INTERING: Alçak Profilli Radyal Destek GORE INTERING Vasküler Grefti STRETCH: GORE-TEX Esnek Vasküler Grefti Vanilla: GORE-TEX Vasküler Grefti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERING: Alçak Profilli Radyal Destek GORE INTERING Vasküler Grefti STRETCH: GORE-TEX Esnek Vasküler Grefti Vanilla: GORE-TEX Vasküler Grefti"

Transkript

1 KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe INTERING: Alçak Profilli Radyal Destek GORE INTERING Vasküler Grefti STRETCH: GORE-TEX Esnek Vasküler Grefti Vanilla: GORE-TEX Vasküler Grefti

2 KULLANMA TALİMATI GORE-TEX VASKÜLER GREFTLERI VE GORE INTERING VASKÜLER GREFTLERI I. STERİLİTE II. KULLANMA ENDİKASYONLARI III. KONTRENDİKASYONLAR IV. AMBALAJI AÇMAK İÇİN V. TEKNİK BİLGİLER A. KORONER ARTER BYPASS İŞLEMLERİ B. AKSİLLOFEMORAL, FEMOROFEMORAL ve AKSİLLOBİFEMORAL BYPASS İŞLEMLERİ C. VASKÜLER ERİŞİM VI. HERHANGİ BİR VASKÜLER PROTEZ KULLANIMIYLA İLGİLİ OLASI KOMPLİKASYONLAR VII. OPERATİF TEKNİKLER A. TÜM GORE-TEX VASKÜLER GREFT KONFİGÜRASYONLARI B. GORE-TEX ESNEMELİ VASKÜLER GREFTLER C. FEP HALKALI GORE-TEX VASKÜLER GREFTLERİ D. ÇIKARILABİLİR HALKALI FEP HALKALI GORE-TEX VASKÜLER GREFTLERİ E. GORE INTERING VASKÜLER GREFTLERİ F. BİFURKASYONLU GORE-TEX ESNEMELİ VASKÜLER GREFT G. ÇIKARILABİLİR HALKALI FEP HALKALI AKSİLLOBİFEMORAL GORE-TEX VASKÜLER GREFTİ ve ÇIKARILABİLİR HALKALI FEP HALKALI AKSİLLOBİFEMORAL GORE-TEX ESNEMELİ VASKÜLER GREFT VIII. STERİLİTE IX. TEKRAR STERİLİZASYON A. BUHARLA STERİLİZASYON B. ETİLEN OKSİT (EtO) GAZ STERİLİZASYONU C. ALTERNATİF TEKRAR STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ X. REFERANSLAR I. STERİLİTE GORE-TEX Vasküler Greftleri ambalaj bütünlüğü bozulmadıysa STERİL olarak sağlanır. B. AKSİLLOFEMORAL, FEMOROFEMORAL VE AKSİLLOBİFEMORAL BYPASS İŞLEMLERİ Aksillofemoral, femorofemoral ve aksillobifemoral bypass işlemlerinin başarısı büyük oranda implantasyon tekniğine bağlıdır. Bu pozisyonlarda uygun şekilde implante edilmemiş GORE-TEX Vasküler Greftleriyle ilgili spesifik komplikasyonlar arasında sütür deliği uzaması ve greft, sütür hattı veya konak damarın mekanik olarak bozulması veya yırtılması bulunur. Bu tekniklerin izlenmemesi aşırı kan kaybı, uzuv işlevi kaybı, uzuv kaybı veya ölümle sonuçlanabilir Deneyimler bu komplikasyonların insidansının çok düşük olduğunu düşündürse de tedavi planınız yukarıdaki işlemlerden birini içeriyorsa aşağıdaki teknikler MUTLAKA kullanılmalıdır: Doku tüneli ve greftin uzunluklarını belirlerken hastanın vücut ağırlığı ve postürünü dikkate alın. Doğru greft uzunluğunu belirlerken kol, omuz kısmı veya bacakların tam hareketini mümkün kılacak şekilde hastayı örtün. Kolun uzun süreli hiperabdüksiyonundan kaçının. Uzun süreli hiperabdüksiyon, brakiyal pleksus hasarına yol açabilir. Aksiller veya femoral anastomozların kol, omuz kısmı ve bacakların tüm hareket aralığı boyunca gerilmelerini önlemek amacıyla yeterli uzunluk bırakın. Cerrahlar greftin hem pektoralis majör hem pektoralis minör altına yerleştirilmesini önerirler. Esnemeyen greftin gerektiğinden biraz uzun kesilmesinin anastomozlar veya greft üzerine gerilim uygulanması riskini daha da azalttığı bazı cerrahlar tarafından bildirilmiştir. FEP Halkalı Aksillobifemoral GORE-TEX Esnemeli Vasküler Greft için OPERATİF TEKNİKLER - ÇIKARILABİLİR HALKALI FEP HALKALI AKSİLLOBİFEMORAL GORE-TEX VASKÜLER GREFT VE ÇIKARILABİLİR HALKALI FEP HALKALI ESNEMELİ AKSİLLOBİFEMORAL GORE-TEX VASKÜLER GREFT, Bölüm VII ye bakınız. G. FEP Halkalı Aksillobifemoral GORE-TEX Esnemeli Vasküler Grefti açısından, oluşturulan anastomotik bölgede greft sütür hattında istemeden fazla gerilim oluşturulmasını önlemek için greftin her bileşenine ayrı olarak hafif gerilim uygulayın. II. III. IV. KULLANMA ENDİKASYONLARI GORE-TEX Vasküler Greftlerinin oklüziv veya anevrizmal hastalıklar bulunan hastalarda hastalıklı damarlarda bypass işlemi veya replasman için, vasküler replasman gerektiren travma hastalarında, diyaliz erişimi için veya diğer vasküler işlemler için vasküler protezler olarak kullanılması tasarlanmıştır. Çıkarılabilir Halkalı FEP Halkalı Aksillobifemoral GORE-TEX Vasküler Grefti ve Çıkarılabilir Halkalı FEP Halkalı Aksillobifemoral GORE-TEX Esnemeli Vasküler Greft cihazlarının alt ekstremitelere kan kaynağını tekrar oluşturan bypass işlemlerinde kullanılması amaçlanmıştır. KONTRENDİKASYONLAR A. GORE-TEX Vasküler Greftlerini bir yama olarak KULLANMAYIN. GORE-TEX Vasküler Greftleri kesilip bir yama olarak kullanılırlarsa yeterli transvers güç sağlamayabilir. Yama materyalleri gerektiren kardiyovasküler işlemler için uygun GORE-TEX Kardiyovasküler Yamasını kullanın. B. Koroner arter bypass veya serebral rekonstrüksiyon işlemleri için hiçbir Çıkarılabilir Halkalı FEP Halkalı GORE-TEX Vasküler Grefti, FEP Halkalı GORE- TEX Vasküler Grefti, veya GORE INTERING Vasküler Grefti konfigürasyonunu KULLANMAYIN. AMBALAJI AÇMAK İÇİN Dış tepsinin tabanını tutarken kapağı geriye doğru soyarak iç tepsiyi mühürlü kenar tutularak çıkarılabilir hale getirin. Bir köşeden başlayarak iç tepsi kapağını geriye doğru soyun ve GORE-TEX Vasküler Grefti yavaşça çıkarın. Grefti tutarken temiz eldivenler veya atravmatik aletler kullanın. GREFTİ, GREFTİN SÜTÜRE EDİLMİŞ ANASTOMOZUNDA TUTUN VE GREFT BACAĞINI GERİN. GREFTİN BACAKLARINI ÇEKEREK GREFT ÜZERİNE GERİLİM UYGULAMAYIN YOKSA SÜTÜRLER DIŞARI ÇIKABİLİR. V. TEKNİK BİLGİLER A. KORONER ARTER BYPASS İŞLEMLERİ (Ayrıca Kullanma Endikasyonları ve Kontrendikasyonlar kısmına bakınız) W. L. Gore & Associates şirketinin elinde, halkalı olmayan GORE-TEX Vasküler Greftlerinin koroner arter bypass işlemlerinde kullanımı açısından bir sonuca varmak için temel olarak kullanılabileceği yeterli klinik ve deneysel veri yoktur. W. L. Gore & Associates GORE-TEX Esnemeli Vasküler Grefti koroner arter bypass işlemlerinde kullanmayı önermez. Perpendiküler T Anastomotik Tekniği Aksiller arter için dik T anastomozu oluşturulurken greft üzerindeki gerilimi en aza indirmek için greft küçük bir eğim açısıyla kesilmelidir. Eğim açısı greftin kesik kenarına göre 25 yi geçmemelidir. Grefti aksiller arterin birinci kısmı üzerine, göğüs kafesine yakın olarak anastomoz yapın. Anastomozu aksiller arterin üçüncü kısmı üzerine yerleştirmeyin. 3

3 0-25 ÖNERİLEN EĞİM AÇISI ÖNERİLEN ANASTOMOTİK YERLEŞTİRME VE ABDÜKSİYON TESTİ Alternatif Anastomotik Teknik Bazı cerrahların aksiller anastomoza yük binmesini önlemek için bildirdiği alternatif bir teknik 1,2 grefti aksiller artere paralel ve komşu ve pektoralis minör kasının arkasında yaklaşık 8-10 cm boyunca yönlendirip sonra inferior seyri için hafif bir eğim oluşturmaktır. GREFTTEN AKSİLLER ARTERE UÇTAN YANA ANASTOMOZ. GREFT AKSİLLER ARTERE PARALEL OLARAK PEKTORALİS MİNÖR KASININ ARKASINDA 8 10 CM BOYUNCA YERLEŞTİRİLİR VE SONRA ÖNERİLEN ANASTOMOTİK BÖLGEYE DOĞRU HAFİFÇE KIVRIM YAPAR. Greftin aksiller artere göre uygun ve paralel yerleştirilmesine yardımcı olmak üzere bazı cerrahlar 3 arterin üçüncü kısmı yakınında bir aksiller karşı insizyon kullanımı bildirmiştir. İmplantasyona grefti aksiller karşı insizyondan aksiller arterin birinci kısmına doğru çekerek başlayın. Greft mutlaka hem pektoralis majör hem pektoralis minör kaslarının altına yerleştirilmelidir. Anastomoz mutlaka aksiller arterin birinci kısmında, torakoakromiyal trunkusa proksimal yapılmalıdır. Bu işlem klaviküla altında aksillersubklavyen bileşkenin diseksiyonu ve proksimal kontrolünü içerir. Bu bölgeye doğru yerleştirme arter/greft bileşkesinde fazla hareketi önler. Anastomozu aksiller arterin ikinci ve üçüncü kısmı üzerine yerleştirmeyin. Aksiller arteri klemplerle, arteriyotomi alt kenarında yapılacak şekilde ve arteriyotomi daha sonraki hareketi minimuma indirmek için birinci kaburgaya mümkün olduğunca yakın yerleştirrek döndürün. Aksiller anastomozda doğru bir şekilde eğim oluşturun. Greft aksiller artere paralel yerleştirildiğinde anastomoz üzerindeki gerilim minimuma iner. İşleme, grefti aksiller karşı insizyondan femoral insizyona uygun bir tünel açıcı aletin kullanımıyla çekerek devam edin. Hasta belden öne eğildiğinde bükülmeyi minimuma indirmek için greft orta aksiller hatta yer almalıdır. TÜM TEKNİKLER İÇİN: YETERLİ İYİLEŞMEYİ MÜMKÜN KILMAK İÇİN HASTAYI ALTI - SEKİZ HAFTALIK BİR İYİLEŞME DÖNEMİ BOYUNCA KOL, OMUZ VE BACAKLARIN AŞIRI VE ANİ HAREKETLERİNİ YAPMAMASI KONUSUNDA UYARIN. İLERİYE UZANMAK, KOLLARI OMUZ DÜZEYİNİN ÜZERİNE KALDIRMAK, BİR ŞEY ATMAK, ÇEKMEK, UZUN ADIMLARLA YÜRÜMEK VEYA BÜKÜLMEK GİBİ RUTİN FAALİYETLERDEN KAÇINILMALIDIR. BU İŞLEMLERE UYULMAMASI AŞIRI KAN KAYBI, UZUV İŞLEVİ KAYBI, UZUV KAYBI VEYA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR. C. VASKÜLER ERİŞİM GORE-TEX Vasküler Greftler vasküler erişim amacıyla kullanılırken hastalar dikkatle izlenmelidir. Greftte tekrarlanan iğne ponksiyonları gerektiğinde ponksiyon bölgeleri birbirlerinden yeterince ayrı olmalıdır. Aynı bölgede çok sayıda ponksiyon, greft materyalinin bozulmasına veya bir perigreft hematom veya psödoanevrizma oluşmasına neden olabilir. Ek bilgi için, W. L. Gore & Associates tan sağlanabilecek Hemodiyaliz için GORE-TEX Vasküler Greftleri A - V Fistüller Bakım ve Kanülasyonu Teknikleri broşürüne bakınız. VI. VII. FEP HALKALI GORE-TEX VASKÜLER GREFTLERİ FEP Halkalı GORE-TEX Vasküler Greft konfigürasyonlarının çoğu diyaliz iğnesinin halkaları yerinden oynatma olasılığı nedeniyle vasküler erişim cihazları olarak kullanılmamalıdır. (Bakınız OPERATİF TEKNİKLER - FEP HALKALI GORE-TEX VASKÜLER GREFT Bölüm VII. C.) Ancak cerrahlar ilmek apeksinde bükülmeyi önlemeye yardımcı olmak veya antekübital fossayı geçerken kompresyona karşı koymak için 5 cm - 15 cm halkalı bir kısmı bulunan konfigürasyonlar seçebilirler. Çıkarılabilir Halkalı FEP Halkalı GORE-TEX Vasküler Grefti vasküler erişim için kullanılıyorsa, implantasyondan önce halkalar kanülasyon bölgesinden çıkarılmalıdır. (Bakınız OPERATİF TEKNİKLER - ÇIKARILABİLİR HALKALI FEP HALKALI GORE-TEX VASKÜLER GREFT Bölüm VII. D.) Grefti herhangi bir FEP halkalı kısımda veya yakınında delmeyin. HERHANGİ BİR VASKÜLER PROTEZ KULLANIMIYLA İLGİLİ OLASI KOMPLİKASYONLAR Herhangi bir vasküler protezin kullanılmasıyla ilgili komplikasyonlar arasında, verilenlerle sınırlı olmamak üzere aşağıdakiler bulunur: fazlalık oluşması; enfeksiyon; ultrafiltrasyon veya greft çevresinde serom; tromboz; sütür hattı, greft ve/veya konak damarın mekanik bozulması veya yırtılması; sütür deliğinden aşırı kanama; aşırı, lokalize veya büyük iğne ponksiyonları nedeniyle psödoanevrizmaların oluşması; veya greft çevresinde hematom. OPERATİF TEKNİKLER A. TÜM GORE-TEX VASKÜLER GREFT KONFİGÜRASYONLARI 1. Hasar veya kontaminasyonu önlemek için GORE-TEX Vasküler Greftini tutarken daima temiz eldivenler veya atravmatik aletler kullanın. Ağır veya keskin maddelerden hasar görmesini önlemek için grefti daima koruyun. 2. Klemp uygularken, greftin bozulması veya mekanik hasar görmesini önlemek için dikkatli olunmalıdır. Uygun atravmatik veya korumalı (örneğin, kauçuk kılıflı) klempler kullanın. Greftin herhangi bir kısmı üzerinde tekrarlayan, lokalize klempleme veya aşırı klemplemeden kaçının. 3. GORE-TEX Vasküler Greftinde ön pıhtı oluşturulması gerekmez. 4. Uygun kullanma teknikleri izlenmezse kan veya plazma sızıntısı olabilir. Greftin alkol veya Betadine Solüsyonu gibi organik solventlerle temas etmesine izin vermeyin. Greftin doku sıvıları veya kan ile temas halinde aşırı manipülasyonundan, greft duvarından zorla irigasyon solüsyonları geçirmekten veya grefti doku tünelinden geçirmeden önce kanla doldurmaktan kaçının. 5. Her işlem için doğru greft uzunluğu, hastanın vücut ağırlığı ve postürü ve greft implantasyonu yapılan anatomik bölgenin her tarafında görülmesi muhtemel tüm hareketler dikkate alınarak dikkatle belirlenmelidir. Greft asla fazla kısa olmamalıdır. 6. GORE-TEX Vasküler Greftini doğru kesmeme, dış kuvvetlendirici tabakaya hasar verebilir ve anevrizmal dilatasyona veya azalmış sütür retansiyon gücüne yol açabilir. Grefti keserken grefti çekerek yavaşça gerin ve doğru uzunluğu belirleyin. Grefti keskin bir cerrahi aletle kesin. DIŞ KUVVETLENDİRİCİ TABAKAYI GREFTİN HİÇBİR BÖLGESİNDEN ÇEKMEYİN VE SOYMAYIN. DIŞ KUVVETLENDİRİCİ TABAKA GREFTİN UCUNDAKİ BÖLÜMDE YIPRANIRSA GREFTİN O KISMINI KESKİN BİR CERRAHİ ALETLE DİKKATLE KESİN. 7. GORE Tünel Açıcı gibi bir tünel açıcı kullanarak greft çapına çok yakın çapta bir doku tüneli oluşturun. Fazla gevşek bir doku tüneli greft çevresinde gecikmiş veya yetersiz doku tutunmasıyla sonuçlanabilir ve greft çevresinde serom oluşumuna katkıda bulunan bir faktör olabilir. 8. Anastomotik açılar yapılmakta olan vasküler işleme göre değişir. Uygun bir anastomotik açının kullanılması greft, konak damar ve/veya sütür hatlarında mekanik bozukluklara yol açabilecek gereksiz stresleri minimuma indirebilir. 9. Rekonstrüksiyonun tabiatına uygun büyüklükte, sadece GORE-TEX Sütür gibi emilemeyen, monofilaman sütürler kullanın. Grefte zarar verebileceğinden tam yarıçaplı kesici bir iğne kullanmayın. 10. Aşırı gerilim sütür deliklerinin uzamasına veya yırtılmasına neden olursa, iğne çapının sütür çapına oranı fazla büyükse veya greft ile konak damar arasında aralıklar oluşursa beklenmedik anastomotik kanama oluşabilir. Uygun sütür yerleşimi ve iğne geçirme mesafesi kullanın ve sütür hattı üzerinde gereksiz gerilim oluşturmayın. Anastomotik kanamayı minimuma indirmek için topikal trombin ve Surgicel Emilebilir Hemostat gibi hemostatik ajanlar kullanılabilir. Bu ürünler kullanılırken üreticilerin talimatına uyulmalıdır. B. OPERATİF TEKNİKLER -GORE-TEX ESNEMELİ VASKÜLER GREFTİ 1. GORE-TEX Esnemeli Vasküler Grefti kullanırken veya gerilim uygularken greftin bozulmasına neden olabilecek aşırı güç veya yüksek güç oranları kullanmaktan kaçının. 4

4 2. GORE-TEX Esnemeli Vasküler Grefti bir miktar genişleme yapabilse de greftin yine de doğru uzunlukta kesilmesi gerekir. 3. Proksimal anastomozu tamamladıktan sonra genişleme olanağını ortadan kaldırmak için GORE-TEX Esnemeli Vasküler Greftinin tüm uzunluğu boyunca orta derecede gerilim uygulayın. Greftin doğru uzunluğa kesilmesinden önce greftin distal ucundan proksimal (ilk) anastomoza orta derecede gerilimin iletildiğinden emin olun. Mavi yönlendirme işaretleri orta derecede gerilimi saptamaya yardımcı olabilir. 4. Aşağıdaki iki şekilde gösterilen mavi yönlendirme işaretleri hem proksimal hem distal anastomotik bölgelerde Şekil A dan Şekil B ye konfigürasyon değiştirdiğinde orta derecede gerilim konusunda makul bir güven sağlanmış olur. Şekil A GEVŞEK Şekil B ORTA DERECEDE GERİLİM 5. Referans, TEKNİK BİLGİ, Bölüm V. A., KORONER ARTER BYPASS İŞLEMLERİ ve OPERATİF TEKNİKLER: TÜM GORE-TEX VASKÜLER GREFT C. OPERATİF TEKNİKLER - FEP HALKALI GORE-TEX VASKÜLER GREFT 1. Greftteki FEP halkalarını GEVŞETMEYİN ve ÇIKARMAYIN. Halkaların çıkarılması greftin dış güçlendirici tabakasını gevşetecek veya aşındıracaktır. (Bakınız OPERATİF TEKNİKLER - TÜM GORE-TEX VASKÜLER GREFT KONFİGÜRASYONLARI Bölüm VII. A.) Halkaların çıkarılması gerekliyse sadece çıkarılabilir halkalı greftler kullanılmalıdır, bakınız OPERATİF TEKNİKLER: ÇIKARILABİLİR HALKALI FEP HALKALI GORE-TEX VASKÜLER GREFTLERİ. 2. GORE Tünel Açıcı gibi bir tünel açıcı kullanarak greft çapına çok yakın çapta ve FEP halkalarının serbestçe geçmesini mümkün kılan bir doku tüneli oluşturun. Çok sıkı bir doku tüneli halka bağlanmasını bozabilir. 3. Referans, KONTRENDİKASYONLAR, Bölüm III. B. ve TEKNİK BİLGİ, Bölüm V. C. ve OPERATİF TEKNİKLER: TÜM GORE-TEX VASKÜLER GREFT D. OPERATİF TEKNİKLER - ÇIKARILABİLİR HALKALI FEP HALKALI GORE- TEX VASKÜLER GREFTİ 1. Çıkarılabilir Halkalı FEP Halkalı GORE-TEX Vasküler Greftleri, kuvvetlendirilmiş bir eptfe GORE-TEX Vasküler Grefti ve halkaların bağlı olduğu ek bir ince filmden oluşur. Bu tasarım cerrahın greftin mekanik bütünlüğünü bozmadan ve tehlikeye atmadan halkaları çıkarmasını mümkün kılar. Halka çıkarıldıktan sonra greft ve çıkarılmış halka(lar) üzerinde normalde ek ince filmin bazı kısımları görülebilir. 2. Bir tünel açıcı kullanarak greft çapına çok yakın çapta ve FEP halkalarının serbestçe geçmesini mümkün kılan bir doku tüneli oluşturun. Çok sıkı bir doku tüneli halka bağlanmasını bozabilir. 3. Bir insizyondan bir greft geçirirken halkanın ayrılmasını önlemek için halkaların tünel açıcı veya insizyonun kenarına takılmasını önleyin. 4. HALKA ÇIKARMA: Grefte zarar vermekten kaçınmak için, bistüriler veya keskin aletler KULLANMAYIN. Halkaların bağlı olduğu ek ince filmin hemen altındaki kuvvetlendirici tabakaya zarar vermemek için dikkatli olunmalıdır. Halka çıkarıldıktan sonra greft ve çıkarılmış halka(lar) üzerinde normalde ek ince filmin bazı kısımları görülebilir. KUVVETLENDİRİCİ TABAKA YIPRANMIŞ VEYA HASARLI GÖRÜNÜYORSA, GREFTİN O KISMI KULLANILMAMALIDIR. Halkaları halkalı kısmın ucundan veya sütür koyma öncesinde çıkarmak için: Grefti eldivenli bir elinizle sıkıca tutun. Diğer elinizle eldivenli parmaklar veya atravmatik bir alet kullanarak bir halkayı veya halkaları hafifçe tutup kaldırın ve greftin ucundan dışarı kaydırın. Halkaları halkalı bir kısmın içinden veya sütür koyma sonrasında çıkarmak için: Grefti eldivenli bir elinizle sıkıca tutun. Diğer elinizle halkayı veya halkaları atravmatik bir aletle hafifçe tutup kaldırarak gevşetin. Her halkayı künt uçlu makasla dikkatle kesin ve ayrılmış halkayı/halkaları soyarak çıkarın. 5. Referans, KONTRENDİKASYONLAR, Bölüm B; TEKNİK BİLGİLER, Bölüm B. ve C; ve OPERATİF TEKNİKLER: TÜM GORE-TEX VASKÜLER GREFT E. OPERATİF TEKNİKLER - GORE INTERING VASKÜLER GREFTİ 1. GORE INTERING Vasküler Greftleri, greft duvarında entegre eptfe radiyal destek ile güçlendirilmiş bir eptfe GORE-TEX Vasküler Greftinden oluşur GORE INTERING Vasküler Grefti hem Esnemeli hem Esnemesiz konfigürasyonlarda sağlanmaktadır. Referans, OPERATİF TEKNİKLER: TÜM GORE-TEX VASKÜLER GREFT KONFİGÜRASYONLARI, Bölüm VII. A. 3. eptfe radiyal desteği ÇIKARILAMAZ. GORE INTERING Vasküler Greft greftin radiyal destek ile nonradiyal destek kısımları arasında sürekli eptfe mikroyapı içeren tek gövdeli bir tasarıma sahiptir. Radiyal desteği çıkarmaya kalkışmak grefte zarar verir. 4. GORE INTERING Vasküler Greftinin eptfe radiyal destek kısımları anastomoza yerleştirilebilir. Entegre radiyal destek uygun kesme ve dikme teknikleriyle kesilip dikilebilir. Referans, OPERATİF TEKNİKLER: TÜM GORE-TEX VASKÜLER GREFT KONFİGÜRASYONLARI, Bölüm VII. A. 5. Klemp uygularken, GORE INTERING Vasküler Greftinin bozulması veya mekanik hasar görmesini önlemek için dikkatli olunmalıdır. Uygun atravmatik veya korumalı (örneğin, kauçuk kılıflı) klempler kullanın. Greftin herhangi bir kısmı üzerinde tekrarlayan, lokalize klempleme veya aşırı klemplemeden kaçının. 6. Referans, TEKNİK BİLGİ, Bölüm V. A., KORONER ARTER BYPASS İŞLEMLERİ ve OPERATİF TEKNİKLER: TÜM GORE-TEX VASKÜLER GREFT F. OPERATİF TEKNİKLER - BİFURKASYONLU GORE-TEX ESNEMELİ VASKÜLER GREFTİ 1. Grefte klemp uygularken, keserken veya dikiş koyarken bifurkasyon bölgesinin sütür hattının hasar görmesini önlemek için dikkatli olunmalıdır. 2. Bifurkasyonlu GORE-TEX Esnemeli Vasküler Grefti bir miktar genişleme yapabilse de greftin yine de doğru uzunluğa kesilmesi gerekir. 3. Proksimal anastomozu tamamladıktan sonra genişleme olanağını ortadan kaldırmak için Bifurkasyonlu GORE-TEX Esnemeli Vasküler Greftinin tüm uzunluğu boyunca orta derecede gerilim uygulayın. Greftin doğru uzunluğa kesilmesinden önce greftin distal ucundan proksimal (ilk) anastomoza orta derecede gerilimin iletildiğinden emin olun. Mavi yönlendirme işaretleri orta derecede gerilimi saptamaya yardımcı olabilir. Proksimal anastomozu yapmadan önce greft genişletilebilirliğinin giderilmesi isteniyorsa, bifurkasyon bölgesinde greft sütür hattına istemeden fazla gerilim uygulanmasının önlenmesi için greftin her bileşenine ayrı olarak orta derecede gerilim uygulamaya dikkat edilmelidir. 4. Aşağıdaki iki şekilde gösterilen mavi yönlendirme işaretleri hem proksimal hem distal anastomotik bölgelerde Şekil A dan Şekil B ye konfigürasyon değiştirdiğinde orta derecede gerilim konusunda makul bir güven sağlanmış olur. Şekil A GEVŞEK Şekil B ORTA DERECEDE GERİLİM 5. Olası bükülmeyi önlemek için greft uzantılarının aşırı lateral angülasyonundan kaçının. 6. Uçtan yana anastomozlar için anastomotik eğim greft çapının yaklaşık iki - üç katı uzunluğunda olmalıdır. Bu durum greft üzerindeki gerilimi en aza indirir ve düzgün bir damar-greft geçişi sağlar. 7. Referans, OPERATİF TEKNİKLER: TÜM GORE-TEX VASKÜLER GREFT G. OPERATİF TEKNİKLER - ÇIKARILABİLİR HALKALI FEP HALKALI AKSİLLOBİFEMORAL GORE-TEX VASKÜLER GREFT VE ÇIKARILABİLİR HALKALI FEP HALKALI ESNEMELİ AKSİLLOBİFEMORAL GORE-TEX VASKÜLER GREFTİ 1. Çıkarılabilir Halkalı FEP Halkalı Aksillobifemoral GORE-TEX Vasküler Grefti ve Çıkarılabilir Halkalı FEP Halkalı Aksillobifemoral GORE- TEX Esnemeli Vasküler Grefti elastik değildir. Greftler asla fazla kısa olmamalıdır. 2. Çıkarılabilir Halkalı FEP Halkalı Esnemeli Aksillobifemoral GORE-TEX Vasküler Grefti bir miktar genişleme yapabilse de greftin yine de doğru uzunluğa kesilmesi gerekir. 3. Çıkarılabilir Halkalı FEP Halkalı Aksillobifemoral GORE-TEX Vasküler Greft veya Çıkarılabilir Halkalı FEP Halkalı Aksillobifemoral GORE- TEX Esnemeli Vasküler Greftinin doğru kesilmemesi dış güçlendirici

5 tabakaya zarar verebilir ve anevrizmal dilatasyona veya sütür retansiyonu gücünün azalmasına neden olabilir. Grefti keserken grefti çekerek yavaşça gerin ve doğru uzunluğu belirleyin. Grefti keskin bir cerrahi aletle kesin. DIŞ KUVVETLENDİRİCİ TABAKAYI GREFTİN HİÇBİR BÖLGESİNDEN ÇEKMEYİN VE SOYMAYIN. DIŞ KUVVETLENDİRİCİ TABAKA GREFTİN UCUNDAKİ BÖLÜMDE YIPRANIRSA GREFTİN O KISMINI KESKİN BİR CERRAHİ ALETLE DİKKATLE KESİN. 4. Referans, TEKNİK BİLGİ, Bölüm V. B, AKSİLLOFEMORAL, FEMOROFEMORAL VE AKSİLLOBİFEMORAL BYPASS İŞLEMLERİ. 5. Referans, OPERATİF TEKNİKLER: TÜM GORE-TEX VASKÜLER GREFT ; ve OPERATİF TEKNİKLER - ÇIKARILABİLİR HALKALI FEP HALKALI GORE-TEX VASKÜLER GREFTİ Bölüm VII. D. VIII. STERİLİTE GORE-TEX Vasküler Greftleri STERİL olarak sağlanır. Ambalaj, bütünlüğünün herhangi bir şekilde bozulmamış olması şartıyla sterilizasyon tarihinden sonra en az beş yıl boyunca etkin bir bariyer görevi görür. Ürün işlevi veya özellikleri için son kullanma tarihi yoktur. IX. TEKRAR STERİLİZASYON GORE-TEX Vasküler Greftleri herhangi bir mekanik veya kimyasal bütünlük bozulması olmadan buhar veya EtO teknikleri kullanılarak üç kereye kadar tekrar stilize edilebilir (gerekirse). Greftin sadece temiz, kullanılmamış, hasar görmemiş kısımları tekrar sterilize edilmelidir. Grefti asla eldivensiz ellerinizle tutmayın. GORE- TEX Vasküler Greftleri 250 C (482 F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Tekrar sterilize edilen ürünün sterilitesi sağlık kurumunun sorumluluğundadır. GREFTİ RADYASYON TEKNİKLERİ KULLANARAK STERİLİZE ETMEYİN. GREFTİ ORİJİNAL AMBALAJ MATERYALİNDE STERİLİZE ETMEYİN. GREFT TEKRAR AMBALAJLANIRKEN KURUMUNUZDA KULLANILAN STERİLİZASYON TİPİNE UYGUN MATERYALLERLE TEKRAR AMBALAJLANMALIDIR. GREFTLERİ STERİLİZATÖRDE AĞIR VEYA KESKİN MADDELERDEN KORUYUN. A. BUHARLA STERİLİZASYON DOĞRULANMIŞ BİR YERÇEKİMİ DİSPLASMANI BUHAR STERİLİZATÖRÜ KULLANARAK aşağıdaki minimum gerekliliklerde veya üzerinde otoklav işlemi uygulayın: 30 dakika 121 C (250 F) veya 15 dakika 132 C (270 F). DOĞRULANMIŞ BİR PREVAKUM (YÜKSEK VAKUM OLARAK DA BİLİNİR) BUHAR STERİLİZATÖRÜ KULLANARAK aşağıdaki minimum gerekliliklerde veya üzerinde otoklav işlemi uygulayın: 4 dakika 132 C (270 F). B. ETİLEN OKSİT (ETO) GAZ STERİLİZASYONU EtO gaz sterilizasyonu ekipmanı farklılık gösterir. Spesifik döngü ve havalandırma parametrelerinin tercihi ve doğrulanması sağlık kurumunun sorumluluğundadır. C. ALTERNATİF TEKRAR STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ W. L. Gore & Associates GORE-TEX Vasküler Greftlerini tekrar sterilize etmek için gaz plazma, formaldehid gazı, hidrojen peroksit buharı vs. gibi başka sterilizasyon yöntemlerini doğrulamamıştır ve tekrar sterilizasyon için bu ve başka yöntemlerin kullanılmasıyla ilgili bir öneride bulunamaz. Tekrar sterilize edilen ürünün sterilitesi sağlık kurumunun sorumluluğundadır. X. REFERANSLAR 1. Landry GJ, Moneta GL, Taylor Jr. LM, Porter JM. Axillobifemoral bypass. Annals of Vascular Surgery 2001;14(3): Taylor Jr. LM, Park TC, Edwards JM, Yeager RA, McConnell DC, Moneta GA, Porter JM. Acute disruption of polytetrafluoroethylene grafts adjacent to axillary anastomoses: a complication of axillofemoral grafting. Journal of Vascular Surgery 1994;20: Bunt TJ, Moore W. Optimal proximal anastomosis/tunnel for axillofemoral grafts. Journal of Vascular Surgery 1986;3: TANIMLAR Son Kullanma Tarihi Dikkat, Kullanma Talimatına Bakınız Tekrar Kullanmayın Katalog Numarası Seri Kodu Seri Numarası Avrupa Yetkili Temsilcisi İçindekiler ambalaj açılmadığı ve hasar görmediği sürece sterildir. İçindekiler içteki ambalaj açılmadığı ve hasar görmediği sürece sterildir. Buharla sterilize edilmiştir. Açı AXL AXL Aksillobifemoral Çap Fibril Uzunluğu 25 Mikron (Nominal) Fibril Uzunluğu Radial Desteği 5 Mikron (Nominal) Uzunluk Çıkarılamaz Halkalar Esnemeyen Çıkarılabilir Halkalar Halka Kısmı Standart Duvar Esner İnce Duvarlı İnce Duvarlı Bacaklı 6

6 W. L. Gore & Associates, Inc. Flagstaff, Arizona USA Order Information: Tel.: Tel.: Technical Information: Tel.: Tel.: For international contact and additional product information, visit GORE, GORE TEX, INTERING, and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. All other trademarks are the property of their respective owners. 1998, 2001, 2003, 2007, 2009, 2015 W. L. Gore & Associates, Inc. Printed on recyclable paper JULY

KULLANMA TALİMATI: Türkçe

KULLANMA TALİMATI: Türkçe KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe KULLANMA TALİMATI GORE-TEX VASKÜLER GREFTLERİ VE GORE INTERING VASKÜLER GREFTLERİ I. STERİLİTE II. KULLANMA ENDİKASYONLARI III. KONTRENDİKASYONLAR IV. AMBALAJI AÇMAK İÇİN V.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE PROPATEN Vasküler Grefti

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE PROPATEN Vasküler Grefti KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe GORE PROPATEN Vasküler Grefti KULLANMA TALIMATI: GORE PROPATEN Vasküler Grefti I. KULLANMA ENDİKASYONLARI II. KONTRENDİKASYONLAR III. PAKET MUAMELESİ IV. TEKNİK BİLGİ V. HERHANGİ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe Heparin Biyoaktif Yüzeyli GORE HYBRID Vasküler Grefti

KULLANMA TALİMATI: Türkçe Heparin Biyoaktif Yüzeyli GORE HYBRID Vasküler Grefti KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe Heparin Biyoaktif Yüzeyli GORE HYBRID Vasküler Grefti KULLANMA TALİMATI GORE Hybrid Vasküler Grefti I. CİHAZ TANIMI GORE Hybrid Vasküler Grefti nitinolle güçlendirilmiş bir

Detaylı

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE SEAMGUARD Biyoemilebilir Zımba Hattı Güçlendirici

KULLANMA TALİMATI: Türkçe GORE SEAMGUARD Biyoemilebilir Zımba Hattı Güçlendirici KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe GORE SEAMGUARD Biyoemilebilir Zımba Hattı Güçlendirici 1 2 tr Şekil A E Laparoskopik Bariyatrik Uygulamalar için İsteğe Bağlı: Dairesel Zımbalayıcılar için Yapılandırılmış

Detaylı

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ TM KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ KULLANMA TALİMATI Türkiye Yetkili Satış ve Dağıtıcısı Eko-Zon Halk Sağlığı ve Çevre Danışmanlığı www.eko-zon.com.tr TM AÇIKLAMA: itclamp TM cerrahi müdahale yapılıncaya

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Ardından, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

ndramed Medical Devices

ndramed Medical Devices ndramed Medical Devices d Türkçe Kullanma talimatı Dikkat ediniz! Bu ürün steril (EO/Etilen oksit sterilizasyonu) paketlenmiştir, tek kullanımlıktır ve yeniden sterilize edilemez. Bu ürün soğuk, kuru ve

Detaylı

6996T. Tünel Açma Aleti. Teknik el kitabı

6996T. Tünel Açma Aleti. Teknik el kitabı 6996T Tünel Açma Aleti Teknik el kitabı Aşağıdaki listede, Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markaları bulunmaktadır.

Detaylı

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Sonra, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

C1250 KULLANIM TALİMATLARI. Elektronik

C1250 KULLANIM TALİMATLARI. Elektronik Elektronik KULLANIM TALİMATLARI Kılavuzlar değişikliğe tabidir; her kılavuzun en güncel sürümü çevrimiçi olarak her zaman mevcuttur. Basım: Kasım 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ

FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ TK FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ 152189-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 - Chinese (sch)

Detaylı

HEMODİYALİZDE ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL KULLANIMI UZM. HEMŞİRE NACİYE ÖZDEMİR

HEMODİYALİZDE ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL KULLANIMI UZM. HEMŞİRE NACİYE ÖZDEMİR HEMODİYALİZDE ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL KULLANIMI UZM. HEMŞİRE NACİYE ÖZDEMİR Amaç Hemodiyaliz hastasının hayatında farkındalık oluşturmak ve geliştirmek Arteriyovenöz fistülü değerlendirmek, komplikasyonları

Detaylı

3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya. Leadless Pacemaker. Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul

3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya. Leadless Pacemaker. Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014- Antalya Leadless Pacemaker Enis Oğuz, LivHospital Ulus-İstanbul Major complications: A, cohort 1; B, cohort 2. Poole J E et al. Circulation. 2010;122:1553-1561 Copyright

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK Türkçe (tk) MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİN KULLANIMI 150807-1 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Diğer diller için www.ortho.microport.com adresindeki web sitemizi

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/5 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı kan gazı alımında standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu talimatın amacı kan gazı almaya yönelik tüm faaliyetleri

Detaylı

Türkçe Transjuguler intrahepatik portosistemik şantlarda (TIPS) kullanılmak üzeredir. İçindekiler: Bir (1) endoprotez ve bir (1) iletme kateteri.

Türkçe Transjuguler intrahepatik portosistemik şantlarda (TIPS) kullanılmak üzeredir. İçindekiler: Bir (1) endoprotez ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI: tr Türkçe Transjuguler intrahepatik portosistemik şantlarda (TIPS) kullanılmak üzeredir. İçindekiler: Bir (1) endoprotez ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI GORE VIATORR TIPS

Detaylı

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. Aşınmamalı ve paslanmamalıdır. - Aletin üzerinde katalog

Detaylı

KULLANIM TALİMATLARI

KULLANIM TALİMATLARI AFX Uygulama Sistemi KULLANIM TALİMATLARI ÖNEMLİ NOTLAR: AFX Uygulama Sistemini kullanmadan önce bu paket içinde yer alan talimatları lütfen dikkatlice okuyun. DİKKAT: Federal Yasalar (A.B.D.) bu cihazın

Detaylı

OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU

OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU TK OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU 150841-0 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ?

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? Hem. Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 10 Eylül 2013 Sunum Akışı İntramüsküler Enjeksiyon

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON AYŞE ARI ayse.ari@anadolusaglik.org 2007 NİSAN STERİLİZASYON Tanı ve tedavi amaçlı bir uygulamada kullanılan medikal aletlerin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesidir.

Detaylı

HP Pavilion dv6000 Isı Emici Değiştirme. HP Pavilion dv6000 ısı alıcıyı takın. Yazan: Ben Hirsch. ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.

HP Pavilion dv6000 Isı Emici Değiştirme. HP Pavilion dv6000 ısı alıcıyı takın. Yazan: Ben Hirsch. ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit. HP Pavilion dv6000 Isı Emici Değiştirme HP Pavilion dv6000 ısı alıcıyı takın. Yazan: Ben Hirsch ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 15 GİRİŞ HP Pavilion dv6000 ısı alıcıyı takın. ARAÇLAR: Phillips

Detaylı

Cerrahi Prosedür. Silhouette Lift Süturlar Mid-face (Orta Yüz) Cerrahi Prosedür

Cerrahi Prosedür. Silhouette Lift Süturlar Mid-face (Orta Yüz) Cerrahi Prosedür Cerrahi Prosedür Silhouette Lift Süturlar Mid-face (Orta Yüz) Cerrahi Prosedür Silhouette Lift Süturlar Silhouette Lift süturun mid-face de (orta yüz) kullanımı FDA tarafından onaylıdır. Silhouette Lift

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi

Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi KILAVUZ KATETER SEÇİMİ Doç. Dr. Neşe Çam Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Kılavuz Kateter Seçimi Kılavuz kateter yapısı Düzgün dış yüzey sürtünmeyi azaltır, Trombüs oluşumunu engeller.

Detaylı

IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri

IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri Güvenlik ve kablolama bilgileri için raf kabiniyle birlikte gönderilen belgeleri inceleyin. Sunucuyu raf kabinine kurmadan önce aşağıdaki yönergeleri

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

5866-24M Lead Adaptörü Seti

5866-24M Lead Adaptörü Seti 5866-24M Lead Adaptörü Seti Teknik el kitabı Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 1993 Aşağıdakiler Medtronic şirketinin ticari markalarıdır:

Detaylı

Önce Zarar Verme HİPOCRAT AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STERİLİZASYON, KONTROL VE ÖNEMİ

Önce Zarar Verme HİPOCRAT AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STERİLİZASYON, KONTROL VE ÖNEMİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STERİLİZASYON, KONTROL VE ÖNEMİ Önce Zarar Verme HİPOCRAT Nevin ACAR Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Sterilizasyon Sorumlu

Detaylı

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi Kullanım Talimatları Neuro Koklear İmplant Sistemi 0459 (2015) Neurelec S.A.S 2720 Chemin Saint Bernard, 06220 Vallauris Fransa TEL : +33 (0)4 93 95 18 18,

Detaylı

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında

Detaylı

Tanısal işlemlerde malzeme seçimi

Tanısal işlemlerde malzeme seçimi Tanısal işlemlerde malzeme seçimi Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10-11HAZİRAN 2011 Tarihçe M.Ö. 400 yılında boru ve sazlık kateterler

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

GORE RESOLUT XT Rejeneratif Membran

GORE RESOLUT XT Rejeneratif Membran KULLANMA TALİMATI R E G E N E R A T I V E M E M B R A N E GORE RESOLUT XT Rejeneratif Membran tr Türkçe KULLANMA TALİMATI: GORE RESOLUT XT Rejeneratif Membran KULLANMA ENDİKASYONLARI GORE RESOLUT XT Rejeneratif

Detaylı

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch)

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) IGNITE Karıştırma Talimatı 133287-3 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Ek

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3210/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3210/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3210/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin. Bu cihazı

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3005/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3005/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3005/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin.

Detaylı

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi İSTANBUL AVRUPA YAKASI EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI 22.02.2015 DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ VE TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı

Detaylı

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN Özel Sekiz Eylül Hastanesi Başhemşire ikocan81@yahoo.com Hastaların maruz kaldığı riskler arasında da infeksiyonlar sıralamada önemli yer alır. Sağlık çalışanları,

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg Kullanım Kılavuzu ECE R44/04 Çocuk araba koltuğu grubu 1+2+3 Vücut ağırlığı 9-36kg DİKKAT Lütfen bu kılavuzu saklayın ve koltuğun kullanımından önce iyice okuyun. Kılavuz size çocuk koltuğunu doğru kurmanız/monte

Detaylı

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu

Detaylı

GORE VIABAHN Endoprotez

GORE VIABAHN Endoprotez İÇİN KULLANMA TALİMATI: GORE VIABAHN Endoprotez tr Türkçe İÇİN KULLANMA TALİMATI GORE VIABAHN Endoprotez Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyun. Bu talimat boyunca verilen tüm uyarılar ve önlemleri

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 0 UYARI 1.Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Bu kullanıcı klavuzundaki

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın.

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın. ALLOMATRIX ENJEKTE EDILEBILIR MACUN, ALLOMATRIX C KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX CUSTOM KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX DR KEMIK MACUNU VE ALLOMATRIX RCS KARIŞTIRMA TALIMATLARI 131048-5 Bu paketde aşağıda belirtilen

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Arteriyovenöz Fistül Bakımı Protokolü tanımlandı. 01

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Arteriyovenöz Fistül Bakımı Protokolü tanımlandı. 01 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 22.07.2014 Arteriyovenöz Fistül Bakımı Protokolü tanımlandı. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Hizmetleri Protokolleri Hazırlama Komitesi

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Sökme, onarım ve pil kapağı kapalı kalacak değil Kama Dokunmatik fare takılması. Ayrıca diğer bileşenleri onarmak için iyi bir rehber Yazan:

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu SW 138 Beşik Salıncak Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. c Parçalar: 1- Asma

Detaylı

ORTHOLOC 2.0/2.4 Sistemi 147999-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

ORTHOLOC 2.0/2.4 Sistemi 147999-0. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK ORTHOLOC 2.0/2.4 Sistemi 147999-0 Türkçe (tk) Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Ek diller için, www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin. Ardından Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

DOĞRU BASI UYGULAMA TEKNİĞİ VE KANAMA KONTROLÜ. Nevriye Dağlı Tekirdağ Devlet Hastanesi

DOĞRU BASI UYGULAMA TEKNİĞİ VE KANAMA KONTROLÜ. Nevriye Dağlı Tekirdağ Devlet Hastanesi DOĞRU BASI UYGULAMA TEKNİĞİ VE KANAMA KONTROLÜ Nevriye Dağlı Tekirdağ Devlet Hastanesi Amacımız fistül iğnelerini damar duvarını zedelemeden çıkartmak ve komplikasyonsuz olarak kanamayı kısa sürede durdurmaktır.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi

PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi İÇİN KULLANMA TALİMATI: PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi tr Türkçe KULLANMA TALİMATI PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE VIABAHN Endoprotezi Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyun.

Detaylı

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR İŞYERİ EGZERSİZLERİ Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR EGZERSİZLERİ Günümüzde, özellikle endüstriyel toplumlarda aktif olmayan yaşam şekli, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve İŞYERİEGZERSİZLERİ

Detaylı

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ürolojik cerrahi daha kompleks ve oldukça fazla mükemmeli hedefleme yolunda gelişmesini

Detaylı

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

İÇİN KULLANMA TALİMATI: Türkçe. İçindekiler: Bir (1) endovasküler protez ve bir (1) iletme kateteri.

İÇİN KULLANMA TALİMATI: Türkçe. İçindekiler: Bir (1) endovasküler protez ve bir (1) iletme kateteri. İÇİN KULLANMA TALİMATI: P R O P A T E N B I O A C T I V E S U R F A C E tr Türkçe İçindekiler: Bir (1) endovasküler protez ve bir (1) iletme kateteri. KULLANMA TALİMATI PROPATEN Biyoaktif Yüzeyli GORE

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

Samsung Galaxy Tab G Kulaklık Jack Değiştirme

Samsung Galaxy Tab G Kulaklık Jack Değiştirme Samsung Galaxy Tab 10.1 4G Kulaklık Jack Değiştirme Eğer kulaklık jakı kırık ya da içinde bazı kulaklık kısmını kaybettiyseniz, Samsung Galaxy Tab 10.1 4G için bu kılavuz her şeyi yerine yardımcı olacaktır!

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

İçindekiler. 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6.

İçindekiler. 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6. İçindekiler 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6. Kullanım Alanları 1 Belladerm, Musculoskeletal Transplant Foundation (MTF) tarafından

Detaylı

KESİM VE MONTAJDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

KESİM VE MONTAJDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR KESİM VE MONTAJDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Gözlük Camının Müşteriye Teslim Edilmeden Önce Geçirdiği Evreler Camların, kontrollerinin yapılması ve işaretlenmesi Ped kullanımı ve bloklama Sıkıştırma

Detaylı

Canon EOS 7D Bent CF Pin Fix / Kart Okuyucu Değiştirme

Canon EOS 7D Bent CF Pin Fix / Kart Okuyucu Değiştirme Canon EOS 7D Bent CF Pin Fix / Kart Okuyucu Değiştirme Eğer bükülmüş CF pimi ya da olmayan işleyen kart okuyucusu ile bir sorun yaşamış, bu kılavuz kart okuyucusunu nasıl değiştirileceği gösterilmektedir.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin)

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin) TOBRASED % 0.3 steril göz merhemi Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin) Bu

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası:

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası: LevelControl Basic 2 Akü donanım seti BC Tipi için Ek doküman Materyal numarası: 19 074 194 Baskı Ek doküman LevelControl Basic 2 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

imac Intel 21.5 "EMC 2638 isight Kamera ve Mikrofon Kablosu Değişimi

imac Intel 21.5 EMC 2638 isight Kamera ve Mikrofon Kablosu Değişimi imac Intel 21.5 "EMC 2638 isight Kamera ve Mikrofon Kablosu Değişimi imac Intel 21,5 "EMC 2638 isight Kamera ve Mikrofon Kablo değiştirin. Yazan: Sam Lionheart GİRİŞ, Sohbet yetenekleri düşürmemek için

Detaylı

RADYAL YAKLAŞIM THINK RADIAL. DISCOVER MERIT. www.meritemea.com

RADYAL YAKLAŞIM THINK RADIAL. DISCOVER MERIT. www.meritemea.com RADYAL YAKLAŞIM THINK RADIAL. DISCOVER MERIT. www.meritemea.com Müşterilerinin sesine kulak veren Merit Medical, müşterilerine etkili, hasta odaklı ve maliyet etkin BAKIM sunmak için ihtiyaç duydukları

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D Oluşturma Tarihi: 25/01/2017 Versiyon 1.1 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat İçeriği;... 3 3 Güvenlik... 3 4 Uyarılar... 3 5 Teknik Özellikler... 4 6 Cihaz Tanıtımı... 4 6.1

Detaylı

DAMAR YOLU KULLANIM TEKNİKLERİ. Harun KANMAZ Başhemşire Özel Antalya Nefroloji Diyaliz Merkezi

DAMAR YOLU KULLANIM TEKNİKLERİ. Harun KANMAZ Başhemşire Özel Antalya Nefroloji Diyaliz Merkezi DAMAR YOLU KULLANIM TEKNİKLERİ Harun KANMAZ Başhemşire Özel Antalya Nefroloji Diyaliz Merkezi Plan Kılavuzlar ne diyor? Kanülasyon incelikleri İp merdiven tekniği Bölgesel alan tekniği Buttonhole tekniği

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

OSTEOSET KEMİK GREFTİ ÜRÜNLERİ 150832-0

OSTEOSET KEMİK GREFTİ ÜRÜNLERİ 150832-0 TK OSTEOSET KEMİK GREFTİ ÜRÜNLERİ 150832-0 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

VascuSeal: Kanamayı Anında Durduran İleri Teknoloji Hidrojel

VascuSeal: Kanamayı Anında Durduran İleri Teknoloji Hidrojel VascuSeal: Kanamayı Anında Durduran İleri Teknoloji Hidrojel Dikiş Hattındaki Kanamayı Engellemek İçin Proaktif Olarak Uygulayınız. Bölgeye Özel Uygulama Acil Kapama işlemlerinde* hızlı polimerizasyon

Detaylı

Genel Bileşimi: Çinko elektroliz işleminden geçirilmiş veya fosforik asit içeren bir çözeltiden geçirilmiş yumuşak metal içerik.

Genel Bileşimi: Çinko elektroliz işleminden geçirilmiş veya fosforik asit içeren bir çözeltiden geçirilmiş yumuşak metal içerik. Rev. No :00 Sayfa :1/7 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Ticari Adı: Rigips Kullanım Alanları: Rigips alçı levhalarının metal iskelete sabitlenmesi için kullanılır. Üretici Firma: Scholar Holdings

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır.

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. STERİLİZASYON 1 STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. Hücre kültüründe; kullanılan besi yeri, malzeme,

Detaylı

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ Bir takım Bikarbonatlı Hemodiyaliz Solüsyon Takımı: Bikarbonat A:6- io litrelik Asidik bikarbonat solüsyonu ve

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

HP ZBook 15 Fan ve Soğutucu Yedek

HP ZBook 15 Fan ve Soğutucu Yedek Bu kılavuz Bilgisayardan fanı ve soğutucu nasıl kaldırılacağı gösterecektir. Yazan: Grant Terris GİRİŞ Bilgisayarınız her zamankinden daha sıcak mı hissediyor? İşte dizüstü bilgisayarınızın sıcak çalışmasının

Detaylı

BÜRO ERGONOMİSİ. Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

BÜRO ERGONOMİSİ. Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü BÜRO ERGONOMİSİ Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü BÜRO ERGONOMİSİ AÇISINDAN NE DURUMDAYIZ? Çalıştığınız büro YETERİNCE büyük mü? Çalıştığınız büro YETERİNCE aydınlık mı?

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri. Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU

Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri. Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU Laparoskopi ve Ofis Histeroskopi Uygulama Teknikleri Doç.Dr.Cem Çelik BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU Major komplikasyonlar açısından fark yok ( %1.4 vs. %1.4) Minor komplikasyonlar laparoskopide daha az ( %7.5 vs.

Detaylı

Texas Instruments TI-92 Ekran Kapak Değiştirme

Texas Instruments TI-92 Ekran Kapak Değiştirme Texas Instruments TI-92 Ekran Kapak Değiştirme Yazan: Daniel Maldonado GİRİŞ Bu kılavuzda biz erişebilir ve kaplama ve LCD ekran koruyucu plastik kaldırmak için nasıl göstereceğim. ARAÇLAR: Phillips 00

Detaylı

Yazan: Adam GİRİŞ ARAÇLAR: Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın.

Yazan: Adam GİRİŞ ARAÇLAR: Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın. Yazan: Adam GİRİŞ Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın. ARAÇLAR: 2.5mm Hex Anahtarı (uzun şaft) (1) T10 Torx Tornavida (1) Phillips 2. Tornavida (1) ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com

Detaylı

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack BP1730 Lithium-Ion Battery Pack Güvenlik Bilgileri Ürününüzü kaydettirmek, kılavuzları indirmek ve daha fazla bilgi edinmek için www.fluke.com adresine gidin. Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Dell Latitude D630 Dokunmatik Değişimi

Dell Latitude D630 Dokunmatik Değişimi Dell Latitude D630 Dokunmatik Değişimi Bu kılavuz D630 üzerinde yeni bir touchpad yüklemenize yardımcı olur. Yazan: Jon Amireh GİRİŞ Giriş touch pad laptop neredeyse tüm unsurları ele almak önemlidir.

Detaylı

imac Intel 20 "EMC 2266 Hard Drive Data Kablosu Değişimi

imac Intel 20 EMC 2266 Hard Drive Data Kablosu Değişimi imac Intel 20 "EMC 2266 Hard Drive Data Kablosu Değişimi Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 22 GİRİŞ Sabit sürücü veri kablosunu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. ARAÇLAR:

Detaylı

MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ

MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kayseri Sterilizasyonun tanımı Mikrobiyolojik tanım Sterilite güvence düzeyi

Detaylı