VE DEĞERLEND ERLENDĐRMERME. Dersin sorumlusu:đnci. Morgil

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VE DEĞERLEND ERLENDĐRMERME. Dersin sorumlusu:đnci. Morgil"

Transkript

1 ÖĞRETĐMDE PLANLAMA VE DEĞERLEND ERLENDĐRMERME Dersin sorumlusu:đnci Morgil

2 KONU:BARDAĞIMDAK IMDAKĐ SU BEN ĐÇMEDEN BĐTTB TTĐ!

3 KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐLENDĐRME Maddenin hal değiştirmesi hayatın n devamı için in çok önemlidir. nemlidir.örneğin; dünyadaki d su daima hareket halindedir, buz halden sıvıs hale, sıvıs halden buhar haline ve buhar halinden tekrar sıvıs haline dönen d suyun bu hareketi süreklilik s içerir. i Su çevrimi milyonlarca yıldy ldır r devam etmekte olup hayatın devamlılığı ığı buna bağlıdır.

4 GÜNLÜK K HAYAT ĐLE ĐLĐŞKĐLENDĐRME: Sıcak yaz günlerinde g masamızda unuttuğumuz umuz bardağı ğımızdaki suyun gözle g fark edilebilir şekilde azaldığı ığını gözlemleriz.bunun nedeninin buharlaşmad madır.

5 KĐMYA KONUSU: Maddenin Özellikleri 9.sınıf f Kimya Konusu

6 DERSĐN N ANLATILMASI:

7 Hedef 1)Maddenin katı,, sıvı,gaz s halinin kavratılmas lması KAZANIMLAR 1)Maddenin Katı,S,Sıvı,Gaz,Gaz hali açıklanır. 2)Katı,s,sıvı ve gazların özelliklerinin öğretilmesi.

8 Katılar, sıvılar s ve gazlar

9 Katılar ların özellikleri: Katılar ların n belli bir şekli ve hacmi vardır. r. Tanecikler arası boşluklar çok azdır. Maddenin katı hali,düşük sıcaklık k ve yüksek y basınc ncı tercih eden düzenli haldir.

10 Sıvıların Özellikleri Sıvı maddelerin belirli bir şekilleri yoktur.bulundukları kabın şeklini alırlar. Tanecikler arası boşluklar katılara göre g daha fazladır. Sıvı molekülleri lleri birbiri üzerinden kayarlar. Katılara göre g daha düzensizdirler.

11 Gazların Özellikleri: Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar. Tanecikler arası büyük k boşluklar vardır. r. Belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur.

12 Hedef 2) Maddenin hal değişimlerinin imlerinin kavratılmas lması Kazanımlar 1)Erime,donma kavramlarının açıklanması 2)Buharlaşma,yo ma,yoğunlaşma kavramlarının n açıklanmasa klanması 3)Süblimle blimleşme,katılaşma kavramlarının n açıklanmasa klanması

13 Isı alır Tanecikler arası boşluk artar Moleküllerin düzenliliği azalır ERĐME BUHARLAŞMA KATI SIVI GAZ Isı verir DONMA SÜBLĐMLEŞME KATILAŞMA Tanecikler arası boşluk azalır Moleküllerin düzenliliği artar YOĞUNLAŞMA

14

15 HEDEF 3:KAYNAMA ĐLE BUHARLAŞMA ARASINDAKĐ FARKIN KAZANIMLAR: KAVRATILMASI 1)Kaynama ile buharlaşma arasındaki farkın n anlatılmas lması

16 Buharlaşma ile Kaynama Arasındaki Fark: Su her sıcakls caklıkta kta kaynamaz, buharlaşabilir. abilir. Kaynama ile buharlaşma arasındaki fark; kaynama suyun tüm t m hacminde, buharlaşma ise sadece suyun yüzeyinde y oluşur. ur. Kaynama belirli bir sıcakls caklıkta kta olur,buharlaşma ise her sıcakls caklıkta kta olur. ÖRNEK: Suyun kaynama noktası 100oC dir. Su kaç oc de buharlaşı şır? Buharlaşma olayını açıklayarak, kaynama noktası ile karşı şılaştırmasını yapınız. Suyun kaynama noktası 100 oc olması demek suyun bu noktanın n altında buharlaşmayaca mayacağını göstermez. Su her zaman donma noktasının üzerinde buharlaşı şır. Suyun Kaynama noktası dış basınca karşı yapılan bir işlemdir. i Su dışd basınç ile aynı düzeye geldiğinde inde kaynamaya başlar. Su donma noktasının dışında dışd ışarıdan aldığı ısıyı değerlendirerek erlendirerek kaynama noktasına na bakmaksızın n buharlaşma işlemini i gerçekle ekleştirir.

17 GÜDÜLEME: Öğrencilerden, dramatize etme yöntemini y kullanarak kendilerini katı,s,sıvı,gaz,gaz olarak düşünmeleri istenebilir.

18 PEKĐŞ ĐŞTĐRME: Pekiştirme kısmk smında öğrencilerle birlikte küçük üçük k bir deney yapılabilir ve günlük k hayattan birkaç örnek daha verilebilir.

19 Deneyin Adı:Buharla Buharlaşan an Su Nereye Gitti? Deney Araç-Gere Gereçleri: leri:balon,pet Şişe,Leğen,Kaynama en,kaynama derecesinde su,soğuk uk su. Deneyin Yapılışı ışı: Deney için i in önce bir adet balon, bir adet küçük üçük k boy pet şişe, bir leğen en ve kaynama derecesinde sıcak s su gereklidir. Pet şişe e içine i ine soğuk su doldurulup balonla ağzıa kapatılır r ve leğenin enin içine i ine yerleştirilir. Leğene ene kaynamış su doldurulur ve pet şişenin içinde i inde durması sağlan lanır. Bir süre beklenir ve bekledikçe e balonun şişenin içinde i inde suyun buharlaşarak arak balonu şişirmesi irmesi gözlenir. g Bu olayın n nedenleri hakkında çocuklara sorular yöneltilir. Bu cevaplar doğrultusunda balonun neden ve nasıl şiştiği i anlatılır.

20 Günlük k Hayattan Verilebilecek Diğer Örnekler: Testideki suyun soğuk olması günlük hayattan örnek verilebilir.

21 NEDEN? Testilerin suyu soğuk tutma özellikleri, geçirimli olmalarındand ndandır. Testiler düşük d derecelerde pişirildikleri irildikleri için i in nispeten gözenekli kalırlar. Đçlerindeki suyu hafif hafif gözeneklerinden g dışd ışarı verir. Bu olay aynen insandaki terleme olayı gibi buharlaşma yoluyla ısı düzenlemesi yapar, serinlemeyi sağlar.

22 Vücut ısısı dış sıcaklıklar klar veya stres yüzünden artış gösterdiğinden inden kan dolaşı şımı hızlanır.böylece ter bezleri çalışmaya başlar.deri üzerinde oluşan ter buharlaşarak arak vücut v ısısını dengeler.

23 DEĞERLEND ERLENDĐRME: RME: Değerlendirme erlendirme kısmk smında: 1)Katılar ların,sıvıların n ve Gazların n genel özellikleri nelerdir? 2)Buharlaşma ve kaynama arasındaki farklar nelerdir? 3)Süblimle blimleşme me nedir? Soruları sorulabilir

24 Kaynaklar:

25 HAZIRLAYAN: Gizem Demirci

RETĐM M PLANLAMA VE DEĞERLEND

RETĐM M PLANLAMA VE DEĞERLEND ÖĞRET RETĐM M PLANLAMA VE DEĞERLEND ERLENDĐRME RME DERSĐ DERS SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL 9.SINIF KONTEKS CHEMĐE UYGULAMASI HAZIRLAYAN: ÇĐĞDEM ERDAL NO: 20338518 KĐMYA KONUSU: KARIŞIMLAR 1 2 KARIŞIMLARIN

Detaylı

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır.

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. ÖMER ÇOPUR ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. Madde: Kimyanın konusunu

Detaylı

Tüplere konulan kan neden

Tüplere konulan kan neden Tüplere konulan kan neden pıhtılaşmaz? Konu Seçimi: EDTA kompleksleri Kimya konusu Đle Đlgisi: Sizlerle o dışd ışarıdan eve girmediğiniz iniz çocukluk yıllary llarınıza geri dönelim. d Arkadaşlar larınızla

Detaylı

C, Konvektif ısı yüküdür. Isı enerjisinin hava yoluyla yayılması sonucunda meydana gelir. Ortam ısısı, cilt ısısından fazla ise cilt ısısı artacak,

C, Konvektif ısı yüküdür. Isı enerjisinin hava yoluyla yayılması sonucunda meydana gelir. Ortam ısısı, cilt ısısından fazla ise cilt ısısı artacak, 3. TERMAL KONFOR Termal konfor deyimi, genel olarak bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini

Detaylı

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi MADDE BİLGİSİ 2 Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Değersiz maddeleri altın veya gümüşe çevirebilme (felsefe taşını bulma), tüm hastalıkları iyi edecek ve insanı ölümsüz yapacak hayat iksirini bulma

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

YANLIŞ METEOROLOJİ (2): Bulutların Oluşum Nedeni: Soğuk havanın sıcak hava kadar su buharı tutamaması değildir* Nemli hava soğuyunca bulut oluşabilir. Evet, bu doğru. Değişik soğuma işlemleri, aşağıda

Detaylı

LPG ÖZELLİKLERİ VE TEHLİKELERİ

LPG ÖZELLİKLERİ VE TEHLİKELERİ LPG ÖZELLİKLERİ VE TEHLİKELERİ 1. Giriş Dünyada LPG gelecek onlu yıllarda daha fazla kullanılacak gaz yakıt ürünlerinden birisidir. Ulaştığı yoğun ve yaygın kullanımı dünyada ve ülkemizde köklü sirketlerin

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

MALZEME BİLGB. ve ALAŞIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB. ve ALAŞIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 8 MALZEME BİLGB LGİSİ MÜHENDİSLİK K METAL ve Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR GİRİŞİŞ MÜHENDİSLİK K METAL ve Mühendislik uygulamalarında çok önemli bir yer tutan metaller ve alaşı

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı

ĞİŞİMLERİ KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ. ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Uludağ Üniversitesi. cevdet@uludag.edu.tr

ĞİŞİMLERİ KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ. ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Uludağ Üniversitesi. cevdet@uludag.edu.tr YAĞLARIN GIDADA FİZİKSEL F ve KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ ĞİŞİMLERİ GIDADAN ÇEKİLME SÜRES REÇLERİ ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ Prof.Dr.Cevdet.Cevdet DEMİR Uludağ Üniversitesi cevdet@uludag.edu.tr ATIK YAĞ

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ FİZİKSEL DEĞİŞİMLER 3 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı 1 2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı Su sabit basınç altında ısıtıldığında kaynayıncaya kadar sıcaklığı yükselir. Buharlaşan suyun sıcaklığı, buharlaşma süresince

Detaylı

EN PLUS MAĞAZALARI SATIŞ DESTEK EĞİTİMİ ( KLİMA )

EN PLUS MAĞAZALARI SATIŞ DESTEK EĞİTİMİ ( KLİMA ) EN PLUS MAĞAZALARI SATIŞ DESTEK EĞİTİMİ ( KLİMA ) SOĞUTMA TEKNİĞİ İKLİMLENDİRME Kapalı bir ortamdaki havanın, belirli sınırlar içerisinde, istenilen şartlarda tutulması işlemine iklimlendirme (klima) denir.

Detaylı

VE DEĞERLEND ERLENDĐRMERME

VE DEĞERLEND ERLENDĐRMERME ÖĞRETĐMDE PLANLAMA VE DEĞERLEND ERLENDĐRMERME DERSĐN N SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: HĐLAL H ÖZER ANKARA 2008 DUVARIM NE KADAR SOLGUN GÖRÜNÜYORSUN? GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞIMIZA ÇIKAN OLAY Günlük

Detaylı

ÖĞRETĐMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDĐRME

ÖĞRETĐMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDĐRME ÖĞRETĐMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDĐRME FEN VE TEKNOLOJĐ SUNUMU 12. SINIF YÜZEY AKTĐF MADDELER DERS SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL ANKARA,2008 KĐMYA KONUSU: TEMĐZLĐK MALZEMELERĐ *SABUNLAR *DETERJANLAR *AĞARTICILAR

Detaylı

GIDA İŞLEME MÜHENDİSLİĞİ - II

GIDA İŞLEME MÜHENDİSLİĞİ - II Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 963 Ders Kitabı : 282 GIDA İŞLEME MÜHENDİSLİĞİ - II Yazan Doç. Dr. Ömer Lütfü GÜRSES A.Ü. Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Ankara

Detaylı

5. Sınıf Üniteler 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU

5. Sınıf Üniteler 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU 152 Üniteler 1. ÜNİTE: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 2. ÜNİTE: Maddenin Değişimi ve Tanınması 3. ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket 4. ÜNİTE:

Detaylı

An Examination to Activities on Learning Domain of Matter and Change in the 4th and 5th Grade Science and Technology Textbooks

An Examination to Activities on Learning Domain of Matter and Change in the 4th and 5th Grade Science and Technology Textbooks Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 6, Sayı 1, Haziran 2012, sayfa 94-123. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL İŞLEMLER-1 Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL BİLGİLER Ölçülebilen veya gözlemlenebilen fiziksel bir nitelik, kalitatif olarak bir boyutla tanımlanır. Uzunluk, alan, hacim, kuvvet, sıcaklık ve enerji

Detaylı

Kristalleşme ve Kusurlar

Kristalleşme ve Kusurlar Kristalleşme ve Kusurlar 1 Kristalleşme mekanizması Kristalleşme, sıvı halden katı hale geçiş olup, çekirdeklenme ve çekirdeklerin büyümesi aşamalarından meydana gelir. Sıvı içerisinde atomlar belirli

Detaylı

ETĐL ALKOL MÜ YOKSA METĐL ALKOL MÜ ĐÇTĐM?

ETĐL ALKOL MÜ YOKSA METĐL ALKOL MÜ ĐÇTĐM? ETĐL ALKOL MÜ YOKSA METĐL ALKOL MÜ ĐÇTĐM? KĐMYA KONUSU ĐLE ĐLGĐLENDĐRME: Etil alkol ile metil alkol arasındaki farkları ve kaçak rakılarda bulunan metil alkolün insan vücuduna ne gibi zararları olduğunu

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

8. Sınıf Üniteler. : Dünya ve Evren : Doğal Süreçler : 12 ders saati. Öğrenme Alanı 8.Ünite Önerilen Süre. A. Genel Bakış

8. Sınıf Üniteler. : Dünya ve Evren : Doğal Süreçler : 12 ders saati. Öğrenme Alanı 8.Ünite Önerilen Süre. A. Genel Bakış Öğrenme Alanı 8.Ünite Önerilen Süre : Dünya ve Evren : Doğal Süreçler : 12 ders saati A. Genel Bakış Dördüncü sınıfta başlayan ve altıncı sınıfta da devam eden yer kabuğunun bazı özelliklerinin ele alındığı

Detaylı

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek 1. İş Nedir? Bir cisim, bir kuvvet etkisiyle kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa, bu kuvvet cisim üzerinde iş yapmış olur. Günlük yaşantımızdan işe birçok örnek verebiliriz. Bir arabanın itilmesi, bir

Detaylı

S cakl k Fark ndan Kaynaklanan Hava Olaylar

S cakl k Fark ndan Kaynaklanan Hava Olaylar Anahtar Kavramlar iklim bilimci meteoroloji meteorolog Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü nden alınan hava tahmin raporlarına göre; yurdun geneli az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde Marmara ile

Detaylı