oğuz emre bal // işler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "oğuz emre bal // işler"

Transkript

1 oğuz emre bal // işler

2

3 GİRİŞ oğuz emre bal // işler YAŞAMA MEKANI ±0.00 ±0.00

4 ± HOL MUTFAK +0.34

5 önsöz: Tasarım inanılmaz bir enerji ve yeni bir şeyler üretmek çok büyük coşku. Bu coşku bazen bir bina, bazen bir mekan, bazense küçük bir not defteri ile çıkıp gelebiliyor dünyamıza. Bu öyle bir enerji ki bizi farklı bir dünyada yaşatan, her yeni üretimde tekrar heycanlanmak, görmek, öğrenmek, yeniden düşünmek ve hayal edebilmek... Bu portfolyo da döneminde yaptığım bazı çalışmalarımı ve üretimlerimi gösterdim.

6 proje alanı proje alanı proje alanı

7 Asalak Projesi nde hergün önünden geçip giderken farket mediğimiz şehrin boşluklarının farkına varılmasına ve bura ların yaşam alanlarına çevrilmesine çalıştık. Proje Mecidiye köy de bir otopark içinde kurgulanmış köfteciden oluşmakta dır. LCD Paneler Yemeklerin indiği kanalllar Dolaplar Plan Yemek Hazırlama Tezgahı Açılır Kapanır Merdiven

8 B i r h u r d a a t ı ğ ı n a y e r l e ş m e y e ç a l ı ş t ı ğ ı m ı z b u p r o j e d e n e s n e l e r i n b i r b i r i i l e i l i ş k i l e r i n i d e n e y i m l e m e y e ç a l l ı ş t ı k. T a s a r ı m y a p a r k e n h u r d a n ı n f o r m ö z l i k l e r i i s e t a s a r ı m ı e t k i l e y e n ö n e m l i b i r f a k t ö r d ü

9 Çatı Zemin Katı 2.Kat 1. Kat Giriş

10 Makarna Çubukları Pipet deneyleri T O P O G R A F Y A D ü n y a y ı a l g ı l a r k e n a s l ı n d a f a r k ı n d a o l m a d a n y a p t ı ğ ı m ı z b i r ş e y v a r d ı r. N e s n e l e r i g ö r m e k, f a r k l a r ı n ı b i r b i r i n d e n a y ı r t e t m e k v e o n l a r ı s ı n ı f l a n d ı r m a k. B u s ı n ı f l a n d ı r m a b i ç i m l e r i k i ş i l e r i n k e n d i a n l a y ı ş l a r ı n a g ö r e b i ç i m l e n i r v e k i ş l e r e ö z e l e v r i l i r. A n a l i t i k a n l a t ı m i s e b u a l g ı l a r ı n o r t a k a n l a t ı l ı ş b i ç i n i s a ğ l a y a n b i r k a v r a m d ı r. B a ş k a b i r d e y i ş l e a n a l i t i k a n l a t ı m b a k t ı ğ ı n d a h e r k e s i n a y n ı ş e y i a n l a d ı ğ ı b i r a n l a t ı m b i ç i m i d i r. T o p o g r a f y a i ş i n d e y e r k a t m a n l a r ı n ı n v e ş e k i l l e r i n i n t a s a r ı m s ü r e c i n e e t k i l e r i n i i n c e l e r k e n, a y n ı z a m a n d a o n l a r ı d o ğ r u i f a d e e d e b i l m e n i n y o l l a r ı n ı a r a ş t ı r d ı k.

11 S ı n ı r l a r : S ı n ı r l a r i k i i m g e n i n b i r b i r i n d e n f a r k l ı l a ş m a s ı b a ş l a d ı ğ ı a n d a b a ş l a r. İ k i n e s n e y e a y n ı d e m e k i l g i l e n d i ğ i m i z ö z e l l i k l e r i b a k ı m ı n d a n b e n z e r d e m e k t i r b i r b a ş k a d e y i ş l e. B u d u r u m d a s ı n ı r l a r ı n k a ç ı n ı l m a z b i r ş e y o l d u ğ u a n l a ş ı l ı r. Ç ü n k ü i k i ş e y i n h i ç b i r k o n u d a s ı n ı r ı ( f a r k l ı l a ş m a s ı ) y o k s a i k i ş e y z a t e n a y n ı d ı r. ( d ü ş s e l ). S a n t r a l i s t a n b u l ç a l ı ş m a s ı b u s ı n ı r l a r ı g ö z l e m l e m e v e t a s a r ı m l a m a ü z e r i n e y a p t ı ğ ı m ı z b i r ç a l ı ş m a y d ı. s a n t r a l i s t a n b u l

12 E L l E K - M E K A N P R O J E S I M e k a n l a r ı n o l u ş u m u f a r k l ı l ı k l a r ı n k a t m a n l a ş m a s ı n d a n v e b i r b i r i y l e b a ğ l a n m a s ı n d a n e t k i l e n i r. E m i n ö n ü v e H a n l a r b ö l g e s i n d e y a p t ı ğ ı m ı z b u ç a l ı ş m a d a b u k a t m a n l a ş m a n ı n b e l l e k l e n m e s i, h a r i t a l a n m a s ı ü z e r i n e b i r m e k a n t a s a r l a d ı k. ö z e l l i k l e e s k i İ s t a n b u l u n k a l b i n i n a t t ı ğ ı y e r o l a n t a r i h i y a r ı m a d a b ö l g e s i b u k ü l t ü r k a t m a n l a r ı n ı n b i r b i r i k i m i o l a r a k ö r n e k v e r i l e b i l i r. B e l l e k M e k a n p r o j e s i n i y a p a r k e n b u n u s ı k l ı k l a g ö r d ü m k i y a p ı l a n h e r h a n g i b i r ş e y t a r i h s e l s ü r e ç t e y a ş a m ı n ı k u l l a n ı m a m a ç l a r ı n a g ö r e t e k r a r t e k r a r d e ğ i ş t i r e r e k d e v a m e t t i r m i ş t i r.. b c b a c c. O t u r m a e l e m a n l a r ı

13

14 B e ş i k t a ş M e y d a n ı n ı n k a o t i k o r t a m ı - n a i n s a n o d a k l ı y e n i d e n b i r b a k ı ş ı n d e n e n d i ğ i b u ç a l ı ş m a d a, g ü n l ü k k u l l a n ı m ö z e l l i k l e r i n e g ö r e a l a n l a r a y r ı l m ı ş, m e k a n ı n s ü r e k l i k u l a n ı c ı l a r ı n ı n i h t i y a ç l a r ı n a u y g u n ş e k i l d e y e n i d e n t a s a r l a n m ı ş t ı r.

15 Meydana açılan tünel Bakı terası Meydanın genel tasarımı ile uyumlu olmasına çalışıldı. Ayrıca aydınlatma elemanları ile mekanın bütünlük algısı sağlandı.aydınlatmalar aynı zamanda yer döşemesinin bir parçası. Sergi alanı Üstünden kayarak inilen el tutamaçları İçinden pist ortasındaki alana çıkılan bir kanal... Kaykay alanına girişler

16 KONUT PROJESIİ: TATIL EVI Proje konusu Barcelona da bulunan Tibidabo Tepesine modern konutlar yapmaktı.. Topografya olarak Barcelona nın üst kısımlarında bulunan Tibidabo Tepesi, panoro mik bir Barcelona manzarasına sahiptir. Konut tasarlarken, 60 m2 alana sahip ve arazinin özelliklerini kullanabilen bir konut projesi üretilmeye çalışıldı.

17 BANYO ±0.00 ± BANYO HOL HOL MUTFAK MUTFAK GİRİŞ YAŞAMA MEKANI ±0.00 YAŞAMA MEKANI ±0.00 ±0.00 ± MANZARA YÖNÜ Zemin Katı Planı

18 ARKA CEPHE / ÖLÇEK 1/50 Arka Görünüş A-A KESİTİ Kesit A-A YAN GÖRÜNÜŞ / ÖLÇEK 1/50 Yan Görünüş Kesit B-B BANYO 2 YAŞAMA MEKANI BANYO ÖN CEPHE / ÖLÇEK 1/50 Ön Görünüş B-B KESİTİ

19 MANZARA YÖNÜ Çatı Katı Planı Konutta kullanıcıları yaşama mekanında otururken sanki su üstünde oturuyorlarmış gibi hissetmesi için yapılan mini bir havuz mevcuttur. Ayrıca Çatı Katı Teras çatı olarak değerlen dirilmiştir.barcelona ya tepeden bakan bir topografyaya oturan bu yapı modern mimarinin doğa içinde kurgulanması olarakta düşünülerek tasarlanmıştır. BANYO YATAK ODASI YATAK ODASI BANYO HOL HOL YATAK ODASI YATAK ODASI BALKON BALKON 1.Kat Planı MANZARA YÖNÜ

20 a y r ı n w w // afişler

21

22 T A Ş K I Ş L A w w w. m a r d a v. c o m a y r ı n t ı l a r v e k a t ı l ı m f o r m u i ç i n : w w w. t a s k i s l a. o r g S o n t a r i h : 2 8 M a y ı s S a a t 1 4 : 0 0

23

24

25

26

27

28 *

29 *

30 *

31 *

32 // ürünler

33 Bahar donemi crak! takvimi Dönemlik hazırlanan bu takvimde CRAK! kulübünün bahar dönemi programını anlattık. Böylece gösterim atölye gibi organizasyonlarımı za daha çok kişinin katılmasının yanında kulübün okul içinde ve dışında tanınmasını sağladık. Ayrıca dönem içinde planlanan aktivitelerinde yazılabilmesi ve farklı kullanımlar içinde takvim de boşluklar bıraktık.

34

35

36 Mukavva Oturak Projesi Yapısı gereği esnek ve kırılgan olan bir malzeme olan mukkavadan yapılmış masa ve oturak tasarımları.

37

38 // internet

39 **

40 **

41 ***

42 // Kısaca: Hakkımda: Okul: İstanbul Teknik Üniversitesi (2008) Bölüm: İç Mimarlık 2.sınıf öğrencisi Y.Dil: İngilizce (Proficiency 77/100) GPA: 3,00 Bilgisayar Bilgileri: Tasarım Programları Adobe: Photoshop CS4 IlIistrator CS4 Indesign CS4 Premiere CS4 Flash CS4 Autodesk: Autocad D Program: Rhinoceros V4 Rendering: Vray *yazılan programlar iyi derece bilinmektedir. Adres: Eşrefefendi Sok. 88/3 Osmanbey / İstanbul Tel: (0212) (0555) Web: Web Teknolojileri: Betik: Html, PHP, CSS Veritabanı: MYSQL Cms: Joomla 1.5!, Wordpress

43 // Açıklamalar: * Var olan bir eserin üzerinden değişiklik yapılmıştır. ** Template düzenlemesi yapılmıştır. *** Web sitesindeki eserlerden sadece hesabımdaki meteryaller bana aittir.

44

45 web: tel: (0212) (0555) adres: eşrefefendi sok. 88/3 osmanbey / istanbul

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir.

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir. KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 SORU-CEVAPLAR: SORU 1 Koçtaş kataloğundan seçeceğimiz ürünlerin detay-renk ve görünüşlerinde değişiklik yapabilir miyiz? (kulp ya da kapak boyutları

Detaylı

HER NARDA BİR DAMLA CENNET SUYU VARDIR...

HER NARDA BİR DAMLA CENNET SUYU VARDIR... NAR AĞACI VE YAŞAM Tarih boyunca tüm toplumlar için rengi, lezzeti ve iyileştirici gücüyle kutsal sayılan bir meyvedir, nar Ruhun ölmezliğinin, verimliliğin, bolluk ve refahın, üretkenliğin ve çoğalmanın

Detaylı

ENDÜSTRI ÜRÜNLERI TASARIMI PORTFOLIO 2014

ENDÜSTRI ÜRÜNLERI TASARIMI PORTFOLIO 2014 ENDÜSTRI ÜRÜNLERI TASARIMI PORTFOLIO 2014 DÜŞÜNMEK, GÖRMEK VE YAPMAK Hayal etmek, tasarım işinin başlangıcıdır. Bu dünyada nelerin mümkün olabileceği hakkında tutkulu fikirlerim var. Tutkularımızın, dünyamızı

Detaylı

Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var...

Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var... Düşlerinizin ötesinde bir gerçek var... 357 ayrıcalıklı daireden oluşan konut yaşamı, 52 ticari alanı ve cadde üstü yaşamı ile Vaditepe Gölevleri Bahçeşehir in standatlarını, sizin de yaşam kalitenizi

Detaylı

Beklentilerinizi yükseltin. Çünkü biz Fuaye Turkuaz da yaşam merkezi standartlarını çok yükseltiyoruz. Hem deniz, hem orman manzaralı bir yaşam

Beklentilerinizi yükseltin. Çünkü biz Fuaye Turkuaz da yaşam merkezi standartlarını çok yükseltiyoruz. Hem deniz, hem orman manzaralı bir yaşam Beklentilerinizi yükseltin. Çünkü biz Fuaye Turkuaz da yaşam merkezi standartlarını çok yükseltiyoruz. Hem deniz, hem orman manzaralı bir yaşam merkezine imza atıyoruz. Her dairede yer alan kat bahçeleriyle,

Detaylı

Adnan KAZMAOĞLU. Çevreye Dost Yapı konusundaki gelişmeler bu yaklaşımı nereye taşıyacak? Yeşil Bina/Çevreci Bina Kavramı

Adnan KAZMAOĞLU. Çevreye Dost Yapı konusundaki gelişmeler bu yaklaşımı nereye taşıyacak? Yeşil Bina/Çevreci Bina Kavramı Adnan KAZMAOĞLU Çevreye Dost Yapı konusundaki gelişmeler bu yaklaşımı nereye taşıyacak? Yeşil Bina/Çevreci Bina Kavramı Çevreci Bina, Yeşil Bina kavramının benim için en önde gelen parametresi enerji tasarrufu

Detaylı

TÜFEKÇİ Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz

TÜFEKÇİ Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz T. Serkan TÜFEKÇİ 1980 senesinin Ocak ayında doğdu. Tasarlamaya ve inşa etmeye 7 yaşındayken ailesinin ona aldığı LEGO Technic lerle başladı. Lisede ve kurslarda aldığı Fen-Matematik ağırlıklı eğitimden

Detaylı

yıldızlara yer açtık... 3 yıldızlara yer açtık...

yıldızlara yer açtık... 3 yıldızlara yer açtık... 1 3 Yıldızlara yer açtık Kentin hayatı kolaylaştırıcı tüm ayrıcalıklarına çok yakın ama doğa ile iç içe bir yaşam, yeşilin her tonunun teknoloji ile dostça bir araya geldiği detaylar, gündüz güneşin, gece

Detaylı

Şimdi Yaşamkent in en prestijli noktasında hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir proje doğuyor. Ferah ve fonksiyonel tasarımı, rengârenk bahçeleri

Şimdi Yaşamkent in en prestijli noktasında hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir proje doğuyor. Ferah ve fonksiyonel tasarımı, rengârenk bahçeleri Şimdi Yaşamkent in en prestijli noktasında hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir proje doğuyor. Ferah ve fonksiyonel tasarımı, rengârenk bahçeleri ve sahip olduğu zengin sosyal olanakları ile Sierra hayatınıza

Detaylı

Şehircilik ve konut algısını yeniden inşaa ediyoruz. Bizim hayalimiz geleceğe yön vermek

Şehircilik ve konut algısını yeniden inşaa ediyoruz. Bizim hayalimiz geleceğe yön vermek Şehircilik ve konut algısını yeniden inşaa ediyoruz Bizim hayalimiz geleceğe yön vermek İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın daha modern, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için planlı bir

Detaylı

AVRUPARK TOKİ İŞTİRAKİ EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır.

AVRUPARK TOKİ İŞTİRAKİ EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır. AVRUPARK TOKİ İŞTİRAKİ EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır. Görseller tanıtım amaçlıdır. Cihan İnşaat ve Konut Yapı uygulama aşamasında gerekli gördüğü değişiklikleri

Detaylı

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT DURUKENT insan odaklı tasarım... Niğde nin en güzel bölgelerinde markalı lüks konut projeleri gerçekleştiren ONAY A.Ş., yeni bir proje DURUKENT i sizlere sunmanın kıvancını yaşıyor. Yaptığımız her iş

Detaylı

www.smarttownankara.com Smarttown Bir Berlika Yapı Projesidir.

www.smarttownankara.com Smarttown Bir Berlika Yapı Projesidir. Smarttown Bir Berlika Yapı Projesidir. Ankara da yeşili bol, toprağın kokusunun hissedildiği Smarttown da yaşıyorum. İnanması güç ama Smarttown da 14675 m 2 nin %80 i doğal yeşil alan var ve çamlar ile

Detaylı

İyi bir yaşam hayaliniz,

İyi bir yaşam hayaliniz, ATAGRUP 20 Yılı aşkın Yapı sektörün de tecrübesi ile son 7 sene içerisinde yapmış olduğu butik ve prestijli konut projeleriyle isminden bahsetmeyi başarmıştır. Esenyurt kökenli bir firma olan ATAGRUP,

Detaylı

İstanbul un yükselen yıldızı ve yeni kalbi Kartal da; eşsiz adalar manzaralı, konforlu ve huzurlu bir eviniz olduğunu hayal edin.

İstanbul un yükselen yıldızı ve yeni kalbi Kartal da; eşsiz adalar manzaralı, konforlu ve huzurlu bir eviniz olduğunu hayal edin. Hayal edin... İstanbul un yükselen yıldızı ve yeni kalbi Kartal da; eşsiz adalar manzaralı, konforlu ve huzurlu bir eviniz olduğunu hayal edin. Büyükada, Heybeliada, Burgaz, Sedef, Kınalıada yı ve Marmara

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KÜTAHYA İŞ MERKEZİ 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası 1-2 Rapor Türü 1-3 Raporu Hazırlayanlar 1-4 Rapor Tarihi 1-5

Detaylı

Nevsa Konakları nı keşfetmeye hazır mısınız?

Nevsa Konakları nı keşfetmeye hazır mısınız? Nevsa Konakları nı keşfetmeye hazır mısınız? Şehir yeni bir mimari tasarımı karşılamaya hazırlanıyor Beylikdüzü nde yeni bir kültür... Nevsa Konakları; İstanbul un yeni yüzü Beylikdüzü nde, eşsiz konumu,

Detaylı

Hayatı Şehrin İçinde Yaşamak İsteyenlere... www.marirezidans.com

Hayatı Şehrin İçinde Yaşamak İsteyenlere... www.marirezidans.com Hayatı Şehrin İçinde Yaşamak İsteyenlere... www.marirezidans.com İstanbul u Yaşıyorum İstanbul un Kalbinde. Siz merkezde yerinizi alın! Dünya sizin etrafınızda şekillensin... Emlak yatırımınızı ayrıcalıklı

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı

/silivrisaraykonaklari

/silivrisaraykonaklari Satış Ofisi: E5 Karayolu üzeri Garden Et Lokantası arkası Kavaklı / SİLİVRİ / İSTANBUL www.silivrisaraykonaklari.com info@silivrisaraykonaklari.com Tel: (212) 728 05 32 - (530) 289 84 89 Malatya Ofis:

Detaylı

yıldızlara yer açtık...

yıldızlara yer açtık... Yıldızlara yer açtık Kentin hayatı kolaylaştırıcı tüm ayrıcalıklarına çok yakın ama doğa ile iç içe bir yaşam, yeşilin her tonunun teknoloji ile dostça bir araya geldiği detaylar, gündüz güneşin, gece

Detaylı

Ankara Kalesi ndeki Hatipoğlu Konağı İçin Yeniden İşlevlendirme Önerisi*

Ankara Kalesi ndeki Hatipoğlu Konağı İçin Yeniden İşlevlendirme Önerisi* Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Hakemli Makale n Refereed Article Geliş tarihi \ Received : 16.04.2014 Kabul tarihi \ Accepted : 04.05.2015 Ankara Kalesi ndeki Hatipoğlu Konağı

Detaylı

TARİHİN İKTİDARININ YOK SAYDIKLARI: YAPILAR VE MİMARLAR / İkramiye Evleri 1 Dr. Umut Şumnu 2

TARİHİN İKTİDARININ YOK SAYDIKLARI: YAPILAR VE MİMARLAR / İkramiye Evleri 1 Dr. Umut Şumnu 2 İkramiye Evleri 1 Dr. Umut Şumnu 2 TARİHİN İKTİDARININ YOK SAYDIKLARI: YAPILAR VE MİMARLAR / Giriş İkramiye evleri, yaklaşık 40 yıl boyunca, Türkiye de barınma/konut kültürünün oluşmasında ve gelişmesinde

Detaylı

Kaliteli Yaşamın En Tepesi

Kaliteli Yaşamın En Tepesi Kaliteli Yaşamın En Tepesi Kaliteli Yaşamın En Tepesi ì Kaliteli yaşamın, Kaliteli Yaşamın En Tepesi Kaliteli YaamnEn Tepesiî en tepesi! Beytepe, Yalova daki en önemli mimari eserlerden biri. Prestijli

Detaylı

www.marmaraevleri3.com

www.marmaraevleri3.com www.marmaraevleri3.com İHLAS HOLDİNG İN YAPTIĞI PROJELER bızım evler-4 bızım evler-3 bızım evler-2 bızım evler-1 762 daire, 93 ticari ünite, sosyal tesisler 680 daire, çarşı ve sosyal tesisler 522 daire

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ Bitirme Projesi ELE-400 Tez Danışmanı: Doç.Dr. Özgür Cemal ÖZERDEM Hazırlayan : Aycan AYDIN

Detaylı

75. YIL 75. YIL 75. YIL MAHALLESİ MAHALLESİ MAHALLESİ ŞEHİR HAYATI MAHALLE DE BAŞLAR. Sizden Aldığımız Güçle Sultangazi için Çalışıyoruz

75. YIL 75. YIL 75. YIL MAHALLESİ MAHALLESİ MAHALLESİ ŞEHİR HAYATI MAHALLE DE BAŞLAR. Sizden Aldığımız Güçle Sultangazi için Çalışıyoruz BAŞKANDAN ŞEHİR HAYATI MAHALLE DE BAŞLAR Değerli hemşehrilerim! Mahalle kültürü geniş bir aile gibidir. Eğer bir mahallenin çocuğuysan, seni koruyacak, düştüğünde kaldıracak komşuların vardır. Kan bağına

Detaylı

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı

Detaylı

1 Bu yazı Doç.Dr. Nuray Bayraktar ın yürütücü, Doç.Dr. Bülent Batuman,Yard. Doç. Dr. Umut Şumnu ve

1 Bu yazı Doç.Dr. Nuray Bayraktar ın yürütücü, Doç.Dr. Bülent Batuman,Yard. Doç. Dr. Umut Şumnu ve ANKARA DA YERLEŞİM ÖLÇEĞİNDE MODERN KONUT UYGULAMALARI 1 Doç.Dr. Nuray Bayraktar, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Elif Selena Ayhan, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Didem Bahar, ODTÜ

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ RAPORU 10080003175 SILA BAKIRCI İZMİR

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ RAPORU 10080003175 SILA BAKIRCI İZMİR T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ RAPORU 10080003175 SILA BAKIRCI İZMİR STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : SILA BAKIRCI NUMARASI : 10080003175 YARIYILI

Detaylı