e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29"

Transkript

1 e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA.1/29

2 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Uygulaması Teknik Denetim Kılavuz ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Şubat 2015 (I).2/29

3 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama Kılavuzun ilk yayım tarihidir Defter Dosyasının Hazırlanması Büyük defter ve Yevmiye defterin tanımlama satırları değiştirilmiştir. (syf.9) Defter Dosyasının Bölünmesi Defter Dosyasının Bölünmesi Kısmı Eklendi. (syf.11) Berat Dosyasının Oluşturulması Berat Dosyası Oluşturulması Kısmının İkinci Paragrafın sonuna bir cümle eklenmiştir.(syf.13) Berat Dosyasının Hazırlanması Berat xlst tanımlaması değiştirilmiştir. (syf.14) Paket isimlendirme Standardı Uygulamaya Giriş Uygulamaya Giriş Paket Yükleme Defter Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Berat Dosyasının Paketlenmesi Paket İsimlendirme Standardı Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Defter Dosyasının Hazırlanması Berat Dosyasının imzalanması veya Mühürlenmesi Paket İsimlendirme Standardı Berat Dosyasının Paketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Paket İsimlendirme Standardı değiştirilmiştir. (syf.17, 18) Uygulamaya Giriş kısmında e-defter uygulaması sayfasına link verilmiştir. (syf.19) Uygulamaya Giriş Kısmına yeni ekran görüntüleri eklenmiştir. (syf.20) Paket Yükleme kısmına birden fazla paketi çoklu olarak seçilme imkânı verilmiştir. (syf.22) Yazılımın, defter oluştururken hangi kısıtları getirmesi gerektiğine dair bilgiler eklenmiştir. (syf.13) e-defter berat paketini şubeli ve şubesiz formatlarda yükleme imkanı verilmiştir. (syf.19) Paket isimlendirme standardı şube bilgisinin eklenebilmesi özelliği ile güncellenmiştir. (syf.19) Paket isimlendirmesi işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar eklenmiştir. (syf.20) Hiç kayıt olmayan zaman aralığı için de defter ve defter beratının oluşturulması hususu eklenmiştir. (syf.20) xslt tanımlama satırları güncellenmiştir. (syf.8) Zaman damgasının herhangi bir imza kuruluşundan alınabilmesi hususu eklenmiştir. (syf.17) Parça numaralarının 6 hane olarak tutulmasıyla paket isimlendirmesinin yeniden yapılandırılması eklenmiştir. (syf.19) Parça numaralarının 6 hane olarak tutulmasıyla paket isimlendirmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar güncellenmiştir. (syf.20).3/29

4 İçindekiler Giriş Genel Açıklamalar ve İşleyiş e-defterin Oluşturulması Defter Dosyasının Hazırlanması Defter Dosyasının Mühürlenmesi veya İmzalanması Defter Dosyasının Bölünmesi Defterler Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Berat Dosyasının Oluşturulması Berat Dosyasının Hazırlanması Berat Dosyasının İmzalanması veya Mühürlenmesi Berat Dosyasının Paketlenmesi Paket İsimlendirme Standardı Berat Dosyasının Paketlemesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Berat Paketinin e-defter Uygulamasına Yüklenmesi Uygulamaya Giriş Paket Yükleme e-defter Beratına Erişim /29

5 Şekil 1 Defter XSD Şema Gösterimi... 8 Şekil 2 Berat XSD Şema Gösterimi Şekil 3-a e-defter Berat ZIP Paketi Şubesiz Şekil 3-b e-defter Berat ZIP Paketi Şubeli 18 Şekil 4 e-defter Uygulaması Giriş Sayfası Şekil 5 Akıllı Kart Türü ve Şifresinin Girilmesi Şekil 6 Sertifika Seçme İşlemi Şekil 7 Sisteme Giriş İçin İmzalama İşlemi Şekil 8 e-defter Uygulaması Ana Sayfası Şekil 9 Paket Yükleme Sayfası Şekil 10 Paket Yükleme Sayfası (Çoklu Seçim) Şekil 11 Paketin Sisteme Kaydedilmesi Şekil 12 Paket Listesi Sayfası Şekil 13 e-defter Beratına Erişim.27.5/29

6 Giriş Bu kılavuz, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.3 Elektronik Defter Oluşturma başlıklı bölümünde öngörülen işlemlerin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, elektronik defter (e-defter) dosyalarının oluşturulması ve mali mühürle mühürlenmesiya da güvenli elektronik imzayla imzalanması, e- Defter beratlarının hazırlanması ve e-defter Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığından e-defter beratının alınması ile ilgili işlemler ve teknik kurallar bu kılavuzun konusunu oluşturmaktadır. Kılavuzda öncelikle e-defter oluşturulması ile ilgili genel açıklamalar ve e-defter oluşturma aşamaları anlatılmış, izleyen bölümlerdebunlarla ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir. Kılavuzda yer alan açıklamaların anlaşılabilmesi için XML (extensiblemarkup Language - Genişletilebilir İşaretleme Dili) ve ilgili diğer kavramlar hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Defter ve berat şema yapısında yer alan elemanlar İngilizce olarak adlandırılmıştır. Ancak XML şemalarında elemanların İngilizce adları ile yer alması, söz konusu dosyaların İngilizce olarak oluşturulacağı anlamına gelmemektedir..6/29

7 1 Genel Açıklamalar ve İşleyiş Genel Tebliğ düzenlemesi gereğince internet sitesinden duyurulan defter format ve standartları, söz konusu defterlerin kayıtlarının içeriği ve standartlarının açıklanmasına yöneliktir. Bu kılavuzun yayın tarihi itibariyle, yevmiye defteri ve büyük defter, ilgili e-defter XBRL GL Kılavuzlarına göre oluşturulacaktır. Ancak Genel Tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların e-defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühürle mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve e-defter Uygulaması aracılığıyla beratının alınması gerekmektedir. Belirtilen hususlarla ilgili yapılması gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır. a. e-defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır. b. Hazırlanan dosya defter şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir. c. Oluşturulan defter dosyası mühürlenir ya da imzalanır (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması ve birlikte saklanması zorunludur). d. Mühürlenen ya da imzalanan defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulur. e. Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır. f. Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir. g. Hazırlanan paket adresinde bulunan e-defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir. h. Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte muhafaza edilecektir.).7/29

8 1.1 e-defterin Oluşturulması e-defter oluşturma sürecinde öncelikle ilgili defter kılavuzlarındaki açıklamalara göre e-defter dosyası hazırlanacaktır. Hazırlanan dosya defter şeması içerisindeki xbrli:xbrl elemanına yerleştirilecektir. (Bknz: Şekil 1 Defter XSD Şema Gösterimi) e-defter dosyasının aşağıda gösterilen şema yapısında mühürleme ya da imzalama süreçleri sonunda defter dosyası oluşturulacaktır. Şekil 1 Defter XSD Şema Gösterimi Gerekli şema tanımlarına ve defter örneklerine sitesinden erişilebilir Defter Dosyasının Hazırlanması Defter XML dosyası hazırlanırken aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir. Defter XML dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. XML dosyası <?XMLversion="1.0" encoding="utf-8"?> ile başlamalıdır. Dosyanın XSLT tanımlaması yapılmış olmalıdır. Defterlerin örnek XSLT dosyaları sitesinden indirilebilir. XSLT tanımlamaları mutlaka ilgili defter için öngörüldüğü biçimde yapılmalı ve XSLT dosya adları değiştirilmemelidir. Tanımlama satırları aşağıda gösterilmiştir..8/29

