Ünite 3 - Konumlandırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünite 3 - Konumlandırma"

Transkript

1 Uzaktan Algılamaya Giriş Ünite 3 - Konumlandırma

2 UA Verisi ve Coğrafi Konumlandırma Uzaktan Algılama ile elde edilen görüntü verileri coğrafi koordinatlar ile gelmektedir. Bu veriler her hücrenin orta noktasının koordinatları şeklinde olabileceği lbil gibi görüntünün öü ü köşe koordinatları ile de elde edilebilir. Uzaktan algılama ile elde edilen görüntülerdeki konumlandırma bilgilerinin kullanıcı tarafından yorumlanıp anlamlandırılması için konumlandırmanın temel prensipleri iyi anlaşılmalıdır. Konumlandırma bilgisi uzaktan algılamayı tamamlayan ve uzaktan algılama g g y y g verilerinin işlendikten sonra coğrafi bilgi sistemleri gibi araçlarla birlikte kullanılabilmesi için önemli bir araçtır.

3 GİRİŞ Yeryüzündeki bir mekanın ve ayrıntılarının düz bir yüzey üzerinde belli bir ölçekle sembollerle bir referans sisteme göre ifade edilmesine harita, bu bilime de katoğrafyağ denir.

4 GİRİŞ Bir başka deyişle eğri yeryüzü şeklinin düz harita yüzeyi olarak ifade edilmesi ile haritalar elde edilir. Haritaların elde edilmesi i içini gerekli üç temel parametre vardır: Yerküre yüzeyinin matematiksel modeli (küremsi/elipsoid/geoid) Yerküre üzeride haritalanacak bölgenin matematiksel modeli (Datum) Projeksiyon sistemi

5 GİRİŞ Bir haritada yer alan detaylar: yatay ve coğrafi (enlem (ϕ), boylam(λ)), projeksiyon (UTM) (Sağa,Yukarı) ğ düşey (yükseklik) klik) koordinatlarla tanımlanır.

6 GİRİŞ Yatay ve düşey koordinatlandırma için şunlar gereklidir: Yerküre e yüzeyinin matematiksel modeli (küremsi/elipsoid/geoid) Yerküre üzeride haritalanacak bölgenin matematiksel modeli (Datum) Projeksiyon sistemi

7 Yerküre Yüzeyinin Matematiksel Modeli Yerkürenin yüzeyi üç farklı matematiksel tik modelle belirlenebilir: Küremsi (spheroid) Kutuplardan basık elipsoid (oblate ellipsoid) Geoid (gravite modelleri)

8 Yerküre Yüzeyinin Matematiksel Modeli Küremsi (spheroid): Her iki ekseni de eşit olan elipsoid yüzeyine denir. Küremsi tam küre olmayan demektir. Yerkürenin ekvator çapı km iken kuzey kutbundan güney kutbuna olan yarıçapı ise km. dir. küremsi

9 Yerküre Yüzeyinin Matematiksel Modeli Kutuplardan Basık Elipsoid (oblate ellipsoid): Kutup bölgesinde düzleşme olan elipsoid yüzeyidir. Düzleşme düzeyine göre elipsoidin şekli değişir. Kaynak: t d /ittf/p l il d d /C C e/text/ISOIEC_18026E_RD_ORM.HTM

10 Yerküre Yüzeyinin Matematiksel Modeli Yerküre yüzeyi simetrik değildir. Bu nedenle bir coğrafi bölyeye uyan elipsoid başka bir coğrafi bölgeye uymayabilir. Dolayısı ile dünya üstündeki farklı coğrafi alanlar için farklı elipsoid modelleri geliştirilmiştir. Bu farklılıkları göz ardı edip tüm yerküre için aynı elipsoidin kullanılması kilometrelere varan hatalara yol açabilir. En sık kullanılan l elipsoidler: idl GRS80 (North America) Clark 1866 (North America WGS84 (GPS World-wide) International 1924 (Europe) Bessel 1841 (Europe)

11 Yerküre Yüzeyinin Matematiksel Modeli Geoid (Yunanca yerküre şekli) Belli bir kütlenin üstündeki tüm uzay cisimleri gibi yerküre çekim ve potansiyel enerjinin mimimumda olduğu küreşekline benzese de kendi etrafındaki hızlı dönüşü nedeni ile kutuplardan basık ekvatordan şişkin bir şekildedir. Ortalama olarak yerküredeki bir yüzey, her noktada yerçekimi kuvvetine dik olarak yer almaktadır ve bu da karaların yüzey şekillerini belirler. Ancak yerküredeki kıtalarındağılımı ve birim ağırlığı aynı olmadığından yerküredeki ki kütle konsantrasyonu homojen değildir. Bu nedenle yerküre yüzeyi düz değil ve şekli de karmaşıktır.

12 Yerküre Yüzeyinin Matematiksel Modeli Geoid (Yunanca yerküre şekli) Geoid Eşpotansiyel yüzey demektir. Eşpotansiyel yüzey teorik olarak ortalama okyanus yüzeyi ile örtüşmektedir ve ilk defa C.F. Gauss tarafından tanımlanmıştır. Geoid modeli için yerküre yüzeyinde yerçekimi ölçümleri yapılarak yerçekiminin i i dağılımığ modellenir. height re d_blue.png

13 Haritalanacak her yeryüzü alanı için tanımlanan referans elipsoidin parametre setine datum denir. Bir başka deyişle yeryüzündeki üü noktalarıntanımlanabilmesi amacıyla kullanılan referans koordinat sistemi için kabul edilen başlangıca datum adı verilir (Demirkol ve ark.) Referans elipsoidin tanımlanması için öncelikle koordinat sistemlerinin belirlenmesi gerekir. Koordinat sistemleri koordinat eksenlerinin dünya üzerinde bir noktaya sabitlenmesi ile elde edilir. Bu sabit noktalar dünya üzerinde doğal olarak bulunan noktalar (doğal koordinat sistemi) olabileceği gibi sonradan yapay y olarak da oluşturulabilirler ş (model koordinat sistemleri).

14 Doğal Koordinat Sistemi Gök cisimlerinin çekim etkileri nedeni ile dünyanın dönme ekseni sabit değildir. Bir koordinat sistemi oluşturmak amacı ile dünyanın yılları arasındaki dönme ekseninin ortalaması bütün dünya için başlangıç kabul edilerek bir referans noktası tanımlanmıştır.

15 Doğal Koordinat Sistemi Doğal Koordinat Sistemi Eksenleri Z ekseni Konvansiyonel Uluslararası Orijinden [CIO, Conventional International Origin ). X ekseni Greenwich ortalama astronomik meridyeninden geçer. Y ekseni ise bunlara dik sağ el sistemidir.

16 Doğal Koordinat Sistemi P noktasının koordinatları: Φ: Coğrafi enlem [P deki düşey (şakül eğrisinin doğrultusu ile ekvator düzlemi arasındaki açı] Λ : Coğrafi Boylam [P den geçen ve yerin dönme eksenine parelel olan bir doğru ile P deki düşey eksen (P nin boylam/meridyen düzlemini) ile ortalama Greenwich astronomik meridyeni arasındaki açı]. W:Yükseklik [P nin H ortometrik (jeoide göre) yüksekliğidir] ğ (Demirkol ve ark. 2006)

17 Astronomik enlem ve boylamının belirlenmesi oldukça uzun zaman alan bir işlem olduğundan Model Koordinat Sistemleri i (Datumlar) t l ) kullanılmaktadır. l kt

18 Bir datum belirlenmesi için referans elipsoidin parametre setinin belirlenmesi gerekir. Parametre seti elipsoidin idi eksenleri ve yerkürenin merkezinden sapma miktarını gösteren parametrelerden oluşur.

19 Yeryüzünde yapılan ölçümler geoid yüzeyinin gerçek ölçümleridir. Ancak yerküre yüzeyine oturtulan elipsoid ise matematiksel modeldir. Dolayısı ile ölçümlerin seçilen elipsoide göre tekrar hesaplanması gerekir. küremsi

20 Yatay ve düşey koordinatlar için ayrı datumlar kullanılır l ve sırası ile yatay datum ve düşey datum olarak adlandırılırlar

21 Yatay Datum Bir yatay y datumun tanımlanması için dört temel şatın tamamının ya da bir kısmının sağlanması gerekir: 1. Matematiksel yüzey modeli: Yerin gerçek şeklineenyakın geometrik şekil (elipsoid) 2. Fiziksel model I: Matematiksel modeli oluşturulan elipsoidin kütlesinin yerin kütlesine eşit olması 3. Fiziksel model II: Matematiksel modeli oluşturulan elipsoidin dönme ekseninin yerin dönme ekseni ile çakışması 4. Geometrik model: Matematiksel modeli oluşturulan elipsoidin ağırlık merkezinin yerin ağırlık merkezi ile çakışması

22 Yatay Datum İki temel yatay datum tipi vardır: 1. Mutlak datum (dört temel datum koşulununş da sağlanması) ğ 2. Göreceli datum (dört temel koşuldan fiziksel Model II nin sağlanmaması ve diğer koşulların sağlanması yani dönme ekseninin tam çakışmayıp paralel a olma durumu) u u)

23 Düşeyş Datum Ortalama deniz seviyesi düşey datumu oluşturur. Yerüyüzündeki yükseltiler haritalanacak bölge için oluşturulan ortalama deniz seviyesine bağlı olarak bulunur. Ülkemiz haritalarında kullanılan düşey datum; ANTALYA da 1936 yılında kurulmuş olan deniz seviyesi ölçme (mareograf) istasyonunda yılları arasında yapılan ölçülerin ortalaması ile belirlenmiştir (Demirkol ve ark.) 6.pdf 1. Okyanus 2. Elipsoid 3. Yerel şakül 4. Kıta 5. Geoid

24 Farklı datumlar haritalanacak yeryüzü bölümüne bağlı olarak geoide göre değişik elipsoid oriyantasyonları (referans elipsoid) kullanırlar. Amaç seçilen elipsoide göre en doğru koordinatlama yapmaktadır. P h H N Jeoid Elipsoit (Demirkol ve ark. 2006)

25 Referans Elipsoid Elipsoid bir yüzeydir ve bir elipsin küçük ekeseni etrafında döndürülmesi ile oluşur. Dolayısı ile elipsoidin büyüklüğü kullanılan elipsin parametrelerine bağlıdır. Elipsoidin dönme ekseninden geçen düzlem ile elipsoidin arakesiti yine bir elipstir ve buna meridyen elipsi adı verilir. Meridyen elipsi a ve b yarı eksenleri ile belirlidir. b a Elipsoid (dönel) Meridyen elipsoidi

26 Referans Elipsoid Bir elipsoid iki yarı eksenine bağlı olarak aşağıdaki parametreler elde edilebilir: Elipsoid basıklığı (f) 1. Eksentrisite (e 2 ) 2. Eksentrisite it ( (e 2 ) a b f = a a b 2 e = a ' a b e = 2 b Bir parametre çiftinin bilinmesi diğerlerinin elde edilmesi için yeterlidir: e 2 = f(2 f) b = a(1 f )

27 Referans Elipsoid Bir göreceli elipsoid olan Hayford elipsoidi 1924 de Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği nce dünya elipsoidi olarak kabul edilmiş vetürkiyedebubirliğin tavsiyesine uyarak bu elipsoidi referans elipsoid [ED 50 (European Datum 50)] olarak kullanmaktadır. Son yıllardaki uydu teknolojisindeki gelişme ile geliştirilen WGS84 elipsoidi de yaygın şekilde kullanılmaktadır ELİPSOİD YILI a (m) b (m) f Everest /300.8 Bessel / Clarke /295 Hayford /297 Krassovsky /298.3 Fischer /298.3 GRS / WGS /

28 Elipsoid id Üzerinde Tanımlı Koordinat tsistemleri i Referans elipsoidler üzerinde tanımlanan koordinat sistemleri jeodezik eğrilere göre ifade edilmiştir. Elipsoid üzerinde herhangi iki noktadaki yüzey normalleri aykırı doğrular olduğundan bu iki noktayı birleştiren iki ayrı normal kesit eğrisi vardır. Bu yüzden normal kesit eğrileri, elipsoid üzerinde iki noktayı birleştiren tek anlamlı bağlantı eğrisiğ olarak kullanılamaz. İki nokta arasındaki en kısa yola jeodezik eğri denir. Sözgelimi Küre üzerindeki normal kesit eğrileri(kürenin merkezinden geçen düzlem ile kürenin arakesiti olan büyük daire yayları) ise birer jeodezik eğridir.

29 Elipsoid id Üzerinde Tanımlı Koordinat tsistemleri i Koordinat sistemleri üç ana başlık altında incelenebilir: Jeodezik (coğrafi) koordinat sistemleri Yer merkezli yer sabit koordinat sistemleri Projeksiyon (izdüşüm) koordinat sistemleri

30 Elipsoid Üzerinde Tanımlı KoordinatSistemleri Jeodezik (Coğrafi) Koordinatlar Jeodezik eğri olan ekvator ile meridyenlerden birinin başlangıç meridyeni olarak alındığı koordinat sistemleridir. Başlangıç meridyeniolarakingiltere deki Greenwich kasabasındaki gözlemevindeki teleskobun optik merkezinden geçen gç astronomik meridyen alınır. Elipsoid üzerinde bir P noktasının coğrafiğ enlemi,φ, φ P deki normalin ekvator düzlemi ile yaptığı açıdır. P noktasının boylamı ile başlangıç boylamı arasındaki açıya, λ,da noktanın boylamı denir. Elipsoid üzerinde φ lerin sabit olduğu noktalar paralelleri (enlemleri), λ ların sabit olduğu noktalar ise meridyenleri (boylamları)oluşturur.

31 Elipsoid Üzerinde Tanımlı Koordinat Sistemleri Jeodezik (Coğrafi) Koordinatlar Elipsoidid üzerinde φ lerini sabit olduğu ğ noktalar paralelleri, λ ların sabit olduğu noktalar ise meridyenleri oluşturur. Bu koordinat sistemlerinde koordinatlar enlem (φ), boylam (λ) ve yükseklik (h) olarak ifade edilirler ons/coordtrans.html

32 Elipsoid Üzerinde Tanımlı KoordinatSistemleri Jeodezik (Coğrafi) Koordinatlar Elipsoidin basıklığı nedeniyle, P noktasından geçen ve elipsoide dik olan doğrultu ile merkez kesişmez. Küresel koordinatlarda ise bunlar çakışıktır. Bir noktadan geçen paralel dairesinin ekvatora olan açısal uzaklığına enlem, bir noktadan geçen meridyenin başlangıç meridyeni düzlemi ile arasındakiaçıya boylam denir. Yeryüzündekibirnoktanın coğrafikoordinatları, seçilen elipsoide göre değişir.

33 Elipsoid Üzerinde Tanımlı KoordinatSistemleri Jeodezik (Coğrafi) Koordinatlar Gratikül (Graticule): enlem ve boylamlardan oluşan ağ Paraleldeki uzunluk: CD = R*Dl= Re*Dl*Cosf (paralellere göre değişir) Meridyendeki uzunluk: AB = Re*Df (tüm meridyenler için aynı)

34 Elipsoid Üzerinde Tanımlı KoordinatSistemleri Jeodezik (Coğrafi) Koordinatlar Enlem boylam birimi derece ( )dakika( )saniye( )dir. (60 =1 ve 60 =1 ) Ekvatorda1saniye=30m.(yaklaşık) kl k) Dereceyi desimal hale (ondalıklı)dönüştürmek için, dd= d + d /60 +s /3600 formülü kullanılır. l Virgülden sonra 6 basamak 10cm doğruluk verir. Ekvatordan kutuplara yaklaşık uzunluk 10,000,000 metredir.

35 Elipsoid Üzerinde Tanımlı KoordinatSistemleri Jeodetzk (Coğrafi) Koordinatlar Örnek:30 o kuzey paraleli ve 90 o batı meridyeni boyunca 1 o lik artış uzunlukta ne değiştirir?(yerinyarıçapı= 6370 km.) Çözüm: 1ºaçı değeri radyana dönüştürülürse Pi radyan= 180º,1º= pi/180= /180 = radyan Meridyen için,dl = Re*Df= 6370 * = 111 km Paralel için,dl = Re*Df*Cosf= 6370 * * Cos 30= 96.5 km

36 Elipsoid Üzerinde Tanımlı KoordinatSistemleri Yer merkezli yer sabit koordinatlar Uygun bir meridyen X ekseni olarak alınır ve bunun üzerinde bir O noktası başlangıç olarak seçilir. P den X eksenine dik indirilen jeodezik eğrisinin uzunluğu, ğ y, eğrininğ X eksenini kestiğiğ nokta ile O noktası arasındaki meridyen yayının uzunluğu da xkoordinatını verir. Referans olarak elipsoid yerine küre alındığında koordinat eksenlerini tanımlayan yaylar büyük daireler şeklini alır. Elipsoid ile küre arasındaki fark eğrilik farkıdır. Küre üzerindeki normal kesitlerin eğriliği her yönde eşit iken elipsoid üzerinde her yönde eğrilik farklıdır.

37 Elipsoid Üzerinde Tanımlı KoordinatSistemleri Yer merkezli yer sabit koordinatlar Bu koordinatlar 3 Boyutlu kartezyen koordinat sistemine göre ifade edilir. Koordinat sisteminin merkezi yerin kütle merkezidir ve x ve y eksenleri ekvator düzlemi (sıfırıncı enlem) ile çakışıktır. z ekseni ise yerin dönme ekseni ile çakışmaktadır. Ayrıca x ekseni sıfırıncı boylamdan geçer.

38 Elipsoid Üzerinde Tanımlı KoordinatSistemleri Yer merkezli yer sabit koordinatlar ons/coordtrans.html

39 Elipsoid düzerinde Tanımlı Koordinat Sistemleri Yer merkezli yer sabit kutupsal koordinatlar Elipsoidal kutupsal koordinatlar yüzey üzerindeki her nokta için tanımlanır. Bir P noktasından R noktasına olan kutupsal lkoordinatlar P den başlangıçmeridyenine i çizilen iil paralel llile R noktası arasındaki dki α açıklık açısı ile S jeodezik eğri parçasının uzunluğu ile tanımlanır. P noktasında, bu noktadan geçen gç meridyen ile başlangıçş meridyenine çizilen parelel arasında kalan γ açısına meridyen konvergensi (yaklaşma açısı) denir.. γ P α S R Başlangıç a gç Meridyeni Ekvator

40 Koordinat Dönüşümleri Coğrafi Koordinatlardan (Enlem (φ), Boylam (λ), Yükseklik (h) Kartezyen Koordinatlara (Z,Y, Z) Dönüşüm X = a + h cos ϕ cos λ 1 2 e sin 2 ϕ Y = a 1 2 e sin 2 ϕ + h cosϕsinλ z = 1 e ( 2) e + h sinϕ a 1 2 sin 2 ϕ

41 Koordinat Dönüşümleri Kartezyen Koordinatlardan (X, Y, Z) Coğrafi Koordinatlara (Enlem (φ), Boylam (λ), Yükseklik (h) Dönüşüm Bu dönüşüm diğer dönüşüme göre biraz daha fazla hesaplama gerektirir ve referans elipsoide ait [a,b, e 2 e 2 ] parametrelerin bilinmesi gerekir. ϕ = arctan '2 Z+ e Z0 r λ = arctan2[x,y] h = U 1 b 2 av Arctan2[X,Y] dört çeyrek arctan dır (four quadrant inverse tangent)

42 Koordinat Dönüşümleri Kartezyen Koordinatlardan (X, Y, Z) Coğrafi Koordinatlara (Enlem (φ), Boylam (λ), Yükseklik (h) Dönüşüm F P = ( ) r = X + Y 3 S + 2 S G E = a b Q = 1+ 2e 4 P 2 2 F = 54b Z ( 2 ) ( 2 ) 2 Pe r = r + (1 )Z E 2 1 P 1 e Z r0 = + a (1+ 1/ Q) 2 1 Pr G e e 1+ Q Q( 1+ Q) C S 4 2 e Fr = 3 G ( 2 ) r e r 2 U = 0 + ( ) V = r e 2 r0 = 1+ C + C + 2C Z 0 2 = b Z av Z 2 + (1 e 2 )Z 2

43 Elipsoid Üzerinde Tanımlı KoordinatSistemleri Projeksiyon (izdüşüm) koordinatları Yeryüzünün henhangi biralanının düz bir yüzeye y haritalanması için kullanılan koordinatlardır. Bir projeksiyon koordinat sistemi yer merkezli yer sabit ya da jeodezik koordinat sistemlerine göre bir yönlenme ve bir orijine sahiptir. Bu tür koordinatlar orijine göre doğu vekuzey(sağa &yukarı) değerler olarak verilir.

44 Türkiye de yaygın kullanılan Datumlar Ülkemizde deiki temel datum yaygın şekilde kullanılmaktadır: ED50 (European Datum) WGS 84 (World Geodetic System) ITRF 96 (International Terrestial Reference Frame)

45 Türkiye deyaygın yaygın kullanılandatumlar Türkiye de 2001 yılına kadar 1/25.000, 1/ ve 1/ ölçekli topoğrafik haritalar Avrupa Datumu 1950 (European Datum 1950: ED 50) sisteminde üretilmiştir. ABD nin geliştirdiği ve 1973 yılından itibaren kullanılmaya başlayan NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging/Global Positioning System) ile WGS 84 (World Geodetic System) datumunda koordinatların elde edilmesi yaygınlaşmıştır yılından itibaren WGS 84 sisteminde üretimine geçilmiştir. Ulusal ağların yer merkezli, yer sabit ortak bir global datumda ifade edilebilmesi için olusturulan CORS TR (TUSAGA AKTIF) sisteminde kullanılan datum giderek yaygınlaşmaktadır.

46 Türkiye deyaygın yaygın kullanılandatumlar CORS TR yerküresi Konumlama ve Seyrüsefer Uydu Sistemleri (GNSS) kapsamında, bu aşamada GPS NAVSTAR, daha sonra Rus GLONASS ve Avrupa Birliğiğ GALILEO vb. konumlama uyduları kullanılarak GNSS konumlama sistemlerinden sinyal alabilen sabit istasyonlar ve GNSS konumlama sistemlerinden sinyal alabilen, DGPS alıcıları, kontrol merkezleri ve veri aktarımı için iletişim birimlerinden oluşan sistemdir ve ITRFyy (ITRF96, ITRF05,vb.) datumlarını kullanır. jeodezi/tusaga_aktif.htm

47 Datum Dönüşümleri t t i / t f ti / dt l

48 Datum Dönüşümleri Yer merkezli yer sabit koordinat sistemlerinde en sık kullanılan üç dönüşüm metodu vardır: Yermerkezli dönüşüm 7 parametreli Helmert dönüşümü 10 Parametreli Molodensky Badekas dönüşümü

49 Datum Dönüşümleri Yermerkezli dönüşüm Eğer her iki koordinat sisteminin elipsoidlerinin paralel olduğu vebaşlangıç meridyeninin de Greenwich meridyeni olduğu kabul edilirse girdi ve çıktı koordinatlarda ölçek farkı olmayacaktır. Bu nedenlede iki koordinat sistemi öteleme miktarlarının hesaplanması ile ilişkilendirilebilir. dx, dy, dz girdi koordinat sisteminden çıktı koordinat sistemine olan öteleme ise çıktı koordinatlar : Xç = Xg + dx Yç = Yg + dy Zç = Zg + dz

50 Datum Dönüşümleri Yermerkezli dönüşüm: Örnek GPS ile WGS84 de şu koordinatlar ölçülmüştür. Xg = m Yg= m Zg = m WGS84 den ED50 e dönüşüm için dx = m, dy = m, dz = m ED50: Xç = = m Yç = = m Zç = = m

51 Datum Dönüşümleri Datum Dönüşümleri 7 parametreli Helmert dönüşümü Yer merkezli dönüşüm için yapılan kabullerin ya da şartların sağlandığı durumlar oldukça nadirdir. Genellikle girdi ve çıktı sistemler birbirleri ile paralel değil ve ölçekleri de farklıdır. Bu nedenle rotasyon ve ölçek farklarının göz önüne alınması için parametrelerin kullanılması gerekir. Bu işleme 7 parametreli Helmert dönüşümü denir "B W lf d kl i il l (3B b lik dö ü ü ü l kd dl d l ) ve "Bursa Wolf denklemi ile uygulanır (3B benzerlik dönüşümü olarak da adlandırılır): + = dy dx Y X R 1 R R R 1 M Y X g g x z y z ç ç + dz dy Z Y 1 R R R 1 R M Z Y g g x y x z ç ç

52 Datum Dönüşümleri 7 parametreli Helmert dönüşümü (dx, dy, dz) : Girdi koordinat sisteminin çıktı koordinat sistemine göre öteleme vektörüdür. (R X,R Y,R Z) : İki sistemin eksenlerinin birbirine paralel olması için kullanılan dönme matrisidir. Burada bir eksenin saat yönünde dönüşü pozitiftir. Sözgelimi girdi sistemin sadece Z ekseninde çıktı sistemine göre dönüklüğü koordinati dönüştürülmüş noktanın (çıktı boylamı) boylamını azaltacaktır. Verilen dönüşüm eşitliğinde açılar radyan olmalıdır. M : Girdi koordinat sistemindeki koordinat vektörüne uygulanması gereken ve çıktı koordinat sisteminin doğru ölçekte olması için kullanılan ölçek parametresidir. M = (1 + ds*10 6 ). Burada ds ölçek doğruluğu parametresidir ve birimi ppmdir (parts per million). X Y Z ç ç ç = M 1 R R z y R 1 R z x R y R 1 x X Y Z g g g + dx dy dz

53 g Datum Dönüşümleri 7 parametreli Helmert dönüşümü dx X R R 1 X g y z ç + = dz dy dx Z Y X 1 R R R 1 R R R 1 M Z Y X g g x z y z ç ç dz Z 1 R R Z g x y ç

54 Datum Dönüşümleriş 7 parametreli Helmert dönüşümü Dönüşüm parametrelerinin hesabı Bu dönüşüm için toplam 7 parametrenin (3 dönüklük, 3 öteleme ve 1 ölçek parametersi) tahmini gerektiği için en az iki noktanın her iki koordinat sisteminde de X,Y, Z koordinatları ile bir noktanın herhangi bir koordinatının bilinmesi gerekir. Böylece 7 bilinmeyenli 7 denklem isteminin çözümünü ile parametreler bulunur. Pratikte doğruluğu artırmak için daha fazla nokta bulunması tavsiye edilir ve Gasuss en küçükkareler metodu ile çözümelde edilebilir. dl bl

55 Datum Dönüşümleri 7 parametreli Helmert dönüşümü Örnek WGS 72 to WGS 84 de dönüşüm için gerekli parametreler: dx = m dy = m dz = +4.5 m R X = sn R Y = sn R Z = sn = radyan ds = ppm Girdi koordinatlar [WGS 72 (Kartezyen yer merkezli yer sabit)]: X g = m Y g = m Z g = m Helmert dönüşümü sonrası WGS 84 deki koordinat değerleri : X ç = m Y ç = m Z ç = m

56 Datum Dönüşümleri 7 parametreli Helmert dönüşümü Matlab da Algoritma 1. ED50 referans elipsoidinde tanımlı geodetic2ecef fonksiyonunu kullanarak ED50 deki coğrafiğ koordintaları (enlem, boylam, yükseklik) klik) XY X,Y, Z yer merkezli yer sabit kartezyen koordinatlarına çevir. (Koordinat dönüşümü) 2. 7 parametreli Helmert dönüşümü ile ED 50 deki XYZ X,Y,Z koordinatlarının WGS84 koordinatlarına dönüştür. (Datum dönüşümü). Not: Bu dönüşüm için parametreler ya HGK nın yayınlarından ya da her iki koordinat sisteminde yapılan ölçümlerden bulunabilir. 3. WGS 84 deki X,Y,Z koordinatlarını ecef2geodetic fonksiyonunu kullanarak WGS84 de coğrafi koordinatlara (enlem, boylam, yükseklik) çevir.

57 Datum Dönüşümleri ED50 WGS 84 Dönüşümü Göreceli bir elipsoid id olan ED50 coğrafiğ koordinatlarının (, λ) Hayford elipsoidine idi göre belirlenen ve mutlak bir elipsoid olan WGS84 coğrafi koordinatlarına (, λ)dönüşümü için dönüşüm parametrelerinin belirlenmesi gerekir. (Demirkol ve ark. 2006)

58 Datum Dönüşümleri ED50 WGS 84 Dönüşümü (Demirkol ve ark. 2006)

59 Datum Dönüşümleri ED50 WGS 84 Dönüşümü ED50 dt datumundad üretilen standart t topoğrafikğ haritaların, projeksiyon jki düzleminde d WGS84 datumuna dönüştürülmesine yönelik olarak, Harita Genel Komutanlığınca yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. Buna göre, ED50 ile WGS84 datumları arasındaki farklar, 1/ ve daha küçük ölçekli haritaların kartografik doğruluğundan daha küçük olduğu tespit edildiğinden bu ölçekli paftalardadönüşüm ihtiyacı bulunmamaktadır. Ancak, ED50 datumunda basımı yapılan 1/25.000, 1/50.000, 1/ ölçekli paftalar da ise farkların dikkate alınması gerekmektedir.

60 Datum Dönüşümleri ED50 WGS 84 Dönüşümü ED50 ile WGS84 koordinat sistemleri arasında datum farklılığının belirlenmesi amacıyla; HGK tarafından değişik zamanlarda yapılan periyodik GPS ölçüleri yardımıyla yerkabuğu hareketlerinin hızı modellenmiş ve datum dönüşümü için 3 x 3 sıklığında grid dönüşüm dosyası hazırlanmıştır. Bu dönüşüm dosyasının enterpole edilmesi sonucu her pafta orta noktası için coğrafî ( i, λi) ) ve UTM ( x, y) kayıklıkdeğerleri ğ hesaplanmıştır. ş Diğer taraftan, GPS ile ölçülen WGS84 elipsoidinden olan yükseklik (h) (deniz seviyesinden olan yükseklik kavramından farklı olduğundan, GPS ile ölçülen elipsoid yüksekliğinin paftalarda münhanilerle gösterilen ortalama deniz seviyesinden olan yüksekliğe (H: ortometrik yükseklik) dönüştürülmesini sağlayan jeoid yüksekliği (N)her paftanınortanoktası için hesaplanmıştır

61 Datum Dönüşümleri ED50 WGS 84 Dönüşümü Örnek: ED50 datumundaki 1 / ölçekli GAZİANTEP N38 c4 paftasında yeralan bir noktanın enlem, boylam ve haritadaki yüksekliği; Enlem ( ED50 ) = Boylam ( ED50 ) = HaritaYüksekliği = 1108 m olarak verildiğinde. Dönüşüm için gerekli koordinat düzeltmeleri harita kenar bilgilerinden elde edilir.

62 WGS84 den ED50 Datumu na Pafta Orta Noktası Dönüşüm için Düzeltme Değerleri Koordinatı ( ED50 ) Enlem Boylam Yükseklik Pafta Adı ENLEM BOYLAM Düz.( ) Düz.( ) Düz.(m) GAZİANTEP N38-b GAZİANTEP N38-b GAZİANTEP N38-b GAZİANTEP N38-b GAZİANTEP N38-c GAZİANTEP N38-c GAZİANTEP N38-c GAZİANTEP N38-c GAZİANTEP N38-c GAZİANTEP N38-d GAZİANTEP N38-d GAZİANTEP N38-d GAZİANTEP N38-d GAZİANTEP N38-d

63 Datum Dönüşümleri ED50 WGS 84 Dönüşümü Örnek: Enlem düzeltmesi = 3.7 Boylam Düzeltmesi = 0.8 Yükseklik düzeltmesi = 28 m Alındığında, noktanın WGS84 datumundaki enlem ve boylamı ile elipsoid yüksekliği; Enlem ( WGS84 ) = Enlem ( ED50 ) Enlem Düzeltmesi Enlem ( WGS84 ) = = Boylam ( WGS84 ) = Boylam ( ED50 ) Boylam Düzeltmesi Boylam ( WGS84 ) = = Elipsoid Yüksekliği ( WGS84 ) = Harita Yüksekliği + Yükseklik Düzeltmesi Elipsoid Yüksekliği ( WGS84 ) = 1108 m + 28 m = 1136 m Bu noktanın ortalama deniz seviyesinden olan yüksekliği ise WGS84 datumunda da aynıdır ve 1108 metredir.

64 Datum Dönüşümleri ED50 WGS 84 Dönüşümü Örnek: ED50 datumundaki 1 / ölçekli GAZİANTEP N38 c4 paftasında yeralan bir noktanın enlem, boylam ve haritadaki yüksekliği; Enlem ( ED50 ) = Boylam ( ED50 ) = HaritaYüksekliği = 1108 m olarak verildiğinde. Dönüşüm için gerekli koordinat düzeltmeleri harita kenar bilgilerinden elde edilir.

65 Datum Dönüşümleriş Türkiye için kullanılabilecek D50 WGS 84 dönüşüm parametreleri Parametre Xç dx 1+ M Rz Ry Xg dy m = + + Yç dy Rz 1 M Rx Yg dz m Zç dz Ry Rx 1+ M Zg Rx dx ED50 WGS m Ry Rz M ppm

66 Datum Dönüşümleri 10 Parametreli Molodensky Badekas dönüşümü l d l b l d d kl k d Helmert dönüşümü parametrelerin bulunması sırasında dönüklük ve dönüşüm parametreleri arasında yüksek korelasyonlara neden olur. Dönüklük vektorü R ye ek olarak dönüklüğün olduğu lokal bir noktanın (X n,y n,z n )koordinatı kullanılarak bir dönüşüm l bili B dö ü ü ö t i 3 t i d h kl i il 10 t i yapılabilir. Bu dönüşüm yöntemi 3 parametrenin daha eklenmesi ile 10 parametrenin belirlenmesini gerektirir. + + = dy dx Y X Y Y X X R 1 R R R 1 M Y X n n n g n g x z x z ç ç dz Z Z Z 1 R R Z n n g g x y ç ç

67 Datum Dönüşümleri :WGS84 den ED50 datumuna dönüşüm için gerekli enlem düzeltmesi (saniye) (Demirkol ve ark.)

68 Yerküre Üzeride Haritalanacak Bölgenin Matematiksel Modeli (Datum) Datum Dönüşümleri :WGS84 den ED50 datumuna dönüşüm için gerekli boylam düzeltmesi (saniye) (Demirkol ve ark.)

69 Datum Dönüşümleri

70 İnternet Kaynakları hi t/~t /t lb / /d t t / geodetic to cartesian.aspx p Archaeology/where on earth is it at/aarg/php/cms/aerial Archaeology/where on earth is it Dr. E.Ömür DEMİRKOL, Dr. Mehmet Ali GÜRDAL,Abdullah YILDIRIM Avrupa Datumu 1950 (European Datum 1950:ED 50) ile Dünya Jeodezik Sistemi 1984 (World Geodetic System 1984:WGS84) Arasında Datum (Koordinat) Dönüşümü ve Askeri Uygulamaları

71 Açık Lisans Bilgisi ################################################################################ UADMK - Açık Lisans Bilgisi Bu ders malzemesi öğrenme ve öğretme yapanlar tarafından açık lisans kapsamında ücretsiz olarak kullanılabilir. Açık lisans bilgisi bölümü yani bu bölümdeki, bilgilerde değiştirme ve silme yapılmadan kullanım ve geliştirme gerçekleştirilmelidir. İçerikte geliştirme değiştirme yapıldığı takdirde katkılar bölümüne sadece ekleme yapılabilir. Açık lisans kapsamındaki malzemeler doğrudan ya da türevleri kullanılarak gelir getirici faaliyetlerde bulunulamaz. Belirtilen kapsam dışındaki kullanım açık lisans tanımına aykırı olduğundan kullanımyasadışı olarak kabul edilir, ilgili açık lisans sahiplerinin ve kamunun tazminat hakkı doğması sözkonusudur. Katkılar: Doç. Dr. H. Şebnem Düzgün, ODTÜ, 04/10/2010, Metnin hazırlanması #################################################################################

JEODEZİ DATUM KOORDİNAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYONLARI

JEODEZİ DATUM KOORDİNAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYONLARI JEODEZİ DATUM KOORDİAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYOLARI Yer yüzeyi eredeyim? Deniz Elipsoid Geoid BÜ KRDAE JEODEZİ AABİLİM DALI Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana bağlı değişimlerinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN F.B.E. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı

Detaylı

KAPSAM 1. GİRİŞ SORGULAMALAR (ALIŞTIRMALAR) 2.YERKÜRE VE KOORDİNATLAR SİSTEMİ. 2.1 Yerkürenin Şekli. 2.2 Koordinatlar Sistemi

KAPSAM 1. GİRİŞ SORGULAMALAR (ALIŞTIRMALAR) 2.YERKÜRE VE KOORDİNATLAR SİSTEMİ. 2.1 Yerkürenin Şekli. 2.2 Koordinatlar Sistemi KAPSAM 1. GİRİŞ SORGULAMALAR (ALIŞTIRMALAR) 2.YERKÜRE VE KOORDİNATLAR SİSTEMİ 2.1 Yerkürenin Şekli 2.2 Koordinatlar Sistemi 2.2.1 Coğrafi Koordinat Sistemi 2.2.2 Kartezyen Koordinat Sistemi 3. HARİTA PROJEKSİYONLARI

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Konuları_Ders# 5 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ JEODEZİ Yeryuvarının şekil,

Detaylı

Öğretim Yöntemi: Ders Başarı Ölçme Yöntemi: Ders Sunusu için:

Öğretim Yöntemi: Ders Başarı Ölçme Yöntemi: Ders Sunusu için: Dersin Amacı vs Ders Kodu: 179 (4. Yarıyıl) Yrd. Doç. Dr. Serkan DOĞANALP Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Yöntemi: Yüz yüze, teorik ders anlatımı, pratik uyulamalar. Ders

Detaylı

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI Yeryüzünde bulunan veya yeryüzüne yakın dogal ve yapay noktalar ile bunların oluşturduğu cisimlerin belirli bir karşılaştırma düzlem veya yüzeyine

Detaylı

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu Bölüm 1 GİRİŞ TOPOGRAFYAYA GİRİŞ Jeodezinin Tarifi ve Konusu Jeodezi, konusu yer küresi olan en eski bilimlerden biridir. Kelime olarak Jeodezi Yunanca Jeo=yer dezi=bölme ölçme kelimelerinden meydana gelir.

Detaylı

Dünya Kesinlikle Yuvarlak Değildir

Dünya Kesinlikle Yuvarlak Değildir Dünya Kesinlikle Yuvarlak Değildir (Jeodezinin Bir Ödevi de Dil uyanın Şeklini Belirlemektir) Rudolf SIGL*. - Veli AKARSU İnsanlığın, tüm yaşamının.sürdürdüğü illim ayı tanıma arzusu varoluşundan beri

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Hava Seyrüseferi. Ders Notları

Hava Seyrüseferi. Ders Notları Hava Seyrüseferi Ders Notları ÖNSÖZ Bu doküman Hava Liman/Meydanlarımızda görev yapan Hava Trafik Personelinin; hava seyrüseferinin gelişim süreci, temel hava seyrüsefer yöntemleri, hava seyrüseferine

Detaylı

İçindekiler F1 F2 F3 F4 F5 F6 ESC SFT CE

İçindekiler F1 F2 F3 F4 F5 F6 ESC SFT CE F1 F2 F3 F4 F5 F6 ESC SFT CE İçindekiler Uzay Teknikleri GNSS nedir GPS İN tarihçesi GPS Nasıl Çalışır? GPS in Bölümleri Uzay Bölümü Kontrol Bölümü Kullanıcı bölümü GLONASS Uydu sistemi GALİLEO Uydu sistemi

Detaylı

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu TOPOĞRAFYA Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS HİZMET İÇİ EĞİTİM MART 2015 İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 3 JEODEZİ Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana

Detaylı

Sayfa 1 / 20 Karar Sayısı : 2005/9070 Yönetmelik Ekli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı nın 29/4/2005 tarihli ve 684 sayılı yazısı

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

BİR ÇEVRİM İÇİ UZAKTAN TAKİP SİSTEMİ TASARIMI

BİR ÇEVRİM İÇİ UZAKTAN TAKİP SİSTEMİ TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 00 : 10 : : 169-177

Detaylı

GLOBAL KONUM STEMİ GPS

GLOBAL KONUM STEMİ GPS GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMS STEMİ GPS BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI Herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az 4 uydudan kod-faz varış

Detaylı

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2013 (29-49) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (29-49) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

T.C. Ocak 2013 Konya Her Hakkı Saklıdır

T.C. Ocak 2013 Konya Her Hakkı Saklıdır T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gravite Alanı Belirleme Amaçlı Yakın Yer Uyduları İçin Duyarlı Yörünge Belirleme Teknikleri Serkan DOĞANALP DOKTORA TEZİ Harita Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması

Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3. Oluşturulması Yerel Yükseklik Bilgileriyle Desteklenmiş SRTM Verileri Kullanılarak Türkiye İçin 3 3 Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması Proje No: 106Y130 İ. Öztuğ Bildirici Aydın Üstün Necla Uluğtekin

Detaylı

Mühendisleri İçin Ölçme Bilgisi KAYNAKLAR

Mühendisleri İçin Ölçme Bilgisi KAYNAKLAR Mühendisleri İçin Ölçme ilgisi KYNKLR. Topografya (Ölçme ilgisi), Cevat İNL, li ERDİ, Ferruh YILDIZ Şubat 996 tlas Kitapevi, KONY. Ölçme ilgisi, Erdoğan ÖZENLİ, Türkay TÜDEŞ, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Ünite 7 - Görüntü Analizi

Ünite 7 - Görüntü Analizi Uzaktan Algılamaya Giriş Ünite 7 - Görüntü Analizi UA Görüntülerinin Analizi Bunun için iki yol vardır: Görsel yorumlama (kıymetlendirme) Sayısal Görüntü İşleme metodları ile yorumlama (kıymetlendirme)

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99))

TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99)) TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA-99) (TURKISH NATIONAL VERTICAL CONTROL NETWORK (TNVCN-99)) Coşkun DEMİR Ayhan CİNGÖZ ÖZET Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA-99) 1970-1993 yıllarında ölçülen

Detaylı

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI

TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TUSAGA-AKTİF GPS AĞ VERİLERİ İLE BÖLGESEL İYONOSFERİK MODELİN OLUŞTURULMASI Hacı Bahadır ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ

Detaylı

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Haluk YILMAZ Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ

ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ 11/10 peg adjustment 11/10 peg dengelenmesi bknz peg dengelemesi. 24 hour satellite 24 saatlik uydu bknz. eşzamanlı uydu. a1 time a1 zamanı birleşik devletler deniz gözlem laboratuvarı tarafından oluşturulan

Detaylı