Harman hallaç. Teknik uygulamalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Harman hallaç. Teknik uygulamalar"

Transkript

1 Harman hallaç Teknik uygulamalar

2 16 Harman hallaç teknolojisi Mükemmel bir pamuk işleme tesisi gerektiği kadar büyük, mümkün olduğunca kısa Şerit telefleri Temizlenmiş telefler Telef-Açıcı BO-R Elektronik Metal ayırıcı SP-EM Malzeme taşıması için fanlar, kondenserler, hava ayırıcılar veya materyal ayırıcılar burada gösterilmemiştir. Üniversal balya açıcı BO-U Ağır parça ayırıcı SP-IH Pamuk balyaları Otomatik Balya açıcı BLENDOMAT BO-A Multi fonksiyon ayırıcı SP-MF Ön temizleyici CL-P Bir pamuk işleme tesisinin sadece gerekli olan makinalara sahip olması gerekir. Fazla olan her ünite neps oranının yükselmesine sebep olur. Trützschler tesislerinde pamuk daima hassas şekilde küçük adımlarda açılır. Makinaların hepsi birbirini tamamlar. Doğru temizleyicinin seçimi veya iki temizleyicinin kombinasyonu hammaddeye veya üretim randımanına bağlıdır. Trützschler harman hallaç tesisleri birinci görevi olan temizliğin yanında, metal ve ağır parçalardan koruma, yüksek verimli toz giderme ve yabancı parçaları ayırma fonksiyonlarını da yapmaktadır. Başından itibaren kalite Balya stoklama ve balya yolma denilince, otomatik balya açıcı BLENDOMAT BO-A her türlü çalışma imkanını sunar. Temizlenmiş teleflerin karıştırlması için üniversal balya açıcı BO-U ideal makinadır. Telef açıcı BO-R, şerit teleflerini hazırlayarak bunların uygun miktarda mükemmel bir şekilde üretim akışına dahil edilmesini sağlar. Çok yönlü yetenek İlk toz ayırma işlemi de dahil tüm önemli koruma fonksiyonları multi fonksiyon ayırıcı SP-MF içinde yer bulmuştur. Bu sayede alttaki temizlik hattı kg/h üretim de dahi güvenli şekilde korunur. Özel durumlarda özel ayırıcılar tavsiye edilir. Otomatik balya açıcı BLENDOMAT BO-A Multi fonksiyon ayırıcı SP-MF Ön temizleyici CL-P

3 Harman hallaç teknolojisi 17 Entegre mikser MX-I CLEANOMAT CL-C 1 Yabancı parça ayırıcı SECUROPROP SP-FPO Besleme ünitesi FD-T CLEANOMAT CL-C 3 Toz ayırma makinası DUSTEX SP-DX Üniversal mikser MX-U CLEANOMAT CL-U Yabancı parça ayırıcı SECUROPROP SP-FPU Yüksek verimli tarak TC 11 Hassas ön temizlik Eğer mevzu bahis olan, ham malzemeden kaba pisliklerin hassas şekilde temizlenmesi ise, ön temizleyici CL-P kompakt hat içinde en uygun makinadır. Mikserlerin ve ince temizleyicilerin önünde yer alan kaba biçimlendirilmiş açıcılar, liflere zarar vermeden ilk hassas temizliği gerçekleştirir. Yüksek verimli mikser Kompakt hattın içine entegre edilmiş olan mikser MX-I, mikseri doğrudan temizleyiciye bağlayan ideal bir makinadır. İki temizleyici paralel beslenecekse, üniversal mikser MX-U ile bu arzu da mümkündür. Her iki mikserdeki aynı karıştırma konsepti elyaf yumakların mükemmel bir homojenleştirme sağlar. Temizleme itinalı ve hassas Lifleri hassas açan civiliaçıcı ile CL-C 1, orta ile ekstra uzun ştapel pamuklar için en uygun makinadır. Bunun yanında pamuğun iyice açılmasına katkı sağlar. Üniversal temizleyici CL-U bütün standart uygulamalarda gücünü ortaya koyarken, çok kirli pamukların temizlenmesinde CLEANO- MAT CL-C 3 makinası optimal çözümdür, Yabancı parçaları güvenli algılama ve güvenli ayırma Trützschler SP-FPU bir renk modülü, UV modülü ve P modülü ile üniversal bir sistemdir. Sistem bir çok tesis düzenlemelerinde, özellikle ring iplikçiliğinde en ekonomik çözümü ortaya koyar. İşleme devam etme durumuna göre yüksek verimli toz ayırma makinası DUSTEX SP-DX devreye sokulabilir. Özel olarak rotor iplikhanelerinde kullanım için, Yabancı parça ayırıcı SP-FPO içine toz ayırma fonksiyonu entegre edilmiştir. Üniversal mikser MX-U CLEANOMAT temizleyici CL-U Yabancı parça ayırıcı SP-FPU Tarak TC 11

4 18 Harman hallaç teknolojisi Kimyasal liflerin açılması Mükemmel tarak sonuçları için isteğe özel hazırlık safhası Kompakt balya açıcı BO-C Malzeme taşıması için fanlar, kondenserler, hava ayırıcılar veya materyal ayırıcılar burada gösterilmemiştir. Besleme ünitesi FD-U Üniversal balya açıcı BO-U Besleme ünitesi FD-O Otomatik Balya açıcı BLENDOMAT BO-A Üniversal mikser MX-U Besleme haznesi FD-T Kimyasal lif balyaları Kimyasal liflerin kısa ştapel iplikhanelerindeki oranı gittikçe yükselmektedir. Mevcut olan elyaf çeşitleri de öyle. Uygulama yelpazesi, tek bir tarağın beslenebildiği küçük bir hattan, saatte bin kilogram üretim yapabilen yüksek üretim hattına kadar uzanmaktadır. Trützschler'in yapı taşları her uygulama için isteğe özel çözüm üretir. Manuel veya otomatik Büyük partiler için otomatik balya açıcı BO-A birinci seçimdir. Büyük bir balya dizisi, sıralanan balyalar arası farklılık, materyal nemi veya avivaj aplikesi olsa bile iyi bir karışımı garanti eder. Orta boydaki üretimler için üniversal balya açıcı BO-Uön plana çıkmaktadır. Küçük üretimler için, örn. bir veya iki tarak makinasının beslenmesinde ise, kompakt balya açıcı BO-C en ekonomik çözümdür. Kondenser BR-COU Otomatik balya açıcı BLENDOMAT BO-A

5 Harman hallaç teknolojisi 19 İnce açıcı TO-C Üniversal açıcı TO-U TUFTOMAT TO-T 1 Yüksek verimli tarak TC 11 S Homojen tarak şeritleri için iyi bir karışım Kimyasal liflerin işlenmesinde malzemenin homojenleştirilmesi genellikle ihmal edilir. Viskonda nem oranı balyadan balyaya çoğunlukla farklıdır. Homojen tarak şeritleri üretmek için bu olumsuzluğun bir mikser, örn. üniversal mikser MX-U, ile dengelenmesi gerekir. Ek açma fonksiyonlu/fonksiyonsuz besleme ünitesi Trützschler açıcılarının beslenmesi için üç farklı besleme makinası bulunmaktadır. Ek bir açma işlemine ihtiyacı olan elyaflar, ince açma prosesi için en iyi, besleme ünitesi FD-O ile hazırlanabilir. Diğer kimyasal elyafların tümü, ya besleme haznesi FD-T ile ya da besleme ünitesi FD-U ile ilgili ince açıcılara aktarılabilir. Seçilebilen açma derecesi İnce açıcının seçimi açma derecesini belirler. Düz veya silikonlanmış bir polyester elyafının veya bir tencel elyafının açılmasına gerek yoktur. Buna karşılık viskon elyafının veya polipropilen elyafının iyice açılması gereklidir. Trützschler'in açıcı programında, bu farklı talepler için üç farklı açıcı tipi mevcuttur. Üniversal mikser MX-U Besleme haznesi FD-T TUFTOMAT TO-T 1 Tarak TC 11 S

6 20 Harman hallaç teknolojisi Telef geri dönüşümü nakit para demektir Telef Üniversal balya açıcı BO-U Ağır parça ayırıcı SP-IH Ön temizleyici CL-P Özellikle pamuk fiyatlarının yüksek olduğu zamanlarda, harman hallaç ve tarak telefindeki iyi liflerinin geri kazanılması ile iplikhanenin toplam verimliliğini yükseltebilirsiniz. Trützschler, merkezi telef hazırlama tesisi olarak, tek bir iplikhaneye veya büyük yüksek verimli tesislere entegre edilebilen, küçük kompakt tesisler sunmaktadır. Baştan beri esnek Entegre edilmiş tesislerde telef normal olarak merkez filtre tesisinin ön filtresi tarafından doğrudan emilmekte ve geri dönüşüm tesisine aktarılmaktadır. İktisaden müstakil merkezi bir tesiste üniversal balya açıcı BO-U kullanılır. BO-U bir çok çeşitli telefin ön karışımını da yapabilir. Güvenli ağır parça ayırma Özellikle telefin işlenmesinde, tesisin ağır parçalardan korunması önem arzetmektedir. Bu yüzden, SP-H gibi bir ağır parça ayırıcıyı hattınızda bulundurmalısınız. Üniversal balya açıcı BO-U Ağır parça ayırıcı SP-IH Ön temizleyici CL-P

7 Harman hallaç teknolojisi 21 Ağır parça ayırıcı SP-H Besleme ünitesi FD-R Telef temizleyici CL-R Balya presi Malzeme taşıması için fanlar, kondenserler, hava ayırıcılar veya materyal ayırıcılar burada gösterilmemiştir. Telef temizleme teknolojisi Telef temizleme teknolojisi doğal olarak pamuk temizlemede farklılık gösterir. Bu yüzden burada pamuk temizleyicilerinin kullanılması daima ikinci seçimdir. Birinci seçim nitelik ve verimlilik açıcından bakıldığında daima, bir besleme ünitesi FD-R tarafından beslenen, Trützschler'in telef temizleyicisi CL-R makinasıdır. İlk temizlik önceden besleme ünitesinde gerçekleştirilir. Daha sonraki temizlik işleri için arka arkaya bağlanmış olan temizlik merdaneleri devreye girer. Değeri yüksek elyafları akıllıca kullanma. Teoretik olarak temizlenmiş elyafı prosesin hattan prosesin içine dahil etmek mümkündür. Fakat pratikte balyalara preslemek kabul görmüştür. Bu balyalar daha sonra satışa sunulabilir, başka bir tasnifte veya aynı tasnifin balya dizisi içinde kullanılabilir. Ağır parça ayırıcı SP-H Besleme ünitesi FD-R Telef temizleyici CL-R Balya presi

8 22 Harman hallaç teknolojisi Elyaf karıştırma sanatı Şerit telefleri Telef-Açıcı BO-R Elektronik Metal ayırıcı SP-EM Üniversal karıştırıcı MX-U Temizlenmiş telefler Üniversal balya açıcı BO-U Ağır parça ayırıcı SP-IH Besleme ünitesi FD-T CLEANOMAT CL-C 3 Yabancı parça ayırıcı SECUROPROP SP-FPU Pamuk balyaları Otomatik Balya açıcı BLENDOMAT BO-A Multi fonksiyon ayırıcı SP-MF Entegre mikser MX-I CLEANOMAT CL-C 1 Kimyasal lif balyaları Üniversal balya açıcı BO-U Dozlu açıcı FD-S Malzeme taşıması için fanlar, kondenserler, hava ayırıcılar veya materyal ayırıcılar burada gösterilmemiştir. Karıştırma terazisi BL-CB Elyaf karışımlarını sadece homojen değil aynı zamanda ekonomik şekilde gerçekleştirebilmek kelimenin tam anlamı ile sanattır. Standart bir tesis bu beklentileri karşılayamaz. 5 veya 6 renkli küçük sınırlandırılmış partiler olsun veya kesintisiz akan polyester/pamuk karışımları olsun, bu görevlerde kullanılacak elyaf karışım tesisleri son derece esnek olmak zorundadır. Elyaf hazırlanmasında esneklik Balya işleme makinalarıyla, ön açıcılarla ve temizleyicilerle ilgili tüm ürün yelpazesi, elyaf karıştırma tesisleri için de kullanıma hazırdır. Eğer pamuk kimyasal elyafla karıştırılacak ise, karıştırma işleminden önce, komple temizlenmesi, tozunun ayrılması ve yabancı parçalardan arındırılması gereklidir. Entegre mikser MX-I Tartılı balya açıcı BO-W Multi fonksiyon ayırıcı SP-MF Otomatik Balya açıcı BLENDOMAT BO-A

9 Harman hallaç teknolojisi 23 Yüksek verimli tartılı besleyici BL-HW Elyaf karıştırıcı BL-FC Üniversal mikser MX-U Besleme haznesi FD-T TUFTOMAT açıcı TO-T 1 Yüksek verimli tarak TC 11 Hassas tartılı besleyici BL-EW Entegre mikser MX-I Tartılı balya açıcı BO-W Dozajlamada esneklik Elyaf karıştırılmasında ilk adım, karıştırılacak olan elyafların tam olarak dozajlanabilmesidir. Bu durum %99'luk karışım oranı geçerli olduğu gibi, %1'lik karışım oranı için de geçerlidir. Yüksek üretimler için, otomatik beslenen yüksek verimli terazili besleyici BL-HW ile manuel beslenen tartılı balya açıcı BO-W arasında seçim yapma imkanı bulunmaktadır. Düşük karışım oranlarında ise hassas tartılı besleyici BL-EW kullanılır. Çok küçük partiler veya çok düşük üretimler için karıştırma terazisi BL-CB en ekonomik çözümdür. BL-CB ön karışımların yapılması için de uygundur. Homojenleştirmede esneklik İkinci adım elyaf yumaklarının homojen hale getirilmesidir. Bu işlem en iyi, kontrollü çalışan mikserler ile mümkündür. Sıradaki makinanın özelliğine göre ya üniversal mikser MX-U veya entegre mikser MX-I kullanılır. Her iki makina da hazneli mikser prensibinde çalışır. İnce açmada esneklik Burada da prensip olarak tüm açıcı seçenekleri kullanılabilir. Tercihen TUFTOMAT açıcı TO-T 1 ile çalışılır. CLEANOMAT CL-C 1 Yüksek verimli tartılı besleyici BL-HW Besleme haznesi FD-T Üniversal mikser MX-U TUFTOMAT açıcı TO-T 1 Telef-Açıcı BO-R Elyaf karıştırıcı BL-FC

10 24 Harman hallaç teknolojisi Ekonomik başarının temelini iplik kalitesi teşkil eder: Teknik ayrıntılar ve akılcı çözümler

11 Harman hallaç teknolojisi Balya açıcılar kg/h üretime kadar en yüksek esneklik 28 Tesis koruma üretim hattının korunması 30 Temizleyiciler ham malzemenin optimum kullanımı 32 Telef değerlendirme geri dönen her elyaf kazancı artırır 33 Açıcılar özellikle farklı elyaflara yönlendirilmiş 34 Mikserler en yüksek homojenite daima tekrarlanabilir 36 Ayırıcılar yabancı parçalardan koruma 40 Elyaf karıştırıcılar en küçük karışımda dahi mükemmel homojenite 44 Kumandalar iplikhanelerdeki gereksinimler gibi esnek

12 26 Harman hallaç teknolojisi Balya açıcılar Tesisi koruyucular Temizleyiciler ve açıcılar Mikserler ve stoklayıcılar Esnekliğin bir adı vardır: Otomatik balya açıcı BLENDOMAT BO-A Optimum kalite zincirinin açılışı İki yolucu düzgün üretimi ve yumak büyüklüğünü güvence altına alır Farklı pamuk kalitelerinden oluşan balya harmanı değişik hatlarda dizimi mümkündür Yumak halinde karıştırılmış kalitelerde pamuk cinsleri doğrudan yolunabilir Kolay ve güvenli kullanım Tam otomatik balya yolma Otomatik çalışma hızı adaptasyonu Dokunmatik ekrandan sezgisel kumanda ve genel bakış Minimum bakım Fotosel emniyetli çalışma alanı Otomatik balya açıcı BLENDOMAT BO-A Balya harmanlama ve balya yolma denilince, BLENDOMAT BO-A malzemenin işlenmesinde en yüksek esnekliği gösterir kg/saat'e kadar üretim kapasitesi 1 ile 3 arasında balya grubu işleme Bir veya iki tarafta çalışma seçeneği Büyük balya harmanı (200 balyaya kadar) sayesinde uzun süre operatörsüz çalışma (aynı anda üç hatti besleme) Farklı balya yükseklikleri sorun teşkil etmez Komple bir balya rezervesini dizmek için serbest yolma alanı: Çalışma eni maksimum mm ve makina uzunluğu 50 m üzerinde Her iki çalışma yönünde sabit üretim gücü Yolucuların otomatik pozisyon değiştirilmesi Birbirlerine karşı dönen yolum makinanın hareket yönüne göre yukarı kaldırılır, bu sayede yolucuların dişleri bir kez makinanın hareket yönünde bir kez de aksi istikamette çalışır. Bunun neticesinde eşit büyüklüklerde yumaklar elde edilir ve yolum arasında düzgün bir üretim dağılımı sağlanır. Bu malzemeye hassas yolma işlemi ve düzgün açma derecesi için BLENDOMAT BO-A, sadece Trützschler'in sunduğu 'otomatik dalma yönü değiştirme sistemini, kullanır. Ek avantaj: yolucuların dönüş yönlerinin tersine çevrilmesi, balya geçişlerinden sonraki aşırı aşınmaya neden olan frenlemeyi ve hızlanmayı önler. Esnek dizilimli büyük balya harmanı BLENDOMAT ın 1720 mm veya 2300 mm lik büyük çalışma eni, 150 hatta 200 den fazla (Makina uzunluğu 50 m) balyanın dizimine izin verir. BLENDOMAT BO-A seçmeli olarak bir veya iki tarafta balyaları yolma işlemini yapabilir. Hareket yönü sağa: Sol yolucu yukarı kaldırılır. Hareket yönü sola: Sağ yolucu yukarı kaldırılır.

13 Ayırıcılar Elyaf karıştırma tesisleri Kumandalar Teknik veriler Harman hallaç teknolojisi 27 Kompakt ve ekonomik: Dolaplı besleyicili Balya açıcılar İster doğal elyafı ister sentetik elyafı açmak isteyin, Trützschler in dolaplı besleyicili balya açıcıları BO-U ve BO-C, kompakt yapıları ve ekonomik özellikleri ve kullanımlarına uygun esneklikleri ile kendilerini ispat etmiştir. Üniversal balya açıcı BO-U İster balya açıcı BLENDOMAT BO-A yı genişletmek için, ister küçük partilerde tekli, müstakil alternatif ünite olarak, balya açıcı BO-U, yüksek performansı verimlilikle birleştirir: Çeşitli malzeme akımlarının ilave besleme hazneleriyle, hedeflenen karışımı Temizlenen teleflerin ve şerit teleflerinin dozlu karışımı Seçeneğe göre balya katları veya tüm balyalar halinde besleme stoku Temizleyciler ve açıcılarla problemsiz kombine edilebilir Üniversal balya açıcı BO-U (Burada iki besleme hazneli versiyon görülmektedir) Telef açıcı BO-R Telef Açıcı BO-R, özellikle tarak ve cer şeritleri gibi küçük miktarlardaki telefi malzemeye ilave etmek için elverişlidir. Özel tasarlanmış teknolojisi sayesinde BO-R üretimin 5 kg/h seviyesine kadar düşürülmesinde dahi, düzenli bir besleme yapar. Kompakt balya açıcı BO-C Kompakt balya açıcı BO-C özel olarak saatte 300 kg'a kadar küçük ve orta boy üretimlerde kimyasal liflerin açılması için tasarlanmıştır. Tek tarakların veya küçük tarak gruplarının beslenmesinde en küçük alanda en yüksek esnekliği gösterir. BO-R şerit teleflerini de kesin açar. Kompakt balya açıcı BO-C küçük bir kimyasal tesisin beslenmesi için idealdir ve bir açıcıyı doğrudan besleyebilir.

14 28 Harman hallaç teknolojisi Balya açıcılar Tesisi koruyucular Temizleyiciler ve açıcılar Mikserler ve stoklayıcılar Ekonomik bir tesis koruma üretimi güvenceye alır Enerji tüketimi BO-A Hava miktarı Fan devri = Sabit = Değişken Modüler Trützschler Sistemi en önemli proses kademelerinde devreye girer: Makinaların korunması için temizleyicilerden önce ve elyaf saflığının daha iyileştirilmesi için elyaf temizlik hattının sonunda (Sayfa 36-39). Burada malzemenin en iyi şekilde değerlendirilmesinin anahtarı ve böylece ekonomik avantajların güvenceye alınması yatmaktadır. Trützschler'in geniş ayırıcı yelpazesinin içinden ideal kombinasyon seçilebilir: Sabit fan devri İyileştirilmiş fan devri Tasarruf edilen enerji Kumanda Devir Hava miktarı SP-MF Metaller ve ağır parçalar Renkli, beyaz, şeffaf yabancı lifler Multi fonksiyon ayırıcı SP-MF ile işletme masraflarını düşürün Otomatik balya açıcıdan (BO-A) temizleme hattına geçişte, saatte kg'a kadar üretimler için güvenli bir şekilde çalışan multi fonksiyon ayırıcı SP-MF yer alır. Makinanın mikro computer kumandası, tüm foksiyonları idare eder: BLENDOMAT BO-A'dan emiş Ağır parça ayırma Metal ayırma Toz ayırma/hava ayırma Telef besleme 1. Emiş sistemi Otomatik Balya açıcı BLENDOMAT BO-A'dan emiş doğrudan gerçekleştirilir. Konvansiyonel çözümlerle mukayese edildiğinde elektrik masrafları da düşer: Burada kondenser ve ek fan, balya açıcının en uzakta bulunduğu noktadan malzemeyi güvenli bir şekilde taşıyabilmek için, en yüksek kademede çalışır. Trützschler'de ise tek bir fan, daima en ideal seviyede kalan güvenli bir hava akımı oluşturur, BLENDOMAT'ın o anda nerede olduğu hiç önemli değildir. SP-MF ile enerji tasarrufu Ağır parça ayırma Ağır parça ayırıcı fan devrinin özel regülesi sayesinde, minimum iyi lif kaybı ile optimum randıman sağlar. Sabit çalışma koşullarında ağır parçalar tam otomatik olarak telef konteynerine atılır Multi fonksiyon ayırıcı SP-MF'ye kompakt yapı tarzında çok sayıda fonksiyon biraraya getirilmiştir. Yangın koruma ünitelerinin entegrasyonu hazırlanmıştır Materyal bir otomatik balya açıcı BLENDOMAT BO-A tarafından emilir 2 Fanın otomatik regülesi düzgün bir hava miktarı sağlar 3 Aerodinamik ağır parça ayırıcı için özel bir kılavuz profil geliştirilmiştir 4 Dikdörtgen kanal kıvılcım detektörü montajı için hazırlanmıştır 5 Hava bölücüde toz içerikli hava ayrılır 6 Metal detektörü her türlü metali tespit eder 7 Ayırma klapesi, ön gerilimli yaylarla çalışmaz, bilakis aktif bir şekilde açılıp kapanır 8 Bir sonraki makina (Örn. mikserden önce gelen fan), malzemeyi emer 9 Bir klape, ayrılan ağır parçaları telef arabasının içine aktarır 10 Her iki telef arabası büyük ebatta tasarlanmıştır 11 Buraya bir söndürme tertibatı entegre edilebilir 12 Buraya, telef konteynerinin gözetimi için bir ısı detektörü entegre edilebilir 13 Tozlu atık hava bir filtre tesisine aktarılır 14 Telef Açıcı BO-R den gelen açılmış telef, ilave bir fana gerek olmaksızın malzemeye karıştırılabilir

