TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı"

Transkript

1 TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

2 2

3 3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 5 2. MÜFREDAT TANITIMI 5 3. TEMEL YETKİNLİKLER Yönetici Ekip Üyesi Sağlık Koruyucusu İletişim Kuran Değer ve Sorumluluk Sahibi Öğrenen ve Öğreten Hizmet Sunucusu KLİNİK YETKİNLİKLER GİRİŞİMSEL YETKİNLİKLER ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE) Sunum Seminer Olgu tartışması Makale tartışması Dosya tartışması Konsey Kurs Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri () Yatan hasta bakımı Ayaktan hasta bakımı Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE) Yatan hasta takibi Ayaktan hasta/materyal takibi Akran öğrenmesi Literatür okuma Araştırma Öğretme 28

4 4 5. EĞİTİM KAYNAKLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Özgün Sınavlar İşbaşı Sınavları Karne Değerlendirme Ölçütleri EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASI EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDATI TANITIMI KAYNAKÇA 34

5 5 1. GİRİŞ Deri vücudumuzun en büyük organıdır. Erişkin bir kişide deri ağırlığı yaklaşık olarak 5 kilogram ve yüzey genişliği 2 m 2 dir. Deri ve Zührevi Hastalıkları dalı, tüm yaş gruplarında deri ve deri ekleri (saç ve tırnak) ve mukozaları tutan doğumsal ve edinsel hastalıkların ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisiyle (tıbbi, cerrahi ve diğer fiziksel yöntemler), sistemik hastalıkların deri belirtileri, deri hastalıklarının sistemik bulguları ve ilgili alanlarda koruyucu hekimlik hizmetleri ile uğraşan, derinin sağlıklı ve güzel görünmesine katkıda bulunan bir uzmanlık dalıdır. Doğumdan ölüme kadar tüm dönemlerde derinin tüm hastalıklarını konu alan dermatoloji, cinsel ilişki ile bulaşan hastalıkları da içerdiğinden resmi adını Deri ve Zührevi Hastalıkları şeklinde almaktadır. Dünyanın en sık görülen kanserlerinin yanı sıra nadir görülen ancak mortalitesi yüksek olan melanomu da içeren dermatoonkoloji, sistemik bulgularla seyredebilen alerjik dermatozları kapsayan dermatoalerji, son yıllarda büyük gelişmelerin gerçekleştiği, bilinçli uygulamaları gerektiren dermatokozmetoloji, immün temelli dermatozların açılımını sağlayan dermatoimmünoloji, toplumun geleceğini ilgilendiren genodermatozları içeren pediyatrik dermatoloji günlük pratikte sık karşılaşılan mesleki hastalıkların büyük çoğunluğunu oluşturan mesleki dermatozlar ve çoğu deri hastalığının kesin tanısına ulaşmak için en sık kullanılan yardımcı yöntem olan dermatopatoloji dermatolojinin en önemli öğrenme konularıdır. Girişimsel Dermatoloji ve yerel tedavi yöntemlerinin inceliklerinin öğrenilmesiyle beceri eğitiminde bilinçli yeterlilik düzeyine gelinmesi önem taşımaktadır. Dermoskopi ve konfokal mikroskobi gibi tanısal ve fototerapi ve lazer gibi tedavisel yeni teknolojik yöntemler de uzmanlık eğitiminde giderek artan şekilde yer almaktadır. 2. MÜFREDAT TANITIMI 2.1 Müfredatın Amacı ve Hedefleri 2.2 Müfredat Çalışmasının Tarihsel Süreci 2.3 Uzmanlık Eğitimi Süreci 2.4 Kariyer Olasılıkları

6 6 3. TEMEL YETKİNLİKLER Yetkinlik, bir uzmanın bir iş ya da işlemin gerektiği gibi yapılabilmesi için kritik değer taşıyan, eğitim ve öğretim yoluyla kazanılıp iyileştirilebilen, gözlenip ölçülebilen, özellikleri daha önceden tarif edilmiş olan, bilgi, beceri, tutum ve davranışların toplamıdır. Yetkinlikler 7 temel alanda toplanmışlardır. Şekil 1- TUKMOS un Yeterlilik Üçgeni (Yedi temel yetkinlik alanı) Her bir temel yetkinlik alanı, uzmanın ayrı bir rolünü temsil eder (Şekil 1). Yedinci temel alan olan Hizmet Sunucusu alanına ait yetkinlikler klinik yetkinlikler ve girişimsel yetkinlikler olarak ikiye ayrılırlar. Sağlık hizmeti sunumu ile doğrudan ilişkili Hizmet Sunucusu alanını oluşturan yetkinlikler diğer 6 temel alana ait yetkinlikler olmadan gerçek anlamlarını kazanamazlar ve verimli bir şekilde kullanılamazlar. Başka bir deyişle 6 temel alandaki yetkinlikler, uzmanın Hizmet Sunucusu alanındaki yetkinliklerini sosyal ortamda hasta ve toplum merkezli ve etkin bir şekilde kullanması için kazanılması gereken yetkinliklerdir. Bir uzmanlık dalındaki eğitim sürecinde kazanılan bu 7 temel alana ait yetkinlikler uyumlu bir şekilde kullanılabildiğinde yeterlilikten bahsedilebilir. Bu temel yetkinlik alanları aşağıda listelenmiştir; 3.1. Yönetici 3.2. Ekip Üyesi 3.3. Sağlık Koruyucusu 3.4. İletişim Kuran 3.5. Değer ve Sorumluluk Sahibi 3.6. Öğrenen ve Öğreten 3.7. Hizmet Sunucusu Hizmet sunucusu temel yetkinlik alanındaki yetkinlikler, kullanılış yerlerine göre iki türdür:

7 7 Klinik Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi kararlar konusunda kullanabilme yeteneğidir; Girişimsel Yetkinlik: Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi girişimler konusunda kullanabilme yeteneğidir. Klinik ve girişimsel yetkinlikler edinilirken ve uygulanırken Temel Yetkinlik alanlarında belirtilen diğer yetkinliklerle uyum içinde olmalı ve uzmanlığa özel klinik karar süreçlerini kolaylaştırmalıdır KLİNİK YETKİNLİKLER Uzman hekim aşağıda listelenmiş klinik yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici temel yetkinlikleri eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygular. KLİNİK YETKİNLİK NORMAL DERİ /DERİ BAKIMI/DERİ YAŞLANMASI DERİNİN YAPISI VE FONKSİYONLARI, TEMEL DERMATOİMMUNOLOJİK VE DERMATOPATOLOJİK KAVRAMLAR T 1 BE-YE- ELEMENTER LEZYONLAR T 1 BE-YE- NORMAL DERİ BAKIMI K 1 BE-YE- ÖZGÜN SINAV, MiniKS DERİ YAŞLANMASI K 2 BE-YE- DERİ TÜMÖRLERİ SEBOREİK KERATOZ TT 1 BE-YE- EPİDERMOİD KİST TT 1 BE-YE- LİPOM TT 2 BE-YE

8 8 KLİNİK YETKİNLİK PİYOJENİK GRANÜLOM A 2 BE-YE- GLOMUS TÜMORÜ T ANJİYOKERATOM TT 1 BE-YE- İNFANTİL HEMANJİOMLAR T DİĞER VASKÜLER DERİ TÜMÖRLERİ T EPİDERMAL NEVÜS TT 1 BE-YE- NEVÜS SEBASEUS TT 1 BE-YE- DERİ EKİ TÜMÖRLERİ T NÖRAL VE NÖROENDOKRİN KAYNAKLI TÜMÖRLER T AKTİNİK KERATOZ K 1 BE-YE- LÖKOPLAZİ K 2 BE-YE- ERİTROPLAZİ K 2 BE-YE- BOWENOİD PAPÜLOZİS K 2 BE-YE- KERATOAKANTOM K 2 BE-YE- BOWEN HASTALIĞI K 2 BE-YE- PAGET HASTALIĞI BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM K 2 BE-YE-

9 9 KLİNİK YETKİNLİK SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM K 2 BE-YE- MELANOSİTİK NEOPLAZİLER PARAPSORİAZİSLER VE KUTANÖZ LENFOMALAR PSÖDOLENFOMALAR LENTİGOLAR K 2 BE-YE- DOĞUMSAL MELANOSİTİK NEVÜSLER EDİNSEL MELANOSİTİK NEVÜSLER T K 2 BE-YE- ATİPİK (DİSPLASTİK) NEVÜS K 2 BE-YE- SPİTZ NEVÜS K 2 BE-YE- DERMAL MELANOSİTİK NEVÜSLER K 2 BE-YE- MELANOM K 2 BE-YE- PARAPSORİAZİSLER T PRİMER KUTAN T HÜCRELİ LENFOMALAR PRİMER KUTAN B HÜCRELİ LENFOMALAR DİĞER KUTAN HEMATODERMİK NEOPLAZİLER DERİNİN LENFOİD HİPERPLAZİSİ DERİNİN LENFOSİTİK İNFİLTRASYONU DİĞER KUTANÖZ PSÖDOLENFOMALAR TT 2 BE-YE TT 2 BE-YE TT 2 BE-YE T T T MASTOSİTOZLAR MASTOSİTOM TT 2 BE-YE ÜRTİKERYA PİGMENTOZA DİFFÜZ KUTANÖZ MASTOSİTOZ SİSTEMİK MASTOSİTOZLAR T 2 1 BE-YE 2 BE-YE PİGMANTASYON HASTALIKLARI MELANOSİT BİYOLOJİSİ B 1 BE-YE

10 10 KLİNİK YETKİNLİK FİZİKSEL DERMATOZLAR ERİTEMLİ- ÜRTİKERYAL DERMATOZLAR ERİTEMLİ SKUAMLI DERMATOZ VİTİLİGO K 1 BE-YE MELAZMA K 1 BE-YE DİĞER HİPOPİGMENTASYON HASTALIKLARI DİĞER HİPERPİGMENTASYON HASTALIKLARI SICAĞA BAĞLI GELİŞEN DERMATOZLAR SOĞUĞA BALI GELİŞEN DERMATOZLAR AKTİNİK HASARA BAĞLI GELİŞEN DERMATOZLAR FOTOSENSİTİVİTEYE BAĞLI GELİŞEN DERMATOZLAR MEKANİK ETKİLERE BAĞLI GELİŞEN DERMATOZLAR YABANCI CİSİM REAKSİYONLARI T, K 2 BE-YE T, K 2 BE-YE K, A K, A K, A K, A K, A 2 BE-YE 2 BE-YE 2 BE-YE 2 BE-YE- 2 BE-YE K 2 BE-YE RADYODERMATİTLER K 2 BE-YE FİZİKSEL İSTİSMARIN DERİ BULGULARI ÜRTİKER VE ANJİOÖDEM ERİTEMA MULTİFORME T 2 BE,YE 1 BE-YE 1 BE-YE FİGURE ERİTEMLER TT 2 BE-YE DİĞER ÜRTİKERYAL HASTALIKLAR PSORİASİS A 2 BE-YE 1 BE-YE PSORİYATİK ARTRİT K 2 BE-YE REAKTİF ARTRİT/REITER SENDROMU T 2 BE-YE ÖZGÜN SINAV, MiniKS PALMOPLANTAR PÜSTÜLOZ K 2 BE-YE

11 11 KLİNİK YETKİNLİK DERİNİN BAKTERİYEL İNFEKSİYONLARI DERİNİN MANTAR ENFEKSİYONLARI PİTRİYAZİS ROZEA K 1 BE-YE ERİTRODERMİ-EKSFOLYATİF DERMATİT 2 BE-YE PİTRİYASİS RUBRA PLARİS K 2 BE-YE LİKEN PLANUS VE LİKENOİD DERMATOZLAR PİYODERMİLER K, A ERİZİPEL, SELÜLİT, LENFANJİT K 2 BE-YE K, A NEKROTİZAN HASTALIKLAR K, A ŞARBON GRAM NEGATİF DERİ ENFEKSİYONLARI DİĞER YÜZEYEL DERİ İNFEKSİYONLARI 1 BE-YE 1 BE-YE 2 BE-YE 1 BE-YE 1 BE-YE 1 BE-YE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA B 2 BE-YE ÖZGÜN SINAV GÖRÜLEN DERİ DEĞİŞİKLİKLERİ DERİ TÜBERKÜLOZU K 1 BE-YE LEPRA HASTALIĞI K 2 BE-YE ATİPİK MİKOBAKTERİ İNFEKSİYONLARI AKTİNOMİKOZ- NOKARDİYOZ K 2 BE-YE K 2 BE-YE DERMATOFİTOZLAR K 1 BE-YE- PİTRİASPORUM ENFEKSİYONLARI K 1 BE-YE- KANDİDAL ENFEKSİYONLAR K 1 BE-YE- TINEA VERSIKOLOR K 1 BE-YE- DERİN MANTAR İNFEKSİYONLARI K 2 BE-YE-

12 12 KLİNİK YETKİNLİK DERİNİN VİRAL ENFEKSİYONLARI DERİNİN RİKETSİYAL HASTALIKLARI CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR DERİNİN PARAZİTER HASTALIKLARI VE İNFESTASYONLARI HERPES SİMPLEKS İNFEKSİYONU K 1 BE-YE- VARİSELLA İNFEKSİYONU K 1 BE-YE- HERPES ZOSTER İNFEKSİYONU MOLLUSKUM KONTAGİOZUM HUMAN PAPİLLOMA VİRUS ENFEKSİYONLARI DERİNİN DİĞER VİRAL DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLARI K 1 BE-YE- K 1 BE-YE- K 1 BE-YE- T, K 2 BE-YE- ORF K 1 BE-YE- DERİNİN RİKETSİYAL HASTALIKLARI SİFİLİZ YUMUŞAK ŞANKR LENFOGRANULOMA VENERUM B 2 BE-YE- 1 BE-YE- 2 BE-YE- T, K 2 BE-YE- GRANULOMA İNGUİNALE T, K 2 BE-YE- GENİTAL HERPES 1 BE-YE- HIV T,K 1 BE-YE- VERRUKA VENERALİS K 1 BE-YE- ÜRETRİTLER K 2 BE-YE- SKABİYEZ K 1 BE-YE- PEDİKÜLOZ K 1 BE-YE- DEMODİKOZİS VE ARTROPODLARA BAĞLI DİĞER HASTALIKLAR K 1 BE-YE- KUTANÖZ LEİSHMANİASİS K 2 BE-YE-

13 13 KLİNİK YETKİNLİK AKARLARA BAĞLI DİĞER DERMATOZLAR HELMİNTİK İNFESTASYONLAR K 1 BE-YE- K 1 BE-YE- AKNE VE ROZASEA AKNE VULGARİS K 1 BE-YE BÜLLÜ DERMATOZLAR AKNEİFORM DÖKÜNTÜLER K 1 BE-YE ROZASEA K 1 BE-YE- PERİORAL DERMATİT K 1 BE-YE PEMFİGUS PARANEOPLASTİK PEMFİGUS BÜLLOZ PEMFİGOİD DERMATİTİS HERPETİFORMİS PEMFİGOİD GESTASYONES MÜKÖZ MEMBRAN PEMFİGOİDİ T, A, K 1 BE-YE- 2 BE-YE- 1 BE-YE- 2 BE-YE- 1 BE-YE- BÜLLÖZ SLE BENİGN FAMİLYAL PEMFİGUS LİNEAR Ig A DERMATOZU AKKİZ EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA HEREDİTER EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA T 2 BE-YE- 2 BE-YE- K 1 BE-YE- SAÇ HASTALIKLARI ANDROGENETİK ALOPESİ TT 1 BE-YE- TELOGEN EFFLUVİUM K 1 BE-YE- ALOPESİ AREATA K 1 BE-YE-

14 14 KLİNİK YETKİNLİK TIRNAK ÜNİTESİ HASTALIKLARI TER VE YAĞ BEZİ HASTALIKLARI DERMATİTLER VE EKZEMALAR DİĞER NON-SKATRİSYEL ALOPESİLER K 2 BE-YE- SİKATRİSYEL ALOPESİLER K 2 BE-YE- YAPISAL KIL ANOMALİLERİ T 2 BE-- YE HİRSUTİSMUS/HİPERTRİKOZ T DOĞUMSAL VE HEREDİTER TIRNAK HASTALIKLARI DERMATOLOJİK HASTALIKLARDA TIRNAK BULGULARI SİSTEMİK HASTALIKLARDA TIRNAK BULGULARI TIRNAĞIN ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARI TIRNAĞIN TRAVMATİK HASTALIKLARI TT 1 BE-YE- T 2 BE-- YE TT 1 BE-YE- T TIRNAK TÜMÖRLERİ T HİDRAADENİTİS SÜPPÜRATİVA ÖZGÜN SINAV, MiniKS ÖZGÜN SINAV, MiniKS 2 BE-YE PRİMER HİPERHİDROZLAR K 1 BE-YE SEKONDER HİPERHİDROZ K 2 BE-YE HİPOHİDROZ/ANHİDROZ T, K 2 BE-YE DİĞER TER BEZİ HASTALIKLARI K 2 BE-YE YAĞ BEZİ HASTALIKLARI K 2 BE-YE KONTAKT DERMATİTLER ATOPİK DERMATİT 2 BE-YE- 2 BE-YE- NUMMULAR DERMATİT K 2 BE-YE VEZİKÜLER PALMOPLANTAR EKZEMA K 2 BE-YE

15 15 KLİNİK YETKİNLİK NONİNFEKSİYOZ GRANULOMATOZ DERMATOZLAR VASKÜLER HASTALIKLAR VE VASKÜLİTLER SEBOREİK DERMATİT K 2 BE-YE DİĞER EKZEMATÖZ DERMATİTLER K 2 BE-YE SARKOİDOZ T, K 2 BE-YE- NEKROBİOZİS LİPOİDİKA T, K 2 BE-YE- GRANULOMA ANNULARE K 2 BE-YE- ANULER ELASTOTİK DEV HÜCRELİ GRANÜLOM KUTANÖZ CROHN HASTALIĞI PERİFERAL ARTERYEL HASTALIKLARDA DERİ DEĞİŞİKLİKLERİ VENÖZ VE LENFATİK YETMEZLİKTE DERİ DEĞİŞİKLİKLERİ BACAK ÜLSERİ KÜÇÜK, ORTA, BÜYÜK DAMAR VASKÜLİTİ BEHÇET HASTALIĞI B 2 BE-YE- K 1 BE-YE- K 1 BE-YE- A KAWASAKİ SENDROMU T, A, K PİGMENTE PURPURİK DERMATOZLAR KRİYOGLOBULİNEMİ VE KRİYOFİBRİNOJENEMİ MALİN ATROFİK PAPÜLOZ (DEGOS HASTALIĞI) VASKÜLER MALFOMASYONLAR 1 BE-YE- 2 BE-YE- 2 BE-YE- 1 BE-YE- TT 1 BE-YE- T, A, K 2 BE-YE- K 2 BE-YE- T, K 2 BE-YE- GENODERMATOZLAR İKTİYOZLAR K 2 BE-YE- KSERODERMA PİGMENTOZUM K 2 BE-YE- FAKOMATOZLAR K 2 BE-YE-

16 16 KLİNİK YETKİNLİK KAŞINTI VE PSİKOKÜTANÖZ DERMATOZLAR SİSTEMİK HASTALIKLARDA DERİ-MUKOZA BULGULARI İLAÇ REAKSİYONLARI (TOKSİDERMİLER) KERATODERMALAR K 2 BE-YE- EKTODERMAL DİSPLAZİLER T,K 2 BE-YE- DARİER HASTALIĞI T DİĞER GENODERMATOZLAR T 2 BE-YE KAŞINTI (PRURİTUS) K 1 BE-YE- LİKEN SİMPLEKS KRONİKUS TT 1 BE-YE- PRURİGO NODÜLARİS TT 1 BE-YE- PARAZİT DELÜZYONU T, K 2 BE-YE- ARTEFAKT DERMATİTİ T, K 1 BE-YE- NÖROTİK EKSKORYASYON T, K 1 BE-YE- HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA DERİ- MUKOZA BULGULARI KARDİYOPULMONER HASTALIKLARDA DERİ- MUKOZA BULGULARI GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA DERİ- MUKOZA BULGULARI NEFROLOJİK HASTALIKLARDA DERİ- MUKOZA BULGULARI ENDOKRİNOLOJİK HASTALIKLARDA DERİ- MUKOZA BULGULARI DERİNİN PARANEOPLASTİK HASTALIKLARI MAKÜLOPAPÜLER İLAÇ REAKSİYONLARI FİKS İLAÇ REAKSİYONU 1 BE-YE- 1 BE-YE-

17 17 KLİNİK YETKİNLİK DİĞER İLAÇ DÖKÜNTÜLERİ DRESS AGEP 1 BE-YE- 1 BE-YE- 1 BE-YE- METABOLİK VE NUTRİSYONEL HASTALIKLAR HİSTİYOSİTOZLAR PANNİKÜLİT VE LİPODİSTROFİLER ERİTEMA MULTİFORME SJS TEN BESLENME BOZUKLUKLARINDA GÖRÜLEN DERİ BULGULARI AKRODERMATİTİS ENTEROPATİKA 1 BE-YE- T,K 2 BE-YE- K 2 BE-YE- PELLEGRA K 2 BE-YE- PORFİRİLER T,K 2 BE-YE- DERİ AMİLOİDOZLARI T MUSİNOZLAR DİĞER METABOLİK VE NUTRİSYONEL HASTALIKLAR JUVENİL KSANTOGRANÜLOMA DİĞER LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZLAR NON-LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZLAR MALİGN HİSTİYOSİTİK HASTALIKLAR ERİTEMA NODOSUM K 1 BE-YE- DİĞER SEPTAL PANNİKÜLİTLER T NODÜLER VASKÜLİT T

18 18 KLİNİK YETKİNLİK ORAL MUKOZA DERMATOZLARI DİĞER NODÜLER PANNİKÜLİTLER LİPODİSTROFİLER AKTİNİK KEİLİT K 1 BE-YE- ANGÜLER KEİLİT K 1 BE-YE- GLANDULER KEİLİT TT 1 BE-YE- GRANÜLOMATÖZ KEİLİT TT 1 BE-YE- GLOSSODİNİ B 2 BE-YE- GLOSSİT TT 1 BE-YE- SKROTAL DİL ORAL PİGMENTASYON T 1 BE-YE- SİYAH KILLI DİL T ORAL KILLI LÖKOPLAKİ T, K 2 BE-YE- GLOSSİT T, K 2 BE-YE- MUKOSEL T ÖZGÜN SINAV GİNGİVAL HİPERPLAZİ B 2 BE-YE- ORAL LİKEN PLANUS TT 1 BE-YE- ORAL MUKOZANIN KİTLESEL LEZYONLARI T EROZİV GİNJİVOSTOMATİT T AFTÖZ ÜLSERASYON K 2 BE-YE-

19 19 KLİNİK YETKİNLİK GEBELİK DERMATOZLARI DERİNİN BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI VE KOLLAGENOZLAR GEBELİK DÖNEMİ FİZYOLOJİK DERİ DEĞİŞİKLİKLERİ T, K 1 BE-YE PEMFİGOİD GESTASYONİS K 2 BE-YE GEBELİK KOLESTAZI B 2 BE-YE ÖZGÜN SINAV İMPETİGO HERPETİFORMİS TT 2 BE-YE GEBELİĞİN POLİMORFİK ERÜPSİYONU (PUPPP) TT 2 BE-YE GEBELİK PRURİGOSU TT 2 BE-YE SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS KUTANÖZ LUPUS ERİTEMATOZUS T, K 2 BE-YE- K 2 BE-YE- DERMATOMİYOZİT K 2 BE-YE- MORFEA T SİSTEMİK SKLEROZİS VE İLGİLİ HASTALIKLAR SKLERÖDEM VE SKLERÖMİKSÖDEM TEKRARLAYAN POLİKONDRİT B 2 BE-YE- B 2 BE-YE- ROMATOİD ARTRİT B 2 BE-YE- DİĞER ROMATİZMAL HASTALIKLAR B 2 BE-YE- GUT B 2 BE-YE- SJÖGREN HASTALIĞI B 2 BE-YE- PERFORAN DERMATOZLAR T ANETODERMA VE ATROFODERMA T

20 20 KLİNİK YETKİNLİK LİKEN SKLEROZİS K 2 BE-YE- NÖTROFİLİK DERMATOZLAR SWEET SENDROMU 2 BE-YE- PYODERMA GANGRENOZUM 2 BE-YE- SUBKORNEAL PÜSTÜLER DERMATOZ 2 BE-YE- EOZİNOFİLİK DERMATOZLAR EOZİNOFİLİK SELLÜLİT HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM EOZİNOFİLİLİ ANJİOLENFOİD HİPERPLAZİ EOZİNOFİLİK PÜSTÜLER FOLLİKÜLİT OFUJİNİN PAPÜLOERİTRODERMASI KERATİNİZASYON BOZUKLUKLARINA BAĞLI DERİ HASTALIKLARI PEDİYATRİK DERMATOZLAR İKTİYOZLAR K 1 BE-YE PALMOPLANTAR KERATODERMALAR K 2 BE-YE DARIER HASTALIĞI K 2 BE-YE POROKERATOZLAR TT 2 BE-YE FOLİKÜLER KERATİNİZASYON BOZUKLUKLARI DİĞER KERATİNİZASYON BOZUKLUKLARI PEDİATRİK DERİ ÖZELLİKLERİ VE BAKIMI TT 2 BE-YE TT 2 BE-YE K 1 BE-YE

21 Düzey 21 KLİNİK YETKİNLİK MESLEKİ DERMATOZLAR DERİ ATROFİ VE HİPERTROFİLERİ PEDİATRİK SİSTEMİK VE TOPİKAL TEDAVİ ÖZELLİKLERİ YENİDOĞANIN GEÇİCİ DERMATOZLARI MESLEKİ KONTAKT DERMATİTLER MESLEKİ FİZİKSEL DERMATOZLAR MESLEKİ FOLİKÜLER DERMATOZLAR MESLEKİ DİĞER DERMATOZLAR HİPERTROFİK SİKATRİSLER /KELOİDLER TT 1 BE-YE K 2 BE-YE K 2 BE-YE- K 2 BE-YE K 2 BE-YE K 2 BE-YE K 2 BE-YE ATROFİK SİKATRİSLER K 2 BE-YE DİĞER DERMAL HİPERTROFİLER/ATROFİLER TT 2 BE ÖZGÜN SINAV, MiniKS GİRİŞİMSEL YETKİNLİKLER Uzman hekim aşağıda listelenmiş girişimsel yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici temel yetkinlikleri eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygular. GİRİŞİMSEL YETKİNLİK LOKAL ANESTEZİ LOKAL İNFİLTRASYON ANESTEZİSİ 4 1 -YE ALAN BLOK ANESTEZİSİ 3 2 -YE TÜMESAN ANESTEZİ 1 2 -YE SİNİR BLOĞU 2 2 -YE TANISAL GİRİŞİMLER DİREKT MİKROSKOPİK MUAYENE 4 1 -YE TZANCK YAYMA 4 1 -YE

22 22 GİRİŞİMSEL YETKİNLİK WOOD IŞIĞI MUAYENESİ 4 1 -YE PATERJİ TESTİ 4 1 -YE ZIMBA (PUNCH) BİYOPSİ 4 1 -YE TRAŞ (SHAVE) BİYOPSİ 4 1 -YE İNSİZYONEL BİYOPSİ 4 1 -YE EKSİZYONEL BİYOPSİ 4 1 -YE YÜZEYEL DERİ BİYOPSİSİ 4 1 -YE YAMA (PATCH) TESTİ 4 1 -YE FOTO-YAMA TESTİ 2 2 -YE DELME (PRİCK) TESTİ 4 2 -YE İNTRADERMAL TESTLER 4 1 -YE FOTOTERAPİDE MİNİMAL ERİTEM DOZU VE MİNİMAL FOTOTOKSİK DOZ BELİRLEME EL DERMOSKOPİSİ İLE MUAYENE BİLGİSAYARLI DERMOSKOPİ İLE MUAYENE 3 1 -YE 3 1 BE-- YE 3 2 BE-- YE TRİKOGRAM 3 2 -YE DERMATOLOJİK ULTRASONOGRAFİ 1 2 YE KONFOKAL MİKROSKOPİ 1 2 YE TEDAVİSEL GİRİŞİMLER ELEKTROKOTERİZASYON 4 1 -YE KİMYASAL KOTERİZASYON 4 1 -YE

23 23 GİRİŞİMSEL YETKİNLİK KRİYOTERAPİ 4 1 -YE DERİDEN KÜRETAJ 4 1 -YE İNTRALEZYONEL ENJEKSİYON DERİ LEZYONLARININ CERRAHİ EKSİZYONU DERİ DEFEKTLERİNİN FLEP İLE ONARIMI DERİ DEFEKTLERİNİN GREFT İLE ONARIMI MOHS MİKROGRAFİK CERRAHİSİ 4 1 -YE 3 1 -YE 2 2 -YE 2 2 -YE 1 2 YE TIRNAK CERRAHİSİ 3 2 -YE YARA BAKIMI VE YARA 4 1 -YE ÖRTÜSÜ UYGULAMALARI KİMYASAL SOYMA 4 2 -YE LAZER/IŞIK/ENERJİ BAZLI CİHAZ UYGULAMALARI BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU 3 2 -YE 4 1 -YE DOLGU ENJEKSİYONU 3 2 -YE FOTOTERAPİ VE FOTOKEMOTERAPİ 4 1 -YE FOTODİNAMİK TEDAVİ 1 2 YE FOTOFEREZ VE PLAZMAFEREZ 1 2 YE İYONTOFOREZ 4 2 -YE SKLEROTERAPİ 2 2 -YE YEREL TEDAVİ UYGULAMALARI PENETRASYON ARTIRICI UYGULAMALAR 4 1 -YE 4 2 -YE

24 24 GİRİŞİMSEL YETKİNLİK ESTETİK-KOZMETİK GİRİŞİMLER KOZMETİK AMAÇLI DERİ BAKIMI 4 1 BE-- YE KİMYASAL SOYMA 3 2 -YE DERMABRAZYON 2 2 -YE MİKROİĞNELEME UYGULAMALARI LAZER/IŞIK/ENERJİ BAZLI CİHAZ UYGULAMALARI BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU 2 2 -YE 3 2 -YE 3 2 -YE DOLGU ENJEKSİYONU 3 2 -YE DERİ GENÇLEŞTİRME 2 2 -YE AMAÇLI MİNİMAL İNVAZİV UYGULAMALAR DERİ GENÇLEŞTİRME 2 2 -YE AMAÇLI SÜTÜR İMPLANTASYONLARI TROMBOSİTTEN ZENGİN 3 2 -YE PLAZMA UYGULAMALARI İNTRADERMOTERAPİ 3 2 -YE SELLÜLİT TEDAVİLERİ 2 2 -YE LİPOLİZ 2 2 -YE SAÇ EKİMİ 2 2 -YE ELEKTROEPİLASYON 3 2 -YE 2. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ TUKMOS tarafından önerilen öğrenme ve öğretme yöntemleri üçe ayrılmaktadır: Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE), Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri () ve Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE).

25 Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE) Sunum Bir konu hakkında görsel işitsel araç kullanılarak yapılan anlatımlardır. Genel olarak nadir veya çok nadir görülen konular/durumlar hakkında veya sık görülen konu/durumların yeni gelişmeleri hakkında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde eğitici öğrencide eksik olduğunu bildiği bir konuda ve öğrencinin pasif olduğu bir durumda anlatımda bulunur. Sunum etkileşimli olabilir veya hiç etkileşim olmayabilir Seminer Sık görülmeyen bir konu hakkında deneyimli birinin konuyu kendi deneyimlerini de yansıtarak anlatması ve anlatılan konunun karşılıklı soru ve cevaplar ile geçmesidir. Sunumdan farkı konuyu dinleyenlerin de kendi deneyimleri doğrultusunda anlatıcı ile karşılıklı etkileşim içinde olmasıdır. Seminer karşılıklı diyalogların yoğun olduğu, deneyimlerin yargılanmadan paylaşıldığı ve farklı düzeylerde kişilerin aynı konu hakkında farklı düzeydeki sorular ile eksik yanlarını tamamlayabildikleri bir eğitim etkinliğidir Olgu tartışması Bir veya birkaç sık görülen olgunun konu edildiği bir küçük grup eğitim aktivitesidir. Bu eğitim aktivitesinin hedefi, farklı düzeydeki kişilerin bir olgunun çözümlenmesi sürecini tartışmalarını sağlayarak, tüm katılımcıların kendi eksik veya hatalı yanlarını fark etmelerini sağlamak ve eksiklerini tamamlamaktır. Bu olgularda bulunan hastalık veya durumlar ile ilgili bilgi eksikliklerinin küçük gruplarda tartışılması ile tamamlanması veya yanlış bilgilerin düzeltilmesi sağlanır. Ayrıca aynı durum ile ilgili çok sayıda olgunun çözümlenmesi yoluyla aynı bilginin farklı durumlarda nasıl kullanılacağı konusunda deneyim kazandırır. Olgunun/ların basamaklı olarak sunulması ve her basamak için fikir üretilmesi ile sürdürülür. Eğitici her basamakta doğru bilgiyi verir ve doğru kararı açıklar Makale tartışması Makalenin kanıt düzeyinin anlaşılması, bir uygulamanın kanıta dayandırılması ve bir konuda yeni bilgilere ulaşılması amacıyla gerçekleştirilen bir küçük grup etkinliğidir. Makalenin tüm bölümleri sırası ile okunur ve metodolojik açıdan doğruluğu ve klinik uygulamaya yansıması ile ilgili fikir üretilmesi ve gerektiğinde eleştirilmesi ile sürdürülür. Eğitici her basamakta doğru bilgiyi verir ve doğru kararı açıklar. Uzman adayına, benzer çalışmalar planlayabilmesi için problemleri bilimsel yöntemlerle analiz etme,

26 26 sorgulama, sonuçları tartışma ve bir yayın haline dönüştürme becerisi kazandırılır Dosya tartışması Sık görülmeyen olgular ya da sık görülen olguların daha nadir görülen farklı şekilleri hakkında bilgi edinilmesi, hatırlanması ve kullanılmasını amaçlayan bir eğitim yöntemidir. Eğitici, dosya üzerinden yazı, rapor, görüntü ve diğer dosya eklerini kullanarak, öğrencinin olgu hakkında her basamakta karar almasını sağlar ve aldığı kararlar hakkında geribildirim verir. Geribildirimler öğrencinin doğru kararlarını devam ettirmesi ve gelişmesi gereken kararlarının açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilerek geliştirmesi amacıyla yapılır Konsey Olgunun/ların farklı disiplinler ile birlikte değerlendirilmesi sürecidir. Olgunun sık görünürlüğünden çok karmaşık olması öğrencinin karmaşık durumlarda farklı disiplinlerin farklı bakış açılarını algılamasını sağlar Kurs Bir konu hakkında belli bir amaca ulaşmak için düzenlenmiş birden fazla oturumda gerçekleştirilen bir eğitim etkinliğidir. Amaç genellikle bir veya birkaç klinik veya girişimsel yetkinliğin edinilmesidir. Kurs süresince sunumlar, küçük grup çalışmaları, uygulama eğitimleri birbiri ile uyum içinde gerçekleştirilir Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri () Yatan hasta bakımı Vizit Nöbet Farklı öğrenciler için farklı öğrenme ortamı oluşturan etkili bir eğitim yöntemidir. Hasta takibini yapan ve yapmayan öğrenciler vizitten farklı şekilde faydalanırlar. Hastayı takip eden öğrenci hasta takibi yaparak ve yaptıkları için geribildirim alarak öğrenir, diğer öğrenciler bu deneyimi izleyerek öğrenirler. Vizit klinikte görülen olguların hasta yanından çıktıktan sonra da tartışılması ve olgunun gerçek ortamda gözlemlenmesiyle öğrenmeyi sağlar. Öğrencinin sorumluluğu yüksek bir ortamda derin ve kalıcı öğrenmesine etki eder. Olguyu yüksek

27 Girişim sorumluluk durumunda değerlendirmek öğrencinin var olan bilgisini ve becerisini kullanmasını ve eksik olanı öğrenmeye motive olmasını sağlar. Nöbet, gereken yetkinliklere sahip olunan olgularda özgüveni arttırırken, gereken yetkinliğin henüz edinilmemiş olduğu olgularda bilgi ve beceri kazanma motivasyonunu arttırır. Nöbetlerde sık kullanılması gereken yetkinliklerin 1 inci kıdem yetkinlikleri arasında sınıflandırılmış olmaları bu açıdan önemlidir. Tanı ve tedaviye yönelik tüm girişimler, eğitici tarafından gösterildikten sonra belli bir kılavuz eşliğinde basamak basamak gözlem altında uygulama yoluyla öğretilir. Her uygulama basamağı için öğrenciye geribildirim verilir. Öğrencinin doğru yaptıklarını doğru yapmaya devam etmesi, eksik ve gelişmesi gereken taraflarını düzeltebilmesi için öğrenciye zamanında, net ve yapıcı müdahalelerle teşvik edici ve destekleyici ya da uyarıcı ve yol gösterici geribildirimler verilmelidir. Her girişim için öğrenciye önceden belirlenmiş yetkinlik düzeyine ulaşacak sayıda tekrar yaptırılması sağlanır Ameliyat Ayaktan hasta bakımı İçinde çok sayıda karar ve girişim barındıran müdahale süreçleridir. Her karar ve girişimin ayrı ayrı gereken yetkinlik düzeylerine ulaşması amacıyla en az riskli/karmaşık olandan en riskli/karmaşık olana doğru olacak şekilde ameliyat sürecinin tüm basamakları yüksek gözlem altında öğretilir. Öğrencinin tüm basamaklarda gereken yetkinlik düzeyine ulaşması için yeterli sayıda tekrar yaptırılması sağlanır. Öğrenci gözlem altında olgu değerlendirmesi yapar ve tanı, tedavi seçeneklerine karar verir. Öğrencinin yüksek/orta sıklıkta görülen acil veya acil olmayan olguların farklı başvuru şekillerini ve farklı tedavi seçeneklerini öğrendiği etkili bir yöntemdir. Ayaktan hasta bakımında sık kullanılması gereken yetkinliklerin 1 inci kıdem yetkinlikleri arasında sınıflandırılmış olmaları bu açıdan önemlidir.

28 Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE) Yatan hasta takibi Yatarak takip edilen bir olgu hakkında yeterliğe erişmemiş bir öğrencinin gözetim ve denetim altında, yeterliğe ulaşmış bir öğrencinin gözlem altında yaptığı çalışmalar sırasında eksikliğini fark ettiği konularda öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. Bu eğitim kaynaklarının doğru ve güvenilir olmasından eğitici sorumludur Ayaktan hasta/materyal takibi Ayaktan başvuran acil veya acil olmayan bir olgu hakkında gereken yetkinlik düzeyine erişmemiş bir öğrencinin gözetim ve denetim gözlem altında, eğitici eşliğinde ve gereken yetkinlik düzeyine ulaşmış bir öğrencinin yüksek gözlem altında yaptığı çalışmalar sırasında eksikliğini fark ettiği konularda öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. Bu eğitim kaynaklarının doğru ve güvenilir olmasından eğitici sorumludur Akran öğrenmesi Öğrencinin bir olgunun çözümlenmesi veya bir girişimin uygulanması sırasında bir akranı ile tartışarak veya onu gözlemleyerek öğrenmesi sürecidir Literatür okuma Öğrencinin öğrenme gereksinimi olan konularda literatür okuması ve klinik uygulama ile ilişkilendirmesi sürecidir Araştırma Öğrencinin bir konuda tek başına veya bir ekip ile araştırma tasarlaması ve bu sırada öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir Öğretme Öğrencinin bir başkasına bir girişim veya bir klinik konuyu öğretirken bu konuda farklı bakış açılarını, daha önce düşünmediği soruları veya varlığını fark etmediği durumları fark ederek öğrenme gereksinimi belirlemesi ve bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. 3. EĞİTİM KAYNAKLARI

29 Eğitici Standartları Eğitici standartları mevzuatla belirlenmiştir. Aşağıdaki ifadeler ideal bir eğitim verebilmek amacıyla önerilen standartlardır. Üniversiteler: En az 1 i profesör olmak üzere, toplam 3 öğretim üyesi gereklidir. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri: Profesör veya doçent olmak üzere en az 2 eğitim görevlisi ve 1 başasistan gereklidir. Araştırma görevlisi: Yukarda belirtilen standartları sağlayan kurumlarda öğretim üyesi başına en fazla 2 araştırma görevlisi bulunmalıdır. Personel: Eğiticilerin dışında poliklinikte en az 1 i tıbbi sekreter, diğerleri hemşire ve/veya sağlık teknikeri olmak üzere en az 3 hekim dışı yardımcı sağlık personeli bulunmalıdır Mekan Standartları Mekânın depreme dayanıklı binalardan oluşması gerekir. Yataklı servis mutlaka bulunmalıdır. Eğitim açısından en az 6 hasta yatağı olmalıdır. Kütüphane, toplantı salonu, laboratuvar (mikrobiyoloji, alerji, vs.) ve girişimsel işlemler (küçük cerrahi, fototerapi gibi) için uygun mekânlar bulunmalıdır. Tablo 1. Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Mekan Standartları Mekan Standart 1. Eğitim Salonu/toplantı salonu/kütüphane 1 2. Poliklinik Odası Girişim odası 1 4. Yataklı Servis + 5. Yatak Sayısı En az 6 6. Dermatolojik banyo + 7. Fototerapi Ünitesi + 8. Laboratuvar 1 9. Nöbet odası dışında araştırma görevlisi odası Donanım Standartları Tıbbi Cihaz-Donanım: Dermoskop, fototerapi cihaz ve gereçleri, Wood lambası, fotoğraf makinesi, mikroskop, küçük cerrahi işlemler için gereçler (punch aletleri, kriyoterapi, elektrokoter, vs.), venereolojik muayene masası ve araç, gereçleri bulunmalıdır. Projeksiyon cihazı, bilgisayar, internet erişimi, dergi erişimi olmalıdır. Lazer cihazları, bilgisayarlı

30 30 dermoskop ve ağız muayene koltuğu ve ışığının bulunması eğitim açısından önemle tavsiye edilir. Tablo 2. Uzmanlık Eğitimi Verilen mekanın Donanım Standartları Araç-Gereç Standart 1. Cerrahi Set + 2. Wood Lambası + 3. Büyüteç + 4. El Dermoskopisi + 5. Kriyoterapi Cihazı + 6. Elektrokoter Cihazı + 7. Pansuman Seti + 8. Tansiyon Aleti + 4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Özgün Sınavlar Bu sınavlar her çıktı (yetkinlik, alt yetkinlik veya kazanımın sonucu) için özgün olan sınavlardır. Bu sınavlarda çıkan sorular tipik olarak özgün çıktıyı ölçer. Her çıktı mutlaka bir ölçme aracı (soru tipi) ile değerlendirilir. Özgün sınavlarda kullanılan soru tipleri şunlardır; Çoktan seçmeli Bir soru kökü dört ya da beş adet seçeneği ve tek bir doğru cevabı bulunan seçmeli sorudur Kısa cevaplı Bir ifadenin içinde bırakılan boşluğa öğrencinin anlamlı bir kelimeyi veya birkaç kelimeden oluşan önceden belirlenmiş bir ifadeyi yazması beklenen sorudur Açık uçlu (yapılandırılmış yazılı veya sözlü) Öğrencinin bir kavramı açıklaması, bir sorunu çözümlemesi beklenen ve öğrencinin açık anlatımını daha önceden belirlenmiş ifadelerle karşılaştırmak sureti ile değerlendirilen sorudur Çoklu seçmeli (CORE) Bir soru kökü çok sayıda seçeneği ve birden fazla doğru cevabı bulunan seçmeli sorudur Nesnel Yapılandırılmış Klinik Soru (OSCE)

31 31 Bir durumda öğrencinin göstereceği performansı gözlemlemeyi sağlayan, öğrencinin performansını değerlendirmek için önceden belirlenmiş gözlenebilir ölçütlerin kullanıldığı ve simüle edilmiş bir ortamda uygulanan sorudur İşbaşı Sınavları Bu sınavlar tek bir çıktıya odaklanmayan, çıktıları bir bütün halinde değerlendiren, yetkinlik ve alt yetkinliklerin gerçek ortamda gözlemlenmesi ile uygulanan ve esas olarak geribildirim vermeyi amaçlayan sınavlardır. Bu sınavların zamanı ve süresi yoktur. Gözlem yapıldıktan hemen sonra not alınan ve öğrenciye geribildirim olarak ifade edilen formlar kullanılır Temel Yetkinliklerin değerlendirilmesinde kullanılan sınavlar Çok Merkezli Değerlendirme (360 Derece) Eğitim ortamında bulunan herkesin (eğitici, akran, hasta ve diğer tüm personel) değerlendirme yapabileceği Temel yetkinlik konularına ait ölçütleri içeren geribildirimdir Akran Değerlendirmesi (AD) Daha çok akranın gözlemleyebileceği ve değerlendirebileceği Temel yetkinlik konularına ait ölçütleri içeren geribildirimdir Eğitici Değerlendirmesi (ED) Daha çok eğiticinin gözlemleyebileceği ve değerlendirebileceği Temel yetkinlik konularına ait ölçütleri içeren geribildirimdir Klinik Yetkinliklerin değerlendirilmesinde kullanılan sınavlar Mini Klinik Sınav (MiniKS) Eğiticinin öğrencinin gerçek hayatta yaptığı bir klinik uygulamayı izlemesi ve değerlendirmesinden sonra verdiği geribildirimdir Dosya Başı Değerlendirme (DBD) Eğiticinin öğrencinin dosya bilgilerine dayanarak yapmayı planladığı bir klinik uygulamayı izlemesi ve değerlendirmesinden sonra verdiği geribildirimdir Girişimsel Yetkinliklerin değerlendirilmesinde kullanılan sınavlar Girişimsel Uygulamanın Gözlenmesi (GUG) Eğiticinin öğrencinin gerçek hayatta yaptığı bir girişimsel uygulamayı izlemesi ve kılavuza göre değerlendirmesinden sonra verdiği geribildirimdir Karne 6.2. Değerlendirme Ölçütleri

32 32 5. EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASI 6. EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME 6.1. Program Değerlendirme 6.2. Eğitimin Standardizasyonu 7. UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDATI TANITIMI Genişletilmiş Müfredat, bir eğitim kurumunun uzmanlık dalında TUKMOS çekirdek müfredatına ek olarak kendi eğitiminde kazandırdığı yetkinlikleri ve diğer müfredat bileşenlerini içeren müfredattır. Genişletilmiş Müfredat bir uzmanlık öğrencisinin o eğitim kurumunu tercih etmesini sağlayan, eğitim kurumunu benzeri diğer kurumlardan farklı kılan ve öne çıkaran özellikleri içermelidir. Bu özellikler eğitimin amaç ve hedefleri, öğrenme ve öğretme yöntemleri, ölçme ve değerlendirme süreçleri, eğitim kaynakları ve program değerlendirme yöntemlerine ait olabilir. Bu nedenle bir kurum kendi genişletilmiş müfredatını hazırlarken TUKMOS çekirdek müfredatını inceleyerek aşağıdaki kılavuz eşliğinde gerekli düzenlemeleri yapmalıdır; 1. Müfredatın amaç ve hedeflerinin önüne kurumsal misyon, vizyon, değerler ve varsa hedeflerin yazılması, 2. Müfredatta belirlenen yetkinliklere ek olarak kurumda kazandırılan yetkinliklerin klinik ve girişimsel yetkinliklere eklenmesi, 3. Kurumda var olan ve farklılık gösteren öğrenme ve öğretme yöntemlerinin yazılması, 4. Kurumda var olan ve farklılık gösteren ölçme araçlarının tanıtılması ve kullanım şekillerinin açıklanması, 5. Kurumda var olan program değerlendirme modelinin açıklanması, 6. Kurumda var olan sürekli gelişim modelinin açıklanması, 7. Yukarıda ifade edilen hususların aday öğrencilere tanıtımında gösterilen farklılıkların eklenmesi.

33 33 Uzmanlık eğitimi veren her program, mevzuatta belirtilmiş ve TUKMOS tarafından geliştirilmiş olan Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi (TS) nin bir parçası olan Genişletilmiş Müfredat Formu nu kullanarak kendine özgü müfredatı oluşturmalıdır.

34 34 8. KAYNAKÇA TUKMOS, TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ, Çekirdek Müfredat Hazırlama Kılavuzu, v.1.0, 2012

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR EKİ Toplantı Tarihi : 09 10 / 06 / 2015 Toplantı No : 65 Karar No : 592 Sayfa 1 / 30 TUKMOS

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR EKİ Toplantı Tarihi : 09 10 / 06 / 2015 Toplantı No : 65 Karar No : 592 Sayfa 1 / 30 TUKMOS Karar No : 592 Sayfa 1 / 30 TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART ELİRLEME SİSTEMİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 09.06.2015 Karar No : 592 Sayfa

Detaylı

TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE

TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ HAZIRLAYAN TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİK KURULU (EMEK) 2 Adı-

Detaylı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. TIBBİ GENETİK Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. TIBBİ GENETİK Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART ELİRLEME SİSTEMİ TIİ GENETİK Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 06.02.2014 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. MÜFREDAT TANITIMI 4 3. TEMEL YETKİNLİKLER

Detaylı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı UKMOS IPA UZMANLIK KURULU MÜFREDA OLUŞURMA VE SANDAR BELİRLEME SİSEMİ RESORAİF DİŞ EDAVİSİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 08.04.2014 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. MÜFREDA ANIIMI 3 3. EMEL YEKİNLİKLER

Detaylı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. GELİŞİMSEL PEDİATRİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. GELİŞİMSEL PEDİATRİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ GELİŞİMSEL PEDİATRİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 08.04.2014 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. MÜFREDAT TANITIMI 3 3. TEMEL

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KOD YÖN.YD.051 YAY. TRH. 02.01.2015 REV. TRH. REV. NO. Sayfa 1 / 16 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi KALP VE DAMAR

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI ĠÇĠNDEKĠLER TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ... 3 TIBBĠ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI... 4 TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI Sürüm.3 Kasım 2014 0 TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 KISALTMALAR 4 A. AMAÇ 5 2. EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 1 2 Sürekli eğitim gereksinimini yaşamlarının vazgeçilmezi sayan tüm asistanlara ve onları eğitenlere Türk Cerrahi Yeterlik Yürütme Kurulu 3 ÖNSÖZ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

GEBELĐKTE GÖRÜLE FĐZYOLOJĐK DERĐ BULGULARI I VE GEBELĐĞE ÖZGÜ DERMATOZLARI SIKLIĞI

GEBELĐKTE GÖRÜLE FĐZYOLOJĐK DERĐ BULGULARI I VE GEBELĐĞE ÖZGÜ DERMATOZLARI SIKLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ DERĐ VE ZÜHREVĐ HASTALIKLAR KLĐNĐĞĐ GEBELĐKTE GÖRÜLE FĐZYOLOJĐK DERĐ BULGULARI I VE GEBELĐĞE ÖZGÜ DERMATOZLARI SIKLIĞI Dr. Sezen Takmaz (UZMANLIK

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Asuman CÖMERT ERKILINÇ, Özlem AKIN Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul Tıp pratiğinin hemen her dalında deri lezyonlarıyla

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/49

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/49 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN EL KİTABI

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN EL KİTABI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN EL KİTABI ARALIK 2013, TRABZON Doç. Dr. Turan Set 0 İÇİNDEKİLER ÖZET... 3 HOŞGELDİNİZ!...

Detaylı

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren 1 TAHYK Yürütme Kurulu Başkan Prof. Dr. H. NezihDağdeviren Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ungan Üyeler Prof. Dr. ZekeriyaAktürk Doç. Dr. AyferGemalmaz Doç. Dr. E. MelihŞahin Doç. Dr. KurtuluşÖngel Doç. Dr.

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

SAÇLI DERİDE PSORİASİS VE SEBOREİK DERMATİT AYRIMINDA DERMOSKOPİNİN KULLANIMI

SAÇLI DERİDE PSORİASİS VE SEBOREİK DERMATİT AYRIMINDA DERMOSKOPİNİN KULLANIMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Süleyman PİŞKİN SAÇLI DERİDE PSORİASİS VE SEBOREİK DERMATİT AYRIMINDA DERMOSKOPİNİN KULLANIMI (Uzmanlık

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

Kulak Burun Boğaz Sistemi 10. Zihinsel Ruhsal, Davranışsal Bozukluklar 25. Deri 29. Hemotolojik Hastalıklar 37. Kardiyovasküler Sistem 41

Kulak Burun Boğaz Sistemi 10. Zihinsel Ruhsal, Davranışsal Bozukluklar 25. Deri 29. Hemotolojik Hastalıklar 37. Kardiyovasküler Sistem 41 SİSTEMLER SAYFALAR Kulak Burun Boğaz Sistemi 10 Zihinsel Ruhsal, Davranışsal Bozukluklar 25 Deri 29 Hemotolojik Hastalıklar 37 Kardiyovasküler Sistem 41 Görme Sistemi 48 Sindirim Sistemi 81 Kadın Hastalıkları

Detaylı

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU i Bu Kılavuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde(aütf) Dönem VI öğrencilerinin kullanımına yönelik,

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 7 / YAZ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 7 / YAZ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 7 / YAZ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. 1 TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ İÇİNDEKİLER Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi

Detaylı

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu YIL: 2013 SAYI:1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 2 Prof. Dr. İskender SAYEK ULUSAL YETERLİK KURULU

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

OTOİMMÜN HASTALIKLAR

OTOİMMÜN HASTALIKLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi OTOİMMÜN HASTALIKLAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Adem Köse Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Taha ÜNAL İZMİR-2007 İÇİNDEKİLER: Giriş...1 Eritema

Detaylı