz omurga tıbbının uluslararası tanınırlık ve saygınlığını arttırmak. Hasta ve hekim haklarına tam ve mutlak saygıdır. PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE TEMELLER Performans alanlarının belirlenmesi 5. Dernek üyelerine sadece bilimsel ve eğitsel olanaklar değil, hukuksal Performans ölçümü; yönetim kurulu etkinlikleri, eğitim, web sitesi, alanda da destek vermek. araştırma, mesleki temsil, mali kaynaklar konularında yapılacaktır. Performans değerlendirmeleri yıllık yapılır. İlgili birimler her yıl mart ayı sonunda performans raporlarını yönetim ve denetim kurullarına sunarlar. Bu kurullar raporları bir ay içinde karara bağlayarak genel

10 kurulda ya da internet üzerinden üyelere duyurur. Performans ölçüm kriterlerinin değerlendirilmesi Yönetim Kurulu: Girdi: Yönetim kurulu üye sayısı Çıktı: Yapılan toplantı sayısı, komite sayısı, hazırlanan rapor sayısı, yanıtlanan e-posta sayısı Verimlilik: Toplantıya katılım oranı, komitelere üyelik oranı, gönderilen e-postalara yanıt oranı Sonuç: Alınan karar sayısı Kalite: Stratejik planda ulaşılan hedef sayısı Eğitim: Girdi: Eğitim için başvurma potansiyeli olan kişi sayısı, eğitici sayısı, maliyet ve zaman Çıktı: Eğitim alan kişi sayısı Verimlilik: Eğitilen kişi başına maliyet, eğitimi tamamlayan kişi başına harcanan zaman Sonuç: Eğitim alan kişilerin baktıkları yıllık omurga hastası sayısı, Araştırma: Girdi: Başvuran proje sayısı, araştırma desteği alan proje sayısı, araştırma komisyonu toplantı sayısı, araştırma komisyonu tarafından hazırlanan rapor sayısı Çıktı: Değerlendirilen proje sayısı, tamamlanan proje sayısı Verimlilik: Proje başına maliyet Sonuç: Proje başına üretilen ortalama yayın ve patent Kalite: Yıllık proje başvuru artış oranı Mesleki Temsil: Girdi: Paydaşlar nezdinde derneğin davetli olduğu temsil sayısı Çıktı: TOD nin paydaşlarla gerçekleştirdiği toplantı sayısı Verimlilik: Paydaşlarla gerçekleştirilen toplantılara katılım oranı Sonuç: Bu toplantılarda gerçekleştirilen sunum ve oturum sayısı Kalite: Dış paydaşlar ve iç paydaşlardan alınan geri bildirimler DERNEĞİN HEDEFLERİ Hedefler ( ): yıllık gerçekleştirdikleri omurga girişimi sayısı. TOD eğitim 1. Eğitim: etkinliklerine katılımdaki yıllık artış oranı. a. TOD, omurga tıbbı ile ilgilenen hekimler, yardımcı sağlık personeli ve hastalar için en güncel ve doğru bilgi kaynağı Kalite: Eğitim alan kişilerin etkinlikleriyle ilgili memnuniyet oranları, olacaktır. geri bildirimler. b. TOD akademik aktivitelerinin (Omurga Kongresi, TOTBİD, TND

11 ve diğer paydaş dernekler ile ortak aktiviteler) eğitim değeri akademik platformda tam yetki ile temsil edecektir. ve kalitesi arttırılacaktır. Bu bağlamda, olabilecek en iyi teorik d. Mesleki temsil kalitesinin arttırılması için paydaş sayısı ve pratik eğitim olanakları araştırılacak ve uygulamaya arttırılacaktır. sokulacaktır. Bu amaç için gerekli durumlarda diğer kurum ve e. Minimal invaziv omurga cerrahisi konusunda bir birim paydaşlarla işbirliğine gidilecektir. oluşturularak ülkemizde bu konuyla ilgili yapılan uygulama ve c. TOD omurga tıbbı konusunda bir ulusal program eğitimlerin denetim altında tutulması sağlanacaktır. oluşturulmasının öncüsü ve önderi olacaktır. Ortak 4. Mali kaynaklar: terminoloji ve tanı-tedavi algoritmaları oluşturulacak, eğitim a. TOD'nin maddi gelirlerinin, hedefleri gerçekleştirecek şekilde müfredatında standardizasyon sağlanacaktır. sürekli ve düzenli olması sağlanacaktır. d. TOD eğitim aktivitelerinin mümkün olan en geniş tabana b. TOD'nin mali kaynakları çeşitlendirilecektir. ulaşması sağlanacaktır. e. Derneğin yayın organı olan Journal of Turkish Spine Surgery Stratejiler ( ): nin uluslararası indekslerde yer alması sağlanacaktır. f. Derneğin web sitesinin sürekli eğitim açısından daha etkin 1. Eğitim: kullanımı sağlanacaktır. Bu amaçla, eğitim hizmetinin a. Eğitim etkinlikleri için olası en geniş yelpaze içinde yeni ulaşılabilirliğini ve etkinliğini arttıracak uzaktan eğitim paydaşlar aranması ve oluşturulması. yöntemlerine yer verilecektir. b. Web sitesi üzerinden uzaktan eğitimin sağlanması için eğitim komitesi altında bir çalışma grubu oluşturulması. 2. Araştırma: c. TOD bünyesinde bir hasta ilişkileri hasta bilgilendirme birimi a. TOD omurga tıbbı ile ilgili bilgi tabanı ve teknolojilerin oluşturularak hastaların en doğru bilgiye en kolay şekilde geliştirilmesi ve genişletilmesine aracılık ve öncülük ulaşmasının sağlanması. yapacaktır. d. TOD'nin kendi başına ya da diğer paydaşlarla ortak b. Omurga tıbbı alanında araştırmaya yönelme özendirilecektir. düzenlediği akademik toplantılarda uydu kurslar, c. Araştırmaya yeterli ve sürekli kaynak aktarılması sağlanacaktır. sempozyumlar vb. gibi eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi. e. Bir TOD eğitmenleri havuzu oluşturulması. Buna yönelik 3. Mesleki temsil: olarak öncelikle eğitmenlerin eğitileceği kurslar a. Omurga tıbbı alanının bir üst ihtisas dalı olması sağlanacaktır. düzenlenmesi, sonrasında kurs ya da sempozyum benzeri b. TOD tüm omurga tıbbı ile ilgili herkesin ortak akademik ve aktivitelerle eğitmenlerin eğitim düzeylerinin güncel eğitim platformu olacaktır. tutulması. c. TOD Türkiye omurga tıbbını tüm dünyada ve her mesleki ve f. Eğitim aktivitelerinin kalitelerinin değerlendirilebilmesi ve

12 denetlenmesi aracılığıyla geri bildirim sistemlerinin b. Uluslararası paydaşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi ve oluşturulması. sürdürülmesi amacıyla ilgili birim oluşturulması. g. Ulusal program oluşturulması için bir komisyon kurulması. c. Ulusal paydaş sayısının arttırılması ve omurga tıbbı ile ilgisi Kurulan komisyonun olası en geniş katılımla ulusal omurga olan tüm STK ile (Nöroloji, Fizik Tedavi, Algoloji, Temel programı oluşturabilmesi için akademik, maddi ve lojistik Bilimler vb.) tanımlanmış ve sürdürülebilir ilişkiler destek sağlanması. geliştirilmesi. Bu amaçla ortak bilimsel aktiviteler h. Kurslar ve toplantılar dışındaki eğitim aktiviteleri için yeni düzenlenmesi kaynak yaratılması. Özellikle bursiyerlik için kullanılmak üzere bağış-sponsorluk programlarının oluşturulması. 4. Mali kaynaklar: i. TOD eğitim aktivitelerine maddi nedenle katılamayanlar için a. TOD'nin şu anda ana gelir kaynağı olan akademik ve eğitsel kısa süreli düşük bütçeli burs programları oluşturulması. etkinliklerin daha karlı hale getirilmesiyle kaynakların arttırılması. 2. Araştırma: b. Üye aidatlarının düzenli tahsilatının sağlanması. a. TOD bünyesinde bir bilimsel araştırmalar komisyonu c. Özel amaçlara (eğitim, araştırma) yönelik maddi kaynak oluşturulması. Bu komisyonun çok merkezli ileriye dönük havuzları oluşturulması, bu konuda mali planlama yapılması. klinik çalışmalar için çalışma grupları oluşturması. d. Mevcut gelir kaynaklarından sağlanan yararın arttırılması b. Araştırma alanları açısından bir kurumsal/ulusal öncelikler amacıyla proje bazlı kaynak sağlanması sistemine geçilmesi, politikası geliştirilmesi. bu amaçla kullanılabilecek projeler üretilmesi c. Yalnızca araştırma amacıyla kullanılacak bir mali kaynak e. Maddi kaynakların çeşitlendirilmesi amacıyla bir halkla havuzu oluşturulması. ilişkiler kampanyası planlanması ve takiben eğitim ve d. Maddi kaynakların çeşitlendirilmesi, tıbbi malzeme ya da araştırmaya kaynak ayıran kurum ve sivil toplum örgütleri ile teknoloji firmaları dışına çıkılarak büyük mali kuruluşlar ve ilişkiye geçilmesi. STK ile ilişkiye geçilmesi. 3. Mesleki temsil: a. Omurga tıbbının icrası ve üst uzmanlık dalı haline gelmesi konusunda yeni politikalar geliştirilmesi amacıyla bir birim oluşturulması. Bu birim tarafından, hizmetlerin ruhsatlandırılmasından fiyatlandırılmasına kadar uzanan bir yelpazede politika ve öneriler geliştirilmesi.

13 DERNEĞİN GELECEĞİ Diğer derneklerle ilişkileri ve rekabet Risk Analizi 1. TTB a. TTB'nin mesleğimizin hukuki olarak zemin kaybetmemesi 1. Küresel riskler yada ilerlemesi konusunda yetersiz kalması a. Tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da ortaya çıkan ekonomik b. TTB'nin derneğimiz ve diğer akademik tıp dernekleri ile krizin derinleşmesi ilişkilerini mevcut düzeyin üzerine çıkarmaması b. Dünya bankasının önerileri ve desteği ile sağlık hizmetleri ve eğitimine ayrılan maddi kaynakların azalması c. Türkiye-AB ilişkilerinde devam eden belirsizliğin Türk ve Avrupa bilimsel dernekleri arasındaki ilişkileri etkilemesi 2. Ulusal ve Uluslararası dernekler a. SSE ile ilişkilerin mevcut düzeyinin altına inmesi ya da 2. Ulusal riskler kesilmesi a. Ülkemizde ciddi bir ekonomik kriz ortaya çıkması olasılığı i. Eğitim programı nedeniyle b. Sağlık hizmetlerinin maliyetlerini düşürme girişimlerinin ii. Uluslararası konjonktürel nedenlerle maddi kaynakların kısıtlanmasına neden olması b. Diğer dernek ve vakıflarla eğitime ve araştırmaya ayrılan c. Sivil toplum örgütlerinin siyasileşmesi kaynaklar üzerinde rekabet 3. Omurga cerrahisine ilişkin riskler a. Omurga hastalıklarının tedavi maliyetleri konusunda giderek artan olumsuz algı oluşması b. Mesleğin saygınlığının erozyona uğraması c. Omurga hastalıkları cerrahisinin en yüksek riskli tıbbi uygulamalardan biri olması nedeniyle giderek artan dava ve tazminat talepleri ile karşılaşılması d. Omurga tıbbı ile ilgilenen meslek grupları arasında karşılıklı zarar verici rekabetin devam etmesi ya da artması

TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY

TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY 1 TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY TÜRK OMURGA DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI 2015-2017 2 İÇİNDEKİLER: 1- ÖNSÖZ 2- GİRİŞ 3- KURUMSAL BAKIŞ a) Özgörev (Misyon) b) Özgörüş (Vizyon) c) Temel İlkeler

Detaylı

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org STRATEJİK PLAN 2014 www.kanser.org 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİM SUNUŞU... 3 RAPOR ÖZETİ... 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ... 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ... 8 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI... 10 1.3. DERNEK

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 Cem TERZİ,

Detaylı

2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu

2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu 2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu Üniversite hastanelerinin yaşadığı sıkıntıların boyutundaki artış göz önünde bulundurulduğunda, kamu adına görevi yapmakta olan bu kurumların önünü açmak

Detaylı

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİ

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1 1 Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Merkez) Stratejik Planlama Komisyonu 2 Prof. Dr.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16 17 NİSAN 2011 / İSTANBUL 1 İçindekiler GİRİŞ... KONUNUN ÖNEMİ... MİSYON, VİZYON

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu YIL: 2013 SAYI:1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 2 Prof. Dr. İskender SAYEK ULUSAL YETERLİK KURULU

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2006 2010) (SÜRÜM 5.0) 1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI İçindekiler Şekiller ve Tablolar Listesi REKTÖRDEN 1 NEDEN STRATEJİK PLANLAMA? 4 I. DOKUZ

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI MEDINE Avrupa Tıp Eğitimi Tematik Ağı DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI Niteliğin Sağlanması Çalışma Grubu DTEF Copenhagen

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI

26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 27.01.2012 İZMİR 26. DÖNEM ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI ÖNSÖZ Şubemizde 2010-2011 yılarını kapsayan 25. dönemde üyelerimizin gönüllü katılımları

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ

YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ YETERLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI, TARİHİ ve SON BAŞVURU TARİHİ NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK SINAVI 22 NİSAN 2011 TARİHİNDE TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ SIRASINDA ANTALYA DA YAPILACAKTIR YETERLİK SINAVINA KATILMA

Detaylı