Hayır açıkla alar ör ek olarak veril iştir. Evet. Ko u Başlığı. Soru lu Kişi Tarih. Kontrol Listesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayır açıkla alar ör ek olarak veril iştir. Evet. Ko u Başlığı. Soru lu Kişi Tarih. Kontrol Listesi"
  • Oz Usta
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Ö)EL GÜVENLİK FAALİYETİNİN Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı Ö)EL GÜVENLİK BÜROLARI VE Ö)EL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN Hİ)MET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL DURUMLAR Özel güvelik üroları ve hizmet verilen alanlarda zei, kaya veya düşeyi öleyeek şekilde tasarlaıştır. Özel güvelik üroları ve hizmet verilen alanlardaki tüm ca yüzeyler uygu şekilde monte ediliş, yüzeyler üzeride kırık veya çatlak uluaaktadır. Özel güvelik üroları içerisinde duvarlara monte ediliş raflar, TV üiteleri veya diğer alzeeler çalışaları üzerie düşeyeek şekilde saitleiştir. Özel güvelik üroları ve hizmet verilen alanlarda yeterli aydılata sağlaış ve aydılatalar çalışır halde uluaktadır. Özel güvelik üroları ve hizmet verilen alalardaki kapalı mekânlar düzenli olarak havaladırılaktadır. Özel güvelik üroları ve hizmet verilen alanlarda; isalarda, akie veya doaılarda kayaklaaileek veya dış orta kayaklı gürültü rahatsız edii düzeyde değildir. Özel güvelik ürolarıdaki ve hizet verile alanlardaki mevcut ikliledire ihazlarıı kotrolleri düzeli aralıklarla yaptırılaktadır. Alıası Gereke Öle açıklaalar örek olarak veriliştir Açık alada görev yapa özel güvelik görevlileri içi kış aylarıda zei, düzenli olarak kar-uzda arıdırılaktadır. Kontrol monitörleri ergonomik olarak yerleştiriliştir. Aydılatalar düzeli olarak kontrol edilmekte, elektrik kesintisi gibi durumlar için otoatik aydılata sistei çalışaktadır. Doğal ve/veya cebri havaladıra sağlaaktadır. İkliledire ihazlarıı filtreleri düzenli olarak değiştirilektedir. Sorulu Kişi Taalaacağı 1/9

2 Kou Başlığı Özel güvenlik hizmeti verilen alanlarda, özel güvenlik görevlisinin yeme-içe, arıa gii temel ihtiyaçları için uygu doaılı alanlar ayrılıştır. Özel güvenlik hizmeti verilen yüksek riskli çalışa alalarıda kapalı devre kamera sistemi kuruluştur. Alıası Gereke Öle açıklaalar örek olarak veriliştir Yeterli büyüklükte kilitli soyua dolapları da tahsis ediliştir. Sorulu Kişi Taalaacağı Özellikle hastaeler, alışveriş erkezleri gii özel güvenlik hizmeti verilen çok hareketli yerlerde özel güvelik görevlisii a güveliği sağlayaak güvelik tedirleri şifreli kapılar, girişler vb.) alııştır. Özel güvenlik görevlisinin diğer kişilerle (meslektaşı, genel kolluk kuvveti, işverei v. aıda ve hızlı haerleşe ikaı (telefon, telsiz, alar sistei gii sağlaıştır. Ö)EL GÜVENLİK FAALİYETLERİNE BAĞLI Ö)EL DURUMLAR Haerleşe ihazlarıı kolay ulaşılailir olası sağlanmış ve ihazları çalışır duruda olduğu sıkça kotrol edilektedir. Özel güvenlik görevlileri mükü olduğu ölçüde yalız çalıştırılmamaktadır. Köpekli koruaı sağladığı yerlerde u hayvaları sağlık durumu düzenli olarak izlenmekte, ağızlık ve uruluk kullaıı ile ilgili kurallara uyulaktadır. Köpekler, düzenli olarak veteriner gözetiminden geçirilekte ve aşıları yaptırılaktadır. Silahlı koruaı sağladığı yerlerde bulundurulan silahlar uygun ortamlarda muhafaza edilekte, akıları uza persoel tarafıda düzeli olarak yapılaktadır. Eskiyen veya bozulan silahlar, kötü durumda olan mühimmatlar değiştirilektedir. 2/9

3 Kou Başlığı Özel güvenlik görevlisine tahsis edilen silah/ühiatlara ilişki uygusuz durular ilgili irilere iletilekte, kişi, silahı uhafazası ile ilgili kurallara uyakta, silahı aşka şahısları eline geçmesini önleyecek tüm tedbirleri alaktadır. Özel güvelik hizeti verile açık alaları çevreside çalışaı yaralayaileek itelikte kaya ve düşeleri olaileeği alalar elirleiş ve gerekli öleler alııştır. Alıası Gereke Öle açıklaalar örek olarak veriliştir İlgili alalar güvelik ve sağlık işaretleri ile işaretleiş ve çalışalar u konuda ilgilediriliştir. Sorulu Kişi Taalaacağı ASANSÖRLER (özel güvenlik üroları ve özel güvenlik görevlilerinin hizet verdiği alanlarda mevcut ise) Özel güvelik üroları ve hizmet verilen alanlardaki asansörler düzenli olarak kontrol edilekte ve periyodik akıları yapılaktadır. Özel güvelik üroları ve hizmet verilen alanlardaki asasör içi ve öü aydılataları yeterli düzeydedir. Özel güvelik üroları ve hizmet verilen alanlardaki asansör içerisinde bulunan havaladıra sisteii çalışıp çalışadığı düzeli aralıklarla kotrol edilektedir. EKRANLI ARAÇLAR Özel güvelik ürolarıda kullaıla ekralı araçlar uygu yerlere yerleştiriliştir. Ekralı araı ekraıdaki parlaa ve yasıalar, u araçları peereye akası engellenerek veya aydılataı ekra arkasıda alıası sağlaarak öleiştir. Ekralı araçları veya diğer ekipaları uzu süreli kullaııda kayaklaaileek kas iskelet sistei hastalıklarıa karşı gerekli öleler alıaktadır. Kullaıla ekraları üst orta oktasıı, çalışaları göz hizasıda olası sağlaıştır. 3/9

4 Kou Başlığı MAKİNELER, EL ALETLERİ VE YARDIMCI EKİPMANLAR KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR Özel güvelik ürolarıda kullaıla makie/ekipalar içi üretii firada, kullaı kılavuzları tei ediliştir ve akieler kılavuza uygu olarak kullaılaktadır. Özellikle hareketli parçaları ola akieler/aletler, üretiisii taliatları doğrultusuda korua paelleri v. öleler ile korua altıa alııştır. İalatçıı taliatları doğrultusuda tüm akieleri gülük akıları ve periyodik kotrolleri yapılaktadır. Lazer ile çalışa ihaz, el aletleri ya da tekik aparatlar gerekli öleler alıarak kullaılaktadır. Tarayıılar veya X-ray ihazları özel eğiti alış çalışalar tarafıda ve gerekli öleler alıarak kullaılaktadır. Dış alalarda görev yapa devriyeler içi yeterli sayıda el feeri uludurulaktadır. Tarayıı veya X-ray ihazları ile kontrol edilen bölgelere, uyarıı paolar/güvelik ve sağlık işaretleri yerleştiriliştir. Özel güvenlik görevlilerine atış esasıda kullanmak üzere; göz, kafa ve kulak koruyucular gibi kişisel koruyuu doaılar sağlaaktadır. Özel güvelik görevlilerie uygu iş kıyafeti ile ayakkaı tei edilekte ve kullaılası sağlaaktadır. Alıası Gereke Öle açıklaalar örek olarak veriliştir Çalışaları uygu itelikte KKD kullaaları sağlaaktadır ve sadece lazerle çalışaları değil diğer kişileri de ışılara aruz kalaası içi öleler alııştır. Cihazlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak uygun mekanlarda ve yetkili kişiler tarafıda kullaılaktadır. Gee çalışa özel güvelik görevlilerine tek tip reflektif üifora/kıyafet veriliştir. Gerekli durular içi zırhlı yelek temin edilmektedir. Sorulu Kişi Taalaacağı 4/9

5 Kou Başlığı ELLE TAŞIMA ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA YÜKSEKTE ÇALIŞMA ELEKTRİK Açık alada görev yapa özel güvelik görevlileri içi soğuğa veya güeş ışığıa aruziyeti önleyecek/azaltacak giysi/ekipman temin edilekte ve kullaılası sağlaaktadır. Elle taşıaayaak kadar ağır yükleri çalışalara kaldırılası egelleektedir. Yükleri elle taşıasıı da ede olaileeği kas iskelet sistei hastalıklarıa karşı çalışalar ilgilediriliştir. Özel güvenlik görevlilerinin uzu süre ayı pozisyonda veya uzun süre hareketsiz çalışası engellenmektedir. Çalışalara yaptıkları işe uygu sandalye veya destek ekipaı sağlaaktadır. )orulu oladığı durularda yüksekte çalışakta kaçıılaktadır. Özel güvelik faaliyeti dışıda kala ve yüksekte çalışayı gerektireek riskli işler u kouda eğitili kişiler tarafıda yapılaktadır. Açık ir şekilde elektrik tehlikesi ulua alalarda hizmet veren özel güvenlik görevlilerinin bu alalarda uzak ve güveli ir yerde çalışaları sağlaaktadır. Özel güvelik üroları ve hizet verile alalarda elektrik/sigorta kutuları kilitleiş, yetkisiz kişileri erişileri öleiştir. Alıası Gereke Öle açıklaalar örek olarak veriliştir Elle kaldırılarak taşıaayaak yükler, iterek/çekerek taşıaktadır. Elle taşıaileek yükler yerde kaldırılırke, çalışa ir ayağı diğeride daha öde olaak şekilde çöelektedir. Çalışa sırasıda uygu aralıklar ile ara verilekte ve asit egzersizler yapılaktadır. Çalışalara kullaıla sandalyeler ayarlanabilir özelliktedir. İlgili alalar güvelik ve sağlık işaretleri ile işaretleiş ve çalışalar u kouda ilgilediriliştir. Sorulu Kişi Taalaacağı Özel güvelik üroları ve hizet verile alalarda tü sigortaları koruaklı yerlerde olası sağlaıştır. 5/9

6 Kou Başlığı Özel güvelik üroları ve hizet verile alalarda açıkta kalo uluaakta, prizleri sağlalığı düzenli olarak kontrol edilmektedir. Alıası Gereke Öle açıklaalar örek olarak veriliştir Sorulu Kişi Taalaacağı Ail durular ile ilgili iletişie geçileek telefo uaraları yagı, aulas, polis v. özel güvelik üroları ve hizet verile alalarda görüür yerlere asılıştır. ACİL DURUMLAR VE YANGIN Özel güvelik üroları ve hizmet verilen alanlarda elirli yerlerde yagı södürüüleri evuttur, son kullanma tarihleri ve asıçları kontrol edilmektedir. İçeriside yeterli alzee ulua ilkyardı çatası/dolaı, ail durular içi kolay ulaşılailir bir yerde uludurulaktadır. Özel güvelik üroları ve hizet verile alalarda yagı erdiveie açıla ail çıkış kapıları kilitli değildir ve dışa doğru açılaak şekilde tasarlaıştır. Özel güvelik görevlileri yagı alarları, kotrollü tahliye v. koularda eğitiliştir. Özel güvenlik görevlilerine, görev ve sorululukları hariide taliat verileektedir. PSİKOSOSYAL ETKENLER VE STRES Özel güvenlik görevlileri, maruz kalabilecekleri olusuz davraışlar tehdit, hakaret vs. karşısıda asıl davraaağıı ilektedirler. Silahlı korua sağlaya özel güvelik görevlileri içi psikolojik testler yaptırılaktadır. Özel güvenlik görevlileri ile işvereler arasıda iyi ir iletişi sağlaaktadır. 6/9

7 Kou Başlığı KAZALAR ve HASTALIKLAR Özel güvenlik görevlileri, yaptıkları işte kayaklaa stres ile aş edeileleri içi gerekli eğitii alışlardır. Özel güvelik görevlilerii çalışa prograları elirleiştir. Çalışaları işe giriş ve periyodik muayeneleri zaaıda yaptırılaktadır. Çalışaları, gee vardiyası veya değişik vardiya çalışalarıa uyularıdaki sorular izleekte, u çalışalar, düzeli sağlık gözetiide geçirilmektedir. Çalışaları karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe ağlı hastalıklar Sosyal Güvelik Kuruua rapor edilmektedir. Çalışaları karşı karşıya kaldıkları öede oluş kazalar veya işe ağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmektedir. Tü çalışalara efeksiyo riskii azaltak içi genel hijyen bilgisi ile ulaşıı hastalıklarda korunmaları kousuda ilgi veriliştir. Alıası Gereke Öle açıklaalar örek olarak veriliştir İşyeride şiddete veya saldırıya uğraış özel güvelik görevlisi olay sorasıda yalız ırakılaakta ve psikolojik destek sağlaaktadır. Çalışa saatleri, evzuata uygun olarak düzenlenmektedir. Fazla esai uygulaası plalıdır ve çalışalar öede haberdar edilmektedir. Özellikle gee çalışalarıda sonra yeterli dinlenme süresi verilmektedir. İşyeri ortaıda ulua biyolojik, kimyasal veya fiziksel etkelere aruz kalası uhteel tü çalışalar işyeri hekii tarafıda kotrol edilmektedirler. adreside iş kazası ve eslek hastalıkları bildirim formu ile elektronik olarak yapılaktadır. Sorulu Kişi Taalaacağı 7/9

8 Kou Başlığı EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışalar, yaptıkları iş kousuda eğitiliş ve yölediriliştir. Özel güvelik görevlileri, olaylar karşısıda verilen taliat ve alıa eğiti doğrultusuda hareket etmektedir. Silahlı korua hizeti sua özel güvelik görevlileri, silahlarıı alıa eğiti ve verile talimatlara uygun olarak kullanmaları hususuda taliatladırılıştır. Özel güvelik görevlisii hizet suduğu alanlardaki potansiyel tehlikeler, işyeri içerisideki güveli ulaşı yolları v. konularda özel güvenlik görevlisi bilgilediriliştir. Çalışalar, X Ray ihazlarıı kullaılası kousuda eğitilmiş ve u ihazları yalış kullaııı ede olaağı riskler hakkıda bilgilendiriliştir. Özel güvenlik görevlileri işyeride kişisel güvelik kousuda eğitiliştir. Çalışalara geel iş sağlığı ve güveliği eğitii veriliştir. Alıası Gereke Öle açıklaalar örek olarak veriliştir Sorulu Kişi Taalaacağı 8/9

9 İŞVEREN/VEKİLİ Adı: İŞ GÜVENLİĞİ U)MANI varsa Adı: İŞYERİ HEKİMİ varsa Adı: DESTEK ELEMANI (varsa) Adı: Soyadı: Soyadı: Soyadı: Soyadı: İza: Belge bilgileri: Belge bilgileri: Görevi: İza: İza: İza: ÇALIŞANLAR VE TEMSİLCİLERİ Ad, Soyad, Görev, İza 9/9

1/ 8 DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH OFİS/BÜRO GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet

1/ 8 DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH OFİS/BÜRO GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet OFİS/BÜRO Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı )ei kaya veya düşeyi öleyeek şekilde uygu alzee ile kaplaıştır ve iç zeiler düzenli olarak kontrol edilmektedir. Zeminde

Detaylı

1/ 8 KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet

1/ 8 KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ. Hayır. Evet KUAFÖR/ BERBER/ GÜ)ELLİK SALONU Uvaı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Kou Başlığı )ei kaya veya düşeyi öleyeek şekilde uygu alzee ile kaplaıştır ve iç ve dış zeiler salo girişi,

Detaylı

GEÇERLİLİK TARİHİ. Evet. Hayır

GEÇERLİLİK TARİHİ. Evet. Hayır OFİS/BÜRO Unvanı: Adresi: DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH GEÇERLİLİK TARİHİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmıştır ve iç zeminler düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Detaylı

BAŞKANLIĞIMIZCA YOL GÖSTERMESİ ADINA ÖRNEK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

BAŞKANLIĞIMIZCA YOL GÖSTERMESİ ADINA ÖRNEK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. BAŞKANLIĞIMIZCA YOL GÖSTERMESİ ADINA ÖRNEK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. OFİS/BÜRO Unvanı: ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI Adresi: KARŞIYAKA MAH. 940 NOLU SOK. NO.41/1-2-3-4 NOLU KATLAR ORDU DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI

Detaylı

önlem alın risk almayın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın risk almayın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, ofis/bürolarda 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK 1. Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ Bu kontrol listesi, kara yolu ile yapılan yolcu taşımacılığı işleri için 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

GEÇERLİLİK TARİHİ. Evet. Hayır

GEÇERLİLİK TARİHİ. Evet. Hayır T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, kuaför/berber/güzellik salonlarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 li ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 li ve 28512 sayılı Resmi

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

önlem alın risk almayın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın risk almayın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512

Detaylı

GEÇERLİLİK TARİHİ. Evet. Hayır

GEÇERLİLİK TARİHİ. Evet. Hayır T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, apartman/bina/sitelerde 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

önlem alın risk almayın T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın risk almayın T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

MUAYENEHANE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 1 - GENEL 2 - ÇALIŞMA ALANI 3 - ELEKTRİK

MUAYENEHANE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 1 - GENEL 2 - ÇALIŞMA ALANI 3 - ELEKTRİK MUAYENEHANE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU Muayenehanenin Adresi Konumu Bina Özellikleri Değerlendirme i Geçerlilik i - GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile yapılmış yahut kaplanmıştır

Detaylı

GENEL ÇALIŞMA ESNASINDA

GENEL ÇALIŞMA ESNASINDA Sayfa No : 1 (şiddet): Zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti, O (Olasılık): li olayın meydana gelme olasılık R (in Ağırlığı): Ş*O Tüm Çalışma Alanında Bulunan Ortak ler Alınan önlem Tespit edilen eksiklikle

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yapı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

Kazaya uğrayan işçilerin %59 u 35 yaşından küçük olup, kazaya en çok %66 oranı ile 35-45 yaş gurubu maruz kalmaktadır.

Kazaya uğrayan işçilerin %59 u 35 yaşından küçük olup, kazaya en çok %66 oranı ile 35-45 yaş gurubu maruz kalmaktadır. ŞANTİYEDE İŞ GÜVENLİĞİ Bir toplumda gerçek anlamda iş güvenliğinin sağlanabilmesi için her şeyden önce iş güvenliği bilincinin oluşması gerekir. Yasalarda ve tüm iş güvenliği mevzuatında getirilen hukuki

Detaylı