Türk Omurga Derneği Stratejik Planı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Omurga Derneği 2012-2016 Stratejik Planı"

Transkript

1 GİRİŞ Stratejik plan gerekliliği - Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol haritası özelliğine sahiptir. - Sonuçların elde edilmesine yönelik bir politikanın oluşturulması ve uygulanmasına yönelik temel oluşturur. Stratejik Plan Grubu Oluşturulması Stratejik planı hazırlayacak olan gruba katılacak olan kişilerde olması beklenen özellikler plana konu olan kurum ve toplum içinde belli bir otorite ve güvenilirliğe sahip olması, planın hazırlandığı döneme ve ileri dönem ait analiz ve vizyon geliştirme yetilerinin olması ve hazırlanan planın uygulamaya sokulmasında aktif rol almaya istekli ve yetkili olması sayılabilir. Bu gözle bakıldığında, Türk Omurga Derneği (TOD)'nin stratejik planının geliştirilmesi görevi yönetim kurulu kararıyla dernek başkanı, ikinci başkanlar, sekreter ve yönetim kurulundan gönüllü diğer üyelere ve bu kişilerin önerecekleri uygun görecekleri, yada belirli konularda rapor hazırlamak üzere görevlendirecekleri kişilere verilmiştir.

2 BAŞKANIN ÖNSÖZÜ Türk Omurga Derneği 1990 yılında dönemin çok geniş vizyona sahip omurga cerrahları tarafından kurulduğunda, omurga alt dalı açısından hem ülkemizde hem de dünyada en büyük hedef mesleğimizin tıp meslekleri içindeki özel yerinin belirlenmesi ve omurga alt dalı ile uğraşan meslektaşlarımızın bir araya gelerek akademik ve idari çalışmalar yapabileceği bir platformun oluşturulmasıydı. O günlerde bu hedeflerin önündeki en büyük engelin omurga cerrahisinin ilgili tıp dallarının hiçbiri tarafından ayrı bir dal olarak tanınmaması olduğu düşünülebilir. Her ortopedist ve beyin cerrahı aldığı eğitim sonucu omurga cerrahisini uygulamayı doğal bir hak olarak görmekte ve bu nedenle özel bir eğitime ihtiyaç duymadan icra edilebileceğini düşünmekteydi. Günümüzde bu eğilim büyük ölçüde ortadan kalktı. Her ne kadar henüz resmi olarak bir tıp dalı olarak tanımlanmasa da artık ilgili meslek gruplarının hepsi, omurga cerrahisinin özel eğitim, yoğun çalışma ve fedakarlıklar gerektiren bir bilim dalı olduğunu büyük ölçüde kabul ediyor. Bu duruma bakarak artık dernek olarak görevimizin tamamlandığını ve temsil ettiğimiz mesleğin tanınması ile görevimizin bittiğini söyleyebilir miyiz? Büyük ölçüde hayır. Tanınma ile görevimiz bitmedi, çağımızın getirdiği ve getireceği yeni görevler ve sorunlara her an hazır olmamız gerekiyor. Bu konuyu izninizle biraz açalım ve çağımızın özelliklerine ve bunların getirdiklerine göz atalım. 1. Küreselleşme: Küreselleşme, varlığını kabul etmemiz ve birlikte yaşamamız gereken bir gerçek. Bize neler getirmiştir? a. Bilgi küreselleşti. Artık bölümümüzün ya da ülkemizin konusunda en bilgili kişisi olmanın hiç bir anlamı yok. Bilgiyi yakalamak için daha çok çalışmalıyız. b. Paydaşlarımız küreselleşti. Örnek olarak, tıbbi teknoloji tüm dünyanın teknolojisi haline geldi ve hem yeni teknolojiler geliştirmek hem de teknolojiyi yakalamak için daha çok çalışmamız gerekiyor. c. Rakiplerimiz küreselleşti. Örnek olarak, ülkemizde ve dünyanın her bölgesinde akademik ve mesleki eğitim etkinliklerinde bulunan başka dernekler olduğundan derneğimizin de hem ülkemizde hem de gerekirse dünyanın diğer bölgelerinde benzer etkinliklerde bulunmaya hazır olması gerekiyor. 2. Bilginin evrilme hızı: Dünya üzerinde mevcut bilginin iki misline çıkmasına, mutlak olarak ölçülememekle birlikte, bilginin bir kez evirilmesi adı veriliyor. Günümüzde bu sürenin 15 senenin altına indiği tahmin ediliyor. Kısaca, son 15 senede hiçbir şey yapmadığımızı ve yalnızca mevcut bilgimizi ya da pozisyonumuzu koruduğumuzu farz etsek, şu anda dünyanın yarısı kadar bilgi ve deneyime sahip olurduk. Böyle bir durumu hem kendimiz hem de derneğimiz açısından kabullenmemiz mümkün değil.

3 3. Sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi: Tüm dünyada ve özellikle ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumu yeniden düzenleniyor. Bunun yanında, özellikle ülkemizde sağlık sistemi ciddi değişimler geçiriyor. Şu anda bu değişikliklerin derneğimize ve meslektaşlarımıza neler getireceğini net olarak kestiremiyoruz, bu gelişmelere müdahil de olamıyoruz. Değişen çalışma ortamında bizlerin bu değişime hazır olması gerekiyor. Bu gözlerle baktığımızda, işimizin önderlerimizden daha kolay olmadığı anlaşılıyor. Giderek daha hızlanan ve değişen bir dünyada yaşıyoruz. Günümüze ayak uydurmak ve geleceğe hazır olabilmek için gelecek stratejilerimizi planlamak zorundayız. Stratejik planımızın derneğimize ve tüm meslektaşlarımıza yararlı olacağını ve yol göstereceğini umuyorum. Dr. Emre Acaroğlu TOD Başkanı ( )

4 DURUM ANALİZİ Tarihçe-geribakış bulunan sağlık çalışanlarının tek çatı altında toplanabilmesine aracılık yapmaktır. Aynı dönemde Eurospine derneğine ortak katılımcı olunmuştur. 1. Derneğin Kuruluşu ve Tarihçesi Türk Omurga Derneği, tarihinde İzmir'de bir araya gelen hekimler tarafından kurulmuştur. İlk kuruluşu ortopedi uzmanı olan ve omurga cerrahisine gönül vermiş kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Kuruluş ismi olarak Omurga Cerrahisi Derneği ismi seçilmiştir. Başlangıçta sadece birkaç merkezde ve birkaç hekim tarafından uygulanan omurga cerrahisi, derneğin katkısı ile hızla yaygınlaşmış ve günümüzde tüm ülke çapında hizmet verilir hale gelmiştir. Artık dernek tüm dünyada tanınan ve birçok ciddi dernek ve kurumun ortak çalışmalar için başvurduğu bir konumdadır. Dernek etkinlikleri ile birlikte ilk kez olmak üzere omurga cerrahisi ile ilgili bilimsel çalışmaların paylaşılabilmesi için Journal of Turkish Spine Surgery isimli dergi yayın hayatına başlamış ve halen devam etmektedir. Derneğin çalışma alanının genişletilebilmesi ve yurtdışı derneklerle işbirliği sağlanması amacı ile 2004 yılında gerekli koşullar sağlanarak başvuru yapılmış ve bu sırada yapılan olağanüstü genel kurul ile derneğin ismi Omurga Derneği olarak değiştirilmiştir yılında bakanlar kurulu kararı ile derneğe Türk öneki verilerek adı Türk Omurga Derneği olmuştur. Dernek isminin değiştirilmesindeki temel amaç, omurga cerrahisine gönül vermiş olan ve farklı disiplinlerde 2. Eğitimsel Tarihçe İlk kongrenin düzenlendiği 1990 tarihinden bu yana Türk Omurga Derneği, bir çok kongre, sempozyum, panel, bölgesel toplantılar ve kursları ile eğitim misyonunu kesintisiz olarak sürdürmüştür. Günümüze kadar toplam dokuz kongre düzenlenmiş olup kongrelere katılım oldukça yüksek sayılarda olmaktadır. Programlı ve sistematik eğitim kursları son yıllarda hız kazanmış olup, bu dönemde eğitim komitelerinin yoğun çabaları ile belirlenmiş programlara bağlı kalınarak eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitim programları arasında gezici bursiyerlik de yer almaktadır yılında Eurospine derneğinin Avrupa'da geçerli kabul ettiği bir eğitim

5 programına geçilmiş ve halen Avrupa düzeyinde geçerli bu kurs tabi bulunmaktadır. Dernek mali hesapları yönetim kurulunca onay programına uyum çalışmaları sürmektedir. Omurga Enfeksiyonları ve verilmiş olan bir mali müşavirlik bürosu tarafından yürütülmektedir. Dejeneratif Omurga Hastalıkları isimli kitaplar hazırlanarak basılmış ve üyelere ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Paydaş tanımlaması Yapılan bu eğitim etkinlikleriyle ülkemizdeki omurga cerrahisi disiplini, Omurga hastalıkları, hem hekim olarak hem de hasta olarak, her dünyada saygın bir düzeye ulaşmıştır. toplumun çok önemli bir yüzdesini ilgilendirmektedir. Hemen her ülkede tıbbi literatürün sağladığı kanıta dayalı verilerle birlikte farklı Mali bütçe alternatif tıp uygulamaları ile şekillenen tedavi algoritmaları çoğu Derneğin kuruluşu aşamasında gerekli olan mali kaynak tamamen zaman kontrol edilemez hale gelmektedir. Ülkemizde de durum aynıdır. yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanmıştır. Bu dönemden itibaren İç paydaşlarımızın belirlenmesi bu nedenle önem arz etmektedir. dernek kasası basit usulde bilanço defteri ile kayıt altına alınmıştır. Derneğin ana gelir kaynağı üye aidatları olmakla birlikte, başlangıçta İç paydaşlar: Türk Omurga Derneği'nin üyeleri iç paydaştır. Omurga sembolik olan aidatlar uzun süre değişmemiş ve tüm üyelerin yıllık hastalıklarının tedavisi ile doğrudan uğraşan uzman tıp doktorlarından aidatları genellikle kongrelerde topluca tahsil edilmiştir. Dergi dernek oluşturulmuştur. Bu nedenle ortopedi ve travmatoloji, nöroşirürji, bütçesinin harcandığı temel gider kalemi olmuştur. fiziksel tıp ve rehabilitasyon, algoloji, anestezi, nöroloji, radyoloji uzmanları derneğe üye olabilmektedir. Toplantı düzenlemelerinin profesyonel firmalar tarafından yapılması ve sektörel bir durum kazanması ile kongre ve toplantılar gelir getirici Dış paydaşlar: faaliyet şekline bürünmüştür. Sonuçta dernek kasasına giren toplantı 1. Hastalar ve onları temsil eden sivil toplum kuruluşları (STK) gelirlerinde artma olmuş ve 2010 yılında derneğin iktisadi işletmesi 2. Omurga ile ilgili ulusal meslek kuruluşları kurulmuştur. İşletme kuruluşundan sonra dernek üye aidatları haricinde a. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, tüm dernek gelirleri iktisadi işletme üzerinden yürütülmekte ve vergiye Türk Nöroşirürji Derneği

6 b. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 12. Yüksek Öğretim Kurumu ve Üniversitelerarası Kurul c. Algoloji Derneği, 13. Üniversiteler ve Eğitim Kurumları d. Türk Nöroloji Derneği, 14. Türk Silahlı Kuvvetleri e. Türk Radyoloji Derneği, 15. Dernekler masası, diğer kamu kuruluşları ve yerel yönetimler f. Diğer ilgili meslek kuruluşları 3. Omurga ile ilgili uluslararası meslek kuruluşları Gereksinimlerin Tanımlaması a. Eurospine Derneğin tüm etkinliklerini en fazla fayda ve en az maliyet ile b. Scoliosis Research Society yürütmesinde gereksinimlerin doğru olarak belirlenmesi ve gereksinim c. North American Spine Society dışı maddelerin gündemden çıkartılması önemlidir. Gereksinim d. European Association of Neurosurgical Societies tanımlamaları dört ana başlıkta irdelenmiştir e. American Academy of Orthopaedic Surgeons f. American Academy of Neurological Surgeons 1. Eğitim Gereksinimi g. AOSpine a) Stratejik plan oluşumu ile ilgili eğitim gereksinimlerinin h. Diğerleri karşılanmasında öncelikle kurum içi olanakların etkin olarak 4. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları kullanılması düşünülmektedir. 5. Sağlık Bakanlığı b) Dernek, eğitim hizmetini verebilmek için öncelikle standart 6. Sosyal Güvenlik Kurumu eğitim verebilme yetisine sahip eğitici kadrosu oluşturmak 7. Tıbbi teknoloji ve ürün firmaları ile ilgili kuruluşlar zorundadır. Bünyesinde barındırdığı tıp doktorlarının farklı 8. Kongre organizasyon firmaları derecelerde tecrübeye ve farklı disipline ait olması nedeni ile 9. Adalet Bakanlığı eğitim ihtiyacında bu ortak çalışmada daha önceden kurulmuş 10. Özel sağlık ve meslek sigorta kuruluşları uluslararası derneklerin model olarak alınması daha akılcı 11. Özel Hastaneler Birliği olacaktır. Bu anlamda omurga cerrahisi alanında kabul görmüş

7 uluslararası modellerden faydalanılması en pratik yaklaşım b. Profesyonel hukuki destek almak ve bu konuda paydaşları olacaktır. eğitmek için ülkemiz yasa koyucusunu yakından takip eden ve c) Ülkemize özgü eğitim gerektiren güncel konular da değişimleri güncelleyen bir hukukçudan alınacak eğitim her belirlenmelidir. Bunlardan en önemlisi değişen sağlık sistemi ve düzeydeki grup paydaşı için faydalı bilgi güncellemesi buna bağlı omurga cerrahisini etkileyen konu başlıklarıdır. Bu sağlayacaktır. değişimlerin omurga cerrahisi ile uğraşanlara doğru ve eksiksiz c. Günümüzde eğitsel her türlü etkinliği organize eden, eğitici ile bir şekilde aktarılması bu konudaki eğitimin temel amacı eğitileni en pratik koşullarda karşılaştıran organizasyon olmalıdır. şirketlerinden alınan kongre hizmeti de bir çeşit danışmanlık d) Yanlış tıbbi tedavi' adı altında daha çok gündeme gelen olarak kabul edilmelidir. 'malpraktis' olarak da anılan hukuki sürecin, omurga cerrahisi alanında işleyişi ile ilgili paydaşları eğitmektir. Bu önemli bir 3. Veri Gereksinimi başlıktır ve her farklı olgu ile ülkemizdeki işleyişi Türk Omurga Derneği, politikası ile ilgili önemli konularda sağlıklı güncellenmetedir. kararlar alabilmek için sürecin doğru veri ile beslenmesi gerekir. Bu e) Temel ve klinik bilimler araştırmalarının gerçekleştirilmesi ve konuda makro seviyedeki en önemli veriler ülkemizin ilgili devlet yönlendirilmesi konusunda eğitim gereksinimlerinin kurumlarından elde edilebilir (Türkiye İstatistik Kurumu, SGK ve karşılanması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı, vb). Bununla beraber mikro çevreyi oluşturan ilgili disiplinlerin ana 2. Danışmanlık Gereksinimi derneklerinden (TOTBİD, TND vb) elde edilen veriler, küçük çaplı a. Derneğimiz stratejik planın hazırlanması sürecini kendi üyeleri ama sağlıklı bilgi akışını sağlayacak unsurlar olacaktır. ile yürütme ilkesini benimsemiştir. Stratejik planlama çalışmaları sırasında genel bir danışmanlık hizmeti alınması 4. Mali Kaynak Gereksinimi düşünülmemektedir Derneğimiz stratejik planın hazırlanması için sürecin tamamı ile ilgili

8 ya da sürecin gerektirdiği eğitim ile ilgili bir harcama planlamamıştır. Ancak dernek etkinliklerinin yürütülebilmesi için düzenli gelir akışına gereksinim vardır. e. Medya ile ilişkilerin yetersizliği f. Eğitimli eleman yetersizliği g. Mevcut üye sayısının azlığı h. Derginin yeterince desteklenmemesi GZFT Analizi Fırsatlar a. Dinamik bir uğraşı alanı Güçlü Yanlar: b. Yaşlanan nüfus a. Türk adının olması c. Hasta beklentileri ve eğitim düzeyinin artması b. Uluslar arası temsil yetisi d. Multidisipliner çalışma olanaklarının oluşması c. Geniş bir tabana sahip, multidisipliner bir dernek olması e. Teknolojik gelişim d. Eğitim etkinliklerinde deneyimli olması f. Politik belirsizlik e. Ulusal düzeyde rakipsiz olması g. Kamu yararına çalışmaların arttırılabilmesi f. Dinamik olması g. Maddi kaynaklara sahip olması Tehditler: h. Düzenli yayın organının olması a. Multidisipliner çalışma ortamının kırılganlığı b. Ekonomik kriz Zayıf Yanlar c. Politik belirsizlik a. Düzenli gelir akışı olmaması d. Dünya ve ülkemizdeki sağlık politikaları b.dernek merkezinin olmaması e. Hukuksal alt yapı c. Yasal yaptırım gücünün olmaması d. Kamusal olarak tanınmama

9 KURUMSAL TEMELLER Misyon (Özgörev) Türk Omurga Derneğinin görevleri: Vizyon (Özgörüş) Türk Omurga Derneği, omurga sorunlarının önlenmesi ve etik değerlere sadık kalınarak en iyi şekilde tedavi edilebilmesine yönelik bilgi, tecrübe 1. Omurga tıbbı konusunda bilgi ve teknolojinin mümkün olan en geniş ve teknolojilerin paylaşılması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine tabana ulaştırılması amacıyla etik değerlere ve kanıta dayalı tıp ilkelerine sonuna kadar sadık kalarak eğitim faaliyetleri düzenlemek ya da destek vermek. aracılık, öncülük ve önderlik eder. Temel ilkeler 2. Ülkemizde ve dünyada omurga tıbbının gelişmesine katkıda Türk Omurga Derneğinin Temel ilkeleri: bulunmak ve önderlik etmek; bu amaçla, konusunda teknolojiler geliştirilmesine öncülük etmek, bilimsel araştırmalara olanak, destek ve kaynak sağlamak. Eğitim Araştırma Kanıta dayalı tıp uygulamaları 3. Omurga tıbbı ile uğraşan sağlık elemanları için bilimsel ve akademik Etik ilkelere sonuna kadar bağlı kalınması, ve platform oluşturmak. 4. Ülkemiz omurga camiasını ulusal ve uluslararası paydaş ya da rakip platformlarda temsil etmek ve yüceltmek, ülkemiz omurga tıbbının uluslararası tanınırlık ve saygınlığını arttırmak. Hasta ve hekim haklarına tam ve mutlak saygıdır. PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE TEMELLER Performans alanlarının belirlenmesi 5. Dernek üyelerine sadece bilimsel ve eğitsel olanaklar değil, hukuksal Performans ölçümü; yönetim kurulu etkinlikleri, eğitim, web sitesi, alanda da destek vermek. araştırma, mesleki temsil, mali kaynaklar konularında yapılacaktır. Performans değerlendirmeleri yıllık yapılır. İlgili birimler her yıl mart ayı sonunda performans raporlarını yönetim ve denetim kurullarına sunarlar. Bu kurullar raporları bir ay içinde karara bağlayarak genel

10 kurulda ya da internet üzerinden üyelere duyurur. Performans ölçüm kriterlerinin değerlendirilmesi Yönetim Kurulu: Girdi: Yönetim kurulu üye sayısı Çıktı: Yapılan toplantı sayısı, komite sayısı, hazırlanan rapor sayısı, yanıtlanan e-posta sayısı Verimlilik: Toplantıya katılım oranı, komitelere üyelik oranı, gönderilen e-postalara yanıt oranı Sonuç: Alınan karar sayısı Kalite: Stratejik planda ulaşılan hedef sayısı Eğitim: Girdi: Eğitim için başvurma potansiyeli olan kişi sayısı, eğitici sayısı, maliyet ve zaman Çıktı: Eğitim alan kişi sayısı Verimlilik: Eğitilen kişi başına maliyet, eğitimi tamamlayan kişi başına harcanan zaman Sonuç: Eğitim alan kişilerin baktıkları yıllık omurga hastası sayısı, Araştırma: Girdi: Başvuran proje sayısı, araştırma desteği alan proje sayısı, araştırma komisyonu toplantı sayısı, araştırma komisyonu tarafından hazırlanan rapor sayısı Çıktı: Değerlendirilen proje sayısı, tamamlanan proje sayısı Verimlilik: Proje başına maliyet Sonuç: Proje başına üretilen ortalama yayın ve patent Kalite: Yıllık proje başvuru artış oranı Mesleki Temsil: Girdi: Paydaşlar nezdinde derneğin davetli olduğu temsil sayısı Çıktı: TOD nin paydaşlarla gerçekleştirdiği toplantı sayısı Verimlilik: Paydaşlarla gerçekleştirilen toplantılara katılım oranı Sonuç: Bu toplantılarda gerçekleştirilen sunum ve oturum sayısı Kalite: Dış paydaşlar ve iç paydaşlardan alınan geri bildirimler DERNEĞİN HEDEFLERİ Hedefler ( ): yıllık gerçekleştirdikleri omurga girişimi sayısı. TOD eğitim 1. Eğitim: etkinliklerine katılımdaki yıllık artış oranı. a. TOD, omurga tıbbı ile ilgilenen hekimler, yardımcı sağlık personeli ve hastalar için en güncel ve doğru bilgi kaynağı Kalite: Eğitim alan kişilerin etkinlikleriyle ilgili memnuniyet oranları, olacaktır. geri bildirimler. b. TOD akademik aktivitelerinin (Omurga Kongresi, TOTBİD, TND

11 ve diğer paydaş dernekler ile ortak aktiviteler) eğitim değeri akademik platformda tam yetki ile temsil edecektir. ve kalitesi arttırılacaktır. Bu bağlamda, olabilecek en iyi teorik d. Mesleki temsil kalitesinin arttırılması için paydaş sayısı ve pratik eğitim olanakları araştırılacak ve uygulamaya arttırılacaktır. sokulacaktır. Bu amaç için gerekli durumlarda diğer kurum ve e. Minimal invaziv omurga cerrahisi konusunda bir birim paydaşlarla işbirliğine gidilecektir. oluşturularak ülkemizde bu konuyla ilgili yapılan uygulama ve c. TOD omurga tıbbı konusunda bir ulusal program eğitimlerin denetim altında tutulması sağlanacaktır. oluşturulmasının öncüsü ve önderi olacaktır. Ortak 4. Mali kaynaklar: terminoloji ve tanı-tedavi algoritmaları oluşturulacak, eğitim a. TOD'nin maddi gelirlerinin, hedefleri gerçekleştirecek şekilde müfredatında standardizasyon sağlanacaktır. sürekli ve düzenli olması sağlanacaktır. d. TOD eğitim aktivitelerinin mümkün olan en geniş tabana b. TOD'nin mali kaynakları çeşitlendirilecektir. ulaşması sağlanacaktır. e. Derneğin yayın organı olan Journal of Turkish Spine Surgery Stratejiler ( ): nin uluslararası indekslerde yer alması sağlanacaktır. f. Derneğin web sitesinin sürekli eğitim açısından daha etkin 1. Eğitim: kullanımı sağlanacaktır. Bu amaçla, eğitim hizmetinin a. Eğitim etkinlikleri için olası en geniş yelpaze içinde yeni ulaşılabilirliğini ve etkinliğini arttıracak uzaktan eğitim paydaşlar aranması ve oluşturulması. yöntemlerine yer verilecektir. b. Web sitesi üzerinden uzaktan eğitimin sağlanması için eğitim komitesi altında bir çalışma grubu oluşturulması. 2. Araştırma: c. TOD bünyesinde bir hasta ilişkileri hasta bilgilendirme birimi a. TOD omurga tıbbı ile ilgili bilgi tabanı ve teknolojilerin oluşturularak hastaların en doğru bilgiye en kolay şekilde geliştirilmesi ve genişletilmesine aracılık ve öncülük ulaşmasının sağlanması. yapacaktır. d. TOD'nin kendi başına ya da diğer paydaşlarla ortak b. Omurga tıbbı alanında araştırmaya yönelme özendirilecektir. düzenlediği akademik toplantılarda uydu kurslar, c. Araştırmaya yeterli ve sürekli kaynak aktarılması sağlanacaktır. sempozyumlar vb. gibi eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi. e. Bir TOD eğitmenleri havuzu oluşturulması. Buna yönelik 3. Mesleki temsil: olarak öncelikle eğitmenlerin eğitileceği kurslar a. Omurga tıbbı alanının bir üst ihtisas dalı olması sağlanacaktır. düzenlenmesi, sonrasında kurs ya da sempozyum benzeri b. TOD tüm omurga tıbbı ile ilgili herkesin ortak akademik ve aktivitelerle eğitmenlerin eğitim düzeylerinin güncel eğitim platformu olacaktır. tutulması. c. TOD Türkiye omurga tıbbını tüm dünyada ve her mesleki ve f. Eğitim aktivitelerinin kalitelerinin değerlendirilebilmesi ve

12 denetlenmesi aracılığıyla geri bildirim sistemlerinin b. Uluslararası paydaşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi ve oluşturulması. sürdürülmesi amacıyla ilgili birim oluşturulması. g. Ulusal program oluşturulması için bir komisyon kurulması. c. Ulusal paydaş sayısının arttırılması ve omurga tıbbı ile ilgisi Kurulan komisyonun olası en geniş katılımla ulusal omurga olan tüm STK ile (Nöroloji, Fizik Tedavi, Algoloji, Temel programı oluşturabilmesi için akademik, maddi ve lojistik Bilimler vb.) tanımlanmış ve sürdürülebilir ilişkiler destek sağlanması. geliştirilmesi. Bu amaçla ortak bilimsel aktiviteler h. Kurslar ve toplantılar dışındaki eğitim aktiviteleri için yeni düzenlenmesi kaynak yaratılması. Özellikle bursiyerlik için kullanılmak üzere bağış-sponsorluk programlarının oluşturulması. 4. Mali kaynaklar: i. TOD eğitim aktivitelerine maddi nedenle katılamayanlar için a. TOD'nin şu anda ana gelir kaynağı olan akademik ve eğitsel kısa süreli düşük bütçeli burs programları oluşturulması. etkinliklerin daha karlı hale getirilmesiyle kaynakların arttırılması. 2. Araştırma: b. Üye aidatlarının düzenli tahsilatının sağlanması. a. TOD bünyesinde bir bilimsel araştırmalar komisyonu c. Özel amaçlara (eğitim, araştırma) yönelik maddi kaynak oluşturulması. Bu komisyonun çok merkezli ileriye dönük havuzları oluşturulması, bu konuda mali planlama yapılması. klinik çalışmalar için çalışma grupları oluşturması. d. Mevcut gelir kaynaklarından sağlanan yararın arttırılması b. Araştırma alanları açısından bir kurumsal/ulusal öncelikler amacıyla proje bazlı kaynak sağlanması sistemine geçilmesi, politikası geliştirilmesi. bu amaçla kullanılabilecek projeler üretilmesi c. Yalnızca araştırma amacıyla kullanılacak bir mali kaynak e. Maddi kaynakların çeşitlendirilmesi amacıyla bir halkla havuzu oluşturulması. ilişkiler kampanyası planlanması ve takiben eğitim ve d. Maddi kaynakların çeşitlendirilmesi, tıbbi malzeme ya da araştırmaya kaynak ayıran kurum ve sivil toplum örgütleri ile teknoloji firmaları dışına çıkılarak büyük mali kuruluşlar ve ilişkiye geçilmesi. STK ile ilişkiye geçilmesi. 3. Mesleki temsil: a. Omurga tıbbının icrası ve üst uzmanlık dalı haline gelmesi konusunda yeni politikalar geliştirilmesi amacıyla bir birim oluşturulması. Bu birim tarafından, hizmetlerin ruhsatlandırılmasından fiyatlandırılmasına kadar uzanan bir yelpazede politika ve öneriler geliştirilmesi.

13 DERNEĞİN GELECEĞİ Diğer derneklerle ilişkileri ve rekabet Risk Analizi 1. TTB a. TTB'nin mesleğimizin hukuki olarak zemin kaybetmemesi 1. Küresel riskler yada ilerlemesi konusunda yetersiz kalması a. Tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da ortaya çıkan ekonomik b. TTB'nin derneğimiz ve diğer akademik tıp dernekleri ile krizin derinleşmesi ilişkilerini mevcut düzeyin üzerine çıkarmaması b. Dünya bankasının önerileri ve desteği ile sağlık hizmetleri ve eğitimine ayrılan maddi kaynakların azalması c. Türkiye-AB ilişkilerinde devam eden belirsizliğin Türk ve Avrupa bilimsel dernekleri arasındaki ilişkileri etkilemesi 2. Ulusal ve Uluslararası dernekler a. SSE ile ilişkilerin mevcut düzeyinin altına inmesi ya da 2. Ulusal riskler kesilmesi a. Ülkemizde ciddi bir ekonomik kriz ortaya çıkması olasılığı i. Eğitim programı nedeniyle b. Sağlık hizmetlerinin maliyetlerini düşürme girişimlerinin ii. Uluslararası konjonktürel nedenlerle maddi kaynakların kısıtlanmasına neden olması b. Diğer dernek ve vakıflarla eğitime ve araştırmaya ayrılan c. Sivil toplum örgütlerinin siyasileşmesi kaynaklar üzerinde rekabet 3. Omurga cerrahisine ilişkin riskler a. Omurga hastalıklarının tedavi maliyetleri konusunda giderek artan olumsuz algı oluşması b. Mesleğin saygınlığının erozyona uğraması c. Omurga hastalıkları cerrahisinin en yüksek riskli tıbbi uygulamalardan biri olması nedeniyle giderek artan dava ve tazminat talepleri ile karşılaşılması d. Omurga tıbbı ile ilgilenen meslek grupları arasında karşılıklı zarar verici rekabetin devam etmesi ya da artması

Türk Omurga Derneği 2012-2016 Stratejik Planı

Türk Omurga Derneği 2012-2016 Stratejik Planı Türk Omurga Derneği 2012-2016 Stratejik Planı 1. GİRİŞ Stratejik plan gerekliliği Stratejik plan grubunun oluşturulması 2. BAŞKANIN ÖNSÖZÜ 3. DURUM ANALİZİ Tarihçe-Geribakış i. Derneğin kuruluşu ve tarihçesi

Detaylı

Türk Omurga Derneği Turkish Spine Society

Türk Omurga Derneği Turkish Spine Society Türk Omurga Derneği Turkish Spine Society Türk Omurga Derneği Stratejik Eylem Planı 2013-2015 1. ÖNSÖZ 2. GİRİŞ 3. KURUMSAL BAKIŞ Özgörev (Misyon) Özgörüş (Vizyon) Temel İlkeler 4. DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

1 TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY

1 TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY 1 TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY TÜRK OMURGA DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI 2017-2019 İÇİNDEKİLER: 1- ÖNSÖZ 2- GİRİŞ 3- KURUMSAL BAKIŞ a) Özgörev (Misyon) b) Özgörüş (Vizyon) c) Temel İlkeler

Detaylı

TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY

TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY 1 TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY TÜRK OMURGA DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI 2015-2017 2 İÇİNDEKİLER: 1- ÖNSÖZ 2- GİRİŞ 3- KURUMSAL BAKIŞ a) Özgörev (Misyon) b) Özgörüş (Vizyon) c) Temel İlkeler

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu Stratejik Planı İÇİNDEKİLER: 1- ÖNSÖZ 2- KURUMSAL BAKIŞ

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu Stratejik Planı İÇİNDEKİLER: 1- ÖNSÖZ 2- KURUMSAL BAKIŞ Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu 2017-2019 Stratejik Planı İÇİNDEKİLER: 1- ÖNSÖZ 2- KURUMSAL BAKIŞ a) Özgörev b) Özgörüş 4- Mevcut Durum a) Geçmiş veriler b) Mali

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler;

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler; TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI Toplumsal ve teknolojik gelişmeler mesleğin kapsamını ve dolayısıyla beceri gereksinimlerini değiştirmektedir. Meslekiçi eğitimin misyonu,

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ÇSGB İSGGM, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK, Üniversite Hastaneleri Temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi-MHH,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Sağlık Teknolojilerinin Yönetiminde Teknolojik Değerlendirme. Doç. Dr. Rabia Kahveci

Sağlık Teknolojilerinin Yönetiminde Teknolojik Değerlendirme. Doç. Dr. Rabia Kahveci Sağlık Teknolojilerinin Yönetiminde Teknolojik Değerlendirme Doç. Sağlık teknolojisi bir politik mevzudur Sağlık teknolojisi yönetim stratejileri!! 2 Bir çok ülkede sağlık hizmeti üzerinde büyük yükler

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik Sayın İlgili, Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi ni

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sorumluluk Uyulması gerekli davranış (hukuk) kurallarına aykırı düşmenin hesabını verme durumudur. Sorumluluk Klinik Laboratuvardaki sorumluluklar

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'mizin temel hedeflerinden birisi de ülkemizdeki kalp damar cerrahlarının eğitimlerine

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No /5 Stratejik Amaç : SH. Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi/ANKARA 05 Mayıs 2017 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ, TSKGV nın

Detaylı

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın www.absam.com.tr HAKKIMIZDA ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika,

Detaylı

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28624 YÖNETMELİK Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSKA) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Mustafa Said YILDIZ 04 Haziran 2016, Ankara Sunum Planı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) (TÜSKA) Kuruluş ve Yapılanma Stratejik Plan 2016 Yılı

Detaylı

DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ MİSYONU (Dişhekiminin Kazandığı Yeni Misyonun Çıktıları/Faydaları) ÇALIŞMA GRUBU-1 RAPORU

DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ MİSYONU (Dişhekiminin Kazandığı Yeni Misyonun Çıktıları/Faydaları) ÇALIŞMA GRUBU-1 RAPORU TDB 20.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU FDI 2020 VİZYONU REHBERLİĞİNDE İSTANBUL DEKLARASYONU (26-27-28 Mayıs 2014 Kuşadası, Aydın) DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ

Detaylı

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'mizin temel hedeflerinden birisi de ülkemizdeki kalp damar cerrahlarının eğitimlerine

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırma ve Proje Destek Programı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'mizin temel hedeflerinden birisi de ülkemizdeki kalp damar cerrahlarının eğitimlerine

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Neden RadyoGRAFİ? 2005 yılında kurulan derneğimiz TÜMRAD-DER, 2000 nin üzerinde üyesi ile yaptığı ulusal ve yerel eğitim faaliyetleri, düzenlediği kongreler

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

Ticari Kariyerinize Prestij Katar!

Ticari Kariyerinize Prestij Katar! Ticari Kariyerinize Prestij Katar! www.expertexim.com Expertexim Uluslararası Ticaret Sertifika Kursu Kurs Detayları : Tarih : Güncel kurslarımızı web sitemizden takip edebilirsiniz. www.expertexim.com

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı)

TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı) TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı) 1 Tarihçe Kuruluş: Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Avrupa Klinik Araştırma Altyapıları Ağı (ECRIN) 2004 7. Çerçeve Programı ile büyüme (2012-2015) Amaç:

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞMALARININ AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİSİ Ocak 2016 TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

SAĞLIK HUKUKU TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SAĞLIK HUKUKU TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK HUKUKU TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Sevinç ARSLAN HIZAL 0232 246 49 49 / 205 sevinc.hizal@izmir.edu.tr Enstitü Sekreterliği Elif BADAKAL ESENOĞLU 0232 246

Detaylı

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ÇALIŞTAYIN AMACI ALS hastalarının yaşam kalitesini geliştirmek ve korumak

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EGITIMI ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA OTURUMU 1: Ulusal ve Uluslararasi Baglamda Doktora Egitimi Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr.

Detaylı