Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk"

Transkript

1 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Doç.Dr. Kemal YILDIRIM Gazi Üniversitesi ÖZET Kalkınma çabası içindeki ülkemizde sanayi, teknoloji ve hizmet alanlarında nitelikli ara eleman gereksinimi her zaman şiddetle var olduğu halde eğitim politikalarımız, özellikle bu elemanların yetiştirileceği mesleki ortaöğretim sisteminin temel gerekçelerine inememiş ve zaman zaman doğru yönde gösterilen teşviklere rağmen, başarılı olmaktan uzak kalmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı dışa bağımlı eğitim politikalarıyla önce gençlerimizin ve ailelerinin meslek liselerine olan ilgisinin azalmasına, akabinde de bu okullara atanacak öğretmenlerin sayısının azalmasına neden olmuştur. Buna ilave olarak YÖK de meslek liselerine öğretmen yetiştiren fakültelerin sayılarını hızla artırarak seçkinliğini ortadan kaldırmış ve işlevsizleştirmiştir. Daha sonra da bu kadar fakülteye ihtiyaç yok denilerek tümü kapatılmıştır. Bu noktada, ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuş bu fakültelerin mirası paylaşılıp yok edilmeden, birikimleriyle yaşayabilmeleri için hızla çözüm geliştirilmelidir. GİRİŞ Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün yokluk, cehalet ve sefalet içindeki Anadolu halkını ayağa kaldırmak ve çağdaş bir ülke imar edebilmek için gösterdiği hedeflerden en önde geleni öğretmen yetiştirmek olmuştur (Oygür, 2010) yılından itibaren Devlet tarafından teşvik edilen ve tüm masrafları karşılanan sanat enstitüleri, endüstri meslek liseleri, kız meslek liseleri ve teknik liselerin sayıları hızla artmış ve yurt geneline yayılmasıyla bu okullara atelye ve meslek dersleri öğretmeni yetiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bunun üzerine Cumhuriyet ilan edilmeden önce genel amaçlı okullara öğretmen yetiştiren Dârülmuallimin-i Âliye nin Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren özellikle Ecole Normale Superieure adlı Fransız Yüksek Öğretmen Okulu model alınarak yapısı değiştirilmiş, okul 1923 de Yüksek Muallim Mektebi, 1934 yılında ise Yüksek Öğretmen Okulu adını almıştır (Eşme, 2003). Yine 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın eğitimine verdiği önem sonucu kız enstitüleri ile akşam kız sanat okullarına atölye ve meslek dersleri öğretmeni yetiştirmek amacıyla Ankara da Kız Teknik Öğretmen Okulu ve

2 yılında ise Erkek Teknik Öğretmen Okulu kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda sayıları artan ve Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı dört yıllık eğitim ve öğretim veren Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu / Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu olarak adlandırılan yüksek teknik öğretmen okulları; tarihinde 2809 sayılı Yasa ile değiştirilerek kabul edilen tarihinde çıkarılmış 41 sayılı KHK ile mesleki ve teknik eğitim fakültelerine dönüştürülerek Gazi Üniversitesine bağlanmıştır. İlerleyen zaman içerisinde bu fakülteler, diğer bazı üniversitelerde de kurulmuş, 2009 yılına kadar da bünyelerinde 42 farklı programın uygulandığı bu fakültelerin sayıları 23 e yükselmiştir. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma çabası içindeki ülkemizde sanayi, teknoloji ve hizmet alanlarında nitelikli ara eleman gereksinimi her zaman şiddetle var olduğu halde eğitim politikalarımız, özellikle bu elemanların yetiştirileceği mesleki ortaöğretim sisteminin temel gerekçelerine inememiş ve zaman zaman doğru yönde gösterilen teşviklere rağmen, başarılı olmaktan uzak kalmıştır. Örneğin, YÖK tarafından yeni uygulamaya konulan katsayı değişikliği öncesinde bir meslek lisesi öğrencisine/mezununa kendi alanında yükseköğretim görmeyi tercih ettiğinde AOBP 0,8 ile çarpılıyor ve ayrıca bir kez de 0,24 ile çarpılıp ek puan veriliyordu. Daha önce uygulanan bu teşvik sistemi yeni düzenlemeyle tamamen ortadan kaldırılarak adayın alan içi tercihlerinde AOBP 0,15 ile çarpılarak başarılı meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarında 4 yıllık bir yüksek öğrenim görme hakları büyük oranda ellerinden alınmıştır. Bu eşitsiz durumu ortadan kaldırmayı hedefleyen Talim Terbiye Kurulu YÖK ün üniversitelere giriş sistemini değiştiren kararına paralel olarak tüm liselerin haftalık ders çizelgelerini yeniledi. Yeni ders çizelgelerinde genel liselerin haftalık ders saatleri toplamı 30 saat ile sınırlı iken meslek liselerinde bu durum haftalık toplam 40 saate çıkarılmıştır. Genel ve meslek liselerinin yeni ders programları; OSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavı kapsamında değerlendirildiğinde yeni katsayı değişikliğinin meslek lisesi öğrencilerine yeterli katkıyı sağlayıp sağlamayacağı konusu aşağıda ele alınmıştır (Yıldırım, 2009). Kurulun düzenlemesinde, genel liselerin 4 yıllık eğitim süresince aldığı sayısal derslerin toplamı (matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji) yaklaşık 1500 saat, sözel derslerin toplamı ise (coğrafya, tarih, edebiyat, felsefe) yaklaşık 670 saat civarındadır. Meslek liselerinin ise sayısal derslerinin toplamı yaklaşık 390 saat civarındadır. Buna ek olarak yeni ders programına göre öğrencilerin 10, 11. ve 12. sınıflarda 6 saat seçmeli ders haklarını sayısal ağırlıklı derslerde kullandığı kabul edilirse seçmeli sayısal ders saati en fazla 500 saate ulaşabilmektedir. Bu durumda, meslek lisesi öğrencisinin alabileceği maksimum sayısal ağırlıklı derslerin genel toplamı =890 saat civarındadır. Meslek liselerinin 2

3 sözel ders toplamı ise yaklaşık 450 saat civarındadır. Sonuç olarak, genel liselere oranla meslek liselerinin haftalık ders yükü toplamları %25 daha fazla olmasına karşın sayısal ve sözel ders saatleri toplamları genel liselere göre oldukça düşüktür. Bu durum üniversite giriş sınavında imam hatip ve teknik liseler dışındaki meslek lisesi öğrencilerinin başarı şansını olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü 2006 yılında yapılan bir değişiklik ile meslek liselerinin yaklaşık %7 sini oluşturan teknik liseler ve yaklaşık %12 sini oluşturan imam hatip liselerinin ders programları genel liselerin ders programıyla eşitlenmiştir. Bu uygulama ile meslek liseleri arasında da eşitsiz, adil olmayan bir durum ortaya koyulmuştur. Ayrıca, tüm liselerin 9. sınıflarında dersler ortak, fakat 10, 11. ve 12. sınıflarda ise farklıdır. Genel liselerde üniversite sınavına yönelik tüm dersler 4 yıllık periyotta dengeli dağılırken, meslek liselerinde ise ağırlıklı olarak 9. sınıfta yoğunlaşmaktadır. Bu durumda meslek lisesi öğrencilerinin 10, 11. ve 12. sınıflarda ağırlıklı olarak meslek dersleri görmeleri neticesinde sınavda yeterli başarıyı gösteremeyecekleri de ortadadır. Ek puanlar da kaldırıldığından dolayı meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin çok azı 4 yıllık bir yüksek öğretim kurumunda mesleki eğitimlerinin devamını yapma şansı bulacaklardır (Yıldırım, 2009). Günümüzde bu ve benzeri caydırıcı uygulamalarla gençlerin ve ailelerinin meslek liselerine zoraki ilgi göstermesi sonucu bu liselerin sayıları ve kontenjanları düşürülmek zorunda kalınmıştır. Bu noktada konu, meslek liselerine öğretmen yetiştiren ve sayıları hızla artırılarak işlevsizleştirilen üniversitelere gelip dayanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı yıllar içinde, meslek liselerine öğretmen atamalarını iyice azaltmıştır. Buna karşın plansız bir şekilde sayıları ihtiyacın çok üzerinde artırılmış olan mesleki ve teknik eğitim fakülteleri ise çoğu atanamayacak olan, binlerce teknik öğretmen mezun etmeyi sürdürmüştür (Yıldırım, 2009; Oygür, 2010). Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Bakanlar Kurulu nun 2009 yılında aldığı bir idari kararla, Türkiye de mesleki ve teknik eğitim alanında öğretmen yetiştirme politikaları bir kez daha değiştirilmiştir. En son 2009 yılında öğrenci alan ve varlıklarını, mevcut öğrenciler mezun olana kadar sürdürecek olan mesleki ve teknik eğitim fakülteleri artık tarihe karışacaktır (Oygür, 2010) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde bulunan teknik eğitim fakülteleri, mesleki eğitim fakülteleri, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri, ticaret ve turizm eğitim fakülteleri ile endüstriyel sanatlar eğitim fakültesinin kapatılmasına ve aynı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak yeni fakülteler kurulmasına karar verilmiştir. Bu kararname ile Gazi ve Selçuk Üniversiteleri bünyesinde yer alan mesleki eğitim fakülteleri yerine sanat ve tasarım fakülteleri, diğer 21 üniversitenin bünyesinde bulunan teknik eğitim fakültelerinin yerine ise teknoloji fakülteleri kurulmuştur. 3

4 Kökeni 01 Ocak 1882 yılında kurulan Sanayi-i Nefise Mekteplerine dayanan ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstlenerek mesleki ve teknik okullara Teknik Öğretmen yetiştiren bu fakültelerin 1990 yılında Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi direktif ve dayatmaları sonucu oluşturulan yanlış eğitim programları (Küreli, 1998), sayılarının plansız olarak hızla artırılması, sonrasında rekabet yeteneğini kaybetmemesi ve mevcudiyetini devam ettirebilmesi için gerekli desteği vermeyerek cazibesinin ortadan kaldırılması ve sonuçta içlerinin boşaltılarak kapatılması oldukça düşündürücüdür. En azından kapatılan 27 fakülte içinden kuruluş talimatlarını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün verdiği 1934 ve 1937 yıllarında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan ve kısa zamanda yetiştirdiği teknik elemanlarla adeta sanayileşmenin ve kalkınmanın sembolü haline gelen, sanayideki pek çok firmaya rehberlik ve öncülük eden, diploma törenleri ve yılsonu sergi açılışlarının döneminin Başbakan ve Cumhurbaşkanları tarafından yapılan Gazi Üniversitesinin bünyesinde yer alan Teknik Eğitim Fakültesi ile Mesleki Eğitim Fakültesi nin kapatılması yerine bu fakültelerin çağdaş normlarda ve doğru model üzerinde yeniden yapılandırılması sağlanabilirdi (Yıldırım, 2009). Temel misyonu meslek öğretmeni yetiştirmek olan ve uygulamalı eğitim veren mesleki eğitim fakültelerinin tarihi birikim ve nitelikleri yok sayılarak kapatılıp, yerini sanat ve tasarım fakültesi adıyla farklı bir misyonu üstlenen fakültelere bırakması anlaşılır bir durum değildir (Oygür, 2010). Keza yeni kurulan mühendis yetiştirecek teknoloji fakülteleri için de benzer şeyler söylenebilir. Bu kurumların yerine kurulan yeni fakültelerin vizyonu ve misyonu farklıdır, mevcut halleriyle meslek okullarına Teknik Öğretmen yetiştiren bu fakültelerin boşluğunu doldurmaları mümkün görünmemektedir. Kapatılan bu fakültelerin yetiştirdiği ve ülkemizin de ihtiyacı olan mesleki ve teknik öğretmenleri bundan sonra hangi kurum, nasıl yetiştirecektir? Yetkililer tarafından bu belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması hayati önem taşımaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren mesleki ve teknik eğitime dayalı orta öğretim kurumlarının ihtiyacı olan Teknik Öğretmenleri yetiştiren bu kurumların kapatılması, önlem alınmadığı takdirde çok kısa zaman içinde bu alanda telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açabilir. Bundan böyle hiç zaman kaybedilmeden kapatılan bu okulların uzun yıllar büyük fedakârlıklarla elde ettiği tüm kazanımları, uygulama becerileri, tecrübeleri, yetiştirdiği öğretim üyeleriyle birlikte korunmalı ve yeni yapıya aktarılmalıdır. Bu noktada 2008 yılında Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kurulan komisyonun Gazi Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması adı altında hazırladığı rapordan faydalanılabilir. Bu rapor; konuya bağımsız, özgür, tarafsız bir gözle bakan mesleki ve teknik eğitim alanında uzman, eğitim konularında çalışmaları olan, deneyimli öğretim üyeleri tarafından AB ve ABD deki modeller de titizlikle 4

5 incelenerek hazırlanmıştır. Raporda; oldukça gelişmiş alt yapıları ve öğretim kadroları bulunan mesleki eğitim fakültelerinin uygulamalı bilimler fakültelerine, teknik eğitim fakültelerinin ise teknoloji fakültelerine dönüştürülmesi önerilmiştir. Ayrıca raporda Teknik Öğretmen yetiştirme konusunda da özgün bir öneri sunulmuştur. Komisyonun Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin ve ABD nin uyguladığı teknik öğretmen yetiştirme sistemlerini inceleyerek hazırladığı öneride, mesleki ve teknik öğretmenlerin birkaç köklü üniversitenin bünyesinde kurulacak mesleki ve teknik eğitim enstitülerinde belirlenecek meslek alanında 1,5-2 yıl süreli yüksek lisans programını tamamlayarak mezun olmaları gerektiği vurgulanmıştır. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu günkü duruma bakıldığında; Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün 2008 yılında hazırladığı raporda önerildiği gibi teknik eğitim fakültelerinin kapatılarak yerine teknoloji fakültelerinin kurulduğu, diğer taraftan mesleki eğitim fakültelerinin kapatıldığı, fakat yerine misyonunu devam ettirecek uygulamalı bilimler fakültelerinin kurulamadığı görülmektedir. Yapılan bu değişimler sonucunda mesleki ve teknik okullarda eğitim verecek öğretmenlerin hangi kurum tarafından ve nasıl yetiştirileceği sorusu da endişe boyutunda karşımıza çıkmış oldu. Bu noktadan hareketle önümüzdeki sürecin sağlıklı bir şekilde planlanması ve yeniden yapılandırılmasında önemli katkılar sağlayabileceği düşünülen öneriler ve bazı tespitler aşağıda verilmiştir. Ülkemizin sanayileşmesi ve kalkınması için ihtiyaç duyulan alanlarda, bir mesleğe yönelik eğitim veren kurumların teşvik edilmesi ve desteklenmesinde büyük yarar vardır. Bunun ilk basamağında yer alan meslek liselerinin seçkin bir cazibe ve çekim merkezi haline dönüştürülebilmesi oldukça önemlidir. Bu okulların alt yapısı ve programları kendi birikim ve tecrübelerinden istifade edilerek yeniden oluşturulmalı ve dışarıdan gelen baskı ve danışman önerilerine kuşkuyla bakılmalıdır. Bu konuda Eşme (2003) nin Amerikalı eğitim danışmanlarının başarılı köy çocuklarının Yüksek Öğretmen Okulları kanalı ile lise öğretmeni yapılmasından pek hoşnut olmadığını bildiren aşağıdaki yazısı adeta ders niteliğindedir. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu na bina yapılması için 1960 yılında 28 milyon lira yardım yapmayı kararlaştıran Amerika nın Eğitim Müşavirleri tarafından Bakanlığa muhtıra gibi bir yazı verilir. Bu yazıda özetle şu can alıcı cümleler yer alır: Ankara da açılmış bulunan Yüksek Öğretmen Okulu, şimdiye kadar öğretmen yetiştirmede yetersiz kalmış bulunan İstanbul daki Yüksek Öğretmen Okulu nun tamamen bir benzerini açmaktan ibaret kalmıştır. Yüksek Öğretmen Okulu bu statüde devam ettiği takdirde, biz Amerikalılar olarak bütün yardımları keseceğimizi üzülerek bildiririz. Ancak bu yoldan dönüldüğü takdirde, yardımların kesilmesi gibi bir tehlike asla melhuz değildir. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu, bu yazıya şu yanıtı verir: Ben bağımsız bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti nin bir Bakanıyım. Görevlerimin ne olduğu, neyi yapmam gerektiği hakkında başkalarından emir alacak değilim. Bu memleket, bir Yüksek Öğretmen 5

6 Okulu binası yapmaktan aciz değildir. Biz İstiklâl Savaşlarından çıktıktan sonra bile neler yaptırdık. Bunu da yaptırırız. Amerikalılar yardımlarını kessin. Bu kararlı tutum, danışmanları susturmaya yeter ve model gelişmesini sürdürür. Ülke ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi ancak kaynakların doğru kullanılmasıyla mümkün olabilir. Bu da, büyük oranda üretim gücümüzün temelini oluşturan uygulamalı eğitim veren kurumlarla sağlanabilir. Kaynaklarımızın doğru kullanılması adına, kapanan mesleki eğitim fakültelerinin yerine bu alanda birikimleri olan Gazi Üniversitesi bünyesinde uygulamalı bilimler fakültesinin kurulması, yeni kurulan teknoloji fakültelerinde teknoloji programlarının da açılması oldukça önemli katkılar sağlayabilir. Ayrıca, Gazi ve Marmara Üniversiteleri bünyesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Enstitüleri kurulabilir. Bu amaçla kurulacak mesleki ve teknik eğitim enstitüleri, öğrencilerini ilgili fakültelerin mezunları arasından sınavla seçerek, mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu sayı ve nitelikteki teknik öğretmenleri yetiştirebilir. KAYNAKLAR Eşme, İ., Öğretmen Yetiştirmede 130 Yıllık Bir Sürecin Öyküsü: Yüksek Öğretmen Okulları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 160, Güz Gazi Üniversitesinde Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Raporu, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 2008, Ankara. Küreli, İ., Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakülteleri Ölçeğinde Türkiye nin Eğitim Problemleri ve Çözüm Önerileri, 16. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanı, Mesleki ve Teknik Eğitim, Ankara, Oygür, T., Gazi Üniversitesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Dönüştürülmesinde Yapılan Hatalar, Akademik Bülten, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa 9-12, Oygür, T., Meslek Liselerine Öğretmen Yetiştiren Fakülteler ve Bu Fakültelerin Yeniden Yapılandırılması, Bildiriler Kitabı, Sayfa , Üniversite Kurultayı 2010, ODTÜ, Ankara. Yıldırım, K., Katsayı Değişikliği Üzerine Bir Değerlendirme, Akademik Bülten, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa 10-14,

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK**

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** Özet: Nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE KATSAYI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖK VE DANIŞTAY KARARLARI HAKKINDA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE KATSAYI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖK VE DANIŞTAY KARARLARI HAKKINDA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 2010 ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE KATSAYI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖK VE DANIŞTAY KARARLARI HAKKINDA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Esin ÖZDEMİR, Uzman TOBB AB Müzakere ve Uyum Müdürlüğü 24.04.2010 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ - Ülkemizde

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler Köklü geçmişe sahip bir kurum olarak üniversite, son iki asırda modern ulus-devletlerin insan kaynağı ve bilimsel araştırma ihtiyacını

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes)

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 172-194 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ KASIM 2011 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 1. TÜRKİYE DE ŞEHİR PLANLAMA LİSANS EĞİTİMİ

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

Neden Yükseköğretim Reformu Gerekli?

Neden Yükseköğretim Reformu Gerekli? Neden Yükseköğretim Reformu Gerekli? YÖK ün kurulması, yükseköğretim sisteminin yapısında oldukça önemli değişimlere neden olmuştur. Böylece Türkiye yükseköğretim sistemi, ulusal düzeyde bir koordinasyon

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ Sözde açılım projesinin bu son aşamasında, artık ülkemiz, terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet

Detaylı

Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var

Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var NECDET GÖKMEN Maliye Hesap Uzmanları Derneği Başkanı Özet 646 sayılı KHK, eğitimi, bilgi birikimini ve deneyimi göz ardı etmiş, merkez

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

BAĞIMSIZLIKLARININ 15. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EĞİTİM VE SOSYAL

BAĞIMSIZLIKLARININ 15. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EĞİTİM VE SOSYAL Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim ve Sosyal Değişme 91 BAĞIMSIZLIKLARININ 15. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EĞİTİM VE SOSYAL DEĞİŞME Türk dünyasının önemli bir kısmının Sovyetler Birliği nin 19 Ağustos 1991

Detaylı