TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ"

Transkript

1 TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D Öğretim Üyesi

2 GÖÇÜN TANIMI: Bireylerin / ailelerin yaşadıkları yerden herhangi bir nedenle ayrılarak başka bir yerleşim biriminde yaşamlarını sürdürmeleridir.

3 TÜRKİYE DE GÖÇ 1950 lilerden sonra artmaya başlamıştır Kent nüfusu: % %70-75

4 GÖÇÜN YÖNÜ: Genellikle Türkiye nin doğusundan, Doğu- Karadeniz- Doğu ve Güneydoğu Anadolu dan, Batı- Güney ve bazı Orta Anadolu illerine, Kırdan kente doğru yönelmiştir. Kısaca göçün yönü, ekonomik ve sosyal yönden olanakların yeterli olmadığı yerlerden, imkanların daha iyi olduğu illere-bölgelere doğrudur.

5 TÜRKİYE GÖÇ ARAŞTIRMASI: Destekleyen kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı Amacı: Türkiye de göç boyutu ve nedenlerini belirlemek. Yöntemi: Örneklem Araştırması

6 ÖRNEKLEME TASARIMI Araştırma evreni Türkiye yi 3 ana bölgeye bölerek oluşturulmuştur: 1. Bu tabakalardan birincisi göç veren iller bölgesi, 2. İkincisi ise bu göçlerin en fazla yoğunlaştığı yoğun göç alan iller bölgesidir. 3. Üçüncü ve son bölge ise ilk iki tabaka dışında kalan diğer iller den oluşmaktadır.

7 ÖRNEKLEME TASARIMI Yoğun göç veren 14 il: Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van. Yoğun göç alan 10 il: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Malatya, Manisa ve Kocaeli. Diğer iler: En çok göç alan 10 ilin dışında kalan 57 il. Bu tabakada kent ve kır kümelerinde görüşmeler yapılmıştır.

8 ÖRNEKLEME TASARIMI TÜRKİYE TGYONA GÖÇ VEREN İLLER 14 İL DİĞER 57 İL GÖÇ ALAN İLLER 10 İL KIR KENT KIR KENT KIR KENT DİĞER KIR DİĞER KENT GERİ DÖNÜŞ OLAN KÖYLER YOĞUN GÖÇ ALAN MAHALLELER

9 Göç Araştırması na Katılım Boyutu: Hedeflenen Hane Sayısı: 5734 Görüşülen Hane Sayısı: 5009 (%87.4) Görüşülen kişi sayısı: 3047 Erkek 4269 Kadın

10 Hanehalkı Nüfusunun Bazı Özellikler: YAŞ DAĞILIMI 14 İL 10 İL 57 İL Yaş Dağılımı (%) ,9 25,3 26, ,7 68,2 62, ,5 6,5 10,7 Ortanca Yaş

11 Hanehalkı Nüfusunun Bazı Özellikler: ÖĞRENİM DURUMU Öğrenim Durumu (%) 14 İL 10 İL 57 İL Yok/ İ.O 53,2 26,7 31,9 İlköğretim -1 24,0 33,8 35,3 İlköğretim- 2 10, ,3 Lise + 11,1 25,2 19,7

12 Hanehalkı Nüfusunun Bazı Özellikler: CİNSİYETE GÖRE ÖĞRENİM DURUMU Öğrenim Durumu (%) 14 İL 10 İL 57 İL E K E K E K Yok/ İ.O 40,8 65,6 19,6 34,0 24,2 39,6 İlköğretim -1 27,8 20,2 34,0 33,5 37,4 33,2 İlköğretim- 2 14,6 6,8 17,9 10,0 14,7 9,9 Lise + 15,8 6,5 24,8 21, ,3

13 Hanehalkı Nüfusunun Bazı Özellikler: SAĞLIK GÜVENCESİ SağlıkGüvencesi (%) 14 İL 10 İL 57 İL Yok 32,3 27,1 23,4 Yeşil Kart 40,3 7,9 15,4 SSK 13,9 37,2 29,8 Emekli S. 7,5 12,9 13,7 Bağkur 5,5 13,2 16,7 Özel/Diğer 0,3 1,4 0,8

14 Hanehalkı Nüfusunun Bazı Özellikler: HANEDE YAŞAYAN KİŞİ SAYISI Kişi Sayısı (%) 14 İL 10 İL 57 İL 1-4 Kişi 31,5 70,1 69,1 5-7 Kişi 37,1 25,1 25,8 8,+ kişi 30,5 4,4 4,0 Ortalama 6,24 3,82 3,77

15 Hanehalkı Nüfusunun Göç Özellikleri: Yerleşim Yeri ve Tabakaya göre, Hanehalkı Nüfusundan Doğduğu Yerden Başka Yerde Yaşayan (Yaşam Boyu Göç Eden) Nüfus (%) Nüfus (%) Türkiye 48,9 Yerleşim Yeri Kent 56,7 Kır 27,6 Tabaka 14 İl 38,60 10 il 55,20 57 il 44,70

16 Hanehalkı Nüfusunun Göç Özellikleri: Cinsiyet ve Yaşa Göre, Hanehalkı Nüfusundan Doğduğu Yerden Başka Yerde Yaşayan (Yaşam Boyu Göç Eden) Nüfus (%) Nüfus (%) Cinsiyet Erkek 52,0 Kadın 45,8 Yaş , , , , , , , ,6

17 Göçün Yönü ve Büyüklüğü: Göç Yönü (%) YAŞAM BOYU GÖÇÜN YÖNÜ Tabaka içinde göç etmiş Tabakadan 10 ile göç etmiş Tabaka Göç etmemiş 14 il 43,4 22,0 27,8 6,7 10 il 64,7 19,9 1,4 13,9 57 il 47,2 27,3 0,6 24,9 Tabakadan 57 ile göç etmiş YERLEŞİM YERİNE GÖRE GÖÇ ETMEMİŞ NÜFUS Göç Etmemiş Nüfus (%) Yerleşim Yeri Göç etmemiş Kent 56,4 Kır 45,7 Kırdan Kente ve Kentten Kıra göç Kentten kente 39,4 Kentten kıra 4,1 Kırdan kıra 8,6 Kırdan kente 45,7

18 Göç Nedenleri: Ekonomik nedenler İş aramak Gelir yetersizliği İş olanağının olmaması Birikim yapmak Daha iyi yaşam seviyesine ulaşmak Bireysel nedenler Evlilik Eğitim Tayin/iş değişikliği Emeklilik Ailevi Nedenler Ebeveynin yanına gitmek Eşin Yanına gitmek Ebeveynin/eşin tayini,iş değişikliği Ebeveynin göç etmesi Güvenlik Nedenleri Can-mal güvenliğine ilişkin kaygı Yerleşim yerinin boşaltılması Terör nedeniyle yaşanılan baskılar

19 Göç Nedenleri: SON GÖÇÜN NEDENLERİ Göç nedenleri(%) Ekonomik 18,0 Bireysel 31,0 Ailevi 43,5 Güvenlik 3,3 Diğer 3,8

20 Göçün ve Hızlı Nüfus Artışının Yolaçtığı Sorunlar Sosyal - Ekonomik Sorunlar: * Nüfus Yapısı Genç/Yaş Dağılımı Düzensiz * Öğrenim Düzeyi Düşük * Nitelikli iş Gücü Yetersiz * İşsizlik Düzeyi Yüksek * Düzensiz Gelir * Sosyal Dayanışma Az * Kalabalık Aileler, Barınma Sorunları * Şiddet, Suç Oranlarında Artma * Sağlık ve Eğitim Hizmetlerinde Yetersizlik

21 Göçün ve Hızlı Nüfus Artışının Çevre Sorunları: Yolaçtığı Sorunlar * Konut Kalitesi Düşük- Gecekondulaşma * Temiz Su Sağlanması Yetersiz * Atık (sıvı-katı)/ Çöp Kontrolü * Ulaşım Sorunları * Konutların Yerleşimleri Düzensiz- Sel Baskınları vs. * Yeşil Alanların/ Dinlenme Alanlarının Olmaması / Yetersizliği

22 Göçün ve Hızlı Nüfus Artışının Sağlık Sorunları: Yolaçtığı Sorunlar Ana-Çocuk Sağlığı Sorunları: * Doğurganlık Düzeyi Yüksek * Düşükler Yüksek, Aile Planlaması Düşük * Doğum Öncesi Bakım Yetersiz * Çocuk Ölümleri Yüksek

23 Göçün ve Hızlı Nüfus Artışının Yolaçtığı Sorunlar Sağlık Sorunları: Bulaşıcı Hastalıklar: * Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlar * Sindirim Sistemi Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlar * Paraziter Hastalıklar Beslenme Sorunları: * Çocuklarda Yetersiz Beslenme * Yetişkenlerde Şişmanlık

24 Göçün ve Hızlı Nüfus Artışının Yolaçtığı Sorunlar Sağlık Sorunları: Kazalar Özellikle Ev Kazaları Ruhsal Sorunlar: * Aile İçi Şiddet- Kadına/Çocuklara Yönelik * Depresyon / Anksiyete gibi Nevrozlar Sağlığı Olumsuz Etkileyen Davranışlar: * Sigara Kullanımı Artıyor * Fizik Aktivite Azalıyor

25 Çözüm çok aşamalı ve çok yönlü olmalı! MERKEZİ YÖNETİM İlgili Bakanlıklar YEREL YÖNETİMLER Belediyeler SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

26 GÖÇÜN YARATTIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ; İŞBİRLİĞİNİ, İYİ PLANLAMAYI, ETKİN UYGULAMAYI, SAĞLIKLI DEĞERLENDİRMEYİ ve GEREKLİ DEĞİŞİMLERİ DİKKATE ALAN, SÜRDÜRÜÜLEBİLİR PROGRAMLARLA MÜMKÜN KILINMALIDIR!

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT İnsanların beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını güvenli ve sağılıklı şekilde karşılayacak özellikleri taşıması

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 ANKARA 2014 Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU Hazırlayan: Emine AKTUĞ 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 4 DEMOGRAFİK YAPI... 5 1. İL VE İLÇELERİN NÜFUSU... 5 2. NÜFUS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

TARIMDA MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ TÜRKİYE DURUM ÖZETİ MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ İLETİŞİM AĞI (MİGA)

TARIMDA MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ TÜRKİYE DURUM ÖZETİ MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ İLETİŞİM AĞI (MİGA) DÜNYADAN TARIMDA MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ TÜRKİYE DURUM ÖZETİ MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ İLETİŞİM AĞI (MİGA) Mayıs 2012 Türkiye nin tarımsal yapısı, küçük ve orta büyüklükte toprak sahipliği; kadının ücretsiz emeği;

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU Ülkemizde bugüne değin resmi kurumlar, çeşitli özel kuruluşlar

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ THE EFFECT OF INTERNAL MIGRATIONS TO THE SAFETY ABSTRACT

İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ THE EFFECT OF INTERNAL MIGRATIONS TO THE SAFETY ABSTRACT Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2013, 2(1), 35-56 İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ Bir ülke sınırları içerisinde gerçekleşen uzun süreli yer değiştirmeler olarak tanımlanabilecek iç

Detaylı

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi ALL CHILDREN IN SCHOOL BY 2015 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi TÜRKİYE ÜLKE RAPORU Mart 2012 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti UNICEF 2011-2015 Ülke

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER Karne çalışmasında bize destek veren Sibel Bağış ve stajyerlerimiz Sümeyye Uslu ve Hayriye Öztürk e katkılarından dolayı

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLME SORUNU: TESPİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLME SORUNU: TESPİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLME SORUNU: TESPİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TESEV Ülke İçinde Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlık Haklarının Yeniden Tesisi ve Rehabilitasyon Araştırma ve İzleme Grubu Doç.

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Kasım 2014 www.hugo.hacettepe.edu.tr

Kasım 2014 www.hugo.hacettepe.edu.tr 0 Kasım 2014 www.hugo.hacettepe.edu.tr 1 TEŞEKKÜR Türkiye deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum başlıklı bu çalışma Ocak-Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dünyada eşi benzeri olmayan bu

Detaylı

Türkiye için bir rekabet endeksi

Türkiye için bir rekabet endeksi Türkiye için bir rekabet endeksi EDAM ve Deloitte Türkiye ortak yayını Ocak 2009 2008 yılında kaybettiğimiz ve bu çalışmaya büyük emeği geçen Genel Sekreterimiz Gaye Eslen Özerkan anısına... Önsöz Günümüz

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi, Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü, Rektör Danışmanı KONU: Kamuoyunun

Detaylı

Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU

Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU Dünya Çocuk Günü nde YENİBİNYIL IN DÜNYA ÇOCUKLARI SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU SAYISAL ÇOCUK UYARI RAPORU Çocuk Vakfı, her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü nedeni ile SAYISAL

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: ÜLKE VE BÖLGE DÜZEYİNDE SEKTÖREL ANALİZ

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: ÜLKE VE BÖLGE DÜZEYİNDE SEKTÖREL ANALİZ İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:10 Sayı:2, Nisan 2008, ISSN: 1303-2860 İş,Güç The Journal of Industrial Relations and Human Resources Vol:10 No:2, April 2008, ISSN: 1303-2860

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ KASIM 2011 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 1. TÜRKİYE DE ŞEHİR PLANLAMA LİSANS EĞİTİMİ

Detaylı

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Dr. A. Ahmet YÜCER Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Ahmet ÇELİK Dr. Şevket KALANLAR Dr. Ayla ALTUN Dr. Mustafa

Detaylı

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER Rapor No: 189 Nisan 2014 ISBN: 978-605-4615-87-2 Ankara - TÜRKİYE 2014 Bu raporun içeriğinin telif hakları a ait olup,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı