DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM)"

Transkript

1 DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM) I.Budapeşte de inşa edilen Hercules isimli, 600 gros tonluk, kendinden pervaneli yüzer vinç, merkezi İstanbul da bulunan Ağustos Denizcilik tarafından satın alınmıştır. 1. Geminin unsurlarını da belirterek, Hercules in TTK bakımından gemi olup olmadığını değerlendiriniz. Hercules kendinden pervaneli olmasaydı yanıtınız değişir miydi? Açıklayınız.(5 puan) Yanıt: TTK m.931 de sayılan unsurlara sahip olduğundan gemidir. Hercules kendinden pervaneli olmasa bile gemi vasfını yitirmezdi. (Bkz. RayeganKender/ErgonÇetingil/ Emine Yazıcıoğlu, Deniz Ticareti Hukuku, Temel Bilgiler, Cilt I, Oniki Levha Yyaınları, İstanbul, 2014, s. 35.) 2. Ağustos Denizcilik in Hercules i Türk Uluslararası Gemi Sicili ne tescil ettirip ettiremeyeceğini açıklayınız. (5 puan) Yanıt: TUGSK m. 4, hangi gemilerin TUGS ye tescil edilebileceğini düzenlemiştir. Anılan madde uyarınca Hercules in TUGS ye tescili mümkündür. ( Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s. 66) 3. Hercules i İstanbul Gemi Sicili ne tescil ettiren Ağustos Denizcilik inakras ile yapacağı yazılı anlaşma ile Hercules in mülkiyetini Akras a devretmesi mümkün müdür? (5 puan) Yanıt: Sicile kayıtlı gemilerin mülkiyetinin devrine ilişkin TTK m e göre olayda geminin mülkiyeti devredilememiştir. (Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s ) II. Aliağa Limanı na doğru seyretmekte olan Prometeus isimli yakıt tankeri sisli havada kaptanın kısıtlı görüş koşullarında uyulması gereken seyir kurallarına uymaması nedeniyle Alan I isimli kuru yük gemisine çarpmıştır. Çarpma sonucu Alan I gemisi yüküyle birlikte kurtarılamayacak şekilde batmış; Prometeus tankeri ise denize petrol sızdırarak sürüklenmeye başlamıştır. 1. Prometeus gemisinin donatanının, Alan I gemisinin yükü ile birlikte batmasından ileri gelen zararlardan hangi hükümler uyarınca sorumlu tutulabileceğini açıklayınız. (5 puan) Yanıt: Prometeus gemisinin donatanı çatma hükümleri uyarınca sorumlu tutulur (TTK m. 1286). (Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s. 282) 2. Prometeus gemisinin donatanının denizde meydana gelen kirlenmenin neden olduğu zararlardan hangi hükümler uyarınca sorumlu tutulabileceğini açıklayınız. (5 puan)

2 Yanıt: Prometeus gemisi donatanı Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme (CLC 92) ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini için Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme uyarınca sorumlu tutulur. İdari para cezası bakımından Çevre Kanunu uygulama alanı bulur. 3. Prometeus gemisinin batma tehlikesi altında sürüklenmeye başlaması karşısında Kıyı Emniyeti duruma müdahale etmek istemiş, Prometeus un Kıyı Emniyeti ne ait bir kurtarma gemisi ile çekilmesi sırasında Prometeus gemisinde bir patlama gerçekleşmiş ve gemi,içinde kalan petrol yüküyle birlikte batmıştır. Geminin batması nedeniyle kendisinden herhangi bir kurtarma ücreti talep edilemeyeceğini ileri süren Prometeus gemisi donatanının iddiasını değerlendiriniz.(5 puan) Yanıt: TTK m uyarınca, olayda kurtarma ücretine hak kazanılmaz. (Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s ) III. A, maliki olduğu, İzmir Gemi Sicili ne kayıtlı Botsa isimli yük gemisinin ticari yönetimini 6 ay süre ile B ye bırakmıştır. B ise, Botsa gemisinin 1, 2 ve 3 numaralı ambarlarında ton mandalina yükünün Antalya dan Bremen e taşınması hususunda C ile anlaşmıştır. Söz konusu yük için B tarafından düzenlenen konişmentoda ton mandalina yüklendi kaydı ve FIOS kaydı yer almaktadır. Varma limanında gönderilen G ye teslim edilen mandalinaların 200 tonunun hatalı istif dolayısıyla ezilerek zayi olduğu anlaşılmıştır. 1. Olayda mevcut sözleşmelerin türünü ve tarafların sıfatlarını belirtiniz. (5 puan) Yanıt: A B Zaman Çarteri Sözleşmesi A= Tahsis eden B= Tahsis olunan (TTK m vd) B C Yolculuk Çarteri Sözleşmesi B= Taşıyan (TTK m. 1138/1-a) C= Taşıtan 2. B nin 200 ton meyvenin hatalı istif nedeniyle ezilerek zayi olmasından ileri gelen zararlardan sorumlu tutulup tutulamayacağını açıklayınız. (10 puan) Yanıt: FIOS klozu gereğince, B zararlardan sorumlu olmaz. (Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s. 167) 3. Gönderilen G nin zararı yükü teslim aldıktan bir hafta sonra B ye bildirmesinin sonuçlarını açıklayınız. (5 puan)

3 Yanıt: TTK m. 1185/4 e göre, bildirim süresinde yapılmamıştır. Bu durumda TTK m. 1185/4 hükmü uygulanır. (Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s ) ton mandalinanın yolculuğun başlangıcında ambar soğutma tesisatının arızalanması sonucunda çürüdüğü varsayımında, G nin uğradığı zarardan dolayı A nın sorumlu tutulup tutulamayacağını açıklayınız. (10 puan) Yanıt: A, zararlardan TTK m ve 1191 gereğince sorumludur. (Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s / ) IV.İstanbul daki fabrikadan İzmir e taşınacak olan Alcam Ltd. Şti. ye ait cam şişeler S Sigorta A.Ş. ile Alcam arasında tarihinde akdedilen sözleşme ile nakliye rizikolarına karşı sigortalanmıştır tarihinde, kamyon sürücüsünün hız sınırına uymaması nedeniyle savrulan cam şişe yüklü kamyon, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapmakta olan, İzturLtd. Şti. ye ait yolcu otobüsüyle çarpışmış; can kaybı olmayan kazada cam şişe yükünün tamamı kırılarak zayi olmuştur. 1. Alcam, zayi olan yükü aynı gün İstanbul daki fabrikasına geri taşıtmıştır tarihinde S Sigorta A.Ş. ye başvurarak kazayı bildirmiş ve sigorta tazminatının ödenmesini talep etmiştir. S Sigorta A.Ş. ise kaza kendisine zamanında bildirilmediğinden sigorta tazminatını ödemekle yükümlü olmadığı savunmasında bulunmuştur. a. S Sigorta A.Ş. nin bu savunmasını değerlendiriniz.(5 puan) Yanıt: TTK m. 1446/1 gereğince süresinde bildirim yapılmadığından, aynı maddenin ikinci fıkrası uygulanır. (Bkz. RayeganKender, Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013, s. 275 vd.) b. S Sigorta A.Ş. kazayı tarihinde bir gazete haberinden öğrenmiş olsaydı cevabınız değişir miydi? Açıklayınız. (5 puan) Yanıt: TTK m. 1446/3 uyarınca bildirim yapılmış sayılır. ( Bkz. Kender, s. 278 vd.) 2. S Sigorta A.Ş. primin ilk taksidi ödenmediğinden sigorta himayesinin henüz başlamadığını, bu nedenle sigorta tazminatını ödemekle yükümlü olmadığını ileri sürmektedir. S Sigorta A.Ş. nin bu iddiasını değerlendiriniz. (5 puan) Yanıt: TTK m uyarınca ilk prim ödenmemiş olsa da himaye başlamıştır. S Sigorta Şirketi nin iddiası yerinde değildir.( Bkz. Kender, s. 239 vd.)

