T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERDE YÖNETSEL REKABET MATRİSİNİN OLUŞTURULMASI: KAZAN KAZAN MODELİNİN KURULMASI Danışman Prof. Dr. M. Bilal ÖZGÜVEN Hazırlayan Fatma TUĞRUL ÖZDEMİR ISPARTA 2002

2 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... vi ŞEKİLLER LİSTESİ...vii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM I. REKABETİN GELECEK YÖNETİMİ VE OYUN TEORİSİ İLE İLİŞKİ LERİ Genel Anlamda Rekabet Rekabetin Tanımı Ortak Yönetim Altında Rekabet Koşulları Gelecek Yönetimi ve Rekabet Belirsizlikte Anlam Bulmak Rekabetin Yeniden Yapılanması Rekabet Avantajı Sağlama Büyüme Stratejileri Rekabet Revizyonu Oyun Teorisi Tarihsel Geçmiş Oyun Teorisi ve Ortaklaşa Rekabetin Önemi... 21

3 Oyun Teorisi Türleri Ekonomik Oyun Ekonomik Oyunun Özellikleri Oyunun Rasyonelliği Ekonomik Oyunun Unsurları Oyuncular Kendi Değerleri: Katma Değerler Kurallar Taktikler Ölçek İş Oyunu İş Oyunu Tipleri İş Oyunu Karakteristikleri İş Oyunlarının Faydaları İş Oyunu Limitleri İş Oyunu ve Kazan Kazan Modeli İKİNCİ BÖLÜM II. YÖNETSEL REKABETİN ANLAMI VE ANAHTAR KONSEPTLER Yönetsel Rekabetin Anlamı Tetikleyiciler: İlk adım Gelişme Çabaları İşleri Yeniden Düşünme Geleceği Oluşturma Amaçları Yenileme İnsan Gücüne İnanma Geçmiş Paradigmaları Değiştirme...53 ii

4 Bilgi Gücü Öğrenmeyi Öğrenme Etkili Liderlik Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki İlişkiler, Karşılaştımalar Liderlerin Kişilik Özellikleri Liderlik Türleri...65 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM III- YÖNETSEL REKABET YÖNETİMİ: MATRİKSSEL YAKLAŞIM Yönetsel Rekabet Yönetiminin Amacı Yönelimi Gelecek Rekabet Konsepti Geleceği Anlama: Anlamlandırma ve Kavrama Yeni Paradokslar: Gerçeği Anlama Paradoksların Belirlenmesi Düşünsel Paradokslar Kavramanın Sağlanması Yeni Süreçlerin İşlevselliği İçin 6 Adım Konseptleri Yeniden Oluşturma Kontrol ve Karmaşıklığı Yeniden Düşünme Liderlik Ötesi Liderlik Pazarları Yeniden Düşünmek Küreselleşme Boyutu Rekabet Stratejileri Rekabet Stratejileri Yapı Taşları Rekabet Stratejileri Nedir? Rekabet Stratejileri Süreci: 6 Adım Stratejisi...88 iii

5 Planlama Öncesi Bilgi Toplama Analiz Planı Oluşturma Uygulama Kontrol ve İzleme Rekabet Stratejisini Planlama Öncesi Bilgi Toplama Analiz Aşaması II Basamak Yaklaşımı SWOT Analizi PEST Yaklaşımı Analizi Analiz Toplantıları Planın Oluşturulması Hazırlık Aşaması Planlama Faaliyetleri Planlamanın Toplanması ve Kontrol Uygulama Proje Yönetimi Şart: Proje Planlama Süreci Aşamaları Kontrol ve İzleme Matrikssel Yaklaşım Matriks Yapının Özellikleri Matrikssel Yaklaşım Süreci DÖRDÜNCÜ BÖLÜM IV. KAZAN / KAZAN MODELİ Modelin Kuruluş Amacı Modelin Kuruluş Safhası Modelin Yapı Taşları iv

6 Kazan / Kazan Modelinin Boyutlarının Belirlenmesi Birlikte Rekabet Etme İşbirliği İle Kazanma Kazan / Kazan ve Yönetsel Rekabet Matriksi İlişkisi Kazan / Kazan Rekabeti ve Komplex İş Oyunlarında Uygulanması SONUÇ KAYNAKÇA v

7 TABLOLAR LİSTESİ - TABLO 1 Yönetsel Sistemde Öğrenme Düzeyleri TABLO 2 Matriks Yaklaşımın Özellikleri, Yarar ve Sakıncaları TABLO 3 Matrikssel Yaklaşım Süreci Aşamaları TABLO 4 Kazan / Kazan Modeli Kuruluş Safhaları vi

8 ŞEKİLLER LİSTESİ - ŞEKİL 1 Araştırma Modülü ŞEKİL 2 Rekabet Konsepti ŞEKİL 3 Değerler Ağı Şeması ŞEKİL 4 Oyun Çemberi ŞEKİL 5 Tetikleyiciler ŞEKİL 6 Bilgi Süreci ŞEKİL 7 İşletme Matriks Yapısı ŞEKİL 8 Kazan / Kazan Boyutu Diyagramı ŞEKİL 9 Kazan / Kazan Karakter Boyutunun Olgunluk Düzeyleri ŞEKİL 10 Üç Boyutlu Rekabet Matrisi ve Kazan Kazan Modeli İlişkisi vii

9 GİRİŞ Gelişme arzusu, insanların, toplumların ve işletmelerin gelecekte başarılı olabilmek amacı ile sürekli yeni arayışlar içine girmelerine neden olmuştur. Bu da sınırları kaldırarak, rekabet gücünü artırıp geleceği yakalayabilen organizasyonların oluşturulması na zemin hazırlamıştır. Rekabetin katı kurallarını benimseyen küreselleşmeye karşı yeni bir değişim sürecinin başlamasını zorunlu hale getirmiştir. Gelecek rekabetinde artık kurallar tanımadan hem bireyler açısından hem de işletmeler açısından kazanan birimler olma yolunda çalışmalar başlatılmıştır. Hiyerarşik düzenin başarısızlıkları göz önüne alınarak artık, kazanma hedefi ile yeni organizasyon çatıları kurulmaya başlanmış hem de dönüşüm sürecinin tam ve net olarak algılanması için öğrenmeye ağırlık verilmiştir. Ancak bu dönüşümün tam olarak anlaşılamaması girişilen adımların başarısızlıklarla sonuçlanmasına yol açmaktadır. Başarısızlığın önlenebilmesi için düşünsel, yönetsel ve yapısal değişimlerin belirlenmesi, kavranması ve eyleme dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunu da araştırma modülünde görmemiz mümkündür.

10 ARAŞTIRMA MODÜLÜ Yönetim Sistemi -Çok boyutlu y.s. -Yönetim Evrimi -yönetim düşüncesinin geleceği Rekabetçi İşbirliği REKABET Rekabet gücü Rekabet İşletme Örgüt Yapı Modelleri - Dikey Kurmay Örgüt - Dikey Fonksiyonel KÖ ORTAKLAŞA KZ/KZ KZ/KY KY/KY KY/KZ Yüksek Alçak A Kazan Kazan Matriksi B C MODELİN UYGULANMASI: AMACIN BELİRLENMESİ GEREK KOŞULLARIN ORTAYA KONMASI KAYNAKLARIN OLUŞTURULMASI İşletm e Kazan Kazan Modelinin Uygulanması

11 Bu rekabet üstünlüğünün sağlanması yönetim sistemlerinin değişime uğraması ile başlar. Daha sonra toplanan bilgiler ve analizler yardımı ile işletmenin rekabet edebilirliği, gücü ve stratejileri belirlenecektir. Bu stratejilerin uygulamaya geçmesi ile işletmenin başarı yapı taşları tek tek ortaya çıkacaktır. Ancak tüm bu rekabetle ilgili toplanacak verilerin yanında işletmeler kendi yapı modellerini belirleyecek ler, işgören ve yönetim işbirliğini öğrenip, oluşturduk ları bu modeli etkin hale getireceklerdir. Esas amaç, sürekli kazanan ve gelişim eğrisini yüksek tutan işletmeler arasına girebilmektir. Bu bağlamda birinci bölümde rekabet ve rekabeti oluşturan yapılardan ve araştırmanın amacından bahse dilmektedir. İkinci bölümde ise, işletmelere yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Buna göre işletmenin, yönetsel rekabetinin anlamından ve bunu oluşturacak adımlardan söz edilmektedir. Üçüncü bölümde ise işletmelerin yönetsel rekabet yapılarına yeni bir yön verilerek boyutları genişletilmiş ve matrikssel yaklaşımlar ileri sürülmüştür. Son bölümde işletmeler kendi yönetim sistemleri ve başarılı, kazanan kurum olmak amacı ile yeni bir model oluşturulmuştur.

12 BİRİNCİ BÖLÜM I- REKABETİN GELECEK YÖNETİMİ VE OYUN TEORİSİ İLE İLİŞKİLERİ 1.1. GENEL ANLAMDA REKABET Çalışmanın seyri süresinde karşılaşılacak olan rekabet kavramı açıklanmaya çalışılarak, çalışmanın konusunu ve amacını belirlemede ve ortaya koyacağımız modelin uygulanmasında bizlere yardımcı olacaktır. Bu nedenle kavramsal açıklamalar aşağıdaki gibi belirtilecektir. 21. yüzyılın artan gereksinimleri modern yönetim sistemlerini bilimsel, akademik ve akılcı bir platformda yeniden kavramayı, değerlendirmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Sürekli yenilenme, yaratıcı buluşlar, geleceğin yeni beklentilerinin ve

13 gereksinimlerinin kavranması, modern yönetim sistemlerinin mükemmeliyetçi anlayışının belirlenmesi ile olanaklı olmaktadır. Önemli olan, bilgili ve deneyimli üretken lider kabiliyetli insanların organizasyon içinde yer almasıdır. Uzun vadeli düşünebilen, atılımcı ve girişimci insanlar yardımı ile başarı süreklilik kazandırılabilir. Başarı bu açıdan düşünüldüğünde başarı yapı taşlarından en önemlisi olan rekabet kavramının güncelliği ön plana çıkmaktadır. Rekabet, rekabet edebilirlik ve rekabet nedenleri, bununla birlikte ortak yönetim altında rekabet koşullarının sağlanması başarılı olmak için bilinmesi gereken noktalardır Rekabetin Tanımı Geçmişe doğru bir gezi yapıldığında rekabetin doğduğu anı bulmak zordur. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki tek insanlar değil, dünya üzerinde tüm canlılar arasında rekabet bulunmaktadır. Her ne kadar klasik tanımlara göre aynı amaç gütmek rekabetin temeli olsa da 21.yüzyılda rekabet formatı yarış ve çekişmeden uzaklaşmış, şimdiki hali olan başarılı olma, ancak gücün birlikteliği yani ortaklaşa rekabet kavramının 5

14 oluşmasına neden olmuştur. Rekabeti tetikleyen bir çok faktör bulunmaktadır. Bunlar 1 : Kazanma dürtüsü, Başarılı olma arzusu, Yarışma ihtiyacı, Özgüven ve öz değişim, Güç, Liderlik, İnanç boyutu. Bütün bunlar rekabet etme nedenlerini oluşturmaktadır. Rekabet etme, rekabet edebilirlik insanlığın var oluşundan bu yana sürekli olarak devam etmiş ve insanları etkilemiş bir olgudur 2. Kimi zaman rekabet etmek yok edici olmuş, kimi zaman da güçlenerek büyümeye neden olmuştur. Bu çalışmada rekabetin tekil hareketleri üzerinde değil, çoğulcu hareketleri üzerinde durulacaktır. Rekabet kavramı yerini ortaklaşa rekabete bırakacaktır. 1 BONO De Edward, ( Çev. Oya ÖZEL), Rekabet Üstü, (Remzi Kitapevi, Birinci Basım, Haziran 1996), s AGUAYO Rafael, ( Çev. Y. Kaan TUNÇBİLEK ), Japon Mucizesinin Mimarı, (Form Ya., İstanbul 1994), s

15 REKABET ANLAMI UNSURLARI ETKİLERİ İÇ UNSURLAR DIŞ UNSURLAR Şekil 1. Rekabet Konsepti 7

16 REKABET ANLAMI UNSURLARI ETKİLERİ 8

17 İÇ UNSURLAR DIŞ UNSURLAR 9

18 Yarınlarda, genellikle birlikte rekabet gündemde olacaktır. Satıcı işletmeler müşterileri ile bir araya gelecek, ortaklaşa büyümeleri için yönetim olanaklarono, işlev ve işlerini çıkarları doğrultusunda seferber edeceklerdir. Buna paralel olarak işletmeler birbirleri ile kaynakların işletme ve yönetiminde örgütleneceklerdir. İçe dönük yönetimlerde büyümek için uygun stratejiler belirleyecekler en iyi şekilde yönetmeye çalışacaklardır. Dünyada ve yerel ortamlarda rakipler birbirleri ile çıkar ortaklığına girişecekler ve kendi alanlarında büyümeyi hedeflemektedirler. Yarının rekabet koşullarında bu ortaklıklar arasında çeşitli oyunlar oluşturulacak, buna göre stratejiler belirlenecektir. İşbirlikçi rekabette işletmeler işletme kültürünü kullanmak, ve bunların getirilerini denetlemek zorundadırlar. Bu arada dikkat etmeleri gereken nokta diğer oyuncuların gelişmesine katkıda bulunmak ve kendi gelişimini de güvence altına almaktır. Hiçbir şekilde haksız rekabete izin verilmemesi gerektiğinin de bilincinde olunacaktır Ortak Yönetim Altında Rekabet Koşulları Gelecek rekabetinde ortak yönetimi benimseyenler satış çabasında olan diğer işletmeleri 3 HACKMAN R. Craig & SILVA A., (Hüseyin KANBUR), Gelecek 500, ( İnkılap Ya., İstanbul 1990), s

19 saf dışı edeceklerdir. Çünkü karşılıklı iletişim içinde olan yöneticiler kazanmak amacı ile değil daha çok ortak bütünlüğü sağlayarak başarılı olmayı hedefleyenlerdir. Ortak yönetim, isteklerin ilgili taraflarca kabulü ile gündeme gelir. Burada rekabet çıkarlarının ne olduğu ve hızlı bir biçimde gelişmesi önem taşır. Bu sistem içerisinde, paylaşımda bulunacak diğer tarafın işlevlerinden birinde veya tümünde katkıların sağlanması onların yönetime ortak edilmesi ile mümkündür. Güvene dayalı ilişkiler de yönetim kontrollerinin işleyişi yönetimde kolaylıklar sağlar GELECEK YÖNETİMİ VE REKABET 21. yüzyıla girdiğimiz şu günlerde işletmeler açısından gelecek belirsizliğini anlamlandırma ve kavrama konusunda realize koşullara ilişkin yönetsel faaliyetler işletmelerin içinde bulundukları sektörlerin rekabet üstünlüğünü belirlemektedir. Rekabet üstünlüğünün sağlanması amacı ile geliştirilen stratejilerle gelecek zamanlarda geçmişten etkilenerek ancak geçmişin etkilerini gözardı etmeden yeni yönelimler belirleni 4 r. Talepler, bilgi, performans, sorumluluk ve yönetici yetenekleri her nesilde önemliliğini 4 DRUCKER F. Peter, (Çev. Bülent TOKSÖZ), Sonuç İçin Yönetim, (İnkılap Kitapevi, İstanbul 1998), s

20 göstermektedir. Geleceği anlama ve anlamlandırmada yetenek gerektirir. Kilit noktalarda uzun oranlı kararlar alma ve dikkat edilmesi gereken noktaların önceden fark edilmesi yarının yönetiminin nasıl bir gelişme göstereceğini ortaya koyar. 5 Gelecek yönetimi yönetici konumunda olan kişilerin kurumlarının geleceğe hazırlanmalarında, ayakta kalma taktiklerinin belirlenmesinde ve günümüzde karşılaşılabilecek sorunlara göğüs gerebilme açısından öngörülerde bulunarak geleceği karşılamada yardımcı olacaktır. Bu açıdan gelecek yönetiminin başarılı olabilmesi için ve kazanan konumunda kalabilmek için atabileceğimiz adımlar sağlam olmalı ve sürekli yenilikçi devam etmelidir. Kalıplaşmış olan kural ve ilkeleri yeniden yapılandırma Rekabeti yeniden planlama Belirsizliklerin düşünülmesi ve kontrol mekanizmasının yeniden yapılandırılması Yeni liderlik yapısı Sektörel değişimi takip etme 5 DRUCKER Peter F., The Practice Of Management, ( Harper Business Inc., Second Edition, New York, 1993), p

21 Dünyanın geleceğini yeniden tahminleme ve düşünme Günümüzde insanlar, işletmeler geleceği yeniden düşünerek değişen rekabet yapısına ayak uydurabileceklerdir 6. Gelecek geçmişin devamı olacak ancak geçmişten farklı bir şekilde gelişeceğini düşünerek yeniliklere ve ileride karşılaşılabilecek sorunlara hazırlıklı olunacaktır. İşte bu düşünce yapısının gelişmesi ile süre gelen yönetim tarzları da yeni bir boyut kazanacak gelecek yönetimi oluşacaktır Belirsizlikte Anlam Bulmak İçinde bulunduğumuz çağın karmaşık olan yapısı, belirsizlikler nedeni ile içine düştüğümüz sıkıntıları ortadan kaldırmak için yeni yönelimler ve çabalar içerisine girilmesine neden oluyor. İşletmelerin entegrasyonlarını sağlayabilmeleri için geleceğin anlamlandırılması gereğini gündeme getirir 7. Politik sistem her gelişmiş ülkede pluralist hale gelmiştir. Gelişmiş ülkeler toplumu iş girişimlerinin politik enstitülerin etkilemesine 6 7 BIÇAKÇI Ulaş, Başarının Olmayan Rotası, (Rota Ya., İstanbul 1998), s. 82. COX Danny & HOOVER John, ( Çev. Yaprak BURCU, Ah met ÜNVER, Füsun KÜRÜM ), Günü Yakalayın, (Rota Ya., İstanbul 1998), s

22 alınacak kararların onaylanıp veya veto edileceği konseylerin etkileri ile yapılmasına olanak tanır. Bu çevresel politik talepler, ki çoğu radikaldir, yeni yönetim sorumluluklarını küçük ve orta ölçekli büyük girişimlerde oluşturmuştur. 8 Çevremizdeki bütün bu belirsizliğin yapısındaki kaotik durum geleceğin zorluklarını ortaya koyar. Bu belirsizliklerin anlam kazanabilmesi için ilk olarak belirsizliklerin temelinin zihinlerde yerleşip düzenlenmesi gerekmektedir. Çelişkilerle birlikte yaşayıp, karşıt durumlar arasından seçim yapmak yerine karşıt durumların uzlaştırılması için yol bulmak, belirsizliklerin anlamlı hale gelerek belirlenmesine yardımcı olacaktır Rekabetin Yeniden Yapılanması Rekabetin yeniden yapılanması rekabet avantajlarının sağlanması, büyüme stratejilerinin belirlenmesi ve rekabet revizyonunu kapsar. Gelecek koşullara ayak uydurmada en önemli faktör rekabetin durağanlıktan kurtularak sürekli bir hale gelmesi için etkin rekabet yapısınının belirlenmesi, bunların kabullenilmesi ancak gelişmesine yardımcı olacak hareketlerin uygulanması ile mümkündür. 8 DRUCKER F. Peter, Managing in Turbulant Times, (Harper Business Inc., New York, 1993), p

23 Rekabet Avantajı Sağlama Değişen yaşam şartları, maddi sermaye yapısından vaz geçilmesine ve bilgiye dayalı sermaye olan entellektüel sermayeye dönüşmesine neden olmuştur. İşletmeler içinde bulundukları koşulların dezavantajlarını ortadan kaldırmaktan öte, avantaj oluşturmak ve geliştirmek için birşeyler yapmaları gerekmektedir 9. Dünyanın her yerinde işletmeler en son yönetim fikirlerini kullanma çabasına giriyorlar. Bu yönetim fikirlerinin çoğu işlerin daha iyi yapılması için kullanılmakta. Rekabetsel üstünlüğün sağlanması ve bu döngü içerisinde kalabilmek için yeni tarzların benimsenmesi şart ancak bütün bu fikirler bile üstünlüğün sürekli devamı için yeterli değil. İlerlemek ve zirvede kalmak için stratejiler belirlenmelidir ki bu da rekabet avantajı sağlamanın temelini oluşturur. Strateji, kendimiz rakiplerimizden farklı kılmakla ilgilidir. Yaptığımız işte karşı taraftan daya iyi daha ötede olmaktır. Rekabet avantajı sağlamanın kökeninde rekabeti öğrenmek ancak stratejik düşünme çabasını geliştirmek gerekmektedir. Yani enerjinizle rekabet 9 EREN Erol, İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim, (İstanbul Üni. İşletme İktisadı Ya., İstanbul 1990), s

24 etmek gereklidir 10. Çünkü rekabet üstünlüğünü düşünen her işletme başarı şartı olarak sadece rekabeti kabul ederse yerinde saymaktan öte hareket edemez. Bu açıdan önemli olan nokta rekabet stratejilerinin yenilik güçlerinin korunması ve sürekli gelişmeye açık olması gereğidir. Rekabet avantajı sağlamada önemli olan noktalar; Değişime uyum sağlamak, Yenilikleri takip edebilmek, Teknolojiden faydalanmak, Küreselleşmeyi yeniden düşünmektir Büyüme Stratejileri Gelecek için rekabet etmek temelde, yeni girişim noktalarının bulunması ile süreklilik sağlamak anlamına gelmektedir. Artık gelişmek ve bu gelişimin sürekliliğinin sağlanması yeni fırsatların yakalanması ve sağlanması, mevcut olan kaynaklarla yeni işler oluşturulması ile mümkün hale gelebilmektedir. Sürekli gelişme sürekli büyüme ile doğru orantılıdır. İşletmeler dönüşüm süreci içerisine girerek kendilerini geliştirebilecek olan yeni 10 CAREW Jack, (Çev. Ali Çimen), Hayat Bir Satış Çabası dır, ( Timaş Ya., İstanbul 2000), s

25 yapılanmaya hem organizasyonel açıdan hem de yapısal açıdan hızla ayak uydurmaları gerekmektedir. Büyüme stratejileri gelişme amacı ile işletmelerin belirledikleri gelişim stratejilerinin temelini oluşturmaktadır. Gelecek rekabet gücünün sağlanabilmesi için yeni bir metedoloji kurulmalıdır. Büyüme stratejilerinin temelinde şunlar yatmaktadır: Stratejik bir yapının oluşturulması, Risklerin belirlenmesi, fırsatların ortaya çıkarılması, Geçmişle gelecek arasındaki bağın incelenmesi, Küreselleşme Rekabet Revizyonu Rekabet, gelecekte tutunmanın, işletmelerin başarılı olabilmelerinin bir şartıdır. Bu nedenle işletmeler rekabet ortamında yaşama şansını elde ederlerken zirvede kalmayı hedefleyerek hareket edeceklerdir. Kazanan işletme olmak maddi açıdan birinci sırada yer almak anlamında sınırlı değildir. Başta olmak yanlız olarak hareket etmek değil diğerleri ile birlikte hareketle mümkündür. 17

26 Vizyon, geniş ve ileri görüşlü olmayı, ufkun geniş olmasını ifade eder. Rekabet vizyonu da bu tanıma uygun olarak işletmenin içinde bulunulan karmaşık ortamlarda uygun stratejileri belirlemek için geleceği tahmin edebilmek ve bu konuda geniş bir öngörüye sahip olmak anlamına gelmektedir. İşletmelerin iyi rekabet edebilmeleri açısından rekabetin değişen şartlara göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Rekabet revizyonunun 11 önemi burada ortaya çıkar. Zirvede kalmak stratejilerin güçlü olması ile bağıntılıdır. Yarının rekabet vizyonu dünün vizyonu gibi değerlendirilemez. Değişen şartları hızla takip edebilen ve bu doğrultuda vizyonlarını geliştiren işletmeler yarınlara refah içerisinde ulaşabileceklerdir. Rekabet revizyonunun temel öğeleri 12 : Başarı öğelerinde meydana gelen değişimlerin takibi, Kazanma şartlarının en iyi şekilde belirlenmesi, Oyunun içinde en iyisi olabilme çabaları, Rekabet Revizyonu: Rekabetin yeniden gözden geçirilmesi, düzeltilmesi,yenilenmesi, incelenmesi ve kontrol edilmesidir. HANAN Mack, (Ziya KÜTEVİN), Yarının Rekabeti, (İnkılap Kitapevi, İstanbul 1996), s

27 Gelecek vizyonun açısının genişletilmesi, Geleneksel olmayan bakış açısının kurulabilmesi, Yeni planlama stratejilerinin belirlenmesi, Alışılmış değerlerin dışında faaliyet edebilme, Rekabet gücünün belirlenebilmesi, Kazanma vizyonunun belirlenmesi olarak sıralanabilir OYUN TEORİSİ İş hayatı yeni döneminde bir değişimi gerçekleştirmek için yetersiz hale gelmiştir. Değişimin hemen ardından yenilikleri ve gelişmeleri hızla takip edecek bir biçimde hazır beklemek gerekmektedir. Organizasyonların başarılı olmasında önemli noktalardan birisi de insan enerjisinin aktifleştiril mesidir. Organizasyonun veya organizasyon içi grup ların başarısı birbirleri ile uyumlu ve işbirliği içinde çalışan insanların enerjilerini aktif olarak kullan maları ve bu enerjiyi başarı için belirli bir noktaya odaklamış olmaları ile mümkündür BALNCHARD Ken, (Çev. Mehmet ÖZCAN), Geleceği Yönetmek, (Yönetim Geliştirme Merkezi Ya., 1997), s

28 Bu bilgilere göre oyun teorisinin tarihsel backroundunu bilmek faydalı olacaktır. Yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda da oyun teorisinin iki bölümden oluştuğunu görmek mümkündür Tarihsel Geçmiş Oyun teorisinin modern matematikte yaklaşımı genellikle Neumann ın yazdıklarında 1928 ve 1937 yıllarında gündeme gelmeye başlamıştır. Frechet ise Borel in (1953) de ki bazı yazılarına göre öncelikli soruları artmıştı ve yinminci yüzyılın içinde de oyun teorisi hakkında kaynakların araştırılması çoğalmıştır. Bunlar Frechet ve Neumann tarafından 1953 yılında ingilizceye tercüme edilmiştir. Her ne kadar Borel oyun teorisi problemleri ve karışmış stratejilerine açık raporlar düzenlemişsede gerçekte, Borel minimax teorisinin genellikle yanlış olduğunu farzetmiştir. Ancak, özel durumlar için doğrular için çalışılmıştır. Neumann genel durumlarda ve içerik olarak da iki oyuncudan fazla oyuncu ile zengin bir oyun teorisi oluşturmuştur. Neumann ve Morgensternin kitapların da 1944 yıllarına kadar fazla bilgilere değinilmemiştir. Ancak genellikle matematik dergilerinde değinilmiştir. İlgi çatışmaları ile bilimler arasında küçük farklılıklar görülmektedir. Sonuç olarak Neumann ve Morgenstein yazdıklarında 20

29 motivasyonu, sonuçları ve de teorinin sonuçlarını özümseyerek limitli matematiksel denemeleri ve hasta bilim adamlarını anlatmışlardır. Sadece birkaç bilim adamı matematikçi gibi ilgi duymuş ve genel isteklerini yerine getirmeye çalışmıştır. Şimdi biliniyor ki bu iki dalda da materyaller bulunmaktadır. Teorinin gelişmesinde de bu ikisi arasındaki bilinen savaş etkili olmuştur. Bilimsel gelişim aktivitesi ve ya en azından sistematik olarak, deneyim konusundaki problemlerin bulunduğu bir dönemi oluşturmuştur. Oyun teorisi bu trendde ve daha çok bir sofistike teoriksel konular çözümden oldukça uzak görülür 14. Teori tek başına direkt olarak kullanışlı olmasa da, oyun teorisini bilim adamı olmayan matematikçilerin ürünlerini incelemeye değer bulmaktadırlar. Ancak bir bu araştırma boyunca oyun teorisini matematikte ve bilim adamlarının ele aldığı açıdan değil özde aynı olmasa da yön ve kullanım alanı açısından yönetsel olarak ele alınacaktır Oyun Teorisi ve Ortaklaşa Rekabetin Önemi İş hayatı, bir işi yaparken işbirliği, iş paylaşımı da rekabeti gerektirir. Yani hem savaşı, 14 LUCE R. Dunken & RAIFFA Howard, Games and Decisions, (John Wiley & Sons Inc., New York, January 1967), p

30 hem de barışı. Aynı anda hem rekabet etmek hem de işbirliği yapmak yeni dönemde kazanmak ve kaybetmekten daha önemli olmaktadır. Bu birliktelik rekabet ve işbirliği ni bir arada kullanılmasını gerektirir. Biz buna ortaklaşa rekabet diyoruz. Amaç kendiniz için en iyisini yapmaktır. Ama iş hayatında başarılı olmak için başkalarının da başarısız olmasını gerektirmez. Yani birden çok kişi kazanabilir. Ortaklaşa rekabetin hayata geçirilmesi, önemli bir süreci gerektirir. İşbirliği olasılıklarına ve herkesin kazanacağı stratejilere duyarlı halde beklemek yetmez. İşbirliği ve rekabetin sonuçlarını kuruşu kuruşuna hesaplayabilinecek bir çerçeveye ihtiyaç olacaktır. Rekabet ve işbirliğini bir araya getirebilmek için, oyun teorisine girmek gerekmektedir. Bunun nedeni, oyun teorisinin temel kavramlarının çok güçlü olması ve iş hayatının bu kavramları uygulamak gerekir. 15 Oyun teorisine kısaca deyinmek anlamak için yeterlidir. 15 PARAHALAD C.K., RAMASWAMY Venkatram, Co-opting Customer Competence, (Harvard Business Review, January-Februrary 2000), p

31 Oyun Teorisi Türleri Oyun teorisi iki türlüdür. Ekonomik oyun, İş oyunu. Bilinen oyun teorisi kavramı iki açıdan incelenecek olursa bu teze konu olan oyun teorisi türlerinden iş oyununun önemi ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin yönetim fonksiyonları dikkate alınırsa iş oyununun incelenmesi gereklidir. Bu açıdan ekonomik oyun üzerinde fazla durlmayacaktır, ancak yönetsel rekabetin kavranıp kazan kazan modelinin anlaşılması için iş oyunun bilinmesi gerekmektedir Ekonomik Oyun Oyun teorisi başlangıçta uygulamalı matematiğin bir koluydu. Ancak biz bu teoriyi strateji bilimi olarak kullanacağız. Oyun teorisinin üç öncüsü John Nash, John Horsanyi ve Reinhart Solten dir. Oyun teorisinin doğuşu ise Britanya Deniz Kuvvetleri nin Alman Denizaltısıyla kedi fare oyunu oynadığı II. Dünya Savaşı nın ilk günlerine dayanır. Oyun teorisi, ekonomi, politika, askeri strateji, hukuk, bilgisayar, biyoloji alanlarında, çok sayıda keşiflerin yapılmasını gerektirir. Aynı teori, iş stratejileri alanında da yenilikleri getirir. 23

32 Bu tür oyunlar matematiksel olarak incelenmiş ve değerleri de ekonomik analizlerle gerçekleştirilir. Ancak ekonomik oyunlar özellikleri açısından iş oyunları ile benzerlikler gösterseler de değerlendirme esnasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır Ekonomik Oyunun Özellikleri Ekonomik oyunun iş hayatına uygulanan temel özellikleri şöyledir. 1. Oyun, doğrudan en önemli konuya odaklanır. 2. Oyun, birbirine bağlı çok sayıda faktör mevcutken ve bir kararı diğerlerinden ayrı biçimde almak mümkün değilken, özellikle işlevlidir. 3. Oyun, özellikle organizasyondaki diğer insanlarla paylaşılacak değerde bir enstrümandır. Teorinin açık ve net prensipleri, öngörülen bir stratejinin mantık silsilesini açıklamayı kolaylaştırır. Stratejik kararlar almayı ve işbirliğini kolaylaştırır. 4. Oyun, geliştirilebilir ve bağlantı kurulabilecek yapıdadır. Koşullara ve gelişmelere ayak uydurabilecek yapıdadır. Oyun teorisi, başarı ve başarısızlığı açıklamak için kullanılır. Terminolojisinin büyük bir kısmı yenidir. Bunu açıklamak için bir iş oyunu şeması hazırlamak uygun olur. İş oyunu şemasına 24

33 DEĞERLER AĞI da diyoruz. Değerler ağı, iş oyunu gösterir. Şema tüm oyuncuları birbirlerine karşı yerlerine oturmakta ve aralarındaki karşılıklı bağımlılığı tanımlamaktadır. Şema, özellikle oyuncular arasındaki ilişkilerin rekabet ile işbirliğini aynı anda kapsayabileceğini göstermesi açısından yararlıdır. ( Bütünleşmiş Değerler ) 16. Değerler Ağı Şeması ( İş Oyunu Şeması ) MÜŞTERİLER RAKİPLER İŞLETME TAMAM LAYICILAR TEDARİKÇİLER 16 BONO Edward De, Rekabet Üstü, s

34 Teorinin temel prensiplerini zorlaştırmadan basit ve net olarak matematik ve soyut teori gerektirmeden anlaşılmasını sağlamak gerekir Oyunun Rasyonelliği Genellikle oyun teorisinde oyuncuların mantıklı davranması gerektiği düşünülür. Herkesin amacı maksimum kazançtır. Gurur, adalet, kıskançlık, inat, intikam, fedakarlık, yardımseverlik gibi duygular yok sayılır 17. İlk oyun teorisi uygulayıcıların sıfır toplamlı oyunlardan faydalandığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Önceden rakibin irrasyonel bir harekette bulunacağı o kadar sorun değildi ve irrasyonel hareketler lehe hareket sayılırdı. Ancak iş oyunlarında, sıfır toplamlı oyunlar yerine farklı bir yön belirlenmiştir. Yani rakiplerle birlikte başarıya ulaşılabilir ya da birlikte zararlı çıkabilirler. Diğer oyuncu kendisiyle birlikte sürüklediği bir oyuncunun rasyonelliği ile ilgilenebilir. Burada bireysel zarar birlikte zarara dönüşür. Bu açıdan rasyonalitenin önemi ortaya çıkar. Herkes bir diğerinin rasyonelliği ile ilgilenmek durumundadır. Her oyuncu içinde bulunduğu oyunun kurallarını ve diğer oyuncuların 17 BRADENBURGER M. Adam & NALEBUFF J. Barry, (Levent CİNEMRE), Ortaklaşa Rekabet, (Scala Ya., Birinci Baskı, Ocak 1998), s

35 tutum ve davranışları bilmek ve anlamak durumundadır. 18 Rasyonellik, bir kişi, verili oyun anlayışı ( başkalarının algılamalarına dair kendi anlayışı da dahil ) ve oyundaki muhtemel kazançlara dair değerlendirmeleri çerçevesindei elinden geleni en iyi yaparsa, o kişi rasyoneldir diye tanımlayabiliriz. 19 İnsanların rasyonel veya irrasyonel olması, bakış açısına göre değişir. Oyuna birçok açıdan bakmak oyun teorisi uygulamalarında gereklidir Ekonomik Oyunun Unsurları Ekonomik oyun, her oyunda beş temel unsuru tanımlar: 1. Oyuncular, 2. Kendi değerleri: Katma Değerler, 3. Kurallar, 4. Taktikler, 5. Ölçek, Bütün bu unsurlar oyunun parçalarını oluşturur. 18 LUCE Duncan R. Ve RAIFFA Howard, Games and Decisions, (John Wiley & Sons Inc., Seventh Printing, New York, January, 1957), p BRADENBURGER M. Adam & NALEBUFF J. Barry,...,s

36 Değerler ağıyla birlikte bu unsurlar, oyun teorisini iş hayatına uygulama noktasında merkezi kavramsal şemayı oluşturmaktadır. Oyun teorisi, oyunu değiştirirken sistematik bir yöntem sağlar. Oyunu değiştirmek için parçaları ( unsurları ) değiştirmek gerekir. Oyun teorisi değişim kolaylığı sağlar. Sadece oyunun oynama biçimi değil, oyunun kendisini de değiştirme yeteneğini verir Oyuncular Eğer bir oyun varsa bu oyunun da oyuncularının olmasının gerekliliği bilinen bir gerçektir. Oyun oyunculardan oluşur. Ancak yeni bir oyuncunun gelmesi ile eski oyun devam etmez. Her yeni oyuncu yeni oyunun oluşmasını sağlar. Oyuncular girdikleri oyunun sonucuna katlanmak durumundadırlar. Bazı durumlarda oyuncular oyunun kadrosunu artırmak için yeni oyuncuların oyuna girmesini isterler. Yeni oyuncular diğer oyuncuların biraz daha rahatlamasına neden olurlar. Yeni oyuncuları ekonomik oyuna göre şu şekilde sınıflandırabiliriz. Müşteriler, Tedarikçiler, Tamamlayıcılar ve 28

37 Rakipler. Oyuna yeni girecek olan oyuncular da diğer oyuncular gibi kendi değerlerini bilmek zorundadırlar. Amaç kazanmak ise, katma değerin fazla olması kazancın yüksek olmasına neden olacaktır. Ancak katma değer az ise kazanç da az olacaktır. Bu durumda kazancın yükselmesi için oyunun değişmesi gerekir. Her bir oyuncu diğer bir oyuncuyu / oyuncuları değiştirmeye çalışabilir Kendi Değerleri: Katma Değerler Bir oyuncunun arza sahip olması ve bunu kontrol edebilmesi ile açıklanabilir. Klasik teoride pazarda aynı karı ve zararın olduğunu varsayar. Bu iki durum arasında önemli bir asimetri vardır. Arzın kısılması katma değerin düşmesine neden olur. Arzın gerekenden fazla olması da rakipleri güçlü hale getirir. Yönetim bilimi bu konuyu denge sonucu olarak ele alır. Katma değere göre, denge çokta değil az da ele alınır. Rekabetçi bir dünyada, katma değere sahip olabilmek için çok çalışmak gerekir. Bu zorlu çalışma, yapılması gereken basit işlerle ilgilidir. Ama ubutulmaması gereken rekabetçi dünyanın birçok tuzaklarla dolu olduğudur. Katma değer elde etmenin yollarından biri de akıllı trade-off lar yapmaktır. Herkesin kazanabilmesini sağlamak katma değerin 29

38 artmasında yardımcı olur. Trade-off un daha iyisi hem kalitenin artması hem de maliyetin düşmesi ile mümkün olur. Bu yöntemse trade-on dur. Trade-off ve trade-on varsayımları katma değer artırmak için oldukça etkilidir. Yapılanlar için memnuniyetin ifadesi rekabetçi bir piyasa da katma değer üretmek için yapılacakların başında gelir. Amaç rekabet avantajını korumak ise taklit iş stratejisi için önemlidir. Taklit herkesin aynı şeyi yapabilmesini ifade eder. Kazan kaybet yaklaşımında taklit zararlıdır. Siz ileri giderken rakiplerin geri gitmesini gerektirir. Rakiplerin taklit etmesi stratejinin bazen ters dönmesine de neden olabilir. Yani siz geri giderken rakiplerin ileri gitmesi. İşte o zaman kazan kaybet kaybet kazana döner. Bazı durumlarda kaybet kazan da kazan kaybete döndürmek mümkündür. Örneğin fiyat politikası. Bir işletme fiyat düşüklüğü yaparken rakibin daha fazla düşüklük yapması ve işletmenin de bunu yakalayabilmesi. Kazan-kaybet + Kaybet-kazan Kaybet-kazan Taklit nedeni ile zarar yol açılabilir. 30

39 Kazan kazan durumunda ise taklit iyi bir gelişmedir. Rakip içinde kazanma adımıdır. Yani taklit kazancı artırır. Kazan-kazan + Kazan-kazan KAZAN-KAZAN Her zaman iyi takip burada oyunun temelini oluşturur. Bu ürün iyiliği değil, ürünün iyi geliştirilmesi olarak örneklenebilir. Örneğin taklit edenler ürün geliştirme konusunda aynı konuma geldiğinde oyun değişir. Artık oyun ürünün ne kadar iyi geliştirildiği değil, iyi geliştirilme hızıdır. Eğer şiddetli bir rekabet yoksa katma değer garantidedir. Böyle bir durumda strateji oyundaki diğer oyuncuların katma değerlerini sınırlayıp sınırlamayacağı ve bunun nasıl yapılacağının öğrenilmesidir. Katma değerlerin korunması için müşteri ve tedarikçilerle iyi ilişkiler kurulmalıdır. İlişki katma deperi arttırır Kurallar Oyunun değişmesinde önemli olan kuralların değişmesidir. Ancak daha önemlisi değişime konu olabilecek kurallardır. Oyun içerisinde bi kural tekrar konu olabilir. Kural kontrol edilemiyorsa, stratejilerin ona 31

40 bağlanması riski artırır. Pazarda gücü elinde tutan kişi kuralları koyandır Taktikler İş hayatında oyun buğulu bir ortamda oynanır. Bu yüzden algı oyunların temel unsurları arasındadır. Rakiplerin algıları şekillendirmek ve yönlendirmek, iş stratejisinin temel alanlarından biridir. Algılar pazarlıkta önemlidir ve evrenseldir. Herşey algıya konu olabilir. Algıları şekillendirmek, taktiklerin esasıdır. Taktik sözüyle, oyuncuların diğer oyuncuların algılarını şekillendirmek için yapılan eylemlerdir. Bazı taktikleri rekabet ortamındaki buğulu ortakı kaldırmak, bazıları bu ortamı devam ettirmek, bazıları da bu ortama girilmesini sağlamak için tasarlanmıştır Ölçek İnsanlar oyunlara sınırlar çizerler. Bu da ayrı oyunları görmeyi zorlaştırır. Gerçekte sınır yoktur. Bütün oyunlar birbirleriyle ilişkilidir ve birbirlerini etkiler. Oyunlar arasındaki bağlantıları anlamak, oynamak ve değiştirmek oyunun uygulanması ve anlaşılması için önemlidir. Bağlantılar ortadadır. Onlardan yararlanma yolunu bulmak önemlidir. Yeni 32

41 bağlantı kurulabilir, bağlantı kesilebilir. Bunu yaparak oyunun ölçeği değişmiş olur. Oyun stratejilerinin tüm parçaları arasında bağlantılar vardır. İyi bağlantılar kazancı artırır. Kazancın artması veya azalması ölçeğin de değişmesine neden olur İş Oyunu İş oyunları, genellikle işletmelerin yönetim esnasında organizasyonları içerisinde işletmelerin başarılı ve kazançlı olmaları için gündeme gelmiş oyun türüdür İş Oyunu Tipleri Genellikle iş oyunları iki tipe ayrılır. Bunlar: Genel Yönetim veya toplam girişim oyunları, Fonksiyonel oyunlar. Genel yönetim oyunları karar almayı yönetimin genel fonksiyonel alanlarında, organizasyonel yapılarda girişim yapmak için öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu maksimum kazanç, yatırımın geri dönmesi, veya bilinen pazarın satış düzeylerinde kazanç sağlamak amacındadır. Bir genel yönetim oyununda, oyuncular dörderli ve beşerli oyuncular olarak takımlara 33

42 ayrılırlar. Her bir takım üç farklı üretim için işletmeyle ilişkili olurlar. Takımlar birbirleri ile rekabet halindedirler. Takımlar bir çeyrek yıl içinde, oyuncuları işletmenin üretimine göre karar almak durumundadırlar. Bu kararları alan takımlar, her takıma sonuçlarla ilgili raporları çeyrek yıl içinde bildirirler, bütün olarak firma, her firmanın üretimi ve endüstri için geçerlidir. Elimizdeki bu sonuçlarda, yeni karar serilerini diğer çeyreklerin yeni karar serilerini oluşturur. Genellenmiş bu oyun tarzı karar almayı deneyim, değerlendirme ve modifikasyon bakımından öğretmek için bu oyun tipi genelleştirilmiştir. Foksiyonel oyunlar, belirli yönetim alanlarındaki özellikli durumları, pazarlama, üretim ve envanter kontrolü, finans veya benzeri durumları öğretmek için oluşturulmuştur. Burada amaç yönetimin orta ve alt seviyelerinde karar almayı öğretmektir. Bu oyunlarda, organizasyonel hedefin maksimum girişimini denemek yerine, oyuncuların genellikle özel durumlarda maliyetleri azaltmaya çalışırlar. Bu tip oyunlar envanter kontrolünde özel karar kurallarını sınırlarının değerlerini öğretmede daha kullanışlıdır. Takımlar normal olarak diğer bir 34

43 pazarda rekabet etmezler, fakat mükemmel işlemlerde mümkün olan yüksek sonucu almaya çalışırlar İş Oyunu Karakteristikleri İş oyununun diğer karakteristikleri şöyle olabilir: İnteraktif veya non-interaktif, Birey veya grup, Basit veya karışık. Eğer bir grubun kararları diğer gruplar tarafından yapılırsa interaktiftir. Onların kararları birbirlerini etkilerse de bir diğeri ile rekabet edebilirler. Endüstri oyunları toplamı çoğunlukla fonksiyonel oyunlar non-interaktiftir. Bütün oyunlar bireysel oynanabilir. Fakat genel yönetim tipinde genellikle gruplarla oynanır ancak fonksiyonel oyunlar çoğunlukla bireyselliği öğretmek için tasarlanmıştır. Oyunlar bazen kolaydır ve hala yönetim kurallarını izah etmek için kullanılır. Daha zor komplex oyunlar elektronik bilgisayarlarla oynanır. Oyunun karar parametreleri bilgisayarda programlanır ve kararları ve geridönüşüm sonuçlarını analiz eder. 35

44 Bir çok kolay oyun elde belirlenir. Elle belirlenmiş bir çok oyun hala hızından bilgisayarlarla elde edilir. Sonuçları değerlendirilir, raporlar oluşturulur İş Oyunlarının Faydaları Çeşitli yönetsel fonksiyonların dinamik balansı özel fonksiyonlarla tekrar entegre edebilmek için iş oyunlarını kullanır. Yöneticiler sonraları kendi özelliklerini anlamlar, para ve materyaller arasında işletme işlemlerinde farkederler. Oyun muhteviyatını veya alternatif karar parametrelerini değiştirerek partikular fonskiyonel alanların değerlerini bir oyun noktasında mümkün hale getirmeye çalışırlar. Oyunlar kendilerinin sonlarında yöneticilerin simulasyonunu öğretirler. Simulasyon problemleri çözmede maliyetler ve teknik faktörlere göre güçlü bir araçtır. Örneğin 20, Yönetim oyununun tasarlanmış politikasında ki değişiklik, rakiplerin ve takım üyelerinin etkileşimini ölçer. Bu işlem araştırmalarıdır. İş oyunun ilginç bir kazancı ise, henüz denenmemiş, ama alınmış bir kararın zayıf bir hal almasında görülür. Farklı alternatiflerin 20 GRAHAM G. Robert & GRAY F. Clifford, Business Game Handbook, (American Management Association, Inc., May. 1969), s

45 gözlemlenmesi ile mümkün hale gelir. Denenmiş kararların avantajlı mı dezavantajlı mı olacağının karşılaştırılması oyunun belirli bir noktaya gelmesini sağlar. Bilgisayarlar sayesinde geri gidilerek kararların farklı durumlarda nasıl sonuçlar oluşturabileceği görülebilir. Sonuç olarak; iş oyunları yılların simulasyon deneyimleri ile yöneticilere uzun ve kısa dönem, yan yan onların kararlarını çalışma şansı verir. Bu da bunlar arasında bir dengeyi oluşturur. Ayrıca yöneticilere çeşitli yönetsel fonksiyonlar arasında planlama, organizasyon, yönetim ve kontrolün ana fonksiyonlarını öğretir İş Oyunu Limitleri Oyunu oynarken bir kritik gündeme gelir. Onlar kazanmak için meşgullerken öğrenmeye vakit ayırmazlar. Deneyimler hala önemli öğretmenlerdir ve oyundaki oyuncu, gerçek deneyimleri daha sonra öğrenirler. İş oyunları pahalıdır. Zaman, boşluk ve para açısından dönemler tutarlar. Orta veya tepe düzey yöneticilerinin oluşturduğu geniş bir grubun oyununda, onların oyun periyodunda zamanlarının tutarı toplanmışsa derecelidir. Oyun geliştirmek çok yüksek iç maliyetlidir ancak çok durumda kullanılmak için geliştirilir. Karmaşık oyunlarda 37

46 bilgisayar zamanı çok tutsada, elle doldurulan deneme kullanımları sonuçlarından daha kolaydır. Pahalı oyunlar çok güçlü görünmeseler de iş hatalarının gerçek dünyada gerçekleştiğini, simulasyondaki hatalara nispetle de pahalı olduğunu belirtmektedir. İş oyunlarının fazlasıyla kalite nitelikli yöneltilmiştir. Onlar nitelikli faktörleri sitil, liderlik, iş ilişkileri, moral, politik ve ulusal iklim gibi sayarlar. Örneğin 21, çoğu oyunlar ilanlarda artan bir maliyetci küçültme kurallarının döndüğü kabul edilirse satışlarda otomatik bir satış getirir. Pazarlama kampayalarında kalite başarı ve başarısızlık için toplam harcamalarında da konsiderasyonsuzdur. Bu kritik denenmemiştir. Her ne kadar girişimleri çare olmaya çalışılmışsa da, oyunlar gerçekliği tekrar oluşturmak için suçlanmamaktadır, onlar sadece gerçeğin illüzyonunu oluşturmuşlardır İş Oyunu ve Kazan Kazan Modeli İş oyunun en iyi şekilde anlaşılması için yönetim fonksiyonlarının ve işletme faaliyet alanlarının en iyi şekilde bilinmesi gerekir. İş oyunları işletmelerin rekabet ortamlarında başarılı 21 GRAHAM G. Robert & GRAY F. Clifford, Business Game Handbook, (American Management Association, Inc., May. 1969), s

47 olma yolunda hareketlerini belirlemede işletmenin her düzeyinde bulunan insanların birbirleri ile bir takım halinde çalışmalarını gerektirir. Kazanma arzusu işletmenin temel hedeflerini belirlemede önemlidir. Karar alırken deneyimler ve tecrübeler kullanılarak kazanmak amacıyla pazarın ve işletmenin durumunun hızlı bir şekilde öğrenilmesi kolaylık sağlar. İş oyunun burada kazan kazan modeline katkısı oldukça fazladır. Şöyleki iş oyununda iş simulasyonları oluşturarak oyuncuların alternatif kararlar karşısında tutum ve davranışlarını belirlemelerine yardımcı olur. Hatalı, yanlış kararların düzeltilmesine olanak sağlar. Tutarlı ve başarılı kararlar ise işletme başarısını her ne kadar iş oyunları pahalı olsa da sonuçta oluşabilecek daha fazla kaybı önleme açısından faydalıdır. Takımların çalışma başarısı kazanmayı, iş oyunları ise başarıya giden optimum yolu sağlar. Başarı kazanmayı beraberinde getirir. Bu açıdan kazan kazan modelinin en önemli faktörü iş oyunlarıdır. Bu arada teknolojik gelişmede bu başarıya ön ayak olur. 39

48 OYUN ÇEMBERİ KARŞILIKLI İLETİŞİM ANLA, ANLAŞIL 5 KAZAN KAZAN 4 SİNERJİ 6 BAĞIMSIZLIK PROAKTİF OL 1 ÖNCELİK LERİ BELİRLE 3 İİLETİŞİM SORUNLARI BELİRLE 2 BAŞARININ 7 İLKESİ: Oyun Çemberinde Kazan Kazan Boyut Sıralaması COVEY R. Stephan, (Çev. Gönül SUVEREN, Osman DENİZTE KİN), Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı, (Varlık Ya., 10.Basım, Ağustos 1999), s

49 İKİNCİ BÖLÜM YÖNETSEL REKABET II-YÖNETSEL REKABETİN ANLAMI VE ANAHTAR KONSEPTLER Yeni binyılda her alanda uzmanlaşmanın ve profesyonelliğin önemi daha da geniş alanlara yayılmaktadır. Çağdaş yönetimin gereksinimleri, uygulanış gelişme ve gelişmeyi hızlandırma çabaları oluşturmaktadır. Yönetim, genel olarak düşünüldüğünde insanlar aracılığı ile işleri yaptırmak, iş gördüre bilmek olarak algılanır. Ancak eğer daha kapsamlı bir biçimde ele alacak olursak yönetim; önceden saptanmış amaçlara ulaşmak için kaynakların organize edildiği ve gelecekteki faaliyetlerin belirlenmesi amacı ile

50 sonuçların değerlendirildiği bir süreç olarak tanımlanabilir 1. Günümüzde gelişen bilim ve teknolojinin hızla artan ivmesi karşısında insanlar, yönetimin en iyi biçimde uygulamanın her geçen gün daha da önem kazandığını en açık bir biçimde gözlemlenebilmektedir. Her geçen gün artan ihtiyaçlar karşısında organizasyonların en büyük rolü ve yöneticilerin fonksiyonları en kapsamlı hale getirilmelidir. Bu açıdan yönetime dair her türlü amaçları, fonksiyonları artan rekabet ortamlarında gelişmek durumunda kalmışlardır. İçinde bulunduğumuz rekabet koşulları yöneticilerin vizyonlarını oldukça geniş tutarak değişen iş dünyasına hızlı bir biçimde ayak uydurmalarını gerektirmektedir. Bu da yönetsel rekabetin gelişmesine ve uygulamada dikkat edilmesine neden olmaktadır YÖNETSEL REKABETİN ANLAMI Çağımızın en önemli özelliklerinden olan, değişimin sürekliliği çağdaş insan yönetici ve toplumları çok hızlı ve önemli ölçüde etkisi altına almaktadır. Bu hızlı değişim içinde sistemlerin yapısını, işleyişini, değerlerini, işlevini, ilişki etkileşimi ve değişim sistemini anlamak önemli olmaktadır. 1 MUTLU Esin (CAN) ÇETİN Canan, Yönetim, (Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1999), s

51 Yönetimi artan güçlüklere karşı koyabilme de geleceğin lideri, becerikli vizyon sahibi uzman kişileri olan yöneticileri belirsizlikler ve kaos anları karşısında insiyatif ve güç sahibi cesur insanlar başarılı olabileceklerdir. Yönetimde akılcılık, süreklilik, derinlik formu, entegre yönetim sistemlerini ve gönüllülük isteyen gelecek ağırlıklı uluslar üstü yönetim anlayışları ile de bütünleşme eğilimi görülmektedir li yıllar sonrasında iş dünyasında değişimler ve gelişmeler yeni yönetsel arayışlar içerisine girilmesine neden olmuştır. Enflasyon, İşsizlik, Verimlilikte azalmalar, Sosyal sorunlar, Rekabet koşullarının ağırlaşması, Sosyo kültürel farklılaşmanın hızlanması, Gibi gelişmeler işletmelerin krize girmelerine neden olmuştur. Bu sebepler sonrasında 90 lı yıllara girerken yönetim değişime uğrayarak geleneksel yapıdan kurtulup gelecek bazlı bir yönetim anlayışı 2 MARŞAP Akın, Yönetsel Sistem, (Gazi Ya., Ankara: 2000), s

52 benimsenmeye çalışılmaktadır. 90 lı ve daha sonraki yıllara dikkat edildiğinde ise en önemli kavram olan yönetsel rekabet gündeme gelmeye başlamıştır. Yönetsel rekabetin kökenine inildiğinde ortaklaşa rekabetin olduğu anlaşılmaktadır. İçe dönük yönetimlerde kuruluşlar büyüme ile görevli uzmanlar, kooperatif çalışma formul ve başarımları geliştirecekler, buna uygun stratejiler benimsenecek ve ittifaklar veya anlaşmalar rekabeti benimsenerek yönetsel rekabet oluşacaktır. Yönetsel rekabetin oluşması ile dünyada ve yerel ortamlarda, rakipler türerken bunlar başkaları ile bir takım çıkar ortaklığına girmektedirler. Böylece ortaya çıkan gelişmiş ortaklıklar aile birliği gibi iş dünyasında, üretici, dağıtımcı müşteriler şeklinde birbirlerini etkileyecek biçimde yer alacaklardır. Yönetsel rekabeti benimseyen işletmeler benzer çıkarlar benimsenmesi ile rekabetin yoğun olduğu ortamlarda birbirlerine tutunarak anlaşılan anlamda rakip olmaktan çıkarlar. Böylece işletmeler işbirliği ve koalisyonu birbiri içinde rekabet ederken, birbirlerinin gelişme ve 44

53 büyümesini destekleyerek, aynı sebep ve amaçla çıkar ortaklığını yöneteceklerdir. 3 Gelecek rekabetinde satıcı-alıcı, satıcı-satıcı ortak rekabeti stratejik yönetim şekli olacaktır. Orta ve küçük ölçekli işletmeler daha yoğun biçimde yönetsel rekabeti yönetimlerinde uygulayacaklardır. Yönetsel rekabeti benimsemeyip, ortaklık kuramayan ya da bu yönetim tarzını etkin bir şekilde kullanamayan işletmeler rekabette başarılı olamayacaklardır. Yönetsel rekabeti uygulayan işletmeler işletme kültürünü bu bakımdan uygulamak ve denetlemek durumundadırlar 4. Burada ki iki önemli noktaya dikkat etmek durumundadırlar. Bunlar: - Müttefiklerin gelişmesine katkı sağlamak, - Büyüme etkenlerinden olurken, kendi gelişmesini de güvenceye almak. Ayrıca bu iki noktaya dikkat edilirkende haksız rekabete neden olunmamalıdır TETİKLEYİCİLER: İLK ADIM Rekabetin uygulanmasında dikkatli ve uyanık olmak gerekmektedir. Yönetim konusunda gelişme 3 HANAN Mack, (Çev. Ziya KÜTEVİN), Yarının Rekabeti, (İnkılap Kitapevi, İstanbul: 1996), s EREN Erol, İşletmelerde Stratejik Planlama, (Fatih Ya., İstanbul 1979), s

54 çabaları, öğrenmeyi öğrenme, bilgi ve beyin gücü gibi tetikleyiciler sayesinde değişim süreci başlatılmalıdır. Bu değişim sürecindeki hedefler: - Daha esnek yönetsel araç arayışları, - İtici güç: Mükemmeliyetçilik, - Kültürel faktörlerin göz önüne alınması, - İç ve dış çevre ile bütünlük, - Organizasyonel esneklik (Yapısal ve değişikliklere hızlı uyum sağlanabilmesi), - Etkinlik kriterleri, - Müşteri odaklı bakış açısının işletmenin bütün düzeyinde yaygınlaştırılması, - Merkezkaççı eğilimin, bütünle yani işletme içinde her düzeyde dengelenmesi. Gelişme Yönetsel Rekabet Öğrenmeyi öğrenme Başarılı yönetici Beyin gücü Bilgi gücü Şekil 5. Tetikleyiciler Gelişme Çabaları 46

55 Dünyadaki herşey, daha önceki dönemlere göre daha farklı ve özgün bir şekilde gelişiyor ve değişiyor. Yeni rekabet ortamında işletmeler, yeni düzene ayak uydurabilmek amacı ile temel bir dönüşüm süreci içerisine girmektedirler. Eski motivasyon yöntemleri artık işe yaramadığı için tepeden tırnağa tüm işletme birimlerinde değişimi yakalama ve başarılı olabilme amacı ile sürekli bir gelişme çabası içinde bulunuyorlar. Gelişme çabaları içerisinde geleceği düşünerek hareket etmede dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar: - İşlerin yeniden düşünülmesi, - Geleceği oluşturma, - Amaçları yenileme, - İnsan gücüne inanma, - Geçmiş paradigmaları değiştirme İşleri Yeniden Düşünme Çalışma hayatında iş kavramı; işletmenin elindeki kaynakları en yüksek verimlilikle kullanarak yönetimin işgörenlerle birlikte hareketle yapılacak olan eylemlerin gerçekleştirilmesi faaliyetleri olarak ifade edilir. Günümüzde daha önceden eksik olan yönleri ile kabullendiğimiz işlerin tersine bir iş tanımı ortaya 47

56 koyuyoruz 5. Bazı durumlarda yetkiyi aşırıya götürüyoruz. Akıllı ve bireysel düşünebilen insanlarla çalışabilmek için onlara büyük oranda sorumluluk ve güç verilmelidir. Birçok kişi görev devretmenin yöneticiliğin temel bir faaliyeti olduğunu kabul eder; ancak pek az sayıda insan bunu kolayca yerine getirebilir. Yetki devri sadece bir işin başkasına verilmesi ve o işin halledilmesi değildir. Ayrıca insanların, başkalarına güvenmek ve kendi işlerini başka insanlarında aynı özenle yapabileceğine inanmakla başlar. Ayrıca işletme yöneticileri yetki devri ile birçok avantajlar 6 da sağlar. Eskiden işler sadece temel kriterlerden oluşur ve esneklik içermezdi. İşgörenlerin veya bireylerin kendini göstermeleri ve ifade edebilmeleri için boşluklar olmazdı. Bununla birlikte yetki kavramı da yoktu. İş tanımının değiştiğini unutmadan hareket etmek gerekir. Daha önceki yıllarda iş; bir işverenin yanında belli bir işe sahip olmak 7 olarak biliniyordu ancak artık 5 DRUCKER F. Peter, ( Çev. Bülent TOKSÖZ ), Fırtınalı Dö nemlerde Yönetim, (İnkılap Kitapevi, İstanbul 1998), s KEENAN Kate, ( Çev. Yelda SOYKAN ), Görev Devretme, Yöneticinin Kılavuzu, (Remzi Kitapevi, İstanbul: 1997), s GIBSON Rowan, (Çev. Sinem GÜL), Geleceği Yeniden Düşünmek, (Sabah Kitapları, İstanbul, Eylül: 1997), s

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Emin İPEK Enstitü Anabilim Dalı Enstitü Bilim Dalı Proje Danışmanı : Endüstri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İLKNUR TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ 2. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ 2. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ 2 Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 İşletme Yönetimi II Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar, hedeflerine tek başlarına varamadıkları

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Ali Mercan AYDIN Daire Başkanı Ankara 2009

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ BULUŞÇULUK KONSEPTİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE KOBİ LERİNE İLİŞKİN YENİ BULUŞÇULUK REJİMİ ÖNERİSİ

KOBİ LERDE İŞ BULUŞÇULUK KONSEPTİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE KOBİ LERİNE İLİŞKİN YENİ BULUŞÇULUK REJİMİ ÖNERİSİ 110 Journal of Azerbaijani Studies KOBİ LERDE İŞ BULUŞÇULUK KONSEPTİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE KOBİ LERİNE İLİŞKİN YENİ BULUŞÇULUK REJİMİ ÖNERİSİ Gürcan PAPATYA (Süleyman Demirel Universitesi, Türkiye)

Detaylı

TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Eğitim Yayınları TİMDER AKADEMİ 2005-2006 DERS NOTLARI

TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Eğitim Yayınları TİMDER AKADEMİ 2005-2006 DERS NOTLARI TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Eğitim Yayınları TİMDER AKADEMİ 2005-2006 DERS NOTLARI TİMDER Yön.Kur.Bşk.Yrd ve Eğitim Komite Başkanı Ali Yalçın TUNG TİMDER AKADEMİ Eğitmenleri Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ HAKAN GÖKÇE DANIŞMAN: DOÇ.DR. ABDULLAH EROĞLU ISPARTA,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON

YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON GİRİŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3, Sayı:3, 2001 YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON Ufuk GENCEL * Bilginin, gelecekteki servet kaynağı

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE UYGULAMASI

STRATEJİK YÖNETİM VE SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE UYGULAMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK YÖNETİM VE SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Beste Pınar DEMİRBAŞ Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Programı

Detaylı

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM, DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM, DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM, DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi ZEYNEP KOÇ İSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI... 11 B - İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER... 16 C - ENFORMASYON

Detaylı

Yenilik Yenileşim - İnovasyon Dünyasına Bir Yolculuk

Yenilik Yenileşim - İnovasyon Dünyasına Bir Yolculuk Yenilik Yenileşim - İnovasyon Dünyasına Bir Yolculuk Editör Selçuk Karaata 26 Kasım 2012 SUNUŞ Günümüzde gelişmenin söz konusu olduğu her alanda öne çıkan anahtar kavramlardan biri inovasyon dur. Yeniliğin,

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MBA PROGRAMI

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MBA PROGRAMI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MBA PROGRAMI Araştırma Notu FİRMALARDA YENİLİK YÖNETİMİ TEKNİKLERİ Mustafa POLAT M. Atilla ÖNER, PhD İSTANBUL 2000 1. Yenilikle İlgili Genel Bilgiler

Detaylı