Eylül Sayın Veli;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eylül 2011. Sayın Veli;"

Transkript

1 Eylül 2011 Sayın Veli; İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi olarak okulumuzun hedeflerinin başında, tüm öğrenci ve çalışanlarımız için sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir okul ortamı sağlamak ve bunu korumak gelir. Okuldaki hiç bir birimin, bu ortamın tesisindeki katkısı yadsınamaz. Bu amaçtan hareketle, Semiha Şakir Anadolu Lisesi yönetimi ve öğretmen kadrosu olarak, bu yönergeyi hazırladık. Yönergenin içinde, sizlerden ve öğrencilerimizden beklentilerimiz ile birlikte okulun işleyişine dair bir takım bilgileri özet halinde bulabilirsiniz. Öğrenci velisi olarak sizden beklentimiz, öğrencimiz ile birlikte bu yönergeyi okumanız, ve okul kurallarının uygulanışı ile ilgili okul yönetimine destek vermenizdir. Bu yönergede belirtilenler ile ilgili bir soru oluştuğunda okul yönetimi (müdür veya müdür yrd.) ile irtibata geçmekten kaçınmayınız. Fikirlerinizin ve desteğinizin bizim için önemli olduğunu hatırlatır, tüm öğrencilerimize başarı dolu, sağlıklı bir ders yılı dilerim. Saygılarımla, F. Cenan DENİZER Okul Müdürü

2 İÇİNDEKİLER A. Yönergenin amacı... 3 B. Velinin sorumlulukları... 3 C. Velinin Hakları... 3 D. Öğrencinin sorumlulukları... 4 E. Öğrencinin hakları... 4 F. Disiplin yönetmeliği Disiplin süreci 2. Disiplin cezasını gerektiren davranışlar 3. Cezalar 4. Öğrenci devam-devamsızlığı 5. Kılık-kıyafet G. Okul reviri... 7 H. Ödevler... 7 I. Dönem ödevleri... 7 J. Okul Servisleri... 7 K. Karneler... 7 L. Sınavlar Yazılı Sınavlar 2. Sözlü Sınavlar 3. Karne Notu M. Hazırbulunuşluk Sınavları... 7 N. Etütler... 8 O. ÖSYS Çalışmaları... 8 P. Kamera Sistemi... 8 Q. Okul Gezileri... 8 R. Veli Görüşmeleri... 8 S. Rehberlik Servisi... 9 T. Akran Yardımı Programı... 9 U. Öğrenci Liderliği Sistemi... 9 V. Kulüp çalışmaları... 9 W. Bayrak Törenleri X. Resmi Törenler Y. Cep Telefonu (ve müzik dinleme cihazları) Kullanımı Z. Teknolojinin Kullanımı Son Söz Ek 1 Servis Kuralları Ek 2 Sınav Kuralları Ek 3 Günlük Vakit Çizelgesi Ek 4 Öğrenci Değerlendirme Formu Ek 5 Dahili Telefon Numaraları Ek 6 Çalışma Takvimi

3 A. Yönergenin amacı: Öğrencilerimizin, okulun sağladığı eğitim-öğretim ortamından en fazla verimi elde etmesinde, öğrencinin öğrenmeye karşı olumlu tutumu, okul kurallarına uygun hareket etmesi ve velinin destek ve işbirliği çok önemlidir. Okulumuzun hedeflerinden olan, her öğrenci için güvenli ve huzurlu bir eğitimöğretim ortamını sağlayabilmek, beklentilerin yanı sıra birtakım sorumlulukları da gerekli kılmaktadır. B. Velinin Sorumlulukları: Öğrenci başarısını en üst düzeye çıkarabilmek için, sağlıklı bir okul-veli iletişiminin önemi büyüktür. Bunun için, Veli olarak sizlerden; 1. Okula geldiğinizde kapıya isim yazdırmanızı, kimlik bırakmanızı ve hangi birimle görüşmek istediğinizi bildirmenizi 2. Okulun düzenlediği veli toplantılarına, seminerlere, rehberlik birimi çalışmalarına katılmanızı 3. Sene başında iletişim bilgilerinizi yenilemenizi ve okul idaresine acil durumlarda ulaşılacak telefon numaralarını bildirmenizi, iletişim bilgileriniz değişirse, yeni bilgilerinizi ilgili müdür yardımcısına bildirmenizi 4. Okul kurallarını desteklediğinizi söz ve davranışlarınızla sergilemenizi 5. Kılık kıyafet konusunda öğrencinizin okula düzenli ve kurallara uygun gelmesini sağlamanızı 6. Öğrencinizin okula vaktinde gelmesini sağlamanızı 7. Öğrencinizin okula gelemediği günlerde okul idaresini bilgilendirmenizi 8. Okul disiplini konusunda okulu ve okul kurallarını desteklemenizi 9. Veli olarak haklarınızı bilmenizi 10. Okuldan öğrencinizi almak istediğinizde sadece okula önceden bildirilen kişilerin öğrencinizi okuldan alabileceğini bilmenizi 11. Öğrenciniz, (istemeden de olsa) okul malına zarar verdiğinde hasarı ödemenizi 12. Öğrencinizin kitap, defter ve ders materyali ihtiyacını, istenilen doğrultuda karşılamanızı 13. Okulun duyuru ve yayınlarını takip etmenizi 14. Web sitemizi düzenli olarak takip etmenizi 15. Okul idaresi tarafından gönderilen basılı dokümanı, istenilen doğrultuda doldurup zamanında ilgili birime iletmenizi veya iletilmesini sağlamanızı 16. Öğrencinize gerekli durumlarda ve uygun çalışma ortamı sağlama konusunda destek vermenizi fakat asıl olanın, öğrencinin ev ödevlerini kendi başına yapması gerekliliğini unutmamanızı 17. Okumaya ve araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve bilgisayar kullanma saatlerinin düzenlenmesini sağlamanızı 18. Öğrencinizin uyku ve dinlenme saatlerine özen göstermenizi 19. Öğrencinizin ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendirmenizi 20. Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermemenizi, 21. Çocuğunuzun dönemde bir kez toplumsal hizmet kurumlarında gönüllü olarak çalışmasını desteklemenizi 22. Çocuğunuzun doktor randevularını mümkün olduğunca okul dışı zamanlara almanızı 23. Okul ile ilgili ödemeleri zamanında ve eksiksiz yapmanızı 24. Araçlarınızı okul bahçelerine park etme talebinde bulunmamanızı 25. Okul çalışanları ile ilgili herhangi bir problem veya rahatsızlık oluşması durumunda, doğrudan okul müdürüne başvurmanızı beklemekteyiz. C. Velinin hakları: Veli olarak haklarınızı bilmeniz ve okul ortamının size ne denli uygun olduğuna karar verebilmeniz gerekmektedir. Veli olarak haklarınız: 1. Çocuğunuzun eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilmek, 2. Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak, 3. Çocuğunuza okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek, 4. Düzenli olarak okulun işleyişiyle ilgili bilgilendirilmek, 5. Çocuğunuzun okuldaki gelişim süreci, başarı ve başarısızlıklarıyla ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilmek, 6. Okul duyurularına zamanında ve kesintisiz olarak ulaşabilmek, 7. Uygun aralıklarla düzenlenecek veli toplantılarına katılmak ve öğrencinizle ilgili bilgilendirilmek, 8. Öğrencinizle ilgili acil durumlarda bilgilendirilmek, 9. Öğrencinizin, sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim aldığı konusunda ikna olmak, 10. Fikir, eleştiri ve sorunlarınızı adil bir ortamda dile getirebilmek, 11. Randevu alarak ilgili müdür yardımcısı ve müdürle görüşebilmektir. 3

4 D. Öğrencinin sorumlulukları: Düzenli ve sağlıklı bir okul ortamının sürdürülmesinde, öğrencilerimize düşen önemli sorumluluklar bulunmaktadır. Öğrencimizden; 1. Okulda bulunan diğer kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstermelerini, 2. Ders dışı etkinliklere katılarak bu etkinliklerden en iyi şekilde faydalanmalarını, 3. Kendisi dışındaki kişilere ve / veya okulun eşyalarına zarar vermemelerini, zarar verdiklerinde bu zararın bedelini karşılamalarını, 4. Okul kurallarına uymalarını, 5. Ahlak kurallarına uygun davranmalarını 6. Okula zamanında gelmelerini, 7. Derslere, sınavlara ve etkinliklere devamsızlık yapmamalarını 8. Okul yönetimine (fikir, öneri ve çalışmalarıyla) katkıda bulunmalarını 9. Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranmalarını 10. Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmamalarını, 11. Okul idaresi ve /veya revirin bilgisi dışında ilaç kullanmamalarını, 12. Ödevlerini istenildiği şekilde, düzenli ve zamanında yapmalarını, 13. Derslere ve sınavlara gerekli tüm araç gereci ile hazırlıklı gelmelerini 14. Sınıfta, teneffüslerde, sınavlarda düzeni bozacak hareketlerden kaçınmalarını, 15. Okulun tüm alanlarında (konferans salonu, kantin, kütüphane, yemekhane, spor sahaları vb.) veya okul ile ilgili aktivitelerde, güvenliğin sağlanması ve kurallara uyma konularında ilgili kişilere destek olmalarını ve onlarla iş birliği yapmalarını, 16. Eğitim ve öğretimden tam olarak faydalanabilmeleri için ilgi ve istekli olmalarını 17. Ders dışı (Okul içi veya dışı) aktivite, gezi ve etkinliklerde ve okul çevresinde okulu temsil ettiği bilinciyle, okul kurallarına uygun hareket etmelerini 18. Okul idaresi tarafından velilere gönderilen tüm duyuru ve dökümanları eksiksiz ve zamanında iletmelerini 19. Sınıf içinde öğrenme ortamını olumsuz etkileyecek hareketlerden kaçınmalarını, 20. Sınav esnasında, sınav kurallarına uygun hareket etmelerini, 21. Okula temiz, düzenli ve kurallara uygun kılık kıyafet ile gelmelerini beklemekteyiz. E. Öğrencnin hakları: Öğrencilerimiz haklarını bildikleri takdirde, kendilerini birey olarak hissetmeye başlayacak ve sorumluluklarını yerine getirmeye daha istekli olacaklardır. Öğrenci olarak haklarınız; 1. Düşüncelerinizi, saygı çerçevesi içinde, özgürce ifade edebilmek, 2. Güvenli ve sağlıklı bir öğrenme ortamında bulunmak, 3. Bireysel farklılıklara saygı gösterilen bir ortamda bulunmak, 4. Kendinize ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenmek ve sonuçlar üzerindeki fikirlerinizi ilgili kişilerle paylaşabilmek, 5. Size ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması, 6. Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilmek, 7. Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması, 8. Kariyer planlama, karar verme, alan seçimi ve ihtiyaç duyduğunuz benzer konularda danışmanlık almak, 9. Akademik ve kişisel gelişiminizi destekleyecek ders dışı etkinliklere katılmak, 10. Okul yönetiminde, ilgili kurallar çerçevesinde temsil etmek ve edilmek, 11. İlan edilen dini tatil günlerinin devamsızlıktan sayılmaması 4

5 F. Disiplin Yönetmeliği: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine tabi olan okulumuzda disiplin sürecinin işleyişi aşağıdadır. Bu yönetmeliğin tamamı sitesinde bulunabilir. (Ana sayfa / mevzuat / yönetmelikler) 1. Disiplin Süreci: Öğrenci, disiplin cezasını gerektirecek bir davranışta bulunduğunda, ilgili kişi tarafından okul müdürüne yazılı olarak verilen dilekçenin ardından, rehberlik servisine sevk edilir. Rehberlik servisi öğrenci ve velisiyle konu hakkında görüştükten sonra hazırladığı raporu yazılı olarak okul müdürüne iletir. Öğrenci ile ilgili bir başka rapor, ilgili müdür yardımcısından da istenir. Bu raporlar doğrultusunda, okul müdürü öğrencinin disiplin veya onur kuruluna sevkini ister. Disiplin kurulu, öğretmenler kurulu tarafından seçilen, bir müdür yardımcısı, 2 asil, 2 yedek öğretmen üyeden, okul aile birliği temsilcisinden ve onur kurulu 2. başkanı olan bir öğrenciden oluşur. Öğrenci disiplin kuruluna sevk edildiğinde, önce ifadesi alınır, gerekli durumlarda tanık ifadelerine de başvurulabilir. Disiplin kurulu ifadeyi okur, öğrenci çağırılır ve olay bir kez de öğrenciden dinlenir, gerekli sorular sorulur. Bu işlemin ardından, öğrencinin savunması da alınabilir. Disiplin kurulu tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve karar verilir. Karar öğrenciye tebliğ edildikten sonra, veliye yazılı olarak bildirilir, öğrencinin dosyasına işlenir ve alınan cezaya göre, davranış puanından bir miktar eksiltme yapılır. Öğrencinin, düşmüş olan davranış puanı, bir sonraki ders yılı başı öğretmenler kurulu toplantısında yapılan oylama sonucunda ya iade edilir veya aynı kalır. 2. Disiplin Cezasını Gerektirecek Davranışlar: Bu davranışlar, Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği nde yer almaktadır. Amacımız, öğrencilerimizin disiplin cezasını gerektirecek davranışları gerçekleştirmeden, önleyici kurallar ve yönergeler doğrultusunda davranmalarını sağlamaktır. 3. Disiplin Cezaları: Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği nde bulunan cezalar; Kınama, Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma, Örgün eğitim dışına çıkarılma olarak dört aşamadan oluşmaktadır. Öğrenci aynı suçtan iki kez aynı cezayı alamaz. Davranış tekrarlandığında bir üst ceza verilir. ARA CEZALAR: 1. Hak mahrumiyeti 2. Okul sonrası etüt 3. Ev ödevi 4. Cumartesi okula gelme 5. Aktivitelerden mahrum edilme 6. Okulda bulundurulması yasak olan öğrenci malına kısa veya uzun süreli el koyma 7. Toplum Hizmeti 4. Öğrenci devam-devamsızlığı: Öğrencinin, okuldan ve öğretmenlerinden en üst düzeyde verimi alabilmesi ve kalıcı öğrenmenin tesisi için, okula devamı ve gereksiz devamsızlıkların önlenmesi esastır. Hastalık, kaza, ailede gerçekleşen bir ölüm durumunda, velilerin bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir. Öğrencisi okula devam edemeyecek velinin, durumu, ilgili müdür yardımcısına bildirmesi önemlidir. Öğrenci, bir yıl boyunca özürsüz olarak en fazla 19.5, özürlü olarak en fazla 25 gün devamsızlık yapabilir. Bu sayının üzerinde devamsızlık yapan öğrenciler devamsızlıktan sınıfta kalırlar ve notları ne olursa olsun sınıf tekrarı yaparlar. Öğrencinin, ders başlangıcından en az 5 dakika önce okulda olması beklenmektedir. İlk derse 10 dakikadan fazla ve ara derslere geç kalan öğrenci, sınıfa girmeden önce ilgili müdür yardımcısından geç kağıdı alır. Ara derslere geç kalmak, yarım gün devamsızlık olarak işlendiği gibi, aynı zamanda bir disiplin suçudur. İlk derse de olsa, geç kalmayı alışkanlık haline getirmek disiplin suçudur ve disiplin cezası gerektirir. Devamsızlıklar günlük olarak e-okul sistemine işlenir. Velilerimiz, adresinden veli bilgilendirme linkine tıklayarak, öğrencinin T.C. kimlik ve okul no suyla devamsızlıkları günlük olarak takip edebilirler. Sınavlara, rahatsızlığı veya diğer mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciler bunu belgelendirmek durumundadırlar. Belgelerin sınav gününden sonra 5 iş günü içinde okul yönetimine sunulması gereklidir. Özrü kabul edilen öğrenciye, öğretmeni tarafından önceden bildirilen gün ve saatte telafi sınavı verilir. Telafi sınavının telafisi yoktur. Öğrenci, girmediği sınav için, belirtilen süre içinde mazeret belgeleyemezse, o sınavdan 0 (sıfır) alır. 5. Kılık Kıyafet: Kılık kıyafet kurallarına uymak öğrencilerimizin, bunu takip etmek de velilerimizin sorumluluğudur. Düzenli, sağlıklı bir ortamda yapılan eğitimin daha faydalı olacağı açıktır. Kıyafetlerimiz sene başında açıklanır ve mağazalarımızda satışa sunulur. 5

6 KILIK- KIYAFET Bluz/Tişört Pantalon/Şort/Etek Sweat-shirt Ayakkabı Traş (Saç-sakal) Takı Eşofman Diğer KABUL EDİLİR ÖZELLİKLER Kısa veya uzun kollu,yakalı, açık mavi veya polo yakalı beyaz okul tişörtü Erkek ve kız öğrenciler, sütlü kahve rengi kanvas kumaştan yapılmış, uygun bedende, bel hizasında okul pantalonu giyerler Kız öğrenciler, (pantalonun yanısıra) sütlü kahve rengi kanvas kumaştan yapılmış, pileli, uygun bedende okul etek veya şort eteği giyerler Önder fermuarlı, lacivert okul sweat-shirt ü giyilir Ayakkabıların düz ve dikkat çekmeyecek abartısız renkte, alçak topuklu ve öğrenci formatında olması esastır. (Belirtilen özellikleri taşımak kaydıyla, spor ayakkabı giyilebilir.) Erkek öğrencilerin saçları (arkalar ensede kıvrılmayacak, favoriler kulağın ortasından daha uzun olmayacak, kahküller ise kaşların altına inmeyecek şekilde) kısa kesilmiş, öğrenci formunda, temiz ve taralı olmalıdır. Kız öğrencilerin saçları, yüze gelmeyecek şekilde yandan veya arkadan toplu, boyasız, temiz ve taralı olmalıdır. Erkek öğrencilerin sinek kaydı traşlı olmaları gerekmektedir. Öğrenciler saat (abartısız renk ve formda) dışında herhangi bir takı takamazlar. Beden Eğitimi derslerinde, okul eşofmanı, içine sıfır yaka beyaz okul tişörtü ve abartısız renk ve formda spor ayakkabı giyilir. Okul sınırları içinde okula gidiş gelişlerde ve okul ile ilgili etkinliklerde öğrencilerin okul formasına uygun giyinmesi esastır. DİKKAT EDİLECEK YÖNLER Tişörtler pantalon veya eteğin üzerine çıkartılabilir. Okul tişörtünün içine istenildiğinde, düz beyaz olmak üzere, sıfır yaka tişört giyilebilir Sıfır yaka beyaz tişörtler sadece beden eğitimi derslerinde giyilebilir Pantalonun beli kalça kemiği hizasının altında olamaz Yırtık, delinmiş pantalon/şort ve eteğe izin verilmez. Pantalon/şort ve etek gereğinden bol veya dar, uzun veya kısa veya iç çamaşırının görünmesine yol açacak kesimde olamaz. Etek veya şort, diz kapağının 5 cm üzerinden daha kısa olamaz. Tişörtün üzerine giyilmek üzere, okul sweatshirt ü dışında herhangi bir üst giyime izin verilmez. Burnu veya topuğu açık, yüksek topuklu, karışık renkli ve dikkat çekecek renk ve formda ayakkabıya izin verilmez. Kız veya erkek öğrencilerde boyalı, asimetrik kesilmiş saçlara izin verilmez. Erkek öğrencilerde saç takılarına izin verilmez. Kız öğrencilerin, toka, bant gibi saçı toplamaya yarayan aksesuarlar dışında aksesuara izin verilmez. Kız öğrencilerin saçlarına taktıkları toka, bant vs. aksesuarın, abartısız ve dikkat çekmeyecek renk ve büyüklükte olması gerekmektedir. Erkek öğrencilerde, 1-2 numara da olsa, sakal ve bıyığa izin verilmez. Saat dışında (küpe, kolye, bilezik, halhal, rozet, her türlü piercing vb.) hiç bir takıya izin verilmez. Beden Eğitimi derslerinde, okul eşofmanı dışında eşofman kabul edilmez. Okul eşofmanının giyileceği zamanlar, beden eğitimi dersleri veya spor karşılaşmaları ile sınırlıdır. Okul binasının içinde veya hava sıcaklığının uygun olduğu zamanlarda okul bahçesinde, şapka (kasket, kep, bere, güneşlik vb.), başörtüsü, ter bandı ile atkı, şal, fular takmak, formanın haricinde dış giyim (mont, kaban, pardesü vb.) ile dolaşmak yasaktır. Vücudu sıkıca saran türde kıyafete izin verilmez. Formaya uygun dahi olsa, kıyafetlerin amacı dışında giyilmesi yasaktır. Eğer varsa dövmelerin görünmeyecek şekilde kapatılması esastır. 6

7 G. Okul reviri: Öğrencilerimiz hasta olduklarında ilgili müdür yardımcısı tarafından revire yönlendirilirler. Revirde öğrencinin durumuna göre bir tedavi uygulanır veya veli aranarak bilgilendirilir. Öğrencinin okulda kalmasının önerilmediği durumlarda veli okula gelene dek, öğrenci revirde dinlendirilir. Öğrencinin, velinin bilgisi dışında ilaç kullanması sakıncalıdır. Sürekli kullanılması gereken veya kullanmasında sakınca bulunan ilaç(lar) varsa, okul revirinin ve müdür yardımcısının bilgilendirilmesi, öğrencinin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. H. Ödevler: Öğrencilerimize her dersten düzenli ve dengeli olarak ödev verilir. Ödevler hem çalışma kağıdı (worksheet) olarak hem de e-posta ya da Okul-net e girilmiş olarak verilir. Öğrencilere haftalık olarak verilen ödevler Okul-net e de girilir. Öğrenciler kullanıcı adı ve şifreleriyle ödevlerine, okula gelmeseler bile, ulaşabilirler. Ödevlerin düzenli ve istenildiği gibi yapılması öğrencilerin, yine aynı düzende kontrolü ve değerlendirmesi ise öğretmenlerimizin sorumluluğudur. Ödev yapmamayı alışkanlık haline getiren öğrencinin velisi, ders öğretmeni tarafından bilgilendirilir ve iş birliği istenir. Öğrencinin ödevlerini yapması, öğrendiklerini pekiştirmek adına gerekli ve önemlidir. I. Dönem Ödevleri: Her öğrenci, ders yılı boyunca en az bir dersten dönem ödevi alır. Öğrenci, ödev almayı düşündüğü dersler için, Ekim ayı içinde bir tercih formu doldurur. Doldurulan tercih formları, sınıf öğretmeni ve gerekli durumlarda derse giren öğretmenler tarafından değerlendirilir ve her öğrencinin dönem ödevi yapacağı ders belirlenerek öğrenciye ve ders öğretmenine tebliğ edilir. Öğrenci dilerse ve gerek sınıf, gerekse ders öğretmeni de uygun gördüğü takdirde, başka bir dersten de dönem ödevi alabilir. Ödev alınan dersin öğretmeni, öğrenciye ödev konusunu bildirir ve ödev değerlendirme kriterlerini içeren Dönem Ödevi Yönergesi ile Öğrenci Takip Formu verir. Her öğrenci, ödev aldığı dersin öğretmeniyle, yönergede belirtilen sayıda bir araya gelir ve ödev hazırlama süreci öğretmen tarafından takip edilir, değerlendirilir, yönlendirme yapılır. Belirtilen tarihlerde görüşmeye gitmek öğrencinin sorumluluğundadır. Teslim tarihinde teslim edilmeyen ödevler, öğrencinin notunun düşmesine ve belli bir gecikmeden sonra 0 (sıfır) almasına sebep olur. ( Detaylı bilgi için bkz Dönem Ödevi Kitapçığı ) Dönem ödevi notu, öğrencinin 2. dönem not ortalamasına katılır. J. Okul Servisleri: Okul servislerinde, okul içi kuralları geçerlidir. Öğrencilerimizin kendi ve diğer arkadaşlarını rahatsız edecek, onların hayatlarını tehlikeye atabilecek veya servis şoförünün dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmamaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin servisi bekletmemeleri, zamanında belirlenen yerde bulunmaları onların sorumluluğudur. (Ek 1) K. Karneler : Her öğrenci, 1. ve 2. dönem sonu olmak üzere senede iki sefer dönem karnesi, her dönemin ortasında olmak özere 2 sefer de ara karne alır. Ara karneler ile birlikte, her ders için öğrencinin değerlendirildiği Öğrenci Değerlendirme Formu da verilir ve veli görüşmesinin gerekip gerekmediği bu formda belirtilir. (Ek 4) L. Sınavlar: 1. Yazılı Sınavlar : Öğrenciler her dersten, ders saati sayısına uygun olacak sayıda yazılı sınav olurlar. Sınav takvimi dönem başında okul idaresi tarafından açıklanır, öğrencilere imza karşılığı verilir ve web sitemizde yayınlanır. Okulun önceden belirtmek kaydıyla sınav tarihi ve saatinde değişiklik yapma hakkı vardır. Sınava katılmayan öğrenciler özürlerini belgelemek zorundadırlar. Mazeretsiz sınava katılmayan ya da mazeretini 5 iş günü içinde idareye bildirmeyen öğrenciler sınavdan 0 (sıfır) alırlar. Mazeretini belgeleyen öğrenciler, sınava giremediği dersin öğretmeninin belirleyeceği tarihte mazeret sınavına alınırlar. Öğrencinin o tarihte de sınava girmemesi durumunda sınav tekrar edilmez. Mazeret sınavı için belirlenen tarih ve saatte belirtilen yerde bulunmak öğrencinin sorumluluğudur. Sınavlarda kopya çekmek, kopya vermek, kopya teşebbüsünde bulunmak veya kopyaya yardımcı olmak disiplin suçudur. Bu tür bir davranışta bulunan öğrenciye, sınav notu olarak 0 (sıfır) verilir. (Ek 2) 2. Sözlü sınavlar: Her ders için, dönemde 1 ile 3 arası sözlü notu verilir. Bu sözlü notlarının hangi kriterlere göre verileceği, sene başı zümre toplantılarında, zümre öğretmenleri tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Öğrenci, sözlü notlarının hangi kriterlere göre verildiğini bilme hakkına sahiptir. 2 veya 3 sözlü notu verecek olan öğretmenler, bir sözlü notunu ara karnede belirtirler. Bu not, öğrenci ve velilere, öğrencinin o zamana dek yazılı sınavlar dışındaki performansı hakkında bilgi verir. 3. Karne Notu : Her dersin dönem karnesindeki puanı, yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınav ve/veya proje ödevi puanları ile (varsa) dönem ödevi puanının aritmetik ortalamasından oluşur. Dersin puanı daha sonra beşlik sisteme dönüştürülerek ders notu oluşturulur. M. Hazırbulunuşluk Sınavları: Sene başında ilk iki hafta içinde, öğrencilere çeşitli derslerden Hazırbulunuşluk sınavları verilir. Bu sınavlar, öğrencinin bulunduğu sınıfın derslerine, geçmiş ders yılında temel teşkil eden 7

8 konuları bilip bilmediğini ölçmek varsa eksiklikleri telafi edecek çalışmalar planlamak amacıyla yapılır. Eksiklikleri tamamlamak için, etütler yapıldığı gibi, öğretmenler bazı öğrencilere sadece ödev de verebilir. Bu telafi çalışmalarının ne olacağı öğretmen ve yönetim tarafından belirlenir ve veli bilgilendirilir. N. Etütler : Öğrencilerin bireysel ve/veya toplu ihtiyaçlarına yönelik olarak (YGS, LYS, sorumluluk sınavına yönelik, hazırbulunuşluk sonuçlarına göre pekiştirme vb.) etütler yapılır. Okul saatleri dışında yapılan bu etütlere katılım isteğe bağlı olup yoklama alınmaktadır. O. ÖSYS çalışmaları: Okulumuzda, her sınıf seviyesi için farklı sayıda olmak üzere, Vakıf Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilen ve tüm Vakıf okulları öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen ortak deneme sınavları yapılır. Bu sınavlar 9. ve 10. sınıf seviyelerinde konu değerlendirme, 11. ve 12. sınıf seviyelerinde ise YGS ve LYS deneme olarak yapılır. Sınav sonuçları, bireysel olarak Okul-net sistemi üzerinden açıklanır ve öğrenci karnesi, okul yönetimi tarafından öğrencilere verilir. Öğrenciler, Okul-net şifreleriyle sisteme girip, eksikliklerini detaylı olarak tespit etme imkanına sahiptir. Bu sonuçlar, öğretmenler, Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi tarafından da incelenir ve öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri tespit edilir ve buna yönelik telafi çalışmaları planlanır. Okulumuzda, 11. sınıftan itibaren üniversite sınavı hazırlık çalışmaları hızlandırılır. Öğretmenler, ders içinde veya etüt saatlerinde, konu tarama testleri sonuçlarına göre eski konulara dönerek, öğrencilere hatırlatmalar yapar ve konuların pekiştirilmesini sağlarlar. P. Kamera sistemi: Okulumuzda güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalarda kameralar bulunmaktadır. Görüntüler, ana bilgisayara kaydedilir. Q. Okul gezileri: Okul gezileri (günübirlik olanlar), müfredat dahilinde yapılır ve dersin bir parçasıdır. Dolayısı ile geziye katılmamak, derse katılmamakla aynı anlama gelir ve çok önemli bir sebep olmadıkça her öğrencinin geziye katılması beklenir. Gezilere, okul idaresi önceden izin vermedikçe, formayla katılınır.. Geziler dönem başında planlanır ve web sitesinde yayınlanır. Gezi rehber öğretmeni tarafından öğrencilere, veli izin kağıdı verilir ve geziden en geç bir gün öncesine kadar imzalanarak geri getirilmesi beklenir. İzin kağıdı olmayan öğrenci geziye katılamaz ve devamsız sayılır. Gezi öncesi öğrencilere, geziden maksimum verimin alınabilmesi için, gezi hakkında ön bilgi oluşturacak envanter/materyal/soru kağıdı vb. verilir. Gezi sırasında öğrencilerin not tutması, görülen yerlerin, edinilen izlenimlerin kalıcılığını sağlamak ve gerektiğinde tekrar edebilmek açısından önemlidir. Gezi ile ilgili değerlendirme, ya bir sınav şeklinde ya da bir sınavın içinde ayrı bir bölüm olarak yapılır ve karne notuna etki eder. Günübirlik gezilerin haricinde yapılan konaklamalı geziler ise mecburi olmayıp, minimum katılımcı sayısı gözönüne alınarak düzenlenir. Bu tür geziler zorunlu olmamakla birlikte, öğrenciye çok farklı açılardan gelişim ve değerli kazanımlar sağladığı tespiti ile, uzmanlar ve okul idaresi tarafından önerilmektedir. Okul gezilerinde de okul içi tüm kurallar geçerlidir. Bunun haricinde aşağıdaki hatırlatmalara özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir : Gezi sırasında alkollu içki, tütün ve benzeri maddeleri temin etmek, kullanmak veya kullanımına teşvik etmek, Geziye delici, kesici, tahrip edici alet ve makinalar getirmek, Gezi sırasında gezide kullanılan araçlara, konaklama yerlerine ve gezi sırasında gezilen, görülen tarihi ve turistik bölgelerdeki eserlere zarar vermek, Yolculuk esnasın da kullanılan ulaşım aracı hareket halinde iken aracı kullanan görevlileri, görevli öğretmenleri ve geziye katılan öğrencileri rahatsız edecek, yolculuğun seyrini bozacak hareket ve davranışlarda bulunmak, Gezi grubundan ayrılmak, gezi programında olmayan aktivitelerde bulunmak ve geziden sorumlu öğretmenlerin bilgisi dışında hareket etmek, Gezi sırasında verilen ödev, çalışma kağıdı ve görevleri yerine getirmemek kesinlikle yasaktır. R. Veli görüşmeleri: Her öğretmenin hafta içi bir ders saati, veli görüşmesi için ayrılmıştır. Veli görüşme saatleri liste olarak sene başında hazırlanır, öğrencilere imza karşılığı dağıtılır ve web sitesinde yayınlanır. Hafta içi görüşmeler üst lobide bulunan Veli Görüşme Odasında yapılır. Bu saatler dışında velilerimizin öğretmenlerle görüşebilmesi için ilgili müdür yardımcısı aracılığıyla randevu alması gereklidir. Hafta içi görüşmelerden ayrı olarak, her dönem bir kez olmak üzere senede iki kez genel veli toplantıları düzenlenir. Özellikle çalışan velilerimiz düşünülerek planlanmış bu toplantılar hafta sonu yapılır ve tarihleri sene başında çalışma takviminde belirtilir. Genel veli toplantılarında, görüşmelerin birkaç dakika ile sınırlandırılması gerekmektedir. Hafta içi müsait olan veya daha detaylı görüşme gerektiren durumlarda velilerimizin, veli görüşme saatlerini tercih etmeleri, toplantı gününde kalabalığı engelleyecektir. Okul idaresi (müdür, md. yrd.) ve rehber öğretmen ile görüşmek için randevu alınması, istenmeyen beklemeleri önlemek adına gereklidir. 8

9 S. Rehberlik Servisi: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü nün genel amacı öğrencilerin psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan, kendine uygun eğitsel ve mesleki kararlar alabilen, sorun çözme ve kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, üretken ve sağlıklı bir kişilik gelişimi göstererek yaşamdan zevk alan bireyler olabilmeleri için destek olmak, oluşabilecek sorunlara çözüm yolları geliştirmektir. Bu amaçla; öğrencilere yönelik bireysel ve grup çalışmaları, sınıf içi çalışmalar, öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim ve sunumlar, veliye yönelik grup çalışmaları, sunumlar ve konferanslar düzenler, öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik makale ve bültenler hazırlar. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı tarih ve 329 sayılı Talim Terbiye Kurul Kararı ile ders yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir ve Okul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programının bir parçasıdır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde, sorunlara erken müdahale ve özellikle sorunun oluşmamasına yönelik gelişimsel, koruyucu yaklaşım esastır. Orta Öğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri; öğrencinin üst öğrenime, meslek alanlarına ve mesleğe yönelmesine, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmesine, meslekler konusunda bilinçlenmesine, bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliştirmesine, bireysel ve sosyal gelişimini sürdürüp yetişkin yaşamına hazırlanmasına yöneliktir. T. Akran Yardımı Programı: Akran Yardımı, belirli bir eğitimden geçen gönüllü öğrencilerin, yardım almaya istekli diğer öğrencilere çeşitli konularda yardım etmesidir. Bu programda, bir önceki sene yaklaşık 10 haftalık bir eğitim sonucu sertifika alarak Akran Danışman olaya hak kazanan öğrenciler, akranlarına kişisel, sosyal, akademik konularda yardımcı olmaya, destek sağlamaya çalışırlar. Bunu yaparken de onların, kendi düşünce ve duygularını anlamalarına, sorunlarına çözüm yolu bulmalarına destek sağlarlar. Akran desteği ve yardımının tüm dünyada kabul görmesi ve başarılı bir şekilde yürütülmesi ve de araştırmaların ortaya çıkardığı yararlı sonuçlar doğrultusunda, İstek Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi olarak, öğrencilerimize, kişisel, sosyal ve akademik konularda daha çok destek sağlamak, Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini güçlendirmek ve öğrencilerle uzmanlar arasındaki mesafeyi anlamlı ve yararlı bir şekilde boşluğu kapatmak amacıyla bu programı uygulamaya geçirdik. U. Öğrenci Liderliği Sistemi (Öğrenci Takip Programı): Tüm lise sınıflarımızda, bir öğrenci takip programı olan Öğrenci Liderliği Sistemi uygulanmaktadır. Öğretmenlerimiz, sayıları 6-10 arasındaki öğrenci gruplarına, yıl boyunca liderlik yaparak, öğrencilerin duygusal, akademik ve sosyal açılardan takiplerini yaparlar. Bu programda öğrencilerin; Okullarına, öğretmenlere ve genel olarak eğitim yaşantısına karşı olumlu duygular kazanmaları, Kendileriyle yakından ilgilenildiğini görerek, değerlilik duygusu yaşamaları, Okulda zaman zaman yaşadıkları olumsuz duygularla baş edebilmeleri, Akademik başarılarının arttırılması, Sınav notları takip edilerek zorlandıkları derslerle ilgili önlem alınması, Yetenekli oldukları akademik alanların fark edilmesi ve değerlendirilmesi, Verimli ders çalışma yöntemlerini kazanmalarının sağlanması, Motivasyon kazandırılması. Sosyal ortamlarda başarılı, sosyal becerileri yüksek öğrenciler olmaları, İletişim becerilerine sahip, kendini ifade edebilen, girişimci ve özgüven sahibi olmaları, Toplumsal ve okul içi kuralları anlamaları ve uygun davranışlar göstermeleri, Evrensel ve kültürel değerlere sahip olmaları, Okul ruhu kazanmaları ve buna uygun davranışlar göstermeleri, Arkadaş edinebilme ve sürdürebilme becerileri kazanmaları hedeflenmiştir. V. Kulüp çalışmaları: Ders dışı etkinlikler kapsamında ve Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda, her öğrencinin bir sosyal etkinlik çalışması yapması esastır. Bunun için, okulumuzda kulüp çalışmaları yapılır. Okulun açıldığı ilk hafta içinde öğrencilere, kulüp tanıtımları ve katılım koşullarını içeren doküman dağıtılır, kulüp öğretmenleri kulüplerinin tanıtımlarını yaparlar ve öğrenciler sene boyunca çalışma yapacakları kulübü seçerler (Öğrenci, isterse ve öğretmeni de onayladığı durumda, ikinci dönem farklı bir kulüpte yer alabilir). Kulüp çalışmaları, Perşembe günleri 8. ve 9. ders saatlerinde yapılacaktır. Akademik yönden güçlü olmasını 9

10 hedeflediğimiz öğrencilerimiz, kulüp çalışmalarıyla farklı potansiyellerini keşfetme ve sosyal yönden de gelişme olanağı bulacaklardır. W. Bayrak törenleri: Bayrak törenlerine zamanında katılmak ve tören ciddiyetine uygun hareket etmek öğrencinin baş sorumluluklarından biridir. Pazartesi günleri bayrak töreni 08:20 de başlar. Öğrencilerin törenden en az 5 dakika önce tören yerinde bulunmaları ve düzenli bir şekilde töreni beklemeleri gerekmektedir. Törene geç kalan öğrencinin ismi alınır ve üç kez geç kalma durumunda disiplin cezası uygulanır. X. Resmi Törenler: Tatil olduğu halde gününde kutlanan törenlerde (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi) yoklama alınır ve öğrencinin, çok önemli bir mazeret dışında, törene mutlaka katılması beklenir. Törenlere, önemli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenciye disiplin işlemi uygulanır. Y. Cep telefonları(ve müzik dinleme cihazları) Kullanımı: Öğrenciler cep telefonlarını (ve müzik dinleme cihazlarını), arası, öğlen teneffüsü dışında, kullanamazlar. (Kullanmak = sesli veya sessiz olarak açık konumda tutmak, mesaj göndermek veya almak, mesaj okumak, telefonunu bir başkasına göstermek, telefonunun herhangi başka bir fonksiyonunu kullanmak.) Cep telefonunu (veya müzik dinleme cihazlarını), yasaklanan saatler içinde kullandığı tespit edilen öğrencinin telefonuna, aynı günün bitimine dek el konulur ve ancak velisi geldiğinde teslim edilir. Aynı kural ihlalinde bulunan öğrencinin telefonuna 3 gün, daha sonra 1 hafta, tekrarında 1 ay ve yinelendiğinde 3 ay süre ile el konulur. Bunun haricinde, okul müdüründen alınacak özel izin dışında cep telefonu (veya herhangi başka kayıt cihazı) ile fotoğraf, video görüntüsü veya ses kaydı almak kesinlikle yasaktır. Bu yöndeki kural ihlali, disiplin suçu olduğu gibi, Türk hukuk sistemi içinde de yaptırım içermektedir. Z. Teknolojinin kullanımı: Teknolojik haberleşme aletlerinin kullanımı ile ilgili birtakım sınırlamalar bulunmaktadır : Karşısındakinin bilgisi ve izni olmadan fotoğraf çekmek, Okulda cep telefonu veya kamerayla izinsiz çekim yapmak ve bu görüntüleri internet te yayınlamak veya başka şekilde yaymak, Telif hakkına sahip materyalleri bilgisayara veya cep telefonuna indirmek ve yayınlamak, Okulda (belirtilen süreler dışında) cep telefonu kullanmak, Okulun BT sistemine izinsiz girmek veya girmeye teşebbüs etmek, kesinlikle yasaktır. 10

11 SON SÖZ OKUL YÖNETİMİNİN SORUMLULUKLARI: 1. Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini sağlayacak ve destekleyecek materyal, ekipman ve donanım sağlamak, 2. Okulda olumlu, verimli ve adil bir eğitim-öğretim ortamı sağlamak, 3. Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında adil ve objektif bir davranış sergilemek, 4. Eğitim-öğretim sürecini, okulun duvarlarıyla sınırlamamak, 5. Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ifade edebilecekleri ortamı yaratmak, 6. Okulun güvenli ve temiz olmasını sağlamak, 7. Öğrenciler için iyi bir modeller oluşturmak, 8. Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek, 9. Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak, 10. Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek, 11. Okul-toplum ilişkisini geliştirmek, 12. Öğretmen, veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek, 13. Okul çalışanları ve velilerin ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim seminerleri düzenlemek, 14. Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda düzenli aralıklarla ilgili tarafları bilgilendirmek, 15. Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarını ilgililerle paylaşmak ve gizliliğini sağlamak, 16. Veli toplantılarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak, 17. Okulda ve çevresinde şiddet içeren davranışlara izin vermemek, 18. Sınav ve çalışma takvimi hazırlamak, duyurmak ve takibini sağlamak OKUL YÖNETİMİNİN HAKLARI: 1. Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak, 2. Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek, 3. Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istemek, 4. Gerektiği durumlarda, planlanan eğitim etkinliklerini yer, zaman ve içeriğini önceden haber vermek koşuluyla değiştirebilmek, 5. Öğrenci güvenliğinin sağlanması için belirli aralıklarla, habersiz arama yapmak. 11

12 EK - 1 İSTEK ÖĞRENCİLERİNİN OKUL SERVİSİNDE, SERVİSİ BEKLERKEN VE YOLCULUK ESNASINDA UYMASI GEREKEN KURALLAR Öğrencilerden beklenen davranışlar: 1. Sabahleyin sizlere bildirilen yerde, bildirilen saatten 1 veya 2 dakika önceden hazır bulunmalısınız, aksi takdirde bir sonraki öğrencimizi bekletmemek için servis aracı beklemeden gidecektir. 2. Yol boyunca emniyet kemeriniz takılı olarak oturmalı ve arkadaşlarınızı rahatsız edici şakalardan kaçınmalısınız. 3. Araç içinde nezaket kurallarına uymalı, camları kapalı tutmalısınız. 4. Servis şoförü araçta yokken her ne nedenle olursa olsun asla servis şoförünün koltuğuna oturmamalı, aracın içinde bulunan kişileri ve kendinizi tehlikeye atacak davranışlarda bulunmamalısınız. 5. Servis şoförlerine karşı saygılı davranmalı, onların servis aracı içindeyken yaptığı uyarıları dikkate almalı, servis içinde uyulması gereken kuralları ihlal etmemelisiniz. 6. Servis aracına zarar verici davranışlardan kaçınmalısınız. 7. İlköğretim servis araçlarındaki hosteslere saygılı ve kibar davranmalısınız. 8. Okul çıkışında servis araçlarına binmeyen öğrencilerden şoför sorumlu değildir. Zamanında servis aracında hazır bulununuz. Velilerden beklenen davranışlar: 1. Hava ve trafik şartları servis aracının gecikmesine neden olabilir. Bilgi almak için servis şoförünü arayınız. 2. Çocuğunuzun servis kullanmayacağı günlerde, servis şoförüne önceden bildiriniz. 3. Servise misafir öğrenci kabul edilmez. 4. Çocuğunuzu okuldan kendiniz alacağınız günlerde, durumu servis şoförüne veya sorumlusuna önceden iletiniz. 5. Çocuğunuzun okul dönüşü her zamankinden başka bir adreste inmesini istemeniz halinde durumu servis şoförü veya sorumlusuna yazılı olarak bildiriniz. 6. Servis rehberi veya şoförü kapı zilini çalarak geldiklerini haber vermez. 7. Çocuğunuz herhangi bir nedenle servisi kaçırmışsa, okula ulaşımını sizin sağlamanız gerekir. Servis aracının okula zamanında varması için, şöför çocuğunuzu almak için geri dönmeyecektir. 8. Eğer buzlanma kar veya başka bir nedenle güvenli bir seyahat sağlanamıyorsa sürücümüz sizi arayarak çocuğunuzun ulaşımınızı sağlamak için yeni bir buluşma noktası önerecektir. Bekir MERT İstek Özel Semiha Şakir Kampüsü Servis Sorumlusu 12

13 EK - 2 SINAVLARDA ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR Sınavlarda, her bir öğrencinin gerçek performans ve çalışmasını tam olarak ortaya koyabilmesi için gerekli sükunet ve adalet ortamının sağlanması esastır. Bunun için her öğrencinin, aşağıdaki kurallara titizlikle uyması, aksi halde herhangi bir uyarı yapılmaksızın gerekli müdahalenin yapılacağını bilmesi gerekmektedir : 1 Öğrenci sınava, gerekli malzemeleri ( kalem, silgi, yedek uç, mendil, cetvel, iletki, hesap makinası, gerekliyse ders kitabı veya defteri vb. ) hazır olarak gelmelidir. 2 Sınav öncesinde, sınıfın sınav düzenine getirilmesi (Sıraların hizalanması, sıra üstlerinin boşaltılması, öğrencilerin yerlerini almış olmaları vb.) öğrencilerin sorumluluğundadır. Sınav düzeni sağlanmadan sınav başlatılmaz ve bunun için fazladan süre tanınmaz. 3 Öğrencilerin, sıra üstü veya kendi üstlerinde, sınav gereçleri haricinde, sadece su ve mendil bulundurmalarına izin verilir. 4 Sınav kağıtları dağıtılmaya başlandığından itibaren konuşmak kesinlikle yasaktır. 5 Sınavı yapılan dersin öğretmeni, sınıfa sadece bir kez gelecek ve gerekli açıklamaları yapacaktır. Öğrenciler, olası sorularını bu zaman diliminde sorma imkanı bulabilirler. Bunun haricinde öğretmene tekrar soru sormaya izin verilmeyecektir. 6 Sınav gözcülüğü yapan öğretmen, gerekli gördüğü durumlarda öğrencilerin yerlerini değiştirebilir. 7 Öğrenci, sınav esnasında arkadaşlarının dikkatini dağıtacak davranışlardan ( malzeme istemek, gürültü çıkarmak, öğretmene veya arkadaşına seslenmek, sesli yorumda bulunmak, kendi kendine konuşmak, hapşırana çok yaşa demek, aşırı hareketlerde bulunmak vb. ) kaçınmalıdır. 8 Sınav kağıdını, etraftan görülmesini engelleyici şekilde tutmak ve yine aynı sebeple oturuş şekline özen göstermek, öğrencinin kendi sorumluluğundadır. 9 Sınav esnasında, her ne sebeple olursa olsun, etrafına bakınmak, konuşmak, gülmek, işaretleşmek; kaçınılması gereken davranışlardandır. 10 Sınav, öğretmenin komutuyla biter. Bundan sonra yapılması gereken, kalemleri bırakmak ve sınav kağıtlarının arkadan öne doğru hızlı bir şekilde iletilmesini sağlamaktır. 11 Sınav, ancak tüm kağıtların öğretmene ulaşmasıyla birlikte bitmiş sayılır. Öğrenciler bu zamana kadar yerlerinden kalkamazlar ve birbirleriyle konuşamazlar. 13

14 EK 3 İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR ANADOLU LİSESİ GÜNLÜK VAKİT ÇİZELGESİ 1. DERS 08:30-09:10 2. DERS 09:15-09:55 3. DERS 10:00-10:40 TENEFFÜS 10:40-11:00 4. DERS 11:00-11:40 5. DERS 11:45-12:25 6. DERS 12:30-13:50 ÖĞLEN TENEFFÜSÜ 13:10-13:50 7. DERS 13:50-14:30 8. DERS 14:35-15:15 9. DERS 15:20-16:00 Not: * Okul, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 15:15'te, Salı ve Perşembe günleri 16:00'da biter. * Salı günleri 9. ders saati Rehberlik, Perşembe günleri 8. ve 9. ders saatlerinde ise Kulüp çalışmaları yapılır. 14

15 EK - 4 ÖRNEK : Öğrenci Değerlendirme Formu ÖĞRENCİNİN ADI / SOYADI : XXXXXXX ÖĞRETMENİN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE GR. MATEMATİK GEOMETRİ İNGİLİZCE ALMANCA Derse hazırlıklı gelmesi (defter, kitap, çalışma kağıdı..) ** *** ** *** *** *** ** **** Ödev/Projeleri zamanında, özenli ve amaca yönelik yapması *** *** ** *** *** *** ** Derse olan ilgisi ve aktif katılımı **** **** *** **** *** **** *** **** Düzenli defter/dosya/portfolyo tutması **** **** *** **** **** **** **** **** Ders içi disiplini ve sınıf içi kurallara uyması **** **** **** **** *** **** *** **** Dersle ilgili temel kavram ve bilgileri doğru kullanması **** ** ** *** * ** *** **** Öğrenmeye karşı istekli tutumu ve motivasyonu **** *** *** **** ** **** *** **** Yazılı çalışmalardaki becerisi *** Sözlü çalışmalardaki becerisi *** Konuyu kavraması ve yorum yapabilmesi **** Kitap okuma alışkanlığı **** Derste İngilizce / Almanca konuşmaya istekli oluşu **** **** Dinlediğini anlama becerisi *** **** Yazma becerisi *** **** Konuşma becerisi **** **** Konu ve olaylarla ilgili neden-sonuç bağlantısını kurabilmesi ** Dersle ilgili harita bilgisi * Genelden özele, özelden genele geçiş yapabilmesi * ** Laboratuvar çalışmasındaki performansı VELİ İLE GÖRÜŞME GEREKLİ * GELİŞTİRİLMESİ GEREKLİ ** ORTA *** İYİ **** ÇOK İYİ E / H E / H E / H E / H E / H E / H E / H E / H E 15

16 EK 5 İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TELEFON LİSTESİ BÖLÜM ADI SOYADI NO E-POSTA DANIŞMA HALE KESMEZ KAMPÜS MD TAYFUN DURAKÇAY KAMPÜS MÜDÜRÜ SEKRETERİ NİHAL GÜLEÇ 1659 LİSE MÜDÜRÜ CENAN DENİZER BÜRO MEMURU LİSE BAŞAK ÇEVİK 1642 MD. YRD LİSE ( sınıflar) ÖZLEM ÖZGEN 1606 MD. YRD LİSE (HAZ sınıflar ) İNCİ UMAY 1610 PDR LİSE ( ) MERAL ÖNEMCİ 1618 PDR LİSE (HZ A ) DİLŞAT ŞAHİN 1619 TÜRKÇE-EDEBİYAT BÖL. BŞK. AYŞE MUMYAKAN 1613 MATEMATİK BÖL. BŞK. GÜLGÜN SOMER 1612 FEN DERSLERİ BÖL. BŞK. AYNUR ALBAYRAK 1655 YAB. DİLLER BÖL. BŞK. NESLİHAN METE 1612 SOSYAL DERS. BÖL. BŞK. ZEYNEP SANCAKTAROĞLU 1613 BEDEN EĞİTİMİ BÖL. BŞK. SİNEM VARDAR 1625 SANAT DERSLERİ BÖL. BŞK. NURHAN ATAOĞLANLAR 1614 KÜTÜPHANE SORUMLUSU NİLÜFER TURAN 1653 SERVİS ŞEFLİĞİ BEKİR MERT 1622 YEMEKHANE SORUMLUSU MÜGE KÜÇÜKAY 1639 OKUL HEMŞİRESİ NİLGÜN ÜRİ 1638 HAVUZ 1630 OKUL TELEFON NUMARALARI / OKUL FAKS NO

17 İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR ANADOLU LİSESİ DERS YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TARİH SAAT ETKİNLİK AÇIKLAMA Ders Yılı Başlangıcı İstanbul'un Kurtuluşu TATİL Birinci Dönem veli görüşmelerinin başlangıcı Görüşmeler veli görüşme odasında (Lobi) yapılır :00-18:00 Okul Aile Birliği Seçimi Cumhuriyet Bayramı Tören, gününde okulda kutlanır. Öğrenci katılımı zorunludur Ara Karne ve Değerlendirme Formlarının verilmesi Ara Tatil (Kurban Bayramı) :00-12:30 13:30-16:00 1. Dönem Hz sınıflar veli toplantıları 1. Dönem sınıflar veli toplantıları 1. Dönem veli görüşmelerinin son günü. 1. Dönem sonu / Karnelerin verilmesi Dönemin başlangıcı Sorumluluk Sınavları Ara Karne ve Değerlendirme Formlarının verilmesi Ara tatil :00-12:30 13:30-16:00 1. Dönem Hz sınıflar veli toplantıları 1. Dönem sınıflar veli toplantıları Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2. Dönem veli görüşmelerinin son günü. 2. Dönem sonu / Karnelerin verilmesi Tören, gününde okulda kutlanır. Öğrenci katılımı zorunludur. 17

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY ÖZEL KADIKÖY/BAKIRKÖY DİL VE KONUŞMA TEMEL LİSESİ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI www.fatihkoleji.com İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Detaylı

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...4 GENEL TANITIM-FİZİKSEL YAPI...7 ANAOKULU...13 İLKOKUL VE ORTAOKUL...17 DESTEK BİRİMLER...26 2

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

www.fatihkoleji.k12.tr

www.fatihkoleji.k12.tr www.fatihkoleji.k12.tr İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir

Detaylı

İSTEK Belde Okulları Sayfa 1

İSTEK Belde Okulları Sayfa 1 İÇİNDEKİLER VELİ VE ÖĞRENCİLERE HİTAP...... 2-3 VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ, EĞİTİM İLKELERİMİZ... 4 OKUL YÖNETİMİ ÖZGEÇMİŞ......... 5 İSTEK BELDE DE YAŞAM......... 6 Ø OKUL ZAMAN ÇİZELGESİ..... 6 Ø OKULA VARIŞ-OKULDAN

Detaylı

TED TRABZON KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED TRABZON KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2014-2015 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ... 1 GİRİŞ... 6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM... 7 OKUL ÖNCESİ (ANASINIFLARIMIZ)... 8 İLKOKUL VE ORTAOKULUMUZ... 15 DESTEK BİRİMLERİMİZ...

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK 2014-2015 FİHRİST I. 2014-2015 DERS YILI TAKVİMİ II. ROBERT LİSESİNİN AMAÇLARI III. ROBERT LİSESİNİN TEMEL

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz...

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz... ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz...2 1.Okulun Temelleri...4 Vizyonumuz Misyonumuz...6 Felsefe...7 İlkeler...7 2. Okulla İlgili Genel Bilgiler...8

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül, 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 KENT STATE KOLEJİ 2 AVRUPA KOLEJİ OKULLARI BİLİM

Detaylı

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK 2015-2016 FİHRİST I. 2015-2016 DERS YILI TAKVİMİ II. ROBERT LİSESİNİN AMAÇLARI III. ROBERT LİSESİNİN TEMEL

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

OKUL YÖNETİMİ. ve akademik işleri yürütür. Lise öğretmenleri ve öğrencileriyle ilgili tüm idari. ve akademik işleri yürütür.

OKUL YÖNETİMİ. ve akademik işleri yürütür. Lise öğretmenleri ve öğrencileriyle ilgili tüm idari. ve akademik işleri yürütür. GİRİŞ Sayın Veli; Veli El Kitapçığında; okul işleyişimizle ilgili ihtiyaç duyacağınız temel bazı bilgiler ile eğitim sisteminin etkili bir şekilde işlemesi için, okulumuzdaki günlük yaşamın önemli bir

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlk ve Ortaokulları Veli-Öğrenci El Kitabı 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası 2. Özel Başkent Okullarının Tarihçesi 3.Okulun Adresi ve İletişim Bilgileri

Detaylı

OKUL YÖNETİMİ. Ortaokul Koordinatörlüğü: Hulusi KARSLI hulusi.karsli@gelisimkoleji.k12.tr

OKUL YÖNETİMİ. Ortaokul Koordinatörlüğü: Hulusi KARSLI hulusi.karsli@gelisimkoleji.k12.tr GİRİŞ Sayın Veli; Veli El Kitapçığında; okul işleyişimizle ilgili ihtiyaç duyacağınız temel bazı bilgiler ile eğitim sisteminin etkili bir şekilde işlemesi için, okulumuzdaki günlük yaşamın önemli bir

Detaylı

Kurum Felsefemiz. İlke ve Amaçlarımız

Kurum Felsefemiz. İlke ve Amaçlarımız Kurum Felsefemiz Özel Başarı Koleji, Ülke ve dünya koşullarına uyum sağlar. Zengin ve çeşitlendirilmiş bir eğitim programı sunar. Küreselleşen dünyada etkin, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar

Detaylı

T.C HATAY VALİLİĞİ İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Pansiyon İç Yönergesi

T.C HATAY VALİLİĞİ İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Pansiyon İç Yönergesi T.C HATAY VALİLİĞİ İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Pansiyon İç Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı Tosçelik Fen Lisesi pansiyonunda kalan paralı parasız

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Pansiyon İç Yönergesi

T.C. HATAY VALİLİĞİ İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Pansiyon İç Yönergesi T.C. HATAY VALİLİĞİ İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Pansiyon İç Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı Tosçelik Fen Lisesi pansiyonunda kalan paralı

Detaylı

TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER

TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER 1. Genel kurallar 2. Öğrencilerin Olumsuz Davranışlarının giderilmesi 3. Derslik kuralları 4. Sınav Kuralları 5. Kıyafet Kuralları

Detaylı

SAMSUN İLKADIM ONDOKUZMAYIS LİSESİ (ANADOLU) ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

SAMSUN İLKADIM ONDOKUZMAYIS LİSESİ (ANADOLU) ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR SAMSUN İLKADIM ONDOKUZMAYIS LİSESİ (ANADOLU) ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR 2013 1 A. Sınıf İçinde (Ders Esnasında): SAMSUN İLKADIM 19 MAYIS LİSESİ(ANADOLU ) ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Detaylı