sayılı Yasa Kapsamında çalıştırılacak yüklenici personeli unvan ve sayısı;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.5188 sayılı Yasa Kapsamında çalıştırılacak yüklenici personeli unvan ve sayısı;"

Transkript

1 TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. ĠġĠN TANIMI: TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Müdürlüğü Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü imtiyaz alanı içerisinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına dair Yönetmelikte belirtilen hususlar ve yetkiler çerçevesinde görevlendirilmek ve çalıştırılmak üzere toplam 21 personelden oluşan Silahlı Özel Güvenlik hizmet alımı işidir. 2- ĠġĠN KONUSU: Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü imtiyaz alanı içerisinde idare tarafında belirlenen alanlarda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına dair Yönetmelikte belirtilen hususlar ve yetkiler çerçevesinde, imtiyaz alanı içerisindeki her türlü bina, makine, malzeme ve benzeri müştemilatı ile personelinin her türlü tehlike ve tehditlere karşı korunması, önlem alınması ya da gerekli yerlere bildirimlerinin yapılması ve İdare tarafından yapılması istenen diğer kontrol ve güvenlik işlerini kapsar. 3 ġartlar A - Yüklenici Ġçin Aranan ġart Ve Nitelikler: 1- Özel güvenlik hizmeti ihalesine katılacak olan isteklilerin ve istihdam edecekleri özel güvenlik görevlileri ile yöneticilerinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte gösterilen bütün şartlara haiz olması zorunludur. Yüklenici; görev alanı içerisinde, Bu Mevzuat kapsamında belirlenen görev ve yetki sınırları çerçevesinde, İdare ile koordineli olarak görevini ifa edecektir. 2.- İstekliler 5188 Sayılı Kanun, Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Teknik/İdari Şartname ve Sözleşmenin öngördüğü bütün sorumluluk ve yükümlülükleri, her zaman yerine getireceklerdir. B - Özel Güvenlik Görevlileri Ġçin Aranan ġart Ve Nitelikler: sayılı Yasa Kapsamında çalıştırılacak yüklenici personeli unvan ve sayısı; Sıra No UNVANI PERSONEL SAYISI 1 Özel Güvenlik Görevlisi 21 kişi 2. Yüklenici tarafından iş yerlerimizde çalıştırılacak özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı Yasa ve Bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması, gerekmektedir. 3. Özel güvenlik görevlileri, Kamuya ait tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan Silahlı Özel Güvenlik görevlisi olur İbareli sağlık raporuna sahip olacaklardır

2 4. Görevlendirilecek özel güvenlik görevlileri, Valilikçe verilmiş bulunan ve üzerinde silahlı çalışabileceğini gösteren kimlik kartına sahip olacak, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen 120 (yüz yirmi) ders saatlik eğitimi tamamlamış, sertifikalarını almış olacaklardır.(5 yıllık çalışma izni bitmiş olanlar yenileme eğitim sertifikasını almış olacaklardır.) 5. Özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesindeki yazılı şartlara ek olarak; a. Sabıka kaydının bulunmaması ve sabıka kayıtlarının olmadığına dair belgenin idareye verilmesi gerekli olup, yüklenici, yeni eleman alımında işe başlatmadan önce yeni alınmış sabıka kayıt belgesini vermesi gerekmektedir. b. Özel Güvenlik Görevlileri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde yazılı sağlık şartlarını taşımalıdır. 6. Silahlı görev yapılacağından 5188 sayılı yasa gereği her yıl yapılması zorunlu Güvenlik Görevlilerin yıllık atış eğitimindeki tüm masraflar (mermi, atış poligonuna personel nakli, atış gözetmeni, sağlık personeli, ambülâns ücretleri gibi) yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu giderler teklif fiyata dahildir. 7. Çalışan her personelin gerek firmada ve gerekse İdarede aşağıdaki belgeleri içeren birer özlük dosyası olacaktır; Özlük dosyasında; 1. Özel güvenlik görevlilerinin Silahlı kimlik kartlarının bir sureti, 2. Nüfus cüzdanı fotokopileri, 3. Adli sicil belgesi fotokopisi, 4. En son mezun olduğu okula ait diploma fotokopisi, 5. Özgeçmiş formları, 6. SGK işe giriş bildirgeleri 7. Sağlık Raporu 8. Eğitim Sertifikası eksiksiz olarak işe başlama öncesinde; yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir. (Verilen bütün belgelerin yüklenici tarafından onaylanmıģ olması gerekmektedir.) 8. Yüklenici; tüm işyerlerindeki, vardiyalarda görevli bütün güvenlik personelinin zamanında, eksiksiz olarak nöbet mahallerinde bulundurulmalarını sağlayacaktır. İdare tarafından belirlenecek olan işyerlerinde, yüklenici toplam 21 (yirmibir) kişiyle hizmet verecektir. Verilecek hizmetler için yüklenici; çalışanların çalışma saatleri, süreleri ve hafta tatilleri konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uyacaktır. Kontrol teşkilatının talepleri doğrultusunda yüklenici, personelinin çalışma saatlerini ve günlerini düzenleyecektir. İşletme Müdürlüğümüze ve bağlı işyerlerine ait Görev Alanı nın güvenliği; haftanın 7 (yedi) günü, 24 (Yirmi dört) saat kesintisiz olarak sağlanacak olup; bayram, hafta sonu vb. tatillerde de hizmet aksatılmayacaktır. Hafta tatilini kullanan elemanların yerine başkası tertip edilmeyecektir. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde şartnamenin maddesinde belirtilen çalıģılacak gün ve personel sayısı dıģında eleman tertip edilmeyecektir.

3 C Giyim Ġçin Aranan ġart Ve Nitelikler: 1. Giyim hususu 5188 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacaktır.( Giyim bedeli de teklif fiyata dahildir.) 2. Güvenlik görevlileri görev esnasında yazlık ve kışlık olmak üzere ayrı ayrı ve özel olarak tespit edilen ve Yüklenici tarafından İçişleri Bakanlığına onaylatılan üniformayı kullanacaklardır. 3. Özel güvenlik personelinin kullanması için asgari aşağıdaki giysilerden müteşekkil üniforma her yıl olmak üzere yüklenici tarafından verilecektir: 4. Giyimler, yazlık olarak en geç 15 Mayısta verilir, kışlık giyimler ise en geç 15 Ekimde verilir. Zamanında verilmediği takdirde sözleşmenin ilgili maddelerine istinaden ceza-i müeyyide uygulanacaktır. Sıra No ÇalıĢtırılacak personele sözleģme süresince (2 yıllık) verilecek olan giyimler ve toplam miktarları Ürün Özellikleri Miktar 1 İmperteks mont 2 Yazlık Pantolon 3 Kışlık Pantalon İmperteks Kumaş (Su itici özellik) Yaka ceket yaka, Önü gizli fermuarlı patlı, Patın uçları ve kol manşetleri çıtçıtlı, Omuzlar aparatlı, Beli arka iki yandan lastikli, İçi 150 gr kapitoneli İçte bir adet cep, Yanlarda iki adet cep olacaktır. Keten kumaş Arka 2 pile ile belden daralı Arkada 2 cep kapaklı Paça genişliği cm Paça düz ve dublesiz Kemer köprüleri özel güvenlik kemeri girecek genişlikte olacaktır. % polyester % yün gabardin kumaştan Arka 2 pile ile belden daralı Arkada 2 cep kapaklı Paça genişliği cm Paça düz ve dublesiz Diz kısma kadar içten astarlı Kemer köprüleri özel güvenlik kemeri girecek genişlikte olacaktır. 4 Yazlık Gömlek Keten ve polyester karışımı kumaş 84 5 Kışlık Gömlek Yün ve polyester karışımı kumaş 84 6 Deri ayakkabı Siyah Vidala Ön kısmı bombeli ve maskarasız Ökçesi lastik tabanlı ve köseli

4 Sıra No Ürün Özellikleri Miktar Bağcıklı (arka kısmından öne doğru gelen parçaçıkların önden bağlanması için iki taraflı 5 delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır.) 7 Deri bot Siyah deriden Ayaklı bileği hizasına kadar konçlu Bağcıklı 42 Altı lastikli poli taban (derin dişli) olacaktır. 8 Kravat Siyah kumaştan Düz ve desensiz 84 9 Kep Siyah Pantolon kumaşından Arkadan ayarlı 42 Özel güvenlik amblemli olacaktır. 10 Kazak Yün Yağmurluk Siyah renkte, Kollu ve şapkalı tek parça olup, 21 Naylon kumaştan yapılmış su geçirmez olacaktır. 12 Eldiven Deri Yazlık Çorap Siyah Desensiz 84 Konçları lastikli merserize olacaktır. 14 Kışlık Çorap Siyah yün Desensiz 84 Konçları lastikli olacaktır. 15 Kaban Siyah Kalın ve yünlü kumaştan Kruvaze ve iki sıra üzerinde dikilmiş, büyük boy üçer düğmeli 21 D Mali Sorumluluk Sigortası: 1. Yüklenici, istihdam ettiği özel güvenlik personeli için 26/02/2005 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yer alan esaslar ve Sigorta Şirketi Bölge veya Genel Müdürlüklerince tespit ve tayin edilen tarife, talimat ve şartlara göre, Özel Güvenlik Mali sorumluluk sigortası yaptıracaktır. III YÜKÜMLÜLÜKLER A - Yüklenicinin Yükümlülükleri: 1. Yüklenici tarafından istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri, yürürlükteki çalışma mevzuatına ve 24 saat çalışma esasına göre (hafta sonu dahil), vardiyalı olarak çalıştırılacak, Mahalli Kolluk Kuvvetleri ve İşletme Müdürlüğümüz ile her an irtibatı sürdürecek ve uyarıları dikkate alınacaktır. 2. Yüklenici, Özel Güvenlik Görevlilerinin aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirme becerilerinin ve çeşitli olaylar karşısındaki hareket tarzlarının her zaman Yasalara

5 uygun olmasını sağlayacak, sık sık yetkili uzman personeli ile her iş yerinde Merkezi Denetim sağlayacak ve neticesini İdareye bildirecektir. 3. Yükleniciye teslim edilen ve kendisinin temin etmekte olduğu her malzeme, her an faal bulundurulacak, yeri gelince kullandırılacaktır. 4. Güvenliğe ilişkin mevcut veya kurulacak olan CCTV kapalı devre kamera sistemi yüklenici tarafından işletilecektir. 5. Yüklenici, özel güvenlik görevlilerinin çalışma ve dinlenme saatlerini gösterir çizelgeyi (aylık çalışma çizelgesini) her ay, göreve başlamadan en az 10 (On) gün önce İdareye vermekle yükümlü olacaktır. 6. Yüklenici tarafından görevlendirilecek ve silahlı olarak görev yapacak Özel Güvenlik Görevlileri görev esnasında kimlik kartı ile birlikte Özel Güvenlik Silah taşıma / Bulundurma Belgesini yanlarında bulunduracaklar ve silahları görev alanı dışına çıkarmayacaklardır. 7. Nöbet yerleri için; Sıra No Malzeme Adet 1 Yavuz 16 Tabanca 7 2 Tabanca şarjörü 14 3 Tabanca fişeği 9mm Telsiz 5 5 Telsiz şarj cihazı 5 6 Kontrol saati 2 7 Kelepçe 8 8 Jop 8 9 El detektörü 1 10 Dürbün 2 İdare tarafından karşılanacaktır. 3.B.6. maddede belirtilen atıģ eğitimindeki diğer tüm masraflar yükleniciye ait olup meydana gelebilecek her türlü kazalardan yüklenici sorumlu olacaktır.

6 8. Yüklenici; İş yerinde tespit edilecek aksaklıkların giderilmesi, kullanılacak çeşitli malzeme ve silahların teslim alınması ve gerektiğinde İdare taleplerinin yerine getirilmesi ve yönlendirilmesi için Hizmet ĠĢleri Genel ġartnamesinin 9. Maddesine uygun hareket edecek, iģin devamı süresince iģyerinde bulunmayacaksa, Noter aracılığı ile yetkilendirdiği vekili idareye yazılı olarak bildirecektir.yüklenici tarafından belirlenen vekil kiģi Kontrol TeĢkilatına karģı sorumludur. 9. İdare, güvenlik hizmeti ile ilgili olarak mevzuatta geçen her hususun yerine getirilip/ getirilmediğinin kontrolü için herhangi bir zamanda, her türlü bilgi ya da belgeyi yükleniciden talep edebilecektir. 10. Yüklenici, 5188 Sayılı Yasa ve buna ilişkin Yönetmeliğin zorunlu kıldığı Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesini idareye teslim edecektir. 11. Yüklenici, hizmet verdiği mahalden bir bankada her bir işçi için, bir banka hesabı açtıracak ve bu hesaplara bütün ücretleri zamanında yatıracaktır. Güvenlik personeline ödenecek tüm ödemeler, bu şekilde sağlanacaktır. Ayrıca İstihkak ödemelerinde, bir önceki ay istihkak ödemelerinin Güvenlik Görevlilerinin namı hesabına yatmış olduğunu gösterir banka ekstresi, güvenlik elamanı tahakkuk bordroları ekinde sunulacaktır. Yüklenici istihkak ödemesi tarafına ödendiği tarihten itibaren, (5) beģ gün içinde personele ödemelerini yapacaktır. 12. Yüklenicinin sözleşmesi feshedildiğinde; İdaremizin iş hukuku bakımından, istihdam edilen Özel Güvenlik Görevlilerine karşı hiçbir taahhüdünün bulunmadığı, bütün taraflarca bilinecek ve ona göre davranılacaktır. 13. Yüklenici, İdare tarafından kendisine teslim senedi ile teslim edilen demirbaş malzemelerini, sözleşme süresi sonunda aynen tam ve sağlam olarak iade edecektir. Yüklenici, teslim aldığı her türlü malzemenin periyodik olarak bakımını yaptırmak ve faal bulundurmaktan sorumludur. 14. Yüklenici, Özel Güvenlik Görevlilerinin görev esnasında karşılaşabilecekleri tüm durumlara (tabii afet, yangın, sabotaj, kavga, bombalama, hırsızlık, vb.) ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen görevlere ilişkin çözümler üretecek, bunlara karşı personelin hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır. 15. Sabotaj ve terör eylemlerinin artması durumunda, bu kapsamda alınması gereken ek önlemler paralelinde Yüklenici, İdare ile koordine sağlayarak ihtiyaç duyulacak araç ve gereçle birlikte koruyucu güvenlik önlemlerini artıracaktır. Ayrıca; Kriz, Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş hallerinde, Üst Makamlardan gelecek direktifler doğrultusunda alınması gerekli ilave güvenlik önlemleri, Yüklenici tarafından alınarak icra edilecektir. 16. Koruma ve Güvenlik hizmetinin ne şekilde yapılacağına dair detay ve esaslar; 5188 Sayılı yasa ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yüklenici tarafından yerine getirilecek olup; yapılan Sözleşme aynen uygulanacaktır. Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde Kontrol teģkilatınca verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirilecektir. Koruma planları Yüklenici tarafından yapılacak, Mahalli Mülki Makama ve İşletme Müdürlüğüne birer suret verilecek, Özel Güvenlik görevlileri, bu Planda kendilerine verilecek görevleri de yerine getirecektir.

7 17. Özel Güvenlik Hizmetinin ifası esnasında; Özel Güvenlik Görevlilerinin uğrayacağı veya Özel Güvenlik Görevlilerinin İş yeri ve müştemilatına ya da üçüncü şahıslara vereceği her türlü zarar ve ziyandan, Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu hususlar, İdareye rücu edilmeyecektir. 18. Bu Teknik Şartnamede belirtilmeyen ve karşılaşılması muhtemel ya da karşılaşılacak her sorunla ilgili bütün uygulamalar, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve bu mevzuat gereği; İçişleri Bakanlığınca çıkarılmış/çıkarılacak Genelge veya dokümanlar doğrultusunda yapılacaktır. Yüklenici, mevzuatın uygulanmamasından doğacak her türlü bedeli ödemekle yükümlüdür. 19. Tesislerde kullanılacak güvenliğe ait her türlü defter kalem ve kırtasiye masrafları, yükleniciye ait olacaktır (bu giderler teklif fiyata dahildir). Güvenlik geçit noktalarında bilgisayarlarda kullanılan matbu fişler kurum tarafından karşılanacaktır 20. Kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması amacına yönelik olarak 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesine istinaden yüklenici tarafından hazırlanacak Koruma ve Güvenlik Planları, aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde Jandarma ve Polis bölgelerindeki nöbet yerleri için ayrı ayrı hazırlanarak Valiliğe sunulacaktır. Koruma ve Güvenlik Planı: a. Tesis veya alanların yerleşim planı b. Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzı c. Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı d. Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı e. Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı f. Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı g. Sabotajlara karşı alınacak önlemler, sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler h. Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı i. Hava ve deniz limanlarında meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak hareket tarzı j. Kurum, kuruluş. Tesis ve alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantılarının krokisi k. İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri Yukarıda belirtilen hususlar haricinde plan hazırlanacak yerin ürettiği mal ya da hizmetin önemi, bölgenin coğrafi şartları, güvenlik güçlerine olan uzaklığı ve stratejik önemine bağlı olarak uygun görülebilecek diğer hususlarda ilave edilebilecektir. Hazırlanacak planların bir sureti İl Emniyet Müdürlüğünde, bir sureti İl Jandarma Komutanlığına, bir sureti plan hazırlanan ilgili yer, tesis vb. yerde, bir sureti de şirket veya birim merkezinde muhafaza edilecektir. Planların sade ve anlaşılır olması, ilgisiz üçüncü şahısların eline geçmemesi hususunda gerekli özen ve hassasiyet gösterilecektir. Bu alanda hizmet verecek olan özel güvenlik görevlileri, hazırlanan koruma ve güvenlik planları konusunda bilgilendirilecektir.

8 Valilikçe, koruma ve güvenlik planında değişiklik yapılması veya plandaki görülen yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesi istenebilecektir. 21. Yüklenici çalıştırdığı elemanların her türlü özlük ve sosyal haklarını ilgili mevzuata göre karşılamak ve ödemek zorundadır. 22. Görev mahallinde ya da bir başka yerde, güvenlik görevlileri ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret vb. olayların hukuki sorumluluğu yükleniciye aittir. 23. Yüklenici tarafından işyeri bünyesindeki görev alanı içerisinde görevlendirilecek güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve buna ilişkin Yönetmelikte de belirtilen bütün görevleri yapacak ve yetkileri kullanacaktır. Ayrıca Yangın Talimatı, Sivil Savunma Planı, ile güvenliğe ilişkin diğer yazılı ve sözlü talimatlar, yayımlanmış ve yayımlanacak emir ve talimatlara uygun hareket edilecektir. Yapılacak her eylem için öncelikle her türlü emniyet tedbirlerinin alınması sağlanacaktır. 24. Ġdareye ait silahlar (7 adet 9 mm Yavuz 16 tabanca 14 adet Ģarjör ve 175 adet 9 mm tabanca fiģeği olarak) mevcut telsiz ve kontrol saatleri Güvenlik görevlileri tarafından kullanılacaktır. Ancak arıza halinde, bunların bakım ve onarımı yüklenici firmaya aittir. Yüklenici kendisine zimmetle teslim edilen silahlar ile telsiz ve her türlü demirbaģ malzemeyi iģin bitiminde aynen sağlam ve eksiksiz idareye teslim etmek zorundadır. 25. Nöbet yerlerinin bakımı onarımı ısınma ve su ihtiyacı kurum tarafından karşılanır. B - Özel Güvenlik Görevlilerinin Yükümlülük Ve Hareket Tarzları: 1. Özel güvenlik görevlileri, İdare tarafından kendilerine sağlanacak olan görevin gerektirdiği ya da sosyal imkânları (nöbet kulübeleri, kamera kumanda odası, soyunma odaları, lavabo vb. imkânlar) titizlikle kullanmakla ve İdarenin çalışma şartlarına ve iş disiplinine uymakla yükümlü olup, personel ile ziyaretçilerin ve İşletmeye görevli ya da konuk olarak gelen diğer şahısların can ve mal güvenliği ile Tesis ve müştemilatını taşınır ve taşınmaz tüm mallarını korumakla görevlidir. 2. Özel güvenlik görevlileri herhangi bir vukuat ya da afet (dışarıdan veya içeriden gelebilecek hırsızlık, tahribat, kundaklama, soygun, terör, sabotaj, şantaj, yangın, yıkma, doğal afetler vb.) gibi olayları ilgili mevzuat çerçevesinde önleyeceklerdir. Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçları yönetime ve genel kolluk kuvvetlerine iletilmesi, genel kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline kadar varsa sanıkların tespiti, gözetim altında bulundurulması ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması gibi görevlerini de ihmal etmeyeceklerdir. Görev ihmali olması durumunda, oluģacak tüm zararlardan yüklenici sorumlu tutulacaktır. 3. Çalışma noktalarındaki nöbetçi talimatlarına uymak ve buna göre hareket etmek. Her nöbet değişiminde özel güvenlik görevlileri, sorumluluk sahalarını kontrol ederek ve bir önceki görevliden nöbeti esnasındaki gelişmelere ilişkin bilgileri alarak nöbeti devralacaklardır. Nöbet değişimleri mutlaka bu iş için Yüklenici tarafından mevzuata uygun hazırlanmış olan nöbet defterine yazılacak ve ilgililerce imzalanacaktır. Silah/Teçhizat devir

9 ve teslimleri; Yüklenici tarafından yine mevcut mevzuata göre Devir Teslim ve Rapor Defteri ile yaptırılacaktır. 4. Özel güvenlik görevlileri, giriş ve çıkışları kontrol edecek, uygun bulunmayan, onaylanmayan ya da şüpheli şahısları içeriye sokmayacaklar, kontrolsüz, araç ve personel girişi olmayacaktır. Giriş bariyerleri, yapılması gereken bütün kontroller bitirildiğinde bir problem yoksa açılacaktır. İşletmeye giriş yapacak tüm personel, (kontrol sonrasında uygun bulunmaları halinde) gerekli belgelerini özel güvenlik görevlilerine göstererek binaya girebileceklerdir. 5. Tesislerde içeriden veya dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlığa karşı dikkatli ve duyarlı olunacak, bu sebeple, İdare tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda üst aramaları detektörle yapılacak, içeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü sabotaja karşı her türlü tedbir alınacak, şüpheli durumlar gecikmeksizin İdareye ve gerektiğinde genel kolluk kuvvetlerine bildirilecektir. 6. İdare personeli olmayan gerek özel, gerekse iş amaçlı gelen ziyaretçiler ve yanlarında getirdikleri çanta, poşet vb. malzemeler, kişiler rahatsız edilmeden güvenlik taramasından geçirilecektir. 7. Ziyaretçilerin ilgililere bildirilmesi ve mutabakatın sağlanmasına müteakip içeri girişlerine izin verilecektir. Girişlerde ziyaretçi kartı ve personel kartı kontrolü muhakkak uygulanarak kayıt altına alınacaktır. Park için araçlara ayrılan yerler dışında park etmeye çalışan araçlara engel olunacak, yasaların elverdiği ölçüde trafik düzeni sağlanacak, Tel örgü, tesis, nizamiye vb. yanında maksat dışı dolaşma, oturma ya da araç park etmesi önlenecek, şüpheli durumlarda ikaz edilecek, gerekirse durum mahalli kolluk kuvvetlerine iletilecektir. Araçla gelen ziyaretçi ve iģ takipçilerinin araç ruhsatları veya sürücü belgeleri mutlaka giriģte alınacak ve kaydedilecektir. 8. İş yerinde görevli bir personelin, herhangi bir güvenlik görevlisi hakkında dilekçe ile müracaatı halinde; Şikâyet edilen kişi/kişilere Yasa ve Yönetmeliklere uygun işlem yapılacaktır. 9. Görev alanında bulunmuş olan eşyalar, kimin nerede bulduğuna dair bir tutanakla beraber Özel Güvenlik Görevlisi veya yetkilisi tarafından İdareye teslim edilecektir. 10. Özel güvenlik görevlileri; nöbetleri esnasında meydana gelen olayları tutanak halinde tespit edecek, nöbet defterine kayıt edecek, Yüklenici yetkililerine ve İdareye bildireceklerdir. 11. Bir bomba ihbarı ya da diğer şüpheli durumlarda; ilgili mevzuat çerçevesinde emniyet önlemleri alınacak, tüm ilgililere haber verilecek, alınacak direktife göre hareket edilecektir. 12. Özel güvenlik görevlileri, günlük sakal tıraşlarını aksatmayacak, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şeklin dışında saç uzatmayacak, bıyık ve favori bırakmayacaklardır. Güvenlik Personeli, her zaman hal ve hareketlerine, kılık kıyafetine dikkat edecektir. Görevi dışında güvenlik üniformasını giymeyecek, Bina dışı görevlerinde şapkasız dolaşmayacaktır. 13. Özel güvenlik görevlileri, görevleri süresince görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde bulunmayacak, görev yerini terk etmeyeceklerdir. Yemek saati, tuvalet gibi zorunlu durumlarda nöbet yerini ancak başka yerlerden eleman kaydırarak terk edebilir.

10 14. Yüklenici, çalıştıracağı (veya çalıştırdığı) kişi/kişileri her hangi bir olumsuzluğa mahal verdiklerinde, kontrol teşkilatının talebi halinde Yüklenicinin başka işyerlerindeki personeli ile değiştirecektir. 15. Görev mahallerine; ısınmak ve su ısıtmak için yüklenici tarafından tahsis edilecek olan, emniyetli elektrikli cihazlar haricinde, ısınma ve su ısıtma amaçlı olarak, başka elektrikli cihaz, tüp gaz, gaz ocağı, ispirto ocağı v.s. bulundurmayacaktır. 16. Yüklenici, personelini işten çıkarma uzaklaştırma veya görevden alma halinde Kontrol Teşkilatını bilgilendirecektir. 17. Özel durumlarda (asayişin bozulduğu durumlarda yangın deprem gibi tabii afetler büyük olaylarda) görev yapmakta olan güvenlik personelinin yetersiz görüldüğü durumlarda izinli olan personel (özel güvenlik görevlileri) göreve çağrılabilecektir. 18. Özel güvenlik görevlileri ağzında sigara ile iş yapmayacak, başka şahıslarla muhatap olmayacaktır. 19. Özel güvenlik görevlileri görev yaptığı sürece hiçbir yönetici personelle görevi ile ilgili konular dışında konuşma ve görüşme yapmayacaklar, İşletme personeli ile uyum içerisinde çalışacaklardır. 20. Özel güvenlik görevlileri, ikaz ve engellemelerinde nazik olacaklar, her türlü kaba konuşma ve davranışlardan kaçınacaklardır. 21. Özel güvenlik görevlileri, görevleri sırasında kendilerine Valilikçe verilen fotoğraflı kimlik kartlarını herkes tarafından görülebilecek şekilde yakalarına takacaklar, ayrıca Yönetmelikte belirtilen ve her bir silah için hazırlanmış bulunan Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesini yanlarında taşıyacaklardır. 22. Özel Güvenlik Görevlilerinin yürürlükteki mevzuat gereği periyodik olarak yapılması gereken sağlık kontrolleri, Yüklenici tarafından yaptırılacaktır. 23. Özel Güvenlik Görevlileri ve Yüklenicinin yöneticileri, İşletme ve iş yerlerinin korunması ve güvenliği ile ilgili ya da İdareye ait sır niteliğindeki hiçbir bilgiyi, sözlü veya yazılı olarak üçüncü şahıslara veya medya kuruluşlarına açıklayamazlar. Aksi takdirde doğan tüm zararları tazmin ile mükelleftirler. Bu şekilde davranan ya da bu bölümde sayılan kurallara uymayan Özel Güvenlik Görevlileri, Yüklenici tarafından derhal değiştirilecek yerine yukarıdaki şartlara uygun yeni görevliler getirilecektir. 24. Söz konusu iş yerinde Şartname sonunda bulunan Çizelgede belirtilen miktarda, Özel Güvenlik Görevlisi görev yapacak, Her vardiyada görev yapacak, Vardiyalar, ( / / ) olmak üzere 3 (üç) ayrı saat dilimi içinde gerçekleştirilecektir. 25. Çalışanların ziyaretçilerin ya da ikamet edenlerin huzur ve sükûnu ile İş yerinin her türlü güvenliği; en üst düzeyde sağlanacak, bunu sağlamaya yönelik her önlem, ilgili mevzuata göre zamanında alınacak, bu işlemler yapılırken kullanılacak tüm belgeler (İş yerine silahlı gelen şahıslardan alınan silahlar için kullanılan silah teslim/tesellüm makbuzları, tutanaklar, devir teslim belgeleri, ziyaretçi/araç kayıt defterleri vb.), mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır.

11 26. Görev alanı içerisinde işlenecek suçlar genel kolluk kuvvetlerine (polis/jandarma) iletilecek, ilgili yasa gereği genel kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline kadar sanıkların yakalanması ve suç delillerini korunması için gerekli tedbirler alınacaktır. 27. Kontrol Teşkilatı tarafından sözleşme kapsamında verilecek talimatlar çerçevesinde koruma ve güvenlik hizmetleri yürütülecek, gerekli denetim ve kontroller yapılacak, bu konularda tüm raporlar zamanında Yüklenici tarafından İdareye aktarılacaktır. (Çeşitli olaylara ait tutanaklar vb.) 28. Girilmesi kayda ve izne bağlı olan yerlere Görevliler dışında girmek yasaktır vb. gerekli levhalar asılacak, görevli ve yetkili olmayanların girmeleri engellenecek, yetkili olanların girişlerinin kaydı tutulacaktır. 29. Çeşitli görevleri (temizlik, yemek, taşıma vb.) yapan diğer taşeron firmalara ait personel, misafir, ziyaretçi ve diğer çalışanların; mevcut demirbaşlara, binalara, tesislere ve eşyalara zarar vermeleri, tahrip etmeleri, İşletmenin huzur, disiplin ve asayişini bozmaları ve çalışanlara yönelik tecavüzleri önlenecek; bu tür davrananlar tespit edilerek uyarılacak, engellenecek ve İdareye bilgi verilecektir. 30. Görev bölgesini, içeriden veya dışarıdan tehdit edebilecek her türlü sabotaj, hırsızlık ve her türlü kanunsuz eyleme karşı dikkatli ve duyarlı olunacak, bu tür olayları önleyici arama ve kontroller aksatılmayacak, gerekli bilgi ve rapor ve tutanaklar, yetkililere zamanında verilecektir. 31. Söz konusu iş yerinde görev yapan güvenlik personelinin denetimi yetkili makamlar tarafından 5188 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan Yönetmelik Hükümlerine göre yapılacak, görülen noksanlıklar mevzuata uygun olarak Yüklenici tarafından giderilecektir. 32. Yüklenici işin yerine getirilmesi sırasında bütün Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacak ve takip edecektir. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavileri ile Yüklenici personeline ve üçüncü kişilere ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında ve iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenicinin, yüklendiği iş dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereği doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk Yükleniciye aittir. İhale konusu hizmetin ifası sırasında görevlendirilen personelin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve tüm mevzuatı hükümlerine göre alınması gereken tüm önlemler yükleniciye aittir. Bu önlemlerin alınması sırasında idare haberdar edilecek görüş ve öneriler alınacaktır. 33. Yüklenici, bu şartnamenin kapsamına giren tüm personelin işvereni olarak bütün Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili Mevzuat Hükümlerini aynen uygulayacaktır. Bu uygulamalar nedeniyle doğabilecek her türlü hukuki, mali ve cezai mükellefiyetlerin kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder. BaĢkan Üye Üye Üye Üye İlhami BİTLİSLİ Ekrem YILMAZ Hüseyin GÜLER Ridvan DERE Bektaş ÖZEN

TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ SĐLAHLI ÖZEL GÜVENLĐK GÖREVLĐSĐ ĐLE KORUMA VE GÜVENLĐK HĐZMETLERĐ ALINMASINA AĐT TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Madde-1 Đşin Konusu : 1.1. TRT Antalya

Detaylı

BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ

BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ 1. GENEL 22.09.2011 1.1. Bu şartnamede güvenlik hizmeti satın alacak

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Müsabaka günleri stadyumda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin Sezonu süresince 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Özel

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi. İMİD-2015/HİZMET - 002 1 İçindekiler: 1- Konu ve Kapsam 2- İşyeri 3- İşin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA

ÖZEL GÜVENLiK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR. 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA ÖZEL GÜVELiK HİZMETLERİ MÜŞTERİ olarak anılacaktır arasında yapılmıştır. ÇAKAYA / AKARA adresinde bulunan Ankara Ankara Sitesi bundan sonra YÜKLEİCİ olarak anılacaktır ile merkei Mustafa Kemal Mah. 282.

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

Yönetmelikler İçişleri Bakanlığından : Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Yönetmelikler İçişleri Bakanlığından : Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Yönetmelikler İçişleri Bakanlığından : Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004 tarihli ve 5188

Detaylı

Yönetmelikler İçişleri Bakanlığından : Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Yönetmelikler İçişleri Bakanlığından : Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Yönetmelikler İçişleri Bakanlığından : Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004 tarihli ve 5188

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ( Genel Kurallar) Akdağmadeni MYO çalışanlarının; 1. Kılık kıyafet, kurum kültürü, iş

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004

Detaylı

71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ

71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ 71- KONTROL TEŞKİLATININ GÖREVLERİ Kontrol teşkilatı ihaleye ilişkin İdari Şartnamede belirtilen hükümler gereğince; a) Sözleşmenin, ihale ilanında ve idari şartnamede belirtilen personel sayısı üzerinden

Detaylı