T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda belirtilen anabilim dalı ve bilim dallarına eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacaktır. ANABİLİM DALI Eğitim Bilimleri Güzel Sanatlar BİLİM DALI Tezli YÜKSEK LİSANS Tezsiz /* Uzaktan Eğitim Tezsiz DOKTORA Sanatta Yet. ALES Puan Türü Yabancı Uyruklu Kontenjanı Eğitimde Ölçme ve Eşit - - Değerlendirme Eğitim Programları ve Eşit - 2 Öğretimi Eğitimde Program Eşit 2 - Geliştirme Eşit Tezli 2 2 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz 2 n Sosyal ve Tarihi Eşit 2 - Temelleri Eğitim Teknolojileri Eşit 2 - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 12+ **1-5 - Eşit 2 2 Resim-İş Eşit - 1 Sayısal Müzik Eşit 1 1 Sayısal Fen Bilgisi Sayısal - - Doktora İlköğretim Sosyal Bilgiler Sınıf Eşit - - Matematik Sayısal - - Okulöncesi Eşit - - 1

2 ANABİLİM DALI Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Ortaöğretim Sosyal Alanlar Yabancı Diller YÜKSEK LİSANS DOKTORA Sanatta Yet. ALES Puan Türü Yabancı Uyruklu Kontenjanı BİLİM DALI Tezli Tezsiz /* Uzaktan Eğitim Tezsiz Biyoloji Sayısal - - Fizik Sayısal - - Kimya Sayısal - - Matematik 10+ **1-5 - Sayısal 2 1 Coğrafya Eşit 2 2 Türk Dili ve Edebiyatı **1 Tarih Eşit 2 2 Sayısal Felsefe Grubu Eşit - - Almanca İngilizce Tezli 3 2 **6 Tezsiz 5 Fransızca Arapça Türkçe Türkçe Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Görme Engellilerin Eşit - - Özel Eğitim Bilgisayar ve Öğretim 15 * Eşit 2 2 Teknolojileri İşletme Bankacılık Eşit 5 - Büro Yönetimi Dış Ticaret Eşit 2 - Turizm İşletmeciliği Eşit 2 - Aile ve Tüketici Bilimleri Eşit - - İşletme Eşit 3 - Geleneksel Türk El Sanatları El Sanatları Dekoratif Ürünler Nakış Aile Ekonomisi ve Beslenme Çocuk Gelişimi ve Dokuma Örgü Eşit 1 - Aile Ekonomisi ve Eşit 5 - Beslenme Çocuk Gelişimi ve Doktora 2

3 ANABİLİM DALI Uygulamalı Sanatlar Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Beden ve Spor BİLİM DALI Tezli YÜKSEK LİSANS Tezsiz /* Uzaktan Eğitim Tezsiz DOKTORA Sanatta Yet. ALES Puan Türü Grafik Eşit Sayısal Mesleki Resim Eşit Sayısal Seramik Eşit Sayısal Giyim Endüstrisi ve Giyim Beden ve Spor Eşit Eşit Sayısal Yabancı Uyruklu Kontenjanı Doktora *Uzaktan Eğitim Tezsiz Programı ** Kara Harp Okulu kontenjanı ÖN KAYIT İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ÖN KAYIT TARİHLERİ 27 Haziran Temmuz Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora ön kayıt başvuru işlemleri 27 Haziran Temmuz 2012 tarihleri arası adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alınarak ve sisteme erişip gerekli alanlar doldurularak İnternet üzerinden yapılacaktır. 2.Yabancı uyruklu öğrenciler Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü nden YUEM numarası temin ederek Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi ne girişlerini yapacaklardır. 3.Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar, başvuru yapacakları anabilim dalı/bilim dalı ile ilgili özel şartları sağlayıp sağlamadıklarını adresinden kontrol ederek başvurularını yapacaklardır. İlgili şartları taşımadıkları tespit edilen adayın kaydı kesinlikte yapılmayacaktır. 3

