İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ"

Transkript

1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde; önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş, çift anadal ve yandal programlarının esaslarını kapsar. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ MADDE 2- (1) Önlisans ve Lisans Programları Arası Yatay Geçiş esaslarının amacı İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemizdeki eşdeğer diploma programlarına yapılacak yatay geçiş koşullarını ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. (2) Yatay geçişler, önlisans ve lisans düzeyinde Kurum içi Fakülte/Yüksekokul bünyesindeki diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programları arasında yapılır. Bu kapsamda eşdeğer diploma programı, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseninin aynı olduğu tespit edilen programdır. İngilizce Yeterlik Sınavı MADDE 3- (1) İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim dili en az %30 İngilizce olduğundan adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri (Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Türkçe olan lisans programları ile Meslek Yüksekokulu programları hariç), zorunludur. Ayrıca, Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Türkçe olan lisans programlarından %100 İngilizce lisans programlarına geçişte adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri ve bunu belgelemeleri gerekmektedir. (2) Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin İngilizce yeterlikleri İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ve o eğitim-öğretim yılına ait Akademik Takvimde tarihleri ilan edilen İngilizce Yeterlik Sınavları ile belirlenir. Adayların Üniversite Senatosunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası nitelikte bir İngilizce sınavından aldığı not da İngilizce Yeterlik Sınavı yerine sayılabilir. İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı, uluslararası nitelikte bir İngilizce sınav sonucu sunmayanlar için zorunlu ve başarılması gereken bir sınavdır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Başarılı olamayan adaylara İngilizce Hazırlık eğitimi verilmez. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Fakülte ve bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde İngilizce Yeterlik şartı aranmaz. 1

2 Kontenjanlar MADDE 4- (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. (2) Kurumlar arası kontenjan: başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu diploma program eşdeğer olan öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan kontenjandır. Kurumlar arası kontenjanda önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına; lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına kontenjan açılmaz. (3) Kurum içi kontenjan, İstanbul Teknik Üniversitesinden başvuru yapan önlisans ve lisans öğrencilerinden, başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu program eşdeğer düzeyde olan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjandır. Kurum içi kontenjanda, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına; lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına kontenjan açılmaz. Kurum içi kontenjan, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci genel kontenjanının yüzde onbeşini geçemez. (4) Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş kontenjanı, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınan ve başvurulan program ile eşdeğerliği İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kabul edilen bir programda öğrenimlerini sürdüren başarılı önlisans ve lisans öğrencileri için İTÜ Senatosu tarafından belirlenen kontenjandır. Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçişlerde, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına; lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına kontenjan açılmaz. Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş kontenjanı, kurumlar arası kontenjanın yarısını geçemez. Yurt içi Yüksek Öğretim Kurumlarında eşdeğer programın olmaması durumunda buna ayrılmış kontenjanının tümü yurt dışı Yüksek Öğretim Kurumlarından yapılacak yatay geçiş kontenjan başvurularında kullanılabilir. (5) Yatay geçiş kontenjanlarında ilan tarihinden sonra değişiklik veya kontenjanlar arasında aktarma yapılamaz. Kurumlar arası Yatay Geçiş Kontenjanı İçin Başvuru Koşulları MADDE 5- (1) Bu yönergenin 4. maddesinin (2) bendinde belirtilen adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir. a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur. b) Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur. c)öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması (İTÜ için kredili derslerde en az DD, kredisiz derslerde BL) zorunludur. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programlarında (müfredat) yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarılı olmayan (İTÜ için FF, VF, T) öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. d) Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.50/ 4.00 (yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 60/ 100) olması veya merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması zorunludur. e) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur. f) Öğrencinin bulunduğu programda yatay geçiş yapacağı yarıyıla kayıt olup, o yarıyılı okumamış olunması zorunludur. g) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm dersleri dönem kaybı olmaksızın başarmış olması zorunludur. h) Madde 3'deki İngilizce Yeterlilik şartının sağlanması gereklidir. 2

3 ı) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi Yatay Geçiş Kontenjanı İçin Başvuru Koşulları MADDE 6- (1) Bu yönergenin 4. maddesinin (3) bendinde belirtilen adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir. a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programına kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur. b) Kurum içi yatay geçişlerde öğrencinin başvuru sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki bir lisans veya önlisans programına kayıtlı olması ve o dönem sonunda hangi nedenle olursa olsun, üniversite ile ilişiğinin kesilmemiş olması zorunludur. c) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. d) Öğrencinin lisans programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur. e) UOLP öğrencileri, İTÜ 'nün diğer lisans programlarına, program uyumunun olması, en az 3.00 ortalama koşulunun sağlanması ile 5. Yarıyıla yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. f) Fakülteler arasında 3.yarıyıl, Fakültelerin bölümleri arasında 3.yarıyıl ve program uyumunun sağlanması durumunda 5.yarıyıl için yapılacak başvurularda: f 1) 3.yarıyıla geçişlerde; Öğrencinin 1. ve 2. yarıyıla ait ders planındaki bütün dersleri almış ve başarmış olması, ek olarak üst yarıyıllardan almış olduğu derslere ait notların da ağırlıklı ortalamaya katılması, bu şekilde hesaplanacak ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması, f 2) 5.yarıyıla geçişlerde; öğrencinin; ayrılacağı birimin 1. ve 2. yarıyıla ait ders planındaki derslerin tamamı ile öğretim planından en az 75 kredilik dersi almış ve başarmış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.60 olması gereklidir. g (Ek) İTÜ KKTC programlarında kayıtlı lisans öğrencileri üniversitemizin diğer lisans programlarına 6. madde de yer alan diğer şartları sağlamak şartıyla en az 3.00 ortalama sağlanması durumunda 3. yarıyıla; ayrıca program uyumunun sağlanması durumunda da 5. yarıyıla yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. (Üniversite senatosunun tarih ve 602 sayılı kararı) Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Kontenjanı Başvuru Koşulları Madde 7- (1) Bu yönergenin 4. maddesinin (4) bendinde belirtilen adayların başvuru yapabilmesi için, aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir: a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı öğrenci olması zorunludur. b) Öğrencinin lisans programında en az iki dönemi tamamlamış olması zorunludur. c) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm dersleri başarmış olması zorunludur. d) Öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2.50/ 4.00 veya eşdeğeri olması zorunludur. e) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur. 3

4 ÖSS/LYS ve Eşdeğeri Puanlara İlişkin Koşullar MADDE 8- (1) Uyruklarından biri TC veya KKTC olan adaylar Kurumlar arası ve Kurum içi yatay geçiş kontenjanlarına ÖSS/LYS puanı ile başvurmak zorundadır. (2) Kurumlar arası yatay geçişte göz önüne alınacak ÖSS/LYS puan türü, başvurulan programın yerleştirme puan türüdür. Değerlendirmede öğrencinin üniversiteye girdiği yıl almış olduğu ÖSS/LYS puanları arasından, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği program için geçerli olan türdeki puanı göz önüne alınır. (3) Yurt dışındaki ve yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundan başvuran yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları programa kabul edilmelerini sağlayan sınav sonuç belgelerini (TCS, SAT vb.) sunmak zorundadırlar. (4) Meslek Yüksekokulu programlarına yatay geçiş yapmak için başvuranlarda 4702 sayılı Kanun gereği ÖSS/LYS puanı şartı aranmaz. (5) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler yatay geçiş için başvuramazlar. Başvuru İçin Gerekli Belgeler MADDE 9-(1) Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru Tarihleri MADDE 10- (1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuru tarihleri, ilgili yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversite tarafından internet adreslerinde ilan edilir. Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na elden ya da posta ile yapılır. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamadığı için eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara bildirim yapılmaz. (2) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, Temmuz başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasında ilan edilir. Kurum içinden yapılacak başvurularda herhangi bir belge sunulmasına gerek yoktur. Üniversitenin Fakülteleri ve Bölümleri arasında yapılacak yatay geçiş başvuruları ilan edilen koşullar çerçevesinde web üzerinden (sistemden) yapılır. Değerlendirme MADDE 11- (1) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca başvuru koşulları açısından değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları reddedilir. (2) Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurularına ilişkin ön değerlendirme, Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle, Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve işbu yönergede belirlenen ilkeler esas alınarak, ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenen ve üç kişiden oluşan yatay geçiş komisyonları tarafından yapılır. (3) Kurumlar arası yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde, adayların giriş sınavı, genel not ortalaması göz önüne alınarak başarı notu belirlenir. (4) Kurum içi yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde öncelikle genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır. (5) Yeterli sayıda başvuru olmasına rağmen, kontenjanların akademik gerekçelerle doldurulmaması ilgili Bölüm Başkanlıklarının önerisi ile ilgili Yönetim Kurullarının takdirindedir. 4

5 Muafiyet ve İntibak İşlemleri MADDE 12- (1) İstanbul Teknik Üniversitesi dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler için muafiyet ve intibak işlemleri İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre yapılır. Azami Süre MADDE 13- (1) Yatay geçiş ile Kurum/Bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/programlarında geçen süreleri öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre, Kanunla belirtilen süreleri aşamaz. Sonuçların İlanı MADDE 14- (1) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi yedekleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasında akademik yılın başlangıcından iki hafta önce duyurulur. Kurum içi yatay geçiş başvurularında her öğrenci 1 kez asil ve 1 kez de yedek listesinde yer alabilir. (2) Kurum içi yatay geçiş hakkı kazanan asil öğrencilerden kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler olması durumunda, 1 defaya mahsus kayıt yapmaya hak kazanmış olan yedek öğrenciler kesin kayıt tarihleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur ve kayıt kabulleri alınır. Katkı Payı Ödemeleri MADDE 15- Yatay geçiş ile kurum/bölüm değiştiren öğrenciler katkı paylarını önceki kurum/bölümlerinde geçirdikleri öğrenim süreleri de göz önüne alınarak öderler. Vakıf üniversiteleri ile yurt dışındaki üniversitelerden programa yatay geçiş başvurusu kabul edilen TC ve KKTC uyruklu öğrenciler (önceki kurumlarında burslu statüde öğrenciler dahil), Çift Diplomaya Yönelik Uluslar arası ortak lisans programlarından İstanbul Teknik Üniversitesi'nin diğer lisans programlarına yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler ile ikinci öğretim programlarından yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler katkı paylarını ikinci öğretim öğrencileri statüsünde öderler. Üniversitelerin lisans ve uluslar arası ortak lisans programlarından yatay geçişi kabul edilen öğrenciler ise kabul edildikleri uluslar arası ortak lisans programının öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. İKİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Amaç MADDE 16- (1) Çift anadal programının amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir anadalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak ve çift anadal (ikinci anadal) programı esaslarını düzenlemektir. Tanım MADDE 17- (1) Çift anadal programı ile, Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciye Üniversitenin diğer bir lisans programına devam etme olanağı tanınır. Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı olduğu lisans programı "anadal", başvurduğu ve kabul 5

6 edildiği ikinci lisans programı "çift anadal" (ikinci anadal) ve devam edilen ikinci anadal programının adı Çift Anadal Programı (ÇAP) olarak adlandırılır. Programın Açılması MADDE 18- (1) ÇAP, ilgili Bölümün önerisi, Fakülte Kurulu kararı ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile açılır. Senatoda onaylanan program izleyen yarıyılda uygulanır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin herhangi iki bölümü arasında ÇAP yapılabilir. Senatonun onayladığı iki bölüm arasında ÇAP yok ise, Senatonun onayı ile ÇAP açılabilir. Bu durumda, ÇAP başvuruları başlamadan önce, öğrencinin lisans öğrenimi görmekte olduğu fakültesine ve ÇAP yapmayı istediği Fakülteye yazılı olarak kontenjanların ilan edildiği tarihe kadar başvurması gerekmektedir. İlgili Bölümün program önerisi, Fakülte Kurulu kararı ve Üniversite Senatosu'nun onay sürecinin tercih dönemine kadar tamamlanması gerekir. Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları MADDE 19- (1) ÇAP'a başvuru, kabul ve kayıt koşulları şunlardır: a) Senatoca ÇAP açılması uygun görülen birimler en geç eğitim-öğretim yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve Fakülte Kuruluna sunarlar. Fakülte Kurulu her akademik yılında Haziran ayının ortasına kadar Bölümlerin önerdiği kontenjanları karara bağlar. Senatonun onayı ile kontenjan açılır. b) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Senatonun onayladığı kontenjanları Temmuz ayının başından itibaren duyurur. c) ÇAP'a kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı, ilgili programın o yıla ait birinci sınıf birinci dönem anadal öğrenci sayısının % 5'inden az, % 20'sinden fazla olamaz. d) ÇAP'a başvurular Üniversite Senatosu'nca belirlenen, akademik takvimde öngörülen tarihte, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasında açılan ilgili linkten elektronik olarak yapılır. e) Öğrenci, duyurulmuş olan ÇAP'a, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir. f)öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için birinci yıl sonunda en az 35, ikinci yıl sonunda en az 75 krediyi tamamlaması, başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında almış olduğu dersleri başarmış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal programının başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20' de bulunması gerekir. g) % 20 başarı sırası hesaplanırken; aynı sınıftaki ve adı aynı olan %30 ve %100 İngilizce programların öğrencilerinin değerlendirmesi birlikte yapılır. h) Adı aynı olan programlar arasında ÇAP yapılamaz. Bu programlar arasında sadece yatay geçiş yapılabilir. Anılan programlara yapılan ÇAP başvuruları kabul edilmez. ı) Kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. ÇAP yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi, Senatoca belirlenen o yıla ait akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme döneminin başlangıcında kesinlik kazanmış olmalıdır. Akademik yılın başlangıcından iki hafta önce, öğrenciler yedekleri ile birlikte ilan edilir. Her öğrenci 1 kez asil ve 1 kez de yedek listesinde yer alabilir. 6

7 k) ÇAP'a hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihte şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hak kazandıkları bölüm ile ÇAP yapmayı kabul ettiklerine dair dilekçe ile başvurmalıdırlar. Başvuran öğrencilerin kesin kayıtları ilgili ÇAP programına yapılır. Kabul edilen öğrenciler kayıt dönemi içerisinde her iki anadala birlikte ders kaydı yaptırırlar. Asil öğrencilerden ÇAP programına kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler olması durumunda bir defaya mahsus kayıt yapmaya hak kazanan yedek öğrenciler kesin kayıt tarihleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur ve kayıt kabulleri alınır. l) Bir öğrenci aynı anda birden fazla ÇAP'a ya da hem bir ÇAP hem de yandal programına yerleştirilemez. m) ÇAP için ek sınıf açılmaz. ÇAP'a başvuran öğrenciler o bölümün öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler. n) ÇAP başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır. Danışmanlık MADDE 20- (1) Çift Anadal Programları, ilgili bölümün önerisi ve fakülte kurulu kararı ile üç yıl için seçilecek ÇAP danışmanlarınca izlenir. Bu amaçla, fakülte kurulu, fakülte bünyesinde bulunan her bölüm için en az bir ÇAP danışmanı seçer ve bu danışmanlar fakülte ÇAP komisyonunu oluşturur. Bu komisyon her yıl Temmuz ayında hazırlayacağı değerlendirme raporunu senatoya iletilmek üzere dekanlığa sunar. (2) ÇAP'a Kabul edilen öğrenciler için, her iki programın ÇAP danışmanları öğrencinin çift anadal programını hazırlarlar. Bu program ikinci anadalın yapıldığı fakülte kurulunda görüşülür. ÇAP öğrencisine ikinci anadal fakültesinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından danışman atanır. ÇAP programları, ilgili anadal programları revize edildiğinde tekrar gözden geçirilerek değişiklik varsa Fakültece Senato Eğitim Komisyonuna tekrar gönderilir. (3) Lisans öğrenimi görülen anadal ve ikinci anadal programlarında aynı isim ve içerikte fakat farklı kredide olup ÇAP danışmanlarınca eşdeğerliği kabul edilmemiş dersler varsa, öğrenciye kredisi fazla olan ders aldırılır. Anadal ve Çift Anadal Programı İlişkileri MADDE 21- (1) Öğrencinin kendi bölümünün lisans program ile Çift Anadal Programı'nın ayrılığı esastır. ÇAP nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Kayıtlı olduğu birinci anadaldan mezun olan öğrenciye anadalına ait lisans diploması verilir. (2) ÇAP öğrencisine her iki anadalda aldığı dersleri birlikte gösteren tek bir öğrenim belgesi verilir. (3) İkinci anadala 3. Yarıyılda başlayanlar her yarıyıl en az 6, 5. yarıyılda başlayanlar her yarıyıl en az 9 kredilik ders almak zorundadırlar. İkinci anadalın Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bu krediler yarıya düşürülebilir. (4) ÇAP öğrencileri devam ettikleri her iki anadal programlarında İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin hükümlerinden sorumludurlar. 7

8 (5) ÇAP'a kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, anadal programında olan dersler dışında, ilgili çift anadal programını açan bölümce verilen en az 36 kredi en çok 60 kredi ders almaları gerekir. (6) Çift Anadal Programında hem lisans öğrenimi gördükleri anadal hem ikinci anadala ait bitirme çalışmaları ile farklı türdeki Pratik çalışmaların yapılması zorunludur. Staj ve Pratik çalışmaların eşdeğerliğine ve ikinci anadalda hangilerinin yapılması gerektiğine ÇAP komisyonu karar verir. Başarı ve Mezuniyet Koşulları MADDE 22-(1) ÇAP'da başarı ve mezuniyet koşulları şunlardır: a) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye ayrıca 2. Anadalı yaptığı fakülte / bölüm'ün lisans diploması verilir.çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez. b) Çift anadal öğrencileri arasında başarı sıralaması yapılmaz. c) ÇAP öğrenimi sırasında lisans öğrenimi gördükleri anadaldan mezun olan öğrencilerin öğrencilik işlemleri,ikinci anadala ait fakültece yürütülür. d) Lisans programlarının ÇAP programları tektir. İkinci anadal programlarında alınan derslerin kredisi için İngilizce yüzdesi mezuniyet koşulu olarak aranmaz.%100 İngilizce programa kayıtlı olan ve ikinci Anadala (ÇAP) başvurusu kabul edilen öğrencilere ikinci anadal programlarını tamamladıklarında mezun olunan programın %30 İngilizce programında verilen lisans diploması verilir. e) ÇAP'a tabi öğrenciler, lisans öğrenimi gördükleri anadaldan mezun oluncaya kadar sadece bu anadala ait, mezun olduktan sonra ise sadece ikinci anadala ait öğrenci katkı payını öderler. Eğer bu öğrenciler Lisansüstü bir programa kayıt yaptırırsa bu programın katkı payını da ayrıca öderler. f) Azami süre olan yedi yıl içinde ÇAP öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 29. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 100'ü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde % 200'ü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 400'ü olarak hesaplanır. g) ÇAP'dan ayrılan bir öğrenci, programdan ayrıldığı döneme kadar almış olduğu dersler ile, eğer çift anadal verilen bölümce yandal program(lar)ı da veriliyorsa ve öğrenci tercih ettiği ilgili bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse, o yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Öğrenci bu durumda tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine bulunduğu döneme bakılmaksızın o yan dal programına kayıt hakkı tanınır. 8

9 Geçici veya Sürekli Ayrılma MADDE 23-(1)ÇAP'dan geçici veya sürekli ayrılma ve ilişik kesme halleri şunlardır: a) Öğrenci ÇAP'I kendi isteği, danışman görüşü ve ikinci anadal Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile istediği zaman bırakabilir. b) ÇAP'a kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler. c) ÇAP'taki öğrenci, kendi anadalı olan programdan yatay geçiş yapamaz. d) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, talep aranmaksızın çift anadal programında da izinli sayılır. ÇAP'da dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere ÇAP veren bölümün önerisi ve çift anadal programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir. e) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. f) Çift anadal programından ayrılan öğrencinin aldığı ve başardığı bazı dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla anadal programındaki ana derslerin veya seçmeli derslerin yerine sayılabilir. g) ÇAP'dan ayrılan öğrenciler aynı ÇAP'a veya başka bir ÇAP'a başvuramaz. 9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YANDAL PROGRAMI Amaç MADDE 24- (1) Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda (yandal) bilgilenmelerini ve eğitilmelerini sağlamaktır. Yandal Programı Açılması MADDE 25- (1) İTÜ'nün her bölümü her programında yandal programları açılabilir. İTÜ'nün programları arasında disiplinler arası yandal programları da açılabilir. Yandal programları ilgili bölüm ve fakülte kurullarının önerisi ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile kesinleşir. Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları MADDE 26- (1) a) İlgili bölüm her akademik yılda Haziran ayının ortasına kadar kontenjanları belirler ve Temmuz ayının başından itibaren kontenjanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur. b) Yandal programına başvurular akademik takvimde öngörülen tarihte, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasında açılan ilgili linkten elektronik olarak yapılır. c) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. d) Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına anadal lisans programının en erken 3. dönemin başında en az 35 krediyi tamamlamış olması koşuluyla veya en geç 5. döneminin başında 75 krediyi tamamlamış olması koşuluyla başvurabilir. e) Üniversitenin tüm lisans programlarından Türk Musikisi Devlet Konservatuarına yandal başvurusu yapılabilir. Konservatuarın programlarında yandal yapabilmek için

10 "Konservatuar Giriş Sınav ve Kabul Esasları" doğrultusunda uygulanan eleme ve kesin kabul sınavlarından, eleme sınavının kriterlerinin başarılması gereklidir. f) Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nca işleme konulur. g) Yandala kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tamamlanır. Hak kazanan öğrenciler akademik yılın başlangıcından iki hafta önce, yedekleri ile birlikte ilan edilir. Her öğrenci 1 kez asil ve 1 kez de yedek listesinde yer alabilir. İlan edilen tarihte öğrenciler hak kazandıkları programı kabul ettiklerine dair dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.asil öğrencilerden Yandal programına kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler olması durumunda 1 defaya mahsus kayıt yapmaya hak kazanan yedek öğrenciler kesin kayıt tarihleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur ve kayıt kabulleri alınır. h) Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yandal programına yerleştirilemez. ı) Yandal programına yapılan başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde öncelikle genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır. Danışmanlık MADDE 27- (1) Yandal Programları, ilgili bölümün önerisi ve fakülte kurulu kararı ile üç yıl için seçilecek "Yandal Danışmanları" tarafından izlenir. Yandal program danışmanları, öğrencilerin anadal lisans programları danışmanları ile iletişim içinde görev yaparlar. Bu amaçla, fakülte kurulu, fakülte bünyesinde bulunan her bölüm için en az bir yandal danışmanı seçer ve bu danışmanlar fakülte yandal komisyonunu oluşturur. Bu komisyon, her yıl Temmuz ayında hazırlayacağı değerlendirme raporunu senatoya iletilmek üzere dekanlığa sunar. Önkoşul ve İngilizce Dersleri MADDE 28- (1) Yandal programını izleyen öğrenciler programda yer alan derslerin gerekli önkoşullarını sağlamak zorundadır. Önkoşul derslerinin anadal programında yer almaması durumunda, öğrenci bu dersleri yandal programında kredisiz olarak alıp başarmak zorundadır. Bu dersler not belgesinde yer alır. MADDE 29- (1) Yandal programında %30 İngilizce ders koşulu aranmaz Anadal ve Yandal Programı İlişkileri MADDE 30- (1) Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Anadalından mezun olan öğrenciye anadal lisans diploması verilir. (2) Yandal öğrencisine her iki programda aldığı dersleri birlikte gösteren tek bir öğrenim belgesi verilir. (3) İki programa birden saydırılan dersler ortalama hesabında anadalın ortalamasına katılır. Bu ders seçmeli ise anadal programı için başka bir seçmeli ders alınmalıdır. Fakat ders yandal için alınıyorsa, öğrenci tarafından dilekçe ile bu durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilir ve yandal ortalamasına sayılır. Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür. 10

11 Ders Yükü MADDE 31- (1) Yandal programları en az 18 en çok 24 krediden oluşacak şekilde düzenlenir. Başarı ve Programı Tamamlama Koşulları MADDE 32- (1) a) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. b) Yandal programına kayıtlı öğrenciler için sınıf içinde başarı sıralaması yapılmaz. c)yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. d) Yandal öğrenimi sırasında anadalından mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri yandal programının bağlı olduğu fakültece yürütülür. e) Azami süre olan yedi yıl içinde Yandal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 29. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 100'ü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde % 200'ü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 400'ü olarak hesaplanır. f) Yandal yapan öğrenciler, lisans öğrenimi gördükleri anadaldan mezun oluncaya kadar sadece bu anadala ait, mezun olduktan sonra ise sadece yandala ait öğrenci katkı payını öderler. Eğer bu öğrenciler Lisansüstü bir programa kayıt yaptırırlar ise bu programın katkı payını da ayrıca öderler. Çift anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci, programdan ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği döneme kadar almış olduğu dersler ile, eğer çift anadal verilen bölümce yandal program(lar)ı da veriliyorsa ve öğrenci tercih ettiği ilgili bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse o yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Adı geçen öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine dönem kısıtı uygulanmaksızın o yandal programına başvuru hakkı tanınır. Yandal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma, İlişik Kesilme MADDE 33-(1) a) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. b) Yandal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile başka yandal veya çift anadal programlarına başvurabilir ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilir. c) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün önerisi ve yandal programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yandal programından dönem izni verilebilir. e) Anadal programında genel not ortalaması 2.00'nin altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz. g) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. 11

12 Yürürlükten Kaldırılan Hükümler MADDE 34- (1) Üniversite Senatosu'nun gün ve 523 sayılı toplantısında Kabul edilen "İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi", Üniversite Senatosu'nun gün ve 542 sayılı toplantısında kabul edilen "ÇAP Uygulama Esasları", Üniversite Senatosu'nun gün ve 542 sayılı toplantısında kabul edilen "Yandal Senato Uygulama Esasları", yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 35- (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu'nca tarihli 552 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Yürütme MADDE 36- (1) Bu yönergeyi İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 12

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 11.11.2002/24933 Ek ve değişiklikler : - R.G. 12.01.2005/25698 (Yürürlüğe girişi:

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde öğrenci kayıt kabulüne ilişkin

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1. ÖSYS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor? ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ ÖGRENCİ KAYIT - KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ ÖGRENCİ KAYIT - KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ ÖGRENCİ KAYIT - KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ I. GENEL Eğitim - Öğretim Düzeyleri: Madde 1. Yakın Doğu Üniversitesi'nde önlisans. Lisans ve Lisansüstü düzeylerindeki eğitim ve öğretim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı