e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29"

Transkript

1 e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA.1/29

2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Uygulaması Teknik Denetim Kılavuz ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Şubat 2015 (I).2/29

3 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama Kılavuzun ilk yayım tarihidir Defter Dosyasının Hazırlanması Büyük defter ve Yevmiye defterin tanımlama satırları değiştirilmiştir. (syf.9) Defter Dosyasının Bölünmesi Defter Dosyasının Bölünmesi Kısmı Eklendi. (syf.11) Berat Dosyasının Oluşturulması Berat Dosyası Oluşturulması Kısmının İkinci Paragrafın sonuna bir cümle eklenmiştir.(syf.13) Berat Dosyasının Hazırlanması Berat xlst tanımlaması değiştirilmiştir. (syf.14) Paket isimlendirme Standardı Uygulamaya Giriş Uygulamaya Giriş Paket Yükleme Defter Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Berat Dosyasının Paketlenmesi Paket İsimlendirme Standardı Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Defter Dosyasının Hazırlanması Berat Dosyasının imzalanması veya Mühürlenmesi Paket İsimlendirme Standardı Berat Dosyasının Paketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Paket İsimlendirme Standardı değiştirilmiştir. (syf.17, 18) Uygulamaya Giriş kısmında e-defter uygulaması sayfasına link verilmiştir. (syf.19) Uygulamaya Giriş Kısmına yeni ekran görüntüleri eklenmiştir. (syf.20) Paket Yükleme kısmına birden fazla paketi çoklu olarak seçilme imkânı verilmiştir. (syf.22) Yazılımın, defter oluştururken hangi kısıtları getirmesi gerektiğine dair bilgiler eklenmiştir. (syf.13) e-defter berat paketini şubeli ve şubesiz formatlarda yükleme imkanı verilmiştir. (syf.19) Paket isimlendirme standardı şube bilgisinin eklenebilmesi özelliği ile güncellenmiştir. (syf.19) Paket isimlendirmesi işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar eklenmiştir. (syf.20) Hiç kayıt olmayan zaman aralığı için de defter ve defter beratının oluşturulması hususu eklenmiştir. (syf.20) xslt tanımlama satırları güncellenmiştir. (syf.8) Zaman damgasının herhangi bir imza kuruluşundan alınabilmesi hususu eklenmiştir. (syf.17) Parça numaralarının 6 hane olarak tutulmasıyla paket isimlendirmesinin yeniden yapılandırılması eklenmiştir. (syf.19) Parça numaralarının 6 hane olarak tutulmasıyla paket isimlendirmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar güncellenmiştir. (syf.20).3/29

4 İçindekiler Giriş Genel Açıklamalar ve İşleyiş e-defterin Oluşturulması Defter Dosyasının Hazırlanması Defter Dosyasının Mühürlenmesi veya İmzalanması Defter Dosyasının Bölünmesi Defterler Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Berat Dosyasının Oluşturulması Berat Dosyasının Hazırlanması Berat Dosyasının İmzalanması veya Mühürlenmesi Berat Dosyasının Paketlenmesi Paket İsimlendirme Standardı Berat Dosyasının Paketlemesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Berat Paketinin e-defter Uygulamasına Yüklenmesi Uygulamaya Giriş Paket Yükleme e-defter Beratına Erişim /29

5 Şekil 1 Defter XSD Şema Gösterimi... 8 Şekil 2 Berat XSD Şema Gösterimi Şekil 3-a e-defter Berat ZIP Paketi Şubesiz Şekil 3-b e-defter Berat ZIP Paketi Şubeli 18 Şekil 4 e-defter Uygulaması Giriş Sayfası Şekil 5 Akıllı Kart Türü ve Şifresinin Girilmesi Şekil 6 Sertifika Seçme İşlemi Şekil 7 Sisteme Giriş İçin İmzalama İşlemi Şekil 8 e-defter Uygulaması Ana Sayfası Şekil 9 Paket Yükleme Sayfası Şekil 10 Paket Yükleme Sayfası (Çoklu Seçim) Şekil 11 Paketin Sisteme Kaydedilmesi Şekil 12 Paket Listesi Sayfası Şekil 13 e-defter Beratına Erişim.27.5/29

6 Giriş Bu kılavuz, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.3 Elektronik Defter Oluşturma başlıklı bölümünde öngörülen işlemlerin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, elektronik defter (e-defter) dosyalarının oluşturulması ve mali mühürle mühürlenmesiya da güvenli elektronik imzayla imzalanması, e- Defter beratlarının hazırlanması ve e-defter Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığından e-defter beratının alınması ile ilgili işlemler ve teknik kurallar bu kılavuzun konusunu oluşturmaktadır. Kılavuzda öncelikle e-defter oluşturulması ile ilgili genel açıklamalar ve e-defter oluşturma aşamaları anlatılmış, izleyen bölümlerdebunlarla ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir. Kılavuzda yer alan açıklamaların anlaşılabilmesi için XML (extensiblemarkup Language - Genişletilebilir İşaretleme Dili) ve ilgili diğer kavramlar hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Defter ve berat şema yapısında yer alan elemanlar İngilizce olarak adlandırılmıştır. Ancak XML şemalarında elemanların İngilizce adları ile yer alması, söz konusu dosyaların İngilizce olarak oluşturulacağı anlamına gelmemektedir..6/29

7 1 Genel Açıklamalar ve İşleyiş Genel Tebliğ düzenlemesi gereğince internet sitesinden duyurulan defter format ve standartları, söz konusu defterlerin kayıtlarının içeriği ve standartlarının açıklanmasına yöneliktir. Bu kılavuzun yayın tarihi itibariyle, yevmiye defteri ve büyük defter, ilgili e-defter XBRL GL Kılavuzlarına göre oluşturulacaktır. Ancak Genel Tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların e-defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühürle mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve e-defter Uygulaması aracılığıyla beratının alınması gerekmektedir. Belirtilen hususlarla ilgili yapılması gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır. a. e-defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır. b. Hazırlanan dosya defter şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir. c. Oluşturulan defter dosyası mühürlenir ya da imzalanır (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması ve birlikte saklanması zorunludur). d. Mühürlenen ya da imzalanan defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulur. e. Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır. f. Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir. g. Hazırlanan paket adresinde bulunan e-defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir. h. Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte muhafaza edilecektir.).7/29

8 1.1 e-defterin Oluşturulması e-defter oluşturma sürecinde öncelikle ilgili defter kılavuzlarındaki açıklamalara göre e-defter dosyası hazırlanacaktır. Hazırlanan dosya defter şeması içerisindeki xbrli:xbrl elemanına yerleştirilecektir. (Bknz: Şekil 1 Defter XSD Şema Gösterimi) e-defter dosyasının aşağıda gösterilen şema yapısında mühürleme ya da imzalama süreçleri sonunda defter dosyası oluşturulacaktır. Şekil 1 Defter XSD Şema Gösterimi Gerekli şema tanımlarına ve defter örneklerine sitesinden erişilebilir Defter Dosyasının Hazırlanması Defter XML dosyası hazırlanırken aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir. Defter XML dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. XML dosyası <?XMLversion="1.0" encoding="utf-8"?> ile başlamalıdır. Dosyanın XSLT tanımlaması yapılmış olmalıdır. Defterlerin örnek XSLT dosyaları sitesinden indirilebilir. XSLT tanımlamaları mutlaka ilgili defter için öngörüldüğü biçimde yapılmalı ve XSLT dosya adları değiştirilmemelidir. Tanımlama satırları aşağıda gösterilmiştir..8/29

9 o Yevmiye defteri <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="yevmiye.xslt"?>, o Büyük defter <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="kebir.xslt"?> Dil kodlaması ve XSLT tanımından sonra XML dosyası, <edefter:defter> tagı ile başlamalıdır. edefter:defter tagı aşağıdaki namespace tanımlarını içermelidir. <edefter:defter xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xsi:schemalocation="http://www.edefter.gov.tr../xsd/edefter.xsd"> xbrli:xbrl elemanı e-defter kılavuzlarında öngörülen format ve standartlara uygun biçimde hazırlanmalı ve ilgili dosyaya bu elemanda yer verilmelidir. Elektronik defter kayıtları aşağıdaki elemana taşınacaktır. (Örnekte yevmiye defterinin başlangıç ve bitiş etiketleri gösterilmiştir.)... <xbrli:xbrlxmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:glbus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/ " xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:glcor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/ " xmlns:glplt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/ " xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xsi:schemalocation="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/ /xsd/ /plt/case-c-b/gl-plt xsd"> </xbrli:xbrl> Hazırlanan defterler mutlaka yayınlanan şema, şematron kurallarından ve mali mühür ya da imza kontrolünden geçebilmelidir. Dolayısıyla hazırlanan.9/29

10 defterlerin yazılım tarafından mutlaka şema, şematron ve mali mühür ya da imza kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir Defter Dosyasının Mühürlenmesi veya İmzalanması defter XML dosyasının en son veri grubu ds:signature'dır. Bu eleman defter XML dosyasının imza veya mühür bilgilerini içermektedir. e-defter kayıtlarını barındıran defter dosyasının kurumlar tarafından kendilerine ait mali mühür ile mühürlenmesi, gerçek kişiler için mali mühür ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması zorunludur. Mühürleme ve imzalama işleminde asgari olarak XAdES-BES yöntemi kullanılacaktır. İstenilmesi durumunda XAdES-T, XAdES-A gibi daha çok bilgi içeren yöntemler kullanabilirler. XAdES imzalama enveloped yöntemi ile olmalıdır... <ds:signatureid="signature_1"><ds:signedinfoid="signedinfo_1"><ds:canonicalizationmethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n #WithComments"/><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha256"/><ds:Reference URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#envelopedsignature"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>dLP+cXqpep905O brl0grtetggigllci5+sayskws60y=</ds:digestvalue></ds:reference><ds:reference Id="SignedProperties-Reference_1" Type="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#SignedProperties" URI="#SignedProperties_1"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>hw+zJNNOSCBQFl Okg4xrilKaNH4SBPOjsab/mYxPG30=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:Sign aturevalue Id="id1">abcd.==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Mo dulus> abc==</ds:modulus><ds:exponent>aqab</ds:exponent></ds:rsakeyvalue></ds:keyvalue><ds: X509Data><ds:X509SubjectName>CN=Gelir İdaresi Başkanlığı, =#130a </ds:X509SubjectName><ds:X509Certificate>b cde ==</ds:x509certificate></ds:x509data></ds:keyinfo><ds:object><xades:qualifyingpropert ies Target="Signature_1"><xades:SignedProperties Id="SignedProperties_1"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime> T03:12:54+02:00</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDige st><ds:digestmethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>+VSjpP9XlNGk6EM 7WYWzHXQ2xrzUZLas1QR+IS7Rc=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds :X509IssuerName>CN=Mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 1,.10/29

11 C=TR</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>1111</ds:X509SerialNumber></xades:Issuer Serial></xades:Cert></xades:SigningCertificate><xades:SignerRole><xades:ClaimedRoles><xades :ClaimedRole> </xades:claimedrole></xades:claimedroles></xades:signerrole></xades:signe dsignatureproperties></xades:signedproperties></xades:qualifyingproperties></ds:object></ds :Signature> Defter Dosyasının Bölünmesi Oluşturulacak defterlerin (Y ve K dosyalarının) boyutunun 200 MB i geçmesi halinde bölünmesi gerekmektedir. Bölünme sonucu oluşan her parça Defter Dosyasının Hazırlanması ve Defter Dosyasının Mühürlenmesi veya İmzalanması adımlarına uygun olarak oluşturulmalıdır. Parçalama işlemi yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir; XBRL elemanı olan gl-cor:documentinfo veri grubunda bulunan glcor:periodcoveredstart elemanına e-defter belgesindeki ilk yevmiye kaydının tarihi yazılmalıdır. XBRL elemanı olan gl-cor:documentinfo veri grubunda bulunan glcor:periodcoveredend elemanına e-defter belgesindeki son yevmiye kaydının tarihi yazılmalıdır. Aşağıda örnek olarak 2012 yılı Ocak dönemine ait 3 parçaya ayrılmış bir defter için yazılması gereken alanlar gösterilmiştir. Parça No İlk Yevmiye Tarihi Son Yevmiye Tarihi periodcoveredstart periodcoveredend /29

12 Aşağıda örnek olarak 2012 yılı Şubat dönemine ait 5 parçaya ayrılmış bir defter için yazılması gereken alanlar gösterilmiştir. Parça No İlk Yevmiye Tarihi Son Yevmiye Tarihi periodcoveredstart periodcoveredend Yukarıdaki örnekte bazı durumlara dikkat edilmelidir. Defter belgesinde bulunan ilk yevmiye tarihi Şubat ayının 2 si olduğu halde periodcoveredstart elemanına Şubat ayının 1 i yazılmıştır. İlk parçaya ait periodcoveredstart elemanına her zaman ilgili ayın ilk günü yazılmalıdır numaralı parçada ilk yevmiye tarihi Şubat ayının 17 si olduğu halde periodcoveredstart elemanına Şubat ayının 16 sı yazılmıştır. Parçalar arasında gün boşluğu (bazı günler için yevmiye kaydı olmayabilir) olsa bile dokümanın kapsadığı günleri ifade eden periodcoveredstart ve periodcoveredendelemanları arasında gün boşluğu olmamalıdır. Sonuç olarak bir döneme ait bir parçanın periodcoveredstart elemanı ile bir önceki parçasına ait periodcoveredend elemanı arasında gün boşluğu olmamalıdır numaralı parça için defter belgesinde bulunan son yevmiye tarihi Şubat ayının 28 i olduğu halde periodcoveredend elemanına Şubat ayının 29 u yazılmıştır. Son parçaya ait periodcoveredend elemanına her zaman ilgili ayın son günü yazılmalıdır..12/29

13 1.1.4 Defterler Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Defterler yüklenirken, yazılım ay atlanmasına izin vermemelidir. Örneğin, Temmuz ayının defteri GİB e yüklenmemişse ya da GİB den onaylı beratları alınıp ay kapatılmamışsa mükellef bir sonraki ayın yani Ağustos un defterini oluşturamamalıdır. Yazılım buna izin vermemeli, uyarı mesajı vermelidir. Yazılım 200 MB kısıtını dikkate alarak otomatik olarak parçalı defter oluşturduğu gibi isteğe bağlı olarak da parçalı defter oluşturmaya izin vermelidir. İsteğe bağlı parçalı defter oluşturma hususu kıst dönemlerinde gerekli olacaktır. Örneğin içerisinde bulunulan tarih 16 Mart ise, Şubat ayının da GİB onaylı beratlarının indirildiği (ayın kapatıldığı) varsayılırsa, denetim elemanınca ayın 16 sında (ayın ortasında bir tarihte) Mart ayının defterinin oluşturulması istenebilir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir: İlk 16 günlük defter 200 MB ı geçiyorsa bölünmüş olmalıdır. İlk 16 günlük defter 200 MB ı geçmiyorsa da parça numarası 0000 olmamalıdır; çünkü 16 günlük defter ayın bir kısmını kapsamaktadır. Ayın kalan günleri için de ileride defter oluşturulacaktır. Mart ayına ait oluşmuş olan/oluşturulacak defterlerde periodcoveredstart ve periodcoveredend alanlarına yazılacak tarihler bir önceki bölümde anlatılan kurallara uygun olmalıdır. 16 Mart ta oluşturulan defterin periodcoveredend alanına; 16 Mart yazılmalıdır, ay bitmeden bu alana ayın son gününü (31 Mart) yazmak yanlış defter oluşturulmasına neden olur. Ayın geri kalan günlerinde örneğin tatil ya da hiç yevmiye kaydı yoksa da e-defter yazılımı defter oluşturmaya izin vermelidir, içeriği boş da olsa bu tarih aralığının beratı GIB e yüklenmeli, GIB den onaylı beratları alınmalıdır. Bu husus tüm ay için de geçerli olabilir: örneğin tüm Mart ayında hiç kayıt gelmemiş olsa da yine de boş defter oluşturulmalı, beratı alınmalı ve GIB e yüklenmelidir..13/29

14 GİB e yüklenmiş, GİB den onaylı beratları alınmış bir tarih aralığı için bir daha defter oluşturulamaz, aynı şekilde ileri bir tarihi de kapsayacak şekilde defter oluşturulamaz. Örneğin, 16 Mart ta Mart ayının defterlerini oluştururken oluşturulan defterin periodcoveredend alanına 31 Mart yazılamaz; çünkü böyle yapılırsa ay kapatılmış olur ve ayın 16 sından sonra gelen yevmiye kayıtları yazılamamış olur. Dolayısıyla yazılım buna izin vermemelidir. Ayın geri kalan günleri için de defter oluşturmanın unutulmaması için yazılımın mükellefe bir uyarı mesajı vermesi faydalı olacaktır. 1.2 Berat Dosyasının Oluşturulması e-defter Beratı, oluşturulan ve mali mühür ya da güvenli elektronik imza ile değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu garanti altına alınan defter XML dosyasının üçüncü kişiler nezdinde geçerlilik kazanabilmesi bakımından deftere ait belli bilgiler ile defterin imza ve mühür değerinin Gelir İdaresi Başkanlığına mühürlenmek üzere aktarılması amacıyla hazırlanan XML dosyasıdır. Bu dosya Gelir İdaresi Başkanlığınının mali mührü ile imzalandıktan sonra ait olduğu defter için e- Defter Beratı niteliği kazanacaktır. Bu çerçevede aşağıda yapılan açıklamalar onaylanmamış e-defter Beratı dosyasının hazırlanmasına ilişkindir. Kılavuzun 1.1 e-defterin Oluşturulması başlıklı bölümünde yer alan açıklamalara göre defter dosyası hazırlandıktan sonra berat XML dosyası oluşturulacaktır. Dosya büyüklüğünden dolayı ya da isteğe bağlı olarak bölünen defterlerde her bir parça için ayrı berat oluşturulmalıdır. Berat dosyasının XSD gösterimi aşağıdaki gibidir..14/29

15 Şekil 2 Berat XSD ŞemaGösterimi Berat Dosyasının Hazırlanması Berat XML dosyası hazırlanırken aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir. Berat XML dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. XML dosyası: <?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?> ile başlamalıdır. Dosyanın XSLT tanımlaması yapılmış olmalıdır. Berat örnek XSLT dosyası sitesinden indirilebilir. XSLT tanımlaması aşağıdaki gibi yapılmalı ve XSLT dosya adları değiştirilmemelidir: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="berat.xslt"?> Dil kodlaması ve XSLT tanımından sonra berat XML dosyası <edefter:berat>tagı ile başlamalıdır. edefter:berat tagı aşağıdaki tanımlama bilgilerini içermelidir. <edefter:beratxmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance".15/29

16 xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xsi:schemalocation="http://www.edefter.gov.tr../xsd/edefter.xsd"> xbrli:xbrl elemanı elektronik deftere ait tanımlama bilgilerinin berat XML dosyasına taşınacağı alandır. Tanımlama bilgileri, yevmiye defteri ve büyük defter XML dosyasında yer alan DocumentInfo ve EntityInformation veri grubu altında yer alan bilgilerdir. Bu bilgiler defter XML dosyasında yer verildiği biçimde taşınacaktır. Defter kayıtlarının bulunduğu entryheader veri grubunda yer alan bilgiler ise berat XML dosyasına taşınmayacaktır. xbrl etiketinin bitiminden sonra berat belgesine konu olan defterin (yevmiye defteri, büyük defter) mali mühür ya da imza değeri ds:signaturevalue elemanının içine yazılacaktır. Defter ibraz edilirken beratı ile birlikte ibraz edileceğinden bu değerin mutlaka defter dosyasındaki değerle aynı olması zorunludur. Aşağıdaki örnekte berat XML inin ana elemanlarının sıralanışı gösterilmiştir:.. <edefter:beratxmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://www.edefter.gov.tr../xsd/edefter.xsd"> <xbrli:xbrlxmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:glbus="http://www.xbrl.org/int/gl/bus/ " xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:glcor="http://www.xbrl.org/int/gl/cor/ " xmlns:glplt="http://www.xbrl.org/int/gl/plt/ " xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"> <gl-cor:accountingentries> <gl-cor:documentinfo>.</gl-cor:documentinfo> <gl-cor:entityinformation>.</gl-cor:entityinformation> </gl-cor:accountingentries> </xbrli:xbrl>. <ds:signaturevalue>.==</ds:signaturevalue>. </edefter:berat>.16/29

17 Hazırlanan beratlar mutlaka yayınlanan şema/şematron kurallarından, mali mühür veya imza kontrolünden geçebilmelidir. Bunun için hazırlanan berat XML dosyaları mutlaka şema/şematron ve imza kontrolünden geçirilmelidir Berat Dosyasının İmzalanması veya Mühürlenmesi Berat belgesini en son etiket grubu ds:signature'dır. ds:signature berat belgesinin XAdES imzasını belirtir. Elektronik defter uygulaması kapsamında defter beratlarının imzalanması zorunludur. e-defter Uygulamasına yüklenecek olan beratın imzalanmasında asgari XAdES-BES kullanılacaktır. İsteyen kullanıcılar XAdES-T, XAdES-A gibi daha çok bilgi içeren imzalama yöntemlerini kullanabilirler. XAdES imzalama enveloped yöntemi ile olmalıdır. Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, güvenli elektronik imza ya da mali mühür (gerçek kişiler için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) ile herhangi bir imza kuruluşundan alınan zaman damgası kullanılarak (XAdES-T) imzalanacak veya mühürlenecektir. Beratların, Başkanlığa sunumunu engelleyen kesinti veya arıza durumunun ortadan kalkmasını takiben ilgili beratların tekrar Başkanlık onayına sunulması işlemi gerçekleştirilecektir. <ds:signatureid="signature_1"><ds:signedinfoid="signedinfo_1"><ds:canonicalizationmeth od Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n #WithComments"/><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha256"/><ds:Reference URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#envelopedsignature"/></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>fb+KBIvBBiJOt lavi2ygif4bswmsblqwpv3bi6k/aza=</ds:digestvalue></ds:reference><ds:reference Id="SignedProperties-Reference_1" Type="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#SignedProperties" URI="#SignedProperties_1"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>sgMsMGAOo4.17/29

18 F4pJKh4jX4CtrxDh8mp/WWEqhvhlgCQUc=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInf o><ds:signaturevalue Id="id1">abc..==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Mo dulus>mb..==</ds:modulus><ds:exponent>aqab</ds:exponent></ds:rsakeyvalue></ds:ke yvalue><ds:x509data><ds:x509subjectname>cn=gelir İdaresi Başkanlığı, =#130a </ds:X509SubjectName><ds:X509Certifica te>bbb..==</ds:x509certificate></ds:x509data></ds:keyinfo><ds:object><xades:qualifying Properties Target="Signature_1"><xades:SignedProperties Id="SignedProperties_1"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime> T03:22:32+02:00</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:Cert Digest><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>+VSgWjpP9Xl NGk6EM7WYWzHXQ2xrzUZLas1QR+IS7Rc=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:Iss uerserial><ds:x509issuername>cn=mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 1, C=TR</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber> </ds:X509SerialNumber> </xades:issuerserial></xades:cert></xades:signingcertificate><xades:signerrole><xades:cl aimedroles><xades:claimedrole>tedariki</xades:claimedrole></xades:claimedroles></ xades:signerrole></xades:signedsignatureproperties></xades:signedproperties></xades:q ualifyingproperties></ds:object></ds:signature> </edefter:berat> Berat Dosyasının Paketlenmesi e-defter uygulamasında Başkanlığa gönderilecek dosyalara paket denilmektedir. Paket belirli isimlendirme standardı olan ZIP formatında bir belgedir. Şekil 3-a e-defter Berat ZIP Paketi Şubesiz.18/29

19 Şekil 3-b e-defter Berat ZIP Paketi Şubeli Elde edilen zip formatı ile sıkıştırılmış berat paketleri e-defter uygulaması kullanılarak GIB sistemine yüklenecektir. ZİP içerisinde paket adı ile aynı adı taşıyan berat XML dosyası bulunmalıdır Paket İsimlendirme Standardı Gönderilecek paketlerde aşağıdaki açıklanan isimlendirme şekillerinden birisi kullanılacaktır. Berat dosyası ile ilgili defterin isimlendirme dokusu da aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve e-defter aynı dosya ismiyle saklanmalıdır YB zip YB zip paketleri örnek birer isimlendirme yapılarına sahiptir. Bu alanlar sırası ile; : Defterin ait olduğu tüzel kişiler için vergi kimlik numarası (TCKN) (VKN), gerçek kişiler için vatandaşlık numarası : e-defter in dönemi Y, K, YB, KB : Belge türü kodu. Yevmiye defteri için Y, büyük defter için K, yevmiye defter beratı için YB, kebir (büyük defter) beratı için KB kullanılacaktır : Parça numarası. Aylık oluşturulan defterin kaç parçadan oluştuğunu gösteren sayaçtır. Parça numarası 6.19/29

20 hanelidir. Defter bölünmeden tek bir parça şeklinde oluşturuluyorsa değerini almalıdır. Aylık oluşturulan defterin boyutu nedeniyle bölünme olması halinde aylık bölünen defter parçalarına den başlayarak numara verilmelidir : Şube numarası. Bu alan seçimlidir Berat Dosyasının Paketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve parça numaraları aynı anda bulunmamalıdır. Bir arada oldukları takdirde hata alınacaktır. Şube numarası 0000 olamaz, 0001 den başlamalıdır. Çoklu yüklemelerde paketlerin dönem bilgileri aynı olmalıdır. Çoklu yüklemelerde (varsa) paketlerin şube bilgileri aynı olmalıdır. Çoklu yüklemelerde şube bilgisi yoksa yüklenecek tüm paketlerde şube bilgisi olmamalıdır; şube bilgisi varsa yüklenecek tüm paketlerin aynı şube bilgisine sahip olması gerekir..20/29

21 1.3 Berat Paketinin e-defter Uygulamasına Yüklenmesi Uygulamaya Giriş Belirtilen formatlara göre hazırlanmış paketler e-defter Uygulaması üzerinden Başkanlığa gönderilecektir. Bunun için öncelikle e-defter Uygulamasına giriş yapılmalıdır. e-defter Uygulamasına tüzel kişiler mali mühür sertifikası ile gerçek kişiler mali mühür ya da nitelikli elektronik sertifika ile gireceklerdir. Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra standartlara uygun paketin Başkanlığa gönderimini gerçekleştirir. Kontrollerden geçmiş paket Başkanlığın Mali Mühürü ile onaylanır. Kullanıcı Başkanlık tarafından onaylanmış paketi indirebilir. https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ adresinden e-defter Uygulaması giriş sayfasına gidilir. Şekil 4 e-defter UygulamasıGirişSayfası.21/29

22 Başla düğmesine basılarak oturum kodu alma işlemi gerçekleşir. Akıllı kartın türü ve akıllı kart şifresi girilerek Tamam düğmesine basılır. Şekil 5 Akıllı Kart Türü ve Şifresinin Girilmesi Ardından kullanılacak sertifika seçilir ve Tamam düğmesine basılır..22/29

23 Şekil 6 Sertifika Seçme İşlemi.23/29

24 Sisteme giriş için İmzala düğmesine basılır. Şekil 7 Sisteme Giriş İçin İmzalama İşlemi Mali mühür ya da güvenli elektronik imza ile e-defter Uygulamasına giriş yapıldıktan sonra uygulama ana ekranı gelecektir..24/29

25 Şekil 8 e-defter Uygulaması Ana Sayfası.25/29

26 1.3.2 Paket Yükleme Uygulama ana ekranından Paket Yükle menüsü seçilerek hazırlanan berat paketinin yükleme işlemi gerçekleştirilir. Şekil 9 Paket Yükleme Sayfası İstenirse birden fazla paket çoklu olarak seçilerek yükleme işlemi yapılabilir..26/29

27 Şekil 10 Paket Yükleme Sayfası (Çoklu Seçim).27/29

28 Paket yükleme işlemi başarılı bir biçimde gerçekleşmesi halinde sistem tarafından bir işlem numarası verilir. Şekil 11 Paketin Sisteme Kaydedilmesi Paketin durumu Paket Listesi menüsünden de takip edilebilir. Şekil 12 Paket Listesi Sayfası.28/29

29 1.3.3 e-defter Beratına Erişim Yüklenen paket içerisinde bulunan berat XML dosyası sistem tarafından gerekli kontrollerden geçirilir. Kontrolleri geçen dosyalar Gelir İdaresi Başkanlığının mali mührü ile de imzalanarak defter sahibinin erişimine sunulur. Erişime sunulan dosya söz konusu defterin geçerliliğini ispat bakımından muhafaza ve ibraz edilmek üzere saklanmalıdır. Şekil 13 e-defter Beratına Erişim.29/29

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.05.2014 1 İçindekiler: 1- e-defter Hakkında... 3 1.1. e-defter Nedir?... 3 1.2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?... 3 1.3. Defter

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

E-İMZA UYGULAMASI KONTROL LİSTESİ

E-İMZA UYGULAMASI KONTROL LİSTESİ KAMU SM KAMU SERTİFİKASYON MERKEİ E-İMA UYGULAMASI KONTROL LİSTESİ Kurum/Firma Adı: Proje Adı: E-imza Oluşturma Yazılımı E-imza DoğrulamaYazılımı Yüklenici Firma: Kullanılan e-imza programları: UEKAE e-imza

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KULLANIM PROFİLLERİ REHBERİ

ELEKTRONİK İMZA KULLANIM PROFİLLERİ REHBERİ ELEKTRONİK İMZA KULLANIM PROFİLLERİ REHBERİ Sürüm 1.0 HAZİRAN 2012 İçindekiler 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Dayanak... 4 3. Tanımlar... 5 4. Kısaltmalar... 6 5. İmza Tipleri... 7 6. Elektronik İmza Oluşturma

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Orka Yazılım e-defter Belge Tipleri

Orka Yazılım e-defter Belge Tipleri E-defter Gönderimi ile ilgili Kontroller https://www.youtube.com/watch?v=c3hxjltrzgu E-defter Gönderimi ile ilgili Kontroller http://www.orka.com.tr/dosyalar/edeffteruygulama.pdf Tablo 1. Kılavuzda Bahsedilen

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Güncelleme Tarihi: 29.01.2007 Yükleme Programa ait CD-ROM u bilgisayarınızın CD-ROM ünitesine takınız.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 1.1. KURUM İÇİ GİDEN EVRAK SÜRECİ... 3 1.2. KURUM DIŞI GİDEN EVRAK SÜRECİ... 15 1.3. OLUR EVRAK

Detaylı

SKS Doküman Yönetim Sistemi

SKS Doküman Yönetim Sistemi SKS Doküman Yönetim Sistemi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SKS Doküman Yönetim Sistemi HAZIRLAYANLAR Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah ÖZTÜRK Uz. Dr. Dilek TARHAN Av. Süleyman Hafız KAPAN Uzm. Mehmet SALUVAN

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı