KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ROMANLAR VE AKRABA GRUPLAR TASLAK EYLEM PLANI( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ROMANLAR VE AKRABA GRUPLAR TASLAK EYLEM PLANI(2013-2015)"

Transkript

1 HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE YOKSUL GRUPLARA YÖNELİK DESTEKLEYİCİ MÜDAHALELER VE SOSYAL POLİTİKALAR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ROMANLAR VE AKRABA GRUPLAR TASLAK EYLEM PLANI( ) Hazırlayan: Doç.Dr.Suat KOLUKIRIK Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

2 Sayfa HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE YOKSUL GRUPLARA YÖNELİK DESTEKLEYİCİ MÜDAHALELER VE SOSYAL POLİTİKALAR ROMANLAR VE AKRABA GRUPLAR TASLAK EYLEM PLANI ( ) Hazırlayan: Doç.Dr.Suat KOLUKIRIK

3 İçindekiler Önsöz Eylem Planının Gerekçesi Romanlar (Genel Bir Bakış) Romanlar ve Akraba Grupların Görünümü Eylem Planının Hazırlanma Süreci Roman Grupların Sosyolojik Görünümü ve Gelecek Senaryoları Çalıştayı Çalıştay Sonuç Raporu Tematik Grup 1: Eğitim Sorunları ve Politikaları Tematik Grup 2: İş, Meslek ve İstihdam Olanakları Tematik Grup 3: Konut Sorunu ve Kentsel Dönüşüm Tematik Grup 4: Kadın, Çocuk ve Engelli Birey ve Sorunları Tematik Grup 5: Kültürel Özelliklerin Korunması ve Ortak Yaşam Tematik Grup 6: Sosyal Politika ve Sosyal Destek Tematik Grup 7: Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Çalıştay Düzenleme Kurulu Çalıştay Katılımcı Listesi Çalıştay Fotografları III.Bölüm: Eylem Planının Risklendirilmesi ve Paydaşlar Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler Paydaşlar Sayfa 3

4 IV.Bölüm: Eylem Planıyla Aşılması Hedeflenen Amaç ve Faaliyetler Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Faaliyet/Eylem Planları V.Bölüm: Eylem Planının Genel Yaklaşımı Sayfa 4

5 Önsöz Kent nüfusunun sosyal ve ekonomik özelliklerinin belirlenerek yerel yönetim hizmetlerinin bu dokuya uygun bir biçimde yönetilmesi önemli bir aşamadır. Zira kent nüfusu özelliklerinin bilinmesi ilin rekabetçi potansiyelinin artmasına ve büyük çaplı yatırımların önündeki risklerin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede sosyo-kültürel yapı ile ekonomik yapı arasında bir uyuşmazlık olduğu bilinen kentlerde, uyuşmazlık alanlarını azaltacak politika belirleme ve illerin ekonomik gücünün önündeki sosyo-kültürel engellerin azaltılması temel hedef olarak belirmektedir. Sayfa 5 Kocaeli kent sınırları içerisinde yaşayan Romanlar ve akraba grupların kentsel ve sosyal hizmet alanlarına erişiminin artırılması amacıyla hazırlanan taslak strateji ve eylem planı; bilinçlendirme çalışmaları, iyileştirme çalışmaları ve özel alanlarda geliştirici ve destekleyici projelerin uygulanması üzerine kurgulanmıştır. Hazırlanan taslak strateji ve eylem planının; yoksul gruplara yönelik etkili hizmet planlaması ve kaliteli hizmet sunumunda, kurumlar ve taraflar arasında sürdürülebilir işbirliği ve koordinasyon sağlanmasında, sosyal destek ve hizmetlerin verimli hale dönüştürülmesinde ve beklentilerin yönetilmesi konularında olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. İktisadi büyümenin temel belirleyicilerinden birisi olduğu konusunda literatürde üzerinde uzlaşı sağlanan beşeri sermaye gücünün artışının sağlanması halinde ciddi bir katma değer meydana getireceği gerçeği göz önüne alındığında, hazırlanan taslak strateji ve eylem planının yerel ve merkezi yönetimin uygulayacağı politikalar için yol gösterici ilk örnek olması önemli bir aşama olarak görülmelidir. Her bir kişi, grup ve örgütlenme bizim için paha biçilemez önemde ve büyük sistem içerisinde anlam ifade etmektedir. İbrahim Karaosmanoğlu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

6 1.Eylem Planının Gerekçesi Kültür ve kimliğe ilişkin çalışmalar gerçekte sorunlu araştırma alanlarıdır. Örneklem alanındaki kişi ve grupların gösterebileceği ötekilik refleksleri yanında, amacın ne olduğunun belirlenememesi ve araştırmacıların tek boyutlu öneri ve projeleri, arzu edilen hedeflere ulaşılmada engeldir. Özellikle Romanlar ve akraba grupları bağlamında düşünüldüğünde yaklaşık 1000 yıldır dünyanın farklı coğrafya, ülke ve bölgesinde yaşayan bir grubun ele alındığı, hayatta kalma stratejilerinin neler olduğu ve ihtiyaçlarının neler olduğunun bilinmesine gerek duyulmaktadır. Kenti sosyolojik bir bütün olarak düşündüğümüzde, kentte yaşayanların hayatta kalma stratejileri, kentin çöküntü ya da sosyal adacıklarında oturanların emek piyasası içinde kendilerine nasıl bir yer açtıkları, hangi enformel biçim ve mekanizmaları kullandıkları ve ne tür bir kültürel dönüşüm ve gelişmelere kaynaklık ettiklerinin analizi bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Dahası kentlerin sosyal doku haritasının güncel tutularak kent yönetimlerince kullanılması, kamu kaynaklarının daha uygun dağıtılmasına yardımcı olabilecektir. Yerindelik üzerinden yürütülen toplumsal kalkınma ve gelişme uygulamaları gerçekte sosyal yapının bir bütün olarak düzen ve ilerleme sağlayabilmesinde çıkış noktasıdır. Zira yerelin kendi gerçekliği ve farklılıklarının massedilebilmesi ve kanalize edilmesinde her bir parçanın kendi özgünlükleri birer zenginlik alanı olarak bütüne katkı sağlamaktadır. Dahası toplumsal yapıyı dengeli, güvenlikli ve sağlıklı sürdürebilmek için her bir kişi, grup ve örgütlenme paha biçilemez önemde ve büyük sistem içerisinde anlam ifade etmektedir. Kentsel mekânlarda kapalı bir iç örgütlenme ve sosyal adacık haline gelmiş olan Romanlar ve akraba gruplarının yaşam koşullarının derinlemesine irdelenmesi ve kamusal destek sağlama noktasında bir takım öneri ve iyileştirme çalışmasının ortak bir katılımla belirlenmesi önemli bir çalışma konusu olarak karşımızda durmaktadır. Zira mevcut haliyle kentsel doku içerisinde sıkışmışlık belirtileri veren Roman yerleşimleri kendisini dönüştüremeyen ve sorun alanı olarak bilinen bir yapıya dönüşmüş bulunmaktadır. Söz konusu strateji ve eylem planının somut, izlenebilir ve göstergeler üzerinden kurgulanabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen ve Türkiye deki Roman federasyon, dernek ve temsilcilerinin katıldığı Roman Grupların Sosyolojik Görünümü ve Gelecek Senaryoları Çalıştayı ile sorun alanlarını belirlenmeye çalışmıştır. Zira tüm insanlığın müreffeh bir şekilde, barış ve istikrar içerisinde yaşamasının küresel dayanışma içinde, yoksulluktan uzak, kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı, çevrenin korunduğu, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerin hak eksenli bir yaklaşımla insanlara sunulduğu bir ortamda mümkün olabileceğine inanılmaktadır. Diğer yandan sosyal Sayfa 6

7 kalkınma hedefiyle atılan adım ve projelerin karşılaştırılabilir olması, her ulusal/uluslararası aktörün kendi durumunu görmesi ve değerlendirmesi açısından son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Ortaya konan taslak strateji ve eylem planının Türkiye nin sosyal gelişimine katkı sağlayacağı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olacağı inancı, temel mutluluk kaynağıdır. Ele alınan strateji ve eylem planı, Kocaeli ili örneğinde pilot bir uygulama çalışması olarak kurgulanmış olup, olası bir ulusal eylem planının zeminini oluşturma hedefindedir. Sayfa Romanlar (Genel Bir Bakış) Romanlar dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye de de yeterince bilinmemekte ya da ön yargılarla değerlendirilmektedir. Yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olmakla birlikte bulundukları ülkelerde alt kültür grubu olarak görülen Romanlar ve akraba gruplar üzerine bilimsel araştırmaya dayalı çalışmaların yok denecek kadar az olması önemli sorunlardan biridir. Bugün Romanlar çoğunlukla göçebe topluluklar olarak bilinmektedir. Oysa Roman topluluklarının tümü göçebe olmadığı gibi, göçebe toplulukların tümü de Roman değildir. Tarihsel açıdan değerlendirdiğimizde; Romanlar ve akraba toplulukları yaklaşık 9. yy. dan sonra açlık, kuraklık ve savaş gibi nedenlerle Hindistan ı terk ederek İran a gelmişlerdir. Küçük bir kesimi (Lom) Ermenistan üzerinden Rusya ya oradan da Sibirya ya göç etmiştir. Büyük bir kesimi de Anadolu üzerinden iki kola ayrılmıştır. Birinci kol (Rom) Bizans döneminde İstanbul a gelmiş ve oradan başta Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya, Macaristan olmak üzere Avrupa nın bütün ülkelerine dağılmıştır. Balkanlara geçişleri çoğunlukla Osmanlı Türkleriyle birlikte olduğundan zaman zaman Türk Casusu gibi tanımlamalar da alabilmişlerdir. İkinci kolu oluşturan (Dom) ise Güneydoğu Anadolu, Irak, Suriye ve Filistin i geçerek Mısır üzerinden İspanya ya geçen ve Avrupa ya dağılan gruptur. Romanlar ve akraba grupların göç yollarının Türkiye üzerinden geçmesi gerek jeopolitik konum gerekse de nüfusunun yoğunluğu bakımından önem taşımaktadır. Yaklaşık olarak 50 ülkede ve 12 milyonun üzerinde Roman nüfusunun yaşadığı bilinmektedir. Ancak kesin bir rakam belirtmek mümkün görünmemektedir. Dilleri, müzikleri, dansları, inançları ve marjinal yaşam biçimleriyle bulundukları toplumlarda farklı bir görüntü çizen Romanlar ve akraba gruplar, tarih boyunca bulundukları toplumlar tarafından yadsınmışlardır. Bu sebeple; Romanların bulundukları ülkelerde kültürel, sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı etnik kökenlerini ortaya koymaktan kaçınmaları yaygın bir durumdur. Türkiye de ise ırk ayrımına dayalı bir nüfus istatistiği bulunmadığından sayıları tam olarak bilinmemektedir.

8 Romanlar ve akraba grupların Türk toplumuyla olan ilişkilerine bakıldığında oldukça eskilere gidilebilir. Osmanlı döneminde büyük bir Roman grubu - Liva-i Çingâne - adı verilen bölgede (Trakya/Rumeli) ikamet etmiş ve belirli bir kısmı ordu ve devlet hizmetinde çalışmışlardır. Kanuni Sultan Süleyman, Rumeli vilayetinde Roman yerleşmesi için özel yasa hazırlatmış ve Sancak ordu hizmetinde bulunmuştur. Osmanlı belgeleri Roman ve akraba grup nüfusunu düzenli vergi ödemek için yaş, iş ve medeni durum bağlamında tanımlamıştır. İmparatorluk içindeki Romanlar için en popüler iş, demircilik ve müzisyenlik olmuştur. Diğer meslekler ise tenekeci, nalbant, kılıç ustası, kuyumcu, bıçakçı, ayakkabıcı, tımarcı, elekçi ve kasaplık gibi işlerdir. Ordu hizmetinde bulunan Romanlar sosyal prestij açısından daha iyi konumda bulunmuşlardır. Osmanlı imparatorluğundaki Romanlar etno-kültürel karakteristiklerini, göçebe yaşam tarzlarını ve geleneksel işlerini korumuşlar ve Ortaçağ Avrupa sına göre kendilerini daha iyi ifade etmişlerdir. Cumhuriyet döneminde ise Lozan Antlaşması çerçevesinde Yunanistan dan gelen ve sayıları tam olarak belli olmayan Roman nüfusunun varlığı söz konusudur. Yunanistan ile yapılan nüfus mübadelesi çerçevesinde göç eden Türk göçmenlerle birlikte büyük bir Roman nüfusu Türkiye ye gelmiştir. Bunu Bulgaristan ve Yugoslavya dan gönüllü göçmen statüsünde gelen Roman gruplar takip etmiştir. Nüfus mübadelesindeki tek ölçüt dini temele dayandırılmış ve Müslüman olmak yeterli görülmüştür. Tablo 1: Türkiye deki Rom, Dom ve Lom Gruplarının Coğrafi Dağılımı Sayfa 8 Türkiye coğrafyası içerisinde Romanlar ve akraba grupları; Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde Roman olarak adlandırılırken; Erzurum, Artvin, Bayburt, Erzincan ve Sivas ta Poşa, Van, Hakkari, Mardin ve Siirt te Mıtrıb, İç Anadolu da Elekçi, Akdeniz Bölgesinde Arabacı ya da Manuş, Adana ve

9 Osmaniye yöresinde ise Cono tabiri kullanılmaktadır. Romanlar ve akraba grupları, ayrıca yaptıkları mesleklere göre Bohçacı, Çiçekçi, Kalaycı, Sepetçi, Ayıcı, Demirci, Trampacı gibi adlar alabilmektedir. Romanların Türk toplumu ile olan ilişkilerindeki süre ve Türkiye deki coğrafi yayılmışlıkları değerlendirildiğinde, konu üzerindeki çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Özellikle Türkiye de yaşayan Romanlar ve akraba grupların yaşamı, dili (Romani) ve nüfus oranları konusunda elimizde net veriler bulunmamaktadır. Romanların kullandığı dil bağlamında Balkan diyalektiği ön plana çıkmaktadır. Balkan diyalektiği Balkanlarda konuşulan Erli, Arli (Bulgaristan, Yunanistan ve Yugoslavya) ve Türkiye de konuşulan Xoroxano dur. Türkiye de İslam inancına sahip olan Romanlar, itikadi açıdan kendilerini Bektaşi-Alevi ve Sünni olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Özellikle göçer durumda olanların pek çoğu Bektaşi-Alevi Müslüman, yerleşik durumda olanların büyük çoğunluğu ise Sünni Müslüman olarak bilinmektedir. Türkiye deki farklı kültür ve kimliğe sahip diğer gruplarda olduğu gibi, Romanlar üzerine artan çaba ve çalışmaların belirginleşmesinde, küreselleşmenin doğrudan etkileri açıkça görülmektedir. Küreselleşme eğilimleri derinleştikçe belirli halklar, etnik gruplar veya toplumsal kesimler kendi farklılıklarını göstermek için daha fazla uğraşmakta ve kendi yerelliklerine daha fazla bağlanmaktadır. Bu noktada da Romanlar ve akraba grupların içinde yaşadıkları ülkelerin demokratik gelişimine uygun olarak ülke ve ülkelerarası alanda örgütlenme ve kendilerini ifade etme çabası sergiledikleri görülmektedir. Özellikle çoğu Avrupa ülkesinde Romanların örgütlendiklerini, kendilerini ve kamuyu ilgilendiren sorunlarda taraf oldukları bilinmektedir. Ancak örgütlenme ve kendini ifade edebilme, içinde yaşanılan toplumun demokratik gelişiminden önemli ölçüde etkilendiğinden ülkelerarası farklılıklara da neden olabilmektedir. Türkiye deki Romanlar ve akraba grupların örgütlenmeleri ve uluslararası etkiler açısından en belirgin yıl 2005 olarak gözükmektedir. Sayfa 9

10 1.2.Romanlar ve Akraba Grupların Görünümü Roman mahalleleri sosyolojik açıdan sembolik ölüm içerisinde sembolik yaşamı üreten mekânlar görüntüsündedir. Mahalleler sosyal sistemle ve kentle sınırlı iletişim kuranlar açısından bir kaçış çizgisi alanıdır. Ekonomik ve sosyal açıdan daha iyi konumda olan nüfus, mahalleleri tampon bir yerleşme mekânı olarak görmektedir. Mahalleler mevcut haliyle yoksulluk temelli bir yaşam alanıdır. Mahallelerde eğitim seviyesi düşük, işsizlik oranı yüksektir. Mahallelerde okur-yazar olmayan sayısı yüksektir. Roman mahallerinin, suçun rahat barındığı mahalleler olarak tanımlanması, kent güvenliği bağlamında önemli bir sorunsaldır. Mahallelerdeki sınırlı sosyal tenefüs alanları, kendi içerisinde farklı gruplara ait mekânlar olarak ayrımlaşmıştır. Mahalleler Roman gruplar açısından cemaatleşme ve kabileleşme alanıdır. Roman mahallelerini oluşturan şey, ortak tarihsel bellek, ortak kültürel miras ve kolektif kimlik duygusudur. Roman mahallelerinin içe kapalılığı burada yaşayan nüfusun kent yaşamı dışına itildiği hissine kapılmasına yol açmakta ve bu durum, toplumla pasif anlamda çatışmaya girebilmelerine ve vatandaşlık görevlerini yerine getirmede isteksizliğe yol açabilmektedir. Mahallelerde yaşayan nüfus; belirsizlik, güvensizlik, yoksulluk, eşitsizlik, yalnızlık, iletişimsizlik ve korku karşısında ortak çözüm arayışı içerisindedirler. Roman mahallelerindeki sosyalizasyonun içe kapalı oluşu, bir boyutuyla bireyi koruyucu ve yandaşlar arasında irtibat ve karşılıklı destek ve kalkan görevi yüklenmesi yanında, dış gruptaki çoğunluğun sahip olduğu norm, değer ve hayat tarzlarıyla ilişki kurmasını zorlaştırmaktadır. Kentin diğer yaşam alanlarından yalıtılmış bir mekânda yaşama, çocukların yetişmesini ve geleceğe bakışlarını etkilemektedir. Roman mahallelerindeki çocuklar, fiziki ve cinsel tacizlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Zira bazı mahallelerdeki bağımlılık kültürü, beraberinde fiziki ve cinsel istismara yol açabilmektedir. Bu durum konutların uygun olmayan fiziki yapıları ve bazı ailelerin iç içe yaşamasından kaynaklanabilmektedir. Roman mahallelerindeki sürekli şiddet ve sürtüşme ortamı çocuklarda saldırganlık eğilimini artırmaktadır. Sayfa 10

11 Aile içi şiddet ve sokak şiddeti arasında kalan çocuklar, şiddeti kendilerini ifade etmenin bir yolu olarak görmektedir. Roman mahallelerindeki konut stokunun sınırlı oluşu ve nüfus artışı ciddi barınma problemleri oluşturmakta ve 2-3 aile aynı evde barınmak zorunda kalabilmektedir. Hali hazırda çoğu aile, dedesine ait tapulu evlerde yaşamlarını sürdürmektedir. Bölünmüş ev tipi yaşam tarzı Roman mahallelerinde oldukça yüksek bir orana sahiptir. Bölünmüş ev tipi : tuvalet, banyo veya mutfağın paylaşılabildiği ve her aile için bir veya en fazla iki odanın olduğu konut biçimi olarak tanımlanabilir. Roman aileler arasında gelini eve alma geleneği açık bir şekilde varlığını devam ettirmektedir. Roman mahallelerinde, ailesinin veya kayınpederinin evinde kalanlarla birlikte düşünüldüğünde ciddi bir konut sorununun olduğu ve nüfusun yarıdan fazlasının kendilerine ait olmayan konutlarda yaşamlarını sürdürdükleri görülmektedir. Roman mahallelerinde halen TC vatandaşlık numarası olmayanların varlığı, devlet-vatandaşlık ilişkilerinin sağlıklı işlemesini engellemekte, mahalle nüfusun sağlıklı olarak tespit edilmesini engellemektedir. Sayfa 11

12 2.Eylem Planının Hazırlanma Süreci 2.1.Roman Grupların Sosyolojik Görünümü ve Gelecek Senaryoları Çalıştayı Sayfa 12 Roman nüfusunun yaşam koşullarının derinlemesine irdelenmesi ve kamusal destek sağlama noktasında bir takım öneri ve iyileştirme çalışmasının ortak bir katılımla belirlenmesi amacıyla 18 Nisan 2013 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nin ev sahipliğinde düzenlenen Roman Grupların Sosyolojik Görünümü ve Gelecek Senaryoları Çalıştay, 7 tematik başlık ve grup çalışmasıyla tamamlandı. Çalıştay a Kocaeli nden ve Türkiye genelinden Roman federasyon ve dernek temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından paydaş aktörler katıldı. Doç.Dr. Suat Kolukırık ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştay sonrası ortaya çıkan sorun alanları ve olası çözüm önerileri aşağıda yer aldığı biçimdedir. 2.2.Çalıştay Sonuç Raporu Tematik Grup 1: Eğitim Sorunları ve Politikaları Sorun 1: Anne babanın eğitim eksikliği ve eğitime karşı olan ilgisizliği. Çözüm Önerisi: Anne baba eğitimi için seminerler düzenlenmesi, eğitimin önemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılması. Sorun 2: Eğitim desteği ihtiyacı. Çözüm Önerisi: Eğitim gören çocuklara burs sağlayıcı mekanizmaların geliştirilmesi. Sorun 3: Eğitim-Öğretim sürecinde Roman kökenli çocukların karşılaştığı önyargıların varlığı. Çözüm Önerisi: Roman kökenli öğrencilere sahip olan Okul yönetimi ve öğretmenlerinin hassasiyetlerinin artırılması ve kültürlerarasılık seminerleri düzenlenmesi.

13 Sorun 4: Roman çocukların kılık kıyafet eksiliği. Çözüm Önerisi: Giysi ihtiyacı olan çocukların tespit edilerek gerekli yardım ve destekleyici unsurların geliştirilmesi. Sorun 5: Olumsuz çevre koşulları ve edinilen kötü alışkanlıklar. Sayfa 13 Çözüm Önerisi: Sosyalleşme ortamlarının ve faaliyetlerinin artırılması. Sorun 6: Erken yaşta iş yaşamına katılım. Çözüm Önerisi: Öğretmenler, muhtarlıklar ve diğer kamu görevlileri aracılığı ile sosyal destekleyici öneriler geliştirilmesi. Sorun 7: Erken yaş evlilikleri ve çocuk gelinler. Çözüm Önerisi: Bilinçlendirici ve yönlendirici çalışmalar yapılması ve önleyici projeler üretilmesi Tematik Grup 2: İş, Meslek ve İstihdam Olanakları Sorun 1: Mesleki eğitim eksikliği. Çözüm Önerisi: İş garantili projelerin artırılması. Mesleki eğitimlerin ücretsiz sağlanması. İş-Kur ve Roman dernekleri arasında işbirliği geliştirilmesi. Sorun 2: Girişimcilik eğitimi ihtiyacı. Çözüm Önerisi: Kendi işini yapmak isteyenlere projeler geliştirilmesi ve girişim desteklerinin esnek tutulması. Sorun 3: Düzenli iş algısı oluşturmak. Çözüm Önerisi: Ailelerle birlikte düzenli iş ve mesleklerin öneminin projelendirilmesi. Düzenli iş ve gelire sahip olan Roman vatandaşların örneklendirilmesi. Sorun 4: İş yaşamında karşılaşılan önyargı sorunu.

14 Çözüm Önerisi: Roman nüfusun istihdamı noktasında önyargı oluşturan hususların ortadan kaldırılması. Sorun 5: Geleneksel Roman iş ve mesleklerinin desteklenmemesi. Çözüm Önerisi: Kentsel mekanlarda devamlılık sorunu yaşayan iş ve mesleklerin desteklenmesi ve projelendirilmesi. Sayfa 14 Sorun 6: Sosyal yardımların iş hayatına katılımı azaltması. Çözüm Önerisi: Mesleki eğitim almış ve istihdam olanağı sağlanmış ailelere verilen yardımların yeniden değerlendirilmesi ve konu ile ilgili ihtiyaç sahibi ailelerin tespitlerin sağlıklı gerçekleştirilmesi. Sorun 7: Kadın nüfusun çalışma yaşamına sınırlı katılımı. Çözüm Önerisi: Kadın nüfusun çalışabileceği, terzilik, kuaförlük, ev temizliği, çeyiz hazırlama ve dekorasyon işlerinde kurslar açılması ve projelendirme yapılması Tematik Grup 3: Konut Sorunu ve Kentsel Dönüşüm Sorun 1: Roman nüfus arasında konut sahipliği oranının düşüklüğü. Çözüm Önerisi: Roman nüfusun gelir durumu göz önüne alınarak konut üretiminin aile bazlı ve her konuta 4-6 kişi düşecek biçimde planlama. Sorun 2: Kentsel dönüşüm uygulamalarının ortaya çıkarabileceği yerinden edilme endişesi. Çözüm Önerisi: Kentsel dönüşümün tek taraflı değil, yerinde dönüşümün imkanlarının dikkate alarak gerçekleştirilmesi. Sorun 3: Roman mahallelerinin sağlıksız barınma imkanı sunması. Çözüm Önerisi: Kentsel dönüşümün gecikmesi durumunda mekansal iyileştirmelerin yapılması. Sorun 4: Kentsel dönüşümde tapu bazlı değil aile bazlı uygulamaların yapılması.

15 Çözüm Önerisi: Roman mahallelerinde ortalama 3 yıldır oturan ve aynı evi paylaşan ailelere kentsel dönüşüm imkan ve fırsatlarının sunulması. Sorun 5: Mahallelerde sosyalleşme imkanlarının sınırlılığı ve fiziki alt yapı eksikliği. Çözüm Önerisi: Kentsel dönüşüm uygulamalarının aciliyeti ve olası gecikme halinde fiziki iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi. Sayfa 15 Sorun 6: İçe kapanma riski ve sosyal adacıklar. Çözüm Önerisi: Roman mahallelerinin dış grupla ilişkilerini sağlayıcı proje ihtiyacı ve kentsel dönüşüm sonucu, gettolaşma ihtimalinin göz önüne alınması. Sorun 7: Kentsel dönüşümde mahallelerin kültürel ve ekonomik özelliklerinin dikkate alınması ihtiyacı. Çözüm Önerisi: Her mahallenin ekonomik ve sosyal ilişkilerinin devamlılığını dikkate alan iyileştirme projeleri geliştirme Tematik Grup 4: Kadın, Çocuk ve Engelli Birey ve Sorunları Sorun 1: Kadın nüfusun eğitim ve istihdam sürecinde karşılaştığı sorunlar. Çözüm Önerisi: Eşler arası ilişkiler, evlilik ve ev içi roller konusunda bilinçlendirme seminer ve programları düzenleme. Sorun 2: Erken yaş evlilikleri, erken riskli gebelik ve üreme sağlığı sorunu. Çözüm Önerisi: Erken yaş evliliklerini önleyici proje çalışmaları ortaya koymak ve aile danışmanları aracılığıyla bilinçlendirme çalışmaları yapma. Sorun 3: Çocuk nüfusun sosyalleşme ortamının yetersizliği. Çözüm Önerisi: Ailelerinin çocuklarını dış dünyaya karşı yeterli düzeyde hazırlama konusunda bilinçlendirilmesi ve çocukları koruyucu mekanizmaların üretilmesi. Sorun 4: Eğitime sürecine katılma konusunda yaşanan sorunlar.

16 Çözüm Önerisi: Zorunlu eğitim alanlarına dair kontrol sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi. Aile ekonomisine katkıda bulunma zorunluluğunun çocuğun üzerinden alınması. Sorun 5: Engellilik ve engelli hakları konusundaki bilgi eksikliği. Çözüm Önerisi: Engellilik ve farkındalık eğitimleri ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak. İlgi kamu kurumlarının denetim ve kontrolünün yeniden değerlendirilmesi. Sayfa 16 Sorun 6: Akraba evliliklerinin varlığı ve engelli bireyler. Çözüm Önerisi: Akraba evliliğinin sonuçları ve önlenmesi konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapma. Sorun 7: Kreş ve anaokulu ihtiyacı. Çözüm Önerisi: Mahallelerdeki fiziki sıkışmışlık ve sosyalleşme ortamının tehlikelerini ortadan kaldıracak ve 4-6 yaş çocukların okulda olmasını sağlayacak projeler geliştirilmesi Tematik Grup 5: Kültürel Özelliklerin Korunması ve Ortak Yaşam Sorun 1: Romanlar ve Akraba Grupların yeterince tanınmaması. Çözüm Önerisi: Yazılı ve görsel iletişim organlarının Roman vatandaşlara yönelik haberlerinde farkındalık düzeylerinin bilinçlendirilmesi ve önyargılı yaklaşımların gözden geçirilmesi. Sorun 2: Farklı sosyal gruplar ve kimlikler arasındaki iletişimin ekonomik düzeyde kalması. Çözüm Önerisi: Roman gruplar ve dış gruplarla ortaklaşa sosyal etkinlik düzenlenmesi ve işbirliği imkanlarının oluşturulması. Sorun 3: Yerel ve ulusal ölçekli katılımlarda Roman vatandaşlara temsiliyet imkanı.

17 Çözüm Önerisi: Romanların sorunlarını demokratik süreçlerde temsil edebilme imkanlarının oluşturulması ve kurumsal çözüm olanağının sağlanması. Sorun 4: Geleneksel Roman kültürüne ait meslek ve kültürel pratiklerin yaşadığı sorunlar. Çözüm Önerisi: Geleneksel Roman uğraşılarından olan; müzisyenlik, demircilik, kalaycılık, sepetçilik, hasırcılık ve elekçilik gibi işlerin tanıtımı ve yeniden organize edilmesinde gerekli kolaylaştırıcıların sağlanması. Sayfa 17 Sorun 5: Dini yaşama ilişkin yanlış bilgilerin varlığı ve önyargılar. Çözüm Önerisi: Cuma hutbelerinde Roman toplumu hakkında bilgilendirmeler yapmak ve dini yaşam konusunda eğitim desteği sağlanması. Sorun 6: Roman mahalleleriyle çalışan kamu görevlileri sorunu. Çözüm Önerisi: Roman mahallelerinde çalışan tüm kamu görevlilerine kültürlerarasılık semineri verilmesi. Sorun 7: Unutulmaya yüz tutmuş olan Romani, Lomari ve Domari (dil) dilinin gelecek sorunu. Çözüm Önerisi: Romanlar ve akraba grupların kullandığı dil örneklerinin derlenmesi ve korunması noktasında projeler üretilmesi Tematik Grup 6: Sosyal Politika ve Sosyal Destek Sorun 1: İhtiyacı olan ailelere yapılan maddi yardımlarda yaşanan sorunlar. Çözüm Önerisi: Mülkiyet sahipliği, ailede yaşayan sayısı, eğitim gören sayısı gibi kriterler yeniden gözden geçirilmeli. Sorun 2: Eğitim seviyesinin düşüklüğü ve sosyalleşme kanallarının yetersizliği nedeniyle kamusal desteklere ulaşmada yaşanan zorluklar. Çözüm Önerisi: Roman mahallelerinde sosyal desteğe muhtaç birey ve ailelerin tespitine önem verilmeli ve ihtiyaç sahiplerin durumları izlenilmeli.

18 Sorun 3: Yüklü miktarda elektrik ve su gibi fatura ödeme borçlarının varlığı. Çözüm Önerisi: Elektrik ve su borcu bulunan abonelerin borç durumlarının yeniden gözden geçirilmesi ve uygun ödeme ya da af koşullarının sağlanması. Sorun 4: Sosyalleştirici mekanizmalara ulaşımda karşılaşılan maddi güçlükler. Sayfa 18 Çözüm Önerisi: Kreş, anaokulu, dershane, sportif ve kültürel etkinliklere katılımda özendirici destek sağlanması ve bu tür ihtiyaçların kamusal destek verilmesi. Sorun 5: Vatandaşlık hakları ve sosyal destekler hakkındaki bilgi eksikliği. Çözüm Önerisi: Vatandaşlık hakları ve sosyal desteklerin neler olduğu hakkında bilgilendirici projeler geliştirilmeli ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. Sorun 6: Sosyal yardımların birden çok kurum ve kuruluş tarafından yapılması. Çözüm Önerisi: Sosyal desteğe ihtiyaç duyan birey ve ailelerin tek bir merkez üzerinden izlenilebilmesi. Destek sağlananların profesyonel yardım alıcılar haline dönüşüm tehlikesinden uzaklaştırılması. Sorun 7: Romanlara yönelik sosyal desteklerin önyargılar üzerinden yürütülme tehlikesi. Çözüm Önerisi: Bütün Roman nüfusun sosyal desteğe ihtiyaç duyanlar olarak tanımlanmasından kaçınılmalıdır. İhtiyaç sahibi Romanlara yönelik sosyal destekler, diğer yoksul gruplar içerisinde değerlendirilmeli ve ayrımcılık tehlikesinin tuzağına düşmemelidir Tematik Grup 7: Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Sorun 1: Yerel yönetim ve sivil toplum işbirliği ihtiyacı. Çözüm Önerisi: Valilik ve Belediyelerin Roman mahalleleriyle ilişkilerinde Roman derneklerinin paydaş olarak yer alması, görüş istenmesi. Sorun 2: Roman kökenli vatandaşların yerel yönetimlerde istihdam sorunu.

19 Çözüm Önerisi: Park-bahçe ve temizlik işleri dışında Valilik ve Belediyelerde eğitim seviyesi yüksek Roman kökenli vatandaşların istihdamına olanak sağlanması. Sorun 3: Roman derneklerinin karşılaştığı maddi sorunlar. Çözüm Önerisi: Roman nüfusa ulaşmada aracı bir rol üstlenebilecek olan derneklerin alt yapı ve fiziki ihtiyaçları projelendirilebilir. Sayfa 19 Sorun 4: Roman dernek yöneticileri ve üyelerinin eğitim sorunu. Çözüm Önerisi: Roman dernek ve yöneticilerine dernekler mevzuatı ve hukuki alanlarda eğitim seminerleri düzenlenmesi ve kapasite artırım çalışmaları yapılması. Sorun 5: Roman dernekler ve diğer sivil toplum örgütleriyle ilişkilerdeki zayıflık. Çözüm Önerisi: Toplumsal sorunlarda Roman derneklerinin de sürecin bir parçası olmasını sağlayacak imkanların oluşturulması. Ortak işbirliği projelerine olanak sağlanması. Sorun 6: Roman federasyon ve dernekleri arasındaki rekabet. Çözüm Önerisi: Roman federasyon ve dernekleri arasındaki rekabeti işbirliğine dönüştürecek ortak çalışmaların yapılması. Sorun 7: Roman federasyon ve derneklerinin izlenilememesi ve kurumsallaşamamaları. Çözüm Önerisi: Türkiye genelinde sayıları 200 e yaklaşmış bulunan Roman federasyon ve derneklerinin üst bir çatı altında yeniden örgütlenmelerinin sağlanması. Her geçen gün sayısı artan federasyonlaşmalarının kontrol edilmesi ve yeni bir düzenleme yapılması.

20 2.3.Çalıştay Düzenleme Kurulu Dr. Tahir Büyükakın - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Arslan - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Doç.Dr. Suat Kolukırık - Çalıştay Moderatörü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayfa Çalıştay Katılımcı Listesi Ahmet Çokyaşar - Kocaeli Romanları Federasyon Başkanı Ahmet Yazıcı - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Ayhan İrik - Karamürsel Roman Turizm Kültür Dayanışma Derneği Ayşegül Gökden - Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ayşegül Özkar - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Bahar Demirhan - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Bayram Denizci - Körfez Roman Turizm Kültür Sanat Etkinlikleri Dernek Başkanı Cengiz Demir - İzmitli Romanlar Turizm Kültür Ve Sanat Etkinlikleri Dayanışma Derneği Ceyhun Evran - Kocaeli Genç Romanlar Dernek Başkanı Ela Kahraman - İl Özel İdaresi Emine Dömek - Kocaeli Kadın Romanları Dernek Başkanı Erdem Güyümgüler - Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ergin Akbulut - Selanik Muhacirleri Roman Kültürünü Araştırma Derneği Erkan Aksoy - Kocaeli Marmara Federasyonu Başkanı Esra Sürüm - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Eşref Kalkan - İzmir Dünya Romanlar Derneği Federasyonu Fazlı Çelebi - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Fehmi Acar - Kocaeli Roman Kültürünü Araştırma Derneği Feranur Eligür - Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

21 Hakan Demirci - Kosgeb Hasan Bekle - Ege Çağdaş Romanlar Derneği Hasan Zer - Kent Konut A.Ş. Havva Bülbül - Kent Konseyi Hikmet Yıldırım - Komek Hilmi Keskin - Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Hulusi Yıldırım - Adana Romanlar Kültür Ve Dayanışma Derneği Hülya Alp - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürlüğü İbrahim Merdin - Edirne Odun Toplayıcıları Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği İhsan Okatan - Kadınlar Roman Turizm Ve Sanat Derneği İlhami Küçükdemiroğlu - İstanbul Roman Aktivist İsmail Şanlı - Gültepe Roman Turizm Kültür Sanat Etkinlikleri Dayanışma Derneği İsmet Çalışkan - İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Mehmet Özcan - Halk Eğitim Merkezi Metin Özçeri - Ege Çağdaş Romanlar Derneği Metin Salih Şentürk - İstanbul Çiçekçiler Dernek Başkanı Mine Turgut - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Mustafa Çelik - Ayvalık Roman Derneği Mustafa Karabulut - Hatay Dom Derneği Başkanı Mustafa Kemal Kuttekin - Serdarlı Romanları Derneği Mustafa Kılıç - İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Mücahit Beşikçi - Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Nalan Duruşan - Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Nazlı Tuğral - Serdar Kadın Romanlar Dernek Başkanı Nefise Dost - İş-kur Nurşen Alkan - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Oğuz Şahin - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Ramazan Özkostak - Kakava Şenlikleri Kaynaştırma Ve Geliştirme Derneği Rıza Ürüküpçü - Az81 Spor Kulubü Derneği Sayfa 21

22 Sabri Küçükdemircioğlu - İstanbul Ömerli Romanlar Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği Salih Demirel - Derince Romanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Selim Yüksel - İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Seyfettin Bozok - Kırklareli Romanlar Eğitim Seyit Kılıç - İzmit Fatih Mahallesi Romanlar Dayanışma Ve Eğitim Derneği Süleyman Şeker - İzmit Muhacirler Ve Romanlar Derneği Başkanı Şaziye Genç Çelebi - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz. Şube Müdürlüğü Talat Demiryaran - İstanbul Roman Aktivist Talip Moğoltekin - Mersin Romanlar Sosyal Kültür Ve Dayanışma Derneği Tuba Avşar - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Veysel Kan - Kocaeli Roman Esnaf Ve Müzisyenler Dernek Başkanı Yalçın İzbudak - Kocaeli İzmit Çağdaş Romanlar Derneği Yasemen Öz - Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yaşar Gümüştaş - Ortakaradeniz Romanları Yaşatma Ve Koruma Derneği Yusuf Yıldırım - Milli Eğitim Müdürlüğü Zafer Süpürgeci - Kırklareli Romanlar Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Sayfa 22

23 2.5.Çalıştay Fotografları Açılış konuşmaları Sayfa 23 Tematik grup çalışmaları

24 Tematik grup çalışmaları Sayfa 24 Tematik grup çalışmaları

25 Tematik grup çalışmaları Sayfa 25 Tematik grup çalışmaları

26 Tematik grup çalışmaları Sayfa 26 Çalıştay kapanış

27 III.Bölüm: Eylem Planının Risklendirilmesi ve Paydaşlar 3.1.Güçlü Yanlar Kurumsal altyapı, motivasyon ve istek Ülkede yaşanan demokratikleşme süreci Ortak karar alma kültürünün yaygınlığı Yerel yönetimlerin artan hassasiyeti İşbirliği imkanları Farkındalık ve proje üretme kapasitesi Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekli sorumluluk algısı Aidiyet hissi ve gelecek projeksiyonlarının varlığı İnsan merkezli politikalar Sayfa 27

28 3.2.Zayıf Yanlar Ötekilik reflekslerinin yaygınlığı Vatandaşlık algısı ve aidiyette karşılaşılan sorunlar Toplum tarafından yeterince tanınmama Kapalı bir iç örgütlenmeye sahip olunması Sosyal sistemle kurulan sınırlı iletişim Kamu hizmetlerine ulaşamama riski Düşük eğitim seviyesi Yüksek işsizlik oranı Sağlık sorunları Erken yaş evlilikleri Güvenlik ihtiyacı ve hukuki sorunlar Yoksulluk Fiziki yaşam alanı ve konut ihtiyacı Kendisini dönüştüremeyen mahalleler Sosyal doku araştırmalarının yetersizliği Bilimsel araştırmaların azlığı Veri tabanı eksikliği Sayfa 28

29 3.3.Fırsatlar Roman örgütlerinin varlığı Demokratik katılım isteği Sorunlar karşısında sorumluluk alma ve işbirliği İstikrar süreci ve artan kolaylaştırıcılar Sivil ve kamu kuruluşlarının desteği ve ortak projeler Kamu hizmetlerindeki yenileşme ve dönüşüm Yerinden yönetim hizmetlerinin artışı Kentlerin rekabetçi potansiyellerinin artmasına ve büyük çaplı yatırımların önündeki risklerin azaltılmasına katkıda bulunabilme Sosyo-kültürel yapı ile ekonomik yapı arasındaki uyuşmazlığın azaltılması ve ekonomik büyümenin önündeki sosyo-kültürel engellerin azaltılması Sosyal dışlanmayla mücadelede bireysel ve kurumsal kapasitelerin artırılmasına destek sağlama Bilişim, teknoloji ve iletişim olanaklarındaki gelişmeler ve farkındalık Sayfa 29

30 3.4.Tehditler Roman vatandaşların değişime gösterebileceği direnç Değişimde rol alacak kişi, kurum ve aktör tercihindeki uygulamalar Farklı kültür ve kimliklerin üretebileceği biz duyguları ve aidiyet çatışmaları Toplumsal önyargıların varlığını devam ettirmesi Sınırlı kamuoyu desteği Maddi kısıtlılıklar Yerel ve ulusal ölçekli sahiplenilmeme durumu Somut proje ve iyileştirmelerin gerçekleşmemesi ve rant kaygısı Değişim ve iyileştirme çabalarını, farklı amaçlı eleştirebilecek yapıların varlığı Sayfa 30

31 3.5.Paydaşlar Başbakanlık Kocaeli Valiliği Kocaeli Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Roman Federasyon ve Dernekleri Sayfa 31

32 IV.Bölüm: Eylem Planıyla Aşılması Hedeflenen Amaç ve Faaliyetler 4.1.Stratejik Amaçlar Amaç Kodu Amaçlar A-1 Eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda gelişme sağlamak A-2 Bireysel ve toplumsal sorunlarda etkileşimde bulunan, işbirliği ve çözüm üreten olanakları sağlamak A-3 Fiziki altyapıyı iyileştirmek A-4 Ekonomik sorunları çözümlemek Sayfa Stratejik Hedefler Stratejik Amaç-1 (A-1) Eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda gelişmeyi sağlamak Hedef Kodu Hedefler A1-H yılına kadar okuma-yazma bilmeyen birey oranını en az seviyeye indirmek A1-H yılına kadar her mahalleden ortalama 25 çocuğun yaz spor okulu, gençlik kampı vb. etkinliğine katılımını sağlamak A1-H3 Desteklenen ihtiyaç sahibi (yaşlı, hasta, sakat, kadın, çocuk vb.) birey oranını 2015 yılına kadar % 100 seviyesine çıkarmak A1-H4 18 yaş altı evlilik oranını 2015 yılına kadar minumum seviyeye düşürmek A1-H5 Sağlık taraması yapılan nüfus oranını 2015 yılına kadar % 100 seviyesine çıkarmak A1-H6 Her yıl en az 8 adet kültürel, sanatsal, sportif ve akademik etkinlik düzenlemek.

33 Stratejik Amaç-2 (A-2) Bireysel ve toplumsal sorunlarda etkileşimde bulunan, işbirliği ve çözüm üreten olanakları sağlamak Hedef Kodu Hedefler A2-H1 Paydaş grupları ile her yıl en az 2 adet toplantı yapmak A2-H2 Hukuki sorun oranlarını 2015 yılına kadar tedrici düzeyde azaltmak A2-H3 Bağımlı madde kullanan birey oranlarını 2015 yılına kadar aşamalı biçimde azaltmak A2-H yılına kadar kamu hizmetlerinden memnun olan nüfus oranını en üst seviyesine çıkarmak A2-H yılına kadar Roman derneklerine kapasite artırımı konusunda her yıl düzenli 2 adet toplantı yapmak A2-H yılına kadar farklı sosyal gruplar arasında her yıl düzenli 2 adet işbirliği ve ortak etkinlik faaliyeti düzenlemek Sayfa 33

34 Stratejik Amaç-3 (A-3) Fiziki altyapıyı iyileştirmek Hedef Kodu A3-H1 A3-H2 A3-H3 A3-H4 Hedefler 2015 yılına kadar Roman Mahallelerinde kentsel dönüşüm uygulama oranlarını üst düzeyine çıkarmak Konut başına düşen birey sayısını 2015 yılına kadar kademeli olarak azaltabilecek projeler geliştirmek 2015 yılına kadar; kişi başına düşen park, oyun alanını, spor alanı, yeşil alan vb. çocuklara yönelik sosyal teneffüs alanlarını standart düzeye çıkarıcı projelendirmeler yapmak 2015 yılına kadar; kentsel dönüşüm uygulamasına henüz girmemiş mahallelerde Bilgi-Okuma Evi açma oranını yükseltmek Sayfa 34

35 Hedef Kodu A4-H1 A4-H2 A4-H3 A4-H4 Stratejik Amaç-4 (A-4) Ekonomik fırsatları iyileştirmek Hedefler Roman nüfus arasındaki işsizlik oranını 2015 yılına kadar aşamalı bir biçimde azaltmak Her yıl 2 si iş garantili olmak üzere 5 adet iş garantili mesleki eğitim kursu açmak Ekonomiye katkıda bulunan kadın nüfus oranını aşamalı biçimde desteklemek ve artırmak Geleneksel iş- mesleklerin dönüşümü ve yeniden sunumuna 2015 yılına kadar en üst düzeyde destek vermek Sayfa 35

36 Her İnsan Bir Dünya 4.3.Faaliyet/Eylem Planları Faaliyet/Eylem Planının Adı İçeriği İlişkili Olduğu Amaç/Hedef Kodu Başlangıç Tarihi Sayfa 36 Genel Yaklaşımla İlgili Faaliyetler 1-Veri Merkezi Oluşturulması Roman gruplara ilişkin demografik verilerin tutulduğu veri merkezi ihtiyacı belirgindir. Tüm amaç ve hedeflerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir veri tabanının oluşturulması planlanmaktadır. Tüm amaç ve hedefler Temmuz 2013 Eğitim Sorunları ve Politikalarına Yönelik Faaliyetler 2.Anne-Baba Okulları ve Öğrenmenin Yaşı Yok Projesi Okur-yazar oranının düşüklüğü önemli bir sorunsaldır. Okullarda açılacak Anne-Baba eğitim programlarının yanı sıra, görsel materyaller, belgeseller ve filmler aracılığıyla eğitimin öneminin ailelere anlatılması planlanmaktadır. A1-A 2, H1 Eylül Okuma Evleri Projesi Çocuk ve gençlere güvenli internet kullanımı, kitap okuma, tiyatro ve sinema izleme gibi etkinliklerin yapılması planlanmaktadır. A1-H6, A2- H1 ve A2-H3 Ekim Bir Çoçuk Bin Umut Projesi Okullaşma oranının artırılmasına ve devamlılığına yönelik olarak öğrencilere burs sağlama ve izleme çalışmaları planlanmaktadır. A1-H1 Eylül 2013 İş, Meslek ve İstihdam Olanaklarına Yönelik Faaliyetler 5.Üretiyoruz, Paylaşıyoruz Projesi İş yapma isteği son derece yüksek düzeyde olan kadın nüfus başta olmak üzere mikro kredi uygulamaları ile mahallelerdeki istihdam sorununun çözülmesi planlanmaktadır. A4-H1 ve A4- H3 Eylül 2013

37 Her İnsan Bir Dünya 6.Mesleğim Var Projesi Kuaförlük, güzellik merkezi, terzilik, ev temizliği işçiliği, ev aksesuarları, takı tasarımı, çeyiz ürünleri, hazırlama, kaynakçılık, bahçıvanlık vb. kurslarla istihdamın artırılması planlanmaktadır. A4 tüm hedefler Eylül 2013 Sayfa 37 Konut Sorunu ve Kentsel Dönüşüme Yönelik Faaliyetler 7-Mahalle ve Sokağımı Yeniliyorum Çalışmaları Kentsel dönüşüm çalışmalarında, toplumsal rıza ve katılım sağlanmalıdır. Kentsel dönüşüm projelerinde; Roman dernekleri ve mahallelinin katılımıyla iyileştirme ya da kentsel dönüşüm uygulaması planlanmaktadır. A3-tüm hedefleri Ekim 2013 Kadın, Çocuk ve Engelli Sorunlarına Yönelik Faaliyetler 8.Çocuklar Oyunda Projesi Mahallelerdeki sosyalleşme ortamının yetersizliği ve tek tipliliği dikkate değer bir sorun alanıdır. Çocuklar Oyunda Projesi ile mahallelerdeki olumsuz ve tek taraflı sosyalleşme kanallarının varlığının bertaraf edilmesi planlanmaktadır. A1-H6 Temmuz Aile İçi Roller ve Evlilik Seminerleri Mahallelerdeki erken yaş evlilikleri sağlıklı ailelerinin oluşturulmasında önemli eksikliklerden birisidir. Gerek genç evlilerin ebeveynlerinin konutlarını paylaşmalarının getirdiği zorluklar, gerekse de genç anne ve baba olmanın yeni doğan çocuklar üzerindeki etkisi oldukça rahatsız edici boyutlarda olabilmektir. Bu çerçevede bu eylem planıyla Aile içi roller ve evlilik konulu seminerler/programların düzenlenmesi planlanmaktadır. A1-H4 Ekim de Çeyiz Projesi Mahalledeki 18 yaş öncesi evlilikleri azaltmak amacıyla yasal yaş sınırına uyan genç çiftlerin düğün ve eşya ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik planlamadır. A1-H4 Ekim Koruyucu Tedavi Destek Hizmeti Merkezi Mahalledeki özürlü, yaşlı, boşanmış ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan bireylere yönelik koruyucu tedavi destek hizmeti verilmesi ve sağlık taramalarının yapılması planlanmaktadır. A1-H3 ve A1- H5 Ağustos 2013

38 Her İnsan Bir Dünya 12.Sosyal Araştırma, Danışma ve Müdahale Merkezi (SADMER) Kültürel ve sosyal gecikmeye karşı kurulması planlanmış bir merkezdir. Yerinde hizmete dayalı bu merkezin Belediye, Aile Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Üniversite işbirliğinde çalıştırılması düşünülmektedir. SADMER Aracılığıyla; -Psikolojik, fiziksel şiddete ve cinsel istismara uğrayan çocuk ve kadınlara danışma ile sosyal, ekonomik, sağlık, psikolojik ve hukuksal destek hizmeti, -Okula hiç gitmemiş veya devam etmeyen nüfusun okula kazandırılması hizmeti, -Özürlü ya da sokakta çalışan/çalıştırılan yahut madde bağımlısı çocukların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması hizmeti ve -Özürlü, düşkün ve yaşlıların asgari yaşam kalitesinin arttırılması hizmetlerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Tüm amaç ve hedefler Sayfa 38 Kasım 2013 Sosyal Politika ve Sosyal Desteğe Yönelik Faaliyetler 13.Gençlerle Yarınlara Projesi Futbol, basketbol ve diğer sportif etkinliklerle gençlerin bağımlılık yapan maddelerden, suç ve şiddetten korunması planlanmaktadır. A1-H2, A2- H2 ve A2-H3 Temmuz Çok Amaçlı Toplum Merkezleri Kurulması Kentsel dönüşümün gecikmesi halinde Roman mahallelerinde, kültürel, sanatsal, sportif, akademik ve ekonomik programların yürütüldüğü, tüm çocuk, yetişkin ve yaşlı yaş gruplarına hitap eden merkez açılması planlanmaktadır. Tüm amaç ve hedefler Haziran Yalnız Değilsiniz/Birimiz Hepimiz İçin Projesi Ortak sosyal alanlar oluşturulması ve sağlanması planlanmaktadır. Resmi ve dini bayram günlerinde ve bahar bayramlarında birliktelik sağlayıcı etkinliklerin geniş katılımlı olarak sunulması planlanmaktadır. A2 tüm hedefler Nisan 2014 Kültürel Özelliklerin Korunmasına Yönelik Faaliyetler 16.Kendimi Anlatıyorum/Biz Buradayız Bazı toplumsal grup ya da kişilerde varolan Roman imajının olumsuzluğu, gruplar arası ilişkilerinin sürdürülmesi noktasında engeldir. Bu eylem planıyla; Roman nüfusunun kendi kültür ve kimliklerini sürdürebilmesi/anlatabilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu eylem planıyla; Romanlara karşı varolan önyargıların ortadan kaldırılması ve beraberinde kültürlerarasılık ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. A2 tüm hedefler Ocak 2014

39 Her İnsan Bir Dünya 17.Roman Konservatuarı ve Dans Grubu Romanların kamusal alanda en bilindik işlerinden olan müzisyenliğin kurumsal bir hale dönüştürülmesi planlanmaktadır. Müzik yeteneği olanların okul sürecine alınması ve bir müzik aleti çalmak kadar, enstrüman yapımının öğretilmesi vb. eğitim çalışmalarına devam edilecektir. A1 ve A2 tüm hedefler Haziran 2014 Sayfa Rol/Model Romanlar Projesi Roman mahallesinin ürettiği biz duygusu, toplumsal istek ve temsiliyete önem vermektedir. Roman kimliğine yapılan katkı övünç hali olarak kıymetlendirilmektedir. (örn. Hüsnü Şenlendirici). Toplumsal dönüşümünde lider vasfı taşıyan birey sayısının artırılmasına çalışılması önemli bir çıkış noktası olarak düşünülmektedir. Farklı alanlarda başarı kazanan Roman çocuk, genç ve yetişkinleri rol modelleri olarak projelendirilecektir. A1, A2 ve A3 tüm hedefler Mayıs 2014 Yerel Yönetimler ve Sivil Topluma Yönelik Faaliyetler 19-Yerel Yönetim Nedir/ Ne Değildir? Çalışmaları Roman Mahallelerinde yaşayan nüfusun, kamu yönetiminin işleyişini bilmemesi, kurumsal ilişki kuramama ve her hangi bir olayda doğrudan siyasi tarafları ya da yerel yöneticiyi sorumlu tutmaları sonucunu doğurmaktadır. Bir anlamda mahallelinin formel ve kurumsal ilişkinin niteliği ve yerel yönetim konularında bilinçlendirilmesi ve projelendirilmesi planlanmaktadır. A2-H1 A2-H4 Eylül Sivil Toplum ve Roman Derneklerinin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Roman dernekleşmelerinin kamusal hizmetlere ulaşma ve hizmet alma noktasında sivil bir alan oluşturabileceği dikkate alınmalıdır. Bu proje ile derneklerin mahallenin sorunlarını örgütlü olarak kamuya taşımada aracı olmaları beklenmektedir. Ayrıca, Roman kökenli nüfusun vatandaşlık algılarının desteklenmesi ve sosyal sistemle entegre olması Roman örgütlenmeleri üzerinden kurgulanması planlanmaktadır. A2 tüm hedefler Ekim 2013

40 Her İnsan Bir Dünya V.Bölüm: Eylem Planının Genel Yaklaşımı Tüm paydaşların planlamaya ve projelendirmeye dahil edilmesi, sürecin bir kent politikasına dönüşümünü kolaylaştırıcı unsur olarak görülmelidir. Eylem planında belirtilen çalışma ve projelerin yılları arasında aşamalı olarak uygulamaya geçirilmesi beklenilmektedir. Oluşturulması hedeflenen veri merkezi üzerinden ve paydaş katılımlarıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin izlenilmesi ve değerlendirmeleri yapılacaktır. Hazırlanan eylem planı, fiziki değişimlerin yanı sıra kültürel ve sosyal alanlardaki değişim ve dönüşümü de hedeflemektedir. Bir aradalık ve kültürlerarasılık çalışmalarıyla; ötekileştirme, damgalama ve etiketleme durumlarının, sahiplenilme ve ortak yaşam alanlarına kanalize edileceği düşünülmektedir. Sayfa 40 Eylem planı insan-birey merkezli ve her insan bir dünya sloganıyla hazırlanmış olup; toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı, cinsiyet, engellilik, şiddet, istismar, çocuk işçiliği ve kamusal destek ve hizmetlere ulaşmada sorun yaşayan gruplara yönelik çözüm üreten proje ve faaliyetleri kapsayan çalışma olarak kurgulanmıştır. Eylem planı mevcut haliyle taslak bir kurgu olup, kamuoyunun görüş ve önerilerine açıktır.

BİZ BURADAYIZ! YALOVA MERKEZ BAĞLARBAŞI MAHALLESİNİN SOSYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ - ÖZET

BİZ BURADAYIZ! YALOVA MERKEZ BAĞLARBAŞI MAHALLESİNİN SOSYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ - ÖZET BİZ BURADAYIZ! YALOVA MERKEZ BAĞLARBAŞI MAHALLESİNİN SOSYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ - ÖZET - Yayın Tarihi: Nisan, 2012 MARKA Yayınları Serisi BİZ BURADAYIZ! YALOVA MERKEZ BAĞLARBAŞI MAHALLESİNİN SOSYOLOJİK GÖRÜNÜMÜ

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler)

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Umut AŞKIN Raportör: Nalan Kangal Kırsalda Yaşayanlar

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI (2017-2018) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN Faaliyet Zaman Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Destekçi Kurum/Kuruluşlar Göstergeler Stratejik Öncelik 7.1: Erken yaşta

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP

SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 ÇALIŞTAYI - GAZİANTEP SODES 2011 yılı hibe çağrısına yönelik Gaziantep Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimi tarafından 21 Nisan 2011 tarihinde Tilmen Otel de çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay

Detaylı

R İSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ÇALIŞTAYI Ç ALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

R İSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ÇALIŞTAYI Ç ALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ 2 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Aralık 2013 İstanbul GİRİŞ Ülkemizde hızlı toplumsal değişim yaşanmaktadır. Her değişim, beraberinde kimlik ve kişilik çatışmasını getirir. Ülkemizde, kentleşme, sanayileşme,

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Yerel Yönetişim ve Sosyal Politika

Yerel Yönetişim ve Sosyal Politika tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Yerel Yönetişim ve Sosyal Politika Emre Koyuncu 4.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Konferansı 20.11.2009 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Slide

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

KADIN KÜ LTÜ R MERKEZLERI MODEL ARAYIŞI ÇALIŞTAYI SONÜÇ RAPORÜ

KADIN KÜ LTÜ R MERKEZLERI MODEL ARAYIŞI ÇALIŞTAYI SONÜÇ RAPORÜ KADIN KÜ LTÜ R MERKEZLERI MODEL ARAYIŞI ÇALIŞTAYI SONÜÇ RAPORÜ KADIN KÜLTÜR MERKEZLERİ MODEL ARAYIŞI ÇALIŞTAYI Şanlıurfa Valiliği ve GAP İdaresi Başkanlığı işbirliği ile Şanlıurfa da Kadın Kültür Merkezleri

Detaylı

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın ve Aile hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine ilişkin esasları, kuruluş

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM ANKARA - 2012 D E M O K R A S İ B İ L İ N C İ V E K A T I L I M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DA NUFUS ARTIŞI PROJESİ (NAP)

AFYONKARAHİSAR DA NUFUS ARTIŞI PROJESİ (NAP) AFYONKARAHİSAR DA NUFUS ARTIŞI PROJESİ (NAP) Hakan Yusuf GÜNER Vali Eylül 2014 AMACIMIZ Bilinçli, kendini tanıyan ve kendine güvenen sağlıklı bireyler ile genç nüfusun arttırılmasına destek vermek, sağlıklı

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 205/3 Konu: Ödüllendirme. Evrak No: 3434 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü Derneği U-7 Futbol Takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. 02/03/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLKOKULU/ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.No FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PROJE ADI: ARAFTA KALDIM

PROJE ADI: ARAFTA KALDIM PROJE ADI: ARAFTA KALDIM Araştırmanın Künyesi ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Kullanılan yöntem (ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız) X Araştırmanın evreni/ hedef kitlesi Coğrafi kapsama alanı Örnekleme

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 26.12.2003 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile hizmete başlamıştır. Gündüzlü Kuruluştur.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Benim Mahallem Canım Mahallem Kampanyası İhtiyaç Analizleri (Eğitim)

Benim Mahallem Canım Mahallem Kampanyası İhtiyaç Analizleri (Eğitim) İhtiyaç Analizleri (Eğitim) Mevcut Okulların Bilişim Alt Yapılarının Modernizasyonu Amacıyla; -120 adet masaüstü bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç Analizleri (Eğitim) Mevcut Okulların Bilişim

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR

E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR Prof. Dr. Yıldız Ecevit ODTÜ Kadın Çalışmaları ABD Başkanı ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Denizli Sanayi Odası,D&S for DWE AB Hibe Projesi Meslek Sahibi kadınlar

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

GÜNEY EGE DE SOSYAL UYUM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

GÜNEY EGE DE SOSYAL UYUM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE DE SOSYAL UYUM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 3 MAYIS 2013 DENİZLİ ŞİİR OTEL KATILIMCILAR KURUM ADI Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Muğla Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı ŞANLIURFA BELEDİYESİ Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa daki göç olgusu ağırlıklı olarak Köyden Kente Göç eksenlidir. EKOSEP

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ Ġbrahim EVRĠM KASIM 2009 Göç Alan Kentlerde Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi Economic and Social Migration Project In Major In-Migrant Destination Diyarbakır Gaziantep

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ

KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM PROJESİ Bu Proje Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Program kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenmektedir. Proje: 2011 yılı Nisan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N N KONUSU TARİH 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir. SAĞLIKLI KENTLERDE FİZİKSEL AKTİVİTELER Sağlığın Tanımı : Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Detaylı

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri YILMAZKÖY ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 1 S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER Eğitim

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı