NON NÖROJENİK NÖROJENİK MESANE ve ÜROFASİAL (OCHOA) SENDROM OLGULARINDA HPSE2 GEN DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NON NÖROJENİK NÖROJENİK MESANE ve ÜROFASİAL (OCHOA) SENDROM OLGULARINDA HPSE2 GEN DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 NON NÖROJENİK NÖROJENİK MESANE ve ÜROFASİAL (OCHOA) SENDROM OLGULARINDA HPSE2 GEN DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Burcu Bulum 1, Z. Birsin Özçakar 1, Duygu Duman 1, F. Başak Cengiz 1, Berk Burgu 1, Esra Baskın 2, Nilgün Çakar 3, Tarkan Soygür 1, Mesiha Ekim 1, Mustafa Tekin 1, Fatoş Yalçınkaya 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 Ankara Çocuk Sağlığı ve Çocuk Hematoloji Onkoloji EAH 3

2 Alt üriner sistem ve/veya böbrek anomalileri Kronik böbrek hastalığı Artmış morbidite ve mortalite Çocukluk çağı SDBY nin en sık nedeni Gen mutasyonları Böbrek anomalileri: HNF 1β, BMP4, EYA1, PAX2, SIX Alt üriner sistem anomalileri: HNF 1β, CHRM3, ACTA2

3 Ürofasial Sendrom (ÜFS) (Ochoa Sendromu) (MIM ) Dr. Rafael Elejalde (1979) Konjenital mesane disfonksiyonu Karakteristik gülerken ağlayan yüz ifadesi Elejalde BR, Am J Med Genet, 1979 Kolombiya nın kırsal bölgeleri lokal bir hastalık 1989 da Orta Doğu dan, sonrasında özellikle Türkiye ve Pakistan dan olgular 150 olgu

4 ÜFS ve genetik gelişmeler Ochoa ve Gorlin (1987) 3 ailede OR geçiş Wang (1997 ve 2003) ÜFS geni 10q23 q24 kromozomunda 220 kb lık bir bölgede

5 ÜFS ve HPSE2 gen mutasyonu Daly (2010) 3 ü Türk olan 6 ÜFS ailesinde Daly SB, et al. Am J Hum Genet, 2010 Pang (2010) Kolombiya, Amerika ve Fransa dan 9 ailede Pang J, et al. Am J Hum Genet, 2010 Al Badr (2011) Suudi Arabistan dan 1 ailede Al Badr W, et al. J Pediatr Urol, 2011 Mahmood (2012) Pakistan dan 1 ailede Mahmood S, et al. Clin Genet, 2012

6 HPSE2 geni 10q23 q24 kromozomunda 12 ekzondan oluşmakta 3 mrna kodlamakta Heparanase 2 (HPA2) proteini ÜFS da mesane fonksiyon bozukluğunu nasıl yapıyor?

7 HPSE2 ekspresyonu Fetal fare mesanesinde İlk trimesterde insan mesanesinde Daly SB, et al. Am J Hum Genet, 2010

8 LRIG2 gen mutasyonu Stuart (2013) 2 si Türk olan 3 ÜFS ailesinde 1p13.2 kromozomunda Lösinden zengin baz tekrarlarını ve Ig benzeri bölge 2 yi kodlamakta LRIG2 proteini LRIG2 ekspresyonu; insan mesanesinde Stuart HM, et al. Am J Hum Genet, 2013

9 Non nörojenik nörojenik mesane (NNNM) (Hinman Allen Sendromu) Şiddetli bir disfonksiyonel işeme tablosu Nörojenik mesanede görülene benzer şekilde hem alt hem de üst üriner sistem etkilenmesi Ancak altta yatan nörolojik bir neden Ø NNNM

10 Non nörojenik nörojenik mesane (NNNM) Beer (1915) Nörolojik bir hastalığı olmadan nörojenik mesane özelliği gösteren olgular Hinman ve Allen (1973 ve 1977) Mesane ile sfinkter arasında şiddetli bir dissinerji Davranışsal tedaviler ve sfinkter eğitimi ile tedavi başarısı

11 NNNM etyolojisi? Tuvalet eğitimi tamamlandıktan sonra ortaya çıkan edinsel bir patoloji Neden? Patogenez?

12 Bebeklik döneminde tanı alan NNNM olguları Jayanthi (7 olgu) Cheikhelard (11 olgu) Vidal (11 olgu) Jayanthi VR, et al. J Urol, 1997 Cheikhelard A, et al. J Pediatr Urol, 2006 Vidal I, et al. J Pediatr Urol, 2009

13 NNNM alt grupları 1. Kazanılmış NNNM Sosyopsikolojik bir altyapıda kötü işeme alışkanlığına bağlı Cinsel istismara ikincil 2. Konjenital NNNM Tek başına ya da bir sendromun parçası (ÜFS veya Down Sendromu) 3. Erken çocukluk dönemi NNNM Konjenital? (Henüz tanı konamamış veya tanımlanamamış altta yatan nörolojik bir bozukluk olasılığı dışlanamamıştır)

14 ÇALIŞMAMIZDA Amaç ÜFS, NNNM ve ağır AÜSD olan olgularda HPSE2 gen değişimlerini araştırmak Gereç ve yöntem Haziran 2011 Temmuz 2013 HPSE2 gen mutasyon analizi AÜTF Genetik Laboratuvarı DNA izolasyonu Polimeraz zincir reaksiyonu DNA dizi analizi

15 Hastalar 33 aileden 35 çocuk hasta 20 E, 15 K 21 NNNM, 7 ÜFS, 7 AÜSD Öykü 27 (%57) ailede akrabalık (+) 20 (%61) hastanın ailesinde 29 kişide böbrek hastalığı (+) 9 (%27) hastanın ailesinde 10 kişi diyaliz tedavisi (+)

16 Bulgular Ort. yaş: 10±4.8 ( ) yaş Ort. yakınma başlama yaşı: 2.4±2.4 ( ) yaş Ort. tanı alma yaşı: 4.7±3.7 ( ) yaş Erken çocukluk döneminde (<30 ay) tanı alma: 5 ÜFS (%71) 5 NNNM (%24) 3 AÜSD (%43) Başvuru yakınması: 20 (%57) hasta İYE 15 (%43) hasta gündüz ve gece idrar kaçırma

17 16 (%46) hasta KBH 6 (%17) hasta SDBY (1 ÜFS, 5 NNNM) 4 (%11) hasta Böbrek nakli (NNNM) Radyolojik ve sintigrafik değerlendirme MSÜG 31 (%89) hastada VÜR 15 inde (%43) bilateral DMSA 15 (%43) hastada bilateral böbrekte skar 16 (%46) hastada tek böbrekte skar 3 (%9) hastada normal

18 Genetik inceleme 3. eksonda c.457c>t (p.r153x) 4. eksonda c.631t>c (p.y211h) 12. eksonda c.1736a>t (p.y579f)

19 c.457c>t (p.r153x) Homozigot Anlamsız (nonsense) mutasyon ÜFS lu iki kardeş 9 ve 18 aylıkken ürosepsis ile başvuru Homozigot Yaban tip

20 c.631t>c (p.y211h) 33 aileden 3 ünde (%9) Homozigot: 2 ailede (ÜFS, NNNM) Heterozigot: 1 ailede (AÜSD) PolyPhen (Polymorphism Phenotyping) (PSIC skoru: 0.212) Proteinde ciddi bir hasara neden olmadığı gösterilmiş Aynı etnik kökenden 113 sağlıklı bireyin 9 unda heterozigot, 1 inde homozigot saptanmış Tek nokta polimorfizmi Mahmood S, et al. Clin Genet, 2012

21 c.1736a>t (p.y579f) 33 aileden 18 inde (%55) Homozigot: 12 ailede (8 NNNM, 3 AÜSD, 1 ÜFS) Heterozigot: 6 ailede (5 NNNM, 1 AÜSD) PolyPhen 2 (PSIC skoru: 0.001) Proteinde ciddi bir hasara neden olmadığı gösterilmiş UCSC genome bioinformatic veri tabanı 1000 genom 1 faz çalışmasına göre bu değişim sağlıklı toplumun %50 sinde bulunmakta Tek nokta polimorfizmi Grupe A, et al. Am J Hum Genet, 2006

22 Tartışma 17 ÜFS ailesinden 28 kişide 10 farklı HPSE2 mutasyonu 3 ÜFS ailesinden 4 kişide 3 farklı LRIG2 mutasyonu Pang (2010) 9 ÜFS ailesi 9 (%100) ailede HPSE2 Daly (2010) 10 ÜFS ailesi 6 (%60) HPSE2 Stuart (2013) 14 ÜFS ailesi 9 (%64) HPSE2 3 (%22) LRIG2 2 (%14) mutasyon Ø Çalışmamızda 5 ÜFS ailesi 1 (%20) HPSE2

23 Stuart (2013) 23 NNNM li hasta (13 İngiliz ve 10 Türk) 10 yaş, E (İngiliz) LRIG2 mutasyonu Stuart HM, et al. Am J Hum Genet, 2013

24 GENETİK HETEROJENİTE BİLİNMEYEN BAŞKA GENLER ve PROTEİNLER?

25 HPSE2 ve LRIG2 mutasyonları 1/3 2/3 TÜRK hastalar! Tüm ÜFS ailelerinin >%50 sinde, Türk ÜFS ailelerinin ise %100 ünde akrabalık (+)

26 Sonuç ve Öneriler HPSE2 mutasyonu; ÜFS lu olguların bir bölümünden sorumludur Ancak NNNM veya ağır AÜSD olan olgularımızda saptanmamıştır Tüm ÜFS u olan hastalarda HPSE2 mutasyonunun saptanamamış olması, ÜFS etyolojisinde başka gen değişimlerinin rolü olabileceğini akla getirmektedir

27 Sonuç ve Öneriler NNNM ve AÜSD olan hastalarda altta yatan muhtemelen başka gen değişimleri mevcuttur Konjenital mesane disfonksiyonunun patogenezini anlamak için fazla sayıda hastayı içeren ve aday genleri araştıran yeni çalışmalara ihtiyaç vardır

Glikojen depo hastalığı tip III tanılı 10 Türk olgunun mutasyon analizleri: dört yeni mutasyonun tanımlanması

Glikojen depo hastalığı tip III tanılı 10 Türk olgunun mutasyon analizleri: dört yeni mutasyonun tanımlanması 278 Özgün Araştırma Original Article DOI: 10.4274/tpa.838 Glikojen depo hastalığı tip III tanılı 10 Türk olgunun mutasyon analizleri: dört yeni mutasyonun tanımlanması Mutational analysis of ten Turkish

Detaylı

FRAJİL X SENDROMU (FXS)

FRAJİL X SENDROMU (FXS) FRAJİL X SENDROMU (FXS) Nedir? Frajil X Sendromu (FXS) kalıtsal zeka geriliğinin bilinen en sık nedenidir. Frajil X sendromlu kişiler zihinsel, davranışsal ve fiziksel bazı farklılıklar gösterirler. Bu

Detaylı

KONJENİTAL İŞİTME KAYIPLARINDA GENETİK TARAMA

KONJENİTAL İŞİTME KAYIPLARINDA GENETİK TARAMA T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KONJENİTAL İŞİTME KAYIPLARINDA GENETİK TARAMA Dr. Pelin ARICI UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Mete Kıroğlu ADANA

Detaylı

Türk Toplumunda Sık Görülen Kalıtsal Hastalıklarda PCR Tekniğine Dayalı DNA Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Servis Olarak Sunulması

Türk Toplumunda Sık Görülen Kalıtsal Hastalıklarda PCR Tekniğine Dayalı DNA Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Servis Olarak Sunulması Perinatoloji Dergisi Cilt: 7, Sayı: 1 / Mart 1999 15 Derleme Türk Toplumunda Sık Görülen Kalıtsal Hastalıklarda PCR Tekniğine Dayalı DNA Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Servis Olarak Sunulması Sibel

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri

İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri Dr. Turgay Akgül SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği 18 Nisan 2009-Ankara İdrar Kaçırma İdrarın herhangi bir şekilde istemsiz olarak

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. Müferet ERGÜVEN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLGULARINDA GEN MUTASYONLARI VE HASTALIK

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri. Dr. Ahmet Koç. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD

Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri. Dr. Ahmet Koç. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD 9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 24-28 Mayıs 2013, VAN

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA METİLFENİDAT HCL TEDAVİSİNE YANIT İLE SNAP-25 GEN POLİMORFİZMİNİN İLİŞKİSİ UZMANLIK

Detaylı

GĐRĐŞ. HASTALAR ve YÖ TEM. Hastalar

GĐRĐŞ. HASTALAR ve YÖ TEM. Hastalar GĐRĐŞ Parkinson hastalığına (PH) yol açan nörodejeneratif sürecin etyolojisi halen anlaşılamamıştır ve olasılıkla genetik ve/veya çevresel faktörlerin bir arada etkileşiminin rolü olabileceği düşünülmektedir.

Detaylı

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir güncel gastroenteroloji 14/2 Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir Halil DEĞERTEKİN 1, Ali Kemal OĞUZ 2 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Ana Bilim

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA ETİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Dr. Şeniz SARITAŞ GÖK Ankara

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Düzenleme Kurulu Kongre Düzenleme Kurulu Ýçindekiler Önsöz...iii Bilimsel Program...iv Sözel Sunumlar... Poster Sunumlarý...9 Önsöz -iii- Bilimsel Program -iv- Bilimsel Program -v- Bilimsel Program -vi- Kurs Programý -vii-

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 3 Sayı 2 Haziran 2009 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ 24-27 Mayıs 2009 ANKARA ÖNSÖZ

Detaylı

Sözel Bildiriler Oral Presentations

Sözel Bildiriler Oral Presentations Oral Presentations 1 S-01 [Kabul:Sözlü] [Acil Pediatri] Ventiküloperitoneal şantlı çocuklarda klinik skorlama disfonksiyonu belirler mi? Merve Tosyalı, Tahir Atik, Bahar Özdemir**, Tuncer Tarhan*, Eylem

Detaylı

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ Uz. Dr. A.CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT

Detaylı

MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri. Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri. Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD Maturity-Onset Diabetes of Young (MODY) tüm diyabetli olguların yaklaşık %1-2 sini oluşturur

Detaylı

Adenoidektomi ve tonsillektominin monosemptomatik enürezis noktürna üzerine etkileri

Adenoidektomi ve tonsillektominin monosemptomatik enürezis noktürna üzerine etkileri Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Adenoidektomi ve tonsillektominin monosemptomatik enürezis noktürna üzerine etkileri The effects of adenoidectomy and tonsillectomy on monosymptomatic enuresis

Detaylı

β - TALASEMİ DE MOLEKÜLER TANI VE YÖNTEMLERİ

β - TALASEMİ DE MOLEKÜLER TANI VE YÖNTEMLERİ TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul basak@boun.edu.tr β - TALASEMİ DE MOLEKÜLER TANI VE YÖNTEMLERİ Prof. Dr. A.Nazlı BAŞAK GİRİŞ Son onbeş

Detaylı

1.GİRİŞ Akraba evliliği, Türkiye de geleneksel alt yapı ile uzun zamandan beri süreklilik gösteren bir olgudur. Akraba evliliğinin nedenleri ve sonuçları üzerinde dünya genelinde olduğu gibi Türkiye de

Detaylı

AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ

AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ 1- Gebeliğin başında amniyon sıvısının içeriği ekstrasellüler sıvı ile aynıdır. 2- Amniyon sıvısının birinci trimesterde major kaynağı amniyotik membrandır. 3- Gebelik ilerledikçe,

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı