HÜR SİGORTA A.Ş YILI FAALİYET RAPORU - 1 -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜR SİGORTA A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU - 1 -"

Transkript

1 HÜR SİGORTA A.Ş YILI FAALİYET RAPORU - 1 -

2 GENEL MERKEZ VE BÖLGE ADRES BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK Büyükdere Cad. Hür Han No:15/A ġiģli ĠSTANBUL Tel : Fax : Hasar Ġhbar Hattı : Web : hursigorta.com.tr MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No: 7 Cağaloğlu Eminönü / ĠSTANBUL Tel: Fax: ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Güvenlik Cad. No:42/C AĢağıayrancı / ANKARA Tel: Fax: İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1379 Sok. No:57 B Blok Kat:3 Efes ĠĢ Hanı Alsancak / ĠZMĠR Tel: Fax ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GazipaĢa Bulvarı 4 Sokak Yurdaer Apt No:41 Kat:2 Daire:5 Seyhan / ADANA Tel: Fax: ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Elmalı Mah. Hükümet Cad. 21.Sok. Nadir Apt. Daire:5-6 ANTALYA Tel: Fax: TRABZON BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ ÇarĢı Mahallesi KahramanmaraĢ Cad. No:72 Kat:1 Merkez / TRABZON Tel: Fax: KAYSERİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ Ġnönü Bulvarı Bedesten ĠĢ Merkezi Kat:4 No:405 KAYSERĠ Tel: Fax: KUMLUCA HÜR NOKTA OFİSİ Yeni Mahalle Deniz Yolu Cad. Narenciye Sok.27/B Kumluca/ANTALYA Tel: Fax:

3 YÖNETİM KURULU GÖREVİ ADI SOYADI ATAMA TARİHİ BaĢkan YaĢar EROĞLU Üye Ercan SĠMAVĠ Üye-Genel Müdür Kemal GÜL Üye S.Erol SĠMAVĠ Üye-Ġç Denetimden Sorumlu Abdi Göksu EROĞLU Üye-Ġç Sistemlerden Sorumlu R. Emrah TANYEL Üye-Mali ve Ġdari ĠĢler Grup Md. AyĢe S. ELVEREN Üye Emel ÇABUKOĞLU Üye Tuncay GÖKÇE DENETİM KURULU GÖREVİ ADI SOYADI ATAMA TARİHİ Denetçi Hülya BÜYÜKOĞLU Denetçi Sevgül ARSLAN YÖNETİM Kemal GÜL Oya YILDIZ AyĢe S.ELVEREN ġevket ÇAKIROĞLU Ümit EREN ġükriye Akça ÖZALP Ayla YENĠLMEZ Ferit ERKOYUNCU : Genel Müdür : Genel Müdür Yardımcısı(Acenteler,Tahsilat,Eğitim,Ürün GeliĢtirme) : Mali ve Ġdari ĠĢler Grup Müdürü : Ġç Denetim Müdürü : Hukuk MüĢaviri : Teknik Servis Müdürü : Hasar Servisi Müdürü : Hasar Denetim Sevisi Müdürü F.Reyhan ġensoy : Marmara Bölge Müdürü M. Necdet ORTAÇ : Ankara Bölge Müdürü ve Bölgeler Koordinatörü Nevin NĠġANKAYA : Ġzmir Bölge Müdürü Osman HEYAL : Antalya Bölge Müdürü Esra ERBAY : Adana Bölge Müdürü - 3 -

4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN VE GENEL MÜDÜRÜN FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ ġirketimiz 2010 yılı faaliyetlerini, dünyada ve ülkemizdeki ekonomik geliģmeler ıģığında gerçekleģtirirken, bu yıl da olumlu sonuçlar elde etmeye devam etmiģtir yılında, bir çok ülkede yaģanan faiz düģüģlerinin ve özellikle geliģmekte olan ülkelerdeki ekonomik canlanmanın nedeniyle krizin etkileri, 2009 yılına göre kademeli olarak azalmıģtır. Ancak reel ekonomi, ekonomik göstergelerdeki bu olumlu geliģmelere rağmen kriz öncesi seviyesinden oldukça uzaktadır. Sigorta Ģirketlerinin 2010 yılında pazar paylarını korumak adına düģük fiyat uygulayarak fiyat odaklı rekabete girmeleri, sektörün karlılığının önemli oranda düģmesine neden olmuģtur. Sektörde büyüme gerçekleģirken, özellikle oto sigortalarında zararlar ortaya çıkmıģtır.sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği nden alınan verilere göre sektör, 2010 yılında %8 büyümüģtür. Bu büyümeye karģın teknik karlılık düģük seviyede kalmıģ, özellikle oto sigortalarında ise zarar oluģmuģtur. En çok prim üreten branģların baģında gelen trafik ve kasko sigortalarındaki teknik zararlar, geçen yıla göre daha yüksek olmuģtur. Teknik karlarının azalmasında; karģılıklarda getirilen yeni düzenlemeler, AB uyum süreci çerçevesinde mevzuatta yapılan değiģiklikler, trafik sigortalarında kaza tespit tutanağı uygulaması sonucunda ödenen hasarların artmıģ olması büyük rol oynamıģtır. Mali karların azalmasının ana nedeni ise, faiz oranlarının aģağı çekilmesi sonucu mali gelirlerin azalmasıdır. ġirketimiz, 2010 yılında da ülkemizin ekonomik yapısına ve genel konjonktüre uygun olarak belirlediği stratejileri uygulayarak yılı karlı kapatmıģtır. Sektör ve ġirket sonuçları, ilgili birimlerimiz tarafında sürekli izlenmiģ ve gerekli önlemler zamanında alınmıģtır. ġirketimizde 2009 yılında kurulan Ġç Sistemler Departmanı nın çalıģmaları sonucunda, Ġç Kontrol ve Risk Yönetimi ĠĢ AkıĢ Kitapçığı oluģturulmuģtur. Ġç Sistemler Departmanının çalıģmaları ile ġirket faaliyetlerinin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile diğer mevzuata uygunluğunu 2010 yılında da denetlenmiģ ve Ģirketin belirlediği strateji, politika, ilke ve hedeflerin bilgi akıģı sağlanmıģtır. Ġç Sistemler Departmanı, Ġç Denetim Birimiyle birlikte çalıģarak faaliyetini yürütmüģtür yılında sigorta sektöründe yaģanan olumsuz geliģmelerden etkilenmemek içim Ģirketimiz, ihtiyatlı hareket ederek üretimini 2009 yılı ile aģağı yukarı aynı seviyede korumuģtur. Tahsilat hacmimizin büyük kısmı kredi kartına bağlanarak prim alacaklarımız da garanti altına alınmıģtır. Yıllık enflasyon 2009 yılında yüzde 6,53 iken, 2010 yılında yüzde 6,4 e gerilemiģtir. Türkiye ekonomisi, 2009 yılında yüzde 4.9 oranında küçülmüģken, 2010 yılında %8 oranında büyümüģtür

5 Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerine göre yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 11,5 artarak milyon dolara, ithalat ise yüzde 31,6 artarak milyon dolara ulaģmıģtır. DıĢ ticaret açığı, 2010 yılında milyon dolar olarak gerçekleģmiģtir. Sigorta sektörünün 2010 yılı toplam prim üretimi, 2009 yılına göre yüzde 15 artarak 14 milyar TL ye ulaģmıģtır. Trafik sigortalarında 2009 yılında 1.7 milyar lira toplayan sektör, 296 milyon lira zarar yazarken, 2010 da 2,3 milyar liralık prime karģılık zarar, 585 milyon lira olmuģtur. Bu verilere rağmen Ģirketimizin yılı karlı kapatmıģ olmasının nedeni, trafik sigortalarında yıllara dayanan deneyimi ve yönetim anlayıģıdır. ġirketimizin 2010 yılı vergi öncesi karı, ,52 TL, vergi sonrası karı, ,82 TL dir. ġirketimiz, 2009 yılında adet poliçe satıģı yapmıģken, 2010 yılında adet poliçe satıģı yapmıģtır. Acentelerimiz sürekli gözden geçirilerek karlılığa odaklı bir acente ağı üzerinde yoğunluk sağlanmaktadır. Acente sayımız 2009 yıl sonunda 689 iken, 2010 yıl sonunda 797 ye ulaģmıģtır. ġirketimiz 44. çalıģma yılı olan 2010 yılı ile ilgili özet bilgiler aģağıdadır yılı prim üretimleri, 2009 yılı ile mukayeseli olarak branģlar bazında aģağıdaki gibi gerçekleģmiģtir. Prim Üretimi % Yangın DASK ve TARSİM ,59 Nakliyat Mühendislik ,41 Kasko ,69 Trafik ,54 İ.M.M ,42 D.Kaza ,28 Toplam ,24-5 -

6 Teknik kar ; faaliyet giderleri ve yatırım gelirleri teknik sigorta branģlarına dağıtılmadan önceki sisteme göre hesaplandığında, bir önceki yıla göre %21,91 artıģ gösterirken ; teknik karın, brüt prim üretimine oranı % 13 olarak gerçekleģmiģtir. ġirketimizin 2010 yılı teknik sonuçları, 2009 yılı ile mukayeseli olarak branģlar itibariyle aģağıda sunulmuģtur. Teknik Karlılık % Yangın ,22 Dask ve Tarsim ,80 Nakliyat ,387-75,52 Mühendislik , ,72 Kaza ,245,664 30,35 Hayat ,12-157,17 Toplam ,699,997 21,91 Değerli Ortaklarımız, 2010 yılında yukarıda kısaca değindiğimiz ekonomik ve sektörel geliģmeler içinde, ġirketimiz tarafından elde edilen teknik ve mali sonuçlarla ilgili bilgiler rakamsal verilerle bilgilerinize sunulmuģ bulunmaktadır. Bu çalıģmalarda bizlere her zaman ve her bakımdan destek veren ortaklarımıza, Hür Sigorta ailesinin seçkin ve değerli acentelerine, güvenini esirgemeyen sigortalılarımıza, çalıģtığımız saygın reasürans kuruluģlarına, dürüst ve tarafsızlık bilinci içinde çalıģan eksperlerimize, bilgili, inançlı ve tam hizmet anlayıģı ile görev yapan her kademedeki Hür Sigorta çalıģanlarına içten teģekkürlerimizi sunuyoruz. Sonuçlarını tetkiklerinize arz etmiģ olduğumuz 2010 yılı bilanço ile kar zarar hesaplarının onaylanması ve bu yıla ait iģlem ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrasını takdirlerinize sunar, bundan sonraki çalıģma yıllarının ülkemiz, ortaklarımız ve Ģirketimiz için hayırlı ve baģarılı olmasını dileriz. YÖNETĠM KURULU - 6 -

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 ĠÇĠNDEKĠLER Yönetim Kurulu Üyeleri... 1 Genel Müdür Yardımcıları ve Grup Müdürleri... 2 Ġç Denetim... 2 Denetim Kurulu... 3 Yönetim Kurulu BaĢkanı Mesajı...

Detaylı

Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı

Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı Yapı Kredi Sigorta 2012 Faaliyet Raporu içeriği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 516 ncı maddesine

Detaylı

www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 2012 Yılı Faaliyet Raporu

www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 2012 Yılı Faaliyet Raporu www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. HDI Sigorta A.Ş. www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 3 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM Sunufl 4 Şirketin Tarihsel Gelişimi 4 Şirketin Ortaklık Yapısı 5 Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1 GENEL MÜDÜRLÜK ReĢitpaĢa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Groupama Plaza No:2 34398 Maslak - Sarıyer / ĠSTANBUL Tel : 0212 / 367 67 67 (Pbx) Faks : 0212

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2 Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2 GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2012 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU BİLFARHOLDİNG A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL/2012 1 Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. E- mail : yasar.turac@kopas.com Tel : 0090 212 3651850 Faks : 0090 212 2761110 ÖNSÖZ Ġnsanlar binlerce

Detaylı

01.01.2011-31.03.2011

01.01.2011-31.03.2011 SERĠ : XI NO:29 NO.LU TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ YAPI KREDĠ KORAY GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2011-31.03.2011 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 ġirket Sermayesinin

Detaylı

E U R O SİGORTA. Euro Sigorta A. Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU

E U R O SİGORTA. Euro Sigorta A. Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU E U R O SİGORTA Euro Sigorta A. Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU EURO SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĠ GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının Genel

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013 2013/Haziran GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2013 YILI DOKUZ AYLIK DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL/2012 Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. 1 ÖNSÖZ Ġnsanlar binlerce yıldan bu yana güzelleģmek, kendilerini baģkalarına beğendirmek, genç görünmek, yüzlerindeki kırıģıklık,

Detaylı

Hesap Dönemi Ġçinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler

Hesap Dönemi Ġçinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler 1 Ġçindekiler Sayfa No: Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler 1 Kurumsal Profil... 1 Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçiler ve

Detaylı

www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu

www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.hdisigorta.com.tr www.hdisigorta.com.tr 3 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM Sunufl 4 Şirketin Tarihsel Gelişimi 4 Şirketin Ortaklık Yapısı 5 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları nın Sahip

Detaylı

Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu Ġçindekiler 1. Kısaca Sasa... 4 1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 4 1.2. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler... 4 1.3. Yönetim

Detaylı

CHARTIS SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009

CHARTIS SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009 CHARTIS SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009 İÇİNDEKİLER Kurumsal Profil 3 Chartis Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 4 Chartis Sigorta nın Ortaklık Yapısı 5 Başlıca Finansal Göstergeler 6 Chartis Sigorta 2009

Detaylı

ZURICH SİGORTA 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ZURICH SİGORTA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ZURICH SİGORTA 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI EKONOMİK GELİŞMELER VE 2015 YILI BEKLENTİLER 2014 yılında, küresel büyümenin yavaşlaması, FED in tahvil alımını azaltmasıyla gelişmekte olan ülke ekonomileri

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2011 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu Ġçindekiler Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler... 1 Kurumsal Profil...

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK Groupama Plaza Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul Tel :(0212) 367 67 67 Faks: (0212) 367 68 68 Web: www.groupama.com.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 22

İÇİNDEKİLER. III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 22 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER Genel Bilgiler 3 Kurumsal Profil 4 Şirketin Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler 5 Sermaye ve Ortaklık Yapılarındaki Değişiklikler 5 İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına

Detaylı

S v P. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Gayrimenkul Değerleme Raporu

S v P. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Gayrimenkul Değerleme Raporu STANDART GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.ġ. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ĠSTANBUL ĠLĠ BEYOĞLU ĠLÇESĠ KEMANKEġ MAHALLESĠ 120 PAFTA 64 ADA 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30.09.2010 ARA DÖNEM 1 Raporun dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 Ortaklığın Unvanı: Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ ġirketin Faaliyet Konusu ve Bilgileri

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2010 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu Ġçindekiler Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler... 1 Kurumsal Profil...

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 25 Ağustos 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER HAKKIMIZDA... 2 YÖNETĠM KURULU VE

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE DÜZENLENEN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ġġrket BEYANI T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen

Detaylı

F a a l i y e t R a p o r u

F a a l i y e t R a p o r u 2014 Faaliyet Raporu 002 Faaliyet Raporu 003 İçindekiler 007 YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 009 027 031 035 053 059 063 067 GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak / İSTANBUL Tel : (0212) 367 67 67 Faks: (0212) 367 68 68 Web: www. groupama.com.tr E-mail: sigorta@groupama.com.tr Çağrı Merkezi:

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 GENEL MÜDÜRLÜK Groupama Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:2 34398 MASLAK / İSTANBUL Tel : 0 212 / 367 67 67 (Pbx) Faks : 0 212 / 367 68 68 Web : www.groupama.com.tr E-mail : emeklilik@groupama.com.tr

Detaylı

ZURICH SİGORTA 2013 FAALİYET RAPORU

ZURICH SİGORTA 2013 FAALİYET RAPORU ZURICH SİGORTA 2013 FAALİYET RAPORU 2013 YILI EKONOMİK GELİŞMELER VE 2014 YILI BEKLENTİLER Amerikan Merkez Bankası nın (Fed) tahvil alımlarını azaltacağının sinyalini vermesi, uluslararası piyasalarda

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2008 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı