OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI"

Transkript

1 OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

2 Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler sinir (C5) Kasın fonksiyonu: Omuz abdüksiyonu başlatır. Humerus başını glenoid fossa içinde dinamik stabilizasyonuna yardımcı olur

3 Supraspinatus kası Bantın kesim şekli/uzunluğu: Y şerit Uygulanan teknik: Kas tekniği (inhibisyon) Hastanın pozisyonu: Omuz protraksiyon ve iç rotasyonda (omuz gövde arkasında addüksiyonda, boyun karşı tarafa lateral fleksiyonda iken de uygulama yapılabilir) Teknik açıklama: Bandın başlangıç bölümü akromion altı -tuberkulum majus üzerine orta-submaksimal germe yaparak yapıştırılır. Y şeridin üst kolu skapulanın spinöz prosesi superiorunda üst ve alt trapez kasları arasından supraspinatus fossada skapulanın medial kenarı hizasına kadar germe yapmadan uygulanır. Y şeridin alt kolu ise spina skapula boyunca skapulanın medial kenarı hizasına kadar kadar germe yapmadan uygulanır

4 İnfraspinatus Kası Origo: Skapulanın infraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus orta bölümü İnnervasyon: Supraskapuler sinir (C5,C6) Kasın fonksiyonu: Omuz dış rotasyonu, humerus başı stabilizasyonu

5 İnfraspinatus Kası Bantın kesim şekli/uzunluğu: Y şerit Uygulanan teknik: Kas tekniği (inhibisyon) Hastanın pozisyonu: Omuz protraksiyon ve iç rotasyonda Teknik açıklama: Bantın başlangıç bölümü akromion altı -tuberkulum majus üzerine orta-submaksimal germe yapılarak uygulanır. Y şeridin üst kolu spina skapulanın inferioru, infraspinatus kası üst kenarı boyunca skapulanın medial kenarı hizasına kadar germe yapmadan Y şeridin alt kolu ise spina skapulanın inferioru boyunca germe yapmadan yapıştırılır

6 Deltoid Kası Origo: Ön deltoid: Klavikulanın lateral üçte birlik bölümünün ön kenar ve üst yüzeyi Orta deltoid: Akromionun laterali Arka deltoid: Spina skapulanın arka sınırı İnsersiyo: Humerus şaftının lateral yüzünün orta bölümünde deltoid çıkıntı (tuberositas deltoidea) İnervasyon: Aksiller sinir (C5, C6) Kasın fonksiyonu: Ön deltoid: Omuz dış rotasyonda iken omuz abdüksiyonu, omuz öne fleksiyonu, zayıf humerus iç rotasyonu Orta deltoid: Omuz iç rotasyonda iken omuz abdüksiyonu, omuz dış rotasyonda iken omuz transvers abdüksiyonu Arka deltoid: Omuz ekstansiyonu

7 Deltoid kası (orta) Uygulanan teknik : kas stimülasyon Pozisyon: Omuz retraksiyonda Bandın başlangıç bölümü akromion lateraline germe yapmadan yapıştırılır Şeridin gövdesi orta deltoid boyunca deltoid çıkıntıya kadar germe yapmadan uygulanır

8 Deltoid kası (ön) Hastanın pozisyonu: Omuz hafif transvers ekstansiyon, dış rotasyonda Bandın başlangıç bölümü klavikulanın lateral üçte birlik bölümünden germe yapmadan (1. Şeridin önünden) yapıştırılır Şeridin gövdesi ön deltoid ön kenarından deltoid çıkıntıya kadar germe yapmadan uygulanır

9 Deltoid kası (arka) Hastanın pozisyonu: Omuz hafif transvers fleksiyon, iç rotasyonda Bandın başlangıç bölümü spina skapulanın arka sınırı ( 1. Şeridin arkasından) germe yapmadan yapıştırılır Şeridin gövdesi arka deltoid arka kenarından deltoid çıkıntıya kadargerme yapmadan uygulanır

10 Biseps Kası Origo: Uzun başı: Skapulanın supraglenoid tüberkülü Kısa başı: Skapulanın korakoid prosesi İnsersiyo: Radiusun tuberositas radii ve yassı bir aponöroz şeklindeki ikinci kirişi ile (aponeurosis bisipitalis) ön kol derin fasyasına karışır İnnervasyon: Müskülokütanöz sinir (C5,C6) Kasın fonksiyonu: Ön kol fleksiyonu, önkol supinasyonu, uzun başı kol abdüksiyonu Kısa başı kol addüksiyonu

11 Biseps Kası Bantın kesim şekli/uzunluğu: X veya Y şerit Uygulanan teknik: Kas tekniği (inhibisyon) Hastanın pozisyonu: Omuz ekstansiyon, abdüksiyon ve dış rotasyonda Teknik açıklama: Bantın başlangıcı tuberositas radii nin 5 cm altından ortasubmaksimal germe yapılarak uygulanır. Y şeridin lateral kolu biseps uzun başı dış kenarı boyunca supraglenoid tüberküle kadar germe yapmadan, Y şeridin arka kolu ise bisepsin kısa başı boyunca korakoid prosese kadar germe yapmadan yapıştırılır

12 Triseps Kası Origo: Uzun başı: Skapulanın infraglenoid tüberkülü Orta başı: Humerusun medial, dorsal bölümü Lateral (distal) başı: Humerusun lateral, dorsal bölümü (lateral intermüsküler septum) İnsersiyo: Ulnanın olekranon prosesi İnnervasyon: Radial sinir (C6,C7), aksiller sinirin bir dalı ( uzun baş) Kasın fonksiyonu: Ön kol (dirsek) ekstansiyonu, omuz addüksiyonu

13 Triseps Kası Bantın kesim şekli/uzunluğu: Bir Y şerit 15 cm uzunluğunda ancak uzunluk hastanın boyuna göre değişebilir veya iki I şerit Uygulanan teknik: Kas tekniği (stimülasyon) Hastanın pozisyonu: Omuz tam abdüksiyon, dirsek tam fleksiyon Teknik açıklama: Şeridin başlangıç bölümü olekranonun birkaç cm altından germe yapmadan (veya çok hafif germe) yapıştırılır. Y şeridin üst kolu triseps lateral başı dış kenarı boyunca infraglenoid tüberküle kadar germe yapmadan,y şeridin arka kolu trisepsin uzun başı iç kenarı boyunca infraglenoid tüberküle kadar germe yapmadan yapıştırılır

14 Teres Minör Kası Origo: Skapulanın lateral (aksiler) kenarının orta bölümü İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus inferior bölümü İnnervasyon: Aksiller sinir (C5,C6) Kasın fonksiyonu: Omuz dış rotasyonu, kolun gövdeye doğru zayıf addüksiyonu, humerus başı depresyonu

15 Teres Minör Kası Bantın kesim şekli/uzunluğu: Y şerit Uygulanan teknik: Kas tekniği (inhibisyon) Hastanın pozisyonu: Omuz protraksiyon, abdüksiyon, horizontal fleksiyon ve iç rotasyonda Teknik açıklama: Bantın başlangıç bölümü tuberkulum majus alt bölümüne orta kuvvetli germe yapılarak yapıştırılır. Y şeridin üst kolu skapulanın aksiller sınırının üst kenarı boyunca germe yapmadan, Y şeridin arka kolu skapulanın aksiller sınırının alt kenarı boyunca germe yapmadan ( veya %15-25 germe yaparak) uygulanır

16 Subskapularis Kası Origo: Skapulanın subskapular fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum minus İnervasyon: Üst ve alt subskapular sinirler (C5,C6) Kasın fonksiyonu: Omuz iç rotasyonu, humerus başı stabilizasyonu, omuz addüksiyonu

17 Subskapularis Kası Bantın kesim şekli/uzunluğu: Y şerit Uygulanan teknik:kas tekniği (stimülasyon) Hastanın pozisyonu:omuz abdüksiyon, öne fleksiyon ve iç rotasyonda Teknik açıklama:uygulamaya tuberkulum minus üzerine germe yapmadan (veya çok hafif germe) başlanır, Y şeridin üst kolu spina skapulanın inferior kenarı altından skapulanın üst kenarı boyunca medial kenarına kadar germe yapmadan, Y şeridin alt kolu skapulanın alt kenarı boyunca germe yapmadan yapıştırılır

18 Korakobrakialis Kası Origo: Skapulanın korakoid prosesi İnsersiyo: Humerusun orta medial bölümü İnnervasyon: Müskülokütanöz sinir (C6,C7) Kasın fonksiyonu: Kolun omuzdan addüksiyonu, kolun omuzdan zayıf öne elevasyonu ve iç rotasyonu

19 Korakobrakialis Kası Bantın kesim şekli/uzunluğu: I şerit Uygulanan teknik: Kas tekniği (stimülasyon) Hastanın pozisyonu: Omuz abdüksiyon, dış rotasyon ve ekstansiyonda Teknik açıklama: Korakoid procesten kasın insersiyosuna germe yapmadan uygulanır

20 Torasik Çıkış Sendromu Uygulanan teknik: Nöral teknik+alan düzeltme tekniği+kas tekniği (inhibisyon) tekniği Bantın kesim şekli/uzunluğu: Nöral teknik için; Skalen boşluk- karpal tünel arası mesafe uzunluğunda 2,5 cm eninde şerit. Alan düzeltme tekniği için; El bileği çevresinin yarısı uzunluğunda I şerit. İnhibisyon tekniği için; 15 cm uzunluğunda 2,5 cm eninde 2 adet I şerit

21 Torasik Çıkış Sendromu Hastanın pozisyonu: Servikal vertebra karşı taraf lateral fleksiyon, el bileği 30 ekstansiyon, önkol supinasyon, dirsek fleksiyon Teknik açıklama: Skalenus anterior ve medius kaslarına inhibisyon tekniği ile I şeritler uygulanır. Boyun karşı tarafa lateral fleksiyonda iken, uzun I şerit sinir tekniği ile karpal tünelden başlayarak, dirsek seviyesinde biraz gevşek olacak şekilde tüm median sinir boyunca skalen boşluğa kadar yapıştırılır. Son olarak el bileğine, alan düzeltme tekniği ile kalın I şerit uygulanır

22 Torasik Çıkış Sendromu Pozisyon: Servikal vertebra karşı taraf lateral fleksiyon Uygulanan teknik: Kas tekniği (inhibisyon) Uygulanan kaslar: Skalenus anterior ve medius kasları

23 Torasik Çıkış Sendromu Uygulanan teknik: Nöral teknik Uygulama: Boyun karşı tarafa lateral fleksiyonda iken, uzun I şerit sinir tekniği ile karpal tünelden başlayarak, dirsek seviyesinde biraz gevşek olacak şekilde tüm median sinir boyunca skalen boşluğa kadar yapıştırılır.

24 Torasik Çıkış Sendromu Uygulanan teknik: Alan düzeltme Uygulama: El bileğine, alan düzeltme tekniği ile kalın I şerit uygulanır

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ

ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ Tuzak nöropatiler tek sinirin özellikle fibro-osseöz bir tünelden geçerken uğradığı mekanik dinamik kompresyona sekonder gelişmektedir. Üst ekstremitede ulnar ve radyal

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

ALT EKSTREMİTE MUAYENESİ. Prof Dr Halil KOYUNCU

ALT EKSTREMİTE MUAYENESİ. Prof Dr Halil KOYUNCU ALT EKSTREMİTE MUAYENESİ Prof Dr Halil KOYUNCU ALT EKSTREMİTE BÖLGELERİ PELVİS DİZ AYAK PELVİS BÖLGESİ KEMİK YAPILARI KOKSA SAKRUM KOKSİKS FEMUR PUBİS PELVİS BÖLGESİ EKLEMLERİ Lumbosakral Sakroiliak eklem

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar E itim / Education B23 Komplikasyonlar Upper Extremity Complications After Stroke Kaan UZUNCA Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Özet Summary

Detaylı

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ YAZAR Doç. Dr. Hikmet BAŞMAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EDİTÖR - REDAKSİYON KURULU Prof. Dr. Naci EKEM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Sumru YURDAKUL Eskişehir

Detaylı

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Boyun kökü apertura thoracis superior ve hemen üzerinde yer alan bölgedir. Apertura thoracis superior, önde manubrium sterni, yanlarda 1.costalar

Detaylı

5. MİLLİ EL CERRAHİSİ ve ÜST EKSTREMİTE KONGRE KİTABI

5. MİLLİ EL CERRAHİSİ ve ÜST EKSTREMİTE KONGRE KİTABI 5. MİLLİ EL CERRAHİSİ ve ÜST EKSTREMİTE KONGRE KİTABI (26-29 Ekim 1996, Denizli-Pamukkale) Derleyen ve Yayınlıyan Rıdvan EGE TÜRK EL CERRAHİ DERNEĞİ Yayınlarından 1996 1 TURK EL CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ ADLİ TIP DERNEĞİ Editörler: Uz. Dr. Sadullah Güzel Doç. Dr.

Detaylı

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ Kronun Tamamlanması 3-4 Yaş Erüpsüyon 6 Yaş Kökün Tamamlanması 9 10 Yaş Diş Boyu 22.0 mm Kron Boyu 8.0 mm Kök Boyu 12.9 mm (Mezyobukkal) 12.7mm (Distobukkal)

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. DĠġ PROTEZ. ÜST MOLAR DĠġLER 724DC0006

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. DĠġ PROTEZ. ÜST MOLAR DĠġLER 724DC0006 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DĠġ PROTEZ ÜST MOLAR DĠġLER 724DC0006 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0428 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Erişkin radius distal uç kırıklarında konservatif

Detaylı

PARKİNSON HASTASI KİŞİLER İÇİN EGZERSİZ KILAVUZU

PARKİNSON HASTASI KİŞİLER İÇİN EGZERSİZ KILAVUZU PARKİNSON HASTASI KİŞİLER İÇİN EGZERSİZ KILAVUZU Parkinson Hastalığına sahip olmak aktif yaşantıyı bırakıp gün boyu oturmak anlamına gelmez. Hatta bu durumun tersi daha doğrudur. Aktif bir yaşam biçimine

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

Aks yük hesaplamaları. Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi

Aks yük hesaplamaları. Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi Kamyonları kullanan tüm taşıma tipleri kamyon şasisinin belli bir üstyapı tarafından desteklenmesini gerektirir. Aks yükü hesaplamalarının amacı

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Kardiyovasküler sistem içinde kanın vücuda dağıldığı kapalı bir ağ sistemidir. Bu sistem kanı vücuda pompalayan kalp ve kanın vücuda

Detaylı

İLAÇ ENJEKSİYONUNA BAĞLI SİYATİK SİNİR YARALANMASI: BİR KOMPLİKASYON MUDUR? INJECTION-INDUCED SCIATIC NERVE INJURY: IS IT A COMPLICATION?

İLAÇ ENJEKSİYONUNA BAĞLI SİYATİK SİNİR YARALANMASI: BİR KOMPLİKASYON MUDUR? INJECTION-INDUCED SCIATIC NERVE INJURY: IS IT A COMPLICATION? AÜTD 2004 65 İLAÇ ENJEKSİYONUNA BAĞLI SİYATİK SİNİR YARALANMASI: BİR KOMPLİKASYON MUDUR? INJECTION-INDUCED SCIATIC NERVE INJURY: IS IT A COMPLICATION? Hakan Hadi KADIOĞLU Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK ANALİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK ANALİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB, BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ : Doç. Dr. MEHMET KÜLEKÇİ FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK

Detaylı

Yumuşak ağırlık topları ile Fit olun Günlük çalışmalarınızda yol gösterecek profesyonel rehber

Yumuşak ağırlık topları ile Fit olun Günlük çalışmalarınızda yol gösterecek profesyonel rehber ISRARLA ORJİNAL Ü R Ü N Yumuşak ağırlık topları ile Fit olun Günlük çalışmalarınızda yol gösterecek profesyonel rehber İ N İ S T E Y www.thera-band.com.tr 1 İçerik Giriş 2 Yumuşak Ağırlık Topları...3 Materyal

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 11 Hiatus aorticus, diafragma krusları arasında olup T 12 düzeyindedir. Önden lig.arcuatum medianum ile sarılır. İçinden aorta, duc.thoracicus ile bazen v.azygos geçer. 194. PLEXUS

Detaylı