+<:46969>=9>1314 "= ;5>4<39<)6>!:<9>5<98<:;9<3:< ;:";:;>!:<7<4 >,=:=8;3=> 9 1:1)198= 4070:<9> <98<:;9<> 7=.; ;>,;7:;); > :<)<9> =9=:> 070:0290" name="description"> +<:46969>=9>1314 "= ;5>4<39<)6>!:<9>5<98<:;9<3:< ;:";:;>!:<7<4 >,=:=8;3=> 9 1:1)198= 4070:<9> <98<:;9<> 7=.; ;>,;7:;); > :<)<9> =9=:> 070:0290">

" # " " # " Büyükşehir Belediye. düzenlediği Türkiye nin. Zolan, Türkiye deki. attıklarını belirtti. 5 Mayıs 2014 Pazartesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "" # " " # " Büyükşehir Belediye. düzenlediği Türkiye nin. Zolan, Türkiye deki. attıklarını belirtti. 5 Mayıs 2014 Pazartesi www.sondakikagazetesi."

Transkript

1 0,(0)/,0. *-+/!/%/ 0&)0(0,.. / /,.)/*0.'0&0,(" =%=7;+;-<7>+<:46969>=9>1314 "= ;5>4<39<)6>!:<9>5<98<:;9<3:< ;:";:;>!:<7<4 >,=:=8;3=> 9 1:1)198= 4070:<9> <98<:;9<> 7=.; ;>,;7:;); > :<)<9> =9=:> 070:0290 "=7 =4:=$.;78; =%=7;+;-<7>=VTVOUMVX=WDPWSQ 2ISBX6KMVRAX)WSOWTUSWXGRVNU:U FURTU<UXJWMVJUSOVXMQTOWX XLUTMKS ''X=USX URWXGRVNU:USUSX:VFUSVX;W8 MQTQSQXNWLWLTWMWSX6V;VRU?UJWR )WSOWTUSWX RVNU:UTVRU =URTU<U/SUSX-', 8-', X;WWTUMVN RWCKRIXGMVTVRXNWRW;QSOWSXKM FURTU<UMTVXKSWMTWSOQEX$VSVT PIRITWXPWNQTWSX=VTVOUMV =WDPWSQX2ISBX6KMVRAXJK<IP?W>WXOVCKJISISXMVSUXJV8 HKSWXMVNUDNURUTV:V<USUS LG3OVJUSUX>VROUEX8=/<56>(28= " # " " # " "#! Denizli Denizli Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi nin Belediyesi nin düzenlediği Türkiye nin Türkiye nin en en büyük büyük düzenlediği çocuk çocuk şenliği şenliği devam devam ediyor. ediyor. Şenliklere katılarak katılarak çocukların çocukların Şenliklere eğlencesine eğlencesine ortak ortak olan olan Denizli Denizli Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Başkanı Büyükşehir Osman Osman Zolan, Zolan, Türkiye deki Türkiye deki en en büyük çocuk çocuk şenliği şenliği organizasyorganizasybüyük onuna onuna imza imza attıklarını attıklarını belirtti belirtti # */ (&./. # */ (&./.758')/)28"0%, # ')/)28"0%, # $456&787* &368 )/)2+7 $456&787* &368 )/) *6/7! *6/7!6 718$)58632 #17.6(8"4#-5*4268 8'658"0%,#4 718$)58632 #17.6(8"4#-5*4268 8'658"0%,# (4&8'618$)58/4+4.-/ (4&8'618$)58/4+4.-/ (7127&65* (6( (7127&65* (6( ,.' ,.' !- 5*4803,+.,1, !- 5*4803,+.,1, & )(863"737165* & )(863"737165*7 $71" %72801$456&4!/ ',8/-3 $71" %72801$456&4!/ ',8/-3 *48 8'658"0%,2 8456( #65*7 *48 8'658"0%,2 8456( #65*7 *0/4!-/487#3757%72 8 *0/4!-/487#3757%72 8 % */. / % */. / /.-*,,'+.+ /.-*,,'+.+')/)2+7 ')/) ' ' $ &368 )/) $ &368 )/) *6/7!68',8/-38 0%, # *6/7!68',8/-38 0%, # & )(863" *78.4+-/ & )(863" *78.4+-/ '4+345$-%-5-8 %- 4/4( *48/ &36 '4+345$-%-5-8 %- 4/4( *48/ &36 )/)2+7 )/) *6/ !( *6/ !( ',827& (6( ',827& (6( ( (8 4 4!- 5*4803,+.,1, !- 5*4803,+.,1, $ "0%, #375%7! $ "0%, #375%7! *,!--)(,'+-$"&),.42803*,!--)(,'+-$"&), 5 Mayıs 2014 Pazartesi #! #! AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bizim İzmir de yaptıklarımız say say bitmez. Bütün bunları yaptık ama İzmirliler seçmedi diye hayıflanacak değiliz. Biz her zaman hizmet ederiz ve hizmete talibiz, bunu anlatmalıyız. Bugünden başlayarak yine kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi *-+/!/$-*+-)-## (-%/ AK Parti İzmir Milletvekili seçim sonrası kazandıkları 6 ilçeye zafer ziyaretlerinin ardından ilk kez İzmir e geldi. Ayağının tozuyla ilk ziyaretini Kemalpaşa da kiraz ve meyve ağaçları zarar gören üreticiye gerçekleştiren Yıldırım, Bakanlar Kurulu kararı çıkarılarak, çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarının erteleneceğini müjdesini verdi. Binali Yıldırım, çiftçilerden benzer afetlere karşı bir an önce karşı TARSİM sigortası yaptırmalarını da istedi.,;9<:;> 6:86765 FVTVOUMVXFWDPWSTWRQSQXPINTWMWSA PWHWSWLWMWSTWRQSQSXOWX?VMV:WSQSQXMUNURLVLVJU KTOIAXF9MTVXKTOIXOVLVMUXFQRWPWTQLEX"VMV:WSQLQHQ MUNURLVOVSXPWTOQ<QLQHXMVROVSXBWTQDLWTWRQLQHW KPXBWTQDWTQLXW8 @URVRJVSUHAX?VRXHWLWSXFURXMVRUSUHXKTIR(XOVOU =/7=3=>803<7:6 PWLCWSMWXFWDTWNNQEX7WLCWSMWXPWCJWLQSOWXVS =WDPWSQX)I?UNNUSX6VT>UNKCIAXCRK3VXUBUSX&V?W =UNPUJVTX4W<X2KCTWLWX$VRUX7WHWSQLX=UKOUHVT RVNULUX6WSWMUX>VX2U:WRVNX5E EX;URLWJQXUTVX-XMQTTQP CRKNKPKTXULHWTWOQEXX8=/<56>&'2.= <*<9864:<76> XUTBVSUSXFVTVOUMVXFWDPWSQSQS OWX+!WJQTXKTJWXPWHWSOQP/XRV?W>VNUSOVSXIHWP #1TBVOVPUXNGLXLI?NWBTWRAXU?NUMWBXJW?UCTVRUAX:V8 SWHVTVRAXJKJMWTX;WWTUMVNTVROVSX?WFVROWR KTW:WPJQSQHEX GSPGXJUHXFVTVOUMVXFWDPWSQJQSQHE "WTPXWRWJQSOWX+6WSWXFVTVOUMVXFWPJQS/XOUMVXFURXJ9H >WROQREX=IXOK<RIOIREX6UHUSX?VRXDVMOVSX?WFVRUSUH KTW:WPEX=GMGPXCRK3VTVRXPGBGPXWOQLTWRTWXFWDTWRE 0MTVXFGMGPXCRK3VTVRXMWCLWMWXJKMISLWSQHW =GMGPX?VOV;TVRVXPGBGPXWOQLTWRTW ITWDQRJQSQH(OUMVXPKSIDNIE 8=/<56> 28< 0#0,)0*. (-. /*/,!/ ;-=:=7<7<-6 EX TIJWTX6KJMWTX=UTULTVR *TULCUMWNQX 6*=* X)UTTUX%<UNUL =WPWSTQ<QXNWRW;QSOWSX1JNWSFIT/OWXMWCQTOQE $GHVTFW?BVX0HVTX4WLWSTWRX7KTV3UX-XWTNQSA /''0+. 0+/)/,/& &- /*.)#0%", -XFRKSHXLWOWTMWXPWHWSQRPVSAX7WRDQMWPW 0HVTX4WLWSTWRX7KTV3UX-XWTNQSAX,XFRKSH #! #!" #! #! #!" # " " #*5;7>,1314$=+;7>3;9=> 79=4>!:80 # #! #*5;7>,1314$=+;7>,=:=8;3=-;29;9 PVSN MKTTWRQSWXO9PNG<GXWJ;WTNAXIHIS8HKRTIXWRWDNQRLWTWR >VXFUTULJVTXBWTQDLWTWRQSXJKSISOWXGRVNUTUMKREX1 8 =%2*!X5E EXFGSMVJUSOVXPIRITWSXWJ;WTN TWFKRWNI>WRQSOWPUXGRVNULXJGRV:UAX?WLXLWOOVSUS PKSNRKTGMTVXFWDTQMKREX"WTPXWRWJQSOWXLQ:QRXKTWRWP PWTUNVJUSUSXPKSNRKTGSGSXMWSQXJQRWXMVSUXWJ;WTN QSXNIRUHL 9.;4>4=9.>PWHQTWRQS DQMW:W<QSQ XNW L WBQJQSOWSXFGMGPX9SV REX%RJKMA EX& PWMOVOVSX4ROEX&KB NUSW.OWSXOW?W X5 >V WX 1HLUR.USAX KL SUXOGDGSGMKRIHE ;WHTWXNIRUJNXBVPV:V<U WSXPWOUL GSPGXFISTWRXMWDWM WSTWLOWXBKP IX DV?URTVREX1HLURXOVXF REX KLW.OWX;K8 MK NI XNI VR 9SVLTUXFURXM.OWX5NUSW WS UJN WS IS X4 RILTWRXA UXMVRTVRUXFUS8 RU? MWRVNXVOUMKRE XHU SV TVR:VXNIRUJNX?VRXJV SRW 7WHQTWRXFUNNUPNVSXJK 8 WO X7 RQS QTW WC XM PU U;VPWTV.OV SW SQ PQ NXW RUJ NI PX FGMG SQ <Q :W MW RW I< OWPUXNWR8 OGDGSGMKRIHEX=IRW VNTUE L QM XP KP RXB U?UXMWCQTW =IXPWHQTWRQSXF9MTV FURXCKNWSJUMVTU >WR XOVOUEX 8=/<56> 28< +"'.$0 ". -+/* -(/$-$/.'0&0, &'>36:6 MWHXNWNUTUSVXPQJWXFURXHWLWSXPWTW %PKSKLUJNX5OSWSX0HNVPUSXNWNUTXCTWSTWRQXMWCWS >WNWSOWDTWRX9SVLTUXIMWRQTWROWXFITISOIEX0HNVPUSA + WNWSOWDTWRQLQHXMWHXNWNUTTVRUSUS HV?URXKTLWJQSQXUJNVLUMKRTWRJWXNWNUT LINTWPWX2 65=XGMVJU PIRITIDTWROWS MWCNQRLWTQOQRTWR/XOVOU 8=/<56>(28=. 0,' +0, -%,0 0. #*5;7> -9<% >VX6WSWNPWRTWRX*OWTWRQX=URTU<UXUTV!$X=WSPAXPGBGPXUDTVNLVTVRVXM9SVTUPXOVJNVPXCRK8 NKPKTGXULHWTWOQEX RKNKPKTAXVJSW;XJWSWNPWRTWRWXPRV8 UTVXFURVMJVTXVLVPTUTUPXCTWSTWRQSQXUBVRVSXPWCJWLTQ FURXCWPVNUXUBVRUMKREX VPVRUMWX)INTIAX+7GRVJVT8 RVPWFVNXPKDITTWRQSOWSX>VXVPKSKLUPXPRUHTVROVS KTILJIHXM9SOVXVSXBKPXGMVTVRULUHXVNPUTVSLVPNV8 OUREX&KTWMQJQMTWXVPKSKLUX>VX;USWSJXOGSMWJQSQS KTOIPBWXFVTURJUHXFURXNWFTKMWXJW?UCXKTOI<I >VX;USWSJLWSXKTWSWPTWRQSOWSXMWRWRTWSLWTWRQXOW?W OWX9SVLXPWHWSLWPNWOQR(XOVOUEXX8=/<56> 28< '*, /4&*- % % --*7 4(-8 *7 % % -

2 SAYFA 02 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 5 Mayıs 2014 Pazartesi İşçi Filmleri Festivali A başladı L Y U K Ş CO İzmir, 9. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali yle şenlik havasına büründü. Sendikalar, STK lar ve sanat topluluklarının yanı sıra Konak Belediyesi nin de katkı verdiği festivalin açılış töreni coşkuyla gerçekleştirildi Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel in de yer aldığı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde düzenlenen festival yürüyüşüne binlerce İzmirli katıldı. Yürüyüş sırasında, Her Yer Festival Her Yer Direniş sloganları atılırken, müzik grupları da, kitleye ritimleriyle eşlik etti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi nden başlayan ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi ne kadar süren yürüyüş ardından açılış töreni gerçekleştirildi. Burada Gezi Parkı sürecinde yaşamlarını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Buca Halkevi Çocuk Korosu nun seslendirdiği şarkıların ardından, Ahura Ritim Topluluğu törene katılan kitleye daha da coşku kattı. Festivalin ilk gösterimi Gezi Parkı direnişinin öyküsünü konu edinen, Gezi nin Ritmi adlı film oldu. İzmir in yanı sıra İstanbul, Ankara ve Diyarbakır da programlanan festival kapsamında 17 farklı ülkeden 77 film sanatseverlerle buluşacak. İzmir Mimarlık Merkezi, Fransız Kültür Merkezi, Kültürpark İzmir Sanat, Konak Halkevi, Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Bornova Ayfer Ferah Açık Hava Tiyatrosu, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Ege Üniversitesi Hastanesi 20 Mayıs Amfisi nde gerçekleştirilecek gösterimlerin tamamı ücretsiz olarak i- zlenebilecek. Açılışta söz alan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, festivalin gönüllü çabalar sonucu kitlelerle buluştuğuna dikkat çekerek, Konak Belediyesi olarak bu gönüllü çabaya katkı koyduğumuz sürece var olabildiğimizi biliyoruz. Bu ve benzeri gönüllü uğraşlara hep katkı koyacağız dedi. Festival Komitesi adına söz alan Göksel İnce, Gezi sürecinde yiten canlar hoş geldiniz diye başladığı konuşmasında, etkinliğin uluslararası boyutta olduğunu ve deneyimlerin aktarıldığını vurguladı. Halkevleri Genel Merkez Yöneticisi Mesut Baybüke, 1 Mayıs ı yasaklamaya çalışan AKP ye karşı meydanları dolduran işçileri selamlıyorum diye başladığı konuşmasında,şu görüşlere yer verdi: Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını haykıran halk, kararlılığını bir kez daha gösterdi. Görüyoruz ki, AKP yi ne tapeler ne de yolsuzluklar korkutuyor. AKP yi sokağa çıkan halk korkutuyor. İşte bu yüzden Her Yer Taksim Her Yer Direniş diyoruz. Bu anlam- da festivalimizin sloganını da Her Yer Festival Her Yer Direniş diye belirledik. Etkinlikte söz alan KESK Dönem Sözcüsü Rukiye Çakır, işçileri ve emekçileri sanat ile buluşturan tüm çabaları önemsediklerini söyleyerek, Artık farklı seslere ve umudun ifadesi olan sanata ihtiyacımız var dedi. BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, bir önceki festivalin açılışında, Bitmeyen kavga ifadesini kullandığını ve 10 gün sonra Gezi Parkı sürecinin yaşandığını söyleyerek, Şimdi de, bu daha başlangıç mücadeleye devam diyorum. Bu festivalde işçi direnişlerini, meydanlarda yaratılan halk hareketini izleyeceğiz. Dünya genelinde öne çıkan şehirler mutlaka bu ve benzeri festivaller ile adlarını duyurmuşlardır. Bizim yerel yöneticilerimizin de bu tür festivallere daha büyük katkılar sunması, adını duyuran kentlerimizin artmasını sağlayacaktır yönünde görüş belirtti. Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yunak ve Salim Çetin e, festivale katkılarından dolayı teşekkür adına Halklevleri Çocuk Korusu nun tarafından seslendirilen şarkıların yüklendiği CD hediye edildi. (HABER İnternetten öğrendiği sanatı icra ediyor Sivas'ın Kangal ilçesindeki termik santralde elektrik teknikeri olarak çalışan 43 yaşındaki Halit Köksal, 6 yıl önce internette yaptığı araştırma sonucu inceliklerini öğrendiği naht sanatıyla birbirinden farklı ahşap eserler ortaya çıkarıyor. Kangal Termik Santrali'nde 23 yıldır çalışan elektrik teknikeri Köksal, yaptığı açıklamada, ahşap oyma sanatı olarak bilinen nahtla 6 yıl önce uğraşmaya başladığını söyledi. O dönemde evinin girişine naht sanatıyla, Allah'ın 99 isminden "Malik'ülMülk"ü (Mülkün ebedi, ezeli sahibi) yazdırmayı düşündüğünü belirten Köksal, internetten nahtla ilgili araştırma yaparak bu ismi yazmayı denediğini ifade etti. İnternetten eserlerin yapım aşamasını izleyerek öğrendiği sanatı 6 senedir icra ettiğini anlatan Köksal, yaptığı eserleri evinin bir odasında ve Sivas Belediyesince İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi'nde tahsis edilen atölyesinde sergilediğini söyledi. Bugüne dek 150'den fazla eser yaptığını belirten Köksal, "Eserlerimden bazılarını yakınlarıma ev hediyesi olarak veriyorum, bazılarını da beğenenlere armağan ediyorum, bazen de eserlerimi satıp masrafımı çıkartıyorum" dedi. Yaptığı eserleri bir süre önce sergilediğini anlatan 3 çocuk babası Köksal, "Sergilerde beğenilen eserlerimden bazılarını da Almanya ve Danimarka gibi ülkelere gönderdim" diye konuştu. Eserlerindeki desenler için Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ile kentteki Selçuklu eserlerden esinlendiğini belirten Köksal, bir deseni çıkarmak için günde 3-4 saat çalıştığını söyledi. Eserin büyüklüğüne göre çalışma süresinin değiştiğini anlatan Köksal, "Küçük parçaları kesmek çok zor oluyor, onlar için ayrı testere tercih ediyorum. Harflerde kırılmalar, yanlışlıklar oluyor. Bazen ağacın üstü güzel oluyor ancak içi iyi olmuyor, o zaman da tüm çizimi tekrar yapmak zorunda kalıyorum" şeklinde konuştu. Halit Köksal, şunları söyledi: "Önce yazının kalıbını hazırlıyorum, ona uygun ağaç tercih ediyorum. Bu ağaçlar genelde meşe, kayın, kavak ağacı oluyor. Ağaçların çizgilerini belirtmek istersek de çam ağacı kullanıyorum. Daha sonra belirlenen ağacı zımparalıyorum ve deseni üzerine çiziyorum. (AA) Sinemada seyirci sayısı % 29 arttı Türkiye'de yılın ilk 4 ayında 28 milyonu aşan seyirci ve 300 milyon liraya yaklaşan hasılatıyla sektörün büyüklüğü, geçen yılın tamamının yarısını aştı Box Office Türkiye verilerinin derlediği bilgiye göre, 2009 yılında 36 milyon 904 bin 345 seyircinin gittiği Türkiye'deki sinema salonları, her geçen yıl artan ilgiyle geçen yıl 50 milyon 293 bin 837 izleyiciye ulaştı. Türk sinemasının en çok izlenen serilerinden olan "Recep İvedik 4" ve "Eyyvah Eyvah 3"ün vizyona girmesinin etkisiyle bu yılın ilk 4 ayında seyirci sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak, 28 milyon 81 bin 511 oldu. Geçen yılı 504 milyon 347 bin 109 liralık toplam hasılatla kapatan sektör, bu yılın 4 ayında 292 milyon 643 bin 609 liralık hasılata ulaştı. Buna göre sektörün büyüklüğü, geçen yılın tamamının yarısını aştı. Türk filmleri başı çekiyor "İlk 3 günde en çok izlenen film" unvanını 1 milyon 641 bin 474, "ilk haftada en çok izlenen film" unvanını da 2 milyon 857 bin 19 seyirciyle alan yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı, Şahan Gökbakar'ın başrolünde oynadığı "Recep İvedik 4", 7 milyon 148 bin 997 seyirciyle 1989'dan günümüze en çok izlenen film unvanını ele geçirdi. Film, ayrıca 70 milyon 688 bin 400 liralık rekor hasılat elde etti. Yılın en çok ikinci izlenen filmi ise 3 milyon 406 bin 732 seyirciyle Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerini paylaştığı "Eyyvah Eyvah 3" oldu. -Nisanın galibi yabancı yapımlar İlk 3 ayda "Haftanın en çok izlenen filmi", Türk filmleri olurken, nisan ayında yabancı yapımlar ilk sırada yer aldı. Bu ayın ilk 3 haftasında "Nuh: Büyük Tufan"; son haftasında ise "İnanılmaz Örümcek-Adam 2", "Haftanın en çok izlenen filmi" unvanını elde etti. (AA) Cengiz Tümer'in Sergisi sanatseverlerle buluştu Urla Belediyesi'nin katkılarıyla Urla'da fotoğraf sanatını sevenleri buluşturan Fotoğraf Sanat Evi bu ay da Mehmet Cengiz Tümer in Ben Hazanda Ölmeliyim Sergisi ne ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda sanatseverin katılımı ile gerçekleşen serginin açılışında Fotoğraf Sanat Evi nin her ay bir sergisinin bulunduğunu söyleyen Urla Fotoğraf Gurubu nun Kurucu Üyesi İlhan Devirim Urla gibi küçük bir ilçede böyle bir sergi salonlarının olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi ün so- nuna kadar her ayın bir sergi için ayrıldığını belirten Devirim "Bu bizim için büyük bir başarıdır. Urla Belediyemiz in katkılarıyla bu başarıya ulaştık, gençlere fotoğrafı sevdirdik. Emeklerimiz boşa gitmedi diye konuştu. Böyle bir salonun Urla Fotoğraf Gurubu na tahsis edilmesinin çok güzel bir olay olduğunu vurgulayan Mehmet Cengiz Tümer Ben Hazanda Ölmeliyim Sergisi ni şöyle anlattı: Bundan 7 yıl önce kadar yakın bir arkadaşımın babası vefat etti. Onu defnettiğimizde nisan yağmu- ru yağıyordu. Sonra bir anda güneş açtı. Kasvetli bir ortamdan bahara geçildi sanki. "Ben Hazanda Ölmeliyim" adında bir deneme yazdım ve bu denemeden yola çıkarak da bu sergiyi oluşturan fotoğrafları çekmeye başladım. Ölüm kolay kabul edilemeyen bir şey ama yaprakların döküldüğü mevsim ölürsem doğal karşılanır, dökülen yapraklar gibi doğaya karışırım duygusuyla bu fotoğrafları çektim." Tümer "Ölüm de yeni bir yaşama doğmaktır. dedi. (HABER "Anadolu'nun El-Hamrası"nı ısıtan hamam restore edilecek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan ve Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun El-Hamrası" olarak nitelendirilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın asırlar önce ısıtılmasını sağlayan ve günümüzde harabe halde bulunan tarihi Bekir Çavuş Hamamı'nın bu yıl restore edilmesi planlanıyor. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Ali Veral, yaptığı açıklamada, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın güneybatısında yer alan ve mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan Bekir Çavuş Hamamı'nın 2014 yılı yatırım programı kapsamında restorasyonunun planlandığını söyledi. Çalışmanın yaklaşık maliyetinin belirlenmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca hamam kalıntısında inceleme yapıldığını belirten Veral, "Hamamın çevresinde ve içerisinde bulunan toprağın Müze Müdürlüğü denetiminde kazı yapılmak suretiyle alınması hususunda, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurulmuştu. Kurul da hamam kalıntısındaki toprağın Müze Müdürlüğü denetiminde kazı yapılmak suretiyle alınmasının uygun olduğuna karar verdi" diye konuştu. Hamamın restorasyonunun bu yıl planlandığını ifade eden Veral, "Bölge Müdürlüğümüzce bu yıl hamamda öncelikle kazı işlemi, ardından restorasyon süreci başlatılacaktır" dedi. Divriği Ulu Camii imamlarından uzman rehber Nail Ayan ise bu hamamın asırlar önce caminin alttan ısıtılmasında kullanıldığını söyledi. Camiye alttan ısıtma sistemi yapılması fikrinin ilginç bir diyalogla başladığını ifade eden Ayan, "800 yıl önce eserin temellerinin atıldığı sırada işçilerden birinin çalışmadığını fark eden başmimar Ahlatlı Hürrem Şah, işçiden bölgede abdest alabilecek bir yer olmadığını öğrenince, caminin inşaatını anında durdurur, 100 metre aşağıda bir hamam inşa ettirir. Halen kalıntıları duran bu hamama ise işçinin adı olabileceğini düşündüğümüz 'Bekir Çavuş' ismi verilir" diye konuştu. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı o dönemde hamamdan çıkan buharla ısıtmayı düşünen başmimarın, bu doğrultuda hamamı inşa ettirdiğini anlatan Ayan, "Ecdadımız, hamamda ısınan suyun buharını cami ve şifahanenin altında belli bir plan çerçevesinde dolaştırarak asırlar önce alttan ısıtma ve kalorifer sistemi yapmış" dedi. Ayan, kaynaklara göre, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın kuzeyinde yer alan "Cennet kapısı" üzerinde bulunan altıgenin, eserin ısıtma sisteminin planı olduğunu söyledi. Tarihi Bekir Çavuş Hamamı Kaynaklara göre, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın 100 metre ilerisine 785 yıl önce inşa edilen Bekir Çavuş Hamamı'nın, 1910 yılına kadar kullanıldığı belirtiliyor. Zamanla tamamen toprak altında kalan ve Divriği Belediyesinin öncülüğünde 2003 yılında yapılan kazılar sonucunda bir bölümü gün yüzüne çıkarılan hamam, günümüzde harabe halde bulunuyor. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın asırlar önce, Bekir Çavuş Hamamı'ndan çıkan buharla ısıtıldığı ifade ediliyor. Cami ve darüşşifada günümüzde herhangi bir ısıtma sistemi bulunmuyor. (AA) Yıl: 3. Sayı: Mayıs 2014 Pazartesi Sahibi Saykar Basın Yayın Gaz. Mat. Kır. San. ve Tic. A.Ş. adına Eflatun SAYGILI Yazı İşleri MüdürüYayın Sahibi Temsilcisi Azime MOLLA Haber Müdürü Gülseren KUMRU Sayfa Editörü Nur Gülmez BEL Salih ASLAN Denizli Temsilcisi Sedat KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fikret DAĞTEKİN İdari Merkez Şehit Fethi Bey Cad. Kızılkanat İş Merkezi 45/803 Gümrük - Konak / İZMİR Tel: (Pbx) Mail: Dağıtım: Hakkı SARIÖZ Yayın türü: Yerel Basıldığı Yer Star Medya Yayıncılık A.Ş Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı Eski Beton Taş Tesisleri İçi No: 29 Gaziemir / İZMİR Tel: SON DAKİKA Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir

3 SAYFA 3 SONDAKiKA GAZETESİ >>3 ASAYiŞ 517 Mayıs Şubat Pazartesi Perşembe Kayıp kaçakta ortalamayı "aştık" Elektrikte kayıp kaçak oranı ortalaması dünyada yüzde 8,1, AB'de yüzde 6,2 iken, Türkiye'de yüzde 14,11 oldu. ABD'de yüzde 7 olan kayıp kaçak oranı, Japonya'da yüzde 4,6, Almanya'da yüzde 4,2, Çin'de ise 5,7 olarak gerçekleşti. ELDER Genel Sekteri Yüksel: "3 bölge çıkarıldığında Türkiye'nin kayıp-kaçak oranları OECD ve AB ülkeleri ortalamalarından farklı değildir. 18 bölgemizin kayıp oranları teknik kayıplar seviyesine inmiştir. Elektrikte kayıp kaçak oranı ortalaması dünyada yüzde 8,1, AB'de yüzde 6,2 iken, Türkiye'de yüzde 14,11 olarak gerçekleşti. Dünya Bankası ve Uluslararası Enerji Kurumu verilerine göre, 2011 yılında dünyada kayıp kaçak ortalaması yüzde 8,1 oldu. Bazı ülkelerde yüzde 2'ye kadar gerileyen kayıp kaçak elektrik oranı, bazı ülkelerde yüzde 50'yi aştı. ABD'de yüzde 7 olan kayıp kaçak seviyesi, Japonya'da yüzde 4,6, Avrupa'nın lokomotifi Almanya'da yüzde 4,2, Çin'de ise 5,7 olarak gerçekleşti. Karayip d- enizindeki ada ülkesi Haiti'de ise kayıp kaçak oranı yüzde 54'le dünya rekoru kırdı. Irak ise toplam elektriğinin 3'te 1'inden fazlasını kayıp ve kaçakta kaybetti. Dünya'nın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da kayıp kaçak elektrik yüzde 21,1 seviyesinde gerçekleşti. Brezilya yüzde 16,4, İran yüzde 14,5, Arjantin ise yüzde 14,4 oranında elektriğini kayıp kaçağa verirken, son dönemde Rusya ile arasındaki enerji ilişkileriyle Avrupa'yı tedirginliğe sürükleyen Ukrayna'da kayıp kaçak oranı yüzde 10,9 oldu. Dünyanın enerji arz devi Rusya'da kayıp kaçak oranı yüzde 9,9, petrol zengini Suudi Arabistan'da yüzde 9,4, Kuveyt'te yüzde 12,3, Venezuella'da yüzde 19, Azerbaycan yüzde 19,5, Libya yüzde 13 olarak gerçekleşti. Kayıp kaçak oranı AB'de ortalama yüzde 6,2'yi bulurken, enerji ihtiyacının büyük kısmını nükleerden elde eden Fransa'da bu oran, yüzde 5,2 oldu. Dünyada kayıp kaçak oranı en düşük ülkeler yüzde 1,8 ile Slovakya, yüzde 2 ile Katar, yüzde 2,7 ile İsrail, yüzde 2,9 ile İzlanda, yüzde 3,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 3,3 ile Güney Kore ve yüzde 3,4 ile Finlandiya o- larak gerçekleşti. Türkiye'de 1960'larda yüzde 10'a yakın olan kayıp kaçak oranı 2000 yılında yüzde 19,02 ile rekor seviyelere ulaştı. Bu oran, 2011 yılında yüzde 14,11'e kadar geriledi. - "Kayıp oranları yaklaştıkça bu tartışmada geçerliliğini yitirecek" - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Uğur Yüksel, Türkiye'nin başarılı bir şekilde hayata geçirdiği elektrik dağıtım özelleştirmeleri ile dağıtım faaliyetinin tamamen özel sektör tarafından yürütülür hale geldiğini ifade etti. Özelleştirmelerin temel hedefleri arasında işletme maliyetlerinin düşürülmesi, verimlilik artışı, hizmet kalitesinin yükselmesi ve kayıp kaçak oranlarının azaltılmasının yer aldığını anlatan Yüksel, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun hedefleri çerçevesinde tüm bölgelerde kayıp kaçak oranlarında çok önemli kazanımlar elde edildiğine dikkati çekti. Yüksel, şunları kaydetti: "3 bölge çıkarıldığında Türkiye'nin kayıp-kaçak oranları OECD ve AB ülkeleri ortalamalarından farklı değildir. 18 bölgemizin kayıp oranları teknik kayıplar seviyesine inmiştir. Dicle, Vangölü ve Aras bölgelerimizdeki kayıp o- ranlarının yüksekliğinin ise teknik olmaktan ziyade, ekonomik, sosyal ve hatta siyasi bir çok boyutu vardır. Bu 3 bölgemiz 2013 içinde özelleştirilmiştir ve bu bölgelerdeki kayıp oranlarının bahsedilen farklı boyutlar nedeniyle de orta vadede çözümü hedeflenmelidir. Dağıtım ve iletim bedellerinin tüm tüketicilere paylaştırılması dünyada da genel kabul görmüş bir yaklaşımdır. Ülkemizde bölgesel tarife uygulanması ile bu maliyetlerin tüketici bazında farklılaştırmasını öngören bir yaklaşım olsa da söz konusu bölgelerin oluşturulması tüm taraflarca kabul edilecek bir metodolojiye dayanmadığından çok da anlamlı değildir. Önemli olan Türkiye ortalamasını aşağıya çekmektir. Bölgeler arasında kayıp oranları yaklaştıkça bu tartışmada geçerliliğini yitirecektir." Yüksel, sürekli olarak bu üç bölgedeki kayıp kaçak o- ranlarının gündeme getirildiğini anımsatarak, "Ancak unutulmaması gereken Türkiye geneline göre bu bölgelerimizde toplam dağıtılan enerji miktarının yüzde 8 altında olduğudur. Dolayısıyla daha az kayıp, bu bölgeler öncelikli ama sadece bu bölgelerden geçmemektedir. Tüm Türkiye enerjisini daha verimli kullanmalı ve daha tasarruflu tüketmelidir" diye konuştu. Kayıp kaçak oranı en yüksek ve en düşük ülkeler şöyle: Ülke Kayıp Kaçak Oranı (yüzde) Haiti 54,59 Irak 34,76 Nepal 34,32 Dominik Cumhuriyeti 30,13 Kamboçya 28,11 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 3,24 İzlanda 2,92 İsrail 2,74 Katar 2,03 Slovakya 1,82 (AA) 8 ay önce baba olan Tuzcu, son yolculuğuna uğurlandı Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki gemide meydana gelen patlamada ağır yaralanarak tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybeden sivil işçi Sadettin Tuzcu(37), Yatağan ilçesinde toprağa verildi. Yatağanspor'da uzun yıllar futbol oynayan ve 8 ay önce Eylül isminde bir kızı dünyaya gelen Sadettin Tuzcu, yaklaşık iki yıl önce Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda boyacı olarak göreve başlamıştı. Tuzcu'nun, Yatağan ilçesindeki Yeni Mahalle Camii'ne getirilen Türk bayrağına sarılı tabutunun önünde bir süre bekleyen eşi Zehra Tuzcu ve yakınları gözyaşı döktü. Aile yakınlarını Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Bayram Çetin ve Aksaz Deniz Üst Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat teselli etti. Cenaze törenine Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer, CHP Milletvekili Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Yatağan Kaymakam Vekili Veli Biçer, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Albay Necdet Koparan, Tuzcu'nun mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından Tuzcu'nun cenazesi İl Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yeşilbağcılar mezarlığına İzmir'de kaza: 1 ölü İzmir in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, gece saat sıralarında İzmir - Çeşme O- toyolu'nda meydana geldi. Mehmet Alpat (42) yönetimindeki 35 AP 9417 plakalı hafif ticari araç, yol yapım çalışması nedeniyle kapatılan bölümde park halinde bulunan plakalı iş makinesine çarptı. Mehmet Alpat'ın aracının motoru, yaklaşık 70 metre i- leriye savruldu. Kazayı görenler, durumu sağlık, polis ve AKS 110 ekiplerine defnedildi. Öte yandan, Tuzcu'nun cenazesine TSK, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu çelenk gönderdi. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı nda TCD deniz yüzeyi temizleme gemisinde 26 Nisan 2014 tarihinde sarnıç boya işlemi yapılırken gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmişti. Olayda ağır yaralanan üç işçi, ambulans uçakla GATA'ya sevk edilmişti. Diğer yaralı işçiler Zafer Uzunca (41) ile Ramazan Hat'ın (25) tedavisi ise sürüyor. (CİHAN) bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ESHOT adlı şirketinde hareket memuru olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Alpat'ın öldüğünü belirledi. AKS 110 ekipleri tarafından çıkarılan Mehmet Alpat'ın cesedi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gönderildi. (CİHAN) İZMİR VERGİ DAİRESİ BEŞKANLIGI BASMANE VERGİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR Sicil No Adı SoyadıÜnvanı Dönemi Vergi Miktarı ADRESİ türü Fatih Onur GÜRE 2009/01-12 GV ,47 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/01-12 VZCZ ,47 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornoya/IZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/01-12 ÖUCZ 20,906,29 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/01-03 GGV 7.461,63 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/01-03 VZCZ 7.461,63 Kazımdirik Mah 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/04-06 GGV ,88 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/04-06 VZCZ ,88 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/07-09 GGV 2.432,42 Kazımdirik Mah. 225 sk. No.2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/07-09 VZCZ 2.432,42 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GURE 2009/05 BMV 4.352,96 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/05 VZCZ 4.352,96 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Sadullah HASSEPETÇİ 2012/01-12 GV ,34 Yenişehir mah.1241/2 Sk. No:21A/A Sadullah HASSEPETÇİ 2012/01-12 VZCZ ,34 Yenişehir mah.1241/2 Sk. No:21A/A Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2009/01-12 KURV 3.900,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2009/01-12 VZCZ 3.900,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2009/10-12 KGV 3.900,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/402 İnşaat Kimya Oto.San.Tic.ltd.Şti Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2009/10-12 VZCZ Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/01-12 KURV ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık. Akaryakıt 2010/01-12 VZCZ ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:2S/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/04-06 KGV ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/402 İnşaat Kimya Oto.San.Tic.Ltd.Şti Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/04-06 VZCZ ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/402 İnşaat Kimya Oto.San.Tic.Ltd.Şti Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/10-12 KGV ,00 Basmane Bozkurt Cad. NO29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/10-12 VZCZ ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/402 İnşaat Kimya Oto.San.Tic.Ltd.Şti Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2009/09 KDV 8.859,78 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2009/09 VZCZ 8.859,78 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/04 KDV 7.421,40 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/04 VZCZ 7.421,40 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/05 KDV ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/05 VZCZ ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/06 KDV 2.160,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/06 VZCZ 2.160,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/11 KDV ,20 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/11 VZCZ ,20 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Em Gıda Ürünleri Deniz 2009/01-12 KURV , SK. No:29/B Karabağlar/İZMİR Orman Tur.Ltd.Şti Em Gıüa Ürünleri Deniz 2009/01-12 VZCZ , SK. No:29/B Karabağlar/İZMİR Orman Tur.Ltd.Şti Em Gıda Ürünleri Denir 2009/04-06 KGV , SK. No:29/B Karabağlar/İZMİR Orman Tur.Ltd.Şti Em Gıda Urjnlerı Deniz 2009/04-06 VZCZ , SK. No:29/B Karabağlar/İZMİR Orman Tur.Ltd.Şti Em Gıda Ürünleri Deniz 2009/06 KDV , SK. No:29/B Karabağlar/İZMİR Orman Tur.Ltd.Şti Em Gıda Ürünleri Deniz 2009/06 VZCZ , SK. No:29/B Karabağlar/İZMİR Orman Tur.Ltd.Şti İdeal Koruma ve Güvenlik 2011/01-12 KURV İsmet Kaptan Mah. 9 Eylül Meydanı No: Hiz.Ltd.Şti İdeal Koruma ve Güvenlik 2011/01-12 VZCZ 8.050,60 İsmet Kaptan Mah. 9 Eylül Meydanı No: Hiz.Ltd.Şti İdeal Koruma ve Güvenlik 2011/04-06 KGV 8.050,60 İsmet Kaptan Mah. 9 Eylül Meydanı No: Hiz.Ltd.Şti İdeal Koruma ve Güvenlik 2011/04-06 VZCZ 8.050,60 İsmet Kaptan Mah. 9 Eylül Meydanı No: Hiz.Ltd.Şti İdeal Koruma ve Güvenlik 2011/05 KDV 7.207,36 İsmet Kaptan Mah. 9 Eylül Meydanı No: Hiz.Ltd.Şti İdeal Koruma ve Güvenlik 2011/05 VZCZ 7.207,36 İsmet Kaptan Mah. 9 Eylül Meydanı No: Hiz.Ltd.Şti İdeal Yem Tohum Tem. 2011/01-12 KURV 4.992,50 İsmet Kaptan Mah.1268 Sk. No: 20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2011/01-12 VZCZ ,50 İsmet Kaptan Mah Sk. No: 20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2011/12 KDV 3.459,93 İsmet Kaptan Mah Sk. No:20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2011/12 VZCZ ,79 İsmet Kaptan Mah Sk. No: 20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2012/04 STP 3.003,61 İsmet Kaptan Mah Sk. No: 20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2012/04 VZCZ 9.010,83 İsmet Kaptan Mah Sk. No: 20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2011/10-12 KGV 3.903,74 İsmet Kaptan Mah Sk. No: 20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2011/10-12 VZCZ ,22 İsmet Kaptan Mah Sk. No: 20/B İnsangücü Lojistik Taah. 2009/10-12 KGV ,82 Gazi Bul. No:112/304 Taş. inş.ltd.şti İnsangücü Lojistik Taah. 2009/10-12 VZCZ ,23 Gazi Bul. No:112/304 Taş. inş.ltd.şti İnsangÜcü Lojistik Taah. 2009/01-12 KURV ,82 Gazi Bul. No:112/304 Taş. inş.ltd.şti İnsangücü Lojistik Taah. 2009/01-12 VZCZ ,23 Gazi Bul. No:112/304 Taş. inş.ltd.şti İnsangücü Lojistik Taah. 2009/12 KDV ,14 Gazi Bul. No:112/304 Taş. inş.ltd.şti İnsangücü Lojistik Taah. 2009/12 VZCZ ,71 Gazi Bul. No:112/304 Taş. inş.ltd.şti İskelsan Temizlik Hiz.Ltd.Şti. 2012/10 VZCZ 2.173,96 Gazi Bul. No:116/ İskelsan Temizlik Hiz.Ltd.Şti. 2012/12 VZCZ 3.064,59 Gazi Bul. No:116/404 Basmane Vergi Dairesi Müdürlüğünden olup,adları soyadları ve ünvanları yukarıda yazılı bulunan şahıslar adına tanzim edilen vergi/ceza ihbarnamelerinin adı geçenler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103 ve 104. maddelerine göre ilan yazısının askıya alındığı tarihinden başlıyarak onbeş gün (15) sonra ilan tarihi olarak kabul edilmek suretiyle ilan tarihinden itibaren bir ay (1) içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre kayıtlı tebliğ yapılacağı aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur Sondakika 5/5 Basın: 5205 Resmi İlanlar: de

4 5 Mayıs 2014 Pazartesi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye de vergi yükünün yüksek olduğu algısı olduğunu ve bu algının 4 üründeki vergilerden kaynaklandığını söyledi. Bu ürünlerin bira, sigara, motorlu taşıtlar ve mobil iletişim olduğunu söyleyen Şimşek, mobil iletişimdeki yüksek vergiye karşı ilginç bir çözüm önerisi getirdi Mobil iletişimde alanın gittikçe veriye, yani data iletişimine kaydığını belirten Şimşek, Yine de genelde yüzde 48 e bakılır, o konuşulur ama işin özü şu; sektörde esas faaliyet alanı veriye, data iletişimine kayıyor. Artık sesi de onun üzerinden yapabiliyorsunuz. Yurt dışından ben normal telefondan fazla evi aramam. Bazı uygulamalar var. Wi- Fi olduğu yerde bedava arıyorum evle konuşuyorum. Açık konuşayım yani. Her ne kadar hesap sorulmuyorsa da örnek olarak demek istediğim imkanınız varsa, benim o hassasiyetim var. Bir yerde Wi-Fi bulduğum zaman o zaman arıyorum. Başka zaman aramıyorum. İşin özü bu. Bedava, bedava. Yurt dışında dahi bedava, bırakın yurt içini. diye konuştu.maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde düzenlenen TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu ve Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Müşterek Toplantısı na katıldı. Burada katılımcılara bir sunum yapan Mehmet Şimşek, alınan vergiler, çeşitleri ve vergi denetimleri konusunda bilgi verdi.türkiye de genelde vergi yükünün yüksek olduğu algısı olduğunu ifade eden Şimşek, Türkiye de vergi yükü yüzde 27,7. Bunun içinde merkezi hükümetin topladığı vergiler, mahalli idarelerin topladığı vergiler, her türlü harç ve ücret, yani devletin aldığı her şey var bunun içinde. Sosyal güvenlik primi de var. Kamunun topladıklarının milli gelire oranı yüzde 28 civarı. OECD ülkeleri ortalaması yüzde 34,5. Bizden iyi ülkeler var veya vergi yükü düşük olan ülkeler. Vergi yükü bizden çok daha yüksek olan ülkeler var. Gelir ve kazançlar üzerinden aldığımız verginin milli gelire oranı yüzde 14 civarı. OECD ülkelerinde yüzde 21 civarı. Buna sosyal güvenlik primleri dahil. Aslında sanılanın aksine Türkiye de vergi oranları düştü. Yani eskiden siz 100 lira kâr etseydiniz, bu kârı dağıtsaydınız 65 lirasını devlete vermek zorundaydınız. Ki Türkiye bu alanda OECD ülkeleri arasında en yüksek orana sahipti. Bugün yüzde 34 e kadar düşürmüş durumdayız. şeklinde konuştu. Vergide sağlanan kolaylıkları anlatırken tecil faiz oranını da örnek veren Maliye Bakanı, "Siz gerçekten samimi olarak vergi yükümlülüğünüzü beyan etmişsiniz, biz etmişiz. Siz ödemek de istiyorsunuz ama ödeme imkanınız sınırlı. Nakit akışıdır vesaire. Ne yapıyoruz o zaman. Biz diyoruz ki gel düne kadar 24 taksit yapabiliyorduk. Maksimum 24 taksit. Biz bunu 36 taksite kadar çıkardık şimdi. Aslında aflara falan gerek yok. Yapılandırmaya gerek yok. Benim de talimatım, 24 ten 36 ya çıkarılması benim inisiyatifim. Çünkü ön almaya çalışıyorum. Ben hiçbir zaman bu yapılandırmaların şahsen bu kişisel görüşüm vergi uyumu açısından zararlı buluyorum, doğru bulmuyorum. Vergi adaleti açısından da zararlı buluyorum. Ama yüzde 12 bugün son derce makul bir faiz. Dolaylı vergiler Türkiye de yüksek algısı var. Ne kadar gerçek ona da bakalım. Takdir edersiniz ki ya OECD ile ya da Avrupa ile karşılaştıracağım. dedi. Tüketim vergileri konusunda, Türkiye nin buna mecbur olduğunu savunan Şimşek, "Biz ekmeğimizi taştan çıkaran bir ülke olduğumuz için mecburen tüketim vergileri olacak. KDV oranları şu anda AB de yüzde 22. Bizde en yükseği yüzde 18. Yüzde 1 olan ürünler de var yüzde 8 olanlar da var. Efektif KDV oranı ne diye sorarsanız yüzde 14 bizde. diye ifade etti.bakan Mehmet Şimşek, ardından Türkiye de vergi yükünün ağır olduğu algısının sebeplerini anlattı: "Vergi yükünün yüksek olduğu algısı nereden kaynaklanıyor? Dolaylı vergilerden kaynaklanıyor, tüketim vergilerinden kaynaklanıyor. Dolaylı vergilerin milli gelire oranı yüzde 12,5. AB ortalaması yüzde 13,4. OECD ortalamasının üzerindeyiz. Peki bu algı nereden kaynaklanıyor? Dört beş üründen kaynaklanıyor. Dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı da genelde herkes yüzde 70 olarak bilir ama primleri kattığınızda dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı yüzde 45. Ama sadece vergi olarak bakarsanız, o zaman yüzde 70 civarlarına kadar çıkıyor. Ama işin özü şu; OECD ortalamasına göre yüksek. Bizde yüzde 45, OECD de yüzde 38. Vergi yükünün yüksek olduğu algısı şuradan kaynaklanıyor. Bir; bakın bira üzerindeki vergi yükü yüzde 125,5. Finlandiya'dan sonra en yükseğiz. İki; sigarada. Yüzde 82. Evet en yüksekler arasındayız, gerçekten yüksek. Motorlu taşıtlar, en yüksekler arasındayız. Yüzde 50 ile yüksek bir vergi var. OECD ortalaması yüzde 33. Mobil internet üzerinde biz vergileri indirdik yüzde 25 ten yüzde 5. Ama genel anlamda mobil iletişim yani konuşma üzerinde vergi fi tarihinde yüksek tespit edilmiş. Hiçbir birimimizde bugüne kadar indirmedik, işin özü bu. Ama burada da alan gittikçe veriye kayıyor, yani data iletişimine geliyor. Esas rekabeti etkileyen husus da bu. Biz aslında çok önemli bir adım atmışız. Yine de genelde yüzde 48 e bakılır, o konuşulur ama işin özü şu; sektörde esas faaliyet alanı veriye, data iletişimine kayıyor. Artık sesi de onun üzerinden yapabiliyorsunuz. Yurt dışından ben normal telefondan fazla evi aramam. Bazı uygulamalar var. Wi-Fi olduğu yerde bedava arıyorum, evle konuşuyorum. Açık konuşayım yani. Her ne kadar hesap sorulmuyorsa da örnek olarak demek istediğim imkanınız varsa, benim o hassasiyetim var. Bir yerde Wi-Fi bulduğum zaman o zaman arıyorum. Başka zaman aramıyorum. İşin özü bu. Bedava, bedava. Yurt dışında dahi bedava bırakın yurt içini. Türkiye de yapılan vergi denetimlerinden bahseden Maliye Bakanı Şimşek, "Biz vergi denetimini yeniden yapılandırdık. Bu da önemli bir alan. Bu konuda da çok şikayet vardı. Biz burada esas olarak uzmanlaşmayı ama esas olarak koordinasyonu eşgüdümü öngördük. Burası çok önemli. Hakikaten 4 ayrı birimi tek bir birime dönüştürdük. Bizim derdimiz verimlilik, etkinlik, kaliteli hizmet ve belli standartların yakalanması. Burada eskiden yine ben sahaya çıktığım zaman bazen yılda birkaç kez vergi rekortmenleri törenlerine gidiyorum. Bakanım biz ilk 10 a girdik bizi denetliyorsunuz. Ya yine sizi denetleyelim ilk 10 a girdiyseniz de ama sırf ilk 10 a girdiği için denetlendiğini hisseden o kadar çok mükellef vardı ki. Rekortmeniz diye neredeyse rekortmen olmaktan şey yapacak. Onun için risk analiz sistemini oturttuk. Sektörel bazda bu analizler yapılıyor. dedi.vergi denetimlerin siyasi nedenlerle yapıldığı iddialarına da cevap veren Mehmet Şimşek, şöyle konuştu: "Yaptığımız bir çok şey özellikle denetim ayağında siyasi olarak görülüyor. Diyorlar ki ben şu tutarsızlığı anlamakta zorluk çekiyorum bazen. Bazı yayın organları çıkıyor diyor ki yandaşa vergi indirimi, vergi silindi. Demek ki onu denetlemişiz ki demek ki denetim iddia edildiği gibi siyasi değil. Biz herkesi denetlemeye çalışıyoruz. Ha şu var. Bazen hakikaten bu denetim raporlarında çok ciddi eksiklikler, yanlışlıklar olabiliyor. Ve bunun şuna olması buna olması fark etmiyor. Geliyorlar diyorlar ki şurada şu temel hata var. Maliye de diyor ki eğer hakikaten hata varsa bu mahkemeye gitse kazanır. Mahkemeye gitmesin. Ben gitmeden yüzde 10 da alsam 20 de alsam kârdır diyor. Bu şekilde bir uzlaşma müessesesi var tan beri var. Şahsen ben uzlaşma müessesesinin kaldırılmasından yanayım. İdare eğer doğru rapor yazmadıysa buna mahkemeler karar versin. İdeali bu. Fakat burada böyle bir müessese şu an itibariyle var. Hiçbir uzlaşma noktasında denetim noktasında k- endisinin müdahalesi olmadığını belirten Bakan Şimşek, Geçen sene 70 küsür bin firma denetlendi. Yanlış hatırlamıyorsam 180 binin üzerinde rapor yazıldı. Ben o 180 bin rapora birer dakika ayırsam 365 gün 9 saat çalışsam yetişemem. Mümkün değil yani. Hiçbir onay bana gelmiyor, hiçbir şekilde benim bilgim olmuyor. Doğrusu da bu. Ama vergi denetim kurulu yapı olarak kendine münhasır bakana bağlı. Bu tartışılıyor. Uzlaşmalar da aynı şekilde. Tamamen teknik. Ödeme kapasitesine bakılıyor, raporda eksik, hata var mı ona bakılıyor ve karar veriliyor. Yazılıp çizilenlere siz inanmayın. Geçen sene Gezi Olayları oldu, hemen akabinde bazı inceleme raporları çıktı. Efendim biz geziye katıldık destekledik. Yok öyle birşey. O incelemeler 1,5 yıl önce başlamıştı. İsim veremem, vergi mahremiyeti var. Ama bazen şaşırıp kalıyoruz. Ya kendileri alttan veriyorlar, basın yazıyor. Ya da yok öyle bir şey yani. O sektörel incelemeler, değerlendirmeler çok önceden saptanmış başlatılmış. Bir rapor iki günde yazılmıyor ki en erken rapor 6 ayda veya 1 yılda bitiriliyor. ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, Türkiye de iyileştirilmesi gereken konulardan birinin de eğitimde kalite olduğunu anlattığı konuşmasının sonunda, "Özel sektörün katkısı çok önemli. Eğitimde özel sektörün payı son derece düşük. Mutlaka bizim bunun daha da önünü açmamız lazım. Özellikle bu dershanelerin özel kolejlere dönüşmesi bu noktada çok önemli. Bizim de arzumuz bu. Ben Maliye Bakanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı bize bir model getirirse bütün okulları özel sektörün önünü açacak şekilde ben bugünkü yaptığım masrafın daha fazlasını da yapmaya razıyım. değerlendirmesinde bulundu. (CİHAN) Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mart ayının son günlerinde yaşanan dondan, kayısı ve fındıkla birlikte en fazla etkilenen ürünler içinde cevizin de bulunduğunu bildirdi

5 1 5 Mayıs ubat Pazartesi Per embe İç pazardaki daralma yüzünden sıkıntılı bir süreçten geçen otomotiv firmaları, satışlarını artırmak için alternatif ödeme koşulları sunarken mayıs ayı kampanyalarına vade erteleme seçenekleri damgasını vurdu.firmalar, "Şimdi al 2015'te öde", "Yarısını şimdi öde, yarısını seneye", "Şimdi al, taksitlere kasımda başla", "2 yıla kadar sıfır faiz", "yüzde 1-7 indirim" ve "kur s- abitleme" gibi fırsatlar sunuyor Bakan Taner Yıldız,"Bu işler, yalnızca üreticiye para vererek olmuyor çünkü bizim verdiğimiz para, vatandaşımızın parası. Yani o sübvansiyon rakamlarını çok iyi kurgulamamız lazım. Biz şu anda ürettiği politikalarla yaklaşık ülkeye başbakanlık seviyesinde danışmanlık veren bir ülke haline geldik" şeklinde konuştu Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı İgor Şuvalov, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Hayat Holding e ait Kastamonu Entegre yi yabancı yatırımcı olarak örnek gösterdi.rusya ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti nin Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette Şuvalov, ahşap ve orman ürünleri ile bilinen Kastamonu Entegre nin çalışmalarını inceledi Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı na Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov eşlik etti.kastamonu Entegre Genel Müdürü Onur Güven, Şuvalov a 310 milyon dolarlık ilk fabrikanın Mayıs ayında faaliyete geçeceğini söyledi. Güven, fabrikada önümüzdeki yıllarda devam edecek yatırımlarla 725 bin m3/yıl yongalevha ve 575 bin m3/yıl OSB üretimi gerçekleştirecekleri bilgisini verdi.şuvalov un yatırımlarla ilgili sermaye yapısını sorması üzerine Güven, Sermayenin yüzde u kuruma ait, geri kalan ise Rusya devlet bankası Sberbank ve diğer bankalardan aldığımız kredilerden oluşuyor. dedi.daha sonra Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Şuvalov, Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi nde Yabancı Yatırımcılar ile ilgili İstişare Konsey toplantısında Kastamonu Entegre başta olmak üzere yabancı şirketlerle ilgili izlenimlerini paylaştı. Toplantı sonrasında basına konuşan Şuavlov, Tataristan yönetiminin yabancı yatırımcıların Rusya ya çekmesi ile ortaya koyduğu başarılı çalışmalarını övdü. Şuvalov, Rusya da faaliyet gösteren yabancı firmalar ülkeyi terketmeye niyetli değil, onlar burada faaliyetlerini artırmaktan yana. Alabuga da şirketler de bunun kanıtı. Bunun için çalışmalarından dolayı Tataristan yönetimine teşekkür ediyorum. şeklinde konuştu.minnihanov da, Alabuga da işadamları Rusya yı terketmeye hazırlanmıyor. Tam tersi burada çalışmalarını artırıyor. Çünkü Rusya iş dünyası için en iyi koşulları bulunan ülke. dedi.kimya sanayi ve ağaç sektöründe üretim yapan Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Hayat Holding, Rusya nın 3 ayrı bölgesinde yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. İlk yatırımını Tataristan'ın Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde gerçekleştiren grup, Krasnodar ve Moskova Bölgesi nde de benzer yatırımlar planlıyor.hayat Holding şirketlerinden Kastamonu Entegre nin Alabuga da kurduğu MDF üzerine üretim yapacak fabrikası 180 milyon dolara, yonga levha üretimi yapacak fabrikası 150 milyon dolara mal olacak. Üçüncü fabrikası ise 150 milyon dolarlık OSB fabrikası olacak. Özel bölgede Holding in diğer şirketi Hayat Kimya da kağıt üretimi ile ilgili 100 milyon dolarlık fabrika yatırımına başladı. (CİHAN)

6 SAYFA 6 SONDAKiKA GAZETESİ >> 6 GÜNCEL 517 Mayıs Şubat Pazartesi Perşembe Geçmişimizle övünürüz ama geleceği inşa ederiz Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Dün dünde kaldı artık yeni şeyler söyleme zamanı. Değişimi okumalı ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmemeliyiz. Biz geçmişimizle övünürüz ama geleceğimizi de inşa ederiz diye konuştu Binali Yıldırım, teşkilatla Torbalı ilçesinde gerçekleştirilen zirvede buluştu. Teşkilatın çoşkulu alkışları arasında kürsüye gelen Yıldırım, AK Parti İzmir Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve Başkan adayları, Meclis üyelerinin katıldığı zirvede gönüllere girin mesajı verdi. Kazanan ilçe belediye başkanlarını kutlayan, kazanamayanlarının da heyecanını yitirmemesi gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, Artık şöyle oldu, böyle oldu demeyi bırakalım. Heyecanımızı yitirmeden kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edelim. Herkesin derdiyle dertlenelim, herkesin sorunuyla ilgilenelim. Çok çalışalım ama en önemlisi gönüllere girelim. Sadece çalışmak yetmez, gönüllerde bir yeriniz olmazsa bir yere kadar ilerleyebilirsiniz. Ama gönüllere girerseniz, her zaman bir yeriniz olur diye konuştu. Biz hizmete talibiz Zirvede önemli mesajlar veren Yıldırım, Türkiye de önemli işlerin altına imza attıkları gibi İzmir de de vatandaşların sağlıklı ve hayatını kolaylaştıran önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü; Bizim İzmir de yaptıklarımız say say bitmez. Bütün bunları yaptık ama İzmirliler seçmedi diye hayıflanacak değiliz. Biz her zaman hizmet ederiz ve hizmete talibiz, bunu anlatmalıyız. Bugünden başlayarak yine kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük projeler küçük adımlarla başlar. Öyle büyük projeler yapmaya soyunmanıza gerek yok. Küçük küçük de olsa günün sonunu iş yaparak bitirin. Bugünde bu işi yaptım deyin. Büyük hedeflere küçük adımlarla u- laşırsınız. Her şeyden haberiniz olacak Kazandıkları 6 ilçenin belediye başkanının da Nasıl olsa kazandık rehavetinden uzak durması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti; İlçedeki tüm muhtaçlar, ihtiyaç sahipleri, cenazeler, sosyal faaliyetlerden haberdar olacaksınız. Çünkü siz belediye başkanısınız. Halk arasında Sana belediye baksın diye bir söz vardır. Bu doğrudur. Sizin her şeyden haberiniz olacak. Doludan zarar gören üreticiye Yıldırım ziyaret Yıldırım müjde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir de sigortası olmayan çiftçilerin borçlarının ertelenmesi için devletin yapması gereken imkanları oluşturacaklarını söyledi. Banka kredi borçlarının ertelenmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini ve süreci başlattıklarını kaydeden Yıldırım, Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki hafta kararnameyi çıkartacağız. Borçları bir nebze hafifletmek için ötelemek acil tedbirdir diye konuştu. Müjde verdi AK Parti İzmir Milletvekili seçim sonrası kazandıkları 6 ilçeye zafer ziyaretlerinin ardından ilk kez İzmir e geldi. Yıldırım, deyim yerindeyse ayağının tozuyla ilk ziyaretini Kemalpaşa da kiraz ve meyve ağaçları zarar gören üreticiye gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Gözüm kulağım İzmir de. Her şeyi yakından takip ediyorum mesajı veren Yıldırım, doludan zarar gören çiftçiye, Bakanlar Kurulu kararı çıkarılarak, çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarının erteleneceğini müjdesini verdi. Yıldırım, çiftçilerden benzer afetlere karşı bir an önce karşı TAR- SİM sigortası yaptırmalarını da istedi. Kiraz ikram edildi Kemalpaşa'nın Ören Mahallesi'nde meydandaki kahvehanede üreticilerle bir araya gelen Yıldırım, kiraz ve meyve bahçelerinde doludan oluşan zararla ilgili bilgi aldı, çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Yıldırım a sorunları dinlediği sırada Ören Mahallesi nde doludan zarar görmeden önce yetişen kiraz ikram edildi. Geçmiş olsun demek yetmez Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Binali Yıldırım, Nisan tarihinde Kemalpaşa'nın mahallelerinde meydana gelen dolu nedeniyle 40 bin dekarlık a- landa kiraz başta olmak üzere şeftali, erik ve üzüm bahçelerinin yüzde 50 ile yüzde 90 oranında zarar gördüğünü söyledi. Bölgede ekonomik kaybın olduğunu bununla ilgili çalışma yapacaklarını kaydeden Yıldırım, Geçmiş olsun demek yetmez, bir şeyler yapmak gerek dedik ve yola çıktık dedi. İlk yapacağımız iş borçları ertelemektir Binali Yıldırım, üreticilere Bize bir şey olmaz dememek gerektiği ve TARSİM sigortası yaptırılmasının şart olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu; Öncelikle cana gelen mala gelsin, giden mal gelir ama can geri gelmez ama mal da canın yongasıdır. Bölgede ekonomik ve kısmi hasarlarla kalite kaybı söz konusu. İş olduktan sonra konuşan çok olur. 'Şöyle yapsaydın da böyle olmasaydı' diyen çok olur. Onlarla vakit geçirmeye gerek yok. TAR- SİM sigortası olan 450 civarındaki çiftçinin zararı zaten karşılanıyor. Kalan hak sahibinin ise sigortası yok. Bizim yapacağımız iş sigortası olmayan çiftçilerin borçların kısa sürede ertelenmesidir. Elimizdeki imkan budur. Banka kredi borçlarının ertelenmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. Süreci başlattık. Arkadaşlarımızla takip edip, önümüzdeki günlerde ya haftalarda bu kararnameyi çıkaracağız. Borçları bir nebze hafifletmek ve ötelemek ilk yapacağımız iştir. Acil tedbir, erteleme kararıdır, bunun çalışmaları başladı. Önlemleri önceden alalım Önlemlerin olaylar ve afetler olmadan önce alınmasının önemini kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü; Olan oldu da bundan sonrası için bu sigorta işini ciddiye almamız lazım. Yazık günah o kadar emek veriyorsunuz. Öngörülen bir afatla elimizdeki bir ürünü kaybediyoruz. Sigorta bunun için var. TARSİM'e gittiğinizde zararın yüzde 50'sini devlet veriyor. 'Ne zaman dolu olur' diye düşünmeyelim, öncelikli ele alıp sigortayı yaptıralım diye konuştu. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu çiftçilere seslenerek, önce don sonrasında da dolu nedeniyle yaklaşık 3 bin 800 çiftçinin mağdur olduğunu, AK Partili milletvekillerinin mağduriyetlerin giderilmesi için hassasiyet gösterdiğini söyledi. Uğurlu, gösterdiği hassasiyet ve özenden dolayı Binali Yıldırım a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. (HABER Başkan Olgun Atila dan pazar incelemesi Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Atatürk Mahallesi pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Atila, onlardan sattıkları malların üzerine mutlaka kilogram fiyatını gösteren etiket koymalarını istedi. Vatandaşa daha iyi hizmet vermek için makamda oturmak y- erine sürekli mahallerde incelemelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila pazaryerlerinde de incelemelerde bulunuyor. Atatürk Mahallesi Pazar Yeri nde esnafın sorunlarını dinleyen Atila, vatandaşların da isteklerini dinledi. Kahvehaneler ve işyerlerin de ziyaret eden Atila, görüş ve önerileri not etti. Etiket hassasiyeti Mahalle sakinlerinin dilek ve şikayetlerini yerinde dinleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, pazaryeri esnafıyla da görüş alışverişinde bulundu. Pazarcılardan, sattıkları ürünlerin kilogram fiyatını yansıtan etiketleri mutlaka koymalarını isteyen Atila, "Etikete yazılan yarım ya da 3-4 kiloluk fiyatlar yanıltıcı olabiliyor. Esnafımızdan ricamız bu konuda hassasiyet göstermeleri'' diye konuştu. Daha sağlıklı ve çağdaş koşularda alışveriş yapılması için çalıştıklarını ifade eden Atila, Başkan Olgun Atila, pazar alışverişini de Atatürk Mahallesi Pazaryeri'nden yaptı. (HABER AMATÖR SPOR KULÜPLERİ NE DURUMDA CHP li Türeli, Gençlik ve Spor Bakanına amatör spor kulüplerinin durumunu sordu. CHP İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli, kamuoyunda Bütünşehir Yasası o- larak bilinen kanununla yapılan değişikliğin amatör spor kulüplerini nasıl etkilediğini sordu ve konuyu Meclis gündemine taşıdı. Türeli, belediye gelirlerinden amatör spor kulüplerine ayrılan payın yüzde 0,7 den yüzde 3 e çıkarılması a- macıyla kanun teklifi verdiğini de hatırlatarak Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması için s- porun ve spor yapmanın özendirilmesi gerekmektedir dedi. CHP li vekil Söz konusu düzenleme, zaten güçlükle ayakta kalmaya çalışan amatör spor kulüplerine ciddi bir darbe indirmiştir. Bu çerçevede, gençleri kahve köşelerinden kurtaran, zararlı alışkanlardan koruyan ve sosyal fayda sağlayan amatör spor kulüplerinin bu görevlerini yerine getirmeleri güçleşmiştir. Diğer taraftan, bu düzenleme sosyal devlet olmanın en önemli sorumluluklarından biri olan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için spora yönlendirilmesi düşüncesi ile ciddi biçimde çelişmektedir diyerek Gençlik ve Spor Bakanına yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı önerge verdi. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli nin soruları şöyle: - Böyle bir kanun değişikliğine neden ihtiyaç duyulmuştur? -Söz konusu düzenlemeden amatör spor kulüplerinin olumsuz etkilendiği düşünmüyor musunuz? -Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması için sporun ve spor yapmanın özendirilmesi gerektiği düşüncesine katılıyor musunuz? -Söz konusu yasa hükmünün değiştirilmesi ile ilgili olarak Bakanlığınızca yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa, hangi aşamadadır? Yoksa, neden yoktur? (HABER

7 SAYFA 7 SONDAKiKA GAZETESİ >>7 SİYASET 517 Mayıs Şubat Pazartesi Perşembe Haince tezgah kuruyorlar, bizi bölmek istiyorlar MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye nin birileri tarafından bölünmek istendiğini söyledi. Bahçeli, Birbirimizden kopmamızı planlıyorlar. Haince tezgah kuruyorlar. Teröristler yollara zaman ayarlı bomba döşüyor. Dahili ve harici mihraklar, yurdumuza etnik düğüm atmayı planlıyorlar. dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu gerçekleştiren savcılara soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Bahçeli, "Başbakan, yüreğin yetiyorsa oğlunla birlikte hakimin önüne çık da o zaman görelim boyunun uzunluğunu. Soruşturma açan savcılara soruşturma açmak takipsizlik kararı vermek korkaklık değildir de nedir?" i- fadelerini kullandı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 3 Mayıs Milliyetçiler Günü kutlamaları ve 2. Türk Gençlik Kurultayı Arena Spor Salonu nda gerçekleşti. Buradaki etkinlik yöresel halk oyunları ve konserlerle başladı. Konserin ardından konuşma yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair mesajlar verdi. Türk milleti için verilecek vatan köşesinin bulunmadığını belirten Bahçeli, Büyük Türk milleti için dönülecek başka toprak parçası verilecek başka vatan köşesi asla ama asla kalmamıştır. Burasının adı Türkiye Cumhuriyeti, milletinin adı ise büyük Türk milletidir. Ya vatanda yaşayacağız ya da bu vatan uğruna seve seve can vereceğiz. Bu hakikati ne Erdoğan ne de İmralı canisi değiştiremeyecektir. Türk gençliğinin kararı budur. Türk milletinin iradesi bu yöndedir. Başbakan Erdoğan korku edebiyatı ile geçmişimizi çarpıtma peşindedir. Sözde soykırım tezlerine destek vermenin yeni adı korkularımızdan kurtulmak olarak formüle edilmiştir. Kayıpların Başbakan a göre büyütülecek bir yanı yoktur. Başbakan a göre son 2 yüzyıldır bu topraklarda bölünme vasıtasıyla toplum terbiye edilmek istenmiştir. Başbakan emin ol böyle bir terbiye hali vüsat bulsaydı mahalle aralarında top koşturduğun bilye arkadaşların söz ederdi. ifadelerini kullandı. Bahçeli şöyle devam etti: Başbakan acaba mahkemenin önüne çıkmaktan niçin korkuyor? Niçin ödü kopuyor denilince saklanacak yer arayan bu Başbakan bize ne anlatmaya çalışıyor? Başbakan'ın yüreğin yetiyorsa oğlu ile birlikte hakimin önüne çıksın da o zaman görelim boyunun uzunluğunu. Soruşturma açan savcılara soruşturma açmak takipsizlik kararı vermek korkaklık değildir de nedir? Ermeni çetelerine göz kırpmak korkaklığın dik alası değildir de nedir? İmralı canisi tehdit zincirini sıralarken çıt çıkarmamak korkaklık değildir de nedir? (Cİ- HAN) Üç dönem KURALININ değişmemesi kimsenin vazgeçilmez olmadığının da tescilidir Zeybekci, memleketi Denizli nin önde gelen tekstil firmalarından Doksan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı M. Kemal Özdemir in oğlu Fatih Özdemir ile Seçil Kundak ın nikah törenine katıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti MKYK toplantısında, tüzükteki 3 dönem kuralının değiştirilmemesinin, kimsenin vazgeçilmez olmadığının da tescili olduğunu söyledi Arınç: 3 dönem kuralı belediye başkanlarını da kapsıyor Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 3 dönem kuralının belediye başkanlarını da kapsadığını söyledi. Arınç, Burası, babamızın çiftliği değil, herkes gelecek başarılı olursa görevlerini yapacak ve sonra da mahkemeler kadıya mülk değil, bu makamlar bir değişime uğrayacak. Bunda da büyük farklılık olduğunu düşünüyorum dedi. Arınç, kendisine hediye edilen ahşapkari sanatıyla yapılan tabloya ise Biraz dişlerim fazla görünmüş ama yorumunda bulundu. Bülent Arınç, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ı makamında ziyaret etti. Üç dönem kuralının belediye başkanlarını da kapsadığını belirten Arınç şunları kaydetti: Basın mensuplarının kendilerine göre en önemli soru, 3 dönem şartının kalkmayacak olması. Biz de bunu beklediğimizi ve buna hazır olduğumuzu ifade etmiştik. Kulaklarını çınlatalım ki bu üç dönemlik kısıtla sadece milletvekilleri için değil belediye başkanları için de geçerlidir. Ali Nur Aktaş kardeşimiz bir sonraki seçimlerde yüzde 100 oy alacak kapasiteye gelse bile, artık tekrar aday olma şansı yoktur. Eğer bu kural değişmezse, onun da bundan şikayetçi olduğunu zannetmiyorum. Hizmet etmenin farklı yönleri bulunabilir. Ama bu AK Parti nin yerleştirmeye çalıştığı bir değişiklik. Çok başarılı bile olsa bir dönüşüme, değişime ihtiyaç var. (CİHAN) Göveçlik Kültür Sitesi ndeki nikah törenine Denizli Valisi Abdülkadir Demir, AK Parti Denizli milletvekilleri Mehmet Yüksel, Nurcan Dalbudak ve Bilal Uçar katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ın kıydığı nikâhta Zeybekci, çiftten dört çocuk istedi. Tören sonrası Zeybekci, gazetecilerin MKYK toplantısında tüzükteki 3 dönem kuralının değişmemesi konusundaki sorularını cevaplandırdı. Konunun MKYK da enine boyuna tartışıldığını ifade eden Zeybekci, Üç dönemle ilgili karar, bütün üyelerin ortak kararı, çünkü bizim partimizin kuruluşunda, kuruluş tüzüğümüzün yani anayasamızın bir maddesiydi. Üç dönem sınırlaması o günkü şartlar, o günkü gerekçeler bu üç dönemle ilgili konulan gerekçeler hala bizim için geçerlidir. Dolayısıyla bu üç dönem Türkiye de belki dünyada da hiçbir partide olmayan bu uygulamayı devamı yönünde bu karar alındı. Daha doğrusu değiştirmeme yönünde karardı. Zaten devam eden bir karardı. Onun için biz bu doğrunun devamı yönünde görüşlerimizi bildirdik. dedi. Kararın hayırlı olmasını dileyen Zeybekci, Türkiye siyasetinde yenilenme, tazelenme yeni heyecanlarla yoluna devam etme, bir de hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığının da tescilidir bu. Kimsenin benden sonra güneş doğmaz bakış açısıyla hizmetlere çakılı kalmaması adına da alınması gereken karardı. Onun için biz de bu yönde görüşümüzü belirttik. Böylelikle AK Parti nin tüzüğündeki üç dönem kararına dokunulmadı ve devam ediyor şu anda. diye konuştu. Seçim sistemi tartışmalarının çok uzun bir konu olduğunu ifade eden Zeybekci, Türkiye de dar bölge veya daraltılmış bölge barajın düşürülmesiyle ilgili çalışmaların tek başına başka hiçbir şeye dokunmadan yapılırsa değişikliğin tam anlamıyla amacına ulaşmayacağı kanaatinin oluştuğunu vurguladı. Zeybekci, şöyle dedi: Türkiye de siyasette sıkıntı var. Türkiye de şu anki mevcut siyasette zaman zaman yaşadığımız bu problemlerin zaman zaman yaşadığımız bu demokrasi dışı, hukuk dışı bazı girişimlere siyasetin de onlara beraber destek vermesine çalışması gibi sıkıntımız var. Bu da muhalefet probleminden kaynaklanan bir şeydir. Bunu söylerken muhalefete eleştiri olarak söylemiyorum. Muhalefetin iktidar olamama endişesi, muhalefetin yok olma endişesi böyle şeyler üretiyor. Bunun ortadan kalkmasının yolu var. Yani muhalefetin de güçlü bir muhalefet olması, iktidar ümidine yaklaşmasının formülleri dünyada var. Biz bunu Türk yöntemiyle yapabiliriz. Bunun adını başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi veyahut da başbakanlık sistemi diyebilirsiniz. Ama iki parlamentolu bir sistemle bunu yapabilirsiniz. Seçilen cumhurbaşkanı veya başbakan doğrudan halkın oylarıyla seçilen cumhurbaşkanı seçilmeyen yüzde 48 de, 49 da ikinci tura kalacağı için orada hep evet bir dahaki seçimlerde kesinlikle ben daha fazla oy alacağım. İktidara geleceğim ümidini yaratmış olursunuz. Bu da çok geniş düşünülmeli. Türkiye de iki parlamentolu bir sitemin olması gerektiğini savunan Zeybekci, şöyle devam etti: Yani iki parlamentolu yani birinci parlamentoda başkanlık sitemiyle beraber olmalı. Bu tabi tek başına olmaz. Başkanlık sitemiyle beraber birinci mecliste dar bölgeli, sıfır barajlı ve Türkiye nin 550 bölgeye ayrıldığı sistemdir. Ama ikinci mecliste seçilen cumhurbaşkanı veya başkanla beraber yüzde 51 lik oyla seçilen parlamentodur. Yani çoğunluğu olan ve başkanın yürütmesinin, yürütme organının denetim mekanizması gibi çalışan ve diğeri de yasama gibi çalışan bir sistem olarak olmalıdır. (CİHAN) Enerji Bakanı Yıldız: Bu koltuklar ve makamlar bize baki değil Bakan Yıldız, bazı açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Balıkesir'de, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sabah saatlerinde Bandırma ilçesine gelen Bakan Yıldız, burada Bandırma Eti Maden Tesisleri'ni ziyaret etti, daha sonra kara yolu ile Balıkesir'e geçerek, Vali Ahmet Turhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Parti Milletvekili Tülay Babuşçu, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Akif Okur da hazır bulundu. Ziyarette Vali Turhan, kısa bir brifing verdi. Balıkesir'in, kendisi için farklı ve önemli bir il olduğunu belirten Bakan Yıldız, Balıkesirspor'un yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı maçta başarı dileğinde bulundu. Balıkesirsporlu taraftarların, Süper Lig'de bundan sonra çok daha güçlü takımlarla beraber olacağını belirten Yıldız, "Yarın oynanacak maçta bir puan alsak yetiyor. Ama yenersek daha iyi olacak. Balıkesir'in komple bir ahengi adına da bunu önemli bir artı olarak görüyorum." diye konuştu. Bakan Yıldız, ziyaretin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'u makamında ziyaret etti. Uğur, ziyareti nedeniyle Bakan Yıldız'a teşekkür ederek, kısa bilgi verdi. Başkan Uğur, belediyenin kuruluş aşamasında olduğunu belirterek, yapılacak çalışmaları anlattı. "HER ALTI AYDA BİR BİZE ÖMÜR BİÇTİLER" Ziyarette, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Taner Yıldız, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin her altı ayda bir badire atlattığını belirterek, "Bize ömür biçenler var. Her altı ayda bir tekrar bunu hatırlayıp yeni ömür biçenler var. Biz doğru yaptığımız kadar güçlendiğimize inandığımız için inşallah bundan sonra doğru yapmaya çalışacağız. AK Parti hükümetleri ve AK Partimizin şu ana kadar geldiği nokta inşallah artarak da devam edecektir. Özellikle seçim sisteminin tartışıldığı bir ortamda yine Türkiye için hayırlı ve güzel bir modelle, mevcut modelle devam edeceğiz. Gelişmeler neyi gösterir, partimiz oturur, bunla alakalı kararını verir." değerlendirmesinde bulundu. "Seçimden sonra seçimle kriz bekleyenler, seçim geçtikten sonra 30 Mart tarihinde AK Parti'nin gerçekten büyük başarısından sonra yeni bir kriz noktası üretmeye kalktılar." diyen Bakan Yıldız, şöyle devam etti: "Ne var önümüzde? Cumhurbaşkanlığı seçimi. Acaba burada bir ayrılık olabilir mi? Bir ayrışma olabilir mi? diye baktılar. Hiç kimse böyle bir şey beklemesin. Biz Allah'ın izniyle kimseye o fırsatı vermeyiz. Çünkü içimizdeki ahenk, içimizdeki birlik, beraberlik ve bütünlük böyle şeylere fırsat vermeyecek kadar değeri yüksek bir birlikteliktir. O açıdan kriz noktası bekleyenler mutlaka yeni başlıklar üreteceklerdir. Onlara da hazırlıklıyız." Kendisinin iki yıldan beri üç dönem kuralının korunmasıyla alakalı açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Yıldız, "Partimiz de böyle bir karar aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Kendim de içinde dahil olarak, bu koltuklar, masalar, sandalyeler ve makamlar bizlere baki değil. Bizler hizmetlerimizi yapacağız ve zamanı geldiğinde hamd olsun alnımızın akıyla bizden sonra bunu daha iyi yapabilecek arkadaşlara bunu devredeceğiz. Bu erdemi, siyasetin göstermesi lazım. Bir kısım komplikasyonları var diyorlar. Olabilir her işi mutlaka yüzde yüz ideal olmayabilir. Ama bu yakın siyasi tarihimizde ve Türkiye'nin siyasi tarihinde bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, kendisinin iki yıldan beri üç dönem kuralının korunmasıyla alakalı açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "Partimiz de böyle bir karar aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Kendim de içinde dahil o- larak, bu koltuklar, masalar, sandalyeler ve makamlar bizlere baki değil. Bu erdemi, siyasetin göstermesi lazım. Olabilir, her iş mutlaka yüzde yüz ideal olmayabilir. Üç dönem kuralı hem AK Parti hem de Türkiye'nin yenilenmesiyle alakalı önemli bir başlık ve kuraldır." dedi erdemdir. Sizin seçilme imkanı varken, bunu bir prensiple bir kuralla başka bir arkadaşınızı tevdi ediyor olmanız bir erdemdir. AK Parti, bu erdemi inşallah gösterecektir. Bizler bütün makamlarımızı ve bütün çalıştığımız arkadaşlarımızla beraber yeni Türkiye'nin büyümesine katkı koyacak tarzda yetişmiş arkadaşlarımıza devir edeceğiz. Üç dönem kuralı hem AK Parti hem de Türkiye'nin yenilenmesiyle alakalı önemli bir başlık ve kuraldır." diye ifade etti. Ziyaretin sonunda, Balıkesirspor taraftar lideri Hasan Ovalı tarafından Bakan Yıldız'a Kırmızı-Beyazlı atkı ve sırtında adının yazılı olduğu 38 numaralı forma hediye edildi. Bakan Yıldız, ziyaretin ardından Özdoğu Madencilik'e ait işletmenin açılışı için Havran ilçesine hareket etti. (CİHAN)

8 17 Şubat 2013 Perşembe 17 Şubat 2013 Perşembe 5 Mayıs 2014 Pazartesi 5 Mayıs 2014 Pazartesi İzmir Büyükşehir Belediyesi nin konforlu ve güvenli ulaşım için yollara döktüğü dayanıklı asfaltlar, İZBETON bünyesinde kurulan laboratuvarda hazırlanıyor. Bornova daki merkezde, asfalt kalitesinin kontrolünün yanı sıra yeni asfalt dizaynları da geliştiriliyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir yandan yeni döneme ilişkin çalışmalarını yoğun bir tempo içinde sürdürürken, diğer yandan da kente gelen diplomatları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor. Başkan Aziz Kocaoğlu nun konuğu olan son diplomatlar, Filipinler Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez ile Sırbistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Zoran Markovic ti. Filipinler Cumhuriyeti Büyükelçisi Sanchez e bu ziyaretinde, Filipinler İzmir Fahri Konsolosu ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, konuk büyükelçiye Tarihi Saat Kulesi nin gümüş maketini takdim etti. Büyükelçi Sanchez ise Başkan a refah ve ahengi simgeleyen bir kase armağan etti. Sırbistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Zoran Markovic in Başkan Kocaoğlu ile buluşmasında, bu ülkenin İzmir Fahri Konsolosu Metin Akdurak da hazır bulundu. Çok samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretleri İzmir in yeni kazanımları olarak nitelendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fahri konsolosluk müessesesi, özellikle kentimizde çok verimli çalışıyor. Farklı ülkelerin temsilciliğini üstlenen sanayici ve işadamlarımız, İzmir in uluslararası tanınırlığına ciddi katkı koyuyor. Kendilerine müteşekkiriz dedi. (HABER Fransız Kültür Merkezi'nde düzenlenen Smyrna Antik Kenti çalıştayında konuşan Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy, Kadifekale ve Kemeraltı arasında uzanan antik kentteki kazıların bitmesinin ardından İzmir'in turizm potansiyeli bakımından, Roma'yı sollayacağını belirtti İzmir Fransız Kültür Merkezi ev sahipliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Smyrna Antik Kenti Kazı ve Araştırmaları isimli çalıştay sona erdi. Kadifekale ile Kemeraltı arasında uzanan Antik Smyrna Kenti kazısının masaya yatırıldığı organizasyona yurtiçi ve yurtdışından 22 akademisyen katıldı. Organizasyonda kazı süreci sırasında ortaya çıkan eserler, islami sikkeler, sit alanları gibi konular masaya yatırıldı. Çalıştayda, Smyrna Antik Kenti Kazı Araştırma ve Restorasyon projesini yürüten ekibin başında bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy, kazıların geleceği ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler verdi. "İzmir, Roma ve Atina'yı sollar" Antik kent kazılarının turizm açısından büyük önem taşıyacağını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Ersoy, "İzmir'in, Roma ve Atina'- dan daha fazla turist çekeceğini düşünüyoruz. Çünkü bunlar yaşayan kadim şehirler. İzmir de bu anlamda çok önemli bir yer tutuyor. Roma'da forumlar, Yunanistan'da Atina Agorası var. Bu tarihi yerleri binlerce turist her sene ziyaret ediyor. Kazılar bittikten sonra Agora'nın ve Kadifekale'deki yapıların büyük turist akınına uğrayacağını düşünüyoruz. Buradaki tarihi yapılar çok kıymetli. Bu kazıların böyle bir potansiyeli var" diye konuştu. Antik İzmir'in şehir planı ortaya çıkacak Kazıların Agora çevresinde sürdüğünü kaydeden Ersoy, "Antik kentteki çalışmalarda şu an cadde kazılarını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar sonucunda İzmir'in antik kent zamanındaki şehir planını ortaya çıkartacağız. Antik zamanda insanların nasıl bir şehir kurmaya çalıştıklarını göreceğiz Ancak Antik kent zamanındaki sokakların Osmanlı ve Cumhuriyet zamanındaki sokaklara benzediğini söyleyebilirim. Aynı izdüşümünde yer alıyorlar" diye konuştu. (HABER

9 SAYFA 10 SONDAKiKA GAZETESİ >> 10ÜNENLERİN DENİZLİ HABERLERİ DÜŞÜNCESİ 5 Mayıs 7 Şubat 2014 Pazartesi 2013 Perşembe ÖZCAN PEHL VANOĞLU https://twitter.com/o_pehlivanoglu POPÜLİZME YENİK DÜŞMEK!.. Türk Milletinin popülizme yenik düştüğünü çok rahatlıkla görüyoruz ve bende bunu devamlı söylüyorum. Yani toplumu oluşturan fertler; duygu, düşünce ve karakterlerini bir kenara bırakıp, kişisel tatmin için belirlediği hedeflere ulaşabilmek maksadıyla kısa süreli şöhretin, köşe kapmanın, avantanın peşinde koşuyor. Siyaset bunu keşfettiği için, halkın ne istediği varsa; halka bir şey katmadan onları halkın önüne sunuyor. Türk toplumunda; ehliyet ve liyakat, emek, çalışkanlık, gayret, ustalık, tecrübe gibi değerler pek itibar görmemektedir. Bunun en önemli sebeblerinden biri, popülizmdir. İnsanlarımız kendi üretmekten, başarmaktan, yapmaktan ziyade yapanların, üretenlerin ve başaranların yanında görüntü vermeyi daha çok sevmektedir. Çünkü bu hiç bir emek gerektirmemektedir. Oysa ki, popüler kültür ve popülizm; insanı kullanılabilen standart köleler haline getirmeyi amaçlayan, içi hava dolu büyük bir balondan ibarettir. Halkımızı etkileyen popüler düşünce ve yaşam tarzı, geleceğimizi ipotek altına almaktadır. Dizi oyuncuları ve futbolcularla fotoğraf çektirmek, ulaşılmaz olduğu düşünülen siyasetçi ile el sıkışmak, reklamlarla şişirilmiş yazarın kitabını okumak, yemeklerin lezzetinden emin olmadığı bir lokantada pahalı yemek yemek, propaganda ile güçlendirilmiş siyasete oy vermek, şampiyon olan takımı tutmak, marka bir arabaya binmek, lüks bir semtte oturmak, bir evi ve arabayı kast ederek iki anahtar diyen politikacıyı tercih etmek ve daima doğrudan değil güçlüden yana olmak; hep popülizm örnekleridir. Hatırlayın! Türk Milleti bir dönem birbirinin ardına takılarak, medya eliyle meşhurlaştırılmış bankerlerin peşinde, onca servetini kaybetmişti. Aslında popüler kültür, somut olarak varlığı ispat edilemese de hayatımıza yön veren ve inkar edilemeyecek bir gerçektir. Kültür ve eğitim seviyesi düşük toplumlara, çok daha kolay ve yaygın olarak empoze edilebilmektedir. Örneğin belediyecilik hizmetini, Çanakkale ve İstanbul Boğazı gezisi yada altın ve erzak dağıtılan toplantılar olarak algılayan kadınlar, doğrudan popülizme yenik düşmüş olmaktadır. Türkiye de ayırt etmeden milliyetçi, sosyal demokrat, liberal, İslamcı, muhafazakar, bölücü vs. diyebileceğimiz kim varsa etkin bir şekilde kendilerine dayatılan popülizmden yoğun bir şekilde etkilenmişlerdir. Fikri mücadele yerini her kesimde ucuz sloganlar atmaya bırakmıştır. Bunun en bariz örneğini, bir şekilde şöhrete ulaşmış olanlarla çektirilmeye çalışılan, fotoğraf yarışlarında görürsünüz. Belki o kişi, vücudunun en müstehcen yerini göstererek şöhret olmuştur. Ama bu kimin umurunda olur? Her halde hepimizin, böyle bir fotoğraf çektirme çabası olmuştur!.. Türkiye yi bulunduğu badirelerden kurtarmak için, ilk önce neyin popülizm olup olmadığını anlamak ve popülizmden uzak durmak gerekmektedir. Onun için televizyonlarda çok görülen, gazete sayfalarında yer bulan, yüksek koltukları işgal eden ve türlü vaatlerde bulunanlara hep ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Yoksa popülizmin size batırdığı çuvaldızı çıkarmak, bir kaç neslin uğraşacağı bir iş haline gelir. Onun için gelin popülizm hastalığından uzak duralım ve böyle bir hastalığımız varsa hemen kurtulalım. Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan Değirmenci ye ziyaret Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Hasan Sayyıdan, Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Öztürk Özkan ve beraberindeki heyet Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci yi makamında ziyaret etti. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 28 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında Sevindik Parkında bulunan halı sahada yapacağı Futbol B1-2 Lig 1. Devre Müsabakaları kapsamında ilimize gelen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Hasan Sayyıdan, Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Öztürk Özkan ve beraberindeki heyet Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci yi makamında ziyaret etti. DENİZLİ DE SPORA GEREKEN DESTEK VERİLİYOR Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından spora büyük deysek verildiğini kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Şehrimiz her şeyin en güzeline layık. Bu organizasyonun Denizli'de yapılmasından dolayı Federasyonumuza, Federasyon Başkanımıza, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve sizlere teşekkür ediyoruz. Biz Denizli Belediyespor adı altında 2013 yılı içerisinde 23 farklı branşta Denizlili hemşerimize spor yaptırdık. dedi. (HABER Türkiye'nin en büyük Çocuk Şenliği devam ediyor Denizli Büyükşehir Belediyesi nin düzenlediği Türkiye nin en büyük çocuk şenliğine katılan çocukların mutluluğu görülmeye değer. Şenliklere katılarak çocukların eğlencesine ortak olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye deki en büyük çocuk şenliği organizasyonuna imza attıklarını belirtti Türkiye nin en büyük çocuk şenliğini organize eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, her gün ilköğretim çağındaki 3 bin çocuğa inanılmaz bir gün yaşatıyor. Kent merkezinde Akkonak Dr.Samim Gök Sentetik Futbol Sahası'nda oluşturulan şenlik alanı ve Denizli'nin tüm ilçelerinde gerçekleştirilecek organizasyonlar ile bu yıl da 60 bin çocuk, animatörler eşliğinde doyasıya eğlenecek. Etkinliğin kapsamını büyükşehir ile birlikte genişleten Denizli Büyükşehir Belediyesi bu yıl Çocuk Şenliği'ni Denizli'nin tüm ilçelerine de taşıyor. Geçtiğimiz günlerde şenliklerin başlangıcını Acıpayam'da yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu kez Akkonak Samim Gök Sentetik Çim Sahası'nda oluşturulan şenlik alanına gelerek çocukların eğlencesine ortak oldu. 60 bin çocuk doyasıya eğlenecek Şenlik alanında çocukların büyük sevgi gösterisiyle karşılanan ve çocukların oyunlarına eşlik ederek keyifli sohbetler gerçekleştiren Başkan Zolan, bugüne kadar toplumun farklı kesimlerinin katılım gösterdiği birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini, 3 yıldır ise sadece çocukların yer aldığı bu büyük organizasyona imza attıklarını söyledi. Çocuklar ile vakit geçirmekten büyük keyif aldığını dile getiren Başkan Zolan, "Çocuklar bizim her şeyimiz. Çocuklarımız bu ülkenin ve Denizli nin geleceği. Çocuklarımızı evlerinden dışarı çıkararak bilgisayarın başından kaldırdık. Sokakta ve alanlarda gerçek arkadaşlarıyla buluşturmak adına enerjilerinin atması ve birçok geleneksel olarak görünen oyunlar oynamaları için bir araya getirdik. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve o enerjilerini ortaya çıkarsınlar istedik. Burada kendi aralarında arkadaşlıklarıyla ilgili de birçok güzellikler, ekip ruhu ve kaynaşma oluşsun ve çocuklarımız burada doyasıya eğlenerek baharın neşesini yaşamaları arzusuyla Denizlimiz'de Türkiye nin en büyük çocuk başlattık" dedi. Türkiye'nin en büyük çocuk şenliği organizasyonu Türkiye nin en büyük çocuk şenliği unvanına sahip organizasyonu bu yıl kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelere de taşıdıklarını dile getiren Başkan Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün artık sadece Denizli merkezde değil, ilçelerimizde de çocuk şenliğimizi yapıyoruz. Nerede çocuk var bizim şenliğimiz orada olacak. Çocuklarımız başta da söylediğim gibi bizim her şeyimiz. Onlar bizim gözbebeğimiz. Çocuklarımız her şeyin en iyisine ve en güzeline layık. Çocuklarımıza doğruyu ve güzeli seçenek olarak sunmamız lazım. Biz de bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene tekrar bu şenliği başlattık. Her geçen yıl çocuk şenliğimizde oyunlarımızı artıyoruz. Artık çocuklarımızı sokakta gerçek arkadaşlarıyla buluşturma noktasında bir gayretimiz var. Çocuklarımıza baktığımızda neşeli ve mutlu görüyoruz." (HABER KADIN ANADIR, EŞDİR, YOLDAŞTIR, YARENDİR, BAŞ TACIDIR. KISACASI KADIN HAYATTIR Toplumun temel yapı taşı ailedir. Anne-baba ve çocuktan oluşan çekirdek aile yapısında kadın ve çocuk önemli yere sahiptir. Kadın, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde ve ev düzeninde; çocuk ise hem ailelerin hem de toplumun sürekliliği ve devamı için kilit rol oynamaktadır. Cennet annelerin ayakları altındadır, Kadın bir çiçektir gibi sözlerde kadının önemini belirtmektedir. Toplumsal ahengin oluşmasında ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde kadının ve çocuğun hak ettiği değeri görmesi gerekir. Aksi durumlarda sosyal problemler artar. Yaşanan toplumsal problemlerin sebebine baktığımızda, tamamına yakınının yetişmiş oldukları aile yapılarında ortaya çıkan aksamalar ve yanlışlıklardan kaynaklanan problemler olduğunu görmekteyiz. Şiddet doğuştan kazanılmış olan bir davranış değil; sonradan öğrenilen ve kazanılan olumsuz bir davranıştır. Çocuk şiddeti önce aileden sonra da çevresinden öğrenir ve büyüdüğünde kendi çevresine de aynı şekilde zarar verir. Çocuğun sosyalleşmeye başladığı ilk birim ailedir. Aile içerisinde en çok anne ile birlikte olan çocuk ailenin tutum ve davranışlarından çok fazla etkilenir ve hayatına ona göre yön verir. Özellikle, ilk gelişim ve çocukluk dönemlerinde; anne çocuk için korumadır. Her şeyi ile ilgilenen anneye karşı özel ve güçlü bir sevgi bağı oluşur. Her şeyden daha çok değer verdiği annesinin şiddete maruz kalmasına şahit olan çocuklar, büyük sarsıntılar yaşamaktadırlar. Çocuğun ileride bu sarsıntılardan kurtulması güçtür. İç dünyasındaki oluşumlar ruhsal gelişimi de etkilemektedir. Şiddetin genel nedenine baktığımızda; ilk başta eğitimsizlik, ekonomik sebepler ve vicdani duyguların insanların yaşantılarında tam anlamıyla yer almaması gelmektedir. Bunu izleyen diğer nedenler ise; aile bağlarının zedelenmesi, insani ve kültürel değerlerin yozlaştırılması, koruma, müdahale gibi alanlarda yetersiz kalınması gibi birçok nedendir. Şiddetin nedeni bu kadar çok olunca, çözümü de o denli zorlaşmaktadır. Bu nedenle, bu sosyal rahatsızlığın tedavisi de kapsamlı bir mücadele ile gerçekleştirilebilir. İlgili resmi kurumların gayretleri, sivil toplum kuruluşlarının yürüteceği çalışmalar problemin çözümü adına önemli katkılar sağlayacaktır. Geleceğe umutla bakabilen üretken, sağlam bir toplum olabilmek için; sağlıklı, özgüveni gelişmiş, kendini kolaylıkla ifade edebilen, değer görmüş insanlar yetiştirmemiz gerekmektedir. Sorunsuz aile yapıları sağlıklı bireyler yetiştirmemizi sağlayacak ve yarınımız ruhsal bünyesi zedelenmemiş çocukların omuzlarında şekillenecektir. Şiddet, çok boyutlu bir kavramdır. Uygulanan şiddet sadece fiziksel bir şiddet değildir. Fiziksel, psikolojik, sosyal, cinsel vb. çok çeşitli şiddet şekilleri bulunmaktadır. Şiddetin farklı şekilleri, her toplumda farklı boyut da karşımıza çıktığı için evrensel bir olgudur. Şiddet ve şiddete karşı mücadelede sosyologlara önemli görevler düşmektedir. Sosyologlar tarafından şiddet olgusu bütün kurumlar ile işbirliği içerisinde toplumsal yapıya uygun bir şekilde bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Çatışmalar birbirleriyle ilişki içerisinde olan bireyler ya da gruplar arasında olmaktadır. İnsanlar dünyaya eşit haklara sahip şekilde gelirler. Yaşama hakkı da herkese ait olan bir haktır. Her bireyin insan olduğu ve eşit haklara sahip olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, hiç kimsenin hiç kimseye şiddet uygulama hakkının da olmadığı anlaşılacaktır. Ancak insanlar bazen toplumsal kurallardan destek alarak, bazen de fiziksel güçlerini kullanarak diğer insanlara, hatta hayatını paylaşacak kadar yakın oldukları insanlara şiddet uygulayabilmekte, bu hakkı kendilerinde bulabilmektedirler. Şiddete maruz kalanlarsa genelde kadınlar ve çocuklardır. Aile içi şiddet, günden güne artmakta ve ne yazık ki ölümler ile sonuçlanmaktadır. Kadının öneminin farkına varıldığı, şiddetin yerine sevginin aldığı, yaşanılacak, özenilen, güzel anıların biriktirildiği aile sayılarının artması; kadın ve çocuk ölümlerinin yok olması ümidiyle (HABER

10 SAYFA 11 Başbakan'ın söylemi, Bahçeli'nin uyarısı 'Ankara havası' deyince birçok kişinin aklına eğlenceli oyun havaları gelse de 'Ankara'nın havası' pek keyifli değil. Hatta fazlasıyla gergin. Eğer bürokrasiye kulak kabartır, kulislerin n- abzını tutarsanız gerginliğin boyutunu görebiliyorsunuz. Çünkü 'paralel devlet' söylemiyle resmen 'cadı avı' yapılıyor. Şu ana kadar binlerce üst düzey bürokrat yerlerinden edildi. Absürt denebilecek iddialarla açığa alındı ya da haklarında soruşturma başlatıldı. Bir yandan da son iki yazıda detaylarıyla anlattığım gibi; ayarlanmış hakim ve savcılarla 'vadedilen operasyon' için hazırlıklar yapılıyor. 17 Aralık'la birlikte Türkiye'de hukuk kalmadığı için hükümette, hükümetin emrine giren bir kısım bürokratlar da her şeyi mubah görmeye başladı. Kulislerde inanılmaz detaylar var. Mesela yüksek yargıda tasfiye ve sürgün listeleri bizzat istihbarat kurumundan geliyor. Listelere 'kutsal metin' muamelesi var. Hükümet bir yandan da önümüzdeki sonbaharda yapılacak olan HSYK seçimlerine hazırlanıyor. Bakanlık düne kadar kanlı bıçaklı olduğu gruplarla koltuk pazarlığı yapıyor. Bakanlık bürokratlarının işbirliği teklifi götürdüğü isimler tam anlamıyla şok edici. Ayrıca dün hükümete karşı darbe girişimleri yapmış, bu Taha AKYOL HÜRR YET GAZETES 1 Mayıs ta çatışmak ÇATIŞMACI kültürümüzün sembollerinden biri 1 Mayıs kavgalarıdır. Önce 1 Mayıs yasakları, yasakların tepkileri tahrik etmesi öncesinde 1 Mayıs günlerinde sokaklar boşalır, insanlar evlerine çekilirdi. Bilinen mekânlar göstericilerle ve polislerle dolup taşar, vahim o- laylar yaşanırdı lerdeki 1 Mayıs gösterilerinde öncü örgüt, DİSK tir. Uzlaşmaz sınıf sendikacılığı sloganıyla çatışmacı kültürün tipik bir örneğini oluşturan DİSK in 1977 deki 1 Mayıs kutlamasına Taksim de 500 bin kişi katılmıştı. Solun her rengi oradaydı. Bu muazzam kalabalığa meçhul eller ateş açtı, meydanda korkunç bir panik kişi ezilme ya da sıkışarak boğulma sebebiyle, 5 kişi vurularak, 1 kişi de panzer altında kalarak hayatını kaybetti. 130 kişi yaralandı. Yasak, yasağa karşı direniş ve çatışma 2010 yılına kadar yaşandı. Tarihimizin unutulmayan vahim olaylarından biridir bu. 1 Mayıs denilince bütün bu hafıza canlanır, onun için çok hassas bir konudur. BAYRAM HAVASI AKP hükümeti 2010 yılında Taksim yasağı nı kaldırdı. İstanbul Valisi Muammer Güler, bütün sendika liderleriyle 14 Nisan günü toplantı yaptı. Vali, Kanuna göre Taksim gösteri ve yürüyüş alanı değildir. Fakat kanunun öngördüğü istisna çerçevesinde, emek bayramı kutlamalarına tahsis edilecektir diye açıkladı. Ve tansiyon düştü, bayram havası doğdu. 1 Mayıs, yasak kalktığı için, bu defa, Hürriyet in deyişiyle alkışlarla kutlandı. Öyle de devam etti... Çatışma yerine uzlaşmayla bu sonuca ulaşılmasını ben de köşe yazımda alkışlamıştım. (Milliyet, 1 Mayıs 2011) ŞİDDETTEN SAKINMAK Bu sene nedendir anlaşılmaz, hükümet Taksim i yasakladı. Elbette Taksim Kanunen gösteri ve yürüyüş alanı değildir. Fakat istisna ve 1 Mayıs kutlamaları için tahsis de kanunen mümkündü. 1 Mayıs yasağını kaldırmak ve bayram ilan etmekle haklı olarak övünen iktidar, nasıl oldu da tekrar bu yasağa döndü? Sanırım Gezi şoku nun etkisi... Herhangi bir toplumsal gerilimde hemen Gezi Parkı nı ve Taksim i TOMA lar doldurmuyor mu? Fakat Taksim i yeniden yasaklamanın tedbir değil, tahrik etkisi yapmasından endişe ediyorum. Çatışmacı kültürün harekete geçmesinden kaygı duyuyorum. Bütün temennim ve tavsiyem, 1 Mayıs ı Taksim de kutlamak isteyenlerin, olası marjinal grupların şiddete başvurmalarına meydan vermemeleridir. 1 Mayıs kavramıyla şiddet in değil, bayram kavramının bütünleşmesini sağlamak herkesten çok sendikaların görevidir. Polis de kesinlikle ölçüsüz güç kullanmaktan sakınmalı, yapıcı davranmalıdır. Bu konuda MHP Lideri Bahçeli nin uyarısını çok yerinde buluyorum. UZLAŞARAK ÇÖZMEK İktidar olsun, muhalif kesimler olsun, çatışma kültürünü körükleyecek davranışlardan sakınmak gerekir. Bu konuda geçmişte yeterince acı tecrübeler yaşadık. 1 Mayısların tarihi de çatışma nın değil, müzakere ve uzlaşma nın sorun çözmede daha akıllıca ve daha insani olduğunu gösteriyor. Geçenlerde Stefan Füle nin bir sözü çok dikkatimi çekmişti: Uzlaşma bir Avrupa ortak değeridir. İki dünya savaşında birbirlerinden milyonlarca insan öldüren, militarizmlerin, faşizmlerin, komünizmlerin beşiği olan Avrupa bugünkü refah ve hukuk düzeyine nasıl ulaştı? Uzlaşma kültürü nün gelişmesiyle değil mi? Umarım Taksim konusunda sendikalarla bugün bir uzlaşma olur, 1 Mayıs çatışmasız geçer SONDAKiKA GAZETESİ >> 11 DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCESİ 17 Şubat 2013 Perşembe Adem Yavuz ARSLAN BUGÜN GAZETES yüzden yargılanmış isimlere bile en üst seviyeden "Sizi anlamamışız, Cemaat'e karşı beraber hareket edelim" teklifi götürüldü. Başka örnekler de vermek mümkün. Maalesef bürokraside bir cinnet hali var. İhbar mektupları, fişleme listeleri havada uçuşuyor. Belki bugün kimse farkında değil ama son 5 ayda yaşadıklarımızın faturasını ülke olarak ağır ödeyeceğiz. TBMM'de de hava pek farklı değil. Muhalefet, Başbakan'ın dinlemelerle ilgili söylemlerine tepkili. Bu durum grup konuşmalarına da yansıdı. Diğer gündem ise cumhurbaşkanlığı seçimi. Her muhalefet partisi kendi adayını çıkaracak. Ancak isimler konusunda henüz bir netlik yok. CHP kulislerinde Yılmaz Büyükerşen, Mehmet Bekaroğlu gibi isimler var. Kuliste ayaküstü konuştuğum Deniz Baykal'ın da gündeminde bu konu vardı. Bahçeli: "Başbakan eski dostlarıyla kavga etmeyi bıraksın" MHP çevreleri ise şu anda nabız yokluyor. Devlet Bahçeli ile partisinin grup toplantısı sonrası makam odasında yaptığımız sohbette i- zleyecekleri stratejiyi konuşma fırsatı buldum. TAÇ GİYEN BAŞLAR Nuriye AKMAN ZAMAN GAZETES İpek kumaş üzerinde sergilenen bu kafatası ve taç 12.yy da yaşamış İsveç kralı Erik Jedvardsson a Uppsala katedralinde saklandığı kutsal emanet sandığı 23 Nisan da ziyaretçilere açıldı. Aziz Erik olarak adlandırılan kralın kafası, Birinci Haçlı Seferi nde Finlandiya nın hristiyanlığa dönüştürülmesine liderlik yaptıktan sonra asi soylular tarafından kesilmiş. Aziz Erik in başıyla tacı hepimizin ortak hikâyesi. Ülkelerimizin kralı olmamıza gerek yok, hepimizin bir hükümranlık alanı var. Kafamızda altın bir taçla dolaşmıyoruz ama başka güç simgeleri kullanıyoruz. Adlarımız, ailelerimiz, aidiyet gruplarımız, mesleklerimiz, mallarımız, paramız, diplomalarımız... Saygı görmek için aziz sıfatını edinmemiz de gerekmiyor. Sonunda kostümlerimizi bırakıp paralel bir evrene geçtiğimizde hikâyemiz bitmiyor. Dünya versiyonunda hatırlamalarla, ahiret versiyonunda h- esaplaşmalarla devam ediyor. Ancak kafatasımızla tacımızın geride kalanlara anlattıklarıyla, ötelerde bizi karşılayanlara söylediklerimiz muhtemelen çok farklı. Belki dünyalılar arkamızdan ağıt yakarken biz orada mutluluk şarkıları terennüm ediyoruz. Hikâyelerinin henüz ilk halini yaşayanlar, adımıza ödüller koyup heykelimizi dikerken 5 Mayıs 2014 Pazartesi Cumhurbaşkanlığı için aday tespit çalışmalarının sürdüğünü, anketler yaptırdıklarını, rakiplerinin durumuna göre o ismi açıklayacaklarını anlattı. 'Herkesin üzerinde ittifak sağlayacağı bir kardeşimizin olmasını planlıyoruz' diyen Bahçeli'nin 'Adayımız birinci turda zorlasın ikinci turda seçilsin istiyoruz' diyor. Bahçeli sohbetimizde sık sık sağduyu çağrısı yaptı. Başbakan'ın gerginlik stratejisinin toplumda kamplaşmaları artırdığını, taşraya büyüyerek yansıdığını, milli birlik ve beraberliğe zarar verdiğini söyledi. Önümüzdeki dönem içinse önemli bir uyarı yaptı:"eğer Erdoğan aday olacaksa bu taktiği bırakmalı. Çünkü gerginlikle sandığa giderse herkesin değil bir kesimin cumhurbaşkanı olur. Ayrıca eski dostlarla kavga etmeyi bırakmalı. Aksine onların da düşüncelerini alması kendisi için de ülke için de faydalı olur." Bahçeli 'Devlet olma vasfımızı kaybetmemeliyiz' diyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine gerginlikler, kavgalarla gitmenin hem topluma hem cumhurbaşkanlığı makamına zarar vereceğini anlatıyor. Bahçeli'nin bir itirazı da Başbakan'ın devlet imkanlarını kullanarak kampanya yürütmesine. İktidar kulislerinde ise iki başlılık var. Birincisi 2015 için üzerinde çalışılan seçim sistemi. AKP'nin önceki akşam yaptığı MYK toplantısında 'daraltılmış bölge' öne çıktı. Cumhurbaşkanlığı için de kafalar karışık. AKP cephesindeki arayışların dikkat çeken bir yönü var. Hükümet 'temsilde adalet, yönetimde istikrar' peşinde değil. Aksine Erdoğan'a göre bir sistem arayışı var. Daraltılmış bölge de, partili cumhurbaşkanlığı da, biz pişmanlığın dipsiz kuyularında debeleniyor olmayalım da... MUTLULUĞUN RESMİ Dişi maymun adeta evlat edindiği yavru köpeği sevgiyle kucaklıyor. Bangladeş in başkenti Dakka da çekilmiş bu enstantane, mutluluğun resmini yapmak isteyenlere ilham, kendilerini mutsuz hissedenlere ise ümit verebilir. Modernitenin bize dayattığı mutluluk beklentisi almak filli üzerinden işliyor. Ne kadar çok şeye sahip olursak yüzümüzün o denli güleceği masalına inandırılmışız. Eylemlerimizi bu kısır döngüde örgütlemek bizi tam tersine çölleştiriyor. Aksiyonun hası, almak değil vermekte oysa. Verme odaklı yaşayanlar maddi-manevi tüm yüklerinden kurtulmakla kalmıyor, kendileriyle birlikte çevrelerinde bereketli yeşil alanlar açıyorlar. Muhabbetin kaynağı suluyor topraklarını. Verilenin niceliği de niteliği de önemli değil. Para, mal, bilgi, yol gösterme, empati, sevgi, tebessüm, dua fark etmez. Alanın kimliği, verene uzaklığıyakınlığı, canlı ya da cansız olması da önemsiz. Emaneti paylaşmak esas olan. Vermekten vazgeçmeyenlerin sözlüğünden yavaş yavaş hayal kırıklığı, esef, gam, keder, hüzün, hüsran, yeis kelimeleri düşüyor. Tevekkül, tevafuk, reca, feyz, selam, sükunet, sürur, merhamet kelimeleri parlamaya başlıyor. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, kendininkileri elde etmekten hem daha kolay, hem de eksiksiz bir doyum hali yaratıyor. Verdikçe azalacağına çoğalıyorsun. Bir de verme eylemini dahi kendinden bilmezsen, aşkın d- enizinde yüzmeye başlıyorsun... başkanlıkta Erdoğan için isteniyor. Başbakan'ın diğer gündemi Fethullah Gülen. Şimdi de Gülen'in ABD'den iadesini gündeme getirdi. Hakkında soruşturma bile olmayan bir isimle ilgili iade prosedürü nasıl olacak bilinmiyor ama 17 Aralık'tan bu yana tecrübe ettiğimiz hukuksuzluklardan sonra her şey mümkün. Nitekim Cumhurbaşkanı Gül'ün imzaladığı MİT yasasından sonra 'gider alır geliriz' diyen AKP'liler bile var Çetin ALTAN M LL YET GAZETES Kah kah kih kih gevreklerinden birkaç damla tatil şenliği Hacivat çoktandır görünmü-yorsun buralarda, nerelerdesin, hâlâ sopa yiyor musun Karagöz den, yoksa s- enin de tepen attı mı? - Ben tüm sünnet düğünlerinde gündüzleriyle de varım, gecesiyle de. - Bizim zamanımızda sünnet düğünleri hep ahşap paşa köşklerinin çok büyük bahçelerinde kutlanırdı ve sen boyuna dayak yerdin Karagöz den, bahçesi büyük olmayanlar da Caddebostan yahut Kısıklı gazinosu gibi eğlence bahçelerini kiralarlardı. - İttihat ve Terakki sivil paşaları ise düğün yapmazlar, bir sünnetçi ile bir Karagözcü çağırırlar; işi hemen hallederlerdi. Görkemli bir deniz köşkü bulunan İttihatçı sivil Ragıp Paşa hiç sünnet düğünü yapmamıştı. Oysa onca da torunu vardı. Cumhuriyet döneminde ne yaptın? - Ne yapacağım, Karagöz den sopa yemeyi sürdürdüm. Çünkü ben entelektüel dim. Entelektüeller, ayaktakımından sürekli dayak yerler. - Bin yıl önce doğduğun Bursa da durum böyle miydi? Bin yıl önce Bursa da Osmanlılar da doğuyordu. Padişah adaylarının sünnetçilerle uğraşacak durumu yoktu.bugün cumartesi tatili, lafı uzatmayalım. Günlerin gönlünce olsun. Eski İttihat ve Terakki paşalarının, mal mülk kiraya verip yahut satarak çalışmadan geçinen Rantiyeci sınıfı, şimdilerde eski paşa köşklerinin yerine 35 daireli Gökdelenler inşa ettiriyorlar. İnşaat şirketleri de hoşnut, onların kiraladığı taşeron şirketler de, inşaat işçileri de. Bir bendeniz hoşnut değilim Adalar da, Caddebostan da, pilot Vecihi Bey in planör talimleri yaptırdığı Caddebostan tarlaları kapandığı için. Gazi Paşa, ülkeye çağdaş durumu sokmak için, Latince alfabe, öztürkçe, hukuk devleti, yargısız karar olmaz ilkesiyle birlikte bir de Şapka İnkılabı yapmıştı Osmanlı ülkesinde yerel isyanlar başlamıştı. Bu cumartesiye biraz da uzaydan bakalım, dedik. Hiç de eğlenceli olmadı. Ahmet Altan dan da taze bir fıkra: Mesken gelişmesinde geride kalmış bir kasabayı yağan korkunç bir yağmurdan sonra sel basma ihtimali belirince, halk kasabayı terk etmek zorunda kalmış. Sadece köyün bir ihtiyarı: - Beni Tanrı korur, diyormuş; ben hiçbir yere gitmem. Kasabadan özel bir heyet gelmiş ihtiyarın ayağına, durumun çok vahim olduğunu kendisinin de ayrılan gruplarına katılması gerektiğini söylemiş. Israrlar karşısında ihtiyardan hep: - Hayır, zıtlaşması geliyormuş. Allah beni korur i- nancıyla. Derken bir kamyon göçmen de yine aynı ısrarla uğramış ihtiyarın yanına. İhtiyar: - Hadi siz gidin kurtarın paçanızı, diyormuş; ben kalacağım, Allah beni korur. Sular seller bastıkça basıyormuş kasabayı. İhtiyar da, kasabanın en yüksek yerine çıkmak zorunda kalmış. Derken bir helikopter konmuş yanına kendisini almak için. İhtiyardan yine hep, hayır. Sular artık ihtiyarın ayaklarına kadar geliyormuş. Kendisini kurtarmak için özel gönderilmiş bir uçaktan da urgandan yapılmış bir merdiven sarkıtılmış. İhtiyar inadında ısrarcı, pilota çek git işaretleri yapıyormuş ve pilot da uzaklaşmış. Sular seller daha da azgınlaşınca ihtiyarı da sürükleyerek boğmuş. İhtiyar öteki dünyada Allah a sitem etmeye başlamış: - Neden beni kurtarmadın, diye. Tanrı da: - Biri yaya, biri kamyonlu iki heyetle, helikopteri ve merdiven sarkıtan uçağı sana ben gönderdim ama sen anlamadın, demiş SELAM HALİ İlk dikkatimi çeken mavilerle kırmızıların paralelliği oldu. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı tören kıtası Köşk ün konuklarını selamlıyordu. Bana öyle geldi ki laleler de askerlere saygılarını sunuyordu. Bu his kendini çoğaltıp köpürmeye başladı. Askerlerin ayak tabanları bastıkları zemini öpüyor, çiçeklerin gövdeleri toprakla aşk yaşıyordu. Beyaz kaskların içi başlara, dışı gökyüzüne selam durmuştu. Tıpkı lalelerin taçyaprakları gibi. Fotoğraf haliyle çerçevesinden taştı. Parmaklarım klavyenin tuşlarını, gözlerim bilgisayarın ekranını selamladı. Pencereden dışarı baktığımda uzaklarda Boğaz ın iki yakası, aşağılarda insanların bedenleri, otomobillerin kaportaları, evlerin duvarları, karşı karşıya bakan çatılar, kapılar, çanak antenler, balkonlarda asılı çamaşırlar, sokak satıcılarının el arabaları, bahçelerdeki bitkiler, taşlar, kuşlar, kediler, köpekler tören kıtası düzeninde olmasa bile bir selam ayinindeydiler. Bu olayın görebildiğim kısmıydı. Aynı mekanda bulunmayan, aynı zaman dilimini yaşamayan nesnelerin iletişimini de hesaba katmalıydım. Big Bang den bu yana gittikçe genişleyen evrenin her noktası diğeriyle selam bağı kurmuş olmalıydı. Hakikat bölünemediğine ve eksiltilemediğine göre parçaların yabancılık çekmeleri ve birbirlerini tanımamaları düşünülemezdi. Kuşkusuz atomaltı dünyası da kendi aralarında selamlaşıyorlardı. İnsan çıplak gözle elektronları, nötrinoları, protonları, müonları, tauları, kuarkları, sicimleri görebilse... Yok yok, iyi ki göremiyordu, bu herkesi çılgına çevirirdi. Biraz bilgi, biraz his, nefesimizi tutup hazırola geçmemiz için bize yeterdi

11 SAYFA 12 ACİL TELEFONLAR İtfaye 110 AKS Acil Yardım 112 Polis İmdat 155 Elektrik Arıza 186 Jandarma İmdat 156 İZSU Su Arıza 185 Doğalgaz Acil Müdahale 187 Cenaze Hizmetleri 188 Sahil Güvenlik 158 Orman Yangınları 177 YANGIN TELEFONLARI İzmir 110 Karşıyaka Kadifekale Bornova Bostanlı Buca Karabağlar Çamdibi Çiğli Balçova Evka Evka Gaziemir Hatay Narlıdere Güzelbahçe HASTANE TELEFONLARI -Devlet Hastaneleri- Aliağa N.S. İşgören Alsancak Alsancak Acil Servis Ağız ve Diş Sağlığı Alsancak Diş Hast Atatürk Devlet Behçet Uz Bornava Dev. Hast Bozyaka Eği. Hast Buca S.D. Hastanesi Çeşme A. Çizgenakat Foça Göğüs Hastanesi Konak Diş Hastanesi Karşıyaka Çiğli Dev. Hastanesi Menemen Dev. Hast Nejat Hepkon Seferihisar Hastanesi Selçuk Dev. Hast Urla Dev. Hastanesi Tepecik Dev. Hast Belediye Hastaneleri- Eşrefpaşa Bel. Hast Özel Hastaneler- Anadolu Tıp Merkezi Agora Tıp Merkezi Atakalp Kalp Hastanesi Atakent Tıp Merkezi Atagöz Göz Hastalıkları Atafizik, Fizik Ted. Mer Batıgöz Hastanesi Bornova Tıp Merkezi Bornova Özel Tıp Mer Bornova Özel Sağlık Tıp Merkezi Buca Tıp Merkezi Buca Sağlık Merkezi Central Hospital Can Tıp Merkezi Caner Göz Merkezi Çağdaş Tıp Merkezi Çankaya Tıp Merkezi Çesav Tıp Merkezi Çeşme Sissus Has Çınarlı Hastanesi Çiğli Özel Sağ Diyabet Hastanesi Diamed Dah. Dal Mer Doğa Tıp Mer Dr. Sıhhat Tıp Merkezi Efes K.B.B. Merkezi Ege Sağlık Hastanesi Ege Tüp Bebek Merkezi Egeria Çocuk Sağlık Hastanesi Dal Merkezi Ekol K.B.B. Dal Mer Ekol K.B.B. Şube El ve Mikro Cerrahi Gazi Kent Tıp Merkezi Gaziemir Tıp Merkezi Hayat Hastanesi İzmir Hastanesi İrenbe Tüp Bebek Mer Karataş Karşıyaka Tıp Merkezi AFAD Başkanı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, afet riski yüksek bir coğrafyada bulunduğuna işaret etti. Yaşanan kayıplar ve kamuoyu araştırmalarının, bireylerin afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını gösterdiğini dile getiren Oktay, "Afetlerde yaşanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ancak toplumun tüm kesimlerinin afetler konusunda bilinçlendirilmesiyle mümkündür" dedi. Bu kapsamda yaklaşık 2 yıldır "Afete Hazır Türkiye" projesini hazırladıklarını belirten Oktay, "Afete Hazır Okul", "Afete Hazır Aile", "Afete Hazır İş Yeri" ve "Afete Hazır Gönüllü Gençler" başlıkları altında düzenleyecekleri kampanyalarla kamuoyunda gerekli duyarlılığı sağlayarak, toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeye çalışacaklarını anlattı. Kampanyanın tanıtımı 7 Mayıs'ta Oktay, kampanyanın tanıtımının 7 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da İstanbul Arenamega'da Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını bildirdi. Afete hazırlık kültürü oluşturmanın öncelikli amaçları olduğunu vurgulayan Oktay, "Okulların ülkemizi geleceğe taşıyacak genç nüfusu barındırması ve eğitim faaliyetleriyle bilinçlendirme çalışmalarına hizmet etmesi nedeniyle 'Afete Hazır Okul' kampanyası, bu projenin kalbi niteliğindedir" ifadesini kullandı. 17,5 milyon öğrenci bilinçlendirilecek Projenin bu kısmının Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütüldüğünü belirten Oktay, ülkedeki 17,5 milyon öğrencinin tamamına afetler konusunda eğitim verileceğini kaydetti. Projeyi, öğretmen eğitimlerinden başlayarak, okul yöneticileri, çalışanları ve öğrencilere ulaştırıp, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında yaygınlaştıracaklarını anlatan Oktay, şöyle devam etti: "Okul idarecileri ve çalışanları ile yaş gruplarına göre hazırlanan uygun eğitimlerle öğrencilerde, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca yaşadıkları mekanlarda alabilecekleri temel önlemleri -Türk Telekom- Arıza 121 Bilinmeyen Numara Danışma Uyandırma 135 Posta Kodu 119 Fono Tel 141 Borç Ögrenme 163 Çağrı 133 -Sinemalar- Agora Balçova Afm Park Bornova Afm Forum Bornova Afm Ege Park Afm Passtel SONDAKiKA GAZETESİ >>12 GÜNCEL 17 Şubat 2013 Perşembe paylaşmanın, afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra afet ve acil durum planlarının hazırlanmasına yönelik bilgilendirmeyi amaçlıyoruz." Türkiye'deki her lise, ortaöğretim, ilköğretim ve anaokulu için acil eylem planlarını geliştirdiklerini vurgulayan Oktay, "Çocuklarımızın yarının büyükleri, aileleri, iş adamları, çalışanları olacağı bilinciyle hareket ediyoruz. Öğrencilerimizi sadece bilinçlendirmekle kalmayıp, programın parçası haline getireceğiz" dedi. Eğitimlere her yıl düzenli olarak devam edeceklerini belirten Oktay, "Bir sonraki adımımız 'Afete Hazır Gençler' olacak. Şimdi bunun altlığını çalışıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı, YÖK ve tüm üniversitelerimizle bunu yürüteceğiz" bilgisini verdi. Her okuldan en az bir öğretmene ulaşılacak Oktay, bakanlığın il, ilçe ve şube müdürleri, sivil savunma uzmanları ve il AFAD personeli olmak üzere yaklaşık bin 250 idari kadro ile 81 ilden 2 bin 556 sınıf ve branş öğretmenine kampanyayla ilgili eğitim verildiğini bildirdi. Eğitim alan öğretmenlerin, okullarındaki meslektaşlarıyla bu bilgileri paylaşacağını ifade eden Oktay, böylelikle 102 bin, yani her okulda en az bir öğretmene ulaşacaklarını vurguladı. Öğretmenlerin bunu sadece görev olarak görmelerini istemediklerini de dile getiren Oktay, "Öğretmenlerimizin Türkiye'nin dönüşümünü sağlama noktasında misyon edinmelerini amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Kimyasal tehditler noktasında da eğitimler olacak Proje kapsamındaki eğitimlerin başta deprem olmak üzere heyelan, sel, radyoaktif kirlenmeler, teknolojik tabanlı afetler, biyolojik ve kimyasal 5 Mayıs 2014 Pazartesi Afetlerde "ilk 72 saat" seferberliği BAŞLIYOR Başbakanlık Avşar Palmiye Cinebonus Cinebonus Cinebonus (Ykm) Cinecity Kipa Çiğli Çeşme Hollywood Çamlıca Deniz Karşıyaka Batı Sineması Çınar Sineması Karaca Sineması Kipa Hollywood Menemen Kültür Şan Konak Çınar Center Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), toplumun her kesimini bilinçlendirmeyi hedefleyen "Afete Hazır Türkiye" projesinin tanıtımını, İstanbul'da 7 Mayıs'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle gerçekleştirecek tehditler noktasında yürütüleceğine işaret eden Oktay, çalışmaların afet anında nasıl davranılması, ne tür önlemler alınması gerektiğiyle ilgili spesifik öneriler ve çözümleri içerdiğini anlattı. Programı tamamladıktan sonra 2015'te tüm eğitim kurumlarında eş zamanlı tatbikat yapmayı planladıklarını, böylece afete en hazır okulu seçeceklerini bildiren Oktay, şunları kaydetti: "Böylelikle tatlı bir rekabet de başlatabiliriz. Şu mesajı vermek istiyoruz: 'Geleceğimle ilgili söz sahibi olmak istiyorum. Afete hazır olma noktasında bir başkasının gelip beni hazır hale getirmesini beklemek istemiyorum. Ne yapabilirim ile ilgili bilinçlenmek istiyorum. Ailem, okulum, iş yerim, çevremle ilgili nasıl katkıda bulunabilirim?' Bu bilinci vermek istiyoruz. Projeyle, afetler konusunda zihinsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizden de okulda kazandıkları bu bilinci, farkındalığı, anne, baba ve kardeşlerine aktarmalarını istiyoruz. Projemiz, çocukların büyükleri motive ettikleri, harekete geçirecekleri bir çalışma olacak." (AA) Sema Sineması Konak Sineması Desem Sineması Karşıyaka Sineması İzmir Sİneması Tiyatro- Konak Sahnesi Ragıp Haykır Sahn İzmir Devlet Tiyat Uğur Mumcu Sahnesi İzmir Tiyatro Bab-ı Sanat Merkezi İsmet İnönü Sanat Merkezi POLİKLİNİK TELEFONLARI Borcanevi Bornova Yeni Yaşam Bozyaka Halk Bozyaka Dispanseri Buca Çözüm Cansu Karabağlar Çamdibi Derman Polik Çizgi Polik Deniz Sağlık Polik Ege Sağlık Egeform Fizik Eşrefpaşa Ö.Sağ Eşrefpaşa Zinde Polik Gaziemir Dr. Polik Gazi Kent Polik Halk Polik Hatay Özel Sağlık İhtisas Polik Karşıyaka Park Sağlık Mevlana Polik Mersinli Özel Sağlık Neron Psikiyatri Nergiz Özel Sağlık Onur Polik Özel 9 Eylüllüler Polik Özel Altındağ Özel Brn Dr. Dispanseri Özel Çiğli Polik Özel Eylül Polik Özel Gülhan Polik Özel İrem Sağlık Polik Özel İzmir Polik Özel Pınarbaşı Polik Özel Sarnıç Polik Özel Seferihisar Polik Özel Serin Polik Özel Yedigöller Polik Özel Yenişehir Polik Park Sağlık Polik Sevgi Özel Sağlık Şöferler Odası Sağlık Polik Teos Polik Vefa Polik Yeşiltepe Polik Yıkık Cami Halk Askeri Hastaneler- Hava Hastanesi Kara Hastanesi ÜNİVERSİTE TELEFONLARI Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg. Merkezi Dokuz Eylül Ünv Dokuz Eylül Üni. Karşıyaka Polik Ege Üniversitesi İlaç ve Zehir Dan Ege Üni.Uyg.ve Araş.Merkezi Doğum Evleri- Ege Üni. Tıp Fak Konak Doğum Evi Tepecik Doğum Hast Kan Merkezleri- Kızılay Çocuk Hastanesi Ege Üni Tepecik Kan Merkezi ULAŞIM TELEFONLARI Denizyolları THY Rezervasyon Basm. Rezervasyon Alsancak Gar Santral Garaj Körfez Ulaşım İskeleler- Konak Karşıyaka Alsancak Bostanlı Bayraklı İskele Pasaport İskele Göztepe İskele Üçkuyular İskele Elektrik Arıza- Genel Kesinti Seb Buca Çiğli Karşıyaka Bornova Narlıdere Eşrefpasa Gaziemir Güzelbahçe Konak Çeşme

12 5 Mayıs Şubat Pazartesi Perşembe Anavatanı Tibet olan, kurt üzümü ya da mutluluk meyvesi olarak da bilinen "goji berry''nin içerdiği polisakkaritler ve güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin uğratacağı zararlara ve erken yaşlanmaya karşı vücudu koruduğu belirtildi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan "Fiziksel Aktivite Raporu"nda, yetersiz fiziksel aktivitenin birçok hastalığın gelişmesinde etkili olduğu belirtilerek, her yıl hareketsizlik nedeniyle dünyada ortalama 3,2 milyon kişinin hayatını kaybettiği ve her üç yetişkinden birinin fiziksel olarak aktif yaşam tarzı sürdürmediği ifade edildi Türk Toraks Derneği Bilimsel Komite Başkanı ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, bahar aylarıyla çocuklarda mevsimsel alerjilerin belirginleştiğini belirterek, ''Tedavi edilmeyen alerjik nezle, konjonktivit çocuğun okul başarısını olumsuz yönde etkiler. Devamlı burnu ve gözü kaşınan çocuk dikkatini derslerine veremez, gece uykusuzluğu da ders başarısını düşürür''şeklinde konuştu Nüfusunun yüzde 37'si kilolu, yüzde 32,8'i obez olan Türkiye'de zayıflamak için her yıl 5 milyar dolar harcanıyor. Dağlı, yaptığı açıklamada, baharın gelmesiyle, hava sıcaklığında aşırı oynamalar olduğunu, sık yağışlar görüldüğünü ifade ederek, rutubet nedeniyle küf sporlarının arttığını, ot ve ağaç polenleri uçuşmaya başladığını kaydetti. Bütün bu etkenlerin özellikle üst solunum yollarında kaşıntı, tıkanıklık, akıntı gibi belirtilere yol açabileceğine işaret eden Dağlı, ''Saman nezlesi olan kişilerde hapşırık, şeffaf su gibi akıntı, burundan nefes alma güçlüğü, damakta kaşıntı olabilir. Astımı olanlarda ise öksürük nöbetleri, balgam çıkarma veya kusma, göğüste sıkışma veya hırıltı görülür'' ifadesini kullandı. ''Nefes darlığı, burun tıkanıklığı, öksürüğün'', enfeksiyonların yanı sıra alerjinin de temel belirtileri olduğuna dikkati çeken Dağlı, burnu akan, gözleri sulanan kişinin, enerjisi ve iştahı yerinde ve belirtileri uzun zamandır devam ediyorsa alerjiden şüphelenmek gerektiğini söyledi. Çocuklarda solunum yolu aşırı duyarlılığı ve alerjinin her yaşta görülebileceğini ifade eden Dağlı, ''Okul öncesi çocuklarında viral enfeksiyonla ortaya çıkan hırıltının önemli bir kısmı daha sonraki yaşlarda ortadan kalkabilir. Solunum sistemi yakınmaları olan çocukların alerjisi en çok ev tozu, polenler ve küf mantarlarına karşı görülebiliyor'' şeklinde konuştu.alerjinin genler ile soydan taşınan bir hastalık olduğunu bildiren Dağlı, tetikleyici etkenlerin ancak hazır bir genetik alt yapıda hastalık yaratabileceğini, anne veya babadan birinin astımı varsa çocukta yüzde 30, iki ebeveynde de varsa yüzde 70 olasılıkla hastalık belirtileri oluşacağını kaydetti. Tedavi edilmeyen alerjik nezle, konjonktivitin çocuğun okul başarısını olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Dağlı, şöyle devam etti: ''Devamlı burnu ve gözü kaşınan çocuk dikkatini derslerine veremeyecektir. Alerjik riniti olan çocukların yarısında astım gelişme riski vardır. Astımı olan çocuklarda ise tedavi yapılmaması uzun dönemde kalıcı akciğer değişikliklerine neden olacağı gibi, gece uykusuzluğu ders başarısını ve yaşam kalitesini düşürür.'' Astım, rinit gibi hastalıkların tetikleyicisinin sadece alerjenler olmadığına dikkati çeken Dağlı, hava kirliliği, sis, sigara dumanı, virüslerin de tetikleyici olduğunu, alerjisi olan kimsenin sadece alerjisi olduğu proteine kaşı duyarlılığının azaltılmasının her zaman bulguları ortadan kaldırmayacağını kaydetti.bahar aylarında dışarıda dolaşmak için en uygun zamanın yağış sonrası polenlerin yere yapıştığı zaman olduğuna işaret eden Dağlı, havanın kuru ve rüzgarlı olduğunda özellikle saat arası dışarıda dolaşmanın polenlerle teması arttıracağını söyledi. Alerjisi olanların sokaktan veya bahçeden eve dönünce yüzünü, kaş ve kirpiklerini yıkaması, gece yatarken yatağa polen taşımamak için saçların yıkanması gerektiğini anlatan Dağlı, ''Polenin yoğun olduğu günlerde pencereleri açarak evi veya arabayı havalandırmak yerine klima kullanılmalıdır. Küf mantarlarına alerjileri olanlar ise yağışlı havalarda dışarıda uzun yürüyüşlerden kaçınmalıdır'' şeklinde konuştu. Halk arasında alerji tedavisine yönelik asılsız bir çok yiyecek tarifi bulunduğunu belirten Dağlı, çocukların bu bitki ve gıdalara alerjisi olabileceği bu nedenle her önerilenin uygulanmaması gerektiğini ifade etti. Çocuklara katkı maddesi içeren raf ömrü uzun yiyecekler yerine, taze hazırlanmış mümkünse organik besinler verilmesi gerektiğini vurgulayan Dağlı, ''Ayrıca flavonoid içeren kırmızı ve turuncu meyve ve sebzeler antioksidan içerdikleri için alerjinin iltihabını engellediğinden önerilmektedir'' görüşüne yer verdi. (AA)

13 SAYFA 14 SONDAKiKA GAZETESİ >> 14 GÜNCEL7 57ubat Mayıs Perşembe Pazartesi Karşıyaka BAHARA MERHABA dedi Karşıyaka Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yamanlar Piknik ve Mesire Alanı, 'Personel Dayanışması- Bahara Merhaba' pikniğine ev sahipliği yaptı. İçinde yer alan donanımlara bakarak '5 Yıldızlı Piknik Alanı' ünvanını alan tesislerin açılış kurdelesini, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eski başkan Cevat Durak, bürokratlar ve çalışanlar kesti. Başkan Akpınar "Bu tesisin, Karşıyaka'nın turizm potansiyeline katkı koyacağını düşünüyorum" dedi Yamanlarda, 18 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve içinde onlarca yan tesis barındıran Yamanlar Piknik ve Mesire Alanı baharı, Personel Dayanışma Pikniği ile karşıladı. Yüzlerce personel, büyük bir coşkuyla 'Bahara Merhaba' dedi. Içinde; arıtma tesisi, Yamanlar Köyü ndeki üreticilerin satış yapabileceği 7 adet organik ürün standı, kasap, restoran, kafeterya, çadır alanı, sabit mangallar, çeşmeler, umumi tuvaletler, yangın dolapları, revir ve otopark barındıran tesiste yapılan pikniğe, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eski başkan Cevat Durak, meclis üyeleri, bürokratlar ve yüzlerce belediye çalışanı katıldı. Başkan Akpınar, tesisisin yapımına katkı sağlayan eski belediye başkanı Cevat Durak'ı evinden aldı. Akpınar ve Durak piknik alanına birlikte girdi. Bir süre piknik alanını, stantları ve masaları gezen ikili, açılış kurdelesini de birlikte kesti. Piknik alanında çocuklar için oyun alanları da oluşturuldu. SEPETİNİ ALAN GELSİN Yamanlar Piknik ve Mesire Alanı'nın, ilçenin turizm potansiyeline katkı koyacağını söyleyen Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, "Ankara'da, bakanlıklarda, masa başında, doğanın katledilmesine yönelik kararların verildiği bir süreci yaşıyoruz. Karşıyaka, insanların mutlu ve dayanışma içinde yaşadığı bir yer. Doğayı korumak ve insanların daha rahat nefes alacağı alanları yaratmak da bizlerin görevi. O açıdan bu tesisin önemli olduğunu düşünüyorum. Sepetini eline alan herkesi piknik yapmaya davet ediyorum" dedi. BİRLİKTELİK MESAJI Başkan Akpınar, tesisin yapımında emeği geçen eski belediye başkanı Cevat Durak'a da teşekkür ederek "Karşıyaka'da, birlik ve beraberlik ruhu var. 'Biz yaptık, biz yapacağız, bundan sonra da birlikte olacağız' anlayışı var" diye konuştu. (HABER Sosyal Bilimlere Yamanlar damgası Liselerarası 6. Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyatı (USOBO) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul da yapıldı. 5 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Yamanlar Okulları göz kamaştırdı Lise öğrencilerinin sosyal alanlara yönelik ilgi ve becerilerini ortaya çıkarmayı hedefleyen olimpiyat 'proje, metin analizi ve forum' kategorilerinden oluşan olimpiyata Türkiye genelinde bin 500 öğrenci katıldı. Yapılan elemeler sonucunda 200 öğrencinin çalışmaları yarı finale çıktı. Güzelbahçe Özel Yamanlar Koleji 2 altın, 2 bronz madalya kazanırken, Karşıyaka Özel Yamanlar Koleji 2 altın, 1 bronz madalya, Kemalpaşa Özel Yamanlar Koleji 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Yarışmada; Güzelbahçe Özel Yamanlar Koleji öğrencileri Ayşenur Balıkçı-Elif Demirkaya Psikoloji-Sosyoloji-Felsefe proje dalında altın madalya, Ayşa Hamra Altuntaş-Aslıhan Durmuş Edebiyat-dil-din proje dalında altın madalya, Rana Coşkun Edebiyat-dildin form dalında bronz madalya kazandılar. Karşıyaka Özel Yamanlar Koleji öğrencileri Sidal Gökalp-Tuba Akbaş Forum dalında altın madalya, Esra Çot Metin Analizi dalında altın madalya, Forum dalında Musa Said Arık bronz madalya kazandı. Kemalpaşa Özel Yamanlar Koleji öğrencisi Numan Dağdeviren, metin analizi dalında altın madalya ve Forum dalında Furkan Çankırı gümüş madalya kazandılar. Özel Yamanlar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sebahattin Kasap, Karşıyaka, Güzelbahçe ve Kemalpaşa daki liselerimiz birçok sosyal bilimler lisesinin arasından çıkarak çok önemli bir başarıya imza attılar. Fen bilimlerindeki başarılarımıza sosyal bilimleri de eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. dedi. Sene içerisinde Beşir Ayvazoğlu, Yavuz Bülent Bakiler gibi isimleri ağırlayan Yamanlar Koleji nin bu ayki konuğu Hilmi Yavuz du. Okul kütüphanesinde kitaplarını imzalayan Yavuz, ardından öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Çocukluğundan, Osmanlı ya oradan kitap okuma meselesine kadar pek çok konuda öğrencilerin sorularını cevaplayan Hilmi Yavuz, soruların kalitesinden memnun kaldı. Osmanlının kuruluşunda dervişlerin, bacıların, gazilerin ve ahilerin etkisi olduğunu belirten Yavuz, Jakobenizm kavramını açıkladı. Şair oluşunda babasının etkisine dikkat çeken Yavuz, kaymakam olan babasının kendisine birçok şiiri daha çocukken ezberlettiğini söyledi. Maarifin esası talim ve terbiyedir. diyen Hilmi Yavuz sözü lise eğitimine getirerek konuyla ilgili şunları söyledi: Öğrenci; dünya görüşünü, ahlaki duruşunu lise eğitimi ile edinir. Geçmişte ve şimdi marka olan liseler, bu eğitimi vermiş olan okullardır. Yamanlar Koleji ni bu düzeyde bir okul olarak görmek, beni daima bahtiyar etmiştir. Kitap okuma meselesine de değinen Hilmi Yavuz, meselenin okuma yazma öğretmekten ibaret olmadığını söyleyerek meselenin kitap okuma terbiyesinin verilebilmesi olduğunu ifade etti. Söyleşi sonunda kendi şiirlerinden oluşan küçük bir dinleti sunan Hilmi Yavuz a Yamanlar Koleji müdürü Şakir Ural tarafından Hilmi nin Çocukluğu şiirinin olduğu tablo hediye edildi. (CİHAN) YURTTAŞ: HIZLI TREN GECİKMEZ! Hafta sonu bir program için Konya ya gitmem gerekiyordu. Yüksek Hızlı Tren ile gitmeye karar verdim. Çok isabetli bir karar verdiğimi anladım. Konfor, rahatlık, güvenlik, güler yüzlü hizmet hepsi mevcut. Aşk ve gönül insanın Mevlana diyarından huzur ve memnuniyetle döndüm. Trenden inenlerin yüzündeki huzur ve mutluluk rahatlıkla görülebiliyordu. Başta, ülkemizin önünü açan Sayın Başbakanımıza, Ulaştırma Bakanlarımıza, DDY yönetici ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. İşte AK Parti, İşte Hizmet dedirten bir gelişme Yüksek Hızlı Tren. Ülkemizde Türkiye'deki ilk demiryolu 1856 yılında bir İngiliz şirketi tarafından kurulan İzmir-Aydın hattının bir bölümüdür. Sonra, sırasıyla 1865'te İzmir-Kasaba, yılları arasında Şark Demiryolları (Rumeli hattı) döşendi. Daha sonra 1872'de Anadolu- Bağdat ve Cenup demiryolları, 1892'de Mudanya-Bursa, 1899'da Horasan-Sarıkamış ve Sarıkamışsınır hatları döşendi ve büyük demiryolları olarak Amasya, Samsun demiryolları ağı döşendi. İkinci Dünya Savaşı ndan sonra otomotiv sektörünün hızlı gelişimi ile demiryollarındaki gelişme kesintiye uğramıştır. Demiryollarına ve trenlere üvey evlat muamelesi yapılmıştır. Eskiden küçük çocuklara bak yaramazlık yaparsan kara tren seni alır götürür diyerek korkutulurken şimdi hızlı tren sevenleri ve dostları birbirine u- laştıran en modern ulaşım vasıtası haline gelmiştir. AK Parti iktidarı ile birlikte demiryollarının bahtı da, yolları da düzeldi. Şimdi her il kendine demiryolu ve hızlı tren ister hale geldi. AK Parti iktidarı ile demiryollarındaki duraklama dönemi de bitti ve trenler tercih edilen bir ulaşım vasıtası haline geldi. Bununla kalınmadı, yüzyılın rüyası Marmaray AK Parti ile gerçekleşti, denizin altından raylarla iki kıta arasında en modern ve hızlı iletişim sağlandı. Demiryolları kentlerin, beldelerin ve ülkelerin kalkınma ve gelişmesinde en önemli araçlardan birisi olarak görev yapmıştır. Tren gittiği yere medeniyet ve kalkınmayı götürmüştür. Tren garları ve tren istasyonları şehirlerin prestij mekanları haline gelmiştir. Yıllarca bu ülkede iktidarlar bir tren rayını değiştiremedi, tren raylarını bile ithal etti, hatta ithal etmekte ve değiştirmekte bile zorlandı. 60 yıldır ihmal edilen demiryollarında 10 yıldır raylar ve trenler yenilendi, kendi raylarımızı kendimiz üretir duruma geldik. Yüksek Hızlı Tren (YHT) hizmete girdi. YHT i kullanan dünyanın sekiz ülkesinden bir haline geldik yılından itibaren AK Parti iktidarı döneminde demiryollarının yeniden devlet politikası olmasıyla demiryolları ulaşımında büyük bir ilerleme kaydedildi Km Y- HT hattı inşa edildi yılında Ankara- Eskişehir YHT seferleri başladı. Ülkemiz hızlı tren ile tanıştı. Eskişehirliler bu açıdan en şanslı il oldular yılında Ankara-Konya seferlerinin başlaması ile özdeyişler bile değişti. Git-gel Konya altı saat denirken, Ankara Konya arası 1 saat 50 dakikaya indi yılında Eskişehir- Konya seferleri başladı Mayısının son çeyreğinde Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Treni seferleri başlıyor. Ankara dan binen bir yolcu 3 saat sonra İstanbul da olacak. (HABER Karabağlar da atık yağlar çevreyi kirletmeyecek Çevreye duyarlı pek çok projeyi hayata geçiren Karabağlar Belediyesi, atık yağların kurallara uygun şekilde toplanması için örnek bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında en çok atık yağ getiren kişi, kurum ve okullara cep telefonu, diz üstü bilgisayar, satranç takımı, masa tesisi masası, fotokopi makineleri gibi çeşitli hediyeler verilecek. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, proje için Deha Bitkisel Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile 2 yıllık protokol imzaladı. Başkan Selvitopu, muhtarlıklar, semt merkezleri, okullar, hastaneler ve resmi kurumlarda atık yağ toplama noktaları oluşturulurken, ilçe genelinde yürütülecek kampanya ile en çok atık yağ getiren kişi ve kurumlara da çeşitli hediyeler verileceğini belirtti. Çevre bilincini geliştirmek ve çevreye zarar vermeden yaşama anlayışını hayata geçirmek için Atık Yağ Toplama Kampanyası nın özendirici hale getirildiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, evlerde kullanılan yağların doğayı kirletmeden biodizel ve bioelektriğe dönüşeceğini belirtti. Kampanya kapsamında, 5 litre atık yağ getiren herkese temizlik malzemesi verileceğini vurgulayan Selvitopu, Kampanya ilçede genelinde etkin bir şekilde yürütülecek. Vatandaşlarımızın mutfaklarındaki atık yağları stantlara getirmelerini özendirecek çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın da çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi için okullarda da özel bir çalışma yürütülecek. Lavaboya ya da çöpe dökülen 1 litre bitkisel ve hayvansal atık yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. Dünyayı tehdit e- den tehlikeye karşı bireylerin de duyarlılığını arttırmayı hedefliyoruz dedi. Karabağlar da yürütülecek kampanya ile en çok atık yağ toplanan muhtarlıklara cep telefonu, yazıcı, notebook, diz üstü bilgisayar hediye edilecek. Okullarda yürütülecek kampanyada ise fotokopi makinesi, satranç takımı, harita setleri, masa tenisi masası projeksiyon cihazı gibi çeşitli hediyeler yer alıyor. (HABER Piriştina dan genç sporculara teşekkür Buca Belediyespor un genç sporcuları, Ege Bölge Şampiyonası Genç Erkekler ve Genç Bayanlar Full Kontakt ve Büyükler Low Kick K1 kick boks müsabakalarında kazandıkları 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyaların sevincini Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile paylaştılar. Başkan Piriştina sporcuları tek tek kutladı, Bucamızı öncelikle İzmir ve ardından Türkiye ye tanıtmak adına gösterdiğiniz başarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim dedi. Antrenörleri Osman Pekin ve İbrahim Macun önderliğinde, Ege Bölge Şampiyonası nda aldıkları madalyaları ile bu yıl Haziran Ayı nda Gaziantep ilinde yapılacak olan Türkiye Kick Boks Şampiyonası na katılmaya hak kazanan Belediye Spor un yetenekli sporcularını kutlayan Başkan Levent Piriştina, Ege Bölge Şampiyonası nda elde ettiğiniz başarılar hem Bucamızı hem de bizleri onurlandırmıştır. Hepinize tüm Bucalılar adına çok teşekkür ediyorum. Türkiye Kick Boks Şampiyonası nda da başarılı olacağınıza inancımız sonsuzdur. Bizler hem Belediye hem de Bucalılar olarak her zaman sizlerin yanınızda olacağız dedi. (HABER

14 SAYFA 15 SONDAKiKA GAZETESİ >>15 SPOR 517 Mayıs Şubat Pazartesi Perşembe Türkiye Bisiklet Turu'nda İstanbul - İstanbul etabını Mark Cavendish kazandı 50. Cumhurbaşkanlığı Resmi İlanlar: de Genel ferdi klasmanda ise birinciliği Orica greenedge Takımı'ndan Adam Yates kazandı ve Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu. Kırmızı Mayo De Maar Marc'ın, Yeşil Mayo Mark Cavendish'in, Beyaz Mayo da Pozzo Mattıa'nın oldu. 50. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'- nun 121 kilometrelik İstanbul - İstanbul etabını Omega Pharma-Quick Step Takımı'nın Britanya'lı sporcusu Mark Cavendish 2 saat 35 dakika ile kazandı. İkinciliği Cannondale Takımı'nın İtalyan Sporcusu Elia Viviani, üçüncülüğü de Astana Takımı'nın İtalyan s- porcusu Andrea Guardini tekerlek farkı ile elde etti. 137 Bisikletçi saat 11.35'te Dünya nın en ünlü yapıtlarının arasında gösterilen Sultanahmet'teki tarihi Ayasofya Camii'nin önünden s- tart aldı. Damalı Bayrağı Turizm Kültür Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu birlikte verdiler. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'da başlayan sağanak yağış parkuru doğal olarak kayganlaştırdı. Bisikletçiler bu nedenle bir süre Neutral Start (Fo Depar) olarak İstanbul etabını kat ettiler. Ve gerçek start Galata köprüsü üzerinde verildi. Damalı bayrağın sallamasından sonra etap yüksek bir sürat ile başladı ve ardından ataklar baş gösterdi. Boğaziçi Köprüsüne çıkılırken Konya Torku Şekerspor De la Fuente Rasilla David ile Neri Sottoli Takımı'ndan Pozzo Mattia atak yaptı ama fazla kaçamayıp ana gruba yakalandılar. Ataklar Boğaz Köprüsü geçildikten sonra da devam etti. HİZMET BİNASI ONARIMI YAPTIRILACAKTIR İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı İşi(Doğalgaz dönüşümü-elektrik Trafosunun taşınması işi ve genel onarımı) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : Anadolu Cad. 41/ BAYRAKLI/İZMİR b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2- İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı İşi.(Doğalgaz dönüşümü-elektrik Trafosunun taşınması işi ve genel onarımı) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Cad. 41/5 Bayraklı/İZMİR c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Anadolu Cad. 41/5 Bayraklı/İZMİR b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım işlerinde benzer iş gruplarına B üst yapı bina işleri III.Grup işlerine ait her türlü onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Diploması 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Döküman Bedeli İzmir Defterdarlık ve Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak, makbuzu İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne getirilecektir. adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1 Sondakika: 5/5 Basın: 5270 SPRİNT PRİMİNİ KAZANANLAR 29'uncu kilometre geride kalırken etabın sprint primini kazananlarda belli oldu. Sonuçlar şöyle: 1- CCC Polsat Polkowice Takımının Polonyalı sporcusu Tomasz Kıendys, 2- Caja Rural Takımın dan İspanyol Mas Bonet Luis Guillermo ve 3- Drapac Cycling Takımından David Jai Crawford. Prim kapısı hemen geçilirken küçük çaplı bir kaza meydana geldi. Want Groupe-Gobert Takımından Habeaux Gregory ile Napolitano Danilo birbiriyle çarpışıp düştü. Ancak hemen müdahale edilerek yarışa devam ettiler. Finişe 78 kilometre kala 7'li bir kaçış rubu, ana gruptan 35 saniye kadar arayı açtı. Bu sporcular şu isimlerden oluştu. Lampre Merida'nın İtalyan sporcusu Conti Valerio, Bardiani CSF takımı'nın Paolo Colonna, Caja Rural'ın İspanyol sporcusu Aramendia Lorente Javier, CCC Polsat Polkowice'nin Polonya'lı s- porcusu Tomasz Kiendys, Konya Torku Şekerspor'dan Nazım Bakırcı, MKN-Qhubeka Takımı'nın Cezayir'li sporcusu Youcef Reguıguı, Novo Nordsk Takımı nın İspanyol sporcusu Javier Meıas Leal. Bu arada kaza geçiren s- porculardan Danilo Napolitano'nun yarışı bıraktığı anons edildi. Etap 136 sporcuyla devam etti. TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİMİ Starttan bu yana 74 kilometre geride kalırken (Finişe 46 kilometre kala) etabın son prim kapısından geçildi. Türkiye Güzellikleri primi şu sporcular arasında paylaşıldı: 1- Caja Rural Takımı'nın İspanyol Sporcusu Aramendia Lorente Javier, 2- CCC Polsat Polkowice Takımı'nın Polonyalı Sporcusu Tomasz Kıendys ve 3- Konya Torku Şekerspor'lu Nazım Bakırcı. TURKUAZ MAYO'YU ADAM YATES KAZANDI Yarış bu biçimde devam ederken artık geri sayım başladı. Gözler ilk 10'un içinde yer alan ve birinci ile 10'uncu sıradaki sporculardaydı. İlk 10 bisikletçinin arasında sadece 1 dakika 4 saniye vardı ve etap sonunda bakalım Turkuaz Mayo'nun sahibi Orica GrenEDGE'nin Britanyalı sporcusu Adam Yates Genel Ferdi Klasman birinciliğini korudu. Son 39 kilometre öndeki yedili grup tempo yaptı ve arayı biraz daha açtı. Ama bu fark 40 saniyeden öteye gidemedi. Turkuaz Mayo'nun sahibi Adam Yates'in ana grupta dinlene dinlene geldiği gözlendi. Bu arada ana grup tempoyu artırdı. Yarışın bitmesine 3 tur kala öndeki grup yakalanmak üzereydi. Yeni zaman farkı 15 saniye olarak anons edildi. Bu esnada bir kazada daha yaşandı. 4 kişilik bir bisikletçi grubu birbirleriyle çarpışıp düştü. Ana grup aralarından geçip yarışa devam etti. 50. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 121 kilometrelik İstanbul - İstanbul etabını Omega Pharma-quick Step Takımı'ndan Mark Cavendish kazandı. Çarpışma sırasında yaralanan MTN Qhubeka'nın Eritre'li sporcusunun köprücük kemiği kırıldığı ve ambülansla hastaneye kaldırılarak yarışa devam edemeyeceğini bildirildi. Ayrıca Caja Rural Takımı'ndan Colombiya'lı Parra Bustamente Heiner de yarış dışı kaldı. Böylece finişe pedal basan bisikletçi sayısı 135'e düştü. Son tura girildiğinde öndeki 7'li grupta parçalandı. Bu kez ön grubu Bardiani Takımı'nın İtalyan sporcusu Paolo Colonna, Caja Rural Takımı'nın İspanyol Sporcusu Aramendia Lorente Javier ve CCC Polsat Polkowice'nin Polonya'lı bisikletçisi Tomasz Kiendys oluşturdu. Ancak arayı bir türlü açamadılar. Diğer üçlü ve daha önce geriye düşen Torku Spor'lu Nazım Bakırcı ana gruba yakalandı. Öndeki üçlü 12 saniye kadar öndeydi ama bir türlü istedikleri tempoyu veremediler. Son 10 kilometrede grup yakalandı. Etabın geri kalan bölümünde grup artık tek parça olmuştu. 5 k- ilometre kala grup müthiş bir süratle finişe doğru gelmeye başladı. Art arda sprintler geldi. İzleyenleri zaman zaman heyecanlandıran sahneler yaşandı. (CİHAN) Bakan Kılıç: Ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir organizasyon oldu Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 50. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul - İstanbul etabının finişini takip etti. Dereceye giren sporculara ödüllerini de veren Bakan Kılıç, organizasyonun ülke tanıtımı için önemli olduğunu dile getirdi. Turun ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akif Çağatay Kılıç, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemizin tanıtımı için önemli bir organizasyon oldu. Aldığımız geri dönüşler de olumlu. Bütün katılımcıların gayet memnun ve mesut oldukları bir organizasyon oldu. Türkiye'de bin 200 kilometreyi aşkın pedal çevrildi. Türkiye'nin birçok farklı güzellikleri, 150 farklı ülkeye günde 2-3 saat yayınlarla taşındı." şeklinde konuştu. VALİ MUTLU: İSTAN- BULLULAR, BÜYÜK TEVECCÜH GÖSTERDİ İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, turun hiçbir problem yaşanmadan tamamlandığını belirterek, İstanbulluların tura büyük teveccüh gösterdiğini söyledi. 50. kez düzenlenen bisiklet turu nedeniyle bütün katılımcıları yürekten kutladığını da belirten Vali Mutlu, "Çok iyi bir organizasyon. Hiçbir problem olmadan tamamlandı. Bu sevindirici. Tabii bisiklet sporunun yaygınlaşması bakımından ülkemizde öyle zannediyorum ki tanıtıma da vesile oldu." diyerek şöyle devam etti: "Bunun ötesinde ülkemizin tanıtımı açısından, başta İstanbul olmak üzere turizm merkezleri tanıtımı açısından çok değerliydi. İstanbullular büyük teveccüh gösterdiler, her yıl olduğu gibi. İnşallah bundan sonraki yarışlarda daha üst gruplara çıkarak mücadeleyi sürdürmemiz, bir üst kategoriden bu yarışlarda Türkiye'nin organizasyonlarda yer almasını sağlamamız lazım. Federasyon ve bakanlık bunun için mücadele ediyor." MÜFTÜOĞLU: 50. YILA YAKIŞTI Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise İstanbul - İstanbul etabıyla tamamlanan 50. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun güzel bir finalle sonlandığını dile getirdi. Emin Müftüoğlu, tura katılımın da 50. yıla yakıştığını kaydetti. Müftüoğlu, şöyle konuştu: "Bugün güzel bir finiş oldu. Biliyorsunuz 50. yılın başlanğıcını, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dünya Bisiklet Birliği Başkanı ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte vermişlerdi. O günkü başlangıç bugün çok güzel bir finalle sonlandı. Büyük rekabete sahne oldu. Turun lideri 1 saniye ile belirlendi. Bu turun ne kadar çekişmeli olduğunu ortaya koyuyor. Dünyanın lider sporcuları buradaydı. Halkımızın katılımı çok güzeldi. Bugüne kadar ben ilk defa bu kadar geniş kitlenin oluştuğunu gördük. Bu da 50. yıla yakıştı." Turun geçen yıl 156 ülkede yayınlandığını hatırlatan Müftüoğlu, "Şu an itibariyle bu sayı 190 ülkeye çıktı. Bunun detayları geldiğinde paylaşacağız. Geçen yıl 602 milyon haneye u- laşmıştık. Bu yıl daha fazla haneye ulaştığımızı düşünüyorum." diye konuştu. Müftüoğlu, ilk önce bu turu değerlendireceklerini, Haziran - Temmuz ayları itibariyle de gelecek yıl düzenlenecek yarışın planlamasını yapacaklarını sözlerine ekledi. (CİHAN)

15 SAYFA 16 Türk aşçılar, AB ye girdi ama Türkiye'de temsil edilemiyor Üç gün sürecek olan 1. Manavgat Akdeniz Uluslararası Aşçılık Şampiyonası Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Akdeniz Eğitimci Aşçılar Derneği (AKEAD), Avrupa Aşçılar Birliği, Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu'nun (AŞPAFED) Manavgat Perşembe Pazarı'nda düzenlediği şampiyonaya 17 ülkeden 600 aşçı katıldı. Euro-Toques Türkiye Temsilcisi Gökhan Tufan, şampiyonaya Avrupa Aşçılar Birliği'nden dünyaca ünlü 10 şefin katıldığını bildirdi. Türkiye'nin AB ülkesi olmadığı için Euro-Toques'te gözlemci ülke s- tatüsüyle temsil edildiğini belirten Gökhan Tufan, kurumun web sayfasında Türkiye'nin ay yıldızlı bayrağıyla temsil ediliğini kaydetti. (CİHAN) 5 Mayıs 2014 Pazartesi "Termal kasaba"da sona doğru Denizli'nin travertenleriyle ünlü Pamukkale bölgesine yürüme mesafesinde yer alan Karahayıt, TO- Kİ tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesiyle, termal turizmin merkezleri arasında yer alacak Denizli Valisi Abdülkadir Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte turizm aktivitelerinin daha çok Pamukkale merkezli yürütüldüğünü, bölgenin sahip olduğu güzellikler dolayısıyla her yıl hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin akınına uğradığını ifade etti.türsab tarafından işletilmeye başlanan bölgede turizm sezonu öncesi yapılan yatırımlar ve travertenlerin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen düzenlemeler sayesinde Pamukkale ve Hierapolis antik kentinin dünyanın en uzak noktasından turistlerin bile ilgisini çekecek yapıya kavuşturulduğunu anlatan Demir, ayrıca termal su kaynaklarının da son yıllarda büyük ilgi gördüğünü belirtti.karahayıt bölgesinde yer alan, halk arasında "kırmızı su" olarak adlandırılan ve aktığı yerde kırmızı traverten oluşturan kaynağın bölgeyi termal sağlık turizmi alanında ön plana çıkardığını bildiren Demir, TOKİ tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşümün ardından Karahayıt'ta faaliyet gösteren tesisler ile yatırıma hazırlanan işletmelerin özellikle termal sağlık turizmine yönelmeye başladığını söyledi.bölgede termal sağlık turizmi alanında ciddi faaliyetlerin yürütüldüğünü vurgulayan Demir, şunları kaydetti:"özellikle yeni firmalarımız burada sadece otel değil, sağlık merkezleri de yapmaya başladılar. Böylece bölge en son yürürlüğe giren Kalkınma Planına uygun şekilde Türkiye'nin termal sağlık turizmi konusunda önemli merkezlerden biri olacak. Bununla ilgili yatırımcıların bir kısmı çalışmalarını tamamladı bir kısmı yeni yatırım için faaliyetlerine başladı. 1-2 yıl içerisinde artık Karahayıt görünür hale gelecek ve burası termal sağlıkla ilgili öncelikli olarak yabancı misafirlerimizin ağırlandığı ama yerli turistlerin de kabul edildiği bir merkez olacak."karahayıt'ta 10 civarında lüks otel bulunduğunu onun dışında turizm işletme belgeli otel ve pansiyonların yer aldığını aktaran Abdulkadir Demir, söz konusu işletmelerin artık konsept değişikliğine gittiğini belirtti.bölgenin termal sağlık alanında daha fazla tanınır hale geldiğini, bu durumun kent ekonomisinin kalkınmasına da katkı sağladığına işaret eden Demir, "Artık buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler daha fazla konaklayacak. Böylece Denizli daha fazla kazanacak" dedi. Karahayıt kentsel dönüşüm projesi TOKİ tarafından yürütülen ve 27 hektarlık alanı kapsayan projede fay hattı üzerinde 160 hak sahibine konut, iş yeri ve pansiyon inşa ediliyor. Bazı yapılarda iş yeri, konut ve pansiyonların bir arada bulunduğu proje çerçevesinde şu ana kadar öncelikle fay hattı üzerindeki binalar yıkıldı, depreme dayanıklı bölgede yeni yaşam alanları inşa edildi.yeni yaşam merkezinde, yöresel mimariye uygun 42'si 1 artı 1, 90'ı 2 artı 1 ve 126'sı 3 artı 1 olmak üzere 258 konutla 24 derslikli ilköğretim okulu, 4 iş yeri ve 20 termal pansiyon yapılıyor. Projenin ilk etabının yüzde 80 oranında tamamlandığı ve yıl sonunda teslim edileceği bildirilirken, projenin ikinci etabında ise termal turizm için 20 pansiyon daha yapılacak. Böylelikle TOKİ, bölgede 660 odalı toplam 40 termal pansiyon inşa edilmiş o- lacak. Termal pansiyonların, Karahayıt'ın termal turizm açısından cazibe merkezi haline gelmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. (AA) Mahruki 'Kendi Everest inize Tırmanın' söyleşisiyle İKÇÜ de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birlikteliğinde düzenlenen, AKUT'un kurucu üyesi, yönetim kurulu başkanı dünyaca ünlü sporcu Nasuh Mahruki, 'Kendi Everest inize Tırmanın' söyleşisiyle İKÇÜ'ye konuk oldu İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tancan Uysal, Rektör Danışmanı Doç.Dr. Murat Soydan, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Zafer Öter, Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. Serkan Çelik, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Gülay Oyur Çelik, Genel Sekreter Gülten Gültekin, Genel Sekreter Yardımcısı, SKS Daire Bşk.V.Nihat Sabuncular, akademik ve i- dari personel ile birlikte çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği söyleşi büyük ilgi gördü. Başarılarıyla dünyaca tanınan Nasuh Mahruki, herkesin kendini keşfetmesi ve potansiyelinin doruğuna ulaşması gerektiğini söyledi. Mahruki, 25 yılı aşan spor hayatımda riskli sporlarla uğraşırken fark ettiğim; dayanıklılık, disiplin, cesaret, kararlılık, yüksek konsantrasyon gerektiren takım çalışması ve liderlik yeteneği gerektiren dağcılık gibi yüksek risk gerektiren bir spor dalında başarıya ulaşmak için gereken özelliklerin tamamı kendimize seçtiğimiz herhangi bir kariyerde iş dünyasında ve sosyal hayatımızda bile başarıya ulaşmak için gerektiren özelliklerin tamamı ile büyük bir paralellik göstermektedir. Hangi sektörü ele alırsak alalım doğru yaklaşım ve doğru yöntemler bizi başarıya götürür dedi. İlk adım aramakla başlıyor 'Kendi Everest inize Tırmanın' k- itabında ele aldığı başarının yol haritası hakkında tespitlerde bulunan Mahruki, Yirmi yılı aşan bütün bu süreç; hem öğrenme, kendimi tanıma, kendimi geliştirme, varlığıma bir anlam katma, yaşamda doğruları bulma ve bu doğrularla yolumu çizmemin hem de ülkeme, insanıma, insanlığa hizmet etmemin öyküsü oldu. Sizlerle paylaşmak istediğim de, bu yolculuğun birbirini i- zleyen 64 adımdan oluşan yol haritasıdır. İlk adım ise aramak ile başlıyor dedi.mahruki, bu başarı hikâyesindeki başlıca unsurları şöyle sıraladı: Hayatın içinde kendi yerinizi arayın. Kendi yaşamınızın öncüsü olun. Öğrendiklerinizi paylaşın. Başarıyı isteyin. Çok yönlü olun. Kendi yolunuzu izleyin. Tutkularınızın peşinden gidin. Doğru adımlar atın. İnsanın potansiyelini kavrayın. İçinizdeki en iyi ben i arayın. Kendinizi tanıyın. Zararlı ve faydasız alışkanlıklarınızdan uzaklaşın. Şartlanmalarınızdan kurtulun. Düşüncelerinizi özgürleştirin. Kendinizi keşfedin. Kendinizi ifade edin. Hedef belirleyin. Hedefinize odaklanın. Stratejinizi oluşturun. Planlamanızı yapın Everest Dağı na tırmanışım paylaşım adına milat oldu Öncü olmanın sorumluluğu olduğunu vurgulayan Mahruki, 1995 yılında Everest Dağı nın ilk Türk tırmanışını gerçekleştirdikten sonra paylaşmak adına oldukça önemli bir tırmanışa geçtiğini söyledi. Mahruki, Kişisel gelişim, k- endini tanımak, hedef odaklı olmak, kararlılık, risk yönetimi, motivasyon gibi konuları da kapsayan, takım çalışması ve liderlik konularında söyleşiler yapmaya başladım. İleride yine yeni deneyimler ve paylaşımlarla, daha iyi ve daha doğru bir noktaya ulaşacağına eminim. Öznel yaşam deneyimlerimi paylaştığım, tamamen yaşam odaklı bu sürecin kendisi de, tıpkı yeni şeyler öğrenen bir insan gibi sürekli uyum, değişim ve gelişim süreçleri yaşamaya benimle birlikte devam edecek. Bence işin güzel tarafı da bu. Ama en güzeli paylaşmaktır diye konuştu.söyleşinin ardından son kitabını İKÇÜ lü öğrencilere ve misafirlere imzalayarak hediye eden Mahruki, Rektör Prof.Dr.Galip Akhan ı da makamında ziyaret etti. Nasuh Mahruki, Prof.Dr.Akhan ile Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Tancan Uysal a Kendi Everest inize Tırmanın kitabını imzalayarak takdim etti. (HABER İki katlı ev, kentsel dönüşüme tek başına direniyor Kadıköy Fikirtepe'de çevresindeki onlarca bina yıkılmasına rağmen, 31 dönümlük arazinin ortasında tek başına kalan 2 katlı ev kentsel dönüşüme karşı tek başına direniyor. Etrafı boşaltıldığı için tepeyi andıran toprak parçası üzerinde kalan ev, ilginç görüntü oluşturdu.fikirtepe'de inşaat firması ile anlaşamayan bir bina sahibi nedeniyle inşaat başlayamıyor. Yıkımın ortasında kalan 2 katlı ev görenleri hayrete düşürüyor. Firmalarla anlaşamayan hak sahipleri net bir anlaşma ve teminat istediklerini ancak firmaların buna yanaşmadıklarını söyledi. Bölgedeki bir başka projeden hak sahibi olan Engin Bayrak, anlaşmanın firmaların yapmak istedikleri usulsüz sözleşmelerden dolayı bir türlü sağlanamadığını iddia ederek şöyle konuştu: Firma adanın yüzde yüzünü alamadığım zaman hiç kimseye kira ödemem diyor. Birçok hak sahibi bu nedenle mağdur ve kirasını alamıyor. Ben de aynı kaygıları taşıyorum, üstelik firma güvence vermiyor. Bana güvence ve teminat vermeyen bir firmaya ben nasıl yerimi vereyim. Başbakanımız hiçbir vatandaş mağdur olmayacak demişti, ama öyle olmuyor. Biz projeye karşı da değiliz, yerimizi vermeyelim de demiyoruz. Bize güvence versinler projesini göstersinler, ne alacağım belli değil, güvencem belli değil, metrekarem belli değil. Bana bir sözleşme dayatmış imzalamamı istiyorlar. 31 dönümlük sorunlu adada hak sahibi olan ve inşaat firması ile anlaşan Mehmet Ali Alkan isimli vatandaş ise üç yıl önce çıkan yasaya göre firmayla anlaştığını belirterek şunları söyledi: 580 hak sahibi firma ile anlaşma yaptı ve binalar yıkıldı. (CİHAN)

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 65 YAŞ ÜSTÜ İLE ENGELLİ VATANDAŞLARA ZİYARETLERİMİZ 28 Mayıs 2015 Perşembe günü Müstecep, Vakıfiğdemir ve Deliler Mahallelerine gidip, ihtiyaç

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Cumhurbaşkanı adayımız Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TES-İŞ ten 6. okul: Kayseri Veteriner Fakültesi Genel Başkan Kumlu nun acı günü Seydişehir ETİ Alüminyum a Danıştay dan iptal TES-İŞ ten 6 ncı okul: Kayseri

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ S.NO TARİH KONU İLETİŞİME GEÇİLEN/GÖRÜŞ BİLDİRİLEN MAKAM SONUÇ GÖZDEN GEÇİRMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME 1 10/01/2017 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Müşavirliğimiz

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN AĞUSTOS 2016 YIL 1 SAYI 18 09.09.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:18 UTSO KOSGEB DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR (03/08/2016) Uzunköprü Ticaret

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı

SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONEL ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI ÖNEMSİYORUZ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI MURAT

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir/Limonluk Mahallesi Muhtarlığını

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

Sanayicilerden destek

Sanayicilerden destek Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Uğur, Balıkesir Sanayi Odası'nın, iş dünyası ile sürekli istişare halinde

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti 1 Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur da açılış ve temel

Detaylı

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçe Başkanlığı binasında yönetici

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN TEMMUZ 2016 YIL 1 SAYI 17 10.08.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:17 UZUNKÖPRÜ DEMOKRASİSİNE SAHİP ÇIKIYOR (18.07.2016) 18 Temmuz 2016 Pazartesi

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2017 GÜNDEM - TOBB 73. Genel Kuruluna katıldık. -İstanbul Yapı Fuarı na katıldık. - KOSGEB Kredisini en çok kullandıran ilçe olduk. - 666 aileye Ramazan

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret 2 Ağustos 2012 / Demir Çelik Store Çanakkale Şehitlik Abidesi Tuncay Sergen / Y SAD Yön. Kur. Bşk. YİSAD - Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

KADEM METE: MUĞLA DA 12 AY TURİZM HAYAL DEĞİL

KADEM METE: MUĞLA DA 12 AY TURİZM HAYAL DEĞİL KADEM METE: MUĞLA DA 12 AY TURİZM HAYAL DEĞİL AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete Bodrum da basınla bir araya geldi. 12 Ay Turizm konusu üzerine yoğunlaşan basın toplantısında Mete, yaklaşık 6 milyon

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI Benim Naçiz Vücudum Elbet Bir Gün Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır. K.Atatürk ATATÜRK ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 71. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ

Detaylı

81 İl Müdürü Ankara da (1)

81 İl Müdürü Ankara da (1) 81 İl Müdürü Ankara da (1) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONELİMİZ OLMADAN BİZİM GERÇEK BİR BAŞARIYA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. PERSONELİMİZE DEĞER VERMEMİZ GEREKİYOR -CEZALANDIRMA,

Detaylı

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI ADALET BAKANI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÇİÇEK, KOBİ LERİN BORÇLARININ YEN

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI ADALET BAKANI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÇİÇEK, KOBİ LERİN BORÇLARININ YEN BAKANLAR KURULU TOPLANTISI ADALET BAKANI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÇİÇEK, KOBİ LERİN BORÇLARININ YEN Kasım 20, 2006-12:00:00 BAKANLAR KURULU TOPLANTISI ADALET BAKANI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ ÇİÇEK, KOBİ'LERİN BORÇLARININ

Detaylı

AKM restorasyonu için protokol imzalandı

AKM restorasyonu için protokol imzalandı AKM restorasyonu için protokol imzalandı Şubat 15, 2012-1:25:01 Atlas Pasajı'ndaki İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Sabancı Holding

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI

TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI TOPLU KONUTLARIN TEMELİ, 12 ŞUBAT RUHUYLA ATILDI Kahramanmaraş Merkez Onikişubat Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlatılan toplu konut projesinin temeli, Sağlık Bakanı

Detaylı

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE

KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE KARİKATÜRİST VE RESSAMLAR, ARTIK AYA NİKOLA KİLİSESİNDE Bodrum Hilmi Uran Meydanı nda uzun bir süre Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan ve geçtiğimiz yıl, 1960 lı yıllarda sonradan eklenen kısımları

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi

Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi 19 Temmuz tarihinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası iştiraki olan Babadağ Teleferik Projesi yapımı

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1

Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1 Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1 Bal ligi 7. Gurupta mücadele eden B.B Bodrumspor Sarayköy spor karşısında zorlu geçen maç sonunda 2-1 galip geldi. Bu galibiyet ile Bodrumspor şampiyonluk yolunda iddiasın

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

Macit Gündoğdu:2019 Yerel Seçimleri ne hep beraber emin adımlarla yürüyeceğiz

Macit Gündoğdu:2019 Yerel Seçimleri ne hep beraber emin adımlarla yürüyeceğiz Macit Gündoğdu:2019 Yerel Seçimleri ne hep beraber emin adımlarla yürüyeceğiz Adalet ve Kalkınma Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı, Aralık ayı danışma toplantını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Ak Parti

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :13. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar modern hizmet binası için gün sayıyor Karabağlar

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51

Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51 Kamplardaki sığınmacı sayısı 152 bin 51 Ocak 08, 2013-7:10:56 Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Bugün itibarıyla Suriye'den ülkemize gelmiş, kamplarımızda kalan sığınmacı sayısı 152 bin 51'dir'' dedi.

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

TOBB Balıkesir Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir e katkı

TOBB Balıkesir Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir e katkı TOBB Balıkesir Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir e katkı koyan herkese olduğu gibi kadın girişimcilerimize de

Detaylı

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ Muğla Çevre Platformu nun (MUÇEP) Milas buluşmasına damgayı; arka arkaya gelen çevre, imar, tarım alanları konularında çıkarılan kararlar ve Okluk Koyu nda yıkılan Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi

En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi En Yüksek Prim Ödeyen 10 İşverene Ödül Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -2008 YILINDA YAŞANAN OLUMSUZLUKLARA ARTIK RASTLAMIYORUZ -PLAKET VERDİĞİMİZ İŞVERENLER DÜZENLİ PRİMLERİNİ ÖDEYEN,

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

Cuma İzmir Gündemi

Cuma İzmir Gündemi 26.09.2014 Cuma İzmir Gündemi PARAVANLI REKTÖR ODASINDAN, DEV ÜNİVERSİTEYE Sağlık Muhabirleri Derneği (SMD) İzmir Temsilciliği üyeleri ile buluşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof.Dr.

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU

2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU 2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU 06 Eylül 2013- (Hande Tibuk) Kuzey Ren-Vestfalya Ekonomi Bakanlığı ve Nrw.Invest tarafından ikinci kez Türk firmalarına Kuzey Ren-Vestfalya da gerçekleştirdikleri başarılı ve

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı