TÜKRÜK BEZİ HASTALIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜKRÜK BEZİ HASTALIKLARI"

Transkript

1 TÜKRÜK BEZİ HASTALIKLARI Üç çift majör tükrük bezi vardır: Parotis, submandibular ve sublingual bezler. Bunlara ek olarak oral ve farengeal mukozada kadar soliter minör tükrük bezi bulunur. Majör tükrük bezleri embriyonal hayatın 4. ve 8. haftalarında ektodermal hücre artışı sonucunda oluşmaya başlar. Kalınlaşan mezenkimal yapı, gelişen bezin etrafını bir kapsül şeklinde sarar. Bu enkapsülasyon parotis bezinda daha geç meydana geldiği için çevresel lenf nodlarını da içine alır. Aberran tükrük bezleri, servikal lenf nodları, orta kulak ve mandibula da bulunabilir. En büyük tükrük bezi olan parotis, bir bağ doku kapsülü ile sarılı olup, retromandibular fossada yerleşiktir. Bu yalancı kapsül lateralde çok kalındır ve parotis şişliklerinde ağrının sebebidir. Altı cm kadar bir uzunlukta olan Stenon kanalı ile üst 2.molar diş hizasında bukkal mukozaya açılır. Fasial sinir temporal kemiği stilomastoid foramenden terkettikten sonra parotis bezine girer, pes anserinusu yapar, önce 2 dala (temporozigomatik ve servikofasial), sonra 5 dala (temporal, frontal, zigomatik, bukkal ve servikal) ayrılır. Bu dallar yüz mimik kaslarının innervasyonunu sağlar. Parotis bezine gelen preganglioner parasempatik lifler inferior salivator çekirdekten köken alır. Jugular foramene kadar glossofarengeal sinire eşlik eder, inferior ganglionda siniri terkeder ve Jacopson siniri ile birleşir. Bu sinir orta kulağın timpanik pleksusunu ve superfisiyal petrozal sinirin oluşumunu sağlar. Lifler, daha sonra otik ganglionda sinaps yapar ve postganglionik lifker aurikulotemporal sinir ile parotise ulaşır. Sempatik lifler, karotid pleksustan gelir. Parotis bezi seröz salgı yapar. Submandibular bez, submandibular bölgede bulunur. Yaklaşık 5 cm uzunlukta olan Wharton kanalı ile ağız tabanında "caruncula sublingualis"e açılır. Preganglioner parasempatik lifler superior salivator çekirdekten köken alır, korda timpani yolu ile lingual sinirden gelir. Submandibular ganglionda sinaps yaptıktan sonra glanda ulaşırlar. Sempatik lifler, karotid pleksustan gelir. Submandibular bez serömüköz salgı yapar. Sublingual gland, ağız tabanı mukozasında plika sublingualisin altındadır adet Rivinus kanalcıkları ile mukozaya ayrı ayrı açılır. En distalde Wharton kanalına açılan bir Bartholin kanalı da vardır. Sublingual bez müköz salgı yapar. Minör tükrük bezleri, orofarenks, burun, sinüs, larenks ve trakea mukozasında bulunurlar. Tükrük:Tüm tükrük sekresyonunun % 30 u parotis, %60 ı submandibular, %5 i sublingual ve %5 i de minör tükrük bezlerinden sağlanır. Parotis sekresyonu kuvvetli stimulasyonla artabilir. Bir gün içinde salgılanan tükrük miktarı litre kadardır ve %99.5 i sudur. Geri kalan kısmı inorganik, organik ve sellüler yapılardan ibarettir, içnde sodyum, potasyum, kalsiyum, protein, amilaz, IgA,G,M, albumin, lizozim, kallikrein ve tripsin inhibitörü bulunur. Tükrük içinde bulunan bu maddeler ile immunolojik savunma ve mekanik temizleme ile, 238

2 ağız mukozası ve üst solunum yolu için bir koruyucu görev üstlenir. Besinleri ıslatarak ve nişastanın amilaz enzimi tarafından parçalanmasını sağlayarak sindirimde görev alır. Ağızdaki gıdaları visköz yapısıyla yutmaya uygun bir bolus haline getirir. Otojen ve yabancı maddelerin ıtrahında yardımcı olur. Mukozaların kurumasını önler. Dişlerin korumasında yararlıdır. Bakteri plağının tutunmasını güçleştirir. Tad tomurcuklarını yıkayarak tad alma duyusuna yardım eder. Tükrük bezi hastalıklarının tanısı anamneze, hastanın yaşına ve klinik bulgulara bakılarak konulur. Tükrük bezlerinin muayenesinde bir ele eldiven giyilerek yapılan bimanuel muayenenin önemi büyüktür. Büyüklük, sertlik, mobilite, hassasiyet, cilt yapısı önemlidir. Kanallardaki şişlik, kızarıklık, kanal ağızlarının durumu ve salgılanan tükrüğün görünümü önemlidir. Şişlik, sertlik, mobilite, büyüme hızı, ağrı ve fasiyal sinir fonksiyonu diğer önemli faktörlerdir. Tekrarlayan şiddetli ataklar Sialolityazis veya rekürran parotit Çift taraflı şikayetler Sialadenoz veya kabakulak Cinsiyet Sjögren sendromuna sıklıkla kadınlarda rastlanır. Ağrı, fasiyal paralizi, bölgesel kenf nodu metastazı ve cilt ülserasyonları Malign tümör. Hemanjiomlar ve lenfanjiomlar sıklıkla çocuklarda rastlanır. Kabakulak sıklıkla okul çağı çocuklarda görülür. Adenomlar ve sialadenoz orta yaşlarda oluşur. Malign tümör sıklığı ilerleyen yaşla birlikte artar. Radyolojik incelemede düz radyogramlar sialolityazisde yararlıdır. Tükrük kanallarının durumu incelenmek istendiğinde sialografi çekilebilir. Ultrasonografi noninvazivdir ve tükrük bezi hastalıklarında en sık kullanılan ve en yararlı bir tetkiktir. İnce iğne aspirasyonu doğrudan veya ultrason rehberliğinde yapılarak preoperatif tanı oranı çok yükseltilmiştir. ENFEKSİYONLAR Süpüratif ve non-süpüratif ve granülomatöz olabilir. Non-süpüratüf en sık görülen enfeksiyon Kabakulak tır. Kabakulak (Epidemik Parotit): Çoçukluk çağının en sık göerülen tükrük bezi hastalığıdır. İnkübasyon süresi gündür. Parotisde şişlik, kızarıklık, kanal ağzında hafif bir şişme ve hiperemi, kulak kepçesinin yer değiştirmesi gibi bulgulara sahiptir. Sekresyon pürülan karakterde değildir. Ekşi gıdaların alınması ağrıyı arttırır. Olguların %30 unda ateş yoktur, %75 inde bilateral ertkilenme vardır. Bir tarafın şişmesini takip eden 5 gün içinde diğer taraf ta şişer. Bazen submandibular ve sublingual glandlar da eşlik eder. Kabakulak generalize viral enfeksiyondur. Etken paramikzoma grubuna ait nörotropik bir virus olup, 8. Kraniyal sinirde irreverzibl bir lezyon oluşturarak tek taraflı tama yakın bir sağırlığa yol açabilir. Pankreası tutarak diabet, testisleri ve overleri tutarak sterilite ve santral sinir sistemini tutarak aseptik menenjit yapabilir. Hastalığın 3-4. günlerinde kan ve idrarda amilaz miktarı maksimum düzeye 239

3 ulaşır. Tedavi semptomatiktir analjezikler, antiinflamatuar ilaçlar verilir. Ağrı azaltılır, ateş düşürülür. Diğer Viral Enfeksiyonlar: Sitomegalovirus, Coxackie A, Echovirus, İnfluenza virusu tükrük bezlerinde enfeksiyona neden olabilirler. Tedavi kabakulaktaki gibi semptomatiktir. HIV enfeksiyonu sıklıkla major tükrük bezlerinin tutulumu ile birliktedir. HIV için klinik şüphe olduğunda serolojik testler yapılır. Akut süpüratif siyaladenit: Oral kaviteden retrograd yolla gelen bakterilerin oluşturduğu tükrük bezi parankiminin süpüratif enfeksiyonudur. Sıklıkla parotis bezinde gözlenir. En sık rastlanan etken Stafilokokkus aureusdur, daha nadiren Streptokok, E.Coli, Hemofilus influenza görülebilir. Tükrük bezi aniden şişer ve ağrılıdır. Ateş ve lökositoz vardır. Parotis bezi enfekte olursa kulak kepçesi belirginleşir ve hastanın arkasından bakıldığında şişlik rahatlıkla farkedilir. Tükrük bezi palpasyonla hassasdır ve hamur kıvamındadır. Deride kızarıklık olabilir ve abseleşme varsa flüktuasyon hissedilir. Kanal ağzına bakarken beze yapılan masaj ile pürülan akıntı geldiği izlenir. Enfeksiyon dışarı veya Santorini fisssürleri ile dış kulak yoluna atlayabilir. Hastada trismus olabilir. Derin boyun absesi ve mediastinit gibi komplikasyonlar olabilir. Hastaların 1/3 ü postoperatif dönemde oral alımı kısıtlanmış ve elektrolit-sıvı dengesi bozulmuş hastalardır. Parotise yapılan masaj ile stenon kanalından pürülan boşalım izlenebilir. Tedavide bakterilere etkili yüksek dozda parenteral antibiyotikler verilir. Sıvı-elektrolit dengesi düzeltilir. Gland üzerine sıcak kompresler uygulanır. Siyalogoglar (%2 lik pilokarpin damlası verilir, çiklet çiğnetilir,c vitamini tabletleri veya limon emdirilir) ve ağız hijyenine dikkat edilir. Abse varsa, fasiyal sinir korunarak, yelpaze şeklinde eksternal kesiler yapılır. Diğer yönlerden sağlıklı çocuklarda görülen parotisin süpüratif enfeksiyonu ayrı bir antitedir. Uygun antibiyotik tedavisi ve takip gerekir. Genelde adolesan dönemde semptomlar sonlanır ve nadiren cerrahi gerekir. Kronik rekürran siyaladenit: En sık parotisde görülür. Patogenezinde tükrük sekresyonunun azalması yada durması sorumlu tutulmaktadır. Tükrük bezinde zamanla siyalektazi, kanal ektazisi, asinüslerde yıkım ve lenfosit infiltrasyonu ortaya çıkar. Progresif yıkım sonucu normal doku özellikleri kaybolur. Klinik olarak hastada tekrarlayan, hafif ağrılı tükrük bezi şişmeleri söz konusudur. Şişliklerin arası birkaç hafta veya birkaç ay olabilir. Taş veya predispozan faktörler varsa bunlar tedavi edilmelidir. Yeterli hidrasyon, bez masajları yanında akut ataklar sırasında antibiyotik kullanılır. Konservatif tedavinin yetersizliği halinde bezin çıkarılması gerekebilir. Submandibular bezin kronik sklerotik sialadeniti (Kuettner tümörü): Gerçek bir tümörden ayırtedilmesini zorlaştıracak şekilde submandibular bezde sertleşme ve büyüme görülür. Histolojik olarak seröz asiner hücrelerin yıkımı, interstisiyel bağ dokusunun lenfositik infiltrasyonu, periduktal skleroz görülür, immünolojik bir hastalık olduğu sanılmaktadır. Tedavi, ayırıcı tanı ve histolojik inceleme için tükrük bezi çıkarılır ve böylece tedavi edilmiş olur. 240

4 Granülomatöz hastalıklar: Tüberküloz: Parotis veya submandibular glandda ağrısız bir şişlik olur. Peri- veya intraglandüler lenf nodları enfeksiyonun primer yerleşim bölgesidir. Radyogramda kalsifikasyon gürülebilir. Akciğerlerde ve diğer organlarda Tbc aranmalıdır. Tedavi, anti-tbc ilaçlar ile yapılır. Enfekte lenf nodlarının ve tükrük bezlerinin fasiyal sinir korunarak çıkarılması gerekebilir. Aktinomikoz, kedi tırmığı hastalığı seyrek görülen granülomatöz hastalıklardır. TÜKRÜK BEZİNDE TAŞ, KİST, TRAVMA, TÜMÖR DIŞI HASTALIKLAR Siyalolityazis:Tükrük bezinde sekresyon retansiyonuna bağlı olarak ağrı ve şişlik vardır. Şikayetler yemek öncesi belirginleşir. Taşlar glandda tekrarlayan enfeksiyonlara ve abseleşmeye yol açabilir. Erkeklerde 2 misli daha sık izlenir ve genellikle yetişkinkerde gözlenir. Çoğunlukla tek bir tükük bezi etkilenir. %80 submandibular, %15 parotis ve %5 diğer glandlar tutulur. Submandibular gland yer çekimine zıt olarak yukarı doğru akar, içindeki yüksek müsin miktarına bağlı olarak daha visközdür. Taş bimanuel muayene ile palpe edilebilir. Taşlar %80 radyopaktır. Taş, kanalın ucunda ise dilatasyonla çıkarılmaya çalışılır. Kanal içinde ise kanal insize edilerek çıkarılır, gland içinde ise gland ile birlikte alınır. Kussmaul hastalığı: Tipik olarak dehidrate hastalarda toplayıcı kanallrın müköz tıkaçlar ile tıkanması sonucunda meydana gelir. Rekürren şişlik ve yemek esnasında şiddetli ağrı olur. Rekürren akut süpüratif siyaladenit en ciddi komplikasyondur. Tedavide siyalogoglar verilir ve masaj uygulanır. Myoepitelyal siyaladenit (Sjögren sendromu, Selim lenfoepitelyal lezyon): Kserostomi, sıklıkla bilateral parotis şişliği, keratokonjoktivitis sikka, ve romatoid artirit gibi kollajen doku hastalıkları şeklinde görülür. Tanı alt dudaktan alınan biyopside minör tükrük bezlerinin histopatolojik incelenmesi ile konur. Otoimmün patolojik reaksiyon tükrük bezi parankiminde atrofiye, interstisiyel lenfositik infiltrasyon ve myoepitelyal hipertrofiye neden olur. Ağız kuruluğu için suni tükrük ve sık sık az miktada su içme önerilir. %1 lik Pilokarpin damla günde 3 kez bir bardak suya 10 damla damlatılır, bu solusyonla ağız çalkalandıktan sonra yutulur. Ciddi olgularda steroidler ve immünosupresifler de verilebilir. Uveoparotid ateş (Heerfordt sendromu): Parotis bezinde simetrik şişlik ile zaman zaman ağrı, lakrimal bezlerde şişlik ve üveit, fasiyal sinir paralizisi ve meningoensefalit, sensörinöral işitme kaybı görülür. Kadınlarda daha sık rastlanır. Sarkoidozun ekstrapulmoner bir manifestasyonudur. Tedavi için steroidler verilir. Radyasyon siyaladeniti: Radyasyona ilk reaksiyon tükrük akışkanlığının azalmasıdır. Bunu hipoguzi ya da aguzi ile birlikte sikka sendromu izler. İleri safhada kserostomi gelişir. Tedavi, semptomatiktir.pilokarpin damla, suni tükrük, sıksık su içme. 241

5 Siyaladenoz: Sıklıkla parotisin tekrarlayan yada sürekli bilateral, ağrısız şişmesi izlenir. Ağrılı siyaladenoz antihipertansif ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkar. Diabet, hamilelik, obezite, hipotiroidizm, menapoz, sürrenal disfonksiyonu, avitaminoz, protein eksikliği, açlık grevi, alkolizmgibi hastalıklarda da görülebilir. Primer nedenin tedavisi gereklidir. Travma: Yüz yada boyun travmlarında tükrük bezlerinde hasar meydana gelebilir. Submandibular ve sublingual bezler mandbula ile korunduğundan, en sık travmaya uğrayan bez parotisdir. Zarar görmüş fasiyal, lingual veya hipoglossal sinir derhal tamir edilmelidir. Ağıza boşalması gereken tükürüğün yüz yada boyundaki bir fistül ağzından drenajına durumunda tükrük fistülü denir. Tükrük bezi kanalı yada parankimin kesilerinde ilk tedavinin yetersiz yapılması sonucunda gelişir. Glandüler kanallardan sadece ana kanal önemlidir. Ana kanalın kesilmesi durumunda plastik bir sonda yardımıyla anastomoz yapılmalıdır. Ana kanal sağlamsa tükrük fistülü kolay düzelir. Tükrük fistülü tabakalar halinde kapatılarak tamir edilir. Submandibular ve paratis bezi yaralanmalarında bol kanamalar olabilir. Kanama kaynağı bulunarak bağlanır. Kistler: Gerçek kistler genellikle parotiste görülür, akkiz veya konjenital olabilir. Tedavisi glandın birlikte eksizyonudur. Mukosel ve mukus retansiyon kistleri genellikle minör tükrük bezlerini tutar ve tedavisi eksize edilmeleri ile sağlanır. Ranula: Ağız tabanında meydana gelen bir siyaloseldir. Sublingual bezin kistik dilatasyonu veya kanalının tıkanması ile oluşur.ağız tabanındaki dokulara doğru derinleşebilir. Marsupiyalizasyon veya sublingual bez eksizyonu ile tedavi edilebilir. Aurikulotemporal sendrom (Frey sendromu): Hasta yemek yeme öncesinde, esnasında ve sonrasında preaurikuler bölgede derinin kızarması ve terlemesinden şikayet eder. Ağrı nadirdir. Nişasta-iyot testi ile minör formları tespit edilebilir. Primer travma, cerrahi veya inflamatuar nedenden birkaç ay sonra ortaya çıkar. Tükrük bezini besleyen postganglioner parasempatik sinirlerle aurikulotemporal sinirdeki deriye giden sempatik otonom lifler arasında anastomoz ve rejenerasyon vardır. Buda kolinerjik uyaranlar ile ter bezlerinde hipersensibiliteye yol açar. Kesin bir tedavisi yoktur. Orta kulakta timpanik pleksus kesilebilir yada parotis bölgesine subdermal olarak liyofilize dura veya bir fasyanın implantasyonu yapılabilir. TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ Tükrük bezi tümörlerinin %80 i parotisde bulunur, bunların %20 si habistir. %10 u submandibular bezde bulunur, %50 si habistir. %9 u minör tükrük bezlerinde ve %1 i sublingual bezde bulunur, bunların da %80 i habistir. Bezin boyutu küçüldükçe kitlenin habis olma ihtimali daha büyüktür. Tanı, anamnez, klinik muayene, ince iğne aspirasyon biyopsisi, ultrason ve bazı ileri olgularda BT ve MR yardımıyla konur. Selim Tümörler: Çocuklarda rastlanılan en sık selim tümör hemanjiom ve lenfanjiomdur. 242

6 Pleomofik adenom (Mikst tümör): %80 olguda parotis yerleşimlidir, unilateraldir. Yavaş ilerlerler. Kadınlarda daha sık görülürler. Sert, nodüler ve ağrısızdırlar. Psödokapsül vardır. Ultrason ve ince iğne aspirasyon biyopsisi preop tanıda çok önemlidir. Tedavi: Parotis için superfisyal parotidektomi. Submandibular bez için gland ve çevre dokular çıkarılır. Minör tükrük bezleri için normal bir doku marjini ile kesilip alınarak tedavi edilir. Prognoz iyidir. %3-5 olguda habis dejenerasyon görülür. Bunun sıklığı da tekrar etme, yetersiz primer cerrahi müdahale ve uzun bir geçmişi olan olgularda daha yüksektir. Adenom: Uzun bir geçmiş ve yavaş bir gelişim olması, metastazların, deri infiltrasyonunun ve ülserasyonun bulunmaması ve fasiyal sinir fonksiyonlarının salim olması selim bir tükrük bezi tümörünün belirtileridir. Cerrahi müdahale ile tedavi edilirler. Kist adenoma lenfomatozum papillare (Whartin tümörü): Elastik, hareketli ve ağrısız bir şişlik yapar, %10 olguda bilateraldir. Olguların çoğu yaşlı erkeklerdir. Genellikle parotisin kuyruğunda gelişir. Histolojik kesitlerde epitelyal glandüler segmentler arasında lenf foliküllerinin bulunduğu zengin lenforetiküler stroma bulunur. Teknisyum 99 u tuttuğu için sintigrafik incelemede sıcak nodül tarzında izlenir, ayırıcı tanıda önemlidir. Tedavide kitle çıkarılır. Habis Tümörler: Tüm tükrük bezi tümörlerinin %25-30 u habisdir. Hızlı büyüme, ağrı infiltrasyon, bazen deri yada mukozada ülserasyon, fiksasyon yada mobilitede azalma, parotis tümörlerinde fasiyal paralizi habaset işaretleridir. Fasiyal paralizi ve bölgesel lenf nodlarına metastaz sürviyi azaltıcı etki yapar. Adenoid kistik karsinom, epidermoid karsinom, yüksek greydli mukoepidermoid karsinom, karsinoma eks-pleomorfik adenoma da boyun disseksiyonu yapılmalıdır. Preop fasiyal paralizi durumunda tümörle beraber fasiyal sinir de alınmalıdır. Asiner hücreli tümör: Tümörün lokal büyümesine ait semptomlar yapar. Tedavi: Total parotidektomi. Prognozu karsinomlara göre daha iyidir. Bölgesel ve uzak metastazlar nadirdir. Mukoepidermoid tümör: Çocuklarda en sık rastlanan habis tükrük bezi tümörüdür. Parotis bezinde en sık görülen habis tümördür. Epidermoid komponenti, müköz komponente göre daha fazla olanlar daha agresif ve habis bir seyir gösterirler (yüksek ve düşük greyd). En sık parotisde ve damağın minör tükrük bezlerinde yerleşir. Tedavi total parotidektomi, habaset derecesine göre boyun diseksiyonuda yapılır. Adenoid kistik karsinom: Büyüme genellikle yavaştır. Ağrı yada parestezi mevcuttur. Hastaların %25 inde fasiyal paralizi mevcuttur. Minör tükrük bezlerinde ve özellikle damakta rastlanır. Bunu daha az sıklıkla sublingual, submandibular ve parotis bezleri takip eder. Solid, tübüler ve kribriform olmak üzere 3 histolojik alt grubu vardır. Solid formu en habis seyreden şeklidir. Erişkinlerde en sık rastlanan habis tükrük bezi tümörüdür. Hematojen metastaz ve perinöral yayılıma sık rastlanır. Tümör geniş olarak çıkarılmalıdır. Adenokarsinom: Ağrı, fasiyal paralizi ve servikal lenf nodlarına metastaz sıklıkla meydana gelir. 243

7 Epidermoid karsinom: Sıklıkla parotis bezini tutar. Hızlı ve infiltran şekilde büyür. Tükrük bezinin primer skuamöz hücreli karsinomu tanısı koymadan önce baş ve boyundaki diğer karsinomların tükrük bezi lenf nodlarına metastaz yapabileceği unutulmamalıdır. Karsinoma eks-pleomorfik adenoma: Olguların çoğunda parotis bezinde uzun yıllardır bulunan belirgin bir şişlik anamnezi vardır. Ani bir büyüme ile kulağa vuran ağrı, total veya parsiyel fasiyal paralizi ile ilerler. Deriye infiltrasyon, rejyonal lenfatik metastaz oranı yüksektir. Total parotidektomi ve boyun diseksiyonu ile tedavi edilir. 244

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. KBB/1 KBB/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak KBB/3 Hakkımda: Adım Enes Başak.

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) Memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırdığında ; Meme derisinde; Epidermal ve Sebase kistler,

Detaylı

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T.

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. Mehmet Külekçi ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ ( Uzmanlık

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Moumin NTELİ CHOUSEİN Danışman Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. Orhan Gedikli EKSTERNAL DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ SONRASI REKÜRREN EPİFORA OLGULARINDA

Detaylı

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER Burun yüzümüzün en uç noktasında yerleşmiş, yüz karakteristiğimizin önemli unsurlarından olan bir organdır. Fonksiyonları bakımından da çok daha önemli bir organımızdır. Burnun

Detaylı

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı çok geniş bir hastalıklar spektrumunun tanısı ve tedavisi konusunda detaylı bir bilgi sahibi olmayı gerektirir. Boyunda kitle ile başvuran hastalara

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk:

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk: Prostat nedir? Prostat erkeklerde mesanenin (idrar torbası) altında rektumun önünde yer alan ve yardımcı üreme organı olarak görev yapan, normalde ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. Mesaneden idrarı

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

CALDWELL-LUC ENDİKASYONUNDA SİNOSKOPİNÎN YERİ

CALDWELL-LUC ENDİKASYONUNDA SİNOSKOPİNÎN YERİ Sağlık Bakanlığı Haseki Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Şef: Doç. Dr. Ş. Mehmet ÖMÜR CALDWELL-LUC ENDİKASYONUNDA SİNOSKOPİNÎN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇİ İSTANBUL - 1990 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÜZDEKİ MALİGN DERİ TÜMÖRLERİ VE TEDAVİSİ

YÜZDEKİ MALİGN DERİ TÜMÖRLERİ VE TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ KLİNİĞİ YÜZDEKİ MALİGN DERİ TÜMÖRLERİ VE TEDAVİSİ (UZMANLIK TEZİ) DR. BÜLENT

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Solunum Sistemi Embriyolojisi

Solunum Sistemi Embriyolojisi Solunum Sistemi Embriyolojisi Embriyo yaklaşık 4 haftalıkken, solunum sisteminin ilk taslağı ön barsağın (foregut) ventral duvarından bir çıkıntı halinde belirir. Larinks, trakea ve bronşları döşeyen epitel,

Detaylı

ÖZOFAGUS. Yard.doç.dr.abdullah oğuz

ÖZOFAGUS. Yard.doç.dr.abdullah oğuz Yard.doç.dr.abdullah oğuz ÖZOFAGUS Özofagus farinks ile mide arasında yer alan sindirim sisteminin 25 cm uzunlukta elastiki,kontraktilitesi olan tüp şeklindeki bir bölümüdür.krikoid kıkırdak hizasında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI TİROGLOBULİN SEVİYESİ YÜKSEK, IYOT-131 TÜM VÜCUT TARAMA SİNTİGRAFİSİ NEGATİF DİFERANSİYE

Detaylı

OTOİMMÜN HASTALIKLAR

OTOİMMÜN HASTALIKLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi OTOİMMÜN HASTALIKLAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Adem Köse Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Taha ÜNAL İZMİR-2007 İÇİNDEKİLER: Giriş...1 Eritema

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı