TASAVVUF KAYNAKÇALARI. Bülent Ağaoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASAVVUF KAYNAKÇALARI. Bülent Ağaoğlu"

Transkript

1 TASAVVUF KAYNAKÇALARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 17 Mart 2014

2 MAKALE OLARAK YAYINLANAN KAYNAKÇALAR Abdullah-I Ensarînin Hayatı, Eserleri Ve tasavvufî Görüşleri / Dr. Kâsım-I Ensârî çeviren: Doç. Dr. Ali Güzelyüz. Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbu Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası Allahverdiyev, İbrahim : Rusya da Tasavvuf Çalışmaları,. Tasavvuf: İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, 2006, Cilt: Vıı, Sayı: 16, S [bibta/ Aşkar, Mustafa : Tasavvuf Tarihi Alanında Yapılan Doktora Ve Yüksek Lisans Tezleri Bibliyografyası,. Tasavvuf: İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, 2000, Cilt: Iı, Sayı: 4, S [bibta/ BIBLIOGRAPHY ON THE CHISHTIYYA: EUROPEAN LANGUAGE SOURCES. From Carl W. Ernst and Bruce B. Lawrence, Sufi Martyrs of Love: Chishti Sufism in South Asia and Beyond (Palgrave Press, 2002) Bibliography of Sufism. Bibliography on Sufism in UNC libraries. Bibliography: The Poetry of Rumi. Bilgin, Azmi : Türk Tasavvuf Edebiyatı Literatürü. TürkiyeAraştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 5, Sayı 10,2007, Cemalnur Sargut: Makaleler. Cemalnur Sargut: Yayınlar. ÇAKMAK, İsmail : Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur Kitaplar Bibliyografyası. Bediüzzaman Said Nursi and the Bibliography of the Books about Risale-i Nur. Çift, Salih : Tasavvuf Araştırmalarında Alman Ekolü-Iı: Tasavvuf Alanında Çalışma Yapan Alman Oryantalistler Ve Eserleri,. Tasavvuf: İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, 2007, Cilt: Vııı, Sayı: 19, S [bibta/ Çift, Salih: Tasavvuf Araştırmalarında Alman Ekolü: Tarihsel Boyut. TASAVVUF: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 [2007], sayı: 18. file:///c:/users/bilgisayar/downloads/9makale.pdf Fihrist (12-23 Sayılar). Tasavvuf: İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, Y5, N13, 07/ ,... [Simurg/ [Bibta/ Gökbulut, Süleyman: İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri. Tasavvuf, Cilt: 8, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2007, Ss [bibta/

3 Güleç, İsmail: Tekke edebiyatı mı, Türk tasavvuf edebiyatı mı? Günaydın, Yusuf Turan :Diriliş Dergisinde Yayınlanmış Tasavvufi Çevrimyazılar Bibliyografyası. Tasavvuf: İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, Y5, N13, 07/ , ss. [Simurg/Dagm] [bibta/ Günaydın, Yusuf Turan: İbn Arabî Mütercimleri Üzerine: Biyo-Bibliyografik Bir Deneme ( ) (Translators of İbn Arabî: Bio-Bibliographic Essay ( ). Halk Edebiyatı Bibliyografyası. Erişim: Hasan, Nadirhan: Xvı. Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatında Hazînî Eserleri nin Yeri. Jandar, Yetkin İlker. Düşünce Geleneğimize Sahip Çıkacak Mıyız? [bibta/ Kara, İsmail: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbu Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası. Tasavvuf: İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, 2010, Sayı: 26, S [Bibta/ Kara, Mustafa : Cumhuriyet Öncesi Tasavvufi Yayın Organları Ve Cemiyetler. Fikir Ve Sanatta Hareket, C7, N8, , 16-22ss. [Tmb80/Mk]. [Bibta/ Kara, Mustafa : Tasavvuf Klasikleri. İçinde: Tasavvuf Ve Tarikatlar. İstanbul: İletişim Yayınları, ss. (Yeni Yüzyıl Kitaplığı). [10/Enfo] [Bibta/ Kara, Mustafa : Tekke Eğitimi Ve Literatürü,. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2008, Cilt: Vı, Sayı: 12 [Türk Eğitim Tarihi], S Kitap Değerlendirmeleri: Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbu Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası. Tasavvuf: İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi_ [Selçuk Eraydın a Armağan], 2011, Cilt: Xıı, Sayı: 27, S [bibta/ Koca, Ferhat : Osmanlılar Döneminde Gayr-İ Müslim Bir İslam Hukukçusu: Sava Paşa (Ö. 1901), Hayatı, Eserleri Ve İslam Hukukuna Dair Görüşleri,. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, Sayı: 6 [Son Asır İslam Hukukçuları Özel Sayısı], S [bibta/ Orta Asya Türk Tasavvuf Edebiyatı ve İlk Türk Sufileri. Öz, Asım: Orta Asya Tasavvuf Literatürü h.htm

4 Özmen, Kerim : Osmanlı Tefsir Literatüründe Hurufilik İzleri -Beyazıd Halife Örneğihttp://www.tefsir.gen.tr/img/KTA04-kerim-ozmen.pdf Rumi bibliography. Sufi Tafsir: A Survey of the Genre. (by A. Godlas, to be published by Encyclopaedia Iranica) Note that to read this article you will have to download the font "Iran Web 2" from the Encyclopaedia Iranica web page. Bibliography of Works Cited. Şahin, Haşim: Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi. Lıterature Analysıs On Seyyıd Alı Sultan(Kızıldelı). Tabakat eserleri. Tasavvuf Akademisyenleri. Erişim: [bibta/ Tasavvuf Dergisi Yazar İndeksi. Erişim: [bibta/ Tasavvuf Edebiyatı Kitapları. [bibta/ Tasavvuf Kitaplığı. Tasavvuf literatürü. Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalında Devam Eden Akademik Çalışmalar. Tasavvuf: İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, Y5, N13, 07/ ,.. [Simurg/ [Bibta/ Tasavvuf. Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma dergisi: Yazar İndeksi. Tasavvufa Yabancı Kaynak Arayan Türk Araştırmacılar. Tasavvufi Eserlerin Dayanılmaz Cazibesi: Tasavvuf Alanında Son Yıllarda Yapılan Çeviriler Ve Nitelikleri Üzerine. Tasavvuf: İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 8 [2007], Sayı: 18, Ss [bibta/ Tasavvufi Yayınlar. Erişim: [bibta/ Tasavvufî Yayınlar Konu İndeksi. Tekke edebiyatı. Tekkeler Fihristi. Sül. Küt. Okuma Salonu: 1. Hasib Ef. S. 1-48, 2. Murad Buharı S , 3. Şazeli S , 4. Uş-Şaki S ). [220/ Ülker, Mustafa Birol - Bahadır, Ömer Faruk : Şeyh Mustafa Safvet Ve Tasavvuf Dergisi. Müteferrika, N24, Kış 2003, ss. ( 'de 35 Sayının İçindekiler'i Verilmiş). [Bibta/

5 Works on Sufism. Islamic Studies Reading Room, 602 Butler Library (Non-Circulating). Compiled by Casey Primel and Kaoukab Chebaro, Columbia University Libraries. (September 2009). Yıldırım, Ahmet : Cumhuriyet Dönemi Hadis-Tasavvuf İlişkisiyle İlgili Yapılan Çalışmaların Kaynak Ve Metod Açısından Kritiği,. Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, 2004, Cilt: 4(10), Sayı:, S [Bibta/ Yüksel, Müfid : Teşvikü l-ervah Ve Bazı Önemli Tasavvuf Yazmaları. I. Ulusal Islam Elyazmalari Sempozyumu Nisan 2007, İstanbul. [Web/ [Bibta/ Bazı kaynaklar: Konu başlığı: tasavvuf araması 2766 yayın. (Makale ve tebliğ: 2520). Makale adı:tasavvuf araması makale. Makale adı: tasavvuf araması 298 makale. Anahtar kelime:tasavvuf 66 makale. e_ts=&vtadi=tprj%2cttar%2cttip%2ctmuh%2ctsos%2cthuk&cwid=3#alt Anahtar sözcük:tasavvuf araması 122 makale. Osmanlıca Makaleler VT. (makale adı: tasavvuf araması 15 makale). Sufism bibliography. https://plus.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0cg4q_xmwca&url=h ttp%3a%2f%2flibrary.columbia.edu%2fcontent%2fdam%2flibraryweb%2flocations%2farea%2fmei s%2fsufism_bibliography_isrr.doc&ei=ao8lu56ziqap0qxigigaca&usg=afqjcnfhxbklktasjdrsyjhqf _EF7HOjiw&sig2=uTFCLVIfzKf9vILFlSbKIQ the_ts= &vtadi=tprj%2cttar%2cttip%2ctmuh%2ctsos%2cthuk&cwid=3#alt Başlık:tasavvuf 66 makale. Đlahiyat Makaleleri Veri Tabanı. (anahtar kelime: tasavvuf araması 94 makale; makale adı: tasavvuf araması. 542 yayın) KĐTAP OLARAK YAYINLAN KAYNAKÇALAR

6 Aşkar, Mustafa: Tasavvuf Tarihi Literatürü. Ankara: Xvıı+477s. 33 Şekil. (Kültür Bakanlığı Yayın No: 2739; Kültür Eserleri Dizisi: 333). [10/Mk-Odtü] [Bibta/ Aşkar, Mustafa: Tasavvuf Tarihi Literatürü. İstanbul : İz Yayıncılık, P. : İnceleme Araştırma Dizisi ; 137; İz Yayıncılık (Series) ; 472. [../Bük-Ircıca] [Bibta/ Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Bibliyografyası. Erişim: [bibta/ Kara, Mustafa : Dervişin Hayatı Sufinin Kelamı: Hal Tercümeleri, Tarikatlar, Istılahlar / By Mustafa Kara.. İstanbul: Dergah Yayınları, P.; 24 Cm. Dergah Yayınları; 309. Çağdaş İslam Düşüncesi; 17. Isbn Notlar Includes Bibliographical References And İndex. Konu Başlığı Sufısm-- Hıstory. Sufısm--Turkey--Hıstory. Sufısm--Turkey--Bıo-Bıblıography. [Ircıca/Ircıca][Bibta/ Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu. Cilt 3: Akaid, Tasavvuf, Mecalis, Ediye, Tarih, Siyer, Teracim, Bilimler No: İstanbul: Klasik Tasavvuf Kaynakları / Editör Ali Çınar. Ankara : Suf Yayınları, s. Suf Yayınları ; 1. [../Bük] [Bibta/ Tosun, Necdet : Türkistan Dervişlerinden Yadigar: Orta Asya Türkçesiyle Yazılmış Tasavvufi Eserler / By Necdet Tosun.. İstanbul: İnsan Yayınları, P.; 22 Cm. Seri Kaydı (Kurum) İnsan Yayınları; No 544. İrfan Ve Tasavvuf Dizisi; No: 79. Isbn Notlar Includes Bıblıographıcal References. Bıblıography: P [Ircıca/Ircıca-İsam] [Bibta/ Turan, Metin: Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı. Türkiye Akademik Tasavvuf Araştırmaları Bibliyografyası. İstanbul : Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, S. 1. Bibliyografya. [İsam/İsam] [Bibta/ Yılmaz, Hasan Kamil : Tasavvufi Hadis Şerhleri Ve Konevi'nin Kırk Hadis Şerhi. / Hasan Kamil. Yılmaz. İstanbul: Marmara Üniversitesi, S. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayın; No.38. [228/ [Bibta/ Bazı arama kaynakları: Konular: Tasavvuf (5242 kitap) ext_page eser adında tasavvuf araması 1456 kitap. de_2=wyr&filter_request_2=&filter_code_3=wyr&filter_request_3=&filter_code_4=wmt&filter_r equest_4= KĐTAP ĐÇĐNDE BÖLÜMLER

7 Tasavvuf felsefesi ss. TEZ OLARAK YAYINLANAN KAYNAKÇALAR İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu VT. (dizin: tasavvuf. 121 tez) Akot, Bülent : Müştak Baba Hayatı Eserleri Ve Tasavvuf Anlayışı [Müştak Baba, His Life, Works And Mystical Views] / Bülent Akot. Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlahiyat Anabilim Dalı - Konu Başlıkları: Din Dizin Terimleri: Müştak Baba=Müştak Baba - Tasavvuf=Mystic Onaylandı Doktora Türkçe S. [Yöktm/ [bibta/ Gemici, Salih : Sırat-I Müstakim Ve Sebilü'r-Reşad Dergilerindeki Tasavvufla İlgili Makaleler. (Basılmamış Mezuniyet Tezi, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü). İstanbul: y. [135/Tek] [Bibta/ Hepsev, Haydar : Ceride-İ Sufiyye'deki Tasavvufi Makaleler. (Basılmamış Mezuniyet Tezi, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü). İstanbul: y. [135/Tek] [Bibta/ Kunt, Hatice : Tasavvuf Dergisi (Yazarları,Konuları Ve Metin Tahlili). Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Sayfa. Danışman: Doç. Dr. Himmet Konur Yüksek Lisans Türkçe. [Yöktm/ [bibta/ Osman Nuri Ergin ( ): İstanbul Kütüphanelerindeki Yazma Ve Basma Tasavvuf Kitapları Fihristi. Dili: Türkçe. Bulunduğu Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Koleksiyon: Osman Ergin Türkçe Yazmaları. Boyut :(Dış-İç) 470x x305 Mm. Yaprak 443 Satır 20 Arşiv Numarası [Yazmalar.Gov.Tr/ [Bibta/ Özkan, Enver : Eşrefoğlu Rumi'nin Hayatı, Eserleri Ve Tasavvuf Anlayışı/Eşrefoğlu Rumi Lıfe Works And Sufıshe Opınıons. (Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). Erzurum: y. [Yökk/Yökk] [Bibta/ Türk, Mukadder : A. Rıfat'ın Alemdar Gazetesi'nde 1921 Yılında Yayımlanan Edebi Ve Tasavvufi Makaleleri. (Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniv. Fen-Edebiyat Fak.). İstanbul: [164/ [Bibta/ Yıldız, Cafer : Taşköprülüzade`Nin Mevzuatul-Ulum Adlı Eserinin Tasavvufla İlgili Bölümlerinin Sadeleştirilmesi Ve Kuşeyri`Nin Risalesi Hucviri`Nin Keşfi Ve Gazali`Nin İhyası İle Karşılaştırılması [Transliteration Of The Parts Concerining Islamic Mysticism İn Taşköprülüzade`S Mevzuatul-Ulum İnto Contemporary Turkısh And A Comparasion Of İt Wıth Gazali`S İhya, Kuşeyri`S Risale And Hucviri`S Keşf] / Cafer Yıldız. Danışman: Prof.Dr. Muhittin Bağçeci Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü Konu Başlıkları: Din Dizin Terimleri: Hucviri=Hucviri - Kuşeyri=Quashayri - Mevzuatül-Ulum=Mevzuatül-Ulum - Tasavvuf=Mystic - Taşköprülüzade Ahmed Efendi=Taşköprülüzade Ahmed Efendi. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe S. [Bibta/ Ziyalı, Ahmet : Eskişehir İl Kütüphanesinde Felsefe Kelam Tas.Hk.Yazmalar / Ahmet Ziyalı. İstanbul, S. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Tez. [228/ [Bibta/ Tasavvuf kelimesi aşağıdaki adreste Dizin unsurunda aratıldığında 515 tez listelenmektedir. https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/

8 Tez Adı unsurunda arama 319 tez sonucu vermektedir. TASAVVUF DERGĐLERĐ WEB ONLĐNE KĐTAP SATIŞ KATAOGLARI e=list&populer=0&aramasekli=1&exactly=on&satis=2&x2=0 TOPLU KATALOGLAR KĐŞĐLER Yunus Emre Tasavvuf - Mezhepler Tarikatlar Ürün. KAYNAK%C3%87ALARI.pdf Mevlana 1) adresinde ANAHTAR KELİME kutusuna MEVLANA yazıldığında 93 kaynakça, MEVLEVİLİK yazıldığında 15 kaynakça listeleniyor. 2) تاطوطخملا ةيبرعلا يفففف ةبتكم فحتم انالوم" "انالوم يفففف اينوق دادعإ/ زكرم تامدخلا ثاحبألاو.ةيفقثلا al-makhṭūṭāt al-ʻarabīyah fī Maktabat Matḥaf "Mawlānā Mawlānā" fī Qūnyā Author: Markaz al-khadamāt wa-al-abḥāth al-thaqāfīyah. Publisher: ملاع بتكلا Bayrūt : ʻĀlam al-kutub, 1986.

9 Series: Markaz al-khadamāt wa-al-abḥāth al-thaqāfīyah (Series), 5. Edition/Format: Book : Arabic : al-ṭabʻah 1View all editions and formats Database: WorldCat Subjects Islam -- Manuscripts -- Bibliography. Manuscripts, Arabic -- Turkey -- Konya -- Bibliography. Mevlânâ Müzesi (Konya, Turkey). -- Kütüphane -- Catalogs S. Hacı Bektaş adresinde ANAHTAR KELİME kutusuna HACI BEKTAŞ yazıldığında 17 kaynakça, BEKTAŞİLİK yazıldığında 19 kaynakça listeleniyor. Gazali adresinde ANAHTAR KELİME kutusuna GAZALİ yazıldığında 14 kaynakça listeleniyor. Niyazi-Đ Mısri adresinde ANAHTAR KELİME kutusuna MISRİ yazıldığında 4 kaynakça listeleniyor. Sadreddin Konevi adresinde ANAHTAR KELİME kutusuna KONEVİ yazıldığında 3 kaynakça listeleniyor. Şah Veliyyullah ed-dihlevî Aydın, Ahmet : Bir Bibliyografya Denemesi: Şah Veliyyullah ed-dihlevî yi Konu Alan Çalışmalar. Abdülbaki Gölpınarlı adresinde ANAHTAR KELİME kutusuna GÖLPINARLI yazıldığında 7 kaynakça listeleniyor. Akar, Metin: Vefatının On İkinci Yılında Abdülbaki Gölpınarlı Ve Eserleri. (Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi), C2, 1994, 7-30SS. [TMB94/MK] [bibta/

10

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet ı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri ve

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Prof.Dr. Günay KUT Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

AN ESSAY OF BIBLIOGRAPHY ABOUT NEF Î

AN ESSAY OF BIBLIOGRAPHY ABOUT NEF Î - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1977-1993, ANKARA-TURKEY NEF Î HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Halil Sercan KOŞİK * ÖZET On yedinci yüzyılın

Detaylı

TÜRKİYE HUKUK KAYNAKÇALARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 2004 İÇİNDEKİLER ANAYASA HUKUKU... 4 ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ...... 4 ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ... 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ......

Detaylı

Yıl Sayı ISSN İmtiyaz Sahibi Danışma Kurulu Editör Yayın Kurulu Yazı Takip Sayı Hakemleri Teknik Hazırlık ve Kapak Tasarım Kapaktaki Hat

Yıl Sayı ISSN İmtiyaz Sahibi Danışma Kurulu Editör Yayın Kurulu Yazı Takip Sayı Hakemleri Teknik Hazırlık ve Kapak Tasarım Kapaktaki Hat İstanbul 2013 Yıl: 14 [Temmuz-Aralık 2013] Sayı: 32 ISSN 1302-3543 Bu dergi uluslararası ve ulusal veri indeksleri tarafından taranmaktadır hakemli bir dergidir / is a refereed journal İmtiyaz Sahibi/Publisher

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî,

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK EDEBİYATI NDA Mİ RÂCNÂMELER ÜZERİNE

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi,

Detaylı

Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları

Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Arş. Gör. Mustafa ATİLA Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü matila20@hotmail.com ÖZET İletişimin yeni yöntemlerle giderek hızlanması

Detaylı

TÜRKİYE TEZ BİBLİYOGRAFYALARININ BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU İSTANBUL, AĞUSTOS 1995 İÇİNDEKİLER I- KONULAR...... 6 GENEL... 6 ARŞİVCİLİK...... 6 BİLİM 6 DİL-TÜRK DİLİ...... 6 DİN... 6 EDEBİYAT......

Detaylı

KONYA YUSUF AĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ NDE MÜZEHHEB BİR YAZMA: EL-FÜTÛHÂTÜ L MEKKİYYE. Özet

KONYA YUSUF AĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ NDE MÜZEHHEB BİR YAZMA: EL-FÜTÛHÂTÜ L MEKKİYYE. Özet AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2014, Cilt 7, Sayı 14 KONYA YUSUF AĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ NDE MÜZEHHEB BİR YAZMA: EL-FÜTÛHÂTÜ L MEKKİYYE Gül GÜNEY Özet Yurt içi ve yurt dışı yazma eser kütüphanelerinde din,

Detaylı

ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr

ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr EĞİTİM Doçentlik Tezi: Sâlih Çelebi ve Kıssa-i pür-gussa-i Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi, İnceleme ve Tenkitli Metin, İstanbul 1999. Doktora: İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ ***

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** Sheikh Ghālib Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** * Bu yazı, Fahir İz tarafından EI² (İng.) ya yazılan Ghālib Dede maddesinin (II, 999-1000) çevirisidir. Yazının sonuna, özellikle Türk okuyucusuna

Detaylı

BALKANLAR VE RUMELİ TÜRKLERİ HAKKINDA TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ BİBLİYOGRAFYALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, Haziran 2001 İÇİNDEKİLER ARNAVUTLUK... 3 BALKANLAR... 3 BALKAN SAVAŞLARI... 3 BATI TRAKYA... 3 BOSNA-HERSEK...

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

içindekiler Tasarım MimEmin

içindekiler Tasarım MimEmin 39 içindekiler Başkan Prof. Dr. M. Âkif AYDIN Yayın Kurulu Abdullah Taha ORHAN Muhammed Enes TOPGÜL Zeynep GÜNEŞ SAVRAN Tasarım MimEmin İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 40 Üsküdar 34662 İstanbul / Türkiye Tel:

Detaylı

İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr.

İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. [e-mail: ifazlioglu@medeniyet.edu.tr] [e-mail: ihsanfazlioglu@gmail.com] [ihsanfazlioglu.net] ÖGRETİM Doktora

Detaylı

Türkçe Yazma Tabirnameler

Türkçe Yazma Tabirnameler Türkçe Yazma Tabirnameler Dr. Adem Balaban Hëna e Plotë-Bedër Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tiran/ALBANIA abalaban@beder.edu.al Özet Rüya, insanın yaratılmasıyla beraber var olagelen bir

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA DAİR BAZI DÜŞÜNCELER * ÖZET

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA DAİR BAZI DÜŞÜNCELER * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 351-366, ANKARA-TURKEY ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA DAİR BAZI

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜŞÜNCE YAYIMLARI KAYNAKÇA TARAMASI

TÜRKİYE DE DÜŞÜNCE YAYIMLARI KAYNAKÇA TARAMASI TÜRKİYE DE DÜŞÜNCE YAYIMLARI KAYNAKÇA TARAMASI (1839-2007) Prof. Dr. SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY Doç. Dr. İSMAİL KÖZ ANKARA 2007 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3115

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / 8.09.968

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde on iki bölüm bulunmaktadır: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi,

Detaylı

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014.

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014. EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nihat Öztoprak İletişim Bilgileri : Tatlısu Mah. Namaz Sokak, Gülkonut Ap. Nr. 11, Daire 19 Adres Ümraniye/İSTANBUL Telefon Mail : 0533 211 79 21 :noztoprak@marmara.edu.tr

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı