Türkiye Klinik Kalite Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Klinik Kalite Programı"

Transkript

1 Türkiye Klinik Kalite Programı Veri Doğrulama Süreci İl Temsilcileri Eğitimi Eylül 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY

2 Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi. Türkiye Klinik Kalite Programı 2

3 Program Takvimi ve Genel Plan: Çalışmanın tamamlanması için öngörülen süre 30 aydır. Belirlenen konu başlıkları için mevcut durumun belirlenmesi Yapı - Süreç Sonuç Süre: 3 Ay (Şubat-Nisan 2012) Pilot Çalışmalar (Seçilen 8 10 hastanede) Kalite değerlendirme sisteminin test edilmesi için hastalıklar veya konu başlıklarında standartlar, göstergeler ve veri toplama metotlarının netleştirilmesi Süre: 9 Ay (Mayıs Ocak 2013) Ulusal sistemde yaygınlaştırma Pilot çalışmalardan öğrenerek daha yaygın uygulamaya geçiş Süre: 18 Ay (Şubat 2013-Temmuz 2014) Türkiye Klinik Kalite Programı 3

4 Klinik Kalite Çalışma Grubu Türkiye de sağlıkta kalite algısının çalışılması ve sistemin koordinasyonu için yapılan paydaş analizine göre, Bakanlığımız ilgili birimlerinin ve bağlı kurumlarının temsilcilerinden, konu ile ilgili bir Klinik Kalite Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Türkiye Klinik Kalite Programı 4

5 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Toplantı ve Çalıştaylar Türkiye Klinik Kalite Programı 1. Çalıştayı ( ) Türkiye Klinik Kalite Programı 2. Çalıştayı ( ) Türkiye Klinik Kalite Programı 3. Çalıştayı ( ) Türkiye Klinik Kalite Programı 4. Çalıştayı ( ) Türkiye Klinik Kalite Programı 5. Çalıştayı ( ) Türkiye Klinik Kalite Programı 6. Çalıştayı ( ) Türkiye Klinik Kalite Programı 7. Çalıştayı ( ) Telekonferans (12 defa) Çalışma Grubu toplantıları (24 toplantı) Türkiye Klinik Kalite Programı 5

6 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Diğer Faaliyetler Mevcut durum tespitine yönelik olarak yapılanlar Türkiye sağlık sistemi yapısı gözden geçirilmiştir. Sağlık Bakanlığının organizasyonel yapısı, Sağlık Bakanlığı Bilgi Yönetim sistemleri, 1.,2. ve 3. basamak saha incelemeleri. Türkiye de Sağlıkta Kalite uygulamaları incelenmiştir. Hizmet kalitesi ile ilgili olarak uygulanan ölçme ve değerlendirme sisteminin incelenmesi, Türkiye de kullanılan kalite terminolojisinin gözden geçirilmesi Türkiye Klinik Kalite Programı 6

7 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Mevcut durum tespitine yönelik olarak yapılanlar Türkiye de sağlık sisteminde kalite ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak; güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler gözden geçirilmiş, saha görüşmelerinde elde edilen öneriler kaydedilmiştir. Paydaş Analizi; Türkiye Klinik Kalite Programı çerçevesinde yürütülecek faaliyet alanlarında olumlu ya da olumsuz yönde etkileri, ilgileri, çıkarları olan ve bu nedenle projenin gelişim sürecinde dikkate alınması gereken kişi, kurum, kuruluş ya da gruplar sistematik bir şekilde gözden geçirilerek analiz edilmiştir. Buna göre paydaşlar iç ve dış paydaşlar olarak iki grupta incelenmiştir. Türkiye Klinik Kalite Programı 7

8 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan faaliyetler: a) Kalite göstergelerinin geliştirilmesi için üç sağlık sorununun tespiti: Program kapsamında izleme ve değerlendirmesi yapılacak konular belirlenirken, sağlık sorununun bireye ve topluma etkisi, hastalık yükü ve ölçülebilirliği ve uluslararası uygulamalar dikkate alınmıştır. Belirlenen 6 sağlık sorunu için çalışma grubu bünyesinde 6 alt grup oluşturulmuştur. Türkiye Klinik Kalite Programı 8

9 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan faaliyetler: Türkiye de klinik kalitenin ölçülmesi için öncelikli 3 konuya karar verilerek indikatör ve standartları oluşturuldu; Diyabet, Gebelik Süreci ve Doğum, Diz Protezi Replasmanı. Ocak 2013 te bu konulara ilaveten 3 konuya daha karar verilerek, indikatör ve standartları oluşturuldu; Koroner Kalp Hastalığı, İnme, Kalça Protezi Replasmanı. Türkiye Klinik Kalite Programı 9

10 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan faaliyetler: Belirlenen her bir çalışma grubu kendi konularını aşağıdaki 4 soru çerçevesinde ele almıştır: Klinik Kalitenin tanımı nedir? Klinik kaliteyi ölçmek için kullanılan yöntemler nelerdir? Şu anda ne kadar ölçülebiliyor? Türkiye de gelecekte nasıl ölçülmelidir? Türkiye Klinik Kalite Programı 10

11 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan faaliyetler: b) Kalite algısının ölçülmesi ve Klinik Kalite tanımının yapılması (anket çalışması): Kalitenin tanımının yapılabilmesi için hastaların ve sağlık çalışanlarının kalite algısının değerlendirilmesine yönelik anketler geliştirilmiş, ülke çapında 7 coğrafi bölgede (gelişmişlik düzeyi en yüksek ve en düşük) ikişer ilde olmak üzere toplam 14 ilde uygulanmıştır. A grubu anketler (Sağlık çalışanlarına yönelik) için 3177 ve B grubu anketler (hasta ve hasta yakınları) için 1766 olmak üzere toplam 4943 anket uygulanmıştır. Türkiye Klinik Kalite Programı 11

12 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Tanımlar: Kalite, en iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla, ihtiyacı olan herkese, çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün vermeden, yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar tarafından, doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlanmasıdır. Kalitenin iki temel unsuru bulunmaktadır: 1. Klinik Kalite 2. Hizmet Kalitesi Türkiye Klinik Kalite Programı 12

13 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Tanımlar: 1. Klinik Kalite Kanıta dayalı tıp uygulamaları ile doğru teşhis ve tedavinin sağlanması, hataların önlenmesi, bakım sürecinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışanların memnuniyetinin artırılması ve en iyi sağlık sonuçlarına ulaşılmasıdır. Türkiye Klinik Kalite Programı 13

14 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Tanımlar: 2. Hizmet Kalitesi - Toplumdaki sağlık hizmeti ihtiyacının belirlenmesi, - Asgari bekleme süreleri de göz önünde bulundurularak sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması, - Hasta-çalışan iletişiminin güçlendirilmesi, - Tedavi sunma hızının ve yatış süresinin iyileştirilmesi, - Sağlık tesisine ait fiziksel ortamların (odalar, yemek vb.) iyileştirilmesi, - Yeterli kaynak ve ekipmana sahip iyi eğitilmiş çalışanların görevlendirilmesi, - Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması yolu ile hasta ve sağlık çalışanlarının deneyimlerini geliştirerek, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların etkili, etkin, verimli yönetimini ve yüksek performansa ulaşmasını sağlamakdır. Türkiye Klinik Kalite Programı 14

15 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler c) Pilot uygulama için göstergelerin ve kurumların belirlenmesi Pilot uygulamaya yönelik aşağıda belirlenen adımlar izlenmektedir: Belirleme Seçim Pilot Çalışma Gözden Geçirme Kaliteyi belirlemek amacıyla ulusal anket (profesyonel&hastalar) Klinik kalite bilgisi ve mevcut verilere ilişkin tüm mevcut kaynakların belirlenmesi Mevcut durumun belirlenmesi ve gösterge seçiminin sonlandırılması Destek almak amacıyla SB genel müdürlükleriyle görüşülmesi Her bölgede hastane ve aile hekimi grupları arasında bağlantı kurulması Başarının nasıl göründüğünün belirlenmesi Uygulamayı gerçekleştirmek amacıyla kurum içi eylemeler üzerinde uzlaşılması Eylem planının pilot kuruluşlarla birlikte uygulanması İlerlemenin takip edilmesi Sonuçlar Sonraki aşamaya yönelik hazırlık yapılması Türkiye Klinik Kalite Programı 15

16 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Pilot uygulama için göstergelerin ve kurumların belirlenmesi Pilot Çalışmada Yer Alan İller* 1. Ankara 2. Adana 3. İstanbul 4. İzmir 5. Diyarbakır 6. Erzurum 7. Trabzon 8. Eskişehir *Pilot Seçilen illerde kamu hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinin Programa uygun olanları seçilmiştir. Türkiye Klinik Kalite Programı 16

17 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler Pilot uygulama için göstergelerin ve kurumların belirlenmesi Bu çerçevede; Standartlar ve İndikatörler belirlenerek ilgili kuruluşlarla iletişime geçildi, Bilgi sistemlerinin süreci hakkında rapor hazırlandı, Çalışma Gruplarının üzerinde tartışmış oldukları öncelikli 3 konu (diyabet, diz protezi ve gebelik) hakkındaki göstergelerin son hali düzenlenerek Sağlık-Net e entegrasyonu sağlandı, Pilot kurumların Sağlık.Net e veri girişleri kontrol edildi. Türkiye Klinik Kalite Programı 17

18 Belirlenen Standart ve İndikatör Örnekleri Örnek 1: Diyabet Standart İndikatör İndikatör Ölçme Yöntemi (PAY/PAYDA) DM-S1.Tüm diyabetli hastalarda, hedeflenen kan glukozu düzeyini düzenli olarak incelemek ve değerlendirmek için testler yapılır DM 1.HbA1c ölçümü Rapor süresi içinde HbA1c ölçülen hasta sayısı / Rapor süresi içerisinde tekilleştirilmiş diyabetli hastalar (Muayene ve yatan hasta paketlerinde ana tanısı diyabet tanısı olanlar) Örnek 2: Gebelik Süreci ve Doğum Standart İndikatör İndikatör ölçme yöntemi (PAY/PAYDA) G-S1.Tüm gebelere maternal/fetal sağlık sorunlarını ve yüksek riskli gebeliklerini rutin planlı antenatal bakımda tespit edecek kanıta dayalı antenatal tarama ve tanısal testler yapılır. G1.Gebe Muayenesi Gebe izlem veri seti - Kaçıncı Gebe İzlem alanı 1. dönem olan gebe sayısı (Muayene edilen tüm gebelerin sayısı) Örnek 3: Diz Protezi Replasmanı Standart İndikatör İndikatörü ölçme yöntemi ( PAY/PAYDA ) DP-S1.Tüm hastaların etkin bir diz protez cerrahisi geçirmesi sağlanır. DP1.Dislokasyon nedeni ile yeniden yatış oranı Dislokasyon nedeni ile hastaneye yeniden yatan diz protezi operasyonu geçirmiş hasta sayısı / Diz protezi operasyonu geçirmiş toplam hasta sayısı Türkiye Klinik Kalite Programı 18

19 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler d) Ulusal sistemde yaygınlaştırma Mevcut 3 konu başlığına (Diyabet, Gebelik Süreci ve Doğum ve Diz Protezi Replasmanı) ek olarak 3 konu başlığı daha eklenmiş (Kalça Protezi Replasmanı, İnme ve Koroner Kalp Hastalığı) ve toplam 6 konu başlığında standartlar ve indikatörler belirlenmiş, çalışma ülke geneline yaygınlaştırılmıştır. Sağlık Net tarafından toplanan veriler, Karar Destek Sistemi (KDS) ile raporlanmaya başlanmıştır. Çalışma süresi, yeni konu başlıklarının eklenmesi ve çalışmanın ülke genelinde uygulama kalitesinin arttırılması için 1 (bir) yıl daha uzatılmıştır. Türkiye Klinik Kalite Programı 19

20 Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler e) Bu çerçevede gerçekleştirilen diğer faaliyetler: Bilgi sistemlerinin süreci hakkında rapor hazırlanmıştır. SWOT analizi çalışması sonuçlandırılmıştır. Programa özel Türkçe ve İngilizce web sitesi hazırlanmıştır. Türkiye Klinik Kalite Programı iletişim stratejisi hazırlamıştır. Sağlık Bilgi Sistemleri ile yapılan toplantılar neticesinde Sağlık.NET de olmayan indikatörlerin USVS ye eklenmesine ülke geneline yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Pilot kurumların SağlıkNet e veri giriş kaliteleri izlenmesi ve değerlendirilmesi için klinik kalite veri doğrulama sürecine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye Klinik Kalite Programı 20

21 Yapılacak Faaliyetler Ulusal Hastalık Yükü çalışmaları, sağlık sorunlarının bireye ve topluma etkisi, ölçülebilirliği ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak Programa yeni konu başlıkları eklenecektir. Belirlenen konu başlıklarında alanında uzman kişilerden oluşan çalışma grupları oluşturulacak, standart ve indikatörler hazırlanacaktır. Sağlık.Net üzerinde olmayan verilerin ise toplanabilmesi için Sağlık.Nette gerekli revizyon yapılarak toplanması sağlanacaktır. Kurumların SağlıkNet e veri giriş kaliteleri, klinik kalite veri doğrulama sürecine yönelik olarak,il sağlık müdürlüklerinden görevlendirilen temsilciler aracılığıyla, belirlenen formlar doldurularak izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Klinik kalite raporları, çalışma grubu sorumluları tarafından 3 er aylık dönemlerde takip edilecek, ilgili birimlere rapor olarak bildirilecek ve üst yönetim de eş zamanlı olarak bilgilendirilecektir. Türkiye Klinik Kalite Programı 21

22 Sonuç ve Beklenen Çıktılar Bu program, sağlık politikalarının geliştirilmesi, yapılan faaliyetlerin sonuçlarının izlenmesi ve hesap verilebilirlik noktasında çok önemli olan ölçme, izleme ve değerlendirme kavramının klinik kalite ayağını oluşturacaktır. Programın tamamlanması için öngörülen süre sonunda, Ulusal Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin ortaya konulması, bundan sonra da sistemin kendi içinde geliştirilmesi sağlanacaktır. Program, Türkiye de sağlıkta kalite sisteminin bir parçası olarak değerlendirilecek ve klinik kalite için geliştirilen tanımın tüm sağlık çalışanları ve paydaşlar tarafından aynı şekilde algılanması sağlanacaktır. Türkiye Klinik Kalite Programı 22

23 Sonuç ve Beklenen Çıktılar Belirlenen sağlık sorunları çerçevesinde kalite göstergelerinin geliştirilmesine yönelik metodolojinin öğrenilmesi, bu yönde kurumsal bir hafıza oluşturulması ve uzman yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programın devamında özellikle toplumun ve sağlık politikalarının öncelikleri dikkate alınarak farklı klinik branşlar ve sağlık sorunları kapsamında göstergeler tespit edilerek uygulama geliştirilecektir. Uygulamanın ek ödeme, kurumsal performans, birim performansı ya da yönetici performansı ile ilişkilendirilmesi konuları program kapsamında ilerleyen süreçte değerlendirilecektir. Türkiye Klinik Kalite Programı 23

24 Sonuç ve Beklenen Çıktılar Uygulamanın amacı ve hedeflerinin sağlık çalışanlarına doğru bir şekilde aktarılmasına özen gösterilmelidir. Bu çerçevede, gerçekleştirilen Programın bilimsel anlamda ortaya koyduğu kanıta dayalı çalışmanın tanıtılması ve çalışan memnuniyetinin sağlanması açısından, tam ve net bir bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Sağlık sektöründe klinik kalite uygulamalarının yaygınlaştırılması sayesinde oluşacak standartlar ve göstergeler ulusal düzeyde kalmayıp, uluslararası düzeye çıkarılacaktır. Buna bağlı olarak sağlık turizmine olumlu katkılar sağlanması beklenmektedir. Türkiye Klinik Kalite Programı 24

25 Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Kurumların SağlıkNet e veri giriş kaliteleri izlenmesi ve değerlendirilmesi için Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci ne yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Türkiye Klinik Kalite Programı 25

26 Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Klinik kalite değerlendirmesi yapabilmek için bilgi akışı aşağıdaki gibidir. Türkiye Klinik Kalite Programı 26

27 Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Pilot Uygulama Ülke genelinde uygulamaya geçilmeden önce 8 ilimizde pilot uygulama yapılmıştır. Pilot seçilen her ilden 21 Aile Sağlığı Merkezi, 24 hastane (kamu ve özel) uygulamaya dahil edilmiştir. Bu kurumlardan gelen verilerin doğrulanması için de il sağlık müdürlüklerinden 2 şer kişi validatör olarak görevlendirilmiştir. Validatörlere verileri nasıl toplayacakları konusunda Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünde eğitim verilip, 15 gün içinde bu kurumların yerel (HBYS, AHBS) verilerinin toplanması istenmiştir. Gelen raporlarla KDS Klinik Kalite Raporları karşılaştırılmış ve verilerde bazı sorunlar olduğu gözlenmiştir. Türkiye Klinik Kalite Programı 27

28 Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Pilot uygulamada karşılaşılan veri doğrulama sorunları: 1. İl Sağlık Müdürlüğünde görevlendirilen validatörlerin verilerin hastane bilgi yönetim sisteminden nasıl toplayacağı konusunda bilgi sahibi olmamalarına bağlı gelişen sorunlar: KDS ara yüzünü kullanmayı bilmediklerinden dolayı raporlama güçlüğü, Bilgi sistemleri ve indikatörler hakkında bilgi yetersizliği, Aranılan pilot kurumları bulamama, sistemde olan bazı kurumların olmadığının iddia edilmesi, Validatörlerin verileri farklı şekilde belirtmesi (kimisi yüzde kimisi sayı olarak), Validatörlerden gelen tablolarda 0 (sıfır) verilerinin, neyi ifade ettiği belli değil, (veri yok mu, yoksa değeri sıfır mı?) Türkiye Klinik Kalite Programı 28

29 Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Pilot uygulamada karşılaşılan veri doğrulama sorunları: 2. Yerel Bilgi sistemleri (AHBS/HBYS) ve Sağlık.Net bilgi sistemleri ile ilgili sorunlar Yerel verilerle Sağlık.Net den alınan KDS sonuçlarının birbirini tutmaması. Genelde KDS sonuçlarının yerel verilerden düşük olduğu ve bazen de 0 (sıfır) olduğu tespit edilmiştir. Hekimlerin tanıları girerken oluşturulan MSVS formlarını doldurmamak için doğru tanıyı girmeyip, (örneğin Diyabet yerine) genel muayene tanılarını kullanmaları. Yerel bilgi sistemlerince belirlenen indikatörlerin nasıl toplayacağının bilinmemesi ve otomasyon firmalarında standardizasyonun olmaması. Laboratuar sonuçlarının HBYS de olup Sağlık.Net sistemine aktarılamaması. KDS de Hastane ve ASM isimlerinin hangi ilçede olduğu bilinmediği zaman, kurum isimlerinin bulunamaması. ASM lerde raporlama yapabilecek bilgi işlemciler olmadığı için verilere ulaşma sorununun olması. Türkiye Klinik Kalite Programı 29

30 Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Ülke Genelinde Uygulama Pilot uygulama raporları analizi sonrasında gelişen sorunlar üzerinde Kamu Hastaneleri Kurumu ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışılarak ülkemizin tamamını kapsayacak bir klinik kalite veri doğrulama sisteminin kurulması gerekliliği sonucuna varılmıştır. Türkiye Klinik Kalite Programı 30

31 Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Ekip Oluşturulması: Veri doğrulamasının il bazında yapılması planlandığından, öncelikle her ilden İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde çalışanlardan en az iki kişi belirlenecek ve ildeki sağlık tesisi sayısına göre kişi sayısı arttırılabilecektir. Türkiye Klinik Kalite Programı 31

32 Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Ekip Eğitimleri: İllerden seçilen kişilerle öncelikle tanışma sağlanacak ve daha sonra yüz yüze interaktif ve/veya uzaktan eğitim yoluyla eğitimler düzenlenecektir. Türkiye Klinik Kalite Programı 32

33 Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Ekibin Görevleri: Ekip sahada yerel sistem (HBYS/AHBS) verilerini oluşturulan form ile internet üzerinden, Bakanlığımıza iletecektir. Klinik Kalite Dairesiyle sürekli iletişim halinde olacak, gerekli formları dolduracak, yazışmalar yapacak ve klinik kalitenin sahada temsilcisi olarak çalışacaktır. Türkiye Klinik Kalite Programı 33

34 Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Verilerin Değerlendirmesi: İllerden gelen verilerden oluşturulan bu raporların kontrolleri sürekli olarak devam ettirilecektir. Uzaktan çözülemeyecek bir sorun tespit edildiğinde Klinik Kalite Daire Başkanlığı ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden yardım ekibi oluşturularak, soruna yerinde müdahale edilecektir. Raporlar, öncelikle Klinik Kalite Çalışma Grubu ve Alt Çalışma Grupları tarafından değerlendirilecektir. Bu sistemle klinik kalite verilerinin validasyonu sağlanmış olacak ve bu verilerle oluşan nihai raporlar Bakanlığımız üst yönetimi ve birimlerine arz edilecektir. Asıl olan, Bakanlığımıza doğru ve eksiksiz veri gelişinin sağlanması ve bu verilerden oluşan raporların kullanılması ile ülke çapında sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasıdır Türkiye Klinik Kalite Programı 34

35 Türkiye Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Bu aşamada 15 Ekim den itibaren; -Tüm kamu hastaneleri (2. 3. basamak) - Özel ve Üniversite Hastaneleri -Aile Hekimleri (Her ilde 3) Ocak, Şubat ve Mart Türkiye Klinik Kalite Programı 35

36 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Klinik Kalite Daire Başkanlığı Telefon: 0 (312) Elektronik ağ: E-posta: Türkiye Klinik Kalite Programı 36

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt 3. Cilt 2. Cilt 1. Cilt İçindekiler SKS Işığında Sağlıkta Kalite 1. Cilt Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastanelerde Kalite Yönetimi SKS Doküman Yönetim Sistemi Etkili Sunum ve Dinleme Teknikleri Öz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU...

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU... İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ...14 ŞEKİL LİSTESİ...16 HARİTA LİSTESİ...16 GRAFİK LİSTESİ...16 KISALTMALAR...17 KAVRAMLAR...18 TAKDİM...21 YÖNETİCİ ÖZETİ...22 1. STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ... 14 ŞEKİL LİSTESİ... 16 HARİTA LİSTESİ... 16 GRAFİK LİSTESİ... 16 KISALTMALAR... 17 KAVRAMLAR... 18 TAKDİM... 21 YÖNETİCİ ÖZETİ... 22 1. STRATEJİK YÖNETİM

Detaylı

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI BİLEŞEN NO: 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI STANDART-1 Etik Değerler ve Dürüstlük Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında üst yönetim olumlu bakış açışı geliştirmeli,

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ (Sürüm: 2007/1.1) YÖDEK YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU NİSAN 2007 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...

Detaylı

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ i ANKARA ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ Türkiye nin Dünyaya açılan kapısı, yaşam kalitesi yüksek, çevreye duyarlı, üreten, rekabetçi, hızla gelişen,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı

2011 Yılı Çalışma Programı 2011 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...2 2.2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3.2011 YILI FAALİYETLERİ...7 3.1 Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri...7 3.1.1 İnsan Kaynakları Faaliyetleri...7 3.1.2

Detaylı

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur.

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. BAKAN SUNUŞU DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU SAĞLIK BAKANI Bakanlığımız, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının

Detaylı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörleri Kalkınma Bakanlığı - Maliye Bakanlığı ARALIK 2014 KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Merkezi Fizibilite Raporu Sunumu

Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Merkezi Fizibilite Raporu Sunumu 1 2 G İ R İ Ş Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 24 Temmuz 2013 tarihinde yapılan sözleşme kapsamında TechnoBee Akademik firması tarafından TRB2 Bölgesi nde bir Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojilei

Detaylı

VERİMLİLİK MODELİ ÖN ÇALIŞMA RAPORU-I

VERİMLİLİK MODELİ ÖN ÇALIŞMA RAPORU-I VERİMLİLİK MODELİ ÖN ÇALIŞMA RAPORU-I Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Verimlilik Daire Başkanlığı 2 İçindekiler PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN KAVRAMLAR... 3 TÜRKİYEDE PERFORMANSIN TARİHÇESİ...

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY

TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY 1 TÜRK OMURGA DERNEĞİ TURKISH SPINE SOCIETY TÜRK OMURGA DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI 2015-2017 2 İÇİNDEKİLER: 1- ÖNSÖZ 2- GİRİŞ 3- KURUMSAL BAKIŞ a) Özgörev (Misyon) b) Özgörüş (Vizyon) c) Temel İlkeler

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Mayıs 2010 ANKARA TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MAYIS 2010 - ANKARA İÇİNDEKİLER A.

Detaylı