ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)"

Transkript

1 ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations

2 Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları 2012 Excavation, Conservation and Repair Work at St. Nicholas Church in Demre-Myra 2012 Sema DOĞAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Müzesi başkanlığında, bilimsel danışmanlığımda gerçekleşen çalışmalarımız 25 Haziran-15 Aralık tarihleri arasında Aziz Nikolaos Kilisesi nde ve kazı alanında yer alan yapılarda sürdürülmüştür. Bu çalışmalarda Antalya Koruma Kurulu nun tarih ve 4878 sayılı kararı ile onaylanmış olan Demre (Myra) Aziz Nikolaos Kilisesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Projesi Kapsamında Koruma ve Onarım Projesi uygulanmaya başlanmıştır* (Plan 1). Altı ay süren koruma ve onarım çalışmaları kilisede ve kazı alanındaki yapılarda gerçekleştirilmiştir: The work at the Church of St. Nicholas was carried out from 25 June to 15 December under the author s academic supervision and the Antalya Museum s direction. The work covered the start of the project, Conservation and Repair Work at the Church of St. Nicholas in Demre (Myra) within the Project of First Degree Archaeological Site, which was approved by the Regional Board at Antalya on 22 February 2011 with nr. 4878* (Plan 1). The conservation and repair work lasted for six months and covered the church building itself and other buildings in the excavation area. Kilisenin Ziyarete Açık Olan İç Mekânlarında, Batı Avlu, Güney Avlu ve Cephelerde Yapılan Uygulamalar İç mekânlardaki koruma ve onarım çalışmaları: Kilisenin galeri katında yılları arasında yapılan kazılarda ele geçen buluntular, ahşap kasalardan alınıp, sayımları yapılarak yeni plastik kasalara aktarılmış, Work at the Interior, West and South Courtyards, and Façades Open to Visitors Conservation and repair work at the interior: Finds from the excavations at the gallery floor of the church from 1989 through 2009 were removed from wooden boxes, checked against inventory records and placed in plastic boxes. They were then carried in three * 2012 yılı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve DÖSİMM ödenekleriyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Odeon Tours, Ford Otosan, Aygaz, Beko A.Ş. ve Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) in katkılarıyla desteklenmiştir. Tüm kurum, kuruluş ve yetkililere teşekkür ederim. Kazı başkanlığını üstlenen Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel e, çalışmalara katılan müze görevlileri Arkeolog C. Ayabakan, M. Deniz Mulgey, F. Nur Konukman a teşekkür ederim. Koruma ve Onarım Projesi, KA.BA Mimarlık Ltd. Mimar C. Kabaoğlu önderliğinde uzman bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Çalışmalar müellif mimar C. Kabaoğlu denetiminde Restoratör A. Çakır yönetiminde bir grup restoratör, işçiler, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla, gerçekleştirilmiştir. Tüm ekip üyelerine teşekkür ederim. * The 2012 campaign was financed by the Ministry of Culture and Tourism as well as DÖSİMM. Further support came from Odeon Tours, Ford Otosan, Aygaz, Beko, Inc. and the Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED). I would like to express my sincere gratitude to all the institutions and people. The excavation direction was undertaken by M. Demirel, the museum director, as well as archaeologists C. Ayabakan, M. D. M. Ülgey and F. N. Konukman of the Antalya Museum. The Conservation and Repair Project was prepared by an expert team led by architect C. Kabaoğlu of KA.BA Mimarlık, Ltd. The work was conducted by a group of restorers, workers, academics and students led by restorer A. Çakır under the supervision of architect C. Kabaoğlu. I wish to express my thanks to all the team members. 97

3 Res. 1 Opus sectile panoların onarımı, 1. Güneydoğu Şapel Fig. 1 Repair of opus sectile panels, first south-east chapel Res. 2 Naos ve bemanın duvarlarında sıva temizliği ve sıvaların çerçevelenmesi Fig. 2 Plaster cleaning and framing work on walls of naos and bema kilisenin batı alanına geçici depo olarak yerleştirilen üç konteynere taşınmış, eser listeleri Antalya Müzesi ne teslim edilmiştir. Kilisenin kuzey yan nefinin harap durumda-yarı yıkılmış tuğla beşik tonozu, özgün tuğlaların benzerleri ısmarlanarak özel yapım tuğlalarla onarılmıştır. Kilisenin içinde 1., 2., 3. güneydoğu şapeller ile güney mezar odasının zeminindeki ızgara biçimli demir zemin panelleri kaldırılmıştır. Bu demir paneller yeniden kullanılarak kilisenin gezi güzergâhını kolaylaştıracağı düşüncesiyle güney avludan mezar odasına giriş sağlamak üzere geçici giriş platformu yapılmıştır. 1., 2. ve 3. güneydoğu şapellerin, bemanın, kuzey ve güney yan neflerin, iç nartheksin opus sectile zemin döşemelerinde koruma ve onarımlar gerçekleştirilmiştir (Res. 1). Kilisenin yan nefleri ile narthekslerdeki döşeme taşlarının arasındaki boşluklar temizlenerek harç dolgu ile sağlamlaştırılmıştır. Kilisenin güney yan nefinden narthekse geçiş sağlayan ve ziyaretçiler için tehlike oluşturan kapının iki parça halindeki kırık lentosu, yapıştırılıp üstten çelik bağlantıyla onarılmıştır. Kilisenin içinde bemanın ve naosun duvarlarındaki orijinal sıvalarda temizlik yapılmış, dökülmüş kenarları çerçevelenerek kapatılmıştır (Res. 2). Bu mekânlarda duvar temizliği tamamlanıp enjeksiyonla sağlamlaştırma işlemi gelecek sezona bırakılmıştır. 2. güneydoğu şapelin arkosoliumu içindeki 19. yy. a ait yazıtlı lahit kapağı kaldırılıp, lahdin içindeki toprak-çöp containers and placed to the west of the church for temporary storage; the lists of artefacts were handed over to Antalya Museum. The semi-damaged brick vault of the north aisle was repaired with similar modern bricks produced on order. The grid iron floor panels at the first, second and third south-east chapels and south burial chamber were removed. These iron panels were reused to create a temporary platform facilitating access from the southern courtyard to the burial chamber. The opus sectile flooring of the first, second and third south-east chapels, bema, north and south aisles and inner narthex were conserved and repaired (Fig. 1). The gaps between the floor stones in the side aisles and narthexes were cleaned and filled with mortar in order to reinforce them. The broken lintel of the doorway between the southerly aisle and the narthex posed a danger for visitors, and it was secured with a steel connection. The original plaster on the walls of the bema and naos was cleaned and fallen edges were completed (Fig. 2). Wall cleaning in these areas was completed, and reinforcement by injection will be done in the next campaign. Cleaning was done in the earth-trash filling of the sarcophagus with the 19th-century inscribed lid in the second south-east chapel s arcosolium, in the sarcophagus in the naos placed between the two arches opening 98

4 Res ve 2. Güneydoğu şapellerin yıkılmış pencere açıklıkları, onarım öncesi Fig. 3 Damaged window openings of first and second south-east chapels before repair Res ve 2. Güneydoğu şapellerin pencere açıklıkları ve kubbe, onarım sonrası Fig. 4 Window openings and dome of first and second south-east chapels after repair karışımı dolgu; naosta kuzey yan nefe açılan iki kemer arasına yerleştirilmiş lahdin içindeki toprak; kilisenin içindeki pencere ve nişler içindeki moloz, toprak ve toz temizlenmiştir. Dış cephe ve avlulardaki koruma ve onarım çalışmaları: Kilisenin dış cephelerinde derzlerin temizliği yapılmış, duvar örgüsünde taşların arasında dökülmüş derzler, yapı evrelerine göre belirlenen, orijinaline uygun ve projede belirlenmiş katkı oranlarıyla hazırlanan harç ile doldurularak duvarlar sağlamlaştırılmıştır. 1. ve 2. güneydoğu şapellerin yıkılmış doğu pencerelerinin kemerleri orijinaline uygun biçimde tamamlanmıştır (Res. 3-4). Kemer örgüsünde kullanılmak üzere tuğla malzeme özgününe yakın katkı malzemesi, renk ve boyutlarda ısmarlanarak yaptırılmıştır. 1. ve 2. güneydoğu şapellerin apsis yarım kubbeleri dıştan yıkılmış durumda olup, öncelikle saçak hattındaki tuğla örgü sırası tamamlanmış, 1. şapelin yarım kubbesi örülerek harç sıva ile kapatılıp korumaya alınmıştır (Res. 4). Gelecek sezonda 2. güneydoğu şapelin yarım kubbesinde aynı işlem yapılacaktır. Kilisenin güneydoğu girişinde yıkılmış durumdaki duvarlar bir-iki sıra tamamlanıp derzleri yapılmış ve duvarların üzerine harpuşta uygulaması (caping) yapılmıştır. Kilisenin üst örtü elemanlarında onarılması gereken yerler tespit edilmiş; yanı sıra örtü elemanlarının üzerinde toprak ve bitki temizliği yapılmıştır. Batı avlunun güney duvarına bitişik 1118 tarihli arkosoliumun günümüzde kırılmış ve yerinde olmayan çatı into the north aisle and in the windows and niches of the church building. Conservation and repair work on the exterior façades and courtyards: The mortar between the courses on the exterior façades of the church was cleaned and secured with mortar prepared according to the construction phases and clearly stated in the project. The damaged east windows of the first and second south-east chapels were completed according to their original form (Figs. 3-4). Bricks for use in the arches were specially manufactured on demand with original temper materials, colours and dimensions. The semi-domes of the first and second south-east chapels had fallen on the outside. So first the brick row at the eave level was completed, then the semi-dome of the first south-east chapel was built and plastered with mortar and taken under protection (Fig. 4). The semi-dome of the second south-east chapel will be repaired similarly in the next campaign. The fallen walls at the south-east entrance to the church were raised one or two rows and their tops were capped. Areas of the superstructure in need of repair were identified, and earth and vegetation on the roof were removed. The broken and missing roof tiles used at the arcosolium (d. A.D. 1118) adjoining the south wall of the west courtyard are to be replaced with new ones manufactured according to the only fully intact example. However, taking into consideration the difficulty of brick production during the winter, it was decided to produce 99

5 Res. 5 Batı avludaki 1118 tarihli arkosolium, duvar resimleri ve sıvalarda temizlik çalışmaları Fig. 5 Cleaning work on wall painting and plaster of 12th century arcosolium in west courtyard kiremitleri, mevcut olan in situ yegâne tüm kalmış örneğe göre ısmarlanmış ancak kasım-aralık aylarında kiremitlerin kurumasının zorluğu göz önüne alınarak, gelen örnek üzerinden, gelecek sezon siparişin verilmesi planlanmıştır. Arkosoliumun içindeki duvar resimlerinde mekânik temizlik yapılmış, mevsim koşulları nedeniyle gelecek sezon kimyasal malzemeyle temizlik, koruma ve onarım çalışmalarına devam edilecektir (Res. 5). Bu kapsamda arkosoliumun yağmur sularından korunması amacıyla geçici çatı ile korumaya alınmıştır. Gelecek sezonda kiremit çatı örülerek geçici çatı kaldırılacaktır. Kilisenin dış nartheksinin avluya açılan çift kemerli penceresinde iki kemeri taşıyan pencere payesi, Andriake den alınan blok taşlarla, güneydoğu şapellerdeki orijinal pencere payesine uygun biçim ve boyutlarda yontulup yerine monte edilmiştir (Res. 6). 19. yy. da Rusların onarımları sırasında eklenmiş olan dış nartheksin pencere payesi yerinde mevcut olmayıp, kemer kilit taşı yıkılmış durumda pencere içinde durmaktaydı. Taş Elemanların Temizlik ve Onarım Çalışmaları Avluda sergilenen ve galeride bulunan levha, templon payesi, templon arşitravı, gibi kilisenin mimari ve liturjik taş elemanları ile lahitler ve kapakları onarılmıştır. Kilisenin güneydoğusundaki girişte yer alan Aziz Nikolaos un heykelinin yanında kırılmış ve yerinde sabitlenmemiş olan sütun, ziyaretçiler için tehlikeli olup yerinden kaldırılarak zemine yatırılmıştır. Mekânın üzerinde şu anda mevcut olan bez örtünün engel teşkil etmesi nedeniyle önümüzdeki sezon örtünün değişmesiyle birlikte sütunun sağlamlaştırılıp ayağa kaldırılması planlanmıştır. Res. 6 Dış nartheksin batı avluya açılan penceresi, onarım öncesi ve sonrası Fig. 6 Window of outer narthex opening outside before and after repair them in the next campaign. Wall paintings in the arcosolium were cleaned mechanically; chemical cleaning, conservation and repair work have been postponed to the next campaign due to weather conditions (Fig. 5). For this reason the arcosolium was placed under the protection of a temporary roof. In the next campaign a tiled roof will be built and the temporary one removed. The double-arched window on the wall of the outer narthex that opens onto the western courtyard needed a central pier to carry the two arches. This was produced with block stones from Andriake like the original one in the windows of the south-eastern chapels (Fig. 6). The pier of this window of the outer narthex, added by the Russians in the 19th century, was missing, and the keystone had fallen down on the sill. Cleaning and Repair of Stone Objects The panels, templon balusters, templon architrave, and other architectural and liturgical stone members of the 100

6 Kilisenin güneyindeki mezar odasında arkosolium içinde yer alan girland-çelenk kabartmalı lahdin kırılmış ve ahşapla tutturulmuş kapağı onarılıp çelik çubuklarla bağlanarak sağlamlaştırılmıştır. Önceki yıllarda kazı çalışmaları sırasında Demre Mezarlığı nda mezar taşı olarak kullanıldığı tespit edilerek kiliseye getirilmiş olan, 1042 tarihli Konstantin Monomakhos ve karısı Zoe nin onarım kitabesinin üzerindeki beyaz badana, yosun ve mikroorganizmalar kimyasal malzemelerle temizlenmiştir. Ziyaretçilere Yönelik Uygulamalar Kilisenin ziyarete açık mekânları halatlı ahşap direklerle düzenlenerek geçici gezi güzergâhı oluşturulmuştur. Yapının bir müze-kilise işlevine uygun çağdaş bir görünüm kazanması amacıyla özellikle kutsal bölüm olan bemayı ayıran, aynı zamanda özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi sayısı nedeniyle kilise içinde yaşanan karmaşanın önlenebilmesi amacıyla giriş ve çıkışları ayıracak şekilde gezi güzergâhı düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenleme için güney avluda hazırlanan platformdan mezar odasına giriş sağlanmıştır. Gezi güzergâhını gösteren bir plan ile kilisenin yapı evrelerini açıklayıcı bir çizim içeren broşür hazırlanarak girişte ziyaretçilere ve rehberlere verilmesi sağlanmıştır. Güney dış yan nefte bulunan ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini uyandıran lahdin önüne daha önce yerleştirilmiş olan parçalı cam panel ile önündeki kalın demir boru kaldırılmış; lahdin temizliği yapıldıktan sonra pleksiglass panelle lahdin önü kapatılmıştır. Kilisenin güney girişinde, mezar odasında, dış yan nef, prothesis, iç nartheks başta olmak üzere yapının içindeki Aziz Nikolaos un yaşamına ilişkin sahneler ile İncil konulu duvar resimleri belgelenmiş, ziyaretçileri bilgilendirme amacıyla sahnelerin iki dilde açıklamaları, sanal ortamda sunulabilecek bir proje olarak hazırlanmış, henüz uygulaması yapılmamıştır. Kilisenin Kuzeyinde, Kuzeybatısında ve Kuzey Doğusundaki Çalışmalar Kazı alanında çalışmanın ilk ayında alan temizliği yapılmış, çalışmalara iki yıl ara verildiğinden alanda biriken dolgu toprak temizlenmiş, duvarlarda ve yıkılmış durumdaki duvar üstlerinde köklenmiş bitkiler temizlenmiştir. Kazı alanında kuzey arkad duvarları, kilisenin kuzey duvarları, C1 ve C2 mekânlarının duvarları, B yapısının (Episkopeion) duvarları ile K1, K2, K3, K4, K5 mekânlarının duvarlarında derz temizliği yapılmıştır. church displayed in the courtyard as well as sarcophagi were repaired. The broken column next to the statue of St. Nicholas by the church s entrance was not fixed and therefore posed a threat to the visitors, so it was removed and placed on the ground. The fabric covering of the area caused difficulty so in the next campaign the column will be fixed and erected when the fabric cover is replaced. The sarcophagus with garland and wreath décor in the arcosolium of the southerly burial chamber had a broken lid. The lid had previously been fixed with some wood but now was repaired and fixed with steel rods. An inscription noting repair work by Constantine IX and Zoe in A.D was found in the modern Demre cemetery. It had reused as a tombstone in the previous years. The plaque was cleaned of whitewash, moss and other microorganisms using chemical agents. Arrangement Work for Museum Visitors The areas accessible to visitors were arranged with roped wooden balusters to form a temporary route. In order to provide a modern dimension to the museum/ church, particularly in the bema area that witnesses large summertime crowds with subsequent confusion, a visiting route was arranged that separates the in- and outflow of visitors. Thus the platform prepared in the south courtyard leads to the burial chamber. A plan showing the visiting route and a flyer explaining the building phases were prepared and handed out to guides and visitors right at the entrance. The attractive sarcophagus in the southern outer aisle formerly had a glass panel and thick iron pipe placed in front. Following the cleaning of the sarcophagus, the pipe was removed and a new plexiglass panel was placed in front of it. All the wall paintings on the life of St. Nicholas and the Bible found at the south entrance to the church, in the burial chamber, outer side aisle and inner narthex above all, were documented. Explanations for visitors were prepared in two languages for digital media but not implemented yet. Work at the Excavation Areas to the North, North-west and North-east of the Church Because work had been halted for two years, the excavation areas, walls and tops of walls were cleaned of vegetation, debris, etc. in the first month of the work. 101

7 Res. 7 C1 mekânının kuzey cephesindeki kemerler ve taşıyıcı paye onarımı Fig. 7 Repair of carrier pier and arches on north façade of C1 Res. 8 K mekânlarının kuzey cephelerindeki duvar örgüsü ve kemer onarımları Fig. 8 Masonry and arch repair work in north façades of rooms K Duvar örgülerindeki taşların arasında derz boşlukları, dönemine uygun, özgün harcın benzeri olan, korumaonarım projesinde katkı oranları belirlenmiş harç ile doldurularak sağlamlaştırılmıştır. Yıkılmış duvarlar ge rekli görülen yerlerde yapının özgün taşlarıyla bir-iki sıra örülerek tamamlanmış ve duvarların üst kısımlarına harpuşta uygulaması yapılmıştır. C1 mekânının doğu bölümünün tonozu ve doğu duvarının üst bölümü önceki yıllarda yıkılmış olup, 2012 yılı çalışmalarında mekânın dışta üst dolgu toprağı; içte tonozun yıkıntı taşları temizlenmiş, tonozun içinde belirlenen kemerli kapı ve tonoz kemeri ile yıkılmış duvar yapının özgün taşlarıyla yeniden örülmüş ve tonoz tamamlanarak güçlendirilmiştir. Mekânın üzeri dışta tonozun korunması amacıyla harçla kaplanmıştır. Üstte yağmur sularının atılabilmesi için yeni bir çörten, Andriake den getirilen blok taştan yontularak hazırlanmış, iklim koşullarından dolayı harcın kuruyamaması nedeniyle yerine yerleştirilmesi gelecek sezona bırakılmıştır. C1 mekânının kuzey cephesindeki kemerli nişlerde iki kemerin yıkılmış taşıyıcı payesi onarılmıştır (Res. 7). Podyumdan C1 mekânının üst katına çıkış sağlayan, basamakları yıkılmış ve eksik durumdaki merdiven, Andriake den alınan orijinal blok taşlar işlenerek tamamlanmıştır. K2 mekânında galeriye çıkış sağlayan merdivenin ara boşluğunda kuzeye açılan yıkılmış iki pencere kemeri içte taş, kuzeye bakan dış yüzünde özgün tuğlalara uygun ısmarlanan tuğlalarla örülerek tamamlanmıştır. K2 ve K3 mekânları arasında, galeriye çıkış sağlayan merdivenin yanındaki yıkılmış duvar, güvenlik önlemi amacıyla iki sıra örülerek yükseltilmiştir. K3 mekânının kuzey duvarında dışa açılan pencere kemerleri özgün Mortar lines between the courses of stones in the north arcade walls, north walls of the church, walls of C1 and C2, walls of structure B (episkopeion) and K1-5 were cleaned. Missing sections were filled with mortar of original quality whose contents were designated in the conservation and repair project. Walls fallen down were rebuilt with one or two courses of original stones where necessary and capped with mortar on top for protection. The vault of the east section of C1 and the upper part of the eastern wall had collapsed in previous years. In 2012 the top earth-fill on the outside and rubble of the vault inside were removed. The arched doorway identified in the vault, the vault-arch and the collapsed wall were rebuilt using original stones, and the vault was completed to strengthen it. The top of the room was covered with mortar in order to protect the vault. A new gutter was carved from block stones brought from Andriake for draining rain water; however, it will be put in place in the next campaign due to the climate s effect on the drying process. The fallen carrier pillar of the two arches of the arched niches in the north façade of C1 was repaired (Fig. 7). The flight of stairs leading from the platform to the upper floor of C1 was completed using blocks brought from Andriake. Two window arches opening northwards at the landing of stairs leading to the gallery were built and strengthened with stones on the interior and with specially produced bricks on the outside. The fallen wall by the stairs leading to the gallery between K2 and K3 was rebuilt two courses for security measures. Window arches opening outside in the north wall of K3 were completed with specially produced bricks. The fallen north wall was completed with one or two courses rebuilt. 102

8 tuğlalara uygun ısmarlanan tuğlalar ile örülerek tamamlanmıştır. Yıkılmış kuzey duvar bir-iki sıra örülerek tamamlanmıştır. K4 mekânının sütun ve kemerli dışa açılan arkadında yıkılmış kemerler tamamlanmıştır. K4 mekânının içindeki tonozun yıkılmış bölümü içte onarılmış ve güçlendirilmiştir. K4 mekânından kilisenin kuzey yan nefinin batı bölümüne açılan kapının kırık iki parça halindeki lentosu onarılmış ve sağlamlaştırılmıştır. K4 mekânının tuğla bezemeli kuzey cephesinde, olasılıkla yakın bir tarihte yapılmış bir uygulama ile eklenen kaba yonu duvar dolgusu alınmış, yapının özgün taşlarıyla örülerek tamamlanmış ve sağlamlaştırılmıştır. K4 mekânının örtüsü dışta da onarılarak güçlendirilmiştir (Res. 8). K5 mekânının tonozu ve kemeri tamamlanarak onarıldı. K5 mekânının içinde yıkılmak üzere olan, geçmiş yıllardaki bir müdahaleyle üst noktada ahşapla kapatılarak geçici korumaya alınmış olan tonoz, yapının özgün taşlarıyla örülerek tamamlanmış ve sağlamlaştırılmıştır. The fallen arches in the arcade facing outside with column and arch of K4 were completed. The damaged part of the vault of K4 was repaired and strengthened on the inside. The lintel of the doorway between K4 and west section of north side aisle of the church was repaired and strengthened. The roughly cut stone filling of possibly recent date in the brick-decorated north wall of K4 was removed, rebuilt with original stones of the structure and strengthened. The superstructure of K4 was repaired on the exterior and reinforced (Fig. 8). The vault and arch of K5 were completed and repaired. The vault was about to collapse and had previously been placed under temporary protection by a wooden panel; it was rebuilt with original stones from the building and strengthened. 103

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

HİERAPOLİS, 06/08/14-21/08/14 ÇALIŞMALARI MERMER RESTORASYONU ÇALIŞMALARI

HİERAPOLİS, 06/08/14-21/08/14 ÇALIŞMALARI MERMER RESTORASYONU ÇALIŞMALARI HİERAPOLİS, 06/08/14-21/08/14 ÇALIŞMALARI MERMER RESTORASYONU ÇALIŞMALARI 1- Aziz Philippus Kilisesi ait mermerlerin üzerindeki restorasyon uygulamaları. Aziz Philippus Kilisesi nin mermer levhalarının

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onarım Çalışmaları 2007 Excavations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre and the Conservation-Restoration and Documentation

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

ISI YALITIM SİSTEMLERİ

ISI YALITIM SİSTEMLERİ ISI YALITIM SİSTEMLERİ // HEAT INSULATION SYSTEMS Avantajlar // Advantages 16 İzoklinker 19 İzodec 24 Brickplus 26 // 137 İzoklinker sistem uygulaması binalarda bina dış yüzeylerinde ısı yapılmış olup

Detaylı

Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz s ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004

Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz s ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz s ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Excavations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre and the Conservation-Restoration and Documentation

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar:

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar: Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onarım Çalışmaları 2006 Excavations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre and the Conservation-Restoration and Documentation

Detaylı

BOZULMALAR YILLARIN GETİRDİĞİ DETERIORATIONS BY THE YEARS. Dr. Fatma SEDES

BOZULMALAR YILLARIN GETİRDİĞİ DETERIORATIONS BY THE YEARS. Dr. Fatma SEDES YILLARIN GETİRDİĞİ BOZULMALAR DETERIORATIONS BY THE YEARS Dr. Fatma SEDES İstanbul un tarihî çevre anlamında ayakta kalmaya çalışan mahallelerinden oluşan Zeyrek semtinde tescilli bir konağa hayatiyet

Detaylı

Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2006 Byzantine Surveys in and around Alanya in 2006

Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2006 Byzantine Surveys in and around Alanya in 2006 Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2006 Byzantine Surveys in and around Alanya in 2006 Sema DOĞAN Antalya İli ve İlçelerinde sürdürdüğümüz Bizans Dönemi araştırmalarının 2006 yılı arazi çalışması,

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

METU Faculty of Architecture Department of Architecture ARCH 190 Summer Practice in Building Construction 2010-2011

METU Faculty of Architecture Department of Architecture ARCH 190 Summer Practice in Building Construction 2010-2011 METU Faculty of Architecture Department of Architecture ARCH 190 Summer Practice in Building Construction 2010-2011 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Yaz Stajı 2010-2011 Ankara l Gazi University

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kazı-Düzenleme Çalışmaları 2006 Excavations and Landscaping in and around the Side Theatre

Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kazı-Düzenleme Çalışmaları 2006 Excavations and Landscaping in and around the Side Theatre Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kazı-Düzenleme Çalışmaları 2006 Excavations and Landscaping in and around the Side Theatre Ülkü İZMİRLİGİL Side Tiyatrosu ve çevresinde gerçekleştirilen 2006 yılı kazı ve düzenleme

Detaylı

nisantasi.edu.tr MİMARLIK TERMİNOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ

nisantasi.edu.tr MİMARLIK TERMİNOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ Acoustic: Akustik (ses bilimsel) Acropolis: Akropolis Aesthetics: Estetik Agregate: Agrega Arcade: Arkad Arch: Kemer Architect: Mimar Architectural Conservation: Mimari koruma Architectural Drawing: Mimari

Detaylı

Perge Perge 2007

Perge Perge 2007 Perge 2007 Perge 2007 Haluk ABBASOĞLU 2007 yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeoloji

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2007 Byzantine Remains Research in and around Alanya in 2007

Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2007 Byzantine Remains Research in and around Alanya in 2007 Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2007 Byzantine Remains Research in and around Alanya in 2007 Sema DOĞAN Antalya İli ve ilçelerinde sürdürdüğümüz Bizans Dönemi araştırmalarının 2007 yılı arazi

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

KAZI RAPORLARI / EXCAVATION REPORTS

KAZI RAPORLARI / EXCAVATION REPORTS / Alanya Kalesi 2007 Yılı Çalışmaları Work on the Alanya Citadel in 2007 M. Oluş ARIK Z. Kenan BİLİCİ Alanya Kalesi Kazı ve Onarım Çalışmaları nın 2007 yılı kampanyasına Ağustos ve Eylül ayları boyunca

Detaylı

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 1 2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI Tripolis Antik Kenti, Denizli nin Buldan İlçesi ne bağlı Yenicekent kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük Menderes (Maiandros)

Detaylı

KAPADOKYA DA KIZIL KİLİSE

KAPADOKYA DA KIZIL KİLİSE TP PT Volume 3, Issue 2, 2008 KAPADOKYA DA KIZIL KİLİSE Banu ÇELEBİOĞLU, 1 İsmet AĞARYILMAZ Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yıldız-İSTANBUL bcelebi@yildiz.edu.tr ÖZET Kızıl

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

TİP A / TYPE A ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS. 260 m 2

TİP A / TYPE A ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS. 260 m 2 Halken İnşaat olarak bizler 1996 dan beri güncel teknoloji ve teknikleri, titiz işçilik ve kaliteli malzemeyle birleştirerek Kıbrıs halkının ihtiyaç ve gereksinimlerine, en iyi şekilde cevap vermek için

Detaylı

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU HİERAPOLİS KAZISI H i e r a p o l i s - P a m u k k a l e Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS, 21. 08-06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Boru aksesuarları Pipework accessories

Boru aksesuarları Pipework accessories Boru aksesuarları Pipework accessories Temizleme kapağı rodding eye Pik - PVC boru geçiş elemanı type HT/SML pipe coupling Borulama ve tesisat uygulamalarında kolaylık ve düzgün bitiş sağlayan küçük ve

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2009-7 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Sema DOĞAN* HacettepeÜniversitesi. EdebiyatFakültesi. SanatTarihiBölümü. Beytepe - Ankara. e-mail: semad@hacettepe.edu.tr. semamail@gmail.

Sema DOĞAN* HacettepeÜniversitesi. EdebiyatFakültesi. SanatTarihiBölümü. Beytepe - Ankara. e-mail: semad@hacettepe.edu.tr. semamail@gmail. ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Sema DOĞAN* HacettepeÜniversitesi EdebiyatFakültesi SanatTarihiBölümü Beytepe - Ankara e-mail: semad@hacettepe.edu.tr semamail@gmail.com Tel: +90 (312) 2978275-76 Faks: +90 (312) 2992005

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

ANTİK MISIR. Hanedanlık Öncesi Dönem. Eski Krallık ( -6 hanedanlar) 1.ara dönem (7-10 hanedanlar) M.Ö

ANTİK MISIR. Hanedanlık Öncesi Dönem. Eski Krallık ( -6 hanedanlar) 1.ara dönem (7-10 hanedanlar) M.Ö ANTİK MISIR Hanedanlık Öncesi Dönem Eski Krallık ( -6 hanedanlar) 1.ara dönem (7-10 hanedanlar) M.Ö. 2650-2000 Orta Krallık (11-14 hanedanlar) 2. ara dönem (15 17 hanedanlar) M.Ö. 2000-1580 Yeni Krallık

Detaylı

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Edirnekapı. The Mihrimah Sultan Mosque, EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN CAMİİ ve KALEMİŞİ TEZYİNATI

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Edirnekapı. The Mihrimah Sultan Mosque, EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN CAMİİ ve KALEMİŞİ TEZYİNATI EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN CAMİİ ve KALEMİŞİ TEZYİNATI The Mihrimah Sultan Mosque in Edirnekapı and its Painting Decorations İsmail Önel Restorasyon Teknikeri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu İ.Ü. Sanat

Detaylı

1 TOUCH-OPERATED DRYWALL ACCESS PANEL

1 TOUCH-OPERATED DRYWALL ACCESS PANEL 1 TOUCH-OPERATED DRYWALL ACCESS PANEL DESCRIPTION: TMK Drywall control covers; Plasterboard, Boardex, Guardex, Aqua Panel Vb. Structural materials The ceiling or the wall that is to be constructed, the

Detaylı

: Shower Unit (Flat) : Kompakt Duș Ünitesi (Flat)

: Shower Unit (Flat) : Kompakt Duș Ünitesi (Flat) Veo Description Tanım : Shower Unit (Flat) : Kompakt Duș Ünitesi (Flat) Left/Sol Right/Sağ Size / Ebat (cm) : 190x90 Depth / Derinlik (cm) : 3,5 Height / Yükseklik (cm) : 215 Weight / Ağırlık (kg) : min.

Detaylı

Zeyrek Camii Restorasyonu Zeynep Ahunbay 11 Ekim 2006 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html

Zeyrek Camii Restorasyonu Zeynep Ahunbay 11 Ekim 2006 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Zeyrek Camii Restorasyonu Zeynep Ahunbay 11 Ekim 2006 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni, araştırmacıların kişisel kullanımları

Detaylı

Kelenderis 2006 Yılı Kazı, Onarım ve Sergileme Çalışmaları Excavations, Repair and Display Works at Kelenderis in 2006

Kelenderis 2006 Yılı Kazı, Onarım ve Sergileme Çalışmaları Excavations, Repair and Display Works at Kelenderis in 2006 Kelenderis 2006 Yılı Kazı, Onarım ve Sergileme Çalışmaları Excavations, Repair and Display Works at Kelenderis in 2006 Levent ZOROĞLU Kalıntıları Mersin İli Aydıncık İlçesi nde bulunan ve Dağlık Kilikya

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

[ 9 [ [ M M M * M * APC. 67

[ 9 [ [ M M M * M * APC. 67 APC. 67 ZORLU CENTER - PSM-AVM-REZ DANS-OF S-OTEL STANBUL ZORLU CENTER - PSM-SHOOPING MALL - RESIDENCE -OFFICE-HOTEL- STANBUL APC 68 Kolon ayna yüzey paslanmaz sac kaplama. Mirror covered stainless steel

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

PRES TUĞLALAR FACING BRICKS

PRES TUĞLALAR FACING BRICKS Büyük Pres Tuğla Large Brick BP 01 Büyük Pres Tuğla 45 İç Köşe Dönüş Large Inner Corner Kerb BP 02-A a c b A: 215 B: 102 C: 65 2500 g. Büyük Pres Tuğla İç Köşe Dönüş Large Inner Corner Brick BP 01-A A:

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Yığma Yapıların Rehabilitasyonu İçin Bir Yöntem

Yığma Yapıların Rehabilitasyonu İçin Bir Yöntem YDGA05 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 05, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Yığma Yapıların Rehabilitasyonu İçin Bir Yöntem Sinan Altın Gazi Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kaz, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004

Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kaz, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kaz, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Excavation, Conservation - Restoration Work in the Side Theatre and its Environs in 2004 Ülkü ZM RL G L Antalya li, Manavgat lçesi, Side

Detaylı

Duvar Resimleri. Pişmiş Toprak. Eserlerin Restorasyonu. Baked Clay Artefacts. Restoration

Duvar Resimleri. Pişmiş Toprak. Eserlerin Restorasyonu. Baked Clay Artefacts. Restoration Duvar Resimleri Fresco Metal Eserlerin Metal Artefacts Resim Painting Çini Tile Fosil Fossil Mozaik Mosaic Taşınmaz Kültür Varlıkları Immovable Cultural Heritage Taş ve Mermer Eserlerin Stone and Marble

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Zest. : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) Description Tan m. : 90x90. Size / Ebat (cm) : 2.5. Depth / Derinlik (cm) Weight / A rl k (kg)

Zest. : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) Description Tan m. : 90x90. Size / Ebat (cm) : 2.5. Depth / Derinlik (cm) Weight / A rl k (kg) Zest Description Tan m : Shower Unit (Flat) Kompakt Duş Ünitesi (Flat) Left/Sol Right/Sağ Size / Ebat (cm) : 90x90 Depth / Derinlik (cm) : 2.5 Weight / A rl k (kg) : min. 75 max. 90 Height / Yükseklik

Detaylı

This article was checked by ithenticate. MUŞ ULU CAMİİ YAPISAL SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÖZET

This article was checked by ithenticate. MUŞ ULU CAMİİ YAPISAL SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÖZET Social Sciences, p. 1071-1094 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.13604 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY Research Article / Araştırma Makalesi Article Info/Makale Bilgisi Received/Geliş:

Detaylı

ANTĠK EGE MĠMARLIĞI MĠNOS MĠMARLIĞI

ANTĠK EGE MĠMARLIĞI MĠNOS MĠMARLIĞI ANTĠK EGE MĠMARLIĞI MĠNOS MĠMARLIĞI ANTĠK EGE MĠMARLIĞI MĠNOS MĠMARLIĞI GĠRĠT ADASI Eski Minos Çağı M.Ö. 2700-2100 Orta Minos Çağı M.Ö. 2100-1600 Yeni Minos Çağı M.Ö. 1600-1200 ANTĠK EGE MĠMARLIĞI MĠNOS

Detaylı

Flash L. Discount Rate (%) Amount of Order >500 Flash Lask for the price.

Flash L.   Discount Rate (%) Amount of Order >500 Flash Lask for the price. Flash L Flash L Flash LX Flash LX Flash LX Lightning Rods are being produced on order, and have 30 days dispatch date. Flash X Flash X Flash M Flash M Flash S Flash S Flash CA ANALOG OR DIGITAL COUNTER

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

POINT OTEL/HOTEL Barbaros / STANBUL / TÜRK YE. AFROD T MER T OTEL/HOTEL Girne / KIBRIS / CYPRUS WYNDHAM-PETEK OTEL/HOTEL STANBUL / TÜRK YE

POINT OTEL/HOTEL Barbaros / STANBUL / TÜRK YE. AFROD T MER T OTEL/HOTEL Girne / KIBRIS / CYPRUS WYNDHAM-PETEK OTEL/HOTEL STANBUL / TÜRK YE OTELLER / HOTELS ANGEL S PENINSULA OTEL/HOTEL MARMAR S / TÜRK YE POINT OTEL/HOTEL Barbaros / STANBUL / TÜRK YE AFROD T MER T OTEL/HOTEL Girne / KIBRIS / CYPRUS HAHDAG - Z RVE OTEL/HOTEL Bakü / AZERBAYCAN

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Limyra Kazı Çalışmaları Excavations at Limyra in 2007

Limyra Kazı Çalışmaları Excavations at Limyra in 2007 Limyra Kazı Çalışmaları 2007 Excavations at Limyra in 2007 Thomas MARKSTEINER Ulrike SCHUH 2007 yılı Limyra çalışma kampanyası 15 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarının

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

Arykanda Kaz lar 2005. Excavations at Arykanda 2005

Arykanda Kaz lar 2005. Excavations at Arykanda 2005 Arykanda Kaz lar 2005 Excavations at Arykanda 2005 Cevdet BAYBURTLUO LU 3 A ustos 2005 te bafllat ld. 2005 Arykanda Kaz ve onar m çal flmalar Kültür ve Turizm Bakanl ile ona ba l DÖS M ve Garanti Bankas

Detaylı

ADAKON TREYLER SERVİS VE PROJE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ADAKON TREYLER SERVİS VE PROJE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ADAKON TREYLER SERVİS VE PROJE HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Türkiye de kurulu bir römork, damperli treyler, semi treyler, flatbed, lowbed ve özel amaçlı treyler üreticisidir. Biz kendimizi zirai, inşaat,

Detaylı

ŞEYHÜLİSLÂMLIKTAKİ BİNALARIN MİMARÎ ÖZELLİKLERİ

ŞEYHÜLİSLÂMLIKTAKİ BİNALARIN MİMARÎ ÖZELLİKLERİ 34 ŞEYHÜLİSLÂMLIKTAKİ BİNALARIN MİMARÎ ÖZELLİKLERİ Şer iyye Sicilleri Arşivi XIX. yüzyılda inşa edilmiştir. Altındaki Bizans yapısının temellerine göre planı şekillenmiştir. İki katlı binanın ilk katında

Detaylı

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20 Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri Denenmiş ve test edilmiş ısıl yalıtımlı düşey profil / yatay profil sistemleri Schüco FW 50 + ve FW 60 + özellikle geniş modül genişliği

Detaylı

Alanya ve Çevresinde Bizans Araflt rmalar 2005 Byzantine Surveys in and around Alanya in 2005

Alanya ve Çevresinde Bizans Araflt rmalar 2005 Byzantine Surveys in and around Alanya in 2005 Alanya ve Çevresinde Bizans Araflt rmalar 2005 Byzantine Surveys in and around Alanya in 2005 Sema DO AN Antalya li ve lçelerinde Bizans Araflt rmalar n n 2005 y l arazi çal flmas, 1.9.2005-19.9.2005 tarihleri

Detaylı

ZORLU CENTER SHOPPING MALL - STANBUL BRANDIUM AVM

ZORLU CENTER SHOPPING MALL - STANBUL BRANDIUM AVM AVM MERKEZLER / S ZORLU CENTER - STANBUL BRANDIUM AVM STANBUL ST NYE PARK AVM STANBUL PIAZZA AVM SAMSUN OPT MUM AVM STANBUL PIAZZA AVM KAHRAMANMARA KENT PARK AVM ANKARA PIAZZA AVM ANLI URFA GORDION OUTLET

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesine bağlı Dalyan Köyü sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik kenti 2013

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

4. HAFTA TEMELLER, DUVARLAR, KEMERLER, TONOZLAR VE KUBBELER

4. HAFTA TEMELLER, DUVARLAR, KEMERLER, TONOZLAR VE KUBBELER ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ GGY 214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZLERİ DERSİ Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN

Detaylı

MADE IN TURKEY.

MADE IN TURKEY. MADE IN TURKEY www.termosancelik.com.tr hakkımızda 2013 yılında Cooker ve Yıldız Çelik (Yılmaz, Dinçok, Sonuç aileleri) firmalarının katkılarıyla ülkemizin güzide şehirlerinden Şanlıurfa O.S.B. de temelleri

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı