Patoloji Laboratuvar Ve Teknikler Programı Ders İçeriği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Patoloji Laboratuvar Ve Teknikler Programı Ders İçeriği"

Transkript

1 Patoloji Laboratuvar Ve Teknikler Programı Ders İçeriği İN ADI GENEL HİSTOTEKNOLOJİ I 1. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Patoloji laboratuvarlarının çalışma prensiplerinin öğretilmesi, laboratuvarda kullanılan makine ve ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI teçhizatın tanınması, rutin çalışma esaslarının ve analitik yaklaşımlarının kazandırılıması. 1. Patoloji laboratuvarındaki temel birimleri sırası ile sayar ve tanımlar, iş akışını sırası ile sayar ve tanımlar, alınış şekli ve organlara göre biyopsileri isimlendirir ve tanımlar. 2. Işık mikroskobunu tanır ve kullanır. Özel mikroskobi türlerini tanımlar, uzmanla birlikte ve/veya kendi başına kullanır. 3. Patoloji laboratuvarına gelen tüm dokuların fiksasyonu, doku takibi ve preparat hazırlama işlemlerinin ve dondurulmuş kesit hazırlamanın teorik olarak temel prensiplerini sınıflar, her aşamanın benzerlik ve/veya farklılıklarını belirtir. İÇERİK KONULAR 1. Patoloji laboratuvarlarının işleyişi 2. Patoloji laboratuvarlarının işleyişi 3. Işık mikroskobunun kullanımı 4. Işık mikroskobunun çalışma prensibi 5. Özel mikroskop türleri ve kullanımı 6. Dokuların patolojik incelemeye hazırlanması 7. Fiksatifler 8. Dokuların fiksasyonu 9. Doku takibinin prensipleri 10. Doku takip yöntemleri 11. Dokuların bloklanması ve kesit hazırlığı 12. Mikrotomlar ve dokulardan kesit alınması 13. Mikrotomda oluşabilen kesit hataları ve çözüm yolları 14. Dondurulmuş kesit hazırlama yöntemleri ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, süreli dergiler, ders notları, sunum cihazları. Patoloji ve Histoloji laboratuvarla rı ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Kitaplar, internet, süreli dergiler Üniversiteler, Devlet Hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji.

2 İN ADI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI I 1. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Genel Histoteknoloji I BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 5 İN AMACI Patoloji laboratuvarında güvenli çalışma esaslarını uygulamak, ışık mikroskobunu kullanma ve bakım becerisini kazanma, laboratuvar cihazlarını tanıma ve kullanabilme, gelen organların doku takibine hazırlanması, fiksatifleri hazırlama ve fiksasyonu sağlanması, mikrotomda ve kriyostatta kesit hazırlama becerisini kazanma, dokuların mikroskopta incelenecek duruma getirilmesi. ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Patoloji laboratuarında güvenlik ve çalışma kurallarını sıralar ve kullanılan sarf malzemelerini tanır ve uygun şekilde kullanır 2. Patoloji laboratuvarında kullanılan kimyasal maddelerin tanır ve güvenlik kuralları çerçevesinde kullanır. 3. Patoloji laboratuvarında bulunan tüm cihazları tanır, kullanır. 4. Laboratuvara gelen organ ve doku parçalarının fiksasyonunu sağlamak için fiksatifleri hazırlar, fiksasyonu sağlar, manuel ve otomatik doku takibini gerçekleştirir 5. Laboratuvara gelen organ ve doku parçalarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirir. İÇERİK KONULAR İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Patoloji laboratuarında güvenlik kuralları 2. Patoloji laboratuvarında çalışma kuralları 3. Patoloji laboratuvarında kullanılan alet, makine ve cam malzemeler 4. Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin tanınması ve molar, yüzde çözelti hesaplamaları 5. Çözelti hazırlanması 6. Işık mikroskobunun kullanışı ve bakımı 7. Hassas terazi, phmetre, doku takip cihazı, gömme merkezi, etüv kullanımı 8. Fiksatif hazırlanması 9. Manuel ve Otomatik sistemlerde doku takibi 10. Mikrotomun tanıtılması ve çalışma prensipleri 11. Mikrotom kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar 12. Parafin bloklardan kesit alma, karşılaşılan problemler, nedenleri ve çözüm yolları 13. H&E boyama tekniği 14. Frozen kesit alımı ve frozen cihazı kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar ORTAM İŞYERİ Laboratuvar Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma klavuzları vb. Patoloji ve Histoloji AD Laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma klavuzları vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji İN ADI HİSTOLOJİ 1

3 Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler 1. Yarı yıl İN KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Toplam 2 Süresi 28 Araştırma vs.) KREDİ Ders Kredisi AKTS Kredisi 4 İN AMACI Hücre doku ve organ sistemlerinin histolojik yapılarını tanımak ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Vücudun temel yapıtaşları olan hücrelerin ve bu hücreleri oluşturan yapıların tanımlanması ve sınıflandırması 2. Vücudun temel dokularının tanımlanması ve sınıflandırması 3. Dolaşım sisteminin, solunum sisteminin, sinir sisteminin ve sindirim sisteminin histolojik yapısını ayırt edilmesi ve tanımlanması. 4. Endokrin sistemin, ürogenital sistemin ve duyu organlarının histolojik yapılarının ayırt edilmesi ve tanımlanması Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hücre ve organellerinin yapıları 2. Epitel doku histolojisi ve epitel doku tipleri 3. Bağ dokusunun ve bileşenlerinin histolojik yapısı 4. Bağ dokusunun tiplerinin histolojik yapısı 5. Kıkırdak dokusunun histolojik yapısı ve tipleri 6. Kemik dokusunun histolojik yapısı 7. Sinir dokusunun histolojik yapısı 8. Kas dokununun histolojik yapısı ve tipleri 9. Kan elemanları ve lenfoid sistemi histolojisi 10. Sindirim sistemi histolojisi 11. Solunum sistemi histolojisi 12. Endokrin ve nöroendokrin sistem histolojisi 13. Kadın ve erkek genital sistem histolojisi 14. Duyu organları histolojisi Ortam Donanım İşyeri Sınıf Kitaplar, internet Laboratuvar ARA SINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Ders kitabı, internet, diğer kaynaklar Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları 2

4 İN ADI KİMYA BİLGİ FORMU Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri I.Yarı yıl KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) Toplam KREDİ Ders Kredisi AKTS Kredisi 2 İN AMACI Bu dersin temel amacı, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı meslek derslerini kavrayabilmesi için temel bilgi düzeyini artırmak. ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİKLER İN İÇERİĞİ (Modüller Ve Haftalara Göre Dağılımı) 1. Kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimleri kavrayarak Molar ve Normal çözelti, temel asit-baz, tampon ve ph kavramlarını kendi ifadesi ile söylemek ve laboratuar çalışmalarında kullanmak 2. Organik kimya bileşikleri kavramak ve organik yapıları adlandırmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Atom, molekül ve bileşik kavramı 2 Mol, normal kavramı ve kimyasal hesaplamalar 3 Normal kavramı ve kimyasal hesaplamalar 4 Periyodik sistemi ve Özellikleri 5 Kimyasal Bağlar ve Moleküller arası Etkileşimler 6 Çözeltiler ve Konsantrasyon Hesaplamaları 7 Asit-Baz, Tampon ve ph Kavramı 8 Kimyasal Termodinamik 9 Serbest Enerji, Entalpi ve Entropi kavramları 10 Kimyasal Kinetik 11 Organik kimyanın önemi 12 Temel organik yapılar 13 Organik bileşiklerin adlandırılması 14 Organik bileşiklerin adlandırılması -ÖĞRETİM ORTAMI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK ORTAM İŞYERİ Derslik, laboratuvar Not/açıklama/öneri: Öğretim Materyalleri, bilgisayar Kimya eğitimi için hazırlanmış bilgisayar programları, internet, projeksiyon cihazı, Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az yüksek lisans derecesine sahip öğretim elemanı Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Kimya Bölümü (Genel Kimya, Analitik Kimya, Farmasötik Kimya) öğretim elemanları, laboratuvarları, araştırma merkezleri 3

5 BİLGİSİ FORMU İN ADI ADLİ PATOLOJİ 1. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI Adli patolojide temel kavramlar ve işlemlerin kavranması ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Adli patolojide temel kavramları tanımlar 2. Adli ve cerrahi otopsi farklarını açıklar İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Ölüm, somatik ölüm 2. Hücresel ölüm tanımı, beyin ölümü 3. Postmortem değişiklikler 4. Kokuşma, sabunlaşma, mumyalaşma, maserasyon 5. Cerrahi otopsi 6. Adli otopsi 7. Adli otopsi ve cerrahi otopsi farkları 8. Adli ve cerrahi otopside kullanılan araç ve gereçler 9. Otopsi salonu 10. Özellikli adli otopsiler 11. Suda boğulma, zehirlenmeler, elektrik çarpması 12. Adli otopsi raporları 13. Makroskopik ölüm nedeni 14. Mikroskopik ölüm nedeni ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, sözlükler Patoloji laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, sözlükler Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 4

6 İN ADI İN KATEGORİSİ BİLGİSİ FORMU GENEL HİSTOTEKNOLOJİ II 2. yarıyıl ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Genel Histoteknoloji I ve Patoloji Laboratuvar Teknikleri uygulaması II BİREYSEL ÖĞRENME TOPLAM İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Doku-boya ilişkilerindeki mekanizmaların kavranması, boya sınıflandırmalarının tanımlanması, H&E boyamada karşılaşılabilecek problemler ve çözümlerinin kavranması, hematoksilenlerin sınıflandırması ve özelliklerinin kavranarak Hematoksilen Eosin boyama yönteminin özelliklerinin uygulamada kullanılması. ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Boya tanımlamalarını tanımlar ve örnekler, boya teorilerini uyguladığı boyalara adapte ederek alternatifleri geliştirir. 2. Hematoksilenin yapısı boya ve boyanma özelliklerini sıralar, hematoksilenleri mordantlarına göre sınıflar, her sınıfın belirgin örneklerinin özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını sıralar. 3 H&E boyamadaki özellikleri kendi ifadesi ile söyler, boyamada ortaya çıkabilecek problemlerin nedenlerini sıralar ve çözümler. İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI ÖĞRETİM ELEMANI İŞBİRLİĞİ YAPACAK İÇERİK KONULAR 1. Boyama teorileri 2. Boyama teorileri 3. Boya özellikleri 4. Boya tanımlamaları 5. Boyama ve aşamaları 6. Hematoksilenler, 7. Aluminyumlu Hematoksilenler 8. Demirli Hematoksilenler 9. Tungstenli hematoksilenler 10. Molibdenli Hematoksilenler 11. Kurşunlu ve Mordantsız Hematoksilenler 12. H&E boyama yöntemleri 13. H&E boyamada oluşabilecek problemler 14. H&E boyama problemlerinde çözümler ORTAM İŞYERİ Derslik Kitaplar, internet vb. Patoloji ve Histoloji laboratuvarla rı ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar,ders notları, internet vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları BİLGİSİ FORMU 5

7 İN ADI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI II 2. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK SEÇMELİ İ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I ve Genel Histoteknoloji II BİREYSEL ÖĞRENME TOPLAM İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 8 İN AMACI Patoloji laboratuvarında kullanılan rutin histo ve sitopatolojik tekniklerin kavranması ve uygulanması ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Rutin Hematoksilen Eosin boyama için boya çözeltilerini hazırlar, uygular 2. Farklı formülasyonlarda eosin alternatiflerini hazırlayarak H&E boyasını uygular 3. Hematoksilen Eosin alternatiflerini hazırlar ve uygular 4. Mordantlarına göre farklı Hematoksilenleri hazırlar 5. Metakromatik, regresiv, progresiv boyama örnekleri için boya çözeltileri hazırlar ve uygular. 6. Sitolojik preparatlarda Papanicolaou (PAP) ve boyama yöntemini uygular, May Grunwald Giemsa (MGG) boyama yöntemini uygular. ve H&E ile boyanmış b Bucckkal smearde, mikroskobik olarak hücrenin nukleus, sitoplazma ve oranlarını ayırt eder. 7. Mikroskopta PpAPap smear tarayarak, normal hücre ve değişikliklerini tanır, işaretler 8. Pap smearde, inflamasyon, onarım, ve reaktif benign proliferatif durumlarda görülen hücresel değişiklikleri mikroskopta değerlendirir, işaretler. Biçimlendirilmiş: Sola, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Rutin H&E boya çözeltilerinin ve boya setinin hazırlanması 2. H&E boyama ve mikroskopta boya kalite değerlendirmesi 3. Eosine alternatif boya çözeltilerinin hazırlanması 4. Eosine alternatif boya çözeltilerinin uygulanması rutin H&E boyanmış preparatlarla mikroskobik karşılaştırma yapılması 5. H&E alternatif boyama yöntemlerinin uygulaması ve rutin H&E boyanmış preparatlarla mikroskobik karşılaştırma yapılması 6. Mayer, Cole, Gill III Hematoksilen hazırlanıp uygulanması 7. PTAH, Weigert, Verhoeff Hematoksilen hazırlanıp uygulanması 8. Metakromatik, progresiv, regresiv boya örneklerinin hazırlanıp uygulanması 9. PAPap smearlerde Papanicolaou boyasının uygulanması, bukkccal smear de MGG yöntemii uygulanarak mikroskopta nukleus sitoplazma ayrımının yapılması 10. PAPap smearlerde hücre sayısı, sitoplazmik görünüm, sitoplazmik boyama, nükleer özellikler, mitoz vs. ayırtedilmesive işaretlenmesi 11. Jinekolojik sitolojide normal hücrelerin mikroskobik olarak ayrımı 12. Normal hücrelerde görülebilecek sitopatolojik değişikliklerin tanınması 13. Servikal-vaginal örneklerde görülen inflamasyonda görülebilecek değişiklikler 14. Bening proliferatifonarım ve reaktif durumlarda görülen sitolojik değişiklikler ORTAM İŞYERİ Laboratuvar Kitaplar, internet vb. Patoloji ve Histoloji laboratuvarlar ı ARASINAVLAR Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 6

