TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?"

Transkript

1 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

2 KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü nün görevleri nelerdir? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek, Kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadının insan haklarının ve toplumsal statüsünün korunması ve geliştirilmesi, kadının toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin hale getirilmesine yönelik ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce kadınlara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak, Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadının insan haklarını geliştirmek amacıyla faaliyet ve projeler yürütmek, bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek. Kadının insan hakları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak suretiyle toplumsal bilinçlenmeyi geliştirmek, Kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi için çalışmalarda bulunmak, kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarının çözümüne destek oluşturmak, Sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmaktır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ne anlama gelmektedir? Kişinin cinsiyet temelli olarak ayrımcılığa uğramaması, toplumsal yaşamın her alanında eşit olarak yer alması anlamına gelmektedir. Kısaca toplumsal cinsiyet eşitliği / kadın erkek eşitliği kamusal ve özel hayatın tüm alanlarında her iki cinsin de eşit şekilde yer alması, görülebilmesi, güçlenmesi, temsil edilmesi ve katılımıdır. Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet kavramları arasında ne fark vardır? Cinsiyet Kavramı, sosyal bilimler literatüründe ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının kuramsal zemininde iki şekilde ele alınmaktadır. Bunlardan birincisini biyolojik cinsiyet kavramı oluşturmaktadır. Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet kavramları arasındaki farka bakıldığında cinsiyet le kastedilenin aslında biyolojik cinsiyet olduğu görülmektedir. Biyolojik cinsiyet, bireyler arasındaki fiziksel farklılıkları tanımlar. Bu çerçevede, cinsiyet, erkekler ve kadınlar arasındaki genel biyolojik farklara ilişkindir. Daha geniş bir ifadeyle kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir. Toplumsal Cinsiyet ise, bu farklılıkların toplumsal ilişkilere taşınmasıdır. Toplumsal cinsiyet kavramı, belirli bir konuda erkeklerle kadınlar arasındaki toplum-

3 AĞA BEREKET KATIYOR KATIYOR AĞA BEREKET KATIYOR sal ilişkileri tanımlamak için kullanılır. Başka bir deyişle, toplumun kadın ve erkeklere verdiği roller, görev ve sorumluluklar toplumsal cinsiyet kavramında ifadesini bulmaktadır. Şiddet nedir? Türleri nelerdir? Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı ifade eder. Fiziksel şiddet: Tokat atmak, tekmelemek, yumruklamak, boğazını sıkmak, bağlamak, saçını çekmek, kesici veya vurucu aletlerle yaralamak, kezzap veya kaynar suyla yakmak, vücudunda sigara söndürmek, sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak, sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olarak bedensel zarar görmesine neden olmak. Cinsel şiddet: Evli olduğu kişi bile olsa kadını istemediği yerde, istemediği zamanda ve istemediği biçimlerde cinsel ilişkiye zorlamak, başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlamak, cinsel organlara zarar vermek, çocuk doğurmaya ya da doğurmamaya, kürtaja, enseste (akrabalar arası cinsel taciz ve tecavüz), fuhuşa zorlamak, zorla evlendirmek, telefonla-mektupla ya da sözlü olarak cinsel içerikli rahatsızlık verici davranışlarda bulunmak. Psikolojik / Duygusal şiddet: Bağırmak, korkutmak, küfür etmek, tehdit etmek, hakaret etmek, eve kapatmak, küçük düşürmek, çocuklarından uzaklaştırmak, kadının nasıl giyineceği, nereye gideceği, kimlerle görüşeceği konusunda baskı yapmak, kadının kendini geliştirmesine engel olmak, yaptıklarını haklı göstermek için kıskançlığı kullanmak, çocuklarla ilgili olarak kendini suçlu hissettirmek, öfkesini çocuklardan çıkarmak, silah göstermek, lakap takmak, kadına hizmetçi gibi davranmak. Ekonomik şiddet: Para vermemek veya kısıtlı para vermek, kadının mallarını ve diğer gelirlerini elinden almak, çalışmasına izin vermemek, istemediği işte zorla çalıştırmak, aileyi ilgilendiren ekonomik konularda kadının fikrini almadan tek başına karar vermek, kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerileri geliştirecek etkinlikleri engellenmek. Kadına yönelik şiddet nedir? Kadına yönelik şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranışı ifade eder.

4 KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Ev içi şiddet nedir? Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddettir sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun nedir? Nasıl yararlanılır? Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kimler ihbar başvurusunda bulunabilir? Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı halinde herkes bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu görevlileri bu Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür. Şiddete maruz kalındığında ya da risk altındayken başvurulabilecek kurum ve kuruluşlar nelerdir? Şikayet ve ihbar için: Mülki Amir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) Cumhuriyet Savcılığı, Polis Merkezi, Jandarma Karakolu Acil telefon hatları ALO 155 Polis İmdat, ALO 156 Jandarma İmdat ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı (7 Gün 24 Saat Ücretsiz Hizmet Verir) 112 ACİL Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Danışmanlık, destek, konukevi ve maddi yardım için nerelere başvurulabilir? İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Sivil Toplum Örgütleri ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı Barolar ve Baroya Bağlı Kadın Hakları Merkezleri Belediyeler Aile Danışma Merkezleri ve Toplum Merkezleri Valilik, Kaymakamlık ALO 144 Sosyal Yardım Hattı, ŞÖNİM

5 AĞA BEREKET KATIYOR KATIYOR AĞA BEREKET KATIYOR Konukevlerinde ne tür hizmetler verilmektedir? Geçici süre için güvenli bir şekilde barınma ihtiyacı karşılanır, Psikolojik ve sosyal destek sağlanır, Hukuksal danışmanlık hizmeti verilir, gerekirse barolardan destek alınır, İş ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılır, Konukevinde kalanlara harçlık verilir, Konukevinden ayrıldıktan sonra kendi evini tutmak isteyenlere, bu konuda destek olunur. Mülki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları nelerdir? Şiddet mağduru gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanabilir. Geçici maddi yardım yapılabilir. Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilebilir. Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgili nin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınabilir. Gerekli olması halinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması halinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkanı sağlanabilir sayılı, hakim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları nelerdir? Korunan kişinin işyeri değiştirilebilir. Kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenebilir. Korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulabilir. Gerekli hallerde Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilebilir sayılı kanunda şiddet uygulayana ilişkin ne gibi yaptırımlar vardır? Kanun kapsamında Hakim tarafından şiddet uygulayanlara ilişkin bazı önleyici tedbir kararları verilebilir. Bu kararlar şunlardır: Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması. Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi. Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması. Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

6 KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına iliş kin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması. Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi. Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi. Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi. Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu göre vi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi. Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşma ması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması. Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması. Tedbir kararını kim talep edebilir ve ne kadar süre için verilir? Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hakiminden, mülki amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir. Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir. Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Zorlama hapsi nedir? Hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayanın, kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez. Fiilin suç oluşturması halinde genel hükümlere göre işlem yapılır.

7 AĞA BEREKET KATIYOR KATIYOR AĞA BEREKET KATIYOR ŞÖNİM nedir? Kısaca ŞÖNİM olarak ifade edilen Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat esası ile yürüten merkezlerdir. Kurulan merkezlerde şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları yapılır ve destek hizmetleri verilir Töre cinayetlerinin hukuki yaptırımı ne şekildedir? Töre saikiyle adam öldürme Türk Ceza Kanuna (TCK) göre adam öldürmenin nitelikli halini oluşturur. TCK nın 82. maddesinin gerekçesinde de bu nitelikli halde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla bu suçta herhangi bir indirim sebebi bulunmamaktadır. Eşler arasında boşanma halinde mal paylaşımı nasıl olmaktadır? Türk Medeni Kanununa göre eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Söz konusu mal rejimine göre evlilik birliğinin kurulmasından sonra her eşin elde ettiği mal varlığı değerleri, evliliğin sona ermesiyle eşler arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. Eşler aralarında mal ayrılığı rejiminin kabulüne de karar verebilirler. 1 Ocak 2002 tarihinden önce yapılan evliliklerde mal ayrılığı rejimi asıl olduğu için bu tarihten önce edinilen mallar eşlerden kimin üzerine kayıtlı ise mülkiyeti onun sayılmaktadır. Ancak boşanma söz konusu olduğunda bu malların edinilmesine katkısı olan eş, diğer eşe karşı Katılma Alacağı Davası açabilmektedir. 1 Ocak 2002 tarihinden sonra edinilen mallar, (eşler başka bir mal rejimini kabul etmemişlerse) boşanma halinde paylaşıma tabi olmaktadır. Eşlerin miras yoluyla edinilen malları, evlilik öncesi edinilen malları, kişisel eşyaları ve benzeri gelirleri paylaşıma tabi olmamaktadır. Boşanma davasının konusu ve yetkili mahkeme neresidir? Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma dilerse ayrılık isteyebilir. Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme,

8 eşlerinden birinin yerleşim yeri veya davadan önce altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. İmam nikahlı kişilerin miras ve maaş alma hakkı var mıdır? Türk Medeni Kanununa göre resmi nikah yapılması esastır. Resmi nikah olmaksızın dini nikahla evlenen kişilerin miras hakkı ve ölen kişiden maaş alma gibi hakları bulunmamaktadır. Kadının çalışması kocasının iznine bağlı mıdır? Medeni Kanuna göre kadının bir meslek ve sanatla uğraşması kaçanın iznine bağlı değildir. Ancak, eşler iş ve meslek seçiminde evliliğin huzur ve yararını gözetmek durumundadır. Aile konut şerhi nedir? Hangi amaca hizmet etmektedir? 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Madde 4/1-c gereğince aile mahkemesinden tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması talep edilebilir. Aile konutu şerhi konulmasına karar verilmesi halinde eşlerden birine ait aile konutunda, evin sahibi olan eş, diğer eşin rızası olmadan evi satamaz, kira sözleşmesini sona erdiremez. Bu işlemleri engellemek aile konutu şerhi ile mümkün olmaktadır. Önemi Bu şerhin tapu kütüğüne işlenmesiyle, evin sahibi olan eş, diğer eşin rızası olmadıkça aile konutunu başkasına devredemez ve satamaz. Kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan kadın çift çilerin sigorta kapsamında sayılması için aile reisi olmaları koşulu bulunmakta mıdır? tarihli ve 4956 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun ve 26 Ocak 2012 tarihli ve 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bu koşul ortadan kaldırılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında Kadın Çiftçi Eğitimi işbirliği protokolü kapsamında hazırlanmıştır. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Akay Caddesi No: 6 Bakanlıklar/Ankara Tl: (312) F: (312)

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 11541 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 6284 Kabul Tarihi : 8/3/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/3/2012 Sayı : 28239 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ İSTANBUL BAROSU NUN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE VE ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ ARMAĞANI'DIR.

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Şiddetin olmadığı bir toplum istiyoruz. Devletin tüm kurumlarıyla işbirliği içindeyiz. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Yasalarımız kadının yanında. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı www.aile.gov.tr

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, şiddete

Detaylı

Kadın ve Erkeğin Yasal Hakları

Kadın ve Erkeğin Yasal Hakları Kadın ve Erkeğin Yasal Hakları Av.Yasin GİRGİN Av.Ayça Sinem KILIÇ 1 KADIN VE ERKEĞİN YASAL HAKLARI ÖNSÖZ 1998 yılında çıkarılan 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun sadece iki maddeden oluşuyordu,

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

KADINVE HUKUK EL REHBERİ

KADINVE HUKUK EL REHBERİ KADINVE HUKUK EL REHBERİ Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Nagehan KIRKBEŞOĞLU Av. Pınar KANDEMİR HACIBEKTAŞOĞLU Av. Nilüfer GÖZÜKARA Av. Zeynep ÇELİK KADEM Hukuk Komisyonu Editörler Av. Betül ALTINSOY YANILMAZ Av.

Detaylı

KADININ YASAL HAKLARI

KADININ YASAL HAKLARI KADININ YASAL HAKLARI EL KİTAPÇIĞI Düzenleyenler: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan YANCI ÖZALP İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir.

MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir. MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir.bu irade monarşilerde şah, padişah ya da kral; teokrasilerde papa ya

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UN DEĞERLENDİRİLMESİ

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UN DEĞERLENDİRİLMESİ 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s.365-387 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KADIN VE HUKUK EL REHBERİ

KADIN VE HUKUK EL REHBERİ KADIN VE HUKUK EL REHBERİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Nagehan KIRKBEŞOĞLU Av. Pınar KANDEMİR BEKTAŞOĞLU Av. Nilüfer GÖZÜKARA Av. Zeynep ÇELİK KADEM Hukuk Komisyonu Editör: Av. Zeynep

Detaylı

(LEGAL PROTECTION AND ASSURANCE SYSTEM OF VIOLENCE IN TERMS OF THE LEGAL FRAMEWORK)

(LEGAL PROTECTION AND ASSURANCE SYSTEM OF VIOLENCE IN TERMS OF THE LEGAL FRAMEWORK) H YASAL KORUMA VE GÜVENCE SİSTEMLERİ AÇISINDAN ŞİDDETİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ (LEGAL PROTECTION AND ASSURANCE SYSTEM OF VIOLENCE IN TERMS OF THE LEGAL FRAMEWORK) Prof. Dr. Muharrem KILIÇ ÖZET Şiddetin hukuksal

Detaylı

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001 EDİTÖR Deniz Kaynak 15. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru

Detaylı

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu

Detaylı

EVİÇİ ŞİDDETE VE ISRARLA TAKİBE KARŞI AİLE POLİSLİĞİ MODELİ

EVİÇİ ŞİDDETE VE ISRARLA TAKİBE KARŞI AİLE POLİSLİĞİ MODELİ *Aydın BEDİRHAN EVİÇİ ŞİDDETE VE ISRARLA TAKİBE KARŞI AİLE POLİSLİĞİ MODELİ Bu makalemizde aile polisliği ile 20.03.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Kadına

Detaylı

9 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü mitingi

9 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü mitingi 9 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü mitingi Dünya gelişiyor, toplum ilerliyor, Kadınlar, topluma uyum gösteriyor; eğitim almak, çalışmak, mutlu değilse boşanmak, istediği gibi giyinmek, istediği kadar çocuk

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP 11. DÖNEM 02 Temmuz 2011-05 Mayıs 2013 Yayına Hazırlayan Aydın Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Kuruluş : 5 Haziran

Detaylı

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet A N K A R A B A R O S U Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet Av. Eray KARINCA ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312) 309 22 37 www.ankarabarosu.org.tr

Detaylı

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında

Detaylı

Aile Hukuku. aep. www. www. gov.tr. Mehmet Bülent DENİZ. Aile Hukuku. Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ

Aile Hukuku. aep. www. www. gov.tr. Mehmet Bülent DENİZ. Aile Hukuku. Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ Mehmet Bülent DENİZ Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ www aep gov.tr www agoivl.etr Mehmet Bülent Deniz Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER Aslı ÇAKIR PARMAKSIZOĞLU Kocaeli

Detaylı

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1 BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi Dağıtım: Genel 21 Ocak 2010 Orijinal Dili: Ġngilizce Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önleme

Detaylı

HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI

HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI EL KĠTABI HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI EL KĠTABI Yayıma Hazırlayanlar

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Raporun hazırlanmasında, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Esra Hatipoğlu, Av. Helin Görgül, Av. Işıl İlgin

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı