Patoloji Laboratuvar Ve Teknikler Programı Ders İçeriği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Patoloji Laboratuvar Ve Teknikler Programı Ders İçeriği"

Transkript

1 Patoloji Laboratuvar Ve Teknikler Programı Ders İçeriği İN ADI GENEL HİSTOTEKNOLOJİ I 1. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Patoloji laboratuvarlarının çalışma prensiplerinin öğretilmesi, laboratuvarda kullanılan makine ve ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI teçhizatın tanınması, rutin çalışma esaslarının ve analitik yaklaşımlarının kazandırılıması. 1. Patoloji laboratuvarındaki temel birimleri sırası ile sayar ve tanımlar, iş akışını sırası ile sayar ve tanımlar, alınış şekli ve organlara göre biyopsileri isimlendirir ve tanımlar. 2. Işık mikroskobunu tanır ve kullanır. Özel mikroskobi türlerini tanımlar, uzmanla birlikte ve/veya kendi başına kullanır. 3. Patoloji laboratuvarına gelen tüm dokuların fiksasyonu, doku takibi ve preparat hazırlama işlemlerinin ve dondurulmuş kesit hazırlamanın teorik olarak temel prensiplerini sınıflar, her aşamanın benzerlik ve/veya farklılıklarını belirtir. İÇERİK KONULAR 1. Patoloji laboratuvarlarının işleyişi 2. Patoloji laboratuvarlarının işleyişi 3. Işık mikroskobunun kullanımı 4. Işık mikroskobunun çalışma prensibi 5. Özel mikroskop türleri ve kullanımı 6. Dokuların patolojik incelemeye hazırlanması 7. Fiksatifler 8. Dokuların fiksasyonu 9. Doku takibinin prensipleri 10. Doku takip yöntemleri 11. Dokuların bloklanması ve kesit hazırlığı 12. Mikrotomlar ve dokulardan kesit alınması 13. Mikrotomda oluşabilen kesit hataları ve çözüm yolları 14. Dondurulmuş kesit hazırlama yöntemleri ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, süreli dergiler, ders notları, sunum cihazları. Patoloji ve Histoloji laboratuvarla rı ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Kitaplar, internet, süreli dergiler Üniversiteler, Devlet Hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji.

2 İN ADI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI I 1. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Genel Histoteknoloji I BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 5 İN AMACI Patoloji laboratuvarında güvenli çalışma esaslarını uygulamak, ışık mikroskobunu kullanma ve bakım becerisini kazanma, laboratuvar cihazlarını tanıma ve kullanabilme, gelen organların doku takibine hazırlanması, fiksatifleri hazırlama ve fiksasyonu sağlanması, mikrotomda ve kriyostatta kesit hazırlama becerisini kazanma, dokuların mikroskopta incelenecek duruma getirilmesi. ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Patoloji laboratuarında güvenlik ve çalışma kurallarını sıralar ve kullanılan sarf malzemelerini tanır ve uygun şekilde kullanır 2. Patoloji laboratuvarında kullanılan kimyasal maddelerin tanır ve güvenlik kuralları çerçevesinde kullanır. 3. Patoloji laboratuvarında bulunan tüm cihazları tanır, kullanır. 4. Laboratuvara gelen organ ve doku parçalarının fiksasyonunu sağlamak için fiksatifleri hazırlar, fiksasyonu sağlar, manuel ve otomatik doku takibini gerçekleştirir 5. Laboratuvara gelen organ ve doku parçalarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirir. İÇERİK KONULAR İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Patoloji laboratuarında güvenlik kuralları 2. Patoloji laboratuvarında çalışma kuralları 3. Patoloji laboratuvarında kullanılan alet, makine ve cam malzemeler 4. Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin tanınması ve molar, yüzde çözelti hesaplamaları 5. Çözelti hazırlanması 6. Işık mikroskobunun kullanışı ve bakımı 7. Hassas terazi, phmetre, doku takip cihazı, gömme merkezi, etüv kullanımı 8. Fiksatif hazırlanması 9. Manuel ve Otomatik sistemlerde doku takibi 10. Mikrotomun tanıtılması ve çalışma prensipleri 11. Mikrotom kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar 12. Parafin bloklardan kesit alma, karşılaşılan problemler, nedenleri ve çözüm yolları 13. H&E boyama tekniği 14. Frozen kesit alımı ve frozen cihazı kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar ORTAM İŞYERİ Laboratuvar Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma klavuzları vb. Patoloji ve Histoloji AD Laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma klavuzları vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji İN ADI HİSTOLOJİ 1

3 Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler 1. Yarı yıl İN KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Toplam 2 Süresi 28 Araştırma vs.) KREDİ Ders Kredisi AKTS Kredisi 4 İN AMACI Hücre doku ve organ sistemlerinin histolojik yapılarını tanımak ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Vücudun temel yapıtaşları olan hücrelerin ve bu hücreleri oluşturan yapıların tanımlanması ve sınıflandırması 2. Vücudun temel dokularının tanımlanması ve sınıflandırması 3. Dolaşım sisteminin, solunum sisteminin, sinir sisteminin ve sindirim sisteminin histolojik yapısını ayırt edilmesi ve tanımlanması. 4. Endokrin sistemin, ürogenital sistemin ve duyu organlarının histolojik yapılarının ayırt edilmesi ve tanımlanması Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hücre ve organellerinin yapıları 2. Epitel doku histolojisi ve epitel doku tipleri 3. Bağ dokusunun ve bileşenlerinin histolojik yapısı 4. Bağ dokusunun tiplerinin histolojik yapısı 5. Kıkırdak dokusunun histolojik yapısı ve tipleri 6. Kemik dokusunun histolojik yapısı 7. Sinir dokusunun histolojik yapısı 8. Kas dokununun histolojik yapısı ve tipleri 9. Kan elemanları ve lenfoid sistemi histolojisi 10. Sindirim sistemi histolojisi 11. Solunum sistemi histolojisi 12. Endokrin ve nöroendokrin sistem histolojisi 13. Kadın ve erkek genital sistem histolojisi 14. Duyu organları histolojisi Ortam Donanım İşyeri Sınıf Kitaplar, internet Laboratuvar ARA SINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Ders kitabı, internet, diğer kaynaklar Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları 2

4 İN ADI KİMYA BİLGİ FORMU Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri I.Yarı yıl KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) Toplam KREDİ Ders Kredisi AKTS Kredisi 2 İN AMACI Bu dersin temel amacı, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı meslek derslerini kavrayabilmesi için temel bilgi düzeyini artırmak. ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİKLER İN İÇERİĞİ (Modüller Ve Haftalara Göre Dağılımı) 1. Kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimleri kavrayarak Molar ve Normal çözelti, temel asit-baz, tampon ve ph kavramlarını kendi ifadesi ile söylemek ve laboratuar çalışmalarında kullanmak 2. Organik kimya bileşikleri kavramak ve organik yapıları adlandırmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Atom, molekül ve bileşik kavramı 2 Mol, normal kavramı ve kimyasal hesaplamalar 3 Normal kavramı ve kimyasal hesaplamalar 4 Periyodik sistemi ve Özellikleri 5 Kimyasal Bağlar ve Moleküller arası Etkileşimler 6 Çözeltiler ve Konsantrasyon Hesaplamaları 7 Asit-Baz, Tampon ve ph Kavramı 8 Kimyasal Termodinamik 9 Serbest Enerji, Entalpi ve Entropi kavramları 10 Kimyasal Kinetik 11 Organik kimyanın önemi 12 Temel organik yapılar 13 Organik bileşiklerin adlandırılması 14 Organik bileşiklerin adlandırılması -ÖĞRETİM ORTAMI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK ORTAM İŞYERİ Derslik, laboratuvar Not/açıklama/öneri: Öğretim Materyalleri, bilgisayar Kimya eğitimi için hazırlanmış bilgisayar programları, internet, projeksiyon cihazı, Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az yüksek lisans derecesine sahip öğretim elemanı Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Kimya Bölümü (Genel Kimya, Analitik Kimya, Farmasötik Kimya) öğretim elemanları, laboratuvarları, araştırma merkezleri 3

5 BİLGİSİ FORMU İN ADI ADLİ PATOLOJİ 1. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI Adli patolojide temel kavramlar ve işlemlerin kavranması ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Adli patolojide temel kavramları tanımlar 2. Adli ve cerrahi otopsi farklarını açıklar İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Ölüm, somatik ölüm 2. Hücresel ölüm tanımı, beyin ölümü 3. Postmortem değişiklikler 4. Kokuşma, sabunlaşma, mumyalaşma, maserasyon 5. Cerrahi otopsi 6. Adli otopsi 7. Adli otopsi ve cerrahi otopsi farkları 8. Adli ve cerrahi otopside kullanılan araç ve gereçler 9. Otopsi salonu 10. Özellikli adli otopsiler 11. Suda boğulma, zehirlenmeler, elektrik çarpması 12. Adli otopsi raporları 13. Makroskopik ölüm nedeni 14. Mikroskopik ölüm nedeni ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, sözlükler Patoloji laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, sözlükler Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 4

6 İN ADI İN KATEGORİSİ BİLGİSİ FORMU GENEL HİSTOTEKNOLOJİ II 2. yarıyıl ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Genel Histoteknoloji I ve Patoloji Laboratuvar Teknikleri uygulaması II BİREYSEL ÖĞRENME TOPLAM İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Doku-boya ilişkilerindeki mekanizmaların kavranması, boya sınıflandırmalarının tanımlanması, H&E boyamada karşılaşılabilecek problemler ve çözümlerinin kavranması, hematoksilenlerin sınıflandırması ve özelliklerinin kavranarak Hematoksilen Eosin boyama yönteminin özelliklerinin uygulamada kullanılması. ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Boya tanımlamalarını tanımlar ve örnekler, boya teorilerini uyguladığı boyalara adapte ederek alternatifleri geliştirir. 2. Hematoksilenin yapısı boya ve boyanma özelliklerini sıralar, hematoksilenleri mordantlarına göre sınıflar, her sınıfın belirgin örneklerinin özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını sıralar. 3 H&E boyamadaki özellikleri kendi ifadesi ile söyler, boyamada ortaya çıkabilecek problemlerin nedenlerini sıralar ve çözümler. İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI ÖĞRETİM ELEMANI İŞBİRLİĞİ YAPACAK İÇERİK KONULAR 1. Boyama teorileri 2. Boyama teorileri 3. Boya özellikleri 4. Boya tanımlamaları 5. Boyama ve aşamaları 6. Hematoksilenler, 7. Aluminyumlu Hematoksilenler 8. Demirli Hematoksilenler 9. Tungstenli hematoksilenler 10. Molibdenli Hematoksilenler 11. Kurşunlu ve Mordantsız Hematoksilenler 12. H&E boyama yöntemleri 13. H&E boyamada oluşabilecek problemler 14. H&E boyama problemlerinde çözümler ORTAM İŞYERİ Derslik Kitaplar, internet vb. Patoloji ve Histoloji laboratuvarla rı ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar,ders notları, internet vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları BİLGİSİ FORMU 5

7 İN ADI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI II 2. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK SEÇMELİ İ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I ve Genel Histoteknoloji II BİREYSEL ÖĞRENME TOPLAM İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 8 İN AMACI Patoloji laboratuvarında kullanılan rutin histo ve sitopatolojik tekniklerin kavranması ve uygulanması ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Rutin Hematoksilen Eosin boyama için boya çözeltilerini hazırlar, uygular 2. Farklı formülasyonlarda eosin alternatiflerini hazırlayarak H&E boyasını uygular 3. Hematoksilen Eosin alternatiflerini hazırlar ve uygular 4. Mordantlarına göre farklı Hematoksilenleri hazırlar 5. Metakromatik, regresiv, progresiv boyama örnekleri için boya çözeltileri hazırlar ve uygular. 6. Sitolojik preparatlarda Papanicolaou (PAP) ve boyama yöntemini uygular, May Grunwald Giemsa (MGG) boyama yöntemini uygular. ve H&E ile boyanmış b Bucckkal smearde, mikroskobik olarak hücrenin nukleus, sitoplazma ve oranlarını ayırt eder. 7. Mikroskopta PpAPap smear tarayarak, normal hücre ve değişikliklerini tanır, işaretler 8. Pap smearde, inflamasyon, onarım, ve reaktif benign proliferatif durumlarda görülen hücresel değişiklikleri mikroskopta değerlendirir, işaretler. Biçimlendirilmiş: Sola, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Rutin H&E boya çözeltilerinin ve boya setinin hazırlanması 2. H&E boyama ve mikroskopta boya kalite değerlendirmesi 3. Eosine alternatif boya çözeltilerinin hazırlanması 4. Eosine alternatif boya çözeltilerinin uygulanması rutin H&E boyanmış preparatlarla mikroskobik karşılaştırma yapılması 5. H&E alternatif boyama yöntemlerinin uygulaması ve rutin H&E boyanmış preparatlarla mikroskobik karşılaştırma yapılması 6. Mayer, Cole, Gill III Hematoksilen hazırlanıp uygulanması 7. PTAH, Weigert, Verhoeff Hematoksilen hazırlanıp uygulanması 8. Metakromatik, progresiv, regresiv boya örneklerinin hazırlanıp uygulanması 9. PAPap smearlerde Papanicolaou boyasının uygulanması, bukkccal smear de MGG yöntemii uygulanarak mikroskopta nukleus sitoplazma ayrımının yapılması 10. PAPap smearlerde hücre sayısı, sitoplazmik görünüm, sitoplazmik boyama, nükleer özellikler, mitoz vs. ayırtedilmesive işaretlenmesi 11. Jinekolojik sitolojide normal hücrelerin mikroskobik olarak ayrımı 12. Normal hücrelerde görülebilecek sitopatolojik değişikliklerin tanınması 13. Servikal-vaginal örneklerde görülen inflamasyonda görülebilecek değişiklikler 14. Bening proliferatifonarım ve reaktif durumlarda görülen sitolojik değişiklikler ORTAM İŞYERİ Laboratuvar Kitaplar, internet vb. Patoloji ve Histoloji laboratuvarlar ı ARASINAVLAR Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 6

8 BİLGİSİ FORMU İN ADI JİNEKOLOJİK SİTOTEKNOLOJİ I 2. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK SEÇMELİ İ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması II BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI Klinik sitoloji ve sitoteknolojinin temel özelliklerinin bilinmesi, uygulama alanlarının tanımlanması, sitolojide temel hücre yapı ve fonksiyonların kavranması, jinekolojik materyallerde normal ve normal dışı hücrelerin tanınması ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Klinik sitoloji ve sitoteknoloji prensiplerini kavrar. Temel kavramlarını sayabilir 2. Jinekolojik Sitoloji örneklerini, Bethesda Sistemi-2001 kriterlerine göre sınıflandırabilir İÇERİK KONULAR İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Klinik sitoloji ve temel kavramlar 2. Serviksin anatomisi ve mikroanatomisi 3. Normal skuamözepitel hücrelerinin sitomorfolojik özellikleri 4. Normal endoservikalepitel, Endometriyal, histiosit hücrelerinin sitomorfolojik özellikleri 5. Skuamözmetaplazi 6. Bethesda Sistemi-2001 (TheBethesdaSystem, TBS-2001) 7. Reaktif hücresel değişiklikler 8. Jinekolojik enfeksiyon etkenleri 9. Düşük dereceli skuamözintraepiteliyal lezyon (Lowgradesquamousintraepitheliallesion, LSIL) 10. Önemi belirsiz atipikskuamöz hücreler (Atypicalsquamouscells of undeterminedsignificance, ASC-US) 11. Yüksek dereceli skuamözintraepiteliyal lezyon (Highgradesquamousintraepitheliallesion, HSIL) 12. ASC-H 13. Hiperkromatik kalabalık gruplar 14. Atipikglandüler hücreler (Atypicalglandularcells, AGC) ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi, Patoloji labaratuvarları mikroskop vb. AÇIKLAMA / ARASINAV 40 LAR DÖNEM 60 SONU Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır. Kitaplar, internet, atlaslar, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 7

9 İN ADI İN KATEGORİSİ BİLGİSİ FORMU GENEL PATOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR 2. yarıyıl ZORUNLU MESLEK İ BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) SEÇMELİ TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI Hastalıkların gelişim sürecinde hücre, doku ve organlarda oluşan zedelenme mekanizmaları, yapısal değişiklikler ve patoloji raporlarında bulunan klinik bilgi ve patolojik tanıların anlaşılabilmesi için temel patolojik kavramları kavramak ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Hastalıkların gelişim sürecinde hücre, doku ve organlarda oluşan zedelenme mekanizmalarını ve yapısal değişiklikleri sıralar 2. Patoloji raporlarında bulunan klinik bilgi ile patolojik tanıların anlaşılabilmesi için temel patolojik kavramları tanımlar. İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İŞBİRLİĞİ YAPACAK İÇERİK KONULAR 1. Hücre zedelenmelerindeki temel mekanizmalar 2. Zedelenmeler sonucu hücre/dokuda oluşan morfolojik değişiklikler 3. Çevresel değişikliklere bağlı hücrede oluşan değişiklikler 4. İltihap ve reperatif yanıtın temel özellikleri 5. Akut ve kronik inflamasyon türleri 6. İnflamasyonda yer alan hücreler ve temel özellikleri 7. Enfeksiyon hastalıkların genel patolojik özellikleri 8. Mikroorganizmaların hastalık yapma özellikleri 9. Enfeksiyon hastalıkların karşı direnç ve savunma mekanizmaları, bakteriyel, fungal, viral, paraziter enfeksiyonların, doku veya hücre düzeyindeki etkileri 10. Vücuttaki sıvı elektrolit denge bozuklukları, sıvı elektrolit denge bozukluklarından kaynaklanan patolojik durumların temel mekanizmaları, hiperemi, konjesyon, dehidrasyon, ödem, hemoraji ve şok tanımlamaları 11. Trombüs-emboli-enfarktüs anlamı ve genel özellikleri 12. Neoplazi, tümörlerin isimlendirmesi, Bening-malign tümör anlamı ve aralarındaki ayırıcı özellikler, displazi-karsinoma in situ gibi prekanseröz durumlar ve temel özellikleri 13. Tümör etiyolojisinde yer alan faktörler kalıtım tümör ilişkisinin temel prensipleri 14. Karbonhidrat, lipit, protein, pigment, kalsiyum metabolizma bozukluklarının isimleri ve temel özellikler, bunların hücre doku düzeyinde etkileri ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar Patoloji laboratuvarları arşivi vb. ARASINAVLAR Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları 8

10 İN ADI PATOLOJİ LABORATUVARINDA GÜNLİK Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2.Yarı yıl KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) KREDİ Ders Kredisi AKTS Kredisi 1 İN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİKLER İN İÇERİĞİ (Modüller Ve Haftalara Göre Dağılımı) -ÖĞRETİM ORTAMI Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek tehlikeler ve koruma yöntemleri, laboratuvar çalışma kurallarının kavranması Toplam 1. Laboratuvarda karşılaşılabilecek tehlikeleri tanır, 2. Laboratuvarda çalışma sırasında gerekli güvenlik önlemlerini alarak kendisini ve çevresini korur Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek tehlikeler 2 Biyolojik tehlikeler 3 Kişisel hijyen 4 Çevresel hijyen 5 Biyolojik tehlikelerden korunma yolları 6 Kimyasal tehlikeler 7 TLV değerleri 8 Yanıcı, patlayıcı, korozif kimyasallar 9 Kimyasallar ile çalışırken korunma yöntemleri 10 Fiziksel tehlikeler 11 Laboratuvarlardaki elektrik ve su sistemleri 12 Patoloji laboratuvarında kalite, güvenlik sistemleri 13 Güvenli patoloji laboratuvarı 14 Genel tekrar Ortam Donanım İşyeri Derslik Öğretim Materyalleri, bilgisayar programları, internet, projeksiyon cihazı, Not/açıklama/öneri: Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK En az yüksek lisans derecesine sahip öğretim elemanı Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 9

11 İN ADI ÖZEL HİSTOKİMYA TEKNİKLERİ 3. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması III BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Patolojide kullanılan histokimya tekniklerinin mekanizmaları ve uygulamalarının ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER kavranması 1. Bağ dokusunun boyanma özellikleri ve boyalarını tanımlar 2. Karbonhidratların boyanma özellikleri ve boyalarını tanımlar 3.Dokularda yer alan özellikli yapıların boyanma özelliklerini ve boyalarını tanımlar İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Histokimya giriş ve bağ doku boyaları 2. Trikrom boyalar 3. Ağır metaller ile impregnasyon yöntemi 4. Fibrin, elastik lif boyaları ve boyanma özellikleri 5. Karbonhidratlar, tanımlar ve klasifikasyon 6. PAS, d.pas, mucicarmen, boyaları ve boyanma özellikleri 7. Alcian Blue ve boyama özellikleri 8. Collidal Iron, HID boyama özellikleri 9. Lipitler, proteinler ve nükleik asit boyaları ve mekanizmaları 10. Pigment ve mineral boyaları ve boyanma mekanizmaları 11. Amiloid ve boyanma özellikleri 12. Nöropatolojik teknikler ve Nöröendokrin sistemde boyanma mekanizmaları 13. Mikroorganizma boyaları ve boyanma özellikleri 14. Enzim histokimya yöntemleri ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar Patoloji arşivi vb. labaratuvarları ARASINAVLAR Programda en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 10

12 İN ADI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI III 3. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Jinekolojik Sitoteknloloji II ve II, ve Özel Histokimya Teknikleri BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) Biçimlendirilmiş Tablo... Biçimlendirilmiş TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 10 İN AMACI Patoloji laboratuvarında sık kullanılan konvansiyonel boyaların uygulaması, boya hatalarının çözümlenmesi, Biçimlendirilmiş ÖĞRENME ÇIKTILARI mikroskopta 1. Bağ dokusu teknik boyalarını açıdan uygular, değerlendirilmesi, kalite kontrolunu jineko-lojik mikroskopta sitolojik yapar. materyallerinin mikroskopta incelenmesi... YETERLİLİKLER 2. Jinekolojik ve Jinekoloji dışı sitolojide sitopreparasyon tekniklerini tanımlar ve uygular. 3.Karbonhidrat boyalarını uygular, kalite kontrolüunüu mikroskopta yapar. Biçimlendirilmiş 4. Sıvı bazlı sitolojide normal ve anormalbening hücreleri ayırt eder Bethesda sistemi-2001 ile değerlendirir. 5. Doku ve organlarda birikim yapan maddeleri tanımlar, histokimyasal yöntemleri uygulayarak gösterir. Kalite Biçimlendirilmiş kontrolünüunu 6. Sıvı bazlı sitolojide mikroskopta enfeksiyon yapar. ajanlarını tanırayırt eder, Bethesda sistemi-2001 ile değerlendirir. 7. Santral sinir sistemi ve nöroendokrin sisteme ait histokimyasal yöntemlerini uygular, kalite kontrolünüunu mikroskopta 8. Sıvı bazlı sitolojide yapar. atipik/ ve neoplastik hücrelerizileri işaretler, Bethesda sistemi ile değerlendirir. 9. Enzim histokimya yöntemlerini tanımlar, uygular. 10. Kemik dokusunun histokimyasal uygulamalarını tanımlar, uygular. Biçimlendirilmiş Tablo... İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) İÇERİK KONULAR 1. Trikrom boyalar, Gomori, Masson's Trikrom, Van Gieson boyalarının uygulanması 2 Retikülin ve bazal membran boyaları, Elastik lif boyaları Biçimlendirilmiş 3. Jinekolojik ve nonjinekolojik Jinekoloji dışı sitolojik örneklerdede sitopreparasyon teknikleri Karbonhidrat boyaları; PAS, d.pas, AB 0,5, AB 2,5, PAS/AB boya uygulamaları 5. Karbonhidrat boyaları; Colloidal demir, Musikarmen ve HID boya uygulamaları 6. Sıvı bazlı sitolojide normal ve anormal bening hücrelerin işaretlenmesi ve Bethesda Biçimlendirilmiş sistemi ile değerlendirilmesi DNA ve RNA boyaları, Amiloid ve lipit boyaları 8. Pigment, mineral ve benzeri oluşumların boyaları 9. Canlı hastalık etkenleri ve doku kesitlerinde boya uygulamaları 10. Sıvı bazlı sitolojilerde enfeksiyon ajanlarının tanınmasıayırt edilmesi, işaretlenmesi Biçimlendirilmiş ve... Bethesda sistemi-2001 ile değerlendirilmesi 11. Nöropatolojik teknikler ve Nöroendokrin sistem boyaları 12. Sıvı bazlı sitolojide atipi ve neoplaziler 13. Enzim histokimyası ve örnek sistemlerinin uygulanması 14. Kenik dokuda boya uygulamaları - ÖĞRETİM ORTAMI ORTAM İŞYERİ Laboratuvar Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi vb. Patoloji labaratuvarları ARASINAVLAR Programda en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları BİLGİSİ FORMU 11 Biçimlendirilmiş Tablo...

13 İN ADI JİNEKOLOJİK SİTOTEKNOLOJİ II 3. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ Jinekolojik Sitoteknoloji I BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) SEÇMELİ TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Sıvı bazlı jinekolojik sitoloji örneklerinde normal ve normal dışı hücrelerin davranışı, hastalıkların Bethesda Sistemi-2001 ile incelenerek kavranması, sıvı bazlı jinekolojik sitoloji preparatlarında olası tanının konması ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Sıvı bazlı jinekolojik sitoloji preparatlarının değerlendirilmesinde hücrelerin sınıflandırılmasını yapabilir 2. Jinekolojik sitolojide güncel preparasyon yöntemlerini tanımlayıp uygulayabilir 3.Sıvı bazlı jinekolojik sitoloji preparatlarında skuamöz hücreli karsinom ve Adenokarsinomlarda hücresel özellikleri tanımlayıp hücreleri ayırt edebilir İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Jinekolojide temel terminoloji (histerektomi, konizasyon, vaginal cuff smear, vb) 2. Serviks-vaginadan sitolojik materyal elde etmek için kullanılan örnekleme yöntemleri ve temel prensipleri 3. Serviks-vaginadan elde edilen örneklerin sitopreparasyonu 4. Sıvı bazlı sitoloji teknikleri (ThinPrep, SurePath) 5. Konvansiyonel yaymalar ile Sıvı bazlı preparatlar arasındaki temel benzerlik ve farklılıklar 6. Sitolojik Atipinin genel özellikleri 7. Jinekolojik sitolojide Atipi 8. Sıvı bazlı preparatlarda Skuamöz Hücre Anormallikleri 9. Sıvı bazlı preparatlarda Glandüler Hücre Anormallikleri 10. Servikste "Skuamöz ve Adeno Karsinoma İn-situ" tanımı, histopatolojik ve sitolojik özellikleri 11. Sıvı bazlı preparatlarda Skuamöz hücreli karsinom 12. Sıvı bazlı preparatlarda İnvasiv adenokarsinom 13. Human Papilloma Virüs (HPV) Enfeksiyonu ve Serviks kanseri ile ilişkisi 14. Jinekolojik Sitolojide Görüntü Analiz Sistemleri (Imaging System, Otomatik Tarama Cihazları) ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi Patoloji laboratuvarları vb. ARASINAVLAR Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji 12

14 İN ADI MESLEKİ İNGİLİZCE I 3. yarıyıl İngilizce İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI Sağlık alanında kullanılan terminolojinin öğrenilmesi, patolojide kullanılan ingilizce terminolojinin öğrenilmesi, ingilizce boya yöntemlerinin tercümesini yapabilir ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Patolojide kullanılan İngilizce terminolojiyi açıklar. 2. Konvansiyonel histokimya yöntemlerinin çevirisini yaparak yöntemi uygulayabilir İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Human body and systems 2. Health and illness 3. Terminology of labaratory 4. Terminology of pathology technics 5. Terminology of pathology technics 6. Terminology of pathology technics 7. Terminology of stain 8. Terminology of stain 9. Stain translation 10. Stain translation 11. Stain translation 12. Stain translation 13. Stain translation 14. Terminology of pathology technics ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, sözlükler Patoloji laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, sözlükler Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 13

15 İN ADI MAKROSKOPİK DİSEKSİYON 3. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 4 İN AMACI Patoloji Laboratuvarında makroskobik kurallar ve teknikleri kavrama ve teknikleri uygulama ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Makroskopi odasında çalışma kurallarını sıralar 2. Makroskopide kullanılan malzemeleri tanır, adlandırır 3. Organları makroskopik olarak tanımlar 4. Biyopsilerin alınış teknikleri sıralar, tekniğe uygun olarak doku takibine alır. İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Makroskopi odasında çalışma kuralları 2. Makroskopi odasında güvenlik kuralları 3. Makroskopide kullanılan diseksiyon malzemeleri 4. Makroskopide kullanılan kimyasallar 5. Makroskopik tanımlamalar 6. Makroskopik tanımlamalar 7. Endoskopik biyopsilerinin makroskopisi 8. İğne biyopsilerinin makroskopisi 9. Deri biyopsilerinin makroskopisi 10. Kolon, mide, safra kesesi makroskopisi 11. Tiroid makroskopisi 12. TAH+BSO makroskopisi 13. Meme makroskopisi 14. Laboratuvar uygulamaları ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, vb Patoloji Laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji 14

16 İN ADI MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ 4. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK SEÇMELİ İ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması IV BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Patoloji laboratuarlarında uygulanan immunfloresan, FISH, SISH, CISH, akım sitometrisi, WB, SB, PCR tekniklerinin temel özelliklerinin kavranarak meslek alanlarında uygulanması, uygulamada karşılaşılaşılabilecek problemlerin çözümlenmesi, sonuçların teknik açıdan değerlendirilmesi. ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Moleküler patolojinin genel kavramlarını tanımlamak 2. İmmunohistokimyasal teknikleri tanımlamak ve sınıflandırarak uygulamak 3. Moleküler patolojide uygulanan tekniklerin farklarını ayırt etmek ve en sık kullanılan yöntemleri uygulayarak değerlendirmek. İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Moleküler patolojiye giriş I 2. Moleküler Patolojiye giriş II 3. İmmunohistokimya teknikleri 4. İmmunohistokimya teknikleri 5. İmmunohistokimya teknikleri 6. İmmunohistokimya teknikleri 7. FISH tekniği 8. CISH tekniği 9. ISH'da problemler ve çözümleri 10. Folw sitometri 11. PCR 12. WB, SB, NB 13. Transmisyon elektron mikroskobisi için doku takibi 14. Scaning elektron mikroskobisi için doku takibi ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet vb Patoloji laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji İN ADI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI IV, Kalın Değil 15

17 4. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Moleküler Patoloji Teknikleri, Jinekoloji Dışı Özel Sitoteknoloji BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) TOPLAM , Kalın Değil, Kalın Değil KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 10 İN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI Patoloji laboratuvarında uygulanan immunohistokimya, FISH, SISH, CISH, EM tekniklerinin uygulanması, uygulamalar esnasında oluşabilecek hataların çözümlenmesi, mikroskopta teknik açıdan değerlendirilmesi, mikroskopta skorlamanın özelliklerinin kavranarak uygulanması, non-jinekoloji dışı örneklerdek sitopreparasyon yöntemlerinin uygulanması ve preparatlarda normal ve atipik hücrelerin işaretlenmesi 1. IHK uygulaması yapılacak olan preparatları ve çözeltileri n hazırlar 2. IHK için uygun yöntemi belirlerleyip uygulamayı yapar 3. IHK uygulamalarını kendi başına eksiksiz uygular. 4. FISH yöntemi için uygun malzemeleri belirler ve uygular 5. SISH yöntemi için uygun malzemeleri belirler ve uygular 6. CISH yöntemi için uygun malzemeleri belirler ve uygular 7. EM için uygun çözeltileri hazırlar 8. EM yöntemini uygular 9. Non-jJinekoloji dışı örneklerink sitoloji preparasyonlarını eksiksiz yapar 10. Mikroskopta non-jinekoloji dışık sitoloji preparatlarını inceleyerek normal ve atipik hücrelerin ayrımını yapar İÇERİK KONULAR 1. İHK preparatları, pozitif ve negatif kontrol hazırlanması, 2. Str.ABC/HRP yöntemi, ön işlemsiz uygulama. Santrifüj ile preparasyon 3. Str.ABC/HRP yöntemi enzim sindirim uygulaması. Hücre bloğucell block 4. uygulaması Biçimlendirilmiş Str.ABC/HRP yöntemi HIER uygulaması, MW ve düdüklü tencere yöntemi. Sıvı... bazlı sitoloji örneğindenk preparat hazırlanması 5. Str. ABC/HRP yöntemi ile nükleer, membranöz, sitoplazmik antikorların uygulanması. Efüzyon sıvılarından elde edilenhazırlanan preparatların mikroskopta 6. incelenmesi Str. ABC/HRP/AP çiftli boyama. Meme sitoloji preparatlarının mikroskobik incelemesi 7. Str. ABC/HRP/AP çiftli boyama. Tiroid İnce İğne Aspirasyonsitoloji preparatyaymalarınınlarının mikroskobik incelemesi 8. IF uygulaması 9. FISH uygulaması. BAL Balgam preparatlarının mikroskobik incelenmesi 10. SISH uygulaması. Bronşiyal/bronkoalveolar lavajbos preparatlarının mikroskopbik incelenmesi 11. CISH uygulaması. Kemik iliği aspirasyon preparatlarının mikroskpbik incelenmesi 12. EM için doku takibi. 13. Kemik iliği aspirasyon sitolojilerinde özel boyama sistemleri 14. Genel tekrar ORTAM İŞYERİ Laboratuvar Kitaplar, internet vb Patoloji labaoratuvarları 16

18 YÖNTEM UYGULANAN YÖNTYEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, Kalın Değil, Kalın Değil Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel, Kalın Değil Patoloji Laboratuvarları, Kalın Değil 17

19 İN ADI JİNEKOLOJİ DIŞI SİTOTEKNOLOJİ 4. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Patoloji Laboratuvar Teknikleri uygulaması IV BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Jinekoloji dışı sistem sitolojilerinde preparasyon yöntemleri, normal ve anormal hücrelerin sitomorfolojik özelliklerinin tanınması-kavranması, İnce İğne Aspirasyon (İİA) Sitolojisi Teknikleri ve Hastabaşı materyal preparasyonu ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Jinekoloji dışı sitolojik materyallerin preparasyon yöntemlerini tanımlar, temel çalışma prensiplerini ve uygulama alanlarını sıralar. 2. Yüzeyel ve derin lezyonlarda İİA tekniklerinin temel prensiplerini tanımlar, İİA işlemi sırasında, hastabaşı materyal değerlendirmesinin önemini kavrar, teknik olarak materyalin preparasyon yöntem ve aşamalarını tanımlar. 3. Efüzyon sıvıları, balgam, bronşiyal/bronkoalveolar lavaj ve idrar örneklerinde, Tiroid, akciğer ve meme İİA materyali yaymalarında normal ve atipik hücreleri tanır, ayırt eder. İÇERİK KONULAR 1. Jinekoloji dışı sitolojik örneklerin preparasyon yöntemleri 2. Hücre süspansiyonu ve hücre bloğu hazırlanması, PAP ve Romanowsky boyaları 3. Yüzeyel ve derin lezyonlarda İİA sitolojisi teknikleri, temel prensipler 4. Jinekoloji dışı sitolojik örneklerin preparasyonunda teknik sorunlar ve çözüm yöntemleri 5. Efüzyon sıvılarında (Periton, plevra, perikart) normal ve atipik hücreler 6. Efüzyon sıvılarında (Periton, plevra, perikart) normal ve atipik hücreler 7. Balgam, bronşiyal/bronkoalveolar lavaj ve idrar yaymalarında normal ve atipik hücreler 8. Tiroid İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 9. Tiroid İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 10. Akciğer İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 11. Akciğer İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 12. Meme sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 13. İİA işlemi sırasında hastabaşı materyal değerlendirmesi, teknik olarak materyalin preparasyon yöntem ve aşamaları 14. Sitolojik Materyallerin laboratuara gönderme ve saklama yöntemleri. ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet,patoloji laboratuvar arşivi vb Patoloji laboratuarları AÇIKLAMA / ARASINAV 40 LAR DÖNEM 60 SONU Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 18

20 BİLGİSİ FORMU İN ADI MESLEKİ İNGİLİZCE II 4. yarıyıl İngilizce İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) SEÇMELİ TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI İmmunohistokimyada kullanılan primer antikorların bilgi broşürlerinin tercüme edilmesi, FISH, CISH yöntemlerinin tercümesi, patolojiyle ilgili literatürde materyal metodların okunarak tercüme edilmesi ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Moleküler patolojide kullanılan İngilizce terminolojiyi açıklar. 2. Patolojide kullanılan ileri tekniklerin uygulanmasında kullanılan bilgi kağıtlarının tercümesini yapar. 3. Konvansiyonel histokimya yöntemlerinin çevirisini yaparak yöntemi uygulayabilir - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Datasheet translation of primary antibody 2. Datasheet translation of primary antibody 3. Datasheet translation of primary antibody 4. Datasheet translation of primary antibody 5. Datasheet translation of primary antibody 6. FISH procedure 7. FISH procedure 8. CISH procedure 9. CISH procedure 10. Automatic stain of SISH procedure 11. Material and methods translation of article 12. Material and methods translation of article 13. Material and methods translation of article 14. Material and methods translation of article ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet,sözlükler vb Patoloji laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, sözlükler Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 19

21 İN ADI JİNEKOLOJİK SİTOLOJİ UYGULAMALARI 4. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 1 İN AMACI Konvansiyonel ve sıvı bazlı jinekolojik sitoloji örneklerini mikroskopta tarayarak Bethesda Sistemi-2001 kriterlerine göre sınıflandırma ve tanı koymak ÖĞRENME ÇIKTILARI Jinekolojik sitoloji preparatlarını tarar, Bethesda 2001 kriterlerine göre tanı koyar. YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Sıvı bazlı ve konvansiyonel jinekolojik sitoloji preparatlarının mikroskopta taranması. (1 saatte 10 Pap smear taranarak, tanı konmalı) ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, vb Patoloji Laboratuvarları ARASINAVLAR Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, atlaslar. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji, Sitoloji Derneği 20

22 21

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI Genel Toplam Ort. Yarıyıl = [28 / 4 = 7] + 3 = 10 T = 85 U = 36

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 101210 BİYOİSTATİSTİK Bölüm / Anabilim Dalı : HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (TIP) Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı :

Detaylı

Uzmanlık Eğitimi Programı

Uzmanlık Eğitimi Programı Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Programı Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bülent Celasun Uzmanlık eğitimi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Genel Yönetmeliği uyarınca yürütülür.

Detaylı

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS)

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) YÜKSEKOKUL BĐLGĐ PAKETĐ Bursa, 12 Aralık 2012 1) YÖNETĐM VE ADRES

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. ERSİN TUNCER PATOLOJİ UZMANI (LABORATUVAR

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı: 1. SINIF Yarıyıl: 1. YARIYIL Dersin Dersin Adı Z/S Teo Uyg Toplam Kredi ECTS Kodu 1101101 Medikal Biyoloji Z 1 1 2

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

Radyoterapi Teknikerliği Programı Ders İçeriği

Radyoterapi Teknikerliği Programı Ders İçeriği Radyoterapi Teknikerliği Programı Ders İçeriği DERSİN ADI I I. DÖNEM (1. SINIF GÜZ YARIYILI) lık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 4 414=56

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K

I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K DERS MÜFREDATI I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K AİİT 101 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 AİİT 102 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 TUR 101 Türk Dili I 2

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

Elektronörofizyoloji Programı Ders İçeriği

Elektronörofizyoloji Programı Ders İçeriği Elektronörofizyoloji Programı Ders İçeriği YABANCI DİL I ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKLERİ 1 DERS Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders SÜRE VE Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi X Bireysel Öğrenme

Detaylı

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı Ders İçeriği

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı Ders İçeriği Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DAKTİLOGRAFİ VE ON PARMAK YAZIM TEKNİKLERİ I TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER Ü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK I DÖNEMİ 1 TÜRKÇE DERS

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ:OP. DR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ:OP. DR. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ:OP. DR. NİMET GÖKER SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLERDE TANI YÖNTEMLERİNİN VE

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TDS115 ANATOMİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDS115 Kredi AKTS 2 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Meslek Yüksekokulu Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Önkoşul:

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Önkoşul: 2014 AKTS KATALOĞUNA KONULACAK BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM BİLGİLERİ EK A: DERS İZLENCE FORMATI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 2014-2015 Yılı Dersin adı: Dönem I Meslek İçi Dersi

Detaylı

: Yrd. Doc. Dr. Ayşe YİĞİT

: Yrd. Doc. Dr. Ayşe YİĞİT Ders Adı Ders Kodu Dersin Türü Ders Biriminin Seviyesi Yıl : 1 Dönem : Genetik : EBE111 : Zorunlu : Lisans : 1.Yarıyıl AKTS : 2,00 Dersi Veren(ler) : Yrd. Doc. Dr. Ayşe YİĞİT Haftalık Ders Konu Detayı

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2008-2009 YILI STRATEJİK PLANI Kocaeli 2008

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2008-2009 YILI STRATEJİK PLANI Kocaeli 2008 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2008-2009 YILI STRATEJİK PLANI Kocaeli 2008 KOÜ Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalımız, günümüzde Ülkemiz Tıp Fakülteleri

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z Dersin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2014 İÇİNDEKİLER PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 PROGRAM

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI MATEMATİK BÖLÜM MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK PROGRAM ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X ÖN ŞARTLAR

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU JİNEKOPATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU JİNEKOLOJİK SPESMENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ÖRNEKLENMESİ ve RAPOR EDİLMESİ STANDARTLARI REHBERİ NEDEN BU REHBERE GEREK DUYULDU VE NASIL OLUŞTURULDU?

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI PATOLOJİ LABORATUARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ 2013 GN.FR.1569 REV.00 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM...3 3.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU BAŞLIKLAR Dersin Adı Dersin Kodu AÇIKLAMALAR Acil Sağlık Hizmetleri 1 İAY 105 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Z Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,

Detaylı