TABLO-2. ÝLLERE GÖRE MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-2. ÝLLERE GÖRE MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARI"

Transkript

1 DÝKKAT: Bu tabloda mesleki ve teknik okullar illere göre gruplandýrýlmýþtýr. Her okul adýnýn sol tarafýndaki sayý okulun kodudur. Okulunuzun adý bu tabloda yer almamýþsa, okul müdürlüðüne baþvurarak okulunuzun kodunu öðreniniz ve Baþvurma Belgesine doðru olarak yazýp kodlayýnýz. ADANA ADANA AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ ADANA ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ADANA ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ADANA ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ADANA ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ADANA ÇUKUROVA ELEKTRÝK ANADOLU MES.L ADANA ÇUKUROVA ELEKTRÝK ANADOLU TEK.L ADANA ÇUKUROVA ELEKTRÝK ENDÜSTRÝ MES.L ADANA ÇUKUROVA ELEKTRÝK TEKNÝK LÝSESÝ ADANA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ADANA FATÝH TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ADANA ÝHSAN SABANCI KIZ MESLEK LÝSESÝ ADANA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ADANA ÝNÞAAT TEKNÝK LÝSESÝ ADANA ÝSMET ÝNÖNÜ ANADOLU KIZ MESLEK L ADANA ÝSMET ÝNÖNÜ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ADANA ÝSMET ÝNÖNÜ KIZ MESLEK LÝSESÝ ADANA KARÞIYAKA TEKNÝK LÝSESÝ ADANA LABORATUVAR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ADANA MOBÝL TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ADANA MOTOR MESLEK LÝSESÝ ADANA MOTOR TEKNÝK LÝSESÝ ADANA SABANCI ANADOLU TEKSTÝL TEKNÝK L ADANA SABANCI AND.TEKSTÝL KIZ MESLEK L ADANA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ADANA TEKNÝK LÝSESÝ ADANA TEKSTÝL KIZ MESLEK LÝSESÝ ADANA TÝCARET LÝSESÝ ADANA YAPI MESLEK LÝSESÝ ADANA YEÞÝLEVLER ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ADANA YEÞÝLEVLER TEKNÝK LÝSESÝ ADANA ZÝRAAT MESLEK LÝSESÝ BÝLÝCÝLER ANADOLU OTL.VE TURÝZM MESLEK L CEYHAN ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ CEYHAN ANADOLU MESLEK LÝSESÝ CEYHAN ANADOLU OTEL.VE TURÝZM MESLEK L CEYHAN ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ CEYHAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ CEYHAN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ CEYHAN KIZ MESLEK LÝSESÝ CEYHAN MUSTAFABEYLÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ CEYHAN OTELCÝLÝK VE TURÝZM MESLEK LÝSESÝ CEYHAN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ CEYHAN TEKNÝK LÝSESÝ CEYHAN TEVHÝDE ATÇI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ CEYHAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÇUKUROVA ÜNV.TIP FAK.SAÐLIK MESLEK L ÝMAMOÐLU ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KARAÝSALI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KARAÝSALI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ KARATAÞ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KOZAN ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ KOZAN BUCAK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KOZAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KOZAN GAZÝKÖY ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KOZAN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KOZAN KIZ MESLEK LÝSESÝ KOZAN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ KOZAN TEKNÝK LÝSESÝ KOZAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ POZANTI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ POZANTI TÜRKAN-ÝRFAN AKÜN ÇOK PROG.L SAÝMBEYLÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ SEYHAN ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ SEYHAN ANADOLU MAHALLÝ ÝDARELER MESLEK L SEYHAN ANADOLU MESLEK LÝSESÝ SEYHAN ANADOLU MOTOR MESLEK LÝSESÝ SEYHAN ANADOLU MOTOR TEKNÝK LÝSESÝ SEYHAN ATATÜRK ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ SEYHAN ATATÜRK KIZ MESLEK LÝSESÝ SEYHAN Ç.E.P.ANADOLU ÝLETÝÞÝM MESLEK L SEYHAN ÇOBANOÐLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SEYHAN ÝBRAHÝM ATALI ÇOK PROGRAMLI L SEYHAN KURTTEPE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SEYHAN KURTTEPE TEKNÝK LÝSESÝ SEYHAN MERKEZ KIZ MESLEK LÝSESÝ SEYHAN N.YALVAÇ AND.OTEL.VE TURÝZM MES.L SEYHAN TEPEBAÐ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ TUFANBEYLÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ YÜREÐÝR K.YAKA O.ÇOBANOÐLU AND.KIZ MES.L YÜREÐÝR KARÞIYAKA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ YÜREÐÝR KARÞIYAKA O.ÇOBANOÐLU KIZ MES.L YÜREÐÝR KARÞIYAKA TEKNÝK LÝSESÝ YÜREÐÝR KÝREMÝTHANE ENDÜSTRÝ MESLEK L YÜREÐÝR KÝREMÝTHANE TEKNÝK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ ADIYAMAN ADIYAMAN ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ADIYAMAN ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ADIYAMAN ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ADIYAMAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ADIYAMAN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ADIYAMAN KIZ MESLEK LÝSESÝ ADIYAMAN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ADIYAMAN TEKNÝK LÝSESÝ ADIYAMAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BESNÝ ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ BESNÝ ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BESNÝ ÇAKIRHÜYÜK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BESNÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BESNÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BESNÝ KIZ MESLEK LÝSESÝ BESNÝ KIZ TEKNÝK LÝSESÝ BESNÝ KÖSECELÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BESNÝ SARIYAPRAK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BESNÝ ÞAMBAYAT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BESNÝ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÇELÝKHAN ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÇELÝKHAN PINARBAÞI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GÖLBAÞI BELÖREN ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GÖLBAÞI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GÖLBAÞI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ GÖLBAÞI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ GÖLBAÞI ÞEHDANE SOYKAN KIZ MESLEK LÝSESÝ KAHTA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KAHTA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KAHTA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KAHTA KIZ MESLEK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ AFYON AFYON 70.YIL SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AFYON AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ AFYON ALÝ ÇETÝNKAYA ANADOLU KIZ MESLEK L AFYON ALÝ ÇETÝNKAYA KIZ MESLEK LÝSESÝ AFYON ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AFYON ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ AFYON ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AFYON ATATÜRK SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AFYON ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AFYON FATÝH ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ AFYON GAZÝ ANADOLU MESLEK LÝSESÝ AFYON GAZÝ ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ AFYON GAZÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AFYON GAZÝ TEKNÝK LÝSESÝ AFYON ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AFYON MERKEZ ANADOLU MESLEK LÝSESÝ AFYON MERKEZ TEKNÝK LÝSESÝ AFYON SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AFYON TARIM MESLEK LÝSESÝ AFYON TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AFYON ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK LÝSESÝ BAÞMAKÇI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BAÞMAKÇI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BAYAT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BOLVADÝN ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BOLVADÝN EBER ÝÞÝTME ENGELLÝLER Ç.P.L BOLVADÝN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BOLVADÝN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BOLVADÝN KIZ MESLEK LÝSESÝ BOLVADÝN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BOLVADÝN SIDDIKA METÝN ADALET MESLEK L BOLVADÝN TEKNÝK LÝSESÝ BOLVADÝN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÇAY AKKONAK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÇAY ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÇAY ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ÇAY ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÇAY KARACAÖREN ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÇAY KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇAY SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÇOBANLAR ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ DAZKIRI 75.YIL CUMHURÝYET SAÐLIK MES.L DAZKIRI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ DAZKIRI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ DAZKIRI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ DAZKIRI KIZ MESLEK LÝSESÝ DAZKIRI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ DÝNAR ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ DÝNAR ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ DÝNAR HAYDARLI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ DÝNAR ÝMAM HATÝP LÝSESÝ DÝNAR KIZ MESLEK LÝSESÝ DÝNAR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ E.MURAT ÖZDÝLEK AND.OTEL VE TURÝZM MES.L EMÝRDAÐ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ EMÝRDAÐ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ EMÝRDAÐ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ EMÝRDAÐ KIZ MESLEK LÝSESÝ EMÝRDAÐ M.ALTINTAÞ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ EMÝRDAÐ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ EMÝRDAÐ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ EVCÝLER ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ EVCÝLER ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ HOCALAR ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÝHSANÝYE ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÝHSANÝYE SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÝSCEHÝSAR ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ SANDIKLI ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SANDIKLI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SANDIKLI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SANDIKLI KIZ MESLEK LÝSESÝ SANDIKLI MESLEK LÝSESÝ SANDIKLI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ SANDIKLI TEKNÝK LÝSESÝ SANDIKLI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SÝNCANLI 75.YIL CUMHURÝYET SAÐLIK MES.L SÝNCANLI ÇÝÐÝLTEPE ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ SÝNCANLI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ SULTANDAÐI DR.HALÝL Ý.ÖZSOY SAÐLIK MES.L SULTANDAÐI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SULTANDAÐI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SULTANDAÐI KIZ MESLEK LÝSESÝ SULTANDAÐI YUNUS EMRE ÇOK PROGRAMLI L SULTANDAÐI YUNUS EMRE ENDÜSTRÝ MES.L SUSUZ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÞUHUT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÞUHUT ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ÞUHUT ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÞUHUT KIZ MESLEK LÝSESÝ ÞUHUT SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÞUHUT TEKNÝK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ AÐRI AÐRI ANADOLU MESLEK LÝSESÝ AÐRI ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AÐRI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AÐRI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AÐRI KIZ MESLEK LÝSESÝ AÐRI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AÐRI SPOR MESLEK LÝSESÝ AÐRI TEKNÝK LÝSESÝ AÐRI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ DÝYADÝN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ DOÐUBEYAZIT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ DOÐUBEYAZIT ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ DOÐUBEYAZIT ÝMAM HATÝP LÝSESÝ DOÐUBEYAZIT KIZ MESLEK LÝSESÝ DOÐUBEYAZIT SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ELEÞKÝRT 70.YIL CUMHURÝYET SAÐLIK MES.L ELEÞKÝRT SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ PATNOS ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ PATNOS ÝMAM HATÝP LÝSESÝ PATNOS SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ PATNOS TEKNÝK LÝSESÝ TUTAK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ TUTAK ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ AMASYA AMASYA AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ AMASYA ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AMASYA ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ AMASYA ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AMASYA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AMASYA GÖKHÖYÜK ZÝRAAT MESLEK LÝSESÝ AMASYA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AMASYA KIZ MESLEK LÝSESÝ AMASYA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AMASYA TEKNÝK LÝSESÝ

2 AMASYA TÝCARET MESLEK LÝSESÝ GÖYNÜCEK 70.YIL SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ GÖYNÜCEK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GÖYNÜCEK SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ GÜMÜÞHACIKÖY ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GÜMÜÞHACIKÖY ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ GÜMÜÞHACIKÖY ÝMAM HATÝP LÝSESÝ GÜMÜÞHACIKÖY KIZ MESLEK LÝSESÝ GÜMÜÞHACIKÖY SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ HAMAMÖZÜ ADÝL CANDEMÝR ÇOK PROGRAMLI L MERZÝFON ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MERZÝFON ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ MERZÝFON ANADOLU MESLEK LÝSESÝ MERZÝFON ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ MERZÝFON ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ MERZÝFON ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MERZÝFON ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MERZÝFON KIZ MESLEK LÝSESÝ MERZÝFON SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ MERZÝFON TEKNÝK LÝSESÝ MERZÝFON TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SULUOVA ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SULUOVA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SULUOVA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SULUOVA KIZ MESLEK LÝSESÝ SULUOVA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ SULUOVA TEKNÝK LÝSESÝ SULUOVA TÝCARET MESLEK LÝSESÝ TAÞOVA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ TAÞOVA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ TAÞOVA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ TAÞOVA Þ.POLÝS A.YAÞAR ÇOK PROGRAMLI L AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ ANKARA AKYURT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ AKYURT PROF.DR.NUSRET FÝÞEK SAÐ.MES.L AKYURT SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ALTINDAÐ DOÐANTEPE ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ALTINDAÐ HACIBAYRAM ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ALTINDAÐ ÝSKÝTLER ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ALTINDAÐ ÝSKÝTLER TEKNÝK LÝSESÝ ALTINDAÐ ÞERÝFE ULUDAÐLI KIZ MESLEK L ALTINDAÐ(SOLFASOL) ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ANKARA ABÝDÝNPAÞA ENDÜSTRÝ MESLEK L ANKARA ABÝDÝNPAÞA PROF.DR.R.ÜNER SAÐ.M.L ANKARA ABÝDÝNPAÞA SAÐLIK MESLEK L ANKARA ABÝDÝNPAÞA TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA ACÝL YARD.TRAFÝK HAS.SAÐLIK MES.L ANKARA ADALET MESLEK LÝSESÝ ANKARA AÐAÇ VE METAL ÝÞLERÝ MESLEK L ANKARA AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ ANKARA AKTAÞ ATATÜRK ENDÜSTRÝ MESLEK L ANKARA AKTAÞ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ANADOLU BASIN YAYIN REKLAM.LÝSESÝ ANKARA ANADOLU BASIN YAYIN REKLAMCILIK L ANKARA ANADOLU ÝLETÝÞÝM MESLEK LÝSESÝ ANKARA ANADOLU ÝLETÝÞÝM TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA ANADOLU METEOROLOJÝ MESLEK L ANKARA ANADOLU OTEL.VE TURÝZM MESLEK L ANKARA ANADOLU SEKRETERLÝK MESLEK L ANKARA ANADOLU TAPU VE KADASTRO MESLEK L ANKARA ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ANKARA ANAFARTALAR AND.TÝCARET MESLEK L ANKARA ANAFARTALAR TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ANKARA ATAKULE MESLEK LÝSESÝ ANKARA ATATÜRK ANADOLU KIZ MESLEK L ANKARA ATATÜRK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ATATÜRK KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ATATÜRK KIZ TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA ATATÜRK TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA AYDINLIKEVLER TÝCARET MESLEK L ANKARA AYRANCI AKÞAM TÝCARET MESLEK L ANKARA AYRANCI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ANKARA BAHÇELÝEVLER AKÞAM TÝCARET L ANKARA BAHÇELÝEVLER ENDÜSTRÝ MESLEK L ANKARA BAHÇELÝEVLER TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA BALGAT ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ANKARA BALGAT ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA BALGAT ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA BALGAT TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA CEBECÝ ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA CEBECÝ ATATÜRK AND.SAÐLIK MES.L ANKARA CEBECÝ ATATÜRK SAÐLIK MESLEK L ANKARA CEBECÝ KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA CUMHURÝYET AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ ANKARA CUMHURÝYET TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ANKARA D.ÇAÐLAR ORTOPEDÝK ENGEL.MESLEK L ANKARA DÝKMEN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA DÝKMEN N.AYAZ AND.KIZ MESLEK L ANKARA DÝKMEN N.AYAZ KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA DÝKMEN N.AYAZ KIZ TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA DÝKMEN TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA DOÐUMEVÝ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ANKARA ETLÝK H.H.OÐULTÜRK KIZ MESLEK L ANKARA ETLÝK KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA EV EKONOMÝSÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA GAZÝ ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ANKARA GAZÝ ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA GAZÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA GAZÝ TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA HACETTEPE ÜNV.SAÐLIK KOLEJÝ ANKARA HAYVAN SAÐLIÐI MESLEK L ANKARA II.ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ÝMRAHOR ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ÝNÞAAT TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA KÝMYA ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA KÝMYA AND.MESLEK L ANKARA KÝMYA MESLEK LÝSESÝ ANKARA KÝMYA TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA LABORANT MESLEK LÝSESÝ ANKARA M.RÜÞTÜ UZEL KÝMYA AND.MESLEK L ANKARA M.RÜÞTÜ UZEL KÝMYA AND.TEKNÝK L ANKARA M.RÜÞTÜ UZEL KÝMYA MESLEK LÝSESÝ ANKARA M.RÜÞTÜ UZEL KÝMYA TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA MALÝYE MESLEK LÝSESÝ ANKARA MALÝYE OKULU ANKARA MERKEZ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ANKARA METEOROLOJÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA METEOROLOJÝ TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA MOTOR MESLEK LÝSESÝ ANKARA MOTOR TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA ORTOPEDÝK ENGELLÝLER MESLEK L ANKARA OTELCÝLÝK VE TURÝZM MESLEK LÝSESÝ ANKARA RADYO TV ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ANKARA RADYO TV ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA SEKRETERLÝK MESLEK LÝSESÝ ANKARA SSK ANKARA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ANKARA TAPU VE KADASTRO MESLEK LÝSESÝ ANKARA TEVFÝK ÝLERÝ ANADOLU ÝMAM HATÝP L ANKARA TEVFÝK ÝLERÝ ÝMAM HATÝP L (Y.D.A) ANKARA TEVFÝK ÝLERÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ANKARA TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ANKARA TÜRK SÝLAHLI KUV.SAÐLIK MESLEK L ANKARA TÜRK TELEKOM ANADOLU MESLEK L ANKARA TÜRK TELEKOM ANADOLU TEKNÝK L ANKARA ULUS ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ANKARA ULUS ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ULUS TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA ÜNV.TIP FAK.SAÐLIK BÝLÝM.KOLEJÝ ANKARA Y.BEYAZIT ANADOLU KIZ MESLEK L ANKARA Y.BEYAZIT ANADOLU MESLEK L ANKARA Y.BEYAZIT ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA Y.BEYAZIT ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA Y.BEYAZIT TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA YAPI MESLEK LÝSESÝ ANKARA YENÝÞEHÝR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT KIZ MESLEK L ANKARA Z.HANIM ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNÝK LÝSESÝ AYAÞ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ AYAÞ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BALA AFÞAR ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BALA ATATÜRK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BALA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BALA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BALA KEMAL ÞAHÝN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BALA KESÝKKÖPRÜ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BALA LABORATUVAR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BALA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BEYPAZARI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BEYPAZARI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BEYPAZARI KIZ MESLEK LÝSESÝ BEYPAZARI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BEYPAZARI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BEYPAZARI TOLUNAY ÖZAKA SAÐLIK MESLEK L ÇAMLIDERE ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÇAMLIDERE ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÇANKAYA 100.YIL ANADOLU KIZ MESLEK L ÇANKAYA 100.YIL KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇANKAYA 100.YIL UYG.SANAT.AND.KIZ MES.L ÇANKAYA ALÝYE YAHÞÝ AND.KIZ MESLEK L ÇANKAYA BALGAT ALÝYE YAHÞÝ KIZ MESLEK L ÇANKAYA BALGAT ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ÇANKAYA CUMHURÝYET ANADOLU TÝC.MESLEK L ÇANKAYA GAZÝOSMANPAÞA ANADOLU KIZ MES.L ÇANKAYA GAZÝOSMANPAÞA KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇANKAYA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÇUBUK ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ÇUBUK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ÇUBUK HAYRÝ ASLAN KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇUBUK HAYRÝ ASLAN KIZ TEKNÝK LÝSESÝ ÇUBUK ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÇUBUK KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇUBUK SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÇUBUK TEKNÝK LÝSESÝ ÇUBUK TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ELMADAÐ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ELMADAÐ HASANOÐLAN KIZ MESLEK LÝSESÝ ELMADAÐ HASANOÐLAN SPOR MESLEK LÝSESÝ ELMADAÐ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ELMADAÐ KIZ MESLEK LÝSESÝ ELMADAÐ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ETÝMESGUT ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ ETÝMESGUT DR.R.SAYDAM SAÐLIK MESLEK L ETÝMESGUT GÜVERCÝNLÝK ENDÜSTRÝ MESLEK L ETÝMESGUT KIZ MESLEK LÝSESÝ ETÝMESGUT MUSTAFA KEMAL SAÐLIK MESLEK L ETÝMESGUT SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ETÝMESGUT TÝCARET MESLEK LÝSESÝ GÖLBAÞI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ GÖLBAÞI KIZ MESLEK LÝSESÝ GÖLBAÞI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ GÜDÜL ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ HAYMANA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ HAYMANA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ HAYMANA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ HAYMANA KIZ MESLEK LÝSESÝ KALECÝK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KALECÝK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KALECÝK ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KALECÝK M.YILDIRIM TÝCARET MESLEK LÝSESÝ KALECÝK SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ KALECÝK ÞEHÝT M.YILDIRIM TÝCARET MES.L KALECÝK TÝCARET MESLEK LÝSESÝ KAZAN ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KAZAN EFES ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KAZAN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KEÇÝÖREN 70.YIL ÇEVRE SAÐLIÐI MESLEK L KEÇÝÖREN ADALET MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN ANADOLU MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN ÇEVRE SAÐLIÐI MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN ETLÝK ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN ETLÝK H.H.OÐULTÜRK AND.KIZ ME.L KEÇÝÖREN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KEÇÝÖREN ÝNCÝRLÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN ÝNCÝRLÝ TEKNÝK LÝSESÝ KEÇÝÖREN KALABA ANADOLU KIZ MESLEK L KEÇÝÖREN KALABA KIZ MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN LABORATUVAR SAÐLIK MESLEK L KEÇÝÖREN PURSAKLAR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN PURSAKLAR Y.K.-M.S.SAÐLIK MES.L KEÇÝÖREN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN TEKNÝK LÝSESÝ KEÇÝÖREN YAMANTÜRK TÝCARET MESLEK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM ANADOLU MESLEK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM AND.OTEL.VE TURÝZM MESLEK L KIZILCAHAMAM ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KIZILCAHAMAM KIZ MESLEK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM TEKNÝK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM TÝCARET MESLEK LÝSESÝ MAMAK ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ MAMAK BATTALGAZÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MAMAK BATTALGAZÝ TEKNÝK LÝSESÝ MAMAK ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MAMAK KIZ MESLEK LÝSESÝ MAMAK TÜRKÖZÜ ÝMRAHOR TEKNÝK LÝSESÝ MAMAK TÜRKÖZÜ OÐUZHAN ENDÜSTRÝ MESLEK L MAMAK TÜRKÖZÜ OÐUZHAN TEKNÝK LÝSESÝ MAMAK ÜREÐÝL ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ MAMAK ÜREÐÝL KIZ MESLEK LÝSESÝ MAMAK YUNUS EMRE TÝCARET MESLEK LÝSESÝ NALLIHAN ÇAYIRHAN ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ NALLIHAN ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ NALLIHAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ NALLIHAN F.GÜNGÖR ENDÜSTRÝ MESLEK L NALLIHAN F.GÜNGÖR TEKNÝK LÝSESÝ NALLIHAN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ NALLIHAN KIZ MESLEK LÝSESÝ NALLIHAN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ NALLIHAN Þ.Ö.B TÝCARET MESLEK LÝSESÝ NALLIHAN ÞEHÝT ÖMER BOZTEPE Ç.P.L NALLIHAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÖZEL BAÞTEM AND.OTEL.VE TURÝZM MESLEK L ÖZEL MURADÝYE KIZ MESLEK LÝSESÝ ÖZEL NENE HATUN MESLEK LÝSESÝ

3 POLATLI ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ POLATLI ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ POLATLI ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ POLATLI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ POLATLI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ POLATLI KIZ MESLEK LÝSESÝ POLATLI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ POLATLI TEKNÝK LÝSESÝ POLATLI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN A.ANDÝÇEN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN FATÝH ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN FATÝH ÖZCAN SABANCI AND.KIZ MES.L SÝNCAN FATÝH ÖZCAN SABANCI KIZ MESLEK L SÝNCAN FATÝH TEKNÝK LÝSESÝ SÝNCAN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SÝNCAN KIZ MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN TEKNÝK LÝSESÝ SÜLEYMAN DEMÝREL SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR DR.S.UZUN SAÐLIK MES.L ÞEREFLÝKOÇHÝSAR ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR KIZ MESLEK LÝSESÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR TEKNÝK LÝSESÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR TÝCARET MESLEK LÝSESÝ YENÝMAHALLE ANADOLU KIZ MESLEK L YENÝMAHALLE ANADOLU MESLEK LÝSESÝ YENÝMAHALLE ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ YENÝMAHALLE AND.MAHALLÝ ÝDARELER MES.L YENÝMAHALLE BATIKENT Þ.EVLÝYAGÝL AND.TML YENÝMAHALLE BATIKENT Þ.EVLÝYAGÝL TÝC.M.L YENÝMAHALLE ÇÝÐDEMTEPE ANADOLU MESLEK L YENÝMAHALLE ÇÝÐDEMTEPE ANADOLU TEKNÝK L YENÝMAHALLE ÇÝÐDEMTEPE ENDÜSTRÝ MESLEK L YENÝMAHALLE ÇÝÐDEMTEPE TEKNÝK LÝSESÝ YENÝMAHALLE DEMETEVLER ÝMAM HATÝP LÝSESÝ YENÝMAHALLE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ YENÝMAHALLE KIZ MESLEK LÝSESÝ YENÝMAHALLE MAHALLÝ ÝDARELER MESLEK L YENÝMAHALLE TEKNÝK LÝSESÝ YENÝMAHALLE TÝCARET MESLEK LÝSESÝ YENÝMAHALLE YUNUS EMRE ANADOLU KIZ MES.L YENÝMAHALLE YUNUS EMRE KIZ MESLEK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ ANTALYA AKSEKÝ ANADOLU SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AKSEKÝ CEVÝZLÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ AKSEKÝ CEVÝZLÝ K.ÖZEN ÇOK PROGRAMLI L AKSEKÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ AKSEKÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AKSEKÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AKSEKÝ KIZ MESLEK LÝSESÝ AKSEKÝ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AKSEKÝ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ALANYA ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ ALANYA ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ALANYA ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ALANYA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ALANYA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ALANYA KIZ MESLEK LÝSESÝ ALANYA N.SOYDAN AND.TÝCARET MESLEK L ALANYA N.SOYDAN TÝCARET MESLEK L ALANYA RIFAT AZAKOÐLU KIZ MESLEK LÝSESÝ ALANYA TEKNÝK LÝSESÝ ALANYA Ü.ALTAY AND.OTEL.VE TUR.MESLEK L ANTALYA AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ ANTALYA ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ANTALYA ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ANTALYA ANADOLU OTEL.VE TURÝZM MESLEK L ANTALYA ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ANTALYA AND.MAHALLÝ ÝDARELER MESLEK L ANTALYA ATATÜRK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANTALYA BAROSU ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ANTALYA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANTALYA HIZIR REÝS TÝCARET MESLEK L ANTALYA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ANTALYA ÝSMET ÝNÖNÜ ANADOLU KIZ MESLEK L ANTALYA ÝSMET ÝNÖNÜ KIZ MESLEK LÝSESÝ ANTALYA ÝSMET ÝNÖNÜ KIZ TEKNÝK LÝSESÝ ANTALYA N.B.SAATÇIOÐLU AND.DIÞ TÝC.MES.L ANTALYA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ANTALYA TARIM MESLEK LÝSESÝ ANTALYA TEKNÝK LÝSESÝ ANTALYA TÝCARET BORSASI AND.TÝC.MES.L ANTALYA TÝCARET BORSASI TÝC.MES.LÝSESÝ ANTALYA TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ANTALYA TURUNÇOVA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ANTALYA Y.ÖNERTOY ENDÜSTRÝ MESLEK L ELMALI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ELMALI KIZ MESLEK LÝSESÝ ELMALI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ELMALI Y.ÖNERTOY ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ELMALI Y.ÖNERTOY ENDÜSTRÝ MESLEK L ELMALI Y.ÖNERTOY TEKNÝK LÝSESÝ FÝNÝKE ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ FÝNÝKE CUMHURÝYET ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ FÝNÝKE KIZ MESLEK LÝSESÝ GAZÝPAÞA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GAZÝPAÞA TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÝBRADI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KALE ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KAÞ KINIK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KAÞ YEÞÝLKÖY E.KASAPOÐLU ÇOK PROGRAMLI L KORKUTELÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KORKUTELÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KORKUTELÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KORKUTELÝ KIZ MESLEK LÝSESÝ KORKUTELÝ TEKNÝK LÝSESÝ KUMLUCA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MANAVGAT ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ MANAVGAT ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MANAVGAT ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MANAVGAT KIZ MESLEK LÝSESÝ MANAVGAT TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÖZEL ANTALYA AND.OTEL.TURÝZM MESLEK L SERÝK ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ SERÝK HASAN GÜÇLÜ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SERÝK ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SERÝK KIZ MESLEK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ ARTVÝN ARDANUÇ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ARDANUÇ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ARHAVÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ARHAVÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ARHAVÝ ORHAN YÜCEL KIZ MESLEK LÝSESÝ ARTVÝN ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ARTVÝN ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ ARTVÝN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ARTVÝN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ARTVÝN KIZ MESLEK LÝSESÝ ARTVÝN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ARTVÝN TEKNÝK LÝSESÝ ARTVÝN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BORÇKA GÖKTAÞ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BORÇKA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BORÇKA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BORÇKA TÝCARET MESLEK LÝSESÝ HOPA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ HOPA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ HOPA KEMALPAÞA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ HOPA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ MURGUL ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MURGUL ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÞAVÞAT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÞAVÞAT ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÞAVÞAT MEYDANCIK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÞAVÞAT SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ YUSUFELÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ YUSUFELÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ YUSUFELÝ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ AYDIN AYDIN AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ AYDIN ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AYDIN ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ AYDIN ANADOLU MESLEK LÝSESÝ AYDIN ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ AYDIN ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AYDIN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AYDIN II.ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AYDIN II.TEKNÝK LÝSESÝ AYDIN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AYDIN KIZ MESLEK LÝSESÝ AYDIN MÝMAR SÝNAN ANADOLU MESLEK LÝSESÝ AYDIN MÝMAR SÝNAN ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ AYDIN MÝMAR SÝNAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AYDIN MÝMAR SÝNAN TEKNÝK LÝSESÝ AYDIN OSMANGAZÝ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AYDIN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AYDIN TEKNÝK LÝSESÝ AYDIN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AYDIN UMURLU ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BOZDOÐAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BOZDOÐAN Ý.SEZGÝN KIZ MESLEK LÝSESÝ BOZDOÐAN KIZ MESLEK LÝSESÝ BUHARKENT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÇÝNE 70.YIL SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÇÝNE AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ ÇÝNE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ÇÝNE ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÇÝNE KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇÝNE M.EMÝN ÜNAL KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇÝNE M.KALKAN ANADOLU TÝCARET MESLEK L ÇÝNE M.KALKAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÇÝNE TEKNÝK LÝSESÝ ÇÝNE TÝCARET MESLEK LÝSESÝ DÝDÝM ANADOLU OTEL.VE TURÝZM MESLEK L DÝDÝM SELÇUK ÖZSOY ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GERMENCÝK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GERMENCÝK KIZ MESLEK LÝSESÝ GERMENCÝK TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÝNCÝRLÝOVA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KARACASU ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KARACASU KIZ MESLEK LÝSESÝ KOÇARLI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KOÇARLI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ KÖÞK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KUÞADASI ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ KUÞADASI ANADOLU MESLEK LÝSESÝ KUÞADASI ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ KUÞADASI AND.OTEL.VE TURÝZM MESLEK L KUÞADASI DAVUTLAR Þ.-C.ÖZBAÞ Ç.P.L KUÞADASI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KUÞADASI KIZ MESLEK LÝSESÝ KUÞADASI OTELCÝLÝK VE TURÝZM MESLEK L KUÞADASI TEKNÝK LÝSESÝ KUYUCAK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KUYUCAK HORSUNLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ 50.YIL ANADOLU TÝCARET MESLEK L NAZÝLLÝ 50.YIL TÝCARET MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ ANADOLU MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ NAZÝLLÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ NAZÝLLÝ KIZ MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ N.MENTEÞE AND.KIZ MESLEK L NAZÝLLÝ N.MENTEÞE KIZ MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ TEKNÝK LÝSESÝ SÖKE AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ SÖKE ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ SÖKE ANADOLU MESLEK LÝSESÝ SÖKE ANADOLU OTEL.VE TURÝZM MESLEK L SÖKE ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ SÖKE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SÖKE ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SÖKE KIZ MESLEK LÝSESÝ SÖKE OTELCÝLÝK VE TURÝZM MESLEK LÝSESÝ SÖKE SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ SÖKE SARIKEMER ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ SÖKE TEKNÝK LÝSESÝ SÖKE TÝCARET LÝSESÝ SÖKE TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SÖKE ZÝRAAT MESLEK LÝSESÝ SÖKE ZÝRAAT TEKNÝK LÝSESÝ SULTANHÝSAR ATÇA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ SULTANHÝSAR ATÇA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SULTANHÝSAR ATÇA KIZ MESLEK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ BALIKESÝR AYVALIK ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ AYVALIK ANADOLU MESLEK LÝSESÝ AYVALIK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AYVALIK KIZ MESLEK LÝSESÝ AYVALIK TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR 100.YIL ANADOLU MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR 100.YIL ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ BALIKESÝR 100.YIL ENDÜSTRÝ MESLEK L BALIKESÝR 100.YIL TEKNÝK LÝSESÝ BALIKESÝR AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ BALIKESÝR ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BALIKESÝR ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR ANADOLU MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ BALIKESÝR ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR ATATÜRK SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR II.ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BALIKESÝR KARESÝ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR KIZ MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR KIZ TEKNÝK LÝSESÝ

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ 3 ADANA CEYHAN 23378 Ceyhan ATL, Deniz.

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI YERLEŞEN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI YERLEŞEN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 4 ADANA CEYHAN 2828 Kız Teknik,

Detaylı

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Önlisans)

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Önlisans) KURUM ADI KADRO ADI 290160001 ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER (ADANA-THSK-TAŞRA) 1 0 82,77866 82,77866 290160005 ADANA KARAİSALI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TEKNİKERİ

Detaylı

Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İSİMLERİNE İLİŞKİN LİSTE ESKİ ALAN DAL ADANA CEYHAN 962412 Ceyhan Anadolu Sağlık Meslek Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Ebe Yardımcılığı ADANA CEYHAN 962412 Ceyhan Anadolu Sağlık Meslek

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 14 ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ

Detaylı

TABLO-3. LÝSANS MEZUNLARININ TERCÝHLERÝ ARASINDA GÖSTEREBÝLECEÐÝ KADROLAR VE POZÝSYONLAR

TABLO-3. LÝSANS MEZUNLARININ TERCÝHLERÝ ARASINDA GÖSTEREBÝLECEÐÝ KADROLAR VE POZÝSYONLAR 45 ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (MERKEZ) 3176421 AVUKAT (BOLU)... AH 6 1... 1213, 4419, 7207 ADALET BAKANLIÐI (MERKEZ) 3176423 MÜHENDÝS (ANKARA)... TH 6 2... 1223, 4531, 6003, 7225, 7257, 7265 3176424

Detaylı

POZİSYON KODU 2/20 KPSS 2009/1

POZİSYON KODU 2/20 KPSS 2009/1 2915371 ADANA 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ (ADANA-TAŞRA MYB ) SH 5 3005 6003 2915373 ADANA 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURUM TÜR- UNVAN/BRANŞ PDC ÖZET TABLOSU BİRİM KURUM TÜR ADI UNVAN BRANŞ

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURUM TÜR- UNVAN/BRANŞ PDC ÖZET TABLOSU BİRİM KURUM TÜR ADI UNVAN BRANŞ TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURUM TÜR- / ÖZET TABLOSU İL KURUM TÜR ADI EK ADANA ALADAĞ 309572 ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ YOK 8115 0 1 1 ADANA

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR (SB KPSS-2011/8)

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR (SB KPSS-2011/8) 2184511 ADANA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ (ADANA-TAŞRA MYB SH 4 3005 2184513 ADANA 22 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ 2015 YILI I. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE YÜZDELİK DİLİMLER Tercih Kodu 65706 66623 67380 69757 70040 67741 Okul Adı Okul Türü KEÇİÖREN İBN-İ SİNA PURSAKLAR / PURSAKLAR YAHYA KEMAL VE

Detaylı

2008 ORTAÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI I. YERLETRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI I. YERLETRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI I. YERLETRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TP ADAY ADAY ADANA CEYHAN 23378 Ceyhan ATL, Deniz. And. Mes. L., Tek.Lis. ve EML BLM TEKNOLOJLER ALANI ng.karma 30 30 0 313.469 355.519

Detaylı

2007-ÖSYS Ýllere Göre Ortaöðretim Kurumlarý

2007-ÖSYS Ýllere Göre Ortaöðretim Kurumlarý Kodu DÝKKAT: Adý Bu tabloda okullar illere göre gruplandýrýlmýþtýr. Her okul adýnýn Kodubaþ tarafýndaki Adý sayý o okulun kodudur. Okulunuzun adý ve kodu bu tabloda yer almamýþsa, okul müdürlüðüne baþvurarak

Detaylı

2006 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 1. Yerleştirme Sonuçlarına Göre Okulların Tavan ve Taban Puanları

2006 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 1. Yerleştirme Sonuçlarına Göre Okulların Tavan ve Taban Puanları 1. Yerleştirme Sonuçlarına Göre Okulların ve ları 1/64 Adı Adı Kazanan Son ın Okulun Türüne 2 104 ADANA CEYHAN 12015 HALİL ÇİFTÇİ ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 150 150 0 454.199 325.094 103,709 12.99 1,372

Detaylı

1/45 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KONT.

1/45 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KONT. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI İÇİN MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ VE LAR ( ÖNLİSANS ) 2184511 4 0 61,149 66,976 ADANA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ

Detaylı

2008 YILI MASRAF CETVELĐ

2008 YILI MASRAF CETVELĐ 8 Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü 581.000,00 0,00 581.000,00 283.489,46 297.510,54 08.01.00.62-03.3.2.00-1-03.3 121.000,00 0,00 121.000,00 56.853,14 64.146,86 08.01.00.62-03.3.2.00-1-03.5 200.000,00

Detaylı

2009-ÖSYS ORTAÖÐRETÝM KURUMLARI KÝTAPÇIÐI

2009-ÖSYS ORTAÖÐRETÝM KURUMLARI KÝTAPÇIÐI 2009-ÖSYS ORTAÖÐRETÝM KURUMLARI KÝTAPÇIÐI Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Kodu DÝKKAT: Adý Bu tabloda okullar illere göre gruplandýrýlmýþtýr. Her okul adýnýn Kodubaþ tarafýndaki Adý sayý o

Detaylı

2015 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA

2015 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA Tercih Kodu 65706 66623 67380 69757 70040 67741 65460 68115 Okul Adı KEÇİÖREN / KEÇİÖREN İBN-İ SİNA PURSAKLAR / PURSAKLAR YAHYA KEMAL VE M.SÖNMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU YENİMAHALLE / HALİDE EDİP MAMAK

Detaylı

2010-ÖSYS Ýllere Göre Ortaöðretim Kurumlarý

2010-ÖSYS Ýllere Göre Ortaöðretim Kurumlarý ADANA 010012 Adana Abdülkadir Paksoy Kýz Lisesi 016089 Adana Adalet Meslek Lisesi 010401 Adana Akþam Lisesi 011099 Adana Akþam Ticaret Lisesi 011406 Adana Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 010767 Adana Anadolu

Detaylı

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ ADANA ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA FEKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA İMAMOĞLU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ 2 ADANA ADANA

Detaylı

GNL GRP ADAY ORT SAP

GNL GRP ADAY ORT SAP OKULUN KODU VE ADI SAYILARI ÖN SINAVSIZ SINAVLI FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ KÇE TARÝH COÐRAFYA 11017 OSMANGAZÝ ATAK LÝSESÝ 280 31 1899 280 2789 280 2235 280 2363 280 1348 280 666 280 838 280 473 280 1764 280

Detaylı

İŞLEMİ YAPILAN GERÇEK / TÜZEL

İŞLEMİ YAPILAN GERÇEK / TÜZEL İŞLEM NO TİCARİ KALİTE İŞLEMİ YAPILAN GERÇEK / TÜZEL İŞLEMİ YAPILAN GERÇEK / TÜZEL SÜRECİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI HİZMETİN YERİNE GETİRİLDİĞİ 8209 4 KESİNTİ BİLDİRİMİ BURSA / YILDIRIM 28.06.2014 16:48:00 01.07.2014

Detaylı

DİKMEN A.S.M.L. (ACİL TIP TEKN. ) ÇANKAYA K/E İng. 24 24 392,939 426,06. KILIÇASLAN A.S.M.L. (ACİL TIP TEKN. ) ÇANKAYA K/E İng. 24 24 391,154 400,951

DİKMEN A.S.M.L. (ACİL TIP TEKN. ) ÇANKAYA K/E İng. 24 24 392,939 426,06. KILIÇASLAN A.S.M.L. (ACİL TIP TEKN. ) ÇANKAYA K/E İng. 24 24 391,154 400,951 11 MAMAK A.S.M.L. (ACİL TIP TEKN. ) MAMAK K/E İng. 24 24 395,039 413,859 ÇUBUK A.S.M.L. (HEMŞİRELİK ) ÇUBUK K/E K İng. 96 96 96 19,5 384,588 394,505 437,335 PROF. DR. NUSRET FİŞEK A.S.M.L. (HEMŞİRELİK)

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KİTAPÇIĞI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KİTAPÇIĞI ADANA 010012 ADANA ABDÜLKADİR PAKSOY KIZ LİSESİ ADANA 016089 ADANA ADALET MESLEK LİSESİ ADANA 010401 ADANA AKŞAM LİSESİ ADANA 011099 ADANA AKŞAM TİCARET LİSESİ ADANA 011406 ADANA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Detaylı

İl Kodu İl Adı Okul Kodu Okul Adı 01 ADANA 010012 ADANA ABDÜLKADİR PAKSOY KIZ LİSESİ 01 ADANA 016089 ADANA ADALET MESLEK LİSESİ 01 ADANA 010401 ADANA

İl Kodu İl Adı Okul Kodu Okul Adı 01 ADANA 010012 ADANA ABDÜLKADİR PAKSOY KIZ LİSESİ 01 ADANA 016089 ADANA ADALET MESLEK LİSESİ 01 ADANA 010401 ADANA 01 ADANA 010012 ADANA ABDÜLKADİR PAKSOY KIZ LİSESİ 01 ADANA 016089 ADANA ADALET MESLEK LİSESİ 01 ADANA 010401 ADANA AKŞAM LİSESİ 01 ADANA 011099 ADANA AKŞAM TİCARET LİSESİ 01 ADANA 011406 ADANA ANADOLU

Detaylı

Okul Adı Okul Türü Alan Adı Yabancı Dili

Okul Adı Okul Türü Alan Adı Yabancı Dili Okul Adı Okul Türü Alan Adı Yabancı Dili Tercih Kodu 27216 27240 25633 25639 24009 19998 20010 20639 20197 20206 20217 27173 27175 27177 27189 24516 23635 26157 26170 29441 25851 26470 29687 19963 19983

Detaylı

ÖSYM ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KİTAPÇIĞI

ÖSYM ORTAÖĞRETİM KURUMLARI KİTAPÇIĞI İL KODU İL ADI OKUL KODU OKUL ADI 01 ADANA 010012 ADANA ABDÜLKADİR PAKSOY KIZ LİSESİ 01 ADANA 016089 ADANA ADALET MESLEK LİSESİ 01 ADANA 010401 ADANA AKŞAM LİSESİ 01 ADANA 011099 ADANA AKŞAM TİCARET LİSESİ

Detaylı

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ (ADANA-THSK-TAŞRA) 1 0 79,65144 79,65144 190160005 ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK MEMURU

Detaylı

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN VE BAŞARI SIRALARI SON KİŞİNİN SON KİŞİNİN ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama Hizmetleri 70 ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TABAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TABAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 2 ADANA CEYHAN 2030 Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi

Detaylı

M.E.B RESMİ OKUL PANSİYONLARI

M.E.B RESMİ OKUL PANSİYONLARI M.E.B RESMİ PANSİYONLARI YATAK SĠ 1 ADANA ALADAĞ O.Ö.G.M Aladağ Pınar Madencilik Lisesi 82 82 164 82 81 163 1 99 2 ADANA CEYHAN D.Ö.G.M. Anadolu Ġmam-Hatip Lisesi 100 0 100 104 1 105-5 105 3 ADANA CEYHAN

Detaylı

Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğreti Öğretim Ş Pansiyon Duru Yabancı D Kontenj YÜZDELİK DİLİMİ

Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğreti Öğretim Ş Pansiyon Duru Yabancı D Kontenj YÜZDELİK DİLİMİ Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğreti Öğretim Ş Pansiyon Duru Yabancı D Kontenj YÜZDELİK DİLİMİ 42063 ADANA / CEYHAN / ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek

Detaylı

2012YGS-LYS larý Bölüm Adý - Türü - Üniversite Adý Acil Yardým ve Afet Yönetimi(YGS-2) ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART Ü. 62 323,973 ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART Ü. (ÝÖ) 62 310,125 GÜMÜÞHANE Ü. 47 300,870 GÜMÜÞHANE Ü.

Detaylı

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS )

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS ) 2134521 5 0 075.761 082.402 SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ(ADANA-TAŞRA) ADANA 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 2134523 5 0 071.257 074.875 SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ(ADANA-TAŞRA)

Detaylı

BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA

BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA Adana Ceyhan Devlet Hastanesi (l) 17.000,00 Adana Çukurova Devlet Hastanesi (s) Adana Ceyhan Devlet Hastanesi (l) 91.862,80 Adana Devlet Hastanesi

Detaylı

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS )

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) 3253431 1 0 059.355 059.355 DİYETİSYEN(ADANA-TAŞRA) ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 3253433 1 0 073.809 073.809 DİYETİSYEN(ADANA-TAŞRA) ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 3253435

Detaylı

Okul Adı Okul Türü Alan Adı Yabancı Dili

Okul Adı Okul Türü Alan Adı Yabancı Dili Okul Adı Okul Türü Alan Adı Yabancı Dili Tercih Kodu 29823 29824 20907 20923 25634 25641 25645 27117 27118 27119 27121 27122 29828 29817 24710 27244 27248 27252 25227 25230 27259 27270 20287 20300 26884

Detaylı

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.02.03./111957 16/12/2008 Konu: Yeni Yönetmeliği göre Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Duyurusu. Đlgi: a) 04/03/2006

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 96 ADANA ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Detaylı

FELSEFE ADAY ORT SAP GNL GRP ADAY ORT SAP ADAY ORT SAP

FELSEFE ADAY ORT SAP GNL GRP ADAY ORT SAP ADAY ORT SAP OKULUN KODU VE ADI SAYILARI FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ KÇE TARÝH COÐRAFYA 11017 BÝSMÝL LÝSESÝ 185 2 3026 185 3170 185 3046 185 3542 185 5494 185 4797 185 5074 185 5012 185 3407 157 5070 157 4468 157 31 2507

Detaylı

Ankara TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

Ankara TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com Ankara TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı Ankara hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.

Detaylı

EK-4 SAYILI LİSTE DAĞI LIM KOD2 ALT BİRİM ALT BİRİM DAĞILI M KOD1 KOD KOD1 KOD2 KURUMKODU

EK-4 SAYILI LİSTE DAĞI LIM KOD2 ALT BİRİM ALT BİRİM DAĞILI M KOD1 KOD KOD1 KOD2 KURUMKODU KURUMKODU AD TİP ANA BİRİM BİRİM DAĞILIM KOD KOD TÜR KOD KOD KOD B091TKG00000000000 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B 09 1 TKG 0 00 0 00 0 B091TKG00100000000 GENEL MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEMİ B 09 1 TKG 0 01

Detaylı

1/82 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KONT.

1/82 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KONT. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI İÇİN MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ VE LAR ( ORTAÖĞRETİM ) 1182123 4 0 79,301 82,219 ADANA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İl Kodu İl Adı Okul Kodu Okul Adı 01 ADANA 010012 ADANA ABDÜLKADİR PAKSOY KIZ LİSESİ 01 ADANA 016089 ADANA ADALET MESLEK LİSESİ 01 ADANA 010401 ADANA AKŞAM LİSESİ 01 ADANA 011099 ADANA AKŞAM TİCARET LİSESİ

Detaylı

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER 3253431 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ ADANA TAŞRA SH DİYETİSYEN 1 4797 6003 3253433

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER 3253431 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ ADANA TAŞRA SH DİYETİSYEN 1 4797 6003 3253433 3253431 ADANA CEYHAN DEVLET ADANA TAŞRA SH DİYETİSYEN 1 4797 6003 3253433 ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI ADANA TAŞRA SH DİYETİSYEN 1 4797 6003 3253435 ADANA İMAMOĞLU DEVLET ADANA TAŞRA

Detaylı

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ETKİLEŞİMLİ TAHTA DAĞITILAN OKULLAR İL ADI İLÇE ADI KURUM ADI

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ETKİLEŞİMLİ TAHTA DAĞITILAN OKULLAR İL ADI İLÇE ADI KURUM ADI FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ETKİLEŞİMLİ TAHTA DAĞITILAN OKULLAR İL ADI İLÇE ADI KURUM ADI ADANA ALADAĞ Akören Lisesi ADANA ALADAĞ Pınar Madencilik Lisesi ADANA CEYHAN Anadolu İmam Hatip Lisesi ADANA CEYHAN

Detaylı

BALIKESÝR EDREMÝT ZEYTÝNLÝ ZEYTÝNLÝ HALK KÜTÜPHANESÝ MÝTHAT KEMAL C.HAL S. ZEYTÝNLÝ/EDREMÝT/BALIKESÝR

BALIKESÝR EDREMÝT ZEYTÝNLÝ ZEYTÝNLÝ HALK KÜTÜPHANESÝ MÝTHAT KEMAL C.HAL S. ZEYTÝNLÝ/EDREMÝT/BALIKESÝR Sayfa No : 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BALIKESÝR MERKEZ BALIKESÝR ALTIEYLÜL ÇOCUK KÜTÜPHANESÝ KAYABEY ÝLKOKULU BALIKESÝR (266)2424901 BALIKESÝR MERKEZ BALIKESÝR ATATÜRK ÇOCUK KÜTÜPHANESÝ

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15 S.No OKUL ADI DÖNEM İLİ KONTENJAN 1 SEYHAN - MERKEZ ATL, AML, TL VE ADANA 10 2 CEYHAN BĠLĠCĠLER AND.OTELCĠLĠK VE TUR.MES.LĠS. ADANA 10 3 MOTOR A.T.L.MOTOR T.L.MOT.M.L.VE YET.T.E.M. ADANA 10 4 SEYHAN -

Detaylı

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR (SB KPSS-2011/8)

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR (SB KPSS-2011/8) 1182123 ADANA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ADANA-TAŞRA MYB) SH 4 2007 1182125 ADANA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

A B C D E F G H I J K

A B C D E F G H I J K 1 Tercih Kodu Okul Adı Yabancı Dili Öğre tim Süre si Öğretim Şekli Pansiyon Durumu Kontenj anı TABAN PUANI TAVAN PUANI YÜZDE LİK DİLİMİ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25909 26625 29647

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011- ÖSYS Yükseköğre

Detaylı

2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ

2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ 2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ Antalya Aksu Domates (Sofralık) 2013 31.191 402.050 Serik Domates (Sofralık) 2013 30.945 341.609 Kumluca Domates (Sofralık) 2013 30.657 336.191 Kaş Domates

Detaylı

TABLO-6. İLLERE GÖRE LİSE VE DENGİ OKULLAR

TABLO-6. İLLERE GÖRE LİSE VE DENGİ OKULLAR DİKKAT: Bu tabloda okullar illere göre gruplandırılmıştır. Her okul adının baş tarafındaki sayı o okulun kodudur. Okulunuzun adı ve kodu bu tabloda yer almamışsa, okul müdürlüğüne başvurarak okul kodunuzu

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2010 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ - I. YERLEŞTİRME TAVAN TABAN PUANLARI LİSTESİ 1/99

2010 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ - I. YERLEŞTİRME TAVAN TABAN PUANLARI LİSTESİ 1/99 1 0101 ADANA SEYHAN 11573 Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi İng.Karma 104 104 419,584 472,020 10,47 1 0101 ADANA SEYHAN 21807 Adana Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İng.Karma 104 104 486,871

Detaylı

2011 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ - YERLEŞTİRME TAVAN TABAN PUANLARI LİSTESİ

2011 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ - YERLEŞTİRME TAVAN TABAN PUANLARI LİSTESİ enjan enjan Adı Bölüm Adı Öğr. Şekli 1 0101 ADANA SEYHAN 25324 Adana Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İng.Karma 104 104 486,389 494,708 0,4 2 0101 ADANA SEYHAN 23842 Dr.M. Feyyaz Etiz Anadolu

Detaylı

TABLO 28. ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 28. NUMBER OF TEACHING STAFF BY ACADEMIC TITLE, 2014-2015

TABLO 28. ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI, 2014-2015 TABLE 28. NUMBER OF TEACHING STAFF BY ACADEMIC TITLE, 2014-2015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY BOLU BOLU BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU BOLU HEALTH ACADEMY BOLU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BOLU TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT

Detaylı

II SAYILI CETVEL ( ÖZEL HÝZMET TAZMÝNATLARI )

II SAYILI CETVEL ( ÖZEL HÝZMET TAZMÝNATLARI ) II SAYILI CTVL ( ÖZL HÝZMT TAZMÝNATLARI ) KURUMU : ADALT BAKANLIÐI ÜNÝT (GÖRV) ÜNVANI BÖLÜM GRUP SIRA MRKZ (A) ÜST YÖNTÝM V GNL ÝDAR HÝZMTLR BAKANLIK YÜKSK MÜÞAVÝRÝ BAKANLIK MÜÞAVÝRÝ BASIN V HALKLA ÝLÝÞKÝLR

Detaylı

KPSS-2015/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2015/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) 390160001 ADANA ÇUKUROVA DRAŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ (DÖNER SERMAYE) HEMŞİRE (ADANA / - TKHK-TAŞRA) 1 0 75,34158 75,34158 390160003 ADANA ÇUKUROVA DRAŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ (MERKEZİ YÖNETİM

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ KURUMLARDA VE İL / İLÇELERDE 2011 YILI DAĞILIMI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ KURUMLARDA VE İL / İLÇELERDE 2011 YILI DAĞILIMI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKLERİ KURUMLARDA VE / ÇELERDE 2011 YILI TEMMUZ 2012 İÇİNDEKER SAYFA NO Dişhekimlerinin Çalıştıkları Yere Göre Dağılımı 1 Mesleğini Aktif Olarak Yapan

Detaylı

43418 AFYONKARAHİSAR / BAŞMAKÇI / Başmakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erk İngilizce 136 38977

43418 AFYONKARAHİSAR / BAŞMAKÇI / Başmakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erk İngilizce 136 38977 2013 YILI I. YERLEŞTİRMESONUÇLARINA GÖRE YÜZDELİK DİLİMİ Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğretim Sür Öğretim Şe Pansiyon Durum Yabancı Dil Kontenj YÜZDELİK DİLİMİ 39197 ADANA / ALADAĞ / Aladağ Sinanpaşa

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Ek İle Öğrenci Alan 100150547 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek Yüksekokulu / Bahçe Tarımı YGS-6 10 3 196,16163 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek

Detaylı

Uyruk Durumu. Eğitim Dili. Öğretim Türü. Burs Oranı

Uyruk Durumu. Eğitim Dili. Öğretim Türü. Burs Oranı Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri Puanlı Yerleştirme Okul Birincisi Yerleştirme Program Kodu Üniversite Adı Şehir Meslek Yüksekokulu Program Adı Öğretim Türü Burs Oranı Eğitim Dili Uyruk Durumu Özel

Detaylı

YENİ KAYIT NEW ADMISSIONS TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI TOTAL NUMBER OF STUDENTS TÜRÜ/TYPE İL/PROVINCE İLÇE/DISTRICT E K T E K T

YENİ KAYIT NEW ADMISSIONS TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI TOTAL NUMBER OF STUDENTS TÜRÜ/TYPE İL/PROVINCE İLÇE/DISTRICT E K T E K T TOPLAM TOTAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY BOLU BOLU BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU BOLU HEALTH ACADEMY BOLU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BOLU TOURISM AND HOTEL

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 430,26480 200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2

Detaylı

KPSS-2015/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2015/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) 290160001 ADANA KARAİSALI DEVLET HASTANESİ (MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ) SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA / - TKHK-TAŞRA) 1 0 80,39822 80,39822 290160003 ADIYAMAN ÇELİKHAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU (MERKEZİ

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI BELEDİYE ADI YERLEŞİM BİRİMİ TÜRÜ NÜFUS 2012

İL ADI İLÇE ADI BELEDİYE ADI YERLEŞİM BİRİMİ TÜRÜ NÜFUS 2012 ADANA SEYHAN SEYHAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ 764.714 ADANA CEYHAN CEYHAN İLÇE BELEDİYESİ 107.891 ADANA CEYHAN BÜYÜKMANGIT BELDE 3.064 ADANA CEYHAN DORUK BELDE 2.225 ADANA CEYHAN HAMDİLLİ BELDE 960 ADANA

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 24,65. Pansiyon Durumu Yabancı Dili

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 24,65. Pansiyon Durumu Yabancı Dili Tercih Kodu 59364 56380 60103 59431 Okul Adı AKYURT / Akyurt ALTINDAĞ / Altındağ Gazi ALTINDAĞ / Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun ALTINDAĞ / Altındağ Mehmet Akif Ersoy Okul Türü ALTINDAĞ / Ankara 59547 ALTINDAĞ

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (28.04.2015)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (28.04.2015) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (28.04.2015) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 96 ADANA ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Detaylı

OKULUMUZ MEZUNLARININ SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

OKULUMUZ MEZUNLARININ SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Rehberlik Servisi 2012 OKULUMUZ MEZUNLARININ SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI 100150202 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ KURUMLARDA VE İL / İLÇELERDE 2012 YILI DAĞILIMI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ KURUMLARDA VE İL / İLÇELERDE 2012 YILI DAĞILIMI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKLERİ KURUMLARDA VE / ÇELERDE 2012 YILI HAZİRAN 2013 İÇİNDEKER SAYFA NO Dişhekimlerinin Çalıştıkları Yere Göre Dağılımı 1 Mesleğini Aktif Olarak Yapan

Detaylı

ADANA FEN LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ. 2013 SBS Taban Puanları Kitapçığı. www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr. 2012 Yer. 2012 Kon.

ADANA FEN LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ. 2013 SBS Taban Puanları Kitapçığı. www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr. 2012 Yer. 2012 Kon. ADANA 1 ADANA F.L. SEYHAN K/E K/E İng. 104 104 104 0,4 486,389 489,525 499,034 ÖZEL GÜNDOĞDU F.L. ÇUKUROVA K/E İng. 20 20 20 0,4 485,176 487,611 496,576 ÖZEL ADANA FİNAL F.L. ÇUKUROVA K/E İng. 48 48 48

Detaylı

KPSS 2011/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ: 4 MART 2011)

KPSS 2011/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ: 4 MART 2011) PUAN PUAN 3142451 4 0 89,849 94,821 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİYOLOG (ANKARA TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ) 3142453 1 0 89,391 89,391 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİYOLOG (ANKARA

Detaylı

İL BAŞVURU İLÇE ADI VE SOYADI

İL BAŞVURU İLÇE ADI VE SOYADI S. No BAŞVURU İL BAŞVURU İLÇE ADI VE SOYADI 1 Adana Aladağ MUSTAFA AKGEDİK 2 Adana Aladağ YUSUF YILDIZ 3 Adana Aladağ RAMAZAN KELEŞ 4 Adana Aladağ HALİL ŞAHAN 5 Adana Aladağ HÜSEYİN KILINÇ 6 Adana Aladağ

Detaylı

İnternet Erişim Şifresi Verebilen ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezleri

İnternet Erişim Şifresi Verebilen ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezleri İnternet Erişim Şifresi Verebilen ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezleri İL ADI İLÇE ADI BAŞVURU MERKEZİ ADRES ADANA ALADAĞ PINAR MADENCİLİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ALADAĞ) MANSURLU MAH. 16.

Detaylı

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ. KIZ MESLEK LİSELERİ LİSTESİ VE OKUL ADLARI SIRA NO İLİ İLÇESİ OKUL ADI KOORDİNATÖRLER OKULLAR 1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

Detaylı

İnternet Erişim Şifresi Verebilen ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezleri

İnternet Erişim Şifresi Verebilen ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezleri İnternet Erişim Şifresi Verebilen ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezleri İL ADI İLÇE ADI BAŞVURU MERKEZİ ADRES ADANA ALADAĞ PINAR MADENCİLİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ALADAĞ) MANSURLU MAH. 16.

Detaylı

06 061651 ANKARA BALGAT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 06 061692 SİNCAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 06 061805 ÇANKAYA 100.YIL KIZ MESLEK LİSESİ 06 061846 ANKARA

06 061651 ANKARA BALGAT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 06 061692 SİNCAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 06 061805 ÇANKAYA 100.YIL KIZ MESLEK LİSESİ 06 061846 ANKARA İl kodu Okul Ad 01 010037 ADANA ERKEK LİSESİ 01 010094 İMAMOĞLU LİSESİ 01 010101 KOZAN LİSESİ 01 010191 TUFANBEYLİ LİSESİ 01 010378 SEYHAN M.KEMAL TUNCEL LİSESİ 01 010572 ADANA MOTOR TEKNİK LİSESİ 01 010686

Detaylı

TEBLİĞ İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2007/1)

TEBLİĞ İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2007/1) 23 Şubat 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26443 TEBLİĞ İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2007/1) MADDE1 (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi

Detaylı

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri) II Yerleştirme lar (Sağlık Meslek Liseleri) ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10826 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı Anestezi Dalı İng.Karma 0 0 0 ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10827 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

TEBLİĞ. b) Nüfusu 50.001-100.000 arasında olan belediyeler ile nüfusu 50.001 den aşağı da olsa il merkezi belediyeleri 2. grup,

TEBLİĞ. b) Nüfusu 50.001-100.000 arasında olan belediyeler ile nüfusu 50.001 den aşağı da olsa il merkezi belediyeleri 2. grup, 16 Eylül 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28056 Ġçişleri Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 2011/1) MADDE 1 (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi

Detaylı

2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU

2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU 2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU Tercih Kodu Okul Adı Öğretim Süresi Öğretim Şekli Pansiyon Durumu Yabancı Dili Kontenjanı YÜZDELİK DİLİMİ 40937 AKYURT / Akyurt Anadolu

Detaylı

2008 ORTAÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI I. YERLETRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI KONT.

2008 ORTAÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI I. YERLETRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI KONT. I. YERLETRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI YERLEEN BO ADANA CEYHAN 1030 Salık Meslek Lisesi SA. MES. LS-Hemirelik ng.karma 24 24 0 348.847 364.080 145151 17.74 3660 0.42 ADANA CEYHAN 3045 Salık Meslek

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ, KURUMLARDA VE İL/İLÇELERDE 2007 YILI DAĞILIMI H A Z İ R A N 2 0 0 8

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ, KURUMLARDA VE İL/İLÇELERDE 2007 YILI DAĞILIMI H A Z İ R A N 2 0 0 8 TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ, KURUMLARDA VE İL/İLÇELERDE 2007 YILI DAĞILIMI H A Z İ R A N 2 0 0 8 İÇİNDEKİLER SAYFA NO - Dişhekimlerinin Çalıştıkları Yere Göre Dağılımı 1

Detaylı

LİSANSSIZ RES/GES KAPASİTELERİ EKİM-2015

LİSANSSIZ RES/GES KAPASİTELERİ EKİM-2015 TRAFO MERKEZİ ADI LİSANSSIZ RES/GES KAPASİTELERİ EKİM-2015 OG BARA ADI TAHSİS EDİLEN GES+RES KAPASİTESİ MAKSİMUM KAPASİTE İLİN ADI CEYHAN 1 TM 10 28 ADANA CEYHAN 2 TM 5 28 ADANA CĠHADĠYE TM 25 25 ADANA

Detaylı