Nöbet ve Status Epileptikus

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nöbet ve Status Epileptikus"

Transkript

1 Nöbet ve Status Epileptikus Dr. Murat YILDIZ AÜTF Acil Tıp AD GİRİŞ Nöbet: Beyindeki nöronların anormal deşarjına bağlı olan epizodik anormal nörolojik fonksiyon Epilepsi: Tekrarlayan nöbetler Primer, idiyopatik nöbetler: Nöbet nedeni bulunamayan sağlıklı hastalar Sekonder, semptomatik nöbetler: Kitle gibi nörolojik patolojiye bağlı olan nöbetler Reaktif nöbetler: Beynin elektriksel stimülasyonu, konvülsan ilaçlar, metabolik rahatsızlıklar, kafa travmasına bağlı olan nöbetler Nöbet: Klinik Politikalar Acil serviste sık karşılaşılır Potansiyel olarak hayatı tehdit eden durumlar neden olur Potansiyel morbidite ve mortalite ile ilişkilidir ACEP Nöbet: Klinik Politikalar 1993 Yaklaşıma dayalı Revizyon 2003 Tartışmalı sorular; kanıta dayalı tıp Epidemiyoloji ABD de yıllık yeni tanı konulur. Nüfusun % 6-10 u hayatta bir defa nöbet geçirir ve % 1-2 sinde tekrarlayan nöbetler vardır. Erkeklerde bayanlardan biraz daha sık görülür. 20 yaş altında ve 60 yaş üstünde sık görülür Kanıt düzeyi I: Tedavinin etkinliği için düzenlenmiş randomize, çift kör girişimsel çalışmalar; tanısal testler ve prognoz için prospektif kohort Düzey A öneri II: Retrospektif kohortlar, olgu kontrol çalışmaları, kesitsel çalışmalar Düzey B öneri III: Gözlemsel raporlar; uzlaşma raporları Düzey C öneri Travma İntrakraniyal kanama Yapısal anormallikler Vasküler Dejeneratif Konjenital Kitle Enfeksiyonlar Eklamsi Hipertansif ensefalopati Anoksik/iskemik yaralanma Kardiyak arrest Ciddi hipoksemi İkincil nöbet nedenleri Metabolik bozukluklar Hipo/hiperglisemi Hipo/hipernatremi Hiperosmolarite Üremi Karaciğer yetmezliği Hipokalsemi/ Hipomagnezemi İlaçlar/toksinler Kokaine, lidokain Antidepresan, teofilin Alkol/ilaç yoksunluğu Nöbet eşiğini düşürenler Ateş Uykusuzluk Konvülzan ilaçlar Alkol yoksunluğu Enfeksiyonlar

2 Jeneralize (bilinç kaybı +) Tonik-klonik (grand-mal) Absans (petit-mal) Miyoklonik Tonik Klonik Atonik Nöbet Sınıflandırması Parsiyel (fokal) Basit parsiyel (bilinç kaybı yok) Kompleks parsiyel (bilinç değişikliği) Sekonder jeneralizasyon olan parsiyel Sınıflandırılmayan Nöbet hakkında genellikle yeterince bilgi alınamıyor. Jeneralize nöbetler Grand-mal nöbet - Jeneralize tonik-klonik Genellikle uyarı veya aura yoktur. Ani bilinç kaybı ile başlar. Tonik faz: Ani rijidite olur, gövde ve ekstremitelerde ekstansiyon olur ve yere düşer. Sıklıkla apne gelişir, kusma ve idrar inkontinans olabilir. Klonik faz : titremeyle başlayan simetrik ve ritmik klonik gövde ve ekstremite kasılmaları görülür. Hastanın bilinci bir süre daha kapalı kalır, hasta atonik ve sıklıkla derin ve hızlı nefes alır. Tipik olarak saniye sürer Postiktal konfüzyon saatlere kadar uzayabilir. Petit-mal nöbet (Absans) Çok kısa (saniyeler) Tonus kaybı olmadan ani bilinç kaybı Postiktal konfüzyon yoktur Tipik olarak okul çağındaki çocuklarda olur ve büyüyünce geçer. Miyoklonik nöbet Kısa şok benzeri kas kasılmaları Jeneralize, bir veya daha fazla ekstremitede Klonik nöbet Tonik element olmaksızın, tekrarlayıcı klonik jerkler(sarsılma-silkinme-sıçrama-titreme). Tonik nöbet Gövde gerilir ve kasılır. Baş ve gözler deviye olur. Hasta solar, kızarır ardından siyanotik hal alır. Atonik nöbet Ani başlayan postural tonus kaybı Kısa süreli bilinç kaybı eşlik edebilir. Parsiyel nöbetler Kortekste lokal başlayan deşarj. Sıklıkla sekonderdir. Basit parsiyel-fokal nöbetler. Bilinç değişikliği yok Nöbet fokal kalır Bazen deşarjın lokalizasyonu klinikten anlaşılabilir

3 Kompleks parsiyel nöbetler Sıktır Bilinç değişikliği yapan fokal nöbetler Sıklıkla fokal deşarj temporal lopta Sıklıkla tuhaf semptomlar verdiği için yanlışlıkla psikiyatrik nöbet olarak değerlendirilir Semptomlar:Otomatizmler, viseral semptomlar, halüsinasyonlar, hafıza bozuklukları, persepsiyon bozuklukları, afektif değişiklikler Sekonder jeneralizasyon olabilir Nöbet Geçiren Hastanın Değerlendirilmesi Olay gerçek bir nöbet midir? Hasta ve olaya şahit olanlardan hikaye alınır Nöbet nasıldı?(hasta, görenler) Aura? Ani ya da yavaş başlangıçlı? Motor semptomların progresyonu? İdrar-gaita inkontinansı? Fokal jeneralize? Simetrik? Süre? Postiktal konfüzyon? Hasta nöbetini hatırlıyor mu? Diğer nöbetlere benziyor muydu? Presipitan faktörler? Kaçırılan ilaç dozu Anamnez Hasta bilinen epilepsi hastası değilse,anamnez daha da geniştir.(ilk NÖBET Mİ?) Daha önce nöbet olabilecek olaylar? örn., okulda boş boş bakma nöbetleri, istem dışı hareketler, açıklanamayan yaralanmalar, gece dil ısırma veya idrar kaçırma. Geçirilmiş kafa travması? Baş ağrıları?(inatçı-ciddi-aniden) Gebelik ya da doğum?(eklampsi) Metabolik bozukluklar? Elektrolit bozuklukları? Hipoksi? Sistematik hastalık (öz. Ca) Koagulopati? Antikoagulasyon? İlaç Alımı? Yoksunluk? Alkol yada uyuşturucu? Fizik muayene Travma Ateş Sistemik hastalık bulguları aranır İkincil yaralanmalar: Özellikle baş, boyun; kırıklar, burkulmalar, ezilmeler, posterior omuz çıkığı Dil kesisi, pulmoner aspirayon sıktır Yatak başı kan şekeri bakılır Fizik muayene Tekrarlayan nörolojik muayene Bilinç düzeyi takip edilmelidir Zaman içinde giderek açılan bilinç düzeyi benign İlerleyici bilinç kötüleşmesi önemli Kafa içi basınç artışı bulguları Fokal nörolojik defisit Basit veya kompleks fokal nöbeti izleyen geçici fokal defisit (sıklıkla tek taraflı) Todd paralizisi, 48 saat içinde düzelmelidir Ayırıcı tanılar Nöbet Senkop Psödo nöbet Hiperventilasyon sendromu Migren Hareket bozuklukları Narkolepsi / Katapleksi Ayırıcı tanılar Senkop Sıklıkla prodromal semptomlar var Hasta başlangıcı iyi tarif edebilir. Kardiyak senkop aniden de gelişebilir. Yaralanma yada inkontinans senkopta da olabilir. Hızlı iyileşme Postiktal dönem yoktur.

4 Ayırıcı tanılar Psödo nöbet Psikojenik nöbet Sık rastlanır. Gerçek nöbetten ayırt etmek güç olabilir. Epilepsili hastalarda da olabilir. Bayanlarda daha sık Emosyonal stresten sonra veya sadece tanıklar varken geçirilen nöbetlerde şüphelenilmelidir. Inkontinans, yaralanma ve postiktal konfüzyon nadir. Nöbet esnasında normal EEG aktivitesi Ayırıcı tanılar Hiperventilasyon sendromu Başlangıç yavaş: Sık nefes alma, anksiyete ve perioral uyuşma İstemsiz ekstremite kasılmalar ve bilinç kaybına doğru ilerleyebilir. Hiperventilasyon ile kolaylıkla ortaya çıkar. Ayırıcı tanılar Hareket bozuklukları Distoni Korea Miyoklonik Jerkler Tremor Tikler Bir çoğu nörolojik hastalıklarda olabilir. Bilinç kaybı olmaz Hareketler bilinç dışı olmasına rağmen kısa süreli isteyerek baskılanabilir. Ayırıcı tanılar Migren Aura olabilir En sık: parlak skotom Fokal nörolojik defisit de olabilir. Homonim hemianopsi, hemiparezi Aktif hareket yoktur. Ayırıcı tanılar Narkolepsi /Katapleksi Narkolepsi Gündüz vaktinde olan kontrol edilemeyen kısa uyku epizodları Hasta başlayacağını hisseder Katapleksi Postür tonusunun ani ve kısa süren kaybı Sıklıkla emosyonal stres, gülme ya da ağlama ile provoke olur Bilinç değişikliği olmaz İstemsiz hareketler yok Gerçek nöbet Aniden başlar ve sonlanır. Hatırlanmaz Nöbet sırasında davranış ve hareketler anlamsızdır. Postiktal konfüzyon takip eder. Basit absans ve basit parsiyel nöbetler hariç. Net bir tanı için takip, tekrarlanan EEG ler ve gerekirse EEG monitorizasyon şarttır.

5 Laboratuvar İstenecek tetkikler olguya göre karar verilir: Bilinen epilepsi hastası tek nöbet ilaç düzeyi bakmak yeterli Antikonvülsan ilaç düzeyi - Kanda tespit edilmesi nöbeti dışlamaz Yorumlarken dikkatli olunmalıdır: İlacın en son alındığı saat bilinmelidir İlacın tedavi düzeyi: yan etki olmadan uygun nöbet kontrolünü sağlayan düzey İlacın düzeyindeki belirgin değişiklik Hasta uyumsuzluğunu İlaçta değişiklik İlacın malabsorbsiyonu Etkiyi artıran veya azaltan başka ilaç alımını Laboratuvar İlk nöbette ve yetersiz anamnezde daha geniş tetkik gerekir: Glukoz Elektrolitler BUN/Kreatinin Kalsiyum/Magnezyum β-hcg Toksikolojik tarama CPK Laktat(İlk 15 dakika içinde yararlı) Prolaktin(İlk dakika içinde yüksektir; nöbetpsödonöbet ayırıcı tanısı için) Normal düzey yararlı değil İlk Nöbet: Laboratuar Tetkiki Radyolojik Değerlendirme Düzey A öneri: Yok Düzey B öneri: Altta yatan hastalığı olmayan ve önceki bilinç düzeyine dönen ilk kez nöbet geçiren hastalarda serum glikozu ve sodyumu iste Doğurganlık çağındaki kadınlarda gebelik testi iste İmmünkompromize olan hastalardan acil serviste iken veya yatırıldıktan sonra Beyin BT sonrası LP yap Febril nöbet veya bilinen epilepsi ile aynı olan nöbet İlk nöbet veya nöbet paterninde değişiklik Yapısal lezyonu görmek için Görüntüleme gerekli değil Bilgisayarlı Tomografi Kontrastsız yeterli * ACEP Clinical Policies Committee; Clinical Policies Subcommitte on Seizures: Critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med 2004; 43: American College of Emergency Physicians. Clinical policy for the initial approach to patients presenting with a chief complaint of seizure who are not in status epilepticus. Ann Emerg Med 1997;29:706. Radyolojik Değerlendirme BBT ne zaman çekilim? Acil Nörogörüntüleme için ACEP Önerileri: * Yeni fokal defisit İnatçı bilinç bozukluğu Kısa süre önce olan kafa travması İlk nöbet Koagülopati / trombosit bozukluğu / antikoagülasyon tedavisi HIV-pozitif / İmmünsupresyon Meningismus Alkolizm Nöbet paterninde değişiklik * American College of Emergency Physicians, American Academy of Neurology, American Association of Neurologic Surgeons, and American Society of Neurology: Practice parameter: Neuroimaging in the emergency patient presenting with seizure. Ann Emerg Med 1996;28:114. Radyolojik Değerlendirme Birçok önemli sorun kontrastsız BT de görülmeyebilir. Metastatik veya primer tümör veya damarsal anormallik Daha ileri BT veya MRG gerekir MRG en duyarlı yöntem; nöbette tercih edilmeli. Komplike olmayan ilk nöbette, BT istenmeyip, MRG ayarlanabilir/istenebilir Gereksiz tetkikten kaçınmak için nöroloji ve radyolog ile görüşülmesi yararlıdır

6 Radyolojik Değerlendirme İlk Nöbet: Nörolojik görüntüleme Diğer görüntüleme istemleri: Travmaya yönelik direkt grafiler: Servikal omurga Akciğer grafisi: Primer veya metastatik tümöre yönelik Aspirasyona yönelik Kafa grafileri gereksizdir Serebral anjografi acil serviste çok nadiren gerekir Düzey A öneri: Yok Düzey B öneri: Uygun ise ilk nöbet hastalarından acil serviste iken BT iste Güvenilir poliklinik takibi ayarlanabilirse nörolojik görüntüleme sonraya ertelenebilir ACEP Clinical Policies Committee; Clinical Policies Subcommitte on Seizures: Critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med 2004; 43: EEG Yararlı ancak acil servisten ulaşılması zor İnatçı ve açıklanamayan bilinç değişikliği olan hastalarda nonkonvülzif status epileptikusu tespit etmek için(eeg de epilepsi dalgaları). Takipte nöbet tipi tanısında yardımcıdır. Status epileptikusta entübasyon sonrası.(paralizan ilaç kullanımına bağlı nöbet maskelenebileceği için) Tedavi ABC Vital bulgular Damar yolu Oksijen Pulse oksimetre Yatak başı serum glikoz düzeyi tayini Kardiyak monitorizasyon Entübasyon: - basit nöbetlerde gerekli değildir. Uzamış nöbetler GI dekontaminasyon gerekli ise Başka kuruma nakil gerekli ise Eşlik eden travmaya yönelik tedavi Altta yatan metabolik bozukluk varsa tedavi Tedavi Tedavide 4 klinik durumu ayırt etmek önemlidir: 1. Aktif nöbet geçiren hasta 2. Nöbet geçirdikten sonra acil servise başvuran bilinen nöbet hastası 3. İlk kez nöbet geçiren hasta 4. Status epileptikus 1-Aktif nöbet geçiren hasta Hastayı travmadan korumak en önemli amaç Aspirasyon: Yana çevir Isırmadan koru Nöbet sırasında hava yolunu açmak zordur, nöbet bitince havayolu açıklığı sağlanmalıdır Aspiratör ve hava yolu malzemeleri hazır olmalıdır. Nöbeti izle: Fokal? Komplike olmayan nöbetlerde IV antikonvülsan ilaç endikasyonu yoktur

7 2-Bilinen epilepsisi olan hastada nöbet Nöbeti tetikleyen durumlar araştırılır En sık olarak ilaç dozu atlanır, unutulan tek doz serum düzeyinde anlamlı düşüşe neden olabilir. Ek doz verilir ve eski tedavi devam edilir. Yükleme dozu olmadan antikonvülzan etki 2 gün ile 3 haftayı bulabilir Antikonvülzan düzeyi yeterli ve hasta tek bir atak geçirdi ve nöbetin paterni ve görülme sıklığı hasta için beklenen sınırlar içinde ise spesifik tedavi gerekli değildir Nöbet sıklığı veya paterninde değişiklik varsa bu durum araştırılmalıdır 3-İlk nöbet Yaklaşım tartışmalı Antiepileptik tedavi başlanması: nöbetin tekrarlama riski ilacın kar/zarar oranı Tekrarlama riskini değerlendirmede en önemli faktörler nöbet etiyolojisi ve EEG sonucudur: Aile anamnezi, yaş, cins ve status olmasının tekrarlanma riski için anlamı yoktur. Tekrarlama Riski %23-71 En önemli belirleyiciler: Nöbetin nedeni ve EEG sonuçları İdiopatik Nöbet ve normal nörolojik bulgular 2 yıl için EEG normalse %24 EEG normal değilse %48 Önceden olan nörolojik hastalık veya yaralanma EEG normalse %48 EEG normal değilse %65 Tedavi Bulunan nörolojik nedeni olan sekonder nöbetlerde tedavi önerilir. Tedavide ideal olan minimal yan etkiler ile nöbet kontrolu sağlayan tek ilaç tedavisidir İlaç seçimi nöbetin tipine göre değişir: - Jeneralize tonik-klonik ve fokal nöbetlerde fenitoin veya karbamazepin -Absans nöbetlerde etosuksimid veya valproat Konsültasyon Nöroloji Konsültasyonu için ACEP Önerileri: * İlk nöbet Fokal nörolojik bozukluk İnatçı bilinç değişikliği Yeni kafa içi lezyon Nöbet paterninde belirgin değişiklik İyi kontrol edilemeyen nöbet Gebe hasta American College of Emergency Physicians. Clinical policy for the initial approach to patients presenting with a chief complaint of seizure who are not in status epilepticus. Ann Emerg Med 1997;29:706. Hastaneye yatış için ACEP Önerileri: Yatış * İnatçı bilinç değişikliği SSS enfeksiyonu Yeni fokal bozukluk Yeni kafa içi lezyon Altta yatan düzeltilebilir tıbbi problem Belirgin hipoksi Hipoglisemi Hiponatremi American College of Emergency Physicians. Clinical policy for the initial approach to patients presenting with a chief complaint of seizure who are not in status epilepticus. Ann Emerg Med 1997;29:706. Ritim bozukluğu Belirgin alkol yoksunluğu Akut kafa travması Status epileptikus Eklampsi

8 İlk Nöbet: Yatış / AKT Nöbet öncesi bilinç düzeyine dönen ilk nöbet hastalarının hangisi hastaneye yatırılmalıdır / antikonvülzan ilaç başlanmalıdır? (kısa dönem morbidite ve mortalite) İlk Nöbet: Yatış / AKT Düzey A öneri: Yok Düzey B öneri: Yok Düzey C öneri: Normal nörolojik muayene bulguları olan hastalar ayaktan takip önerilerek taburcu edilebilir Normal nörolojik muayene bulguları olan, altta yatan hastalığı olmayan ve bilinen yapısal beyin hastalığı olmayan hastalara antiepileptik ilaç başlanması gerekli değildir ACEP Clinical Policies Committee; Clinical Policies Subcommitte on Seizures: Critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med 2004; 43: Taburculuk Taburculuk Acil serviste izlem süresi kanıt? Vital bulguları normal, bilinç düzeyi normal ve antikonvülzan düzeyi düşük ise yükleme dozu sonrası taburcu IV yükleme sonrası peak etki hemen Oral yükleme ile birkaç saat sürer; hasta aydınlatılmalı. Mutlaka yanında bir yakını ile gönderilmeli Bir hafta içinde nöroloji kontrolü ayarlanmalı Önlemler: Yüzmemesi, tehlikeli alet veya araçlar kullanmaması, yüksekte çalışmaması Acil hekimi trafik yasaları açısından bilgili olmalıdır. Bildirim yapılmalı mı? Bildirim zorunlu olmasa da hastaya stabil oluncaya kadar araba kullanmaması önerilmelidir HIV ve nöbet HIV de nöbet SSS tutulumunun sık olan bir semptomudur. Kitle, HIV ensafalopatisi, menenjit sıktır. Intrakraniyel lezyonların insidansı yüksektir. Opaklı BBT çekilmelidir, MR düşünülebilir. Menenjiti ekarte etmek için LP yapılmalıdır. Reküran riski normal nüfustan yüksektir, ancak fenitoin %10 unda hipersensitibiliteye neden olur. Gebelikte nöbet Antiepileptikler teratojendir, ancak kontrol edilmeyen nöbetler de gebelikte hem anne hem de fetus için bir risk oluşturur. Tek ilaç, multipl doz folikasit ve Vitamin K önerilir. Nöbet olduğunda gebe olmayan hasta gibi davranılır. Jinekoloji konsültasyonu yapılır. 20. haftadan sonra olan ve HT, ödem ve proteinuri olan hastada olan nöbet eklampsidir. 4-6 g Mg iv, 1-2 g/saat infüzyon Status epileptikusta lorazepam ve diazepam ilk seçenek, fenitoin ve fenobarbital ikinci sırada gelir

9 Alkolizm ve nöbet Düzensiz ilaç kullanımı Uykusuzluk Kafa travmaları Toksik madde alımları Elektrolit bozuklukları Alkol yoksunluğu Alkol intoksikasyonu Yoksunlukta nöbet bir haftaya kadar gecikebilir. Fenitoin verilmez Benzodiazepinler İkiden fazla nöbet varsa hasta yatırılır Tedavide 4 klinik durumu ayırt etmek önemlidir: 1. Aktif nöbet geçiren hasta 2. Nöbet geçirdikten sonra acil servise başvuran bilinen nöbet hastası 3. İlk kez nöbet geçiren hasta 4. Status epileptikus Tedavi 4-Status epileptikus ABD de yılda vaka, ölüm, bunların %12-30 unda status ilk nöbettir. Tanım: 30 dakika ve daha uzun süren nöbet veya iki veya daha fazla nöbetin ataklar arasında bilinç düzeyi normale dönmeden olması Lowenstein and ark. : status epilepticus 5 dakika ve daha uzun süren nöbet aktivitesidir. Status epileptikus da Nörolojik hasarın hangi nöbet süresinde başladığı bilinmemektedir. Nöbet 10 dk dan uzun sürerse antiepileptik tedavi başlanmalıdır. Nöbet ne kadar uzun devam ederse o kadar zor durdurulacaktır. Acil serviste ve yoğun bakımlarda en sık görülen nörolojik sorun Acil serviste kontrol altına alınamayan nöbetlerin tedavisi yoğun bakımda (YB) devam etmeli İnsidans: 24-38/ YB a yatış: % 47 YB yatışlarının % Status epileptikus da Tonik klonik nöbetlerin çoğu < 2-3 dak. 5 dak. nöbetlerin > %95 30 dak. kadar uzamakta 5 dak. nöbetler tedavi edilmelidir Lacroıx J, et al. Crit Care Med, 1994 Chin RF, et al. Epilepsia 2003 Chin RF, et al. Eur J Neurol 2004 Lwenstein DH, et al. Eplilepsia 1999 Shinnar S, et al. Ann Neurol 2001 DeLorenzo RJ, et al. Epilepsia 1999

10 Sürekli tonik-klonik kasılmaları olan kişilerde status epileptikusu tanımak kolay Konvülzif olmayan status epileptikus İnsidansı; bilinmiyor, Olasılıkla tanınamıyor Nedeni bilinmeyen bilinç değişikliği olan ciddi hastalarda, özellikle zayıf motor aktivitesi (nistagmus, veya yüzün, el ve ayakların seğirmesi) devam edenlerde düşünülmelidir EEG tanıyı destekleyicidir Etiyoloji (%) Ateş/enfeksiyon 35.7 İlaç değişikliği 19.8 Metabolik 8.2 Konjenital 7.0 Anoksi 5.3 SSS enfeksiyonu 4.8 Travma 3.5 Serebrovasküler 3.3 İlaç/entoksikasyon 2.4 Tümör 0.7 Bilinmeyen 9.3 Ayırıcı tanısı DeLorenzo RJ, Epilepsia 1992 Status epileptikus tedavi Amaç: Acile gelişin ilk 30 dakikasında nöbetin durdurulması Morbidite nedenleri: Hipoksi Hipertermi Dolaşım kollapsı Nöronal hasar Erken Tedavi Statusun tanımını erken yapıp (tanıyıp, teşhis etmek), tedaviye erken başlamak neden önemlidir? Erken Tedavi Acil serviste: SE < 30 dak. mortalite %2.6 Nöbeti hemen duranların mortalitesi %0 SE > 30 dak. Mortalite %19 (p<0,001) - Tedavi Geniş lümenli bir damar yolu Glikoz içermeyen IV sıvılar antikonvülzan ilaç tedavisini hızlandırır. Yatak başı glikoz ölçümü Oksijen Kardiyak monitorizasyon Pulse oksimetre Endotrakeal entübasyon: Status epileptikus düşünülürse önerilir Paralitik ajan kullanılacaksa vekuronyum gibi kısa etkili ajan kullanılmalıdır

11 - Tedavi Başlangıç laboratuar tetkikleri: Kan şekeri Metabolik panel: kalsiyum, magnezyum Gebelik testi Toksikolojik tarama Antikonvülzan düzeyi Tiamin (100 mg) ve Glikoz (25-50 g) IV hipoglisemiden şüphelenilir veya tespit edilirse Rektal ateş takip edilmelidir Hipertermi pasif soğutma ile tedavi edilmelidir İdrar sondası takılmalıdır İdrar çıkışı takip edilmelidir - Tedavi Aspirasyonu önlemek için nazogastrik tüp takılmalıdır Nöbet nedeni olarak oral yolla zehirlenme düşünülürse: gastrointestinal dekontaminasyon Status epileptikus sırasında lomber ponksiyon yapılmamalıdır Bakteriyel menenjitten şüphelenilirse ampirik antibiyotik tedavi başlanmalıdır Status epileptikusta periferal lökositoz ve BOS ta pleositoz izlenir BT nöbet sonlandırılıncaya kadar ertelenir - Tedavi 0-30 minutes: ABCs, Hemodynamic Support Glucose, Thiamine Repeated Benzodiazepines doses minutes: Fosphenytoin or Phenytoin loading up to 30 mg/kg minutes: Phenobarbital and / or Valproate infusion - Tedavi Havayolunu aç / devamlılığını sağla Zaman Dilimi minutes: Continuous infusion of Midazolam, Pentobarbital or Propofol, Neurology Consultation CT Neuroimaging Planned ICU disposition Planned EEG Monitoring IV, oksijen, monitör Dextroz g IV, gerekli ise 0 5 dakika - Tedavi - Tedavi Alkolik ve malnütrisyonu olanlar için Tiamin 100 mg IV ve Magnezyum 1 2 g IV vermeyi düşün Lorazepam 2 mg /dk IV toplam 0.1 mg/kg a kadar (veya diazepam 5 mg IV, 5 dakika ara ile toplam 20 mg a kadar) dakika Lorazepam, ve diazepamın karşılaştırıldığı çift kör, randomize çalışmada her iki ilacın etkisinin başlangıcının benzer olduğu ancak etki süresinin uzunluğu nedeni ile daha etkili olduğu bulunmuştur (%78 e karşılık %58) * Fenitoin 20 mg/kg IV 50 mg/dk hızda veya fosfenitoin 20 mg/kg FE IV 150 mg/dk hızda Ek fenitoin 5-10 mg/kg IV veya ek fosfenitoin 5-10 mg/kg FE IV Fenobarbital 20 mg/kg a kadar IV mg/dk IV ve/veya 30 dakika Leppik IE, Derivan AT, Homan RW, et al. Double-blind study of lorazepam and diazepam in status epilepticus. JAMA 1983;249:

12 - Tedavi Genel anestezi Midazolam 0.2 mg/kg yavaş IV puşe, sonra 0.75 µg/kg/dk veya propofol 1-2 mg/kg IV, sonra 1-15 mg/kg/st veya pentobarbital mg/kg IV 1 saat içinde, sonra mg/kg/st Nöbet / SE: Fenitoin Yükleme Tekrarlayan nöbet ile acil servise gelen ve subterapötik ilaç düzeyi tespit edilen hastalarda nöbetin tekrarını önlemek için fenitoin doz stratejesi ne olmalıdır? (kısa dönemde nöbet tekrarı) Nöbet / SE: Fenitoin Yükleme Düzey A öneri: Yok Düzey B öneri: Yok Düzey C öneri: İntravenöz veya oral yükleme dozunda fenitoin veya intravenöz veya intramusküler fosfenitoin ve günlük oral idame tedaviyi başlat Nöbet / SE: SE Tedavisi Benzodiazepin ve fenitoine rağmen nöbeti devam eden status epileptikus hastalarında hangi ilaçlar tercih edilmelidir? (motor aktivitenin sonlanması) ACEP Clinical Policies Committee; Clinical Policies Subcommitte on Seizures: Critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med 2004; 43: Nöbet / SE: SE Tedavisi Düzey A öneri: Yok Düzey B öneri: Yok Düzey C öneri: Aşağıdaki ilaçlardan birisini intravenöz yoldan uygulayın: Yüksek doz fenitoin Fenobarbital Valproik asit Midazolam infüzyonu Pentobarbital infüzyonu veya Propofol infüzyonu Nöbet / SE: EEG Monitörizasyonu Acil serviste EEG ne zaman tercih edilmelidir? ACEP Clinical Policies Committee; Clinical Policies Subcommitte on Seizures: Critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med 2004; 43:

13 Nöbet / SE: EEG Monitörizasyonu Düzey A öneri: Yok Düzey B öneri: Yok Düzey C öneri: Konvülzif olmayan status epileptikus veya hemen göze çarpmayan konvülzif status epileptikus olduğu düşünülen, uzun etkili paralitik ajan alan veya ilaç ile koma sağlanan hastalarda acil EEG istenir Kullanılan İlaçlar Benzodiazepinler Fenitoin Fosfenitoin Barbituratlar Levetiracetam (Keppra) ACEP Clinical Policies Committee; Clinical Policies Subcommitte on Seizures: Critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med 2004; 43: Tedavisi Etki Süresi Yarınlanma ömrü (saat) Doz (kg başına) Etki Hızı Diazepam Uzun mg Hızlı (IV ve po) Lorazepam Orta mg Hızlı (IV) Orta (po) Midazolam Kısa mg Hızlı (IV) Fenitoin Uzun etkili antiepileptik Nöbetlerin tekrarını önler Etkisi geç başlar (10-30 dk) Sodyum kanalları üzerinde etkili Fenitoin Kardiyak aritmi ve hipotansiyon yan etkisi nedeniyle yükleme esnasında kalp hızı ve kan basıncı monitorize edilmelidir İnfüzyon hızı 50 mg/dk yı (1 mg/kg/dk) geçmemelidir Dextrozlu sıvılarda çökmesi nedeniyle serum fizyolojik içinde infuzyon Hipoalbuminemi ve böbrek yetmezliği durumlarında doz ayarlaması gereklidir Fosfenitoin Fenitoine hidrolize olur İnfüzyon esnasında çökme olasılığı düşük Lokal yan etkileri çok daha az Hipotansiyon riski daha az Daha pahallıdır

14 Barbituratlar GABA-A reseptörlerine etki ederler Etki sürelerine göre; Uzun etkili: fenobarbital Kısa etkili: pentobarbital Oldukça kısa etkili: thiopental ve metoheksital Fenobarbital Serebral metabolizmayı koruyucu etki Yan etkileri solunum depresyonu, uzamış sedasyon, hipotansiyon ve bradikardi Özellikle benzodiazepin verilmiş hastada Yarılanma ömrü uzun saat Pentobarbital Kısa ve çabuk etki gösterir Refrakter SE da sürekli perfüzyon şeklinde kullanılır Solunum depresyonu Kalp debisinde azalma, ciddi hipotansiyon Serebroprotektif Thiopental Bazı merkezler thiopentali pentobarbitale tercih ederler Daha fazla kardiovasküler yan etki tespit edilmiştir (hayvan çalışmalarında) Metaboliti fenobarbitaldir, uzun dönemde fenobarbital birikimine neden olur Propofol Hızlı etkili, kısa etki süreli,genel anestetik ajan GABA reseptörlerine bağlanır Ciddi hipotansiyon Propofol infüzyon sendromu (metabolik asidoz, kalp yetmezliği, rabdomyoliz, lipidemi, renal yetmezlik) ölümle sonuçlanabilir Doz: 1-2 mg/kg bolus, mcg/kg/saatten infüzyon Levetirasetam (Keppra) Yeni jenerasyon Yeni yeni çocuklarda IV ve po olarak kullanılmaya başlandı Kalsiyuma bağlı nörotramsmiter salınımını azaltır Sadece %10 u proteine bağlanır Karaciğerde metabolize olmaz 30 mg/kg dan yüklenip 20 mg/kg/gün

15

27.09.2012 PLAN PEDIATRIK NÖBET NÖBET ÖYKÜ. Afebril nöbet Febril nöbet Status Epileptikus Yaklaşım Tedavide kullanılan ilaçlar VE STATUS EPILEPTIKUS

27.09.2012 PLAN PEDIATRIK NÖBET NÖBET ÖYKÜ. Afebril nöbet Febril nöbet Status Epileptikus Yaklaşım Tedavide kullanılan ilaçlar VE STATUS EPILEPTIKUS PLAN PEDIATRIK NÖBET VE STATUS EPILEPTIKUS Afebril nöbet Febril nöbet Status Epileptikus Yaklaşım Tedavide kullanılan ilaçlar Dr. Deniz Dedeoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. Ömer CERAN FEBRİL VE AFEBRİL KONVÜLSİYON GEÇİREN OLGULARDA SERUM PROLAKTİN

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI VERTİGOYA BAĞLI BULANTININ TEDAVİSİNDE DİMENHİDRİNAT VE METOKLOPRAMİD İN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ DR. DOĞAN ERÇİN DANIŞMAN

Detaylı

NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR Editörler M. BRANDON WESTOVER, MD, PHD Resident, Partners

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EPİDEMİYOLOJİ KRİTİK SEKONDER NEDENLER KRİTİK SEKONDER NEDENLER 03.02.2012

EPİDEMİYOLOJİ KRİTİK SEKONDER NEDENLER KRİTİK SEKONDER NEDENLER 03.02.2012 Tüm acil servis başvurularının yaklaşık % 4 ü baş ağrısıdır (5 milyon hasta/yıl) Başvuran hastaların çoğu primer, yaklaşık %3,8 i ciddi ve sekonderdir Acil doktorunun asıl görevi yaşamı tehdit eden baş

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

8. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ

8. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ 8. ULUSAL EPİLEPSİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM KONUŞMACI SUNUMLARI SÖZEL BİLDİRİLER POSTER BİLDİRİLER Kongre Başkanı Prof. Dr. Barış BAKLAN Düzenleyen Türk Epilepsi ile Savaş Derneği www.epilepsi2012.org

Detaylı

İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK

İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm.Dr. Murat ÖZSARAÇ Ege

Detaylı

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu e-posta: beghi@marionegri.it - web: www.lice.it İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu Diagnosis and Treatment of the First Epileptic Seizure: Guidelines of the Italian

Detaylı

SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI

SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI 1 SUBARACNOİD KANAMA SAK kanın subaraknoid boşluğa sızmasıdır. %75 i anevrizma rüptürü sonucu oluşur. SAK ı olan hastaların % 20

Detaylı

Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme

Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme ARŞİV 2003; 12: 340 Elektrokonvülsif Terapi (EKT): Bir Genel Değerlendirme Uzm. Dr. Tayfun ZEREN* Yrd. Doç.Dr.Lut TAMAM* Prof. Dr. Yunus Emre EVLICE* Elektrokonvülsif terapi (EKT) beyin dokusunu elektrik

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar

Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar Füsun ALEHAN ve Ark. ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRÜLEN SENKOPLAR Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar Füsun ALEHAN*, Dursun ALEHAN** * Doç.Dr., Başkent Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

EPİLEPSİ Tanım ve Sınıflama

EPİLEPSİ Tanım ve Sınıflama EPİLEPSİ Tanım ve Sınıflama Nöron olarak adlandırdığımız beyinde yer alan sinir hücrelerinin gruplar halinde deşarj (elektriksel üretim) yapmaları sonucu ortaya çıkan tekrarlayıcı istemdışı davranış yada

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Anestezi/1 Anestezi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Anestezi/3 Hakkımda:

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Sayfa no:

İÇİNDEKİLER: Sayfa no: İÇİNDEKİLER: Sayfa no: I-Pediatride öykü alma ve fizik muayene 5 Doç. Dr.Figen Akalın Uzm. Dr. Tülay Güran II-Kardiyopulmoner resusitasyon 10 Doç. Dr. Figen Akalın III-Allerjik Aciller 15 1)Anafilaksi

Detaylı

KONGRE SUNUM VE BİLDİRİLERİ

KONGRE SUNUM VE BİLDİRİLERİ DİSİPLİNLERARASI TOKSİKOLOJİ KONGRESİ 20-22 Nisan 2005, ANKARA KONGRE SUNUM VE BİLDİRİLERİ DİSİPLİNLERARASI TOKSİKOLOJİ KONGRESİ 20-22 Nisan 2005, ANKARA Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON SEYREK GÖRÜLEN HASTALIKLARDA ANESTEZİ 723H00 Ankara, 202 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nimsel ZSB-10 modifiye (sodyum karboksimetilselüloz)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nimsel ZSB-10 modifiye (sodyum karboksimetilselüloz) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEGRETOL 200 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Karbamazepin 200 mg Yardımcı maddeler: Nimsel ZSB-10 modifiye (sodyum karboksimetilselüloz)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı PALYATİF BAKIM Prof. Dr. Meral GÜLHAN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım: Palyatif bakım; ciddi hastalığı olan kişilerde, oluşabilecek semptomları önlemek veya rahatlatmak

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Not: 12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Not: 12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GABATEVA 800 mg Çentikli Film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir çentikli film tablet 800 mg gabapentin içerir. Yardımcı madde (ler):

Detaylı

Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Ebru Nur VANLI YAVUZ, Betül BAYKAN İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Epilepsi tedavisinde ilk basamak, tanının doğru

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ANTİEPİLEPTİKLERİN HEMOSTAZ ÜZERİNE ETKİLERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ANTİEPİLEPTİKLERİN HEMOSTAZ ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ANTİEPİLEPTİKLERİN HEMOSTAZ ÜZERİNE ETKİLERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Erkan ASLAN Klinik Şefi:Prof.Dr.Asiye

Detaylı