TABLO-2. ÝLLERE GÖRE MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-2. ÝLLERE GÖRE MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARI"

Transkript

1 DÝKKAT: Bu tabloda mesleki ve teknik okullar illere göre gruplandýrýlmýþtýr. Her okul adýnýn sol tarafýndaki sayý okulun kodudur. Okulunuzun adý bu tabloda yer almamýþsa, okul müdürlüðüne baþvurarak okulunuzun kodunu öðreniniz ve Baþvurma Belgesine doðru olarak yazýp kodlayýnýz. ADANA ADANA AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ ADANA ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ADANA ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ADANA ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ADANA ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ADANA ÇUKUROVA ELEKTRÝK ANADOLU MES.L ADANA ÇUKUROVA ELEKTRÝK ANADOLU TEK.L ADANA ÇUKUROVA ELEKTRÝK ENDÜSTRÝ MES.L ADANA ÇUKUROVA ELEKTRÝK TEKNÝK LÝSESÝ ADANA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ADANA FATÝH TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ADANA ÝHSAN SABANCI KIZ MESLEK LÝSESÝ ADANA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ADANA ÝNÞAAT TEKNÝK LÝSESÝ ADANA ÝSMET ÝNÖNÜ ANADOLU KIZ MESLEK L ADANA ÝSMET ÝNÖNÜ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ADANA ÝSMET ÝNÖNÜ KIZ MESLEK LÝSESÝ ADANA KARÞIYAKA TEKNÝK LÝSESÝ ADANA LABORATUVAR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ADANA MOBÝL TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ADANA MOTOR MESLEK LÝSESÝ ADANA MOTOR TEKNÝK LÝSESÝ ADANA SABANCI ANADOLU TEKSTÝL TEKNÝK L ADANA SABANCI AND.TEKSTÝL KIZ MESLEK L ADANA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ADANA TEKNÝK LÝSESÝ ADANA TEKSTÝL KIZ MESLEK LÝSESÝ ADANA TÝCARET LÝSESÝ ADANA YAPI MESLEK LÝSESÝ ADANA YEÞÝLEVLER ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ADANA YEÞÝLEVLER TEKNÝK LÝSESÝ ADANA ZÝRAAT MESLEK LÝSESÝ BÝLÝCÝLER ANADOLU OTL.VE TURÝZM MESLEK L CEYHAN ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ CEYHAN ANADOLU MESLEK LÝSESÝ CEYHAN ANADOLU OTEL.VE TURÝZM MESLEK L CEYHAN ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ CEYHAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ CEYHAN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ CEYHAN KIZ MESLEK LÝSESÝ CEYHAN MUSTAFABEYLÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ CEYHAN OTELCÝLÝK VE TURÝZM MESLEK LÝSESÝ CEYHAN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ CEYHAN TEKNÝK LÝSESÝ CEYHAN TEVHÝDE ATÇI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ CEYHAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÇUKUROVA ÜNV.TIP FAK.SAÐLIK MESLEK L ÝMAMOÐLU ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KARAÝSALI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KARAÝSALI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ KARATAÞ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KOZAN ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ KOZAN BUCAK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KOZAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KOZAN GAZÝKÖY ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KOZAN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KOZAN KIZ MESLEK LÝSESÝ KOZAN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ KOZAN TEKNÝK LÝSESÝ KOZAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ POZANTI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ POZANTI TÜRKAN-ÝRFAN AKÜN ÇOK PROG.L SAÝMBEYLÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ SEYHAN ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ SEYHAN ANADOLU MAHALLÝ ÝDARELER MESLEK L SEYHAN ANADOLU MESLEK LÝSESÝ SEYHAN ANADOLU MOTOR MESLEK LÝSESÝ SEYHAN ANADOLU MOTOR TEKNÝK LÝSESÝ SEYHAN ATATÜRK ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ SEYHAN ATATÜRK KIZ MESLEK LÝSESÝ SEYHAN Ç.E.P.ANADOLU ÝLETÝÞÝM MESLEK L SEYHAN ÇOBANOÐLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SEYHAN ÝBRAHÝM ATALI ÇOK PROGRAMLI L SEYHAN KURTTEPE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SEYHAN KURTTEPE TEKNÝK LÝSESÝ SEYHAN MERKEZ KIZ MESLEK LÝSESÝ SEYHAN N.YALVAÇ AND.OTEL.VE TURÝZM MES.L SEYHAN TEPEBAÐ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ TUFANBEYLÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ YÜREÐÝR K.YAKA O.ÇOBANOÐLU AND.KIZ MES.L YÜREÐÝR KARÞIYAKA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ YÜREÐÝR KARÞIYAKA O.ÇOBANOÐLU KIZ MES.L YÜREÐÝR KARÞIYAKA TEKNÝK LÝSESÝ YÜREÐÝR KÝREMÝTHANE ENDÜSTRÝ MESLEK L YÜREÐÝR KÝREMÝTHANE TEKNÝK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ ADIYAMAN ADIYAMAN ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ADIYAMAN ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ADIYAMAN ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ADIYAMAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ADIYAMAN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ADIYAMAN KIZ MESLEK LÝSESÝ ADIYAMAN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ADIYAMAN TEKNÝK LÝSESÝ ADIYAMAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BESNÝ ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ BESNÝ ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BESNÝ ÇAKIRHÜYÜK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BESNÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BESNÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BESNÝ KIZ MESLEK LÝSESÝ BESNÝ KIZ TEKNÝK LÝSESÝ BESNÝ KÖSECELÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BESNÝ SARIYAPRAK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BESNÝ ÞAMBAYAT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BESNÝ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÇELÝKHAN ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÇELÝKHAN PINARBAÞI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GÖLBAÞI BELÖREN ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GÖLBAÞI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GÖLBAÞI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ GÖLBAÞI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ GÖLBAÞI ÞEHDANE SOYKAN KIZ MESLEK LÝSESÝ KAHTA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KAHTA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KAHTA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KAHTA KIZ MESLEK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ AFYON AFYON 70.YIL SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AFYON AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ AFYON ALÝ ÇETÝNKAYA ANADOLU KIZ MESLEK L AFYON ALÝ ÇETÝNKAYA KIZ MESLEK LÝSESÝ AFYON ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AFYON ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ AFYON ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AFYON ATATÜRK SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AFYON ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AFYON FATÝH ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ AFYON GAZÝ ANADOLU MESLEK LÝSESÝ AFYON GAZÝ ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ AFYON GAZÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AFYON GAZÝ TEKNÝK LÝSESÝ AFYON ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AFYON MERKEZ ANADOLU MESLEK LÝSESÝ AFYON MERKEZ TEKNÝK LÝSESÝ AFYON SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AFYON TARIM MESLEK LÝSESÝ AFYON TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AFYON ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK LÝSESÝ BAÞMAKÇI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BAÞMAKÇI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BAYAT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BOLVADÝN ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BOLVADÝN EBER ÝÞÝTME ENGELLÝLER Ç.P.L BOLVADÝN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BOLVADÝN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BOLVADÝN KIZ MESLEK LÝSESÝ BOLVADÝN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BOLVADÝN SIDDIKA METÝN ADALET MESLEK L BOLVADÝN TEKNÝK LÝSESÝ BOLVADÝN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÇAY AKKONAK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÇAY ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÇAY ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ÇAY ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÇAY KARACAÖREN ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÇAY KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇAY SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÇOBANLAR ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ DAZKIRI 75.YIL CUMHURÝYET SAÐLIK MES.L DAZKIRI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ DAZKIRI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ DAZKIRI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ DAZKIRI KIZ MESLEK LÝSESÝ DAZKIRI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ DÝNAR ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ DÝNAR ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ DÝNAR HAYDARLI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ DÝNAR ÝMAM HATÝP LÝSESÝ DÝNAR KIZ MESLEK LÝSESÝ DÝNAR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ E.MURAT ÖZDÝLEK AND.OTEL VE TURÝZM MES.L EMÝRDAÐ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ EMÝRDAÐ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ EMÝRDAÐ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ EMÝRDAÐ KIZ MESLEK LÝSESÝ EMÝRDAÐ M.ALTINTAÞ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ EMÝRDAÐ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ EMÝRDAÐ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ EVCÝLER ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ EVCÝLER ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ HOCALAR ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÝHSANÝYE ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÝHSANÝYE SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÝSCEHÝSAR ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ SANDIKLI ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SANDIKLI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SANDIKLI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SANDIKLI KIZ MESLEK LÝSESÝ SANDIKLI MESLEK LÝSESÝ SANDIKLI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ SANDIKLI TEKNÝK LÝSESÝ SANDIKLI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SÝNCANLI 75.YIL CUMHURÝYET SAÐLIK MES.L SÝNCANLI ÇÝÐÝLTEPE ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ SÝNCANLI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ SULTANDAÐI DR.HALÝL Ý.ÖZSOY SAÐLIK MES.L SULTANDAÐI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SULTANDAÐI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SULTANDAÐI KIZ MESLEK LÝSESÝ SULTANDAÐI YUNUS EMRE ÇOK PROGRAMLI L SULTANDAÐI YUNUS EMRE ENDÜSTRÝ MES.L SUSUZ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÞUHUT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÞUHUT ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ÞUHUT ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÞUHUT KIZ MESLEK LÝSESÝ ÞUHUT SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÞUHUT TEKNÝK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ AÐRI AÐRI ANADOLU MESLEK LÝSESÝ AÐRI ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AÐRI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AÐRI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AÐRI KIZ MESLEK LÝSESÝ AÐRI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AÐRI SPOR MESLEK LÝSESÝ AÐRI TEKNÝK LÝSESÝ AÐRI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ DÝYADÝN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ DOÐUBEYAZIT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ DOÐUBEYAZIT ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ DOÐUBEYAZIT ÝMAM HATÝP LÝSESÝ DOÐUBEYAZIT KIZ MESLEK LÝSESÝ DOÐUBEYAZIT SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ELEÞKÝRT 70.YIL CUMHURÝYET SAÐLIK MES.L ELEÞKÝRT SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ PATNOS ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ PATNOS ÝMAM HATÝP LÝSESÝ PATNOS SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ PATNOS TEKNÝK LÝSESÝ TUTAK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ TUTAK ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ AMASYA AMASYA AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ AMASYA ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AMASYA ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ AMASYA ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AMASYA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AMASYA GÖKHÖYÜK ZÝRAAT MESLEK LÝSESÝ AMASYA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AMASYA KIZ MESLEK LÝSESÝ AMASYA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AMASYA TEKNÝK LÝSESÝ

2 AMASYA TÝCARET MESLEK LÝSESÝ GÖYNÜCEK 70.YIL SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ GÖYNÜCEK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GÖYNÜCEK SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ GÜMÜÞHACIKÖY ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GÜMÜÞHACIKÖY ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ GÜMÜÞHACIKÖY ÝMAM HATÝP LÝSESÝ GÜMÜÞHACIKÖY KIZ MESLEK LÝSESÝ GÜMÜÞHACIKÖY SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ HAMAMÖZÜ ADÝL CANDEMÝR ÇOK PROGRAMLI L MERZÝFON ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MERZÝFON ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ MERZÝFON ANADOLU MESLEK LÝSESÝ MERZÝFON ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ MERZÝFON ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ MERZÝFON ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MERZÝFON ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MERZÝFON KIZ MESLEK LÝSESÝ MERZÝFON SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ MERZÝFON TEKNÝK LÝSESÝ MERZÝFON TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SULUOVA ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SULUOVA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SULUOVA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SULUOVA KIZ MESLEK LÝSESÝ SULUOVA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ SULUOVA TEKNÝK LÝSESÝ SULUOVA TÝCARET MESLEK LÝSESÝ TAÞOVA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ TAÞOVA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ TAÞOVA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ TAÞOVA Þ.POLÝS A.YAÞAR ÇOK PROGRAMLI L AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ ANKARA AKYURT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ AKYURT PROF.DR.NUSRET FÝÞEK SAÐ.MES.L AKYURT SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ALTINDAÐ DOÐANTEPE ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ALTINDAÐ HACIBAYRAM ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ALTINDAÐ ÝSKÝTLER ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ALTINDAÐ ÝSKÝTLER TEKNÝK LÝSESÝ ALTINDAÐ ÞERÝFE ULUDAÐLI KIZ MESLEK L ALTINDAÐ(SOLFASOL) ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ANKARA ABÝDÝNPAÞA ENDÜSTRÝ MESLEK L ANKARA ABÝDÝNPAÞA PROF.DR.R.ÜNER SAÐ.M.L ANKARA ABÝDÝNPAÞA SAÐLIK MESLEK L ANKARA ABÝDÝNPAÞA TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA ACÝL YARD.TRAFÝK HAS.SAÐLIK MES.L ANKARA ADALET MESLEK LÝSESÝ ANKARA AÐAÇ VE METAL ÝÞLERÝ MESLEK L ANKARA AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ ANKARA AKTAÞ ATATÜRK ENDÜSTRÝ MESLEK L ANKARA AKTAÞ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ANADOLU BASIN YAYIN REKLAM.LÝSESÝ ANKARA ANADOLU BASIN YAYIN REKLAMCILIK L ANKARA ANADOLU ÝLETÝÞÝM MESLEK LÝSESÝ ANKARA ANADOLU ÝLETÝÞÝM TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA ANADOLU METEOROLOJÝ MESLEK L ANKARA ANADOLU OTEL.VE TURÝZM MESLEK L ANKARA ANADOLU SEKRETERLÝK MESLEK L ANKARA ANADOLU TAPU VE KADASTRO MESLEK L ANKARA ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ANKARA ANAFARTALAR AND.TÝCARET MESLEK L ANKARA ANAFARTALAR TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ANKARA ATAKULE MESLEK LÝSESÝ ANKARA ATATÜRK ANADOLU KIZ MESLEK L ANKARA ATATÜRK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ATATÜRK KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ATATÜRK KIZ TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA ATATÜRK TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA AYDINLIKEVLER TÝCARET MESLEK L ANKARA AYRANCI AKÞAM TÝCARET MESLEK L ANKARA AYRANCI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ANKARA BAHÇELÝEVLER AKÞAM TÝCARET L ANKARA BAHÇELÝEVLER ENDÜSTRÝ MESLEK L ANKARA BAHÇELÝEVLER TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA BALGAT ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ANKARA BALGAT ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA BALGAT ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA BALGAT TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA CEBECÝ ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA CEBECÝ ATATÜRK AND.SAÐLIK MES.L ANKARA CEBECÝ ATATÜRK SAÐLIK MESLEK L ANKARA CEBECÝ KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA CUMHURÝYET AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ ANKARA CUMHURÝYET TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ANKARA D.ÇAÐLAR ORTOPEDÝK ENGEL.MESLEK L ANKARA DÝKMEN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA DÝKMEN N.AYAZ AND.KIZ MESLEK L ANKARA DÝKMEN N.AYAZ KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA DÝKMEN N.AYAZ KIZ TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA DÝKMEN TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA DOÐUMEVÝ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ANKARA ETLÝK H.H.OÐULTÜRK KIZ MESLEK L ANKARA ETLÝK KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA EV EKONOMÝSÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA GAZÝ ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ANKARA GAZÝ ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA GAZÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA GAZÝ TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA HACETTEPE ÜNV.SAÐLIK KOLEJÝ ANKARA HAYVAN SAÐLIÐI MESLEK L ANKARA II.ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ÝMRAHOR ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ÝNÞAAT TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA KÝMYA ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA KÝMYA AND.MESLEK L ANKARA KÝMYA MESLEK LÝSESÝ ANKARA KÝMYA TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA LABORANT MESLEK LÝSESÝ ANKARA M.RÜÞTÜ UZEL KÝMYA AND.MESLEK L ANKARA M.RÜÞTÜ UZEL KÝMYA AND.TEKNÝK L ANKARA M.RÜÞTÜ UZEL KÝMYA MESLEK LÝSESÝ ANKARA M.RÜÞTÜ UZEL KÝMYA TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA MALÝYE MESLEK LÝSESÝ ANKARA MALÝYE OKULU ANKARA MERKEZ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ANKARA METEOROLOJÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA METEOROLOJÝ TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA MOTOR MESLEK LÝSESÝ ANKARA MOTOR TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA ORTOPEDÝK ENGELLÝLER MESLEK L ANKARA OTELCÝLÝK VE TURÝZM MESLEK LÝSESÝ ANKARA RADYO TV ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ANKARA RADYO TV ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA SEKRETERLÝK MESLEK LÝSESÝ ANKARA SSK ANKARA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ANKARA TAPU VE KADASTRO MESLEK LÝSESÝ ANKARA TEVFÝK ÝLERÝ ANADOLU ÝMAM HATÝP L ANKARA TEVFÝK ÝLERÝ ÝMAM HATÝP L (Y.D.A) ANKARA TEVFÝK ÝLERÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ANKARA TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ANKARA TÜRK SÝLAHLI KUV.SAÐLIK MESLEK L ANKARA TÜRK TELEKOM ANADOLU MESLEK L ANKARA TÜRK TELEKOM ANADOLU TEKNÝK L ANKARA ULUS ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ANKARA ULUS ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ULUS TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA ÜNV.TIP FAK.SAÐLIK BÝLÝM.KOLEJÝ ANKARA Y.BEYAZIT ANADOLU KIZ MESLEK L ANKARA Y.BEYAZIT ANADOLU MESLEK L ANKARA Y.BEYAZIT ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA Y.BEYAZIT ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANKARA Y.BEYAZIT TEKNÝK LÝSESÝ ANKARA YAPI MESLEK LÝSESÝ ANKARA YENÝÞEHÝR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT KIZ MESLEK L ANKARA Z.HANIM ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK LÝSESÝ ANKARA ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNÝK LÝSESÝ AYAÞ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ AYAÞ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BALA AFÞAR ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BALA ATATÜRK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BALA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BALA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BALA KEMAL ÞAHÝN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BALA KESÝKKÖPRÜ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BALA LABORATUVAR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BALA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BEYPAZARI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BEYPAZARI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BEYPAZARI KIZ MESLEK LÝSESÝ BEYPAZARI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BEYPAZARI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BEYPAZARI TOLUNAY ÖZAKA SAÐLIK MESLEK L ÇAMLIDERE ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÇAMLIDERE ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÇANKAYA 100.YIL ANADOLU KIZ MESLEK L ÇANKAYA 100.YIL KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇANKAYA 100.YIL UYG.SANAT.AND.KIZ MES.L ÇANKAYA ALÝYE YAHÞÝ AND.KIZ MESLEK L ÇANKAYA BALGAT ALÝYE YAHÞÝ KIZ MESLEK L ÇANKAYA BALGAT ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ÇANKAYA CUMHURÝYET ANADOLU TÝC.MESLEK L ÇANKAYA GAZÝOSMANPAÞA ANADOLU KIZ MES.L ÇANKAYA GAZÝOSMANPAÞA KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇANKAYA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÇUBUK ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ÇUBUK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ÇUBUK HAYRÝ ASLAN KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇUBUK HAYRÝ ASLAN KIZ TEKNÝK LÝSESÝ ÇUBUK ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÇUBUK KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇUBUK SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÇUBUK TEKNÝK LÝSESÝ ÇUBUK TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ELMADAÐ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ELMADAÐ HASANOÐLAN KIZ MESLEK LÝSESÝ ELMADAÐ HASANOÐLAN SPOR MESLEK LÝSESÝ ELMADAÐ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ELMADAÐ KIZ MESLEK LÝSESÝ ELMADAÐ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ETÝMESGUT ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ ETÝMESGUT DR.R.SAYDAM SAÐLIK MESLEK L ETÝMESGUT GÜVERCÝNLÝK ENDÜSTRÝ MESLEK L ETÝMESGUT KIZ MESLEK LÝSESÝ ETÝMESGUT MUSTAFA KEMAL SAÐLIK MESLEK L ETÝMESGUT SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ETÝMESGUT TÝCARET MESLEK LÝSESÝ GÖLBAÞI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ GÖLBAÞI KIZ MESLEK LÝSESÝ GÖLBAÞI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ GÜDÜL ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ HAYMANA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ HAYMANA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ HAYMANA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ HAYMANA KIZ MESLEK LÝSESÝ KALECÝK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KALECÝK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KALECÝK ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KALECÝK M.YILDIRIM TÝCARET MESLEK LÝSESÝ KALECÝK SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ KALECÝK ÞEHÝT M.YILDIRIM TÝCARET MES.L KALECÝK TÝCARET MESLEK LÝSESÝ KAZAN ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KAZAN EFES ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KAZAN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KEÇÝÖREN 70.YIL ÇEVRE SAÐLIÐI MESLEK L KEÇÝÖREN ADALET MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN ANADOLU MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN ÇEVRE SAÐLIÐI MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN ETLÝK ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN ETLÝK H.H.OÐULTÜRK AND.KIZ ME.L KEÇÝÖREN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KEÇÝÖREN ÝNCÝRLÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN ÝNCÝRLÝ TEKNÝK LÝSESÝ KEÇÝÖREN KALABA ANADOLU KIZ MESLEK L KEÇÝÖREN KALABA KIZ MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN LABORATUVAR SAÐLIK MESLEK L KEÇÝÖREN PURSAKLAR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN PURSAKLAR Y.K.-M.S.SAÐLIK MES.L KEÇÝÖREN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ KEÇÝÖREN TEKNÝK LÝSESÝ KEÇÝÖREN YAMANTÜRK TÝCARET MESLEK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM ANADOLU MESLEK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM AND.OTEL.VE TURÝZM MESLEK L KIZILCAHAMAM ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KIZILCAHAMAM KIZ MESLEK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM TEKNÝK LÝSESÝ KIZILCAHAMAM TÝCARET MESLEK LÝSESÝ MAMAK ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ MAMAK BATTALGAZÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MAMAK BATTALGAZÝ TEKNÝK LÝSESÝ MAMAK ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MAMAK KIZ MESLEK LÝSESÝ MAMAK TÜRKÖZÜ ÝMRAHOR TEKNÝK LÝSESÝ MAMAK TÜRKÖZÜ OÐUZHAN ENDÜSTRÝ MESLEK L MAMAK TÜRKÖZÜ OÐUZHAN TEKNÝK LÝSESÝ MAMAK ÜREÐÝL ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ MAMAK ÜREÐÝL KIZ MESLEK LÝSESÝ MAMAK YUNUS EMRE TÝCARET MESLEK LÝSESÝ NALLIHAN ÇAYIRHAN ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ NALLIHAN ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ NALLIHAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ NALLIHAN F.GÜNGÖR ENDÜSTRÝ MESLEK L NALLIHAN F.GÜNGÖR TEKNÝK LÝSESÝ NALLIHAN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ NALLIHAN KIZ MESLEK LÝSESÝ NALLIHAN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ NALLIHAN Þ.Ö.B TÝCARET MESLEK LÝSESÝ NALLIHAN ÞEHÝT ÖMER BOZTEPE Ç.P.L NALLIHAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÖZEL BAÞTEM AND.OTEL.VE TURÝZM MESLEK L ÖZEL MURADÝYE KIZ MESLEK LÝSESÝ ÖZEL NENE HATUN MESLEK LÝSESÝ

3 POLATLI ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ POLATLI ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ POLATLI ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ POLATLI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ POLATLI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ POLATLI KIZ MESLEK LÝSESÝ POLATLI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ POLATLI TEKNÝK LÝSESÝ POLATLI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN A.ANDÝÇEN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN FATÝH ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN FATÝH ÖZCAN SABANCI AND.KIZ MES.L SÝNCAN FATÝH ÖZCAN SABANCI KIZ MESLEK L SÝNCAN FATÝH TEKNÝK LÝSESÝ SÝNCAN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SÝNCAN KIZ MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ SÝNCAN TEKNÝK LÝSESÝ SÜLEYMAN DEMÝREL SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR DR.S.UZUN SAÐLIK MES.L ÞEREFLÝKOÇHÝSAR ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR KIZ MESLEK LÝSESÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR TEKNÝK LÝSESÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR TÝCARET MESLEK LÝSESÝ YENÝMAHALLE ANADOLU KIZ MESLEK L YENÝMAHALLE ANADOLU MESLEK LÝSESÝ YENÝMAHALLE ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ YENÝMAHALLE AND.MAHALLÝ ÝDARELER MES.L YENÝMAHALLE BATIKENT Þ.EVLÝYAGÝL AND.TML YENÝMAHALLE BATIKENT Þ.EVLÝYAGÝL TÝC.M.L YENÝMAHALLE ÇÝÐDEMTEPE ANADOLU MESLEK L YENÝMAHALLE ÇÝÐDEMTEPE ANADOLU TEKNÝK L YENÝMAHALLE ÇÝÐDEMTEPE ENDÜSTRÝ MESLEK L YENÝMAHALLE ÇÝÐDEMTEPE TEKNÝK LÝSESÝ YENÝMAHALLE DEMETEVLER ÝMAM HATÝP LÝSESÝ YENÝMAHALLE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ YENÝMAHALLE KIZ MESLEK LÝSESÝ YENÝMAHALLE MAHALLÝ ÝDARELER MESLEK L YENÝMAHALLE TEKNÝK LÝSESÝ YENÝMAHALLE TÝCARET MESLEK LÝSESÝ YENÝMAHALLE YUNUS EMRE ANADOLU KIZ MES.L YENÝMAHALLE YUNUS EMRE KIZ MESLEK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ ANTALYA AKSEKÝ ANADOLU SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AKSEKÝ CEVÝZLÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ AKSEKÝ CEVÝZLÝ K.ÖZEN ÇOK PROGRAMLI L AKSEKÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ AKSEKÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AKSEKÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AKSEKÝ KIZ MESLEK LÝSESÝ AKSEKÝ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AKSEKÝ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ALANYA ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ ALANYA ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ALANYA ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ALANYA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ALANYA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ALANYA KIZ MESLEK LÝSESÝ ALANYA N.SOYDAN AND.TÝCARET MESLEK L ALANYA N.SOYDAN TÝCARET MESLEK L ALANYA RIFAT AZAKOÐLU KIZ MESLEK LÝSESÝ ALANYA TEKNÝK LÝSESÝ ALANYA Ü.ALTAY AND.OTEL.VE TUR.MESLEK L ANTALYA AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ ANTALYA ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ANTALYA ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ANTALYA ANADOLU OTEL.VE TURÝZM MESLEK L ANTALYA ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ ANTALYA AND.MAHALLÝ ÝDARELER MESLEK L ANTALYA ATATÜRK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANTALYA BAROSU ANADOLU MESLEK LÝSESÝ ANTALYA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ANTALYA HIZIR REÝS TÝCARET MESLEK L ANTALYA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ANTALYA ÝSMET ÝNÖNÜ ANADOLU KIZ MESLEK L ANTALYA ÝSMET ÝNÖNÜ KIZ MESLEK LÝSESÝ ANTALYA ÝSMET ÝNÖNÜ KIZ TEKNÝK LÝSESÝ ANTALYA N.B.SAATÇIOÐLU AND.DIÞ TÝC.MES.L ANTALYA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ANTALYA TARIM MESLEK LÝSESÝ ANTALYA TEKNÝK LÝSESÝ ANTALYA TÝCARET BORSASI AND.TÝC.MES.L ANTALYA TÝCARET BORSASI TÝC.MES.LÝSESÝ ANTALYA TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ANTALYA TURUNÇOVA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ANTALYA Y.ÖNERTOY ENDÜSTRÝ MESLEK L ELMALI ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ELMALI KIZ MESLEK LÝSESÝ ELMALI SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ELMALI Y.ÖNERTOY ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ELMALI Y.ÖNERTOY ENDÜSTRÝ MESLEK L ELMALI Y.ÖNERTOY TEKNÝK LÝSESÝ FÝNÝKE ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ FÝNÝKE CUMHURÝYET ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ FÝNÝKE KIZ MESLEK LÝSESÝ GAZÝPAÞA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GAZÝPAÞA TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÝBRADI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KALE ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KAÞ KINIK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KAÞ YEÞÝLKÖY E.KASAPOÐLU ÇOK PROGRAMLI L KORKUTELÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KORKUTELÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KORKUTELÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KORKUTELÝ KIZ MESLEK LÝSESÝ KORKUTELÝ TEKNÝK LÝSESÝ KUMLUCA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MANAVGAT ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ MANAVGAT ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MANAVGAT ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MANAVGAT KIZ MESLEK LÝSESÝ MANAVGAT TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÖZEL ANTALYA AND.OTEL.TURÝZM MESLEK L SERÝK ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ SERÝK HASAN GÜÇLÜ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SERÝK ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SERÝK KIZ MESLEK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ ARTVÝN ARDANUÇ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ARDANUÇ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ARHAVÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ARHAVÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ARHAVÝ ORHAN YÜCEL KIZ MESLEK LÝSESÝ ARTVÝN ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ARTVÝN ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ ARTVÝN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ARTVÝN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ARTVÝN KIZ MESLEK LÝSESÝ ARTVÝN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ARTVÝN TEKNÝK LÝSESÝ ARTVÝN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BORÇKA GÖKTAÞ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BORÇKA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BORÇKA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BORÇKA TÝCARET MESLEK LÝSESÝ HOPA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ HOPA ÝMAM HATÝP LÝSESÝ HOPA KEMALPAÞA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ HOPA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ MURGUL ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MURGUL ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÞAVÞAT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÞAVÞAT ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÞAVÞAT MEYDANCIK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÞAVÞAT SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ YUSUFELÝ ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ YUSUFELÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ YUSUFELÝ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ AYDIN AYDIN AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ AYDIN ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AYDIN ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ AYDIN ANADOLU MESLEK LÝSESÝ AYDIN ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ AYDIN ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AYDIN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AYDIN II.ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AYDIN II.TEKNÝK LÝSESÝ AYDIN ÝMAM HATÝP LÝSESÝ AYDIN KIZ MESLEK LÝSESÝ AYDIN MÝMAR SÝNAN ANADOLU MESLEK LÝSESÝ AYDIN MÝMAR SÝNAN ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ AYDIN MÝMAR SÝNAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AYDIN MÝMAR SÝNAN TEKNÝK LÝSESÝ AYDIN OSMANGAZÝ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AYDIN SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ AYDIN TEKNÝK LÝSESÝ AYDIN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ AYDIN UMURLU ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ BOZDOÐAN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BOZDOÐAN Ý.SEZGÝN KIZ MESLEK LÝSESÝ BOZDOÐAN KIZ MESLEK LÝSESÝ BUHARKENT ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ ÇÝNE 70.YIL SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ ÇÝNE AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ ÇÝNE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ ÇÝNE ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ÇÝNE KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇÝNE M.EMÝN ÜNAL KIZ MESLEK LÝSESÝ ÇÝNE M.KALKAN ANADOLU TÝCARET MESLEK L ÇÝNE M.KALKAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÇÝNE TEKNÝK LÝSESÝ ÇÝNE TÝCARET MESLEK LÝSESÝ DÝDÝM ANADOLU OTEL.VE TURÝZM MESLEK L DÝDÝM SELÇUK ÖZSOY ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GERMENCÝK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ GERMENCÝK KIZ MESLEK LÝSESÝ GERMENCÝK TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ÝNCÝRLÝOVA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KARACASU ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KARACASU KIZ MESLEK LÝSESÝ KOÇARLI ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KOÇARLI TÝCARET MESLEK LÝSESÝ KÖÞK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KUÞADASI ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ KUÞADASI ANADOLU MESLEK LÝSESÝ KUÞADASI ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ KUÞADASI AND.OTEL.VE TURÝZM MESLEK L KUÞADASI DAVUTLAR Þ.-C.ÖZBAÞ Ç.P.L KUÞADASI ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ KUÞADASI KIZ MESLEK LÝSESÝ KUÞADASI OTELCÝLÝK VE TURÝZM MESLEK L KUÞADASI TEKNÝK LÝSESÝ KUYUCAK ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ KUYUCAK HORSUNLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ 50.YIL ANADOLU TÝCARET MESLEK L NAZÝLLÝ 50.YIL TÝCARET MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ ANADOLU MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ NAZÝLLÝ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ NAZÝLLÝ KIZ MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ N.MENTEÞE AND.KIZ MESLEK L NAZÝLLÝ N.MENTEÞE KIZ MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ NAZÝLLÝ TEKNÝK LÝSESÝ SÖKE AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ SÖKE ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ SÖKE ANADOLU MESLEK LÝSESÝ SÖKE ANADOLU OTEL.VE TURÝZM MESLEK L SÖKE ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ SÖKE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SÖKE ÝMAM HATÝP LÝSESÝ SÖKE KIZ MESLEK LÝSESÝ SÖKE OTELCÝLÝK VE TURÝZM MESLEK LÝSESÝ SÖKE SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ SÖKE SARIKEMER ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ SÖKE TEKNÝK LÝSESÝ SÖKE TÝCARET LÝSESÝ SÖKE TÝCARET MESLEK LÝSESÝ SÖKE ZÝRAAT MESLEK LÝSESÝ SÖKE ZÝRAAT TEKNÝK LÝSESÝ SULTANHÝSAR ATÇA ÇOK PROGRAMLI LÝSESÝ SULTANHÝSAR ATÇA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ SULTANHÝSAR ATÇA KIZ MESLEK LÝSESÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSESÝ BALIKESÝR AYVALIK ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ AYVALIK ANADOLU MESLEK LÝSESÝ AYVALIK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ AYVALIK KIZ MESLEK LÝSESÝ AYVALIK TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR 100.YIL ANADOLU MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR 100.YIL ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ BALIKESÝR 100.YIL ENDÜSTRÝ MESLEK L BALIKESÝR 100.YIL TEKNÝK LÝSESÝ BALIKESÝR AKÞAM TÝCARET LÝSESÝ BALIKESÝR ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BALIKESÝR ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR ANADOLU MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR ANADOLU TEKNÝK LÝSESÝ BALIKESÝR ANADOLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR ATATÜRK SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR II.ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR ÝMAM HATÝP LÝSESÝ BALIKESÝR KARESÝ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR KIZ MESLEK LÝSESÝ BALIKESÝR KIZ TEKNÝK LÝSESÝ

2014 - ÖSYS ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI KİTAPÇIĞI

2014 - ÖSYS ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI KİTAPÇIĞI IL KODU IL ADI OKUL KODU OKUL ADI 01 ADANA 010012 ADANA ABDÜLKADİR PAKSOY KIZ LİSESİ 01 ADANA 016089 ADANA ADALET MESLEK LİSESİ 01 ADANA 010401 ADANA AKŞAM LİSESİ 01 ADANA 011099 ADANA AKŞAM TİCARET LİSESİ

Detaylı

2014 - ÖSYS ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI KİTAPÇIĞI

2014 - ÖSYS ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI KİTAPÇIĞI IL KODU IL ADI OKUL KODU OKUL ADI 01 ADANA 010012 ADANA ABDÜLKADİR PAKSOY KIZ LİSESİ 01 ADANA 016089 ADANA ADALET MESLEK LİSESİ 01 ADANA 010401 ADANA AKŞAM LİSESİ 01 ADANA 011099 ADANA AKŞAM TİCARET LİSESİ

Detaylı

YURTİÇİ KARGO ADRESE TESLİMAT YAPILAN VE YAPILMAYAN BÖLGELER

YURTİÇİ KARGO ADRESE TESLİMAT YAPILAN VE YAPILMAYAN BÖLGELER YURTİÇİ KARGO ADRESE TESLİMAT YAPILAN VE YAPILMAYAN BÖLGELER İl İlçe Belde Haftanın Kaç Günü AT'ye Gidiliyor AT GÜNLERİ Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Adana Adana Merkez Merkez Hergün

Detaylı

3 ADANA MERKEZ DİĞER DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ 2000 KÖY ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ 1984 KÖY BİRLİĞİ 10 ADANA KARATAŞ KHGB

3 ADANA MERKEZ DİĞER DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ 2000 KÖY ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ 1984 KÖY BİRLİĞİ 10 ADANA KARATAŞ KHGB 1 ADANA POZANTI HİZMET 2 ADANA MERKEZ HİZMET TOROSLAR LER 2006 ÇUKUROVA LER 1997 3 ADANA MERKEZ DİĞER DOĞU AKDENİZ ZEYTİN 2000 4 ADANA CEYHAN İÇMESUYU 5 ADANA ALADAĞ KHGB 6 ADANA CEYHAN KHGB 7 ADANA FEKE

Detaylı

2015-ÖSYS KENDİ OKULU BAŞVURU MERKEZİ OLAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ HARİÇ DİĞER ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ BAŞVURU MERKEZLERİNİN LİSTESİ

2015-ÖSYS KENDİ OKULU BAŞVURU MERKEZİ OLAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ HARİÇ DİĞER ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ BAŞVURU MERKEZLERİNİN LİSTESİ ADANA/MERKEZ SINAV Ç.Ü. KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ YANI, BALCALI ADANA KAMPÜSÜ ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA/CEYHAN SINAV YUMURTALIK YOLU ÜZERİ CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU CEYHAN /ADANA

Detaylı

2015 - LYS KENDİ OKULU BAŞVURU MERKEZİ OLAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ HARİÇ DİĞER ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ BAŞVURU MERKEZLERİNİN LİSTESİ

2015 - LYS KENDİ OKULU BAŞVURU MERKEZİ OLAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ HARİÇ DİĞER ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ BAŞVURU MERKEZLERİNİN LİSTESİ ADANA/MERKEZ SINAV Ç.Ü. KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ YANI, BALCALI ADANA KAMPÜSÜ ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA/CEYHAN SINAV YUMURTALIK YOLU ÜZERİ CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU CEYHAN /ADANA

Detaylı

MEVCUT MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI

MEVCUT MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI İL İLÇE NÜFUS SAYISI MEVCUT ECZANE SAYISI MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI KONTENJAN SAYISI KATSAYI ADANA ALADAĞ 17221 4 4 0 5 ADANA CEYHAN 159243 49 45-4 3 ADANA ÇUKUROVA 346505 103 99-4 0 ADANA FEKE 18534

Detaylı

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu ACM. İli

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu ACM. İli 1 Adana 1 Faal Adana Adana 2 Karaisalı 4 Mülhakat Faal Adana Adana 3 Karataş 3 Mülhakat Faal Adana Adana 4 Çukurova Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 5 Sarıçam Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 6

Detaylı

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu 1 Adana 1 Faal Adana Adana 2 Karaisalı 4 Mülhakat Faal Adana Adana 3 Karataş 3 Mülhakat Faal Adana Adana 4 Çukurova Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 5 Sarıçam Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 6

Detaylı

30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI

30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI 30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI İL ADI İLÇE ADI SEÇMEN SAYISI SANDIK SAYISI ADANA ALADAĞ 12,538 57 ADANA CEYHAN 107,669 404 ADANA ÇUKUROVA 249,373 812 ADANA

Detaylı

BAŞMÜDÜRLÜK KEP BAŞVURUSU YAPILABİLEN PTT İŞYERLERİ TELEFON NUMARASI

BAŞMÜDÜRLÜK KEP BAŞVURUSU YAPILABİLEN PTT İŞYERLERİ TELEFON NUMARASI BAŞMÜDÜRLÜK KEP BAŞVURUSU YAPILABİLEN PTT İŞYERLERİ TELEFON NUMARASI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI CEMALPAŞA (322) 454 35 86 ÇARŞI (322) 351 93 00 ÇUKUROVA (322) 232 78 00 CEYHAN (322) 613 26 26 FEKE

Detaylı

TABLO-3 ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN ÜNİVERSİTE/MESLEK YÜKSEKOKULLARI

TABLO-3 ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN ÜNİVERSİTE/MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÜNİVERSİTE ADI VE KODU MESLEK YÜKSEKOKULU KODU VE ADI 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100103 AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100101 BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

SB Ruh Sağlığı H9 HASTANESİ

SB Ruh Sağlığı H9 HASTANESİ İL ADI TESİS KODU TESİS ADI TESİS TÜRÜ SINIF KODU Adana 11010000 ADANA DEVLET SB Devlet H4 Adana 11010001 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA Adana 11010002 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTES Üniversite Tıp Fakültesi U1

Detaylı

ADANA SARIÇAM (6)*+3= 9

ADANA SARIÇAM (6)*+3= 9 LER İLE LARIN İL MERKEZİNE VE LARIN LERİNE OLAN İL 01 ÇUKUROVA (6)*+8= 14 ADANA SARIÇAM (6)*+3= 9 RAKIM : 23 SEYHAN 2 YÜREĞİR (1)* ALADAĞ (6)*+93= 99 CEYHAN (2)*+45= 47 KÖSRELİ (3)*+28= 31 73 SAĞKAYA (3)*+21=

Detaylı

6360 SAYILI YASAYA GÖRE BELEDİYELERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI PAYLAR

6360 SAYILI YASAYA GÖRE BELEDİYELERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI PAYLAR 6360 SAYILI YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR Bu belge http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/3243 adresinde yer alan Yenilenen Yerel Yönetim Sisteminde Belediye ve İl Özel

Detaylı

2014 ÖSYS BAŞVURU MERKEZLERİ İL ADI BAŞVURU MERKEZİ ADRES ADANA ADANA/MERKEZ SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2014 ÖSYS BAŞVURU MERKEZLERİ İL ADI BAŞVURU MERKEZİ ADRES ADANA ADANA/MERKEZ SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADANA ADANA/MERKEZ SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ YANI ADANA ADANA/CEYHAN SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ YUMURTALIK YOLU CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU ADANA ADANA/KOZAN SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adlî Yargı ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin ve Bulunan ler ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adana Adana 1 1 5 1 3 10 17-7 4 11 14 Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1-17 5 Aksaray Aksaray 1-8 8 Alanya

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2263 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986,

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 347,80000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

DEPREM BÖLGE TABLOSU

DEPREM BÖLGE TABLOSU İL/İLÇE ADI ADANA 2 ALADA 3 Akören 3 CEYHAN 2 Doruk 2 Hamdilli 2 Kurtkulağı 2 Kurtpınar 2 Mercimek 2 Mustafabeyli 2 Sarımazı 2 Kösreli 2 Birkent 2 Sağkaya 2 FEKE 4 Paşalı 4 Mansurlu 4 İMAMOĞLU 3 Alaybeyi

Detaylı

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15 S.No OKUL ADI DÖNEM İLİ KONTENJAN 1 SEYHAN - MERKEZ ATL, AML, TL VE ADANA 10 2 CEYHAN BĠLĠCĠLER AND.OTELCĠLĠK VE TUR.MES.LĠS. ADANA 10 3 MOTOR A.T.L.MOTOR T.L.MOT.M.L.VE YET.T.E.M. ADANA 10 4 SEYHAN -

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 86,82267 86,89305 210010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 82,94930 82,99942

Detaylı

VERGİ KİMLİK NO ADALET BAKANLIĞI 9220083033 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 0010214690 1 NOLU F TİPİ KAPALICEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ. 1770001741 1.

VERGİ KİMLİK NO ADALET BAKANLIĞI 9220083033 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 0010214690 1 NOLU F TİPİ KAPALICEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ. 1770001741 1. VERGİ KİMLİK NO ADALET BAKANLIĞI 9220083033 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 0010214690 1 NOLU F TİPİ KAPALICEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ. 1770001741 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 0900032191 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ 0010355145

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

TÜRKİYE GENELİNDE İMKB OKULLARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI

TÜRKİYE GENELİNDE İMKB OKULLARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI TÜRKİYE GENELİNDE İMKB LARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI 1 ADANA Yüreğir Köprülü EML 2 ADANA Karataş EML 3 ADANA Seyhan AÖL 4 ADANA Seyhan İÖO 5 ADANA Seyhan İÖO 6 ADANA Seyhan Lise 7 ADANA Ceyhan Lise 8 ADANA

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2015/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM KURUM KODU DPB NO

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2015/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM KURUM KODU DPB NO TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ VE POZİSYONLAR (KPSS 2015/1) 210010003 31185 210010005 31187 210010007 31190 210010013 31199 210010011 31195 210010001 31174 210010009

Detaylı

TEMEL EĞİTİM KATILIMCI LİSTESİ

TEMEL EĞİTİM KATILIMCI LİSTESİ TEMEL EĞİTİM KATILIMCI LİSTESİ SIRA NO İSİM SOYİSİM BÖLGE MÜDÜRLÜĞ Ü UNVANI GÖREV YERİ GÖREV SÜRESİ (Yol Hariç) 1 Ahmet KARAKAŞ Merkez Daire Başkanı Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

Detaylı