sayılı Yasa Kapsamında çalıştırılacak yüklenici personeli unvan ve sayısı;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.5188 sayılı Yasa Kapsamında çalıştırılacak yüklenici personeli unvan ve sayısı;"

Transkript

1 TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. ĠġĠN TANIMI: TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Müdürlüğü Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü imtiyaz alanı içerisinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına dair Yönetmelikte belirtilen hususlar ve yetkiler çerçevesinde görevlendirilmek ve çalıştırılmak üzere toplam 21 personelden oluşan Silahlı Özel Güvenlik hizmet alımı işidir. 2- ĠġĠN KONUSU: Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü imtiyaz alanı içerisinde idare tarafında belirlenen alanlarda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına dair Yönetmelikte belirtilen hususlar ve yetkiler çerçevesinde, imtiyaz alanı içerisindeki her türlü bina, makine, malzeme ve benzeri müştemilatı ile personelinin her türlü tehlike ve tehditlere karşı korunması, önlem alınması ya da gerekli yerlere bildirimlerinin yapılması ve İdare tarafından yapılması istenen diğer kontrol ve güvenlik işlerini kapsar. 3 ġartlar A - Yüklenici Ġçin Aranan ġart Ve Nitelikler: 1- Özel güvenlik hizmeti ihalesine katılacak olan isteklilerin ve istihdam edecekleri özel güvenlik görevlileri ile yöneticilerinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte gösterilen bütün şartlara haiz olması zorunludur. Yüklenici; görev alanı içerisinde, Bu Mevzuat kapsamında belirlenen görev ve yetki sınırları çerçevesinde, İdare ile koordineli olarak görevini ifa edecektir. 2.- İstekliler 5188 Sayılı Kanun, Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Teknik/İdari Şartname ve Sözleşmenin öngördüğü bütün sorumluluk ve yükümlülükleri, her zaman yerine getireceklerdir. B - Özel Güvenlik Görevlileri Ġçin Aranan ġart Ve Nitelikler: sayılı Yasa Kapsamında çalıştırılacak yüklenici personeli unvan ve sayısı; Sıra No UNVANI PERSONEL SAYISI 1 Özel Güvenlik Görevlisi 21 kişi 2. Yüklenici tarafından iş yerlerimizde çalıştırılacak özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı Yasa ve Bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması, gerekmektedir. 3. Özel güvenlik görevlileri, Kamuya ait tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan Silahlı Özel Güvenlik görevlisi olur İbareli sağlık raporuna sahip olacaklardır

2 4. Görevlendirilecek özel güvenlik görevlileri, Valilikçe verilmiş bulunan ve üzerinde silahlı çalışabileceğini gösteren kimlik kartına sahip olacak, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen 120 (yüz yirmi) ders saatlik eğitimi tamamlamış, sertifikalarını almış olacaklardır.(5 yıllık çalışma izni bitmiş olanlar yenileme eğitim sertifikasını almış olacaklardır.) 5. Özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesindeki yazılı şartlara ek olarak; a. Sabıka kaydının bulunmaması ve sabıka kayıtlarının olmadığına dair belgenin idareye verilmesi gerekli olup, yüklenici, yeni eleman alımında işe başlatmadan önce yeni alınmış sabıka kayıt belgesini vermesi gerekmektedir. b. Özel Güvenlik Görevlileri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde yazılı sağlık şartlarını taşımalıdır. 6. Silahlı görev yapılacağından 5188 sayılı yasa gereği her yıl yapılması zorunlu Güvenlik Görevlilerin yıllık atış eğitimindeki tüm masraflar (mermi, atış poligonuna personel nakli, atış gözetmeni, sağlık personeli, ambülâns ücretleri gibi) yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu giderler teklif fiyata dahildir. 7. Çalışan her personelin gerek firmada ve gerekse İdarede aşağıdaki belgeleri içeren birer özlük dosyası olacaktır; Özlük dosyasında; 1. Özel güvenlik görevlilerinin Silahlı kimlik kartlarının bir sureti, 2. Nüfus cüzdanı fotokopileri, 3. Adli sicil belgesi fotokopisi, 4. En son mezun olduğu okula ait diploma fotokopisi, 5. Özgeçmiş formları, 6. SGK işe giriş bildirgeleri 7. Sağlık Raporu 8. Eğitim Sertifikası eksiksiz olarak işe başlama öncesinde; yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir. (Verilen bütün belgelerin yüklenici tarafından onaylanmıģ olması gerekmektedir.) 8. Yüklenici; tüm işyerlerindeki, vardiyalarda görevli bütün güvenlik personelinin zamanında, eksiksiz olarak nöbet mahallerinde bulundurulmalarını sağlayacaktır. İdare tarafından belirlenecek olan işyerlerinde, yüklenici toplam 21 (yirmibir) kişiyle hizmet verecektir. Verilecek hizmetler için yüklenici; çalışanların çalışma saatleri, süreleri ve hafta tatilleri konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uyacaktır. Kontrol teşkilatının talepleri doğrultusunda yüklenici, personelinin çalışma saatlerini ve günlerini düzenleyecektir. İşletme Müdürlüğümüze ve bağlı işyerlerine ait Görev Alanı nın güvenliği; haftanın 7 (yedi) günü, 24 (Yirmi dört) saat kesintisiz olarak sağlanacak olup; bayram, hafta sonu vb. tatillerde de hizmet aksatılmayacaktır. Hafta tatilini kullanan elemanların yerine başkası tertip edilmeyecektir. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde şartnamenin maddesinde belirtilen çalıģılacak gün ve personel sayısı dıģında eleman tertip edilmeyecektir.

3 C Giyim Ġçin Aranan ġart Ve Nitelikler: 1. Giyim hususu 5188 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacaktır.( Giyim bedeli de teklif fiyata dahildir.) 2. Güvenlik görevlileri görev esnasında yazlık ve kışlık olmak üzere ayrı ayrı ve özel olarak tespit edilen ve Yüklenici tarafından İçişleri Bakanlığına onaylatılan üniformayı kullanacaklardır. 3. Özel güvenlik personelinin kullanması için asgari aşağıdaki giysilerden müteşekkil üniforma her yıl olmak üzere yüklenici tarafından verilecektir: 4. Giyimler, yazlık olarak en geç 15 Mayısta verilir, kışlık giyimler ise en geç 15 Ekimde verilir. Zamanında verilmediği takdirde sözleşmenin ilgili maddelerine istinaden ceza-i müeyyide uygulanacaktır. Sıra No ÇalıĢtırılacak personele sözleģme süresince (2 yıllık) verilecek olan giyimler ve toplam miktarları Ürün Özellikleri Miktar 1 İmperteks mont 2 Yazlık Pantolon 3 Kışlık Pantalon İmperteks Kumaş (Su itici özellik) Yaka ceket yaka, Önü gizli fermuarlı patlı, Patın uçları ve kol manşetleri çıtçıtlı, Omuzlar aparatlı, Beli arka iki yandan lastikli, İçi 150 gr kapitoneli İçte bir adet cep, Yanlarda iki adet cep olacaktır. Keten kumaş Arka 2 pile ile belden daralı Arkada 2 cep kapaklı Paça genişliği cm Paça düz ve dublesiz Kemer köprüleri özel güvenlik kemeri girecek genişlikte olacaktır. % polyester % yün gabardin kumaştan Arka 2 pile ile belden daralı Arkada 2 cep kapaklı Paça genişliği cm Paça düz ve dublesiz Diz kısma kadar içten astarlı Kemer köprüleri özel güvenlik kemeri girecek genişlikte olacaktır. 4 Yazlık Gömlek Keten ve polyester karışımı kumaş 84 5 Kışlık Gömlek Yün ve polyester karışımı kumaş 84 6 Deri ayakkabı Siyah Vidala Ön kısmı bombeli ve maskarasız Ökçesi lastik tabanlı ve köseli

4 Sıra No Ürün Özellikleri Miktar Bağcıklı (arka kısmından öne doğru gelen parçaçıkların önden bağlanması için iki taraflı 5 delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır.) 7 Deri bot Siyah deriden Ayaklı bileği hizasına kadar konçlu Bağcıklı 42 Altı lastikli poli taban (derin dişli) olacaktır. 8 Kravat Siyah kumaştan Düz ve desensiz 84 9 Kep Siyah Pantolon kumaşından Arkadan ayarlı 42 Özel güvenlik amblemli olacaktır. 10 Kazak Yün Yağmurluk Siyah renkte, Kollu ve şapkalı tek parça olup, 21 Naylon kumaştan yapılmış su geçirmez olacaktır. 12 Eldiven Deri Yazlık Çorap Siyah Desensiz 84 Konçları lastikli merserize olacaktır. 14 Kışlık Çorap Siyah yün Desensiz 84 Konçları lastikli olacaktır. 15 Kaban Siyah Kalın ve yünlü kumaştan Kruvaze ve iki sıra üzerinde dikilmiş, büyük boy üçer düğmeli 21 D Mali Sorumluluk Sigortası: 1. Yüklenici, istihdam ettiği özel güvenlik personeli için 26/02/2005 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yer alan esaslar ve Sigorta Şirketi Bölge veya Genel Müdürlüklerince tespit ve tayin edilen tarife, talimat ve şartlara göre, Özel Güvenlik Mali sorumluluk sigortası yaptıracaktır. III YÜKÜMLÜLÜKLER A - Yüklenicinin Yükümlülükleri: 1. Yüklenici tarafından istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri, yürürlükteki çalışma mevzuatına ve 24 saat çalışma esasına göre (hafta sonu dahil), vardiyalı olarak çalıştırılacak, Mahalli Kolluk Kuvvetleri ve İşletme Müdürlüğümüz ile her an irtibatı sürdürecek ve uyarıları dikkate alınacaktır. 2. Yüklenici, Özel Güvenlik Görevlilerinin aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirme becerilerinin ve çeşitli olaylar karşısındaki hareket tarzlarının her zaman Yasalara

5 uygun olmasını sağlayacak, sık sık yetkili uzman personeli ile her iş yerinde Merkezi Denetim sağlayacak ve neticesini İdareye bildirecektir. 3. Yükleniciye teslim edilen ve kendisinin temin etmekte olduğu her malzeme, her an faal bulundurulacak, yeri gelince kullandırılacaktır. 4. Güvenliğe ilişkin mevcut veya kurulacak olan CCTV kapalı devre kamera sistemi yüklenici tarafından işletilecektir. 5. Yüklenici, özel güvenlik görevlilerinin çalışma ve dinlenme saatlerini gösterir çizelgeyi (aylık çalışma çizelgesini) her ay, göreve başlamadan en az 10 (On) gün önce İdareye vermekle yükümlü olacaktır. 6. Yüklenici tarafından görevlendirilecek ve silahlı olarak görev yapacak Özel Güvenlik Görevlileri görev esnasında kimlik kartı ile birlikte Özel Güvenlik Silah taşıma / Bulundurma Belgesini yanlarında bulunduracaklar ve silahları görev alanı dışına çıkarmayacaklardır. 7. Nöbet yerleri için; Sıra No Malzeme Adet 1 Yavuz 16 Tabanca 7 2 Tabanca şarjörü 14 3 Tabanca fişeği 9mm Telsiz 5 5 Telsiz şarj cihazı 5 6 Kontrol saati 2 7 Kelepçe 8 8 Jop 8 9 El detektörü 1 10 Dürbün 2 İdare tarafından karşılanacaktır. 3.B.6. maddede belirtilen atıģ eğitimindeki diğer tüm masraflar yükleniciye ait olup meydana gelebilecek her türlü kazalardan yüklenici sorumlu olacaktır.

6 8. Yüklenici; İş yerinde tespit edilecek aksaklıkların giderilmesi, kullanılacak çeşitli malzeme ve silahların teslim alınması ve gerektiğinde İdare taleplerinin yerine getirilmesi ve yönlendirilmesi için Hizmet ĠĢleri Genel ġartnamesinin 9. Maddesine uygun hareket edecek, iģin devamı süresince iģyerinde bulunmayacaksa, Noter aracılığı ile yetkilendirdiği vekili idareye yazılı olarak bildirecektir.yüklenici tarafından belirlenen vekil kiģi Kontrol TeĢkilatına karģı sorumludur. 9. İdare, güvenlik hizmeti ile ilgili olarak mevzuatta geçen her hususun yerine getirilip/ getirilmediğinin kontrolü için herhangi bir zamanda, her türlü bilgi ya da belgeyi yükleniciden talep edebilecektir. 10. Yüklenici, 5188 Sayılı Yasa ve buna ilişkin Yönetmeliğin zorunlu kıldığı Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesini idareye teslim edecektir. 11. Yüklenici, hizmet verdiği mahalden bir bankada her bir işçi için, bir banka hesabı açtıracak ve bu hesaplara bütün ücretleri zamanında yatıracaktır. Güvenlik personeline ödenecek tüm ödemeler, bu şekilde sağlanacaktır. Ayrıca İstihkak ödemelerinde, bir önceki ay istihkak ödemelerinin Güvenlik Görevlilerinin namı hesabına yatmış olduğunu gösterir banka ekstresi, güvenlik elamanı tahakkuk bordroları ekinde sunulacaktır. Yüklenici istihkak ödemesi tarafına ödendiği tarihten itibaren, (5) beģ gün içinde personele ödemelerini yapacaktır. 12. Yüklenicinin sözleşmesi feshedildiğinde; İdaremizin iş hukuku bakımından, istihdam edilen Özel Güvenlik Görevlilerine karşı hiçbir taahhüdünün bulunmadığı, bütün taraflarca bilinecek ve ona göre davranılacaktır. 13. Yüklenici, İdare tarafından kendisine teslim senedi ile teslim edilen demirbaş malzemelerini, sözleşme süresi sonunda aynen tam ve sağlam olarak iade edecektir. Yüklenici, teslim aldığı her türlü malzemenin periyodik olarak bakımını yaptırmak ve faal bulundurmaktan sorumludur. 14. Yüklenici, Özel Güvenlik Görevlilerinin görev esnasında karşılaşabilecekleri tüm durumlara (tabii afet, yangın, sabotaj, kavga, bombalama, hırsızlık, vb.) ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen görevlere ilişkin çözümler üretecek, bunlara karşı personelin hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır. 15. Sabotaj ve terör eylemlerinin artması durumunda, bu kapsamda alınması gereken ek önlemler paralelinde Yüklenici, İdare ile koordine sağlayarak ihtiyaç duyulacak araç ve gereçle birlikte koruyucu güvenlik önlemlerini artıracaktır. Ayrıca; Kriz, Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş hallerinde, Üst Makamlardan gelecek direktifler doğrultusunda alınması gerekli ilave güvenlik önlemleri, Yüklenici tarafından alınarak icra edilecektir. 16. Koruma ve Güvenlik hizmetinin ne şekilde yapılacağına dair detay ve esaslar; 5188 Sayılı yasa ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yüklenici tarafından yerine getirilecek olup; yapılan Sözleşme aynen uygulanacaktır. Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde Kontrol teģkilatınca verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirilecektir. Koruma planları Yüklenici tarafından yapılacak, Mahalli Mülki Makama ve İşletme Müdürlüğüne birer suret verilecek, Özel Güvenlik görevlileri, bu Planda kendilerine verilecek görevleri de yerine getirecektir.

7 17. Özel Güvenlik Hizmetinin ifası esnasında; Özel Güvenlik Görevlilerinin uğrayacağı veya Özel Güvenlik Görevlilerinin İş yeri ve müştemilatına ya da üçüncü şahıslara vereceği her türlü zarar ve ziyandan, Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu hususlar, İdareye rücu edilmeyecektir. 18. Bu Teknik Şartnamede belirtilmeyen ve karşılaşılması muhtemel ya da karşılaşılacak her sorunla ilgili bütün uygulamalar, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve bu mevzuat gereği; İçişleri Bakanlığınca çıkarılmış/çıkarılacak Genelge veya dokümanlar doğrultusunda yapılacaktır. Yüklenici, mevzuatın uygulanmamasından doğacak her türlü bedeli ödemekle yükümlüdür. 19. Tesislerde kullanılacak güvenliğe ait her türlü defter kalem ve kırtasiye masrafları, yükleniciye ait olacaktır (bu giderler teklif fiyata dahildir). Güvenlik geçit noktalarında bilgisayarlarda kullanılan matbu fişler kurum tarafından karşılanacaktır 20. Kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması amacına yönelik olarak 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesine istinaden yüklenici tarafından hazırlanacak Koruma ve Güvenlik Planları, aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde Jandarma ve Polis bölgelerindeki nöbet yerleri için ayrı ayrı hazırlanarak Valiliğe sunulacaktır. Koruma ve Güvenlik Planı: a. Tesis veya alanların yerleşim planı b. Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzı c. Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı d. Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı e. Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı f. Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı g. Sabotajlara karşı alınacak önlemler, sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler h. Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı i. Hava ve deniz limanlarında meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak hareket tarzı j. Kurum, kuruluş. Tesis ve alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantılarının krokisi k. İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri Yukarıda belirtilen hususlar haricinde plan hazırlanacak yerin ürettiği mal ya da hizmetin önemi, bölgenin coğrafi şartları, güvenlik güçlerine olan uzaklığı ve stratejik önemine bağlı olarak uygun görülebilecek diğer hususlarda ilave edilebilecektir. Hazırlanacak planların bir sureti İl Emniyet Müdürlüğünde, bir sureti İl Jandarma Komutanlığına, bir sureti plan hazırlanan ilgili yer, tesis vb. yerde, bir sureti de şirket veya birim merkezinde muhafaza edilecektir. Planların sade ve anlaşılır olması, ilgisiz üçüncü şahısların eline geçmemesi hususunda gerekli özen ve hassasiyet gösterilecektir. Bu alanda hizmet verecek olan özel güvenlik görevlileri, hazırlanan koruma ve güvenlik planları konusunda bilgilendirilecektir.

8 Valilikçe, koruma ve güvenlik planında değişiklik yapılması veya plandaki görülen yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesi istenebilecektir. 21. Yüklenici çalıştırdığı elemanların her türlü özlük ve sosyal haklarını ilgili mevzuata göre karşılamak ve ödemek zorundadır. 22. Görev mahallinde ya da bir başka yerde, güvenlik görevlileri ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret vb. olayların hukuki sorumluluğu yükleniciye aittir. 23. Yüklenici tarafından işyeri bünyesindeki görev alanı içerisinde görevlendirilecek güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve buna ilişkin Yönetmelikte de belirtilen bütün görevleri yapacak ve yetkileri kullanacaktır. Ayrıca Yangın Talimatı, Sivil Savunma Planı, ile güvenliğe ilişkin diğer yazılı ve sözlü talimatlar, yayımlanmış ve yayımlanacak emir ve talimatlara uygun hareket edilecektir. Yapılacak her eylem için öncelikle her türlü emniyet tedbirlerinin alınması sağlanacaktır. 24. Ġdareye ait silahlar (7 adet 9 mm Yavuz 16 tabanca 14 adet Ģarjör ve 175 adet 9 mm tabanca fiģeği olarak) mevcut telsiz ve kontrol saatleri Güvenlik görevlileri tarafından kullanılacaktır. Ancak arıza halinde, bunların bakım ve onarımı yüklenici firmaya aittir. Yüklenici kendisine zimmetle teslim edilen silahlar ile telsiz ve her türlü demirbaģ malzemeyi iģin bitiminde aynen sağlam ve eksiksiz idareye teslim etmek zorundadır. 25. Nöbet yerlerinin bakımı onarımı ısınma ve su ihtiyacı kurum tarafından karşılanır. B - Özel Güvenlik Görevlilerinin Yükümlülük Ve Hareket Tarzları: 1. Özel güvenlik görevlileri, İdare tarafından kendilerine sağlanacak olan görevin gerektirdiği ya da sosyal imkânları (nöbet kulübeleri, kamera kumanda odası, soyunma odaları, lavabo vb. imkânlar) titizlikle kullanmakla ve İdarenin çalışma şartlarına ve iş disiplinine uymakla yükümlü olup, personel ile ziyaretçilerin ve İşletmeye görevli ya da konuk olarak gelen diğer şahısların can ve mal güvenliği ile Tesis ve müştemilatını taşınır ve taşınmaz tüm mallarını korumakla görevlidir. 2. Özel güvenlik görevlileri herhangi bir vukuat ya da afet (dışarıdan veya içeriden gelebilecek hırsızlık, tahribat, kundaklama, soygun, terör, sabotaj, şantaj, yangın, yıkma, doğal afetler vb.) gibi olayları ilgili mevzuat çerçevesinde önleyeceklerdir. Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçları yönetime ve genel kolluk kuvvetlerine iletilmesi, genel kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline kadar varsa sanıkların tespiti, gözetim altında bulundurulması ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması gibi görevlerini de ihmal etmeyeceklerdir. Görev ihmali olması durumunda, oluģacak tüm zararlardan yüklenici sorumlu tutulacaktır. 3. Çalışma noktalarındaki nöbetçi talimatlarına uymak ve buna göre hareket etmek. Her nöbet değişiminde özel güvenlik görevlileri, sorumluluk sahalarını kontrol ederek ve bir önceki görevliden nöbeti esnasındaki gelişmelere ilişkin bilgileri alarak nöbeti devralacaklardır. Nöbet değişimleri mutlaka bu iş için Yüklenici tarafından mevzuata uygun hazırlanmış olan nöbet defterine yazılacak ve ilgililerce imzalanacaktır. Silah/Teçhizat devir

9 ve teslimleri; Yüklenici tarafından yine mevcut mevzuata göre Devir Teslim ve Rapor Defteri ile yaptırılacaktır. 4. Özel güvenlik görevlileri, giriş ve çıkışları kontrol edecek, uygun bulunmayan, onaylanmayan ya da şüpheli şahısları içeriye sokmayacaklar, kontrolsüz, araç ve personel girişi olmayacaktır. Giriş bariyerleri, yapılması gereken bütün kontroller bitirildiğinde bir problem yoksa açılacaktır. İşletmeye giriş yapacak tüm personel, (kontrol sonrasında uygun bulunmaları halinde) gerekli belgelerini özel güvenlik görevlilerine göstererek binaya girebileceklerdir. 5. Tesislerde içeriden veya dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlığa karşı dikkatli ve duyarlı olunacak, bu sebeple, İdare tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda üst aramaları detektörle yapılacak, içeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü sabotaja karşı her türlü tedbir alınacak, şüpheli durumlar gecikmeksizin İdareye ve gerektiğinde genel kolluk kuvvetlerine bildirilecektir. 6. İdare personeli olmayan gerek özel, gerekse iş amaçlı gelen ziyaretçiler ve yanlarında getirdikleri çanta, poşet vb. malzemeler, kişiler rahatsız edilmeden güvenlik taramasından geçirilecektir. 7. Ziyaretçilerin ilgililere bildirilmesi ve mutabakatın sağlanmasına müteakip içeri girişlerine izin verilecektir. Girişlerde ziyaretçi kartı ve personel kartı kontrolü muhakkak uygulanarak kayıt altına alınacaktır. Park için araçlara ayrılan yerler dışında park etmeye çalışan araçlara engel olunacak, yasaların elverdiği ölçüde trafik düzeni sağlanacak, Tel örgü, tesis, nizamiye vb. yanında maksat dışı dolaşma, oturma ya da araç park etmesi önlenecek, şüpheli durumlarda ikaz edilecek, gerekirse durum mahalli kolluk kuvvetlerine iletilecektir. Araçla gelen ziyaretçi ve iģ takipçilerinin araç ruhsatları veya sürücü belgeleri mutlaka giriģte alınacak ve kaydedilecektir. 8. İş yerinde görevli bir personelin, herhangi bir güvenlik görevlisi hakkında dilekçe ile müracaatı halinde; Şikâyet edilen kişi/kişilere Yasa ve Yönetmeliklere uygun işlem yapılacaktır. 9. Görev alanında bulunmuş olan eşyalar, kimin nerede bulduğuna dair bir tutanakla beraber Özel Güvenlik Görevlisi veya yetkilisi tarafından İdareye teslim edilecektir. 10. Özel güvenlik görevlileri; nöbetleri esnasında meydana gelen olayları tutanak halinde tespit edecek, nöbet defterine kayıt edecek, Yüklenici yetkililerine ve İdareye bildireceklerdir. 11. Bir bomba ihbarı ya da diğer şüpheli durumlarda; ilgili mevzuat çerçevesinde emniyet önlemleri alınacak, tüm ilgililere haber verilecek, alınacak direktife göre hareket edilecektir. 12. Özel güvenlik görevlileri, günlük sakal tıraşlarını aksatmayacak, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şeklin dışında saç uzatmayacak, bıyık ve favori bırakmayacaklardır. Güvenlik Personeli, her zaman hal ve hareketlerine, kılık kıyafetine dikkat edecektir. Görevi dışında güvenlik üniformasını giymeyecek, Bina dışı görevlerinde şapkasız dolaşmayacaktır. 13. Özel güvenlik görevlileri, görevleri süresince görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde bulunmayacak, görev yerini terk etmeyeceklerdir. Yemek saati, tuvalet gibi zorunlu durumlarda nöbet yerini ancak başka yerlerden eleman kaydırarak terk edebilir.

10 14. Yüklenici, çalıştıracağı (veya çalıştırdığı) kişi/kişileri her hangi bir olumsuzluğa mahal verdiklerinde, kontrol teşkilatının talebi halinde Yüklenicinin başka işyerlerindeki personeli ile değiştirecektir. 15. Görev mahallerine; ısınmak ve su ısıtmak için yüklenici tarafından tahsis edilecek olan, emniyetli elektrikli cihazlar haricinde, ısınma ve su ısıtma amaçlı olarak, başka elektrikli cihaz, tüp gaz, gaz ocağı, ispirto ocağı v.s. bulundurmayacaktır. 16. Yüklenici, personelini işten çıkarma uzaklaştırma veya görevden alma halinde Kontrol Teşkilatını bilgilendirecektir. 17. Özel durumlarda (asayişin bozulduğu durumlarda yangın deprem gibi tabii afetler büyük olaylarda) görev yapmakta olan güvenlik personelinin yetersiz görüldüğü durumlarda izinli olan personel (özel güvenlik görevlileri) göreve çağrılabilecektir. 18. Özel güvenlik görevlileri ağzında sigara ile iş yapmayacak, başka şahıslarla muhatap olmayacaktır. 19. Özel güvenlik görevlileri görev yaptığı sürece hiçbir yönetici personelle görevi ile ilgili konular dışında konuşma ve görüşme yapmayacaklar, İşletme personeli ile uyum içerisinde çalışacaklardır. 20. Özel güvenlik görevlileri, ikaz ve engellemelerinde nazik olacaklar, her türlü kaba konuşma ve davranışlardan kaçınacaklardır. 21. Özel güvenlik görevlileri, görevleri sırasında kendilerine Valilikçe verilen fotoğraflı kimlik kartlarını herkes tarafından görülebilecek şekilde yakalarına takacaklar, ayrıca Yönetmelikte belirtilen ve her bir silah için hazırlanmış bulunan Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesini yanlarında taşıyacaklardır. 22. Özel Güvenlik Görevlilerinin yürürlükteki mevzuat gereği periyodik olarak yapılması gereken sağlık kontrolleri, Yüklenici tarafından yaptırılacaktır. 23. Özel Güvenlik Görevlileri ve Yüklenicinin yöneticileri, İşletme ve iş yerlerinin korunması ve güvenliği ile ilgili ya da İdareye ait sır niteliğindeki hiçbir bilgiyi, sözlü veya yazılı olarak üçüncü şahıslara veya medya kuruluşlarına açıklayamazlar. Aksi takdirde doğan tüm zararları tazmin ile mükelleftirler. Bu şekilde davranan ya da bu bölümde sayılan kurallara uymayan Özel Güvenlik Görevlileri, Yüklenici tarafından derhal değiştirilecek yerine yukarıdaki şartlara uygun yeni görevliler getirilecektir. 24. Söz konusu iş yerinde Şartname sonunda bulunan Çizelgede belirtilen miktarda, Özel Güvenlik Görevlisi görev yapacak, Her vardiyada görev yapacak, Vardiyalar, ( / / ) olmak üzere 3 (üç) ayrı saat dilimi içinde gerçekleştirilecektir. 25. Çalışanların ziyaretçilerin ya da ikamet edenlerin huzur ve sükûnu ile İş yerinin her türlü güvenliği; en üst düzeyde sağlanacak, bunu sağlamaya yönelik her önlem, ilgili mevzuata göre zamanında alınacak, bu işlemler yapılırken kullanılacak tüm belgeler (İş yerine silahlı gelen şahıslardan alınan silahlar için kullanılan silah teslim/tesellüm makbuzları, tutanaklar, devir teslim belgeleri, ziyaretçi/araç kayıt defterleri vb.), mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır.

11 26. Görev alanı içerisinde işlenecek suçlar genel kolluk kuvvetlerine (polis/jandarma) iletilecek, ilgili yasa gereği genel kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline kadar sanıkların yakalanması ve suç delillerini korunması için gerekli tedbirler alınacaktır. 27. Kontrol Teşkilatı tarafından sözleşme kapsamında verilecek talimatlar çerçevesinde koruma ve güvenlik hizmetleri yürütülecek, gerekli denetim ve kontroller yapılacak, bu konularda tüm raporlar zamanında Yüklenici tarafından İdareye aktarılacaktır. (Çeşitli olaylara ait tutanaklar vb.) 28. Girilmesi kayda ve izne bağlı olan yerlere Görevliler dışında girmek yasaktır vb. gerekli levhalar asılacak, görevli ve yetkili olmayanların girmeleri engellenecek, yetkili olanların girişlerinin kaydı tutulacaktır. 29. Çeşitli görevleri (temizlik, yemek, taşıma vb.) yapan diğer taşeron firmalara ait personel, misafir, ziyaretçi ve diğer çalışanların; mevcut demirbaşlara, binalara, tesislere ve eşyalara zarar vermeleri, tahrip etmeleri, İşletmenin huzur, disiplin ve asayişini bozmaları ve çalışanlara yönelik tecavüzleri önlenecek; bu tür davrananlar tespit edilerek uyarılacak, engellenecek ve İdareye bilgi verilecektir. 30. Görev bölgesini, içeriden veya dışarıdan tehdit edebilecek her türlü sabotaj, hırsızlık ve her türlü kanunsuz eyleme karşı dikkatli ve duyarlı olunacak, bu tür olayları önleyici arama ve kontroller aksatılmayacak, gerekli bilgi ve rapor ve tutanaklar, yetkililere zamanında verilecektir. 31. Söz konusu iş yerinde görev yapan güvenlik personelinin denetimi yetkili makamlar tarafından 5188 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan Yönetmelik Hükümlerine göre yapılacak, görülen noksanlıklar mevzuata uygun olarak Yüklenici tarafından giderilecektir. 32. Yüklenici işin yerine getirilmesi sırasında bütün Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacak ve takip edecektir. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavileri ile Yüklenici personeline ve üçüncü kişilere ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında ve iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenicinin, yüklendiği iş dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereği doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk Yükleniciye aittir. İhale konusu hizmetin ifası sırasında görevlendirilen personelin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve tüm mevzuatı hükümlerine göre alınması gereken tüm önlemler yükleniciye aittir. Bu önlemlerin alınması sırasında idare haberdar edilecek görüş ve öneriler alınacaktır. 33. Yüklenici, bu şartnamenin kapsamına giren tüm personelin işvereni olarak bütün Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili Mevzuat Hükümlerini aynen uygulayacaktır. Bu uygulamalar nedeniyle doğabilecek her türlü hukuki, mali ve cezai mükellefiyetlerin kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder. BaĢkan Üye Üye Üye Üye İlhami BİTLİSLİ Ekrem YILMAZ Hüseyin GÜLER Ridvan DERE Bektaş ÖZEN

Madde : 1- Taraflar. Madde : 2- İhalenin Konusu

Madde : 1- Taraflar. Madde : 2- İhalenin Konusu TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TKİ KELES KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Teknik Şartnamenin Dayanağı Özel güvenlik teknik

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Trabzon Müdürlüğü (Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Trabzon-Hıdırnebi,

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı hizmet bina

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan hizmet

Detaylı

TRT ANKARA RADYOSU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Ankara Radyosu Müdürlüğü hizmet bina ve tesislerinde

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Trabzon Müdürlüğü (Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Trabzon

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ BİNA VE TESİSLERİ İLE VERİCİ İSTASYONLARINDA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ BİNA VE TESİSLERİ İLE VERİCİ İSTASYONLARINDA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1- İşin Konusu: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ BİNA VE TESİSLERİ İLE VERİCİ İSTASYONLARINDA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 TRT Diyarbakır Müdürlüğü Personelinin,

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Trabzon Müdürlüğü (Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Trabzon

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2015-2017 YILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2015-2017 YILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2015-2017 YILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Madde 1 : 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuat

Detaylı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi Teknik Şartnamesi

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi Teknik Şartnamesi T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi Teknik Şartnamesi İŞİN KONUSU : Madde 1-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 İŞİN KONUSU : 1.1. TRT Çukurova Müdürlüğü personelin ziyaretçilerinin,

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 İŞİN KONUSU : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. TRT Çukurova Müdürlüğü personelinin, ziyaretçilerin, İdareye program çekimi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI Bu kitapçıkta yer alan güvenlik kuralları, öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için gerekli tedbirleri almak üzere,

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ BİNA VE TESİSLERİ İLE VERİCİ İSTASYONLARINDA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ BİNA VE TESİSLERİ İLE VERİCİ İSTASYONLARINDA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1- İşin Konusu: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ BİNA VE TESİSLERİ İLE VERİCİ İSTASYONLARINDA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 TRT Diyarbakır Müdürlüğü Personelinin,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ADI A- TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı veya noter tasdikli sureti 2- Nüfus Cüzdanı. 01 Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı 3- İki (2) adet vesikalık fotoğraf. 4-Sağlık Kurulu raporu 5- İki

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İşin Tanımı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Detaylı

TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ SĐLAHLI ÖZEL GÜVENLĐK GÖREVLĐSĐ ĐLE KORUMA VE GÜVENLĐK HĐZMETLERĐ ALINMASINA AĐT TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Madde-1 Đşin Konusu : 1.1. TRT Antalya

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAYFA 1 / 5 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kapadokya Meslek Yüksekokulu mensuplarının çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN KIYAFET VE TECHĠZATINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu esaslar; Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde

Detaylı

TRTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ BİNA VE TESİSLERİ İLE VERCİ İSTASYONLARINA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ BİNA VE TESİSLERİ İLE VERCİ İSTASYONLARINA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ BİNA VE TESİSLERİ İLE VERCİ İSTASYONLARINA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu: 1.1. TRT İstanbul Müdürlüğü bina ve tesislerinde

Detaylı

Özel güvenlik görevlilerinin kıyafet ve teçhizatları Bakanlıktan onaylı mıdır? 8

Özel güvenlik görevlilerinin kıyafet ve teçhizatları Bakanlıktan onaylı mıdır? 8 Özel Güvenlik Şirketi / Şubesi Denetleme Formu EGM-ADB-ÖZG-FORM-D1 Şirket / Şube Unvanı : Şirket Faaliyet İzin Belge No ve Tarihi : 1 Şirketin Kuruluş ve Faaliyet İzni mevcut Şirkette faaliyet izin belgesinde

Detaylı

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu: 1.1. TRT Çukurova Müdürlüğünün Merkez

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Genel Sekreter Yardımcılığı/Koruma ve Güvenlik Birimi STATÜSÜ [ ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI

Detaylı

MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ

MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı ve fotokopisi. 2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 3- Dört (4) adet biyometrik (zemin ve

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR 1- İŞİN KONUSU : İzmir Konak Belediye Başkanlığına ait hizmet

Detaylı

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, rxr MİKTARI BİRİMİ kullanılmak üzere, 1 6 adet Kamyonet (Sürücülü) 3 adet Kamyonet (Sürücüsüz) 2 3 3 adet Binek araç

Detaylı

DENİZLİ VALİLİĞİ DENİZLİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DENİZLİ VALİLİĞİ DENİZLİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1. HİZMETİN AMACI: Bu Yönergenin amacı, il genelinde tüm acil çağrıların etkin bir şekilde tek bir merkezden karşılanarak, kurum/kuruluşlara ait acil ekiplerin

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ, OFİS PERSONELİ VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı:

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, BAHÇIVAN, TEMIZLIK VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Bahçıvan, Temizlik ve İdari

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Müsabaka günleri stadyumda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin Sezonu süresince 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Özel

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar * Amaç: Bu esaslar; Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE ULAŞTIRMA YÜKSEKOKULU GÜVERTE ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Güverte

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 ŞİRKETİ FAALİYET İZNİ VE SONA ERDİRİLMESİ EĞİTİM KURUMU EĞİTİMİ VE İZNİ ALARM MERKEZİ

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme

Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme Güvenlik Hizmetini Dışarıdan Alınması İle İlgili Sözleşme Bir tarafta ticari ikametgahı... olan... (bundan böyle kısaca "MÜŞTERİ" diye anılacaktır) ile diğer tarafta ticari ikametgahı... olan...(bundan

Detaylı

İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları

İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Güvenlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi

Güvenlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Güvenlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi GENELSEKRETERLİK-2015/HİZMET.001 1 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 İŞİN KONUSU : T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teknikokullar/ANKARA adresinde bulunan

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Madde-2 Genel Şartlar:

Madde-2 Genel Şartlar: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OR-AN SİTESİ KAMPÜSÜNDE BULUNAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİNE DİYETİSYEN, EĞİTİM GÖREVLİSİ VE BAKICI ANNE HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 a) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, BAHÇIVAN, TEMIZLIK VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Bahçıvan, Temizlik ve İdari

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU DESTEK TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU DESTEK TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE -1- İŞİN KONUSU M.K.E.Kurumu Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğünde görev yapan personel ile diğer resmi görevler için gelenlerin can ve mal güvenliklerinin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ VE GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGESİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGESİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-Bu

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 08/02/2016-E.2067 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato *BEKAZ2UM* Sayı : 26842974-050.01.04/ Konu : Senato Kararı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Üniversitemiz Senatosunun

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GENEL TALİMATI

ÖZEL GÜVENLİK GENEL TALİMATI Doküman Madde 1 Tanımlar: Kuruluş: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Özel Güvenlik Teşkilatı: Kuruluşu bu talimatname hükümleri çerçevesinde korumak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu talimatname

Detaylı

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1 2 ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 sayılı Kat

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU)

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU) SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (HİZMET STANDARTLARI TABLOSU) 1- ARMAĞAN SİLAH VE MERMİ MENŞEİ BELGESİ VERİLMESİ 2- MERMİ SATIN ALMA BELGESİ VERİLMESİ 3- SİLAH DEVİR İZNİ VERİLMESİ 4- SİLAH

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

4857 Sayılı Kanunda işçi özlük dosyası aşağıda belirtilen madde ile düzenlenmiştir:

4857 Sayılı Kanunda işçi özlük dosyası aşağıda belirtilen madde ile düzenlenmiştir: 11.11.2010 Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/11 Konu: ĐŞÇĐ ÖZLÜK DOSYASI Đşçi özlük dosyası hakkındaki düzenlemeler 4857 sayılı Đş Kanunun 75. Maddesi ve 104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALESİ (12 AYLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN KONUSU 26.06.2004 tarihinde 25504 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5188 sayılı Özel

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

EK NO: 10/a TAAHHÜT SENEDİ

EK NO: 10/a TAAHHÜT SENEDİ TAAHHÜT SENEDİ EK NO 10/a (Devlet ormanı sayılan yerlerde yapılacak Özel Ağaçlandırma/Özel İmar-İhya/Özel Erozyon Kontrolü izinleri için) İzin Sahibi T.C.Kimlik No/ Vergi Sicil No İzin Konusu Orman Bölge

Detaylı