Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları: Türk dili, Edebiyatı ve Tarih Araştırmaları Açısından Önemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları: Türk dili, Edebiyatı ve Tarih Araştırmaları Açısından Önemi"

Transkript

1 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4, Sayı 2 (Haziran 2007) Mak. #26, ss Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları: Türk dili, Edebiyatı ve Tarih Araştırmaları Açısından Önemi Paşa Yavuzarslan Ankara Üniversitesi (Ankara) ÖZET Bu yazıda, 1804 yılında kurulan Kazan Devlet Üniversitesinde, Türkoloji bölümünün kuruluşu ve gelişimi üzerinde durulmuş, Kazan Devlet Üniversitesi Lobaçevskiy Kütüphanesinde muhafaza edilen Türkçe yazma eser koleksiyonlarının nasıl toplandığı konu edilmiştir. Yazmaların Türk dili, tarihi ve edebiyatı açısından önemlerine dikkat çekilmiştir. ANAHTAR SÖZCÜKLER Türkçe yazma eserler, Kazan Devlet Üniversitesi, Türkoloji tarihi. ABSTRACT This paper focuses on the establishment and development of the Turcology Department at the Kazan State University, founded in It describes how the collections of the Turkish manuscripts preserved at the Lobačevskij Library of the Kazan State University have been assembled. Also the importance of the Turkish manuscripts for Turkish language, history and literature researches has been evaluated. KEY WORDS Turkish manuscripts, Kazan State University, history of Turcology at Kazan State University

2 Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları Paşa Yavuzarslan Kazan Üniversitesinin Kuruluşu ve Türkoloji Çalışmaları Rus Çarı I. Alexandr ın izniyle 1804 yılında kurulan Kazan (İmparatorluk) Üniversitesi Çarlık Rusya sının üçüncü en eski üniversitesidir. Kazan Üniversitesinde ilk Türkoloji çalışmaları ve dersleri Tatar Türkçesinin okutulmasıyla başlar. XVIII. yüzyılın sonlarında askerî ve siyasî alanda personel yetiştirmek için gimnazyumların müfredat programına dâhil edilen Tatar Türkçesi, Kazan Üniversitesinde 1829 yılında Doğu Dilleri Bölümü nün açılmasıyla üniversitenin müfredatına da dâhil edilir yılında, N. İ. Lobaçevskiy in inisiyatifiyle kurulan Doğu Dilleri Bölümü Arapça-Farsça ve Türkçe-Tatarca olmak üzere iki kürsüye ayrılır yılında Kazan Üniversitesinin kurulması sırasında, Tatar Türkçesinin de bu üniversitede okutulmasına izin alınmış ve Tatar Türkçesi okutmanı olarak da Sagit Halfin in torunu İ. İ. Halfin atanmıştır yılında İ. İ. Halfin nin ölümünden sonra Türkçe- Tatarca Bölümü başkanlığına Aleksandr Mir Kazem-Bek, Arapça-Farsça Bölümü başkanlığına da Alman asıllı F. İ. Erdman getirilmiştir. Bu bölümlerin yanı sıra Lobaçevskiy in inisiyatifinde 1833 yılında Avrupa da da ilki teşkil eden Moğolca Bölümü Kazan Üniversitesinde kurulur ve başkanlığını da O. M. Kovalevskiy yürütür. Daha sonraları Doğu Dilleri Araştırmalarının (Vostokovedenie) bünyesinde Çince, Ermenice ve Sanskritçe bölümleri de açılır. Tibetçe ve İbranicenin de bu bölümlere eklenmesiyle Kazan Üniversitesinde Doğu Dilleri Enstitüsü açma düşüncesi gündeme gelir. Ancak bu düşünce, Doğu Araştırmaları bölümünün 1855 te St. Petersburg a taşınmasıyla gerçekleştirilemez. Kazan Üniversitesinde Kazem-Bek ve asistanı İ. N. Berezin in sayesinde Doğu Dilleri Araştırmaları önemli bir yere sahip olur. Berezin, Rusya da ilk defa Doğu Halkları Tarihi Kütüphanesi ni kurar ve öğrencileriyle Doğu dillerinin konuşulduğu ülkelere (İran-Suriye-Filistin-Mısır vb.) gerçekleştirdiği ilmî seyahatten topladığı Doğu dillerine ait yazma eserleri bu kütüphanenin kaydına geçirir. Böylece Kazan Devlet Üniversitesinde Doğu halklarının tarihî kaynaklarını içeren bir yazma eser kolleksiyonu oluşturulmuş olur. Ancak Berezin ve ondan sonra gelen kuşak tarafından ilmî seyahatlerden toplanıp oluşturulan Doğu Halkları Tarihî Kütüphanesinin kaynakları 1855 te Doğu Dilleri Bölümünün kadrosuyla birlikte St Petersburg a taşınır. Çarlık Rusya rejimi Kazan Üniversitesi ndeki Doğu Dilleri Bölümünü kapatır ve burada yetişen kadroyla birlikte, kütüphanedeki yazmaları da St. Petersburg a taşır. Daha sonra bu yazmaların katalogu İ. Berezin tarafından S. Petersburg da yayımlanır. Kazan Üniversitesinde Doğu dillerinin kapatılmasıyla Türkoloji çalışmaları sona ermez, Kazan Üniversitesine bağlı olarak, 1879 yılının sonunda Arkeoloji Tarih ve

3 154 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı 2. Haziran 2007 Etnografya Cemiyeti kurulur ve bu cemiyette Radloff, Kayyum Nasırî gibi ünlü isimler, Türk halklarıyla ilgili çalışmaları sürdürürler. Ayrıca Kazan Üniversitesinde Tatar Türkçesi dersleri de devam eder. 2. Kazan Devlet Üniversitesinde Yazma Eser Toplama Çalışmalarının Tarihçesi Eski çağlardan kalma yazma eserleri, belgeleri, kitapları çeşitli yönlerden öğrenmek, onların önemini ortaya koymak, yani onlardan yararlanmak işi filoloji alanında arkeografi olarak adlandırılır. Bir eseri inceleme ve yayımlamadan önce, onun varlığını ortaya çıkarmak gerekir. İşte bilimsel yöntemlerle çeşitli özelliklere sahip yazma eserleri toplamak için yapılmış olan ilmî gezilere de Arkeografik keşif denir (Gosmanov 1994: 19). Bu türden ilmî gezilerin çalışma alanları oldukça geniştir: Özel arşivlerdeki belgeleri, kişilere ait kütüphanelerdeki yazma eserleri bulup ortaya çıkarmak, resmî olmayan yerlerde muhafaza edilen eserleri ve belgeleri toplamak ve kayda geçirmek Arkeografik keşfin görevleri arasında yer alır (Gosmanov 1994: 19) Kazan Devlet Üniversitesindeki Türkçe yazma eserler de bu arkeografik gezilerin sonucunda bulunup ortaya çıkarılan eserlerin kolleksiyonundan oluşmaktadır. Bu sebeple konumuzun daha iyi anlaşılması için Kazan Üniversitesinde arkeografik gezilerin tarihî ve geleneği hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. Kazan Üniversitesi nde arkeografik gezilere resmî olarak 1963 yılında başlanır. Kazan Üniversitesinin SSSR Tarih Bölümü 1963 ten 1988 e kadar bu gezileri her yıl tekrarlamış, 1989 yılından sonra ise, Kazan Üniversitesinde yeni kurulan Tatar Halkı Tarihi Bölümü bu gezileri devam ettirmiştir. Yaklaşık olarak bu geziler, 30 yıl sürmüş ve bilim adamlarından oluşan heyet tarafından Tataristan daki pek çok bölge, köylere varıncaya kadar gezilmiş ve çok sayıda el yazması, belge ve materyal toplanmıştır (Gosmanov 1994: 19). Sovyet dönemi için geçerli olan bu faaliyetin tarihsel bir arkaplânı da vardır. Öyle ki Kazan Üniversitesinde, el yazma toplama işi çok eski ve zengin bir tarihe sahiptir. Tatar halkının el yazma eserlerini toplama işi, XIX. yüzyılın başlarına kadar gider. XVIII. yüzyılın sonlarında, Tatar gimnazyumlarında ve daha sonra 1804 yılında Kazan Üniversitesinin kurulmasıyla, Doğu Araştırmaları (Vostokovedenie) Bölümünde Tatarca ve Arapça dersler veren meşhur Tatar bilgini İbrahim Halfin ( ) ilk olarak Türk halklarına ait yazma eserleri toplamaya başlar ve bunlar üzerinde bilimsel monografiler ortaya koyar. Örneğin İ. Halfin 1822 yılında Eski el yazma kaynaklara dayanarak Ahval i Çingizhan ve Aksak Timur adlı kitabı yayımlar. Bunun gibi Defter i Çengizname adlı eserin de bir bölümünü yayımlar (Gosmanov 1994: 19-20). Kazan Üniversitesinde kayıtlı bulunan Şark ve Tatar el yazmalarının büyük bir bölümü Halfin in kütüphanesindeki eserlerden oluşmaktadır

4 Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları Paşa Yavuzarslan 155 (Gosmanov1994: 20) yılına kadar tek nüsha olarak bilinen Kadir Galibek in Cemiyetü t Tevarih adlı el yazması da (1602 yılında Kasım şehrinde yazılmış) İ. Halfin in el yazmaları bölümünde yer almaktadır (Gosmanov 1994: 20). Kazan Üniversitesinde el yazmaları üzerine çalışan bir diğer önemli isim, meşhur Oryantalist, Kazan Üniversitesi profesörü ve Rusya Fenler Akademisinin üyesi Hristian Martin Fren dir ( ). Ancak şunu belirtmek gerekir ki Fren, Tatar arkeografisi ve tekstolojisi üzerine yaptığı çalışmaları İ. Halfin e borçludur. Kazan a Almanya dan gelen bu bilim adamı, Arapça ve Farsçayı bilmekteydi, fakat Tatar dilini Kazan Üniversitesinin Tatar dili okutmanı olan İ. Halfin den öğrenmiştir (Gosmanov 1994: 20). Fren, 1816 yılında Viyana da yıllık olarak çıkan «Şark Hazineleri» (Fundgruben des Orients) adlı dergide Defter i Çengizname yi Latince tercümesiyle birlikte yayımlar. Bu çalışmalara ünlü Avusturyalı tarihçi Josef Hammer de katılır. Halfin, Fren ve Hammer Timur Kotlug Han ın Uygur harfleri ile yazılmış olan Yarlıkları nı yayımlarlar (Gosmanov 1994: 20). Halfin ile Fren in arkeografi alanındaki çalışmaları, Fren in St. Petersburg a gitmesiyle de devam eder. Bu iki bilim adamı uzun süre üzerinde çalıştıkları meşhur Hive Hanı Ebülgazi Bahadır Han ın Şecere i Türk adlı kitabını tenkitli olarak yayımlarlar (Gosmanov 1994: 20-21). Burada M. K. Gosmanov un bu iki bilim adamı hakkındaki sözlerine yer vermek istiyorum: Fren Kazan da Halfin den Tatarca öğrenmiş, Halfin ise, Fren den tekstoloji biliminin önemli sırlarını keşfetmiştir. (Gosmanov 1994: 21). Fren ve Halfin den sonra Kazan Üniversitesi nde Tatarca el yazmalarıyla uğraşan bilim adamları arasında meşhur profesörlerden Karl Fuks ( ) Mirza Aleksandr Kazem-Bek ( ), İl ya Nikolayeviç Berezin ( ) gelir. Karl Fuks el yazmalarına dayanarak Rusça Kazan şehrinin ve Kazan hanlığının kısa, fakat bugün de değerini koruyan ilk bilimsel tarihini yazar (Kratkaja İstorija Goroda Kazani). XIX. yüzyıl Kazan Türkolojisinin kurucularından olan Mirza Kazem-Bek Şark dillerine ait el yazmalarını toplamaya, yayımlayıp gün ışığına çıkarmaya gayret göstermiştir. Mirza Kazem-Bek in tarihî kaynakları kullanarak yayımladığı Kırım Hanlığı Tarihi adlı eseri bugün de bilimselliğini korumaktadır. Kazem-Bek in Kazan Üniversitesindeki asistanı İ. N. Berezin, el yazma eserleri öğrenme, eski metinleri gün ışığına çıkarma işini bir adım ileri götürmüştür. Berezin Halfin in yayımladığı Kadır Galibek in Cemgiyetü t Tevârih adlı eserini Halfin in nüshasını esas alarak yeniden yayımlamıştır. Hammer-Fren ve Halfin in ortaklaşa yayımladıkları Türkî-Tatar diplomatik belgelere de yeni ilâveler yapmıştır (Gosmanov 1994: 21). Berezin in yayımladığı bu Yarlıklar bilim adamları tarafından uzun bir süre kullanılmıştır de Kazan Üniversitesinde Doğu Dilleri Bölümünün kapatılmasından sonra,

5 156 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı 2. Haziran 2007 Kazan Üniversitesinde çok aktif olarak olmasa da, el yazma toplama işiyle İlmî Kütüphane müdürü Yiosif Fedoroviç Gotvald ( ) ilgilenir. Kazan Üniversitesindeki bazı elyazmaları, St. Petersburg a taşınmaktan kurtulmuşsa ve bunlara yenileri eklenmişse, bunu Gotvald a borçludur. Gotvald yapmış olduğu çalışmalarla, Kazan Üniversitesindeki el yazmalarının yok olmasını engellemiş ve Şark dillerine ait el yazmalarının yeniden çoğalmasını da sağlamıştır. (Gosmanov 1994: 21-22). Kazan Üniversitesinde el yazmaları toplama işiyle uğraşan bir başka önemli Türkolog Nikolay Fedoroviç Katanov dur ( ) Katanov aynı zamanda Kazan Üniversitesinde Çarlık Rusyanın sona erdirdiği ve St. Petersburg a taşıdığı Doğu Dilleri Bölümüne bağlı Türkoloji kürsüsünü de yeniden canlandıran kişidir. Katanov, basma eserlerle birlikte pek çok yazma eser toplamış ve şahsî bir kütüphane kurmuştur. Katanov un bu şahsî kütüphanesi bilindiği üzere, o zamanki Türk elçisinin gayretiyle satın alınıp bugün İstanbul da bulunan Türkiyat Enstitüsüne bağışlanmıştır. Bu bizim açımızdan bir kazanç olmasına karşın, Kazan Üniversitesi için büyük bir kayıp olmuştur. Tataristan da el yazması toplama işiyle sadece Kazan Üniversitesi bilim adamları uğraşmamış, eski yazmaları ortaya çıkarma, toplama ve onları değerlendirme işinde, ünlü Tatar şairi Gabdulla Tukay ın şep hazret dediği Şihabeddin Mercanî nin ( ) rolü de çok büyüktür. Mercanî, Tatar tarihî ile ilgili yazma kaynakları toplayarak, bunların temelinde ilk olarak Tatar Millî tarihini yazmıştır. Bunun gibi Eski Tatar Edebiyatına ait eserler hakkında çok değerli bir kaynak ortaya koymuştur: Müstefâdü l Ahbâr fi Ahvali Kazan ve Bulgar. Mercanî nin elyazmalarıyla ilgilenişi, Orta Asya daki kültür merkezlerinde okuduğu vakitlerde başlar. Mercanî, Buhara, Semerkand kültür merkezlerindeki cami ve medreselerde ve şahsî kolleksiyonlarda gördüğü Arapça-Farsça el yazmaları çok dikkatli inceler ve bu eserlerden Bulgar ve Tatar tarihine ait pek çok bilgi toplar (Gosmanov 1994: 22). Mercanî sadece eski elyazmaları toplamakla kalmaz, kendi çağında yaşayan âlim, yazar ve şairlerin elinden çıkmış eserleri de kayda geçirir. Hüseyin Feyizhan Oğlu nun meşhur Islah ı Medaris adlı eserinin nüshalarının günümüze kadar ulaşmasını Mercanî ye borçluyuz (Gosmanov 1994: 22). Tatar el yazma mirası üzerinde çalışanlardan birisi de Hüseyin Feyizhanov dur ( ). Feyizhanov, Mercanî nin eserlerini okuyup kavradıktan sonra Rus oryantalistlerinin çalışmalarını da iyice özümser ve Tatarların halk tarihini ortaya çıkarmak için el yazma mirası üzerinde bilgisini derinleştirmeye başlar. Feyzhanov her nerede olursa olsun el yazmalarının izini takip eder, bulduğu elyazmaları toplar ve onlar üzerinde çalışmalarını yürütür. Feyizhanov, Tataristan ın Tau bölgesindeki Eski Bulgar-Tatar mezar taşlarını bulur ve bunlar üzerinde Türkolojik değere sahip çok ciddî incelemeler yapar (Gosmanov 1994: 23). Feyzhanov, epitafik dediğimiz

6 Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları Paşa Yavuzarslan 157 mezar kitabelerini okuma metodunu keşfedenlerden sayılır (Gosmanov 1994: 23). Tatar şairi Gabdülcebbar Kandalıy nın gençlik çağında yazdığı ve tek nüshası Feyizhanov un kütüphanesinden Rusya Fenler Akademisine götürülen Risâle i İrşâd adlı eserin el yazma nüshasını da Feyzhanov a borçluyuz. Bunun gibi Kırgız halkının meşhur destanı Manas ın, XIX. yüzyılda farklı kaynaklardan tek bir yazma metnini ortaya koyan, elyazmalarını toplayan ve inceleyen Hüseyin Feyizhanov dur. (Gosmanov 1994: 23). Bu isimlerden başka, tarihçi, edip, pedagog, filozof ve gazeteci Rızaeddin Fahreddin ( ) de el yazmalarını toplama ve incelemede önemli bir yer teşkil eder. Rıza Fahreddin in yazma belgelerle ilgilenişi, onun Dinî Nezarette kadı olarak görev yaptığı yıllara rastlar. Rıza Fahreddin birkaç ciltten oluşan bio-bibliografik eseri olan Asar ı da bu yıllarda kaleme almaya başlamıştır. R. Fahreddin tarihle, edebiyatla ilgili yazma eserleri halktan toplama işinde, kendisinin redaktörlüğünü yaptığı Şura dergisinden çok yararlanmıştır. M. K. Gosmanov, Rıza Fahreddin in el yazma toplama işindeki başarısını şöyle dile getirmektedir: Eğer bu alimin yayımlayıp ortaya çıkardığı yadigârları ve arşivine topladığı el yazmalarını ayrıntılı olarak tavsif etmeye kalkışsak, ayrı bir kitap yazılabilir. (Gosmanov 1994: 23). Maalesef Rıza Fahreddin in bu alandaki çalışmaları Bolşevik Devriminden sonra devam etmemiştir. M. K. Gosmanov onun bu alandaki çalışmalarının önemini şöyle vurgulamaktadır: Eğer bugün biz çeşitli dönemleri olan tarihimizi gerçek olarak anlatabiliyorsak, çok ağır sınavlar geçiren medeniyetimizin facialarını az da olsa doğru anlayabiliyorsak ve anlamak istiyorsak, Rıza Kadı Fahreddin in topladığı ve sakladığı yazma eserlerden başka bir kaynağımız ve daha ileriye götürecek bir adımımız yoktur. (Gosmanov 1994: 23-24). Yazma eser toplayıcısı olarak değil de, yazma eserleri inceleyip yayımlayanlar arasında Hadi Atlasî ( ) de bulunmaktadır. Atlasî Tatarca Elyazma olarak adlandırılan (doğrusu Defter i Çingiznâme adlı eserin son bölümünden olan) tarihî yazmanın Farsça nüshasını bulur. Atlasî bu kaynağı inceleyip Kazan şehrinin ilk resmî isminin Bulgaru l-cedît olduğunu ortaya koyar (Gosmanov 1994: 24). 2.1 El-Yazma mecnunu bir Tatar bilgin: Said Vahidî Bu şahsiyetlerden sonra XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın başlarında yazma eserlerle hayatını geçiren ve el yazması mecnunu olarak adlandırılan Said Vahidî nin ( ) çalışmalarına yer vermek şarttır. Said Gabdelmennan oğlu Said Vahidî 1887 yılının 31 Mayısında Kazan şehrine bağlı Taşbilgi köyünde sıradan bir çiftçi ailesinde dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini doğduğu köyde alan Said daha sonra Eski Recepteki medresede eğitimine devam eder. Babası kendi mesleği olan demirci ustalığı yerine oğlunun okuyup büyük bir

7 158 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı 2. Haziran 2007 âlim olmasını ister. Vahidî nin ilmî yönden büyüyüp gelişmesinde, şüphesiz doğup büyüdüğü bölgenin de büyük bir tesiri vardır. Doğduğu köy olan Taşbilgi köyünün kabristanlığında Bulgar döneminden kalma mezar taşları bulunmaktadır. Şakirt Said de doğduğu yerin ve öz milletinin tarihini araştırma arzusu, işte bu köyde nüksetmeye başlamıştır yılında Kazan a gelen Vahidî, Muhammediye medresesinde okumaya başlar, bu dönemde Kazan da ismi herkes tarafından zikredilen Meşhur Şihab Hazret Mercanî nin ilmî eserlerini okuyarak Mercanî nin fikirlerine kapılır. Özellikle Mercanî nin iki ciltlik Müstefâdü l-ahbâr fi-ahvâli Kazan ve Bulgar adlı eseri onda önemli bir tesir bırakır. Vahidî, Mercanî nin bu eserinde zikredilen yazma eserlerde eski tarihlerin saklı olduğunu anlar ve bunların izinden gidip toplamaya çalışır. Vahidî, Mercânî nin başlattığı arkeografik çalışmaları ömür boyu devam ettirir. Said Vahidî nin ilmî hayatına etki eden diğer bir faktör ise, 1905 yılında gerçekleşmiş olan Birinci Rus Devrimi dir. Bu dönemde halklara tanılan kısmî özgürlük, Rusya da yaşayan Türk halklarında da meyvelerini vermeye başlar. Vahidî Muhammediye medresesini tamamladıktan sonra 1912 yılında kendi köyünde Rus-Tatar ilkokulunda öğretmenliğe başlar, daha sonra Mamadış bölgesinde açılan mektebe öğretmen olarak atanır, tanınıp adı duyulan Said Vahidî Kazan daki 3 nolu mektepte görevlendirilir. Burada Tatar edebiyatı, Türk-Tatar ve Rus haklarının tarihleri hakkında dersler okutur (Gosmanov 1994: 26). Said Vahidî bir yandan öğretmenlik yaparken bir yandan da arkeografik çalışmalarını devam ettirir. Her nerede olursa olsun ve kiminle karşılaşırsa eski rivayetler, el yazmaları hakkında sorup soruşturup imkân buldukça yazmaları görmeye çalışır, fırsat buldukça bunları sahiplerinden alıp toplar. Said Vahidî, 1912 yılında Mamadış yakınlarında bulunan Mamalay köyünde Rahmetulla isimli bir yaşlı adamda eski zamanlardan kalma, çok hikmetli bir yazının varlığı hakkında duyum alır. Bu yazı söylendiğine göre kişileri çeşitli hastalıklardan kurtarmaktadır. Ancak yazı tanımayan, yani okuma-yazması olmayan Rahmetulla amca Said Vahidî ye yazı hakkında hemen bilgi vermez. Kendi köylülerine hastalıktan iyileşmek için verdiği bu yazıyı, Said Vahidî ye uzun yalvarma ve ihsanlar sonucunda zorlukla bir kez okumak üzere verir. Muhammediye medresesindeyken İ. N. Berezin ve W. Radloff un Cuçi Ulusu (Altın Orda) ve Kırım Hanlarının Yarlıklarına ait klâsik çalışmalarından haberi olan Vahidî bu yazının ne olduğunu hemen anlar. İşte bu sihirli yazı, Kazan Hanlığı devrinden kalan, ve o güne kadar hiçbir âlime nasip olmayan ve çok nadir dokümanlardan olan 1523 yılında verilen Tarhanlık yarlığının tam nüshasıdır. Dokümanın değerini anlayan Said Vahidî, dokümanın geleceği hakkında çok kaygılanır, ancak sahibinin de vermeyeceğini anladığından dokümanın bir kopyasını çıkarır. Said Vahidî bu belgeyi bulmaktan aldığı hazla tarihçi Hadi Atlâsi ile birlikte çalışarak, «Kazan Hanlığı» isimli hacimli kitabı yazar (Gosmanov 1994: 26).

8 Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları Paşa Yavuzarslan 159 Said Vahidî, 1928 yılında Tataristan ın İlmî Öğrenme Cemiyeti ne bağlı Arkeografik Komisyonda elyazması toplama ve bu yazmaları inceleme işini üstlenir. Bunun gibi Vahidî 1934 yılında SSSR Fenler Akademisi Doğu Halklarını Öğrenme Enstitüsü tarafından Tataristan da oluşturulan arkeografik geziye de katılır. Said Vahidî nin 1905 yılından beri el yazmalarını araştırıp, toplamaya başladığını yukarıda zikretmiştik. Bu arkeografik geziler sonucunda 1920 li yılların ortasında Vahidî nin şahsî kütüphanesinde sayıca çok ve özellikleri açısından da pek kıymetli el yazması koleksiyonu bulunmaktaydı. Said Vahidî, bu gibi tarihî yadigârların kişilerde değil, bilim kurumlarında saklanması gerektiğinin farkına varır ve 1925 yılının 10 Şubatında 200 den fazla elyazmasını ve Sehibgerey yarlığını da Akademi Merkezine bağlı TASSR Devlet Müzesine hediye eder. Vahidî kendisine takdim edilen parayı da asla kabul etmez (Gosmanov 1994: 30). Said Vahidî bunun gibi 1930 yılında açılmış olan Ekonomi Enstitüsüne de kendi el yazma koleksiyonundan 1127 eseri hediye eder ve bundan da asla para almaz. (Gosmanov 1994: 30). Vahidî 500 den fazla el yazmasını da SSSR Fenler Akademisinin Doğu Dilleri Enstitüsüne bağışlar yılında Ekonomi Enstitüsü tarafından Veli Zebirev in başkanlığındaki Arkeografik Geziye katılır ve bu gezide beklenenden daha çok sayıda el yazması toplarlar. 1200den fazla el yazması ve 1000 den fazla da çeşitli belge bu arkeografik gezi sonucunda kütüphane kayıtlarına eklenir. (Gosmanov 1994:30). M. K. Gosmanov arkeografi gezilerinin Vahidî ile başladığını şöyle dile getirir: El yazma toplamak için halk arasına çıkma düşüncesi bize Vahidî den miras kalmıştır. Eğer son yıl boyunca Kazan Devlet Üniversitesinde, G. İbarahimov adlı Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsü nde arkeogarfik geziler düzenleyip, bugüne kadar den fazla el yazması toplanmışsa biz bunu Said Vahidî ye borçluyuz (Gosmanov 1994:33). Stalin dönemi millî elit-entellektüel tasfiyelerinin Tataristan daki kurbanlarından biri de Said Vahidî olmuştur. Bu derecede hizmetleri olan bir âlim 1937 yılının 29 Kasımında tutuklanır. Aynı yılın 28 Aralığında «Üçlü» Mahkeme tarafından Pantürkist, faşist, Japonya ve Çin yardımıyla Tatar Devletini kurma iddialarıyla suçlanır. Vahidî bu iddiaları kabul etmez, fakat 1938 yılının 5 Ocağında kurşuna dizilir. Said Vahidî nin kurşuna dizilmesi el yazma eserlerin geleceğinde de sembolik bir yere sahiptir li yılların ortasından başlayarak, harf değiştirme; Latinizasyon kampanyasıyla birlikte korkudan Kazan da yüzlerce ve binlerce el yazmasını yok etme, nehirlere atma, toprağa gömme ve hatta meydanlarda yakma işi başlar. (Gosmanov 1994:34). M. K. Gosmanov bu konuda şöyle bir ifade kullanır: Kitapla savaşmak ve onları ateşe atıp yakmak kampanyası bizim ülkemizden, Faşist Almanya ya kadar ulaşmış, ancak kitap yakma işlerinde faşistleri ayıplama modası olarak Hitleri göstersek de Rusya da bu iş kırk yıldan fazla sürmüştür (Gosmanov 1994:34).

9 160 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı 2. Haziran 2007 Vahidî nin kurşuna dizilmesi ve hemen akabinde İkinci Dünya Savaşının patlak vermesi, üniversite ve şahıslar tarafından yapılan arkeografik çalışmaları 1950 lı yıllara kadar kesintiye uğratmıştır li yıllarda Kazan Üniversitesi kütüphanesine seyrek de olsa tekrar Tatarca el yazması girmeye başlar. Bu yıllarda onlarca yazma üniversitede görev yapmakta olan Cevad Almaz tarafından toplanıp kayda geçirilmiştir. Kazan Üniversitesinde elyazmalarını sistemli olarak toplamak için halk arasına çıkma işi 1960 yılında başlamış ve bunun için de özel komisyonlar ve kuruluşlar tesis edilmiştir. SSSR zamanında Kazan Üniversitesinin SSSR Tarihi Bölümünce ve daha sonra aynı üniversitede yeni açılan Tatar Halkı Tarihi Bölümünce başlatılan bilimsel ve sistemli arkeografik gezilerin yukarıda da bahsettiğimiz üzere çok eskilere giden bir geleneği mevcuttur. Bu arkeografik gezilere kadar, Kazan Devlet Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan el yazmalarının sayısı A.G. Kerimullin in ifadesine göre den fazladır. Bunların büyük bir bölümü Arapça, Farsça, Türkçedir ve az sayıda da Moğol, Çin, Tibet, Uygur ve Kore dillerine ait el yazmaları bulunmaktadır. Sovyet dönemi söz konusu olduğunda 1960 lı yıllardan sonra çeşitli resmî Kurumlar tarafından yapılan arkeografik geziler sonucunda ele geçirilen elyazması sayısı hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü yukarıda vermiş olduğum sayısı, her yıl tekrarlanan arkeografik geziler sonucunda ikiye katlanmıştır. Bu tarihten sonra Kazan da el yazması toplama işleri ile ilgilenen âlimlerin başında Kazan Üniversitesi Kütüphanesinin el yazmalar bölümünün Doğu Dilleri Sektörü müdürü Albert Fethi gelmektedir. Albert Fethi nin Kazan Üniversitesi kütüphanesinde bulunan Tatar ediplerinin ve âlimlerinin el yazmalarını tavsif eden birkaç fasikülden oluşan seri kitapları bulunmaktadır yılından 1992 yılına kadar M. K. Gosmanov un başkanlığındaki arkeografik gezilerde Kazan Üniversitesi kütüphanesine den fazla elyazması girmiştir. (Gosmanov 1994: 43) Kısacası Kazan Üniversitesi kütüphanesinde, XIX. yüzyıldan bugüne kadar yapılan arkeografik geziler sayesinde den fazla el yazması toplanmış ve bunların arasında Kıssa i Yusuf, Nehcül Feradis, Rabguzî nin Kısasu l Ebniyası, Cümcüme nâme, XIII-XIV. yüzyıllarda yazıldığı tahmin edilen Sekam Kıssası (Gosmanov 1994: 69); Kazan Hanlığı Yarlıkları gibi Türklük bilimi açısından çok değerli yazmalar bulunmaktadır. 3. Yazma Eserlerden Örnekler İskender-nâme H Tecridü l-akâid H. 963.

10 Kazan Devlet Üniversitesi Türkçe Elyazmaları Paşa Yavuzarslan 161 Tefsir-i Enfes-i Cevahir Kutbeddin Muhammed, Fıkh-ı Mesâil H. 892 Eşrefoğlu Rumî nin Müzekki n-nüfûs Kamusu l-alamdan Tatarca Tercümeler Tarih-i Beldetü l-tayebe H Tevârih-i Bulgariyye M Evliya Çelebi Müntehabat M Arapça-Türkçe Lügat H Aşık Paşa Garibname. Nevâyî Dîvanı M Sonuç Sonuç olarak Kazan Üniversitesi Kütüphanesinde den fazla el yazma eserin henüz bir katalogu yapılmamıştır. Bu değerli eserler, ilim dünyasının istifadesinden uzak bir şekilde bulunmaktadır. Türk bilimi için son derece önemli olan bu yazma eserlerden yaklaşık 2000 adedi demirbaşa kayıtlı olup diğerlerinin adları ve içerikleri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşmak imkânsızdır. Bu yazma koleksiyonun tam bir katalogu hazırlanıp bilim dünyasına sunulduğunda, sanırım gerek Türk tarihi, gerekse Türk dili ve tarihi hakkındaki pek çok karanlık nokta çözümleneceği gibi, var olan bilgilere de yenileri eklenecektir. Kaynaklar DEVLETŞİN, Gamircan (1999) Törki Tatar Ruhi Medeniyete Tarihı. Kazan: Tatarstan Fenler Akademisi Tarih İnstitutı. FETHİ, Albert (1960) N. İ. Lobaçevskiy İsemendege Fenni Kitaphane Kul yazmalarınıŋ Tasvirlaması: Tatar Ediplere hem Galimnereneŋ Kul yazmaları, V. Çıgarılış, Berençe Bülek, Kazan: Kazan Devlet Universitetı. FETHİ, Albert (1968) Kul yazmalar Tasvirlaması: Tatar Ediplere hem Galimnerneŋ Kul yazmaları, XII Çıgarılış. Öçençe Bülek, Kazan: Kazan Universitetı Neşriyatı. Formirovanie i Funktsionirovanie Tatarskogo Yazıka (1986), Kazan : Ministerstvo Prosvesçeniya RSFSR Kazanskij Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Gosudarstvennıy Pedagogiçeskiy İnstitut. GOSMANOV, Mirkasıym ( ) Kaurıy Kalem Ezennen. Kazan: Tatarstan Kitap Néşriyatı. İDEATULLİN, M.N. (1987) Arabskie Rukopisi po Astronomii i Matematike v fondax Nauçnoy biblioteki im.n.i. Lobaçevskogo. Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. İSLAMOV, R.F. (1998) Altın Urda hem Memlükler Misırı: Yazma Miras, Medeni Baglanışlar. Kazan: Matbugat Yortı Néşriyatı. İstoçnikovedenie i İstorija Tyurkskih Jazıkov (1978), Kazan : Akademija Nauk SSSR Kazanskij Filial. Kazanskiy Universitet ( ): Oçerki İstorii (1979), Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo

11 162 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı 2. Haziran 2007 Universiteta. MAZİTOVA, H. A. (1972) İzuçenie Blijnego i Srednego Vostoka v Kazanskom Universitete: (Pervaja Polovina XIX veka). Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. MİNNEGULOV, H. Yu. (1993). Tatarskaja Literatura i Vostoçnaya Klassika. Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. MİHAYLOVA, S. M. (1991) Kazanskiy Universitet v Duhovnoj Kul ture Narodov Vostoka Rossii: (XIX Vek). Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. N. İ. Lobaçevskij İsemėndege Fenni Kitaphane Kul yazmalarınıŋ Tasvirlaması: Törki Teller Beleme (1962). IX Çıgarılış, Kazan: Kazan Devlet Universitetı. (Cavaplı redaktorı: Filologiya Fennere Kandidatı, Dotsent M. ZEKİEV). NOGMAN, Mostafa (1958) N. İ. Lobaçevskij İsemendege Fenni Kitaphane Kul yazmalarınıŋ Tasvirlaması: Kayum Nasıyri Kul yazmaları. III Çıgarılış, Kazan: Kazan Devlet Universitetı. Oçerki İstorii Kazanskogo Universiteta K 200 Letiju Kazanskogo Unicersiteta (2002), Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. Poema Kıssa i Yusuf Kul Gali (Problematika, Poetika, Jazyk Proizvedenija) (1988), Ufa: Başkirskijy Nauçnıj Tsentr Ural skogo Otdelenija Akademii Nauk SSSR. SAFİULLİNA, Rezeda Rifovna (2001) Peçatnaja Kniga Na Arabskom Yazıke u Tatar ( gg.). Kazan : Avtoreferat Diss. Tatar Edebiyatı Tarihı (1984) Kazan: Tatarstan Kitap Neşriyatı. VALEEV, R.M. (1998) Kazanskoe Vostokovedenie: İstoki i Razvitie: (XıX v. 20gg. XX. v.). Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. HAKOV, V. H. (1993). Tatar Edebi Tele. Kazan: Kazan Universitetı Neşriyatı. HİSAMOVA, F. M. (1999) Tatarskiy Yazık v Vostoçnoy Diplomatii Rossii (XVI Naçalo XIX vv.). Kazan : Kazanskij Gosudarstvennyj Universitet. HUDYAKOV, M. (1991) Oçerki Po İstorii Kazanskogo Hanstva. Moskva: İnsan. ZAKİEV, M. Z.- D. G.TUMAŞEVA (1964) Rol Kazanskogo Universiteta v Razvitii Tjurkologii. Problemy Tyurkologii i İstorii Vostokovedeniya, Kazan: İzdatel stvo Kazanskogo Universiteta. (Redaktory: M. Z. Zakiev, A.S. Şofman, D.G. Tumaşeva), ZEYNULLİN, Cemil (1996). Kelile ve Dimne. Kazan: Megarif Neşriyatı. Paşa Yavuzarslan Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. Araştırma Alanı, Batı Türk Yazı Dili. Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sıhhiye-Ankara. Türkiye. Tel: / E-posta: Yazı bilgisi : Alındığı tarih: 14 Aralık 2006 Yayına kabul edildiği tarih: 10 Şubat 2007 E-yayın tarihi: 29 Haziran 2007 Çıktı sayfa sayısı: 11 Kaynak Sayısı: 24

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASINDA TATARİSTAN DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ

SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASINDA TATARİSTAN DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASINDA TATARİSTAN DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ Erdal ŞAHİN * Özet 90 lı yılların başlarında Tataristan la Türkiye arasındaki çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin başlaması ve bu ilişkilerin

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 629-635 PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE Semra ALYILMAZ 1. Prof. Dr. Ahmet BURAN ın Öz

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 3. Ders 1.Literatür Taraması - Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır? - Literatür taramasında kütüphaneler 2. Süreli Yayın nedir? Süreli Yayınların

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

1 Bakınız: İstoriya oteçestvennogo vostokovedeniya do seredinı XIX. veka. M., 1990; İstoriya

1 Bakınız: İstoriya oteçestvennogo vostokovedeniya do seredinı XIX. veka. M., 1990; İstoriya R. M. Valeyev (Kazan) Kazan daki Üniversite Doğubilimi Fenomeni (XIX. XX. yy.) Kazan daki oryantalizm tarihinin çağdaş yerli doğubilim historiyografisi (tarih yazıcılığı), çeşitli kaynaklara dayanan ve

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

AKADEMİSYEN A. N. KONONOV SOVYET TÜRKOLOJİSİNİN VE ŞARKİYATININ TARİHÇİSİ *

AKADEMİSYEN A. N. KONONOV SOVYET TÜRKOLOJİSİNİN VE ŞARKİYATININ TARİHÇİSİ * AKADEMİSYEN A. N. KONONOV SOVYET TÜRKOLOJİSİNİN VE ŞARKİYATININ TARİHÇİSİ * B.V. LUNİN Historiyografik karakterde materyal ve araştırmaların yayımı Sovyet şarkiyatının en eski geleneği halini aldı. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KONTENJANLARI

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KONTENJANLARI ÜLKE Üniversite Akademik Birim Eğitim dili Alan İsmi Derece Devlet Medeniyet ve İncesanat ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KONTENJANLARI Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar (Resim) X X X 10 Tasarım, (Grafik-Görsel

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI TANIM Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir. A-GÖREVLER

Detaylı

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM Uygur Harfli OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM FERRUH AĞCA Ankara / 2016 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2016. Türk Kültürünü Araştırma

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

TÜRKOLOJİNİN GELİŞİMİNDE KAZAN ÜNİVERSİTESİNİN ROLÜ *

TÜRKOLOJİNİN GELİŞİMİNDE KAZAN ÜNİVERSİTESİNİN ROLÜ * TÜRKOLOJİNİN GELİŞİMİNDE KAZAN ÜNİVERSİTESİNİN ROLÜ * M.Z. ZAKİEV D.G. TUMAŞEVA Kazan Üniversitesinde Türkolojiye dair yapılan çalışmaların gelişim tarihini iki aşamaya ayırmak mümkündür. Bunlar: Ekim

Detaylı

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KONTENJANLARI

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KONTENJANLARI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KONTENJANLARI ÜLKE Üniversite Akademik Birim Eğitim dili Alan İsmi Derece Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu Bankacılık 2 0 0 2 ARNAVUTLUK Epoka İşletme 2 0 0 2 Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KONTENJANLARI

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KONTENJANLARI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KONTENJANLARI ÜLKE Üniversite Akademik Birim Eğitim dili Alan İsmi Derece Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu Bankacılık 2 0 0 2 ARNAVUTLUK Epoka İşletme 2 0 0 2 Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor.

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Türkiye nin en iyi 10 kütüphanesi Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Kütüphaneler, başka yerde bir arada bulunması son derece zor

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Ekim 2017 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi nde bulunan, Haldun Özen tarafından bir araya getirilen Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu na

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40)

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) 16 Ekim 2015 BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Doç. Dr. Osman Karatay 10.50-11.20 Prof. Durmuş ARIK Çuvaşlarda Ata Ruhlarıyla İlgili İnanış ve Uygulamalar 11.20-11.40 Prof. Harun GÜNGÖR Erciyes Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

İŞTİP GOTSE DELÇEV ÜNİVERSİTESİ FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNÜN TARİHÇESİ. 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Kuruluşu

İŞTİP GOTSE DELÇEV ÜNİVERSİTESİ FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNÜN TARİHÇESİ. 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Kuruluşu İŞTİP GOTSE DELÇEV ÜNİVERSİTESİ FİLOLOJİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNÜN TARİHÇESİ Mariya Leontiç 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Kuruluşu Gotse Delçev Üniversitesi 27 Mart 2007 yılında

Detaylı

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi Ö Z G E Ç M İ Ş Dr. Mikail CENGİZ Adı Soyadı: Mikail CENGİZ Unvanı: Araştırma Görevlisi Dr. Yabancı Diller: İngilizce, Rusça E-posta: mikail@hacettepe.edu.tr Telefon: +90 312 780 71 49 ÖĞRENİM DURUMU:

Detaylı

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE POLATCAN, F. (2017). Dr. Nurşat Biçer in Türkçe Öğretimi Tarihi Adlı Eseri Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2890-2894. DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ?

GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? GÜRCİSTANDA NEDEN OKUMALISINIZ? 78 bin kilometrelik yüz ölçümüne sahip Gürcistan, bir Güney Kafkasya ülkesi. Güney batısında Türkiye ile sınır komşusu olan Gürcistan, okuma yazma oranının yüksek olması

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi hkapucu@isikun.edu.tr Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir eğitim

Detaylı

ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HERKES OKUSUN DİYE! PROJESİ ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HERKES OKUSUN DİYE! PROJESİ ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HERKES OKUSUN DİYE! PROJESİ ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HERKES OKUSUN DİYE! PROJESİ YÖNERGESİ 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında okulumuz idaresi ve öğretmenleri tarafından planlanan

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Cüneyt AKIN Doğum Tarihi: 10.03.1982 Öğrenim Durumu: Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe 1998-2002 Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

VİLNİUS KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN LİTVANYA TATARLARINA AİT EL YAZMASI ESERLER

VİLNİUS KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN LİTVANYA TATARLARINA AİT EL YAZMASI ESERLER 683 VİLNİUS KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN LİTVANYA TATARLARINA AİT EL YAZMASI ESERLER GÜLLÜDAĞ, Nesrin TÜRKİYE/TУРЦИЯ ÖZET 14. yüzyılın sonlarında Litvanya ve Polonya topraklarına yerleştirilen Kırım yarımadasından

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Bilimler Lisesi açmasının amaçları şu şekilde özetlenebilir:

Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Bilimler Lisesi açmasının amaçları şu şekilde özetlenebilir: SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ HAKKINDA TÜM BİLGİLER Milli Eğitim Bakanlığı sosyal alanda iyi yetişmiş kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak elemanları yetiştirmek amacıyla Türkiye'de ilk kez 2003-2004

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998)

ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998) ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998) Abdusadıkİrisov 20 Şubat 1928 de Özbekistan ın başkenti Taşkent te dünyaya geldi. Orta mektebi bitirdikten sonra 1946 da o zamanki adıyla

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR - MESLEKİ ALMANCA: ARKEOLOJİ OTOMOTİV VE MAKİNE TIP - MESLEKİ RUSÇA: DIŞ TİCARET - YDS

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Video Ders Anlatımı I. ÜNİTE TARİH BİLİMİNE GİRİŞ A- TARİH BİLİMİ. I - Tarih Biliminin Konusu

Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Video Ders Anlatımı I. ÜNİTE TARİH BİLİMİNE GİRİŞ A- TARİH BİLİMİ. I - Tarih Biliminin Konusu Tarih Bilimi ve Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Video Ders Anlatımı I. ÜNİTE TARİH BİLİMİNE GİRİŞ A- TARİH BİLİMİ I - Tarih Biliminin Konusu II - Tarih Biliminin Yöntemi III Tarihin Tasnifi (sınıflandırılması)

Detaylı

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 DÖRTYOL T: 32233860842443 3223387528 F: ecetin@cu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Merkez Müdürünün Mesajı Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi bağlı bulunduğu İstanbul Aydın Üniversitesi ve içinde bulunduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Doğu ve Kafkasya ülkeleri

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

Abdrasul İSAKOV. Tarih Kritik - Sayı 2, Ocak Dr.,

Abdrasul İSAKOV. Tarih Kritik - Sayı 2, Ocak Dr., Kırgızlar ve Kıpçaklar, IX. Asrın Yarısından XVI. Asra Kadar Kırgızlar ve Kıpçakların Etno-siyasi İlişkileri Mehmet Kıldıroğlu Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013, XIX+311 sayfa, İSBN: 978-975-16-2711-7.

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) ANKARA

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) ANKARA Ek 1 GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) ANKARA Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

Detaylı

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ (Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ Hazırlayan Adı Soyadı Danışman Unvan Adı Soyadı Niğde Ay, Yıl

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI I. SINIF / I. YARIYIL YDİ101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) 4 0 4 4 1 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2 2 1 TDİ101 Türk

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

ÖZEL OTURUM AÇARAK KÜTÜPHANE WEB SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILABİLEN ÖDÜNÇ VERME, SÜRE UZATMA, AYIRTMA, ÖDÜNÇ İSTEK İŞLEMLERİ:

ÖZEL OTURUM AÇARAK KÜTÜPHANE WEB SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILABİLEN ÖDÜNÇ VERME, SÜRE UZATMA, AYIRTMA, ÖDÜNÇ İSTEK İŞLEMLERİ: ÖZEL OTURUM AÇARAK KÜTÜPHANE WEB SAYFASI ÜZERİNDEN YAPILABİLEN ÖDÜNÇ VERME, SÜRE UZATMA, AYIRTMA, ÖDÜNÇ İSTEK İŞLEMLERİ: (Kütüphane hesabı oluşturabilmek için kütüphaneye gelerek, üye olup şifre almanız

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Aynur Ersoy Abant İzzet Baysal Üniversitesi ersoy_a@ibu.edu.tr 1 Bilgi Elde Etmenin Temel Yolu Okuma Okuma,

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı