Dış Politikaya Yansımalarıyla Amerikan Sağının Yükselişi ve Düşüşü: Çay Partisi Öncülüğünde Bir Yeniden Diriliş Mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dış Politikaya Yansımalarıyla Amerikan Sağının Yükselişi ve Düşüşü: Çay Partisi Öncülüğünde Bir Yeniden Diriliş Mi?"

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 7, Sayı: 26 ss.1-28, 2011 Dış Politikaya Yansımalarıyla Amerikan Sağının Yükselişi ve Düşüşü: Çay Partisi Öncülüğünde Bir Yeniden Diriliş Mi? Ömer KURTBAĞ Özet Bu çalışma, Amerikan sağının genel olarak geçen 50 yılda ve özellikle de son on yılda siyaset sahnesindeki iniş çıkışlarının dış politikaya yansımalarını analiz etme amacındadır. Çalışmanın temel savları şöyledir: Birincisi, sağın, Amerikan siyasetinde halen muhalefette olsa da, üçüncü kez ve Çay Partisi hareketi öncülüğünde bir yeniden dirilişe öncülük edecek şekilde, etkili bir güç olarak varlığını ve gündem belirleme yeteneğini sürdürdüğüdür. İkincisi, sağın bugünkü gerginlik ve kutuplaşmaya dayalı stratejisi karşısında, Obama nın ve Demokratların izleyeceği stratejinin ve 2010 Kongre ara seçimlerinde alınan yenilgi sonrasındaki yeni uzlaşmacı yol haritasının da aynı ölçüde iç ve dış politikada belirleyici olduğudur. Dış politikada ise Obama nın zaten kendi liberal-demokrat gündemini henüz tam olarak hayata geçiremediği ve Bush politikalarını halen uygulamada büyük ölçüde devam ettirdiği ileri sürülmektedir. Ancak, Obama yönetimi için bu noktada yeni bir sağcı dirilişin önünü kesebilecek olan strateji, seçilirken verdiği değişim ve yenilenme sözlerini gerçek anlamda hayata geçirip liberal ve yumuşak güce dayalı bir dış politikaya dönüş olabilir. Anahtar Sözcükler: Amerikan Sağı, Amerikan Dış Politikası, Cumhuriyetçi Parti, Çay Partisi, Muhafazakârlık, Demokrat Parti GİRİŞ 1970 lere kadar, Amerikan siyasetinde, Keynesçi refah devleti modeli ile güçlü ve büyük hükümet söylemi, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimlere hâkimdi. Ancak, geçen 30 yıldan beri Amerikan iç ve dış siyasetinde gündemi be- Yrd. Doç., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğretim Üyesi 1

2 Ö. Kurtbağ lirleyen, Demokrat Clinton dönemi hariç tutulacak olursa, anti-keynesçi, piyasacı ve büyük hükümet karşıtı Amerikan sağı oldu ve hatta Clinton bile birçok konuda sağa kaymayı veya en azından merkeze yakın durmayı tercih etti. Bu süreçte, Amerikan muhafazakârlığının siyaset sahnesindeki yeri ve etkinliği bakımından inişli çıkışlı bir seyir izlediğinden söz etmek yanlış olmayacaktır. Nitekim Reagan ve oğul Bush ile iki kez sağın yeniden dirilişine sahne olan Amerikan siyaseti bugün, Demokrat Obama yönetimi altında muhalefette olsa da, dinamizmini ve gündem belirleme kabiliyetini yeniden yakalayan muhafazakârlığın yeni bir dirilişi sağlayıp sağlayamayacağı tartışmasına odaklanmıştır. Bu çalışmanın konusu da muhafazakâr sağın Amerikan siyasetindeki inişli çıkışlı rolü ve konumu ile bunun ABD dış politikasına etkileridir. Reagan dan başlayıp Obama yönetimine kadar uzanan dönemde Amerikan hegemonyasının yeniden üretilmesi, yükselişi ve bugün yaşadığı gerileme de sağın yükseliş ve inişlerinin dış politikaya yansımaları bağlamında irdelenmektedir. Bu noktada, daha çok oğul Bush ve özellikle de Obama dönemindeki güncel gelişmeler ele alınacak ve daha önceki dönemlere gerektiğinde referans verilecektir. Çalışma ayrıca, Amerikan hegemonyasının yeniden üretimi ve sürdürülme sürecinin, sağın bir projesi olarak başlatıldığı, ancak bugünkü düşüşte de büyük payın bu çevrelere ve onların temsilcisi olan oğul Bush yönetimine ait olduğu gerçeğinden hareket etmektedir. Günümüzde, Obama yönetimi altında gerileyen Amerikan gücü, bir kez daha muhalif sağ cenahın, hem de en aşırı ve Obama karşıtı uçların öncülük ettiği bir sağcı hegemonik dirilişi ya da yükselişi sağlama arayışı içindedir. Reagan ve oğul Bush un söylemlerine benzer bir ülkeyi liberal aşırılıklardan bir kez daha kurtarma misyonunu şiar edinen muhafazakâr kesimin, bu yolda Obama ya yönelttiği eleştiri ve suçlamalara bakıldığında, sağlık reformunu çıkarması, kürtaja sıcak bakması, Bush dönemindeki vergi indirimlerini kaldırmak istemesi, kendine yakın yargıçlar ataması, piyasaya devlet müdahalesinden yana olması, refahı halk arasında devlet eliyle yeniden dağıtmaya çalışması ve bireysel silahlanmaya karşı duruşu gibi gerçekle alakası olan ya da olmayan pek çok husus dikkat çekmektedir ve bu tür söylemler Amerikan siyasetinde çok ciddi ve derin bir kutuplaşmayı da beraberinde getirmektedir. Muhafazakâr söylemin Amerikan siyasi kültürü üzerindeki etkisinin tüm inişli çıkışlı yönlerine rağmen son otuz yıldır ciddi şekilde arttığı bir gerçektir. Bugün ise sağın en aşırı ve marjinal unsurlarının Çay Partisi Hareketi adı altında gruplaşarak gündem belirlemeye başladığı ve sadece muhafazakâr hareket içindeki değil, aynı zamanda Amerikan siyasetindeki etkinliğini de (İnternet ve dijital medya gibi araçlar yoluyla) meşru ya da gayrimeşru her türlü yöntemi kullanarak ve güçlü bir medya desteğiyle giderek ve hızla artırdığı görülmektedir. 11 Eylül sonrası korku söylemine dayanarak iki dönem işbaşında kalmayı başaran oğul Bush dönemindeki gibi, bu yeni (ultra) sağ unsurlar bir kez daha sırtlarını ekonomik krizin de bir türlü bitmeyişinden yararlanarak öfke ve korku siyasetine dayamışlardır. Ama artık Bush un merhametli muhafazakârlığı nın (compassionate conservatism) değil, saldırgan radikal siyasetin belirleyici ve 2

3 Dış Politikaya Yansımalarıyla Amerikan Sağının Yükselişi ve Düşüşü: merkezde olduğu bir sağ hareket vardır. Muhafazakâr harekete yön vermeye başlayan bu unsurlar, aşırı veya marjinal olarak değil, sanki anaakım (mainstream) siyasetin normal bir parçası gibi algılanmaya başlamıştır. Dolayısıyla, Bush yönetiminde oluşturulan muhafazakâr koalisyonun dağılması sonrası hareketi yeniden toparlama ve ona yeni bir yön verme arayışının merkezinde artık bu aşırı sağcı gruplar bulunmaktadır. Sağın bu tür görüşler üzerinden yeniden diriliş arayışının ne ölçüde başarıya ulaşacağı, hem Obama yönetiminin sergileyeceği performansa hem de sağın yeni bir muhafazakâr koalisyon kurmadaki başarısına bağlı gibi görünmektedir. Obama yönetimi, mevcut görünümüyle ve özellikle de Kasım 2010 ara seçimlerindeki ağır yenilginin ardından daha sağa ya da en azından merkeze kayma eğilimi gösterip liberal-demokrat çizgiden uzaklaşabilir, ama bu strateji ona ikinci kez seçilme şansı getirmeyebileceği gibi, kendi seçmenini yabancılaştırma riski bile içermektedir. Diğer bir seçenek ise, Obama nın kendi liberal ve ilerlemeci (progressivist) gündemini izleyerek, asıl ihtiyaç duyulan şeyin yeni bir sağ gündem olmadığını göstermesi olabilir. Tüm bu hususlara aşağıda ayrıntısıyla değinecek olan çalışma, üç bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde, Amerikan sağının Reagan dan bugüne uzanan inişli çıkışlı geçmişine kısaca değinildikten sonra, hareketi 21. yüzyıla taşıma ve yeniden birleştirip yükselişe geçirme iddiasındaki Çay Partisi gibi yeni eğilimler üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde, sağın yeniden dirilişini sağlama hedefi doğrultusunda Kasım 2010 da yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar ve Obama açısından değerlendirilecektir. Üçüncü ve son bölümde ise Amerikan sağının siyaset sahnesindeki iniş çıkışlarının Amerikan dış politikalarına nasıl yansıdığı ve bunun Obama dönemindeki yeni Demokrat gündem ile ilişkisi ele alınacaktır. Çalışma, Amerikan sağının gelecekteki olası bir yeniden diriliş ve iktidara gelme şansının ve bunun dış politikaya muhtemel etkilerinin değerlendirildiği bir sonuç bölümüyle sona ermektedir. AMERİKAN SAĞINDA YENİ MUHAFAZAKÂRLIKTAN ÇAY PARTİSİ HAREKETİNE YENİ EĞİLİMLER Amerikan sağının yükseliş ve düşüş süreçlerine bakıldığında, 1960 lardaki Demokrat yönetimlerin izlediği büyük hükümet ve refah devleti politikalarına, yani liberal müesses nizama (liberal establishment) karşı, bir tepki olarak başlayıp, 1980 de Reagan ın işbaşına gelmesiyle zirveye varan ve sonra da George H. W. Bush iktidarı ile düşüşe geçen bir ilk dönemden söz etmek mümkündür. Bu dönemde muhafazakârlık, küçük ve ciddiye alınmayan bir entelektüel klikten kitlesel bir harekete ve siyasi akıma dönüşmeyi başarmıştır. Hatta kendi kurumlarını ve düzenini kurarak anaakım siyasetin en önemli unsuru olmuştur. 1 Daha sonra 1 Bu süreci en iyi analiz eden kaynaklar olarak bkz: Sara Diamond, Right-Wing Movements and Political Power in the United States,(New York ve Londra: The Guilford Press, 1995); Sidney 3

4 Ö. Kurtbağ ise Clinton dönemindeki sessizliğin ardından, oğul Bush un iki dönemlik iktidarı ile yeniden kendini bulan ve zirveye oturan hareketin Obama nın gelişi ile son bulan düşüşüne kadarki ikinci bir dönemden bahsedilebilir. Bu çalışmanın da odaklandığı ve aşağıda cevap aradığı esas soru, üçüncü bir yükseliş ve belki de devamında iniş dönemine tekabül edecek şekilde, yeni bir muhafazakâr dirilişin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği ve bunun kimin öncülüğünde olacağıdır. Daha 2000 lerin başlarında büyük bir özgüvenle uzun yıllar sürecek bir sağ iktidarlar sürecinin ve silsilesinin başladığını düşünen ve Bush yönetimiyle adeta özdeşleşen muhafazakâr hareketin, aradan geçen zamanda hızla baş aşağı giderek düşüşe geçmesi ve ülkeyi de beraberinde ekonomik krize sürüklemesi çok çarpıcı bir tezat oluşturmaktadır. 11 Eylül ün yarattığı korku ve endişe ortamında hız kazanan ABD nin siyasi olarak sağa kayma süreci, Obama nın seçilmesiyle geçmişte kalmış gibi görünmektedir. Bu süreçte, muhafazakâr kanatta işler, başkan Bush u adeta bir savaş tanrısı gibi kült statüsüne çıkarma 2, hatta onu ve yönetimini eleştiren herkesi ihanetle suçlama noktasına kadar gitmiştir. Şimdi ise aynı gruplar, Obama nın yaptığı olumlu ya da olumsuz her şeye karşı çıkıp bizzat onun kişiliğine ölesiye muhalefet eden bir hükümet karşıtı konuma sürüklenmişlerdir. Nitekim bu muhafazakârlar, ülkelerinin Amerikalı bile olup olmadığından kuşkulandıkları siyahi bir liberal liderce gasp edildiğine körü körüne inanmaktadır. Ülke çıkarları gereği olsa bile Obama nın başarılı olması bunları en çok endişelendiren husustur. Sağın etkili kalemlerinden Hannity nin şu sözlerinde bu açıkça gözlenebilir: Amerika nın solcuları, orduya, Amerikan istisnacılığına, kapitalizme ve kapitalistlere duydukları nefreti sürekli olarak ifşa ettiler. Ama bugün saldırılarını yeni bir düzeye taşıdılar. Şunu söylemek abartılı olmayacaktır ki özgürlük ve refah ulusu ve dünyanın tek süper gücü olarak geleceğimiz hiç olmadığı kadar tehlikededir. Ulusal bekamız için savaştayız. Barack Obama yı ve Amerikan solunu, atalarımızın bize miras bırakmak üzere feda ettiği ve ordumuzun korumak için savaştığı, kanını döktüğü ve kendini feda ettiği her şeyi bizden çalmadan yenilgiye uğratmak için yeni bir vizyona ve etkin bir stratejiye ümitsizce ihtiyaç duymaktayız. 3 Blumenthal, The Rise of the Counter-Establishment: From Conservative Ideology to Political Power, (New York: Harper & Row Publishers, 1988); Charles W. Dunn ve J. David Woodward, American Conservatism from Burke to Bush: An Introduction, (Lanham ve Londra: Madison Books, 1991). 2 Sedat Laçiner, Amerika ve İngiltere de 11 Eylül Sonrası Din ve Siyaset İlişkisi, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 1, No: 1, 2005, s Sean Hannity, Conservative Victory: Defeating Obama s Radical Agenda, (New York: Harper, 2010), s

5 Dış Politikaya Yansımalarıyla Amerikan Sağının Yükselişi ve Düşüşü: Dahası Hannity, bununla da yetinmeyerek, Obama nın ve onun radikal solcu politikalarının ülkenin kurucu babalarının ve anayasasının temel ilke ve değerleriyle de tamamen ters düştüğüne inanmaktadır. 4 Obama nın seçilmesiyle su yüzüne çıkan bu nefret ve öfke, hareketi şiddetli bir liberalizm, azınlıklar, göçmenler ve federal hükümet karşıtlığı üzerinden yeniden eski günlerine döndürmek için birer katalizör işlevi görmektedir. Amato ve Neiwert in deyişiyle, Chicagolu genç siyah liberalin zaferi canavarı uykusundan uyandırmıştır. 5 Ama bu kez, söz konusu dirilişi sağlamaya çalışırken umutlar aşırı ideolojik görüşlere ve gruplara bağlanmıştır. Nitekim bunlar, fazla özgüvenli buldukları Obama nın normalde merkez sağcı Amerikan ulusunu sola kaydırma çabasında başarılı olmaması için her şeyi yapmaya hazırdırlar. Obama ya karşı, McCarthyci bir retorikle, ABD dışında Kenya da doğduğu, beyaz karşıtı bir siyah kilisenin mensubu olduğu, solcu bir üniversite eğitiminden geçtiği, hatta Endonezya da bir medresede yetiştiği ve ikinci adının Hüseyin olmasından hareketle ABD den ve beyazlardan nefret eden gizli bir Müslüman olduğu 6 yönünde komplo kokan söylentileri kullanmaktan ve yaymaktan bile çekinmemişlerdir. Hatta aynı kesimler, bu tür komplo teorileriyle gayrimeşrulaştırmaya çalıştıkları Obama ve ekibini, zenginliği tüm halka yayma vaatlerinden dolayı sosyalizm, Marksizm ve faşizm ile bile (bunlar arasındaki ideolojik farkları göz ardı ederek) rastgele suçlamışlardır. Bunlar Obama yı ABD yi bir tür totaliter diktatörlüğe götürmekle eleştirirlerken, bunun ideolojik niteliği hakkında çok ciddi bir kafa karışıklığı içinde bulunmaktadırlar. Korku, nefret ve kötülemeye dayalı bu tür komplocu görüşler karşısında liberal kanattan bir tür Amerikan faşizmine doğru gidildiği endişeleri gelmesi ise gecikmemiştir. 7 Aslında, muhafazakâr hareketin yükseliş ve düşüş sürecine yakından bakıldığında, bu tür tartışmalar ilk kez yaşanan bir olgu değildir. Nitekim önceleri kenarda kalmış olan yeni muhafazakârların (neoconservatives) yükselişi de sabırla, öfkeyle ve inançla dolu uzun bir bekleyişin ardından, oğul Bush yönetiminde vücut bulmuş ve daha sonra da başarısızlıklarla sonlanmıştır. Time dan Fareed Zakaria, Reagan ve Bush tan sonra Cumhuriyetçilerin üçüncü kez devrim yapma vaadiyle 2010 ara seçimlerine girdiği, ama iki kez başarısız olduktan sonra bu kez de eğer belli şartlar oluşmazsa başarısızlığa mahkûm olduğu görüşündedir. 8 İlk devrim, Demokratların büyük toplum ideallerine alternatif olarak iktidara gelen Reagan ın devleti küçültme, harcamaları artırma ve vergileri azaltma vaatleriyle 4 Ibid, s John Amato ve David Neiwert, Over the Cliff: How Obama s Election Drove the American Right into Insane, (Sausalito (CA): PoliPoint Press LLC, 2010), s. viii. 6 Hannity, Conservative Victory..., s ; Jerome R. Corsi, The Obama Nation: Leftist Politics and the Cult of Personality, (New York: Pocket Star Books, 2010), s. x-xi. 7 Amato ve Neiwert, Over the Cliff..., s Fareed Zakaria, The Republican Revolution: Real This Time?, Time, 4 Kasım 2010, (erişim: 5 Kasım 2010). 5

6 Ö. Kurtbağ başladı, ama iki dönemin sonunda özellikle federal devleti küçültme ve artan bütçe açıkları bakımından (Bush görevi bıraktığında GSYİH nin % 2,8 ine ulaşmıştı) başarısızlıkla sonuçlandı. Zakaria nın tespitiyle, Eğer Demokratların paradigması vergilendir ve harcaysa, Cumhuriyetçilerinki de borçlan ve harca oldu. 9 İkinci devrim ise vergileri azaltan ve iki büyük savaş açan oğul Bush döneminde yaşandı. Clinton un biriktirdiklerini cömertçe tüketen Bush yönetimi, ABD yi iki dönemin sonunda bütçe fazlası veren bir ekonomiden bütçe açığı veren bir ekonomiye dönüştürdü. Şimdi Cumhuriyetçiler bir kez daha ülke yönetimine talip, fakat açıkları nasıl kapatacaklarına dair ciddi bir fikirleri de liderleri de yok aslında. Geleneksel olarak savundukları vergileri indirme politikasının ise, devlet bütçesindeki gediği büyütüp borçları artırmaktan başka bir işe yaramayacağı ortadayken artık sorunlara çare olması mümkün değildir. Bugün, Amato ve Neiwert e göre, Amerikan muhafazakârlığı radikal fikirlerin ve grupların peşine takılarak kendini son hızla uçurumun kenarına sürüklemektedir. 10 Zira Cumhuriyetçi kesimler, nerede hata yaptıklarına dair özeleştiri yapıp kendilerini toparlamak yerine, kolaya kaçıp ırksal ve kültürel olarak ayrıştırıcı politikalarla, ya da Amato ve Neiwert in deyimiyle 11 öfke politikası yoluyla (the politics of resentment), muhalefet yapma yoluna girmişlerdir. Sağ cenahta şu sıralar harekete kimin yön vereceği konusunda ciddi bir mücadele olduğu görülmektedir. Geleneksel ve ılımlı Cumhuriyetçiler ülke çıkarları uğruna Demokratlar ile birlikte çalışmanın kaçınılmazlığını görürken yeni sivrilen hoşgörü yoksunu, göçmen karşıtı ve daha ziyade güneyli aşırı sağ gruplar böyle bir girişimi ihanetle bir görmektedirler. Bu gruplar, ABD yi efsanelerle dolu geçmişine geri döndürme vaadi sunan ve 2009 da doğan Çay Partisi (Tea Party) oluşumu altında toplanmış durumdadırlar. Sağın öfke ve korku siyasetinin bir sonucu olan bu oluşum, ismini ABD nin bağımsızlığı öncesinde Boston da İngiltere Kralı na karşı örgütlenen Çay Partisi hareketinden almakta olup 12 hareketin çatısı altında, vatansever gruplar (Patriot Movement), beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırkçılar (White Supremacists), neo-nazi aşırılar, Başkan Obama nın Amerikalı olmadığına inananlar (Birthers), teokratik dinciler ve hatta şiddete bulaşmış diğer aşırı sağ gruplar biraraya gelmiş durumdadır. 13 Hareketin öncüleri arasında ise Rush Limbaugh, Glenn Beck, Sean Hannity ve Sarah Palin gibi medyatik ve popüler isimler dikkat çekmektedir. Bunların başlıca amacı da kendilerinden çalındığına inandıkları Amerika yı geri almak ve 9 Ibid. 10 Amato ve Neiwert, Over the Cliff..., s Ibid., s Walter Russell Mead, The Tea Party and American Foreign Policy, Foreign Affairs, Vol. 90, No.2, Mart-Nisan 2011, s. 28; Deniz Gökçe, Çaysız Çay Partisi Ne İş?, Akşam, 09 Kasım 2010, cay_par (erişim: 10 Ocak 2011). 13 Mead, The Tea Party, s ; Stefan Halper, President Obama at Mid-term, International Affairs, Vol. 87, No. 1, 2011: s. 4. 6

7 Dış Politikaya Yansımalarıyla Amerikan Sağının Yükselişi ve Düşüşü: Obama yönetimini sona erdirerek yeniden bir muhafazakâr/cumhuriyetçi dirilişi sağlamaktır. 14 Zira Obama nın seçildiği 5 Kasım 2008 günü onların bildiği şekliyle ABD nin sonunun gelmesi demektir. Bu ortamda, İç Güvenlik Bakanlığı nın (Department of Homeland Security) da raporuyla doğruladığı üzere, radikal fikirlerin, yurtseverlik kisvesine bürünen aşırı sağcı/ırkçı grupların, komplo teorileri yayanların ve silahlananların sayısı ve etkinliği 2009 da tam bir patlama yapmıştır. 15 Aslında, Çay Partisi hareketi, başlarda normal vergisini veren ve yasalara bağlı yurttaşların katıldığı, küçük hükümet yanlısı olan ve ekonomik teşvik paketine muhalefet eden zararsız ve partizan olmayan gösteriler şeklinde başladı 16 ve özellikle de sağın propaganda organı haline gelmiş olan Fox News kanalınca böyle takdim edilmeye çalışıldı. 17 Nitekim genel olarak muhafazakâr hareketin ve özelde de Kongre üyeleri de dahil Cumhuriyetçilerin pek çoğunun kısa sürede Çay Partisi nin popülist söylemini benimsediği ve birçok gösteri ya da toplantıda bunlara destek verdiği görüldü. Ancak bugün gelinen noktada, aşırı ve popülist görüşleriyle geleneksel Cumhuriyetçi sağın bile kontrolü dışında bir oluşum göze çarpmaktadır. Mead, Çay Partisi hareketinin, 1830 larda Amerikan siyasetine damga vuran başkan Jackson dan adını alan, anaakım politikalara karşı duruşuyla bilinen ve dış politikada da hayli milliyetçi olan Jacksoncu (Jacksonian) popülizmle birçok ortak noktası bulunduğuna dikkat çekmektedir. 18 Çay Partisi nin, popülist söylemleriyle, lidersiz kalan Cumhuriyetçi Parti yi ekonomik, sosyal ve siyasi konularda daha da sağa doğru kaydıracağı yönünde görüşler de bulunmaktadır. 19 Bu gruplar, Demokratlardan nefret ettikleri kadar Bush dönemindeki kimi geleneksel muhafazakârlardan da aynı ölçüde hazzetmemekte ve Cumhuriyetçi Parti nin ülkeyi yanlış yola sürüklediğine inanmaktadırlar. Nitekim Çay Partisi destekçisi Limbaugh ve Hannity gibi pek çok isim, ısrarla ABD nin hâlâ merkez sağ bir ulus olduğunu ve Cumhuriyetçilerin seçimlerde kaybetmesinin de yeteri kadar muhafazakâr olmamalarından kaynaklandığını düşünmektedir. 20 Önerilen çözüm de böylece, yeniden muhafazakâr (ya da ülkeyi kuran) ilkelere sarılmak ve bunları hayata geçirmekten ibarettir. 14 Ibid., s. viii-ix. 15 Ari Berman, After Arizona Shooting, Obama Should Fight Fringe Extremism Like Clinton Did, The Nation, 10 Ocak 2011, (erişim: 11 Ocak 2011). 16 Mead, The Tea Party, s ; Hannity, Conservative Victory..., s. 4; Gökçe, Çaysız... ; James R. Corsi, America for Sale: Fighting the New World Order, Surviving a Global Depression, and Preserving U.S.A. Sovereignty, (New York: Threshold Editions, 2009), s. 237, Amato ve Neiwert, Over the Cliff..., s , Mead, The Tea Party, s Ali H. Aslan, Topal Ördek Savaşçı mı Olacak, Barışçı mı?, Zaman, 01 Kasım 2010, (erişim: 4 Kasım 2010). 20 Hannity, Conservative Victory..., s. 4, 10; Amato ve Neiwert, Over the Cliff..., s

8 Ö. Kurtbağ 2010 yazı, öfke siyasetinin hâkimiyetindeki bu atmosferde Obama yönetimi için çok zorlu geçti. Zira bir yandan eskinin büyük hükümet günlerine dönüş imajı yaratan ve Obamacare takma adı verilen sağlık reformu beyaz orta sınıfın kaynakların israf edildiği eleştirisiyle karşılaşırken, Meksika Körfezi nde bir türlü durdurulamayan petrol sızıntısı da Bush dönemindeki Katrina kasırgası ve tabiî ki Bush un felaketteki kötü yönetimi ile kıyaslandı. 21 Ekonomik krizin alınan tüm önlemlere rağmen henüz atlatılamamış olması ve işsizliğin yüksek seyretmesi de bunlara tuz biber ekti. Yine New York a, 11 Eylül de yıkılan Dünya Ticaret Merkezi ne yakın bir bölgeye yapılması planlanan cami projesinin ve buna tepki olarak Kuran yakma girişiminin yarattığı siyasi gerginlik ve bölünmeleri de bu listeye eklemek gerekir. 22 Tabii böyle bir ortamda, 2 Kasım 2010 da yapılacak ara seçimlerde Demokratların yenilgisi ve Kongre deki çoğunluğun kaybedilmesi olasılığı iyice güçlendi. Bu gelişmeler karşısında, 2009 başlarında % 60 tan fazla olan Obama ya halk desteği 2010 yazında % 50 lerin altına düşerken Amerikalıların % 60 ı da ülkenin yanlış yolda olduğu düşüncesindeydi. 23 Tüm bunlar, Obama nın son iki yılının ilkinden çok daha zor geçeceğinin ve ara seçimlerde sarsıcı bir Cumhuriyetçi zaferin işaretleri olarak görüldü. The Economist e göre, muhafazakârlar karşısında Obama için işler göründüğü kadar kötü değildi aslında. Derginin Cumhuriyetçi Parti ve Amerikan muhafazakârlarıyla ilgili 2010 yazındaki bir yorumunun başlığı şuydu: Çok fazla öfke ve çok az fikir: Amerika Barack Obama ya karşı daha iyi bir alternatife muhtaç. Nitekim muhalefetin içinde bulunduğu durum, dergiye göre, Obama nın yaptığı hataları veya başarısızlıkları bile gölgeleyecek kadar vahimdi. ABD nin, hasmane tavırlı, uçlarda gezinen, aşırı sağcı ve tutarlı veya ciddi bir fikri arkaplana da sahip olmayan bir muhalefetten çok daha iyisine ihtiyacı vardı. 24 Gerçekten de fikirler bazında bakıldığında, gerçek Amerika yı temsil ettiklerinin ötesinde ortada elle tutulur bir muhafazakâr öneri ya da proje bulunmuyordu. Ülkeyi ekonomik felaketin eşiğine getirmekle suçlanan Cumhuriyetçiler, olanlarda kendi sorumluluklarını göz ardı ederek adeta her şeye hayır diyen bir partiye (party of No) dönüşmüştü. Sağlık reformu ya da federal açıkların kapatılması noktasında Obama yı sıkıştırmakla birlikte, kendileri iktidarda olsalar ne yaparlardı sorusuna açık bir yanıtları da yoktu. Nitekim ne krize karşı alınan teşvik paketi önlemine ne de sağlık reformuna olumlu oy kullandılar. Wall Street e yönelik mali düzenleme (regulation) yasasına da halktaki öfkenin yüksekliği karşısında başka bir seçenekleri olmadığı için evet demek zorunda kaldı- 21 America s Right: The Risks of Hell, No!, The Economist, 10 Haziran 2010, (erişim: 12 Haziran 2010); What s Wrong with America s Right, The Economist, 10 Haziran 2010, (erişim: 12 Haziran 2010). 22 Halper, President, s Ibid. 24 Ibid. 8

9 Dış Politikaya Yansımalarıyla Amerikan Sağının Yükselişi ve Düşüşü: lar. 25 Yoksa zenginlere vergi indirimlerinin devam etmesine, yani vergi adaletsizliğinin sürmesine veya batık bankaların ve finans kuruluşlarının yılsonunda yöneticilerine ödedikleri bonkör primlere (bonus) pek ses çıkardıkları yoktu. 26 Aynı şekilde, askeri harcamaların kısılmasını dış düşmanlara teslimiyetle bir tutarlarken Bush dönemindeki vergi indirimlerinin sona erdirilmesi veya vergilerin artırılması da aynı ölçüde bunların şiddetli tepkisiyle karşılaştı. Zira aynı kişiler, Obama yı Meksika Körfezi ndeki petrol sızıntısından dolayı eleştirirken petrol şirketlerinin daha sıkı düzenlemeler altına alınmasına karşı çıkabildiler ya da bankaların devletçe kurtarılmasını protesto ederken gelecekte bu tarz önlemlerin önünü kesen mali reform yasasına destek vermede isteksiz kalabildiler. 27 Tabii popülizm kaynaklı bu tutarsızlıklar muhalefette olduğu sürece muhafazakârlar için ciddi bir sorun oluşturmayabilir, ama zaferle çıktıkları ara seçimleri takiben bu retoriğin sürdürülmesi hareket ve parti için ters de tepebilir. Zira, sadece öfkenin ötesine geçip Washington un pragmatik atmosferinde siyasi proje ve çözüm üretme gerekliliğiyle yüz yüze geleceklerdir. Nitekim seçimlerin hemen sonrasında, gerek Bush dönemi vergi indirimlerinin sürmesi gerekse de START ın onaylanması konularında Obama ile hem de belli konularda tavizler vererek uzlaşmaları, bunun işaretleri olarak yorumlanabilir. 28 Siyasi yelpazenin diğer ucundaki liberaller ya da ilerlemeciler ise Obama için yüzde yüzlük bir performanstan daha azını başarısızlıkla eşdeğer görerek yönetimi tam aksi yönden vurmaya çalışıyorlar. 29 Obama nın iki yılda yaptıkları kimilerine göre aslında küçümsenecek gibi değil: ülkeyi ikinci ve daha derin bir durgunluktan kurtaran teşvik paketinin kabulü, otomotiv sektörünün kurtarılması, sağlık hizmetlerini herkese yayan ama henüz değeri ve önemi tam anlaşılamayan sağlık reformunun geçirilmesi ve Wall Street in aşırılıklarını dizginleyebilecek bir mali reform yasasının çıkarılması hep Obama nın eseriydi. 30 Aslında kibirli ve aşırı özgüvenli suçlamalarına rağmen, Obama nın ılımlı tavrı ve rakipleriyle geliştirdiği medeni ilişkiler düşünülürse, söz konusu suçlamaların aşırıya kaçtığı görülebilir. Nitekim Bush un aksine, ne ekonomik teşvik paketini uygu- 25 America s Right. 26 Amato ve Neiwert, Over the Cliff..., s What is Wrong Kristi Keck, Obama Moves Toward Center, But Will He Stay There, CNN, 30 Aralık 2010, (erişim: 31 Aralık 2010). 29 P. M. Carpenter, Why Right and Left Won t Cheer Obama, CNN, 20 Aralık 2010, Mid (erişim: 22 Aralık 2010). 30 Ibid.; David Sanger, The Inheritance: The World Obama Confronts and the Challenges to American Power, (New York: Harmony Books, 2009), s. 445; Timothy Egan, A Big Idea, The New York Times, 06 Aralık 2010, (erişim 08 Aralık 2010). 9

10 Ö. Kurtbağ laması ne de yaptığı sağlık reformu, aşırı sağın ileri sürdüğü gibi Obama yı radikal solcu bir figür olarak görmeye yetecek malzeme sağlamakta. 31 Ancak pek çok liberal isim, Obama ya daha omurgalı olması ve kaslarını göstermesi çağrısı yapıp ara seçimlerdeki uzlaşmacı ve iki partiye de yakın durma stratejisini eleştirdiler. Dolayısıyla, Obama'nın ve orkestra şefliğini yaptığı Demokrat siyasetçilerin Washington'daki müesses nizamı değiştirme vaadini tutmamış olması, en azılı muhalifleriyle ılımlı gayri memnunların ortak şikâyet noktası. 32 Bu tablo, tabii ki muhalefet noktasında orta yola ve gri alanlara pek yer bırakmıyor ve aşırı siyasi kamplaşma ortamında karşılıklı taviz verilmesi de giderek zorlaşıyor. SAĞIN YENİDEN DİRİLİŞİ Mİ? 2010 KONGRE ARA SEÇİMİ SONUÇLARI VE OBAMA NIN YENİ STRATEJİSİ Cumhuriyetçilerin ve sağın kullandığı bu keskin dile Amerikan halkı tarafından da prim verildiği Kasım 2010 daki Kongre ara seçimi sonuçlarından görülebiliyor. Başka bir deyişle, Obama nın gelişiyle bitmiş gibi görünen Amerika nın siyaseten sağa kayma sürecinin yeniden canlanması bu seçimleri takiben söz konusu olabilir. Ara seçim sonuçlarına göre 33, Cumhuriyetçiler, tamamı yenilenen Temsilciler Meclisi nde 242 sandalye kazanırken Demokratların sandalye sayısı 193 te kaldı. Üçte biri yenilenen Senato da ise Demokratlar çoğunluğunu kıl payı koruyup sekiz sandalye kayba rağmen 51 sandalye elde ettiler ama Cumhuriyetçiler de sandalye sayılarını 47 ye çıkardılar. Yine Cumhuriyetçi Parti on eyaletin valiliğini de kazanarak zaferini perçinledi. Obama nın işini zorlaştıracak husus, yeni Kongre de Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi nde çoğunluğa geçmesi ve Çay Partisi destekli üyelerin Kongre nin neredeyse % 10 unu oluşturması gibi görünüyor. Zira özellikle kamu harcamaları ve mali disiplin konularında yönetim daha az harcama ile daha fazla tasarruf yapma baskısı altında kalacak. 34 Cumhuriyetçi zaferin arkaplanına yakından bakıldığında, aktif bir seçim kampanyası ile Obama yı zafere taşıyan liberallerin bu ara seçimlerde isteksiz ve şevksiz, muhafazakârlar ve özellikle Çay Partililerin ise tam aksine bu kez aktivist ve istekli olduğu görüldü. Ama seçim kampanyasında, Obama nın vaatlerini ye- 31 Dana H. Allin and Steven Simon, Obama s Dilemma: Iran, Israel and the Rumours of War, Survival, Vol. 52, No 6, Aralık 2010-Ocak 2011, s Aslan, Topal Ördek Ali Soylu, Ekonomik Kriz Obama yı Vurdu, Zaman, 05 Kasım 2010, (erişim: 7 Kasım 2010); GOP Roars Back to Take the US House; Democrats Cling to Senate Majority, CNN, 3 Kasım 2010, (erişim: 3 Kasım 2010); US Elections 2010: America Votes, BBC, 3 Kasım 2010, (erişim: 3 Kasım 2010). Senato da ayrıca Demokratlar ile birlikte hareket eden iki bağımsız üye bulunuyor. 34 Neslihan Kaptanoğlu, Çay Partisi Hareketi Sınavı Geçti mi?, TEPAV Değerlendirme Notu, Kasım

11 Dış Politikaya Yansımalarıyla Amerikan Sağının Yükselişi ve Düşüşü: rine getirip getirmediğinden ziyade, bir türlü sonu gelmeyen ekonomik kriz karşısında kim olursa olsun halkın sorumlulara iyi bir ders verme arzusu daha belirleyici oldu. 35 Seçmenlerin önemli bir bölümü %10 u bulan işsizlikten muzdarip bir şekilde ümitsizliğe sürüklenirken, bundan eskileri değil mevcut yönetimi sorumlu tutarak Obama ya ve onun liberal-demokrat gündemine açık bir uyarı mesajı vermek istedi. Yani halk, Wall Street in dizginlenmesinden memnun olmakla birlikte, eskinin büyük ve müdahaleci hükümet dönemine yeniden dönmek istemediğini Obama ya açıkça göstermiş oldu. Aslında bu seçimler, 2012 deki başkanlık seçim kampanyasının da erken bir başlangıcını oluşturuyor. Zira 2011 de, hem muhafazakâr sağın ve Cumhuriyetçi kesimlerin kendi içindeki mücadele hem de liberallerle muhafazakârlar arasındaki çekişme yeni boyutlar kazanarak daha da alevlenebilir. 36 Kimileri, ara seçimlerdeki yenilgiden sonra Obama nın ekonomide olağanüstü işler yapmazsa tekrar seçilemeyeceğinden emin. 37 Nitekim Çay Partisi temsilcileri de yeni Kongre de Obama politikalarını zaafa uğratmayı amaçlıyorlar. Ancak Obama, bu noktada Cumhuriyetçiler ile ipleri koparmaktan ziyade onlarla uzlaşma yolları arayarak ulusun ortak çıkarları için proje üretme yoluna girmiş gibi görünüyor. 38 Nitekim 2012 de bir kez daha aday olmayı planlayan ve kendisine yapıştırılan sosyalist imajını silmek üzere Obama, seçimleri takiben belirlediği yeni bir yol haritası belirledi. Bu çerçevede de Demokrat çoğunluğun olduğu Kongre dönemi kapanmadan, 6 Aralık ta Cumhuriyetçilerle sıkı bir pazarlığa girişti. Bu pazarlık sonucunda Obama, orta sınıfa yönelik birkaç iyilik karşılığı, muhafazakârların ısrar ettiği Bush tan miras kalan zenginler de dâhil herkese vergi indiriminin devamını, liberal kesimlerinin tepkisine 39 rağmen, onayladı. Ama bu pragmatik hamle, bağımsız, Demokrat ve Cumhuriyetçi seçmenin büyük kısmının memnuniyetiyle karşılandı ve nitekim Obama ya halk desteği sekiz ay aradan sonra yeniden % 50 ye ulaştı. 40 Yeni muhafazakâr kalemlerden Krauthammer in ifadesiyle, bu 1 trilyon dolarlık uzlaşı, Obama nın seçimlerde aldığı ağır yenilgiden sonra sahneye geri dönüşünü simgeliyordu. 41 Aynı şekilde, son dönemde yaptığı atamalarla değiştirdiği ekibinin yeni profili de Obama daki bu merkeze kaymanın işareti olarak yorumlanıyor. Bu noktada yapılan en önemli değişiklik, Rahm Emanuel den boşalan Beyaz 35 Soylu, Ekonomik Kriz... ; Aslan, Topal Ördek Ibid. 37 Soylu, Ekonomik Kriz Keck, Obama Moves William Greider, The End of New Deal Liberalism, The Nation, 05 Ocak 2011, (erişim: 10 Ocak 2011). 40 Frank Rich, Let Obama s Reagan Revolution Begin, The New York Times, 08 Ocak 2011, (erişim: 10 Ocak 2011). 41 Charles Krauthammer, The New Comeback Kid, The Washington Post, 17 Aralık 2010, (erişim: 10 Ocak 2011). 11

12 Ö. Kurtbağ Saray Genel Sekreterliği görevine, Wall Street e yakınlığı ve Kongre yi etkileme kabiliyetiyle bilinen merkezci bir ismin, eski Ticaret Bakanı William Daley in getirilmesi oldu. 42 Diğer yandan ise böyle bir merkeze kayma ve makul bir siyaset izleme tercihi, eğer çok ileri giderse Obama nın kendi liberal ve ilerlemeci destekçilerini yabancılaştırıp yeniden seçilme şansını zora sokabilir gibi görünmekle birlikte, liberallerin Obama dışında başka bir alternatifinin olmadığı da ortada. Çay Partisi hareketi, bazı önemli kayıpları olsa da ara seçimlerin asıl galibi olarak görülebilir. Nitekim Çay Partisi destekli adaylar, seçimler öncesi aday belirleme sürecinde sadece merkezden destekli Cumhuriyetçi adaylara değil, aynı zamanda kaybettiği yerlerde bile Demokratların önemli isimlerine ve ağır toplarına da güç anlar yaşattılar. 43 Sözgelimi, Nevada daki yarışta, Demokratların Senato daki en önemli ve tecrübeli isimlerinden Harry Reid, Çay Partisi destekli Sharron Angle karşısında ancak kıl payı kazanabildi. 44 Çay Partisi hareketi ve destekçileri, kampanya boyunca ortalamadan daha yüksek bir eğitime sahip olmalarıyla ve muhafazakârların kürtaj ya da dine ilişkin hassasiyetlerinden farklı olarak, büyük hükümet ve ekonomideki olumsuzluklara dayalı öfkeli bir söylemle fark yaratmaya çalıştılar. Ama bunların, Cumhuriyetçi Parti yi terk edip yeni bir parti kurarak oyları bölmek yerine partinin dümenini ele geçirme çabası içinde olduğu çok açık. Cumhuriyetçi Parti de hareketin bu enerjisinden ve dinamizminden olabildiğince yararlanma arayışında. Ancak birçok Cumhuriyetçi, partinin hareketi kontrolünden ziyade tersinin gerçekleşmesinden endişe etmiyor değil. 45 Nitekim Cumhuriyetçilerin yeni dönemde Çay Partili üyelerle kimi konularda karşı karşıya gelmesi söz konusu olabilecek ve çoğu ilk kez politikaya giren bu tecrübesiz üyelerin tatmin edilmedikleri anlarda partiye zor anlar yaşatması da olası. Çay Partisi nin mi Cumhuriyetçi Parti yi radikal bir dönüşüme zorlayacağı, yoksa partinin mi Çay Partisi ni ehlileştirerek Washington siyasetine uygun davranmaya zorlayacağını zaman gösterecek. 46 Kesin olan şey, Çay Partisi nin Cumhuriyetçi Parti yi bu seçimlerde daha da sağa kaydırdığıdır. Bununla beraber, çıkan sonucun muhafazakâr fikirlerin yeniden halk tarafından kucaklandığının göstergesi mi yoksa ülkeyi daha iki yıl önce krize sürükleyen Cumhuriyetçilere ikinci bir şans mı olduğunu söylemek için 2012 başkanlık seçimlerini beklemek gerekir. 42 Ali H. Aslan, Obama nın Yeni Versiyonu Piyasada, Zaman, 10 Ocak 2011, (erişim: 10 Ocak 2011). 43 Ed Rollins, GOP Victories in This Fall Not Guaranteed, CNN, 11 Ağustos 2010, (erişim: 12 Ağustos 2010). 44 Kaptanoğlu, Çay Partisi America s Right Kaptanoğlu, Çay Partisi

13 Dış Politikaya Yansımalarıyla Amerikan Sağının Yükselişi ve Düşüşü: Öte yandan, Çay Partisi muhafazakâr hareketi yeterince muhafazakâr olmadığı gerekçesiyle daha da sağa kaydırırken bunun Obama dan iktidarı geri almak için doğru bir strateji olup olmadığı da şüpheli görünüyor. Ülkemizi geri alalım sloganıyla kampanya yürüten Cumhuriyetçiler, kampanyalarında Çay Partisi nin etkisinde kalarak, Amerikan anayasasını, özgürlüklerini ve değerlerini, dış düşmanlara karşı yatıştırma siyaseti izleyip ülkeyi sosyalizme sürüklemekle eleştirdikleri bir başkana karşı koruma söylemini kullandılar. Nitekim önemli Cumhuriyetçi siyasi figürlerden biri olan ve Clinton dönemindeki muhalif tutumuyla bilinen Newt Gingrich, Obama yı ABD tarihindeki en radikal başkan olarak nitelendirdi ve ülkeye en az bir zamanların SSCB si kadar tehdit oluşturmakla bile suçladı. 47 Bununla birlikte, Çay Partililerin ara seçim sürecinde sağı bölmesi savunmaya çekilmiş görünen Demokratların işine gelebilir. Nitekim ara seçimler öncesi aday belirleme sürecinde (primaries) Cumhuriyetçi Parti içinde geleneksel merkez adaylar ile Çay Partisi destekli adaylar arasındaki çekişme kimi yerlerde Demokrat adayların başarılı olmasında önemli rol oynadı. 48 Dolayısıyla, 2012 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin ihtiyacı olan şey merkeze daha yakın bir aday olsa da şu an Çay Partisi hareketinin kazandığı ivmeyle Alaska eski valisi ve 2008 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı Sarah Palin gibi tam tersi popülist bir aday çıkması Obama nın işini kolaylaştırabilir. 49 Aslında geleneksel Cumhuriyetçiler ve David Frum gibi bazı yeni muhafazakâr isimler de Çay Partisi tarzı popülizmin, anti-seçkinci (anti-elitist) tavrın ve Palin gibilerin parti içinde bu şekilde ağırlık kazanmasından ve öne çıkmasından rahatsızlar ve bu tercihlerin partiyi yeni bir seçim yenilgisine götürebileceğinden endişeliler. 50 Fakat Charles Krauthammer ve Karl Rove gibi etkili diğer yeni muhafazakâr figürlerin Çay Partisi ne birçok noktada destek çıktığı görülebiliyor. 51 Pek de ideolojik olmayan orta sınıf ise Washington u kendinden kopuk görmekle birlikte, siyaseten merkez-liberal, merkez ve merkez sağ arasında gidip gelmekte ve şu anda Obama karşıtı gibi gözükse de doğru iletişimle yeniden kazanılabilecek bir görüntü veriyor. 52 Egan, Obama için daha her şeyin bitmediğini ve destek oranı artan başkanın rüzgârı tersine çevirip Clinton un yaptığı gibi yeni bir zafer kazanabileceğini savunuyor. Egan bu noktada, düşünceli bir uyuşukluk içinde olmakla eleştirdiği Obama nın kendi uzlaşmacı kişiliğini değilse bile yönetim tarzını değiştirebileceğine ve bu amaçla (Roosevelt in Yeni Bakış ı gibi) kapsayıcı bir yönetim ilkesi geliştirmekle işe başlayabileceğine dikkat çekiyor. 53 Nitekim Obama nın önünde, Kongre çoğunluğunu kaybetmesine ve sert bir muhalefetle karşılaşmasına rağmen, ikinci kez seçilmeyi başarmış bir Clinton örneği bulunu- 47 America s Right Ibid. 49 What is Wrong Amato ve Neiwert, Over the Cliff..., s Ibid., s Carpenter, Why Right and Left Egan, A Big Idea. 13

14 Ö. Kurtbağ yor. Kimi yazarlar ise Obama nın rakiplerine karşı fazla yumuşak ve çekingen olduğunu savunarak, eline bunlara darbe indirme fırsatının geçtiği (mesela Cumhuriyetçilerin karşı oy verdiği 11 Eylül enkazını kaldırırken zehirlenen işçilere yardım sağlanmasını öngören yasa gibi) pek çok konuda kendini geri çekmesini ve öne çıkmayışını eleştiriyorlar. 54 Ancak yeni dönemde, Obama nın muhalefetin kontrolündeki Kongre karşısında liderliğini daha fazla göstermesi gerekecek. Tüm bu tartışmalar yaşanırken, 9 Ocak 2011 de Amerikan siyasetinin son dönemdeki en büyük siyasi suikastlarından biri gerçekleşti. Anarşist bir genç tarafından, Arizona nın Tucson kentinde, Temsilciler Meclisi nin Demokrat üyelerinden Gabrielle Giffords a yapılan kanlı saldırı, meclis üyesini ağır yaralarken altı kişinin ölümüne ve 13 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Ülkedeki gergin siyasi iklimde aslında sürpriz sayılamayacak saldırı sonrası yapılan yorumlarda ise ortada saldırganın motivasyonu ile ilgili henüz açık bir kanıt olmasa da gittikçe derinleşen siyasi kamplaşma ve özellikle de Çay Partililerin kullandığı kutuplaştırıcı nefret söyleminin saldırı için uygun iklimin oluşmasına hizmet ettiği görüşü hakim oldu. 55 Nitekim liberal yazarlardan Paul Krugman, olayın gergin ve şiddet yüklü siyasi ortamdan soyutlanarak tek başına basit bir adli vaka olarak görülemeyeceğine dikkat çekti. 56 Cumhuriyetçiler ve Çay Partisi hareketi ise, sağduyu çağrısı yaparak saldırıları kınasalar ve liberalleri siyasi fırsatçılıkla suçlasalar da 57 mevcut söylemlerini değiştirmedikleri müddetçe bu tür suçlamalara maruz kalmaya devam edecekler gibi görünüyor. Nitekim Sarah Palin in saldırıya uğrayan Clifford u ara seçim kampanyasında hedef tahtasında göstermesi ve yine kampanya sırasında sağlık reformuna evet diyen Demokrat adaya yönelik tehditler, aşırı sağın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı olmadığı savlarını ciddi şekilde zayıflatmaktadır. En vahimi ise Arizona daki bu olayın Cumhuriyetçilerin iktidara gelmesi halinde tüm ülke çapında olacakların bir habercisi ve başlangıcı olduğu şeklindeki yorumlardır. 58 Gelişmeler ileride bu boyuta varsın ya da varmasın, bu saldırı, önümüzdeki dönemde yeni Kongre deki Cumhuriyetçilerin başta sağlık reformu olmak üzere Obama karşıtı girişimlerde işini güçleştirirken, 54 Rich, Let Obama Aslan, Obama nın Yeni... ; Timothy Egan, Tombstone Politics, The New York Times, 09 Ocak 2011, (erişim: 10 Ocak 2011). 56 Paul Krugman, Climate of Hate, The New York Times, 09 Ocak 2011, (erişim: 10 Ocak 2011). 57 Tom Curry, Conservatives Scoff at Attempted Linkage to Shooting, MSNBC, 10 Ocak 2011, (erişim: 11 Ocak 2011); Michael Scherer, In Response to Mayhem, The Nation Stands in Silence, Time, 10 Ocak 2011, (erişim: 12 Ocak 2011). 58 Berman, After Arizona Shooting... ; Krugman, Climate of Hate. 14

15 Dış Politikaya Yansımalarıyla Amerikan Sağının Yükselişi ve Düşüşü: Obama nın siyasi gerilimi düşürmeye dönük yeni merkezci ve uzlaşmacı yol haritasının önünü daha da açabilir. 59 DIŞ POLİTİKAYA YANSIMALAR Reagan dan bugüne muhafazakârlığın yükseliş ve düşüş süreçlerinin dış politikaya yansımalarına bakıldığında, Reagan ın Yeni Sağ iktidarının ABD nin 1970 lerde içine girdiği düşüş sürecini tersine çevirip Amerikan hegemonyasını yeniden üretmek üzere işbaşına geldiği açıktır. Onu izleyen Bush döneminde ise geleneksel muhafazakârlık çizgisinde temkinli ve statükocu bir dış politika anlayışının hâkim olduğu ve Washington un Soğuk Savaş ın kazasız belasız sona ermesine odaklandığı gözlenmektedir. Üç dönemlik sağ iktidarlara son veren Clinton ın Demokrat yönetimi döneminde, muhafazakârlar, savunmaya çekilerek Clinton ın iç politikada ve dış politikada yaptığı hatalara odaklanıp, harekete Clinton sonrası için yeniden ivme kazandırmaya çalışmışlardır. Oğul Bush döneminde ise yeni muhafazakârlar öncülüğünde yeni bir sağ koalisyonun kurulduğu ve bu koalisyonun da özellikle 11 Eylül sonrasında Clinton ın bıraktığı kötü mirası tersine çevirip ABD nin tekkutuplu hegemonyasını sürdürmesi için tektaraflı, saldırgan ve militarist bir dış politikayı savunduğu görülmektedir. Ancak yeni muhafazakâr tezlerin kılavuzluk ettiği iki dönemlik Bush yönetimleri sonunda ülke, ekonomide derin bir krize sürüklenmiş, dış politikada da iki yıkıcı savaşın yönetilmesi gerçeğiyle yüz yüze kalarak tercihini Obama ve Demokratlardan yana kullanmıştır. Nitekim muhafazakâr koalisyon da elbette bu başarısızlıklar sonrası dağılmıştır. Aşağıda, önce bu sürecin nasıl gerçekleştiğine, sonra da Obama yönetimindeki Demokrat hükümetin ABD nin dış politikada yaptığı ya da yapmaya çalıştığı değişikliklere odaklanılacaktır. Yeni muhafazakârlara göre, Bush yönetiminin ikinci döneminde gözden düşmeleri, kendilerinden ve dünya görüşlerinden ziyade dış etkenler ve gelişmelerden dolayıydı. Burada elbette, yeni muhafazakârların yönetim içinde karar verici mevkilerde olmadıklarını vurguladıkları ve başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeye yanaşmadıkları görülmekteydi. İşlerin kötü gitmesi noktasında bunlar yönetimin acemiliğini, yetersizliğini ve acizliğini öne çıkarmaktaydılar. 60 Dolayısıyla, kendilerine yönelik eleştiri ve suçlamalara, yeni muhafazakâr yazarlar, kendi retoriklerinde herhangi bir yanlışlık olmadığı inancıyla yanıt verdiler. Fikir ve söylem düzeyinde bir hata ya da kusur olmadığında ısrar ederek, başarısızlığın faturasını Bush ve ekibinin yozlaşmış, kararsız ve kötü yönetimine çıkarmaya çalıştılar. 61 Bunlar, sözgelimi Irak taki savaş sonrası yeniden yapılan- 59 Ibid. 60 Richard Perle, We Won Years Ago, The American Interest, Vol. 3, No. 4, Mart-Nisan 2008, (erişim: 10 Ocak 2010); Interview with Richard Perle, BBC, 22 Kasım 2007, dtalk/ stm (erişim: 10 Ocak 2010). 61 Michael Kinsley, When "Oops" Isn't Enough, Time, 12 Kasım 2006, /magazine/article/0,9171, ,00.html (erişim: 20 Ocak 2009). 15

16 Ö. Kurtbağ mada mesafe alınamamasından gerekli kaynakları harekete geçiremeyen Washington u, savaşta perde arkasında rol oynayan Cheney i ve az sayıda askerle ülkeyi kontrol etmeye çalışan Savunma Bakanı Rumsfeld i sorumlu tuttular. 62 Yeni muhafazakârların, Bush a ve yönetime yönelik suçlamalar ile kendi itibar kayıplarını ve gözden düşmelerini telafi etmeyi amaçladıkları açıktı. Fineman ın isabetli tesbitiyle, Bush, Irak ta kendisine bir çıkış stratejisi bulmaya çalışırken, yeni muhafazakârlar da Bush yönetimini olan bitenden sorumlu tutmayı kendi çıkış stratejileri olarak belirlediler. 63 Bush un Irak taki mevcut durum karşısında yardım için BM ye gitmesi de yeni muhafazakârlarla yönetim arasındaki görüş ayrılıklarının bir başka kaynağı oldu. Artık muhafazakâr sağda terörle savaşta sıranın hangi ülkeye geldiğinden ziyade, mevcut çıkmazın nasıl aşılacağı konusu öne çıkmaktaydı. Kısacası, Irak taki başarısızlık üzerine yeni muhafazakârlar artık savunma konumuna geçmeye başladılar. 64 Kristol ün, yeni muhafazakarlar gerçekliğin sopasını yemiş liberallerdir sözüne atfen, The Economist in ifadesiyle...yeni muhafazakârlık Bağdat ın arka sokaklarında gerçekliğin sopasını yemişti. 65 Yeni muhafazakâr Fukuyama artık yeni muhafazakâr politikaları desteklemediğini açıklayarak tepkisini ortaya koydu. Kimi yeni muhafazakârlar, hareket içinde bu tür görüş ayrılıklarını ve ayrışmaları normal karşılasalar bile, Bush yönetimi de yeni muhafazakârlarla araya mesafe koymaya başlamıştı. Bu durumu perçinleyense Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz in Dünya Bankası başkanlığına gönderilmesi ve Müsteşar Douglas Feith in görevinden ayrılması ile bir CIA ajanının adının basına sızdırılmasıyla ilgili skandala adı karışan Lewis S. Libby nin görevini bırakmak zorunda kalması ve BM ye elçi olarak atanan Bolton un Senato dan onay alamaması gibi gelişmeler oldu. 66 Öte yandan, bu suçlamalar ve savunma konumuna geçiş sonrası başlayan yeni muhafazakâr karşı saldırının belki de en aşırı olanı American Enterprise 62 John Micklethwait ve Adrian Wooldridge, The Right Nation: Conservative Power in America, (London: Penguin Books, 2004), s. 220; Francis Fukuyama, Neo-Conların Sonu: Yol Ayrımındaki Amerika, (İstanbul: Profil Yayıncılık, 2006), s. 73; Ruşen Çakır, ABD de Bir Devir Kapanırken, Birikim, Aralık 2006, s. 23; Michael E. O Hanlon, Iraq Without Plan, Policy Review, No. 128, Aralık 2004-Ocak 2005), (erişim: 05 Kasım 2006); Gerard Baker, The Neocons Have Been Routed. But They Are Not All Wrong, The Times, 13 Nisan 2007, e (erişim: 18 Mayıs 2007); Joe Klein, The End of Rose-Petal Fantasies, Time, 30 Ocak 2005, (erişim: 18 Şubat 2007). 63 Howard Fineman, The Conservative Crack Up, MSNBC, 12 Ekim 2005, (erişim: 18 Kasım 2006). 64 Fukuyama, Neo-Conların Sonu..., s. 21; Çakır, ABD de Bir Devir Kapanırken, s. 22; Michael Hirsh ve Dan Ephron, The Last Man Standing, Newsweek, Vol. 148, No. 23, 12 Nisan 2006, s The End of Ideology, The Economist, Vol. 377, No (03 Aralık 2005), s Sarah Baxter, Decline and Fall of the Neocons, The Sunday Times, 20 Mayıs 2007, (erişim: 11 Mart 2008) 16

17 Dış Politikaya Yansımalarıyla Amerikan Sağının Yükselişi ve Düşüşü: Institute den Gary Schmitt in savunduğu görüştü. Schmitt, yeni muhafazakâr projenin başarısızlığa uğramayıp aksine doğal sonucuna ulaştığını, amaçlarının zaten Clinton tarzı dış politikaya son verip yeni-reagancı bir dış politikaya geçilmesi olduğunu ve bunu da başardıklarını savundu. Yönetimin uygulamada dış politikayı doğru yönetemediği noktasında yeni muhafazakârlarla hemfikir olsa da, pişmanlık belirtip savaş dışı stratejilerin de düşünülmesi gerektiği itirafında bulunan Perle ün aksine, Schmitt, Irak taki başarısızlığa rağmen savaşın baştan beri bir hata olduğu görüşüne karşıydı. 67 Bir başka yazar ise, Bush yönetiminin dış politikasına ilişkin eleştirilerin bir bölümü doğru olsa bile yine de yönetimin haksızca eleştirildiği konular olduğu görüşündeydi. Her şeyden önce, ABD nin müttefik ve dostlarını tamamen kendine yabancılaştırdığı ve işbirliği olanağının ortadan kalktığı görüşü doğru değildi. Terörle ve el-kaide ile mücadelede istihbarat, lojistik ve askeri birçok alanda Avrupalı ülkeler, Pakistan ve S. Arabistan ABD ye destek vermişlerdi ve vermeyi sürdürüyorlardı. Yine Avrupa da Amerikan karşıtlığının artışa geçtiği Fransa ve Almanya da ABD yle yakınlaşmaya sıcak bakan Sarkozy ve Merkel işbaşına gelmişlerdi. NATO 2003 te ISAF ın komutasını devralmayı kabul ederken Libya nükleer silah programından vazgeçmişti. 68 Tüm bunların gösterdiği gibi, Bush un popülaritesinin iyice azaldığı bir dönemde 2006 Kongre ara seçimlerini de kaybeden muhafazakâr koalisyonun görüş ayrılıkları sonucu çatırdamaya başladığı açıktı. Nitekim Evanjelikler, yeni muhafazakârlar ve daha pragmatik düşünen geleneksel görüşlüler arasında bir çekişme yaşandığı artık iyice su yüzüne çıkmıştı. 69 Bush un öncülüğünde sağlanan oydaşma ve kurulan koalisyon, özellikle Irak konusundaki tartışmalarla dağılma noktasına gelmişti. Artık sadece paleo-con denilen grup değil, hemen her kanattan muhafazakâr yeni muhafazakârları sertçe eleştirmekteydi. Nitekim küçültülmüş federal hükümet yanlısı muhafazakârlar Bush un aşırı kamu harcamalarından, iş dünyası yönetimin Katrina Kasırgası ndaki acizliğinden ve geleneksel sağ unsurlar da Bush un yasadışı göçe karşı tutumundan hoşnut değildi. 70 Bu tablo karşısında, yeni muhafazakârları eleştirenlere ve hatta Adelman gibi bazı yeni muhafazakâr yazarlara göre, yeni muhafazakârlık en az bir kuşak boyunca düşüş içine girecek ve geri dönüşü de kolay olmayacaktı. 71 Rose un tesbitiyle, Yeni muhafazakâr proje tamamen ölü değilse bile, besbelli üstesinden 67 Paul Reynolds, End of the Neocon Dream, BBC, 21 Aralık 2006, (erişim: 12 Ocak 2007). 68 Peter Wehner, A Triumph of Ideology over Evidence, Survival, Vol. 50, No. 1, Şubat-Mart 2008, s Fineman, The Conservative ; Holly Bailey, No Net Gain, Newsweek, 21 Ağustos 2007, (erişim: 26 Ağustos 2007). 70 Sidelined by Reality, The Economist, 19 Nisan 2007, laystory.cfm?story_id= (erişim: 27 Nisan 2007). 71 Reynolds, End of the. 17

RAPOR. seta AMERİKAN SİYASAL KÜLTÜRÜ VE KAMPANYA TEMALARI 1 EROL A. CEBECİ, KILIÇ BUĞRA KANAT BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 2012

RAPOR. seta AMERİKAN SİYASAL KÜLTÜRÜ VE KAMPANYA TEMALARI 1 EROL A. CEBECİ, KILIÇ BUĞRA KANAT BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 2012 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 2012 seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ekim 2012 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 2012 AMERİKAN SİYASAL KÜLTÜRÜ VE KAMPANYA TEMALARI 1 EROL A. CEBECİ,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 2000 YILI SONRASINDA ABD DIŞ POLİTİKASI KAPSAMINDA AZERBAYCAN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Vugar

Detaylı

Arap Baharı Karşısında ABD'nin Tutumu *

Arap Baharı Karşısında ABD'nin Tutumu * SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2014, Sayı: 33, ss.1-18 SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences December 2014, No: 33, pp..1-18 Arap Baharı Karşısında ABD'nin

Detaylı

KÖRFEZ SAVAŞLARI NDA İSRAİL VE YAHUDİ LOBİLERİNİN ROLÜ. Erhan CANİKOĞLU

KÖRFEZ SAVAŞLARI NDA İSRAİL VE YAHUDİ LOBİLERİNİN ROLÜ. Erhan CANİKOĞLU KÖRFEZ SAVAŞLARI NDA İSRAİL VE YAHUDİ LOBİLERİNİN ROLÜ Erhan CANİKOĞLU . Körfez Savaşları nda İsrail ve Yahudi Lobilerinin Rolü Erhan CANİKOĞLU Dr., 21.Yüzyıl Enstitüsü Bilimsel Danışmanı Özet: Çöl Fırtınası

Detaylı

Marx21. Kriz ve Alternatif Yatay Siyaset

Marx21. Kriz ve Alternatif Yatay Siyaset Marx21 Kriz ve Alternatif Yatay Siyaset Krizler ve Alternatif / Yatay Siyaset Marx21 Yayınları, 1.Baskı, İstanbul, Aralık 2013 Kapak tasarım: Dilan Gitmez Baskı-Cilt: Yön Matbaacılık Davutpaşa Cad. Güven

Detaylı

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE 1/15 KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE Doç. Dr. Çağrı ERHAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Kabuk Değiştiren Uluslararası Ortam İçeriği ve kapsamı

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 M I S I R D A D Ö N Ü Ş Ü M Ü N A N AT O M İ S İ seta RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 25 OCAK TAN

Detaylı

Obama yı dış politikada bekleyen riskler ve fırsatlar

Obama yı dış politikada bekleyen riskler ve fırsatlar 18.12.2012 Obama yı dış politikada bekleyen riskler ve fırsatlar 000 İdris Kardaş M.Cihat Küçük Zülküf Yılmaz Zeyneb Taşatmanlar Batuhan Kurtaran Anıl Gürbüztürk El-Kaide bağlantılı unsurların artan etkinliği

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 1 12 EYLÜL DEN 12 HAZİRAN A SİYASİ PARTİLER ADALET VE KALKINMA

Detaylı

AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ Mustafa ÜREN, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Öğrencisi IMPR RAPOR No: 10 2011 1 İçindekiler 1. TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN ARKA PLANI...

Detaylı

Düzen-Adalet İkilemi Açısından Arap Baharı Çerçevesinde Türk Dış Politikası

Düzen-Adalet İkilemi Açısından Arap Baharı Çerçevesinde Türk Dış Politikası Spectrum: Journal of Global Studies Special Issue pp. 5-22 Düzen-Adalet İkilemi Açısından Arap Baharı Çerçevesinde Türk Dış Politikası Nur Çetinoğlu ÖZET Düzen ve adalet kavramları arasındaki ilişki özellikle

Detaylı

KÜRESEL TERÖRE KARŞI SAVAŞ DOKTRİNİN OLUŞUMU VE ORTADOĞUYA YANSIMALARI THE EMERGENCE OF THE GLOBAL WAR ON TERROR AND ITS REFLEXION ON MIDDLE EAST

KÜRESEL TERÖRE KARŞI SAVAŞ DOKTRİNİN OLUŞUMU VE ORTADOĞUYA YANSIMALARI THE EMERGENCE OF THE GLOBAL WAR ON TERROR AND ITS REFLEXION ON MIDDLE EAST Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜRESEL TERÖRE KARŞI SAVAŞ DOKTRİNİN

Detaylı

Arap Baharı ve Türkiye

Arap Baharı ve Türkiye ADAM AKADEMİ, 2011/2: 26-36 Arap Baharı ve Türkiye MUSTAFA KİBAROĞLU Okan Üniversitesi Öz Bu çalışmada üç nokta ileri sürülmektedir. Birincisi, Arap Baharı nın gelişimi sürpriz değildir. Batı ve özellikle

Detaylı

SURİYE-TÜRKİYE: DÜNÜ VE BUGÜNÜ

SURİYE-TÜRKİYE: DÜNÜ VE BUGÜNÜ Mehmet Akif Ersoy 1 Şubat-1 Mart 2012, Sayı: 10 TÜRKİYE NİN NATO YA KATILMASININ 60. YILDÖNÜMÜ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NDE YAPILAN ULUSLARARASI KONFERANSTA ELE ALINDI Acımasız Küresel Ekonomik Kriz:

Detaylı

E-Bülten 4 Mart-Nisan 2012 Faaliyetleri

E-Bülten 4 Mart-Nisan 2012 Faaliyetleri Furkan Torlak İşgalin 9. Yıldönümünde Irak Paneli İlyas Kamalov Vügar İmanov E-Bülten 4 Mart-Nisan 2012 Faaliyetleri Murat Yılmaz Yetimlere Dünyanızda Yer Açın Francesco Giumelli Targeted Sanctions in

Detaylı

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER CURRENT SITUATION AND IMPORTANT POLITICAL DEVELOPMENTS IN IRAQ Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes

Detaylı

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler 145-170 Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler Çağrı Erhan Ersin Embel Öz Bu makalede, Türkiye nin belli başlı dış politika kararlarını temsil eden örnek olaylar dört yapısal

Detaylı

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ANALİZ MAYIS 2015 SAYI: 126 7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) MUSTAFA ALTUNOĞLU ANALİZ MAYIS 2015 SAYI: 126 7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) MUSTAFA ALTUNOĞLU

Detaylı

Asker- Sivil İlişkilerinde Değişim ve Dönüşüm, Mağduriyetler ve Sonuçlar

Asker- Sivil İlişkilerinde Değişim ve Dönüşüm, Mağduriyetler ve Sonuçlar Asker- Sivil İlişkilerinde Değişim ve Dönüşüm, Mağduriyetler ve Sonuçlar Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE Gaziantep Üniversitesi Özet Asker-sivil ilişkileri Türk demokrasi tarihinde siyasetin gündeminde sürekli

Detaylı

Arap Lobisi ve ABD Dış Politikası. İki devlet çözümü. Khalil Marrar. ABD dış politikası ve iki devlet çözümü

Arap Lobisi ve ABD Dış Politikası. İki devlet çözümü. Khalil Marrar. ABD dış politikası ve iki devlet çözümü Arap Lobisi ve ABD Dış Politikası İki devlet çözümü Khalil Marrar I/ ABD dış politikası ve iki devlet çözümü İsrail-Filistin çatışması söz konusu olduğunda pro-israil baskıyı engelleyebilecek anlamlı bir

Detaylı

Mısır Devriminin Ayak Sesleri. Steps of the Egyptian Revolution. Kapak Konusu

Mısır Devriminin Ayak Sesleri. Steps of the Egyptian Revolution. Kapak Konusu Mübarek in yerini koruması oldukça güç görünüyor. Mısır Devriminin Ayak Sesleri Steps of the Egyptian Revolution Doç. Dr. Veysel AYHAN ORSAM Ortadoğu Danışmanı Abant İzzet Baysal Üniversitesi U.İ.B. Abstract

Detaylı

TÜRKİYE VE AVRUPA: BELİRLEYİCİ YILA GİRERKEN. 197. Avrupa Raporu 15 Aralık 2008

TÜRKİYE VE AVRUPA: BELİRLEYİCİ YILA GİRERKEN. 197. Avrupa Raporu 15 Aralık 2008 TÜRKİYE VE AVRUPA: BELİRLEYİCİ YILA GİRERKEN 197. Avrupa Raporu 15 Aralık 2008 İÇİNDEKİLER ÖZET VE ÖNERİLER... i I. GİRİŞ... 1 II. ASKIYA ALINAN REFORMLAR... 4 A. AVRUPA YLA SÜRTÜŞME...4 B. ÜLKE İÇİNDEKİ

Detaylı

I. Radikal Gazetesi Dış Haberler sayfasının örnek olarak seçilmesinin nedenleri

I. Radikal Gazetesi Dış Haberler sayfasının örnek olarak seçilmesinin nedenleri Dış Politika Haberciliğinin Sorunları: Venezüella Anayasası Referandumu ve Obama nın Aday Adaylığı Sürecindeki Haberler Özelinde Radikal Gazetesi Örneği * Gazete dış haberler sayfaları birçok açıdan inceleme

Detaylı

Suriye de Arap Baharı

Suriye de Arap Baharı Suriye de Arap Baharı Yağmur Şen * Özet Arap Baharı adı verilen değişim hareketi çerçevesinde Suriye de üç yıla yakın bir süredir devam eden çatışmalar, 120.000 den fazla insanın hayatını kaybetmesine

Detaylı

ABD. ABD nin Hipermetropi Hastalığı. Röportaj: ABD-Çin İlişkileri. Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı

ABD. ABD nin Hipermetropi Hastalığı. Röportaj: ABD-Çin İlişkileri. Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı Mart 2015 Yıl: 2 Sayı: 5 Hem Seviyeli Hem Keyifli ABD ABD nin Hipermetropi Hastalığı Dünya daki Savunma Harcamalarında ABD nin Payı Osmanlı Dönemi Türk- Amerikan Ticari İlişkileri Küresel Çevre Sorunları

Detaylı

Türkiye nin Dönüşümü, Cepheleşme ve Liberallerin Ayrışması

Türkiye nin Dönüşümü, Cepheleşme ve Liberallerin Ayrışması Türkiye nin Dönüşümü, Cepheleşme ve Liberallerin Ayrışması Cennet Uslu Yrd. Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi, LDT Yönetim Kurulu Üyesi liberal düşünce Yıl 20, Sayı 77, Kış 2015, s. 7-40 A.

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME VE ETKİN BİR SİYASAL SİSTEM OLUŞTURMA BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SİYASİ PARTİLERDE LİDER HEGEMONYASI VE LİDER DEĞİŞİMİ SORUNSALI

DEMOKRATİKLEŞME VE ETKİN BİR SİYASAL SİSTEM OLUŞTURMA BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SİYASİ PARTİLERDE LİDER HEGEMONYASI VE LİDER DEĞİŞİMİ SORUNSALI DEMOKRATİKLEŞME VE ETKİN BİR SİYASAL SİSTEM OLUŞTURMA BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SİYASİ PARTİLERDE LİDER HEGEMONYASI VE LİDER DEĞİŞİMİ SORUNSALI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı

Detaylı

ORTADOĞU DA DEĞĠġĠM SÜRECĠ VE TÜRK DIġ POLĠTĠKASI 1 CHANGING PROCESS IN THE MIDDLE EAST AND TURKISH FOREIGN POLICY

ORTADOĞU DA DEĞĠġĠM SÜRECĠ VE TÜRK DIġ POLĠTĠKASI 1 CHANGING PROCESS IN THE MIDDLE EAST AND TURKISH FOREIGN POLICY ORTADOĞU DA DEĞĠġĠM SÜRECĠ VE TÜRK DIġ POLĠTĠKASI 1 Zafer AKBAġ 2 ÖZET Bu çalışmanın amacı, Ortadoğu da meydana gelen değişimin nedenlerini, sürecin işleyişini ve muhtemel sonuçlarını ortaya koymaktır.

Detaylı

27 Mayıs 1960 tan Günümüze Paylaşılamayan Demokrat Parti Mirası

27 Mayıs 1960 tan Günümüze Paylaşılamayan Demokrat Parti Mirası SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2009, Sayı:19, ss.73-90. 27 Mayıs 1960 tan Günümüze Paylaşılamayan Demokrat Parti Mirası Sedef BULUT * ÖZET Türk siyasi hayatı içerisinde önemli

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı