ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI-3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI-3"

Transkript

1 ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI-3 (AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI) HAKKINDA BİLGİ NOTU 13 OCAK 2015 Halkla İlişkiler Başkanlığı

2 TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları İl Başkanımız ve Belediye Başkanımız; AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren AKOFİS, iktidarımızın devrim niteliğindeki çalışmalarını bilgi notu formatına dönüştürerek sizlere gönderen bir programdır. Halkla ilişkiler çalışmalarınızda yardımcı olacağı düşüncesiyle bugüne kadar sizlere çeşitli konularda dokümanlar gönderen AKOFİS, AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI hakkında hazırladığımız bilgi notunu da bilgi ve dikkatinize sunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla kendisini süreklilik ilkesi içinde geliştirmeyi ilke edinen AKOFİS le ilgili soru, görüş ve değerlendirmeleriniz bizlere yol gösterecektir. Bu düşüncelerle son çalışmamızı bilgi ve dikkatlerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim. ÖZNUR ÇALIK Genel Başkan Yardımcısı Halkla İlişkiler Başkanı Malatya Milletvekili

3 GİRİŞ Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı AK Parti Hükümetlerinin belirttiği yüksek hedeflere ulaşmada çok önemli bir yol haritası sunmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı nda ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül, kapsayıcı ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış; insan odaklı kalkınma anlayışı benimsenmiştir. Onuncu Kalkınma Planı nda daha önceki planlardan farklı olarak Öncelikli Dönüşüm Programları adıyla 25 adet özel uygulama programı yer almaktadır. Aşağıda listesi verilen öncelikli dönüşüm programları, Sn. Başbakanımız tarafından 3 grup halinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu Dönüşüm Programları 3 ana başlıkta toplanmıştır: 1. 6 Kasım 2014 te reel sektörü ilgilendiren 9 program belirlenmiştir Kasım 2014 te ise makroekonomik alanı ilgilendiren 8 program belirlenmiştir ana başlıkta ise sosyal alanı kapsayan, 8 program yer almaktadır. Bu programların en önemlilerinden bir tanesi de Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı dır.

4 AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI Toplumların deneyimi göstermiştir ki, hiçbir kurumsal yapı ailenin yerine getirdiği fonksiyonları ne sosyal ne de ekonomik olarak yerine getirememiştir. Sanayileşme, kentleşme, küreselleşme gibi süreçler, aile yapısının üstünde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Kent yoksulluğu, aile parçalanmaları, göç, sokakta yaşayan çocuklar, boşanmalar, aile eğitimindeki yetersizlikler gibi sorunlarda bu baskıyı arttırmaktadır. Aile bütünlüğü konusuna ek olarak nüfus konusu da çok önem taşımaktadır. Ülkemizin en büyük gücü, büyük, dinamik ve genç nüfusumuzdur. Ancak doğurganlık oranının düşmesi ve beklenen yaşam süresinin artması nedeniyle, ülkemiz nüfusu yavaş yavaş yaşlanmaktadır yılında 65 yaş üstü nüfusumuz 6 milyona yaklaşmıştır ve toplam nüfus içindeki payı da yüzde 7,7 olmuştur. Yaşlı nüfus oranımızın 2023 yılında % 10,2'ye, 2050 yılında ise % 20,8 e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

5 PROGRAMIN AMACI Nüfus politikalarının uzun vadede etkili olabileceği gerçeğinden hareketle, doğurganlık hızının korunması ve yaşlanan nüfusa yönelik politikalar üretmek için erken tedbirlere ihtiyaç vardır. Bu tedbirler kapsamında temel amaç, dinamik nüfus yapısının korunması, aile refahının arttırılması, evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesidir. Buna ek olarak, Sosyal Yardım ve hizmetlerin aile temelli sunulması ve bu eylemlerin somut performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

6 1- AİLEYE YÖNELİK HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ-I Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve Aile Eğitim Programları yaygınlaştırılacaktır. Bu bağlamda; Aile Danışmanlığı Hizmetleri etkinleştirilecektir. Göçle şehre gelen ailelerin şehir yaşamına uyumları desteklenecektir. Nesiller arası dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacak ve sosyal ve kültürel değerlerin daha güçlü bir şekilde aktarılması sağlanacaktır. Yaşlılar için gündüz bakım hizmetleri geliştirilecektir. Aile içi şiddet, ihmal ve istismarı önlemeye yönelik çalışmaların etkinliği arttırılacaktır. Çocuğa yönelik ihmal ve istismarı önleyecek mekanizmalar geliştirilecektir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) yaygınlaştırılacaktır. Tek ebeveynli ailelere yönelik hizmetler üretilecektir.

7 1- AİLEYE YÖNELİK HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ-II Aile yapısını etkileyen kötü alışkanlıkları ve bağımlılıkları azaltmaya yönelik hizmetler geliştirilecektir. Bu bağlamda; Uyuşturucu bağımlılarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri güçlendirilecektir. Çocuk Destek Merkezleri yaygınlaştırılacaktır. Suç mağduru ve suça sürüklenmiş çocuklara yönelik etkin bir rehabilitasyon programı uygulanacaktır. Risk altındaki çocuklara yönelik hizmetler geliştirilecektir. İçişleri Bakanlığının Çocuk ve Gençlik Programı etkinleştirilerek devam ettirilecektir. Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik mevzuat hazırlıkları tamamlanacaktır. Gezici ve geçici tarım işlerinde aileleri ile birlikte çalışan çocukların eğitim hayatından kopmamalarına yönelik program yaygınlaştırılacaktır.

8 2- AİLE REFAHININ VE NESİLLERİ ARASI DAYANIŞMANIN ARTIRILMASI Ailelerin finansal okuryazarlığı konusunda farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Asgari düzeyde dahi tüketim yapamayan hanelere sürdürülebilir sosyal yardım verilecektir. Sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşacak olan Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) alt yapısı tamamlanacaktır. ASDEP için bir bilişim altyapısı kurulacak, yeterli sayıda nitelikli personel istihdam edilecek ve ASDEP aşamalı olarak hayata geçirilecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Hizmet Merkezlerinin sayısı artırılacak ve faaliyet alanları genişletilecektir. Mevcut çocuk ve anne dostu sağlık uygulamaları geliştirilecektir. 0-3 yaş bebek ve çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimini sağlamak için programlar geliştirilecektir. Yerel yönetimlerde çocuk dostu şehirler modeli yaygınlaştırılacaktır.

9 3- DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI-I Çalışanların doğuma bağlı izin ve hakları güçlendirilecektir. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin derece, kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi sağlanacak. Analık izini bitiminden sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üç ve üzeri çocuklar için 6 ay olmak üzere yarı zamanlı çalışma imkanı getirilecek, engelli çocuk doğuranlar için bu süre 12 aya çıkarılacak, ücretleri de tam olarak ödenecektir. Yarı zamanın ücreti işveren, izinli sayılan yarı zamanın ücreti ise devlet tarafından karşılanacaktır aylık bebekleri evlat edinenler de aynı kapsama alınacaktır. Memurlar için prematüre doğumlarda ilave izin hakkı sağlanarak, bebek erken dünyaya geldiği süre kadar ek olarak izne intibak ettirilecektir. Bütün annelere Doğum Hediyesi programı başlatılacaktır. Doğum yapan anneye ilk çocukta yarım altın değerinde 300 Türk Lirası, ikinci çocukta 400 Türk Lirası, üçüncü çocukta ise 600 Türk Lirası tek sefere mahsus yardım yapılarak, anneye ve bebeğe İLK ALTIN devlet tarafından takılmış olacaktır.

10 3- DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI-II Devlet memurlarının sahip olduğu babalık izni ve benzeri hakları, özel sektör çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletilecektir. Babaya, eşinin doğum yapması halinde 5 gün izin hakkı verilecektir. Doğum izinlerinden sonra ebeveynlere annelere çocuklarının ilkokula başlama yaşı olan 5,5 yaşına kadar 30 saate kadar kısmi çalışma hakkı getirilecektir. İşçiler için şayet anne doğum sonrasında hayatını kaybederse geri kalan izinleri babanın kullanması sağlanacaktır. İŞKUR un meslek kurslarına katılım sağlamaları şartıyla kadınların çocuklarını bırakabilecekleri oyun odaları yaygınlaştırılacaktır. Aile ve iş hayatının uyumunun güçlendirilmesi için farkındalığın artırılması sağlanacaktır. Kaliteli, hesaplı ve kolay erişilebilir kreş ve okul öncesi imkânları yaygınlaştırılacaktır.

11 3- DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI-III Kamu kurumlarındaki kreşler ve çocuk bakım evleri etkin bir şekilde kullanılacak hale getirilecektir. Özel sektörün sunacağı kreş hizmetleri arttırılacaktır. Kreş ve bakımevleri vergi teşviklerinden istifade edecek, böylece çalışan kadınlarımızın çok daha iyi şartlarda çocuklarını bırakabilecekleri ortamlar oluşturulacaktır. Mevcut örgün ve yaygın öğretim programları aile değeri ekseninde gözden geçirilecek, bu kapsamda yeni materyaller hazırlanacaktır. Aile dostu faaliyetler desteklenecektir. Gençlerde evliliği teşvik etmek amacıyla destek modelleri geliştirilecektir. Doğum sonrası veya herhangi bir aşamasında 18 yaşını bitiren çocuklar tarafından kullanılacak adına Çeyiz Hesabı denilen bir tasarruf hesabı açılacak, ebeveyn bu hesaba ne kadar yatırmışsa evleneceği zaman ebeveynin yatırdığı bu miktara ortalaması %15 civarında devlet katkısı sağlanacaktır.

12 Görüş ve Önerileriniz için: (0312) /2111 Halkla İlişkiler Başkanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü: OCAK 2015 1. Programın Amacı ve Kapsamı Toplumun çekirdeğini oluşturan, bireyleri

Detaylı

Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar

Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar On5yirmi5.com Yeni Aile Paketi'ndeki tüm ayrıntılar İşte Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara Palas'ta Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması programı çerçevesinde açıkladığı yeni paketteki tüm ayrıntılar.

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi 1. ADALET BAKANLIĞI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI No den Sorumlu Kuruluş le İlgili Kuruluşlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Açıklama 26 Meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim alanıyla ilgilenen

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

2013 YILI. FAALiYET RAPORU

2013 YILI. FAALiYET RAPORU 2013 YILI FAALiYET RAPORU Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Eylül 2014 KEİG Yayınları Dizisi: Rapor ESNEKLEŞME VE ENFORMELLEŞME KISKACINDA

Detaylı

İNSANİ KALKINMA, NİTELİKLİ TOPLUM

İNSANİ KALKINMA, NİTELİKLİ TOPLUM İNSANİ KALKINMA, NİTELİKLİ TOPLUM Nitelikli Eğitim Sağlıklı Nesiller Aile, Çocuk ve Dinamik Nüfus Sosyal Koruma ve Yoksullukla Mücadele Kadın Gençlik Kültür ve Sanat Spor Çalışma Hayatı Sosyal Güvenlik

Detaylı

2013 - BÜTÇE TASARISI

2013 - BÜTÇE TASARISI 2013 - BÜTÇE TASARISI «Farklı kurumsal kültürlerden gelen birçok kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleşti» Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OCAK 2015 İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN BAKAN SUNUŞU Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de çağdaş mali yönetimin temel ilke ve kurallarını

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN HAZIRLIK BİLGİ NOTU

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN HAZIRLIK BİLGİ NOTU 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN HAZIRLIK BİLGİ NOTU Halkla İlişkiler Başkanlığı Takdim Değerli Milletvekilimiz,MKYK Üyemiz,İl Başkanımız ve Belediye Başkanımız; AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

(2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI

(2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü OCAK 2015 SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-193 )

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-193 ) Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla artırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir. Mustafa

Detaylı

60. HÜKÜMET PROGRAMI EM PLANI

60. HÜKÜMET PROGRAMI EM PLANI / T C j -- / 60. HÜKÜMET PROGRAMI EM PLANI T.C. 60. HÜKÜMET PROGRAMI EYLEM PLANI 10 OCAK 2008 SUNUŞ Bildiğiniz gibi, 60'ıncı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 5 Eylül 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı