T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ"

Transkript

1 T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS TEZİ YAZIM KILAVUZU BALIKESİR 2012

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER AMAÇ VE KAPSAM TEZLERDE KULLANILAN KÂĞIT CİNSİ VE TEZİN SAYFA DÜZENİ Kâğıt Cinsi Sayfa Düzeni Satır Aralıkları, Paragraf ve Sayfa Düzeni Sayfaların Numaralandırılması Bölüm ve Alt Bölüm Başlıkları Çizelge ve Şekiller Yazı Tipi ve Boyutu ÇOĞALTMA, CİLTLEME VE DAĞITIM TEZİN KISIMLARI Dış Kapak İç Kapak Tez Onay Sayfası Ön söz Türkçe Özet İthaf (Adama) İçindekiler Sayfası Çizelgeler ve Şekiller Listesi (Varsa) Kısaltmalar

3 4.11. Metin Kısmı Kaynakça Ekler KAYNAK GÖSTERME VE KAYNAKÇA BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURMA DİL VE ANLATIM EKLER EK 1: DIŞ KAPAK EK 2: SIRT YAZISI EK 3: İÇ KAPAK EK 4: TEZ ONAY SAYFASI EK 5: TÜRKÇE ÖZET Ek 6: İÇİNDEKİLER SAYFASI EK 7: ÇİZELGE VE ŞEKİLLER LİSTESİ EK 8: KISALTMALAR

4 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kılavuzun amacı, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde lisans tamamlama tezlerinin yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemektir. Kılavuzun kapsamına, ilgili tezlerin yazımı, çoğaltılması ve teslimine ilişkin hususlar girer. 2. TEZLERDE KULLANILAN KÂĞIT CİNSİ VE TEZİN SAYFA DÜZENİ 2.1. KÂĞIT CİNSİ Tez yazımlarında birinci hamur, en az 75 gr. beyaz kâğıt kullanılır. Kullanılacak kâğıdın boyutları, tez ciltlenip kesildikten sonra 20x28 cm. olacak şekilde seçilmelidir. Ciltlenen tezin bu boyutta olabilmesi için, çoğaltmada kullanılacak olan kâğıdın en az A-4 (21x29,7 cm.) boyutunda olması gerekir. Çalışma alanının gerektirdiği durumlarda, söz konusu boyutlar danışmanın onayı ile değişebilir SAYFA DÜZENİ SATIR ARALIKLARI, PARAGRAF VE SAYFA DÜZENİ Tezin ciltlenmesinde kolaylık sağlamak amacıyla, her sayfanın sol kenarında 4 cm.; üst, alt ve sağ kenarında ise 2,5 cm. boşluk bırakılır. Tez metninde paragraf satırları arasında 1,5 satır (normal satır) aralık verilir. Ancak, çizelge, şekil, grafik vb.nin listeleri, başlıkları ile metindeki uzun aktarmalar, dipnotlar, içindekiler ve kaynakçada satırlar tek aralıklı yazılır. Metin içinde sözcükler arasında sadece bir boşluk bırakılır ve noktalama işaretleri önceki sözcüğe bitişik yazılır. Noktalama işaretlerinden sonra ve sözcükler arasında bir boşluk bırakılır. Tez metninde paragraf satırları iki yana yaslı biçiminde yazılır. Kaynakça metinleri tek satır aralıklı yazılır ve kaynakçada paragraflar öncesi ve sonrası 12 nk paragraf aralığı boşluk verilir. Kaynak bilgileri sayfa başından başlatılır ve bir satıra sığmayan kaynak gösterimlerinde ikinci satır 1 cm. (4-7 karakter) içeriden yazılır. 4

5 SAYFALARIN NUMARALANDIRILMASI Tezin giriş bölümünden önceki sayfa numaraları, Romen rakamları (i, ii, iii, iv, v ) kullanılarak verilir. Dış ve İç Kapak ile Tez Onay Sayfasında sayfa numarası gösterilmez. Numaralandırma iç kapaktan itibaren başlar; ancak numaraların gösterildiği ilk sayfa, Ön söz sayfasıdır. Bu sayfanın numarası, Romen rakamı ile iii tür. Tezin metin kısmı ise, Giriş ten başlayarak Ekler kısmının sonuna kadar 1,2,3,4 rakamları ile numaralandırılır. Bölümlerin ilk sayfasında sayfa numarası belirtilmez; ardından gelen sayfaya bir sonraki numara verilerek numaralama işlemi sürdürülür. Sayfa numaraları, birbirini izleyecek biçimde, tezin ön kısmında Romen rakamları ile sayfaların alt orta kısmına; tezin metin kısmında ise, sayfaların alt orta kısmına 12 punto olarak yazılır. Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. kullanılmadan metin çerçevesinin alt orta kısmına alttan 2 cm boşluk bırakılarak yazılır BÖLÜM VE ALT BÖLÜM BAŞLIKLARI Tezde bölüm başlıkları (numarası ve adı), yazı alanının üstünden üç normal satır aralığı aşağıdan, ortada, büyük harflerle ve koyu puntolarla verilir. Bölüm numarası ile bölüm adı arasında bir normal aralık bulunur. Bölüm başlığı ile bölümün ilk paragrafı arasında ise, iki normal satır aralığı boşluk bırakılır ÇİZELGE VE ŞEKİLLER Tez metninde yer alan çizelge ve şekiller, (a) Numara, (b) Başlık (ismi),(c) Çerçeve, (d) İçerik ve (e) Dipnot (varsa) öğelerinden oluşur. Çizelgenin numarası ve başlığı aynı satıra ve yalnızca sözcüklerin baş harfleri büyük olarak yazılır. Bu durumda çizelge numarasının bitimine nokta konur ve bir karakter boşluk bırakılarak çizelgenin ismi yazılır. (Örnek: Çizelge 43. Öğretmenlerin Katılmayı Arzuladıkları Programın Türü) Bir sayfada bitmeyen çizelgeler, Çizelge 43-devam şeklinde yazılarak diğer sayfalarda da devam edebilir. Tez metnindeki şekillerin numarası ve ismi ise çizelgelerden farklı olarak şeklin altında ve yalnızca sözcüklerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılır. Tezde kullanılan fotoğraf, grafik ve resimler de şekil olarak adlandırılıp numaralandırılır. 5

6 Çizelge ve şekillerde başka kaynaklarda alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar çizelge ve şekillerin altında gösterilmelidir. EK 8 de çizelge ve şekil örneklerine yer verilmiştir YAZI TİPİ VE BOYUTU Tezin ana metni, Times New Roman veya Arial yazı tiplerinden birisiyle yazılır. Yazı boyutu olarak Times New Roman 12, Arial 11 punto olmalıdır. Dipnotlar için Times New Roman 10, Arial 9 punto, tezin ana bölüm başlıkları için 14 punto kalın ve diğer alt bölüm, çizelge, şekil, grafik vb. başlıklar için 12 punto kalın karakter kullanılır. Bu punto tipi ve boyutu, tezin bütününde standart bir biçimde uygulanır. Yazı siyah olmalıdır. Metin içinde özel olarak vurgu yapılmak istenen ifadeler italik (eğik) karakter ile yazılır. 3. ÇOĞALTMA, CİLTLEME VE DAĞITIM Tamamlanan ve danışman tarafından onaylanan tezlerin dış kapakları beyaz parlak kartonla ciltlenerek en geç bahar dönemi dönem sonu sınavlarının birinci haftasının son iş gününe kadar ilgili danışman öğretim üyesine dört nüsha olarak teslim edilmelidir. İlgili danışman öğretim üyesi bu nüshaları imzaladıktan sonra öğrenci imzalanmış olan bu nüshaların bir tanesini kendisi alır, bir tanesini danışman öğretim üyesine, iki tanesini de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı na teslim eder. 4. TEZİN KISIMLARI Tezin kısımları, aşağıdaki sıraya uygun olarak düzenlenir: Dış Kapak İç Kapak Sayfası Tez Onay Sayfası Ön söz Sayfası Özet Sayfası (Türkçe) Adama / İthaf Sayfası (Zorunlu olmayıp yazarın isteğine bağlıdır) İçindekiler Sayfası 6

7 Çizelgeler ve Şekiller Listesi (varsa) Kısaltmalar veya Simgeler Metin Kısmı (Giriş, Bölümler, Sonuç) Kaynakça Ekler Tez kısımlarının hazırlanmasında, aşağıdaki ilke ve kurallara uygunluk esas alınmalıdır: 4.1. DIŞ KAPAK Dış kapak; (a) Kurum (sırasıyla üniversite, fakülte, bölüm), (b)tezin adı, (c) Tezin türü (lisans), (d) Tezi hazırlayanın adı ve soyadı, (e) Şehir adı ve tarih, olmak üzere beş unsurdan oluşur. Dış Kapaktaki yazılar, (a),(b) ve (c) için 14 punto büyük harflerle; (d) ve (e) için ise 12 punto küçük harflerle koyu olarak yazılır. Tezin dış kapağının sırtına, yazarın soyadı, üniversitenin kısaltılmış adı, tezin tamamlandığı yıl ve tezin türü (lisans) bilgileri 12 punto küçük harflerle koyu olarak yazılır. EK 1 de bir dış kapak örneği; EK 2 de ise bir sırt yazısı örneği verilmiştir İÇ KAPAK İç kapak sayfasının içeriği ve düzeni, tümüyle dış kapağın aynısıdır. Ancak iç kapaktaki bilgiler, karton yerine tez yazımında kullanılan normal kâğıt üzerine yazılır. İç kapakta dış kapaktan farklı olarak, tezi hazırlayanın adı ve soyadından sonra, danışmanın adı ve soyadı yazılır. Dış kapak ile iç kapak sayfası arasında ve dış kapağın arkası ile tezin son sayfası arasında birer boş kâğıt bulunur. EK 3 de bir iç kapak sayfası örneği verilmiştir TEZ ONAY SAYFASI Tezin ilgili danışman öğretim üyesi tarafından kabul edildiğini gösteren imza yer alır. Tez Onay Sayfasında yer alan imzanın mürekkepli kalemle atılmış olması gerekir; fotokopi kabul edilmez. EK 4 de bir tez onay sayfası örneği verilmiştir. 7

8 4.4. ÖN SÖZ Ön söz, tezin amacı, önemi, bilime katkısı, ele alınış nedenleri, kısaca kapsamı ile tezin hazırlanmasında maddi ve manevi desteği olan kişi ve /veya kurum ve kuruluşlara teşekkür vb. açıklamaları içerir. Ön söz metni iki sayfayı geçmemelidir. Ön sözün en son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak, metin bloğunun sağ tarafında bitecek şekilde tez yazarının adı ve soyadı yazılır TÜRKÇE ÖZET Özette, tezin kapsamı en özlü ve yalın biçimde açıklanır. Özet sayfasında öncelikle tezin amacına, yöntemine, tartışma alanına, elde edilen bulgulara ve sonuçlara ilişkin kısa bilgiler verilir. Yazar özeti hazırlarken kendi ifadelerini kullanmalı ve hiçbir şekilde alıntı ya da kaynak aktarımı yapmamalıdır. Özette, ayrıca tezin ve yazarının adı, tezin türü ve hangi bölüme ait olduğu, danışmanın unvan ve ismi, tezin yapıldığı tarih ve kaç sayfa olduğu gösterilir. Özet, en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Özetin altında teze ilişkin en az üç en fazla altı anahtar sözcük bulunmalıdır İTHAF (ADAMA) Bu kısım tamamıyla yazarın isteğine bağlı olarak düzenlenir. Yazar tezini birisine/birilerine/bir kuruma vb. ithaf etmek istediği takdirde, özetten hemen sonraki sayfada sağ üst köşede belirtebilir İÇİNDEKİLER SAYFASI İçindekiler sayfasında, ön sözden başlayarak tezde yer alan tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları, sayfa numaraları ile birlikte sırasıyla verilir. Burada yer verilen tüm bölüm başlıkları Arial 11 punto normal veya Times New Roman 12 punto normal ve büyük harfle; alt bölüm başlıkları ise baş harfleri büyük Arial 11 punto normal veya Times New Roman 12 punto normal karakterle yazılır. Tezin metin kısmındaki bölüm başlıkları, bölüm numarası verilerek yazılır. Bölüm adı tek satıra sığmazsa, aynı hizadan bir satır aralığı (sıkışık) verilerek devam edilir. Alt bölüm 8

9 başlıkları, bölüm başlıklarından 1,5 satır aralığı (normal) aşağıdan başlar ve kendi aralarında bir satır aralığı boşluk bırakılarak yazılır. Her başlık kendinden bir üst derecedeki başlığa göre iki harf boşluğu içeriden yazılır. Başlıklar yazılırken hiçbir kısaltma yapılmaz ve bilgiler tek sayfaya sığmadığı takdirde, diğer sayfada yazı alanının üst kenarından başlanarak devam edilir ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ (VARSA) Tez metninde çizelge, şekil, grafik, resim, fotoğraf vb. açıklayıcı veya belgeleyici unsurlar kullanılmışsa, bunlara ait listeler Çizelgeler Listesi, Şekiller Listesi vb. başlıkları, numaraları ve tezde bulundukları sayfaların numarası ile birlikte, her biri ayrı bir başlık altında ve ayrı bir sayfada belirtilir. Eğer her bir başlık altındaki unsurların sayısı 3 ten az ise, bunlar Çizelgeler ve Şekiller Listesi ana başlığı altında tek bir sayfada toplanabilir. EK 7 de Çizelgeler ve Şekiller Listesi örneği verilmiştir KISALTMALAR Kısaltmalar, Türk Dil Kurumu nun hazırladığı Yazım Kılavuzu esas alınarak yapılmalıdır. Arşiv belgelerinin kısaltmaları Başbakanlık Osmanlı Arşiv Kılavuzu nda belirtilen esaslara uygun olmalıdır. Ön kısımdaki kısaltmalar sayfası Arial 11 punto normal veya Times New Roman 12 punto normal olmalıdır. Kısaltmalar, sayfanın soluna dayalı, tek satır aralık verilerek ve alfabetik sıraya uygun olarak sıralanmalıdır. EK 9 da bir Kısaltmalar sayfası örneği verilmiştir METİN KISMI Bir tezin metin kısmı en önemli bölümdür. Çünkü tezin varsayım, inceleme, değerlendirme ve bütün bunlardan sonra varılacak sonuçlar bu bölümde ele alınmalıdır. Tezin metin kısmı giriş, bölüm, alt bölüm ve sonuçtan meydana gelir. Giriş, araştırmanın ele aldığı ve çözümlemeye çalıştığı sorunun ortaya konduğu, kullanılan yöntemin veya yöntemlerin ve araştırmanın sınırlarının belirlendiği ve tanıtıldığı kısımdır. Bölümler ve alt bölümler tezde ele alınan ana düşünceyi destekleyen nitelikte olmalıdır. Bölümlerin numaralandırılmasında ondalık sistem kullanılır. 9

10 Metin kısmı yapılandırılırken, aşağıda gösterilmekte olan metin hazırlama çerçevesi, örnek alınabilir: 1. Giriş Amaç Önem 2. Tez Konusuyla İlgili Daha Önceki Çalışmaların Değerlendirilmesi 3. Yöntem Veri Toplama Araçları ve Teknikleri Verilerin Analizi 4. Bulgular ve Yorumlar 5. Sonuç ve Öneriler Sonuçlar Öneriler Giriş Giriş bölümünde, araştırmanın amaçları ve önemi ayrıntılı bir şekilde ortaya konur: Amaç Tezin amacı, konunun neden araştırıldığı ve araştırma sonunda elde edilecek sonuçlarla neyin hedeflendiği ortaya konur. Önem Önem kısmında, toplanan bilgilerin hangi sorunların çözümünde ve nasıl kullanılacağı; neden bu konunun seçildiği; yapılacak olan araştırmanın, uygulama alanına katkılarının ne olacağı, gerekçeleri ile açıklanır. Tez Konusuyla İlgili Daha Önceki Çalışmaların Değerlendirilmesi Bu bölümde, araştırma konusuna ilişkin olarak daha önce yapılmış olan diğer araştırmalar hakkında bilgi verilir. Bu amaçla, araştırılmakta olan konunun, o ana kadar hangi yönleri ile ve nasıl incelendiği; bu incelemelerin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı; hangi 10

11 yöntemlerin kullanıldığı; bu çalışmalardan elde edilen en önemli sonuçların neler olduğu gibi bilgiler, araştırmacının belirlediği çerçevede ve sistematik içinde verilir. Yöntem Veri Toplama Araç ve Teknikleri Araştırmada ihtiyaç duyulan veriler çeşitli kaynaklardan, çeşitli araç ve tekniklerle elde edilebilir. Bunlardan hangisinin seçileceği, araştırmanın amacına, verilerin özelliğine, veri kaynağının durumuna ve araştırmacının imkânlarına bağlıdır. Veriler; anket, görüşme ve gözlem yapılarak ya da çeşitli ortamlarda korunan dosya kayıtları veya bilgisayar ortamında saklanan bilgilerin incelenmesiyle de elde edilebilir. Tezde kullanılan verilerin hangi kaynaklardan, hangi araç ve tekniklerle elde edildiği bu alt başlık altında ayrıntılı olarak açıklanır. Verilerin Analizi Bu başlık altında; araştırmada toplanan verilerin nasıl analiz edildiği, hangi analiz tekniklerinin neden kullanıldığı, neden tercih edildiklerine ilişkin gerekçeler kaynaklara dayalı olarak açıklanır. Bulgular ve Yorumlar (Ana Tartışma) Bulgular, bir araştırmanın sonucunda elde edilen gerçeklerin ortaya konulduğu bölümdür. Okuyucunun olduğu gibi görebilmesi için öncelikle yorumsuz olarak sunulmalı; bunlara ilişkin yorumlar ise, bulguların hemen ardından verilmelidir. Yorumlar, bulguların irdelenmiş halidir; bu irdelemede öncelikle araştırmacı elde ettiği bulgulara dayanarak kendi yorumunu yazmalıdır. Daha sonra ise, aynı konuya ilişkin olarak diğer araştırmacıların yorumlarını usulüne uygun olarak kaynak göstermek suretiyle belirtmelidir. Sonuçlar ve Öneriler Sonuçlar Bu bölümde; araştırmanın bulgularına dayalı olarak elde edilen sonuçlara yer verilir. Öneriler Bu bölümde, araştırmada varılan yargılara dayalı olarak, problem çözümünü sağlamak ya da onu kolaylaştırmak üzere öneriler geliştirilir KAYNAKÇA 11

12 Tezin raporlaştırılmasında alıntı yapılan tüm eserler, kaynakça başlığı altında, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya dizilir. Tezde yararlanılan ve metin içinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar, kaynakça bölümünde yer almalıdır. Ayrıca kaynakça bölümünde yer alan tüm kaynaklara, metin içinde atıfta bulunulmuş olmalıdır EKLER Tezin bu kısmında; metin içinde yer verilmeyen çizelgelere, araştırmada kullanılan anketlere, kolay bulunamayacak belgelerin kopyalarına, fotoğraf, harita vb. gibi malzemelere yer verilir. Eklerin her biri yeni bir sayfada başlatılır ve birbirlerini izleyecek biçimde numaralandırılır (Ek 1, Ek 2, vb.). Ayrıca her numaranın karşısına, Ek in içeriğini belirten bir başlık yazılır. 5. KAYNAK GÖSTERME VE KAYNAKÇA BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURMA Bu kısımda, tezde gerek metin içinde ve dipnotlu kaynak göstermede, gerekse kaynakça bölümünde kaynakların yazımında esas alınan kurallar ve ilgili örnekler verilmiştir: Referanslar metin içinde gösterilecekse, yazarın soyadı, eserin yayımlandığı tarih ve söz konusu bilginin alındığı sayfa numarası verilir. Aşağıda buna ilişkin olarak bir örnek yer almaktadır: Çatı iyi belirlendiği takdirde masallardaki değişikliklerin dönemi kolaylıkla tespit edilebilir (Sakaoğlu, 1999, 10). Lisans tezi yazımında kullanılması önerilen dipnot formatı aşağıdaki gibidir: Kitaplar için: Dipnotta: Ali DUYMAZ (2001). Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 45. Kaynakçada: DUYMAZ, Ali (2001). Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Makaleler için: Dipnotta: Aslı BÜYÜKOKUTAN (2007). Muğla Yöresi Alevi Türkmenlerinde Mani Söyleme Geleneği, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Ocak-Şubat-Mart, S. 41, s

13 Kaynakçada: BÜYÜKOKUTAN, Aslı (2007). Muğla Yöresi Alevi Türkmenlerinde Mani Söyleme Geleneği, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Ocak-Şubat-Mart, S. 41, ss (Kaynakçada makalenin tamamının sayfa numaraları belirtilir.) Derleme kitapta makaleler için: Dipnotta: Gülda ÇETİNDAĞ (2007). Kazak Türklerinde Evlilik Sürecinde Hediye. Emine Gürsoy Naskali ve Aylin Koç. (Editörler). Kültür Tarihimizde Çeyiz. İstanbul: Picus Yayıncılık, s Kaynakçada: ÇETİNDAĞ, Gülda (2007). Kazak Türklerinde Evlilik Sürecinde Hediye. Emine Gürsoy Naskali ve Aylin Koç. (Editörler). Kültür Tarihimizde Çeyiz. İstanbul: Picus Yayıncılık, ss Ansiklopedide makaleler için: Dipnotta: Birsen GÖKÇE (1991). Evlilik Kurumu Ve Aile Yapısı İle İlişkileri. Türk Aile Ansiklopedisi (Cilt II). Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, s Kaynakçada: GÖKÇE, Birsen (1991). Evlilik Kurumu Ve Aile Yapısı İle İlişkileri. Türk Aile Ansiklopedisi (Cilt II). Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, ss Gazete makaleleri için: Estetik günü, Sabah, , s. 17. Internet sayfası için: 2010). 2010). Dipnotta: Kadir TÖRET (2010). Altın günleri, ( Kaynakçada: TÖRET, Kadir (2010). Altın günleri, ( Not: Internet sayfası referansı ancak, adresin yanında belirtilecek tarihle geçerlidir. Tarihsiz internet alıntıları kabul edilmez. Yayınlanmamış doktora ya da yüksek lisans tezleri için: Dipnotta: Berat USLU (2004). Isparta İli Ekonomik Coğrafyası, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, s

14 Kaynakçada: USLU, Berat (2004). Isparta İli Ekonomik Coğrafyası, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 6. DİL VE ANLATIM Hazırlanacak tezlerde yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmalı ve anlatımın akıcı olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle düşüncelerin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmasına imkân verecek cümleler kullanılmalı; paragraflarda fikir bütünlüğü bulunmasına ve bölümler arası bağlantıların kurulmasına özen gösterilmelidir. Anlatımda özne olarak birinci tekil ve çoğul kişi hiçbir zaman yer almamalı; bunun yerine daima üçüncü tekil kişi kullanılmalıdır. Ayrıca genelde geniş zamanlı ve edilgen yapılı cümleler tercih edilmelidir. Örneğin; yaptığım çalışmada, memleketimizde, günümüzde yerine yapılan çalışmada, Türkiye de, 2007 yılında şeklinde ifadelere yer verilmelidir. Tezlerin yazımında, yazım ve noktalama kurallarına titizlikle uyulmalıdır. Yazım ve noktalama kuralları için Türk Dil Kurumu tarafından son yayımlanan yazım kılavuzu esas alınır. Tezde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. Örneğin; tez metninde kanun/yasa tabiat/doğa, teori/kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi benimsenecekse, o terim kullanılmalıdır. Başka kaynaklardan aynen yapılan aktarmalar, bu kuralın dışındadır. 14

15 EKLER EK 1: DIŞ KAPAK T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MUĞLA İLİ ZİYARET YERLERİ LİSANS TEZİ Ersin TÖRET Balıkesir,

16 EK 2: SIRT YAZISI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ E. TÖRET MUĞLA İLİ ZİYARET YERLERİ BAÜ 2012 LİSANS TEZİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MUĞLA İLİ ZİYARET YERLERİ LİSANS TEZİ Ersin TÖRET Balıkesir,

17 EK 3: İÇ KAPAK T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MUĞLA İLİ ZİYARET YERLERİ LİSANS TEZİ Ersin TÖRET Tez Danışmanı Prof. Dr. Ali DUYMAZ Balıkesir,

18 EK 4: TEZ ONAY SAYFASI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ ONAYI Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde. numaralı. in hazırladığı... konulu LİSANS tezi tarafımızca başarılı bulunmuştur. / /2012 Danışman Prof. Dr. Ali DUYMAZ 18

19 EK 5: TÜRKÇE ÖZET ÖZET MUĞLA İLİ ZİYARET YERLERİ TÖRET, Ersin Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali DUYMAZ 2012, 256 Sayfa Anahtar Kelimeler: , ,

20 EK 6: İÇİNDEKİLER SAYFASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. iii Sayfa İÇİNDEKİLER iv ÇİZELGELER LİSTESİ.. xx ŞEKİLLER LİSTESİ.... xx KISALTMALAR LİSTESİ. xx 1. GİRİŞ... xx Amaç.. xx Önem.. xx 2. TEZ KONUSUYLA İLGİLİ DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ xx 3. YÖNTEM xx Veri Toplama Araç ve Teknikleri. xx Verilerin Analizi xx 4. BULGULAR VE YORUMLAR xx 5. SONUÇ VE ÖNERİLER xx Sonuçlar xx Öneriler xx KAYNAKÇA xx EKLER xx 20

21 EK 7: ÇİZELGE VE ŞEKİLLER LİSTESİ ÇİZELGELER LİSTESİ Sayfa Çizelge 1 Çizelge 2 Çizelge 3 Çizelge 4 Çizelge 5 (Çizelgenin Adı) xxx (Çizelgenin Adı) xxx (Çizelgenin Adı) xxx (Çizelgenin Adı) xxx (Çizelgenin Adı) xxx ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5 (Şeklin Adı) xxx (Şeklin Adı) xxx (Şeklin Adı) xxx (Şeklin Adı) xxx (Şeklin Adı) xxx EK 8: KISALTMALAR bk. : Bakınız çev. : Çeviren Hz. : Hazret MÖ : Milattan önce MS : Milattan sonra 21

22 Nu. : Numara T. C. :Türkiye Cumhuriyeti ss. : Sayfa vb. : Ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi vd. : Ve devamı, ve diğerleri vs. : Vesaire y.t.y. : Yayın tarihi yok 22

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. AMAÇ VE KAPSAM... 4 2. TEZLERDE KULLANILAN KAĞIT CİNSİ VE TEZİN SAYFA DÜZENİ... 4 2.1.

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bursa 2011 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GİRİŞ... 1 Sayfa II. YAZIM DİLİ... 1 A. ANLATIM VE ÜSLUP... 1 B. İMLÂ VE NOKTALAMA...

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL Ek-36 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1- Amaç ve Kapsam... 4 2- Görünüm Standartları... 4 2.1. Tez Dış,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ ZONGULDAK 2006 İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER... i 1. AMAÇ VE KAPSAM... 1 2. TEZLERDE

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez/Rapor Yazım Esaslarının amacı; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu yönergenin amacı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nde görev yapan AB Uzman Yardımcısı ve/veya Yardımcılarının

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. AMAÇ VE YAKLAŞIM Madde : Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tüm anabilim ve bilim dallarıyla diğer

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK I. Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek Lisans

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ KAYSERİ 2013 1. GİRİŞ Bu yönerge, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ardahan 2013 1. TEZ DÜZENİ Bitirme tezleri aşağıdaki düzene göre hazırlanmalıdır. Dış Kapak İç Kapak Sayfası Ön

Detaylı

Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7-a gereğince hazırlanmıştır.

Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7-a gereğince hazırlanmıştır. T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/ SANATTA YETERLİK TEZLERİ İLE SANAT ESERİ/ SANATTA YETERLİK ESERİ ÇALIŞMALARININ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ 1. AMAÇ

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU NEVŞEHİR Haziran 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. TEZ ÖNERİSİ... 6 1.1. Tez Önerisi Hazırlama Süresi...6 1.2. Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İZMİR 2015 İÇİNDEKİLER I. AMAÇ VE KAPSAM... 1 II. TEZ DÜZENİ... 2 1. Kapak Sayfaları... 2 2. Yemin Belgesi...

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu nun 03 Ekim 2012 tarihli toplantısında alınan 2012/26

Detaylı