Patoloji Laboratuvar Ve Teknikler Programı Ders İçeriği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Patoloji Laboratuvar Ve Teknikler Programı Ders İçeriği"

Transkript

1 Patoloji Laboratuvar Ve Teknikler Programı Ders İçeriği İN ADI GENEL HİSTOTEKNOLOJİ I 1. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Patoloji laboratuvarlarının çalışma prensiplerinin öğretilmesi, laboratuvarda kullanılan makine ve ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI teçhizatın tanınması, rutin çalışma esaslarının ve analitik yaklaşımlarının kazandırılıması. 1. Patoloji laboratuvarındaki temel birimleri sırası ile sayar ve tanımlar, iş akışını sırası ile sayar ve tanımlar, alınış şekli ve organlara göre biyopsileri isimlendirir ve tanımlar. 2. Işık mikroskobunu tanır ve kullanır. Özel mikroskobi türlerini tanımlar, uzmanla birlikte ve/veya kendi başına kullanır. 3. Patoloji laboratuvarına gelen tüm dokuların fiksasyonu, doku takibi ve preparat hazırlama işlemlerinin ve dondurulmuş kesit hazırlamanın teorik olarak temel prensiplerini sınıflar, her aşamanın benzerlik ve/veya farklılıklarını belirtir. İÇERİK KONULAR 1. Patoloji laboratuvarlarının işleyişi 2. Patoloji laboratuvarlarının işleyişi 3. Işık mikroskobunun kullanımı 4. Işık mikroskobunun çalışma prensibi 5. Özel mikroskop türleri ve kullanımı 6. Dokuların patolojik incelemeye hazırlanması 7. Fiksatifler 8. Dokuların fiksasyonu 9. Doku takibinin prensipleri 10. Doku takip yöntemleri 11. Dokuların bloklanması ve kesit hazırlığı 12. Mikrotomlar ve dokulardan kesit alınması 13. Mikrotomda oluşabilen kesit hataları ve çözüm yolları 14. Dondurulmuş kesit hazırlama yöntemleri ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, süreli dergiler, ders notları, sunum cihazları. Patoloji ve Histoloji laboratuvarla rı ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Kitaplar, internet, süreli dergiler Üniversiteler, Devlet Hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji.

2 İN ADI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI I 1. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Genel Histoteknoloji I BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 5 İN AMACI Patoloji laboratuvarında güvenli çalışma esaslarını uygulamak, ışık mikroskobunu kullanma ve bakım becerisini kazanma, laboratuvar cihazlarını tanıma ve kullanabilme, gelen organların doku takibine hazırlanması, fiksatifleri hazırlama ve fiksasyonu sağlanması, mikrotomda ve kriyostatta kesit hazırlama becerisini kazanma, dokuların mikroskopta incelenecek duruma getirilmesi. ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Patoloji laboratuarında güvenlik ve çalışma kurallarını sıralar ve kullanılan sarf malzemelerini tanır ve uygun şekilde kullanır 2. Patoloji laboratuvarında kullanılan kimyasal maddelerin tanır ve güvenlik kuralları çerçevesinde kullanır. 3. Patoloji laboratuvarında bulunan tüm cihazları tanır, kullanır. 4. Laboratuvara gelen organ ve doku parçalarının fiksasyonunu sağlamak için fiksatifleri hazırlar, fiksasyonu sağlar, manuel ve otomatik doku takibini gerçekleştirir 5. Laboratuvara gelen organ ve doku parçalarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirir. İÇERİK KONULAR İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Patoloji laboratuarında güvenlik kuralları 2. Patoloji laboratuvarında çalışma kuralları 3. Patoloji laboratuvarında kullanılan alet, makine ve cam malzemeler 4. Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin tanınması ve molar, yüzde çözelti hesaplamaları 5. Çözelti hazırlanması 6. Işık mikroskobunun kullanışı ve bakımı 7. Hassas terazi, phmetre, doku takip cihazı, gömme merkezi, etüv kullanımı 8. Fiksatif hazırlanması 9. Manuel ve Otomatik sistemlerde doku takibi 10. Mikrotomun tanıtılması ve çalışma prensipleri 11. Mikrotom kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar 12. Parafin bloklardan kesit alma, karşılaşılan problemler, nedenleri ve çözüm yolları 13. H&E boyama tekniği 14. Frozen kesit alımı ve frozen cihazı kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar ORTAM İŞYERİ Laboratuvar Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma klavuzları vb. Patoloji ve Histoloji AD Laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma klavuzları vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji İN ADI HİSTOLOJİ 1

3 Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler 1. Yarı yıl İN KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Toplam 2 Süresi 28 Araştırma vs.) KREDİ Ders Kredisi AKTS Kredisi 4 İN AMACI Hücre doku ve organ sistemlerinin histolojik yapılarını tanımak ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Vücudun temel yapıtaşları olan hücrelerin ve bu hücreleri oluşturan yapıların tanımlanması ve sınıflandırması 2. Vücudun temel dokularının tanımlanması ve sınıflandırması 3. Dolaşım sisteminin, solunum sisteminin, sinir sisteminin ve sindirim sisteminin histolojik yapısını ayırt edilmesi ve tanımlanması. 4. Endokrin sistemin, ürogenital sistemin ve duyu organlarının histolojik yapılarının ayırt edilmesi ve tanımlanması Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hücre ve organellerinin yapıları 2. Epitel doku histolojisi ve epitel doku tipleri 3. Bağ dokusunun ve bileşenlerinin histolojik yapısı 4. Bağ dokusunun tiplerinin histolojik yapısı 5. Kıkırdak dokusunun histolojik yapısı ve tipleri 6. Kemik dokusunun histolojik yapısı 7. Sinir dokusunun histolojik yapısı 8. Kas dokununun histolojik yapısı ve tipleri 9. Kan elemanları ve lenfoid sistemi histolojisi 10. Sindirim sistemi histolojisi 11. Solunum sistemi histolojisi 12. Endokrin ve nöroendokrin sistem histolojisi 13. Kadın ve erkek genital sistem histolojisi 14. Duyu organları histolojisi Ortam Donanım İşyeri Sınıf Kitaplar, internet Laboratuvar ARA SINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Ders kitabı, internet, diğer kaynaklar Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları 2

4 İN ADI KİMYA BİLGİ FORMU Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri I.Yarı yıl KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) Toplam KREDİ Ders Kredisi AKTS Kredisi 2 İN AMACI Bu dersin temel amacı, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı meslek derslerini kavrayabilmesi için temel bilgi düzeyini artırmak. ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİKLER İN İÇERİĞİ (Modüller Ve Haftalara Göre Dağılımı) 1. Kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimleri kavrayarak Molar ve Normal çözelti, temel asit-baz, tampon ve ph kavramlarını kendi ifadesi ile söylemek ve laboratuar çalışmalarında kullanmak 2. Organik kimya bileşikleri kavramak ve organik yapıları adlandırmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Atom, molekül ve bileşik kavramı 2 Mol, normal kavramı ve kimyasal hesaplamalar 3 Normal kavramı ve kimyasal hesaplamalar 4 Periyodik sistemi ve Özellikleri 5 Kimyasal Bağlar ve Moleküller arası Etkileşimler 6 Çözeltiler ve Konsantrasyon Hesaplamaları 7 Asit-Baz, Tampon ve ph Kavramı 8 Kimyasal Termodinamik 9 Serbest Enerji, Entalpi ve Entropi kavramları 10 Kimyasal Kinetik 11 Organik kimyanın önemi 12 Temel organik yapılar 13 Organik bileşiklerin adlandırılması 14 Organik bileşiklerin adlandırılması -ÖĞRETİM ORTAMI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK ORTAM İŞYERİ Derslik, laboratuvar Not/açıklama/öneri: Öğretim Materyalleri, bilgisayar Kimya eğitimi için hazırlanmış bilgisayar programları, internet, projeksiyon cihazı, Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az yüksek lisans derecesine sahip öğretim elemanı Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Kimya Bölümü (Genel Kimya, Analitik Kimya, Farmasötik Kimya) öğretim elemanları, laboratuvarları, araştırma merkezleri 3

5 BİLGİSİ FORMU İN ADI ADLİ PATOLOJİ 1. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI Adli patolojide temel kavramlar ve işlemlerin kavranması ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Adli patolojide temel kavramları tanımlar 2. Adli ve cerrahi otopsi farklarını açıklar İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Ölüm, somatik ölüm 2. Hücresel ölüm tanımı, beyin ölümü 3. Postmortem değişiklikler 4. Kokuşma, sabunlaşma, mumyalaşma, maserasyon 5. Cerrahi otopsi 6. Adli otopsi 7. Adli otopsi ve cerrahi otopsi farkları 8. Adli ve cerrahi otopside kullanılan araç ve gereçler 9. Otopsi salonu 10. Özellikli adli otopsiler 11. Suda boğulma, zehirlenmeler, elektrik çarpması 12. Adli otopsi raporları 13. Makroskopik ölüm nedeni 14. Mikroskopik ölüm nedeni ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, sözlükler Patoloji laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, sözlükler Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 4

6 İN ADI İN KATEGORİSİ BİLGİSİ FORMU GENEL HİSTOTEKNOLOJİ II 2. yarıyıl ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Genel Histoteknoloji I ve Patoloji Laboratuvar Teknikleri uygulaması II BİREYSEL ÖĞRENME TOPLAM İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Doku-boya ilişkilerindeki mekanizmaların kavranması, boya sınıflandırmalarının tanımlanması, H&E boyamada karşılaşılabilecek problemler ve çözümlerinin kavranması, hematoksilenlerin sınıflandırması ve özelliklerinin kavranarak Hematoksilen Eosin boyama yönteminin özelliklerinin uygulamada kullanılması. ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Boya tanımlamalarını tanımlar ve örnekler, boya teorilerini uyguladığı boyalara adapte ederek alternatifleri geliştirir. 2. Hematoksilenin yapısı boya ve boyanma özelliklerini sıralar, hematoksilenleri mordantlarına göre sınıflar, her sınıfın belirgin örneklerinin özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını sıralar. 3 H&E boyamadaki özellikleri kendi ifadesi ile söyler, boyamada ortaya çıkabilecek problemlerin nedenlerini sıralar ve çözümler. İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI ÖĞRETİM ELEMANI İŞBİRLİĞİ YAPACAK İÇERİK KONULAR 1. Boyama teorileri 2. Boyama teorileri 3. Boya özellikleri 4. Boya tanımlamaları 5. Boyama ve aşamaları 6. Hematoksilenler, 7. Aluminyumlu Hematoksilenler 8. Demirli Hematoksilenler 9. Tungstenli hematoksilenler 10. Molibdenli Hematoksilenler 11. Kurşunlu ve Mordantsız Hematoksilenler 12. H&E boyama yöntemleri 13. H&E boyamada oluşabilecek problemler 14. H&E boyama problemlerinde çözümler ORTAM İŞYERİ Derslik Kitaplar, internet vb. Patoloji ve Histoloji laboratuvarla rı ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar,ders notları, internet vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları BİLGİSİ FORMU 5

7 İN ADI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI II 2. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK SEÇMELİ İ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I ve Genel Histoteknoloji II BİREYSEL ÖĞRENME TOPLAM İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 8 İN AMACI Patoloji laboratuvarında kullanılan rutin histo ve sitopatolojik tekniklerin kavranması ve uygulanması ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Rutin Hematoksilen Eosin boyama için boya çözeltilerini hazırlar, uygular 2. Farklı formülasyonlarda eosin alternatiflerini hazırlayarak H&E boyasını uygular 3. Hematoksilen Eosin alternatiflerini hazırlar ve uygular 4. Mordantlarına göre farklı Hematoksilenleri hazırlar 5. Metakromatik, regresiv, progresiv boyama örnekleri için boya çözeltileri hazırlar ve uygular. 6. Sitolojik preparatlarda Papanicolaou (PAP) ve boyama yöntemini uygular, May Grunwald Giemsa (MGG) boyama yöntemini uygular. ve H&E ile boyanmış b Bucckkal smearde, mikroskobik olarak hücrenin nukleus, sitoplazma ve oranlarını ayırt eder. 7. Mikroskopta PpAPap smear tarayarak, normal hücre ve değişikliklerini tanır, işaretler 8. Pap smearde, inflamasyon, onarım, ve reaktif benign proliferatif durumlarda görülen hücresel değişiklikleri mikroskopta değerlendirir, işaretler. Biçimlendirilmiş: Sola, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Rutin H&E boya çözeltilerinin ve boya setinin hazırlanması 2. H&E boyama ve mikroskopta boya kalite değerlendirmesi 3. Eosine alternatif boya çözeltilerinin hazırlanması 4. Eosine alternatif boya çözeltilerinin uygulanması rutin H&E boyanmış preparatlarla mikroskobik karşılaştırma yapılması 5. H&E alternatif boyama yöntemlerinin uygulaması ve rutin H&E boyanmış preparatlarla mikroskobik karşılaştırma yapılması 6. Mayer, Cole, Gill III Hematoksilen hazırlanıp uygulanması 7. PTAH, Weigert, Verhoeff Hematoksilen hazırlanıp uygulanması 8. Metakromatik, progresiv, regresiv boya örneklerinin hazırlanıp uygulanması 9. PAPap smearlerde Papanicolaou boyasının uygulanması, bukkccal smear de MGG yöntemii uygulanarak mikroskopta nukleus sitoplazma ayrımının yapılması 10. PAPap smearlerde hücre sayısı, sitoplazmik görünüm, sitoplazmik boyama, nükleer özellikler, mitoz vs. ayırtedilmesive işaretlenmesi 11. Jinekolojik sitolojide normal hücrelerin mikroskobik olarak ayrımı 12. Normal hücrelerde görülebilecek sitopatolojik değişikliklerin tanınması 13. Servikal-vaginal örneklerde görülen inflamasyonda görülebilecek değişiklikler 14. Bening proliferatifonarım ve reaktif durumlarda görülen sitolojik değişiklikler ORTAM İŞYERİ Laboratuvar Kitaplar, internet vb. Patoloji ve Histoloji laboratuvarlar ı ARASINAVLAR Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 6

8 BİLGİSİ FORMU İN ADI JİNEKOLOJİK SİTOTEKNOLOJİ I 2. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK SEÇMELİ İ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması II BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI Klinik sitoloji ve sitoteknolojinin temel özelliklerinin bilinmesi, uygulama alanlarının tanımlanması, sitolojide temel hücre yapı ve fonksiyonların kavranması, jinekolojik materyallerde normal ve normal dışı hücrelerin tanınması ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Klinik sitoloji ve sitoteknoloji prensiplerini kavrar. Temel kavramlarını sayabilir 2. Jinekolojik Sitoloji örneklerini, Bethesda Sistemi-2001 kriterlerine göre sınıflandırabilir İÇERİK KONULAR İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Klinik sitoloji ve temel kavramlar 2. Serviksin anatomisi ve mikroanatomisi 3. Normal skuamözepitel hücrelerinin sitomorfolojik özellikleri 4. Normal endoservikalepitel, Endometriyal, histiosit hücrelerinin sitomorfolojik özellikleri 5. Skuamözmetaplazi 6. Bethesda Sistemi-2001 (TheBethesdaSystem, TBS-2001) 7. Reaktif hücresel değişiklikler 8. Jinekolojik enfeksiyon etkenleri 9. Düşük dereceli skuamözintraepiteliyal lezyon (Lowgradesquamousintraepitheliallesion, LSIL) 10. Önemi belirsiz atipikskuamöz hücreler (Atypicalsquamouscells of undeterminedsignificance, ASC-US) 11. Yüksek dereceli skuamözintraepiteliyal lezyon (Highgradesquamousintraepitheliallesion, HSIL) 12. ASC-H 13. Hiperkromatik kalabalık gruplar 14. Atipikglandüler hücreler (Atypicalglandularcells, AGC) ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi, Patoloji labaratuvarları mikroskop vb. AÇIKLAMA / ARASINAV 40 LAR DÖNEM 60 SONU Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır. Kitaplar, internet, atlaslar, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 7

9 İN ADI İN KATEGORİSİ BİLGİSİ FORMU GENEL PATOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR 2. yarıyıl ZORUNLU MESLEK İ BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) SEÇMELİ TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI Hastalıkların gelişim sürecinde hücre, doku ve organlarda oluşan zedelenme mekanizmaları, yapısal değişiklikler ve patoloji raporlarında bulunan klinik bilgi ve patolojik tanıların anlaşılabilmesi için temel patolojik kavramları kavramak ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Hastalıkların gelişim sürecinde hücre, doku ve organlarda oluşan zedelenme mekanizmalarını ve yapısal değişiklikleri sıralar 2. Patoloji raporlarında bulunan klinik bilgi ile patolojik tanıların anlaşılabilmesi için temel patolojik kavramları tanımlar. İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İŞBİRLİĞİ YAPACAK İÇERİK KONULAR 1. Hücre zedelenmelerindeki temel mekanizmalar 2. Zedelenmeler sonucu hücre/dokuda oluşan morfolojik değişiklikler 3. Çevresel değişikliklere bağlı hücrede oluşan değişiklikler 4. İltihap ve reperatif yanıtın temel özellikleri 5. Akut ve kronik inflamasyon türleri 6. İnflamasyonda yer alan hücreler ve temel özellikleri 7. Enfeksiyon hastalıkların genel patolojik özellikleri 8. Mikroorganizmaların hastalık yapma özellikleri 9. Enfeksiyon hastalıkların karşı direnç ve savunma mekanizmaları, bakteriyel, fungal, viral, paraziter enfeksiyonların, doku veya hücre düzeyindeki etkileri 10. Vücuttaki sıvı elektrolit denge bozuklukları, sıvı elektrolit denge bozukluklarından kaynaklanan patolojik durumların temel mekanizmaları, hiperemi, konjesyon, dehidrasyon, ödem, hemoraji ve şok tanımlamaları 11. Trombüs-emboli-enfarktüs anlamı ve genel özellikleri 12. Neoplazi, tümörlerin isimlendirmesi, Bening-malign tümör anlamı ve aralarındaki ayırıcı özellikler, displazi-karsinoma in situ gibi prekanseröz durumlar ve temel özellikleri 13. Tümör etiyolojisinde yer alan faktörler kalıtım tümör ilişkisinin temel prensipleri 14. Karbonhidrat, lipit, protein, pigment, kalsiyum metabolizma bozukluklarının isimleri ve temel özellikler, bunların hücre doku düzeyinde etkileri ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar Patoloji laboratuvarları arşivi vb. ARASINAVLAR Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları 8

10 İN ADI PATOLOJİ LABORATUVARINDA GÜNLİK Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2.Yarı yıl KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) KREDİ Ders Kredisi AKTS Kredisi 1 İN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİKLER İN İÇERİĞİ (Modüller Ve Haftalara Göre Dağılımı) -ÖĞRETİM ORTAMI Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek tehlikeler ve koruma yöntemleri, laboratuvar çalışma kurallarının kavranması Toplam 1. Laboratuvarda karşılaşılabilecek tehlikeleri tanır, 2. Laboratuvarda çalışma sırasında gerekli güvenlik önlemlerini alarak kendisini ve çevresini korur Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek tehlikeler 2 Biyolojik tehlikeler 3 Kişisel hijyen 4 Çevresel hijyen 5 Biyolojik tehlikelerden korunma yolları 6 Kimyasal tehlikeler 7 TLV değerleri 8 Yanıcı, patlayıcı, korozif kimyasallar 9 Kimyasallar ile çalışırken korunma yöntemleri 10 Fiziksel tehlikeler 11 Laboratuvarlardaki elektrik ve su sistemleri 12 Patoloji laboratuvarında kalite, güvenlik sistemleri 13 Güvenli patoloji laboratuvarı 14 Genel tekrar Ortam Donanım İşyeri Derslik Öğretim Materyalleri, bilgisayar programları, internet, projeksiyon cihazı, Not/açıklama/öneri: Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK En az yüksek lisans derecesine sahip öğretim elemanı Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 9

11 İN ADI ÖZEL HİSTOKİMYA TEKNİKLERİ 3. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması III BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Patolojide kullanılan histokimya tekniklerinin mekanizmaları ve uygulamalarının ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER kavranması 1. Bağ dokusunun boyanma özellikleri ve boyalarını tanımlar 2. Karbonhidratların boyanma özellikleri ve boyalarını tanımlar 3.Dokularda yer alan özellikli yapıların boyanma özelliklerini ve boyalarını tanımlar İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Histokimya giriş ve bağ doku boyaları 2. Trikrom boyalar 3. Ağır metaller ile impregnasyon yöntemi 4. Fibrin, elastik lif boyaları ve boyanma özellikleri 5. Karbonhidratlar, tanımlar ve klasifikasyon 6. PAS, d.pas, mucicarmen, boyaları ve boyanma özellikleri 7. Alcian Blue ve boyama özellikleri 8. Collidal Iron, HID boyama özellikleri 9. Lipitler, proteinler ve nükleik asit boyaları ve mekanizmaları 10. Pigment ve mineral boyaları ve boyanma mekanizmaları 11. Amiloid ve boyanma özellikleri 12. Nöropatolojik teknikler ve Nöröendokrin sistemde boyanma mekanizmaları 13. Mikroorganizma boyaları ve boyanma özellikleri 14. Enzim histokimya yöntemleri ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar Patoloji arşivi vb. labaratuvarları ARASINAVLAR Programda en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 10

12 İN ADI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI III 3. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Jinekolojik Sitoteknloloji II ve II, ve Özel Histokimya Teknikleri BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) Biçimlendirilmiş Tablo... Biçimlendirilmiş TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 10 İN AMACI Patoloji laboratuvarında sık kullanılan konvansiyonel boyaların uygulaması, boya hatalarının çözümlenmesi, Biçimlendirilmiş ÖĞRENME ÇIKTILARI mikroskopta 1. Bağ dokusu teknik boyalarını açıdan uygular, değerlendirilmesi, kalite kontrolunu jineko-lojik mikroskopta sitolojik yapar. materyallerinin mikroskopta incelenmesi... YETERLİLİKLER 2. Jinekolojik ve Jinekoloji dışı sitolojide sitopreparasyon tekniklerini tanımlar ve uygular. 3.Karbonhidrat boyalarını uygular, kalite kontrolüunüu mikroskopta yapar. Biçimlendirilmiş 4. Sıvı bazlı sitolojide normal ve anormalbening hücreleri ayırt eder Bethesda sistemi-2001 ile değerlendirir. 5. Doku ve organlarda birikim yapan maddeleri tanımlar, histokimyasal yöntemleri uygulayarak gösterir. Kalite Biçimlendirilmiş kontrolünüunu 6. Sıvı bazlı sitolojide mikroskopta enfeksiyon yapar. ajanlarını tanırayırt eder, Bethesda sistemi-2001 ile değerlendirir. 7. Santral sinir sistemi ve nöroendokrin sisteme ait histokimyasal yöntemlerini uygular, kalite kontrolünüunu mikroskopta 8. Sıvı bazlı sitolojide yapar. atipik/ ve neoplastik hücrelerizileri işaretler, Bethesda sistemi ile değerlendirir. 9. Enzim histokimya yöntemlerini tanımlar, uygular. 10. Kemik dokusunun histokimyasal uygulamalarını tanımlar, uygular. Biçimlendirilmiş Tablo... İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) İÇERİK KONULAR 1. Trikrom boyalar, Gomori, Masson's Trikrom, Van Gieson boyalarının uygulanması 2 Retikülin ve bazal membran boyaları, Elastik lif boyaları Biçimlendirilmiş 3. Jinekolojik ve nonjinekolojik Jinekoloji dışı sitolojik örneklerdede sitopreparasyon teknikleri Karbonhidrat boyaları; PAS, d.pas, AB 0,5, AB 2,5, PAS/AB boya uygulamaları 5. Karbonhidrat boyaları; Colloidal demir, Musikarmen ve HID boya uygulamaları 6. Sıvı bazlı sitolojide normal ve anormal bening hücrelerin işaretlenmesi ve Bethesda Biçimlendirilmiş sistemi ile değerlendirilmesi DNA ve RNA boyaları, Amiloid ve lipit boyaları 8. Pigment, mineral ve benzeri oluşumların boyaları 9. Canlı hastalık etkenleri ve doku kesitlerinde boya uygulamaları 10. Sıvı bazlı sitolojilerde enfeksiyon ajanlarının tanınmasıayırt edilmesi, işaretlenmesi Biçimlendirilmiş ve... Bethesda sistemi-2001 ile değerlendirilmesi 11. Nöropatolojik teknikler ve Nöroendokrin sistem boyaları 12. Sıvı bazlı sitolojide atipi ve neoplaziler 13. Enzim histokimyası ve örnek sistemlerinin uygulanması 14. Kenik dokuda boya uygulamaları - ÖĞRETİM ORTAMI ORTAM İŞYERİ Laboratuvar Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi vb. Patoloji labaratuvarları ARASINAVLAR Programda en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları BİLGİSİ FORMU 11 Biçimlendirilmiş Tablo...

13 İN ADI JİNEKOLOJİK SİTOTEKNOLOJİ II 3. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ Jinekolojik Sitoteknoloji I BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) SEÇMELİ TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Sıvı bazlı jinekolojik sitoloji örneklerinde normal ve normal dışı hücrelerin davranışı, hastalıkların Bethesda Sistemi-2001 ile incelenerek kavranması, sıvı bazlı jinekolojik sitoloji preparatlarında olası tanının konması ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Sıvı bazlı jinekolojik sitoloji preparatlarının değerlendirilmesinde hücrelerin sınıflandırılmasını yapabilir 2. Jinekolojik sitolojide güncel preparasyon yöntemlerini tanımlayıp uygulayabilir 3.Sıvı bazlı jinekolojik sitoloji preparatlarında skuamöz hücreli karsinom ve Adenokarsinomlarda hücresel özellikleri tanımlayıp hücreleri ayırt edebilir İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Jinekolojide temel terminoloji (histerektomi, konizasyon, vaginal cuff smear, vb) 2. Serviks-vaginadan sitolojik materyal elde etmek için kullanılan örnekleme yöntemleri ve temel prensipleri 3. Serviks-vaginadan elde edilen örneklerin sitopreparasyonu 4. Sıvı bazlı sitoloji teknikleri (ThinPrep, SurePath) 5. Konvansiyonel yaymalar ile Sıvı bazlı preparatlar arasındaki temel benzerlik ve farklılıklar 6. Sitolojik Atipinin genel özellikleri 7. Jinekolojik sitolojide Atipi 8. Sıvı bazlı preparatlarda Skuamöz Hücre Anormallikleri 9. Sıvı bazlı preparatlarda Glandüler Hücre Anormallikleri 10. Servikste "Skuamöz ve Adeno Karsinoma İn-situ" tanımı, histopatolojik ve sitolojik özellikleri 11. Sıvı bazlı preparatlarda Skuamöz hücreli karsinom 12. Sıvı bazlı preparatlarda İnvasiv adenokarsinom 13. Human Papilloma Virüs (HPV) Enfeksiyonu ve Serviks kanseri ile ilişkisi 14. Jinekolojik Sitolojide Görüntü Analiz Sistemleri (Imaging System, Otomatik Tarama Cihazları) ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi Patoloji laboratuvarları vb. ARASINAVLAR Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji 12

14 İN ADI MESLEKİ İNGİLİZCE I 3. yarıyıl İngilizce İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI Sağlık alanında kullanılan terminolojinin öğrenilmesi, patolojide kullanılan ingilizce terminolojinin öğrenilmesi, ingilizce boya yöntemlerinin tercümesini yapabilir ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Patolojide kullanılan İngilizce terminolojiyi açıklar. 2. Konvansiyonel histokimya yöntemlerinin çevirisini yaparak yöntemi uygulayabilir İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Human body and systems 2. Health and illness 3. Terminology of labaratory 4. Terminology of pathology technics 5. Terminology of pathology technics 6. Terminology of pathology technics 7. Terminology of stain 8. Terminology of stain 9. Stain translation 10. Stain translation 11. Stain translation 12. Stain translation 13. Stain translation 14. Terminology of pathology technics ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, sözlükler Patoloji laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, sözlükler Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 13

15 İN ADI MAKROSKOPİK DİSEKSİYON 3. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 4 İN AMACI Patoloji Laboratuvarında makroskobik kurallar ve teknikleri kavrama ve teknikleri uygulama ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Makroskopi odasında çalışma kurallarını sıralar 2. Makroskopide kullanılan malzemeleri tanır, adlandırır 3. Organları makroskopik olarak tanımlar 4. Biyopsilerin alınış teknikleri sıralar, tekniğe uygun olarak doku takibine alır. İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Makroskopi odasında çalışma kuralları 2. Makroskopi odasında güvenlik kuralları 3. Makroskopide kullanılan diseksiyon malzemeleri 4. Makroskopide kullanılan kimyasallar 5. Makroskopik tanımlamalar 6. Makroskopik tanımlamalar 7. Endoskopik biyopsilerinin makroskopisi 8. İğne biyopsilerinin makroskopisi 9. Deri biyopsilerinin makroskopisi 10. Kolon, mide, safra kesesi makroskopisi 11. Tiroid makroskopisi 12. TAH+BSO makroskopisi 13. Meme makroskopisi 14. Laboratuvar uygulamaları ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, vb Patoloji Laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji 14

16 İN ADI MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ 4. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK SEÇMELİ İ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması IV BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Patoloji laboratuarlarında uygulanan immunfloresan, FISH, SISH, CISH, akım sitometrisi, WB, SB, PCR tekniklerinin temel özelliklerinin kavranarak meslek alanlarında uygulanması, uygulamada karşılaşılaşılabilecek problemlerin çözümlenmesi, sonuçların teknik açıdan değerlendirilmesi. ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Moleküler patolojinin genel kavramlarını tanımlamak 2. İmmunohistokimyasal teknikleri tanımlamak ve sınıflandırarak uygulamak 3. Moleküler patolojide uygulanan tekniklerin farklarını ayırt etmek ve en sık kullanılan yöntemleri uygulayarak değerlendirmek. İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Moleküler patolojiye giriş I 2. Moleküler Patolojiye giriş II 3. İmmunohistokimya teknikleri 4. İmmunohistokimya teknikleri 5. İmmunohistokimya teknikleri 6. İmmunohistokimya teknikleri 7. FISH tekniği 8. CISH tekniği 9. ISH'da problemler ve çözümleri 10. Folw sitometri 11. PCR 12. WB, SB, NB 13. Transmisyon elektron mikroskobisi için doku takibi 14. Scaning elektron mikroskobisi için doku takibi ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet vb Patoloji laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji İN ADI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI IV, Kalın Değil 15

17 4. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Moleküler Patoloji Teknikleri, Jinekoloji Dışı Özel Sitoteknoloji BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) TOPLAM , Kalın Değil, Kalın Değil KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 10 İN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI Patoloji laboratuvarında uygulanan immunohistokimya, FISH, SISH, CISH, EM tekniklerinin uygulanması, uygulamalar esnasında oluşabilecek hataların çözümlenmesi, mikroskopta teknik açıdan değerlendirilmesi, mikroskopta skorlamanın özelliklerinin kavranarak uygulanması, non-jinekoloji dışı örneklerdek sitopreparasyon yöntemlerinin uygulanması ve preparatlarda normal ve atipik hücrelerin işaretlenmesi 1. IHK uygulaması yapılacak olan preparatları ve çözeltileri n hazırlar 2. IHK için uygun yöntemi belirlerleyip uygulamayı yapar 3. IHK uygulamalarını kendi başına eksiksiz uygular. 4. FISH yöntemi için uygun malzemeleri belirler ve uygular 5. SISH yöntemi için uygun malzemeleri belirler ve uygular 6. CISH yöntemi için uygun malzemeleri belirler ve uygular 7. EM için uygun çözeltileri hazırlar 8. EM yöntemini uygular 9. Non-jJinekoloji dışı örneklerink sitoloji preparasyonlarını eksiksiz yapar 10. Mikroskopta non-jinekoloji dışık sitoloji preparatlarını inceleyerek normal ve atipik hücrelerin ayrımını yapar İÇERİK KONULAR 1. İHK preparatları, pozitif ve negatif kontrol hazırlanması, 2. Str.ABC/HRP yöntemi, ön işlemsiz uygulama. Santrifüj ile preparasyon 3. Str.ABC/HRP yöntemi enzim sindirim uygulaması. Hücre bloğucell block 4. uygulaması Biçimlendirilmiş Str.ABC/HRP yöntemi HIER uygulaması, MW ve düdüklü tencere yöntemi. Sıvı... bazlı sitoloji örneğindenk preparat hazırlanması 5. Str. ABC/HRP yöntemi ile nükleer, membranöz, sitoplazmik antikorların uygulanması. Efüzyon sıvılarından elde edilenhazırlanan preparatların mikroskopta 6. incelenmesi Str. ABC/HRP/AP çiftli boyama. Meme sitoloji preparatlarının mikroskobik incelemesi 7. Str. ABC/HRP/AP çiftli boyama. Tiroid İnce İğne Aspirasyonsitoloji preparatyaymalarınınlarının mikroskobik incelemesi 8. IF uygulaması 9. FISH uygulaması. BAL Balgam preparatlarının mikroskobik incelenmesi 10. SISH uygulaması. Bronşiyal/bronkoalveolar lavajbos preparatlarının mikroskopbik incelenmesi 11. CISH uygulaması. Kemik iliği aspirasyon preparatlarının mikroskpbik incelenmesi 12. EM için doku takibi. 13. Kemik iliği aspirasyon sitolojilerinde özel boyama sistemleri 14. Genel tekrar ORTAM İŞYERİ Laboratuvar Kitaplar, internet vb Patoloji labaoratuvarları 16

18 YÖNTEM UYGULANAN YÖNTYEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, Kalın Değil, Kalın Değil Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel, Kalın Değil Patoloji Laboratuvarları, Kalın Değil 17

19 İN ADI JİNEKOLOJİ DIŞI SİTOTEKNOLOJİ 4. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Patoloji Laboratuvar Teknikleri uygulaması IV BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Jinekoloji dışı sistem sitolojilerinde preparasyon yöntemleri, normal ve anormal hücrelerin sitomorfolojik özelliklerinin tanınması-kavranması, İnce İğne Aspirasyon (İİA) Sitolojisi Teknikleri ve Hastabaşı materyal preparasyonu ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Jinekoloji dışı sitolojik materyallerin preparasyon yöntemlerini tanımlar, temel çalışma prensiplerini ve uygulama alanlarını sıralar. 2. Yüzeyel ve derin lezyonlarda İİA tekniklerinin temel prensiplerini tanımlar, İİA işlemi sırasında, hastabaşı materyal değerlendirmesinin önemini kavrar, teknik olarak materyalin preparasyon yöntem ve aşamalarını tanımlar. 3. Efüzyon sıvıları, balgam, bronşiyal/bronkoalveolar lavaj ve idrar örneklerinde, Tiroid, akciğer ve meme İİA materyali yaymalarında normal ve atipik hücreleri tanır, ayırt eder. İÇERİK KONULAR 1. Jinekoloji dışı sitolojik örneklerin preparasyon yöntemleri 2. Hücre süspansiyonu ve hücre bloğu hazırlanması, PAP ve Romanowsky boyaları 3. Yüzeyel ve derin lezyonlarda İİA sitolojisi teknikleri, temel prensipler 4. Jinekoloji dışı sitolojik örneklerin preparasyonunda teknik sorunlar ve çözüm yöntemleri 5. Efüzyon sıvılarında (Periton, plevra, perikart) normal ve atipik hücreler 6. Efüzyon sıvılarında (Periton, plevra, perikart) normal ve atipik hücreler 7. Balgam, bronşiyal/bronkoalveolar lavaj ve idrar yaymalarında normal ve atipik hücreler 8. Tiroid İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 9. Tiroid İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 10. Akciğer İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 11. Akciğer İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 12. Meme sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 13. İİA işlemi sırasında hastabaşı materyal değerlendirmesi, teknik olarak materyalin preparasyon yöntem ve aşamaları 14. Sitolojik Materyallerin laboratuara gönderme ve saklama yöntemleri. ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet,patoloji laboratuvar arşivi vb Patoloji laboratuarları AÇIKLAMA / ARASINAV 40 LAR DÖNEM 60 SONU Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 18

20 BİLGİSİ FORMU İN ADI MESLEKİ İNGİLİZCE II 4. yarıyıl İngilizce İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) SEÇMELİ TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI İmmunohistokimyada kullanılan primer antikorların bilgi broşürlerinin tercüme edilmesi, FISH, CISH yöntemlerinin tercümesi, patolojiyle ilgili literatürde materyal metodların okunarak tercüme edilmesi ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Moleküler patolojide kullanılan İngilizce terminolojiyi açıklar. 2. Patolojide kullanılan ileri tekniklerin uygulanmasında kullanılan bilgi kağıtlarının tercümesini yapar. 3. Konvansiyonel histokimya yöntemlerinin çevirisini yaparak yöntemi uygulayabilir - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Datasheet translation of primary antibody 2. Datasheet translation of primary antibody 3. Datasheet translation of primary antibody 4. Datasheet translation of primary antibody 5. Datasheet translation of primary antibody 6. FISH procedure 7. FISH procedure 8. CISH procedure 9. CISH procedure 10. Automatic stain of SISH procedure 11. Material and methods translation of article 12. Material and methods translation of article 13. Material and methods translation of article 14. Material and methods translation of article ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet,sözlükler vb Patoloji laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, sözlükler Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 19

21 İN ADI JİNEKOLOJİK SİTOLOJİ UYGULAMALARI 4. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 1 İN AMACI Konvansiyonel ve sıvı bazlı jinekolojik sitoloji örneklerini mikroskopta tarayarak Bethesda Sistemi-2001 kriterlerine göre sınıflandırma ve tanı koymak ÖĞRENME ÇIKTILARI Jinekolojik sitoloji preparatlarını tarar, Bethesda 2001 kriterlerine göre tanı koyar. YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Sıvı bazlı ve konvansiyonel jinekolojik sitoloji preparatlarının mikroskopta taranması. (1 saatte 10 Pap smear taranarak, tanı konmalı) ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, vb Patoloji Laboratuvarları ARASINAVLAR Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, atlaslar. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji, Sitoloji Derneği 20

22 21

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI Genel Toplam Ort. Yarıyıl = [28 / 4 = 7] + 3 = 10 T = 85 U = 36

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı VİZYONUMUZ Üstün mesleki bilgi ışığında yüksek profesyonel standartlarda tıbbı sanat icra etmek MİSYONUMUZ Her hasta için özenli, titiz

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

SERVİKAL SİTOLOJİ. Dr GÜLGÜN ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ABD

SERVİKAL SİTOLOJİ. Dr GÜLGÜN ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ABD SERVİKAL SİTOLOJİ Dr GÜLGÜN ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ABD Serviks kanserleri kadınlarda 2. sıklıkla görülen kanserlerdir. Kadın kanser ölümlerinde 2. sırada yer alır. İnsidans

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya / Üyeler: Prof. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / / Dersin AKTS

Detaylı

MORFOLOJİ (HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ) ANABİLİM DALI Histoloji ve Embriyoloji Programı

MORFOLOJİ (HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ) ANABİLİM DALI Histoloji ve Embriyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: MORFOLOJİ (HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ) ANABİLİM DALI Histoloji ve Embriyoloji Programı Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat veya Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyoloji bölümü mezunları;

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji / Üyeler: Doç. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / Dersin AKTS Kredisi: 9 Kurul Başlangıç Tarihi: 16

Detaylı

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş Histoloji ve Embriyolojiye Giriş Prof.Dr.Yusuf NERGİZ Histolojiye Giriş Sunum Planı Histolojinin Tanımı,Amacı Histolojinin Tıptaki Önemi,Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi İnsan Vücudunun Organizasyonu Hücreler

Detaylı

TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ

TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ 25.Ulusal Patoloji Kongresi Patoloji Tekniker Oturumu 17 Ekim 2015-Bursa TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Nusret ERDOĞAN Marmara Üniversitesi SHMYO Pat. Lab. Tek.Böl. Marmara Üniversitesi

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Doç. Dr. İlker

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Anatomi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL PTL 101 Anatomi (2 0 2 5) Anatomi ile ilgili temel terim

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7-11 KASIM 2012 ANTALYA PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI DR. HALİDE NUR ÜRER YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi

Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi Doç Dr Ayşen BAYRAM Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. GİRİŞ İnsan Papilloma Virus

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU Gülben ÇALIġKAN, Osman ÇELĠK, Hande ERDOĞAN, M. Hande GÖLGELĠ, Alper KAVALCI Danışmanlar: Prof.Dr. Ali

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon

TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon Dr. M. Salih Deveci GATA Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Patoloji AD, Ankara Patoloji & Sitopatoloji Kongresi Bursa

Detaylı

Haydarpaşa Yerleşkesi:Tıbbiye Cad. No. 49 34668 Haydarpaşa Üsküdar-İstanbul Tel:0216 3382798

Haydarpaşa Yerleşkesi:Tıbbiye Cad. No. 49 34668 Haydarpaşa Üsküdar-İstanbul Tel:0216 3382798 Önlisans eğitimi veren Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 19.04.1990 tarihinde, Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedeflerine yönelik hizmet için kurulmuştur. Yüksek Okulumuzun

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Anormal Servikal Sitolojide Yönetim Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı 2001 Bethesda Terminolojisi Skuamoz hücre Atipik skuamoz hücreler Nedeni

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi. Ders Kredisi

ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi. Ders Kredisi DERSİN ADI EV CİHAZLARI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ELEKTRİK VE ENERJİ ELEKTRİK IV.YARIYIL Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI Haftalık Ders

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Komisyonu: Başkan Komisyon Üyeleri Üye Üye Üye Üye 1 ÖZGEÇMİŞ Fotoğraf ADI SOYADI

Detaylı

SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi

SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi Organized Program (IARC) Features Screenin guidelines Initiatives to increase screening participation

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL BİYOLOJİ II Ders No : 0000000 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 04: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: / Tıbbi Üyeler: Prof. Dr. Güner Dağlı/ Anesteziyoloji Reanimasyon / Tıbbi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Biyokimyasal Hesaplamalar (CEAC 519) Ders Detayları

Biyokimyasal Hesaplamalar (CEAC 519) Ders Detayları Biyokimyasal Hesaplamalar (CEAC 519) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Biyokimyasal Hesaplamalar CEAC 519 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ Podolojiye Giriş SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ Podoloji I. YARIYIL Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Meslek i X Seçmeli ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI Haftalık Saati Okul

Detaylı

Enstitü Zorunlu Dersleri (I.YARI YIL) Öğrenci Kredisi

Enstitü Zorunlu Dersleri (I.YARI YIL) Öğrenci Kredisi VETERİNER FAKÜLTESİ PATOLOJİ DOKTORA PROGRAMI Enstitü Zorunlu Dersleri (I.YARI YIL) adı Ders Saati SZR 601 Bilim Etiği ve Tarihi 1+0 - Deontoloji ABD Öğr. Üy. SZR 501 Bil. Arş. İstatiksel Yöntemlerin 2+2

Detaylı

S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde. 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ

S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde. 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ Dr.Işın Pak İstanbul Ulusal Hpv Laboratuarı Sitoloji Bölümü Serviks

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Y : Yıl D : Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS TLT137 Genel Biyoloji Zorunlu 1 1 4 Dersin Amacı Prokaryotik ve ökaryotik

Detaylı

T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI ve YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Yüksek Lisans Öğrencisinin : Adı ve Soyadı :

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Hücre ve Doku Kültürleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

SERVİKAL SİTOLOJİ VE 2001 BETHESDA SİSTEMİ. Dr. İrem PAKER İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Ankara Kış Okulu, 18 Mart 2012

SERVİKAL SİTOLOJİ VE 2001 BETHESDA SİSTEMİ. Dr. İrem PAKER İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Ankara Kış Okulu, 18 Mart 2012 SERVİKAL SİTOLOJİ VE 2001 BETHESDA SİSTEMİ Dr. İrem PAKER İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Ankara Kış Okulu, 18 Mart 2012 Materyalin Tipi Konvansiyonel, sıvı bazlı, diğer Materyalin

Detaylı

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE Perfüzyon I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 1. Yarıyıl ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Anatomi

Detaylı

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller yasemin sezgin Patoloji laboratuarında incelenen materyaller Tanısal amaçla gönderilen biyopsiler Operasyon materyalleri Otopsilerden elde edilen organ ve dokular Araştırma materyalleri Biyopsi, lezyon

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sitogenetik Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Genel bilgiler Tümör hücreleri, Subkapsüler sinüzoid İntraparankimal sinüzoid Histiositlerde burada bulunur Genel bilgiler Kanser hücreleri genellikle grup oluşturur

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKERİ

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Su banyosunu kesit işlemi için hazırlar, - Otomatik veya manuel doku takibini yapar,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Yerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Yüksek Lisans( x) Doktora( ) Örgün Öğretim

Detaylı

TABLO DÝZÝNÝ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 14 Türkiye de en sýk görülen kanserler, erkek-2008 Türkiye de en sýk görülen

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Doç. Dr. Meltem KURUŞ Yrd.Doç. Dr. Aslı ÇETİN

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Doç. Dr. Meltem KURUŞ Yrd.Doç. Dr. Aslı ÇETİN HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Program Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Nigar VARDI : Doç. Dr. Mehmet GÜL Doç. Dr. Meltem KURUŞ Yrd.Doç. Dr. Aslı ÇETİN Programa Kabul İçin

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL HÜCRE ve DOKULARIN YAPI ve FONKSİYONLARI

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ Fakültesi/Enstitüsü Çocuk Gelişimi Programı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ Fakültesi/Enstitüsü Çocuk Gelişimi Programı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ Fakültesi/Enstitüsü Çocuk Gelişimi Programı Dersin Adı: Biyoloji Sorumlu Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. Ahmet Emre YAPRAK Ait Olduğu Programın Adı: ÇOCUK GELİŞİMİ Yarıyılı:

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I. III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak Mart 2017 ) 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURULDERS PROGRAMI GENETİK BİLGİNİN AKIŞI- DOKUYA GİRİŞ (16 Ocak 2017-10 Mart 2017 ) Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ

SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ 10-MAYIS 2014 CUMARTESİ 8:50-9:00 Açılış 9.00-10.15 SERVİKS ve VULVA OTURUMU Oturum Başkanı: DR. MERAL KOYUNCUOĞLU 1-En sık gördüğümüz inflamatuar vulva

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA-1 BECERİ EĞİTİMİ Sınıfı 11 Öğrenci Grubu Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Tıbbi biyokimya-1 dersinin bilgisi 20 Kişisel güvenlik önlemlerini alma Biyokimyasal kan analizleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyokimya Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I TIBBİ HİZMETLER TEKNİKLER 1. DÖNEM (1. SINIF GÜZ ) ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Tıbbi

Detaylı

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji Ünitesi HPV tanısı... Sitolojik/Patolojik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

BİYOPSİDE SIL TANISI. Dr. ALP USUBÜTÜN. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

BİYOPSİDE SIL TANISI. Dr. ALP USUBÜTÜN. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı BİYOPSİDE SIL TANISI Dr. ALP USUBÜTÜN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı HEDEFLER SIL de morfolojik değişikliklerin temeli Terminoloji neden değişiyor ve son durum (LAST) SIL tanısında

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Temel İngilizce bilgisine sahip olma Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Temel İngilizce bilgisine sahip olma Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyoinformatik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Kimya EEE

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Kimya EEE DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Kimya EEE120 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zrunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Staj Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin Türü

Detaylı

Biyokimya (CEAC 212) Ders Detayları

Biyokimya (CEAC 212) Ders Detayları Biyokimya (CEAC 212) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Biyokimya CEAC 212 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 202 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığında Risk Grupları Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA-1 BECERİ EĞİTİMİ Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Tıbbi biyokimya-1 dersinin bilgisi 20 Kişisel güvenlik önlemlerini alma 10 Biyokimyasal kan analizleri öncesi hazırlık Kan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Persisten High Risk HPV Genotiplemesi. Pozitif ve Sitolojisi Negatif olan Kadınlarda. High Grade CIN (CIN2+) Riski Nedir?

Persisten High Risk HPV Genotiplemesi. Pozitif ve Sitolojisi Negatif olan Kadınlarda. High Grade CIN (CIN2+) Riski Nedir? Persisten High Risk HPV Genotiplemesi Pozitif ve Sitolojisi Negatif olan Kadınlarda High Grade CIN (CIN2+) Riski Nedir? Prof. Dr. Ömer T. YALÇIN Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Servikal Karsinogenezis

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tıbbi Terminoloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik nın Karşılaştırılması Dr.M.Çisel Aydın, Doç.Dr.Sevgen Önder, Prof.Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4173

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: JEO 4173 Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: JEOKİMYASAL TERMODİNAMİK Dersin Orjinal Adı: JEOKİMYASAL TERMODİNAMİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları

İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları İleri Biyokimya (CEAC 502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Biyokimya CEAC 502 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 103 Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Laboratuvar Aletleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU 2. MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA HARİTA VE KADASTRO 1. DÖNEM Türkçe DÖNEMİ DERSİN DİLİ. Seçmeli. Ders DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR

DERS BİLGİ FORMU 2. MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA HARİTA VE KADASTRO 1. DÖNEM Türkçe DÖNEMİ DERSİN DİLİ. Seçmeli. Ders DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) DERS BİLGİ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Şahan SAYGI, sahan.saygi@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ETKS 600 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 ETKS 601

Detaylı

2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 (TIP 121) TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II KURUL II KOORDİNATÖRÜ: Yard.Doç.Dr. Bahire Küçükkaya Başlama Tarihi: 13.11.17 Bitiş Tarihi: 05.01.18 KURUL SINAVI

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL III. Kurul Hücresel Metabolizma ve Moleküler Tıp III. Kurul Süresi: 6 hafta III. Kurul Başlangıç Tarihi: 23 Aralık 2009 III. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 1 2 Şubat 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / ve Embriyoloji Üyeler: / ve Embriyoloji / Tıbbi / Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Güz Yarıyılı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Güz Yarıyılı Dersin Adı: Ait Olduğu Programın Adı: ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği I 078 Güz Yarıyılı Sorumlu Öğretim Üyesi: Mühendislik Fakültesi Yarıyılı 7 Kodu KYM 43 Dersin Türü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Fiziksel Uygunluk Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün

Detaylı

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği DERSİN ADI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I 725: TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER İLK VE I. YARIYIL DERS KATEGORİSİ ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS LIK OKUL BİREYSEL

Detaylı

Anormal Servikal Sitoloji Yaklaşım

Anormal Servikal Sitoloji Yaklaşım Anormal Servikal Sitoloji Yaklaşım 1 Mayıs 2014 TAJEV Antalya Prof.Dr.Kunter Yüce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Ünitesi Başkanı Türk

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya I CEAC 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı