NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER V.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER V."

Transkript

1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER V. YARIYIL SEÇMELİ I (A) DUYGULARIN PSİKOLOJİSİ Duygular ve beyin, duyguların doğası ve gelişimi, duyguların tanımlanması ve sınıflandırılması, duyguları düzenleme ve yönetme becerileri, duygusal zeka, duygusal iyileşme, stres ve sağlık, pozitif duygular, psikolojik danışma sürecinde duygular, duygular ve kültür, duygu odaklı psikolojik danışma süreci konularını SALDIRGANLIK PSİKOLOJİSİ Saldırganlığın tanımı ve kapsamı, saldırganlık kuramları, saldırganlık ve şiddetin psiko-sosyal yapıları, okullarda saldırganlık ve şiddet, tahripçilik ve zorbalık, kadına ve çocuğa yönelik aile içi şiddet, önleme çalışmaları konularını PSİKOLOJİK DANIŞMADA FARKLI TEKNİKLER Psikolojik Danışma Kuramlarında yer alan tekniklerin uygulamalı olarak incelenmesi, öykü yazma, kitap okuma, film izleme vb. farklı etkinliklerin psikolojik danışma oturumlarında kullanımının uygulamalı olarak incelenmesi konularını MESLEKİ İNGİLİZCE I Eğitim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının İngilizce terminolojisi, alanla ilgili İngilizce metinlerden tercüme etme ve Türkçe yazımı konularını ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ Çocuk istismarı ve ihmalini tanımı, çocuk istismarı ve ihmalinin temel belirtileri, çocuk istismarı ve ihmalinin belirtileri, çocuk istismarı ve ihmali için inceleme/soruşturma süreci, fiziksel istismarın, kötü muamelenin ve ihmalin davranışsal ve fiziksel belirtileri, cinsel istismarın fiziksel ve davranışsal belirtileri, istismar ve ihmalin çocuğun ruh sağlığı üzerindeki etkileri, istismar ve ihmal

2 konusunda çocuklarla görüşme, çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili yasal hüküm, yönetmenlik ve yönergeler konularını CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Bu derste cinselliğin tanımı, toplumların cinsellik algıları, cinsel gelişim süreci, vücutta ortaya çıkan anatomik, fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve korunma yolları ile istenmeyen gebeliklerin önlenmesi incelenecektir konularını SEÇMELİ I (GK) YARATICILIK EĞITIMI Yaratıcılık ile ilgili tanımlar, yaratıcılığa ilişkin kuramlar, yaratıcılık ve düşünme türleri, yaratıcı düşünme ve hayal gücü, yaratıcılık ve zeka, yaratılık ve kişilik, yaratıcılık ve okul, yaratıcılık ve eğitim, yaratıcılığı etkileyen durumlar konularını İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA Terimler, tanımlar ve tarihçe, özel eğitimde kaynaştırma uygulamaları, kaynaştırma uygulamalarında iş birliği, kaynaştırma uygulamalarında öğrenci gereksinimlerinin değerlendirilmesi, kaynaştırma uygulamalarında öğretimin planlanması, seyrek rastlanan yetersizlikleri olan öğrenciler, sık rastlanan yetersizlikleri olan öğrenciler, özel gereksinimi olan diğer öğrenciler, öğretimsel uyarlamalar, kaynaştırma uygulamalarında bağımsız öğrenme stratejileri, kaynaştırma uygulamalarında öğrenmenin değerlendirilmesi, kaynaştırma uygulamalarında davranış yönetimi, sosyal yeterliliklerinin geliştirilmesi konularını EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme kavramları, program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temelleri, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, program geliştirme süreçleri, öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, çalışma planı hazırlama, eğitimde ihtiyaç saptama ve teknikleri, program tasarısı hazırlama süreçleri, taksonomiler ve hedef davranış yazma, içerik düzenleme, eğitim durumlarını hazırlama, sınama durumlarını geliştirme, programın denenmesi, program değerlendirme yaklaşımları, programa süreklilik kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler ve sürece etkileri, Türkiye de program geliştirme çalışmaları konularını KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimi, karşılaştırmalı eğitimde yöntemler, Türk eğitim sistemi, Amerika birleşik devletleri eğitim sistemi, İngiltere eğitim sistemi, Fransa eğitim sistemi, Almanya eğitim sistemi, İtalya eğitim sistemi, Belçika eğitim sistemi, Rusya

3 eğitim sistemi, Çin eğitim sistemi, Japonya eğitim sistemi, Hindistan eğitim sistemi, Brezilya eğitim sistemi konularını AİLE VE YETİŞKİN EĞİTİMİ Temel kavramlar, ailenin tanımı ailenin işlevleri, kadın ve ailede kadının konumu, Türk ve dünya toplumlarında kadın ve aile, yapısal özelliklerine göre aile türleri, aile eğitiminin hedefleri, toplumsal yapı ve aile ilişkisi, Türk aile yapısı ve nitelikleri, yetişkin eğitiminin tarihi gelişimi, yetişkinlerde öğrenme ve öğretme, yetişkin eğitiminde kullanılan yöntemler ve araç-gereçler konularını VI.YARIYIL SEÇMELİ II (A) PSİKOLOJİK DANIŞMADA YARATICI DRAMA Yaratıcı Drama nın ilkeleri, ilgili kavramlar, kullanılan teknikler, aşamaları, bu tekniklerin farklı eğitim düzeylerinde ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında örnek uygulamaları konularını PSİKO-EĞİTSEL GRUP ÇALIŞMALARI Psiko-eğitsel gruplara genel bakış, planlama, değerlendirme, lider yeterlikleri, uygulamalar (çocuklara, ergenlere, yetişkinlere ve sağlık problemlerine yönelik) konularını KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMA Kültür tanımı, batı toplumlarında yanlı kültürel varsayımlar, farklı kültürlerdeki davranışlarda benzerlik ve farklılıklar, bireyselcilik ve toplumculuk, Türkiye deki kültürel çeşitlilik, kültürel temas, çok kültürlü psikolojik danışman eğitimi, çok kültürlü psikolojik danışman yeterlikleri, çok kültürlü psikolojik danışma kuram ve araştırmaları konularını kapsamaktadır ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Örgütsel davranışın bilimsel temelleri; örgütsel davranışın tarihsel gelişimi; araştırma teknikleri; örgüt içinde birey ve kişilik; tutumlar ve iş tatmini; bireysel farklılıkların temelleri biyografik karakteristikler yetenekler ve öğrenme; örgüt kültürü, örgütlerde grup ve süreçleri; örgütlerde grupla çalışma teknikleri ve katılımlı yönetim; örgütlerde güdüleme süreci ve kuramları; örgütlerde liderlik ve kuramları; örgütlerde çatışma; örgütlerde stres ve yönetimi; örgütsel çevre ve teknoloji; örgütsel değişme, geliştirme, takım çalışmaları; örgütlerde güç ve politika; örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve kontrolü konularını

4 MESLEKİ İNGİLİZCE II Eğitim, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili çeşitli konularda (saldırganlık, iyi oluş, çocuk istismarı, psikolojik danışmanlık becerileri ve teknikleri gibi) İngilizce yazım konularını OKULLARDA KRİZE MÜDAHALE Bu dersin amacı, okullarda yaşanan kriz durumlarına maruz kalan öğrencileri anlamak ve bu öğrencilere yönelik psikolojik danışma etkinliklerinde bulunulmasına temel oluşturmaktır. Okullarda yaşanan kriz durumlarına özgü olarak boşanma, okullarda şiddet ve afetler, zorbalık, göç ve öz kıyım, krizin dinamikleri ve özellikleri, krize müdahale aşamaları, kriz danışmanlığının ilke ve kuralları, okullara özgü kriz durumları, okul krize müdahale planı gibi temel konular ele alınacaktır. SEÇMELİ II (GK) BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Temel kavramlar, program ve eğitim programı, programın ögeleri, zorunlu eğitim ya da temel eğitim programı, yetersizliği olan çocuklar için eğitim ortamları, programı uyarlamanın gerekçeleri, yasaya göre olması gereken özel eğitim süreci, bireyselleştirilmiş eğitim programının kapsamı, bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme ekibinin üyeleri, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama konularını kapsamaktadır [Akademik olmayan becerilerin değerlendirilmesi (öz-bakım becerileri, sosyal beceriler, problem davranışlar), akademik becerilerin değerlendirilmesi (okumayazma becerileri, matematik becerileri, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen bilgisi ), performans düzeyinin belirlenmesi uzun ve kısa dönemli amaçların yazılması, performans düzeyinin belirlenmesi uzun ve kısa dönemli amaçların yazılması, performans düzeyi ile uzun dönemli amaçların tutarlılığının tartışılması, akademik olmayan beceriler için bireyselleştirilmiş öğretim etkinliklerinin planlanması, akademik beceriler için bireyselleştirilmiş öğretim etkinliklerinin planlanması, hazırlanan planların ve bireyselleştirilmiş etkinlik örneklerinin sunumu]. STRES VE BAŞAÇIKMA Stres nedir? Stres sırasında bedende meydana gelen değişiklikler, stres ve psikolojik özellikler. geçmiş yaşantıların streste rolü, stresin çeşitleri: olumlu ve olumsuz stres, kayıp ve stres, iş stresi, stres ve aile, stres ve sağlık, stres ile başa çıkma yolları: bedenle ilgili teknikler, zihinsel teknikler, davranışçı teknikler, stres ile ilgili yanlış inançlar, stres ile ilgili yapılmış araştırma örnekleri konularını

5 DİKSİYON Bu derste ses ve sesin kullanımına ilişkin bilgiler verilmekte, seslerin boğumlanma çalışmaları yapılmaktadır. SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ Sosyal beceri ile ilgili kavramlar, sosyal becerileri oluşturan unsurlar, sosyal beceri ve kazandırılması, sosyal beceri modelleri ve ölçülmesi, sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki önemi, güç insanlarla baş etmede sosyal beceriler, duyuşsal anlatımcılık, duyuşsal duyarlık, duyuşsal kontrol, sosyal anlatımcılık, sosyal duyarlık, sosyal kontrol konularını AİLE İÇİ İLETİŞİM Ailenin tanımı ve özellikleri, aile yaşam döngüsü, aile yaşamına teorik bakış (aile sistem teorilerisağlıklı aileler-aile yapısı-ailede bütünlük- sınırlar-alt sistemler-kuralar vb.), aile içi iletişim (anababa-çocuk ilişkileri, ana-baba tutumları, anne-baba stilleri, alt sistemler arasında iletişim iletişim becerileri, engelleri), ailede iletişimin gelişimsel kökleri(bebeklikte iletişim-ilk çocuklukta iletişimorta çocuklukta iletişim- ergenlikte iletişim), ailede disiplin sağlama, aile de stresle baş etme, ebeveyn-aile konsültasyonu, aile içi çatışma, aile içi şiddet, anne-baba çocuk etkinlikleri, anne-baba eğitim programları konularını VII.YARIYIL SEÇMELİ III (A) PSİKODRAMA UYGULAMALARI Psikodrama kuram, yöntem ve tarihçeye kısa bakış, psikodramanın unsurları, bir psikodrama oturumunun aşamaları, psikodramada temel teknikler, pratagonistlerin seçimi, yardımcı teknikler, ısınma oyunları, süpervizyon konularını PSİKOLOJİK DANIŞMADA SÜREÇ/SONUÇ ARAŞTIRMALARI Psikolojik danışma süreci, tanımı ve psikolojik danışma sürecini başlatma, etkili bir sonuca götürecek bir psikolojik danışma süreci sürdürmek için çeşitli stratejiler, psikolojik danışma süreciyle ilgili bazı yanlış sayıltılar, psikolojik danışma süreç ve sonuç araştırmalarının yöntem ve teknikleri, danışana ilişkin değişkenlerin psikolojik danışma yardımının etkililiğindeki rolü, psikolojik danışman a ilişkin değişkenlerin psikolojik danışma yardımının etkililiğindeki rolü, farklı psikolojik danışma yöntemlerinin psikolojik danışma yardımı sonucuna etkisi, farklı danışan gruplarıyla yapılmış psikolojik danışma süreç ve sonuç araştırmalarının incelenmesi konularını

6 PROJEKTİF TESTLER Projektif testlere giriş; Louisa Duss psikanalitik öyküler testi, Bir İnsan Çiz testinin tanıtımı; CAT ve TAT testlerinin uygulanışı ve vaka örnekleri; Rorschach testinin tanıtımı, tarihçesi ve vaka örnekleri; Rorschach, TAT ve CAT testlerinin kullanım alanları ve etik kurallar konularını MESLEKİ İNGİLİZCE III Günlük yaşamdaki çeşitli ortamlar (sınıf, psikolojik danışma gibi) ve çeşitli konularda iletişimi başlatma ve sürdürme ile ilgili olarak İngilizce konuşma becerisinin kazandırılması konularını İŞARET DİLİ İşaret dili ve çevre ile ilgili uygulamalar yapmak, işaret dili ve çevre, okul ve eğitim işaretlerini uygulamak, okul ve eğitim işaretleri, gıda ve giyim işaretlerini uygulamak, gıda ve giyim işaretleri, TİD dilbilgisi kavramları, duygular ve eşyalar, zaman ve zaman dilimleri, trafik ve canlılar, meslekler, spor ve coğrafi terimler, karşılıklı konuşma çalışmaları konularını YAŞLILARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA Dersin amacı, yaşlılık psikolojisini anlayabilme ve yaşlı bireylerin karşılaştıkları, sosyal ve psikolojik içerikli uyumsuzluklarının nedenlerini açıklayabilmedir. Yaşlılık psikolojisi, yaşlılık kuramları, yaşlılıkta toplumsal gelişim, yaşlılıkta ruh sağlığı, yetişkinlik ve yaşlılık danışmanlığı ve danışma tekniklerini kapsayan bir derstir. VIII.YARIYIL SEÇMELİ IV (A) UYGULAMALI POZİTİF PSİKOLOJİ Pozitif psikolojiye giriş, duyguları anlamak, öznel iyi oluş, psikolojik iyi oluş, yaşam kalitesi, öznel ve psikolojik iyi oluşu artırma stratejileri, iyimserlik ve umut, psikolojik dayanıklılık, travma sonrası gelişme ve pozitif yaşlanma, psikolojik ihtiyaç doyumu, empati, minnettarlık, alturizm, affedicilik, yaşamın anlamı ve yaşam amaçları, pozitif psikoloji uygulamaları, pozitif psikoterapiler konularını kapsamaktadır NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bilimsel araştırma yöntemlerinde paradigmalar, nicel ve nitel araştırmaların karşılaştırılması, nitel araştırmanın bilimsel araştırma içerisindeki yeri, nitel araştırmaların kuramsal temelleri, nitel araştırma desenleri, nitel araştırma süreci: problem belirleme, örneklem seçimi, veri toplama

7 araçları, nitel veri analizi: betimsel analiz, içerik analizi, nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik konularını YAS DANIŞMANLIĞI Yas süreci, normal ve patolojik yas, yas danışmanlığı, Worden'in yas danışmanlığı modeli, danışmanın kendi yası, bireysel ve grup danışmanlığı, uyum döngüsü konularını ÖLÇEK GELİŞTİRME Psikoloji ve ölçme ilişkisi, bilim felsefesi ve ölçme, psikolojik testlerin psikometrik özellikleri, psikolojik testlerde geçerlik ve güvenirlik, test geliştirmede yeni yaklaşımlar konularını ENDÜSTRİDE PSİKOLOJİK DANIŞMA Dersin amacı, örgütlerde psikolojik sorunlar ve şikâyetler hakkında bilgi kazanımı ve örgütlerde çatışma çözme yeterliklerini kazandırmaktır. Endüstri ve örgüt yapısı, yönetim ve örgüt psikolojisinin gelişmesi potansiyelin belirlenmesi, örgütlerde gruplar ve grupsal farklılıklar, örgütlerde moral ve moral düzeyini yükseltici önlemler, değişim yönetimi konularını kapsayan bir derstir. SEÇMELİ V (A) TRAVMA VE SONRASI MÜDAHALE YÖNTEMLERİ Travmaya ilişkin kavramlar, travma sonrası stres bozukluğu, travmanın farklı yaş grupları üzerindeki etkileri, psiko-sosyal müdahale programları konularını AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Birey ve aile yaşamında döngüler, sağlıklı ve sağlıksız aileler, aile danışmanlığı kuramları, aile danışma süreci, kültürel olarak çeşitlilik gösteren ailelerle çalışma, tek ebeveynli ailelerle çalışma, birleşmiş ailelerle çalışma, boşanma ile baş etme, aile içi şiddet ve çocuk istismarı ile çalışma, aile danışmanlığında etik, yasal ve mesleki sorunlar konularını ÇÖZÜM ODAKLI PSİKOLOJİK DANIŞMA Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesi, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın özellikleri ve varsayımları, ilk oturum ve sürecin anlatılması, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde amaç oluşturma, gönülsüz danışanların süreci kabul etmesine yardımcı olma, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde mucize sorular, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde başka ne? soruları, çözümlere ilişkin farkındalık kazandırma, öğrencilerin öz kaynaklarına ilişkin farkındalık kazanmalarına yardımcı olma: zihin

8 haritası, amigo teknikleri, belirlenen ana hattın ve ilerlemenin derecelendirilmesi, amaca ulaşmada karşılaşılabilecek olası engellerin tanımlanması ve engellerle başa çıkma, ilk oturumu bir mesaj vererek sonlandırma: övgü, ifadeleri bağlama, ödevler, ilk oturumun bileşenlerini bütünleştirme: yol haritası, sonraki oturumları yürütme, sonraki oturumların bileşenleri: EARS. derecelendirme, başka bir oturum için gereksinimi belirleme, ikinci ve sonraki oturumlar: yol haritası, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma kavramlarını genişletme konularını YÜKSEKÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMA Dersin amacı, psikolojik danışman adaylarının yükseköğretime özgü ihtiyaçlar, sorunlar ve çözümler konusunda bilgi sahibi olabilmelerini, yardım gerektiren özel durumlara ilişkin genel bir müdahale planı (bireysel ve grupla) oluşturabilmelerini ve uygulayabilmelerini sağlamaktır. Yükseköğrenim çağındaki gençlerin (1) Kişisel/sosyal Gelişimi, (2) Akademik Gelişimi, (3) Kariyer Gelişimi alanlarında yeterlik kazanmaları ve döneme özgü gelişim görevlerini gerçekleştirmeleri amacıyla PDR hizmetlerinin uygulanması [Kişisel gelişim seminerleri (atılganlık eğitimi, duyguları ifade etme, kişisel farkındalık vb. programlar); akademik başarıyı artırmaya yönelik seminerler (zaman yönetimi, oryantasyon, sınav kaygısı, güdülenme, erteleme davranışını değiştirme vb. programlar); kariyer gelişimine yönelik seminerler (yaşam planı, iş arama yolları, görüşme becerileri, problem çözme vb. programlar)] konularını İLKÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMA İlköğretimde psikolojik danışman olarak çalışmak nelere dikkat etmeyi gerektirir? İlköğretime özgü resmi işler hangileridir? İlköğretim öğrencilerinin gelişimsel özellikleri, ilköğretimde kazandırılması gereken temel yeterlikler ve temel yeterliliklerinin kazandırılması, ilköğretimde öğrencilerin yaşadıkları ve müdahale gerektiren problem alanları, ilköğretim öğrencilerinin yaşadıkları özel durumlara yönelik müdahaleler, ilköğretimde ailelerle ve öğretmenlerle hangi konularda ve nasıl çalışılmalıdır? İlköğretim sınıf rehberliği programı, ilköğretime özgü grup rehberliği etkinlikleri ve oyunlar konularını

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) CGE101 Çocuk Gelişimine Giriş (2+0) 2 AKTS: 4 Bu dersin içeriği bir bilim alanı olarak

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EGB 153 Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL PSY 101 Psikolojiye Giriş -I (3+0)3 ECTS- 5 Psikolojinin temel konu, kavram

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) DKT101 İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış (2+0) 2 AKTS:

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM DOKTORA PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM DOKTORA PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM DOKTORA PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER Özel Eğitim Doktora Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

DKT113 Bireylerarası İletişimin Dilbilimsel Temelleri (2+0) 2 AKTS: 3

DKT113 Bireylerarası İletişimin Dilbilimsel Temelleri (2+0) 2 AKTS: 3 BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) DKT113 Bireylerarası İletişimin Dilbilimsel Temelleri (2+0) 2 AKTS: 3 Dilbilimi çalışmalarının temel amaçları; dil edinimi; dil ve beyin ilişkisi (psiko-dilbilim); dilbilimsel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL PSI 101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ-1 3 KREDİ (TEO. 3, LAB. 0, UYG. 0) ; ZORUNLU Psikolojinin temel kavramlarını

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bakanlar Kurulu'nun 25/06/2012 tarihli toplantısında alınan 2012/3363 sayılı kararname ve 04/08/2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazete yayını ile

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 Türk Dili I (2+0) 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı