+<:46969>=9>1314 "= ;5>4<39<)6>!:<9>5<98<:;9<3:< ;:";:;>!:<7<4 >,=:=8;3=> 9 1:1)198= 4070:<9> <98<:;9<> 7=.; ;>,;7:;); > :<)<9> =9=:> 070:0290" name="description"> +<:46969>=9>1314 "= ;5>4<39<)6>!:<9>5<98<:;9<3:< ;:";:;>!:<7<4 >,=:=8;3=> 9 1:1)198= 4070:<9> <98<:;9<> 7=.; ;>,;7:;); > :<)<9> =9=:> 070:0290">

" # " " # " Büyükşehir Belediye. düzenlediği Türkiye nin. Zolan, Türkiye deki. attıklarını belirtti. 5 Mayıs 2014 Pazartesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "" # " " # " Büyükşehir Belediye. düzenlediği Türkiye nin. Zolan, Türkiye deki. attıklarını belirtti. 5 Mayıs 2014 Pazartesi www.sondakikagazetesi."

Transkript

1 0,(0)/,0. *-+/!/%/ 0&)0(0,.. / /,.)/*0.'0&0,(" =%=7;+;-<7>+<:46969>=9>1314 "= ;5>4<39<)6>!:<9>5<98<:;9<3:< ;:";:;>!:<7<4 >,=:=8;3=> 9 1:1)198= 4070:<9> <98<:;9<> 7=.; ;>,;7:;); > :<)<9> =9=:> 070:0290 "=7 =4:=$.;78; =%=7;+;-<7>=VTVOUMVX=WDPWSQ 2ISBX6KMVRAX)WSOWTUSWXGRVNU:U FURTU<UXJWMVJUSOVXMQTOWX XLUTMKS ''X=USX URWXGRVNU:USUSX:VFUSVX;W8 MQTQSQXNWLWLTWMWSX6V;VRU?UJWR )WSOWTUSWX RVNU:UTVRU =URTU<U/SUSX-', 8-', X;WWTUMVN RWCKRIXGMVTVRXNWRW;QSOWSXKM FURTU<UMTVXKSWMTWSOQEX$VSVT PIRITWXPWNQTWSX=VTVOUMV =WDPWSQX2ISBX6KMVRAXJK<IP?W>WXOVCKJISISXMVSUXJV8 HKSWXMVNUDNURUTV:V<USUS LG3OVJUSUX>VROUEX8=/<56>(28= " # " " # " "#! Denizli Denizli Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi nin Belediyesi nin düzenlediği Türkiye nin Türkiye nin en en büyük büyük düzenlediği çocuk çocuk şenliği şenliği devam devam ediyor. ediyor. Şenliklere katılarak katılarak çocukların çocukların Şenliklere eğlencesine eğlencesine ortak ortak olan olan Denizli Denizli Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Başkanı Büyükşehir Osman Osman Zolan, Zolan, Türkiye deki Türkiye deki en en büyük çocuk çocuk şenliği şenliği organizasyorganizasybüyük onuna onuna imza imza attıklarını attıklarını belirtti belirtti # */ (&./. # */ (&./.758')/)28"0%, # ')/)28"0%, # $456&787* &368 )/)2+7 $456&787* &368 )/) *6/7! *6/7!6 718$)58632 #17.6(8"4#-5*4268 8'658"0%,#4 718$)58632 #17.6(8"4#-5*4268 8'658"0%,# (4&8'618$)58/4+4.-/ (4&8'618$)58/4+4.-/ (7127&65* (6( (7127&65* (6( ,.' ,.' !- 5*4803,+.,1, !- 5*4803,+.,1, & )(863"737165* & )(863"737165*7 $71" %72801$456&4!/ ',8/-3 $71" %72801$456&4!/ ',8/-3 *48 8'658"0%,2 8456( #65*7 *48 8'658"0%,2 8456( #65*7 *0/4!-/487#3757%72 8 *0/4!-/487#3757%72 8 % */. / % */. / /.-*,,'+.+ /.-*,,'+.+')/)2+7 ')/) ' ' $ &368 )/) $ &368 )/) *6/7!68',8/-38 0%, # *6/7!68',8/-38 0%, # & )(863" *78.4+-/ & )(863" *78.4+-/ '4+345$-%-5-8 %- 4/4( *48/ &36 '4+345$-%-5-8 %- 4/4( *48/ &36 )/)2+7 )/) *6/ !( *6/ !( ',827& (6( ',827& (6( ( (8 4 4!- 5*4803,+.,1, !- 5*4803,+.,1, $ "0%, #375%7! $ "0%, #375%7! *,!--)(,'+-$"&),.42803*,!--)(,'+-$"&), 5 Mayıs 2014 Pazartesi #! #! AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bizim İzmir de yaptıklarımız say say bitmez. Bütün bunları yaptık ama İzmirliler seçmedi diye hayıflanacak değiliz. Biz her zaman hizmet ederiz ve hizmete talibiz, bunu anlatmalıyız. Bugünden başlayarak yine kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi *-+/!/$-*+-)-## (-%/ AK Parti İzmir Milletvekili seçim sonrası kazandıkları 6 ilçeye zafer ziyaretlerinin ardından ilk kez İzmir e geldi. Ayağının tozuyla ilk ziyaretini Kemalpaşa da kiraz ve meyve ağaçları zarar gören üreticiye gerçekleştiren Yıldırım, Bakanlar Kurulu kararı çıkarılarak, çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarının erteleneceğini müjdesini verdi. Binali Yıldırım, çiftçilerden benzer afetlere karşı bir an önce karşı TARSİM sigortası yaptırmalarını da istedi.,;9<:;> 6:86765 FVTVOUMVXFWDPWSTWRQSQXPINTWMWSA PWHWSWLWMWSTWRQSQSXOWX?VMV:WSQSQXMUNURLVLVJU KTOIAXF9MTVXKTOIXOVLVMUXFQRWPWTQLEX"VMV:WSQLQHQ MUNURLVOVSXPWTOQ<QLQHXMVROVSXBWTQDLWTWRQLQHW KPXBWTQDWTQLXW8 @URVRJVSUHAX?VRXHWLWSXFURXMVRUSUHXKTIR(XOVOU =/7=3=>803<7:6 PWLCWSMWXFWDTWNNQEX7WLCWSMWXPWCJWLQSOWXVS =WDPWSQX)I?UNNUSX6VT>UNKCIAXCRK3VXUBUSX&V?W =UNPUJVTX4W<X2KCTWLWX$VRUX7WHWSQLX=UKOUHVT RVNULUX6WSWMUX>VX2U:WRVNX5E EX;URLWJQXUTVX-XMQTTQP CRKNKPKTXULHWTWOQEXX8=/<56>&'2.= <*<9864:<76> XUTBVSUSXFVTVOUMVXFWDPWSQSQS OWX+!WJQTXKTJWXPWHWSOQP/XRV?W>VNUSOVSXIHWP #1TBVOVPUXNGLXLI?NWBTWRAXU?NUMWBXJW?UCTVRUAX:V8 SWHVTVRAXJKJMWTX;WWTUMVNTVROVSX?WFVROWR KTW:WPJQSQHEX GSPGXJUHXFVTVOUMVXFWDPWSQJQSQHE "WTPXWRWJQSOWX+6WSWXFVTVOUMVXFWPJQS/XOUMVXFURXJ9H >WROQREX=IXOK<RIOIREX6UHUSX?VRXDVMOVSX?WFVRUSUH KTW:WPEX=GMGPXCRK3VTVRXPGBGPXWOQLTWRTWXFWDTWRE 0MTVXFGMGPXCRK3VTVRXMWCLWMWXJKMISLWSQHW =GMGPX?VOV;TVRVXPGBGPXWOQLTWRTW ITWDQRJQSQH(OUMVXPKSIDNIE 8=/<56> 28< 0#0,)0*. (-. /*/,!/ ;-=:=7<7<-6 EX TIJWTX6KJMWTX=UTULTVR *TULCUMWNQX 6*=* X)UTTUX%<UNUL =WPWSTQ<QXNWRW;QSOWSX1JNWSFIT/OWXMWCQTOQE $GHVTFW?BVX0HVTX4WLWSTWRX7KTV3UX-XWTNQSA /''0+. 0+/)/,/& &- /*.)#0%", -XFRKSHXLWOWTMWXPWHWSQRPVSAX7WRDQMWPW 0HVTX4WLWSTWRX7KTV3UX-XWTNQSAX,XFRKSH #! #!" #! #! #!" # " " #*5;7>,1314$=+;7>3;9=> 79=4>!:80 # #! #*5;7>,1314$=+;7>,=:=8;3=-;29;9 PVSN MKTTWRQSWXO9PNG<GXWJ;WTNAXIHIS8HKRTIXWRWDNQRLWTWR >VXFUTULJVTXBWTQDLWTWRQSXJKSISOWXGRVNUTUMKREX1 8 =%2*!X5E EXFGSMVJUSOVXPIRITWSXWJ;WTN TWFKRWNI>WRQSOWPUXGRVNULXJGRV:UAX?WLXLWOOVSUS PKSNRKTGMTVXFWDTQMKREX"WTPXWRWJQSOWXLQ:QRXKTWRWP PWTUNVJUSUSXPKSNRKTGSGSXMWSQXJQRWXMVSUXWJ;WTN QSXNIRUHL 9.;4>4=9.>PWHQTWRQS DQMW:W<QSQ XNW L WBQJQSOWSXFGMGPX9SV REX%RJKMA EX& PWMOVOVSX4ROEX&KB NUSW.OWSXOW?W X5 >V WX 1HLUR.USAX KL SUXOGDGSGMKRIHE ;WHTWXNIRUJNXBVPV:V<U WSXPWOUL GSPGXFISTWRXMWDWM WSTWLOWXBKP IX DV?URTVREX1HLURXOVXF REX KLW.OWX;K8 MK NI XNI VR 9SVLTUXFURXM.OWX5NUSW WS UJN WS IS X4 RILTWRXA UXMVRTVRUXFUS8 RU? MWRVNXVOUMKRE XHU SV TVR:VXNIRUJNX?VRXJV SRW 7WHQTWRXFUNNUPNVSXJK 8 WO X7 RQS QTW WC XM PU U;VPWTV.OV SW SQ PQ NXW RUJ NI PX FGMG SQ <Q :W MW RW I< OWPUXNWR8 OGDGSGMKRIHEX=IRW VNTUE L QM XP KP RXB U?UXMWCQTW =IXPWHQTWRQSXF9MTV FURXCKNWSJUMVTU >WR XOVOUEX 8=/<56> 28< +"'.$0 ". -+/* -(/$-$/.'0&0, &'>36:6 MWHXNWNUTUSVXPQJWXFURXHWLWSXPWTW %PKSKLUJNX5OSWSX0HNVPUSXNWNUTXCTWSTWRQXMWCWS >WNWSOWDTWRX9SVLTUXIMWRQTWROWXFITISOIEX0HNVPUSA + WNWSOWDTWRQLQHXMWHXNWNUTTVRUSUS HV?URXKTLWJQSQXUJNVLUMKRTWRJWXNWNUT LINTWPWX2 65=XGMVJU PIRITIDTWROWS MWCNQRLWTQOQRTWR/XOVOU 8=/<56>(28=. 0,' +0, -%,0 0. #*5;7> -9<% >VX6WSWNPWRTWRX*OWTWRQX=URTU<UXUTV!$X=WSPAXPGBGPXUDTVNLVTVRVXM9SVTUPXOVJNVPXCRK8 NKPKTGXULHWTWOQEX RKNKPKTAXVJSW;XJWSWNPWRTWRWXPRV8 UTVXFURVMJVTXVLVPTUTUPXCTWSTWRQSQXUBVRVSXPWCJWLTQ FURXCWPVNUXUBVRUMKREX VPVRUMWX)INTIAX+7GRVJVT8 RVPWFVNXPKDITTWRQSOWSX>VXVPKSKLUPXPRUHTVROVS KTILJIHXM9SOVXVSXBKPXGMVTVRULUHXVNPUTVSLVPNV8 OUREX&KTWMQJQMTWXVPKSKLUX>VX;USWSJXOGSMWJQSQS KTOIPBWXFVTURJUHXFURXNWFTKMWXJW?UCXKTOI<I >VX;USWSJLWSXKTWSWPTWRQSOWSXMWRWRTWSLWTWRQXOW?W OWX9SVLXPWHWSLWPNWOQR(XOVOUEXX8=/<56> 28< '*, /4&*- % % --*7 4(-8 *7 % % -

2 SAYFA 02 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 5 Mayıs 2014 Pazartesi İşçi Filmleri Festivali A başladı L Y U K Ş CO İzmir, 9. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali yle şenlik havasına büründü. Sendikalar, STK lar ve sanat topluluklarının yanı sıra Konak Belediyesi nin de katkı verdiği festivalin açılış töreni coşkuyla gerçekleştirildi Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel in de yer aldığı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde düzenlenen festival yürüyüşüne binlerce İzmirli katıldı. Yürüyüş sırasında, Her Yer Festival Her Yer Direniş sloganları atılırken, müzik grupları da, kitleye ritimleriyle eşlik etti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi nden başlayan ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi ne kadar süren yürüyüş ardından açılış töreni gerçekleştirildi. Burada Gezi Parkı sürecinde yaşamlarını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Buca Halkevi Çocuk Korosu nun seslendirdiği şarkıların ardından, Ahura Ritim Topluluğu törene katılan kitleye daha da coşku kattı. Festivalin ilk gösterimi Gezi Parkı direnişinin öyküsünü konu edinen, Gezi nin Ritmi adlı film oldu. İzmir in yanı sıra İstanbul, Ankara ve Diyarbakır da programlanan festival kapsamında 17 farklı ülkeden 77 film sanatseverlerle buluşacak. İzmir Mimarlık Merkezi, Fransız Kültür Merkezi, Kültürpark İzmir Sanat, Konak Halkevi, Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Bornova Ayfer Ferah Açık Hava Tiyatrosu, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Ege Üniversitesi Hastanesi 20 Mayıs Amfisi nde gerçekleştirilecek gösterimlerin tamamı ücretsiz olarak i- zlenebilecek. Açılışta söz alan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, festivalin gönüllü çabalar sonucu kitlelerle buluştuğuna dikkat çekerek, Konak Belediyesi olarak bu gönüllü çabaya katkı koyduğumuz sürece var olabildiğimizi biliyoruz. Bu ve benzeri gönüllü uğraşlara hep katkı koyacağız dedi. Festival Komitesi adına söz alan Göksel İnce, Gezi sürecinde yiten canlar hoş geldiniz diye başladığı konuşmasında, etkinliğin uluslararası boyutta olduğunu ve deneyimlerin aktarıldığını vurguladı. Halkevleri Genel Merkez Yöneticisi Mesut Baybüke, 1 Mayıs ı yasaklamaya çalışan AKP ye karşı meydanları dolduran işçileri selamlıyorum diye başladığı konuşmasında,şu görüşlere yer verdi: Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını haykıran halk, kararlılığını bir kez daha gösterdi. Görüyoruz ki, AKP yi ne tapeler ne de yolsuzluklar korkutuyor. AKP yi sokağa çıkan halk korkutuyor. İşte bu yüzden Her Yer Taksim Her Yer Direniş diyoruz. Bu anlam- da festivalimizin sloganını da Her Yer Festival Her Yer Direniş diye belirledik. Etkinlikte söz alan KESK Dönem Sözcüsü Rukiye Çakır, işçileri ve emekçileri sanat ile buluşturan tüm çabaları önemsediklerini söyleyerek, Artık farklı seslere ve umudun ifadesi olan sanata ihtiyacımız var dedi. BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, bir önceki festivalin açılışında, Bitmeyen kavga ifadesini kullandığını ve 10 gün sonra Gezi Parkı sürecinin yaşandığını söyleyerek, Şimdi de, bu daha başlangıç mücadeleye devam diyorum. Bu festivalde işçi direnişlerini, meydanlarda yaratılan halk hareketini izleyeceğiz. Dünya genelinde öne çıkan şehirler mutlaka bu ve benzeri festivaller ile adlarını duyurmuşlardır. Bizim yerel yöneticilerimizin de bu tür festivallere daha büyük katkılar sunması, adını duyuran kentlerimizin artmasını sağlayacaktır yönünde görüş belirtti. Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yunak ve Salim Çetin e, festivale katkılarından dolayı teşekkür adına Halklevleri Çocuk Korusu nun tarafından seslendirilen şarkıların yüklendiği CD hediye edildi. (HABER İnternetten öğrendiği sanatı icra ediyor Sivas'ın Kangal ilçesindeki termik santralde elektrik teknikeri olarak çalışan 43 yaşındaki Halit Köksal, 6 yıl önce internette yaptığı araştırma sonucu inceliklerini öğrendiği naht sanatıyla birbirinden farklı ahşap eserler ortaya çıkarıyor. Kangal Termik Santrali'nde 23 yıldır çalışan elektrik teknikeri Köksal, yaptığı açıklamada, ahşap oyma sanatı olarak bilinen nahtla 6 yıl önce uğraşmaya başladığını söyledi. O dönemde evinin girişine naht sanatıyla, Allah'ın 99 isminden "Malik'ülMülk"ü (Mülkün ebedi, ezeli sahibi) yazdırmayı düşündüğünü belirten Köksal, internetten nahtla ilgili araştırma yaparak bu ismi yazmayı denediğini ifade etti. İnternetten eserlerin yapım aşamasını izleyerek öğrendiği sanatı 6 senedir icra ettiğini anlatan Köksal, yaptığı eserleri evinin bir odasında ve Sivas Belediyesince İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi'nde tahsis edilen atölyesinde sergilediğini söyledi. Bugüne dek 150'den fazla eser yaptığını belirten Köksal, "Eserlerimden bazılarını yakınlarıma ev hediyesi olarak veriyorum, bazılarını da beğenenlere armağan ediyorum, bazen de eserlerimi satıp masrafımı çıkartıyorum" dedi. Yaptığı eserleri bir süre önce sergilediğini anlatan 3 çocuk babası Köksal, "Sergilerde beğenilen eserlerimden bazılarını da Almanya ve Danimarka gibi ülkelere gönderdim" diye konuştu. Eserlerindeki desenler için Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ile kentteki Selçuklu eserlerden esinlendiğini belirten Köksal, bir deseni çıkarmak için günde 3-4 saat çalıştığını söyledi. Eserin büyüklüğüne göre çalışma süresinin değiştiğini anlatan Köksal, "Küçük parçaları kesmek çok zor oluyor, onlar için ayrı testere tercih ediyorum. Harflerde kırılmalar, yanlışlıklar oluyor. Bazen ağacın üstü güzel oluyor ancak içi iyi olmuyor, o zaman da tüm çizimi tekrar yapmak zorunda kalıyorum" şeklinde konuştu. Halit Köksal, şunları söyledi: "Önce yazının kalıbını hazırlıyorum, ona uygun ağaç tercih ediyorum. Bu ağaçlar genelde meşe, kayın, kavak ağacı oluyor. Ağaçların çizgilerini belirtmek istersek de çam ağacı kullanıyorum. Daha sonra belirlenen ağacı zımparalıyorum ve deseni üzerine çiziyorum. (AA) Sinemada seyirci sayısı % 29 arttı Türkiye'de yılın ilk 4 ayında 28 milyonu aşan seyirci ve 300 milyon liraya yaklaşan hasılatıyla sektörün büyüklüğü, geçen yılın tamamının yarısını aştı Box Office Türkiye verilerinin derlediği bilgiye göre, 2009 yılında 36 milyon 904 bin 345 seyircinin gittiği Türkiye'deki sinema salonları, her geçen yıl artan ilgiyle geçen yıl 50 milyon 293 bin 837 izleyiciye ulaştı. Türk sinemasının en çok izlenen serilerinden olan "Recep İvedik 4" ve "Eyyvah Eyvah 3"ün vizyona girmesinin etkisiyle bu yılın ilk 4 ayında seyirci sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak, 28 milyon 81 bin 511 oldu. Geçen yılı 504 milyon 347 bin 109 liralık toplam hasılatla kapatan sektör, bu yılın 4 ayında 292 milyon 643 bin 609 liralık hasılata ulaştı. Buna göre sektörün büyüklüğü, geçen yılın tamamının yarısını aştı. Türk filmleri başı çekiyor "İlk 3 günde en çok izlenen film" unvanını 1 milyon 641 bin 474, "ilk haftada en çok izlenen film" unvanını da 2 milyon 857 bin 19 seyirciyle alan yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı, Şahan Gökbakar'ın başrolünde oynadığı "Recep İvedik 4", 7 milyon 148 bin 997 seyirciyle 1989'dan günümüze en çok izlenen film unvanını ele geçirdi. Film, ayrıca 70 milyon 688 bin 400 liralık rekor hasılat elde etti. Yılın en çok ikinci izlenen filmi ise 3 milyon 406 bin 732 seyirciyle Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerini paylaştığı "Eyyvah Eyvah 3" oldu. -Nisanın galibi yabancı yapımlar İlk 3 ayda "Haftanın en çok izlenen filmi", Türk filmleri olurken, nisan ayında yabancı yapımlar ilk sırada yer aldı. Bu ayın ilk 3 haftasında "Nuh: Büyük Tufan"; son haftasında ise "İnanılmaz Örümcek-Adam 2", "Haftanın en çok izlenen filmi" unvanını elde etti. (AA) Cengiz Tümer'in Sergisi sanatseverlerle buluştu Urla Belediyesi'nin katkılarıyla Urla'da fotoğraf sanatını sevenleri buluşturan Fotoğraf Sanat Evi bu ay da Mehmet Cengiz Tümer in Ben Hazanda Ölmeliyim Sergisi ne ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda sanatseverin katılımı ile gerçekleşen serginin açılışında Fotoğraf Sanat Evi nin her ay bir sergisinin bulunduğunu söyleyen Urla Fotoğraf Gurubu nun Kurucu Üyesi İlhan Devirim Urla gibi küçük bir ilçede böyle bir sergi salonlarının olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi ün so- nuna kadar her ayın bir sergi için ayrıldığını belirten Devirim "Bu bizim için büyük bir başarıdır. Urla Belediyemiz in katkılarıyla bu başarıya ulaştık, gençlere fotoğrafı sevdirdik. Emeklerimiz boşa gitmedi diye konuştu. Böyle bir salonun Urla Fotoğraf Gurubu na tahsis edilmesinin çok güzel bir olay olduğunu vurgulayan Mehmet Cengiz Tümer Ben Hazanda Ölmeliyim Sergisi ni şöyle anlattı: Bundan 7 yıl önce kadar yakın bir arkadaşımın babası vefat etti. Onu defnettiğimizde nisan yağmu- ru yağıyordu. Sonra bir anda güneş açtı. Kasvetli bir ortamdan bahara geçildi sanki. "Ben Hazanda Ölmeliyim" adında bir deneme yazdım ve bu denemeden yola çıkarak da bu sergiyi oluşturan fotoğrafları çekmeye başladım. Ölüm kolay kabul edilemeyen bir şey ama yaprakların döküldüğü mevsim ölürsem doğal karşılanır, dökülen yapraklar gibi doğaya karışırım duygusuyla bu fotoğrafları çektim." Tümer "Ölüm de yeni bir yaşama doğmaktır. dedi. (HABER "Anadolu'nun El-Hamrası"nı ısıtan hamam restore edilecek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan ve Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun El-Hamrası" olarak nitelendirilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın asırlar önce ısıtılmasını sağlayan ve günümüzde harabe halde bulunan tarihi Bekir Çavuş Hamamı'nın bu yıl restore edilmesi planlanıyor. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Ali Veral, yaptığı açıklamada, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın güneybatısında yer alan ve mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan Bekir Çavuş Hamamı'nın 2014 yılı yatırım programı kapsamında restorasyonunun planlandığını söyledi. Çalışmanın yaklaşık maliyetinin belirlenmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca hamam kalıntısında inceleme yapıldığını belirten Veral, "Hamamın çevresinde ve içerisinde bulunan toprağın Müze Müdürlüğü denetiminde kazı yapılmak suretiyle alınması hususunda, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurulmuştu. Kurul da hamam kalıntısındaki toprağın Müze Müdürlüğü denetiminde kazı yapılmak suretiyle alınmasının uygun olduğuna karar verdi" diye konuştu. Hamamın restorasyonunun bu yıl planlandığını ifade eden Veral, "Bölge Müdürlüğümüzce bu yıl hamamda öncelikle kazı işlemi, ardından restorasyon süreci başlatılacaktır" dedi. Divriği Ulu Camii imamlarından uzman rehber Nail Ayan ise bu hamamın asırlar önce caminin alttan ısıtılmasında kullanıldığını söyledi. Camiye alttan ısıtma sistemi yapılması fikrinin ilginç bir diyalogla başladığını ifade eden Ayan, "800 yıl önce eserin temellerinin atıldığı sırada işçilerden birinin çalışmadığını fark eden başmimar Ahlatlı Hürrem Şah, işçiden bölgede abdest alabilecek bir yer olmadığını öğrenince, caminin inşaatını anında durdurur, 100 metre aşağıda bir hamam inşa ettirir. Halen kalıntıları duran bu hamama ise işçinin adı olabileceğini düşündüğümüz 'Bekir Çavuş' ismi verilir" diye konuştu. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı o dönemde hamamdan çıkan buharla ısıtmayı düşünen başmimarın, bu doğrultuda hamamı inşa ettirdiğini anlatan Ayan, "Ecdadımız, hamamda ısınan suyun buharını cami ve şifahanenin altında belli bir plan çerçevesinde dolaştırarak asırlar önce alttan ısıtma ve kalorifer sistemi yapmış" dedi. Ayan, kaynaklara göre, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın kuzeyinde yer alan "Cennet kapısı" üzerinde bulunan altıgenin, eserin ısıtma sisteminin planı olduğunu söyledi. Tarihi Bekir Çavuş Hamamı Kaynaklara göre, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın 100 metre ilerisine 785 yıl önce inşa edilen Bekir Çavuş Hamamı'nın, 1910 yılına kadar kullanıldığı belirtiliyor. Zamanla tamamen toprak altında kalan ve Divriği Belediyesinin öncülüğünde 2003 yılında yapılan kazılar sonucunda bir bölümü gün yüzüne çıkarılan hamam, günümüzde harabe halde bulunuyor. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın asırlar önce, Bekir Çavuş Hamamı'ndan çıkan buharla ısıtıldığı ifade ediliyor. Cami ve darüşşifada günümüzde herhangi bir ısıtma sistemi bulunmuyor. (AA) Yıl: 3. Sayı: Mayıs 2014 Pazartesi Sahibi Saykar Basın Yayın Gaz. Mat. Kır. San. ve Tic. A.Ş. adına Eflatun SAYGILI Yazı İşleri MüdürüYayın Sahibi Temsilcisi Azime MOLLA Haber Müdürü Gülseren KUMRU Sayfa Editörü Nur Gülmez BEL Salih ASLAN Denizli Temsilcisi Sedat KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fikret DAĞTEKİN İdari Merkez Şehit Fethi Bey Cad. Kızılkanat İş Merkezi 45/803 Gümrük - Konak / İZMİR Tel: (Pbx) Mail: Dağıtım: Hakkı SARIÖZ Yayın türü: Yerel Basıldığı Yer Star Medya Yayıncılık A.Ş Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı Eski Beton Taş Tesisleri İçi No: 29 Gaziemir / İZMİR Tel: SON DAKİKA Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir

3 SAYFA 3 SONDAKiKA GAZETESİ >>3 ASAYiŞ 517 Mayıs Şubat Pazartesi Perşembe Kayıp kaçakta ortalamayı "aştık" Elektrikte kayıp kaçak oranı ortalaması dünyada yüzde 8,1, AB'de yüzde 6,2 iken, Türkiye'de yüzde 14,11 oldu. ABD'de yüzde 7 olan kayıp kaçak oranı, Japonya'da yüzde 4,6, Almanya'da yüzde 4,2, Çin'de ise 5,7 olarak gerçekleşti. ELDER Genel Sekteri Yüksel: "3 bölge çıkarıldığında Türkiye'nin kayıp-kaçak oranları OECD ve AB ülkeleri ortalamalarından farklı değildir. 18 bölgemizin kayıp oranları teknik kayıplar seviyesine inmiştir. Elektrikte kayıp kaçak oranı ortalaması dünyada yüzde 8,1, AB'de yüzde 6,2 iken, Türkiye'de yüzde 14,11 olarak gerçekleşti. Dünya Bankası ve Uluslararası Enerji Kurumu verilerine göre, 2011 yılında dünyada kayıp kaçak ortalaması yüzde 8,1 oldu. Bazı ülkelerde yüzde 2'ye kadar gerileyen kayıp kaçak elektrik oranı, bazı ülkelerde yüzde 50'yi aştı. ABD'de yüzde 7 olan kayıp kaçak seviyesi, Japonya'da yüzde 4,6, Avrupa'nın lokomotifi Almanya'da yüzde 4,2, Çin'de ise 5,7 olarak gerçekleşti. Karayip d- enizindeki ada ülkesi Haiti'de ise kayıp kaçak oranı yüzde 54'le dünya rekoru kırdı. Irak ise toplam elektriğinin 3'te 1'inden fazlasını kayıp ve kaçakta kaybetti. Dünya'nın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da kayıp kaçak elektrik yüzde 21,1 seviyesinde gerçekleşti. Brezilya yüzde 16,4, İran yüzde 14,5, Arjantin ise yüzde 14,4 oranında elektriğini kayıp kaçağa verirken, son dönemde Rusya ile arasındaki enerji ilişkileriyle Avrupa'yı tedirginliğe sürükleyen Ukrayna'da kayıp kaçak oranı yüzde 10,9 oldu. Dünyanın enerji arz devi Rusya'da kayıp kaçak oranı yüzde 9,9, petrol zengini Suudi Arabistan'da yüzde 9,4, Kuveyt'te yüzde 12,3, Venezuella'da yüzde 19, Azerbaycan yüzde 19,5, Libya yüzde 13 olarak gerçekleşti. Kayıp kaçak oranı AB'de ortalama yüzde 6,2'yi bulurken, enerji ihtiyacının büyük kısmını nükleerden elde eden Fransa'da bu oran, yüzde 5,2 oldu. Dünyada kayıp kaçak oranı en düşük ülkeler yüzde 1,8 ile Slovakya, yüzde 2 ile Katar, yüzde 2,7 ile İsrail, yüzde 2,9 ile İzlanda, yüzde 3,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 3,3 ile Güney Kore ve yüzde 3,4 ile Finlandiya o- larak gerçekleşti. Türkiye'de 1960'larda yüzde 10'a yakın olan kayıp kaçak oranı 2000 yılında yüzde 19,02 ile rekor seviyelere ulaştı. Bu oran, 2011 yılında yüzde 14,11'e kadar geriledi. - "Kayıp oranları yaklaştıkça bu tartışmada geçerliliğini yitirecek" - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Uğur Yüksel, Türkiye'nin başarılı bir şekilde hayata geçirdiği elektrik dağıtım özelleştirmeleri ile dağıtım faaliyetinin tamamen özel sektör tarafından yürütülür hale geldiğini ifade etti. Özelleştirmelerin temel hedefleri arasında işletme maliyetlerinin düşürülmesi, verimlilik artışı, hizmet kalitesinin yükselmesi ve kayıp kaçak oranlarının azaltılmasının yer aldığını anlatan Yüksel, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun hedefleri çerçevesinde tüm bölgelerde kayıp kaçak oranlarında çok önemli kazanımlar elde edildiğine dikkati çekti. Yüksel, şunları kaydetti: "3 bölge çıkarıldığında Türkiye'nin kayıp-kaçak oranları OECD ve AB ülkeleri ortalamalarından farklı değildir. 18 bölgemizin kayıp oranları teknik kayıplar seviyesine inmiştir. Dicle, Vangölü ve Aras bölgelerimizdeki kayıp o- ranlarının yüksekliğinin ise teknik olmaktan ziyade, ekonomik, sosyal ve hatta siyasi bir çok boyutu vardır. Bu 3 bölgemiz 2013 içinde özelleştirilmiştir ve bu bölgelerdeki kayıp oranlarının bahsedilen farklı boyutlar nedeniyle de orta vadede çözümü hedeflenmelidir. Dağıtım ve iletim bedellerinin tüm tüketicilere paylaştırılması dünyada da genel kabul görmüş bir yaklaşımdır. Ülkemizde bölgesel tarife uygulanması ile bu maliyetlerin tüketici bazında farklılaştırmasını öngören bir yaklaşım olsa da söz konusu bölgelerin oluşturulması tüm taraflarca kabul edilecek bir metodolojiye dayanmadığından çok da anlamlı değildir. Önemli olan Türkiye ortalamasını aşağıya çekmektir. Bölgeler arasında kayıp oranları yaklaştıkça bu tartışmada geçerliliğini yitirecektir." Yüksel, sürekli olarak bu üç bölgedeki kayıp kaçak o- ranlarının gündeme getirildiğini anımsatarak, "Ancak unutulmaması gereken Türkiye geneline göre bu bölgelerimizde toplam dağıtılan enerji miktarının yüzde 8 altında olduğudur. Dolayısıyla daha az kayıp, bu bölgeler öncelikli ama sadece bu bölgelerden geçmemektedir. Tüm Türkiye enerjisini daha verimli kullanmalı ve daha tasarruflu tüketmelidir" diye konuştu. Kayıp kaçak oranı en yüksek ve en düşük ülkeler şöyle: Ülke Kayıp Kaçak Oranı (yüzde) Haiti 54,59 Irak 34,76 Nepal 34,32 Dominik Cumhuriyeti 30,13 Kamboçya 28,11 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 3,24 İzlanda 2,92 İsrail 2,74 Katar 2,03 Slovakya 1,82 (AA) 8 ay önce baba olan Tuzcu, son yolculuğuna uğurlandı Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki gemide meydana gelen patlamada ağır yaralanarak tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybeden sivil işçi Sadettin Tuzcu(37), Yatağan ilçesinde toprağa verildi. Yatağanspor'da uzun yıllar futbol oynayan ve 8 ay önce Eylül isminde bir kızı dünyaya gelen Sadettin Tuzcu, yaklaşık iki yıl önce Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda boyacı olarak göreve başlamıştı. Tuzcu'nun, Yatağan ilçesindeki Yeni Mahalle Camii'ne getirilen Türk bayrağına sarılı tabutunun önünde bir süre bekleyen eşi Zehra Tuzcu ve yakınları gözyaşı döktü. Aile yakınlarını Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Bayram Çetin ve Aksaz Deniz Üst Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat teselli etti. Cenaze törenine Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer, CHP Milletvekili Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Yatağan Kaymakam Vekili Veli Biçer, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Albay Necdet Koparan, Tuzcu'nun mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından Tuzcu'nun cenazesi İl Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yeşilbağcılar mezarlığına İzmir'de kaza: 1 ölü İzmir in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, gece saat sıralarında İzmir - Çeşme O- toyolu'nda meydana geldi. Mehmet Alpat (42) yönetimindeki 35 AP 9417 plakalı hafif ticari araç, yol yapım çalışması nedeniyle kapatılan bölümde park halinde bulunan plakalı iş makinesine çarptı. Mehmet Alpat'ın aracının motoru, yaklaşık 70 metre i- leriye savruldu. Kazayı görenler, durumu sağlık, polis ve AKS 110 ekiplerine defnedildi. Öte yandan, Tuzcu'nun cenazesine TSK, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu çelenk gönderdi. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı nda TCD deniz yüzeyi temizleme gemisinde 26 Nisan 2014 tarihinde sarnıç boya işlemi yapılırken gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmişti. Olayda ağır yaralanan üç işçi, ambulans uçakla GATA'ya sevk edilmişti. Diğer yaralı işçiler Zafer Uzunca (41) ile Ramazan Hat'ın (25) tedavisi ise sürüyor. (CİHAN) bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ESHOT adlı şirketinde hareket memuru olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Alpat'ın öldüğünü belirledi. AKS 110 ekipleri tarafından çıkarılan Mehmet Alpat'ın cesedi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gönderildi. (CİHAN) İZMİR VERGİ DAİRESİ BEŞKANLIGI BASMANE VERGİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR Sicil No Adı SoyadıÜnvanı Dönemi Vergi Miktarı ADRESİ türü Fatih Onur GÜRE 2009/01-12 GV ,47 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/01-12 VZCZ ,47 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornoya/IZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/01-12 ÖUCZ 20,906,29 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/01-03 GGV 7.461,63 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/01-03 VZCZ 7.461,63 Kazımdirik Mah 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/04-06 GGV ,88 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/04-06 VZCZ ,88 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/07-09 GGV 2.432,42 Kazımdirik Mah. 225 sk. No.2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/07-09 VZCZ 2.432,42 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GURE 2009/05 BMV 4.352,96 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Fatih Onur GÜRE 2009/05 VZCZ 4.352,96 Kazımdirik Mah. 225 sk. No. 2/16 Bornova/İZMİR Sadullah HASSEPETÇİ 2012/01-12 GV ,34 Yenişehir mah.1241/2 Sk. No:21A/A Sadullah HASSEPETÇİ 2012/01-12 VZCZ ,34 Yenişehir mah.1241/2 Sk. No:21A/A Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2009/01-12 KURV 3.900,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2009/01-12 VZCZ 3.900,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2009/10-12 KGV 3.900,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/402 İnşaat Kimya Oto.San.Tic.ltd.Şti Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2009/10-12 VZCZ Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/01-12 KURV ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık. Akaryakıt 2010/01-12 VZCZ ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:2S/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/04-06 KGV ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/402 İnşaat Kimya Oto.San.Tic.Ltd.Şti Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/04-06 VZCZ ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/402 İnşaat Kimya Oto.San.Tic.Ltd.Şti Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/10-12 KGV ,00 Basmane Bozkurt Cad. NO29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/10-12 VZCZ ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/402 İnşaat Kimya Oto.San.Tic.Ltd.Şti Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2009/09 KDV 8.859,78 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2009/09 VZCZ 8.859,78 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/04 KDV 7.421,40 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/04 VZCZ 7.421,40 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/05 KDV ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/05 VZCZ ,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/06 KDV 2.160,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/06 VZCZ 2.160,00 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/11 KDV ,20 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Hürem Taşımacılık Akaryakıt 2010/11 VZCZ ,20 Basmane Bozkurt Cad. No:29/ Em Gıda Ürünleri Deniz 2009/01-12 KURV , SK. No:29/B Karabağlar/İZMİR Orman Tur.Ltd.Şti Em Gıüa Ürünleri Deniz 2009/01-12 VZCZ , SK. No:29/B Karabağlar/İZMİR Orman Tur.Ltd.Şti Em Gıda Ürünleri Denir 2009/04-06 KGV , SK. No:29/B Karabağlar/İZMİR Orman Tur.Ltd.Şti Em Gıda Urjnlerı Deniz 2009/04-06 VZCZ , SK. No:29/B Karabağlar/İZMİR Orman Tur.Ltd.Şti Em Gıda Ürünleri Deniz 2009/06 KDV , SK. No:29/B Karabağlar/İZMİR Orman Tur.Ltd.Şti Em Gıda Ürünleri Deniz 2009/06 VZCZ , SK. No:29/B Karabağlar/İZMİR Orman Tur.Ltd.Şti İdeal Koruma ve Güvenlik 2011/01-12 KURV İsmet Kaptan Mah. 9 Eylül Meydanı No: Hiz.Ltd.Şti İdeal Koruma ve Güvenlik 2011/01-12 VZCZ 8.050,60 İsmet Kaptan Mah. 9 Eylül Meydanı No: Hiz.Ltd.Şti İdeal Koruma ve Güvenlik 2011/04-06 KGV 8.050,60 İsmet Kaptan Mah. 9 Eylül Meydanı No: Hiz.Ltd.Şti İdeal Koruma ve Güvenlik 2011/04-06 VZCZ 8.050,60 İsmet Kaptan Mah. 9 Eylül Meydanı No: Hiz.Ltd.Şti İdeal Koruma ve Güvenlik 2011/05 KDV 7.207,36 İsmet Kaptan Mah. 9 Eylül Meydanı No: Hiz.Ltd.Şti İdeal Koruma ve Güvenlik 2011/05 VZCZ 7.207,36 İsmet Kaptan Mah. 9 Eylül Meydanı No: Hiz.Ltd.Şti İdeal Yem Tohum Tem. 2011/01-12 KURV 4.992,50 İsmet Kaptan Mah.1268 Sk. No: 20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2011/01-12 VZCZ ,50 İsmet Kaptan Mah Sk. No: 20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2011/12 KDV 3.459,93 İsmet Kaptan Mah Sk. No:20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2011/12 VZCZ ,79 İsmet Kaptan Mah Sk. No: 20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2012/04 STP 3.003,61 İsmet Kaptan Mah Sk. No: 20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2012/04 VZCZ 9.010,83 İsmet Kaptan Mah Sk. No: 20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2011/10-12 KGV 3.903,74 İsmet Kaptan Mah Sk. No: 20/B İdeal Yem Tohum Tem. 2011/10-12 VZCZ ,22 İsmet Kaptan Mah Sk. No: 20/B İnsangücü Lojistik Taah. 2009/10-12 KGV ,82 Gazi Bul. No:112/304 Taş. inş.ltd.şti İnsangücü Lojistik Taah. 2009/10-12 VZCZ ,23 Gazi Bul. No:112/304 Taş. inş.ltd.şti İnsangÜcü Lojistik Taah. 2009/01-12 KURV ,82 Gazi Bul. No:112/304 Taş. inş.ltd.şti İnsangücü Lojistik Taah. 2009/01-12 VZCZ ,23 Gazi Bul. No:112/304 Taş. inş.ltd.şti İnsangücü Lojistik Taah. 2009/12 KDV ,14 Gazi Bul. No:112/304 Taş. inş.ltd.şti İnsangücü Lojistik Taah. 2009/12 VZCZ ,71 Gazi Bul. No:112/304 Taş. inş.ltd.şti İskelsan Temizlik Hiz.Ltd.Şti. 2012/10 VZCZ 2.173,96 Gazi Bul. No:116/ İskelsan Temizlik Hiz.Ltd.Şti. 2012/12 VZCZ 3.064,59 Gazi Bul. No:116/404 Basmane Vergi Dairesi Müdürlüğünden olup,adları soyadları ve ünvanları yukarıda yazılı bulunan şahıslar adına tanzim edilen vergi/ceza ihbarnamelerinin adı geçenler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103 ve 104. maddelerine göre ilan yazısının askıya alındığı tarihinden başlıyarak onbeş gün (15) sonra ilan tarihi olarak kabul edilmek suretiyle ilan tarihinden itibaren bir ay (1) içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre kayıtlı tebliğ yapılacağı aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur Sondakika 5/5 Basın: 5205 Resmi İlanlar: de

4 5 Mayıs 2014 Pazartesi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye de vergi yükünün yüksek olduğu algısı olduğunu ve bu algının 4 üründeki vergilerden kaynaklandığını söyledi. Bu ürünlerin bira, sigara, motorlu taşıtlar ve mobil iletişim olduğunu söyleyen Şimşek, mobil iletişimdeki yüksek vergiye karşı ilginç bir çözüm önerisi getirdi Mobil iletişimde alanın gittikçe veriye, yani data iletişimine kaydığını belirten Şimşek, Yine de genelde yüzde 48 e bakılır, o konuşulur ama işin özü şu; sektörde esas faaliyet alanı veriye, data iletişimine kayıyor. Artık sesi de onun üzerinden yapabiliyorsunuz. Yurt dışından ben normal telefondan fazla evi aramam. Bazı uygulamalar var. Wi- Fi olduğu yerde bedava arıyorum evle konuşuyorum. Açık konuşayım yani. Her ne kadar hesap sorulmuyorsa da örnek olarak demek istediğim imkanınız varsa, benim o hassasiyetim var. Bir yerde Wi-Fi bulduğum zaman o zaman arıyorum. Başka zaman aramıyorum. İşin özü bu. Bedava, bedava. Yurt dışında dahi bedava, bırakın yurt içini. diye konuştu.maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde düzenlenen TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu ve Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Müşterek Toplantısı na katıldı. Burada katılımcılara bir sunum yapan Mehmet Şimşek, alınan vergiler, çeşitleri ve vergi denetimleri konusunda bilgi verdi.türkiye de genelde vergi yükünün yüksek olduğu algısı olduğunu ifade eden Şimşek, Türkiye de vergi yükü yüzde 27,7. Bunun içinde merkezi hükümetin topladığı vergiler, mahalli idarelerin topladığı vergiler, her türlü harç ve ücret, yani devletin aldığı her şey var bunun içinde. Sosyal güvenlik primi de var. Kamunun topladıklarının milli gelire oranı yüzde 28 civarı. OECD ülkeleri ortalaması yüzde 34,5. Bizden iyi ülkeler var veya vergi yükü düşük olan ülkeler. Vergi yükü bizden çok daha yüksek olan ülkeler var. Gelir ve kazançlar üzerinden aldığımız verginin milli gelire oranı yüzde 14 civarı. OECD ülkelerinde yüzde 21 civarı. Buna sosyal güvenlik primleri dahil. Aslında sanılanın aksine Türkiye de vergi oranları düştü. Yani eskiden siz 100 lira kâr etseydiniz, bu kârı dağıtsaydınız 65 lirasını devlete vermek zorundaydınız. Ki Türkiye bu alanda OECD ülkeleri arasında en yüksek orana sahipti. Bugün yüzde 34 e kadar düşürmüş durumdayız. şeklinde konuştu. Vergide sağlanan kolaylıkları anlatırken tecil faiz oranını da örnek veren Maliye Bakanı, "Siz gerçekten samimi olarak vergi yükümlülüğünüzü beyan etmişsiniz, biz etmişiz. Siz ödemek de istiyorsunuz ama ödeme imkanınız sınırlı. Nakit akışıdır vesaire. Ne yapıyoruz o zaman. Biz diyoruz ki gel düne kadar 24 taksit yapabiliyorduk. Maksimum 24 taksit. Biz bunu 36 taksite kadar çıkardık şimdi. Aslında aflara falan gerek yok. Yapılandırmaya gerek yok. Benim de talimatım, 24 ten 36 ya çıkarılması benim inisiyatifim. Çünkü ön almaya çalışıyorum. Ben hiçbir zaman bu yapılandırmaların şahsen bu kişisel görüşüm vergi uyumu açısından zararlı buluyorum, doğru bulmuyorum. Vergi adaleti açısından da zararlı buluyorum. Ama yüzde 12 bugün son derce makul bir faiz. Dolaylı vergiler Türkiye de yüksek algısı var. Ne kadar gerçek ona da bakalım. Takdir edersiniz ki ya OECD ile ya da Avrupa ile karşılaştıracağım. dedi. Tüketim vergileri konusunda, Türkiye nin buna mecbur olduğunu savunan Şimşek, "Biz ekmeğimizi taştan çıkaran bir ülke olduğumuz için mecburen tüketim vergileri olacak. KDV oranları şu anda AB de yüzde 22. Bizde en yükseği yüzde 18. Yüzde 1 olan ürünler de var yüzde 8 olanlar da var. Efektif KDV oranı ne diye sorarsanız yüzde 14 bizde. diye ifade etti.bakan Mehmet Şimşek, ardından Türkiye de vergi yükünün ağır olduğu algısının sebeplerini anlattı: "Vergi yükünün yüksek olduğu algısı nereden kaynaklanıyor? Dolaylı vergilerden kaynaklanıyor, tüketim vergilerinden kaynaklanıyor. Dolaylı vergilerin milli gelire oranı yüzde 12,5. AB ortalaması yüzde 13,4. OECD ortalamasının üzerindeyiz. Peki bu algı nereden kaynaklanıyor? Dört beş üründen kaynaklanıyor. Dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı da genelde herkes yüzde 70 olarak bilir ama primleri kattığınızda dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı yüzde 45. Ama sadece vergi olarak bakarsanız, o zaman yüzde 70 civarlarına kadar çıkıyor. Ama işin özü şu; OECD ortalamasına göre yüksek. Bizde yüzde 45, OECD de yüzde 38. Vergi yükünün yüksek olduğu algısı şuradan kaynaklanıyor. Bir; bakın bira üzerindeki vergi yükü yüzde 125,5. Finlandiya'dan sonra en yükseğiz. İki; sigarada. Yüzde 82. Evet en yüksekler arasındayız, gerçekten yüksek. Motorlu taşıtlar, en yüksekler arasındayız. Yüzde 50 ile yüksek bir vergi var. OECD ortalaması yüzde 33. Mobil internet üzerinde biz vergileri indirdik yüzde 25 ten yüzde 5. Ama genel anlamda mobil iletişim yani konuşma üzerinde vergi fi tarihinde yüksek tespit edilmiş. Hiçbir birimimizde bugüne kadar indirmedik, işin özü bu. Ama burada da alan gittikçe veriye kayıyor, yani data iletişimine geliyor. Esas rekabeti etkileyen husus da bu. Biz aslında çok önemli bir adım atmışız. Yine de genelde yüzde 48 e bakılır, o konuşulur ama işin özü şu; sektörde esas faaliyet alanı veriye, data iletişimine kayıyor. Artık sesi de onun üzerinden yapabiliyorsunuz. Yurt dışından ben normal telefondan fazla evi aramam. Bazı uygulamalar var. Wi-Fi olduğu yerde bedava arıyorum, evle konuşuyorum. Açık konuşayım yani. Her ne kadar hesap sorulmuyorsa da örnek olarak demek istediğim imkanınız varsa, benim o hassasiyetim var. Bir yerde Wi-Fi bulduğum zaman o zaman arıyorum. Başka zaman aramıyorum. İşin özü bu. Bedava, bedava. Yurt dışında dahi bedava bırakın yurt içini. Türkiye de yapılan vergi denetimlerinden bahseden Maliye Bakanı Şimşek, "Biz vergi denetimini yeniden yapılandırdık. Bu da önemli bir alan. Bu konuda da çok şikayet vardı. Biz burada esas olarak uzmanlaşmayı ama esas olarak koordinasyonu eşgüdümü öngördük. Burası çok önemli. Hakikaten 4 ayrı birimi tek bir birime dönüştürdük. Bizim derdimiz verimlilik, etkinlik, kaliteli hizmet ve belli standartların yakalanması. Burada eskiden yine ben sahaya çıktığım zaman bazen yılda birkaç kez vergi rekortmenleri törenlerine gidiyorum. Bakanım biz ilk 10 a girdik bizi denetliyorsunuz. Ya yine sizi denetleyelim ilk 10 a girdiyseniz de ama sırf ilk 10 a girdiği için denetlendiğini hisseden o kadar çok mükellef vardı ki. Rekortmeniz diye neredeyse rekortmen olmaktan şey yapacak. Onun için risk analiz sistemini oturttuk. Sektörel bazda bu analizler yapılıyor. dedi.vergi denetimlerin siyasi nedenlerle yapıldığı iddialarına da cevap veren Mehmet Şimşek, şöyle konuştu: "Yaptığımız bir çok şey özellikle denetim ayağında siyasi olarak görülüyor. Diyorlar ki ben şu tutarsızlığı anlamakta zorluk çekiyorum bazen. Bazı yayın organları çıkıyor diyor ki yandaşa vergi indirimi, vergi silindi. Demek ki onu denetlemişiz ki demek ki denetim iddia edildiği gibi siyasi değil. Biz herkesi denetlemeye çalışıyoruz. Ha şu var. Bazen hakikaten bu denetim raporlarında çok ciddi eksiklikler, yanlışlıklar olabiliyor. Ve bunun şuna olması buna olması fark etmiyor. Geliyorlar diyorlar ki şurada şu temel hata var. Maliye de diyor ki eğer hakikaten hata varsa bu mahkemeye gitse kazanır. Mahkemeye gitmesin. Ben gitmeden yüzde 10 da alsam 20 de alsam kârdır diyor. Bu şekilde bir uzlaşma müessesesi var tan beri var. Şahsen ben uzlaşma müessesesinin kaldırılmasından yanayım. İdare eğer doğru rapor yazmadıysa buna mahkemeler karar versin. İdeali bu. Fakat burada böyle bir müessese şu an itibariyle var. Hiçbir uzlaşma noktasında denetim noktasında k- endisinin müdahalesi olmadığını belirten Bakan Şimşek, Geçen sene 70 küsür bin firma denetlendi. Yanlış hatırlamıyorsam 180 binin üzerinde rapor yazıldı. Ben o 180 bin rapora birer dakika ayırsam 365 gün 9 saat çalışsam yetişemem. Mümkün değil yani. Hiçbir onay bana gelmiyor, hiçbir şekilde benim bilgim olmuyor. Doğrusu da bu. Ama vergi denetim kurulu yapı olarak kendine münhasır bakana bağlı. Bu tartışılıyor. Uzlaşmalar da aynı şekilde. Tamamen teknik. Ödeme kapasitesine bakılıyor, raporda eksik, hata var mı ona bakılıyor ve karar veriliyor. Yazılıp çizilenlere siz inanmayın. Geçen sene Gezi Olayları oldu, hemen akabinde bazı inceleme raporları çıktı. Efendim biz geziye katıldık destekledik. Yok öyle birşey. O incelemeler 1,5 yıl önce başlamıştı. İsim veremem, vergi mahremiyeti var. Ama bazen şaşırıp kalıyoruz. Ya kendileri alttan veriyorlar, basın yazıyor. Ya da yok öyle bir şey yani. O sektörel incelemeler, değerlendirmeler çok önceden saptanmış başlatılmış. Bir rapor iki günde yazılmıyor ki en erken rapor 6 ayda veya 1 yılda bitiriliyor. ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, Türkiye de iyileştirilmesi gereken konulardan birinin de eğitimde kalite olduğunu anlattığı konuşmasının sonunda, "Özel sektörün katkısı çok önemli. Eğitimde özel sektörün payı son derece düşük. Mutlaka bizim bunun daha da önünü açmamız lazım. Özellikle bu dershanelerin özel kolejlere dönüşmesi bu noktada çok önemli. Bizim de arzumuz bu. Ben Maliye Bakanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı bize bir model getirirse bütün okulları özel sektörün önünü açacak şekilde ben bugünkü yaptığım masrafın daha fazlasını da yapmaya razıyım. değerlendirmesinde bulundu. (CİHAN) Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mart ayının son günlerinde yaşanan dondan, kayısı ve fındıkla birlikte en fazla etkilenen ürünler içinde cevizin de bulunduğunu bildirdi

5 1 5 Mayıs ubat Pazartesi Per embe İç pazardaki daralma yüzünden sıkıntılı bir süreçten geçen otomotiv firmaları, satışlarını artırmak için alternatif ödeme koşulları sunarken mayıs ayı kampanyalarına vade erteleme seçenekleri damgasını vurdu.firmalar, "Şimdi al 2015'te öde", "Yarısını şimdi öde, yarısını seneye", "Şimdi al, taksitlere kasımda başla", "2 yıla kadar sıfır faiz", "yüzde 1-7 indirim" ve "kur s- abitleme" gibi fırsatlar sunuyor Bakan Taner Yıldız,"Bu işler, yalnızca üreticiye para vererek olmuyor çünkü bizim verdiğimiz para, vatandaşımızın parası. Yani o sübvansiyon rakamlarını çok iyi kurgulamamız lazım. Biz şu anda ürettiği politikalarla yaklaşık ülkeye başbakanlık seviyesinde danışmanlık veren bir ülke haline geldik" şeklinde konuştu Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı İgor Şuvalov, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Hayat Holding e ait Kastamonu Entegre yi yabancı yatırımcı olarak örnek gösterdi.rusya ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti nin Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette Şuvalov, ahşap ve orman ürünleri ile bilinen Kastamonu Entegre nin çalışmalarını inceledi Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı na Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov eşlik etti.kastamonu Entegre Genel Müdürü Onur Güven, Şuvalov a 310 milyon dolarlık ilk fabrikanın Mayıs ayında faaliyete geçeceğini söyledi. Güven, fabrikada önümüzdeki yıllarda devam edecek yatırımlarla 725 bin m3/yıl yongalevha ve 575 bin m3/yıl OSB üretimi gerçekleştirecekleri bilgisini verdi.şuvalov un yatırımlarla ilgili sermaye yapısını sorması üzerine Güven, Sermayenin yüzde u kuruma ait, geri kalan ise Rusya devlet bankası Sberbank ve diğer bankalardan aldığımız kredilerden oluşuyor. dedi.daha sonra Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Şuvalov, Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi nde Yabancı Yatırımcılar ile ilgili İstişare Konsey toplantısında Kastamonu Entegre başta olmak üzere yabancı şirketlerle ilgili izlenimlerini paylaştı. Toplantı sonrasında basına konuşan Şuavlov, Tataristan yönetiminin yabancı yatırımcıların Rusya ya çekmesi ile ortaya koyduğu başarılı çalışmalarını övdü. Şuvalov, Rusya da faaliyet gösteren yabancı firmalar ülkeyi terketmeye niyetli değil, onlar burada faaliyetlerini artırmaktan yana. Alabuga da şirketler de bunun kanıtı. Bunun için çalışmalarından dolayı Tataristan yönetimine teşekkür ediyorum. şeklinde konuştu.minnihanov da, Alabuga da işadamları Rusya yı terketmeye hazırlanmıyor. Tam tersi burada çalışmalarını artırıyor. Çünkü Rusya iş dünyası için en iyi koşulları bulunan ülke. dedi.kimya sanayi ve ağaç sektöründe üretim yapan Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Hayat Holding, Rusya nın 3 ayrı bölgesinde yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. İlk yatırımını Tataristan'ın Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde gerçekleştiren grup, Krasnodar ve Moskova Bölgesi nde de benzer yatırımlar planlıyor.hayat Holding şirketlerinden Kastamonu Entegre nin Alabuga da kurduğu MDF üzerine üretim yapacak fabrikası 180 milyon dolara, yonga levha üretimi yapacak fabrikası 150 milyon dolara mal olacak. Üçüncü fabrikası ise 150 milyon dolarlık OSB fabrikası olacak. Özel bölgede Holding in diğer şirketi Hayat Kimya da kağıt üretimi ile ilgili 100 milyon dolarlık fabrika yatırımına başladı. (CİHAN)

6 SAYFA 6 SONDAKiKA GAZETESİ >> 6 GÜNCEL 517 Mayıs Şubat Pazartesi Perşembe Geçmişimizle övünürüz ama geleceği inşa ederiz Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Dün dünde kaldı artık yeni şeyler söyleme zamanı. Değişimi okumalı ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmemeliyiz. Biz geçmişimizle övünürüz ama geleceğimizi de inşa ederiz diye konuştu Binali Yıldırım, teşkilatla Torbalı ilçesinde gerçekleştirilen zirvede buluştu. Teşkilatın çoşkulu alkışları arasında kürsüye gelen Yıldırım, AK Parti İzmir Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve Başkan adayları, Meclis üyelerinin katıldığı zirvede gönüllere girin mesajı verdi. Kazanan ilçe belediye başkanlarını kutlayan, kazanamayanlarının da heyecanını yitirmemesi gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, Artık şöyle oldu, böyle oldu demeyi bırakalım. Heyecanımızı yitirmeden kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edelim. Herkesin derdiyle dertlenelim, herkesin sorunuyla ilgilenelim. Çok çalışalım ama en önemlisi gönüllere girelim. Sadece çalışmak yetmez, gönüllerde bir yeriniz olmazsa bir yere kadar ilerleyebilirsiniz. Ama gönüllere girerseniz, her zaman bir yeriniz olur diye konuştu. Biz hizmete talibiz Zirvede önemli mesajlar veren Yıldırım, Türkiye de önemli işlerin altına imza attıkları gibi İzmir de de vatandaşların sağlıklı ve hayatını kolaylaştıran önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü; Bizim İzmir de yaptıklarımız say say bitmez. Bütün bunları yaptık ama İzmirliler seçmedi diye hayıflanacak değiliz. Biz her zaman hizmet ederiz ve hizmete talibiz, bunu anlatmalıyız. Bugünden başlayarak yine kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük projeler küçük adımlarla başlar. Öyle büyük projeler yapmaya soyunmanıza gerek yok. Küçük küçük de olsa günün sonunu iş yaparak bitirin. Bugünde bu işi yaptım deyin. Büyük hedeflere küçük adımlarla u- laşırsınız. Her şeyden haberiniz olacak Kazandıkları 6 ilçenin belediye başkanının da Nasıl olsa kazandık rehavetinden uzak durması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti; İlçedeki tüm muhtaçlar, ihtiyaç sahipleri, cenazeler, sosyal faaliyetlerden haberdar olacaksınız. Çünkü siz belediye başkanısınız. Halk arasında Sana belediye baksın diye bir söz vardır. Bu doğrudur. Sizin her şeyden haberiniz olacak. Doludan zarar gören üreticiye Yıldırım ziyaret Yıldırım müjde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir de sigortası olmayan çiftçilerin borçlarının ertelenmesi için devletin yapması gereken imkanları oluşturacaklarını söyledi. Banka kredi borçlarının ertelenmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini ve süreci başlattıklarını kaydeden Yıldırım, Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki hafta kararnameyi çıkartacağız. Borçları bir nebze hafifletmek için ötelemek acil tedbirdir diye konuştu. Müjde verdi AK Parti İzmir Milletvekili seçim sonrası kazandıkları 6 ilçeye zafer ziyaretlerinin ardından ilk kez İzmir e geldi. Yıldırım, deyim yerindeyse ayağının tozuyla ilk ziyaretini Kemalpaşa da kiraz ve meyve ağaçları zarar gören üreticiye gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Gözüm kulağım İzmir de. Her şeyi yakından takip ediyorum mesajı veren Yıldırım, doludan zarar gören çiftçiye, Bakanlar Kurulu kararı çıkarılarak, çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan kredi borçlarının erteleneceğini müjdesini verdi. Yıldırım, çiftçilerden benzer afetlere karşı bir an önce karşı TAR- SİM sigortası yaptırmalarını da istedi. Kiraz ikram edildi Kemalpaşa'nın Ören Mahallesi'nde meydandaki kahvehanede üreticilerle bir araya gelen Yıldırım, kiraz ve meyve bahçelerinde doludan oluşan zararla ilgili bilgi aldı, çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Yıldırım a sorunları dinlediği sırada Ören Mahallesi nde doludan zarar görmeden önce yetişen kiraz ikram edildi. Geçmiş olsun demek yetmez Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Binali Yıldırım, Nisan tarihinde Kemalpaşa'nın mahallelerinde meydana gelen dolu nedeniyle 40 bin dekarlık a- landa kiraz başta olmak üzere şeftali, erik ve üzüm bahçelerinin yüzde 50 ile yüzde 90 oranında zarar gördüğünü söyledi. Bölgede ekonomik kaybın olduğunu bununla ilgili çalışma yapacaklarını kaydeden Yıldırım, Geçmiş olsun demek yetmez, bir şeyler yapmak gerek dedik ve yola çıktık dedi. İlk yapacağımız iş borçları ertelemektir Binali Yıldırım, üreticilere Bize bir şey olmaz dememek gerektiği ve TARSİM sigortası yaptırılmasının şart olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu; Öncelikle cana gelen mala gelsin, giden mal gelir ama can geri gelmez ama mal da canın yongasıdır. Bölgede ekonomik ve kısmi hasarlarla kalite kaybı söz konusu. İş olduktan sonra konuşan çok olur. 'Şöyle yapsaydın da böyle olmasaydı' diyen çok olur. Onlarla vakit geçirmeye gerek yok. TAR- SİM sigortası olan 450 civarındaki çiftçinin zararı zaten karşılanıyor. Kalan hak sahibinin ise sigortası yok. Bizim yapacağımız iş sigortası olmayan çiftçilerin borçların kısa sürede ertelenmesidir. Elimizdeki imkan budur. Banka kredi borçlarının ertelenmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. Süreci başlattık. Arkadaşlarımızla takip edip, önümüzdeki günlerde ya haftalarda bu kararnameyi çıkaracağız. Borçları bir nebze hafifletmek ve ötelemek ilk yapacağımız iştir. Acil tedbir, erteleme kararıdır, bunun çalışmaları başladı. Önlemleri önceden alalım Önlemlerin olaylar ve afetler olmadan önce alınmasının önemini kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü; Olan oldu da bundan sonrası için bu sigorta işini ciddiye almamız lazım. Yazık günah o kadar emek veriyorsunuz. Öngörülen bir afatla elimizdeki bir ürünü kaybediyoruz. Sigorta bunun için var. TARSİM'e gittiğinizde zararın yüzde 50'sini devlet veriyor. 'Ne zaman dolu olur' diye düşünmeyelim, öncelikli ele alıp sigortayı yaptıralım diye konuştu. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu çiftçilere seslenerek, önce don sonrasında da dolu nedeniyle yaklaşık 3 bin 800 çiftçinin mağdur olduğunu, AK Partili milletvekillerinin mağduriyetlerin giderilmesi için hassasiyet gösterdiğini söyledi. Uğurlu, gösterdiği hassasiyet ve özenden dolayı Binali Yıldırım a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. (HABER Başkan Olgun Atila dan pazar incelemesi Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Atatürk Mahallesi pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Atila, onlardan sattıkları malların üzerine mutlaka kilogram fiyatını gösteren etiket koymalarını istedi. Vatandaşa daha iyi hizmet vermek için makamda oturmak y- erine sürekli mahallerde incelemelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila pazaryerlerinde de incelemelerde bulunuyor. Atatürk Mahallesi Pazar Yeri nde esnafın sorunlarını dinleyen Atila, vatandaşların da isteklerini dinledi. Kahvehaneler ve işyerlerin de ziyaret eden Atila, görüş ve önerileri not etti. Etiket hassasiyeti Mahalle sakinlerinin dilek ve şikayetlerini yerinde dinleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, pazaryeri esnafıyla da görüş alışverişinde bulundu. Pazarcılardan, sattıkları ürünlerin kilogram fiyatını yansıtan etiketleri mutlaka koymalarını isteyen Atila, "Etikete yazılan yarım ya da 3-4 kiloluk fiyatlar yanıltıcı olabiliyor. Esnafımızdan ricamız bu konuda hassasiyet göstermeleri'' diye konuştu. Daha sağlıklı ve çağdaş koşularda alışveriş yapılması için çalıştıklarını ifade eden Atila, Başkan Olgun Atila, pazar alışverişini de Atatürk Mahallesi Pazaryeri'nden yaptı. (HABER AMATÖR SPOR KULÜPLERİ NE DURUMDA CHP li Türeli, Gençlik ve Spor Bakanına amatör spor kulüplerinin durumunu sordu. CHP İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli, kamuoyunda Bütünşehir Yasası o- larak bilinen kanununla yapılan değişikliğin amatör spor kulüplerini nasıl etkilediğini sordu ve konuyu Meclis gündemine taşıdı. Türeli, belediye gelirlerinden amatör spor kulüplerine ayrılan payın yüzde 0,7 den yüzde 3 e çıkarılması a- macıyla kanun teklifi verdiğini de hatırlatarak Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması için s- porun ve spor yapmanın özendirilmesi gerekmektedir dedi. CHP li vekil Söz konusu düzenleme, zaten güçlükle ayakta kalmaya çalışan amatör spor kulüplerine ciddi bir darbe indirmiştir. Bu çerçevede, gençleri kahve köşelerinden kurtaran, zararlı alışkanlardan koruyan ve sosyal fayda sağlayan amatör spor kulüplerinin bu görevlerini yerine getirmeleri güçleşmiştir. Diğer taraftan, bu düzenleme sosyal devlet olmanın en önemli sorumluluklarından biri olan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için spora yönlendirilmesi düşüncesi ile ciddi biçimde çelişmektedir diyerek Gençlik ve Spor Bakanına yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı önerge verdi. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli nin soruları şöyle: - Böyle bir kanun değişikliğine neden ihtiyaç duyulmuştur? -Söz konusu düzenlemeden amatör spor kulüplerinin olumsuz etkilendiği düşünmüyor musunuz? -Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması için sporun ve spor yapmanın özendirilmesi gerektiği düşüncesine katılıyor musunuz? -Söz konusu yasa hükmünün değiştirilmesi ile ilgili olarak Bakanlığınızca yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa, hangi aşamadadır? Yoksa, neden yoktur? (HABER

5 çocukla beş parasız

5 çocukla beş parasız SAYFA 1 5 çocukla beş parasız İzmir'in Torbalı ilçesinde hurdacılık yaparak çocuklarının bakımı ve eğitimini sağlayan annenin dramı yürekleri sızlatıyor.tepeköy Mahallesi'nde oturan Sevim Demir, çaresizlik

Detaylı

22 Mart 2014 Cumartesi

22 Mart 2014 Cumartesi www.sondakikagazetesi.com AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan ın Denizli için hazırladığı 222 Dev Proje arasında yer alan katlı otoparklar ile şehrin otopark sorunu tarihe karışacak

Detaylı

Mucidimiz çok. yatırımcı yok!

Mucidimiz çok. yatırımcı yok! SAYFA 1 Artık BEKLEmeye gücümüz kalmadı AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı Bekle, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı Ege Mahallesi ni ziyaret etti. Bekle, mahalle sakinleri ile sohbet etti

Detaylı

22 Şubat 2014 Cumartesi

22 Şubat 2014 Cumartesi Bayraklı nın a dan z ye tüm sorunlarını yakından bildiğini, ilçeye iki kentsel dönüşüm projesi ile ciddi bir katkı yaptığını kaydeden DSP adayı Aslan, "Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Çamur at

Detaylı

Eflatunpınar Kaya Anıtı, UNESCO Kalıcı Listesi peşinde

Eflatunpınar Kaya Anıtı, UNESCO Kalıcı Listesi peşinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında Başkan Zolan'ın makam koltuğuna oturan minik Menemencioğlu, "İlk önce kantin denetlerim dedi Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı,

Detaylı

Haydarpaşa Garı böyle daha güzel! Kadir Demirel in yazısı 2 de

Haydarpaşa Garı böyle daha güzel! Kadir Demirel in yazısı 2 de Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye çalışanlarına 1 Mayıs müjdesi verdi. Soyer, yüzde 14 lük toplu sözleşmeyi imzaladıklarını açıkladı 1 Mayıs'ı belediye çalışanlarıyla kol kola kutlayan

Detaylı

İsrail, mütecavüz bir ülkedir

İsrail, mütecavüz bir ülkedir Cumhurbaşkanı Adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu; seçim öncesi son kez, seçim sonrası ise ilk kez sadece Gazeteci Yavuz Atalay a konuştu Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu siyasete girecek mi? İlk kez Sondakika

Detaylı

Roma döneminde de bu yerleşim sisteminin aynen korunduğunu, Hellenistik dönemden itibaren ise en yukarıdaki tiyatro

Roma döneminde de bu yerleşim sisteminin aynen korunduğunu, Hellenistik dönemden itibaren ise en yukarıdaki tiyatro SAYFA 1 Başkanlara örnek olsun Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınında bulunan Alexandria Troas Antik Kenti'nde yaşayanların yaklaşık 2 bin yıl önce inşa ettiği kanal sistemlerinin, hala fonksiyonelliğini

Detaylı

Ayakkabı Fuarı'na hükümet damgası!

Ayakkabı Fuarı'na hükümet damgası! SAYFA 1 Balçova Yaşamspor, Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu GALATASARAY A 1-2 Yİ ATARSAK; 4 Ü DE ATARIZ ÖZEL HABER Galatasaray ile Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaşacak olan Balçova Yaşamspor

Detaylı

Pekdaş tan vergi sitemi!

Pekdaş tan vergi sitemi! UZAY bilimine çok fazla meraklı olmama rağmen, bir astronot ile röportaj yapmayı hiç düşünmemiştim. Richard ın İzmir e geleceğini öğrenince; nasıl olur da bir astronot ile röportaj yapmaya çalışmadım bunca

Detaylı

19 Mart 2014 Çarşamba

19 Mart 2014 Çarşamba Her alanda örnek olan Denizli'nin turizm konusunda da ön plana çıkacağını söyleyen AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, Acıgöl Flamingo Parkı, Çardak Kervansarayı restorasyonu,

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 'Genç Dostu Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 'Genç Dostu Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü İzmir İl Özel İdaresi'nin milyarlık mal varlıkları, Vali Mustafa Toprak tarafından kamu kurumları arasında paylaştırıldı. Kavganın bir tarafı gibi gösterildiğini, bu durumdan rahatsız olduğunu belirten

Detaylı

Ne Bayraklı ne de firmalar. İzmir in en işlek caddelerinden birinde, küçük kıza araba çarptı

Ne Bayraklı ne de firmalar. İzmir in en işlek caddelerinden birinde, küçük kıza araba çarptı İzmir in en işlek caddelerinden birinde, küçük kıza araba çarptı İzmir de ki trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Trafiği sorunlu olan Buca nın, Çevik Bir Meydanı ile Heykel denilen iki bölge arasında

Detaylı

YEDEK ÜYELERDEN ASİL PARASI ALAN BAŞKAN BUNU DOĞRULADI. 27 Aralık 2014 Cumartesi BİZE SORMALARI LAZIM

YEDEK ÜYELERDEN ASİL PARASI ALAN BAŞKAN BUNU DOĞRULADI. 27 Aralık 2014 Cumartesi BİZE SORMALARI LAZIM SAYFA 1 Asil üye olmak üzere birliğe başvuran yedek üyeleri hem asil üye yapmadı hem de asil üyeymiş gibi para aldı YEDEK ÜYELERDEN ASİL PARASI ALAN BAŞKAN BUNU DOĞRULADI www.sondakikagazetesi.com 27 Aralık

Detaylı

Göztepe nin Teknik Patronu Diyadin den stat açıklaması: AR-GE, TASARIM VE MARKALAŞMA

Göztepe nin Teknik Patronu Diyadin den stat açıklaması: AR-GE, TASARIM VE MARKALAŞMA www.sondakikagazetesi.com 8 Ağustos 2015 Cumartesi Göztepe nin Teknik Patronu Diyadin den stat açıklaması: Ege Bölgesi nden 2015 yılının ilk yarısında ihracat, ithalat rakamlarını geçti. Egeli ihracatçılar,

Detaylı

TÜRKİYE DE BEŞİKTAŞ TAN BAŞKA TAKIMDA OYNAMAM Sondakika Gazetesinin Magazin Turu,

TÜRKİYE DE BEŞİKTAŞ TAN BAŞKA TAKIMDA OYNAMAM Sondakika Gazetesinin Magazin Turu, SAYFA 01 TÜRKİYE DE BEŞİKTAŞ TAN BAŞKA TAKIMDA OYNAMAM Sondakika Gazetesinin Magazin Turu, bu hafta da dop dolu kalecilerinden olan olan Beşiktaş ın Beşiktaş ın kalecisi kalecisi Tolga Tolga Dünya nın

Detaylı

2002-2005 yıllarında Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanlığı yapan Acar, şimdi de ekibiyle birlikte genel başkanlık için meydana çıktı

2002-2005 yıllarında Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanlığı yapan Acar, şimdi de ekibiyle birlikte genel başkanlık için meydana çıktı İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimdeki gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla 5 yıllık bir ağaçlandırma projesine başladı. Toplam 1 milyon adet meyve fidanının dağıtılacağı proje ile

Detaylı

21 Nisan 2014 Pazartesi

21 Nisan 2014 Pazartesi -Ağırlıklı olarak müzakereler hepimizi ilgilendiriyor, müzakereler devam ediyor, nereye geldik, bu sefer umudumuz var mı? Nasıl gidiyor, bir sıkıntı var mı? -Her zaman müzakereler başlarken bir umutla

Detaylı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye nin yeni bir anayasayla, iki meclisli, dar bölgeli, sıfır barajlı bir meclis oluşturması gerektiğini söyledi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye nin yeni bir anayasayla, iki meclisli, dar bölgeli, sıfır barajlı bir meclis oluşturması gerektiğini söyledi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye nin yeni bir anayasayla, iki meclisli, dar bölgeli, sıfır barajlı bir meclis oluşturması gerektiğini söyledi Türkiye nin asıl probleminin muhalefetin iktidar olamama

Detaylı

8 Şubat 2014 Cumartesi

8 Şubat 2014 Cumartesi www.sondakikagazetesi.com 8 Şubat 2014 Cumartesi Anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımı için belirlenen süre 14 Şubat, "Sevgililer Günü"nde doluyor. Bu tarihe kadar anonim şirketlerin sermayelerini

Detaylı

Ramazan indirimi de yetmedi!

Ramazan indirimi de yetmedi! SAYFA 1 İzmirli Taşdemir'den YÜREK YAKAN ÇAĞRI! Fransa da yaşayan kız kardeşi Hülya Beyazıt ın beş çocuğunun, Fransız vatandaşların şikayeti üzerine elinden alındığını söyleyen İzmir de yaşayan ağabeyi

Detaylı

Ege nin amiral gemisi Sondakika Gazetesi, yine Türkiye gündemindeki yerini aldı

Ege nin amiral gemisi Sondakika Gazetesi, yine Türkiye gündemindeki yerini aldı SAYFA 1 Ege nin amiral gemisi Sondakika Gazetesi, yine Türkiye gündemindeki yerini aldı TÜRKİYE BU HABERİ KONUŞUYOR Göztepe Spor un Teknik Patronu Suat Kaya, konuyu sadece Sondakika Gazetesi nden Yavuz

Detaylı

Çalışmalar çok iyi. Türkiye'de son yıllarda sayılı merkezlerdeki kullanılmaya başlanan robot cerrahi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde

Çalışmalar çok iyi. Türkiye'de son yıllarda sayılı merkezlerdeki kullanılmaya başlanan robot cerrahi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin'in yerel seçimlerdeki başarısızlığına bahane aramaya çalıştığını söyleyen DİSK Emekli Sen Konak Şube Başkanı İbrahim Yılmaz, "İzmir de CHP içindeki iç barışı koruyamayan

Detaylı

Çamur sevinci. www.sondakikagazetesi.com. Bu yarışmayı sakın kaçırma

Çamur sevinci. www.sondakikagazetesi.com. Bu yarışmayı sakın kaçırma SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI Dedikodu yapmaktan kurtulduk! Konak Belediyesi nin 15 semt merkezinde 100 e yakın branşta süren kurslarda üretim kazanca, birliktelik dayanışmaya dönüşüyor. Kursiyerler,

Detaylı

18 Mayıs 2014 Pazar. 8 de

18 Mayıs 2014 Pazar. 8 de Ceyhan Bağdatlı, Soma'daki facia öncesinde içeride bulunan 800 kadar madenciden biri. 22 yaşında ve 9 aylık evli. Bağdatlı, o gün madendeydi, çavuşuyla tartıştı ve işi bıraktı. Tartışma sonrasında verdiği

Detaylı

6 Yıl yattıktan sonra ceza evinden çıkan Tuncay Özkan, Yavuz Atalay a konuştu AKP Lİ VEKİL BENİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİ

6 Yıl yattıktan sonra ceza evinden çıkan Tuncay Özkan, Yavuz Atalay a konuştu AKP Lİ VEKİL BENİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİ SAYFA 1 6 Yıl yattıktan sonra ceza evinden çıkan Tuncay Özkan, Yavuz Atalay a konuştu AKP Lİ VEKİL BENİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİ Yavuz bunu ilk defa sana söylüyorum Ülke uçurumdan aşağı gidiyor, diyen Özkan; Ben

Detaylı

Haydi İzmir bu. işe de sahip çık

Haydi İzmir bu. işe de sahip çık SAYFA 01 Kapıyı açsam en az 30 bin kişi gelir!.. Başkan Kocaoğlu, işe başlamak için bir süredir eylem yapan itfaiye adaylarına sert çıktı. Kocaoğlu, Sınavı ben değil, Danıştay iptal etti. İzelmanʼı kabul

Detaylı

GRİPİN KONSERİ 23 NİSAN ÇARŞAMBA DENİZLİ DELİKLİÇINAR MEYDANI SAAT 20:00

GRİPİN KONSERİ 23 NİSAN ÇARŞAMBA DENİZLİ DELİKLİÇINAR MEYDANI SAAT 20:00 Oluşturacakları yeni yönetim anlayışıyla Konak ın rol model olacağını da belirten Başkan Pekdaş, Biz bulunduğumuz makamlarda kral değiliz, tek başımıza ise hiçbir şey değiliz. Birlikte çalışmak üretmek

Detaylı

İEF bu yıl kaçmaz! İşsizliğin sebebi yatırım eksikliği. Sağ elin verdiğini. sol el görmeyecek. Efes Antik Kenti. Avukatlıktan köy imamlığına

İEF bu yıl kaçmaz! İşsizliğin sebebi yatırım eksikliği. Sağ elin verdiğini. sol el görmeyecek. Efes Antik Kenti. Avukatlıktan köy imamlığına İEF bu yıl kaçmaz! Tatile giderken kapıya ayakkabı bırakın! www.sondakikagazetesi.com 20 Temmuz 2014 Pazar Karabağlar sakinlerinin içi rahat olsun Efes Antik Kenti Hasan Usta'ya emanet Avukatlıktan köy

Detaylı

Vali Bey istedi bıraktık

Vali Bey istedi bıraktık SAYFA 01 Ölmemek için öldürdü!.. İzmir'in Balçova ilçesinde, pitbull cinsi bir köpek, sahibi ve iki arkadaşına saldırdı. Köpeğin sahibi İsmail Salkım (55) köpekten, başına odunla vurup öldürerek kurtulabildi

Detaylı