Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi"

Transkript

1 Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Teknik Olmayan Özeti nin tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.

2 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 GİRİŞ Arkaplan Ulusal ÇED Gereklilikleri ÇSED Gereklilikleri Paydaş Katılımı Rapor Yapısı PROJENİN TARİFİ Proje ye Duyulan İhtiyaç Adana İlinde Hastane Planlaması Proje Alternatifleri Projenin Gerçekleşmemesi Durumu Proje Bileşenleri ve Tasarım Ana Hastane (AH) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (RH) Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (YGAPH) Diğer bileşenler Hastanelerin Tasarım Standartları Yangın Güvenliği Şehir Planlama ve Proje alanı yakınındaki Bileşenler İnşaat Genel Bakış İnşaat Malzemeleri Bertaraf Edilecek Hafriyat Toprağı Trafik ve Erişim Yönetimi İşgücü İşletme Sorumluluklar ve Organizasyonel Yönetim Trafik ve Erişim Yönetimi Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Güvenlik İşletme Aşamasında İşgücü ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLER VE ETKİ AZALTMA Genel Bakış Etkilerin ve Etki Azaltma Önlemlerinin Özeti Arazi Kullanımı ve İmar Jeoloji, Toprak lar ve Kirlenmiş Arazi Hidroloji ve Hidrojeoloji Malzeme Kaynakları ve Atıklar Hava Kalitesi Gürültü ve Titreşim Trafik Etkisi Teknik Olmayan Özet i Haziran 2014

3 3.2.8 Ekoloji Sosyo-ekonomi Toplum Sağlığı ve Güvenliği İşgücü ve Çalışma Koşulları PROJE ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Şikayet Süreci Teknik Olmayan Özet ii Haziran 2014

4 KISALTMALAR AAT AB ABB ADHMP AH ASKI CCTV CT ÇED ÇSED ÇSG ÇSGS ÇSYP ÇSYS ÇŞB dba DSİ EBRD EİH EN ESK FIs GIS HKDYY IBC ID IFC IK ILO ISO İSG KBA km KÖO kv m m 3 MRSA Atıksu Arıtma Tesisi Avrupa Birliği Adana Büyükşehir Belediyesi Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı Ana Hastane Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Kapalı Devre Kamera Sistemi Bilgisayarlı Tomografi Çevreel Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevre, Sağlık ve Güvenlik Çevre, Sağlık ve Güvenlik ve Sosyal Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı A Ağırlıklı Ses Düzeyi Devlet Su İşleri Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Enerji İletim Hattı Avrupa Normları Entegre Sağlık Kampusu Finans Kurumları Coğrafi Bilgi Sistemi Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetim Yönetmeliği Uluslararası Bina Kodu Kimlik Kartı Uluslararası Finans Kurumu İnsan Kaynakları Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Standardizasyon Kurumu İş Sağlığı ve Güvenliği Kilit Biyoçeşitlilik Alanı Kilometre Kamu Özel Ortaklığı Kilovolt Metre Metre Küp Metisilin-Dirençli Staphylococcus Aureus Teknik Olmayan Özet iii Haziran 2014

5 MW NFPA OG OHSAS OSİB ÖBA ÖKA PM PM 10 PR PS RFID RH SB STK TAEK TAYS TEİAŞ TOKİ TOÖ TPH WHO WWF YGAPH Megavat Amerikan Ulusal Yangından Korunma Derneği Resmi Gazete İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Sistemi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Önemli Bitki Alanı Önemli Kuş Alanı Partikül Madde 10 µm veya daha az çaplı partikül madde Performans Gereklilikleri Performans Standardı Telsiz Frekansı Tanımlama Sistemi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Sağlık Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşu Türk Atom Enerjisi Kurumu Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Türk Elektrik İletim A.Ş. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Teknik Olmayanı Özet Toplam Petrol Hidrokarbon Dünya Sağlık Örgütü Dünya Yaban Hayatı Fonu Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi Teknik Olmayan Özet iv Haziran 2014

6 1.0 GİRİŞ 1.1 Arkaplan Bu doküman Türkiye nin güneyinde bulunan Adana ilinin Yüreğir ilçesinde planlanan Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (ESK veya Proje) için Nihai Taslak Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporunun teknik olmayan özetidir. Proje Şekil 1-1 de gösterilen konumdaki m 2 lik alanda geliştirilecektir. Şekil 1-1: Proje nin konumu sarı gölgeli alan ve Proje sahasının sınırları sarı çizgilerle gösterilmektedir ADN PPP A.Ş., Sağlık Bakanlığı tarafından açılan Proje Yapım İşleri İle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi ihalesinin alınmasıyla birlikte bir Özel Amaçlı Kurum olarak kurulmuştur (Sağlık Bakanlığı ile yapılan Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) anlaşması). Proje sözleşmesi Sağlık Bakanlığı ve ADN PPP A.Ş. arasında 27 Haziran 2013 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme hükümleri uyarınca, ADN PPP A.Ş. 28 yıllık proje süresi boyunca ESK nın detaylı tasarımı, inşaatı, donanımının kurulması, finansmanı, işletimi ve bakımından sorumlu olacaktır. Bu süre 3 yıllık inşaat ve 25 yıllık işletme dönemini kapsayacaktır. Tıbbi hizmetlerin tedariği Sağlık Bakanlığı sorumluluğu altında olacaktır. 28 yıllık proje süresi sonunda ESK, Sağlık Bakanlığı na devredilecektir. Teknik Olmayan Özet 1 Haziran 2014

7 1.550 yatak kapasiteli olması planlanan Entegre Sağlık Kampüsü şu bileşenlerden oluşacaktır: yataklı Ana Hastane (AH), 150 yataklı Fiziki Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (RH) ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (YGAPH). Ana hastane iki adet Tam Teşekküllü Hastane (toplam 584 yataklı), 182 yataklı bir Onkoloji Hastanesi, 185 yataklı bir Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Hastalıklar Hastanesi, 349 yataklı bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve hastanelerin ortak Tanı ve Tedavi Merkezinden oluşacaktır. Sağlık kampüsleri bir bütün olarak uzman kadro, araştırma ve geliştirme laboratuvarları ve merkezleri, sosyal ve kültürel tesisler, otel, lojistik destek birimleri, yüksek seviyede ulaşım ve park olanakları, konaklama ve açık alan kullanımı ile çeşitli hastaneleri birleştiren sağlık kompleksleri olarak ele alınmaktadır. ADN PPP A.Ş. Proje gelişiminin finansmanı için çokuluslu finans kurumlarından kaynak arayışındadır; ve mevcut koşullarda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ile Proje hakkında görüşmektedir. Bu finans kurumlarının belirlediği gereklilikleri karşılayabilmek için ADN PPP A.Ş. ELC Grup Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş. (ELC) firmasını bu ÇSED çalışmasını gerçekleştirmek üzere görevlendirmiştir. ÇSED fiziksel, biyolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan bir projenin etkilerinin öngörülerek değerlendirildiği ve ardından projenin yapısı ve ölçeği ile bağlantılı olan olumsuz etkileri engellemek, azaltmak, iyileştirmek, dengelemek veya tazmin etmek için uygun etki azaltıcı tedbirlerin belirlendiği sistematik bir süreçtir. Bu doküman ESK Projesi için finans kurumlarının belirlediği gerekliliklere uygun bir yaklaşımla hazırlanan ÇSED raporundaki önemli noktaları ve bulguları özetlemektedir. 1.2 Ulusal ÇED Gereklilikleri Kısa bir süre öncesine dek, 2008 Türk Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) kapsamı dışında kalmaları nedeniyle, hastane projeleri için çevresel etki değerlendirme çalışmasının yapılması gerekli değildi. Revize edilmiş olan ÇED Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) uyarınca büyük hastane projeleri için (500 ve üzeri yatak kapasiteli) ÇED çalışmalarının yapılması zorunlu kılınmıştır. ÇSED paydaş katılım sürecinin bir parçası olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile yapılan yazışmalarda, hastane projeleri için ÇED çalışmasının yapılması koşulu şu şekilde ifade edilmiştir: Hastane projelerinin ihale sürecinin kamu yatırım programı kapsamına dâhil edildiğinin ve bu sürecin, yeni ÇED Yönetmeliği nin yürürlüğe girme tarihinden önce tamamlandığının belgelenmesi hâlinde, söz konusu hastane projelerinin yeni ÇED Yönetmeliği nden muaf tutulmaları uygun olacaktır. Gerekli Proje ve ihale süreci bilgilerinin sağlanması yönünde ADN PPP A.Ş. ile ÇŞB arasında gerçekleştirilen daha sonraki yazışmaların bir sonucu olarak, ÇŞB, yeni ÇED Yönetmelik hükümlerinin Proje için uygulanabilir olmadığını belirten resmi bir yazı göndermiştir. Yukarıda ifade edilen ana hastane bileşenlerine ek olarak, 8.6 MW ısıl girdili bir trijenerasyon santralı Proje kapsamında yardımcı tesis olarak inşa edilecektir. ÇED Yönetmeliği uyarınca bir ÇED çalışmasını gerekli kılan eşik değer 20 MW olduğundan, trijenerasyon santralı da ÇED gerekliliğinden muaf tutulacaktır. Teknik Olmayan Özet 2 Haziran 2014

8 1.3 ÇSED Gereklilikleri ADN PPP A.Ş. Proje nin finanse edilmesi amacı ile, Proje nin potansiyel çevresel ve sosyal etki ve risklerinin tanımlanması ve Proje nin yapısına ve ölçeğine uygun etki azaltma tedbirlerinin geliştirilmesi için bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışmasını zorunlu kılan uluslararası kredi kuruluşları ile irtibata geçmiştir. Etki azaltma tedbirleri Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı nda (ÇSYP) da yer almalıdır. ÇSED Raporu ve ÇSYP, Proje nin çevresel ve sosyal değerlendirmesinde kredi kuruluşlarının kararına bir temel oluşturacaktır. ÇSED çalışması aşağıdaki uluslararası standartların koşullarını karşılayacak şekilde gerçekleştirilmiştir: Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik hakkında Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Performans Standartları (1 Ocak 2012) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Performans Gereklilikleri (Mayıs 2008) IFC Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuz İlkeleri (30 Nisan 2007) IFC Sağlık Merkezleri için Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuz İlkeleri (30 Nisan 2007) EBRD Sağlık Hizmetleri ve Klinik Atık Bertarafı hakkında Alt Sektörel Çevresel ve Sosyal Kılavuz İlkeler (Ekim 2009) Bu standartlara ek olarak, Proje, Türk çevre ve sosyal mevzuatı ile uyumlu olmalıdır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nın belirlediği gereklilikler uyarınca ilgili Avrupa Birliği (AB) Direktifleri de Proje için geçerlidir. Proje ile ilgili olabilecek önemli AB Direktifleri nin kısa açıklamaları eşliğinde, düzenleyici bir çerçevede derlenen yürürlükteki ulusal kanunlar ve yönetmelikler Ek B de verilmektedir. ÇSED Raporu Projenin inşaat ve işletme faaliyetleri ile ilintili olan potansiyel çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesine dair bulguları detaylı bir şekilde ele almaktadır. Bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) vasıtasıyla, tanımlanmış etkilerin engellenmesi veya azaltılması ya da belirlenmiş gerekliliklere uygunluğun izlenmesi için uygulanması gereken tedbirler tanımlanmaktadır. ÇSED nin önemli bulguları ve ÇSYP ile belirlenen tedbirler bu özet raporun 4. Bölümünde sunulmaktadır. Bunlara ek olarak, Proje için bir Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) da hazırlanmıştır. 1.4 Paydaş Katılımı Paydaş katılımı; Proje den etkilenecek ve/veya Proje ile ilgilenen bireylere, gruplara veya kuruluşlara, etki azaltma tedbirlerinin değerlendirilmesi ve tanımlanması sürecinde dikkate alınacak şekilde, Proje hakkındaki görüş ve endişelerini ifade etmek için bir fırsat sunmayı amaçlayan, ÇSED sürecinin ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. ÇSED çalışması; etkilerin değerlendirilmesi sürecinde ve etki azaltma tedbirlerinin tanımlanması için, kamusal ve/veya diğer kuruluşlarca ifade edilen görüşlerin/endişelerin göz önünde bulundurulabilmesi için, müzakere faaliyetlerini kapsam belirleme aşamasında başlatmıştır. ÇSED çalışması sırasında paydaşlarla sistematik bir iletişim kurulabilmesi için bağımsız bir Paydaş Katılım Planı geliştirilmiştir. Ulusal, bölgesel ve ilçe düzeyinde kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları (STKlar) ile yerel topluluklardan ilgili paydaşlar tanımlanmıştır. 8 Kasım 2013 tarihinde Yüreğir İlçesinde bir halkın katılımı toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı planlanan tarihten on üç gün önce, 26 Ekim 2013 tarihinde bir ulusal ve iki yerel gazetede ilan edilmiş ve 1 Kasım 2013 tarihinde ilan aynı gazetelerde tekrar yayınlanmıştır. Paydaşlarla müzakerelerde kullanılan ana iletişim yöntem ve mekanizmalarına şunlar dahildir: Teknik Olmayan Özet 3 Haziran 2014

9 Kapsam belirleme aşamasında Proje doküman ve broşürleri aracılığıyla Proje ve olası etkileri hakkında paydaşlara sunulan bilgiler Belirlenmiş kamu yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler Proje alanında belirlenmiş muhtarlar ve tesislerle yüz yüze görüşmeler Halkın katılımı toplantısı Yerel gazeteler (halkın katılımı toplantısının duyuruları için) Proje websitesi (Proje hakkında bilgi sağlamak için) Bazı hükümet yetkililerinden, STK lardan ve halktan alınan yanıtlar/görüşler bir paydaş kayıt dokümanında derlenmiştir. Elektronik posta ile görüşlerin alınabilmesi için ÇSED çalışması boyunca kullanılacak olan projeye özel bir elektronik posta adresi oluşturulmuştur. Ayrıca, Proje Bilgi Dokümanı, Proje Bilgilendirme Broşürü ve Görüş/Şikayet Formunun kamuya duyurulduğu projeye özel bir websitesi (http://pppadanahastanesi.com/) kurulmuştur. Paydaşlar tarafından gündeme getirilen önemli konu başlıkları aşağıda sunulmaktadır: Hükümet yetkilileriyle yapılan yüz yüze görüşmeler Proje için Türkçe bir ÇED e ihtiyaç duyulup duyulmadığının açıklığa kavuşturulması Proje nin konumu için düşünülen alternatif sahalar Proje yakınlarında istasyonu olacak şekilde planlanan hafif raylı sistem Her iki tarafın da (Sağlık Bakanlığı ve Özel Amaçlı Kurum) en iyi bildikleri konuda en yüksek kalitede hizmet verebilmeye odaklanabilmeleri için sağlık kampüslerinin kurulması gereksinimi Muhtarlarla yapılan yüz yüze görüşmeler İnşaat sırasında oluşacak toz ve gürültü emisyonları İnşaat ve işletme aşamalarında artacak olan trafik yükü Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (YGAPH) hakkında daha fazla bilgi alma talebi Hasta yakınlarının konaklaması için tesis ihtiyacı İş olanakları, sağlık hizmetlerine kolay erişim ve arsa fiyatlarında ve kiralarda artış dahil olmak üzere pozitif etkiler Tesislerle yapılan yüz yüze görüşmeler İnşaat sırasında oluşacak toz ve gürültü emisyonları İnşaat ve işletme aşamalarında artacak olan trafik yükü Hükümet yetkililerinden alınan yazılı yanıtlar Proje nin Türkiye ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında kalması için Proje ihale sürecinin tamamlandığına ilişkin dokümantasyon Atık yönetimi ve bertaraf uygulamaları Sağlık kampüsü içinde atıkların taşınması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyum Sağlık kampüsü içinde özel üniteler (madde bağımlılığı ünitesi gibi) ve özel tedavi yöntemleri (diş tedavisi sırasında küçük çocuklara uygulanan sedasyon yöntemleri gibi) bulunmasına ilişkin öneriler Sağlık kampüsünde ağız ve diş sağlığı merkezi, konaklamaya yönelik bina ve hizmetler, ibadethane, tıbbi tedarik merkezleri gibi yerlerin bulunması Teknik Olmayan Özet 4 Haziran 2014

10 Sivil toplum kuruluşları Kan tedariği için altyapı kurulması ihtiyacı Afet durumunda acil tıbbi müdahale için proje konumunun uygun olması İstihdam olanakları Halk Erişim zorlukları ve Proje den kaynaklı trafik yükünde artış Proje nin finansmanı ve işletme aşamasında hastane masrafları Potansiyel hastane kapanmaları 1.5 Rapor Yapısı Rapor şu şekilde yapılandırılmıştır: Proje Tanımı Çevresel ve Sosyal Etkiler ve Etkilerin Azaltılması Proje nin Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi ÇSED Raporu nun tamamına ve ilgili dokümanlara aşağıdaki Proje Web sitesinden erişilebilir: Teknik Olmayan Özet 5 Haziran 2014

11 2.0 PROJENİN TARİFİ 2.1 Proje ye Duyulan İhtiyaç Mevcut Koşullar Akdeniz Bölgesi nde bulunan Adana ilinin nüfusu (2012 verileri) ve yüzölçümü de km 2 dir. Adana ili, komşusu olan illerden Mersin e 85 km, Osmaniye ye 99 km, Hatay a 188 km, Niğde ye 192 km ve Kayseri ye 319 km uzaklıktadır. Çevre illerden Adana iline her gün yüksek miktarda nüfus akışı gerçekleşmektedir. Merkezi yerleşimine bağlı olarak Adana ilinde hâlihazırda hem Adana da yaşayan hem de komşu iller ve daha uzaktaki başka illerden gelen insanlara sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Bunun yanısıra hasta muayene oranının her yıl daha da arttığının altı çizilmektedir. Adana ilinde artan nüfusa paralel olarak sağlık hizmetleri ihtiyacı da artmaktadır.halihazırda, Adana ilinde Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren 11 devlet hastanesi, 1 psikiyatri (ruh sağlığı ve hastalıkları) hastanesi, 149 aile sağlığı merkezi, 31 acil servis, 1 ağız ve diş sağlığı merkezi, 3 ana ve çocuk sağlığı ve aile planlama merkezi, 1 halk sağlığı laboratuvarı ve 4 verem savaş dispanseri bulunmaktadır. Hastanelerdeki doluluk oranı, hasta tedavilerinde gecikmelere yol açacak şekilde birçok klinikte, tam doluluk oranınını aşmaktadır. Adana ilinde son yılarda kişi başına düşen yatak sayısı artış gösterse de, bu değer dünya ve Avrupa Birliği değerleri ile karşılaştırıldığında halen düşüktür. Hastanelerin çoğu Adana il merkezindeki yüksek nüfus ve Adana ilinin bölgedeki diğer illere hizmet sunuyor olması nedeniyle Adana il merkezinde yer almaktadır. Bu hastaneler, hâlihazırda yeterince sıkışık olan alanlarını fiziksel olarak genişletme olanağına sahip değildir. Bu hastanelerde yeterli park ve yeşil alan bulunmamaktadır. Adana il merkezinde yer alan bu hastanelerde tıbbi cihaz ve ekipman teknolojisini değiştirip geliştirmeyi destekleyici uygun alanlar bulunmamaktadır. Ayrıca, hastaneler çok eski olduğu için mevcut fiziksel yapıları etkin biçimde tamir etmek ve yenilemek de oldukça zordur. Yenileme girişimi, neredeyse yeni bir hastanenin yatırım maliyeti kadar yüksek maliyetlere neden olacaktır. Bunun yanısıra, ameliyat odası, yoğun bakım, acil müdahale, laboratuvar, görüntüleme merkezi, poliklinik gibi hizmet birimleri fiziksel yapı ve donanım açısından hastane standartlarını karşılamamaktadır. Adana il merkezindeki hastanelerin sadece dört tanesinde yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Türkiye genelinde ve Adana ilindeki bu açığın kapatılması için, yeni sağlık yatırımlarının gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanelerine Duyulan İhtiyaç Artan nüfus, gelişen teknoloji, sağlık kavramına bakış açısındaki değişiklikler ve insanların beklentileri toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarında değişikliklere neden olmaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç da ülkedeki büyüyen yaşlı nüfus ve yüksek orandaki trafik ve iş kazalarına bağlı olarak artmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye de aktif rehabilitasyon hizmetleri sunmak için mevcut yatak kapasitesi halen yetersizdir. Mevcut Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri Ankara ve İstanbul gibi büyük illerde bulunmaktadır ve bu durum da hasta ve hasta yakınlarının bu illere seyahat etmesini gerektirmektedir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri, insanların kendi illerinde veya yakın Teknik Olmayan Özet 6 Haziran 2014

12 bölgelerde bu hizmetlere erişim sağlayabilmeleri amacıyla planlanmaktadır; böylelikle tedavi masrafları azaltılacak ve büyük şehirlerdeki hastanelerde hasta yığılmaları engellenecektir. Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanelerine Duyulan İhtiyaç Mevcut koşullarda Türkiye de adli psikiyatri hastaneleri bulunmamaktadır. Türkiye de Sağlık Bakanlığı sorumluluğu altında psikiyatri (ruh sağlığı ve hastalıkları) hastanesi olarak hizmet veren 8 hastane bulunmaktadır (bunların ikisi İstanbul da ve diğerleri Manisa, Bolu, Samsun, Adana, Elazığ ve Trabzon illerinde olmak üzere). Kendi illerinde teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri alamayan hastalar, illerinden sorumlu olan ilgili bölge hastanelerine sevk edilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı ( ) uyarınca 16 ilde toplam 2000 yatak kapasitesine sahip yüksek güvenlikli adli psikiyatrik hastane ve 5 ilde tututklular için psikiyatri yatak kapasitesi olan toplam 350 yataklı psikiyatri hastanesi kurulmasına karar verilmiştir. Adana ESK 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatrik Hastane ile sağlık hizmetlerine katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki koşullar dikkate alındığında, mevcut hastanelerin gerekli kalitede hizmet veremediği görülmektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastaneleriyle, Adana ESK mevcut sağlık hizmetlerine bir veya iki yataklı odalardan oluşan yatak kapasitesiyle katkı sağlayacaktır. 2.2 Adana İlinde Hastane Planlaması Yukarıdaki kısımlarda açıklandığı şekilde, Türkiye genelinde ve Adana İlinde yeni sağlık altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Hastalara gerekli sağlık hizmetlerini sağlayabilmek amacı ile Haziran 2011 tarihli Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisi Planlama Rehberi Özet Kitapçığında belirtildiği üzere Türkiye de tanımlı tüm bölgeler için Sağlık Bakanlığı tarafından planlama yapılmıştır. Bu kılavuza göre; Adana ESK nın planlanmasına uygun olarak, yeni hastane inşaatlarını da kapsayacak şekilde Adana ili için planlamalar yapılmıştır. Ancak, Adana ESK hizmete alındığında mevcut hastanelerin potansiyel kapatılma durumlarına ilişkin özel bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca,, mevcut hastanelerin kapatılma potansiyeline ilişkin güncel planların anlaşılması için ÇSED müzakere sürecinin bir parçası olarak Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmıştır. Bu müzakereler ışığında, bu aşamada bölgedeki bir hastanenin veya hastanelerin kapatılıp kapatılmayacağı veya mevcut hastaneler için yeni düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı (yatak kapasitesini azaltarak veya bazı üniteleri revize ederek) net değildir. Görüşülen yetkililer görüşmeler sırasında bu hususların ancak uzun vadede tanımlanabileceğini belirtmişlerdir. Proje için hazırlanan ÇSEP potansiyel hastane kapanışlarının ve uygulanabilir hallerde, personelin yeniden atanması ve personel azaltımına yönelik etki azaltma planlarının izlenmesinin sürdürülmesi için özel eylem bir eylem planı tanımlamaktadır. 2.3 Proje Alternatifleri Projenin Gerçekleşmemesi Durumu Projesiz senaryo Proje nin geliştirilmemesi durumunu değerlendirmektedir. Sonuç olarak, sağlık hizmetleri sistemi alanında hiç yeni yatırım yapılmayacak ve daha iyi kalitede sağlık hizmeti sağlanmayacaktır. Adana ilinde yeterli yatak kapasitesine sahip gelişmiş ve modern sağlık hizmeti merkezlerine yönelik talebe dayanarak Türkiye genelinde sağlık hizmeti planlaması gereksinim ve hedeflerini karşılamak için Proje uygulanmalıdır. Teknik Olmayan Özet 7 Haziran 2014

13 Proje Sahası Alternatifleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler ışığında, Adana ESK için farklı saha yerleşimleri değerlendirilmiştir. Görüşmeler ÇSED paydaş katılım sürecinin bir parçası olarak yürütülmüştür. Belediye Başkanı, Adana Büyükşehir Belediyesinin (ABB) Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen saha seçim sürecine dâhil olduğunu bildirmiştir. Yüreğir ilçesinde Projenin mevcut konumu, 1) sahanın diğer alternatiflere kıyasla taşıtla, yaya olarak ve diğer araçlarla kolay erişilebilir olması; 2) arazinin topografya/geometrisinin ESK inşaatı için daha uygun olması; 3) otopark ve açık alan kullanımı için arazinin yeterince geniş olması; 4) sahanın sağlık kampüsü haricinde diğer tesislerin inşası için de uygun olması; 5) sahanın çevredeki diğer sağlık tesisleri ile koordinasyon potansiyeline sahip olması; 6) sahanın Hazine arazisi olması gibi nedenlerle seçilmiştir. Resmi yazıya göre, seçilen saha imar planlarında da Sağlık Tesisi Alanı olarak tahsis edilmiştir. Belediye Başkanı, ayrıca, Yüreğir İlçesi nde seçilen sahanın otoyol ve havaalanına yakınlığı nedeni ile erişilebilirlik açısından iyi bir konuma sahip olduğunu, ESK alanı yakınında planlanan yonca kavşağın ESK ya daha kolay erişim açısından olumlu bir çözüm sunacağını ve alanda tıkanıklığı önleyeceğini belirtmiştir. Ayrıca, ESK ya çok yakın güzergâhı olan bir metro projesi de hâlihazırda planlanmaktadır. 2.4 Proje Bileşenleri ve Tasarım Proje üç hastaneden oluşan toplam yatak kapasiteli entegre bir sağlık kampüsünün geliştirilmesinden oluşmaktadır. Bunlar yataklı Ana Hastane (AH), 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (RH) ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAPH) Hastanesidir (YGAPH). Bu hastanelere ek olarak, sağlık destek tesisleri için bir ticari alan, bir adet teknik ünite binası, bir helikopter pisti ve bir adet trijenerasyon tesisi yer alacaktır. Hastaneler ve diğer birimlerin yerleşim planları Şekil 2-1 ve Şekil 2-2 de gösterilmektedir. Şekil 2-1: Hastane bileşenleri yerleşim planı ve görüntüsü Teknik Olmayan Özet 8 Haziran 2014

14 Şekil 2-2: Hastanelerin yerleşim planı Ana Hastane (AH) Ana Hastane, ortak bir Tanı ve Tedavi Merkezi ni çevreleyen dört adet yüksek bina bloğundan oluşmaktadır. Bu dört yüksek blokta toplam yatak kapasiteli olacak şekilde, aşağıdaki hastaneler yer alacaktır: 182 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi & 185 yatak kapasiteli Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesi 349 yatak kapasiteli Kadın / Doğum & Çocuk Hatalıkları Hastanesi 285 yatak kapasiteli Tam Teşekküllü Hastane 299 yatak kapasiteli Tam Teşekküllü Hastane Tanı ve Tedavi bölümünde anjiyografi ünitesi, günübirlik cerrahi odaları, robot ilaç dağıtım ünitesi, total parenteral nutrisyon ünitesi, genetik hastalıklar merkezi, ileri patoloji ünitesi, talasemi laboratuvarı, hiperbarik tedavi ünitesi (basınç odası), in-vitro fertilizasyon (tüp bebek) ünitesi, kan nakli merkezi, radyoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, kemoterapi, acil servis, endoskopi, Teknik Olmayan Özet 9 Haziran 2014

15 ameliyathaneler, ameliyat öncesi/sonrası odaları, sterilizasyon ünitesi ve hemodiyaliz ünitesi yer almaktadır. Bunlara ek olarak 38 adet poliklinik bulunacaktır Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (RH) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 150 yatak kapasiteli olacaktır. Tanı ve Tedavi ünitelerinde yataklı hasta tedavi alanları, radyoloji, protez ortez laboratuvarı, 25 yataklı rehabilitasyon akut tedavi, 20 hekim odası modülü, yürüme analiz laboratuvarı, fiziko-terapi, diyet, omurilik hasarı rehabilitasyonu, travmatik beyin hasarı, kamuya açık rehabilitasyon alanları ve rehabilitasyon destek alanları yer alacaktır Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (YGAPH) Yüksek Güvenlikli Adli Tıp Psikiyatri Hastanesi 100 yatak kapasiteli (Şekil 2-3) olacaktır. Aşağıda açıklandığı gibi, cinsiyet ve farklı güvenlik seviyelerine göre düzenlenen kliniklerden oluşan farklı yataklı bölümler içerecektir: Ergen güvenliği servisi (çoğunluğu madde bağımlısı olan 14 ila 18 yaş arasındaki çocukların rehabilitasyon ve tedavisi için) Psikiyatrik hükümlü servisi Yüksek güvenlikli psikiyatri servisi Orta seviye güvenlikli psikiyatri servisi Düşük güvenlikli Psikiyatri servisi Şekil 2-3: 100-yatak kapasiteli YGAPH nin genel yerleşim planı (Kaynak: Türkiye Adli Psikiyatri Hastanesi (Yatan Hasta Kliniği) Örnek Tasarımı Proje Özeti, Türkiye Sağlık Bakanlığı, Kamu Özel Ortaklığı Programı) Diğer bileşenler Adana ESK kapsamında, eczane, doktor ofisleri, göz hastanesi, günlük kemoterapi ve sağlık oteli gibi sağlık destek tesislerini de içerecek şekilde planlanan ticari alanlar da bulunmaktadır. Ticari alanların planlanması hâlihazırda devam etmekte olup, ticari alanlarda hangi ünitelerin yer alacağı tasarım ilerledikçe netlik kazanacaktır. Ticari alanlarda, ticari amaçlı alışveriş merkezleri yer almayacaktır. Buna ilaveten, kampüste zemin katına bir trijenerasyon sistemi kurulacak bir teknik ünite binası da bulunacaktır. Teknik ünite binasının ayrıca bir bodrum katı da olacaktır. Teknik bina tasarımı halihazırda devam etmektedir. Teknik Olmayan Özet 10 Haziran 2014

16 Ana hastane binasının tepesinde (Kule 2 de) Kaza ve Acil Durum Müdahale Bölümü ne ve Yanık Ünitesine doğrudan ve dikey olarak bağlanan bir helikopter pisti yer alacaktır. Helikopter pisti doğrudan Sağlık Bakanlığına bağlı ambülans helikopterlerine hizmet verecektir. Mevcut koşullarda Adana ili için Sağlık Bakanlığı tarafından atanmış bir adet ambülans helikopteri mevcuttur Hastanelerin Tasarım Standartları Hastanelerin tasarımı en az aşağıdaki standartları karşılayacaktır: Sağlık Bakanlığı, İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Mevcut ve Yeni Sağlık Merkezlerinde Karşılanması Gereken Asgari Teknik Standartlar hakkında Genelge (son güncelleme: ) Sağlık Bakanlığı, İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standardı 2010 Kılavuzu, Aşağıdaki teknik şartnameleri içeren ve ihale sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen Sağlık Bakanlığı, KÖO Programı, Adana Sağlık Kampüsü, Teknik Şartnamesi : o Bölüm 1: Mimari ve İnşaat Çalışmaları için Teknik Şartname Proje nin konsept tasarımında ve inşaat çalışmalarında uyulması gereken teknik spesifikasyonları belirler o Bölüm 2: Mekanik ve Sıhhi Tesisat Teknik Şartnamesi o Bölüm 3: Elektrik Teknik Şartnamesi Yangın Güvenliği Sağlık tesisleri kamuya açık alanlar oldukları için can güvenliği ve yangın emniyeti risklerine maruz kalmaktadırlar. ESK, Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi gazete) hükümlerine uygun olarak tasarlanmaktadır. Teknik Şartname de, ayrıca, yangından korunma ile ilgili olarak aşağıdakileri kapsayacak şekilde tasarıma entegre edilmesi öngörülen şu gereklilikler de yer almaktadır: Bölmelere ayırma: Katlar ve bölümler arasında yangın için ayrılmış olan bölmeler yangına 1 saat (60 dakika) süreyle dayanıklılık standardına uygun inşa edilecektir. Alt bölmeler ve tanımlı yangın tehlikesine sahip odalar da yangına yarım saat (30 dakika) süreyle dayanıklı olacak şekilde inşa edilecektir. Yerel kanun ve düzenlemelere uygunluğu teyit etmek için yangın bölmeleri tasarım süreci boyunca yerel makamlar tarafından incelenecektir. Nihai bölmelere ayırma yöntemi bölgesel yangın söndürme prensiplerini temsil edecektir. Dolgu malzemesi: Bölme duvarlarında ve zeminlerindeki küçük boşluklar servislere geçişin engellenmesi için yangına dayanıklı sızdırmaz malzemeyle doldurulacaktır. Duman Engelleri: Bölme zemin ve duvarları arasında, yangın bölmesinden servislere duman girişini engelleyecek şekilde Taşyünü (Rockwool) gibi tescilli mineral yünü ürünler kullanılacaktır. Yukarıdakilere ek olarak, Teknik Şartname uyarınca Türkiye kanunlarına ve yerel yönetmeliklere göre hastanelerde Yangın Söndürme Sistemleri kurulacak ve Yangın Alarm Sistemi NFPA72 ve yerel kanunlar uyarınca tasarlanıp kurulacaktır. ADN PPP A.Ş. gerekli can güvenliği ve yangın emniyeti tasarım kriterlerinin belirlenmesi amacı ile bir yangın danışma şirketi görevlendirmiştir. ADN PPP A.Ş. tarafından belirtilmiş olduğu gibi, Adana ESK nın tüm tasarım, inşaat ve işletim faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti nin Binaların Yangından Teknik Olmayan Özet 11 Haziran 2014

17 Korunması hakkında Yönetmeliği ne ve Türk ve Avrupa (EN) standartlarına göre gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, yerel standartların yeterince detaylı olmaması ve eksik kalması halinde, uluslararası kabul edilmiş can güvenliği ve yangın emniyeti standartları (NFPA standartları, IBC Kodları ve EN standartları) uygulanacaktır. Bu nedenle, mevzuat açısından yetersiz kalınan hususların belirlenmesi ve bu hususların uluslararası standartlara göre tasarıma entegre edilebilmesi için ADN PPP A.Ş. tarafından can güvenliği ve yangın emniyetine ilişkin ilgili Türk mevzuat gerekliliklerinin uluslararası standartlarla bir eşleştirmesi yapılacaktır. 2.5 Şehir Planlama ve Proje alanı yakınındaki Bileşenler Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Proje sahasını kapsayacak şekilde hazırlanmış ve Proje sahasının Sağlık Tesisi Alanı olarak gösterilmiş olduğu bir imar planı mevcuttur. Proje sahasının yakınlarında, proje sahası etrafındaki genel planlamanın anlaşılması için açıklanması gereken iki önemli bileşen bulunmaktadır. Bu bileşenlerden biri Adana ilinde kentsel dönüşüm projelerinin genel çerçevesinin bir parçası olan planlı gecekondu yıkımlarıdır. İkinci bileşen ise ulaşımla ilgilidir; Adana ilinde ulaşım altyapısı ve toplu taşımacılığın iyileştirilmesi çalışmalarının bir parçası olarak Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan yonca kavşak projesi ve metro hattı genişletme projesini kapsamaktadır. Tüm bu bileşenler imar planlarında yer almakta olup, kamu makamlarının yetkisi dâhilindedir ve proje kapsamının dışındadır. 2.6 İnşaat Genel Bakış Proje nin planlanması halen devam etmektedir. İnşaat faaliyetlerine 2014 yılının son çeyreğinde başlanması planlanmakta olup, bu faaliyetlerin 36 ay süreceği öngörülmektedir. Geçici inşaat programı Tablo 2-1 de verilmiştir. Tablo 2-1: Geçici inşaat programı 1. Yıl 2. yıl 3. yıl Üstlenilecek işler 1. çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4.Çeyrek 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Altyapı ve Mobilizasyon Uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylanması Ana Hastane İnşaatı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin İnşaatı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinin İnşaatı Teknik Ünite İnşaatı Altyapı Çalışmaları Otomasyon ve Donanım İşleri Peyzaj ve Arazi Islahı Test ve Hizmete Alma Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon İnşaat sahası tesisleri (ofisler, işçi ve ailelerinin konaklaması için yapılar, kafeterya, işçi ve mühendisler için dinlenme alanları, revir, atölye, malzeme depolama alanları da dahil) Proje sahası içerisinde bulunacaktır. Toplam bina sayısı kişilik kapasitesi ile 36'dır. Tüm şantiye tesisleri Türk ve Kredi Kuruluşları nın ÇSG standartları, teknik şartname ve yönetmeliklerine göre inşa edilecektir. İnşaat Teknik Olmayan Özet 12 Haziran 2014

18 alanı tel çitlerle çevrilecektir. Şantiyeye giren taşıtların kontrol edilmesi için giriş ve çıkış kapıları bulunacaktır. İnşaat faaliyetleri sırasında patlatma çalışması yapılmayacaktır İnşaat Malzemeleri Proje için ihtiyaç duyulan inşaat malzemeleri tedarikçilerden sahaya karayolu aracılığı ile taşınacak olan hazır beton, agrega, demir, asfalttır. Adana daki inşaat sektörünün büyüklüğü göz önüne alındığında, tüm malzemelerin mevcut piyasadan sağlanamayacağı düşünülmektedir. Gerek duyulduğu takdirde, getirilen malzemelerin çevreye rahatsızlık verme ve yağmurla akma potansiyeline karşılık, sahada geçici depolama alanları belirlenecektir. İnşaat sırasında beton tesisi kurulumu planlanmamaktadır. Yüklenici tarafından ariyet sahası veya taşocağı işletilmeyecektir. Çeşitli türlerde araç ve makineler mümkün olduğu ölçüde yerel tedarikçilerden temin edilecektir Bertaraf Edilecek Hafriyat Toprağı Kazı çalışmalarında, saha dışında bertaraf edilmesi gerekecek yaklaşık m 3 hafriyat atığı çıkması beklenmektedir. Hafriyat toprağı yeniden kullanılmayacak ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkım Atıklarının Kontrolü hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) uyarınca derhâl Yüreğir Belediyesi ve/veya Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan saha dışı alanlara taşınacaktır Trafik ve Erişim Yönetimi Proje sahası E-90 karayoluna yakın ve şehirle Çukurova Üniversitesi ni birbirine bağlayan Dr. Mithat Özsan Bulvarı na bitişiktir. E-90 karayolu ve Dr. Mithat Özsan Bulvarı inşaat malzemelerinin ve hafriyat toprağının taşınması için inşaat süresince kullanılacaktır. E-90 karayolu 3x3 ve Dr. Mithat Özsan Bulvarı da 2x2 şeritlidir. İnşaat süresince yeni bir yol açılmasına gerek görülmemektedir İşgücü İnşaat aşamasında öngörülen azami işgücü kişidir. İşgücü mümkün olduğunca yerel halktan ve yerel alt yüklenicilerden sağlanacaktır. Sahada konaklaması gereken bu çalışanlar için prefabrik tesisler kurulacaktır. 2.7 İşletme Sorumluluklar ve Organizasyonel Yönetim İşletme aşamasında Adana ESK nın yönetimi Sağlık Bakanlığı ve ADN PPP A.Ş. tarafından paylaşılacaktır. Sağlık Bakanlığı doktor ve sağlık destek personelinin sağlanmasından sorumlu olacak ve klinik hastane faaliyetlerinin genel yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan idari personel tarafından yürütülecektir. Sağlık Bakanlığı nın atadığı idari personel ADN PPP A.Ş. nin aşağıda açıklanan sorumlulukları dışındaki konulardan sorumlu olacaktır. Doktor ve sağlık destek personelinin dışındaki personel ADN PPP A.Ş. tarafından sağlanacaktır. ADN PPP A.Ş. aşağıda listelendiği şekilde mecburi hizmetler (P1) ve opsiyonel hizmetler (P2) şeklinde sınıflandırılan hizmetlerin yönetiminden sorumlu olacaktır: P1 Mecburi hizmetlerin arasında bina ve arazi hizmetleri, olağandışı bakım ve tamir, ortak hizmetlerin yönetimi, dekorasyon hizmetleri, zemin ve bahçe bakımı ve diğer tıbbi destek hizmetleri yer almaktadır. Teknik Olmayan Özet 13 Haziran 2014

19 P2 Opsiyonel hizmetler arasında haşere ile mücadele, otopark, temizlik, hastane bilgi yönetim sisteminin uygulanması ve işletimi, güvenlik, hasta/danışma/resepsiyon/taşıma hizmetleri için rehberlik ve refakat, çamaşırhane, gıda ve atık yönetimi gibi tıbbi olmayan hizmetler ile laboratuvar, görüntüleme, sterilizasyon ve dezenfeksiyon ve rehabilitasyon gibi tıbbi destek hizmetler yer almaktadır Trafik ve Erişim Yönetimi İşletim süresi boyunca ESK yı günde yaklaşık ilâ kişinin ziyaret etmesi öngörülmektedir. Hâlihazırda, ESK sahasına erişim için ulaşım sistemi halk otobüslerinden oluşmaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesi imar planına ESK sahasına yakın bir yonca kavşak inşaatı ile ESK sahasına yakın bir istasyonu olacak şekilde mevcut metro hattı genişletme çalışmalarını dahil etmiştir. Yonca kavşak ve metro hattı genişletme çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmemektedir ancak faaliyete geçtiklerinde, her ikisi de ESK ya erişimi kolaylaştıracak ve ayrıca sahadaki potansiyel trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracaktır. Mevcut durumu ve ileride ortaya çıkacak olan koşulları detaylı olarak anlayabilmek amacı ile ADN PPP A.Ş. ESK sahasında gerekli trafik düzenlemelerini belirleyecek bir trafik değerlendirme çalışması yürütmek üzere bir trafik danışmanı görevlendirmiştir. Trafik değerlendirme çalışmasının 2014 yılı Eylül ayının ortasında tamamlanması beklenmektedir Trafik çalışması tamamlandığında, 1) ESK içerisinde ve çevresindeki araç hareketlerini kontrol etmek ve 2) yerleşim alanları ve diğer yol kullanıcıları üzerindeki etkileri önlemek ve en aza indirmek için ADN PPP A.Ş. tarafından bir Trafik Yönetim Planı geliştirilecektir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale ESK için belirlenecek olan Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi nin bir parçası olarak işletme aşamasından önce ADN PPP A.Ş. tarafından bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP) hazırlanacaktır. ADHMP iş kazaları, yangın, yakıt ve kimyasal sızıntısı, sel ve deprem gibi doğal afet vb konuları içerecektir. ADHMP her tür kaza / afet için YGAPH yi detaylı olarak ele alacaktır Güvenlik ESK da CCTV kameraları, Erişim Kontrol Sistemi, İzinsiz Giriş Tespit Sistemi ve Telsiz Frekans Tanımlama Sistemi (RFID) nden oluşan bir elektronik güvenlik sistemi kurulacaktır. CCTV kameraları dış girişlerde, ana giriş lobilerinde, asansör lobilerinde, otoparklarda, yükleme iskelelerinde, eczanelerde, servis koridorlarında ve malzeme depolama alanlarında bulunacaktır. Tesisin tüm kullanıcılarına girişlerini kolaylaştırmak için fotoğraflı kimlik kartları (ID) verilecektir. Erişim kontrol sistemine bağlı olan bu kimlik kartları kısıtlandırılmış alanlara giriş için kullanılacaktır. Ana Hastanedeki tutuklu koğuşunun güvenliği Jandarma nın sorumluluğu altında olacaktır. YGAPH nin güvenliği de Jandarma tarafından yönetilecektir. Bununla birlikte, ADN PPP A.Ş. tarafından da belirtildiği gibi bu konu proje geliştirme aşamasında daha detaylı olarak ele alınacaktır İşletme Aşamasında İşgücü İşletme aşamasındaki işgücü ihtiyacının toplamda kişi olacağı, bunun ünün Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek sağlık hizmeti personelinden ve inin ADN PPP A.Ş. Teknik Olmayan Özet 14 Haziran 2014

20 tarafından istihdam edilecek hizmet personelinden oluşacağı öngörülmektedir. İşgücü mümkün olduğunca yerel kaynaklardan temin edilecektir. Şantiyede barınma ihtiyacı olacak çalışanlar için uygun prefabrik tesisler sağlanacaktır. Teknik Olmayan Özet 15 Haziran 2014

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ 18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ Bu bölüm, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesinin etki alanı ( Proje Alanı ) içerisinde ya da yakınlarında geliştirilmekte olan, tespit edilmiş önemli başka projelerle

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

erlendirmesi Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek Taslak Rapor ubat www.erm.com

erlendirmesi Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek Taslak Rapor ubat www.erm.com erlendirmesi Taslak Rapor ubat www.erm.com Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek TASLAK Denizli DGKÇŞ ERM GmbH Frankfurt Siemensstrasse 9 D-63263 Neu-Isenburg Tel.: +49 (0) 61 02/206-0

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu WORLD BANK Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu Ekoloji

Detaylı

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU CİLT 1 DOLSAR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ DOLFEN

Detaylı

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir.

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir. THE GOLD STANDARD: Gold Standard Gönüllü Dengeleme Projeleri Proje Tasarım Dokümanı (GS-VER-PDD)A Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: http://www.cdmgoldstandard.org info@cdmgoldstandard.org

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı