DERİ VE EKLERİ. Doç. Dr. Belgin CAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERİ VE EKLERİ. Doç. Dr. Belgin CAN"

Transkript

1 DERİ VE EKLERİ Doç. Dr. Belgin CAN

2 DERİ İki tabakadan oluşur Epidermis Gövdenin dış yüzünü örten boynuzlaşan çok katlı yassı epitel dokusudur. Dermis Gevşek ve sıkı bağ dokusundan oluşan kalın bağ dokusudur.

3 Dermisin altında, daha gevşek ve yağ dokusundan zengin HİPODERMİS vardır. Yağ hücrelerinden oluşan yağ dokusu altındaki yapı ve organları darbelerden ve ısı değişimlerinden korur. Derinin hareketli olmasını sağlar.

4 Dermis ve epidermis H.E

5 EPİDERMİS Keratinleşen çok katlı yassı epitelin görüldüğü tek yer dir. Temel epitel hücresi Keratinositlerdir. Hücrelerin çoğalıp, özel yapıları ve işlevlerini yerine getirdikten sonra yozlaşmalarıyla epidermisin tabakları meydana gelir. 5 TABAKADAN OLUŞUR. 1. STRATUM BAZALE 2. STRATUM SPİNOZUM 3. STRATUM GRANÜLOZUM 4. STRATUM LUSİDUM 5. STRATUM KORNEUM

6 Stratum Bazale: Bazal lamina üzerinde tek katlı prizmatik epitel hücrelerinden oluşur. Hücreler birbirlerine desmozomlarla, bazal laminaya da hemidesmozomlarla tutunurlar. Çekirdekleri hücrenin tabanına yakın ve oldukça büyüktür. Bu tabakada mitoz bölünme aşamasında çok sayıda hücre yer alır.

7 Stratum Spinozum: Startum bazalede ki hücreler çoğalarak yukarı doğru dikensi kat olarak da adlandırılan bu tabakayı oluşturur. Hücreler poligonal (çok yüzlü) şekillidir. Mitoz bu hücrelerde de vardır. Çekirdekleri orta duruşludur. En belirgin özellikleri Sitoplazmalarından komşu hücrelere doğru uzanan parmaksı hücre uzantılarıdır. Bu uzantıların içini dolduran tonofilamanların sonlandığı noktalarda desmozomlar bulunur. Işık mikroskobunda intersellüler köprüler olarak gözlenir. Epidermise sağlamlık kazandıran tabakadır.

8 Stratum granülozum: Yassılaşmış 3-5 hücre tabakasından oluşur. Çekirdekleri ortadadır. Sitoplazmalarında bol sitokeratin filamanlarının yanı sıra KERATOHİYALİN granülleri vardır. Büyük, bazofilik granüllerdir.( Bazofili nedeni:keratohiyalin proteininin fosforilasyonu) Granüllerin sayı ve büyüklüğü arttıkça hücre dejeneratif değişiklikler gösterir. Hücre organelleri lizozomal enzimlerle sindirilmeye başlanır.

9 Stratum Lusidum: Işık kırıcıdır ve sedef gibi parlak görülür. İnce bir tabakadır. Hücreler iyice yassılaşmıştır. Desmozomlarla sıkıca paketlenmiş tarzda birbilerine tutunmaya devam ederler. Organelleri lizozomlarca sindirilmiştir. Çekirdekleri yoktur. Eleidin birikir. Asidofil olarak gözlenir.

10 Stratum Korneum: Boynuzsu tabakadır. Yassı hücrelerin üstüste onbeş-yirmi katman yapacak şekilde yığılmasıyla ortaya çıkar. Hücreler çekirdek içermez. Sitoplazma keratin adı verilen ışık mikroskobunda parlak görünen sert filament benzeri bir proteinle doludur. Keratini oluşturan proteinler tonofilamanların alt birimlerini oluşturur. El içi ve ayak tabanı gibi dışarıdan gelen basınçlara çok açık olan bölgelerde çok kalındır. Deskuamasyonla dökülür.

11 Epidermiste Keratinositlerdeki mitoz ile başlayan hücre başkalaşım olayları gün sürer ve yenilenme oluşur. KLİNİK PSÖRİYAZİS: Sedef Hastalığında bu süre kısalmıştır. ( 7 gün ) Yüzeyel hücreler keratinizasyona zaman bulamaz.

12 Çok katlı yassı boynuzlaşan epitelden oluşan epidermiste Keratinositlerin arasında sayıca daha az olan başka hücreler de vardır. Bunlar ; MELANOSİTLER LANGERHANS HÜCRELERİ, MERKEL HÜCRELERİ dir.

13 MELANOSİTLER: Stratum bazale de tek tek bulunan hücrelerdir. Nöral kristadan köken alırlar. Büyük gövdeli hücrelerdir. Sitoplazma uzantılarını keratinositlerin arasına uzatırlar. Bu hücrelerle aralarında desmozomlar yoktur. Bazal laminaya bakan yüzlerinde hemidesmozomlar vardır. Sitoplazmalarında MELANOZOM adı verilen büyük ve yoğun salgı granülleri vardır. Melanozomlar kahverengi melanin proteinini içerir. (Siyah ırkta melanozomlar büyüktür ve çok sayıdadır. Beyazlarda daha küçük ve az sayıdadır.) Hücreler de Golgi kompleksi, granüllü ER, ribozomlar, mitokondriyonlar bol bulunur.

14 Melanin Sentezi: TİROZİNAZ Tirozin DOPA MELANİN (3,4-dihidroksifenilalanin)

15 Melanin hücre sitoplazmasında sentezlendikten sonra hücre uzantıları yoluyla çevredeki keratinositlerin sitoplazmasına verilir. Keratinositler melanin pigmenti için depo görevi yapar. Hücreler apikal sitoplazmalarına yerleşen melanin pigmenti sayesinde güneşin olumsuz ışınlarından korunur.

16 LANGERHANS HÜCRELERİ Stratum spinozumun üst tabakalarında yer alan uzun uzantılı hücrelerdir. Dendritik hücreler de denir. Altın klorid ile siyah renkte boyanırlar. Desmozom içermez, melanin içermez, tonofilaman içermez. Kemik iliğindeki öncü hücrelerden gelişir. Antijen tanıtıcı hücrelerdir. Yüzey reseptörleri vardır. İmmün sistemle ilgili oldukları kabul edilir. Derinin immün yanıtında rol alırlar. Sitoplazmalarındaki en belirgin oluşum Birbeck granülleridir. (Ping pong raketine benzer zarla çevrili granüllerdir.)

17 MERKEL HÜCRELERİ Epidermisin taban katında az sayıda bulunan hücrelerdir. Keratinositlere desmozomlarla bağlanırlar. Parmak ucu ve el içi ve ayak tabanında daha çok bulunmaları dokunma duyusu (duyu alıcı ) ile ilgili olduklarını düşündürür. Miyelinli afferent sinir liflerinin çıplak sonlanmaları bu hücrelerle Merkel hücresi- nörit kompleksi bölgelerini oluşturur.

18 DERMİS Stratum Papillare = Papilla Tabakası Stratum Retikülare = Retiküler Tabaka

19 Stratum Papillare Epitelin altında yer aln gevşek bağ dokusunun oluşturduğu bölgedir. Bol miktarda bağ dokusu hücresi ve kan damarlarını içerir. Tip III kolajen ve elastin teller içerir. Meissner cisimcikleri bu bölgede yer alır. Temas duyusunun algılanmasında görevlidir.

20 Stratum Retikülare Papilla katının altındadır. Çoğunluğunu Tip I kollajen tellerin oluşturduğu düzensiz sıkı bağ dokusu yapısındadır. Daha az hücre bulunur. Elastin lameller özellikle yağ ve ter bezleri etrafında ağ oluşturur. Derin basınç duyusunu alan Pacini cisimcikleri görülür.

21 HİPODERMİS Deriyi altındaki organlara bağlar. Gevşek bağ dokusu bölmeleriyle sarılı yağ dokusudur. Derinin hareketini ve vücut ısısının korunmasını kolaylaştırır. Vücudun en belirgin yağ deposudur. Erkeklerde karın çevresinde, kadınlarda kalça ve baldırlarda daha belirgindir.

22 DERİ EKLERİ TER BEZLERİ Ekrin ve Apokrin olmak üzere iki tip ter bezi bulunur. Ekrin bezler en yaygın olandır. Basit, kıvrıntılı tübüler bez biçimindedir. Salgı hücreleri ve bazal lamina arasında miyoepitel hücreleri vardır. Salgının lümene iletilmesinde rol alılar. Dermisin derinlerine kadar uzanırlar. Bezin salgı yapan bölümü ince ve kıvrıntılı olan boşaltma kanalıyla sürer ve epidermisi de geçerek ter delikçiği ile açılır.

23 Apokrin bezler Koltuk altı, meme ucu, genital bölge gibi gövdenin bazı bölgelerinde bulunur. Dış kulak yolundaki bezler ve göz kapağındaki Moll bezleri de bu tip bezlerdir. Ekrin bezler gibi deri yüzeyine açılmaz. Yağ bezleri gibi kıl folüküllerine açılırlar. Dallı alveoler bezlerdir. Özel bir kokuları vardır. Apokri

24 YAĞ BEZLERİ En çok yüzde, saçlı deri ve alında bulunur. Dallı alveoler bezlerdir. Holokrin tarzda salgılama yapar. Salgılarını kıl folükülü kanallarına bırakır. Salgılarına sebum adı verilir.

25 KIL VE KIL FOLÜKÜLLERİ Kıllar ; derinin epidermis tabakasından dışarı doğru uzanan keratin filamanlarının oluşturduğu yapılardır. Kıl folükülleri ; Kılların geliştiği epidermisin dermise doğru yaptığı çöküntülerdir.

26

EPİDERMAL YAPILAR (Deri oluşumları)

EPİDERMAL YAPILAR (Deri oluşumları) EPİDERMAL YAPILAR (Deri oluşumları) Yüzeysel korunma Kompleks fizikokimyasal bir yapıya sahip olan canlı, vücudunu dış etkilere karşı korumak zorundadır. Hayvansal organizmalarda bir ya da birkaç tabakadan

Detaylı

Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker

Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Hücre yüzey özelleşmeleri Hücre membranında hücrenin fonksiyonuna göre bazı özel farklılaşmalar görülür. 1-Madde alışverişini gerçekleştirmek,

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

GÖZÜN HİSTOLOJİSİ Orbita adı verilen çukurcuklarda yerleşmiş, etrafı yağdokusu ile sarılı olan bir çift organdır. Dıştan içe doğru 3 tabakadan

GÖZÜN HİSTOLOJİSİ Orbita adı verilen çukurcuklarda yerleşmiş, etrafı yağdokusu ile sarılı olan bir çift organdır. Dıştan içe doğru 3 tabakadan GÖZÜN HİSTOLOJİSİ Orbita adı verilen çukurcuklarda yerleşmiş, etrafı yağdokusu ile sarılı olan bir çift organdır. Dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşmuştur. 1) Tunica fibroza ( cornea, sklera) 2) Tunica

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU Doç.Dr. Engin DEVECİ Solunum Sistemi Havanın akciğerlere girip çıkması Solunan havadaki oksijenin kandaki karbondioksit ile

Detaylı

Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem

Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem 1. SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi canlının çevresindeki değişiklikleri algılamasını ve hızlı tepki vermesini sağlar. a. Farklı Hayvanlarda

Detaylı

Gelişimin 3.Haftası. Prof.Dr.Murat AKKUŞ

Gelişimin 3.Haftası. Prof.Dr.Murat AKKUŞ Gelişimin 3.Haftası Prof.Dr.Murat AKKUŞ Gelişimin üçüncü haftasında Primitif çizgi, Notokord, Üç germ yaprağı, gelişir. gastrulasyon İkinci haftanın sonuna gelindiğinde embriyo iki tabaka (epiblast ve

Detaylı

Kas Doku Histolojisi. Dr.Sevda Söker

Kas Doku Histolojisi. Dr.Sevda Söker Kas Doku Histolojisi Dr.Sevda Söker Amaç Kas doku hakkında genel bilgi, İskelet Kası Miyofibriller ve miyofilamanlar Kontraksiyon siklusu Kas iğleri Kalp Kası Düz Kas Kas Dokusu Morfolojik ve fonksiyonel

Detaylı

Kozmetikde Kullanılan Biyokimyasal İçerikler Kozmetik Kimyası Uygulamalı Yaz Okulu-1

Kozmetikde Kullanılan Biyokimyasal İçerikler Kozmetik Kimyası Uygulamalı Yaz Okulu-1 Kozmetikde Kullanılan Biyokimyasal İçerikler Kozmetik Kimyası Uygulamalı Yaz Okulu-1 Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI Ankara Üniversitesi Fen Fak.Kimya Bölümü Biyokimya ABD Kozmetik amaçlı birçok kimyasal madde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EPİLASYON

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EPİLASYON T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EPİLASYON ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

1. KÖKEN Sauropsida Archaeopteryx

1. KÖKEN Sauropsida Archaeopteryx KUŞ TOPOGRAFYASI 1 1. KÖKEN Kuşlar sürüngenler ile yakın akrabadırlar. Bu nedenle sürüngenlerle birlikte kertenkele yüzlüler anlamına gelen Sauropsida üstsınıfı altında toplanırlar (Ek şekil 1). Triyas

Detaylı

Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe

Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe Embriyolojinin Tanımı Embriyoloji, tüm canlıların türe özgü şekillerini alıncaya kadar geçirdikleri gelişme evrelerini inceleyen bilim dalıdır Embriyoloji kendi içinde genel

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ŞEF: DOÇ.DR. EROL RÜŞTÜ BOZKURT MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

HÜCRE ZARI (PLAZMA ZARI, HÜCRE MEMBRANI, PLAZMA MEMBRANI, PLAZMALEMMA)

HÜCRE ZARI (PLAZMA ZARI, HÜCRE MEMBRANI, PLAZMA MEMBRANI, PLAZMALEMMA) HÜCRE ZARI (PLAZMA ZARI, HÜCRE MEMBRANI, PLAZMA MEMBRANI, PLAZMALEMMA) Bütün hücrelerin dış taraftan bir zar ile çevrili olduğu, elektron mikroskobu kullanılmadan önce de tahmin ediliyordu. Ancak bu zar

Detaylı

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU Danışman Öğretmen : Münire SAVRANOĞLU Hazırlayanlar : Dilan YILMAZ Gizem YILDIRIM Zeynep DAŞ Begüm BİLGEN Nisan 2001 Bornova/İZMİR İÇİNDEKİLER Teşekkür ve İthaf 1 Giriş 2 1.Göz

Detaylı

1 2 Hücre Zarı 7.5-8 nm kalınlığındadır. Işık mikroskobu ile görülemez. 3 4 Görevleri: Hücrenin sınırlarının belirlenmesi Hücrenin çevresi ile ilişkilerini düzenler Çeşitli maddelerin hücre içine giriş

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SAÇ VE SAÇLI DERİ ANALİZİ 815SBG095 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur.

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. 1. CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE Bir İngiliz bilim insanı olan Robert HOOKE, 1665 yılında basit bir mikroskopla hücreyi ilk kez tanımladı. Daha sonraki yıllarda farklı bilim insanlarının katkılarıyla bütün

Detaylı

GÖZ. 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi)

GÖZ. 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi) GÖZ 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi) 2-TUNİKA VASKULOSA (UVEA) A-KOROİD B-KORPUS SİLİARE (SİLİAR BODY) C-İRİS 3-RETİNA GÖZÜN ODALARI 1- ÖN ODA KORNEA, İRİS,

Detaylı

Reflektans konfokal mikroskopi; normal deri morfolojisi ve melanositik lezyonlarda kullanımı

Reflektans konfokal mikroskopi; normal deri morfolojisi ve melanositik lezyonlarda kullanımı 136 Derleme Review DOI: 10.4274/turkderm.00907 ; normal deri morfolojisi ve melanositik lezyonlarda kullanımı Reflectance confocal microscopy: its use in melanocytic lesions and morphology of normal skin

Detaylı

İmmün Sistemin Yapısı

İmmün Sistemin Yapısı ÜNİTE 10 İmmün Sistemin Yapısı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Organizmada bağışıklık sistemini oluşturan organlar ile Organizmada bağışıklık olaylarında rol alan hücreler hakkında bilgi edineceksiniz.

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi Hareket sistemi iki kısımdan oluşur: iskelet sistemi ve kas sistemi. İskelet sistemi; kemikleri, eklemleri ve ligamentleri (bağları) içerir. Kas sistemi de; kasları ve

Detaylı

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞLARINDAN KAYNAKLANAN ELEKTROMANYETİK ALANIN, İŞİTME ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI DR. HASAN YILMAZ T.C.

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞLARINDAN KAYNAKLANAN ELEKTROMANYETİK ALANIN, İŞİTME ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI DR. HASAN YILMAZ T.C. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. İLHAN TOPALOĞLU KABLOSUZ YEREL ALAN AĞLARINDAN KAYNAKLANAN ELEKTROMANYETİK ALANIN, İŞİTME

Detaylı

Hücre zarının yapısı ile ilgili ilk çalışmalar Charles Ernest Overton (1865-1933, Ġngiliz botanikçi) tarafından 1890 larda yapılmıştır.

Hücre zarının yapısı ile ilgili ilk çalışmalar Charles Ernest Overton (1865-1933, Ġngiliz botanikçi) tarafından 1890 larda yapılmıştır. HÜCRE ZARI Hücre zarının yapısı ile ilgili ilk çalışmalar Charles Ernest Overton (1865-1933, Ġngiliz botanikçi) tarafından 1890 larda yapılmıştır. Yrd.Doç.Dr. Nadim Yılmazer Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA LİTYUM KARBONAT İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ

ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA LİTYUM KARBONAT İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA LİTYUM KARBONAT İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

BÖLÜM 1. (fosforışı). Bundan yararlanılarak karanlıkta bazı mikro yapıların izlenmesi gerçekleştirilebilmektedir.

BÖLÜM 1. (fosforışı). Bundan yararlanılarak karanlıkta bazı mikro yapıların izlenmesi gerçekleştirilebilmektedir. SAĞLIK YÜKSEK OKULLARI İÇİN HİSTOLOJİ (DERS NOTLARI ) Prof. Dr. Mehmet ÇAKIR 2007 1 BÖLÜM 1 (MİKROSKOP VE TEKNİĞİ) I. Mikroskop Mikroskop, çıplak gözle izlenemeyen cisimleri tanımak ve değerlendirmek amacıyla

Detaylı

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği,

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz  Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği, DOKULAR Bağ doku Bağ doku, nispeten az sayıda canlı hücrenin ekstrasellüler matriks denen bir ortam içine dağılmasıyla oluşmuş dokudur. Bağ doku, deri, tendonlar, ligamentler, kıkırdak ve kemikte yaygın

Detaylı