4 3. Sürücülerin %50 oranında kusurlu olduğunun tespit edilmesi halinde,s Sigorta A.Ş. nin ödediği tazminatı İztur dan talep edip edemeyeceğini açıklayınız. (5 puan) Yanıt: TTK m uyarınca, tazminat İztur dan kusuru oranında talep edilebilir. ( Bkz. Kender, s. 342 vd.) 4. Nakliye sigortası sözleşmesinde sigorta bedeli TL olarak belirlenmiştir.ekspertiz sonucunda yükün gerçek değerinin TL olduğu anlaşılmıştır. Bu durumun sigorta şirketinin yapacağı ödemeye bir etkisi var mıdır? Açıklayınız. (5 puan) Yanıt: TTK m e göre, aşkın sigorta söz konusu olduğundan sigorta değeri kadar ödeme yapılır. ( Bkz. Kender, s vd.) V. Emniyet Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.,özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesi sırasında üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sorumluluğunu sigorta ettirmek amacıyla tarihinde S Sigorta A.Ş. ile sözleşme akdetmiş; primin ilk taksidini poliçenin düzenlenip verilmesi karşılığında tarihinde ödemiştir. Emniyet Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından güvenlik hizmeti sağlanan Deva Hastanesi nde tarihinde bir doktorla ameliyat sırasında ölen A nın yakınları arasında gerçekleşen kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi,a nın eşi E nin düşerek başına darbe almasına neden olmuştur. E, uğradığı zararın tazmini için S Sigorta A.Ş. ye başvurmuştur. 1. S Sigorta A.Ş.,E nin sigorta sözleşmesine taraf olmadığı, bu nedenle kendisinden herhangi bir talepte bulunamayacağı; zararının tazmini için Emniyet Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ye başvurması gerektiği savunmasında bulunmuştur. S Sigorta A.Ş. nin bu savunmasını değerlendiriniz. (5 puan) Yanıt: TTK m uyarınca E, doğrudan sigortacıya başvurabilir. 2. S Sigorta A.Ş. olayda E nin yaralanmasına sebep olan güvenlik görevlisinin çalışma izninin olmadığı ve bu durumun teminat dışı olduğu gerekçesiyle ödeme yapmayı reddetmiştir. Emniyet Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ise kendisine sözleşmenin kurulması aşamasında bu hususta bilgi verilmediğini ileri sürmektedir. Sözleşmenin kurulması aşamasında sigortacının Emniyet Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ye bu hususta bilgi vermekle yükümlü olup olmadığını; yükümlü olduğu varsayımında bu yükümlülüğü ne şekilde yerine getireceğini ve yerine getirmemesinin sonucunu kısaca açıklayınız. (5 puan) Yanıt: Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin TTK m teki esaslar uygulanır. ( Bkz. Kender, s. 153 vd.)

5 4. E, tarihinde H Sigorta A.Ş. ile akdettiği hayat sigortası sözleşmesi ile eşi A nın hayatını TL bedelle ölüm rizikosuna karşı sigortalatmıştır. Sigorta süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. E, sigorta bedelinin tahsili amacıyla H Sigorta A.Ş. ye başvurmuş, H Sigorta A.Ş. ise E nin 2013 yılının Eylül ayından beri prim taksitlerini ödemediğini, bu nedenle sözleşmeyi feshettiğini belirterek ödeme yapmayı reddetmiştir. H Sigorta A.Ş. nin sigorta bedelini ödemeyi red gerekçesini değerlendiriniz. (5 puan) Yanıt: TTK m. 1501ve 1502 te düzenlenen esaslar uygulanır. Sigortacı sözleşmeyi feshedemez; ancak sigorta bedelinden indirim yapılır. ( Bkz. Kender, s vd.)

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER)

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) I. Merkezi İstanbul da bulunan Ağustos Denizcilik Ltd. Şti.,Hamburg Gemi Sicili ne kayıtlı bir yolcu gemisini satın

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TİCARET HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI - TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER -

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TİCARET HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI - TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER - OLAY I İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TİCARET HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI I - TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER - Ahmet Yıldız ın tek ortağı olduğu ve İstanbul da 15.10.2012 tarihinde

Detaylı

ÖZEL AMAÇLI TENEZZÜH TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL AMAÇLI TENEZZÜH TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL AMAÇLI TENEZZÜH TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI BÖLÜM A. ÖZEL ŞARTLARIN KAPSAMI A.1. Özel Şartların Konusu: 1.1. Özel amaçlı tenezzüh teknesi sorumluluk sigorta teminatı ile sigortacı,

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımızla, Sigorta Tahkim Komisyonu

SUNUŞ. Saygılarımızla, Sigorta Tahkim Komisyonu SUNUŞ 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu nun 30 uncu maddesiyle, sigorta ettiren ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerle sigortacılık yapan kuruluşlar arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 30.06.2011 Tarih ve K-2011/542 Sayılı Karar... 3

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 30.06.2011 Tarih ve K-2011/542 Sayılı Karar... 3 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 20.07.2011 Tarih ve K-2011/610 Sayılı Karar... 1 30.06.2011 Tarih ve K-2011/542 Sayılı Karar... 3 07.09.2011 Tarih ve K-2011/764

Detaylı

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR.

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. 1 21.10.2013 tarih ve K-2013/2073 sayılı Hakem Kararı.... 1 27.11.2013 tarih ve K-2013/2488 sayılı Hakem Kararı... 2 23.10.2013

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Av. Erol ERTAN 2 Müşterek Avarya, bir deniz ticareti hukuku kurumu olup deniz taşımalarına has bir kavramdır.

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

Sorumluluk Sigortası; pasifin artışına karşı yapılan sigortadır. Mal Sigortası: aktifin azalışına karşı yapılan sigortadır.

Sorumluluk Sigortası; pasifin artışına karşı yapılan sigortadır. Mal Sigortası: aktifin azalışına karşı yapılan sigortadır. SORUMLULUK SİGORTALARI Sorumluluk Sigortası; pasifin artışına karşı yapılan sigortadır. Mal Sigortası: aktifin azalışına karşı yapılan sigortadır. Sorumluluk Sigortaları Zarar Sigortalarındandır. Sigorta

Detaylı

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI BÖLÜM A. ÖZEL ŞARTLARIN KAPSAMI 1. Özel Şartların Konusu: 1.1. Deniz araçları zorunlu mali sorumluluk sigorta teminatı ile sigortacı, bu özel

Detaylı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş

Detaylı

A.3. SİGORTANIN KAPSAMI

A.3. SİGORTANIN KAPSAMI 14 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29355 TEBLİĞ Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı) ndan: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.1. AMAÇ Bu Genel

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 2 Deniz Ticareti Hukukundaki Değişikliklerin Reform Niteliği Taşıması 6102 s. Türk Ticaret Kanunu beşinci kitabı ile deniz ticareti alanında reform niteliğindeki

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s.203-222 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU İrem ARAL ELDELEKLİOĞLU

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR... 1

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR... 1 İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR... 1 08.04.2013 tarih ve K-2013/632 Sayılı Hakem Kararı... 1 08.04.2013 tarih ve K-2013/625 Sayılı Hakem Kararı... 6 11.04.2013 tarih

Detaylı

OTO KİRALAMA KLOZLU KASKO SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ARAÇLARDA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

OTO KİRALAMA KLOZLU KASKO SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ARAÇLARDA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ OTO KİRALAMA KLOZLU KASKO SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ARAÇLARDA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Huriye KUBİLAY * ÖZET Ülkemizde özel araçların sahipleri tarafından zaman

Detaylı

Poliçe No : 310001013097-7 Acente No : 2010 Ürün No : 350 Tecdit No : Müşteri No: 1000119176 Seri No :

Poliçe No : 310001013097-7 Acente No : 2010 Ürün No : 350 Tecdit No : Müşteri No: 1000119176 Seri No : 1.Sayfa Sigorta Ettirenin Adı-Soyadı/Ünvanı/Adresi Sigortanın GÖKHAN Başlangıç Tarihi : 11/07/2012 TOKSOY Bitiş Tarihi : 11/07/2013. Süre : 365 Gün MALTEPE/İSTANBUL Düzenleme Tarihi : 11/07/2012 Saati

Detaylı

BALIKÇI TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

BALIKÇI TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI BALIKÇI TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI BÖLÜM A. ÖZEL ŞARTLARIN KAPSAMI A.1. Özel Şartların Konusu: 1.1. Balıkçı teknesi sorumluluk sigorta teminatı ile sigortacı, bu özel şartın ekli olduğu

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 04.11.2011 Tarih ve K-2011/936 Sayılı Karar... 1

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 04.11.2011 Tarih ve K-2011/936 Sayılı Karar... 1 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 04.11.2011 Tarih ve K-2011/936 Sayılı Karar... 1 09.12.2011 Tarih ve K-2011/1032 Sayılı Karar... 5 12.12.2011 Tarih ve K-2011/1047

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

İçindekiler. I. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar...

İçindekiler. I. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... İçindekiler I. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 03.01.2011 Tarih ve K-2011/2 Sayılı Karar... 1 05.01.2011

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RÜCU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RÜCU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RÜCU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI hakemli makaleler Aziz Serkan ARSLAN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI Aziz Serkan ARSLAN GİRİŞ Ülkemizde, trafik kazaları sonucunda oluşan zararın bir kısmını veya tamamını tazmin

Detaylı

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Teminatının Kapsamı Madde 1-Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa

Detaylı