8 BİLGİSİ FORMU İN ADI JİNEKOLOJİK SİTOTEKNOLOJİ I 2. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK SEÇMELİ İ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması II BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI Klinik sitoloji ve sitoteknolojinin temel özelliklerinin bilinmesi, uygulama alanlarının tanımlanması, sitolojide temel hücre yapı ve fonksiyonların kavranması, jinekolojik materyallerde normal ve normal dışı hücrelerin tanınması ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Klinik sitoloji ve sitoteknoloji prensiplerini kavrar. Temel kavramlarını sayabilir 2. Jinekolojik Sitoloji örneklerini, Bethesda Sistemi-2001 kriterlerine göre sınıflandırabilir İÇERİK KONULAR İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Klinik sitoloji ve temel kavramlar 2. Serviksin anatomisi ve mikroanatomisi 3. Normal skuamözepitel hücrelerinin sitomorfolojik özellikleri 4. Normal endoservikalepitel, Endometriyal, histiosit hücrelerinin sitomorfolojik özellikleri 5. Skuamözmetaplazi 6. Bethesda Sistemi-2001 (TheBethesdaSystem, TBS-2001) 7. Reaktif hücresel değişiklikler 8. Jinekolojik enfeksiyon etkenleri 9. Düşük dereceli skuamözintraepiteliyal lezyon (Lowgradesquamousintraepitheliallesion, LSIL) 10. Önemi belirsiz atipikskuamöz hücreler (Atypicalsquamouscells of undeterminedsignificance, ASC-US) 11. Yüksek dereceli skuamözintraepiteliyal lezyon (Highgradesquamousintraepitheliallesion, HSIL) 12. ASC-H 13. Hiperkromatik kalabalık gruplar 14. Atipikglandüler hücreler (Atypicalglandularcells, AGC) ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi, Patoloji labaratuvarları mikroskop vb. AÇIKLAMA / ARASINAV 40 LAR DÖNEM 60 SONU Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır. Kitaplar, internet, atlaslar, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 7

9 İN ADI İN KATEGORİSİ BİLGİSİ FORMU GENEL PATOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR 2. yarıyıl ZORUNLU MESLEK İ BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) SEÇMELİ TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI Hastalıkların gelişim sürecinde hücre, doku ve organlarda oluşan zedelenme mekanizmaları, yapısal değişiklikler ve patoloji raporlarında bulunan klinik bilgi ve patolojik tanıların anlaşılabilmesi için temel patolojik kavramları kavramak ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Hastalıkların gelişim sürecinde hücre, doku ve organlarda oluşan zedelenme mekanizmalarını ve yapısal değişiklikleri sıralar 2. Patoloji raporlarında bulunan klinik bilgi ile patolojik tanıların anlaşılabilmesi için temel patolojik kavramları tanımlar. İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İŞBİRLİĞİ YAPACAK İÇERİK KONULAR 1. Hücre zedelenmelerindeki temel mekanizmalar 2. Zedelenmeler sonucu hücre/dokuda oluşan morfolojik değişiklikler 3. Çevresel değişikliklere bağlı hücrede oluşan değişiklikler 4. İltihap ve reperatif yanıtın temel özellikleri 5. Akut ve kronik inflamasyon türleri 6. İnflamasyonda yer alan hücreler ve temel özellikleri 7. Enfeksiyon hastalıkların genel patolojik özellikleri 8. Mikroorganizmaların hastalık yapma özellikleri 9. Enfeksiyon hastalıkların karşı direnç ve savunma mekanizmaları, bakteriyel, fungal, viral, paraziter enfeksiyonların, doku veya hücre düzeyindeki etkileri 10. Vücuttaki sıvı elektrolit denge bozuklukları, sıvı elektrolit denge bozukluklarından kaynaklanan patolojik durumların temel mekanizmaları, hiperemi, konjesyon, dehidrasyon, ödem, hemoraji ve şok tanımlamaları 11. Trombüs-emboli-enfarktüs anlamı ve genel özellikleri 12. Neoplazi, tümörlerin isimlendirmesi, Bening-malign tümör anlamı ve aralarındaki ayırıcı özellikler, displazi-karsinoma in situ gibi prekanseröz durumlar ve temel özellikleri 13. Tümör etiyolojisinde yer alan faktörler kalıtım tümör ilişkisinin temel prensipleri 14. Karbonhidrat, lipit, protein, pigment, kalsiyum metabolizma bozukluklarının isimleri ve temel özellikler, bunların hücre doku düzeyinde etkileri ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar Patoloji laboratuvarları arşivi vb. ARASINAVLAR Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları 8

10 İN ADI PATOLOJİ LABORATUVARINDA GÜNLİK Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2.Yarı yıl KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) KREDİ Ders Kredisi AKTS Kredisi 1 İN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİKLER İN İÇERİĞİ (Modüller Ve Haftalara Göre Dağılımı) -ÖĞRETİM ORTAMI Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek tehlikeler ve koruma yöntemleri, laboratuvar çalışma kurallarının kavranması Toplam 1. Laboratuvarda karşılaşılabilecek tehlikeleri tanır, 2. Laboratuvarda çalışma sırasında gerekli güvenlik önlemlerini alarak kendisini ve çevresini korur Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek tehlikeler 2 Biyolojik tehlikeler 3 Kişisel hijyen 4 Çevresel hijyen 5 Biyolojik tehlikelerden korunma yolları 6 Kimyasal tehlikeler 7 TLV değerleri 8 Yanıcı, patlayıcı, korozif kimyasallar 9 Kimyasallar ile çalışırken korunma yöntemleri 10 Fiziksel tehlikeler 11 Laboratuvarlardaki elektrik ve su sistemleri 12 Patoloji laboratuvarında kalite, güvenlik sistemleri 13 Güvenli patoloji laboratuvarı 14 Genel tekrar Ortam Donanım İşyeri Derslik Öğretim Materyalleri, bilgisayar programları, internet, projeksiyon cihazı, Not/açıklama/öneri: Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK En az yüksek lisans derecesine sahip öğretim elemanı Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 9

11 İN ADI ÖZEL HİSTOKİMYA TEKNİKLERİ 3. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması III BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Patolojide kullanılan histokimya tekniklerinin mekanizmaları ve uygulamalarının ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER kavranması 1. Bağ dokusunun boyanma özellikleri ve boyalarını tanımlar 2. Karbonhidratların boyanma özellikleri ve boyalarını tanımlar 3.Dokularda yer alan özellikli yapıların boyanma özelliklerini ve boyalarını tanımlar İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Histokimya giriş ve bağ doku boyaları 2. Trikrom boyalar 3. Ağır metaller ile impregnasyon yöntemi 4. Fibrin, elastik lif boyaları ve boyanma özellikleri 5. Karbonhidratlar, tanımlar ve klasifikasyon 6. PAS, d.pas, mucicarmen, boyaları ve boyanma özellikleri 7. Alcian Blue ve boyama özellikleri 8. Collidal Iron, HID boyama özellikleri 9. Lipitler, proteinler ve nükleik asit boyaları ve mekanizmaları 10. Pigment ve mineral boyaları ve boyanma mekanizmaları 11. Amiloid ve boyanma özellikleri 12. Nöropatolojik teknikler ve Nöröendokrin sistemde boyanma mekanizmaları 13. Mikroorganizma boyaları ve boyanma özellikleri 14. Enzim histokimya yöntemleri ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar Patoloji arşivi vb. labaratuvarları ARASINAVLAR Programda en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 10

12 İN ADI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI III 3. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Jinekolojik Sitoteknloloji II ve II, ve Özel Histokimya Teknikleri BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) Biçimlendirilmiş Tablo... Biçimlendirilmiş TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 10 İN AMACI Patoloji laboratuvarında sık kullanılan konvansiyonel boyaların uygulaması, boya hatalarının çözümlenmesi, Biçimlendirilmiş ÖĞRENME ÇIKTILARI mikroskopta 1. Bağ dokusu teknik boyalarını açıdan uygular, değerlendirilmesi, kalite kontrolunu jineko-lojik mikroskopta sitolojik yapar. materyallerinin mikroskopta incelenmesi... YETERLİLİKLER 2. Jinekolojik ve Jinekoloji dışı sitolojide sitopreparasyon tekniklerini tanımlar ve uygular. 3.Karbonhidrat boyalarını uygular, kalite kontrolüunüu mikroskopta yapar. Biçimlendirilmiş 4. Sıvı bazlı sitolojide normal ve anormalbening hücreleri ayırt eder Bethesda sistemi-2001 ile değerlendirir. 5. Doku ve organlarda birikim yapan maddeleri tanımlar, histokimyasal yöntemleri uygulayarak gösterir. Kalite Biçimlendirilmiş kontrolünüunu 6. Sıvı bazlı sitolojide mikroskopta enfeksiyon yapar. ajanlarını tanırayırt eder, Bethesda sistemi-2001 ile değerlendirir. 7. Santral sinir sistemi ve nöroendokrin sisteme ait histokimyasal yöntemlerini uygular, kalite kontrolünüunu mikroskopta 8. Sıvı bazlı sitolojide yapar. atipik/ ve neoplastik hücrelerizileri işaretler, Bethesda sistemi ile değerlendirir. 9. Enzim histokimya yöntemlerini tanımlar, uygular. 10. Kemik dokusunun histokimyasal uygulamalarını tanımlar, uygular. Biçimlendirilmiş Tablo... İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) İÇERİK KONULAR 1. Trikrom boyalar, Gomori, Masson's Trikrom, Van Gieson boyalarının uygulanması 2 Retikülin ve bazal membran boyaları, Elastik lif boyaları Biçimlendirilmiş 3. Jinekolojik ve nonjinekolojik Jinekoloji dışı sitolojik örneklerdede sitopreparasyon teknikleri Karbonhidrat boyaları; PAS, d.pas, AB 0,5, AB 2,5, PAS/AB boya uygulamaları 5. Karbonhidrat boyaları; Colloidal demir, Musikarmen ve HID boya uygulamaları 6. Sıvı bazlı sitolojide normal ve anormal bening hücrelerin işaretlenmesi ve Bethesda Biçimlendirilmiş sistemi ile değerlendirilmesi DNA ve RNA boyaları, Amiloid ve lipit boyaları 8. Pigment, mineral ve benzeri oluşumların boyaları 9. Canlı hastalık etkenleri ve doku kesitlerinde boya uygulamaları 10. Sıvı bazlı sitolojilerde enfeksiyon ajanlarının tanınmasıayırt edilmesi, işaretlenmesi Biçimlendirilmiş ve... Bethesda sistemi-2001 ile değerlendirilmesi 11. Nöropatolojik teknikler ve Nöroendokrin sistem boyaları 12. Sıvı bazlı sitolojide atipi ve neoplaziler 13. Enzim histokimyası ve örnek sistemlerinin uygulanması 14. Kenik dokuda boya uygulamaları - ÖĞRETİM ORTAMI ORTAM İŞYERİ Laboratuvar Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi vb. Patoloji labaratuvarları ARASINAVLAR Programda en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları BİLGİSİ FORMU 11 Biçimlendirilmiş Tablo...

13 İN ADI JİNEKOLOJİK SİTOTEKNOLOJİ II 3. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ Jinekolojik Sitoteknoloji I BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) SEÇMELİ TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Sıvı bazlı jinekolojik sitoloji örneklerinde normal ve normal dışı hücrelerin davranışı, hastalıkların Bethesda Sistemi-2001 ile incelenerek kavranması, sıvı bazlı jinekolojik sitoloji preparatlarında olası tanının konması ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Sıvı bazlı jinekolojik sitoloji preparatlarının değerlendirilmesinde hücrelerin sınıflandırılmasını yapabilir 2. Jinekolojik sitolojide güncel preparasyon yöntemlerini tanımlayıp uygulayabilir 3.Sıvı bazlı jinekolojik sitoloji preparatlarında skuamöz hücreli karsinom ve Adenokarsinomlarda hücresel özellikleri tanımlayıp hücreleri ayırt edebilir İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Jinekolojide temel terminoloji (histerektomi, konizasyon, vaginal cuff smear, vb) 2. Serviks-vaginadan sitolojik materyal elde etmek için kullanılan örnekleme yöntemleri ve temel prensipleri 3. Serviks-vaginadan elde edilen örneklerin sitopreparasyonu 4. Sıvı bazlı sitoloji teknikleri (ThinPrep, SurePath) 5. Konvansiyonel yaymalar ile Sıvı bazlı preparatlar arasındaki temel benzerlik ve farklılıklar 6. Sitolojik Atipinin genel özellikleri 7. Jinekolojik sitolojide Atipi 8. Sıvı bazlı preparatlarda Skuamöz Hücre Anormallikleri 9. Sıvı bazlı preparatlarda Glandüler Hücre Anormallikleri 10. Servikste "Skuamöz ve Adeno Karsinoma İn-situ" tanımı, histopatolojik ve sitolojik özellikleri 11. Sıvı bazlı preparatlarda Skuamöz hücreli karsinom 12. Sıvı bazlı preparatlarda İnvasiv adenokarsinom 13. Human Papilloma Virüs (HPV) Enfeksiyonu ve Serviks kanseri ile ilişkisi 14. Jinekolojik Sitolojide Görüntü Analiz Sistemleri (Imaging System, Otomatik Tarama Cihazları) ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi Patoloji laboratuvarları vb. ARASINAVLAR Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji 12

14 İN ADI MESLEKİ İNGİLİZCE I 3. yarıyıl İngilizce İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI Sağlık alanında kullanılan terminolojinin öğrenilmesi, patolojide kullanılan ingilizce terminolojinin öğrenilmesi, ingilizce boya yöntemlerinin tercümesini yapabilir ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Patolojide kullanılan İngilizce terminolojiyi açıklar. 2. Konvansiyonel histokimya yöntemlerinin çevirisini yaparak yöntemi uygulayabilir İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Human body and systems 2. Health and illness 3. Terminology of labaratory 4. Terminology of pathology technics 5. Terminology of pathology technics 6. Terminology of pathology technics 7. Terminology of stain 8. Terminology of stain 9. Stain translation 10. Stain translation 11. Stain translation 12. Stain translation 13. Stain translation 14. Terminology of pathology technics ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, sözlükler Patoloji laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, sözlükler Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 13

15 İN ADI MAKROSKOPİK DİSEKSİYON 3. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 4 İN AMACI Patoloji Laboratuvarında makroskobik kurallar ve teknikleri kavrama ve teknikleri uygulama ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Makroskopi odasında çalışma kurallarını sıralar 2. Makroskopide kullanılan malzemeleri tanır, adlandırır 3. Organları makroskopik olarak tanımlar 4. Biyopsilerin alınış teknikleri sıralar, tekniğe uygun olarak doku takibine alır. İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Makroskopi odasında çalışma kuralları 2. Makroskopi odasında güvenlik kuralları 3. Makroskopide kullanılan diseksiyon malzemeleri 4. Makroskopide kullanılan kimyasallar 5. Makroskopik tanımlamalar 6. Makroskopik tanımlamalar 7. Endoskopik biyopsilerinin makroskopisi 8. İğne biyopsilerinin makroskopisi 9. Deri biyopsilerinin makroskopisi 10. Kolon, mide, safra kesesi makroskopisi 11. Tiroid makroskopisi 12. TAH+BSO makroskopisi 13. Meme makroskopisi 14. Laboratuvar uygulamaları ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, vb Patoloji Laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji 14

16 İN ADI MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ 4. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK SEÇMELİ İ Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması IV BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Patoloji laboratuarlarında uygulanan immunfloresan, FISH, SISH, CISH, akım sitometrisi, WB, SB, PCR tekniklerinin temel özelliklerinin kavranarak meslek alanlarında uygulanması, uygulamada karşılaşılaşılabilecek problemlerin çözümlenmesi, sonuçların teknik açıdan değerlendirilmesi. ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Moleküler patolojinin genel kavramlarını tanımlamak 2. İmmunohistokimyasal teknikleri tanımlamak ve sınıflandırarak uygulamak 3. Moleküler patolojide uygulanan tekniklerin farklarını ayırt etmek ve en sık kullanılan yöntemleri uygulayarak değerlendirmek. İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Moleküler patolojiye giriş I 2. Moleküler Patolojiye giriş II 3. İmmunohistokimya teknikleri 4. İmmunohistokimya teknikleri 5. İmmunohistokimya teknikleri 6. İmmunohistokimya teknikleri 7. FISH tekniği 8. CISH tekniği 9. ISH'da problemler ve çözümleri 10. Folw sitometri 11. PCR 12. WB, SB, NB 13. Transmisyon elektron mikroskobisi için doku takibi 14. Scaning elektron mikroskobisi için doku takibi ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet vb Patoloji laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji İN ADI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI IV, Kalın Değil 15

17 4. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Moleküler Patoloji Teknikleri, Jinekoloji Dışı Özel Sitoteknoloji BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) TOPLAM , Kalın Değil, Kalın Değil KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 10 İN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI Patoloji laboratuvarında uygulanan immunohistokimya, FISH, SISH, CISH, EM tekniklerinin uygulanması, uygulamalar esnasında oluşabilecek hataların çözümlenmesi, mikroskopta teknik açıdan değerlendirilmesi, mikroskopta skorlamanın özelliklerinin kavranarak uygulanması, non-jinekoloji dışı örneklerdek sitopreparasyon yöntemlerinin uygulanması ve preparatlarda normal ve atipik hücrelerin işaretlenmesi 1. IHK uygulaması yapılacak olan preparatları ve çözeltileri n hazırlar 2. IHK için uygun yöntemi belirlerleyip uygulamayı yapar 3. IHK uygulamalarını kendi başına eksiksiz uygular. 4. FISH yöntemi için uygun malzemeleri belirler ve uygular 5. SISH yöntemi için uygun malzemeleri belirler ve uygular 6. CISH yöntemi için uygun malzemeleri belirler ve uygular 7. EM için uygun çözeltileri hazırlar 8. EM yöntemini uygular 9. Non-jJinekoloji dışı örneklerink sitoloji preparasyonlarını eksiksiz yapar 10. Mikroskopta non-jinekoloji dışık sitoloji preparatlarını inceleyerek normal ve atipik hücrelerin ayrımını yapar İÇERİK KONULAR 1. İHK preparatları, pozitif ve negatif kontrol hazırlanması, 2. Str.ABC/HRP yöntemi, ön işlemsiz uygulama. Santrifüj ile preparasyon 3. Str.ABC/HRP yöntemi enzim sindirim uygulaması. Hücre bloğucell block 4. uygulaması Biçimlendirilmiş Str.ABC/HRP yöntemi HIER uygulaması, MW ve düdüklü tencere yöntemi. Sıvı... bazlı sitoloji örneğindenk preparat hazırlanması 5. Str. ABC/HRP yöntemi ile nükleer, membranöz, sitoplazmik antikorların uygulanması. Efüzyon sıvılarından elde edilenhazırlanan preparatların mikroskopta 6. incelenmesi Str. ABC/HRP/AP çiftli boyama. Meme sitoloji preparatlarının mikroskobik incelemesi 7. Str. ABC/HRP/AP çiftli boyama. Tiroid İnce İğne Aspirasyonsitoloji preparatyaymalarınınlarının mikroskobik incelemesi 8. IF uygulaması 9. FISH uygulaması. BAL Balgam preparatlarının mikroskobik incelenmesi 10. SISH uygulaması. Bronşiyal/bronkoalveolar lavajbos preparatlarının mikroskopbik incelenmesi 11. CISH uygulaması. Kemik iliği aspirasyon preparatlarının mikroskpbik incelenmesi 12. EM için doku takibi. 13. Kemik iliği aspirasyon sitolojilerinde özel boyama sistemleri 14. Genel tekrar ORTAM İŞYERİ Laboratuvar Kitaplar, internet vb Patoloji labaoratuvarları 16

18 YÖNTEM UYGULANAN YÖNTYEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, Kalın Değil, Kalın Değil Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel, Kalın Değil Patoloji Laboratuvarları, Kalın Değil 17

19 İN ADI JİNEKOLOJİ DIŞI SİTOTEKNOLOJİ 4. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ Patoloji Laboratuvar Teknikleri uygulaması IV BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 İN AMACI Jinekoloji dışı sistem sitolojilerinde preparasyon yöntemleri, normal ve anormal hücrelerin sitomorfolojik özelliklerinin tanınması-kavranması, İnce İğne Aspirasyon (İİA) Sitolojisi Teknikleri ve Hastabaşı materyal preparasyonu ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Jinekoloji dışı sitolojik materyallerin preparasyon yöntemlerini tanımlar, temel çalışma prensiplerini ve uygulama alanlarını sıralar. 2. Yüzeyel ve derin lezyonlarda İİA tekniklerinin temel prensiplerini tanımlar, İİA işlemi sırasında, hastabaşı materyal değerlendirmesinin önemini kavrar, teknik olarak materyalin preparasyon yöntem ve aşamalarını tanımlar. 3. Efüzyon sıvıları, balgam, bronşiyal/bronkoalveolar lavaj ve idrar örneklerinde, Tiroid, akciğer ve meme İİA materyali yaymalarında normal ve atipik hücreleri tanır, ayırt eder. İÇERİK KONULAR 1. Jinekoloji dışı sitolojik örneklerin preparasyon yöntemleri 2. Hücre süspansiyonu ve hücre bloğu hazırlanması, PAP ve Romanowsky boyaları 3. Yüzeyel ve derin lezyonlarda İİA sitolojisi teknikleri, temel prensipler 4. Jinekoloji dışı sitolojik örneklerin preparasyonunda teknik sorunlar ve çözüm yöntemleri 5. Efüzyon sıvılarında (Periton, plevra, perikart) normal ve atipik hücreler 6. Efüzyon sıvılarında (Periton, plevra, perikart) normal ve atipik hücreler 7. Balgam, bronşiyal/bronkoalveolar lavaj ve idrar yaymalarında normal ve atipik hücreler 8. Tiroid İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 9. Tiroid İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 10. Akciğer İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 11. Akciğer İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 12. Meme sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 13. İİA işlemi sırasında hastabaşı materyal değerlendirmesi, teknik olarak materyalin preparasyon yöntem ve aşamaları 14. Sitolojik Materyallerin laboratuara gönderme ve saklama yöntemleri. ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet,patoloji laboratuvar arşivi vb Patoloji laboratuarları AÇIKLAMA / ARASINAV 40 LAR DÖNEM 60 SONU Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 18

20 BİLGİSİ FORMU İN ADI MESLEKİ İNGİLİZCE II 4. yarıyıl İngilizce İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ BİREYSEL ÖĞRENME İŞYERİ İ) SEÇMELİ TOPLAM KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İN AMACI İmmunohistokimyada kullanılan primer antikorların bilgi broşürlerinin tercüme edilmesi, FISH, CISH yöntemlerinin tercümesi, patolojiyle ilgili literatürde materyal metodların okunarak tercüme edilmesi ÖĞRENME ÇIKTILARI YETERLİLİKLER 1. Moleküler patolojide kullanılan İngilizce terminolojiyi açıklar. 2. Patolojide kullanılan ileri tekniklerin uygulanmasında kullanılan bilgi kağıtlarının tercümesini yapar. 3. Konvansiyonel histokimya yöntemlerinin çevirisini yaparak yöntemi uygulayabilir - ÖĞRETİM ORTAMI İÇERİK KONULAR 1. Datasheet translation of primary antibody 2. Datasheet translation of primary antibody 3. Datasheet translation of primary antibody 4. Datasheet translation of primary antibody 5. Datasheet translation of primary antibody 6. FISH procedure 7. FISH procedure 8. CISH procedure 9. CISH procedure 10. Automatic stain of SISH procedure 11. Material and methods translation of article 12. Material and methods translation of article 13. Material and methods translation of article 14. Material and methods translation of article ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet,sözlükler vb Patoloji laboratuvarları ARASINAVLAR 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, sözlükler Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji 19

21 İN ADI JİNEKOLOJİK SİTOLOJİ UYGULAMALARI 4. yarıyıl İN KATEGORİSİ ZORUNLU MESLEK İ SEÇMELİ BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME İŞYERİ İ) KREDİ AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 1 İN AMACI Konvansiyonel ve sıvı bazlı jinekolojik sitoloji örneklerini mikroskopta tarayarak Bethesda Sistemi-2001 kriterlerine göre sınıflandırma ve tanı koymak ÖĞRENME ÇIKTILARI Jinekolojik sitoloji preparatlarını tarar, Bethesda 2001 kriterlerine göre tanı koyar. YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ (MODÜLLER LARA GÖRE) - ÖĞRETİM ORTAMI 1. Sıvı bazlı ve konvansiyonel jinekolojik sitoloji preparatlarının mikroskopta taranması. (1 saatte 10 Pap smear taranarak, tanı konmalı) ORTAM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, vb Patoloji Laboratuvarları ARASINAVLAR Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, atlaslar. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji, Sitoloji Derneği 20

22 21

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI Genel Toplam Ort. Yarıyıl = [28 / 4 = 7] + 3 = 10 T = 85 U = 36

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

SERVİKAL SİTOLOJİ. Dr GÜLGÜN ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ABD

SERVİKAL SİTOLOJİ. Dr GÜLGÜN ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ABD SERVİKAL SİTOLOJİ Dr GÜLGÜN ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ABD Serviks kanserleri kadınlarda 2. sıklıkla görülen kanserlerdir. Kadın kanser ölümlerinde 2. sırada yer alır. İnsidans

Detaylı

TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ

TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ 25.Ulusal Patoloji Kongresi Patoloji Tekniker Oturumu 17 Ekim 2015-Bursa TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Nusret ERDOĞAN Marmara Üniversitesi SHMYO Pat. Lab. Tek.Böl. Marmara Üniversitesi

Detaylı

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş Histoloji ve Embriyolojiye Giriş Prof.Dr.Yusuf NERGİZ Histolojiye Giriş Sunum Planı Histolojinin Tanımı,Amacı Histolojinin Tıptaki Önemi,Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi İnsan Vücudunun Organizasyonu Hücreler

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7-11 KASIM 2012 ANTALYA PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI DR. HALİDE NUR ÜRER YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi

Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi Doç Dr Ayşen BAYRAM Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. GİRİŞ İnsan Papilloma Virus

Detaylı

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU Gülben ÇALIġKAN, Osman ÇELĠK, Hande ERDOĞAN, M. Hande GÖLGELĠ, Alper KAVALCI Danışmanlar: Prof.Dr. Ali

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon

TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon Dr. M. Salih Deveci GATA Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Patoloji AD, Ankara Patoloji & Sitopatoloji Kongresi Bursa

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Anormal Servikal Sitolojide Yönetim Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı 2001 Bethesda Terminolojisi Skuamoz hücre Atipik skuamoz hücreler Nedeni

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Haydarpaşa Yerleşkesi:Tıbbiye Cad. No. 49 34668 Haydarpaşa Üsküdar-İstanbul Tel:0216 3382798

Haydarpaşa Yerleşkesi:Tıbbiye Cad. No. 49 34668 Haydarpaşa Üsküdar-İstanbul Tel:0216 3382798 Önlisans eğitimi veren Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 19.04.1990 tarihinde, Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedeflerine yönelik hizmet için kurulmuştur. Yüksek Okulumuzun

Detaylı

SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi

SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi Organized Program (IARC) Features Screenin guidelines Initiatives to increase screening participation

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Komisyonu: Başkan Komisyon Üyeleri Üye Üye Üye Üye 1 ÖZGEÇMİŞ Fotoğraf ADI SOYADI

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ Podolojiye Giriş SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ Podoloji I. YARIYIL Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Meslek i X Seçmeli ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI Haftalık Saati Okul

Detaylı

SERVİKAL SİTOLOJİ VE 2001 BETHESDA SİSTEMİ. Dr. İrem PAKER İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Ankara Kış Okulu, 18 Mart 2012

SERVİKAL SİTOLOJİ VE 2001 BETHESDA SİSTEMİ. Dr. İrem PAKER İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Ankara Kış Okulu, 18 Mart 2012 SERVİKAL SİTOLOJİ VE 2001 BETHESDA SİSTEMİ Dr. İrem PAKER İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Ankara Kış Okulu, 18 Mart 2012 Materyalin Tipi Konvansiyonel, sıvı bazlı, diğer Materyalin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 04: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: / Tıbbi Üyeler: Prof. Dr. Güner Dağlı/ Anesteziyoloji Reanimasyon / Tıbbi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Hücre ve Doku Kültürleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI ve YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Yüksek Lisans Öğrencisinin : Adı ve Soyadı :

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Yerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Yüksek Lisans( x) Doktora( ) Örgün Öğretim

Detaylı

S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde. 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ

S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde. 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ Dr.Işın Pak İstanbul Ulusal Hpv Laboratuarı Sitoloji Bölümü Serviks

Detaylı

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE Perfüzyon I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 1. Yarıyıl ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Anatomi

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ

SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ SORULAR VE OLGULARLA JİNEKOPATOLOJİ GÜNCELLEMESİ 10-MAYIS 2014 CUMARTESİ 8:50-9:00 Açılış 9.00-10.15 SERVİKS ve VULVA OTURUMU Oturum Başkanı: DR. MERAL KOYUNCUOĞLU 1-En sık gördüğümüz inflamatuar vulva

Detaylı

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Genel bilgiler Tümör hücreleri, Subkapsüler sinüzoid İntraparankimal sinüzoid Histiositlerde burada bulunur Genel bilgiler Kanser hücreleri genellikle grup oluşturur

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

TABLO DÝZÝNÝ Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Tablo 10 Tablo 11 Tablo 12 Tablo 13 Tablo 14 Türkiye de en sýk görülen kanserler, erkek-2008 Türkiye de en sýk görülen

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji Ünitesi HPV tanısı... Sitolojik/Patolojik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyoinformatik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA-1 BECERİ EĞİTİMİ Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Tıbbi biyokimya-1 dersinin bilgisi 20 Kişisel güvenlik önlemlerini alma 10 Biyokimyasal kan analizleri öncesi hazırlık Kan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKERİ

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Su banyosunu kesit işlemi için hazırlar, - Otomatik veya manuel doku takibini yapar,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığında Risk Grupları Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tıbbi Terminoloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik nın Karşılaştırılması Dr.M.Çisel Aydın, Doç.Dr.Sevgen Önder, Prof.Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Temel İngilizce bilgisine sahip olma Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Temel İngilizce bilgisine sahip olma Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır.

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. 20.1 Materyalin laboratuvara kabulünden mikroskopik incelemeye kadar geçen süreçlere ilişkin bir prosedür bulunmalıdır.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

BİYOPSİDE SIL TANISI. Dr. ALP USUBÜTÜN. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

BİYOPSİDE SIL TANISI. Dr. ALP USUBÜTÜN. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı BİYOPSİDE SIL TANISI Dr. ALP USUBÜTÜN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı HEDEFLER SIL de morfolojik değişikliklerin temeli Terminoloji neden değişiyor ve son durum (LAST) SIL tanısında

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Staj Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin Türü

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / ve Embriyoloji Üyeler: / ve Embriyoloji / Tıbbi / Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Histoloji Anabilim Dalı Hk.Genel Bilgi-1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Fakültemizin kuruluş çalışmaları aşamasında 1969

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Fiziksel Uygunluk Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün

Detaylı

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği DERSİN ADI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I 725: TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER İLK VE I. YARIYIL DERS KATEGORİSİ ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS LIK OKUL BİREYSEL

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyolojide Kullanılan Teknikler Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

T.C. EGE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ HĐSTOLOJĐ VE EMBRĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI ASĐSTAN EĞĐTĐM PROGRAMI VE ASĐSTAN ĐZLEM REHBERĐ

T.C. EGE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ HĐSTOLOJĐ VE EMBRĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI ASĐSTAN EĞĐTĐM PROGRAMI VE ASĐSTAN ĐZLEM REHBERĐ T.C. EGE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ HĐSTOLOJĐ VE EMBRĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI ASĐSTAN EĞĐTĐM PROGRAMI VE ASĐSTAN ĐZLEM REHBERĐ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Bornova

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 11 İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Kapsam 3. Sorumlular 4. Uygulama: 4.1. Laboratuar Kuralları: 4.2. Materyal Kabulü: 4.3. Makroskobik Değerlendirme: 4.3.1. Biopsi Materyalleri: 4.3.2. Sitoloji Materyalleri:

Detaylı

Moleküler Patoloji Doktora Programı 2013 Bahar Dönemi Ders Programı:

Moleküler Patoloji Doktora Programı 2013 Bahar Dönemi Ders Programı: Moleküler Patoloji Doktora Programı 2013 Bahar Dönemi Ders Programı: Derslik: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesi 1. Kat Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dersliği Açılan Dersler: 3 adet Zorunlu Ders:

Detaylı

T.C..ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI. DOKTORA EĞİTİM PROGRAMI ve DOKTORA ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

T.C..ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI. DOKTORA EĞİTİM PROGRAMI ve DOKTORA ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C..ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA EĞİTİM PROGRAMI ve DOKTORA ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Doktora Öğrencisinin : Adı ve Soyadı : Doktora Eğitimine

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Hastalıkları Bilgisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I TIBBİ HİZMETLER TEKNİKLER 1. DÖNEM (1. SINIF GÜZ ) ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Tıbbi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Diş Morfolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

PATOLOJİDE KALİTE KONTROL. Dr. Ümit İnce ACÜ Tıp Fakültesi ve Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Lab.

PATOLOJİDE KALİTE KONTROL. Dr. Ümit İnce ACÜ Tıp Fakültesi ve Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Lab. PATOLOJİDE KALİTE KONTROL Dr. Ümit İnce ACÜ Tıp Fakültesi ve Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Lab. GİRİŞ Patoloji Laboratuvarında uygulanan kalite yönetimi sistemi, bir tıbbi laboratuvarın işlevini yerine

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Dersin Kodu OKÖ 03 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Konaklama İşletmeciliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ. Ders Kredisi. (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 4 DERSİN AMACI

DERS BİLGİ FORMU. Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ. Ders Kredisi. (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 4 DERSİN AMACI DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI EV CİHAZLARI BÖLÜM ELEKTRONİK VE OTOMASYON PROGRAM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 2 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X AKTS Kredisi KREDİ

Detaylı

Histolojik inceleme teknikleri Hemşirelik Agnes.A. A- Omon

Histolojik inceleme teknikleri Hemşirelik Agnes.A. A- Omon Histolojik inceleme teknikleri Hemşirelik Agnes.A. A- Omon Ders İçeriği Histolojinin ve Embriyolojinin tanımı ve amacı. Histolojinin kullanımı ve uygulamaları. histolojinin uygulandığı bazı teknikler Dokuların

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kanser Biyolojisi ve Genetiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyabet Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kadın Hastalıkları ve Doğum Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S)

Detaylı

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar FİZYOTERAPİ DE ÖZEL KONULAR Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Fizyoterapi de Özel FTR Konular 308 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Teorik Dersler öğretme

Detaylı

DÖNEM II - 5. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM II - 5. DERS KURULU (2015-2016) KURUL BAŞLANGIÇ- BİTİŞ TARİHLERİ 11 NİSAN - 27 MAYIS DÖNEM II - 5. DERS KURULU (2015-2016) KURUL ADI Ürogenital ve Endokrin Sistemi DERS SAATİ DERS KODU TIP 205 Hafta Sayısı 7 Haftalık Ders Saati DERS

Detaylı

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Yönetim Teknikleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili POLİÇE ÜRETİM TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili KAZA VE NAKLİYAT SİGORTALARI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Hukuk Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR?

ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR? ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR? Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hast. Ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Ünitesi Serviks Epiteli Skuamoz epitel: Ektoserviks Kolumnar epitel: Endoserviks

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Temel İngilizce bilgisine sahip olma Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Temel İngilizce bilgisine sahip olma Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

Histoloji Çalışma Metotları

Histoloji Çalışma Metotları 1 Histoloji Çalışma Metotları PROF. İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Histoloji 2 Yunanca Logos Histo Ağ veya Doku Çalışma Dokuların Çalışılması Hücreler Hücreler dışı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Genomik ve Proteomik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem I. 1. Ders Kurulu Hekimlik ve Toplum Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı :Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN :Prof.

Detaylı

Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları

Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları Ders Adı Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji Ders Kodu CEAC 511 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART

Detaylı

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA EK-8 SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 4724 9.7.PATOLOJİ Patoloji raporu ile birlikte faturalandırılır. Aynı organın çoklu biyopsilerinde her bir lezyon için ya da her bir anatomik bölgeden olduğuna ilişkin

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU 1 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU 1 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ: KURUL I KOORDİNATÖRÜ: 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir.

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir. FİZYOLOJİ I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Fizyoloji I FTR 1.YIL/ 4 - - 5 1.yarıyıl 113 Güz Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar SPORCU SAĞLIĞI VE FĠZYOTERAPĠ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Sporcu Sağlığı ve Fizyoterapi FTR 232 2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4 Önkoşullar Yok Dersin

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

NORMAL MOTOR GELİŞİM. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS

NORMAL MOTOR GELİŞİM. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS NORMAL MOTOR GELİŞİM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Normal Motor Gelişim FTR 1.YIL/ 2 - - 3 2.yarıyıl 114 Bahar Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin

Detaylı