4 4. Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına ön kayıt başvurularında koşullu kayıt kabul edilmeyecektir. 5. Bir kişi tezli yüksek lisans programlarından en fazla ikisine başvurabilir. (İlan edilen sınav gün ve saatlerinin çakışmaması koşuluyla) 6. Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar mezuniyet derecesini (notunu) 100 lük not sistemindeki puan olarak gireceklerdir. Ancak mezuniyet derecesi, 4 lük not sistemine göre olan adaylar, mezun oldukları üniversitenin 100 lük not sistemindeki eşdeğer puanı online başvuru sırasında gireceklerdir. Kendi üniversitelerinin dönüşüm tablosu olmayanlar öğretim Kurulu nun 100 lük sistemde dönüşüm tablosunu kullanacaktır. öğretim Kurulu dönüşüm tablosu için tıklayınız. 7. Not ortalamalarının Sisteme girişinde transkriptte belirtilen not ortalaması olduğu gibi girilecek ve not ortalamasının virgülden sonraki rakamları yuvarlanmayacaktır. 8. Adayların başvurularında ilanda öngörülen puan türünde ALES ten 2009 yılı Sonbahar Dönemi ya da daha sonraki sınav dönemlerinde aldıkları 65 veya daha yukarı puanı kabul edilir; önceki sınav dönemlerinde alınan puanlar ve 65 ten düşük puanlar başvuruda kabul edilmez. (Özel Şartlarda anabilim/bilim dalı başkanlıklarının not sınırını 65 in üzerinde belirtmediği alanlar hariç.) 9. Ön kayıt işlemleri bittikten sonra, bilgiler kontrol edilmeden ve kesin karar verilmeden kayıt onaylanmamalıdır. Bilgilerin doğruluğundan, program değişikliği ya da herhangi bir başka düzeltme yapılmayacağından emin olduktan sonra onay verilmelidir. 10. Belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin kesin kayıtta ibraz edilmesi zorunludur. 11. Ön kayıt işlemleri için bilgi sistemine gireceğiniz bilgilerin doğru ve hatasız olması gerekmektedir. Kesin kayıtta ibraz edeceğiniz evraklardaki bilgiler ile ön kayıt için İnternet üzerinden girilen bilgilerde tutarsızlık olması halinde, kayıt işleminiz iptal edilecek ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 12. Başvuru tarihinden sonraki tarihlerde mezun olan öğrenciler, kriterleri sağlayıp sınavlara girmiş olsalar dahi işlemleri iptal edilecektir. 11. Kesin kayıt tarihleri dışında enstitüye evrak kabul edilmeyecektir. 12. Mektup veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR 1- TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖN KAYDI İÇİN: a-başvuran adaylardan yazılı ve/veya uygulama sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. ALES veya eş değer puanın %50 si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %15 i, 4

5 lisans mezuniyet genel ağırlıklı not ortalamasının %15 inin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir. b-tezli yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eş değer puanın %50 si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %15 i, lisans mezuniyet genel ağırlıklı not ortalamasının %15 i ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %20 si alınarak hesaplanır. c-bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanı 60 ın altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ortalaması, yazılı sınav ve/veya uygulama sınav sonucu veya KPDS/ÜDS notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Yazılı sınavına girmeyenler değerlendirme dışı bırakılır. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. d- lisans programlarına başvuran adaylar, lisans mezuniyet notu girişinde kendi üniversitelerinin dönüşüm tablosunu kullanacaktır. Kendi üniversitelerinin dönüşüm tablosu olmayanlar öğretim Kurulu dönüşüm tablosunu kullanacaktır. e-aday ilanda öngörülen puan türünde ALES ten 65 ve daha yukarı puan almış olmalıdır. (Özel şartlarda anabilim/bilim dalı başkanlıklarının not sınırını 65 in üzerinde belirtmediği alanlar hariç.). f- KPDS/ÜDS sınavları veya öğretim Kurulu nca denkliği verilmiş sınavlardan birini belgelemek yeterli olup, yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek değerlendirme yapılır. (öğretim Kurulu nca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan YÖK not çevirim tablosuna göre hesaplanacaktır). g-yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların KPDS/ÜDS sınavından 70 ve üzeri puana sahip olmaları veya öğretim Kurulu nca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir. Not: Yabancı diller anabilim dalındaki bilim dallarında bilim dalı dışındaki ikinci bir yabancı dilden KPDS/ÜDS sınavları veya öğretim Kurulu nca denkliği verilmiş sınavlardan alınan puanlar girilecektir. İkinci bir yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek değerlendirme yapılır. 2-YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖN KAYDI İÇİN: Kendi olanakları ile lisans öğrenimi görecek yabancı uyruklu öğrenciler ilanda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla lisansüstü programlara kabul edilir. Yabancı uyruklu adayın yüksek lisansa kabulü için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir. a. diplomasına sahip olmak. Yabancı uyruklu adayların; lisans diplomalarının denkliği konusunda öğretim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir. b- lisans programlarına başvuran adaylar mezuniyet notu girişinde kendi üniversitelerinin dönüşüm tablosunu kullanacaktır. Kendi üniversitelerinin dönüşüm tablosu olmayanlar öğretim Kurulu dönüşüm tablosunu kullanacaktır. 5

6 c. Adayın ALES veya Üniversitelerarası Kurul ca kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri bir sınava girmiş olması. (Özel şartlarda anabilim/bilim dalı başkanlıklarının not sınırını 65 in üzerinde belirtmediği alanlar hariç). d.adayın başarılı olduğunu gösterir TÖMER belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez. Yabancı dil puanı KPDS/ÜDS sınavından alınan puan üzerinden hesaplanacaktır. (öğretim Kurulu nca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan YÖK not çevirim tablosuna göre girilecektir.) Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların KPDS/ÜDS sınavından 70 ve üzeri puana sahip olmaları veya öğretim Kurulu nca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekmektedir. Not: Yabancı diller anabilim dalındaki bilim dallarında, bilim dalı dışındaki ikinci bir yabancı dilden KPDS/ÜDS sınavları veya öğretim Kurulu nca denkliği verilmiş sınavlardan alınan puanlar girilecektir. İkinci bir yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek değerlendirme yapılır. 3- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖN KAYDI İÇİN: a- Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eş değer puanın %50 si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %25 i, lisans mezuniyet %25 i alınarak hesaplanır. (Tezsiz programlarına başvuran adaylar mezuniyet notu girişinde kendi üniversitelerinin dönüşüm tablosunu kullanacaktır. Kendi üniversitelerinin dönüşüm tablosu olmayanlar öğretim Kurulu dönüşüm tablosunu kullanacaktır.) Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ortalaması, KPDS/ÜDS notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. b- Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yazılı/sözlü sınav veya mülakat yapılmaz. c- Adayın ilanda ön görülen puan türünde ALES ten 65 ve daha yukarı puan almış olması gerekmektedir. (Özel Şartlarda Anabilim/Bilim Dalı Başkanlıklarının not sınırını 65 in üzerinde belirtmediği alanlar hariç). d- Yabancı dil puanı olarak KPDS/ÜDS sınavından alınan puan girilecektir (öğretim Kurulu nca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan YÖK not çevirim tablosuna göre girilecektir.) e- Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların KPDS/ÜDS sınavından 70 ve üzeri puana sahip olmaları veya öğretim Kurulu nca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir. Not: Yabancı diller anabilim dalındaki bilim dallarında, bilim dalı dışındaki ikinci bir yabancı dilden KPDS/ÜDS sınavları veya öğretim Kurulu nca denkliği verilmiş sınavlardan alınan puanlar girilecektir. İkinci bir yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek değerlendirme yapılır. 6

7 *Tezsiz yüksek lisans dersleri saat dan sonra yapılacaktır. * Tezsiz yüksek lisans programında dersler, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla alınacak dersler ile dönem projesinden oluşur. * Öğrenim harçları, kredi x 65 TL dir. 4- UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖN KAYDI İÇİN: a- Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eş değer puanın %50 si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %25 i, lisans mezuniyet ortalamasının %25 i alınarak hesaplanır. (Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar mezuniyet notu girişinde kendi üniversitelerinin dönüşüm tablosunu kullanacaktır. Kendi üniversitelerinin dönüşüm tablosu olmayanlar öğretim Kurulu dönüşüm tablosunu kullanacaktır.) Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ortalaması, KPDS/ÜDS notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. b- Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yazılı/sözlü sınav veya mülakat yapılmaz. c- Adayın ilanda ön görülen puan türünde ALES ten 65 ve daha yukarı puan almış olması gerekmektedir (Özel Şartlarda Anabilim/Bilim Dalı Başkanlıklarının not sınırını 65 in üzerinde belirtmediği alanlar hariç). d- Yabancı dil puanı olarak KPDS/ÜDS sınavından alınan puan girilecektir (öğretim Kurulu nca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan YÖK not çevirim tablosuna göre girilecektir.) Tıklayınız. *Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans programında dersler, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla alınacak dersler ile dönem projesinden oluşur. *Ücret her bir ders için 350 TL dir. 4-DOKTORA PROGRAMI ÖN KAYDI İÇİN: a-başvuran adaylardan yazılı ve/veya uygulama sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. ALES veya eş değer puanın %50 si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %15 i, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15 inin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. b-giriş başarı puanı; doktora programı için ALES veya eş değer puanın %50 si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanın %15 i, yüksek lisans bitirme ortalamasının %15 i ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %20 si alınarak hesaplanır. c-bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanı 70 in altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde 7

8 sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet ortalaması, yazılı sınav ve/veya uygulama sınav sonucu veya KPDS/ÜDS sınav notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Yazılı sınava girmeyenler değerlendirme dışı bırakılır. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. d- lisans not ortalaması doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 75/100 olması kaydıyla başvuran adaylar mezuniyet notu girişinde kendi üniversitelerinin dönüşüm tablosunu kullanacaktır. Kendi üniversitelerinin dönüşüm tablosu olmayanlar öğretim Kurulu dönüşüm tablosunu kullanacaktır. e-ilanda ön görülen puan türünde ALES ten 70 ve daha yukarı puan almış olması gerekmektedir.(özel Şartlarda Anabilim/Bilim Dalı Başkanlıklarının not sınırını 70 in üzerinde belirtmediği alanlar hariç). f-doktora başvurularında KPDS/ÜDS sınavından 55 ve üzeri puan alınması gerekmektedir. Yabancı dil puanı olarak KPDS/ÜDS sınavından alınan puan girilecektir (öğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan YÖK not çevirim tablosuna göre girilecektir.) g-yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların kendi başvurdukları alanlardan KPDS/ÜDS sınavından 70 ve üzeri puana sahip olmaları ve başvurdukları alan dışından ikinci bir yabancı dilden 55 almaları gerekmektedir. Yabancı diller anabilim dalında kendi bilim dalıyla ilgili yabancı dilden KPDS/ÜDS den en az 80 ve üzeri puan almış olanlarda doktoraya giriş şartı olarak ikinci yabancı dil şartı aranmaz. Bu şart doktora yeterlik sınavına kadar ertelenir. Bu şartla başvuru yapan ve ikinci bir yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek değerlendirme yapılır. 5-YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN DOKTORA PROGRAMLARI ÖN KAYDI İÇİN: Yabancı uyruklu öğrenciler, öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş lisans, yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve ilanda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla doktora programlarına kabul edilir. a-doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adayların öğretim Kurulu dönüşüm tablosuna göre düzenlenen yüksek lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 75/100 olması olması kaydıyla başvuran adaylar mezuniyet notu girişinde kendi üniversitelerinin dönüşüm tablosunu kullanacaktır. Kendi üniversitelerinin dönüşüm tablosu olmayanlar öğretim Kurulu dönüşüm tablosunu kullanacaktır. (Not dökümünün aslı veya onaylı fotokopisi ile Türkçe tercümesinin ibraz edilmesi gerekmektedir). b-ales, GRE, GMAT veya Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen benzeri bir sınava girmiş olmak. c-adayın başarılı olduğunu gösterir TÖMER belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez. d-yabancı dil puanı olarak KPDS/ÜDS sınavından alınan puan girilecektir (öğretim Kurulu nca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan YÖK not çevirim tablosuna göre girilecektir.) e-yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların KPDS/ÜDS sınavından 70 ve üzeri puana sahip olmaları veya öğretim Kurulu nca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir. Not: Yabancı diller anabilim dalındaki bilim dallarında, bilim dalı dışındaki ikinci bir yabancı dilden KPDS/ÜDS sınavları veya öğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan alınan puanlar 8

9 girilecektir. İkinci bir yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek değerlendirme yapılır. ÖN KAYIT TARİHLERİ 27 Haziran Temmuz 2012 SINAVA GİRECEK ADAYLARIN İLANI: 09 Temmuz 2012 tarihinde Enstitümüz Web sayfasında ilan edilecektir. YAZILI SINAV VE/VEYA UYGULAMA SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER. Nüfus Cüzdanı. Pasaport. Bunların dışında herhangi bir kimlik kesinlikle kabul edilmeyecektir. SINAV TARİHLERİ Temmuz 2012 sınavları. 13 Temmuz 2012 Doktora sınavları. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA SINAV YERLERİ Sınav Yerleri ve saatleri 26 Haziran 2012 tarihinde Enstitümüz Web sayfasında ilan edilecektir. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA SINAV SONUÇLARININ İLANI: 23 Temmuz 2012 Enstitümüz Web sayfasında ilan edilecektir. ADRES : Gazi Üniversitesi Merkez Kampus Girişi Milas Sok. No: Teknikokullar/ANKARA Tel : (0 312) İnternet adresi: 9

10 KESİN KAYIT TARİHLERİ : Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına girmeye hak kazanan adayların kesin kayıtlarının alınması ile ilgili tarihler Akademik Takvim de belirtilen tarihlerde yapılacak olup, Web sayfamızda duyurulacaktır. Akademik Takvim de belirtilen tarihler arasında katkı paylarını yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemlerini yaptıran öğrenciler sayfasından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ne girerek ders kayıtlarını yapacaklardır. Öğrenciler ders kayıtlarını danışman atanana kadar anabilim/bilim dalı başkanları denetiminde yapacaklardır. Dersler, Akademik Takvim de belirtilen tarihler arasında başlayacaktır. Süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine sırasıyla yedekler çağrılacaktır. YEDEK KAYIT: İlan edilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine yedek olarak ilan edilen adayların kaydı yapılacaktır. Yedek kayıt hakkı kazanan adaylar Enstitümüz tarafından aranmayacak, Web sayfasından ilan edilecektir. Her ilan edilen yedek adaya üç (3) gün süre verilecektir. Üç (3) gün içinde kaydını yaptırmayan yedek adayın yerine bir sonraki yedek aday ilan edilecektir. KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER: 1- Geçici Mezuniyet Belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ( öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda, YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi aranır.) 2- a başvuranlar için lisans not dökümü. 3- Doktoraya başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü 4- ALES belgesi 5- Yabancı dil sonuç belgesi 6- Özel şartlarda istenen hizmet belgelerinin ibraz edilmesi. 7-2 adet vesikalık fotoğraf, 8- Erkek öğrenciler için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, 9- İkametgâh belgesi. YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER : 1- Geçici Mezuniyet Belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti (öğretim yetkili kurullarından alacakları denklik belgesi ile diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir.) 2- not dökümü (Not dökümünün aslı veya onaylı fotokopisi ile Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir.) 10

11 3- Doktoraya başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü 4- ALES belgesi veya Üniversitelerarası Kurul ca kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri bir sınav sonuç belgesi 5- Başarılı olduğunu gösterir TÖMER belgesi. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez. 6- Yabancı dil sonuç belgesi 7- Özel şartlarda istenen hizmet belgelesi, 8-2 adet vesikalık fotoğraf, 9- Pasaport veya yerine geçen bir belgenin fotokopisi, 10- İkametgâh belgesi. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLAR ANABİLİM DALI BİLİM DALI ÖZEL ŞARTLAR Eğitim Bilimleri Güzel Sanatlar İlköğretim Ortaöğretim Fen ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitimde Program Geliştirme Eğitim Yönetimi ve Denetimi n Sosyal ve Tarihi Temelleri Eğitim Teknolojileri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Resim-İş Müzik Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler Sınıf Matematik Okulöncesi Biyoloji Fizik T.C. UYRUKLULAR İÇİN En az iki (2) yıl eğitim öğretim, yönetim veya denetim alanında iş deneyimine sahip olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : En az iki (2) yıl eğitim öğretim, yönetim veya denetim alanında iş deneyimine sahip olmak. T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Psikoloji lisans mezunu olmak 2. 2 adet referans mektubu 3. Bilimsel Hazırlık Özel Yetenek Sınavı, Mülakat İlköğretim Fen Bilgisi veya Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Fizik, Kimya, Biyoloji lisans mezunları Sosyal Bilgiler mezunu olmak. Sınıf Bilim Dalı lisans programından mezun olmak. Biyoloji, Biyoloji ve Fen Bilgisi mezunu olmak. Üniversitelerin, Fizik ABD ve Fizik programlarından mezun olmak. 11

12 Matematik Alanlar Kimya Kimya mezunları ve Fen Fakültesi Kimya mezunları (alan eğitimi ile ilgili bilimsel hazırlık alınır) başvurabilir. Matematik T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Matematik ve Matematik mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Matematik ve Matematik mezunu olmak. Coğrafya Ortaöğretim Sosyal Alanlar Yabancı Diller Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Felsefe Grubu Almanca İngilizce T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Türk Dili ve Edebiyatı bölümü veya öğretmenliği mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Türk Dili ve Edebiyatı bölümü veya öğretmenliği mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Felsefe Grubu mezunu olmak. T.C. UYRUKLULAR İÇİN : 1-Alman Dili veya Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu olmak. 2-Almanca KPDS/ÜDS den en az 80 puan almış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : 1-Alman Dili veya Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu olmak. 2-Almanca KPDS/ÜDS den en az 80 puan almış olmak. İngilizce KPDS/ÜDS den en az 85 puan almış olmak. Fransızca T.C. UYRUKLULAR İÇİN :Fransız Dili, Fransızca Mütercim- Tercümanlık, Fransız Dili ve Edebiyatı ya da Dilbilim bölümlerinden birinden mezun olmak. KPDS yada ÜDS Fransızca sınavlarından birinden en az 85 puan almış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : KPDS yada ÜDS Fransızca sınavlarından birinden en az 85 puan almış olmak. Arapça Arap Dili, Arap Dili ve Edebiyatı, İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerde bu şarta aranmaz. Türkçe Türkçe T.C. UYRUKLULAR İÇİN :Türkçe bölümü lisans programından mezun olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı (Türkoloji) bölümlerinden mezun olmak. Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi T.C. UYRUKLULAR İÇİN : KPDS veya ÜDS den en az 45 puan almış olmak. Türkçe bölümü lisans programından mezun olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı (Türkoloji) bölümlerinden mezun olmak. Özel Eğitim Görme Engellilerin Görme Engellilerin lisans programından mezun olmak. Bilgisayar ve Öğretim Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Teknolojileri İşletme Bankacılık Büro Yönetimi Dış Ticaret Turizm İşletmeciliği Aile ve Tüketici Bilimleri İşletme El Sanatları Aile Ekonomisi ve Beslenme Geleneksel Türk El Sanatları Dekoratif Ürünler Nakış Dokuma Örgü Aile Ekonomisi ve Beslenme Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü mezunu olmak. -Aile Ekonomisi ve Beslenme Bölümü -Ev Yönetimi -Aile ve Tüketici Bilimleri -Beslenme ve Diyetetik -Gastronomi -Aşçılık -Turizm İşletmeciliği -Turizm ve Otel İşletmeciliği -Yiyecek İçecek İşletmeciliği alanlarından birinden mezun 12

13 olmak. Çocuk Gelişimi ve Uygulamalı Sanatlar Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Beden ve Spor Çocuk Gelişimi ve Grafik Mesleki Resim Seramik Giyim Endüstrisi ve Giyim Beden ve Spor Çocuk Gelişimi ve ve Okul Öncesi alanlarında lisans mezunu olmak ÖNEMLİ NOT: üstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. G.Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLARI ANABİLİM DALI BİLİM DALI ÖZEL ŞARTLAR Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi T.C. UYRUKLULAR İÇİN En az üç (3) yıl eğitim öğretim, yönetim veya denetim alanında iş deneyimine sahip olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : En az üç (3) yıl eğitim öğretim, yönetim veya denetim alanında iş deneyimine sahip olmak. İlköğretim Sınıf MEB bağlı resmi ya da özel eğitim kurumlarında en az iki yıl eğitimci olarak görev yapmış olmak. Özel Öğretim kurumlarında görev yapanların SGK dökümü ile bunu belgelemeleri. Yabancı Diller İngilizce İngilizce KPDS/ÜDS EN AZ 85 *Tezsiz yüksek lisans programı öğrenim harçları kredi x 65 TL dir. Programlar toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla alacağı dersler ile dönem projesinden oluşur. Programı tamamlama süresi azami 3 yıldır. ÖNEMLİ NOT: ÖNEMLİ NOT: üstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. 13

14 G.Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR ANABİLİM DALI BİLİM DALI ÖZEL ŞARTLAR Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ÜDS, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını (KPDS), TOEFL (Test of English as a Foreign Language): İngilizce Dil Sınavını, IELTS: International English Language Testing System Sınavlarının birinden en az 50 veya eşdeğer puan alınmış olması. -Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, öğrencinin toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla alacağı dersler ile dönem projesinden oluşur. Programı tamamlama süresi azami üç yıldır. -Uzaktan Eğitim Tezsiz yüksek lisans programında bilimsel hazırlık uygulanmaz. G.Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA ÖZEL ŞARTLAR ANABİLİM DALI BİLİM DALI ÖZEL ŞARTLAR Eğitim Bilimleri Güzel Sanatlar Eğitim Programları ve Öğretimi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Resim-İş Müzik Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitimde Program Geliştirme, n Sosyal ve Tarihi Temelleri ve Eğitim Teknolojisi alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak. T.C. UYRUKLULAR İÇİN Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans mezunu olmak YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : 1. Bilimsel Hazırlık 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Psikoloji yüksek lisans mezunu olmak 3.2 adet referans mektubu Alan sınırlaması yok Özel Yetenek Sınavı, Mülakat 14

15 İlköğretim Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Ortaöğretim Sosyal Alanlar Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler Sınıf Matematik Okulöncesi Biyoloji Kimya Matematik Coğrafya Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Felsefe Grubu Sosyal Bilgiler ve Tarih Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Sınıf Bilim Dalı yüksek lisans programından mezun olmak. Alan sınırlaması yok Alan sınırlaması yok Biyoloji veya Biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alan sınırlaması yok T.C. UYRUKLULAR İÇİN : ını Matematik ve Matematik alanında tamamlamış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : ını Matematik ve Matematik alanında tamamlamış olmak. Alan sınırlaması yok T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olmak YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olmak. Felsefe Grubu alanından yüksek lisans yapmış olmak. İngilizce İngilizce KPDS/ÜDS EN AZ 85 Yabancı Diller Fransızca Arapça T.C. UYRUKLULAR İÇİN :Fransız Dili, Fransızca Mütercim- Tercümanlık, Fransız Dili ve Edebiyatı ya da Dilbilim bölümlerinden birinden mezun olmak. KPDS yada ÜDS Fransızca sınavlarından birinden en az 90 puan almış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : KPDS yada ÜDS Fransızca sınavlarından birinden en az 90 puan almış olmak. Türkçe Türkçe T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Türkçe alanında yüksek lisans yapmış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Türkçe alanında yüksek lisans yapmış olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Beden ve Spor Beden ve Spor ÖNEMLİ NOT : ÖNEMLİ NOT: üstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. 15

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN üstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara kabul şartları, kontenjanlar ve başvuru ile

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME %

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP * ALES PUANI MEZUNİYET NOT ORTALAMASI MÜLAKAT 015-016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ANABİLİM DALLARI Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN;

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. YÜKSEK

Detaylı

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS Başlangıç Bitiş Yatay geçiş Başvuruları

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI İlan T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI KONTENJAN Yüksek Lisans Doktora ALES Tezli Tezsiz Klasik Arkeoloji 10-6 BASIN VE YAYIN 20-10 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü 205-206 Eğitim - Öğretim yılı Güz yarıyılı için ilgili Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Kadrosuz Yüksek Lisans

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İLANIDIR. mardin ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Dil Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM/ANASANAT DALI- BİLİM DALI TEZLİ

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 20-205 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında, Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı Anabilim Dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır. İlgili

Detaylı

Tezli YL, Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezsiz YL ve Tezsiz Uzaktan Eğitim Programları Kontenjanlar Tablosu... II.Bölüm (1-49)

Tezli YL, Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezsiz YL ve Tezsiz Uzaktan Eğitim Programları Kontenjanlar Tablosu... II.Bölüm (1-49) 2015-2016 Güz Yarıyılı Üniversitemiz üstü ( YL,, YL ve Uzaktan Eğitim) Programlarına Öğrenci Alım Kılavuzu İçindekiler; Başvuru Hakkında Genel ler... 2-3 YL, Başvuru, Kayıt Ve Sınav Tarihleri... 3 ve Uzaktan

Detaylı

E.A. E.A. Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. E.A. E.A. E.A. SÖZ. SÖZ.

E.A. E.A. Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. E.A. E.A. E.A. SÖZ. SÖZ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK ANABİLİM DALLARI LİSANS Tezli Tezsiz ARKEOLOJİ KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10-5 - BASIN VE YAYIN 20-10 - ÖZEL KOŞULLAR Arkeoloji, Klasik Arkeoloji,

Detaylı

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 21 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 24 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos 04 Eylül 2015

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 21 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 24 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos 04 Eylül 2015 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına İlişkin Başvuru Koşulları ve Kontenjanlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ

Detaylı