Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sertifika Programı-2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sertifika Programı-2"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİMİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Saatlik Teorik & 200 Saat Uygulama-Süpervizyon Yasal Dayanaklar: Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sertifika Programımız 4 Eylül 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. Program tasarlanırken sayılı yönetmeliğin 14. ve 16. maddeleri dikkate alınmış, mezunların kamu ve özel aile danışma merkezlerinde profesyonel bir aile danışmanından beklenilen görevleri yerine getirebilecek yeterliklere sahip olmalarına özen gösterilmiştir. Katılımcılar: Programımıza sayılı yönetmeliğin 14. Maddesinde yer alan Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR), Psikoloji, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Tıp ve hemşirelik alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olan kişiler başvurabilirler. Program Saati ve Ücreti: Programımız evlilik ve aile danışmanı profesyonellerini yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bunun için katılımcılarımıza 2 program seçeneği sunulmaktadır. Bunlar: 1. Program: İlk defa sertifika programı alacaklar için 300 saat teorik, 200 saat uygulamalı olmak üzere toplam 500 saatlik program. Ücreti TL Ödeme Planı Tutar Son Ödeme Tarihi Peşinat 1500 TL Taksit 1000 TL Taksit 1000 TL Taksit 1000 TL Toplam 4500 TL 2. Program: Daha önce başka bir dernekte/kurumda sertifika almış katılımcıların transkripti bir komisyon tarafından değerlendirilip denklikleri incelenecek ve aldıkları eğitim kredilendirilerek sonuçta eğitimlerinin 500 saate tamamlanması sağlanacaktır. Bu programımızın ücreti ise yapılan kredilendirmeye göre belirlenecektir.

2 Program Yeterliklerimiz: Programımızın genel amacı; ailenin mikro ve makro sistemini dikkate alarak sistemik bir yaklaşımla hem aile üyelerinin bireysel olarak hem de bir bütün olarak ailenin gelişim ve değişimini destekleyen, ailenin içinde bulunduğu yaşam döngüsünün görevlerini ve bir sonraki evrenin görevlerini daha sağlıklı, doyumlu ve uyumlu olarak yerine getirmesine ve ailenin işlevlerini yerine getirirken karşılaştığı problemleri fark etmeleri ve çözüm üretebilmeleri için karar verme ve problem çözme becerileri kazandırarak ailelere yönelik önleyici, koruyucu, geliştirici ve güçlendirici anlayışla ve profesyonel düzeyde hizmet yürütebilecek EVLİLİK ve AİLE DANIŞMANLARI yetiştirmektir. Bu bağlamda Evlilik ve Aile Danışmanlığı Programımızdan sertifika alacak katılımcılarımız aşağıdaki yeterlikleri kazanmaları beklenilmektedir: Aile sisteminin temel kavramlarını, aile yaşam döngüsü ve bu döngülerde karşılaşabilecekleri olası sorunları kavrayacak ve aileye yönelik tüm hizmetlerinde bu bilgi ve becerilerini kullanacaklardır. Aile sistemini etkileyen iç ve dış kaynaklı problemleri fark edecek ve ailelerin problemlerine etkili çözüm bulmalarına yardımcı olacak karar verme ve problem çözme becerileri kazandırarak önleyici ve geliştirici destek sunacaklardır. Aile danışmanlığı kuramlarının temel kavramlarını, aileye bakışını ve tekniklerini kavrayacak, aileye yönelik tüm hizmetlerinde bu bilgi ve becerilerini kullanacaklardır. Evlilik öncesi süreçte kadın ve erkeğin eş rolüne hazırlanmaları, flört ile evlilik ilişkisini ayırt edebilmeleri, eş adaylarının evlilik öncesi sözleşme yapabilmeleri ve hukuki haklarını korumaları için destekleyici çalışma yapabileceklerdir. Evlilik sonrası süreçte kadın ve erkeğin karı-koca ve eş ilişkisinde birbirlerinin biyolojik, sosyal, psikolojik ve ekonomik gereksinimlerini sağlıklı karşılayabilmeleri, eşlerin birbirlerine bağlılıklarını güçlenmeleri için evlilik ve aile danışmanlığının çeşitli müdahalelerinden yararlanacaklardır. Ebeveynlerin çocuklarının gelişimlerini olumlu yönde desteklemeleri ve etkili rol model olabilmeleri için aile danışmanlığının çeşitli müdahalelerinden yararlanarak ebeveyn yetkinliğini ve öz yeterliğini geliştireceklerdir. Boşanma öncesi ve sonrası süreçte eş ve çocukların en alt düzeyde etkilenmeleri için travma sürecini iyi yönetebilecek ve tarafların avukatları ile işbirliğine girerek arabuluculuk rolünü yerine getireceklerdir. Ailede yaşanan ya da potansiyel psikolojik, cinsel, ekonomik ve fiziksel şiddeti öngörecek; aile içi şiddeti önlemeye yönelik çeşitli kurumlar ile ekip halinde çalışmalara katılarak destek olacaklardır. Evlilik ve aile danışmanlığı alanının etik ilke ve standartlarını benimseyen, çok kültürlülüğe duyarlı profesyonel bir evlilik ve aile danışmanından beklenen rol ve sorumluluklarına uygun bir tutum geliştireceklerdir. Program İçeriğimiz Programımız hazırlanırken uluslar arası kuruluşların (özellikle ACA ve AAMFT) evlilik ve aile danışmanlığı alanı için öngörülen yeterlikleri ile MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü nün belirlediği 18 yeterlik ve modüllerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Programımız yedi ana modül halinde tasarlanmıştır:

3 1.Modül: Aile Sistemi (toplam 20 saat) Bu modülün amacı katılımcıların aile yapısı, aile sistemini etkileyen mikro ve makrosistem, ailenin iç dinamikleri ve etkileşim örüntüleri ve yasalarda ailenin nasıl ele alındığı hakkında bilgi vermektir. Aile Danışmanlığının Temel Kavramları 10 Doç. Dr. Serap NAZLI Aile Ekolojisi 5 Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ Aile Hukuku 5 Avukat Nur ÖZDEN 2.Modül: Ailede Psikolojik Sağlık (toplam 75 saat) Bu modülün amacı katılımcıların aile yapısında problemlere yol açabilecek sorunları fark etmeleri, aile üyelerinin yaşam dönemlerine özgü karşılaşabilecekleri uyum problemlerini ve psikolojik sorunlarını tanımaları, ailede yaşanabilecek problemlere çözüm yolları üretebilmeleri, şiddetin nedenleri ve çözüm yolları hakkında bilgi, beceri ve yeterliklerini artırmaktır. Ailede Psikolojik Sorunlar 25 Prof. Dr. Emine KAPÇI Yaşam Dönemleri Ve Uyum Problemleri 10 Doç. Dr. Müge ARTAR Ailede Problem Çözme 20 Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ Aile İçi Şiddet 10 Doç. Dr. Metin PİŞKİN Cinsel İşlev Bozuklukları 5 Doç. Dr. Gökçe SİLSÜPÜR Ailede Engelli Bireye Destek 5 Uzm. Canan AKTAŞ 3.Modül: Eş İlişkisi (toplam 30 saat) Bu modülün amacı katılımcıların eş seçim kuramlarının temel varsayımlarını, kavramlarını kavramaları; ailenin mimarı olan karı-kocanın etkileşim tarzlarının aile atmosferine etkilerini fark etmeleri; boşanma sürecinin evrelerini ve bu süreçte eş ve çocukların yaşadıkları sorunlar ile ülkemizde avukatların sunacakları boşanma sürecinde arabuluculuk hakkında bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaktır. Eş seçim kuramları 10 Doç. Dr. Serap NAZLI Eşler arası iletişim 10 Öğr. Gör. Dr. Sevgi SEZER Boşanma 5 Doç. Dr. Serap NAZLI Boşanma arabuluculuğu 5 Av. Nur ÖZDEN 4.Modül: Aile rehberliği (toplam 35 saat) Bu modülün amacı katılımcıların çocuk ve ergen gelişim özelliklerini, anne baba tutumlarının çocuklar üzerindeki etkilerini kavramaları, çocuğun kariyer gelişiminde ve özsaygı gelişiminde önemli etkiye sahip olan ebeveyn faktörünü değerlendirebilmeleri için bilgi, beceri ve yeterliklerini artırmaktır. Çocuk-Ergen Gelişimi 10 Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER Ana-Baba Tutumları 10 Yrd. Doç. Dr. Ege AKGÜN Ebeveyn Yetkinliği 5 Yrd. Doç. Dr. Ege AKGÜN Kariyer Gelişiminde Ailenin Rolü 5 Doç. Dr. Metin PİŞKİN Özsaygı Gelişiminde Ailenin Rolü 5 Doç. Dr. Metin PİŞKİN

4 5.Modül: Aile danışmanlığında terapötik süreç (toplam 140 saat) Programımızda evlilik ve aile danışmanlığının uygulama boyutuna ağırlık verilmiş, evlilik ve aile danışmanlarının sahip olması gereken teorik alt yapı ve müdahale biçimleri üzerinde durulmuştur. Bu modülün amacı katılımcıların kanıta dayalı aile kuramlarının (psikoanalitik, yapısal, stratejik, insancıl ve postmodern kuramlar) varsayımlarını, temel kavramlarını ve yöntemlerini kavramaları; aile dinamiklerini analiz edebilmeleri; aile danışması evrelerini ve bu süreçte kullanacakları danışma becerilerini geliştirebilmeleri; travma sonrası kullanılan yöntemlerini uygulayabilmeleri; problemli çocuk odaklı danışma sürecini uygulayabilmeleri; evlilik öncesi psikoeğitim programı tasarlayabilmeleri ve tüm uygulamalarında aile danışmanlığının etik ilkelerine, çok kültürlülüğe duyarlı bir tutum geliştirebilmeleri için bilgi, beceri ve yeterliklerini artırmaktır. Bu modülde katılımcıların özellikle sahada kullanacakları aile danışması, çift danışması, sorunlu çocuklara sahip ebeveynlerle danışma, travma sonrası aile danışması ve evlilik öncesi psikoeğitim uygulamaları hakkında katılımcılarımızın bilgi ve becerileri artırılacaktır. Aile Danışmanlığı Kuramları 20 Doç. Dr. Serap NAZLI Aile Danışması Süreci Evreleri 25 Doç. Dr. Serap NAZLI Temel Danışma Becerileri 20 Öğr. Gör. Dr. Sevgi SEZER Ailede Travma Sonrası Destek 20 Doç. Dr. Müge ARTAR Destekleyici Ana-Babalık Eğitimi 30 Prof. Dr. Emine KAPÇI Evlilik Öncesi Psikoeğitim Programı 10 Doç. Dr. Serap NAZLI Aile Danışmanlığında Etik 10 Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Aile Danışmanlığında Çok Kültürlülük 5 Öğr. Gör. Dr. Sevgi SEZER 6.Modül: Saha Çalışması (140 saat) ve Süpervizyon (60 saat) Bu modülün amacı, 5. Modülde verilen aile danışması, çift danışması, sorunlu çocuklara sahip ebeveynlerle danışma, travma sonrası aile danışması ve evlilik öncesi psikoeğitim uygulama alanlarında ders sorumlusu hocalarımızın gözetiminde katılımcılarımızın sahada uygulama yaparak yetkinliklerini artırmaktır. Süpervizyon ekibimiz: Öğretim Üyesi Saat Prof. Dr. Emine KAPÇI 15 Doç. Dr. Müge ARTAR 15 Doç. Dr. Serap NAZLI 15 Öğr. Gör. Dr. Sevgi SEZER 15 7.Modül: Mesleki Yenilenme Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, katılımcılarımızın evlilik ve aile danışmanlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri, mesleki bilgi ve becerilerini güncellemeleri, mesleki yaşantı ve deneyimlerini paylaşarak süpervizyon desteği alabilmeleri için mezuniyetlerinin yıl dönümlerinde bir araya gelecekler ve 40 saat ders alabileceklerdir. (Bu modülümüzün ücreti daha sonra ilan edilecektir.) Öğretim Elemanları: Üniversitemiz bu konuda etik hareket etmekte olup, sayılı yönetmeliğin 14. Maddesindeki kriterlerine uygun olarak alanında yetkin öğretim elemanlarımız tarafından derslerimiz yürütülecektir. Öğretim kadromuz: Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK

5 Prof. Dr. Emine KAPÇI Doç. Dr. Serap NAZLI Doç. Dr. Müge ARTAR Doç. Dr. Metin PİŞKİN Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER Yrd. Doç. Dr. Ege AKGÜN Öğr. Gör. Dr. Sevgi SEZER Psikiyatrist Gökçe SİLSÜPÜR Uzman Canan AKTAŞ Avukat Nur ÖZDEN Öğretim Modeli ve Programın Başlama- Bitiş Tarihleri: Programımız 14 Eylül 2013 tarihinde başlayacak 1 Nisan 2014 tarihinde tamamlanacaktır. Programımız, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 44 ve 46 maddelerine ve Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün Karar No ile belirlediği Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar dikkate alınarak tasarlanmıştır. Teorik dersler uzaktan (online interaktif sunu ile) ve örgün öğretim (yüz yüze) modellerinin kullanıldığı karma modelde yapılacaktır. Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar dikkate alınarak sanal dersler teorik derslerin %30 unu geçmeyecektir. Katılımcılar uygulamayı sahada yapacaklar ve uygulama sonrası süpervizyon örgün öğretim ile yapılacaktır. Derslere Devam Durumu: Katılımcılar teorik derslerin %80 ine, süpervizyonun ise %100 katılmak durumundadırlar. Ayrıca vaka çalışması ve kurum çalışmasını ispat etmekle mükelleftirler. Değerlendirme Sınavı: Evlilik ve Aile Danışmanlığı eğitim programımızın sonunda katılımcılarımız 300 saatlik teorik derslerden almış oldukları konulardan yalnızca ortak bir yazılı sınava girecekler; uygulama sürecinde ise dosya hazırlayacaklardır. Katılımcıların teorik derslerde başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 65 puan almaları gerekmektedir. Uygulamalarda ise katılımcılar Başarılı-Başarısız şeklinde değerlendirileceklerdir. Programda teorik derslerde veya uygulamalarda başarısız olan katılımcılar için bir (1) ek sınav hakkı tanınır.

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR? Aile danışmanlığı, ailenin çevresiyle

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER TARSUS AMERİKAN KOLEJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI 2014-2015 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri...1 Misyonumuz...2 Ekibimiz...3 Görevimiz...5 Toplantılarımız...9

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Yasal Mevzuat Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARINA VE UYGULAMALARDA

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ. 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat. Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Aile de Eğitimi.

AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ. 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat. Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Aile de Eğitimi. AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ 1.AİLEDE EĞİTİM (2 SAAT) Ailede Eğitim Ailenin Tanımı Ailenin Temel Fonksiyonları Aile Oluşturan Bireylerin Görev Ve Sorumlulukları Aile Tipleri Türk Aile Yapısı Türk Toplumunda Ki

Detaylı

Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni

Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni Sayı 2 Subat 201 4. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu Yayınıdır. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu kurulun amacı;

Detaylı

Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: DANIġMANLIK TEDBĠRĠ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ

Detaylı

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA. KORUMA/ ÖNLEME Oturumları

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA. KORUMA/ ÖNLEME Oturumları Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA KORUMA/ ÖNLEME Oturumları PROJE PAYDAŞLARI Adalet Bakanlığı Türkiye Adalet Akademisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fe ned eb iy at Fa kü lte si 2 İçindekiler 5 Dekanın Mesajı 7 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 15 Psikoloji Bölümü 27 Sosyoloji Bölümü 7 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 Dekanın

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar...

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... - 1 - Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu Abdülkadir Abduşoğlu, Fatma

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

ORGANİZASYONEL YAPI. Prof. Dr. Nazım EKREN MÜDÜR. Müdür Prof. Dr. Nazım EKREN. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA. Enstitü Sekreteri Burçin SARI

ORGANİZASYONEL YAPI. Prof. Dr. Nazım EKREN MÜDÜR. Müdür Prof. Dr. Nazım EKREN. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA. Enstitü Sekreteri Burçin SARI Finans Enstitüsü, ulusal ve küresel, kamu ve özel, finans sektörüyle ilgili kuruluşlar, kamu otoriteleri, meslek kuruluşları, üniversiteler ile oluşturduğu işbirliği çerçevesinde, eğitim öğretim, araştırma

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

TÜRKİYE DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ. Sultanberk HALMATOV

TÜRKİYE DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ. Sultanberk HALMATOV TÜRKİYE DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ Sultanberk HALMATOV Doktora Tezi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜLBAHÇE 2014 (Her Hakkı Saklıdır) T. C. ATATÜRK

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) CGE101 Çocuk Gelişimine Giriş (2+0) 2 AKTS: 4 Bu dersin içeriği bir bilim alanı olarak

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı