Nöbet ve Status Epileptikus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nöbet ve Status Epileptikus"

Transkript

1 Nöbet ve Status Epileptikus Dr. Murat YILDIZ AÜTF Acil Tıp AD GİRİŞ Nöbet: Beyindeki nöronların anormal deşarjına bağlı olan epizodik anormal nörolojik fonksiyon Epilepsi: Tekrarlayan nöbetler Primer, idiyopatik nöbetler: Nöbet nedeni bulunamayan sağlıklı hastalar Sekonder, semptomatik nöbetler: Kitle gibi nörolojik patolojiye bağlı olan nöbetler Reaktif nöbetler: Beynin elektriksel stimülasyonu, konvülsan ilaçlar, metabolik rahatsızlıklar, kafa travmasına bağlı olan nöbetler Nöbet: Klinik Politikalar Acil serviste sık karşılaşılır Potansiyel olarak hayatı tehdit eden durumlar neden olur Potansiyel morbidite ve mortalite ile ilişkilidir ACEP Nöbet: Klinik Politikalar 1993 Yaklaşıma dayalı Revizyon 2003 Tartışmalı sorular; kanıta dayalı tıp Epidemiyoloji ABD de yıllık yeni tanı konulur. Nüfusun % 6-10 u hayatta bir defa nöbet geçirir ve % 1-2 sinde tekrarlayan nöbetler vardır. Erkeklerde bayanlardan biraz daha sık görülür. 20 yaş altında ve 60 yaş üstünde sık görülür Kanıt düzeyi I: Tedavinin etkinliği için düzenlenmiş randomize, çift kör girişimsel çalışmalar; tanısal testler ve prognoz için prospektif kohort Düzey A öneri II: Retrospektif kohortlar, olgu kontrol çalışmaları, kesitsel çalışmalar Düzey B öneri III: Gözlemsel raporlar; uzlaşma raporları Düzey C öneri Travma İntrakraniyal kanama Yapısal anormallikler Vasküler Dejeneratif Konjenital Kitle Enfeksiyonlar Eklamsi Hipertansif ensefalopati Anoksik/iskemik yaralanma Kardiyak arrest Ciddi hipoksemi İkincil nöbet nedenleri Metabolik bozukluklar Hipo/hiperglisemi Hipo/hipernatremi Hiperosmolarite Üremi Karaciğer yetmezliği Hipokalsemi/ Hipomagnezemi İlaçlar/toksinler Kokaine, lidokain Antidepresan, teofilin Alkol/ilaç yoksunluğu Nöbet eşiğini düşürenler Ateş Uykusuzluk Konvülzan ilaçlar Alkol yoksunluğu Enfeksiyonlar

2 Jeneralize (bilinç kaybı +) Tonik-klonik (grand-mal) Absans (petit-mal) Miyoklonik Tonik Klonik Atonik Nöbet Sınıflandırması Parsiyel (fokal) Basit parsiyel (bilinç kaybı yok) Kompleks parsiyel (bilinç değişikliği) Sekonder jeneralizasyon olan parsiyel Sınıflandırılmayan Nöbet hakkında genellikle yeterince bilgi alınamıyor. Jeneralize nöbetler Grand-mal nöbet - Jeneralize tonik-klonik Genellikle uyarı veya aura yoktur. Ani bilinç kaybı ile başlar. Tonik faz: Ani rijidite olur, gövde ve ekstremitelerde ekstansiyon olur ve yere düşer. Sıklıkla apne gelişir, kusma ve idrar inkontinans olabilir. Klonik faz : titremeyle başlayan simetrik ve ritmik klonik gövde ve ekstremite kasılmaları görülür. Hastanın bilinci bir süre daha kapalı kalır, hasta atonik ve sıklıkla derin ve hızlı nefes alır. Tipik olarak saniye sürer Postiktal konfüzyon saatlere kadar uzayabilir. Petit-mal nöbet (Absans) Çok kısa (saniyeler) Tonus kaybı olmadan ani bilinç kaybı Postiktal konfüzyon yoktur Tipik olarak okul çağındaki çocuklarda olur ve büyüyünce geçer. Miyoklonik nöbet Kısa şok benzeri kas kasılmaları Jeneralize, bir veya daha fazla ekstremitede Klonik nöbet Tonik element olmaksızın, tekrarlayıcı klonik jerkler(sarsılma-silkinme-sıçrama-titreme). Tonik nöbet Gövde gerilir ve kasılır. Baş ve gözler deviye olur. Hasta solar, kızarır ardından siyanotik hal alır. Atonik nöbet Ani başlayan postural tonus kaybı Kısa süreli bilinç kaybı eşlik edebilir. Parsiyel nöbetler Kortekste lokal başlayan deşarj. Sıklıkla sekonderdir. Basit parsiyel-fokal nöbetler. Bilinç değişikliği yok Nöbet fokal kalır Bazen deşarjın lokalizasyonu klinikten anlaşılabilir

3 Kompleks parsiyel nöbetler Sıktır Bilinç değişikliği yapan fokal nöbetler Sıklıkla fokal deşarj temporal lopta Sıklıkla tuhaf semptomlar verdiği için yanlışlıkla psikiyatrik nöbet olarak değerlendirilir Semptomlar:Otomatizmler, viseral semptomlar, halüsinasyonlar, hafıza bozuklukları, persepsiyon bozuklukları, afektif değişiklikler Sekonder jeneralizasyon olabilir Nöbet Geçiren Hastanın Değerlendirilmesi Olay gerçek bir nöbet midir? Hasta ve olaya şahit olanlardan hikaye alınır Nöbet nasıldı?(hasta, görenler) Aura? Ani ya da yavaş başlangıçlı? Motor semptomların progresyonu? İdrar-gaita inkontinansı? Fokal jeneralize? Simetrik? Süre? Postiktal konfüzyon? Hasta nöbetini hatırlıyor mu? Diğer nöbetlere benziyor muydu? Presipitan faktörler? Kaçırılan ilaç dozu Anamnez Hasta bilinen epilepsi hastası değilse,anamnez daha da geniştir.(ilk NÖBET Mİ?) Daha önce nöbet olabilecek olaylar? örn., okulda boş boş bakma nöbetleri, istem dışı hareketler, açıklanamayan yaralanmalar, gece dil ısırma veya idrar kaçırma. Geçirilmiş kafa travması? Baş ağrıları?(inatçı-ciddi-aniden) Gebelik ya da doğum?(eklampsi) Metabolik bozukluklar? Elektrolit bozuklukları? Hipoksi? Sistematik hastalık (öz. Ca) Koagulopati? Antikoagulasyon? İlaç Alımı? Yoksunluk? Alkol yada uyuşturucu? Fizik muayene Travma Ateş Sistemik hastalık bulguları aranır İkincil yaralanmalar: Özellikle baş, boyun; kırıklar, burkulmalar, ezilmeler, posterior omuz çıkığı Dil kesisi, pulmoner aspirayon sıktır Yatak başı kan şekeri bakılır Fizik muayene Tekrarlayan nörolojik muayene Bilinç düzeyi takip edilmelidir Zaman içinde giderek açılan bilinç düzeyi benign İlerleyici bilinç kötüleşmesi önemli Kafa içi basınç artışı bulguları Fokal nörolojik defisit Basit veya kompleks fokal nöbeti izleyen geçici fokal defisit (sıklıkla tek taraflı) Todd paralizisi, 48 saat içinde düzelmelidir Ayırıcı tanılar Nöbet Senkop Psödo nöbet Hiperventilasyon sendromu Migren Hareket bozuklukları Narkolepsi / Katapleksi Ayırıcı tanılar Senkop Sıklıkla prodromal semptomlar var Hasta başlangıcı iyi tarif edebilir. Kardiyak senkop aniden de gelişebilir. Yaralanma yada inkontinans senkopta da olabilir. Hızlı iyileşme Postiktal dönem yoktur.

4 Ayırıcı tanılar Psödo nöbet Psikojenik nöbet Sık rastlanır. Gerçek nöbetten ayırt etmek güç olabilir. Epilepsili hastalarda da olabilir. Bayanlarda daha sık Emosyonal stresten sonra veya sadece tanıklar varken geçirilen nöbetlerde şüphelenilmelidir. Inkontinans, yaralanma ve postiktal konfüzyon nadir. Nöbet esnasında normal EEG aktivitesi Ayırıcı tanılar Hiperventilasyon sendromu Başlangıç yavaş: Sık nefes alma, anksiyete ve perioral uyuşma İstemsiz ekstremite kasılmalar ve bilinç kaybına doğru ilerleyebilir. Hiperventilasyon ile kolaylıkla ortaya çıkar. Ayırıcı tanılar Hareket bozuklukları Distoni Korea Miyoklonik Jerkler Tremor Tikler Bir çoğu nörolojik hastalıklarda olabilir. Bilinç kaybı olmaz Hareketler bilinç dışı olmasına rağmen kısa süreli isteyerek baskılanabilir. Ayırıcı tanılar Migren Aura olabilir En sık: parlak skotom Fokal nörolojik defisit de olabilir. Homonim hemianopsi, hemiparezi Aktif hareket yoktur. Ayırıcı tanılar Narkolepsi /Katapleksi Narkolepsi Gündüz vaktinde olan kontrol edilemeyen kısa uyku epizodları Hasta başlayacağını hisseder Katapleksi Postür tonusunun ani ve kısa süren kaybı Sıklıkla emosyonal stres, gülme ya da ağlama ile provoke olur Bilinç değişikliği olmaz İstemsiz hareketler yok Gerçek nöbet Aniden başlar ve sonlanır. Hatırlanmaz Nöbet sırasında davranış ve hareketler anlamsızdır. Postiktal konfüzyon takip eder. Basit absans ve basit parsiyel nöbetler hariç. Net bir tanı için takip, tekrarlanan EEG ler ve gerekirse EEG monitorizasyon şarttır.

5 Laboratuvar İstenecek tetkikler olguya göre karar verilir: Bilinen epilepsi hastası tek nöbet ilaç düzeyi bakmak yeterli Antikonvülsan ilaç düzeyi - Kanda tespit edilmesi nöbeti dışlamaz Yorumlarken dikkatli olunmalıdır: İlacın en son alındığı saat bilinmelidir İlacın tedavi düzeyi: yan etki olmadan uygun nöbet kontrolünü sağlayan düzey İlacın düzeyindeki belirgin değişiklik Hasta uyumsuzluğunu İlaçta değişiklik İlacın malabsorbsiyonu Etkiyi artıran veya azaltan başka ilaç alımını Laboratuvar İlk nöbette ve yetersiz anamnezde daha geniş tetkik gerekir: Glukoz Elektrolitler BUN/Kreatinin Kalsiyum/Magnezyum β-hcg Toksikolojik tarama CPK Laktat(İlk 15 dakika içinde yararlı) Prolaktin(İlk dakika içinde yüksektir; nöbetpsödonöbet ayırıcı tanısı için) Normal düzey yararlı değil İlk Nöbet: Laboratuar Tetkiki Radyolojik Değerlendirme Düzey A öneri: Yok Düzey B öneri: Altta yatan hastalığı olmayan ve önceki bilinç düzeyine dönen ilk kez nöbet geçiren hastalarda serum glikozu ve sodyumu iste Doğurganlık çağındaki kadınlarda gebelik testi iste İmmünkompromize olan hastalardan acil serviste iken veya yatırıldıktan sonra Beyin BT sonrası LP yap Febril nöbet veya bilinen epilepsi ile aynı olan nöbet İlk nöbet veya nöbet paterninde değişiklik Yapısal lezyonu görmek için Görüntüleme gerekli değil Bilgisayarlı Tomografi Kontrastsız yeterli * ACEP Clinical Policies Committee; Clinical Policies Subcommitte on Seizures: Critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med 2004; 43: American College of Emergency Physicians. Clinical policy for the initial approach to patients presenting with a chief complaint of seizure who are not in status epilepticus. Ann Emerg Med 1997;29:706. Radyolojik Değerlendirme BBT ne zaman çekilim? Acil Nörogörüntüleme için ACEP Önerileri: * Yeni fokal defisit İnatçı bilinç bozukluğu Kısa süre önce olan kafa travması İlk nöbet Koagülopati / trombosit bozukluğu / antikoagülasyon tedavisi HIV-pozitif / İmmünsupresyon Meningismus Alkolizm Nöbet paterninde değişiklik * American College of Emergency Physicians, American Academy of Neurology, American Association of Neurologic Surgeons, and American Society of Neurology: Practice parameter: Neuroimaging in the emergency patient presenting with seizure. Ann Emerg Med 1996;28:114. Radyolojik Değerlendirme Birçok önemli sorun kontrastsız BT de görülmeyebilir. Metastatik veya primer tümör veya damarsal anormallik Daha ileri BT veya MRG gerekir MRG en duyarlı yöntem; nöbette tercih edilmeli. Komplike olmayan ilk nöbette, BT istenmeyip, MRG ayarlanabilir/istenebilir Gereksiz tetkikten kaçınmak için nöroloji ve radyolog ile görüşülmesi yararlıdır

6 Radyolojik Değerlendirme İlk Nöbet: Nörolojik görüntüleme Diğer görüntüleme istemleri: Travmaya yönelik direkt grafiler: Servikal omurga Akciğer grafisi: Primer veya metastatik tümöre yönelik Aspirasyona yönelik Kafa grafileri gereksizdir Serebral anjografi acil serviste çok nadiren gerekir Düzey A öneri: Yok Düzey B öneri: Uygun ise ilk nöbet hastalarından acil serviste iken BT iste Güvenilir poliklinik takibi ayarlanabilirse nörolojik görüntüleme sonraya ertelenebilir ACEP Clinical Policies Committee; Clinical Policies Subcommitte on Seizures: Critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med 2004; 43: EEG Yararlı ancak acil servisten ulaşılması zor İnatçı ve açıklanamayan bilinç değişikliği olan hastalarda nonkonvülzif status epileptikusu tespit etmek için(eeg de epilepsi dalgaları). Takipte nöbet tipi tanısında yardımcıdır. Status epileptikusta entübasyon sonrası.(paralizan ilaç kullanımına bağlı nöbet maskelenebileceği için) Tedavi ABC Vital bulgular Damar yolu Oksijen Pulse oksimetre Yatak başı serum glikoz düzeyi tayini Kardiyak monitorizasyon Entübasyon: - basit nöbetlerde gerekli değildir. Uzamış nöbetler GI dekontaminasyon gerekli ise Başka kuruma nakil gerekli ise Eşlik eden travmaya yönelik tedavi Altta yatan metabolik bozukluk varsa tedavi Tedavi Tedavide 4 klinik durumu ayırt etmek önemlidir: 1. Aktif nöbet geçiren hasta 2. Nöbet geçirdikten sonra acil servise başvuran bilinen nöbet hastası 3. İlk kez nöbet geçiren hasta 4. Status epileptikus 1-Aktif nöbet geçiren hasta Hastayı travmadan korumak en önemli amaç Aspirasyon: Yana çevir Isırmadan koru Nöbet sırasında hava yolunu açmak zordur, nöbet bitince havayolu açıklığı sağlanmalıdır Aspiratör ve hava yolu malzemeleri hazır olmalıdır. Nöbeti izle: Fokal? Komplike olmayan nöbetlerde IV antikonvülsan ilaç endikasyonu yoktur

7 2-Bilinen epilepsisi olan hastada nöbet Nöbeti tetikleyen durumlar araştırılır En sık olarak ilaç dozu atlanır, unutulan tek doz serum düzeyinde anlamlı düşüşe neden olabilir. Ek doz verilir ve eski tedavi devam edilir. Yükleme dozu olmadan antikonvülzan etki 2 gün ile 3 haftayı bulabilir Antikonvülzan düzeyi yeterli ve hasta tek bir atak geçirdi ve nöbetin paterni ve görülme sıklığı hasta için beklenen sınırlar içinde ise spesifik tedavi gerekli değildir Nöbet sıklığı veya paterninde değişiklik varsa bu durum araştırılmalıdır 3-İlk nöbet Yaklaşım tartışmalı Antiepileptik tedavi başlanması: nöbetin tekrarlama riski ilacın kar/zarar oranı Tekrarlama riskini değerlendirmede en önemli faktörler nöbet etiyolojisi ve EEG sonucudur: Aile anamnezi, yaş, cins ve status olmasının tekrarlanma riski için anlamı yoktur. Tekrarlama Riski %23-71 En önemli belirleyiciler: Nöbetin nedeni ve EEG sonuçları İdiopatik Nöbet ve normal nörolojik bulgular 2 yıl için EEG normalse %24 EEG normal değilse %48 Önceden olan nörolojik hastalık veya yaralanma EEG normalse %48 EEG normal değilse %65 Tedavi Bulunan nörolojik nedeni olan sekonder nöbetlerde tedavi önerilir. Tedavide ideal olan minimal yan etkiler ile nöbet kontrolu sağlayan tek ilaç tedavisidir İlaç seçimi nöbetin tipine göre değişir: - Jeneralize tonik-klonik ve fokal nöbetlerde fenitoin veya karbamazepin -Absans nöbetlerde etosuksimid veya valproat Konsültasyon Nöroloji Konsültasyonu için ACEP Önerileri: * İlk nöbet Fokal nörolojik bozukluk İnatçı bilinç değişikliği Yeni kafa içi lezyon Nöbet paterninde belirgin değişiklik İyi kontrol edilemeyen nöbet Gebe hasta American College of Emergency Physicians. Clinical policy for the initial approach to patients presenting with a chief complaint of seizure who are not in status epilepticus. Ann Emerg Med 1997;29:706. Hastaneye yatış için ACEP Önerileri: Yatış * İnatçı bilinç değişikliği SSS enfeksiyonu Yeni fokal bozukluk Yeni kafa içi lezyon Altta yatan düzeltilebilir tıbbi problem Belirgin hipoksi Hipoglisemi Hiponatremi American College of Emergency Physicians. Clinical policy for the initial approach to patients presenting with a chief complaint of seizure who are not in status epilepticus. Ann Emerg Med 1997;29:706. Ritim bozukluğu Belirgin alkol yoksunluğu Akut kafa travması Status epileptikus Eklampsi

8 İlk Nöbet: Yatış / AKT Nöbet öncesi bilinç düzeyine dönen ilk nöbet hastalarının hangisi hastaneye yatırılmalıdır / antikonvülzan ilaç başlanmalıdır? (kısa dönem morbidite ve mortalite) İlk Nöbet: Yatış / AKT Düzey A öneri: Yok Düzey B öneri: Yok Düzey C öneri: Normal nörolojik muayene bulguları olan hastalar ayaktan takip önerilerek taburcu edilebilir Normal nörolojik muayene bulguları olan, altta yatan hastalığı olmayan ve bilinen yapısal beyin hastalığı olmayan hastalara antiepileptik ilaç başlanması gerekli değildir ACEP Clinical Policies Committee; Clinical Policies Subcommitte on Seizures: Critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med 2004; 43: Taburculuk Taburculuk Acil serviste izlem süresi kanıt? Vital bulguları normal, bilinç düzeyi normal ve antikonvülzan düzeyi düşük ise yükleme dozu sonrası taburcu IV yükleme sonrası peak etki hemen Oral yükleme ile birkaç saat sürer; hasta aydınlatılmalı. Mutlaka yanında bir yakını ile gönderilmeli Bir hafta içinde nöroloji kontrolü ayarlanmalı Önlemler: Yüzmemesi, tehlikeli alet veya araçlar kullanmaması, yüksekte çalışmaması Acil hekimi trafik yasaları açısından bilgili olmalıdır. Bildirim yapılmalı mı? Bildirim zorunlu olmasa da hastaya stabil oluncaya kadar araba kullanmaması önerilmelidir HIV ve nöbet HIV de nöbet SSS tutulumunun sık olan bir semptomudur. Kitle, HIV ensafalopatisi, menenjit sıktır. Intrakraniyel lezyonların insidansı yüksektir. Opaklı BBT çekilmelidir, MR düşünülebilir. Menenjiti ekarte etmek için LP yapılmalıdır. Reküran riski normal nüfustan yüksektir, ancak fenitoin %10 unda hipersensitibiliteye neden olur. Gebelikte nöbet Antiepileptikler teratojendir, ancak kontrol edilmeyen nöbetler de gebelikte hem anne hem de fetus için bir risk oluşturur. Tek ilaç, multipl doz folikasit ve Vitamin K önerilir. Nöbet olduğunda gebe olmayan hasta gibi davranılır. Jinekoloji konsültasyonu yapılır. 20. haftadan sonra olan ve HT, ödem ve proteinuri olan hastada olan nöbet eklampsidir. 4-6 g Mg iv, 1-2 g/saat infüzyon Status epileptikusta lorazepam ve diazepam ilk seçenek, fenitoin ve fenobarbital ikinci sırada gelir

9 Alkolizm ve nöbet Düzensiz ilaç kullanımı Uykusuzluk Kafa travmaları Toksik madde alımları Elektrolit bozuklukları Alkol yoksunluğu Alkol intoksikasyonu Yoksunlukta nöbet bir haftaya kadar gecikebilir. Fenitoin verilmez Benzodiazepinler İkiden fazla nöbet varsa hasta yatırılır Tedavide 4 klinik durumu ayırt etmek önemlidir: 1. Aktif nöbet geçiren hasta 2. Nöbet geçirdikten sonra acil servise başvuran bilinen nöbet hastası 3. İlk kez nöbet geçiren hasta 4. Status epileptikus Tedavi 4-Status epileptikus ABD de yılda vaka, ölüm, bunların %12-30 unda status ilk nöbettir. Tanım: 30 dakika ve daha uzun süren nöbet veya iki veya daha fazla nöbetin ataklar arasında bilinç düzeyi normale dönmeden olması Lowenstein and ark. : status epilepticus 5 dakika ve daha uzun süren nöbet aktivitesidir. Status epileptikus da Nörolojik hasarın hangi nöbet süresinde başladığı bilinmemektedir. Nöbet 10 dk dan uzun sürerse antiepileptik tedavi başlanmalıdır. Nöbet ne kadar uzun devam ederse o kadar zor durdurulacaktır. Acil serviste ve yoğun bakımlarda en sık görülen nörolojik sorun Acil serviste kontrol altına alınamayan nöbetlerin tedavisi yoğun bakımda (YB) devam etmeli İnsidans: 24-38/ YB a yatış: % 47 YB yatışlarının % Status epileptikus da Tonik klonik nöbetlerin çoğu < 2-3 dak. 5 dak. nöbetlerin > %95 30 dak. kadar uzamakta 5 dak. nöbetler tedavi edilmelidir Lacroıx J, et al. Crit Care Med, 1994 Chin RF, et al. Epilepsia 2003 Chin RF, et al. Eur J Neurol 2004 Lwenstein DH, et al. Eplilepsia 1999 Shinnar S, et al. Ann Neurol 2001 DeLorenzo RJ, et al. Epilepsia 1999

10 Sürekli tonik-klonik kasılmaları olan kişilerde status epileptikusu tanımak kolay Konvülzif olmayan status epileptikus İnsidansı; bilinmiyor, Olasılıkla tanınamıyor Nedeni bilinmeyen bilinç değişikliği olan ciddi hastalarda, özellikle zayıf motor aktivitesi (nistagmus, veya yüzün, el ve ayakların seğirmesi) devam edenlerde düşünülmelidir EEG tanıyı destekleyicidir Etiyoloji (%) Ateş/enfeksiyon 35.7 İlaç değişikliği 19.8 Metabolik 8.2 Konjenital 7.0 Anoksi 5.3 SSS enfeksiyonu 4.8 Travma 3.5 Serebrovasküler 3.3 İlaç/entoksikasyon 2.4 Tümör 0.7 Bilinmeyen 9.3 Ayırıcı tanısı DeLorenzo RJ, Epilepsia 1992 Status epileptikus tedavi Amaç: Acile gelişin ilk 30 dakikasında nöbetin durdurulması Morbidite nedenleri: Hipoksi Hipertermi Dolaşım kollapsı Nöronal hasar Erken Tedavi Statusun tanımını erken yapıp (tanıyıp, teşhis etmek), tedaviye erken başlamak neden önemlidir? Erken Tedavi Acil serviste: SE < 30 dak. mortalite %2.6 Nöbeti hemen duranların mortalitesi %0 SE > 30 dak. Mortalite %19 (p<0,001) - Tedavi Geniş lümenli bir damar yolu Glikoz içermeyen IV sıvılar antikonvülzan ilaç tedavisini hızlandırır. Yatak başı glikoz ölçümü Oksijen Kardiyak monitorizasyon Pulse oksimetre Endotrakeal entübasyon: Status epileptikus düşünülürse önerilir Paralitik ajan kullanılacaksa vekuronyum gibi kısa etkili ajan kullanılmalıdır

11 - Tedavi Başlangıç laboratuar tetkikleri: Kan şekeri Metabolik panel: kalsiyum, magnezyum Gebelik testi Toksikolojik tarama Antikonvülzan düzeyi Tiamin (100 mg) ve Glikoz (25-50 g) IV hipoglisemiden şüphelenilir veya tespit edilirse Rektal ateş takip edilmelidir Hipertermi pasif soğutma ile tedavi edilmelidir İdrar sondası takılmalıdır İdrar çıkışı takip edilmelidir - Tedavi Aspirasyonu önlemek için nazogastrik tüp takılmalıdır Nöbet nedeni olarak oral yolla zehirlenme düşünülürse: gastrointestinal dekontaminasyon Status epileptikus sırasında lomber ponksiyon yapılmamalıdır Bakteriyel menenjitten şüphelenilirse ampirik antibiyotik tedavi başlanmalıdır Status epileptikusta periferal lökositoz ve BOS ta pleositoz izlenir BT nöbet sonlandırılıncaya kadar ertelenir - Tedavi 0-30 minutes: ABCs, Hemodynamic Support Glucose, Thiamine Repeated Benzodiazepines doses minutes: Fosphenytoin or Phenytoin loading up to 30 mg/kg minutes: Phenobarbital and / or Valproate infusion - Tedavi Havayolunu aç / devamlılığını sağla Zaman Dilimi minutes: Continuous infusion of Midazolam, Pentobarbital or Propofol, Neurology Consultation CT Neuroimaging Planned ICU disposition Planned EEG Monitoring IV, oksijen, monitör Dextroz g IV, gerekli ise 0 5 dakika - Tedavi - Tedavi Alkolik ve malnütrisyonu olanlar için Tiamin 100 mg IV ve Magnezyum 1 2 g IV vermeyi düşün Lorazepam 2 mg /dk IV toplam 0.1 mg/kg a kadar (veya diazepam 5 mg IV, 5 dakika ara ile toplam 20 mg a kadar) dakika Lorazepam, ve diazepamın karşılaştırıldığı çift kör, randomize çalışmada her iki ilacın etkisinin başlangıcının benzer olduğu ancak etki süresinin uzunluğu nedeni ile daha etkili olduğu bulunmuştur (%78 e karşılık %58) * Fenitoin 20 mg/kg IV 50 mg/dk hızda veya fosfenitoin 20 mg/kg FE IV 150 mg/dk hızda Ek fenitoin 5-10 mg/kg IV veya ek fosfenitoin 5-10 mg/kg FE IV Fenobarbital 20 mg/kg a kadar IV mg/dk IV ve/veya 30 dakika Leppik IE, Derivan AT, Homan RW, et al. Double-blind study of lorazepam and diazepam in status epilepticus. JAMA 1983;249:

12 - Tedavi Genel anestezi Midazolam 0.2 mg/kg yavaş IV puşe, sonra 0.75 µg/kg/dk veya propofol 1-2 mg/kg IV, sonra 1-15 mg/kg/st veya pentobarbital mg/kg IV 1 saat içinde, sonra mg/kg/st Nöbet / SE: Fenitoin Yükleme Tekrarlayan nöbet ile acil servise gelen ve subterapötik ilaç düzeyi tespit edilen hastalarda nöbetin tekrarını önlemek için fenitoin doz stratejesi ne olmalıdır? (kısa dönemde nöbet tekrarı) Nöbet / SE: Fenitoin Yükleme Düzey A öneri: Yok Düzey B öneri: Yok Düzey C öneri: İntravenöz veya oral yükleme dozunda fenitoin veya intravenöz veya intramusküler fosfenitoin ve günlük oral idame tedaviyi başlat Nöbet / SE: SE Tedavisi Benzodiazepin ve fenitoine rağmen nöbeti devam eden status epileptikus hastalarında hangi ilaçlar tercih edilmelidir? (motor aktivitenin sonlanması) ACEP Clinical Policies Committee; Clinical Policies Subcommitte on Seizures: Critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med 2004; 43: Nöbet / SE: SE Tedavisi Düzey A öneri: Yok Düzey B öneri: Yok Düzey C öneri: Aşağıdaki ilaçlardan birisini intravenöz yoldan uygulayın: Yüksek doz fenitoin Fenobarbital Valproik asit Midazolam infüzyonu Pentobarbital infüzyonu veya Propofol infüzyonu Nöbet / SE: EEG Monitörizasyonu Acil serviste EEG ne zaman tercih edilmelidir? ACEP Clinical Policies Committee; Clinical Policies Subcommitte on Seizures: Critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med 2004; 43:

13 Nöbet / SE: EEG Monitörizasyonu Düzey A öneri: Yok Düzey B öneri: Yok Düzey C öneri: Konvülzif olmayan status epileptikus veya hemen göze çarpmayan konvülzif status epileptikus olduğu düşünülen, uzun etkili paralitik ajan alan veya ilaç ile koma sağlanan hastalarda acil EEG istenir Kullanılan İlaçlar Benzodiazepinler Fenitoin Fosfenitoin Barbituratlar Levetiracetam (Keppra) ACEP Clinical Policies Committee; Clinical Policies Subcommitte on Seizures: Critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med 2004; 43: Tedavisi Etki Süresi Yarınlanma ömrü (saat) Doz (kg başına) Etki Hızı Diazepam Uzun mg Hızlı (IV ve po) Lorazepam Orta mg Hızlı (IV) Orta (po) Midazolam Kısa mg Hızlı (IV) Fenitoin Uzun etkili antiepileptik Nöbetlerin tekrarını önler Etkisi geç başlar (10-30 dk) Sodyum kanalları üzerinde etkili Fenitoin Kardiyak aritmi ve hipotansiyon yan etkisi nedeniyle yükleme esnasında kalp hızı ve kan basıncı monitorize edilmelidir İnfüzyon hızı 50 mg/dk yı (1 mg/kg/dk) geçmemelidir Dextrozlu sıvılarda çökmesi nedeniyle serum fizyolojik içinde infuzyon Hipoalbuminemi ve böbrek yetmezliği durumlarında doz ayarlaması gereklidir Fosfenitoin Fenitoine hidrolize olur İnfüzyon esnasında çökme olasılığı düşük Lokal yan etkileri çok daha az Hipotansiyon riski daha az Daha pahallıdır

14 Barbituratlar GABA-A reseptörlerine etki ederler Etki sürelerine göre; Uzun etkili: fenobarbital Kısa etkili: pentobarbital Oldukça kısa etkili: thiopental ve metoheksital Fenobarbital Serebral metabolizmayı koruyucu etki Yan etkileri solunum depresyonu, uzamış sedasyon, hipotansiyon ve bradikardi Özellikle benzodiazepin verilmiş hastada Yarılanma ömrü uzun saat Pentobarbital Kısa ve çabuk etki gösterir Refrakter SE da sürekli perfüzyon şeklinde kullanılır Solunum depresyonu Kalp debisinde azalma, ciddi hipotansiyon Serebroprotektif Thiopental Bazı merkezler thiopentali pentobarbitale tercih ederler Daha fazla kardiovasküler yan etki tespit edilmiştir (hayvan çalışmalarında) Metaboliti fenobarbitaldir, uzun dönemde fenobarbital birikimine neden olur Propofol Hızlı etkili, kısa etki süreli,genel anestetik ajan GABA reseptörlerine bağlanır Ciddi hipotansiyon Propofol infüzyon sendromu (metabolik asidoz, kalp yetmezliği, rabdomyoliz, lipidemi, renal yetmezlik) ölümle sonuçlanabilir Doz: 1-2 mg/kg bolus, mcg/kg/saatten infüzyon Levetirasetam (Keppra) Yeni jenerasyon Yeni yeni çocuklarda IV ve po olarak kullanılmaya başlandı Kalsiyuma bağlı nörotramsmiter salınımını azaltır Sadece %10 u proteine bağlanır Karaciğerde metabolize olmaz 30 mg/kg dan yüklenip 20 mg/kg/gün

15

Status Epileptikus Dr. Pelin Cengiz

Status Epileptikus Dr. Pelin Cengiz Dr. Pelin Cengiz University of Wisconsin American Family Children s Hospital Madison, WI ABD Acil serviste ve yoğun bakımlarda en sık görülen nörolojik sorun Acil serviste kontrol altına alınamayan nöbetlerin

Detaylı

Nöbet: Beyin nöronlarının anormal elektriksel deşarjı

Nöbet: Beyin nöronlarının anormal elektriksel deşarjı Nöbet: Beyin nöronlarının anormal elektriksel deşarjı sonucu oluşan, anormal nörolojik fonksiyon epizotudur. Epilepsi: Nöronların aşırı ve anormal boşalımları sonucu ortaya çıkan nöbetlerin tekrarına denir.

Detaylı

HASTAYA YAKLAŞIM. Dr. Mustafa SEVER Acil Tıp T p Uzmanı Acil Tıp T p AD Mart 2007

HASTAYA YAKLAŞIM. Dr. Mustafa SEVER Acil Tıp T p Uzmanı Acil Tıp T p AD Mart 2007 NÖBET GEÇİREN HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Mustafa SEVER Acil Tıp T p Uzmanı HrÜTF Acil Tıp T p AD Mart 2007 Konvülsiyon Tanım: Beyindeki nöronlarn ronların n anormal elektriksel deşarj arjı sonucu oluşan nörolojik

Detaylı

TANIM NÖBET HİKAYE Epilepsi hastası 2. Yeni nöbet 3. Konversiyon bozukluğu?? 4. Status epilepticus

TANIM NÖBET HİKAYE Epilepsi hastası 2. Yeni nöbet 3. Konversiyon bozukluğu?? 4. Status epilepticus TANIM Dr. Engin ÖZAKIN Acil Tıp Uzmanı Yunus Emre Devlet Hastanesi Eskişehir Serebral korteksin elektriksel aktivitesinin değişmesine bağlı oluşan paroksismal olaylar Beynin inhibitör ve eksibitör dengelerinin

Detaylı

KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK. Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji

KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK. Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji Nöbet? Bilinç bozukluğu ve Motor fenomenler içeren olay. Nöbet... Van Gogh Epileptik nöbet neden olur? İnhibisyon Eksitasyon

Detaylı

Konvülziyonlu Hastaya Yaklaşım

Konvülziyonlu Hastaya Yaklaşım Konvülziyonlu Hastaya Yaklaşım Konvülziyon (nöbet): Beyindeki nöronların anormal elektriksel deşarjı sonucu oluşan nörolojik fonksiyonel epizottur. Bilinç kaybı, anormal motor aktivite, davranışsal ve

Detaylı

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 Nöbet Beyin hücrelerindeki aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak serebral fonskiyonların baskılanması ile sonuçlanan bir durum Epilepsi

Detaylı

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West sendromu Beyinde bir grup nöronun anormal deşarjına bağlı

Detaylı

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER (FN)- TANIM FEBRİL NÖBET (FN): 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

Tanımlar. Epidemiyoloji. Patofizyoloji 9/27/2012 ERİŞKİNLERDE NÖBET VE STATUS EPİLEPTİKUS

Tanımlar. Epidemiyoloji. Patofizyoloji 9/27/2012 ERİŞKİNLERDE NÖBET VE STATUS EPİLEPTİKUS 2 Tanımlar ERİŞKİNLERDE NÖBET VE STATUS EPİLEPTİKUS Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D. 06/03/2012 Nöbet: Beyin nöronlarının anormal elektriksel deşarjı sonucu oluşan, anormal nörolojik fonksiyon epizotudur.

Detaylı

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Hayri Ermiş İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. Gebeliğin kriz sıklığına etkisi? Gebelerin 1/3 ünde kriz

Detaylı

Yetişkinlerde Nöbet ve Status Epileptikus

Yetişkinlerde Nöbet ve Status Epileptikus Yetişkinlerde Nöbet ve Status Epileptikus Dr. Bora KAYA 24.12.2011 KEAH ACİL TIP - BORA KAYA 1 Nöbetler Nöbet, beyindeki nöronların uygunsuz elektriksel boşalmasının neden olduğu anormal nörolojik fonksiyonlar

Detaylı

STATUS EPİLEPTİKUS. Dr.Yunus Karaca Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. 10 Ulusal Acil Tıp Kongresi Mayıs 2014, Antalya

STATUS EPİLEPTİKUS. Dr.Yunus Karaca Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. 10 Ulusal Acil Tıp Kongresi Mayıs 2014, Antalya STATUS EPİLEPTİKUS Dr.Yunus Karaca Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. 10 Ulusal Acil Tıp Kongresi 15-18 Mayıs 2014, Antalya Sunu Planı Tanım Sıklık Etyoloji Patogenez Sınıflama Fizik

Detaylı

27.09.2012 PLAN PEDIATRIK NÖBET NÖBET ÖYKÜ. Afebril nöbet Febril nöbet Status Epileptikus Yaklaşım Tedavide kullanılan ilaçlar VE STATUS EPILEPTIKUS

27.09.2012 PLAN PEDIATRIK NÖBET NÖBET ÖYKÜ. Afebril nöbet Febril nöbet Status Epileptikus Yaklaşım Tedavide kullanılan ilaçlar VE STATUS EPILEPTIKUS PLAN PEDIATRIK NÖBET VE STATUS EPILEPTIKUS Afebril nöbet Febril nöbet Status Epileptikus Yaklaşım Tedavide kullanılan ilaçlar Dr. Deniz Dedeoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde EPİLEPSİ Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır, ve beyin hücrelerinde geçici anormal deşarjlar sonucu ortaya çıkar. Epilepsi nöbetlerinin çok değişik

Detaylı

Belirgin morbidite ve mortaliteye neden olan, hızlı tanı ve tedavi gerektiren acil bir durum.

Belirgin morbidite ve mortaliteye neden olan, hızlı tanı ve tedavi gerektiren acil bir durum. Belirgin morbidite ve mortaliteye neden olan, hızlı tanı ve tedavi gerektiren acil bir durum. Status Epileptikus Dr. Serhat KARAMAN Acil Tıp Uzmanı epilepsi Beynin kortikal ve subkortikal bölgelerindeki

Detaylı

Nörolojik Yoğun Bakımda Status Epileptikus. Dr. Ayşe Kocaman Sağduyu

Nörolojik Yoğun Bakımda Status Epileptikus. Dr. Ayşe Kocaman Sağduyu Nörolojik Yoğun Bakımda Status Epileptikus Dr. Ayşe Kocaman Sağduyu Status Epileptikus (SE): A condition characterized by an epileptic seizure that is sufficiently prolonged or repeated at sufficiently

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EPİLEPTİK NÖBETLER. Doç. Dr. Sema SALTIK

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EPİLEPTİK NÖBETLER. Doç. Dr. Sema SALTIK ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EPİLEPTİK NÖBETLER Doç. Dr. Sema SALTIK NÖBET Bir grup kortikal nöronun aşırı ve senkronize deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan ve klinikte gelip geçici motor, duysal, duyumsal, duygusal,

Detaylı

Konvülsiyon Geçiren Çocuk; Ateşli ve Ateşsiz. Doç.Dr. Gülşen KÖSE Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Konvülsiyon Geçiren Çocuk; Ateşli ve Ateşsiz. Doç.Dr. Gülşen KÖSE Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konvülsiyon Geçiren Çocuk; Ateşli ve Ateşsiz Doç.Dr. Gülşen KÖSE Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konuşma akışı Konvülsiyon tanımı ve nedenleri Akut semptomatik konvülsiyonlar Febril

Detaylı

İNFANT VE ÇOCUKLARDA MODİFİYE GLASKOW KOMA SKALASI

İNFANT VE ÇOCUKLARDA MODİFİYE GLASKOW KOMA SKALASI NÖROLOJİK SİSTEM İNFANT VE ÇOCUKLARDA MODİFİYE GLASKOW KOMA SKALASI > 1 YAŞ < 1 YAŞ SKOR Göz açma Spontan Spontan 4 Verbal uyarı ile açma Yüksek sesle seslenildiğinde açma 3 Ağri ile açma Ağrı ile açma

Detaylı

Mod.Yrd.Doç.Dr.Celal KATI Dr.Özgür L.YAMANLAR 15.04.2014

Mod.Yrd.Doç.Dr.Celal KATI Dr.Özgür L.YAMANLAR 15.04.2014 YETİŞKİNLERDE NÖBETLER VE STATUS EPİLEPTİKUS Mod.Yrd.Doç.Dr.Celal KATI Dr.Özgür L.YAMANLAR 15.04.2014 TANIMLAR Nöbet: Beyin nöronlarından uygunsuz elektrik boşalmasının neden olduğu, anormal nörolojik

Detaylı

Status Epileptikus DERMAN. Mehmet Açıkgöz. Derman Tıbbi Yayıncılık 738

Status Epileptikus DERMAN. Mehmet Açıkgöz. Derman Tıbbi Yayıncılık 738 Kitap Bölümü DERMAN Status Epileptikus Mehmet Açıkgöz Status epileptikus, yüksek morbidite ve mortalite riski olan çocukluk çağının en sık görülen nörolojik acilidir. Status epileptikus 5 dakikadan uzun

Detaylı

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN LİTYUM LİTYUM İNTOKSİKASYONU Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Giriş Farmakokinetik Patofizyoloji İntoksikasyon Tedavi Takip-Taburculuk GİRİŞ Lityum, bipolar bozukluk akut manide

Detaylı

FEBRİL KONVÜLSİYON: Tedavi Edilmeli? / Edilmemeli? Prof. Dr. Hasan Tekgül E.Ü.T.F. Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

FEBRİL KONVÜLSİYON: Tedavi Edilmeli? / Edilmemeli? Prof. Dr. Hasan Tekgül E.Ü.T.F. Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı FEBRİL KONVÜLSİYON: Tedavi Edilmeli? / Edilmemeli? Prof. Dr. Hasan Tekgül E.Ü.T.F. Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı FK: Hedefler 1. Basit ve Komplike FK ları tanımlamak 2. Etyopatogenetik değerlendirmeyi yapmak

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kardiak Arrest 200 000-375 000 kardiak arrest/yıl (ABD) %20 spontan dolaşım sağlanıyor

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

Çocukluk çağında status epileptikus; 48 vakada etiyoloji, tedavi ve prognoz

Çocukluk çağında status epileptikus; 48 vakada etiyoloji, tedavi ve prognoz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 290-294 Orijinal Makale Çocukluk çağında status epileptikus; 48 vakada etiyoloji, tedavi ve prognoz Burak Tatlı 1, Demet Soysal 1, Agop Çıtak 2, Nur Aydınlı

Detaylı

KONFÜZYON KONFÜZYON 19.10.2010 DR.ÖMER DOĞAN ALATAŞ

KONFÜZYON KONFÜZYON 19.10.2010 DR.ÖMER DOĞAN ALATAŞ KONFÜZYON KONFÜZYON DR.ÖMER DOĞAN ALATAŞ BAKIŞ Konfüzyon bir bulgu değil semptomdur Bir çok klinisyen konfüzyonu tanımlamada zorlanmıştır Konfüzyon terimi hafıza, dikkat,farkındalık gibi yüksek serebral

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

Patogenez Hastalığın etyopatogenezi tam olarak açıklanamamıştır. Yüksek ateşe bağlı vücut ısısındaki değişiklikler, enfeksiyonun

Patogenez Hastalığın etyopatogenezi tam olarak açıklanamamıştır. Yüksek ateşe bağlı vücut ısısındaki değişiklikler, enfeksiyonun Kitap Bölümü DERMAN Febril Konvülzyonlar Mehmet Açıkgöz Çocuklarda en sık görülen nöbet formu olan febril konvülzyon, 6 ve 60 ay arasındaki çocuklarda vücut sıcaklığının 38oC veya daha yüksek olmasıyla

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksek ateş, şuur bulanıklığı

Detaylı

KOMA STATUS EPİLEPTİKUS BEYİN ÖLÜMÜ

KOMA STATUS EPİLEPTİKUS BEYİN ÖLÜMÜ KOMA STATUS EPİLEPTİKUS BEYİN ÖLÜMÜ Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Bilinç Değişikliği Bilinç değişiklikleri yoğun bakım ünitesinde en sık nöroloji konsultasyonu

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

PEDİATRİK ACİL BAŞVURULARININ

PEDİATRİK ACİL BAŞVURULARININ Okulda törende uzun süre ayakta kalmış Kan aldırırken fenalaşmış Sabah kahvaltısını yapmamış Oturduğu yerden kalkarken ani başı dönmüş, tansiyonu düşmüş Ailede ani kalp rahatsızlığından genç yaşta kaybedilen

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

ENGELLI ATAMASI EKPSS SONUÇLARI 03072014H29

ENGELLI ATAMASI EKPSS SONUÇLARI 03072014H29 Portal Adres ENGELLI ATAMASI EKPSS SONUÇLARI 03072014H29 : www.haberahval.com İçeriği : Gündem Tarih : 05.08.2014 : http://www.haberahval.com/engelli-atamasi-suba-03082014.html 1/9 ENGELLI ATAMASI EKPSS

Detaylı

Vitaller ; Kan gazı;

Vitaller ; Kan gazı; 48 yaşında bayan hasta 112 tarafından acil servise getiriliyor. Hasta evde koma halinde ve siyanotik olarak bulunmuş. Vitaller ; Kan basıncı: 70 mmhg Nabız: 100 /dk Ateş: 36,2 Baş-boyun: unikterik, siyanotik,

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?'

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Serdar Sedat IŞIK 1,2 1 T.C.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde kullanımı yok

Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde kullanımı yok Dr. Neşe ÇOLAK ORAY 21 yaşında 55 kg bayan hasta 3 saat önce 80 adet Parasetamol 500mg tablet Bulantı dışında ek yakınması yok Suicidal düşünce Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde

Detaylı

Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı. Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği

Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı. Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği 1962 yılında Stevens tarafından bulunmuş olup insanlarda ilk kullanımı 1965 yılındadır.

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik www.onurcelik.com Vestibuler sistem Periferik Otolitik yapılar Utrikulus Sakkulus Semisirküler kanallar Vestibüler ganglion Vestibüler sinir Vestibuler

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

Antiepileptik İlaç Başlama İlkeleri. Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN

Antiepileptik İlaç Başlama İlkeleri. Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN Antiepileptik İlaç Başlama İlkeleri Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN Akış 1-Ġlk nöbette tedavi kararı 2-Ġyi huylu epilepsilerde tedavi kararı: Rolandik Epilepsi 3-Ġlaç tedavisinin düzenlenmesı İlk Nöbet - Tanım:

Detaylı

Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana gelir? TBY tipik olarak kimlerde görülür? TBY sonrası hangi değişiklikler ortaya ç

Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana gelir? TBY tipik olarak kimlerde görülür? TBY sonrası hangi değişiklikler ortaya ç TRAVMATİK BEYİN YARALANMASI Doç.. Dr. Bülent B ERDUR Pamukkale Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Acil Tıp T p AD Mayıs s 2010 Antalya 1 Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ANAFLAKSİ Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ Hayatı tehdit eden birçok hastalığın ilk tanı ve tedavisi Acil Servis te yapılıyor Anafilaksi gibi, bu hastalıkları içeren kılavuzlar diğer kliniklerce

Detaylı

Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa

Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa Epilepsi ayırıcı tanısında parasomniler Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Manisa Nokturnal paroksismal olaylar Jeneralize & parsiyel epileptik nöbetler Parasomniler Normal uyku varyantları

Detaylı

MİKSÖDEM. Yrd. Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

MİKSÖDEM. Yrd. Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı MİKSÖDEM Yrd. Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Miksödem Koma(Miksödem Kriz) Tedavi edilmemiş ciddi hipotirodizmden kaynaklanan, çoklu organ ve metabolik

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

Delirium ve Status Epileptikus. Prof. Dr. Nazire Afşar Marmara Üniversitesi Hastanesi Nöroloji AD

Delirium ve Status Epileptikus. Prof. Dr. Nazire Afşar Marmara Üniversitesi Hastanesi Nöroloji AD Delirium ve Status Epileptikus Prof. Dr. Nazire Afşar Marmara Üniversitesi Hastanesi Nöroloji AD Konuşma Planı Akut konfüzyonel durum Delirium Status epileptikus Tanım Ayırıcı tanı YBÜ de yaklaşım Akut

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD Tanım Orbitomeatal çizginin üzerinde hissedilen ağrılar baş ağrıları olarak değerlendirilir Epidemiyoloji Çocuklarda

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D Uzaklarda bir yerlerde bir konsültasyon hikayesi Kuzey Kıbrıs Acil Tıp Günleri 2 Bir hekim tarafından, belirli bir problemin değerlendirmesi veya

Detaylı

SENKOP. Uz.Dr. ŞEBNEM KILIÇ ACİL TIP UZMANI TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİ SAKARYA ARALIK 2007

SENKOP. Uz.Dr. ŞEBNEM KILIÇ ACİL TIP UZMANI TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİ SAKARYA ARALIK 2007 SENKOP Uz.Dr. ŞEBNEM KILIÇ ACİL TIP UZMANI TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİ SAKARYA ARALIK 2007 Olgu 1 45 y,bayan Hikaye? Nb;53,ritmik,TA 110/70 mmhg,ss;16 Özgeçmiş,soygeçmiş,kullandığı ilaçlar Fm normal

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Acil Tıp Anabilim Dalı acil servisine 18 yaşın üzerindeki tüm hastalar ve 18 yaş altı travma ve yanık hastaları kabul edilir ve UÜ-SK Acil

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Hipoglisemi Tedavisi. Dr. Ömer Salt. Acil Tıp Uzmanı Yozgat/Türkiye

Hipoglisemi Tedavisi. Dr. Ömer Salt. Acil Tıp Uzmanı Yozgat/Türkiye Hipoglisemi Tedavisi Dr. Ömer Salt Acil Tıp Uzmanı Yozgat/Türkiye Hipoglisemi sınıflaması Hafif hipoglisemi adrenerjik bulgular kan şekeri

Detaylı

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk Salisilat ile Zehirlenmeler Dr. Kasım Öztürk Analjezik Antipiretik Antienflamatuar tablet/ kapsül/ likit formlar Ticari formlar Aspirin tablet (100 mg, 500 mg) Aspirin forte tablet (500 mg salisilat +

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

En iyi yöntem inmeden korunma Risk faktörlerinin belirlenmesi

En iyi yöntem inmeden korunma Risk faktörlerinin belirlenmesi İNME SONRASI TEDAVİ En iyi yöntem inmeden korunma Risk faktörlerinin belirlenmesi Birincil Koruma Amaç asemptomatik kişilerde inmeye neden olabilecek risk faktörlerini belirlemek, önlemek ve kontrol altına

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 teki Konsültasyon Formu yerine CureMed te 01 ilgili haneye kayıt edilmesi gerektiği, madde 5.16 daki Hasta Tedavi Takip ve İzlem

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM

TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Hakan Canbaz Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM TRAVMAYA YAKLAŞIM Travma bakımı: arazide başlar multidisipliner ekip çalışması hızlı ve isabetli müdahalede

Detaylı

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER Haldun Akoğlu Epidemiyoloji Isı artışı ile ilişkili ölümler daha çok yaşlılarda görülmekte < 40 yaş; 1/1000 000 > 85 yaş; 5/1000 000 Patofizyoloji Isı üretimi ile ısı kaybı arasındaki

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

STE. Dr. Ali Uzan. Acil Tıp Anabilim Dalı

STE. Dr. Ali Uzan. Acil Tıp Anabilim Dalı ACĐL L SERVĐSTE STE TRĐAJ Dr. Ali Uzan Acil Tıp Anabilim Dalı Triaj Fransızca Seçmek Sınıflamak Türlerine göre ayırmak manasına gelir Đlk kez II. Dünya Şavaşında yaralı askerlere gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 http://mahsunprenses.com/uploads/images/kahve-fal%c4%b1nda-ters-kalp%5b1%5d.jpg Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 1.Kardiyak Arrest

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Latince gerilme anlamına gelir. İstemli kasların tonik spazmıyla karakterize akut bir toksemidir. Etken: Clostridium tetani

Detaylı

Havale. Havale Nedenleri: Beyin yaralanmaları, Beyin enfeksiyonları, Yüksek ateş, Bazı hastalıklar.

Havale. Havale Nedenleri: Beyin yaralanmaları, Beyin enfeksiyonları, Yüksek ateş, Bazı hastalıklar. Havale Sinir merkezindeki bir tahriş (irritasyon) yüzünden beyinde elektriksel boşalmalar sonucu vücudun kas yapısında kontrol edilemeyen kasılmalardır. Havale Nedenleri: Beyin yaralanmaları, Beyin enfeksiyonları,

Detaylı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HIZLI SERİ ENTÜBASYON Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı GİRİŞ Tanım Metod Araçlar İlaçlar Protokol Öneriler Öğrenim Hedefleri 1. Hava yolu girişimi gereksiniminin

Detaylı

Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU OSAS ve kardiyovasküler hastalıklar OSAS ve serebrovasküler hastalıklar OSAS ve hipertansiyon OSAS ve şeker metabolizması

Detaylı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal Yetmezlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal bez Etiyoloji Adrenal yetmezlik Primer adrenal yetmezlik Sekonder adrenal yetmezlik Fizyo-patoloji

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksekten düşme E2M3V2

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji Nöroradyoloji de;doku kontrast mekanizmaları T1/T2/PD; T1-T2 relaksasyon zamanları

Detaylı