15 Ayırıcılar Elyaf karıştırma tesisleri Kumandalar Teknik veriler Harman hallaç teknolojisi 29 Özel makineler ve komponentler 3. Hava ayırma Tesise entegre edilmiş olan hava bölücü, toz ayırma fonksiyonunun yanında verimliliğin artmasına da katkı sağlar: konvansiyonel sistemde hava akımının tamamı balya açıcı tarafından filtre tesisine aktarılır. Trützschler'de ise ana hava akımı bir sonraki makinaya verilmektedir. Havanın sadece küçük bir bölümü hava bölücü üzerinden, kapasitesi yakl m 3 /h daha küçük tasarlanabilen, filtreye sızar. Güvenli metal ayırma: SP-EM Elektronik metal ayırıcı SP-EM temizleyicilerin ve tarakların metal parçalara karşı korunmasına destek olur. Balya yolucu ile mikserlerin/temizleyicilerin arasına kurulur. Malzeme taşıma işlemi bir sonraki makina tarafından üstlenir. Avantaj: SP-EM de atık hava oluşmaz ve filtre kapasitesine de ihtiyacı yoktur. 4. Yangın koruma Multi fonksiyon ayırıcı SP-MF bireysel yangın koruma tertibatlarının montajı için hazırlanmıştır. 5. Metal ayırma Multi fonksiyon ayırıcı SP-MF temizleyileri ve tarakları güvenli şekilde metal parçalarından korur: Metal parçalar, dikdörtgen elyaf kanalını tarayan bir sensör tarafından algılanmaktadır Ayırma klapesi, Trützschler in özel olarak geliştirdiği bir elemandır. Klape, aktif bir şekilde hareket ettirildiği için her iki yönde çok hızlı tepki gösterir. Bunun yanında konvansiyonel sistemlerdeki çabuk aşınan ön gerilimli yaylar kaldırılmıştır. Ağır parça ayırma: SP-H Ağır parça ayırıcı SP-H, ağır parçaları elyaf akışından ayırır ve bunları bir telef kutusuna aktarır. Bakımdan muaftır ve elektrik enerjisine de ihtiyacı yoktur. SP-H, ağır parçalara karşı minimum maliyetle ve ek işletme masrafsız mükemmel bir koruma sağlar. Elektronik metal ayırıcı SP-EM 6. Telef besleme Yumuşak telef olarak ta adlandırılan, açılmış tarak ve cer şeritleri, normal olarak burada kullanılan fana gerek duyulmadan, kolaylıkla malzemeye katılabilir: Yumuşak telefin emilmesi, ana malzeme akışıyla birlikte gerçekleşir. Bu sayede tüm makinanın içinden geçerler ve ağır ve metal parçalara karşı kontrol edilir. SP-MF'nin tasarruf potansiyelleri Multi fonksiyon ayırıcı SP-MF ile klima tesisi m 3 /h daha küçük kapasitede tasarlanabilir. Buradan yapılan yatırım tasarrufu yakl US$ tutarındadır. Multi fonksiyon ayırıcı SP-MF nin ihtiyaca göre ayarlanabilir fanı yılda yakl US$ bir tasarruf sağlar işletme saati/yıl 0,17 US$/kWh US$ Filtre masrafları/1.000 m 3 /h 1 kwh / m 3 /h Entegre ayırıcı SP-IH Entegre ağır parça ayırıcı SP-IH doğrudan üniversal balya açıcı BO-U ya veya bir kondenserin altına monte edilir. Emiş dik açılı konumda gerçekleşir, bunun sonucunda ağır parçalar aşağıya düşer. Bundan kolay ve ekonomik bir çözüm yoktur. Manyetik parçalara karşı temel koruma: BR-MT Boru hattının içine entegre edilmiş bir mıknatıslı ayırıcı BR-MT, malzemenin içine girmemiş manyetik parçalara karşı temel bir koruma sağlar. Ağır parça ayırıcı SP-H Kondenser BR-COU ve entegre edilmiş ağır parça ayırıcı SP-IH Mıknatıslı ayırıcı BR-MT'nin prensip görünüşü

16 30 Harman hallaç teknolojisi Balya açıcılar Tesisi koruyucular Temizleyiciler ve açıcılar Mikserler ve stoklayıcılar Akıllı temizlik: WASTECONTROL yılda 450 balyaya kadar tasarruf sağlar Küçük ve akıllı: WASTECONTROL telefi azaltır ve hammadde masraflarını düşürür. Ham malzemeden azami düzeyde faydalanma kapılarını size Trützschler'in tüm dünyadaki seçkin yenilikçiliği açar: Temizleyici Cleanomat ile bağlantılı Telef sensörü WASTECONTROL BR-WCT. Makina optik ölçüm sistemi ile, telefin kalitesini saptar ve temizleyiciyi, iyi elyaf kaybının mümkün olan minimum oranda gerçekleştiği, ideal bir temizleme elde edilecek şekilde ayarlar. Mükemmel temizleme verimli üretimin anahtarıdır Pamuk kalitesi son yıllarda büyük değişikliklere uğradı: Saf döküntü oranı kısmen düşerken, neps oranında artış gözlemlenmiştir. Yapışkanlık ihtiva eden pamuklar, temizleme esnasında elyafın korunmasını ihmal etmeden, uygun bir temizlik teknolojisi ile temizlenmelidir. Tam bu aktüel beklentilere karşı Trützschler CLEANOMAT sistemini yönlendirmiştir. Ekonomik açıdan en iyi konumda Önemli olan temizleme derecesi ve elyaf koruma arasında ekonomik açıdan ideal noktayı yakalamak ise, CLEANOMAT temizleyicileri üç hususta öncü konumundadır: Birincisi, garnitürler açıcıdan açıcıya gittikçe inceleşir. İkincisi, garnitür dişlerinin açıları her açıcı ile birlikte genişler. Üçüncüsü, birinci ile son açıcı arasındaki devirler kesintisiz bir şekilde yükselir. Bunu bu şekilde sadece CLEANOMAT sistemi sunmaktadır. açıcıdan açıcıya daha ince garnitürler ve daha büyük açılı garnitür dişleri rpm rpm rpm rpm Emsalsiz bir teknoloji, ayarlanabilen kılavuz kanatlar telef miktarını belirler. CLEANOMAT sisteminin güçlü yönleri: Liflerin en hassas şekilde muamelesinde, kg/h üzerindeki üretimlerde dahi en iyi açma ve temizleme Her zaman en ideal temizlik: Arzuya göre seçilebilen temizleme derecesi için kişisel ayarlanabilen kılavuz kanat teknolojisi, ayar üretim esnasında da mümkündür Özel olarak geliştirilmiş çivili ve testere dişli açıcılar sayesinde her kaliteden pamuğa mükemmel uyum Kademesiz ayarlanabilen açıcı motorları sayesinde hammaddeye çok çabuk uyum (1 ve 3 açıcıli temizleyicilerde) Doğrudan emiş sistemi sayesinde makina temiz kalır, hatta yapışkan pamukların sorunsuz bir şekilde işlenmesi mümkündür Pamuk tozunun hedeflenen ve kesintisiz bir şekilde emilmesi sayesinde, open-end ve ring iplikçiliğinde daha yüksek iplik kalitesi ve daha iyileştirilmiş işlenme tutumu Kayışlı tahrikler ve bakımdan muaf motorlar sayesinde daha az bakım külfet ve maliyeti Entegre edilmiş Trützschler mikro bilgisayar sayesinde hassas kumanda ve kesintisiz gözetim Enerji masraflarından US$ tasarruf edin Yıllık US$ tutarında elektrik enerjisi masrafında, CLEANOMAT sistemi, konvansiyonel bir temizleyici hattına kıyasla tek başına %25 oranında bir tasarruf sağlar. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Yer ihtiyacı Benzer tesis CLEANOMAT sistemi Elektr. Enerjisi Hava ihtiyacı (Filtre) CONTIFEED LC-CF ile üretimin ve kalitenin artırılması Bir temizleyici veya açıcı hattının imkanlarından azami düzeyde ancak özel kumanda modülü CONTIFEED ile yararlanılabilir. Bu sayede, örneğin CLEANOMAT temizleyicilerinde, büyük üretimlerde dahi yüksek bir temizleme derecesine ulaşmak mümkündür.

17 Ayırıcılar Elyaf karıştırma tesisleri Kumandalar Teknik veriler Harman hallaç teknolojisi 31 Temiz işlerin uzmanları Ekonomiklikte eşi benzeri yok: CLEANOMAT üniversal temizleyici CL-U Yeni üniversal temizleyici CL-U, isminden de anlaşılacağı gibi üniversal kullanılabilir. Tüm standart uygulamalara uygundur ve dar bir sıkıştırmadan serbest tutulmuş olan 4 silindir beslemesi sayesinde, özellikle elyafı hassas bir şekilde açar. Daha besleme safhasında birinci toz ayırma işlemini gerçekleştirir. Arzu edilen temizlik derecesi kolay ve hızlı bir şekilde ayarlanabilir. Liflerin hassas açıldığı ilk temizlik: CLEANOMAT ön temizleyici CL-P Eğer mevzu bahis ola, ham malzemeden kaba pisliklerin hassas şekilde temizlenmesi ise, ön temizleyici CL-P kompakt hat içinde en uygun makinadır. Ekstra uzun stapelli pamukların işlenmesinde, hattaki tek bir CL-P tüm temizlik için yeterlidir. Üniversal temizleyici CL-U Ön temizleyici CL-P Tek makinada temizleme ve açma: CLEANOMAT temizleyici CL-C 1 Lifleri hassas açan çivili açıcı ile CL-C 1, ekstra uzun ştapel pamukların da temizliği için en uygun makinadır. Temizleyici aynı zamanda pamuğu, açma derecesi tamamen hassas bir tarama işlemine uyarlanmış şekilde, lifler halinde açar. Üniversal ince temizleyici: Temizleyici CL-C 1 CLEANOMAT temizleyici CL-C 3 CL-C 3 tek kullanılan temizleyici olarak, kısa ve kompakt hatlarda orta ve çok kirli pamuğun temizliği için fevkalade elverişlidir. Ön Temizleyici CL-P ile kombinasyon halinde neredeyse tüm pamuk kaliteleri için kullanılabilir, iplikhaneye yatırım ve gelecek güvencesi getiren bir esneklik. Temizleyici CL-C 3

18 32 Harman hallaç teknolojisi Balya açıcılar Tesisi koruyucular Temizleyiciler ve açıcılar Mikserler ve stoklayıcılar Telef değerlendirme maliyetten tasarruf demektir Teleften US$ kazanın Örnek iplikhanemizde sadece %1,0 oranında elyaf geri kazanılıyorsa bu, 94 USct/lbs lik pamukta yılda US$ demektir. Pamuk hammaddesi iplikhanede en önemli maliyet faktörü olduğundan, randımanlı geri kazanım sistemleri ekonomik başarıya daha fazla katkı sağlamaktadır. Lif geri kazanımı için telef temizleyici CL-R gerçek bir kazançtır: Telef temizleyici, CLEANOMAT temizleyicilerinden besleme haznesi, garnitür seçeneği ve silindir devirleri ile farklılık gösterir. Sonuç daha yüksek bir açma ve temizleme derecesidir. İdeal temizleme derecesinin ayarı CLEANOMAT serisinin ayarı ile aynıdır. CL-R'nin randımanını besleme ünitesi FD-R ile yükseltebilirsiniz: FD-R malzemenin ilk açılmasını yapar ve kaba pisliklerden arındırır. Telef temizliği için tesis konseptleri: 1. Telef temizliği doğrudan üretime entegre edilmişse, telef örn. bir ağır parça ayırıcı SP-H ve telef temizleyici üzerinden merkezi bir filtre tesisi vasıtası ile tekrar prosese kazandırılır. Telefin bir balya presine veya aktüel partinin besleme malzemesine ilave edilmesi de yine mümkündür. 2. Müstakil hat olarak telef temizliği, üniversal balya açıcı BO-U ve malzemeden kaba pislikleri gideren ön temizleyici CL-P makinalarından oluşmaktadır. Bu şekilde telef temizleyici CL-R'de yapılacak olan daha sonraki temizlik için ideal koşullar yaratılmış olur. Hemen arkasından bir balya presine besleme gerçekleşir. Harman hallaç telefi Ön temizleyicilerden sonra elde edilen elyaf hasılatı Telef temizleyiciden sonraki iyi elyaf Besleme ünitesi FD-R Telef temizleyici CL-R

19 Ayırıcılar Elyaf karıştırma tesisleri Kumandalar Teknik veriler Harman hallaç teknolojisi 33 İsteğe özel açıcı programı TUFTOMAT sistemi 130 mm'ye kadar olan tüm elyaf cinsleri için üniversal açıcıdan, PES/Viskon/Akrilik ve diğer kimyasal elyaflar için özel açıcılara kadar, TUFTOMAT sistemi hemen hemen her üretim için mükemmel çözümler sunar. Diğer bireysel gereksinimler, farklı açıcı silindirlerin kullanımıyla mümkündür. Üniversal açıcı TO-U TUFTOMAT TO-T 1 İnce açıcı TO-C Üniversal açıcı TO-U 130 mm ye kadar her tür elyaf için yüksek verimli açıcı Her türlü malzeme ve kullanım amacı için 3 değişik açıcı silindir TUFTOMAT TO-T 1 PES/Viskon/Akrilik Kimyasa elyaf kısa ştapel iplikhanelerinde hemen hemen tüm elyaflar için Maksimum elyaf koruma İnce açıcı TO-C Kimyasal elyaflar Doğrudan Üniversal balya açıcı BO-U ile beslenebilir Doğrudan örn. 1 veya 2 tarağı beslemek için ideal Besleme üniteleri bu kadar maharetli görünebilir Entegre karıştırıcı MX-I Besleme ünitesi FD-O Besleme haznesi FD-T Trützschler temizleyicileri ve açıcıları değişik besleme üniteleri ile beslenebilir. Hangi kombinasyonun ideal bir çözüm olduğu, malzemeye, üretim miktarına, yer koşullarına ve bireysel tesis konfigürasyonuna bağlıdır. Entegre karıştırıcı MX-I Temizleyici ve mikser kombinasyonu, özellikle pamuk işlemede yer ve enerjiden en çok tasarruf sağlayan çözümdür Bu kombinasyonla temizleyici için fevkalade homojen bir besleme malzemesi elde edilir. Besleme ünitesi FD-O Besleme ünitesi FD-O akıllı tasarımıyla, temizleyiciye veya açıcıya ek bir randıman artısı sağlar. Besleme haznesi FD-T Bir temizleyici CLEANOMAT CL-C 1 ile bir kondenser BR-CO nun kombinasyonunda, besleme haznesi FD-T en uygun maliyetli besleme seçeneğidir.

20 34 Harman hallaç teknolojisi Balya açıcılar Tesisi koruyucular Temizleyiciler ve açıcılar Mikserler ve stoklayıcılar Rasgele yerine kontrollü karıştırma Bir CLEANOMAT temizleyici CL-C 3 ile birleştirilmiş entegre mikser MX-I Trützschler in karıştırma sistemleri, tek komponentli ştapel lif karışımları alanında her iplikhane ve karışım işlemi için kişisel çözümler sunar: Temizleyicilerin ve mikserlerin birbiriyle doğrudan bağlanması sayesinde verimlilik artar Her uygulama için isteğe özel mikserler Kontrollü, tekrarlanabilir karışımlar için en yüksek düzeyde homojenite Karışımın iyileştirilmesi ile düzgün bir ürün görüntüsü İki yüksek randımanlı hazneli mikser maksimum homojeniteyi sağlar: Kompakt tesisler için ideal: Entegre mikser MX-I (Bir temizleyici veya açıcıyla doğrudan birleştirilmiş mikser) Paralel iki temizleyicinin beslenmesi için ideal: Üniversal mikser MX-U (Malzeme, bir sonraki makina tarafından emilir) MX-I: İdeal temizleyici besleme sistemi Entegre mikser MX-I de malzeme doğrudan bağlı fan vasıtası ile yukardan karıştırma kamaralarına doldurulur. Bakımdan muaf rotasyonlu klapeler, malzemeyi en arka hazneden başlamak suretiyle bir kaç çalışma turunda haznelere arka arkaya aktarır. Haznelerin alt kısmında malzeme, besleme silindirleri ve büyük çapı açıcı silindirler vasıtası ile karıştırma bandının üzerine atılır. Bandın sonunda tüm haznelerden gelen malzeme tabakaları tost şeklinde üst üste dizilmiş konumdadır, bu da CLEANOMAT temizleyicisinin ideal biçimde beslenmesini garanti altına alır. Entegre mikser MX-I, 6 veya 10 hazne ile donatılabilir. Yaklaşık 600 kg/h üretimler için küçük seçenek yeterlidir, daha yüksek üretimlerde ise büyük tip mikser kullanılır. Her iki mikser tipinde de ihtiyaca göre altı veya on hazne arka arkaya yukardan doldurulur ve aynı anda alttan boşaltılır. Bu çalışma tarzı maksimum bir homojeniteyi garanti eder. Karışımda iyi bir harman elde etme hususundaki yüksek beklentilerde arka arkaya iki mikser (Tandem karışım) de kullanılabilir.

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5 Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 5 Rotor İplikçiliği Heinz Ernst Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 2011 by Rieter Machine Works Ltd., Klosterstrasse 20, CH-8406

Detaylı

Üç adımda sahip olmak istediğiniz makineye

Üç adımda sahip olmak istediğiniz makineye Setaltı bulaşık makineleri UC Serisi Üç adımda sahip olmak istediğiniz makineye UC-XL UC-L UC-M UC-S Önsöz Değerli gastronomlar, Son yıllarda gastronomi dünya çapında hızla değişim ve gelişim gösterdi.

Detaylı

Lojistik 2015 Depo lojistiğinde tüm ihtiyaçlarınıza komple çözümler sunuyoruz

Lojistik 2015 Depo lojistiğinde tüm ihtiyaçlarınıza komple çözümler sunuyoruz Lojistik 2015 Depo lojistiğinde tüm ihtiyaçlarınıza komple çözümler sunuyoruz Jungheinrich e hoş geldiniz Ankara Jungheinrich firması malzeme taşıma ekipmanları, depolama ve malzeme akış teknolojisi alanlarında

Detaylı

BiG X 600 / 700 / 850 / 1100 Kendi Yürür Silaj Makinası

BiG X 600 / 700 / 850 / 1100 Kendi Yürür Silaj Makinası BiG X 600 / 700 / 850 / 1100 Kendi Yürür Silaj Makinası www.krone.de BiG X 1100 Dünyanın en güçlü silaj makinası Geniş görüş açılı konforlu kabin Mükemmel operatör konforu için joystick 1,078 hp ye kadar

Detaylı

Orta yük taşıma. KUKA robotları

Orta yük taşıma. KUKA robotları Orta yük taşıma kapasiteleri için KUKA robotları KUKA GÜÇLÜ ORTAĞINIZ. Kalite "made in Germany", yaratıcılık ve en üst düzeyde müşteri odaklı çalışma: Bu ilkelere dayanarak KUKA onlarca yıldır üstün teknolojiler

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Fatih UĞURLU İş Müfettişi Yardımcısı Adana-2011 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yüksek yük taşıma kapasiteli KUKA robotları

Yüksek yük taşıma kapasiteli KUKA robotları Yüksek yük taşıma kapasiteli KUKA robotları KUKA GÜÇLÜ ORTAĞINIZ. Kalite "made in Germany", yaratıcılık ve en üst düzeyde müşteri odaklı çalışma: Bu ilkelere dayanarak KUKA onlarca yıldır üstün teknolojiler

Detaylı

Toz Kontrolü için Püskürtme Teknolojisi Rehberi

Toz Kontrolü için Püskürtme Teknolojisi Rehberi Spray Nozzles Spray Control Spray Analysis Spray Fabrication Toz Kontrolü için Püskürtme Teknolojisi Rehberi Toz Önleme ve Toz Bastırma için Verimli ve Etkili Çözümler. İşlemleriniz için en iyi toz kontrol

Detaylı

Yeni. Hızlı. Hassas. KUKA küçük robotlar

Yeni. Hızlı. Hassas. KUKA küçük robotlar Yeni. Hızlı. Hassas. KUKA küçük robotlar KUKA GÜÇLÜ ORTAĞINIZ. Kalite "made in Germany", yaratıcılık ve en üst düzeyde müşteri odaklı çalışma: Bu ilkelere dayanarak KUKA onlarca yıldır üstün teknolojiler

Detaylı

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu

Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu Kollmorgen Automation Suite Micron Redüktör AKC Endüstriyel PC ler AKM Servo motorlar S700 Servo Sürücüler Delik milli Servo motorlar Cartridge

Detaylı

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin D-26615-2009 D-27753-2009 D-26530-2009 Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin 02 ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ 03 Çalışma Alanı Bileşenleri* Göz alıcı şekilde tasarlanan

Detaylı

Sanatlar & El becerileri

Sanatlar & El becerileri Sanatlar & El becerileri Fırınlar ve Aksesuar Çömlekçilik Porselen desenciliği Vitray Cam eritme Süsleme Emaye Raku www.nabertherm.com Made in Germany Made in Germany Nabertherm, dünya çapındaki 400 çalışanıyla

Detaylı

%30. Daire İstasyonu sistem konsepti projenizle en önde olun. www.tr.evoflat.danfoss.com. TASARIM REHBERİ A DAN Z YE Danfoss EvoFlat sistemi

%30. Daire İstasyonu sistem konsepti projenizle en önde olun. www.tr.evoflat.danfoss.com. TASARIM REHBERİ A DAN Z YE Danfoss EvoFlat sistemi TASARIM REHBERİ A DAN Z YE Danfoss EvoFlat sistemi Daire İstasyonu sistem konsepti projenizle en önde olun %30 Merkezi ısıtma konusunda bilinç arttırıldığında enerji tüketimi %30 düşürülebilmektedir. www.tr.evoflat.danfoss.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Su analizi için proses cihazları

Su analizi için proses cihazları Su analizi için proses cihazları İçme suyu ve atık suya yönelik ürünler ve hizmetler Doğrudan üreticiden: Ürünler, sistemler ve servis Kaliteli ürünler, sistem çözümleri ve kapsamlı hizmet arıyorsunuz.

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

WC ve Pisuvar Yıkama Sistemleri, Schell den.

WC ve Pisuvar Yıkama Sistemleri, Schell den. WC ve Pisuvar Yıkama Sistemleri, Schell den. SCHELL. Genel ve Ticari WC lerde Uzman Fabrika 1 İdari bina ve eğitim merkezi bulunan üretim tesisi WC sıva altı yıkama sistemi COMPACT II için EDITION ECO

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

KE KX KG TL KW KE KX KG TL KW

KE KX KG TL KW KE KX KG TL KW KE KX KG TL KW KE KX KG TL KW Her zaman doğru tercih! Toprak mikserleri ve ağır tip toprak mikserleri eskiden olduğu gibi tohum yatağı hazırlanması konusunda her yönden çok beceriklidir. Başka hiçbir zemin

Detaylı

Viega bağlantı sistemleri. Daima doğru bağlantı.

Viega bağlantı sistemleri. Daima doğru bağlantı. Viega bağlantı sistemleri Daima doğru bağlantı. 2 Viega. Çok daha iyi bir fikir! Bazı şeyler vardır ki, hiç geçmişte kalmazlar. Aradan 110 yıl geçse bile. Viega da inovasyon ve girişimcilik ruhu gecmiştekinden

Detaylı

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry.

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry. Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010 Endüstriyel şalt tekniği Answers for industry. İçindekiler Önemli açıklamalar Giriş 1 SIRIUS Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu Projeksiyon açıklamaları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Küçük Devler ve Octoplus Yıkama, Kurutma, Ütüleme

Küçük Devler ve Octoplus Yıkama, Kurutma, Ütüleme Küçük Devler ve Octoplus Yıkama, Kurutma, Ütüleme Miele Yıkama, Kurutma, Ütüleme Verimli ve geniş kapsamlı çamaşır bakımını garanti eder Daima Daha İyi Miele kalite demektir. Daima Daha İyi sloganı 110

Detaylı

Her zorluğun üstesinden gelen. Tork Konvertörlü Forklift sizlerle.

Her zorluğun üstesinden gelen. Tork Konvertörlü Forklift sizlerle. Her zorluğun üstesinden gelen. Tork Konvertörlü Forklift sizlerle. Hidrodinamik tahrikli Dizel ve LPG forkliftler (Tork konvertörü) 1.600 ile 3.500 kg arası taşıma kapasitesi sunar. 1 Neden bir Jungheinrich

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

Tasarımdan seri üretime kadar maksimum esneklik

Tasarımdan seri üretime kadar maksimum esneklik ENGEL in plastik endüstrisine yönelik dergisi Şubat 2015 The ENGEL HL-Ödülleri 2015 Şimdi başvurun! Üç kategoride Sayfa 9 ENGEL NPE 2015 te Beş Yıldızlı Endüstri Yeterliliği Sayfa 10 Hızlı, esnek ve kompakt

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı