Doğal Bağışıklık. İnsan doğar doğmaz hazırdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğal Bağışıklık. İnsan doğar doğmaz hazırdır"

Transkript

1 Doğal Bağışıklık 1

2 Doğal Bağışıklık İnsan doğar doğmaz hazırdır 2

3 Mikrop vücuda girdiği zaman doğal bağışıklık onunla saatler içinde savaşır. 3

4 Doğal bağışıklık ikinci görev olarak adaptif immün cevabı uyarır. 4

5 Doğal bağışık yanıtın hafızası yoktur. Adaptif immün yanıtın hafızası vardır. 5

6 Doğal Bağışık Yanıtın Komponentleri 1. Anatomik yapılar 2. Mekanik olaylar 3. Normal flora 4. Antijene özgül olmayan antimikrobiyal moleküller 5. Hücreler 6. Kompleman, akut faz proteinleri 6

7 1 Anatomik engeller mikropları fiziksel olarak engeller Skin Kuru Asit ph Düşük ısıda Saç folikülleri ve ter bezleri Lizozim Toksik lipid Epitel hücreleri Defensin Katelisidin 7

8 Solunum sistemi, sindirim sistemi ve genitoüriner sistem mukozalar ile çevrilidir. 8

9 Mukozalar mukus salgılarlar. Mukus mikropları yakalar ayrıca çeşitli antimikrobiyal moleküller içerir Lizozim Laktoferrin Laktoperoksidaz 9

10 Silium bir organel olup özellikle solunum sistemi epitel hücrelerinde bulunur. Partikülleri yakalayarak gerisin geri ağzımıza taşıyarak onları yutmamızı sağlar 10

11 Bazı eylemler de mikropları atmamızı sağlar Öksürük Hapşırmak Kusmak İshal 11

12 Bazı sıvılarımızla mikropları uzaklaştırırız İdrar Ter Gözyaşı Salya 12

13 2 Vücudumuzda yaklaşık 100 trilyon mikroorganizma bulunur. Bunlar normal florayı oluşturur. Normal flora bizi korur. Metabolik artıklar oluşturarak. Yüzeyleri kapatarak Besinleri kullanarak İmmün sistemi uyararak 13

14 3 Antigen-nonspecific antimicrobial molecules Vücudumuzda bir çok antijene özgül olmayan ama anti-mikrobiyal özellik gösteren moleküller vardır. Midemizde hidrolorük asit ve enzimler bunların başında gelir 14

15 15

16 Defensins nötrofiller tarafından salgılanır ve mikroplarda delikler oluşturur. 16

17 Kathelisidin epitel hücreleri tarafından oluşturulur ve anti-mikrobiyal özellik taşır. 17

18 Laktik asit ve yağ asitleri kıl fplikülleri ve ter bezlerinde bulunur. Mikroplar için toksiktirler. 18

19 Lactoferrin ve transferrin demiri bağlayarak mikropların kullanmasını engeller 19

20 5 Doğal Bağışıklık Hücreleri 5a.-Fagositler 5b.-Mediatör salan hücreler 5c.-Lenfositler 20

21 5a İki tip fagositer hücre vardır Mononükleer fagositer hücre kanda monosit dokularda makrofaj 21

22 Diğer tip ise Polimorfonükleer granülositlerdir 22

23 Monosit kandaki beyaz kürelerin %2 sini oluşturur. 23

24 Monositler dokularak geçerek farklılaşır ve orada kalırlar. Doku makrofajı adını alırlar. 24

25 Monosit at nalı şeklinde çekirdeğe ve garnüllere sahiptir. Primer granül veya azurofilik granül esasında lizozimdir. Peroksidaz Asit hidrolaz içerir Fagositoz yaparlar Antijen sunarlar Sitokin salgılarlar Uzun yaşarlar Çoğalırlar 25

26 Makrofaj özel reseptörlere sahiptir. Microp resptörleri (PRR) Sitokin reseptörleri IFN-γ Opsonin moleculeri için reseptörler 26

27 27

28 Üç tip polimorfonükleer granülosit vardır Düzensiz ve lobüllere ayrılmış çelkirdek Nötrofil Granül Eozinofil Bazofil 28

29 Nötrofikl enfeksiyon bölgesine ulaşan ilk beyaz küre tipidir % Beyaz Kürelerin 29

30 Nötrofil önemli fagositer hücredir İki tip granül içerir Primer vaya azurofilik granül lizozomdur. (azurophilic) granules Asit hidrolaz Miyeloperoksidaz Muramidaz veya Lizozim Defensin Kathepsin G Katyonik protein Bakterial geçirgenlik arttırıcı protein Sekonder granül Laktoferrin Lizozim Kollogenaz Elestaz 30

31 Nötrofil bazı durumlarda granüllerini hücre-dışı ortama salarlar. Etrafdaki mikroplara ve dokulara zarar verirler 31

32 Nötrofiller kalikrein ve diğer enzimler salgılar. Bu enzimler prostoglandin sentezine neden olur. 32

33 Nötrofiller çeşitli adezyon molekülleri ve reseptörler içerir 33

34 Nötrofiller Kısa yaşam ömrüne sahiptirler Bölünemezler 34

35 5b Eozinofiller beyaz kürelerin (Lökositlerin) % 1-4 ünü oluşturur. İki loplu nükleusu vardır. Çok sayıda sitoplazmik granül içerirler Asit fosfataz Peroksidaz Major basik protein Temel toksindir Histamin salın ımına neden olur Nötrofil ve trombositleri aktive eder Eozinofil katyonik protein (ECP) Nörotoksin (EDN) 35

36 Fagositoz kabiliyetinde olmasına rağmen fagositozda temel rol oynamaz. Granüllerini dış ortama boşaltırlar. Mantar, protozoa ve helmint enfeksiyonlarında rol oynarlar Lökotrein ve prostoglandin salarlar Ömürleri 8-12 gündür 36

37 5b Bazofiller kan dolaşımında son derece sınırlı sayıda bulunurlar Lökositlerin % 0,2 Dokudaki karşılığı Mast Hücreleri Fonksiyonları aynı ama morfolojik olarak farklı Bir çok garnül içerirler Histamin Lökotrien Prostoglandin Heparin PAF (Platelet Aktive Edici Faktör) IL-4 ve IL-13 salgılarlar Kısa ömürlüdürler Parazitlere bağışık yanıtta, allerijide rol oynarlar. 37

38 Bazofil ve Mast Hücreleri Çeşitli Uyarımlar Sonucu İçerisindeki Granülleri Dış Ortama Salarlar 38

39 5c Lenfositler Doğal Katil Hücreler, NK Hücreleri 39

40 NK Hücreleri Yok T hücre işareti B hücre işareti Fonksiyonları Virus ile enfekte hücreyi öldürür Tümör hücresini öldürür Strese girmiş hücreyi öldürür En önemli makrofaj aktivatörü olan IFN-γ salgılar 40

41 NK hücreleri çift reseptör sistemi kullanır 41

42 Sıkıntıda olan hücreler özel bir glikoporotein salgılarlar. Bu ölüm sinyali doğurur. Hücre MHC I ekprese ediyorsa ölüm emri iptal edilir. 42

43 Bazen viruslar, stres ve maling hücreye dönüşüm sonrası hücrenin MHC I ekspresyonu engellenir. Bu durumda ölüm emri iptal edilemez ve hücre NK tarafından öldürülür. 43

44 IL-2 ve Il-12 NK hücresini uyarır. 44

45 Kompleman sistemi Akut faz proteinleri Sitokinler 6 Diğer Önemli Moleküller 45

46 Kompleman sitemi serum ve hücreler arsı sıvıda bulunan bir seri proteinden oluşur. Başlıca üç yol ile aktive olur. C3 convertase 46

47 Kompleman Sisteminin Fonksiyonları Mikropların kolay fagosite edilmeleri için işaretler. Bu olaya opsonizasyon denilir. Bazofil ve mast hücrelerinin degranülasyonu sağlar ve enflamasyonu artırır. Gram-negatif bakterilerin dış membranlarında delik açar B lenfositlerin antikor yapımını aktive eder. İmmun komplekslerin temizlenmesine yardımcı olur. 47

48 48

49 Enfeksiyonun başlaması ile bir çok plasma proteini sentezlenir. 49

50 50

51 Makrofajlar mikropları tanıdığı zaman sitokin denilen düzenleyici moleküller salgılarlar. 51

52 Mikropların Doğal Bağışıklık Tarafından Tanınması 52

53 Doğal bağışık yanıtta rol oynayan hücreler mikropları memli hücrelerinde bulunmayan moleküllerin varlığı ile tanır. Bu moleküllere Patojenite ile alalakı moleküler dizilim anlamaına gelen PAMP (Pathogen-associated molecular patterns) denilir. LPS Porin proteinleri Lipoprotein Lipid 53

54 PAMP Peptidoglikan Teikoik asit Lipoteikoik asit 54

55 Lipoarabinomannan 55

56 Mannoz zengin glikan 56

57 57

58 58

59 Doğal başışık yanıtta PAMP karşıtı onu tanıyan PRR denen yapılar vardır. Pattern-Recognation Receptors 59

60 PRR hücrelerin yüzeyinde, fagozom yüzeyinde veya sitoplazmada olabilir. 60

61 İki çeşit PRR vardır 1.-Endocytic Pattern-Recognition Receptors Mikropların fagosite edilmelerini sağlar. 2.-Signaling Pattern-Recognition Receptors Makrofajların sitokin salgılamasına sağlar 61

62 62

63 Doğal Bağışık Yanıtta Olaylar Mikropların kendisi komplemanı aktive eder. Aktive olan kompleman etkisi gösterir. Mikroplar fagosite edilir. Aynı zamanda fagositer hücreler sitokin salgılar. Nötrofiller kan damarlarından dışarıya çıkarlar. Bu olaya diapedes denilir. 63

64 Doğal Bağışık Yanıtın Hücreleri Mikropları Tanıdğı Zaman Çeşitli Yollarla Cevap Verir 64

65 Fagositer hücreler mikropları tanıdığı zaman fagosite ederler. 65

66 Fagolizozom içinde çeşitli enzimler aktive olur. 66

67 Mikroplar özellikle kapsülleri ile fagositozdan korunurlar. 67

68 68

69 Bazen fagozom-lizozom birleşmesi olmadan kaçarlar 69

70 Bazen fagozom-lizozom birleşmesini engellerler 70

71 Bazen kompleman parçalarını kendilerinden uzaklaştırırlar 71

72 Mikropların Doğal Bağışık Yanıttan Kaçma Mekanizmaları Fagositozdan kaçarlar Fagozom içinden kaçarlar Fagozom-lizozom birleşmesini engellerler Fagolizozom (Fagozom-lizozom birleşmesi sonucu oluşan yapı) içinde yaşarlar Komplemanın aktivasyonu engellerler Fagositleri öldüren enzimler salrlar. Makrofajların kendilerini öldürmesini sağlarlar. 72

İmmün Sistemin Tanıtımı

İmmün Sistemin Tanıtımı İmmün Sistemin Tanıtımı Nurşen DÜZGÜN 97 İmmünite, yabancı ve zararlı olan her türlü maddeye (mikroorganizma, protein ve polisakkarid gibi) karşı organizmanın verdiği reaksiyonu tanımlayan bir kavramdır.

Detaylı

DOĞAL İMMÜNİTE. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

DOĞAL İMMÜNİTE. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı DOĞAL İMMÜNİTE Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Bağışıklık? Konağın kendisinden yapısal olarak fark gösteren bir maddeyi yabancı olarak algılaması

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder)

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder) Vücut Savunmasını Bağışıklık : potansiyel zararlı yabancı maddelere ve anormal hücrelere karşı vücudun ortaya koyduğu savunma yeteneğidir. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: virüsler ve bakterilere

Detaylı

09.03.2012. Ders Planı. Öğrenim Hedefleri. Doğal İmmünite. Mikroorganizmaların Tanınması

09.03.2012. Ders Planı. Öğrenim Hedefleri. Doğal İmmünite. Mikroorganizmaların Tanınması Ders Planı DOĞAL İMMÜNİTE-1 Mikroorganizmaların tanınması Doğal İmmün Sistemin Bileşenleri Doğal bariyerler Dolaşan efektör hücreler Prof. Dr. H. Barbaros ORAL 09.03.2012 1 2 Öğrenim Hedefleri Patern tanıyan

Detaylı

İmmün Sistemin Yapısı

İmmün Sistemin Yapısı ÜNİTE 10 İmmün Sistemin Yapısı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Organizmada bağışıklık sistemini oluşturan organlar ile Organizmada bağışıklık olaylarında rol alan hücreler hakkında bilgi edineceksiniz.

Detaylı

AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI

AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI Antijene karşı immün cevap uygun olmayan veya abartılı ortaya çıktığı zaman aşırı duyarlılıktan bahsedilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonu bir çok antijene karşı ortaya çıkabilir.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SİGARA BIRAKMANIN İMMÜN SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Uzmanlık Tezi Dr. Gül Özlem TÜRKKAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Şule AKÇAY 1 Ankara, 2008

Detaylı

ÜNİTE 11. İmmünglobulinler (Antikorlar) Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

ÜNİTE 11. İmmünglobulinler (Antikorlar) Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; ÜNİTE 11 İmmünglobulinler (Antikorlar) Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Amaçlar Vücut savunmasında önemli rolleri olan immünglobulinlerin (= antikorların) yapısını, İmmünglobulinlerin çeşitlerini ve bunların

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER... Sayfa i ii iii vi vii viii 1 2 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 11 13 15 16 16 18 18 18 19 20 KABUL VE ONAY SAYFASI... ÖNSÖZ...

İÇİNDEKİLER... Sayfa i ii iii vi vii viii 1 2 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 11 13 15 16 16 18 18 18 19 20 KABUL VE ONAY SAYFASI... ÖNSÖZ... ÖNSÖZ Fibrosarkom, mezenkimal dokudan köken alan, hızlı ve infiltratif büyüyen bağ dokunun kötü huylu tümörü olup tüm hayvan türlerinde ortaya çıkabilir. Kanserlerde erken teşhis yanında prognozun tayini,

Detaylı

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN 1 Ekstrasellüler sıvının (hücre dışı sıvısı) bir parçası olan kan, plazma adı verilen sıvı ortam içinde kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) süspansiyon halinde

Detaylı

Bağışıklık sisteminin temel özelliklerini, Hastalıkların patogenezinde immun yanıtların rolünü öğrenmiş olacaksınız.

Bağışıklık sisteminin temel özelliklerini, Hastalıkların patogenezinde immun yanıtların rolünü öğrenmiş olacaksınız. ÜNİTE 7 İmmunoloji ve İmmunopatoloji Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Bağışıklık sisteminin temel özelliklerini, Hastalıkların patogenezinde immun yanıtların rolünü öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler

Detaylı

Toll-Like Reseptörler ve Protozoon Enfeksiyonlarındaki Rolleri

Toll-Like Reseptörler ve Protozoon Enfeksiyonlarındaki Rolleri J Fac Vet Med Univ Erciyes 4(2) 121-128, 2007 A. İNCİ, Derlemeler Z. BİŞKİN Review Articles Toll-Like Reseptörler ve Protozoon Enfeksiyonlarındaki Rolleri Abdullah İNCİ, Zuhal BİŞKİN Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI FR-HYE-04-424-01 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI Bağışıklık sistemi hücrelerinin kökeni, kemik iliğinin kök hücre adı verilen ve farklı yönde gelişme yeteneği olan hücrelerdir.

Detaylı

KAN VE VÜCUT SIVILARI

KAN VE VÜCUT SIVILARI KAN VE VÜCUT SIVILARI Kan Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi içinde dolaşan bir dokudur. Dolaşım kanı, plazma adı verilen sıvı bir ortam içinde süspansiyon halinde bulunan şekilli elemanlardan

Detaylı

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESİN DUYARLILIĞI TESTİ UYGULANAN KİŞİLERİN BESLENME TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZLEM ÇALIŞMASI ESRA YASEMİN SANCAK YÜKSEK LİSANS TEZİ BESLENME VE DİYETETİK

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

Kapak Fofoğrafı: KIZIL DEMREGÜ TEDAVİSİ Dr. İ. UZEL, 1998

Kapak Fofoğrafı: KIZIL DEMREGÜ TEDAVİSİ Dr. İ. UZEL, 1998 Kapak Fofoğrafı: KIZIL DEMREGÜ TEDAVİSİ Dr. İ. UZEL, 1998 Editörler: Murat TOPALAN, Şamil AKTAŞ Basım Yeri: Aygül Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 1. Baskı, Şubat 2010, Ankara YARA İYİLEŞMESİ

Detaylı

Enfeksiyondan korunma ve immün sistem

Enfeksiyondan korunma ve immün sistem Derleme / Review J Med Updates 2012;2(1):31-42 doi:10.2399/jmu.2012001006 Enfeksiyondan korunma ve immün sistem Immune system and protection from infections Murat Songu, Hüseyin Kat lm fl Katip Çelebi

Detaylı

Doğal İmmun Sistem: Erken İnflamatuvar Yanıtın Kontrolü

Doğal İmmun Sistem: Erken İnflamatuvar Yanıtın Kontrolü Doğal İmmun Sistem: Erken İnflamatuvar Yanıtın Kontrolü F. Aytül UYAR İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul nflamasyonun Fizyolojik Temeli Fizyolojik olarak inflamasyonun

Detaylı

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Cengiz TUĞLU BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL PERİODONTİTİSLİ SIÇANLARDA İNSÜLİN VE ALFA-TOKOFEROL TEDAVİSİNİN SERUM SİTOKİN DÜZEYLERİ VE DİŞETİ inos

Detaylı

YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T

YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T H. Barbaros Oral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İmmünoloji Bilim Dalı Sunum Planı İmmün Sisteme Genel Bakış ve T lenfositler Th1 ve Th2

Detaylı

BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ

BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 80 BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ Editör Prof. Dr. Yýldýz Camcýoðlu 22 Yazar Katýlýmýyla 2013 ÝSTANBUL Ýstanbul

Detaylı

İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DOĞAL SEYRİ

İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DOĞAL SEYRİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNEK SÜTÜ ALERJİSİNİN DOĞAL SEYRİ Dr. SÜLEYMAN NAZOĞLU UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF. Dr. GÜLBİN BİNGÖL KARAKOÇ ADANA-2012

Detaylı

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir:

Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: HÜCRE VE METABOLİZMAYA GİRİŞ Organizmanın temel bileşimi Canlı sistemi organlar, organları dokular ve dokuları hücreler meydana getirir: Hücre Canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi hücredir;

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 6 C 7 C 8 E 9 C 10 B

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 6 C 7 C 8 E 9 C 10 B TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi femur üzerinde bulunur? 1 C A) Linea musculi solei B) Facies auricularis C) Linea pectinea D) Tuberculum pubicum E) Eminentia

Detaylı

NİTE 4. Sistemler VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Kaburgalar arası kaslar. Çizgili. Kan. Düz. Diyafram. Kalp. Böbrek. Akciğer soluk alıp vermede görevlidir

NİTE 4. Sistemler VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Kaburgalar arası kaslar. Çizgili. Kan. Düz. Diyafram. Kalp. Böbrek. Akciğer soluk alıp vermede görevlidir NİTE 4 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER Çizgili Düz örnektir örnektir Kaburgalar arası kaslar Kan Diyafram temizler çeşitleridir Kas Kalp Akciğer soluk alıp vermede görevlidir Böbrek görevlidir teknolojiye örnektir

Detaylı