9 o Yevmiye defteri <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="yevmiye.xslt"?>, o Büyük defter <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="kebir.xslt"?> Dil kodlaması ve XSLT tanımından sonra XML dosyası, <edefter:defter> tagı ile başlamalıdır. edefter:defter tagı aşağıdaki namespace tanımlarını içermelidir. <edefter:defter xmlns:edefter=" xmlns:xsi=" xmlns:ds=" xmlns:xades=" xsi:schemalocation=" xbrli:xbrl elemanı e-defter kılavuzlarında öngörülen format ve standartlara uygun biçimde hazırlanmalı ve ilgili dosyaya bu elemanda yer verilmelidir. Elektronik defter kayıtları aşağıdaki elemana taşınacaktır. (Örnekte yevmiye defterinin başlangıç ve bitiş etiketleri gösterilmiştir.)... <xbrli:xbrlxmlns:xbrli=" xmlns:iso639=" xmlns:link=" xmlns:glbus=" xmlns:xlink=" xmlns:glcor=" xmlns:glplt=" xmlns:iso4217=" xsi:schemalocation=" 25/plt/case-c-b/gl-plt xsd"> </xbrli:xbrl> Hazırlanan defterler mutlaka yayınlanan şema, şematron kurallarından ve mali mühür ya da imza kontrolünden geçebilmelidir. Dolayısıyla hazırlanan.9/29

10 defterlerin yazılım tarafından mutlaka şema, şematron ve mali mühür ya da imza kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir Defter Dosyasının Mühürlenmesi veya İmzalanması defter XML dosyasının en son veri grubu ds:signature'dır. Bu eleman defter XML dosyasının imza veya mühür bilgilerini içermektedir. e-defter kayıtlarını barındıran defter dosyasının kurumlar tarafından kendilerine ait mali mühür ile mühürlenmesi, gerçek kişiler için mali mühür ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması zorunludur. Mühürleme ve imzalama işleminde asgari olarak XAdES-BES yöntemi kullanılacaktır. İstenilmesi durumunda XAdES-T, XAdES-A gibi daha çok bilgi içeren yöntemler kullanabilirler. XAdES imzalama enveloped yöntemi ile olmalıdır... <ds:signatureid="signature_1"><ds:signedinfoid="signedinfo_1"><ds:canonicalizationmethod Algorithm=" #WithComments"/><ds:SignatureMethod Algorithm=" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm=" Algorithm=" brl0grtetggigllci5+sayskws60y=</ds:digestvalue></ds:reference><ds:reference Id="SignedProperties-Reference_1" Type=" URI="#SignedProperties_1"><ds:DigestMethod Algorithm=" Okg4xrilKaNH4SBPOjsab/mYxPG30=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:Sign aturevalue Id="id1">abcd.==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Mo dulus> abc==</ds:modulus><ds:exponent>aqab</ds:exponent></ds:rsakeyvalue></ds:keyvalue><ds: X509Data><ds:X509SubjectName>CN=Gelir İdaresi Başkanlığı, =#130a </ds:X509SubjectName><ds:X509Certificate>b cde ==</ds:x509certificate></ds:x509data></ds:keyinfo><ds:object><xades:qualifyingpropert ies Target="Signature_1"><xades:SignedProperties Id="SignedProperties_1"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime> T03:12:54+02:00</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDige st><ds:digestmethod Algorithm=" 7WYWzHXQ2xrzUZLas1QR+IS7Rc=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds :X509IssuerName>CN=Mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 1,.10/29

11 C=TR</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>1111</ds:X509SerialNumber></xades:Issuer Serial></xades:Cert></xades:SigningCertificate><xades:SignerRole><xades:ClaimedRoles><xades :ClaimedRole> </xades:claimedrole></xades:claimedroles></xades:signerrole></xades:signe dsignatureproperties></xades:signedproperties></xades:qualifyingproperties></ds:object></ds :Signature> Defter Dosyasının Bölünmesi Oluşturulacak defterlerin (Y ve K dosyalarının) boyutunun 200 MB i geçmesi halinde bölünmesi gerekmektedir. Bölünme sonucu oluşan her parça Defter Dosyasının Hazırlanması ve Defter Dosyasının Mühürlenmesi veya İmzalanması adımlarına uygun olarak oluşturulmalıdır. Parçalama işlemi yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir; XBRL elemanı olan gl-cor:documentinfo veri grubunda bulunan glcor:periodcoveredstart elemanına e-defter belgesindeki ilk yevmiye kaydının tarihi yazılmalıdır. XBRL elemanı olan gl-cor:documentinfo veri grubunda bulunan glcor:periodcoveredend elemanına e-defter belgesindeki son yevmiye kaydının tarihi yazılmalıdır. Aşağıda örnek olarak 2012 yılı Ocak dönemine ait 3 parçaya ayrılmış bir defter için yazılması gereken alanlar gösterilmiştir. Parça No İlk Yevmiye Tarihi Son Yevmiye Tarihi periodcoveredstart periodcoveredend /29

12 Aşağıda örnek olarak 2012 yılı Şubat dönemine ait 5 parçaya ayrılmış bir defter için yazılması gereken alanlar gösterilmiştir. Parça No İlk Yevmiye Tarihi Son Yevmiye Tarihi periodcoveredstart periodcoveredend Yukarıdaki örnekte bazı durumlara dikkat edilmelidir. Defter belgesinde bulunan ilk yevmiye tarihi Şubat ayının 2 si olduğu halde periodcoveredstart elemanına Şubat ayının 1 i yazılmıştır. İlk parçaya ait periodcoveredstart elemanına her zaman ilgili ayın ilk günü yazılmalıdır numaralı parçada ilk yevmiye tarihi Şubat ayının 17 si olduğu halde periodcoveredstart elemanına Şubat ayının 16 sı yazılmıştır. Parçalar arasında gün boşluğu (bazı günler için yevmiye kaydı olmayabilir) olsa bile dokümanın kapsadığı günleri ifade eden periodcoveredstart ve periodcoveredendelemanları arasında gün boşluğu olmamalıdır. Sonuç olarak bir döneme ait bir parçanın periodcoveredstart elemanı ile bir önceki parçasına ait periodcoveredend elemanı arasında gün boşluğu olmamalıdır numaralı parça için defter belgesinde bulunan son yevmiye tarihi Şubat ayının 28 i olduğu halde periodcoveredend elemanına Şubat ayının 29 u yazılmıştır. Son parçaya ait periodcoveredend elemanına her zaman ilgili ayın son günü yazılmalıdır..12/29

13 1.1.4 Defterler Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Defterler yüklenirken, yazılım ay atlanmasına izin vermemelidir. Örneğin, Temmuz ayının defteri GİB e yüklenmemişse ya da GİB den onaylı beratları alınıp ay kapatılmamışsa mükellef bir sonraki ayın yani Ağustos un defterini oluşturamamalıdır. Yazılım buna izin vermemeli, uyarı mesajı vermelidir. Yazılım 200 MB kısıtını dikkate alarak otomatik olarak parçalı defter oluşturduğu gibi isteğe bağlı olarak da parçalı defter oluşturmaya izin vermelidir. İsteğe bağlı parçalı defter oluşturma hususu kıst dönemlerinde gerekli olacaktır. Örneğin içerisinde bulunulan tarih 16 Mart ise, Şubat ayının da GİB onaylı beratlarının indirildiği (ayın kapatıldığı) varsayılırsa, denetim elemanınca ayın 16 sında (ayın ortasında bir tarihte) Mart ayının defterinin oluşturulması istenebilir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir: İlk 16 günlük defter 200 MB ı geçiyorsa bölünmüş olmalıdır. İlk 16 günlük defter 200 MB ı geçmiyorsa da parça numarası 0000 olmamalıdır; çünkü 16 günlük defter ayın bir kısmını kapsamaktadır. Ayın kalan günleri için de ileride defter oluşturulacaktır. Mart ayına ait oluşmuş olan/oluşturulacak defterlerde periodcoveredstart ve periodcoveredend alanlarına yazılacak tarihler bir önceki bölümde anlatılan kurallara uygun olmalıdır. 16 Mart ta oluşturulan defterin periodcoveredend alanına; 16 Mart yazılmalıdır, ay bitmeden bu alana ayın son gününü (31 Mart) yazmak yanlış defter oluşturulmasına neden olur. Ayın geri kalan günlerinde örneğin tatil ya da hiç yevmiye kaydı yoksa da e-defter yazılımı defter oluşturmaya izin vermelidir, içeriği boş da olsa bu tarih aralığının beratı GIB e yüklenmeli, GIB den onaylı beratları alınmalıdır. Bu husus tüm ay için de geçerli olabilir: örneğin tüm Mart ayında hiç kayıt gelmemiş olsa da yine de boş defter oluşturulmalı, beratı alınmalı ve GIB e yüklenmelidir..13/29

14 GİB e yüklenmiş, GİB den onaylı beratları alınmış bir tarih aralığı için bir daha defter oluşturulamaz, aynı şekilde ileri bir tarihi de kapsayacak şekilde defter oluşturulamaz. Örneğin, 16 Mart ta Mart ayının defterlerini oluştururken oluşturulan defterin periodcoveredend alanına 31 Mart yazılamaz; çünkü böyle yapılırsa ay kapatılmış olur ve ayın 16 sından sonra gelen yevmiye kayıtları yazılamamış olur. Dolayısıyla yazılım buna izin vermemelidir. Ayın geri kalan günleri için de defter oluşturmanın unutulmaması için yazılımın mükellefe bir uyarı mesajı vermesi faydalı olacaktır. 1.2 Berat Dosyasının Oluşturulması e-defter Beratı, oluşturulan ve mali mühür ya da güvenli elektronik imza ile değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu garanti altına alınan defter XML dosyasının üçüncü kişiler nezdinde geçerlilik kazanabilmesi bakımından deftere ait belli bilgiler ile defterin imza ve mühür değerinin Gelir İdaresi Başkanlığına mühürlenmek üzere aktarılması amacıyla hazırlanan XML dosyasıdır. Bu dosya Gelir İdaresi Başkanlığınının mali mührü ile imzalandıktan sonra ait olduğu defter için e- Defter Beratı niteliği kazanacaktır. Bu çerçevede aşağıda yapılan açıklamalar onaylanmamış e-defter Beratı dosyasının hazırlanmasına ilişkindir. Kılavuzun 1.1 e-defterin Oluşturulması başlıklı bölümünde yer alan açıklamalara göre defter dosyası hazırlandıktan sonra berat XML dosyası oluşturulacaktır. Dosya büyüklüğünden dolayı ya da isteğe bağlı olarak bölünen defterlerde her bir parça için ayrı berat oluşturulmalıdır. Berat dosyasının XSD gösterimi aşağıdaki gibidir..14/29

15 Şekil 2 Berat XSD ŞemaGösterimi Berat Dosyasının Hazırlanması Berat XML dosyası hazırlanırken aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir. Berat XML dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. XML dosyası: <?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?> ile başlamalıdır. Dosyanın XSLT tanımlaması yapılmış olmalıdır. Berat örnek XSLT dosyası sitesinden indirilebilir. XSLT tanımlaması aşağıdaki gibi yapılmalı ve XSLT dosya adları değiştirilmemelidir: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="berat.xslt"?> Dil kodlaması ve XSLT tanımından sonra berat XML dosyası <edefter:berat>tagı ile başlamalıdır. edefter:berat tagı aşağıdaki tanımlama bilgilerini içermelidir. <edefter:beratxmlns:edefter=" xmlns:xsi="

16 xmlns:ds=" xmlns:xades=" xsi:schemalocation=" xbrli:xbrl elemanı elektronik deftere ait tanımlama bilgilerinin berat XML dosyasına taşınacağı alandır. Tanımlama bilgileri, yevmiye defteri ve büyük defter XML dosyasında yer alan DocumentInfo ve EntityInformation veri grubu altında yer alan bilgilerdir. Bu bilgiler defter XML dosyasında yer verildiği biçimde taşınacaktır. Defter kayıtlarının bulunduğu entryheader veri grubunda yer alan bilgiler ise berat XML dosyasına taşınmayacaktır. xbrl etiketinin bitiminden sonra berat belgesine konu olan defterin (yevmiye defteri, büyük defter) mali mühür ya da imza değeri ds:signaturevalue elemanının içine yazılacaktır. Defter ibraz edilirken beratı ile birlikte ibraz edileceğinden bu değerin mutlaka defter dosyasındaki değerle aynı olması zorunludur. Aşağıdaki örnekte berat XML inin ana elemanlarının sıralanışı gösterilmiştir:.. <edefter:beratxmlns:edefter=" xmlns:xades=" xmlns:ds=" xmlns:xsi=" xsi:schemalocation=" <xbrli:xbrlxmlns:xbrli=" xmlns:iso639=" xmlns:link=" xmlns:glbus=" xmlns:xlink=" xmlns:glcor=" xmlns:glplt=" xmlns:iso4217=" <gl-cor:accountingentries> <gl-cor:documentinfo>.</gl-cor:documentinfo> <gl-cor:entityinformation>.</gl-cor:entityinformation> </gl-cor:accountingentries> </xbrli:xbrl>. <ds:signaturevalue>.==</ds:signaturevalue>. </edefter:berat>.16/29

17 Hazırlanan beratlar mutlaka yayınlanan şema/şematron kurallarından, mali mühür veya imza kontrolünden geçebilmelidir. Bunun için hazırlanan berat XML dosyaları mutlaka şema/şematron ve imza kontrolünden geçirilmelidir Berat Dosyasının İmzalanması veya Mühürlenmesi Berat belgesini en son etiket grubu ds:signature'dır. ds:signature berat belgesinin XAdES imzasını belirtir. Elektronik defter uygulaması kapsamında defter beratlarının imzalanması zorunludur. e-defter Uygulamasına yüklenecek olan beratın imzalanmasında asgari XAdES-BES kullanılacaktır. İsteyen kullanıcılar XAdES-T, XAdES-A gibi daha çok bilgi içeren imzalama yöntemlerini kullanabilirler. XAdES imzalama enveloped yöntemi ile olmalıdır. Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, güvenli elektronik imza ya da mali mühür (gerçek kişiler için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) ile herhangi bir imza kuruluşundan alınan zaman damgası kullanılarak (XAdES-T) imzalanacak veya mühürlenecektir. Beratların, Başkanlığa sunumunu engelleyen kesinti veya arıza durumunun ortadan kalkmasını takiben ilgili beratların tekrar Başkanlık onayına sunulması işlemi gerçekleştirilecektir. <ds:signatureid="signature_1"><ds:signedinfoid="signedinfo_1"><ds:canonicalizationmeth od Algorithm=" #WithComments"/><ds:SignatureMethod Algorithm=" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm=" Algorithm=" lavi2ygif4bswmsblqwpv3bi6k/aza=</ds:digestvalue></ds:reference><ds:reference Id="SignedProperties-Reference_1" Type=" URI="#SignedProperties_1"><ds:DigestMethod Algorithm="

18 F4pJKh4jX4CtrxDh8mp/WWEqhvhlgCQUc=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInf o><ds:signaturevalue Id="id1">abc..==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Mo dulus>mb..==</ds:modulus><ds:exponent>aqab</ds:exponent></ds:rsakeyvalue></ds:ke yvalue><ds:x509data><ds:x509subjectname>cn=gelir İdaresi Başkanlığı, =#130a </ds:X509SubjectName><ds:X509Certifica te>bbb..==</ds:x509certificate></ds:x509data></ds:keyinfo><ds:object><xades:qualifying Properties Target="Signature_1"><xades:SignedProperties Id="SignedProperties_1"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime> T03:22:32+02:00</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:Cert Digest><ds:DigestMethod Algorithm=" NGk6EM7WYWzHXQ2xrzUZLas1QR+IS7Rc=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:Iss uerserial><ds:x509issuername>cn=mali Mühür Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 1, C=TR</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber> </ds:X509SerialNumber> </xades:issuerserial></xades:cert></xades:signingcertificate><xades:signerrole><xades:cl aimedroles><xades:claimedrole>tedariki</xades:claimedrole></xades:claimedroles></ xades:signerrole></xades:signedsignatureproperties></xades:signedproperties></xades:q ualifyingproperties></ds:object></ds:signature> </edefter:berat> Berat Dosyasının Paketlenmesi e-defter uygulamasında Başkanlığa gönderilecek dosyalara paket denilmektedir. Paket belirli isimlendirme standardı olan ZIP formatında bir belgedir. Şekil 3-a e-defter Berat ZIP Paketi Şubesiz.18/29

19 Şekil 3-b e-defter Berat ZIP Paketi Şubeli Elde edilen zip formatı ile sıkıştırılmış berat paketleri e-defter uygulaması kullanılarak GIB sistemine yüklenecektir. ZİP içerisinde paket adı ile aynı adı taşıyan berat XML dosyası bulunmalıdır Paket İsimlendirme Standardı Gönderilecek paketlerde aşağıdaki açıklanan isimlendirme şekillerinden birisi kullanılacaktır. Berat dosyası ile ilgili defterin isimlendirme dokusu da aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve e-defter aynı dosya ismiyle saklanmalıdır YB zip YB zip paketleri örnek birer isimlendirme yapılarına sahiptir. Bu alanlar sırası ile; : Defterin ait olduğu tüzel kişiler için vergi kimlik numarası (TCKN) (VKN), gerçek kişiler için vatandaşlık numarası : e-defter in dönemi Y, K, YB, KB : Belge türü kodu. Yevmiye defteri için Y, büyük defter için K, yevmiye defter beratı için YB, kebir (büyük defter) beratı için KB kullanılacaktır : Parça numarası. Aylık oluşturulan defterin kaç parçadan oluştuğunu gösteren sayaçtır. Parça numarası 6.19/29

20 hanelidir. Defter bölünmeden tek bir parça şeklinde oluşturuluyorsa değerini almalıdır. Aylık oluşturulan defterin boyutu nedeniyle bölünme olması halinde aylık bölünen defter parçalarına den başlayarak numara verilmelidir : Şube numarası. Bu alan seçimlidir Berat Dosyasının Paketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve parça numaraları aynı anda bulunmamalıdır. Bir arada oldukları takdirde hata alınacaktır. Şube numarası 0000 olamaz, 0001 den başlamalıdır. Çoklu yüklemelerde paketlerin dönem bilgileri aynı olmalıdır. Çoklu yüklemelerde (varsa) paketlerin şube bilgileri aynı olmalıdır. Çoklu yüklemelerde şube bilgisi yoksa yüklenecek tüm paketlerde şube bilgisi olmamalıdır; şube bilgisi varsa yüklenecek tüm paketlerin aynı şube bilgisine sahip olması gerekir..20/29

21 1.3 Berat Paketinin e-defter Uygulamasına Yüklenmesi Uygulamaya Giriş Belirtilen formatlara göre hazırlanmış paketler e-defter Uygulaması üzerinden Başkanlığa gönderilecektir. Bunun için öncelikle e-defter Uygulamasına giriş yapılmalıdır. e-defter Uygulamasına tüzel kişiler mali mühür sertifikası ile gerçek kişiler mali mühür ya da nitelikli elektronik sertifika ile gireceklerdir. Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra standartlara uygun paketin Başkanlığa gönderimini gerçekleştirir. Kontrollerden geçmiş paket Başkanlığın Mali Mühürü ile onaylanır. Kullanıcı Başkanlık tarafından onaylanmış paketi indirebilir. adresinden e-defter Uygulaması giriş sayfasına gidilir. Şekil 4 e-defter UygulamasıGirişSayfası.21/29

22 Başla düğmesine basılarak oturum kodu alma işlemi gerçekleşir. Akıllı kartın türü ve akıllı kart şifresi girilerek Tamam düğmesine basılır. Şekil 5 Akıllı Kart Türü ve Şifresinin Girilmesi Ardından kullanılacak sertifika seçilir ve Tamam düğmesine basılır..22/29

23 Şekil 6 Sertifika Seçme İşlemi.23/29

24 Sisteme giriş için İmzala düğmesine basılır. Şekil 7 Sisteme Giriş İçin İmzalama İşlemi Mali mühür ya da güvenli elektronik imza ile e-defter Uygulamasına giriş yapıldıktan sonra uygulama ana ekranı gelecektir..24/29

25 Şekil 8 e-defter Uygulaması Ana Sayfası.25/29

26 1.3.2 Paket Yükleme Uygulama ana ekranından Paket Yükle menüsü seçilerek hazırlanan berat paketinin yükleme işlemi gerçekleştirilir. Şekil 9 Paket Yükleme Sayfası İstenirse birden fazla paket çoklu olarak seçilerek yükleme işlemi yapılabilir..26/29

27 Şekil 10 Paket Yükleme Sayfası (Çoklu Seçim).27/29

28 Paket yükleme işlemi başarılı bir biçimde gerçekleşmesi halinde sistem tarafından bir işlem numarası verilir. Şekil 11 Paketin Sisteme Kaydedilmesi Paketin durumu Paket Listesi menüsünden de takip edilebilir. Şekil 12 Paket Listesi Sayfası.28/29

29 1.3.3 e-defter Beratına Erişim Yüklenen paket içerisinde bulunan berat XML dosyası sistem tarafından gerekli kontrollerden geçirilir. Kontrolleri geçen dosyalar Gelir İdaresi Başkanlığının mali mührü ile de imzalanarak defter sahibinin erişimine sunulur. Erişime sunulan dosya söz konusu defterin geçerliliğini ispat bakımından muhafaza ve ibraz edilmek üzere saklanmalıdır. Şekil 13 e-defter Beratına Erişim.29/29

HAVAYOLU ELEKTRONİK BİLET RAPORU

HAVAYOLU ELEKTRONİK BİLET RAPORU HAVAYOLU ELEKTRONİK BİLET RAPORU Nisan 2016 Versiyon:1.0 Sayfa 1 / 26 ANKARA e-bilet Raporu GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Nisan 2016 Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon:1.0 Sayfa 2 / 26 (I)

Detaylı

Zirve e-defter V.1.00 Kullanım Klavuzu

Zirve e-defter V.1.00 Kullanım Klavuzu Zirve e-defter V.1.00 Kullanım Klavuzu Genel Muhasebe Fiş Bilgileri Kontrolü e-defter modülünün kullanımına başlamadan önce ilk yapılması gerekli olan genel muhasebe modülündeki fiş listesini kontrol etmektir.

Detaylı

Sayı:82 09.12.2014. Söz konusu Tebliğ kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

Sayı:82 09.12.2014. Söz konusu Tebliğ kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden; Sayı:82 09.12.2014 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Elektronik Defter Uygulamasına Geçiş 1- Giriş: 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıdaki mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik

Detaylı

LOGO Uygulamalarında E-Defter

LOGO Uygulamalarında E-Defter LOGO Uygulamalarında E-Defter E-Defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.05.2014 1 İçindekiler: 1- e-defter Hakkında... 3 1.1. e-defter Nedir?... 3 1.2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?... 3 1.3. Defter

Detaylı

DATASOFT E-DEFTER. Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul

DATASOFT E-DEFTER. Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul DATASOFT E-DEFTER Kurulum Kılavuzu 01 TEMMUZ 2014 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul İçindekiler Tanımlar... 2 Datasoft e-defter Yazılımın Amacı:... 3 Yazılımın Kurulması:... 3 Yazılımın Çalıştırılması:...

Detaylı

Defterdar Teknik Doküman

Defterdar Teknik Doküman EYLÜL 2014 sürüm 1.0 İzibiz Bilgi Teknolojileri A.Ş. Tel: 0 850 811 11 99 satis@izibiz.com.tr www.izibiz.com.tr İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 1.1... Kapsamı ve Amacı... 1 1.2... Genel Bakış... 1 2 DEFTERDAR

Detaylı

e-defter Hakkında Uygulayıcılara Notlar

e-defter Hakkında Uygulayıcılara Notlar 18.03.2016 e-defter Hakkında Uygulayıcılara Notlar Muhasebe kayıtları e-defter e uygun muhasebe programlarına girilmektedir. Peki e- defter açılış onayı nasıl yapılacak ya da e-defter nasıl ve hangi periyotlarla

Detaylı

LOGO e-defter Uygulaması

LOGO e-defter Uygulaması LOGO e-defter Uygulaması 2013 İÇERİK e-defter nedir? 3 Hangi defterler e-defter Olabilir? 4 Genel Uygulama 5 Vergi Kanunu Genel Tebliği 6 Uygulamadan Kimler Yararlanabilir? 7 Uygulamadan Yararlanmak için

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu Şubat 2012 ANKARA Versiyon : 1.1 / 23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Yazılım Uyumluluk Uygulama Onayı ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Şubat 2012 Versiyon :

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

E-DEFTER MÜKELLEFLERİNE 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN DEFTER RAPORU BERATI GÖNDERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.

E-DEFTER MÜKELLEFLERİNE 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN DEFTER RAPORU BERATI GÖNDERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ. E-DEFTER MÜKELLEFLERİNE 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN DEFTER RAPORU BERATI GÖNDERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya istinaden 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren

Detaylı

Güncel Versiyon İle E-Defter Oluşturulması ve Gönderilmesi

Güncel Versiyon İle E-Defter Oluşturulması ve Gönderilmesi 27 Nisan 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter E-DEFTER OLUŞTURMA VE GÖNDERİMİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR E-Defter oluşturma ve gönderiminde oluşabilecek hataların önüne geçilmesi,

Detaylı

E-Defter Destek Dokümanı

E-Defter Destek Dokümanı E-Defter Destek Dokümanı 1. E-Defter Uygulaması 2. Ayarların Yapılandırması a. Firma Bilgileri i. Vergi Dairesi, Nace Kodu Tanımları ii. Adres Bilgilerinin Tanımlanması iii. Mali Müşavir Bilgilerinin Tanımlanması

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter Tutulması

Elektronik Ortamda Defter Tutulması Elektronik Ortamda Defter Tutulması Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu nun verdiği yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan elektronik ortamda defter tutulmasına

Detaylı

LOGO Uygulamalarında E-Defter

LOGO Uygulamalarında E-Defter LOGO Uygulamalarında E-Defter E-Defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Konu: 2019/OCAK DÖNEMİNDEN İTİBAREN, E-DEFTER BERATLARI İLE BİRLİKTE DEFTER RAPORU BERATI DA SİSTEME YÜKLENECEKTİR

SİRKÜLER İstanbul, Konu: 2019/OCAK DÖNEMİNDEN İTİBAREN, E-DEFTER BERATLARI İLE BİRLİKTE DEFTER RAPORU BERATI DA SİSTEME YÜKLENECEKTİR SİRKÜLER İstanbul, 09.11.2018 Sayı: 2018/205 Ref:4/205 Konu: 2019/OCAK DÖNEMİNDEN İTİBAREN, E-DEFTER BERATLARI İLE BİRLİKTE DEFTER RAPORU BERATI DA SİSTEME YÜKLENECEKTİR Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından

Detaylı

1 Giriş... 2 2 efinans e-defter Çözümü... 2

1 Giriş... 2 2 efinans e-defter Çözümü... 2 Rev. 1 1 / 29 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 2 2 efinans e-defter Çözümü... 2 2.1 Defter İşlemleri... 7 2.1.1 Veri Hazırlama... 8 2.1.2 Veri Yükleme... 8 2.1.3 Şematron Kontrolü... 10 2.1.4 e-defter Oluşturma...

Detaylı

E-DEFTER UYGULAMASI. LOGO e-defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

E-DEFTER UYGULAMASI. LOGO e-defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı? E-DEFTER UYGULAMASI E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin,

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 Mali Mühür Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 İçerik Mali Mühür 1. Mali mühür nedir? 2. Neden mali mühür? 3. Mali Mührün kullanım alanları nelerdir? e-fatura

Detaylı

LOGO Uygulamalarında e-defter

LOGO Uygulamalarında e-defter LOGO Uygulamalarında e-defter e-defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan

Detaylı

LOGO Uygulamalarında e-defter

LOGO Uygulamalarında e-defter LOGO Uygulamalarında e-defter e-defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan

Detaylı

E-DEFTER. Netsis le devam eden bir bakım sözleşmesinin bulunması.

E-DEFTER. Netsis le devam eden bir bakım sözleşmesinin bulunması. E-DEFTER Ürün Grubu [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standart [X] Netsis Entegre Kategori [X] Yenilik Versiyon Önkoşulu 7.0.2 Onaylı Sürüm Netsis le devam eden bir bakım sözleşmesinin bulunması. Uygulama

Detaylı

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir. E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 22.04.2015 Sayı: 2015/092 Ref: 4/092

SİRKÜLER İstanbul, 22.04.2015 Sayı: 2015/092 Ref: 4/092 SİRKÜLER İstanbul, 22.04.2015 Sayı: 2015/092 Ref: 4/092 Konu: MUHTASAR, KDV VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILMIŞ, ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA

Detaylı

Açıklama Bölüm 1.0 10.06.2014 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi

Açıklama Bölüm 1.0 10.06.2014 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi e-defter Uygulaması Web Servis Kılavuzu Versiyon 1.6 Nisan 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Web Servis Kılavuzu Nisan 2015 Versiyon : 1.6 1/12 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

XBRL. Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi

XBRL. Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi XBRL dünya çapında iş dünyasıyla finansal veriler arasında elektronik iletişimi sağlayan devrimsel nitelikte bir dildir. Hazırlık aşamasında,

Detaylı

E-DEFTERE TABİ MÜKELLEFLERDE KDV İADESİ VE E-BERAT I-GİRİŞ

E-DEFTERE TABİ MÜKELLEFLERDE KDV İADESİ VE E-BERAT I-GİRİŞ E-DEFTERE TABİ MÜKELLEFLERDE KDV İADESİ VE E-BERAT I-GİRİŞ Elektronik Defter sistemi mevzuatımıza 2011 yılında girmiştir. 2013 yılı sonrası Elektronik fatura sistemine bağlantılı olarak zorunluluk kapsamında

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve. E-Devleti İzleme Komitesi İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Bilgi Teknolojileri ve. E-Devleti İzleme Komitesi İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Bilgi Teknolojileri ve E-Devleti İzleme Komitesi GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI MESUT DÜZGÜN HÜRÜ BOZKURT ÖZDEMİR GİZEM OVALI KORUDAĞ TURAN AYDIN HALİL YAVUZ KAMİL ERKAN TAŞHAN AYŞEGÜL

Detaylı

E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor

E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor İİş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasını destekleyen Netsis, işletmelerin e-fatura ya ve e-defter e geçiş süreçlerinde öncü olmaya devam

Detaylı

e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 ANKARA e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2014 Versiyon : 2.

e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 ANKARA e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2014 Versiyon : 2. e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 Versiyon : 2.0 1/8 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 2.0 2/8 Versiyon Yayımlanma Tarihi

Detaylı

İzibiz E-Defter Son Kullanıcı Kullanım Klavuzu

İzibiz E-Defter Son Kullanıcı Kullanım Klavuzu İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Açılış... 2 3. Defter Sihirbazı... 3 4. İmzalama... 7 5. Berat Oluşturma... 7 6. Berat İmzalama... 8 7. GIB e Gönder... 8 8. Berat İndir... 8 9. Görüntüle... 9 10. Görüntüle...

Detaylı

e-defter Yönetim Panelinde Yer Alacak Bilgilere Ait Program Veri Alanları

e-defter Yönetim Panelinde Yer Alacak Bilgilere Ait Program Veri Alanları e-defter Yönetim Panelinde Yer Alacak Bilgilere Ait Program Veri Alanları Servise ulaşacak olan Mükellefin Defter Verilerinin okunacağı Mikro Programındaki tanımlama alanları aşağıdaki gibidir ; *Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ERA Danışmanlık. Ataşehir Soyak Yolu Şehit Burak Kurtuluş Cad. Uğurlu Sok No 140/5 Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER. ERA Danışmanlık. Ataşehir Soyak Yolu Şehit Burak Kurtuluş Cad. Uğurlu Sok No 140/5 Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE ERA e-defter KULLANIM KILAVUZU ERA Danışmanlık Ataşehir Soyak Yolu Şehit Burak Kurtuluş Cad. Uğurlu Sok No 140/5 Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE www.eracs-tr.com İÇİNDEKİLER MİKRONOM MASTER BİLGİSAYAR İncilipınar

Detaylı

İtimat kontrole mani değildir

İtimat kontrole mani değildir İtimat kontrole mani değildir 1 E-DEFTER e-defter Nedir? Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; - Oluşturulması - Onaylanması - Muhafaza

Detaylı

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-DEFTER İŞLEMLERİ

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-DEFTER İŞLEMLERİ UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-DEFTER İŞLEMLERİ İçindekiler UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E- DEFTER... 2 A-UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTAL GİRİŞ:... 2 1. :... 2 1.1. E-Defter Verileri :... 4 1.2 E-Defter Listesi

Detaylı

Elektronik Defter. Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:0 533 924 61 82. ugur.dogan@ideateknoloji.com.tr

Elektronik Defter. Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:0 533 924 61 82. ugur.dogan@ideateknoloji.com.tr Elektronik Defter Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:0 533 924 61 82 ugur.dogan@ideateknoloji.com.tr SUNUM PLANI e-deftere Giriş e-deftere Başvuru ve Geçiş Süreci e-defter Oluştururken

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/232 Ref: 4/232. Konu: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/232 Ref: 4/232. Konu: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 26.12.2013 Sayı: 2013/232 Ref: 4/232 Konu: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 24.12.2013 tarihli 28861 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2 Sıra No.lı Elektronik

Detaylı

efatura UYGULAMASI HAKKINDA

efatura UYGULAMASI HAKKINDA BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ GİB PORTAL KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

01 HAZİRAN 2015 İZİBİZEDEFTER SON KULLANICI KLAVUZU

01 HAZİRAN 2015 İZİBİZEDEFTER SON KULLANICI KLAVUZU 01 HAZİRAN 2015 İZİBİZEDEFTER SON KULLANICI KLAVUZU İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Organizasyon Tanımı... 5 3. Açılış... 17 4. Defter Sihirbazı... 17 5. İmzalama... 22 6. Berat Oluşturma... 22 7. Berat İmzalama...

Detaylı

DATASOFT E-DEFTER. Kullanıcı Kılavuzu MAYIS DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R01_2014_05_30

DATASOFT E-DEFTER. Kullanıcı Kılavuzu MAYIS DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R01_2014_05_30 DATASOFT E-DEFTER Kullanıcı Kılavuzu MAYIS 2014 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R01_2014_05_30 ŞUBAT 2015 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R02_2015_02_20 İçindekiler Tanımlar... 2

Detaylı

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması E - ARŞİV Amaç ve Fayda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı

Detaylı

Konu: 421 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SONRASINDA E- FATURA KULLANMA VE E-DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA OLANLARIN YAPMASI GEREKENLER

Konu: 421 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SONRASINDA E- FATURA KULLANMA VE E-DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA OLANLARIN YAPMASI GEREKENLER 23.01.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/02 Konu: 421 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SONRASINDA E- FATURA KULLANMA VE E-DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA OLANLARIN YAPMASI GEREKENLER Mükelleflerin

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme:

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: e-defter e-defter: Mevzuat e-defter: 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: 421 No lu Tebliğ ile bazı mükelleflere zorunluluk getirilmiş, 58 No lu Sirküler

Detaylı

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu Bilişim E-Defter Entegrasyonu E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri

Detaylı

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor?

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? SIK SORULAN SORULAR Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? Unvan değişikliği halinde mükelleflerimizin e-fatura uygulaması karşısındaki zorunluluk durumunun değişmeyeceği tabiidir. Bu nedenle e-fatura

Detaylı

PERAKENDE MAL SATIŞLARI İLE HİZMET İFALARINA İLİŞKİN MALİ RAPOR BİLDİRİM KILAVUZU. (ÖKC Mali Rapor Kılavuzu)

PERAKENDE MAL SATIŞLARI İLE HİZMET İFALARINA İLİŞKİN MALİ RAPOR BİLDİRİM KILAVUZU. (ÖKC Mali Rapor Kılavuzu) PERAKENDE MAL SATIŞLARI İLE HİZMET İFALARINA İLİŞKİN MALİ RAPOR BİLDİRİM KILAVUZU (ÖKC Mali Rapor Kılavuzu) Ekim 2017 - ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon

Detaylı

NETLE E-DEFTER NEDİR?

NETLE E-DEFTER NEDİR? Netle E-Defter NETLE E-DEFTER NEDİR? E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/39 Sirküler Tarihi : 19.06.2013 Konu : Elektronik Fatura ve Defter Bilindiği gibi Elektronik Fatura ve Defter uygulamasına ilişkin daha önce 2013/18 ve 2013/19 nolu sirkülerimiz ile

Detaylı

10 Soruda Elektronik Defter (E-Defter) Uygulaması

10 Soruda Elektronik Defter (E-Defter) Uygulaması 10 Soruda Elektronik Defter (E-Defter) Uygulaması E-Defter nedir? E-Defter şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 06.03.2015 Sayı: 2015/ 051 Ref: 4/051. Konu: ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASININ WEBSERVİS KILAVUZUNDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 06.03.2015 Sayı: 2015/ 051 Ref: 4/051. Konu: ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASININ WEBSERVİS KILAVUZUNDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 06.03.2015 Sayı: 2015/ 051 Ref: 4/051 Konu: ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASININ WEBSERVİS KILAVUZUNDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR www.edefter.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre,

Detaylı

e-müstahsil Makbuzu Nedir?

e-müstahsil Makbuzu Nedir? e-müstahsil Makbuzu e-müstahsil Makbuzu Nedir? Müstahsil makbuzu gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılan kağıt müstahsil

Detaylı

YENİ NESİL 720 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ NESİL 720 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ YENİ NESİL 720 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ PERSONEL SİSTEMİ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Listesi Yeni Nesil Muhasebe Sisteminde ve Güneş Sisteminde yer alan Muhtasar Beyannamelerine

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ NİN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER

ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ NİN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ NİN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER Rızkullah ÇETİN * 1-GİRİŞ 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un(t.c. Yasalar 2011) 14 üncü maddesi ile değiştirilen,

Detaylı

MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-002 06 25.02.2015 TALM-001-002 25.02.2015 1/25 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 27.12.2011 01 Doküman Yeniden Düzenlendi

Detaylı

EK1 PortalPLUS GİB arayüzü ile kullanım kılavuzu

EK1 PortalPLUS GİB arayüzü ile kullanım kılavuzu EK1 PortalPLUS GİB arayüzü ile kullanım kılavuzu Sürüm 10112014 Mevzuat ve uygulama sürüm değişikliklerinden kaynaklanacak düzenleme ihtiyaçları konusunda PROTEL A.Ş. sorumluluk kabul etmez. Dökümanın

Detaylı

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 107 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 29.09.2014 Sayı: 2014/170 Ref: 6/170

SİRKÜLER İstanbul, 29.09.2014 Sayı: 2014/170 Ref: 6/170 SİRKÜLER İstanbul, 29.09.2014 Sayı: 2014/170 Ref: 6/170 Konu: E-DEFTER BAŞVURU REHBERİ VE KILAVUZU Bilindiği üzere, 26.11.2013 tarih ve 67 sıra numaralı VUK sirküleri ile, 421 sıra numaralı VUK Genel Tebliği

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK) ELEKTRONİK SÜREÇ YÖNETİM (ESY) PROJESİ ELEKTRONİK BAŞVURU KULLANICI KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK) ELEKTRONİK SÜREÇ YÖNETİM (ESY) PROJESİ ELEKTRONİK BAŞVURU KULLANICI KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK) ELEKTRONİK SÜREÇ YÖNETİM (ESY) PROJESİ ELEKTRONİK BAŞVURU KULLANICI KILAVUZU 1 / 14 Versiyon Tarihçesi Versiyon Değişiklik Yapılan Bölüm/Sayfa Değişiklik Tanımı

Detaylı

Gerçek kişi mükellefin başvurusu için Başvuru Tipini Seçiniz alanında Gerçek alanı Tüzel Kişi ise Tüzel alanı seçilmelidir.

Gerçek kişi mükellefin başvurusu için Başvuru Tipini Seçiniz alanında Gerçek alanı Tüzel Kişi ise Tüzel alanı seçilmelidir. E FATURA BAŞVURUSU 1. E-Fatura Uygulamasına Elektronik Başvuru Elektronik fatura uygulamasına başvuru yapmak isteyen mükelleflerin veya temsilcilerinin www.efatura.gov.tr adresindeki e-fatura başvuru bağlantısına

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

UYUMSOFT E - DEFTER İMZALAMA UYGULAMASI

UYUMSOFT E - DEFTER İMZALAMA UYGULAMASI UYUMSOFT E - DEFTER İMZALAMA UYGULAMASI İçindekiler UYUMSOFT E-DEFTER... 2 1. UYGULAMANIN İNDİRİLMESİ... 2 2. UYGULAMA EKRANINA GİRİŞ... 4 3. UYGULAMA AYARLARININ YAPILMASI... 4 4. PORTALDAKİ DEFTERLERİNİZİ

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 3) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 3) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 3) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ

Detaylı

PwC Turkey IndirectTax Services. e-defter Başvuru Kılavuzu

PwC Turkey IndirectTax Services. e-defter Başvuru Kılavuzu Turkey IndirectTax Services e-defter Başvuru Kılavuzu İçerik İçerik Bu doküman Türkiye Vergi Teknolojileri ekibi tarafından müşterilerimizin e-defter başvuru sürecinde yardımcı olması amacı ile hazırlanmıştır.

Detaylı

LOGO DAN E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ. Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm

LOGO DAN E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ. Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm LOGO DAN E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm LOGO DA E-DÖNÜŞÜM Türkiye uygulama yazılımları pazarının lider markası Logo Yazılım geniş kapsamlı bilgi birikimi ve uzun yıllara dayanan tecrübesiyle

Detaylı

e-fatura Başvuru Açıklamalar

e-fatura Başvuru Açıklamalar e-fatura Başvuru Açıklamalar Ocak 2014 e-fatura Başvuru Açıklamalar Versiyon: 11 ANKARA Ocak 2014 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı e-fatura Başvuru Açıklamalar (I) Ocak

Detaylı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ e-fatura UYGULAMASI HAKKINDA e-fatura NEDİR? Türkiye de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura (elektronik

Detaylı

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Tarih: 10.12.2014 Sayı : 2014/188 1.) E-Defter Nedir? 1 sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde ifade edildiği üzere, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanuna

Detaylı

TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri

TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri E-Defter nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan

Detaylı

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması E - ARŞİV Amaç ve Fayda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı

Detaylı

E-defte Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İçin Uygulama Kılavuzu Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2015/13

E-defte Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İçin Uygulama Kılavuzu Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2015/13 İstanbul, 09.03.2015 E-defte Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İçin Uygulama Kılavuzu Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2015/13 www.edefter.gov.tr internet sitesinde e-defter uygulamasında dikkat

Detaylı

E-DEFTER OLUŞTURMA, MUHAFAZA VE İBRAZI KONUSUNDA HAZIRLANAN TEBLİĞ TASLAĞINDA

E-DEFTER OLUŞTURMA, MUHAFAZA VE İBRAZI KONUSUNDA HAZIRLANAN TEBLİĞ TASLAĞINDA E-DEFTER OLUŞTURMA, MUHAFAZA VE İBRAZI KONUSUNDA HAZIRLANAN TEBLİĞ TASLAĞINDA ÖNGÖRÜLEN YENİ UYGULAMALAR Vergi Usul Kanunu nun verdiği yetkiye istinaden,bu Kanun hükümlerine göre tutulan defterlerin elektronik

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO:...) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO:...) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO:...) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. Bütünlük ve değişmezlik - Integrity Elektronik belgenin oluşturulmasından sonraki aşamalarda orijinal halini muhafaza etmesidir.

TEMEL KAVRAMLAR. Bütünlük ve değişmezlik - Integrity Elektronik belgenin oluşturulmasından sonraki aşamalarda orijinal halini muhafaza etmesidir. TEMEL KAVRAMLAR Kaynağın Doğruluğu - Authenticity Elektronik belgenin kim tarafından oluşturulduğunun belirlenerek doğruluğunun garanti altına alınmasıdır. Bütünlük ve değişmezlik - Integrity Elektronik

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 013 12.03.2015

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 013 12.03.2015 Sirküler Sayı: 2015 013 12.03.2015 Konu: e-defter Uygulama Kılavuzu Gelir İdaresi Başkanlığı nca 26.02.2015 tarihinde e-defter uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar için uygulama kılavuzu yayımlanmıştır.

Detaylı

SON DÜZENLEMELERE GÖRE E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELERE GÖRE E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI k SON DÜZENLEMELERE GÖRE E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 1 Sunum Planı E-Fatura E-Fatura Nedir? E-Fatura Uygulaması V.U.K.Tebliği ve Değişiklikler E-Fatura Uygulamasından Yararlanmak için Ne Yapılmalı?

Detaylı

MÜKELLEF BİLGİLENDİRME NOTU 2015-028

MÜKELLEF BİLGİLENDİRME NOTU 2015-028 MÜKELLEF BİLGİLENDİRME NOTU 2015-028 Konu : E-Defter, E-Fatura Başvuru Uygulamaları hakkındadır. Tarih : 30.09.2014 Mükellef Bilgilendirme Notumuzun konusu; E-defter başvurusu sırasında nelere dikkat edilmesi

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura yagenelbakış EFKS-e-FaturaFaturaFarklılıklar e-faturanedir? e-faturakapsamınagirenler e-defter Nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı @ @ Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. Kağıt faturada

Detaylı

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Kamu SM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Doküman Adı ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 0 Hazırlayanlar Serdar DEMİR Onay Erol KAHRAMAN DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx

Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx Zirve Yazılım paket programlarından, e-fatura gönderim ve alım işlemlerinin yapılabilmesi için iki farklı e-fatura paketi mevcuttur. 1- Zirve e-fatura Entegratör

Detaylı

E-Defter v Uygulaması Kullanım Kılavuzu

E-Defter v Uygulaması Kullanım Kılavuzu E-Defter v.1.00.00 Uygulaması Kullanım Kılavuzu NİSAN 2016 1 İÇİNDEKİLER 1. E-Defter İle İlgili Genel Bilgilendirme... 3 1.1. E-Defter Sistemi Nedir?... 3 1.2. E-Defter Sistemi İle İlgili Bazı Kavramlar...

Detaylı

e-defter Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi Versiyon 1.0

e-defter Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi Versiyon 1.0 e-defter Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi Versiyon 1.0 Nisan 2014 ANKARA Versiyon: 1.0.1 / 11 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Uygulaması Elektronik Denetim Başvuru ve Uyum Rehberi Yönetimi Daire

Detaylı

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER e-fatura UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER UBL (Universal Business Language) UBL, iş dünyasının evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacıyla doğmuş bir yapıdır. Bu

Detaylı

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR?

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Tarih : 10.12.2014 Sayı : 43 Konu : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Şekil hükümlerinden bağımsız, Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) veya Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ile uyumlu, tutulması

Detaylı

efinans e-fatura Başvuru Kılavuzu

efinans e-fatura Başvuru Kılavuzu efinans e-fatura Başvuru Kılavuzu İçindekiler Mali Mühür Başvuru Süreci... 2 e-fatura Başvuru Süreci... 4 efinans Sözleşme Aşaması... 11 1 Mali Mühür Başvuru Süreci 1. Mali Mühür Sertifikası için mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

Detaylı

e-defter Kullanım Kılavuzu

e-defter Kullanım Kılavuzu e-defter Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Giriş... 2 2 efinans e-defter Çözümü... 2 2.1 Firma İşlemleri... 3 2.1.1 Firma Ayarları... 3 2.1.2 e-posta Grubu Oluştur... 6 2.2 Defter İşlemleri... 7 2.2.1 Defter

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı nca hazırlanan elektronik defter uygulama kılavuzu sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı nca hazırlanan elektronik defter uygulama kılavuzu sirkülerimiz ekinde sunulmuştur. TARİH : 04/03/2015 SİRKÜLER NO : 2015/23 ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMA KILAVUZU VE BAZI HATIRLATMALAR: Gelir İdaresi Başkanlığı nca hazırlanan elektronik defter uygulama kılavuzu sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

UBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu

UBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu 18.10.2015 UBL-2.1 Standardına Uygun olarak e-fatura Düzenleme Kılavuzu DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. İçindekiler Bilgi Notu: Gelir İdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr adresinde e-fatura konusunda muhtelif

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ DOKÜMAN ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI TEMEL KULLANICI KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ Elektronik Belge Yönetim Sistemi web

Detaylı

e UYGULAMALAR İnci ŞALCI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Eğitim Müdürü

e UYGULAMALAR İnci ŞALCI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Eğitim Müdürü e UYGULAMALAR İnci ŞALCI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Eğitim Müdürü 2 2. e- Fatura : 3 2. e-fatura : 2.1. e-fatura nedir? : E-Fatura, Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Dolayısıyla

Detaylı

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER SiRKÜLER 2013/08 Elektronik fatura uygulamasıyla ilgili olarak 2013/05 sayılı sirkülerimizde gerekli açıklamalar

Detaylı

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017 1. KURUMSAL

Detaylı

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 Ağustos 2013 ANKARA Versiyon : 1.0 1/23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/23 İçindekiler 1 Giriş. 4 2 E-Fatura Uygulamasına

Detaylı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI Serdar TEKİN Ürün Uzmanı E-Defter Nedir? E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya

Detaylı