Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 0,2-0,5 promil (20-50 mg/dl): Endişe, sıkılganlık ve sorumluluk duygusunu azalır; neşelenme hali oluşur. Reaksiyon zamanı uzar, hassas motor kontrol azalır, düşüncesiz davranışlar artar 0,5-1 promil ( mg/dl): Belirgin bir gevşeme, dikkatin azalması ve reaksiyon zamanında artma, koordinasyon ve muhakeme bozukluğunun başlaması. Derin görüş keskinliğinin azalması, karanlığa adapte olmada zorlanma 1-2 promil ( mg/dl): Yürüme ve konuşmada güçlük çekme, denge ve koordinasyonun kaybedilmesi, belirgin olarak sarhoşluk hali 2-3 promil ( mg/dl): Uyuşukluk ve sersemlik, kusma 3-4 promil ( mg/dl): Koma 5 promil (500 mg/dl): Solunum depresyonu ve ölüm

8 Trafik kazası yapma olasılığı, kan alkol düzeyine bağlı olarak eksponensiyel bir şekilde artar. Kaza yapma riskinin 0,5-1,0 promilde 1,5 kat, 1,0-1,5 promilde 4 kat, 1,5 promilin üzerinde ise 18 kat arttığı bildirilmiştir. Gençlerde ve toleransı gelişmemiş kişilerde, alkollü araç kullanımına bağlı kaza riski daha fazla artar.

9

10 300 ml lik küçük şişe BİRA 70 kg 100 ml lik bir kadeh ŞARAP 35 ml lik bir tek RAKI ya da VİSKİ 14 g (0,3 mol) ETANOL Kan alkol düzeyi = 0,3 promil (30 mg/dl)

11 KAN ALKOL DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İçme hızı Midenin boşalma hızı Vücut ağırlığı Cinsiyet Vücuttaki yağ oranı Alkolün metabolizma (yıkım) hızı

12 Etanol ağız yolundan alındıktan sonra mideden ve ince barsaktan hızla emilerek kana geçer. Alındıktan 5 dakika sonra kanda belirir. Aç karna alındığında yaklaşık %20'si mideden, geri kalanı ince barsaktan absorbe edilir. Midenin boş veya dolu olmasına bağlı olarak doruk kan düzeylerine dakikada ulaşır. İnce barsaktaki emilim hızı, midedekine göre daha fazladır.

13 MİDE DOLU İSE, ince barsağa geçişi gecikir ve DORUK KAN DÜZEYLERİ DÜŞER. İçkideki alkol oranı çok yüksek olursa, pilor spazmı sonucu ince barsağa geçişi engellenir. Alkol ve alkollü losyonlar koklandığında alveollerden az da olsa emilir.

14 Vücuttaki tüm sıvılara kolayca geçer Plazma proteinlerine bağlanmadığı için, vücut sıvılarındaki düzeyi kandakine eşittir. Yağ dokusunda toplanmaz.

15 Kadınlarda, yağ oranı daha fazla olduğu için, vücutta dağıldığı sıvı hacmi erkeklerdekinden biraz daha azdır Alınan alkolün dağıldığı sıvı hacmi: kadınlarda 0.6 L/kg, erkeklerde 0.7 L/kg) AYNI MİKTARDA ALKOL ALINMASI, KADINLARDA DAHA YÜKSEK KAN ALKOL DÜZEYLERİNE NEDEN OLUR

16 % 98 oranında enzimatik yıkılma (metabolizma) yoluyla gerçekleşir. Aşırı alkol alımında oran %90 a düşebilir. Geri kalan miktarı, akciğerlerde alveollerden, böbreklerden ve ter bezleri tarafından atılır.

17 Solunum havasındaki alkol düzeyi, kan düzeylerini düzenli bir oranda yansıtır (yaklaşık 1/2000) Alkol düzeyi tayinleri kanda, solunum havasında, tükürükte, idrarda ve terde yapılabilir.

18 Etanolün (CH 3 CH 2 OH) yıkımında 1. Basamak, asetaldehite (CH 3 CHO) oksidlenmesidir. Bu dönüşüm iki yol üstünden olur: i. Alkol dehidrojenaz yolu ii. Mikrozomal etanol oksidleyici sistem (MEOS) veya CYP2E1 enzimi.

19 Karaciğer hücresinde sitoplazma içerisinde bulunan ve çinko içeren sitozolik bir enzimdir. Düşük dozlarda alkol alındığında, dönüşümün tamamına yakını bu yolak üzerinden olur. CH 3 CH 2 OH + NAD + Alkol Dehidrojenaz CH 3 CHO + NADH + H + Karaciğerin NAD + kapasitesi yıkım hızını sınırlar (8-10 g etanol/saat)

20 Alkolü metabolize eden karaciğer-dışı dokulardan en önemlisi mide mukozasında bulunan alkol dehidrojenaz etkinliğidir. BU ENZİMİN MİDEDEKİ ETKİNLİĞİ ERKEKLERDE KADINLARA GÖRE YAKLAŞIK 2 KAT DAHA YÜKSEKTİR. Aspirin mide alkol dehidrojenazını inhibe ederek etanolün biyoyararlanımını, dolayısıyla kan alkol düzeyini artırır. Açlık ve proteinden fakir diyet, alkol yıkımını yavaşlatır.

21 Karaciğerde endoplazmik retikulumda yerleşmiştir. CH 3 CH 2 OH + NADPH MEOS (CYP2E1) CH 3 CHO + NADP + + H + Enzimin etkinliği alkol dehidrojenaza göre 4-40 kez daha düşük olduğundan, az ya da orta dozda alınan alkolün yıkımına katkısı önemli değildir. Karaciğerin NAD + kapasitesi aşıldığında (1 promil=100 mg/dl nin üzerindeki alkol düzeylerinde) önem kazanır.

22 CYP2E1 enzimi (MEOS) düzenli alkol kullananlarda indüklenir (Enzim etkinliği 10 kata kadar artabilir). Enzim miktarının artması, hem alkolün hem de CYP2E1 enzimi ile metabolize olan ilaçların (barbiturat ve benzodiazepinler gibi) yıkım hızını artırır; kan düzeylerini düşürür. Vücutta bulunan alkol ise, enzimi inhibe ederek bu ilaçların kan düzeyini artırır.

23 2. Basamak, asetaldehitin asetik aside (CH 3 COOH) dönüşümüdür. Dönüşüm mitokondriyel bir enzim olan aldehid dehidrojenaz (ALDH) enzimi ile gerçekleştirilir. CH 3 CHO + NAD + Aldehid Dehidrojenaz CH 3 COOH + NADH + H + Oluşan asetik asid CO 2 ve suya dönüşür.

24 Asetaldehitin büyük kısmının oksidlenmesinden sorumlu olan ALDH2 dir. Bu enzim polimorfizm gösterir ve 2 izoenzimi vardır: 1. Yüksek etkinlikli 2. Düşük etkinlikli Düşük etkinlik bakımından homozigot ya da heterozigot olan yavaş inaktivatör bireylerde, az miktarda alkol aldıklarında bile yüzde kızarma gibi bulgularla giden asetaldehid reaksiyonu gözlenir.. Bu bireyler nispeten doğu Asya ırklarında sıktır ve bunlarda alkolik karaciğer hastalığı daha az görülür..

25 Etanolün eliminasyonu sıfır derece kinetiğine göre olur. Yıkım hızı kan alkol düzeyinden bağımsızdır mg/dl/saat = 0,15-0,3 promil/saat

26 KAYNAKLAR Uzbay İ.T. Alkoller. Kayaalp S.O., editör. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 12. Baskı. Ankara: Pelikan Yayıncılık; 2009, s: Schuckit M.A. Ethanol and Methanol. In: Brunton L.L, ed. Goodman & Gilman s, The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12nd ed. New York: McGraw-Hill; 2011, p: Masters S.B. The Alcohols. In: Katzung B.G, ed. Basic & Clinical Pharmacology. 9th ed. Singapore: McGraw-Hill; 2004, p: Hancı İ.H., Aşıcıoğlu F., Arslan Ç. ve diğ. Türk Ceza Yasasına Göre Alkollü Araç Kullanmanın Güvenli Sürüş Yeteneğine Etkileri Çalıştay Sonuç Bildirgesi. Adli Bilimler Dergisi, Aralık 2009 Gentry R.T., Baraona E., Amir I., Roine R., Chayes Z.W., Sharma R., Lieber C.S. Mechanism of the aspirin-induced rise in blood alcohol levels. Life Sci., 1999, 29;65(23): Lieber C.S. Mechanisms of ethanol-drug-nutrition interactions. J Toxicol Clin Toxicol. 1994;32(6):

27

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP

ALKOL TÜKETİMİ VE TIP ALKOL TÜKETİMİ VE TIP (Alcohol Consumption and Medicine) Mustafa Yenigün * Özet Toplumda alkol tüketimi ve alkole bağlı problemler hızla artmıştır. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde hızlı, düzensiz

Detaylı

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ -T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU

Detaylı

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Doç. Dr. Atila KARAALP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab. D. Haydarpaşa İstanbul İçerik Farmakoloji Farmakodinamik Toksikodinamik

Detaylı

Alkol, Uyuşturucu, Uyarıcı ve Benzeri Madde Entoksikasyonların Adli Tıbbi Özellikleri

Alkol, Uyuşturucu, Uyarıcı ve Benzeri Madde Entoksikasyonların Adli Tıbbi Özellikleri Alkol, Uyuşturucu, Uyarıcı ve Benzeri Madde Entoksikasyonların Adli Tıbbi Özellikleri Nurşen TURAN 1, Lale TIRTIL 2, Sermet KOÇ 3 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı,

Detaylı

TÜRK CEZA YASASINA GÖRE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN GÜVENLĠ SÜRÜġ YETENEĞĠNE ETKĠLERĠ ÇALIġTAY SONUÇ BĠLDĠRGESĠ*

TÜRK CEZA YASASINA GÖRE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN GÜVENLĠ SÜRÜġ YETENEĞĠNE ETKĠLERĠ ÇALIġTAY SONUÇ BĠLDĠRGESĠ* TÜRK CEZA YASASINA GÖRE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN GÜVENLĠ SÜRÜġ YETENEĞĠNE ETKĠLERĠ ÇALIġTAY SONUÇ BĠLDĠRGESĠ* *Adli Bilimler Dergisi Aralık 2009 Prof.Dr.Ġ.Hamit Hancı 1, Doç.Dr. Faruk AĢıcıoğlu 2, Doç.Dr.

Detaylı

BAĞIMLILIK YAPAN MADDELER

BAĞIMLILIK YAPAN MADDELER BAĞIMLILIK YAPAN MADDELER 1. Uyuşturucu kavramı ve bağımlılık yapıcı maddeler 2. Tütün (sigara) 3. Kafein 4. Alkol 5. Esrar 6. Uçucu maddeler (Tiner, yapıştırıcılar vb.) 7. Opiyatlar (eroin, afyon, morfin,

Detaylı

ŞİŞMANLIK. HAZIRLAYAN Doç. Dr. Seyit M. MERCANLIGİL. Ekim-2006 ANKARA

ŞİŞMANLIK. HAZIRLAYAN Doç. Dr. Seyit M. MERCANLIGİL. Ekim-2006 ANKARA ŞİŞMANLIK HAZIRLAYAN Doç. Dr. Seyit M. MERCANLIGİL Ekim-2006 ANKARA Birinci Basım : Ekim-2006 Ankara 3000 Adet ISBN : 975 590 181-7 Baskı : Sinem Matbaacılık Bardacık Sokak No:7/B K.Esat/ANKARA Tel: (0312)

Detaylı

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER Sporcuların kan, idrar gibi vücut sıvılarında yasaklı maddelerin ya da bu maddelerin parçalanma ürünlerinin ya da

Detaylı

Alkol İle İlgili Adli Tıp Sorunları

Alkol İle İlgili Adli Tıp Sorunları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (2) 65-71, 2010 DERLEME Alkol İle İlgili Adli Tıp Sorunları Erol BADUROĞLU * *, **, Dilek DURAK * ** Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı,

Detaylı

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET CALS-D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ: Her efervesan tablet; 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 22 µg vitamin D 3 e eşdeğer 880 IU kolekalsiferol içermektedir. Ayrıca tatlandırıcı olarak

Detaylı

METANOL ZEHİRLENMESİNDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

METANOL ZEHİRLENMESİNDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ METANOL ZEHİRLENMESİNDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Kaynaklar: Çeşitli solventler, boya çıkarıcı, vernik, teksir makinası sıvıları, antifreeze sıvıları, araba camı yıkama sıvıları, kolonya, ispirto. Renksiz,

Detaylı

19-20 KASIM 2011 ANKARA SÖZLÜ BİLDİRİLER. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, Konya

19-20 KASIM 2011 ANKARA SÖZLÜ BİLDİRİLER. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, Konya 19-20 KASIM 2011 ANKARA SÖZLÜ BİLDİRİLER ALKOLLÜ İÇKİLER VE GIDALARDA ALKOL Prof. Dr. Adem ELGÜN Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, Konya aelgun@selcuk.edu.tr

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet, 10 mg domperidon a eşdeğer 12,72 mg domperidon maleat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet, 10 mg domperidon a eşdeğer 12,72 mg domperidon maleat içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DOPROKİN 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet, 10 mg domperidon a eşdeğer 12,72 mg domperidon maleat içerir. Yardımcı

Detaylı

ÖĞR.GÖR.İHSAN KAZKONDU

ÖĞR.GÖR.İHSAN KAZKONDU 1 VİTAMİNLER 2 Vitaminler, büyüme, sağlıklı yaşama ve metabolik olayların düzenli yürütülmesi için gerekli olan organik öğelerdir. Yetersiz alındıklarında büyüme, gelişme ve vücudun çalışması olumsuz yönde

Detaylı

HİPERTROİDİ Graves Hastalığı dır.

HİPERTROİDİ Graves Hastalığı dır. TİROİD HASTALIKLARI TİROİD 20 gr ağırlığında 2 lobdan oluşan bir organdır. Tiroid bezinden T3 (Triiyodotironin) ve T4 (Tiroksin) hormonları salglanır. Tiroid hormonları metabolizmanın belirli bir düzende

Detaylı

FARMAKOLOJİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 494. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 223. Yazarlar Prof.Dr. M.İpek CİNGİ Prof.Dr.

FARMAKOLOJİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 494. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 223. Yazarlar Prof.Dr. M.İpek CİNGİ Prof.Dr. T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 494 Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 223 FARMAKOLOJİ Yazarlar Prof.Dr. M.İpek CİNGİ Prof.Dr. Kevser EROL Editör Prof.Dr. Melih ERDOĞAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açı

Detaylı

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her efervesan tablet 600 mg Kalsiyum iyonuna eşdeğer 1.500 mg Kalsiyum karbonat ve 400 IU D 3 vitaminine eşdeğer 4.60 mg Kolekalsiferol içermektedir. Tatlandırıcı

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER ve SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER ve SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER ve SAĞLIĞIMIZ HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Gülhan SAMUR Ekim-2006 ANKARA Birinci Basım : Ekim-2006 Ankara 3000 Adet ISBN : 975 590 181-7 Baskı : Sinem Matbaacılık Bardacık Sokak No:7/B

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER Laboratuvar testleriyle kan veya bir başka vücut sıvısında bir maddenin (analit) konsantrasyonu veya etkinliği (aktivitesi) ölçülür

Detaylı

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER 1. Alkolün farmakolojisi, tıbbi etkileri ve komplikasyonları 2. Alkol yoksunlu u, entoksikasyonu ve tedavisi 3. Alkol ba ımlılı ında ilaç tedavisi 4. Esrarın (cannabis)

Detaylı

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi İçindekiler XIV. Pediatrik i laç rehberi //Yusuf Kibar 14.2 Pediatrik i laç rehberi 14.2.1. Çocuklarda ağrı kesiciler 14.2.2. Çocuklarda lokal anestezikler 14.2.3. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında

Detaylı

Prof.Dr.Mustafa GÖNÜLLÜ

Prof.Dr.Mustafa GÖNÜLLÜ SUNUŞ Prof.Dr.Mustafa GÖNÜLLÜ 1966/67 Eğitim döneminde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde başladığı Tıp eğitimini, Ekim 1972 tarihinde tamamlamış, 41 yılı aşan meslek hayatının tamamına yakınını akademik

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Tablet. Yuvarlak, kenarları kıvrık, bir yüzünde kırma çizgisi, diğer yüzünde C amblemi olan sarıyeşil

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Tablet. Yuvarlak, kenarları kıvrık, bir yüzünde kırma çizgisi, diğer yüzünde C amblemi olan sarıyeşil KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PARAFON tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her tablette, 250 mg klorzoksazon ve 300 mg parasetamol bulunur. Yardımcı madde(ler): Buğday

Detaylı

Alkol Aşırı Alımı OLGU 1 OLGU 3 OLGU 2 OLGU 4 TOKSİSİTE. Dr. Oğuz KÜÇÜKYILMAZ 06.10.2009. En sık sebep; etanol metanol izopropranolol etilen glikol

Alkol Aşırı Alımı OLGU 1 OLGU 3 OLGU 2 OLGU 4 TOKSİSİTE. Dr. Oğuz KÜÇÜKYILMAZ 06.10.2009. En sık sebep; etanol metanol izopropranolol etilen glikol OLGU 1 Alkol Aşırı Alımı Dr. Oğuz KÜÇÜKYILMAZ 06.10.2009 19 yaş,bayan öğrenci Bilinç değişikliği, uyandırılamamış FM:Konfüze, soğuk terli, nistagmus(+) TA:90/50 mmhg Nb:130/dk LAB: Glikoz 72 mg/dl, Lökositoz

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PARACETAMOL 120 mg/5 ml Pediatrik Eliksir. 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PARACETAMOL 120 mg/5 ml Pediatrik Eliksir. 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PARACETAMOL 120 mg/5 ml Pediatrik Eliksir 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Parasetamol 3,6 g Yardımcı madde(ler): Dekstroz monohidrat (USP 25)

Detaylı

KÜB Ürün Özellikleri Özeti

KÜB Ürün Özellikleri Özeti KÜB Ürün Özellikleri Özeti 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Madopar HBS (kontrollü salınan Hidrodinamik Balans Sistemi) 100 mg levodopa ve 25 mg benserazide

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI Antitüberküloz İlaçlar ve Etki Mekanizmaları ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI Y. Doç. Dr. Aykut Çilli Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya Tüberküloz

Detaylı