İdrar kaçıran çocukta tanı. Dr. Alper Soylu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İdrar kaçıran çocukta tanı. Dr. Alper Soylu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı İzmir"

Transkript

1 İdrar kaçıran çocukta tanı Dr. Alper Soylu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı İzmir

2 Yararlanılan kaynaklar International Children s Continence Society (ICCS) Standardization of terminology of LUT function in children and adolescents (2006) Diagnostic evaluation of children with daytime incontinence (2010) Evaluation of and treatment for monosymptomatic enuresis (2010) Management of dysfunctional voiding in children (2010) 4th International Consultation in Incontinence (ICI Paris 2008) Diagnosis and management of urinary incontinence in childhood (Incontinence,4th edition, 2009) Türkiye Enürezis Çalışma Grubu Türkiye Enürezis Tedavi Kılavuzu (2010)

3 Sunum Planı 1. Alt üriner sistem bozukluk semptomları 2. Tanımlar 3. Öykü 4. Fizik muayene 5. Girişimsel olmayan tanı yöntemleri 6. Girişimsel tanı yöntemleri

4

5 1. Semptomlar Depolama fazı semptomları 1. Artmış veya azalmış işeme sıklığı 2. İdrar kaçırma (inkontinans) 3. Sıkışma (urgency) 4. Noktüri Mesane kontrolünü kazanan çocuklarda veya >5 yaş

6 1. Semptomlar Depolama fazı semptomları İdrar kaçırma Sürekli Ektopik üreter Eksternal sfinkter hasarı Tüm yaş grupları Gündüz idrar kaçırma Aralıklı >5 yaş grubu Gece idrar kaçırma (enürezis, enürezis nokturna)

7 1. Semptomlar İşeme fazı semptomları 1. İşemeye başlamada zorluk (hesitancy) 2. Zorlanma (straining) 3. Zayıf akım 4. Aralıklı işeme 3 yaşına kadar fizyolojik

8 1. Semptomlar Diğer semptomlar 1. Tutma manevraları 2. Tam boşaltamama hissi 3. İşeme sonrası damlama Vajinal reflü 4. Genital veya alt üriner sistem ağrısı

9 1. Semptomlar En önemli 4 parametre 1. İdrar kaçırma 2. İşeme sıklığı 3. İşenen hacim 4. Sıvı alımı

10

11 2. Tanımlar

12 İdrar Kaçırma Fizyolojik Patolojik 5 yaşına kadar 5 yaşından sonra Fonksiyonel Organik Mono. EN (MEN) Ektopik üreter Primer Sekonder Üretra anomalisi Mesane disfonksiyonu non-men Sadece gündüz Poliüri Nörojenik mesane

13 Monosemptomatik enuresis nokturna ve nokturi patofizyolojisi

14 Mesane disfonksiyonu (non-men ve izole gündüz semptomları) Aşırı aktif mesane, sıkışma inkontinansı Diskoordine (disfonksiyonel) işeme) İşemeyi erteleme (seyrek işeme) Erken çocukluğun fizyolojik idrar kaçırma durumunun devamı Sıkışma İdrar kaçırma Sık işeme Sistometri: Detrusor aşırı aktivitesi Genellikle edinsel - Yanlış oturma - Ağrılı işeme (İYE) Zayıf akım Kesintili işeme İYE Dışkılama problemleri Üroflow: Staccato akım Ürodinami: Sfinkter aktiv. Alışkanlık Tutma manev. Sıkışma (dolu mes.) Davranış bozuklukları Hipoak. Mesane Zorlanarak işeme Kesintili işeme Hipoaktif detrusor

15 Diğer alt üriner sistem bozuklukları Stres inkontinansı Giggle (kıkırdama) inkontinans Vajinal reflü Gündüz olağandışı sık işeme Egzersiz Abdom. basınç Nörolojik olarak normal çocuklarda nadir Gülme sırasında veya sonrasında kısmi/tam işeme Kızlarda sık Erişkin yaşa dek Mesanede anatomik, nörolojik bozukluk ve İYE yok Genel hipotonik dur. İşeme refleksi İşeme sonra. 10 dk içinde Islatma Labial adezyon Huni hymen Yanlış pozisyon Obesite Başka semptom yok >3 yaş Mesane kontrolü En az 1/saat Hacim <%50 Kaçırma yok Uykuda normal

16 İdrar kaçırmaya eşlik eden bozukluklar Yok Kabızlık/ dışkı kaçır. Psikiyatrik bozukluk. Uyku bozuk. Gelişimsel bozuk. İYE ± Reflü nefr. 1/3 hastada Non-MEN Gündüz kaç %40 Sekon. EN Gündüz kaç Seyrek işe. Uyku apnesi Dil Motor Mesane disf. Ateşsiz

17

18 Tanıya Yaklaşım Amaçlar 1. Organik bozuklukları dışlamak 2. Fonksiyonel üriner inkontinans tiplerinden birine kategorize etmek 3. Eşlik eden patolojileri belirlemek * Genellikle invazif olmayan yaklaşımlar ile bilgi elde edilir

19 3. Öykü Gündüz idrar kaçırma, sıkışma, Non-MEN tutma manevraları, seyrek/sık işeme, İYE Zorlu idrar yapma, zayıf akım, Nörojen mesane kesintili işeme, sürekli inkontinans Anatomik bozukluk (PUV) Aşırı susama, gece su içme ihtiyacı Polidipsi, tübülopati

20 Öykü Ailesel hastalıklar Nörolojik bozukluklar Konjenital anomaliler Cerrahi öyküsü Menstrüel ve cinsel fonksiyonlar İlaçlar Çocuk ve ailenin psikososyal durumu Çocuk istismarı

21 3. Öykü Tanımlamalar net olsa bile öykü alma (ve fizik muayene) belli bir düzen içinde yapılmalıdır. Geçerliliği gösterilmiş sorgulama (skorlama) formları öykünün şekillendirilmesinde çok yararlıdır. Tek başına kullanılamazlar; daha objektif bir inceleme ile birleştirilmelidir (mesane güncesi, üroflov) Bu yaklaşım ile MEN tanısı güvenilir olarak konulabilir.

22 Toronto disfonksiyonel işeme skorlama sistemi Son 1 ay içinde Hiç <%50 >%50 Hep 1. Gündüz çamaşır ve elbiselerim ıslaktır Gece altımı ıslatırım İç çamaşırlarım sırılsıklam olur Gün içinde dışkı yapmam Dışkı yaparken zorlanırım Tuvalete her gün 1-2 kez giderim Çişimi tutmak için manevralar yaparım Çişimi bekletemem Çiş yaparken zorlanırım Çiş yaparken acı duyarım Ebeveynlere: Stres kaynağı var mı? - (0) + (3) Erkek : 9 puan (sensitivite %81, spesifite %91) Kız : 6 puan (sensitivite %93, spesifite %87)

23

24

25

26

27 3. Öykü Halihazırda çocuklarda inkontinansın nedenini belirleyecek güvenilirliği ispatlanmış bir skorlama sistemi yoktur.

28

29 4.Fizik muayene Batın Dolu mesane, sigmoid veya inen kolon Bel Kemik patolojisi, sakral dimple, lipoma, kıl yumağı, renk değişikliği gibi gizli spinal disrafizm bulguları Genital Labial füzyon, hymen pozisyonu, meatal stenoz Nörolojik S1-S4 sakral segmentler tarafından beslenen perineal duyu ve perineal reflekslerin muayenesi Parmak ucunda durma Bulbokavernozus refleksi Anal sfinkter tonusu

30 4.Fizik muayene İşemenin gözlenmesi

31

32 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler a. Mesane güncesi (işeme sıklığı/hacim çizelgesi) b. Kaçan idrar hacminin ölçülmesi c. Konstipasyonun belirlenmesi d. İdrar analizi e. İdrar akımı (üroflov) f. Ultrasonografi

33 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler a. Mesane güncesi İsim: Yaş: VA: 1. gün 2. gün 3. gün Saat İdrar (ml) Sıvı (ml) Kaçırma İşeme Kaçırma Gece S: sıkışma A: az ıslak Ç: çok ıslak Gece kaçır. Kuru gece Islak gece

34 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler Barsak hareketleri çizelgesi Ayrı form veya işeme çizelgesi ile bir arada İsim: Tarih: Gün Gündüz kaçırma Enürezis Gece işeme Defekasyon Soiling Enkoprezis 1 2 3

35

36

37 Veri Süre Bilgi İşeme zamanı ve hacmi Noktüri epizodu Gündüz inkontinansı Enürezis epizodu Enürezis idrar hacmi Diğer AÜS semptomları Sıvı hacmi ve zamanı Uyuma/uyanma zamanı Barsak hareketleri Enkoprezis En az 48 saat (noktüri dahil) 14 gece 14 gün 14 gece 7 gece 14 gün En az 48 saat 14 gün 14 gün 14 gün İşeme sıklığı Gündüz idrar miktarı 24 saat idrar miktarı Ortalama işeme hacmi Maksimum işeme hacmi Noktüri sıklığı İnkontinans sıklığı Enürezis şiddeti Noktürnal poliüri Semptom sıklığı 24 saatlik sıvı alımı Sıvı alım paterni Uykuda geçen zaman Dışkılama sıklığı Enkoprezis şiddeti

38

39 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler b. Kaçan idrar hacminin ölçülmesi 12 saat pet testi Gece için diaper kullanılabilir Total gece idrar miktarı için sabah ilk idrar buna eklenmeli Mesane güncesini tamamlayıcı Çocuklarda nadiren kullanılır

40 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler c. Konstipasyon puanlaması Direkt abdominal grafi Barr skoru, Leech skoru Tekrarlanabilir değil Kolon transit süresi USG ile rektal çap ölçümü >3 cm

41 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler d. İdrar analizi Bakteriüri, pyüri.idrar yolu enfeksiyonu Glukoz.Diabetes mellitus Düşük dansite Diabetes insipidus, tübülopati, KBH ph Tübülopati, İYE; irritatif semptomlar Proteinüri...Kronik böbrek hasarı Kalsiyum. Hiperkalsiüri ilişkili pollaküri, dizüri, sıkışma

42 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler e. İdrar akımı ± EMG İşeme sırasında idrar akımının ölçülmesi İşenen hacim Rezidü idrar (USG ile) İşeme hızı İşeme paterni Detrusor ve sfinkter fonksiyonu Tüm ürodinamik yöntemlerin en az invazif olanı Çocuklar için ideal test İdrar eğitimi sonrası çocuklarda tanıya esas teşkil eder

43 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler e. İdrar akımı ± EMG

44 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler e. İdrar akımı ± EMG İdeal idrar akım eğrisi

45 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler e. İdrar akımı ± EMG En önemli parametre eğrinin şeklidir Çan Normal idrar akım eğrisi

46 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler e. İdrar akımı ± EMG Kule Aşırı aktif detrusor

47 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler e. İdrar akımı ± EMG Plato

48 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler e. İdrar akımı ± EMG İntermitan (fraksiyone) Detrusor aktivitesi olmayan ve abdominal kasların kasılması ile işeyebilen çocuğun idrar akım eğrisi

49 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler e. İdrar akımı ± EMG Staccato Detrusor sfinkter dissinerjisi olan bir hastada idrar akımı ve EMG

50 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler e. İdrar akımı ± EMG Kesin bir yargıya varmadan önce >1 eğri elde edilmeli 3 eğri önerilir

51 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler f. Ultrasonografi Alt üriner sistem disfonksiyonu düşünülen tüm çocuklarda tarama amaçlı yapılmalıdır Mesane dolu (işeme öncesi) ve boş (işeme sonrası) yapılmalıdır Ayrıca üst üriner sistem de değerlendirilir

52 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler Mesane dolu iken Mesane hacmi Mesane duvar kalınlığı Artmış: >3-5 mm (>%50 dolu iken) Uzun süreli idrar depolama/boşaltma problemi (PUV, nörojen mesane) Mesane duvar yapısı Trabekülasyon, divertikül Mesane boynu görünümü Alt üreter dilatasyonu f. Ultrasonografi

53 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler İşeme sonrası f. Ultrasonografi Rezidü idrar Yaşa göre normal mesane kapasitesinin >%10 u Normal: 0-5 ml, eşik düzey 6-20 ml, patolojik >20 ml Detrüsor kas yetersizliği Diskoordine işeme

54 5. Girişimsel olmayan tanısal tetkikler f. Ultrasonografi Rektum Genişlemiş rektum (>30 mm) Mesane tabanına bası Kabızlık göstergesi

55

56 5. Girişimsel tanısal tetkikler a. Ürodinami b. Voiding sistoüretrografi c. Videoürodinami d. Spinal MRG e. Sistoskopi

57 5. Girişimsel tanısal tetkikler a. Ürodinami Mesanenin dolma ve boşalma fazları değerlendirilir Dolma fazı Mesane doluluğunu algılama bozukluğu Detrusor aşırı aktivitesi Vezikal basınç Mesane kapasitesi İşeme fazı Detrusor hipoaktivitesi Disfonksiyonel işeme

58 5. Girişimsel tanısal tetkikler a. Ürodinami: İndikasyonlar USG de kalın duvarlı mesane + zayıf akım (obstrüksiyon) Dilate alt üreterler (VUR, yüksek basınç) Mesane boynu disfonksiyonu şüphesi Nörolojik öykü (serebral palsi, spina bifida) Anatomik problemler (PUV)

59 5. Girişimsel tanısal tetkikler a. Ürodinami

60

61 5. Girişimsel tanısal tetkikler b. Voiding sistoüretrografi Rutin yeri yok İndikasyonları Semptomatik İYE (VUR) Çift toplayıcı sistem Üreterosel Üst üriner sistem dilatasyonu

62 5. Girişimsel tanısal tetkikler c. Videoürodinami Depolama ve işeme evrelerinde mesane çıkımının durumunu gösterir İnkontinans nedenini belirlemede yardımcı olur

63 5. Girişimsel tanısal tetkikler d. Spinal MRG İdrar ve dışkı inkontinansı Orta hat bulguları Anormal nörolojik muayene

64

65 Özet

66 Çocuklarda idrar kaçırmanın sınıflaması

67 İdrar kaçırmada tanısal değerlendirme basamakları Temel değerlendirme Ayrıntılı medikal öykü (skorlama) Mesane (± barsak) günlüğü Fizik inceleme İdrar analizi İleri değerlendirme Ultrasonografi (MEN hariç) İşemenin gözlenmesi İdrar akımı ± elektromyografi Özel değerlendirme Organik sebeplerde Böbreklerin riskte olduğu fonksiyonel bozukluk. Eşlik eden patolojilerin varlığında

68 Enuresis nokturnada tanısal yaklaşım

69 Enuresis nokturnada tanısal yaklaşım Sekonder EN nedenleri dışlanmalı Uyku apnesi (obstrüktif havayolu hastalığı) Obesite Konstipasyon Disfonksiyonel işeme

70 Enuresis nokturnada tanısal yaklaşım Patofizyoloji aydınlatılmalı Düşük mesane kapasitesi Beklenen kapasitenin <%70 Nokturnal poliüri Gece idrar miktarı beklenen mesane kapasitesinin >%130

71 Disfonksiyonel işemede minimum değerlendirme Öykü Fizik muayene Böbrek ve mesane ultrasonografisi İdrar akım çalışması (üroflov) Postvoiding rezidü ölçümü Non-nörojenik detrusor ve pelvik taban disfonksiyonu çoğu vakada doğru olarak belirlenebilir.

72 İdrar kaçıran çocuk Öykü Klinik değerlendirme İdrar akımı / USG Skorlama Mesane günlüğü Normal Anormal Normal Anormal Uzmana gönder Uzmana gönder

73 Diğer uzmanlık alanlarına konsülte etmeyi gerektiren semptom ve eşlik eden morbiditeler Fekal inkontinans ve/veya kabızlık Gastroenteroloji İYE, poliüri, polidipsi Nefroloji, üroloji Davranış bozukluğu Psikiyatri Orta hat defekti (gergin kord) Nöroloji Uyku apne sendromu Solunum Sürekli idrar inkontinansı, Üroloji, Cerrahi nörojen mesane

74 Sonuç Çocuklarda idrar inkontinansı heterojen bir olaydır Fonksiyonel tipler (%90-95) organik tiplerden (%5-10) çok daha fazladır Başarılı tedavi için temel şart enürezis ile enürezis + gündüz semptomları olan çocukları ayırt etmektir Tanı ve tedavi çoğunlukla non-invazif değerlendirmelere dayanır

75 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

76

77

78 Barr score The Barr score quantifies the amount of faeces in four different bowel segments (ascending colon, transverse colon, descending colon and rectum) and also the quality of faeces, i.e. granular and rock-like faeces. Minimum score is 0 and maximum score is 22. A radiograph is considered positive for constipation when the score is >/=10 points [2].

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma İçindekiler X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma 10.1 Alt üriner sistem disfonksiyonunun sınıflandırılması 10.1.1 Patofizyoloji //Fuat Demirel, Erdem Öztürk 10.1.2 Sınıflama sistemleri 10.1.3 Alt üriner

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM

BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM Dr. Didem Adahan Sunay Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü Kontinans idrarı tutabilme, sosyal olarak uygun zamanda, uygun

Detaylı

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology İDRAR KAÇIRMA(ÜRİNER İNKONTİNANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DEĞERLENDİRME VE TİPLERİ URINARY INCONTINENCE: DEFINITION, CLASSIFICATION, EVALUATION AND TYPES

Detaylı

DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( UZMANLIK TEZİ

DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: DOÇ.DR. GÜLNUR TOKUÇ SPİNAL DİSRAFİZMLİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Haldun Güner

PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Haldun Güner PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Haldun Güner Üriner inkontinans, birçok nedenle ortaya çıkabilen, kompleks-multifaktöriyel ve hijyenik ya da sosyal bir sorun haline

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Mevlüt Akın Azman

(Uzmanlık Tezi) Dr. Mevlüt Akın Azman T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Klinik Şefi Op. Dr. Gültekin Köse TENSION FREE VAGİNAL TAPE(TVT) OPERASYONUNUN UYGULANMASI ve KISA

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ( UZMANLIK TEZİ ) DR.

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI TOTAL PROLAPSUS NEDENİYLE LEFORT OPERASYONU YAPILAN HASTALARIN PREOPERATİF VE POSTOPERATİF LABORATUAR VE GÖRÜNTÜLEME

Detaylı

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

Kabızlık, genel popülasyonda sindirim sistemiyle ilgili

Kabızlık, genel popülasyonda sindirim sistemiyle ilgili güncel gastroenteroloji 18/2 Kronik Konstipasyona Güncel Yaklaşım Göksel BENGİ 1, Mustafa YALÇIN 2, Hale AKPINAR 2 Ağrı Devlet Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, Ağrı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DOUM ANABLM DALI Bakan: Prof. Dr. Onur BLGN

T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DOUM ANABLM DALI Bakan: Prof. Dr. Onur BLGN T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DOUM ANABLM DALI Bakan: Prof. Dr. Onur BLGN STRES ÜRNER NKONTNANS OLGULARININ CERRAH TEDAVSNDE TRANSVAJNAL TAPE (TVT) VE TRANSOBTURATOR TAPE (TOT)

Detaylı

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEZ DANIġMANI Doç. Dr. PETEK BALKANLI KAPLAN 40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME

Detaylı

ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2

ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2 ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara 2 Özel Sistem Cerrahi Tıp Merkezi, Mersin Sakral nöromodülasyon

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

GECE ALTINI ISLATAN ÇOCUK

GECE ALTINI ISLATAN ÇOCUK GECE ALTINI ISLATAN ÇOCUK Doç. Dr. Önder YAVAŞCAN S. B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Bölümü PLAN Tarihçe Tanım, Sınıflandırma Enürezis Nokturna (Gece altını ıslatan çocuk)

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

Kronik Pelvik Ağrı Diğer Nedenler

Kronik Pelvik Ağrı Diğer Nedenler Kronik Pelvik Ağrı Diğer Nedenler Dr Tevfik Yoldemir Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. tevfik@yoldemir.com Sunum Akışı Ağrı haritalama muayenesi Kanıt düzeyine göre KPA etyolojileri

Detaylı

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir İçindekiler XI. BPH 11.1 Etiyoloji //Yavuz Akman, Alparslan Yüksel 11.1.1 Hormonal değişimler 11.1.2 Stromal-epitelyal etkileşim 11.1.3 Büyüme faktörlerinin rolü 11.1.4 İnflamasyon ve sitokinlerin rolü

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

drar Kaç rma K lavuzu J. Thüroff (baflkan), P. Abrams, K.E. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, C. Hampel, Ph.

drar Kaç rma K lavuzu J. Thüroff (baflkan), P. Abrams, K.E. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, C. Hampel, Ph. drar Kaç rma K lavuzu J. Thüroff (baflkan), P. Abrams, K.E. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, C. Hampel, Ph. van Kerrebroeck European Association of Urology 2007 European Association of Urology

Detaylı

Adenoidektomi ve tonsillektominin monosemptomatik enürezis noktürna üzerine etkileri

Adenoidektomi ve tonsillektominin monosemptomatik enürezis noktürna üzerine etkileri Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Adenoidektomi ve tonsillektominin monosemptomatik enürezis noktürna üzerine etkileri The effects of adenoidectomy and tonsillectomy on monosymptomatic enuresis

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Çocuklarda nörojen mesaneye genel yaklaşım

Çocuklarda nörojen mesaneye genel yaklaşım 160 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(2):160-166 Çocuk Ürolojisi / Pediatric Urology Derleme / Review Çocuklarda nörojen mesaneye genel yaklaşım General evaluation of neurogenic

Detaylı

EREKTİL DİSFONKSİYON GİRİŞ

EREKTİL DİSFONKSİYON GİRİŞ EREKTİL DİSFONKSİYON GİRİŞ Yeni oral terapiler, erektil disfonksiyona (E.D.) olan diagnostik ve terapötik yaklaşımı tamamen değiştirmiştir. EPİDEMİYOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ Erkek E.D. si, memnun edici

Detaylı

Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler

Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler Konjenital Hidronefrozda Görüntüleme ve Güncel Bilgiler Dr.Çiğdem Üner Dr.Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Nisan 2015 Konjenital Hidronefroz;

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı