2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( KALEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER"

Transkript

1 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( KALEMLER ) 1. Hasta numunelerinden elde edilen bakterilerin disk difüzyon yöntemi ile antibiyotik duyarlılığını yapmaya uygun olacaktır. 2. Antibiyotik diskleri steril olarak blister ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj içerisinde nemlenmeyi önleyici madde bulunacaktır. 3. Antibiyotik ve mikroorganizmaların üremesine olumsuz etkileri bulunmayan özel süzgeç kâğıtlarında, uluslararası standartlara uygun dozda antibiyotik emdirilmiş 5 mm. diskler olacaktır. 4. Her kartuş üzerinde antibiyotik adı, kısaltması, kaç mikrogram antibiyotik içerdiği, son kullanma tarihi, üretici firma ve lot numarası orijinal etiketinde yazılı olmalıdır. 5. Antibiyotik diskleri CLSI standartlarına uygun mikrogramda antibiyotik içermelidir. 6. Disklerin teslimatı soğuk zincirde yapılmalı ve standart suşlar ile yapılan kontrollerde gerekli performansı sağlamayan antibiyotik diskleri yenileri ile değiştirilmelidir. 7. Disklerin tamamı gerekli laboratuvar standartlarının sağlanması için grup olarak değerlendirilecektir. 8. Bir kartuşta 50 adet disk olacaktır. 9. Diskler -20 derecede saklanmaya uygun olmalı, bu durum ambalajda belirtilmiş olmalıdır 10. Diskler son kullanma tarihine kadar içerdiği konsantrasyonu en iyi şekilde koruyabilmelidir. 11. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibari ile en az 1 yıl olacaktır. 12. Laboratuvar isteği doğrultusunda diskler, partiler halinde teslim edilecektir. 2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( KALEMLER ) 1. Herbiri en az 10 strip içeren orijinal etiketli, etiket üzerinde antibiyotik adı, miktarı ve son kullanma tarihi bulunan ambalajlarda olmalıdır. 2. Miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. 3. Her stribin üzerinde antibiyotiğin adını belirten kısaltmalar olmalıdır. Striplerin üzerinde yazan milimetrik çizgilerle gösterilmiş antibiyotik konsantrasyonları okunaklı olmalıdır. 4. Stripler CLSI tarafından tanımlanan standartlara uygun olmalıdır. 5. Stripler -20 o C de saklamaya uygun olmalı ve durum ambalajda belirtilmiş olmalıdır. 6. Stripler teslim aşamasında laboratuvarda bulunan kalite kontrol suşları ile denendikten sonra kabul edilecektir. 7. Laboratuvar isteği durumunda partiler halinde teslim edilecektir. 3- ANTI-Hbs KART TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 60. KALEM ) 1. Test immunolojik yöntemle (immunokromatografik) çalışmalıdır. 2. Testin sonuçları kaset üzerinde, tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif şeklinde net olarak okunabilmelidir. 3. Testin kaseti üzerinde hangi testi olduğu yazmalıdır. 4. Testlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. 5. Testler en fazla 100 adetlik kutularda olmalıdır (50 veya 100 lük olabilir) 6. Ürün etiketinde lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları yazmalıdır. 7. Sensitivite ve spesivitesi yüksek olmalı. 8. Test için numune olarak sadece insan serumu yada plazması kullanılmalıdır. 9. Kasetlerin dış ambalajı ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen ısı aralıkları ve stabiliteyi etkileyen ışık, nem gibi etkilerden korumaya uygun olmalıdır. 10. Kutuların içerisinde Türkçe kullanım klavuzu bulunmalıdır. 11. Taşıma sırasında ya da ürün tesliminde bozulan çalışmayan, zarar gören ürünler en geç 1 ay içerisinde değiştirilmelidir. 12. Pozitif ve negatif kontrol serumları verilmelidir. 13. Testin çalışabilmesi için gerekli tüm sarflar ücretsiz verilmeli. Ürünler aynı marka olmalıdır. 14. En az 10 adet numune verilecektir. Numune laboratuarda denendikten sonra karar verilecektir. 1

2 4- ANTI-HCV KART TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 61. KALEM ) 1.Test immunolojik yöntemle (immunokromatografik) çalışmalıdır. 2.Testin sonuçları kaset üzerinde, tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif şeklinde net olarak okunabilmelidir. 3.Testin kaseti üzerinde hangi testi olduğu yazmalıdır. 4.Testlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. 5.Testler en fazla 100 adetlik kutularda olmalıdır (50 lik veya 100 lük olabilir) 6.Ürün etiketinde lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları yazmalıdır. 7. Kasetlerin dış ambalajı ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen ısı aralıkları ve stabiliteyi etkileyen ışık, nem gibi etkilerden korumaya uygun olmalıdır. 8.Test insan kan serumu ve plazma örneklerinde HCV tayini yapacaktır. 9.Test en fazla 15 dakika içerisinde kesin sonuç verebilecektir. 10.Sensitivite ve spesivitesi yüksek olmalı. 11. Kutuların içerisinde Türkçe kullanım klavuzu bulunmalıdır. 12. Taşıma sırasında ya da ürün tesliminde bozulan çalışmayan, zarar gören ürünler en geç 1 ay içerisinde değiştirilmelidir. 13. Uygun şartlarda saklanmasına ve kullanılmasına rağmen raf ömrü dolmadan bozulan testler yüklenici tarafından değiştirilecektir. En az 10 adet numune verilecektir 14. Teklif edilen ürünler laboratuvar tarafından çeşitli hasta serumlarında denendikten sonra kabul edilecektir. 15. Pozitif ve negatif kontrol serumları verilmelidir. 16. Testin çalışabilmesi için gerekli tüm sarflar ücretsiz verilmeli. Ürünler aynı marka olmalıdır. 5- VDRL KART TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 62. KALEM ) 1.Test immünolojik yöntemle (immunokromatografik) çalışmalıdır. 2.Testin sonuçları kaset üzerinde, tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif şeklinde net olarak okunabilmelidir. 3.Testin kaseti üzerinde hangi test olduğu yazmalıdır. Ürünler aynı marka olmalıdır. 4.Teslim tarihinden itibaren testlerin miatları en az 1 yıl olmalıdır. 5. Kasetlerin dış ambalajı ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen ısı aralıkları ve stabiliteyi etkileyen ışık, nem gibi etkilerden korumaya uygun olmalıdır. 6. Sensitivite ve spesivitesi en az %98 olmalıdır 8. Testin çalışabilmesi için gerekli tüm sarflar verilmeli. 9. Ürün etiketinde ürün adı, saklama koşulları, son kullanma tarihi gibi bilgiler olmalı. 10. Çalışma için ekstra malzeme gerektirmemeli. 11. Ürün tesliminde hasarlı, bozuk ya da çalışmadığı tespit edilen ürünler en geç 10 gün içerisinde değiştirilmelidir. 12. Teklif edilen ürünler laboratuvar tarafından çeşitli hasta serumlarında denendikten sonra kabul edilecektir. 6- GAİTADA GİZLİ KAN KART TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 63. KALEM ) 1.Test tek kullanımlık kaset tipi olmalıdır. 2.İnsan hemoglobine (HbA) spesifik olmalı ve monoklonal antikorlar kullanılmalıdır. 3. Testin miyadı en az 1 yıl olmalıdır. 4. Testin doğruluğu çapraz reaksiyona neden olan maddelerden etkilenmemeli. 5. Hastaya diyet yaptırılmasına ihtiyaç olmamalı. 6. Kasetlerin dış ambalajı ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen ısı aralıkları ve stabiliteyi etkileyen ışık, nem gibi etkilerden korumaya uygun olmalıdır. 7.Test kiti insan gaita numunesinde kalitatif, sadece insana spesifik kan hemoglobinini immuno kromatografik yöntemle saptamalıdır. 8.Kitlerin sensitivitesi ve spesifıtesi yüksek olmalıdır. 9.Test sonuçları 10 dakika içinde alınmalıdır. 10.Testin sonuçları kaset üzerinde, tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif şeklinde net olarak okunabilmelidir. 11.Testin kaseti üzerinde hangi testi olduğu yazmalıdır. 12. Her test için numune alma ve numune çözdürme tüpü olmalıdır. 13.Testin pozitif ve negatif kontrolü olmalı. 2

3 14. Taşıma ve teslim sırasında yırtılmış, bozulmuş, hasara uğramış yada çalışmadığı tesbit edilen kitler en geç 10 (on) gün içerisinde değiştirilmelidir. 7- GEBELİK KART TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 64. KALEM ) 1.İdrarda en az 25 mlu/ml. Hcg konsantrasyonunu saptayabilmeli. 2.Test oda ısısında 4-30'C arasında saklanabilmeli. 3.Her bir test ayrı ayrı ambalajlanmış olmalıdır. Kasetin üzerinde testin ismi yazmalıdır. 4.Ambalaj üzerinde marka, lot numarası, saklama koşulları, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 5.Ambalaj üzerindeki rakamlar silinmemelidir, etiket yapıştırmak suretiyle yapılacak yazılımlar geçerli kabul edilmeyecektir. 6. Kasetlerin dış ambalajı ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen ısı aralıkları ve stabiliteyi etkileyen ışık, nem gibi etkilerden korumaya uygun olmalıdır. 7.Testler en az 50 (elli) adetlik kutularda olmalıdır. 8.Testler teslim edildiğinde en az 1 (bir) yıl miatlı olmalıdır. 8- HBsAg KART TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 65. KALEM ) 1. Test immunolojik yöntemle (immunokromatografik) çalışmalıdır. 2. Testin sonuçları kaset üzerinde, tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif şeklinde net olarak okunabilmelidir. 3. Testin kaseti üzerinde hangi testi olduğu yazmalıdır. 4. Testlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. 5. Testler en fazla 100 adetlik kutularda olmalıdır (50 lik veya 100 lük olabilir) 6. Ürün etiketinde lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları yazmalıdır. 7. Kasetlerin dış ambalajı ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen ısı aralıkları ve stabiliteyi etkileyen ışık, nem gibi etkilerden korumaya uygun olmalıdır. 8. Test, kan serumu ve plazma örneklerinde HBs Ag tayini yapacaktır. 9. Test en fazla 15 dakika içerisinde kesin sonuç verebilecektir. 10. Sensitivite ve spesivitesi yüksek olmalı. 11. Test için numune olarak sadece insan serumu yada plazması kullanılmalıdır. 12. Kasetlerin dış ambalajı ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen ısı aralıkları ve stabiliteyi etkileyen ışık, nem gibi etkilerden korumaya uygun olmalıdır. 13. Kutuların içerisinde Türkçe kullanım klavuzu bulunmalıdır. 14. Taşıma sırasında yada ürün tesliminde bozulan çalışmayan, zarar gören ürünler en geç 1 ay içerisinde değiştirilmelidir. 15. Uygun şartlarda saklanmasına ve kullanılmasına rağmen raf ömrü dolmadan bozulan testler yüklenici tarafından değiştirilecektir. 16. Teklif edilen ürün, laboratuarda çeşitli hasta serumlarında denenecektir. En az 10 adet numune verilecektir. Hatalı negatif ve pozitif sonuç veren ürün kabul edilmeyecektir. 17. Pozitif ve negatif kontrol serumları verilmelidir. 9- HIV KART TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 66. KALEM ) 1.Test immunolojik yöntemle (immunokromatografik) çalışmalıdır. 2.Testin sonuçları kaset üzerinde, tek çizgi negatif, çift çizgi pozitif şeklinde net olarak okunabilmelidir. 3.Testin kaseti üzerinde hangi testi olduğu yazmalıdır. 4.Testlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. 5.Testler en fazla 100 adetlik kutularda olmalıdır (50 lik veya 100 lük olabilir) 6.Ürün etiketinde lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları yazmalıdır. 7. Kasetlerin dış ambalajı ürünün stabilitesini korumak üzere önerilen ısı aralıkları ve stabiliteyi etkileyen ışık, nem gibi etkilerden korumaya uygun olmalıdır. 8.Test insan kan serumu ve plazma örneklerinde ANTİ HIV tayini yapacaktır. 9.Test en fazla 15 dakika içerisinde kesin sonuç verebilecektir. 10.Sensitivite ve spesivitesi yüksek olmalı. 11. Kutuların içerisinde Türkçe kullanım klavuzu bulunmalıdır. 3

4 12. Taşıma sırasında yada ürün tesliminde bozulan çalışmayan, zarar gören ürünler en geç 1 ay içerisinde değiştirilmelidir. 13. Uygun şartlarda saklanmasına ve kullanılmasına rağmen raf ömrü dolmadan bozulan testler yüklenici tarafından değiştirilecektir. 14. Pozitif ve negatif kontrol serumları verilmelidir. 15. Teklif edilen ürün laboratuvar tarafından çeşitli hasta serumlarında denenecektir. En az 10 adet numune verilecektir. Hatalı negatif ve pozitif sonuç veren ürün kabul edilmeyecektir. 10- EKÜVYON ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 67. KALEM ) 1.Çubuklar tahta veya sert plastikten olmalıdır. 2.Ucu steril pamuklu ve tekli paketler halinde olmalıdır. 3.Ürün, disk düffüzyon yöntemiyle antibiyogram yapımında kullanılmaya uygun olmalıdır. 4.Ürün etiketinde, malzemenin sterilizasyonu, son kullanma tarihi gibi bilgiler olmalı. 5.Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır. 6.Pamuk, sıvıyla ıslatıldığında çabucak dağılmamalı, kaidesinden ayrılmamalı. 7.Tek kullanımlık olmalı. 8.Poşeti yırtık, sterilitesi bozulmuş ürünler en geç 10 gün içerisinde değiştirilmelidir. 9. Örnek getirilmelidir. Numuneler örnek üzerinden değerlendirilecektir. 11- KAPAKLI JELSİZ STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAME ( 68. KALEM ) 1.Eküvyonlar steril, sert plastikten, kapağa monte edilmiş ve plastik tüp içerisinde steril olarak paketlenmiş olacaktır 2.Tüp sert plastik gövdeli olmalıdır. 3.Ucunda dakron veya rayonlu pamuk olmalıdır. 4. Tek kullanımlık olmalıdır. 5. Etiketi üzerinde steril, son kullanma tarihi gibi tanımlayıcı bilgiler olmalıdır. 6.Numune transportu amacıyla kullanıma uygun olmalı. 7.Kapak kapatıldığında kontaminasyona imkân vermeyecek şekilde oturabilir olmalıdır. 8.Kullanım süresi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. 9.Tüpün üzerinde daha önce açılıp açılmadığını gösteren işaret olmalıdır. 10.Mikrobiyoloji laboratuarında kültür alımında kullanıma uygun olmalıdır. 11. Örnek getirilmelidir. Numuneler örnek üzerinden değerlendirilecektir. 12. Poşeti yırtık, sterilitesi bozulmuş ürünler en geç 10 gün içerisinde değiştirilmelidir. 12- EKÜVYONLU TAŞIMA BESİYERİ (CARRY-BLAIR) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 69. KALEM ) 1. Tüpler sert plastik ya da benzeri bir maddeden yapılmış, 12 ya da 15 cm uzunluğunda steril olacaktır. 2.Tüpün dibinde kullanıma hazır Carry-Blair besi yeri bulunacaktır. Kapaklı ve plastik tüp içerisinde steril olarak paketlenmiş olacaktır. 3.Çubuğu sert plastik ya da tahtadan yapılmış ucu pamuklu olmalıdır. Eküvyon çubuklar besi yerlerinden ayrı ancak aynı poşetin içinde olmalıdır. 4.Steril ve tek kullanımlık olmalıdır. Besi yeri yaklaşık 4-5 cm olmalıdır. 5.Isı aralığı + 5 ile + 30 ºC olmalıdır. 6.Kültür için örnek alındıktan sonra steril tüpün orijinal kapağı açılıp Eküvyon, Carry-Blair besi yerine daldırıldıktan sonra sıkıca kapatılabilmelidir. 7.Tüp üzerinde üretici firmanın adı, seri no, üretim tarihi, son kullanım tarihi ve hasta ile ilgili doldurulacak etiket bolümü bulunacaktır. 8.Miadı teslim tarihi itibariyle 1 yıl olacaktır. 9.Besi yeri ve Eküvyon çubuğu aynı steril paket içerisinde olacaktır. 13- EKÜVYONLU TAŞIMA BESİYERİ (STUART) TEKNİK ŞARTNAMESİ (70. KALEM ) 1.Tüpler Sert plastik ya da benzeri bir maddeden yapılmış, 12 ya da 15 cm uzunluğunda steril olacaktır. 2.Tüpün dibinde kullanıma hazır Stuart besi yeri bulunacaktır. Kapaklı ve plastik tüp içerisinde steril olarak paketlenmiş olacaktır. Besleyici olmamalıdır. 4

5 3.Besi yeri yaklaşık 4-5 cm olmalıdır. 4.Çubuğu sert plastik yada tahtadan yapılmış ucu pamuklu eküvyon çubuğu bulunmalı 5.Eküvyon çubuklar besiyerlerinden ayrı ancak aynı poşetin içinde olmalıdır. 6.Eküvyon çubukları, dakron yada rayon pamuklu olmalıdır. 7.Steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 8.Kültür için örnek alındıktan sonra steril tüpün orijinal kapağı açılıp eküvyon, stuart besiyerine daldırıldıktan sonra sıkıca kapatılabilmelidir. 9.Tüp üzerinde, malzemenin orijinal adı, seri no, üretim tarihi,son kullanım tarihi ve hasta ile ilgili doldurulacak etiket bolümü bulunacaktır. 10.Miadı teslim tarihi itibariyle 1 yıl olacaktır. 11.Besiyeri ve eküvyon çubuğu aynı steril paket içerisinde olacaktır. 14- TÜBERKÜLOZ DEKONTAMİNASYON KONSANTRASYON KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (71. KALEM ) 1.Mikobakterilerin mikroskobik ve kültür yöntemleriyle saptanması için örneklerin dekontaminasyon ve konsantrasyon amacıyla kullanılacaktır. 2. Her bir set içinde aşağıdaki malzemeler olmalıdır: a-) 50 ml hacminde polipropilen tüp içinde 40 mg N-asetil-L-sistein ve 4 mm çapında cam boncuklar. b-) Plastik tüp içerisinde 10 ml % 2, % 3 ya da % 4 lük sodyum hidroksit ve %1.47 lik trisodyum sitrat 3 H 2 O çözeltisi. c-) Plastik tüp ya da şişe içerisinde 50 ml m steril fosfat tamponu (Na 2 HPO 4 +KH 2 PO 4 ph: 6,8) 3.Dezenfekte solüsyon (% 2.5 sodyum hipoklorit içeren) her örnek için 10 ml kullanılacağı hesap edilerek verilmelidir. 4. Her bir set ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır. 5. Paketlerin üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır. 6. Setler original ambaljında olmalıdır. 7. Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır. 8. Teslimde, bozuk, hasarlı, çalışmayan kitler en geç 10 gün içerisinde değiştirilmelidir. 15- BALGAM KABI (STERİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 72. KALEM ) 1.Vida kapaklı olmalı. 2.Kapak farklı bir renkte olmalı. 3.Steril edilmiş ve poşetlenmiş olmalıdır. Poşetleri yırtık, ürünlerin bulunduğu koliler 10 gün içerisinde değiştirilmelidir ml kapasitede olmalıdır. 5.Ölçü dereceleri bulunmalıdır. 6.Kap ve kapak plastikten oluşmalıdır. 7.Tek kullanımlık olmalıdır. 8.İçindeki numuneyi dışarı sızdırmamalıdır. 9.Zehirli, toksik veya içindeki materyalin biyolojik ve kimyasal yapısını değiştirmemeli. 10.Ürün etiketinde son kullanma tarihi ve steril olduğu yazmalıdır. 16- BİLE ESCULİNE BESİYERİA TEKNİK ŞARTNAMESİ (73. KALEM) 1.Besi yerleri 90 mm lik petrilerde, 4 ml kalınlıkta kullanıma hazır olmalıdır. 2.% 40 safra içermeli. Besiyerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir. Tek kullanımlık olmalı. 3.Besiyerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besiyerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 4. Malzeme teslimatında petri kutularında buhar birikimi, kuruma ve kontaminasyon olmamalıdır. 5.Teklif edilen besiyerleri değerlendirilmede verimlilik sağlanabilmesi ve sonuçların doğruluğu açısından aynı marka olmalıdır. 6.Besiyerinin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 45 gün olmalıdır. 7.Besiyerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 5

6 8. Laboratuarın isteği doğrultusunda mevcut besiyeri yerine aynı birim fiyatındaki başka bir besiyeri ile değiştirilebilmelidir. 9.Kontamine olan veya miadı geçen besiyerleri ihaleyi kazanan firma tarafından ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilmelidir. 10. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 11. Enterococcus spp.ayrımında kullanılabilmelidir. 12.Besiyerleri 10'lu ya da 20'li paketler halinde olmalı, dağılma, dökülme ve kontaminasyona karşı korunaklı şekilde ambalajlanmış olmalı. 13. Her partide 37'C'de 48saat inkübasyonda besiyerlerinde üreme kontrolü yapılacaktır. Bozuk olduğu tesbit edilen besiyerleri yenileri ile değiştirilecektir. 17- KANLI AGAR BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 74. KALEM ) 1.Besiyerleri 90 mm lik petrilerde, 4 ml kalınlıkta kullanıma hazır olmalıdır. 2.Malzeme teslimatında petri kutularında buhar birikimi, kuruma ve kontaminasyon olmamalıdır. 3.Besiyerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besiyerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 4.Besiyerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir. Tek kullanımlık olmalı. 5.Teklif edilen besiyerleri değerlendirilmede verimlilik sağlanabilmesi ve sonuçların doğruluğu açısından aynı marka olmalıdır. 6.Kanlı Agar % 5 koyun kanını içermelidir. 7.Besiyerinin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 45 gün olmalıdır. 8.Besiyerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 9. Laboratuarın isteği doğrultusunda mevcut besiyeri yerine aynı birim fiyatındaki başka bir besiyeri ile değiştirilebilmelidir. 10.Kontamine olan veya miadı geçen besiyerleri ihaleyi kazanan firma tarafından ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilmelidir. 11. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 12.Besiyerleri 10'lu ya da 20'li paketler halinde olmalı, dağılma, dökülme ve kontaminasyona karşı korunaklı şekilde ambalajlanmış olmalı. 13. Her partide 37'C'de 48saat inkübasyonda besiyerlerinde üreme kontrolü yapılacaktır. Bozuk olduğu tesbit edilen besiyerleri yenileri ile değiştirilecektir. 18- ÇİKOLATA AGAR BESİYERİ (TEK KULLANIMLIK) YERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (75. KALEM ) 1.Besi yerleri 90 mm lik petrilerde, 4 ml kalınlıkta kullanıma hazır olmalıdır. 2.Malzeme teslimatında petri kutularında buhar birikimi, kuruma ve kontaminasyon olmamalıdır. 3.Besi yerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besiyerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 4.Besi yerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir. Tek kullanımlık olmalı. 5.Teklif edilen besi yerleri değerlendirilmede verimlilik sağlanabilmesi ve sonuçların doğruluğu açısından aynı marka olmalıdır. 6.Besi yerinin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 45 gün olmalıdır. 7.Besi yerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 8. Laboratuarın isteği doğrultusunda mevcut besiyeri yerine aynı birim fiyatındaki başka bir besiyeri ile değiştirilebilmelidir. 9.Kontamine olan veya miadı geçen besi yerleri ihaleyi kazanan firma tarafından ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilmelidir. 10. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 11. Streptococcus pneumonia, Heamaphilus İnfluenza, Neisseria spp. gibi narin bakterilerin üremesini sağlamalıdır. 12.Besi yerleri 10'lu ya da 20'li paketler halinde olmalı, dağılma, dökülme ve kontaminasyona karşı korunaklı şekilde ambalajlanmış olmalı. 6

7 13. Her partide 37'C'de 48saat inkübasyonda besi yerlerinde üreme kontrolü yapılacaktır. Bozuk olduğu tespit edilen besi yerleri yenileri ile değiştirilecektir. 19- EMB AGAR TEK KULLANIMLIK BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 76. KALEM ) 1.Besi yerleri 90 mm lik petrilerde, 4 ml kalınlıkta kullanıma hazır olmalıdır. 2.Malzeme teslimatında petri kutularında buhar birikimi kuruma ve kontaminasyon olmamalıdır. 3.Besi yerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besi yerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 4.Besi yerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir. Tek kullanımlık olmalı. 5.Teklif edilen besi yerleri değerlendirilmede verimlilik sağlanabilmesi ve sonuçların doğruluğu açısından aynı marka olmalıdır. 6.Besi yerinin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 45 gün olmalıdır. 7.Besi yerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 8. Laboratuarın isteği doğrultusunda mevcut besiyeri yerine aynı birim fiyatındaki başka bir besiyeri ile değiştirilebilmelidir. 9.Kontamine olan veya miadı geçen besiyerleri ihaleyi kazanan firma tarafından ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilmelidir. 10. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 11. Besiyeri, gram pozitif bakterileri baskılayarak gram negatif bakterilerin üremesini sağlamalıdır. 12.Besiyerleri 10'lu ya da 20'li paketler halinde olmalı, dağılma, dökülme ve kontaminasyona karşı korunaklı şekilde ambalajlanmış olmalı. 13. Her partide 37'C'de 48saat inkübasyonda besiyerlerinde üreme kontrolü yapılacaktır. Bozuk olduğu tesbit edilen besiyerleri yenileri ile değiştirilecektir. 20-KANLI/EMB BÖLMELİ BESİYERİ (TEK KULLANIMLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 77. KALEM ) 1.Besi yerleri 90 mm lik petrilerde, 4 ml kalınlıkta kullanıma hazır olmalıdır. 2.Malzeme teslimatında petri kutularında buhar birikimi kuruma ve kontaminasyon olmamalıdır. 3.Besiyerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besiyerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 4.Besi yerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir. Tek kullanımlık olmalı. 5.Teklif edilen besiyerleri değerlendirilmede verimlilik sağlanabilmesi ve sonuçların doğruluğu açısından aynı marka olmalıdır. 6.EMG+Kanlı Agar Besiyerinde petri kabı her iki besiyerini de ortadan bölmeli şekilde ayrılmış olarak içermelidir. 7.Besiyerinin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 45 gün olmalıdır. 8.Besiyerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 9. Laboratuarın isteği doğrultusunda mevcut besiyeri yerine aynı birim fiyatındaki başka bir besiyeri ile değiştirilebilmelidir. 10.Kontamine olan veya miadı geçen besiyerleri ihaleyi kazanan firma tarafından ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilmelidir. 11. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 12.Besiyerleri 10'lu ya da 20'li paketler halinde olmalı, dağılma, dökülme ve kontaminasyona karşı korunaklı şekilde ambalajlanmış olmalı. 13. Her partide 37'C'de 48saat inkübasyonda besiyerlerinde üreme kontrolü yapılacaktır. Bozuk olduğu tesbit edilen besiyerleri yenileri ile değiştirilecektir. 21- MÜLLER AGAR BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 78. KALEM ) 1.Besiyerleri 90 mm lik petrilerde, 4 ml kalınlıkta kullanıma hazır olmalıdır. 2.Malzeme teslimatında petri kutularında buhar birikimi kuruma ve kontaminasyon olmamalıdır. 3.Besiyerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besiyerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 7

8 4. Genel üretim amaçlı olmalıdır. Gram negatif ve pozitif mikroorganizmaları iyi üretebilmelidir. 5.Teklif edilen besiyerleri değerlendirilmede verimlilik sağlanabilmesi ve sonuçların doğruluğu açısından aynı marka olmalıdır. 6.Besiyerinin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 45 gün olmalıdır. 7.Besiyerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 8. Laboratuarın isteği doğrultusunda mevcut besiyeri yerine aynı birim fiyatındaki başka bir besiyeri ile değiştirilebilmelidir. 9.Kontamine olan veya miadı geçen besiyerleri ihaleyi kazanan firma tarafından ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilmelidir. 10. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 11. Disk difüzyon yöntemi ile kültür antibiyogram yapmaya uygun olmalıdır. 12.Besiyerleri 10'lu ya da 20'li paketler halinde olmalı, dağılma, dökülme ve kontaminasyona karşı korunaklı şekilde ambalajlanmış olmalı. 13. Her partide 37'C'de 48saat inkübasyonda besiyerlerinde üreme kontrolü yapılacaktır. Bozuk olduğu tesbit edilen besiyerleri yenileri ile değiştirilecektir. 22- SABORAUD DEXTROZ AGAR BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 79. KALEM ) 1.Besiyerleri 90 mm lik petrilerde, 4 ml kalınlıkta kullanıma hazır olmalıdır. 2.Malzeme teslimatında petri kutularında buhar birikimi kuruma ve kontaminasyon olmamalıdır. 3.Besiyerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besiyerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 4.Besiyerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir. Tek kullanımlık olmalı. 5.Teklif edilen besiyerleri değerlendirilmede verimlilik sağlanabilmesi ve sonuçların doğruluğu açısından aynı marka olmalıdır. 6.Besiyerinin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 45 gün olmalıdır. 7.Besiyerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 8. Laboratuarın isteği doğrultusunda mevcut besiyeri yerine aynı birim fiyatındaki başka bir besiyeri ile değiştirilebilmelidir. 9.Kontamine olan veya miadı geçen besiyerleri ihaleyi kazanan firma tarafından ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilmelidir. 10. Besiyeri, küf ve maya mantarlarının üremesini sağlamalı, flora bakterilerinin üremesini engelleyici özellikte olmalıdır. 11. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 12.Besi yerleri 10'lu ya da 20'li paketler halinde olmalı, dağılma, dökülme ve kontaminasyona karşı korunaklı şekilde ambalajlanmış olmalı. 13. Her partide 37'C'de 48saat inkübasyonda besi yerlerinde üreme kontrolü yapılacaktır. Bozuk olduğu tespit edilen besi yerleri yenileri ile değiştirilecektir. 23- SS AGAR (TEK KULLANIMLIK) BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 80. KALEM ) 1.Besi yerleri 90 mm lik petrilerde, 4 ml kalınlıkta kullanıma hazır olmalıdır. 2.Malzeme teslimatında petri kutularında buhar birikimi kuruma ve kontaminasyon olmamalıdır. 3.Besi yerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besi yerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 4.Besi yerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir. Tek kullanımlık olmalı. 5.Teklif edilen besi yerleri değerlendirilmede verimlilik sağlanabilmesi ve sonuçların doğruluğu açısından aynı marka olmalıdır. 6.Besiyeri Salmonella ve Shigella türlerinin üremesine imkan veren ve diğer enterik bakterilerden koloni renk değişimi ile ayrılabilmesini sağlar özellikte olmalıdır. 7.Besiyerinin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 45 gün olmalıdır. 8.Besiyerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 9. Laboratuarın isteği doğrultusunda mevcut besiyeri yerine aynı birim fiyatındaki başka bir besiyeri ile değiştirilebilmelidir. 8

9 10.Kontamine olan veya miadı geçen besiyerleri ihaleyi kazanan firma tarafından ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilmelidir. 11. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 12.Besiyerleri 10'lu ya da 20'li paketler halinde olmalı, dağılma, dökülme ve kontaminasyona karşı korunaklı şekilde ambalajlanmış olmalı. 13. Her partide 37'C'de 48saat inkübasyonda besiyerlerinde üreme kontrolü yapılacaktır. Bozuk olduğu tesbit edilen besiyerleri yenileri ile değiştirilecektir. 24- SELENİT BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 81. KALEM ) 1.Besi yerleri vida kapaklı steril cam veya plastik tüpler içinde, en az 4 ml sıvı halde kullanıma hazır olmalıdır. 2. Kontamine olan veya miadı geçen besiyerleri ihaleyi kazanan firma tarafından ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilmelidir. 3.Besiyerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besiyerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 4.Besi yerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir. Tek kullanımlık olmalı. 5.Teklif edilen besiyerleri değerlendirilmede verimlilik sağlanabilmesi ve sonuçların doğruluğu açısından aynı marka olmalıdır. 6.Besiyeri Salmonella ve Shigella türlerinin çoğaltılarak zenginleştirilmesine imkan verecek özellikte olmalıdır. 7.Besiyerinin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 45 gün olmalıdır. 8.Besiyerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 9. Laboratuarın isteği doğrultusunda mevcut besiyeri yerine aynı birim fiyatındaki başka bir besiyeri ile değiştirilebilmelidir. 10. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 25- TSI (ÜÇ ŞEKERLİ) BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 82. KALEM ) 1.TSI besiyeri Enterobacteriaceae tür bakterilerin glukoz, laktoz kullanımını, H 2 S ve gaz oluşumunu gösterebilmelidir. 2.Besiyeri, her tüpte 3-4 ml olacak şekilde, vida kapaklı cam veya plastik tüp içerisinde ve bir kısmı yatay olmalıdır. 3.Citrobacter ve Enterobacter gibi bakterilerin saat 37ºC de inkübasyondan sonra pozitif reaksiyon görülebilmelidir. 4.Miyadı en az 45 gün olmalıdır. 5. Besi yerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir. Tek kullanımlık olmalı. 6.Besiyerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 7. Laboratuarın isteği doğrultusunda mevcut besiyeri yerine aynı birim fiyatındaki başka bir besiyeri ile değiştirilebilmelidir. 8.Kontamine olan veya miadı geçen besiyerleri ihaleyi kazanan firma tarafından ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilmelidir. 9. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 10. Besiyerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besiyerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 26- ÜRE BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 83. KALEM ) 1.Enterobacteriaceae türü bakterilerinden üresi pozitif olanların tespitinde kullanılan besiyeri olmalıdır. 2.Besiyeri, her tüpte 3-4 ml olacak şekilde, vida kapaklı cam veya plastik tüp içerisinde olmalıdır saat 37 ºC enkübasyondan sonra pozitif reaksiyon (sarıdan pembeye renk değişikliği) görülebilmelidir. 4. Miyadı en az 45 gün olmalıdır. 5. Kontamine olan veya miadı geçen besiyerleri ihaleyi kazanan firma tarafından ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilmelidir. 9

10 6. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 7. Besiyerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besiyerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 8. Besi yerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir. Tek kullanımlık olmalı. 9. Besiyerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 10. Laboratuarın isteği doğrultusunda mevcut besiyeri yerine aynı birim fiyatındaki başka bir besiyeri ile değiştirilebilmelidir. 27- HAEMOPHİLUS BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 84. KALEM ) 1. Karışık floralı numunelerden Haemophilus türlerinin ayırt edilmesinde kullanılmalıdır. 2. Besiyerleri 90 mm lik petrilerde, 4 ml kalınlıkta kullanıma hazır olmalıdır. 3. Ph değeri 7,3 +/-0,2 olmalıdır. 4. Miyadı en az 4 ay olmalıdır. 5. Kontamine olan veya miadı geçen besiyerleri yenileri ile değiştirilecektir. 6. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 7. Besiyerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besiyerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 8. Besi yerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir. Tek kullanımlık olmalı. 9. Besiyerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 10. Laboratuarın isteği doğrultusunda mevcut besiyeri yerine aynı birim fiyatındaki başka bir besiyeri ile değiştirilebilmelidir. 28- KROMOJEN BESİYERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 85. KALEM ) 1. Mikroorganizmaları koloni renklerine göre tanımlayacak miktarda kromojenik mix. içermelidir. 2. Besiyerlerinde oluşan koloniler broşürde verilen renk skalasına göre net olarak mikroorganizmaları tanımlamalıdır. 3. Miyadı en az 1 ay olmalıdır. 4. Kontamine olan veya miadı geçen besiyerleri yenileri ile değiştirilecektir. 5. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 6. Besiyerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besiyerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 7. Besi yerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir. Tek kullanımlık olmalı. 8. Besiyerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 9. Laboratuarın isteği doğrultusunda besiyerleri birbirleriyle değiştirilebilmelidir. 29- SİTRATLI BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 86. KALEM ) 1. Enterobacteriaceae türü bakterilerinden sitratı pozitif olanların tespitinde kullanılan besiyeri olmalıdır. 2. Besiyeri, her tüpte 3-4 ml olacak şekilde, vida kapaklı cam veya plastik tüp içerisinde ve bir kısmı yatay olmalıdır saat 37 ºC enkübasyondan sonra pozitif reaksiyon görülebilmelidir. 4. Miyadı en az 45 gün olmalıdır. 5. Kontamine olan veya miadı geçen besiyerleri ihaleyi kazanan firma tarafından ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilmelidir. 6. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 7. Besiyerleri orijinal ambalajında olmalıdır, ambalaj üzerinde besiyerinin adı ve içeriği, son kullanma tarihi ve üretim lot numarası yazılmalıdır. 8. Besi yerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir. Tek kullanımlık olmalı. 9. Besiyerleri laboratuarın talebi doğrultusunda periyodik aralıklarla peyderpey teslim edilmelidir. 10. Laboratuarın isteği doğrultusunda mevcut besiyeri yerine aynı birim fiyatındaki başka bir besiyeri ile değiştirilebilmelidir. 10

11 30- TOZ BESİYERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( KALEMLER ) 1. Besiyerleri dehidrate ve sulandırılmaya hazır orijinal 500 gr lık ambalajlar içinde olmalıdır. 2. Son kullanım tarihleri laboratuara teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. 3. Teslim edilen besiyerlerinin kutularının üzerinde bulunan alüminyum folyoların açılmamış ve zedelenmemiş olması gereklidir. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir. 4. Kutunun orijinal etiketi üzerinde adı ve içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olacaktır. 5. Vasat içeriği bu konuda tanımlanmış bilimsel standartlara uygun olacaktır. 6. Etiket üzerinde vasatın saklama koşulları ve hazırlanma şekli belirtilmiş olacaktır. 7. Toz besi yerleri distile su içinde kolayca çözünür olmalı, otoklavlama işlemi sırasında parçacık 8. oluşmamalıdır. 9. Besiyeri yapımında gerekli olan ek maddeler (suplementler) ilgili firma tarafından ücretsiz verilecektir. 10. Ürün, CE belgesine haiz olmalıdır. 11. Suplement Teknik Özellikleri: a) Kullanılacak besiyerleri türüne uygun ve liyofilize olmalıdır. b) Kutu üzerinde kullanım talimatı ve son kullanım tarihleri açıkça belirtilmelidir. c) Sağlık Bakanlığı ithal izni bulunmalı ve istenildiğinde izin belgesi muayene komisyonuna ibraz edilmelidir. d) Ambalajı 10 flakonluk şişeler halinde olmalıdır. e) Son kullanma tarihi teslimden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. 31-ARB (ZIEHL-NEELSEN) BOYA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 97. KALEM ) 1. Boyalar homojen olmalıdır. 2. Boyalar, hasta numunelerinden hazırlanacak preparatlarda tüberküloz bakterisini saptamada kullanılacaktır. 3. Çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir. 4. Teslimden sonra miadları en az 1 yıl olmalıdır. 5. Boya seti; Karbol Fuksin, Metilen Mavisi ve Asit Alkol den oluşmalıdır. 6. Şişeler en az 250 ml olacaktır. 7. Taşıma sırasında bozulan kırılan malzemeler yenileri ile değiştirilecektir. 8. Şişeler üzerinde ürün adı, lot numarası, saklama koşulları ve son kullanım tarihi bulunmalıdır. 32- ASETON TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 98. KALEM ) 1. Berrak, temiz, renksiz, tortusuz olmalı ve orijinal ambalajında olmalıdır lt lik plastik ya da cam şişelerde olmalıdır. 3. Ürünün üzerinde analiz bilgileri bulunmalıdır. 4. Şişelerin kapakları sızdırmaz olmalıdır. 33- ASETİK ASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 99. KALEM ) 1. Ürün ekstra % 100 saflıkta olmalıdır. 2. Ürün renkli cam ya da plastik şişeler içinde en az 1 lt lik ambalajlar içinde olmalıdır. 34- WRİGHT BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 100. KALEM ) 1. Periferik yayma ve kemik iliği boyamasında kullanılmalıdır. 2. En az 250 ml lik ambalajlar içinde olmalıdır. 3. Miyadı en az 1 yıl olmalıdır. 4. Çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir. 5. Taşıma sırasında bozulan kırılan malzemeler yenileri ile değiştirilecektir. 6. Şişeler üzerinde ürün adı, lot numarası, saklama koşulları ve son kullanım tarihi bulunmalıdır. 7. Boyalar homojen olmalıdır. 35- EA 50 TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 101. KALEM ) 1. Jinekolojik ve jinekolojik olmayan klinik sitolojik numunelerin boyanmasında kullanılmalıdır. 11

12 2. Kullanıma hazır çözelti Light green SF (C.I.42095), Bismarck brown R (C.I ), Eosin Y (C.I.45380), H3(P(W3Oıo) 4 ) ve asetik asitten oluşmalıdır. 3. Çözelti hazırlamada kullanılan boyanın kalitesi Biyolojik Boyama Komisyonu, USA (BSC) tarafından belirlenen standartlara uygun olmalıdır ve bu durum firma tarafından belgelenmelidir. 4. Preperatların net değerlendirilmesine imkan verecek intensitede bir renkte boyayacak özellikte olmalıdır. 5. Özgül ağırlığı 0.82 g/cm3 (20 C'de) olmalıdır. 6. Parlama noktası 17 C olmalıdır. 7. Ürün kullanıma hazır olup laboratuvarda kullanılan harris hematoksilen ve OG 6 gibi boya çözeltileri ile uyumlu çalışmalıdır. 8. Ürün 2,5 L orijinal ambalajında ve açılmamış olarak teslim edilmelidir. 9. Ambalaj üzerinde ürünün orijinal adı, lot numarası, son kullanım tarihi ve üretici firma bilgileri bulunmalıdır. 10. Teslim sırasında ürün ile birlikte teslim edilen lot numarasına ait analiz sertifikası ve Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir. 11. Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi veya kataloğu sunulmalıdır. 12. Net ve parlak boyanma elde edilmelidir. 13. Uygunluğuna laboratuarımızda denenerek karar verilecektir. 14. IVD uygulamalarına uygun olmalıdır. 15. Soluk boyanma olmamalı ve kolay bayatlamamalıdır. 36- EOZİN Y TEKNİK ŞARTNAME ( 102. KALEM ) 1. Histolojik ve sitolojik boyamalara uygun olmalıdır veya 2500 ml.(2,5 litre) lik sızdırmaz, vidalı kapaklı cam veya sert plastikten mamul ışık geçirmeyen orijinal ambalajlarda olmalıdır. 3. Yoğunluğu g/cm 3 (20 C), parlama noktası 19.1 C olmalıdır. 4. Kullanıma hazır sıvı formunda olmalıdır. 5. Alkol bazlı olmalıdır. 6. Çökelti oluşturmamalıdır. 7. Soluk boyanma olmamalıdır. 8. Hematoksilen boyamanın bir aşamasında kullanıldığından diğer kimyasallarla uyum sağlayıp preparatları boyayabilmelidir. 9. Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. 10. IVD işareti taşımalıdır. 11. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olmalıdır. 37- GİEMSA TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 103. KALEM ) 1. Patoloji laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır. 2. Kullanıma hazır sıvı formda olmalıdır. 3. Kan, kemik iliği ve klinik sitolojik numunelerin boyanmasında kullanılmalıdır. 4. Boya solüsyonu 4.1 g/1 Methylene Blue Chloride (C.I ) + Azure ve 2.4 g/l Eosin Y (C.I ) içermelidir. 5. Özgül ağırlığı 0.99 g/cm 3 (20 C' de) olmalıdır. 6. Hacimce % 36.5 metanol içermelidir. 7. ph değeri (20 C' de) olmalıdır. 8. Kaynama noktası 65 C'dan büyük olmalıdır. 9. IVD uygulamalarına uygun olmalıdır. 10. Ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketi üzerinde olmalıdır mp lik sızdırmaz vidalı kapaklı cam veya set plastikten mamul orijinal ambalajlarda olmalıdır. 12..Ambalaj üzerinde üretim, son kullanma tarihi ve lot numarası yazılı orijinal etiket olmalıdır. 12

13 13. Sitolojik ve histolojik boyama işlemlerinde kullanılabilir olmalıdır. 14. May Grünwald ile beraber kullanıma uygun olmalıdır. 15. Nukleus sitoplazma kontrastını ortaya çıkaran bir boyama elde edilmelidir.soluk boyanma olmamalıdır. 16. Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi veya kataloğunu olmalıdır. 17. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miyadlı olmalıdır. 38- GRAM BOYAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 104. KALEM ) 1. Boyaları kullanma için damlalık verilmelidir. 2. Şişeler koyu renk yada mat renkte olmalıdır. 3. Şişeler cam yada plastikten olmalıdır. 4. Şişeler sızdırmaz olmalı, akmaya ve dökülmeye karşı koruyucu kapaklı olmalı. 5. Boya setinde; a. 250ml Crystal violet, b. 250 ml veya 500 ml stabilize lugol- iodine, c. 250ml dekolorizasyon çözeltisi ve d. 250 ml safranin yada sulu fuksin solüsyonlarından oluşmalıdır. 6. Laboratuara teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır. 7. Bir set 250 test kabul edilecektir. 8. Gram pozitif bakterileri koyu mor, gram negatif bakterileri ise parlak pembe ye boyamalıdır. 9. Şişeler etiketli olmalı. Etiket üzerinde ürün adı, son kullnama tarihi, saklama koşulları olmalıdır. 10.Taşıma sırasında yada ürün tesliminde bozulan kırılan ürünler en geç 1 ay içerisinde değiştirilmelidir. 11.Boya seti, mikrobiyoloji laboratuvarında denenecektir. 12.Laboratuvarın talebi doğrultusunda ürünler periyodik aralıklarla teslim edilmelidir. 39- HEMATOKSİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 105. KALEM ) l.patoloji laboratuvarında patolojik preparatların nüklear detayının boyanmasında kullanılacaktır. 2.Malzeme ile 4 mikrometre kalınlığında kesitler 90 sn.'den daha az bir zamanda ve nükleus detayları net görülebilir nitelikte boyanmalıdır. 3.İyi kalitede homojen boyamalı, çabuk bayatlamamalıdır. 4.Kullanıma hazır formda, orjinal renginde, sıvı halde ve tortusuz olmalıdır. 5.1 It.lik orijinal ambalajında boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır. 6.Üretici fırma, ürün içeriği, kimyasallardan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır. 7.Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi veya kataloğu sunulmalıdır. 8.Uygunluğuna laboratuarımızda denenerek karar verilecektir. 9.Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miatlı olmalıdır. 40- LAKTOFENOL PAMUK MAVİSİ (LPCB) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 106. KALEM ) 1. Sıvı ve boya karışımıdır.homojen olmalıdır. 2. Laktik asit: temizleyici ajan; fungal yapıları korur 3. Fenol: öldürücü etki gösterir. 4. Gliserol: kurumayı önler. 5. Pamuk mavisi: fungal yapıların boyanmasını sağlar ml şişelerde olmalıdır. 7. Hasta örneklerindeki küf ve maya mantarlarının boyanmasında kullanılacaktır. 8. Üretici fırma, ürün içeriği, kimyasallardan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır. 9. Teslim tarihinden en az 1 yıl miatlı olmalıdır. 13

14 41- PARAZİTOLOJİK LÜGOL (250 ml'lik şişelerde ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 107. KALEM ) 1. Ürünler kullanıma hazır solüsyonlar olarak teklif edilmeli. Laboratuar tarafından kullanıma hazır hale getirebilmek için ek bir işlem gerektirmemelidir. 2. Gaita örneklerinden, parazit kist ve yumurtalarının boyanmasında kullanılacaktır. 3. Reajenlerin miatları en az 1 yıl olmalıdır. 4. Reajenlere ait MSDS formları olmalıdır ve bunlar ihaleyi kazanan firma tarafından laboratuarımıza ürünlerle birlikte verilmelidir 5. Tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi sırasında komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde ürünlerin laboratuarımızda denenmesi istenebilecektir. Test, kontrol ve muayenelerde kullanılarak sarf edilecek malzeme firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır. 6. Üretici fırma, ürün içeriği, kimyasallardan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır. 7. Taşıma sırasında yada ürün tesliminde bozulan kırılan ürünler en geç 1 ay içerisinde değiştirilmelidir. 42- MAY GRUNWALD TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 108. KALEM ) 1. Kan ve kemik iliği örnekleri ile klinik sitolojik numunelerin boyanmasında kullanılmalıdır. 2. Boya solüsyonu 0.7 g/1 Methylene Blue Chloride (C.I.52015) ve 0.5 g/1 Eosin Y (C.I.45380) içermelidir. 3. Özgül ağırlığı 0.79 g/cm 3 (20 C' de) olmalıdır. 4. Hacimce % 36.5 metanol içermelidir. 5. Kaynama noktası 65 C olmalıdır. 6. IVD uygulamalarına uygun olmalıdır. 7. Ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketi üzerinde olmalıdır. 8. Net ve parlak boyanma elde edilmelidir veya 500 ml lik şişelerde olmalıdır. 10. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miyadlı olmalıdır. 43- OG6 TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 109. KALEM ) 1. Jinekolojik ve jinekolojik olmayan klinik sitolojik numunelerin boyanmasında kullanılmalıdır. 2. Kullanıma hazır çözelti Orange G (C.I.16230) ve H3(Moı2O4o)P* xh2o dan oluşmalıdır. 3. Çözelti hazırlamada kullanılan boyanın kalitesi Biyolojik Boyama Komisyonu, USA (BSC) tarafından belirlenen standartlara uygun olmalıdır ve bu durum firma tarafından belgelenmelidir. 4. Preperatların net değerlendirilmesine imkân verecek intensitede bir renkte boyayacak özellikte olmalıdır. 5. Özgül ağırlığı 0.83 g/cm 3 (20 C'de) olmalıdır. 6. Parlama noktası 14 C olmalıdır. 7. Ürün kullanıma hazır olup laboratuvarda kullanılan Harris hematoksilen ve EA 50 gibi boya çözeltileri ile uyumlu çalışmalıdır 8. Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün katalogunu göndermeleri gerekmektedir. 9. Soluk boyanma olmamalı ve kolay bayatlamamalıdır. 10. Ürün 2,5 L orijinal ambalajında ve açılmamış olarak teslim edilmelidir. 11. Ambalaj üzerinde ürünün orijinal adı, lot numarası, son kullanım tarihi ve üretici firma bilgileri bulunmalıdır. 12. Teslim sırasında ürün ile birlikte teslim edilen lot numarasına ait analiz sertifikası ve Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir. 13. Uygunluğuna laboratuarımızda denenerek karar verilecektir. 14. IVD uygulamalarına uygun olmalıdır. 15. Soluk boyanma olmamalı ve kolay bayatlamamalıdır. 16. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miatlı olmalıdır. 14

15 44- SULU FUKSİN TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 110. KALEM ) 1. Boyalar homojen halde olmalı, çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir. 2. Boyanan preparatlarda boya artıkları izlenmemelidir ml. lik cam veya plastik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır 4. Boyaların son kullanma tarihleri, teslim tarihinden sonra en az 2 yıl süreli olmalıdır. 5. Boyama işleminde kullanmak üzere 2 adet 250 ml lik kapaktan hortumlu piset verilmelidir. 6. Ürün etiketinde adı, son kullanma tarihi ve saklama koşulları bulunmalıdır. 7. Teslimde hasarlı, bozuk, kırılmış ürünler en geç 10 gün içerisinde yenileri ile değiştirilmelidir. 8. Mikrobiyolojik boya çözeltisi sıvı, homojen, kapaklı şişelerde olmalı ve herhangi bir dökülmeye, akmaya karşı koruyucu kapak sistemi bulunmalıdır. 45- EOZİN YELLOW (TOZ BOYA ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 111. KALEM ) 1. Kimyasal formülü (C 2 0H 6 Br 4 Na 2 O 8 ) olmalıdır. 2. Mol. Wt = 691,85 olmalıdır. 3. Sitolojik ve histolojik boyama işlemlerinde kullanılmalıdır gr. Ambalajlarda olmalıdır. 5. Toz şeklinde olmalıdır. 6. Ağzı sıkı kapanmalıdır. 7. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 8. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olmalıdır. Miadın dolması halinde firma değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 46- ALCIAN BLUE SOLUTION (2,5 ph 500 ML) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 112. KALEM ) 1-Sitolojik ve histolojik materyallerin boyanmasında kullanıma uygun olmalıdır. 2-Kullanıma hazır çözelti Alcian Blue 8GX (C ) ve fenolden oluşmalıdır. 3-Çözelti hazırlamada kullanılan boyanın kalitesi Biyolojik Boyama Komisyonu USA (BSC) tarafından belirlenen standartlara uygun olmalıdır ve bu durum firma tarafından belgelenmelidir. 4-Preperatların net değerlendirilmesine imkan verecek intensitede bir renkte boyayacak özellikte olmalıdır. 5-Reaktifin ph yaklaşık 2.5 (H2O, 25 C) olmalıdır. 6-Özgül ağırlığı g/cm 3 (20 C) olmalıdır. 7-Ürün 500 ml'lik orijinal ambalajında ve açılmamış olarak teslim edilmelidir. 8-Reaktif ile ortalama test gerçekleştirilebilmelidir. 9-Ambalaj üzerinde ürünün orijinal adı, lot numarası, son kullanım tarihi ve üretici firma bilgileri bulunmalıdır. 10-Teslim sırasında ürün ile birlikte teslim edilen lot numarasına ait analiz sertifikası ve Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir. 11-Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi veya kataloğu sunulmalıdır. 12-Net ve parlak boyanma elde edilmelidir. 13-Uygunluğuna laboratuarımızda denenerek karar verilecektir. 14-IVD uygulamalarına uygun olmalıdır. 15-Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miatllı olmalıdır. 47- ALCAİN BLUE HİSTOKİMYASAL BOYAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 113. KALEM ) 1.Histolojik materyallerin boyanmasında kullanılacaktır. 2. Hazır kit halinde olmalıdır. 3.Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miatlı olmalıdır. 4.Kapaklarından boya sızdırmayan sağlam ambalaja sahip olmalıdır ve ambalaj boyaların özelliklerini koruyacak şekilde ışık geçirmez malzemeden yapılmış olmalıdır. 5.Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır (bir) kutuda En az 100 test olmalıdır. 15

16 7.Uygunluğuna laboratuarımızca test edildikten sonra karar verilecektir. 8. İhale anında numune ya da ürün katalogu mutlaka getirilmelidir. 48- MASSON TRICHROME WİTH ANİLİNE BLUE TEKNİK ŞARTNAMESİ KİMYASALLAR ( 114. KALEM ) A. Weigert's iron hematoxylin, A solution 18 ml B. Weigert's iron hematoxylin, B solution 18 ml C. C- Picric acid alcoholic solution 30 ml D. Ponceau acid fuchsin according to Masson 30 ml E. Phosphomolybdic acid solution 30 ml F. Aniline Blue solution 30 ml 1. Patoloji laboratuvarında konvansiyonel histokimya çalışmak için kullanılacaktır 2. Orijinal ambalajında ve kullanıma hazır olmalıdır. 3. Her kit ile en az 100 vaka çalışılabilmelidir. 4. İçeriğindeki solüsyonlar orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olmalıdır 5. Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır 6. I.V.D. işareti taşımalıdır. 7. Üretici, ürün içeriği ve son kullanma tarihi ambalajın üzerinde belirtilmelidir 8. Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi veya katalogu sunulmalıdır. 9. Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miatlı olmalıdır. 10. Uygunluğuna laboratuarımızda test edilerek karar verilecektir. 49- METİL GREEN PYRONIN BOYA SETİ ( 115. KALEM ) 1- Histo kimyasal boyama işlemlerinde patoloji laboratuarında kullanım için üretilmiş olmalıdır. 2- FFA fixative solution 100 ml lik şişede olmalıdır. 3- Metil green pyronin solution 100 ml lik şişelerde olmalıdır. 4-1 kutu içinde aşağıdaki adet ve ölçülerde çözeltiler bulunacaktır. 1 adet 100 ml FFA fixative solution 1 adet 100 ml metil green pyronin solution 5- Son kullanma tarihi kutu üzerinde belirtilmelidir. 6-Uygunluğuna laboratuarımızda test edilerek karar verilecektir 50- PAS BOYAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 116. KALEM ) 1. Nötral mukopolisakkaritlerin, mukoproteinler ve glikoproteinlerin, glikolipidler ve fosfolipidlerin boyanmasında kırmızı-mor renk veren reaksiyon oluşturmalıdır. 2. Set 500 ml'lik %0.5'lik periodik asit solüsyonu ve 500 ml'lik Schiff's reaktifınden oluşmalıdır. 3. Periodik asit solüsyonu 5 g/l Periodik asit (H 5 IO 6 ) içermelidir. 4. Schiffs reaktifı 0.91 g/1 Pararosaniline Chloride (C.I.42500) ve Sodium Sulfıte (Na2SO3) > % 0.8 içermelidir. 5. Parlama noktası 17 C civarında olmalıdır. 6. Ambalaj üzerinde ürünün orijinal adı, lot numarası, son kullanım tarihi ve üretici firma bilgileri bulunmalıdır. 7. Teslim sırasında ürün ile birlikte teslim edilen lot numarasına ait analiz sertifikası ve Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir. 8. Net ve parlak boyanma elde edilmelidir. 9. IVD uygulamalarına uygun olmalıdır. 10. Uygunluğuna laboratuarımızda test edildikten sonra karar verilecektir. 11. Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miatlı olmalıdır. 16

17 51- TOLUİDİN BLUE BOYA SETİ ( 117. KALEM ) 1. Patoloji laboratuvarlarında konvensiyonel histokimyasal çalışma için kullanılacaktır. 2. Orjinal ambalajında ve ithal olmalıdır. 3. Her kit ile en az 100 vaka çalışılabilmelidir. 4. İçeriğindeki solüsyonlar orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olmalıdır. 5. Kullanıma hazır formda olmalıdır. 6. Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır. 7. I.V.D. işareti taşımalıdır. 8. Üretici firma, ürün içeriği, son kullanma tarihi ambalajın üzerinde belirtilmelidir. 9. Uluslararası standartlarına uygun olacaktır. 10. TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı. 11. TİTUBB da kayıtlı ürün barkot numarası bildirilmeli. 12. Ürünler en az bir yıl miatlı olmalıdır. 13. Numuneler laboratuvarda değerlendirilecektir. 52- RETIKULUM BOYASI ve KİMYASALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( KALEMLER ) KİMYASALLAR: a. Potassıum permanganat solutıon 18 ml b. Acıd actıvatıon buffer 18 ml c. Oxalic acid solutıon 30 ml d. Ferric ammonıum sulphate solutıon 30 ml e. Ammonıacal sılver solutıon 30 ml f. Neutral buffer formalin 30 ml g. Sodıum hyposulphıte fıxmg solutıon 30 ml 1-Patoloji laboratuvarında konvansiyonel histokimya çalışmak için kullanılacaktır. 2-Orijinal ambalajında ve kullanıma hazır olmalıdır. 3-Her kit ile en az 100 vaka çalışılabilmelidir. 4-İçeriğindeki solüsyonlar orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olmalıdır. 5-Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır. 6-I.V.D. işareti taşımalıdır. 7-Üretici, ürün içeriği ve son kullanma tarihi ambalajın üzerinde belirtilmelidir. 8-Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi ve katalogu sunulmalıdır. 9-Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miatlı olmalıdır. 10-Uygunluğuna laboratuarımızda test edilerek karar verilecektir. 53- MUCİCARMİNE BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 120. KALEM ) 1. Patoloji laboratuvarında konvansiyonel histokimya çalışmak için kullanılacaktır. 2. Kit damlatma usulü değil, daldırma usulü ile kullanılacaktır. 3. Müsini pembe-kırmızı renkte, nükleusları siyah renkte boyamalıdır. 4. Kit içeriğinde: a. Hematoxylin, Mayer s b. Bluing Reagent c. Mucicarmine Solution d. Tartrazine Solution bulunmalıdır. 5. Kit içindeki solüsyonlar birer litrelik ambalajda olmalıdır. 6. Kit içinde Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. 7. Miyadı en az 12 ay olmalıdır. 8. Uygunluğuna laboratuarımızda test edildikten sonra karar verilecektir. 17

18 54- KRİSTAL VİOLE (AMYLOİD) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 121. KALEM ) 1- Kullanıma hazır şekilde olmalıdır ml. lik ambalajlarda olmalıdır. 3- Amiloid tespitinde kullanılmalıdır. 4-1 yıl miatlı olmalıdır. 5-Uygunluğuna laboratuarımızda test edilerek karar verilecektir. 55- DEMİR HAZIR BOYA TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 122. KALEM ) 1. Patoloji laboratuvarında konvansiyonel histokimyasal çalışma için kullanılacaktır. 2. Kit orijinal ambalajında olmalıdır. 3. Kit içeriği % 5 lik Potassium Ferrocyanide Solüsyonu, % 5 lik Hydrochloric Asit Solüsyonu ve Nuclear Red Thiazin Boyası olmalıdır. 4. Kit şale veya joplin Jar ile boyanacak preparatlar solüsyon içerisine daldırılarak çalışılmaya uygun olmalıdır. Damlatma yöntemi kesinlikle kullanılmayacaktır. 5. Histolojik ya da hematolojik örneklerdeki ferric iron (hemosiderin) varlığının saptanmasında kullanılmalıdır. 6. Demir mavi, çekirdek pembe-kırmızı ve sitoplazma soluk pembe renkte boyanmalıdır. 7. Içeriğindeki solüsyonlar orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olmalıdır. 8. Kullanıma hazır formda olmalıdır. 9. Kit içerisinde boyama prosedürlerini basamakları ile anlatan bir prospektüs bulunmalıdır. 10. Üretici, ürün içeriği ve son kullanma tarihi ambalajın üzerinde belirtilmelidir. 11. Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi veya kataloğu sunulmalıdır. 12. Ürün, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miatlı olmalıdır. 13. Uygunluğuna laboratuarımızda test edilerek karar verilecektir ALİMİNYUM POTASYUM SULFAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 123. KALEM ) gr lık Orijinal ambalajında plastik ve ya cam şişede kristal toz halinde olmalıdır. 2. Formülü AIKS H 2 O Mol. Wt.:474,39 olmalıdır. Formülü üzerinde etiketle gösterilmelidir. 3. Son kullanma tarihi üzerinde yazılı olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miatlı olmalıdır. Miadın dolmasına 6 (altı) ay kala ilgili firma ürünü yeni miatlısı ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 4. Ağzı sıkı kapalı ve ışığı geçirmeyen ambalajda olmalıdır. 5. Patoloji Laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır. 57- MERCURY (II) OKSİDE TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 124. KALEM ) gramlık orijinal ambalajında ağzı sıkı kapanmış ve ışığı geçirmeyen ambalajda olmalıdır. 2. Patoloji laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır. 3. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miatlı olmalıdır, miadın dolmasına 6 (altı) ay kala ilgili firma ürünü yeni miatlısı ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 4. Numuneler ihale aşamasında denenecektir. 5. TITUBB kaydı olmalıdır. 6. Oda ısısında saklanabilir özellikte olmalıdır. 7. Toz halinde olup Taşlaşma oluşmamalıdır. 58- HEMOTOKSİLEN TOZ BOYA TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 125. KALEM ) 1. Kimyasal formülü (C 16 H ) olmalı, FW gr/mol olmalıdır. 2. C.I.NO olmalıdır. 3. Civa bazlı oksidasyon kimyasalı bulunmamalıdır. 4. Sistolojik ve histolojik boyama işlemlerinde kullanılabilmelidir. 5. Olgunlaşması için zamana ihtiyaç duyulmalıdır. 6. Kristal şeklinde 100 gramlık ambalajlarda olmalıdır. 18

19 7. Ambalaj üzerinde üretim son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır. 8. Numuneler ihale aşamasında denenecektir. 9. TİTUBB kaydı olmalıdır. 59- LAM BOYAMA SEPETİ ( 126. KALEM ) 1. Plastik olmalıdır lam kapasiteli olmalıdır. 3. Yatık olmalıdır. 60- KAPAKLI DOKU TAKİP KASETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 127. KALEM ) 1. Patoloji laboratuvarında doku takip ve doku bloklaması amacıyla kullanılacaktır. 2. İyi kalitede plastik malzemeden imal edilmelidir. 3. Cihaz içindeki formaldehit, ksilen, parafın gibi kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır. 4. Kasetin alaşımında kullanılan hammaddenin yumuşaklık ve sertlik kıvamı kapağın kapanmasına engel olmamalıdır. 5. Üzerinde kimyasalların dokuya temasına izin verecek yeterli sayıda delik ihtiva etmelidir. 6. Kaset üzerinde yazı yazmayı sağlayan eğimli yüzey bulunmalıdır. 7. Doku takip kasetinin ölçüleri Uluslar arası standartlara uygun olmalıdır. 8. Kapaklar kasetlere sabit olmalıdır. 9. Teslim tarihi itibariyle son kullanma tarihine en az 2 yıl kalmış olmalıdır. 61- KÜÇÜK DOKU BİYOPSİ FİLESİ ( 128. KALEM ) 1. Patoloji laboratuarı kullanımına uygun olmalıdır. 2. Küçük dokuların (endoskopik, iğne) doku takip esnasında içinden düşmeyecek şekilde olmalıdır. 3. İnce delikli, geniş ağızlı olmalıdır. 62- HIZLI DEFAKALSİKASYON SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 129. KALEM ) 1. Kemik dokuları hızlı bir şekilde yumuşatıp kesilebilir hale getirilebilmelidir. 2. Temiz, tortusuz olmalıdır. 3. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olmalıdır. 63- ABSOLÜ ETİL-ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 130. KALEM ) 1. Kimyasal formülü C 2 H 6 O olmalıdır 2. Minimum % 99,5 olmalıdır. 3. Patoloji laboratuarı kullanımına uygun olmalıdır. 4. Kırılmaz ve sızdırmaz nitelikte, 5 litrelik vidalı kapaklı cam veya sert plastikten mamul orijinal ambalajda olmalıdır ºC de evaporasyon atığı maksimum 20 ppm olmalıdır. 6. Kokusuz ve berrak olmalıdır. 7. İstenilen değerler üretici tarafından veri analiz sertifikası ile teyit edilecektir. 8. Orjinal etiket üzerinde üretim ve son kullanma tarihi ile IVD kullanımına uygun olduğunu belirten bir ibare olmalıdır. 9. Teklifte malzeme markası belirtilmelidir. 64- POTASYUM HİDROKSİT (KOH) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 131. KALEM ) 1. Orijinal ambalajında 500 gr'lık koyu renkli cam veya plastik şişelerde olmalıdır. 2. Üzerinde saflık gösteren etiket olmalıdır. 3. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 2 yıl olmalı 4. Orijinal etiketi üzerinde firma adı, ürürn adı, saklama koşulları, son kullanma tarihi, üretim tarihi, kullanma talimatı yazılı olmalıdır. 19

20 65- HİDROKLORİK ASİT( HCL) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 132. KALEM ) 1. Orijinal ambalajında 1 lt lik koyu renkli cam veya plastik şişelerde olmalıdır. 2. Analitik saflıkta olmalıdır. 3. Ağzı sıkı kapalı olmalıdır. 4. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 yıl olmalı ve içerisindeki kimyasal maddenin 5. içeriği, saflığı, son kullanma tarihi üzerinde yazılı olmalıdır. 66- KSİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 133. KALEM ) 1. Açık formülü C 6 H 4 (CH 3 ) 2 molekül ağırlığı 106,17 olmalıdır. 2. Minimum % 99' luk ve yoğunluğu 0,86 g/mlt (20 C de)olmalıdır. 3. Malzemenin bileşimindeki ksilen izomeri oranı %98,5-99,5 arasında olmalıdır. 4. İçerdiği su oranı %0,01-0,02 arasında, kükürt oranı maksimum %0,003 olmalıdır. Bileşimindeki toluene oranı maksimum %0,1 olmalıdır. 5. Temiz ve berrak olmalıdır. 6. Kırılmaz ve sızdırmaz nitelikte 5 It lik orijinal ambalajlarında olmalıdır. 7. Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 8. Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürün numunesi veya kataloğu sunulmalıdır. 9. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miatlı olmalıdır. 10. Uygunluğu laboratuvarda test edilerek karar verilecektir. 67- METANOL TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 134. KALEM ) 1. CH 3 OH kapalı formülünde olacaktır. 2. Saflığı en az %99,9 olmalıdır. 3. Asiditesi 0,0002 meq/g olmalı, 4. Su oranı % 0,02 olmalı, 5. Koyu renkli cam şişede olmalı, 6. MSDS formları birlikte verilmeli, 7. Depolamaya uygun olarak hava sızdırmaz 5 litrelik cam şişe içerisinde olmalıdır. 8. Ambalaj üzerinde, metanolün özelliklerinin ve üreticiye ait bilgilerin olduğu etiket bulunmalıdır. 9. Ürün tesliminden itibaren en az 1 yıl miyadlı olmalıdır. 68- TAMPONLU FORMALDEHİT TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 135. KALEM ) 1. Patoloji laboratuvarında fiksasyon amacı ile kullanıma uygun olmalıdır. 2. Sodyum dihidrojen fosfat ve disodyum hidrojen tuzları ile tamponlanmış olmalıdır. 3. Çökme tortulanmayı engelleyici koruyucu (%10-15 methanol) ile stabilize edilmiş olmalıdır. 4. Doku içeriğinde bulunan antijenik yapıları korumalıdır. Dokuya kısa sürede ve homojen olarak nüfuz etmelidir. 5. Kullanım süresince formik asite dönüşmeyerek stabilitesini uzun süre korumalıdır. 6. Üretici tarafından onaylı analiz sertifikası ile teslim edilmelidir. 7. Üretici, ürün içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır ve kullanım süresi içinde çökelti oluştuğunda, bozulduğunda firma tarafından ücretsiz olarak uygun olanı ile değiştirilmelidir. 8. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miatlı olmalıdır It' lik ambalajlar halinde teslim edilmelidir. 10. Uygunluğu laboratuvarda test edilerek karar verilecektir. 69- FORMOL (% 37 LİK FORMALDEHİT SOLÜSYONU) TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 136. KALEM) 1. Kimyasal formülü CH 20 olmalıdır. 2. Özgül ağırlığı g/ml olmalıdır veya 10 litrelik ağzı kapaklı plastik kaplarda olmalıdır. 20

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ iiwiftfnn» SIRA NO i 2 1 i LawJ TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI I / İ o. o S. o i. Sadece Progesteron İçeren Oral Hormonal Kontraseptif 100.000 Bilister 1Aylık Hormonal Enjektabl

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara

Mikrobiyoloji. El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı. Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ. Kasım 2011, Ankara Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı Editörler Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN Özlem Etiz SAĞDAŞ Kasım 2011, Ankara ISBN : 978-975-00373-2-0 Merck Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim) II. Baskı

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

Genital Sistem Örnekleri

Genital Sistem Örnekleri Genital Sistem Örnekleri Bu rehber Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) tarafından hazırlatılmış olup rehberin her türlü yayın, basım ve dağıtım hakkı KLİMUD a aittir. KLİMUD un yazılı izni

Detaylı

ICS 71.100.45 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 40/Temmuz 2012 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA

ICS 71.100.45 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 40/Temmuz 2012 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA TSE K 40 Temmuz 2012 ICS 71.100.45 ENERJİ TASARRUFU SIVISI - ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI TRANSFERİ AMACIYLA KULLANILAN Energy saving liquid - Used in

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 1.1.1. Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik

Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Öztürk DÜNDAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Ahmet ASAN 2011 EDİRNE I

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Özel Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri Sadettin Sezginer 1 Kişisel Koruyucu Donanımların

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri

MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri 1 GİRİŞ MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri Lastik, araç ile zemin arasındaki tek temas noktasıdır. Bu nedenle kullanıcılar, lastiklerinin kalitesinden emin olmalıdır. Bunun için, kullanıcıların aşağıdaki

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı