HİNDİSTAN'DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ VE AGRA TARTIŞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİNDİSTAN'DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ VE AGRA TARTIŞMALARI"

Transkript

1 T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİNLER TARİHİ BİLİM DALI TEZİN ADI HİNDİSTAN'DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ VE AGRA TARTIŞMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS HAZIRLAYAN NOOR MOHAMMAD KONYA 2011

2 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu/ KONYA Tel: Fax: i

3 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu/ KONYA Tel: Fax: ii

4 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı NOOR MOHAMMAD Numarası Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ- Dinler Tarihi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. AHMET ARAS Tezin Adı HİNDİSTAN'DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ ve AGRA TARTIŞMALARI ÖZET Köklü bir medeniyete sahip olan Hindistan, coğrafi bakımdan Güney Asya da yer alması, o bölgede yapılacak misyonerlik faaliyetlerine merkez olma açısından büyük önem taşımaktadır. XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda İngilizlerin işgali ile birlikte hem Katolik hem de Protestan misyonerlerinin faaliyetleri bölgede zirveye ulaşmıştır. Birçok inanca ev sahipliği yapan bu ülkede zaman zaman inançlar arası çatışmalar çıkmıştır. XIX. yüzyılda Müslüman- Hıristiyan polemiği olan Agra münazarası da Rahmetullah el-hindi ile Pfander in aralarında kararlaştırdıkları üçü Hıristiyanlık nesh, tahrif ve teslis, ikisi de İslamiyet ile ilgili, Hz. Muhammed (s.a.v.) nübüvveti ve Kuran-ı Kerimin hakkaniyeti konuları olmak üzere halkın huzurunda soru cevap şeklinde tartışılmıştır. Nesh ve tahrif konuları Rahmetullah el-hindi nin galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Geri kalan üç konuyu her iki taraf da eserlerinde ele almıştır. Bu eserler 1854 deki münazaranın kitaplar düzeyinde devamı niteliğini taşımaktadır. Pfander in yazdığı Mizânu lhak, Rahmetullah el-hindi nin yazdığı İzhâru l-hak tan önce kaleme alınmış olmasına rağmen Pfander, Mizânu l-hak ta yer yer Rahmetullah ın görüşlerine atıfta bulunarak bunlara cevap vermektedir. Bunun sebebi, Pfander in, eserine karşı yazılan reddiyelerden dolayı Mizânu l-hak ı tekrar gözden geçirip üzerinde değişiklikler yapmış olmasıdır. Bu yüzden aralarında önce ve sonra ilişkisi olmasına rağmen her iki eserde de birbirinden alıntılara rastlamaktayız. Her iki taraf da kendi düşüncelerini savunmak ve karşı tarafın iddialarını çürütmek niyetiyle aklî ve naklî delillerden (Kurân-ı Kerim, hadis külliyatı ve kutsal kitaplardan) yararlanmışlardır. Rahmetullah el-hindi, tartışılan konuların ispatı için kutsal kitaptan deliller getirmiştir. Aynı şekilde Pfander de Kur anı Kerim ve hadis külliyatlarından istifade etmiştir. Biz bu çalışmamızda yukarıda bahsettiğimiz her iki münazaracının hayatından, görüş ve delillerinden bahseder ve her iki tarafın görüşlerini objektif bir şekilde analiz etmeye çalışacağız. Anahtar Kelimeler: Rahmetullah el-hindi, Pfander,Hindistan,Agra, İzhâru l-hak Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu/ KONYA Tel: Fax: iii

5 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı NOOR MOHAMMAD Numarası Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ- Dinler Tarihi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. AHMET ARAS Tezin İngilizce Adı MISSONARY ACTIVITIES IN INDIA and AGRA DİSCUSSİONS SUMMARY India, a cradle for a deep-rooted civilization, due to being located in the South-Asia, has a magnificent importance to be the center for the missionary activities in the region. During the XVIII. and XIX.th centuries along with the occupation of the territory by the Great Britain, both Catholic and Protestant missionary activities reached their peak. India, which is the home for several religions and beliefs, occasionally experienced conflicts between distinct religious beliefs. In the 19th century a public debate known as Agra debate took place between Rahmetullah el-hindi and Pfander that contained three topics from Christianity such as abrogation, distortion of Bible and Trinity, and two topics from Islam as the authenticity of the prophethood of Muhammed (s.a.v.) and the Holy Quran. Those topics were discussed as questions and answers in front of open public. The debate on abrogation and alteration of original Bible concluded with the victory of Rahmetullah el- Hindi. Both of the debaters mentioned the rest of the three topics in their books. These books are attributed as the continuation of the debate that was done in 1854, in written material level. Although Pfander wrote his book called Mizanu l-haqq earlier than the book of Rahmatullah el-hindi called Izharu l-haqq, Pfander sometimes refers to el-hindi s ideas and thoughts in his book and responds to them in his book. The reason for Pfander s referrals to el-hindi s ideas is that he decided to review Mizanu l-haqq and in order to respond to some rejections and challenged that was made to earlier version of this book. We see some citations and referals between those two books, because the relationship existed before and afterward those two books are published. Both sides, in order to defend their ideas and disprove the counterpart s thoughts, used philosophical and religious evidences from the Holy Quran, the authentic hadiths and holy Scriptures. Rahmatullah el- Hindi in order to prove the debated topics has provided evidences from the Bible Holy book. Likewise, Pfander has put forward some evidences from the Holy Quran and Hadiths. In this study, we will try to provide information about the biographies of abovementioned debaters, discuss their ideas and arguments and most importantly we will objectively analize the ideas of both sides. Key words: Rahmetullah el-hindi, Pfander, Indıa,Agra, Izharu l-haqq Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu/ KONYA Tel: Fax: iv

6 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...3 ÖNSÖZ...4 GİRİŞ...6 I. KONUNUN AMACI, METODU VE KAYNAKLARI...6 A. KONUNUN AMACI...6 B. KONUNUN METODU...6 C. KONUNUN KAYNAKLARI...6 II. HİNDİSTAN IN GENEL DURUMU...7 III. IV. A. RAHMETULLAH EL-HİNDİ NİN HAYATI VE ESERLERİ Hayatı Eserleri...10 MİSYONERLİK FAALİYETLERİ...13 A. MİSYONERLİK Misyon Ve Misyoner Kavramları Misyonerliğin Tarihçesi Misyonerlerin Amacı Ve Gayesi...17 HİNDİSTAN DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ...18 A. HİNDİSTAN DA ÖNEMLİ MİSYONERLER Jerome Xavier Henry Martyn Carl Gottlieb Pfander...20 BİRİNCİ BÖLÜM PFANDER İN MİZÂNÜL-HAK ESERİNDE ELE ALDIĞI TEMEL KONULAR MİZÂNÜL-HAK...26 I. MİZÂNÜL-HAK A GÖRE TAHRİF...31 A. Kurân-ı Kerim in Tevrât, İncil Ve Ehl-İ Kitâb a Atıflarında Tahrif...31 B. Hz. Peygamber Dönemindeki Tevrat ve İncil ile Bugünkünün Durumu...35 C. Tevrât ve İncil in Tahrife Uğraması...39 II. MİZÂNU L-HAK A GÖRE NESİH...42 III. MİZÂNU L-HAK A GÖRE TESLİS...50 IV. MİZÂNU L-HAK A GÖRE KURÂN-I KERİM...55 A. Kurân-ı kerim in Cem Edilmesi ve Kaybolan Âyetler Meselesi...56 B. Kurân-ı kerim in Dil ve Üslûbu...59 C. Kurân-ı kerim in Muhtevası

7 V. MİZÂNU L-HAK A GÖRE HZ. PEYGAMBER İN NÜBÜVVETİ...77 A. Hz. Peygamber in Kitâb-ı Mukaddes te Müjdelenmesi...77 B. Hz. Peygamber in Mûcizeleri...87 C. Hz. Peygamber in Sünneti...94 İKİNCİ BÖLÜM AGRA MÜNAZARASİ I. SÖZLÜ MÜNAZARA...98 A. Rahmetullah El-Hindi ile Papaz Kay in Münazarası...99 II. BÜYÜK MÜNAZARA RAHMETULLAH EL-HİNDİ NİN PAPAZ PFANDER İLE MÜNAZARASI A. BİRİNCİ OTURUM Nesh Konusu Tahrif Konusu A. İKİNCİ OTURUM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM RAHMETULLAH EL-HİNDİ NİN İZHÂRU L-HAK ESERİNE GÖRE ELE ALINAN TEMEL KONULAR I. İZHÂRU L-HAK A GÖRE TAHRİF A. Yazılış Tarihi Açısından Kitâb-ı Mukaddes te Tahrif Eski Ahid Kitapları Yeni Ahid Kitapları Kitâb-ı Mukaddes te Tahrifin Şekli ve Tahrif Örnekleri B. Hz. Peygamber den Önceki Kitâb-ı Mukaddes Nüshaları ile Bugünkü Aynıdır İddiasına Cevap II. İZHÂRU L-HAK A GÖRE NESH III. İZHÂRU L-HAK A GÖRE TESLİS A. Kitâb-ı Mukaddes te Teslis ve Hz. İsâ nın Ulûhiyeti B. Hz. İsâ nın Sözleriyle Teslis in Reddi C. Teslis in Akıl ve Mantığa Aykırılığı IV. İZHÂRU L-HAK A GÖRE KURÂN A. Kurân Allah Kelâmıdır ve Mûcizedir B. Kurân Hakkındaki İtirazlara Rahmetullah ın Verdiği Cevaplar V. İZHÂRU L-HAK A GÖRE HZ. PEYGAMBER İN NÜBÜVVETİ A. Hz. Peygamber in Kitâb-ı Mukaddes te Müjdelenmesi B. Hz. Peygamber in Mûcizeleri C. Hz. Peygamber in Sünneti SONUÇ BİBİLİYOGRAFYA

8 KISALTMALAR 1. a.s. : Aleyhisselam 2. b. : Bin 3. bkz. : Bakınız 4. c. : Cilt 5. CMS. : Kilise Misyonerlik Teşkilatı (Church Missionary Society) 6. Çev. : Çevren 7. D.İ.B. : Diyanet işleri Başkanlığı 8. Hz. : Hazreti 9. M.Ö. : Milattan Önce 10. M.S. : Milattan Sonra 11. Nr. :Numara 12. r.a. :Radiyallahu an 13. s. : Sayfa 14. s.a.v. : Sallahu aleyhi ve sellem 15. T.D.V. : Türkiye Diyanet Vakfı 16. T.Ö.V. : Türkiye Öğretmenler Vakfı 17. thk. : Tahkik Eden 18. vd. : Ve devamı 19. D.İ.A : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 20. Ö : ölüm tarihi 3

9 ÖNSÖZ Yüksek Lisans Tezi olarak ele alınan bu çalışmada, XVIII. yüzyılda Hindistan da İslamiyet ve Hıristiyanlık tartışması olan Agra münazarası ana konu olarak ele alınmıştır yılında İngilizlerin Hindistan ı işgalinden sonra, Hıristiyan misyonerlerinin yaklaşık 50 yıl gibi bir süre gizli çalışmaları, bu süreçten sonra açık bir şekilde faaliyete başlamaları, Hindistan da yaşayan diğer dinleri de göz önünde bulundurarak ele alınmıştır. Bu süreç içerisinde misyonerlerin etkisinde kalarak onlar için çalışanlar olduğu gibi, bunların faaliyetlerine karşı kendi din ve inançlarını koruma niyetiyle mücadele edenler de olmuştur. Hindistan ın işgalinden yaklaşık 50 yıl sonra İngilizler bu bölgede Hıristiyanlık propagandasını açık bir şekilde yapmaya başladılar. İngilizlerin bu hareketine karşı Hindistan halkı ve özellikle oradaki Müslümanlar sert tavırlar almaya başladı. Bu hareketin sonucunda Rahmetullah El-Hindi ile Papaz Pfander in Agra münazarası gerçekleşti. Münazara sonucu belirtilen beş konudan ikisi, nesh ve tahrif konuları halka açık bir şekilde tartışıldı. Bu tartışma Rahmetullah El-Hindi nin galibiyeti ile sonuçlandı. İslam a karşı Hıristiyanlığı savunan Papaz Pfander, Mizanül-Hak eserini 1829 yılında yazmıştır. Mizânül-Hak, Hıristiyan misyonerleri tarafından günümüzde de Hıristiyanlığı propaganda aracı olarak kullanılmaktadır. Bu kitabın ortaya çıkması, Müslümanların Hıristiyan misyonerlerine karşı tepkilerini arttırmıştır. Müslümanları sinirlendiren asıl nokta ise, papazın Kurân-ı Kerim in ilâhi bir kitap olmadığını iddia etmesi ve bu iddiasını, Kurân-ı Kerim ayetleri, hadis külliyatı, siyer ve tefsir kitapları gibi İslâmî kaynaklara dayandırarak ispat etmeye çalışması olmuştur. Rahmetullah el-hindi nin kaleme aldığı İzhârül-Hak, Hıristiyan ilâhiyatının kuvvetli delillerini içinde toplayan Pfander in Mizânül-Hak adlı misyon ve cedel kitabına karşı yazılmış olup okuyucu kitlesinin üzerinde çok kuvvetli etkisi olmuştur. Ehl-i Kitâb a karşı Müslümanların dinî polemiğinin en yeni ifadesini teşkil etmiştir. Rahmetullah el-hindi bu eserini ilk önce Mekke de müftülük yapan Zeyni Dehlan ın tavsiyesi ve Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdulhamid in istekleri üzerine İstanbul da 4

10 tamamlamıştır. İstanbul, Mısır ve Lübnan gibi birçok İslam ülkelerinde Arapça olarak basılmıştır. Arapça olan İzhârül-Hak, 1880 de Sultan Abdülhamid in isteği üzerine Türkçe ye çevrilmeye başlanmış ve 1886 da İstanbul da basılmıştır. Bu süreç içerisinde üç defa İstanbul u ziyaret eden Rahmetullah el-hindi ye gösterilen ilgi İngilizleri rahatsız etmiştir yılında İngilizlere karşı Hindistan ayaklanmasına katılan bir isyancıya bu şekilde davranmak dostluğa yakışmaz diyerek, İngilizler diplomatik girişimlerde bulunmuşlardır. Lisans ve Yüksek lisans eğitimim boyunca danışmanlığımı yapan, zengin bakış açısıyla beni aydınlatan ve her türlü desteğini benden esirgemeyen danışmanım, Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS hocama, bu konu hakkında bilgi veren ve eserlerinden yararlandığım Prof. Dr. Mehmet AYDIN hocama, zor şartlar altında bana verdikleri manevi ve maddi destekten dolayı aileme, tez yazım süresinde destek veren ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum. KONYA 2011 NOOR MOHAMMAD 5

11 GİRİŞ I. KONUNUN AMACI, METODU VE KAYNAKLARI A. KONUNUN AMACI Rahmetullah el-hindi nin Agra münazarasındaki galibiyeti Hıristiyan dünyasında büyük bir yankı getirmiştir. Bunun sonucunda Rahmetullah el-hindi, Hindistan dan sürgün edilmiş, Mekke ye sığınmıştır. Münazaradan sonra kaleme aldığı İzharu l-hak, Hıristiyanlığı tenkit etmesiyle birlikte Hıristiyan misyoneri Papaz Pfander i muhatap alarak yazılması yönüyle kendi sahasında tek sayılabilir. Bu münazara hakkında Hıristiyan dünyasında oldukça çok araştırma ve çalışmalar yapılmış, İslam aleminde ise böyle önemli münazara hakkında bir kaçı çalışma hariç, araştırma ve çalışma yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Değerli hocamızın tavsiyesi ile bu çalışmayı Yüksek lisans tezi olarak dinler tarihi alanına kazandırmaya amaçlanmıştır. B. KONUNUN METODU Çalışmamız, bir giriş ve üç bölüm olarak ele alınmıştır. Giriş kısmında Hindistan ın genel durumu, sosyal ve coğrafi yapısı, Rahmetullah El-Hindi nin hayatı ve eserleri, misyonerlerin genel durumu, amacı ve faaliyetlerinden ve oradaki inançlardan kısaca bahsedildi. Ayrıca orada önemli rolü olan üç büyük misyoner tanıtıldı. Birinci bölümde; Pfander in Mizânül-Hak eserine göre ele aldığı temel konular, ikinci bölümde; Agra daki Rahmetullah el-hindi ile Pfander in arasında geçen münazara ele alındı, üçüncü bölümde; Rahmetullah el-hindi nin İzharul-Hak kitabına dayanarak nesh, tahrif, teslis, Kur an-ı Kerim in hakkaniyeti ve Resulullah (s.a.v) efendimizin risaleti konuları zikredildi. Son olarak da sonuç kısmı değerlendirildi. Çalışmamızı ele alırken; dinler tarihi nin metodunu kullanarak yararlandığımız her iki dinin (İslam ve Hıristiyanlık) kaynaklarından istifade ederken, azami derecede objektif davranmaya çalışılmıştır. C. KONUNUN KAYNAKLARI Bu çalışma yapılırken başta Kuran-ı Kerim ve Kutsal Kitap olmak üzere Rahmetullah el-hindi nin İzhârul-Hak kitabını, Seyid Abdullah el-hindi nin Vukayetü l- Münazara adlı eserini ve Papaz Pfander in Mizanül-Hak kitabını temel kaynak olarak yararlanmıştır. Bunların yanında Muslim Perceptions of Christianity, Nefehâtü l-üns min 6

12 hazarâti l-kuds, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Din Fenomeni, Dinler Tarihi gibi birçok eser ve makalelerden yan kaynak olarak istifade edilmiştir. II. HİNDİSTAN IN GENEL DURUMU Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya'da olup, coğrafi alanda dünyada yedinci, nüfus açısından ise ikinci sırada yer almaktadır. Batısında Pakistan, kuzey doğusunda Çin, Nepal ve Bhutan, doğusunda Bangladeş ve Myanmar ülkeleri ile sınır paylaşmaktadır. Güneyinde Hint Okyanusu, batısında Umman Denizi ve doğusunda Bengal Körfezi'yle çevrilmiş olup deniz kıyısı km uzunluktadır. Asya kıtasının Hint okyanusuna doğru uzanan ucu Hindistan, Yakın Doğu ile Uzak Doğu yu birbirinden ayırmaktadır. Yüz ölçümü yaklaşık 3,287,590 km² dir. Hindistan ın Nüfusu, Temmuz 2007 verileri 1,225,000,000 göstermektedir. Kasım 2007 de Hint nüfusunun dinî dağılımı; %80,5 Hinduizm, %13,4 Müslüman, %2,3 Hıristiyan, %1,9 Sihizm, anavatanı Hindistan olmasına rağmen Hint nüfusunun ancak %0,8 i Budistlerden oluşmaktadır. Hindistan da Jainizm %0,8 ve Yahudilik, Bahailik, Zerdüştlük ve başka mezheplerin toplamı %0,4 olduğu zikredilmektedir. 1 Müslümanlar ağırlıklı olarak Delhi ve Batı Bengal de yaşamaktadır. İndus Vadisi medeniyeti, tarihî ticaret yollarının ve büyük imparatorlukların yer aldığı bölgedir. İndus Vadisi, tarih boyunca ticarî ve kültürel bakımdan gayet zengin idi. O bölgenin en mühim dört dini olan Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm in çıkış yeri olmasıyla birlikte Zerdüştlük, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinleri, M.S. birinci bin yılda ülkeye gelerek bölgenin kültürünü çeşitli yönlerde etkilemiştir. Budizm, Brahmanların ve diğer dinlerin baskılarından dolayı önce Tibet ve Himalaya dağlarının içine sığınmıştır. VII. asırdan sonra tamamen Hindistan dan kaybolmuşlar, ancak son 50 yıldan beri Hindistan da Budizm yeniden doğuş sürecinde görünmektedir. 2 Hindistan da din, bütün Hint geleneklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hintliler için din günlük işlerden eğitime, ekonomiden siyasete kadar, hayatın her safhasında hissedilmektedir. Tarih boyunca Hint Yarımadası nda doğmuş ve gelişmiş dinlere Hint Dinleri denir. Bunların genel karakterleri birbirlerine benzemekle birlikte, tarihî gelişmelerin veya kurucularının da etkisiyle kendilerine has özellikleri, özel gelişmeleri vardır. Başta Hint yarımadasının geleneksel dini Hinduizm gelir. 1 Brigitte DUMORTİER; Dinler Atlası, İnançlar, İbadetler ve Ülkeler, Ntv Yay, İstanbul, 2007, s Mehmet AYDIN; Din Fenomeni, Din bilimleri yayınları, Konya, 2000, s

13 İnançların çeşitliliği zaman zaman tartışmalara ve münazaralara şahit olmuştur. Örneğin; Budizm Hindistan da ortaya çıkmasına rağmen, Hinduizm ve diğer dinlerin baskısı nedeniyle VIII. Asırdan itibaren tamamen o bölgeyi terk ederek Tibet e ve Himalaya dağlarının içerisine sığınmış olup varlıklarını devam ettirmiştir. Buna karşı ilk başlarda batılı tacirler tarafından bölgeye getirilen Hıristiyanlık yavaş yavaş bölgede yerleşti. XVIII. Asırda İngilizlerin Hindistan ı işgalinden sonra bölgede Hıristiyan misyonerlerinin faaliyetleri artarak Hıristiyanlık propagandasını açık bir şekilde yapmaya başlayan İngilizlerin bu hareketine karşı Hindistan halkı ve özellikle oradaki Müslümanlar sert tavırlar almaya başladı. Bu hareketin sonucunda Rahmetullah El-Hindi ile Papaz Pfander in Agra daki münazarası gerçekleşti. A. RAHMETULLAH EL-HİNDİ NİN HAYATI VE ESERLERİ 1. Hayatı Asıl ismi Rahmetullah b. Halîl el-hindî el-kayranâvî el-osmânî dir de Şaranpur yakınlarında Müzaffarnigar bölgesinin Kayrana kasabasında doğdu. 3 Rahmetullah Kayranavî, XI. yüzyılda Sultan Gazneli Mahmud un Hindistan seferleri sırasında Panipat a yerleşen Şeyh Abdurrahman Gazrûnî nin neslindendir. Dedesi Hakîm Muhammed Ahsan a, tedavisini yaptığı Ekber Şah tarafından Kayrana jâgîr liği verilmiştir. Bu tarihten sonra sülâlesi Panipat tan göç ederek Kayrana ya yerleşmiştir. Cihangir ve Cihan Şah lar döneminde pek çok itibar görmüşlerdir 4. Rahmetullah, ilk eğitimini Kayrana da on iki yaşına kadar babasından almış, daha sonra Mevlana Muhammed Hayat ın medresesinde eğitim görmek üzere önce Delhi ye, sonra Leknev e gitmiştir. Orada müftü Sadullah el-muradabadi den ders almıştır. Şeyh İmam Bahış es-sahbai ed-dehlevi nin yanında fars dili ve edebiyatı uzmanlığını yapmıştır. Tabip el-bari Muhammed Feyiz den de Tıp ile ilgili eğitim almıştır. Eğitimini tamamlayan Rahmetullah, Kayrana ya dönerek burada bir medrese kurmuş ve kendisini talebe yetiştirmeye vermiştir lı yıllarda Agra ya yaptığı bir ziyaret esnasında, sonradan çok yakın arkadaşı olan Dr. Vezirhan ile tanışır. Vezirhan, Agra da Thomason Hastanesi Tıp Kolleji nde öğretim görevlisi olarak çalışan bir doktordur. İngiltere de tıp tahsili yaptığı yıllarda, Alman ilahiyatçıların Kitâb-ı Mukaddes in tenkidi ile alakalı eserlere ilgi duymuş ve daha sonra bunları Hindistan a 3 Jean-Marie GAUDEUL; Encounters & Clashes-Islam and Christianity in History-I-A Survey, Rome, 1990, s Abdülhamit BİRIŞIK, Rahmetullah el-hindi, D.İ.A, c. 34, T.D.V yayınları, Ankara, 2002, sayfa aralığı, Ann Avril POWELL; Maulânâ Rahmat Allâh Kairânawî and Muslim-Christian Controversy in India in the Mid-19 th Century, Journal of the Royal Asiatic Society, Nr. 1, 1976, s

14 getirmiştir. 6 Vezirhan, bu tanışma sırasında Rahmetullah a Pfander in Agra daki misyonerlik faaliyetlerinden bahsetmiştir. Bundan sonra Rahmetullah, Hindistan da artan misyonerlik çalışmalarına karşı Müslümanları ikaz etmek ve misyonerlerin görüşlerini çürütmek için çalışmıştır. 7 Rahmetullah, İzhâru l-hak adlı eserinde misyonerlerle mücadeleye nasıl başladığını şöyle anlatmaktadır: İngilizler, büyük kuvvetler göndererek Hindistan ı işgâl ettikten sonra orada bulunan Müslümanları, Yahudileri ve Hintlileri kendilerine bağlamak için kırk üç sene gibi uzun bir süre Hintlilerin din, mezhep ve âdetlerine dokunmadılar. İngiliz papazları da hiçbir suretle İslâm a dil uzatmamışlar ve Müslümanların Protestanlığa girmeleri için en ufak bir teşebbüste bulunmamışlardı. 43 yıl sonra gizli ve ustalıkla hazırlanmış bir planla Hindistan da Protestanlık mezhebini yavaş yavaş yaymaya başladılar. Bu planlarında başarı göstermek için çok çalıştılar. İslâmiyet, Kurân-ı Kerim ve Hz. Peygamber aleyhine birçok gazete, mecmua ve risâleler basıp dağıtmaya başladılar. Çarşı, pazar gibi halkın biriktiği yerlerde de İslâm ı küçük düşürücü konferanslar ve nutuklar vermeye başladılar. Ayrıca, düzmece kitaplarla yüksek ve kıymetli dinimizi küçültmek için ellerinden geleni yaptılar. Gerek sözle ve gerekse yazıyla yapılan bütün uyarmalara; Hint bilginleri tarafından yazılan makale ve kitaplara hiç cevap vermiyorlar, duymazlıktan görmezlikten gelerek planlarını bütün gayretlerini sarf ederek yürütüyorlardı. Bu durumun böylece sürüp gitmesi din hakkındaki düşünceleri inkişaf etmemiş bulunan, iyi ve kötüyü tamamıyla ayırabilecek yetenekte olmayan câhil halk üzerinde inançlarını değiştirecekleri korkusu uyandırıyordu. Hintli İslâm bilginleri, Hıristiyanların bu aslı olmayan tehlikeli hücumlarını yok etmek için onların ileri sürdükleri bütün delillerin yanlış olduğunu kitap ve mecmualar yayınlayarak, konferanslar düzenleyerek ispatlamaya çalıştılar. Ben ise büyük âlimlerden olmadığım için kendi köşeme çekilmiştim. Böyle büyük bir görevi başarmak için kendimde yetenek de görmüyordum. İslâm âlimlerinin yazdıkları kitapları okudum. Hıristiyanların gizli bir maksatla dinlerini yaymak ve bunun için İslâm dinini uydurma yazılarla yok etmek hevesine düştüklerini öğrendim. Bunun üzerine ben de dinimize yöneltilen hücumları defetmek üzere diğer arkadaşlarım gibi elimden gelen gayreti bir din görevi sayarak ortaya atıldım. 8 6 Hugh GODDARD; Muslim Perceptions of Christianity, Grey Seal Books, London, 1986, s Christine SCHIRRMACHER; Muslim Apologetics and the Agra Debates of 1854: A Nineteenth Century Turning Point, The Bulletin of The Henry Martin Institute of Islamic Studies, Vol. 13, Nr. 1-2, January-June 1994, s El-HİNDİ; İzhâru l-hak, c. I, s

15 Rahmetullah, başta Pfander ve diğer misyonerlerin iddialarını çürütmek maksadıyla İbtâlu t-teslis ve İ câz-ı İsevî adlı kitapları yazmıştır. 9 Ancak misyonerler diğer İslâm âlimlerinin eserlerine karşı yaptıkları gibi Rahmetullah ın bu kitaplarını da dikkate almadılar. Bunun üzerine Rahmetullah kitap hazırlayarak misyonerleri faaliyetten menetmeye çalışmanın yetersiz olduğunu düşünerek, misyonerlerin en ileri gideni olan Pfander i halkın huzurunda yapılacak bir münazaraya davet etti. Pfander bu münazara teklifini kabul etti Eserleri Rahmetullah el-hindi nin en önemli eseri İzhâru l-hak (Manifestation of Truth) tır. Rahmetullah İzhâru l-hak adlı eserini önce ana dili Urduca ile yazmış daha sonra Farsça ya çevirmiştir. Hac görevini ifa için gittiği Mekke de, Müftü Ahmed Zihnî Dahlân ( ) ın tavsiyeleri ile eseri Arapça ya çevirmiştir. Böylece İzhâru l-hak bir mukaddime ve 6 bölüm halinde meydana gelmiştir. 11 Bu Arapça nüsha, 1304/1886 da İstanbul da tab edilmiştir. Daha sonra İzhâru l-hak Ömer Fehmi Efendi (Ö. 1316/1898) ve Nüzhet Efendi (Ö. 1304/1886) tarafından Osmanlıcaya tercüme edilmiştir. İzhâru l-hakk ın son yıllarda birkaç Arapça baskısı yapılmıştır. Ayrıca, İzhâru l-hakk ın, Manifestation de la Verite adıyla 1880 de Paris te basılan iki ciltlik bir Fransızca tercümesi vardır. 12 Muhammed Veli Razi, İzhâru l-hak ı Urduca tercümesinden İngilizce ye çevirmiş; meşhur hâkim ve bilim adamı Muhammed Taqi Osmanî de bu tercümeye bazı dipnotlar eklemiştir. 13 Bunların dışında İzhâru l-hak 1972 yılında Osmanlıca, Arapça, Fransızca baskılardan istifade edilerek Türkçe olarak Sönmez Neşriyât arasında yeniden basılmıştır. 14 Biz, İzhâru l-hak üzerindeki incelememizi Arapça ve Türkçe baskıları üzerinden yürüttük. İslâm-Hıristiyan polemik tarihinin XIX. asır devresinde en dikkat çekici polemiğini, şüphesiz Hintli âlim Rahmetullah Kayranavî kaleme almıştır. Rahmetullah tarafından; Hıristiyan ilâhiyatının kuvvetli delillerini içinde toplayan C.G. Pfander tarafından kaleme alınan Mizânu l-hak adlı kitabına karşı, Arapça yazılmış eser olan İzhâru l-hak okuyucu kitlesi üzerinde çok kuvvetli bir tesir icra etmiştir Hindistan daki İngiliz hâkimiyeti döneminde yaygınlaşan misyonerlik faaliyetlerine karşı müslümanların önlem almaya yönelik gayretleri ve misyonerlerle yapılan münazaralar neticesinde oluşan geniş literatür hakkında bkz. Abdülhamit Birışık, Hindistan da İslâm Araştırmaları, DİA, c. 18, T.D.V yayınları, Ankara, 1998, s A. R. MOMİN; Izharul Haq, The Muslim World; Book Review, Vol. 12, Nr. 1, Autumn 1991, s Rahmetullah EL-HİNDÎ, b. Halilu r-rahman; İzhâru l-hak, 1. Baskı, Dâru l-cîl, Beyrut, 1988, c. I, s. 12 vd. 12 Mehmet AYDIN; Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Nr. 272, Ankara, 1998, s Muhammed Yusuf SHAW; Izhâru l-haq (Truth Revealed), Muslim World; Book Review, Vol. 10, Nr. 3, 1990, s Rahmetullah EL-HİNDÎ, İzhâru l-hak, Çev. Ömer Fehmi Efendi-Nüzhet Efendi, Sönmez Neşriyât yayınları, Nr.35, İstanbul, 1972, s AYDIN; Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, s

16 Rahmetullah, Agra münazarasında Pfander e karşı verdiği cevapları İzhâru l-hak ta bir araya getirerek Hıristiyanlığı tenkit eden özel bir reddiye ortaya koymuştur. Bu bakımdan İzhâru l-hak, Hıristiyanlığı reddetme sadedinde bir Hıristiyan misyoner muhatap alınarak yazılan özel bir reddiye olması yönüyle sahasında tek sayılabilir. 16 Rahmetullah ın farklı bir diğer yönü ise, Agra münâzaralarında olduğu gibi Hıristiyanları kendi silahları ile vurma taktiğini kullanmasıdır. Bu amaçla eserinde özellikle XIX. yüzyılda ortaya çıkan ve özellikle Alman ilahiyatçılar tarafından kaleme alınan Kitâb-ı Mukaddes in tenkidi ile ilgili eserlerden alıntılarda bulunmuştur. Rahmetullah ın alıntı yaptığı kitaplardan bazılarının isimleri ve yazarları şunlardır: 1. Thomas Hartwell Horne, İntroduction to The Critical Study of The Holy Scriptures, Londra, Nathanial Lardner, The Credibility of The Gospel History, Londra George D oley ve Richard Mant, Notes, Practical and Explanatory to The Holy Bible, Londra M. Henry ve T. Scott, A Commentary upon The Holy Bible, Londra, Adam Clark, Le Commantaire de l Ancien et Du Nouveau Testament, Londra David Friedrich Strauss, The Life of Jesus, Birmingham Rahmetullah, İzhâru l-hak ta Tahrif, nesh, Teslis, Kurân-ı Kerim, Hz. Muhammed (s.a.v.) in risâleti olmak üzere belli başlı 5 ana problemin tartışmasını yapmaktadır. 18 Rahmetullah, kitabın yazılış sebebini açıkladığı bir girişten sonra, altı bölümde hakkın izhârına çalışır. I. Bölüm: Yeni ve Eski Ahid kitapları 1. İsimleri, 2. Sahih bir isnattan yoksun olmaları, 3. İhtiva ettikleri çelişkiler (124 çelişki) ve yanlışlar (110 yanlış gösterilmiş), 4. Vahiy kitapları olmadıklarının 17 sebebi, II. Bölüm: Yeni ve Eski Ahid in tahrif edildiklerine dair deliller 1. Tahrif-i manevî; a. Eski Ahid in Yahudi ve Hıristiyanlar tarafından farklı kabul edilmesi, b. Yeni Ahid in Protestan ve Katoliklerce farklı kabul edilmesi, 16 Mustafa SİNANOĞLU; İslâm Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık, DİA, c. 17, T.D.V yayınları, Ankara, 1998, s El-HİNDİ; İzhâru l-hak, c. I, s El-HİNDİ; İzhâru l-hak, c. I, s

17 2. Tahrif-i lafzî; bu kısımlarda Kitab-ı Mukaddes metinlerinin tahrif edildikleri bir çok örnek gösterilerek ispat edilmiştir. III. Bölüm: Kitâb-ı Mukaddes in neshedildiğine dair deliller IV. Bölüm: Teslis in reddi 1. Aklî deliller, 2. Hz. İsâ nın kendi sözlerinden deliller, 3. Hz. İsâ nın ulûhiyetinin reddi. V. Bölüm: Kurân-ı Kerim in Allah ın kelâmı ve mûcize oluşunun ispatı 1. Kurân-ı Kerim in vahiy olduğunun delili, 2. Misyonerlerin Kurân hakkındaki iftiralarına cevaplar, 3. Hz. Peygamber in hadislerinin değeri, 4. Misyonerlerin hadisler hakkındaki iddialarına cevaplar. VI. Bölüm: Hz. Muhammed (s.a.v.) in nübüvveti 1. Hz. Peygamber in Kitâb-ı Mukaddes de müjdelenmesi, 2. Bu konuda misyonerlerin iddialarına cevaplar. Netice olarak diyebiliriz ki, polemik tarihi içinde İzhâru l-hak, Hıristiyan Kitâb-ı Mukaddes inden verdiği nakillerin bolluğu ile dikkati çeker. Ayrıca, tartışma konuları içinde Hıristiyan düşünürlerin görüşlerini nakille, polemiğine canlılık kazandıran Rahmetullah, kendisinden sonraki polemik yazarlarına en emin bir kaynak teşkil eder. Tefsir-i Menâr ın yazarı Reşid Rıza, tefsirinin Hıristiyanlıkla ilgili kısmında İzhâru l-hak tan 60 sayfa iktibasta bulunmuştur. Bir diğer polemikçi Muhammed Ebu Zehrâ da Muhâdarât fi n-nasrâniye adlı eserinde Hıristiyan kredosuyla ilgili bölümde Rahmetullah ın görüşlerini aktarmıştır. 19 İzhâru l-hak tan etkilenen bir diğer polemikçi de Hıristiyanlara karşı çetin mücadeleleri ile tanınan Güney Afrikalı Ahmet Dedat tır. 20 Rahmetullah, İzhâru -hak da, daha önce yazmış olduğu İbtâlu t-teslis ve İ câz-ı isevî adlı eserlerindeki delilleri de bir araya getirmiştir. Bu yönüyle İzhâru l-hak en kapsamlı eseridir. Rahmetullah ın diğer eserleri ise şunlardır: 1. et-tenbihât fî isbâti l-ihtiyâc ile l-bi seti ve l-haşri ve l-mîkât. 2. en-nasreyn fî te yid-i salâti l-asri ale l-misleyn 3. İbtâlü t-teslîs 4. İ câz-ı isevî Muhammed EBU ZEHRÂ; Muhâdarât fi n-nasrâniyye (Hıristiyanlık Üzerine Konferanslar), Çev. Akif Nuri, Fikir Yayınları, İstanbul, 1978, s Kate ZEBİRİ; Muslims and Christians Face to Face, Oxford 1957, s. 46; Ahmed Deedat, Kitâb-ı Mukaddes Allah Sözü müdür, Çev. Abdullah Yünsel, 2. Baskı, İnkılâb Yayınları, Nr. 4, İstanbul, 1998, s Hayreddin EZ-ZİRİKLÎ; el-a lâm: Kâmusü Terâcim, Beyrut, 1992, c. III, s

18 III. MİSYONERLİK FAALİYETLERİ Genel olarak misyonerlik bütün evrensel dinlerin inançlarını, ideolojilerini ve düşüncelerini kendi inandığı inanç ve düşünceler doğrultusunda anlatmaya çalışmaktadır 22. Farklı metotlar kullanmak suretiyle ideolojilerinin yayılmasını hedefleyen birçok inanç sistemi mevcuttur. Bir inanca bağlı olmanın kapsamını belirli bir etnik gruba bağlı olmayla veya seçilmişlikleri sınırlayan milli ve kabile dinleri haricinde, bütün inanç sistemleri inançlarının insanlar arasında yayılmasına özen göstermektedir 23. Tarihi varlık alanı içerisinde herhangi bir inanca sahip olmayan kişi ve toplum mevcut değildir. Ancak her inanç din değildir. Buna rağmen inançlardan bazılarının dini inanç haline dönüşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Zira inanma duygusu insanda doğuştan olduğu gibi sonsuzluk duygusu da insanda doğuştandır. Kişinin sonlu karşısında sonsuzu algılaması onda aşkın varlık veya kutsal varlık inancını da meydana getirmektedir. Ölüm karşısında aciz kalan insan öldüreni aradığında aşkın varlığa da ulaştığına inanmaktadır. Dinler tarihinde misyonerlik, genel anlamda da kullanılmaktadır. Bu kullanımda dinler, misyonerliğe yer verip vermemelerine göre tasnif edilmektedir. Bu durumda dinler; misyonerli ve misyonersiz dinler diye iki gruba ayrılmaktadır. Misyonerli dinler: Belli sınırlar tanımayan, öğretilerini herkese ve her tarafa yayma gayesi güden dinlerdir. Bu dinlerin başında günümüz Yahudiliği hariç, ilahi dinler gelmektedir. Bunun yanında Budizm de tanınmak, yayılmak ve benimsenmek amacı gütmektedir. Bu sebep ile misyonerliğe yer vermektedir. Budizm Hindistan da ortaya çıkmasına rağmen yayılmasını Hindistan dışında yapmıştır. Bu gün dünyanın her tarafında Budizm e rastlanmak mümkündür. Misyonerliğe yer veren dinlerin, kaynağını kutsal metinlerdeki pasajlar oluşturmaktadır. Dinlerini başka kabileye ya da gruplara yayılmasını istemeyen, belli bir kabileye, belli bir bölgeye has olup bir gruba bağlı olanların dinleri misyonersiz dinler olarak nitelendirilmektedir. Bu dinler, taraftarlarını veya mensuplarını bilgilendirme bakımından içe yönelik faaliyette bulunmaktadırlar. Misyonersiz olarak tasnif edilen dinler, milli dinler, sır dinleri ve ilkel kabile dinleri gibi dinlerdir. Bu özeliklere sahip dinlerin tanınmak, yayılmak ve benimsenmek iddiaları yoktur Abdurrahman KÜÇÜK; Misyonerlikten Diyaloğa Türkiye, Aziz andaç yayınları, Ankara, 2008, s Şinasi GÜNDÜZ; Misyonerlik, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, Ankara, 2008, s KÜÇÜK; Misyonerlikten Diyaloga Türkiye, s

19 A. MİSYONERLİK 1. Misyon Ve Misyoner Kavramları Latince Missio kelimesinden türetilen Mission (Misyon), sözlükte görev, yetki, bir kimseye bir işi yapması için verilen özel görev anlamına gelmektedir. Bu görev ve yetki dinî olabileceği gibi siyasi ve diplomatik de olabilir 25. İngilizce ve Fransızcada misyon, missio ve misyoner missioaire, missionari şeklinde kullanılmıştır. Misyon, genelde bir görevi yerine getirme işini üstlenen kuruluş anlamındadır. Özelde ise, Hıristiyanlığı, Hıristiyan olmayan ülkelerde yaymak gayesi ile oluşturulan kuruluşlar, misyon olarak isimlendirilmektedir. Bu misyonlarda görev yapanlara misyoner denilmektedir. Misyonerlerin yaptığı faaliyetler de Türkçede misyonerlik kelimesi ile karşılanmaktadır. Misyon, misyoner ve misyonerlik; genel olarak evrensel bütün dinlerle, özel olarak Hıristiyanlıkla ilgili kelimelerdir. Kendi dini inancını ve kanaatlerini bir yerde, bir ülkede yaymaya çalışan herkese misyoner denilmektedir. Onlar, başka dinden, başka inançtan ve başka düşünceden olan insanları, mensubu oldukları dine veya düşünceye kazanma gayesi gütmektedir. Dini misyon, Allah tarafından peygamberler vasıtasıyla bütün insanlığa gönderilen dini veya inancı insanlığa yaymaya ve ilan etmeye denir. Bütün dinler veya mezhepler kurucularını Allah tarafından gönderilmiş olarak takdim etmektedir. Kurucular da kendilerini tanrısal bir misyon ile görevli olarak görmekte ve takdim etmektedir 26. Buna örnek olarak Hz. İsa (a.s) ın şu sözünü verebiliriz. Ben bunun için dünyaya geldim ki, hakikate şahadet edeyim. 27 Vatikan ın, Asya nın Hıristiyanlaştırılmasında Türkiye nin merkez kabul edilmesi görüşlerine yer vermesi, ülkemizin Asya nın Hıristiyanlık için geçiş yolu üzerinde olması, günümüz misyonerlik faaliyetleri açısından ülkemizin ne derece büyük tehlikeler ile karşı karşıya kaldığını ortaya koymaktadır. 28 Vatikan Katolik Kilisesi nin misyonerlikte ortaya koyduğu yeni metodu; dinler arası diyalog çerçevesinde, Hıristiyanlık mezhepleri arasında diyalog ve işbirliği olmuştur. Düşman Kardeşler olarak bilinen Katolik ve Ortodokslar arasındaki yakınlaşma dikkati çekmektedir. Katolik Papa ve Fener Ortodoks Patriği İstanbul da ilk defa bir araya gelmişlerdir. Fener Patriği bir atakla kendisini Ekümen ilan etmiş, daha 25 Güney TÜMER ve Abdurrahman KÜÇÜK, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara 2002, s AYDIN; Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, s Yuhanna; 18/ Süleyman KOCABAŞ; Ermeni Meselesi Nedir? Ne değildir? İstanbul, 1983, s

20 da ileri giderek, Vatikan benzeri devletçik statüsü istemiştir. 29 Dünyada 1992 yılı verilerine göre; misyonerlere ait kurum, misyonerleri eğiten, yetiştiren enstitü, misyonerlik faaliyetlerinde çalışan mesleki misyoner kişidir. Bu misyoner kurumlarında bilgisayar bulunmaktadır. Misyoner kurumlarında bir yıl içerisinde çıkarılan kitap sayısı tır. Misyonerlik hizmetlerinde faaliyet gösteren radyo ve televizyon istasyonu vardır. Misyonerler, her yıl bedava İncil dağıtmaktadır. Kilise okullarında okuyan öğrenci, bu kiliselere ait hastane, yine kiliselere ait 680 huzurevi ve tane eczaneleri vardır. Hıristiyanlaştırma hizmet projelerinin bütçesi 163 milyar dolardan fazladır 30. Misyonerliğin faaliyet alanlarını, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Kılıç aşağıdaki maddeler halinde tespit etmiştir: 1. Misyonerlik, Dünya çapında yürütülen bir Hıristiyanlık propagandasıdır. 2. Misyonerlere destek veren, devletler, kiliseler, siyasiler, holdingler ve bilim çevreleri vardır. 3. Misyoner örgütler, yerel unsurları kullanmakla beraber, genel bir strateji ve program çerçevesinde hareket etmektedirler. 4. Misyonerlikte, din, siyaset ve ekonomide tam bir içiçe girmişlik söz konusudur. 5. Misyonerlerin, Dünya hakimiyetini Hıristiyanlık dininin egemenliği altında sağlama anlayışları değişmeyen felsefeleridir. 6. Misyonerlik; Katolik, Ortodoks ve Protestan adlı Hıristiyanlığın ana mezhepleri çerçevesinde yürütülmektedir. Geçmişte misyonerler faaliyetlerini, daha gizli olarak yürütüyorlardı. Talas ta, Tarsus ta, Merzifon da, Harput ta, İstanbul da okulları vardı. Ama günümüzde, birçok televizyon programı yahut gazete ve dergi yayınıyla, hatta özel broşürler ile kendi düşüncelerini propaganda edebilmektedirler. Bunlara karşı en etkin mücadele, kendi kültür kaynaklarımızı ve değer yargılarımızı gençlerimize en akılcı ve bilimsel bir yöntemle öğretmektir. Milli ve ahlaki değerlerimizi kazandırmaktır. Geçmişte milli birlik ve beraberliğimizi Kürt Teali Cemiyeti, yada İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile yıkmaya çalışıyorlardı. Artık misyonerler, bizi sömürge haline getirebilmek için sevgi, dostluk, barış, özgürlük ve hoşgörü gibi güzel kavramları kullanarak, bu faaliyetlerini ülkemizde daha etkin bir şekilde devam ettirmektedirler. O halde gençlerimizin, Türk Milletinin kültürü, tarihi ve milli ülküleri etrafında daha da 29 KOCABAŞ; Ermeni Meselesi Nedir? Ne değildir? s Muhammed UMARA; Müslümanların Hıristiyanlaştırılması, Denge Yayınları, İstanbul, 1995, s

21 bilinçlendirilmesi gerekmektedir Misyonerliğin Tarihçesi Tarihte ilk defa misyonerlik faaliyetinde bulunanlar, Havarilerdi. Ancak bunlar aslı bozulmamış olan Hıristiyanlık dinini yaydılar. Pavlos (Bolüs) ise Küçük Asya da, Makedonya da ve Yunanistan da değiştirilmiş, bozulmuş Hıristiyanlığı yaymak için birçok kilise kurdu ve bunları teşkilâtlandırdı. Pavlos un yetiştirdiği papazlar bütün Roma dünyasına yayıldılar. Bundan kuvvet alan misyonerler, kısa zamanda İran ve Arabistan içlerine kadar yayıldılar. Altıncı yüzyılda Aziz Augustinus, Anglosaksonlara nasihatler verdi. Aziz Bonifacius, 8. yüzyılda Ren kıyıları boyunca Hıristiyanlığı yaydı. Ayrıca Charlemagnein zaferleri de Saksonları Hıristiyanlığı kabul etmeğe zorladı. 9. yüzyılda Germen kavimleri Hıristiyan oldu. Aynı yüzyılda Hıristiyanlık İsveç ve Bohemya ya girdi. Daha sonra Rusya, Prusya ve Macaristan Hıristiyan oldular. İncil yazarlarından Luka Resullerin işlerinde Hz. İsa dan hemen sonra çeşitli bölgelere Hıristiyanlığın yayılmasında yoğun bir faaliyetin başladığını belirtmiştir. 32 Hz. İsa nın vefatından sonra Fenike ye, Kıbrıs ve Antakya da, Petrus ve Barnaba nın yaptıkları faaliyetten söz edilmiştir. 33 Hıristiyanlık tarihinin başlangıcından itibaren dini yorumları ve savunduğu öğretilerini yayma konusunda, Pavlus büyük bir öneme sahiptir. Pavlus tan, günümüze kadar misyonerler onun uyguladığı yöntem, kullandığı metot, tavır ve davranışlarını örnek almaktadırlar. 34 Pavlus, misyonerlik yaptığı bölgelerde kendinin savunduğu teoloji anlayışı dışındaki anlayışlara karşı çıkmış, hitap ettiği insanlara Gökten bir melek bile, size bildirdiğim öğretiden başka bir öğreti bildirirse ona lanet olsun 35 demiştir. Pavlus, Putperestler ve Avrupalıları çalışma alanı olarak seçmiş, onlara Hıristiyanlığı kabul ettirmek için yukarıda da zikrettiğimiz gibi Hıristiyanlığın asıl hükümlerine bazı değişiklikler getirerek yeni bir Hıristiyanlığı tanıtmaya ve benimsetmeye çalışmıştır. Pavlus ile birlikte ve ondan sonra çeşitli Hıristiyan Azizleri misyoner olarak görev yapmıştır. Havarilere gelince; onlar ilk başlarda Hıristiyanlığı yaymak için bugünkü Azerbaycan ve Ermenistan ı içine alan bölgede misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuştur. 31 Remzi KILIÇ; Misyonerlik ve Türkiye'ye Yönelik Misyoner Faaliyetler, Size selamet, babam beni gönderdiği gibi bende si gönderiyorum; gökte ve yer yüzünde bütün hakimiyet bana verildi. Şimdi, siz gidip bütün milletleri şakirt edin. Onları baba, oğul ve kutsal ruh adiyle vaftiz edin; size emrettiğim her şeyi onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna kadar sizin ile birlikteyim. bkz, Yuhanna 20/19-23; Matta 28/16-20 ve TÜMER, Dinler tarihi, s Resullerin işleri,10-11/ Şinasi GÜNDÜZ; Pavlus Hıristiyanlığın Mimar, Ankara okulları yayınları, Ankara,2000, s GÜNDÜZ; Misyonerlik, s

22 Gregor un Ermeni kralı Tridat a Hıristiyanlığı kabul ettirmesi sonucu Ermenistan toptan Hıristiyan olmuştur. İlk başlarda Hıristiyanlık bir takım baskı ve zülüm altında olduğu için misyonerler faaliyetlerinde bir takım zorluklar ile karşı karşıya kalmışlardır 36. M.S. 313 yılında İmparator Kostantin in Hıristiyanlığa hürriyet tanıması sonucu Hıristiyanlık Roma hâkimiyetindeki Şam, Mısır, Habeşistan, Yemen, Avrupa ve Anadolu ya kadar ulaşmış, misyonerler serbestçe faaliyetlerini yapabilmişlerdir. M.S. 380 yılında İmparator Büyük TEODOSYUS Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesinin Hıristiyanlığın yayılmasında büyük rolü olmuştur. Ayrıca kendi aralarında ihtilaflara da düşmesine yol açmıştır 37. Müslümanların güçlenmesi, İslamiyet in hızlı bir şekilde yayılması, Hıristiyanları Müslümanlara karşı ortak cephe oluşturmaya sebep oldu. Bu cepheler de haçlı seferlerdir. Haçlı seferleri 38 ile sonuç almayan Hıristiyanlar, Müslümanları durdurabilmek için başka yollar aramaya başladılar. Hıristiyanların dünya üzerindeki ülkelerde bulunan görevlilerinin raporları istendi ve değerlendirildi. Sonuç olarak Müslümanları içten yıkmanın çıkar yol olabileceğine karar verildi. Böylelikle İslam ülkelerine dillerini ve İslam dinini iyi bilen papazlar misyonerler gönderildi. Günümüzde aynı şekilde İslam ülkelerinde faaliyetlerini yardım amaçlı kurumlarda, İslam ülkelerinde açtıkları okullarda ve hastanelerde yürütmektedirler. İslam coğrafyasında yürütülen misyonerlik faaliyetleri özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren ivme kazanmıştır. XIX. Yüzyıl ile XX. Yüzyılın ilk çeyreği misyonerlerin altın çağıdır. Bu dönem, aynı zamanda kapitalizmin emperyalizme dönüştüğü bir dönemdir. 6 batı devletinin sömürge hareketlerine paralel olarak, gerek Katolik ve gerekse Protestan misyonerlik teşkilatları, Ortadoğu Müslüman halklarıyla, Ön Asya ve Uzakdoğu nun Hindistan, Endonezya ve Malezya gibi Müslümanların yoğun yaşadığı çeşitli bölgelerinde Hıristiyanlığın yayılması için çaba göstermişlerdir. Özellikle XIX. Yüzyılda Hıristiyan olmayan toplumlar arasında Hıristiyanlığı yaymak için Amerika ve Avrupa ülkelerinde binlerce merkez kurulmuştur. 3. Misyonerlerin Amacı Ve Gayesi Yukarıda zikrettiğimiz gibi misyonerlik dini olabileceği gibi siyasi de olabilir. Aynı 36 Pavlus ve Petrus un Romalılar tarafından öldürülmüştür. Ayrıca Roma tanrılarına Hıristiyanların tanrılarına saygı göstermedikleri için hapis edilmiş, şikence ye tabi tutulmuş ve öldürülmüşlerdi. bkz. TÜMER ve KÜÇÜK, Dinler Tarihi, s ARAS Ahmet, Protestanlık tarihinde kavlinizim, Konya 2004, s Haçlı Seferleri, Haçlı Savaşları ya da Haçlı Akınları, arasında, Avrupalı Katolik Hıristiyanların, Papanın çeşitli vaatleri ve talebi üzeri, Müslümanların elindeki Ortadoğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri askeri akınlardır. Yaklaşık 2. yüzyıllık bu dönem içinde, değişik amaçlarla bazı akınlar da düzenlenmiştir. (Örneğin; Bizans'ın elindeki Konstantinopolis (İstanbul) üzerine yapılan Dördüncü Haçlı Seferi, kuzey ve güney Avrupa'daki Hıristiyan olmayan halklara karşı düzenlenen seferler vesaire) Haçlı Seferleri ve savaşlarına bu adın verilmesi, doğuya yürüyen Hıristiyanların elbiselerine haç diktirmelerinden kaynaklanır. 17

23 şekilde yeryüzünde yaşayan birtakım fikir, düşünce ve inançlar sahip oldukları inançların yayılmasını istemezler, bunlara örnek olarak sır dinleri, ilkel kabile dinleri ve günümüzde Yahudilik verilebilir. Bunların yanında bazı inançlar, Misyonerlik faaliyetlerinin başlangıçtaki yegâne amacı, Hıristiyan olmayanları, Hz. İsa nın Havarileri ne; Gidiniz! Gerçeği (Kutsal Kitabı) onlara anlatınız buyruğuna istinaden, Hıristiyanlığa davet ederek bu dini geniş kitlelere yaymak ve İncil i öğretmekten ibaretti. 39 Fakat daha sonraki dönemlerde, özellikle XIX. yüzyılın başlarından itibaren misyonerler, politik güç merkezi olan bazı ülkelerin emperyalist amaçları doğrultusunda az gelişmiş ülkelerde kendi çıkarlarını koruyacak taraftarlar oluşturmak, kültürel olarak etki yapmak ve ekonomik çıkarlar elde etmek amacıyla kullanmışlardır. Bir başka ifadeyle, misyonerliğin esas amacı dini propaganda iken, XIX. yüzyıldan itibaren kültürel, siyasi ve ekonomik çıkar elde etmeye yönelmiştir. Dünyanın her tarafında faaliyetleri bulanan Misyoner teşkilatının amacı Hıristiyan mensuplarını çoğaltmak ve Batı kültürü nüfuzunun sahasını genişletmektir. Roma Katolik Kilisesi Avrupa ya tamamen hâkim olduktan sonra, dünyanın her tarafında yaşayan milletleri Hıristiyan yapmak üzere harekete geçti. Bu emeline kavuşmayı önce kılıç vasıtasıyla denedi. Bu sebeple Haçlı Seferleri tertip edildi. Asırlarca süren kanlı savaşlar oldu. Bu savaşlarda Hıristiyanlar, gayelerine erişemedikleri için kiliseler yeni fikirler üretmeye çalıştı. Misyonerliğin bugün propaganda metoduyla hıristiyanlığı yaymayı amaçladığı görülmektedir 40. IV. HİNDİSTAN DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ Hıristiyanlığın Hindistan a Güney Hindistan da bir müddet kalan ve büyük ihtimalle de orada ölen havarilerden Thomas ile geldiğine inanılır. Fakat ülkeye gelen ilk Misyonerin Bartholomew olduğunu düşünenler de vardır. XV. yüzyılda Hindistan da dini ilâhî adında yeni bir din kurmaya çalışan Akbar ın davetiyle bölgeye gelen Cizvit misyonerleri bölgede faaliyetlerini yönetmişlerdi. Tarihî bilgilere göre Hindistan daki misyoner faaliyetleri 1544 yılında Francis Xavier in gelişiyle başladı. Onu başta Portekiz den, daha sonra da Danimarka, Hollanda, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden gelen misyonerler izledi. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda hem Katolik hem de Protestan misyonerler Hıristiyan öğretilerini yaydılar. Bugünkü Hindistan cemiyetinin modernleşmesinde Hıristiyanlığın da tesiri olmuştur. Hıristiyanlık ve öğretileri, Mahatma Gandi de dâhil olmak üzere birçok aydını ve düşünürü etkilemiştir. 39 Ayhan DOĞAN; Maraş ta misyonerlik Faaliyetleri, AYDIN; Dinler Tarihine Giriş, s

24 Bugün Hindistan da otuz milyon kadar değişik mezheplerden Hıristiyan vardır. Hristiyanlık, 1800 lü yıllarda Hindistan da misyonerler aracılığıyla kökleşmiştir. Bu kökleşme Hindistan da bazı sıkıntılara yol açmıştır. Okullar, hastaneler, aşevleri gibi yerler açarak kendi kültürleriyle yetiştirdiklerini yüksek mevkilere getirdiler. İngiliz sömürgesi bu sayede yerleşme fırsatı bulmuştur. Burada misyonerlerin faaliyeti ile yayılan Hristiyanlık, diğer dinlerin bu yayılmanın önüne geçmek istemesi ile bölge karışmıştır. Bu devirde yaşamış olan Müslüman âlim Rahmetullah el-hindi, Pfander ile münakaşaya girerek onun Mizanü l- Hak adındaki eserine İzhar ü l-hak adında bir reddiye yazmıştır 41. A. HİNDİSTAN DA ÖNEMLİ MİSYONERLER 1. Jerome Xavier Jerome Xavier (Ö. 1617): Lahore da Hıristiyanlığı yaymak için görevlendirilmişti. O tevhit, Teslis, Hz. İsa nın ulûhiyeti ve Kitab-ı Mukaddes in sıhhati (Tevrat ve İnciller) hakkında tartışmalar yapmıştır. Hıristiyanlığın akaidine dair el-miratül-merietü Li l-hakki adlı eserini yazdı. Buna karşı Ahmet b. Zeynül Abidin el-envarü l-ilahiyyetü fi dahzi Hatai l-mesihiyyeti adlı eserini reddiye olarak kaleme almıştır. 2. Henry Martyn Henry Martyn, yılında İngiltere nin Truro Cornwall şehrinde dünyaya geldi. Eğitimini Truro Grammer Okulu ve Cambridge deki St John s kolejinde tamamladı de kıdemli tartışmacı oldu de St John s kolejine eğitim görevlisi olarak atandı. Chaerles Simeon, William Carey ve Anglikan misyoneri David Brainerd in hayatından etkilenen Martyn, yılında misyoner olmaya karar verdi. Anglikan cemaati tarafından diyakon rütbesi takdim edildi ve rahip olarak kutsal Trinity Kilisesinde çalıştı yılında Hindistan a doğru yola çıkan Martyn, 1806 yılının nisan ayında Hindistan a ulaştı. Bir müddet Hindistan ın Serampur şehrine yakın olan Aladeende kaldı. Ekim 1806 da Dinapur a gitti. Kısa bir süre içinde oranın halkıyla ilişki kurdu. Onlara Hıristiyan İbadet kurallarını anlattı ve okullar kurdu. Nisan 1809 da Cawnpor e gönderildi. Oranın yerli halkının bir takım engelleme ve tehditlerine rağmen İngiliz ve Hintlilere vaazlar verdi. Dinapur da olduğu sürede dil çalışmasıylada meşgul oldu. Ayrıca Yeni Ahid in Hindistan versiyonunun sayfalarını gözden geçirip, Yeni Ahit, Common Prayer (dualar kitabı) ve Zeburu Urduca ve Farsçaya çevirdi. 41 GÜNDÜZ; Misyonerlik, s

25 Urduca, Arapça ve Farsça dillerine hakim olan Martyn, Hindistan dan Basra, oradan da İran a geçti. İran da Şiraz, İsfahan ve Tebriz e gitti. Yahudi, Ermeni ve Müslüman sofilerden oluşan birçok kişi ile görüşüp, onları tanımaya çalıştı. Buradan Yeni Ahdi n tercümesini hükümdara sunmak için Tebriz e gitti. İngiliz sefiri Sir Gore Ouseley, hükümdardan Martyn in huzura kabulünü rica etti. Fakat kabul edilmedi, hükümdar, Martyn e mektup yazarak yaptıklarından haberdar olduğunu bildirdi. Mektup şöyledir: Öğrendim ki Hanry Martyn anlaşılamayan pek çok kitap tercüme etmiştir. Bu tercüme kendisine yakışır tarzdadır. Çok basit bir diksiyon ile Yeni Ahid in tamamını mükemmel ve anlaşılır bir şekilde tercüme etmiş ve bizim zihnimizi aydınlatmıştır. Hastalığından dolayı geçici olarak İngiltere ye gitmeye karar veren Martyn, önce İstanbul a oradan da İngiltere ye gitmek için niyetlendiyse de geçmişteki eksikliğini telafi etmek için Hindistan daki görevine döndü. 10 Eylül 1812 de iki ermeni memuru ile birlikte Aras nehrini geçerek Tatar rahibiyle zorunlu olarak çok yer gezdi. Onlar Tebriz den Ermenistan a, Erivan dan Kars a ve Kars tan Erzurum a geldiler. Erzurum dan ayrılarak Tokat a geldiler. Salgın hastalığa yakalanan Martyn, yolculuğa devam edemedi, 16 ekim 1812 tarihinde Tokat ta öldü. Ermeni din adamları tarafından Hıristiyan mezarlığına gömüldü. Ölümünden sonra 1. Anglikan cemaati 19 Ekimde her sene Martyn hatırasına anma günü yapmaktadır. 2. Yaptığı hizmetten dolayı İngiltere de edebi yayınlarda kahraman ilan edilmiştir. 3. Hindistan ın Haydarabat şehrinde Martyn Dinlerarası Uzlaşma Ve Araştırma Merkezi Enstitüsü açılmıştır yılında Cambidge Üniversitesi, kendi bünyesinde Martyn ismine, misyonerlerin biyografisinin koleksiyonunu oluşturan bir kütüphane açmıştır da bu kütüphane İngiltere de dini bilgiler eğitiminin en büyük merkezi oldu. 3. Carl Gottlieb Pfander Carl Gottlieb Pfander 1803 de Almanya nın Württemberg eyaletine bağlı Stutgart yakınlarında bir köyde, fırıncı bir babanın oğlu olarak doğmuştur. 42 Protestan bir çevrede ilk ve orta eğitimini bitirdikten sonra Basel deki misyoner yetiştirme merkezine kabul edilmiştir. 43 Basel de İslâmiyet ve Arapça ya dair dersler de gören Pfander 1825 de buradaki eğitimini tamamladıktan sonra 1835 e kadar Kafkasya bölgesindeki Müslümanlar ve 42 Ann Avril POWELL; Maulânâ Rahmat Allâh Kairânawî and Muslim-Christian Controversy in India in the Mid-19 th Century, Journal of the Royal Asiatic Society, I, London, 1976, s Hugh GODDARD; Muslim Perceptions of Christianity, Grey Seal Books, London, 1986, s

MİSYONERLİK ve TÜRKİYE YE YÖNELİK MİSYONER FAALİYETLERİ

MİSYONERLİK ve TÜRKİYE YE YÖNELİK MİSYONER FAALİYETLERİ MİSYONERLİK ve TÜRKİYE YE YÖNELİK MİSYONER FAALİYETLERİ Doç. Dr. Remzi KILIÇ * ÖZ: Misyonerlik kavramının tanımı ve genel anlamda Hıristiyanlığı yayma faaliyetleri çerçevesinde misyonerlik nedir? Hıristiyanlığın

Detaylı

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR Hazırlayan: Ebru ESENKAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN Lisansüstü Eğitim, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI RUS MİSYONER KAYNAKLARINA GÖRE; İDİL-URAL BÖLGESİNDE ORTODOKS MİSYONER FAALİYETLERİ VE TÜRKLER

Detaylı

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Doç. Dr. Şinasi GÜNDÜZ OMÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı sgunduz@omu.edu.tr Misyon ve

Detaylı

Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili

Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 12, Sayı:2, 2003 s. 257-296 Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili Alparslan YALDUZ Arş. Gör.; U.Ü. İlâhiyat Fakültesi Özet İznik

Detaylı

Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J

Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J HIRİSTİYAN MİSYONERLİGİNE GENEL BİR BAKlŞ AliERBAŞ'* i\bstrl\ct The history of Christian rnissionary goes back to Jesus. All the rnissionary groups

Detaylı

TOR ANDRAE NİN ESERLERİNDE HZ. MUHAMMED

TOR ANDRAE NİN ESERLERİNDE HZ. MUHAMMED T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI (İSLÂM TARİHİ) ANA BİLİM DALI TOR ANDRAE NİN ESERLERİNDE HZ. MUHAMMED Doktora Tezi Bekir ARMAĞAN Ankara- 2012 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BOGOMİLİZM VE BOSNA- HERSEK BOGOMİLLERİ

BOGOMİLİZM VE BOSNA- HERSEK BOGOMİLLERİ Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BOGOMİLİZM VE BOSNA- HERSEK BOGOMİLLERİ Hazırlayan İsmajil Hodziç Danışman Doç. Dr. Mahmut Aydın Yüksek Lisans

Detaylı

İBN HALDÛN UN EĞİTİM FELSEFESİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

İBN HALDÛN UN EĞİTİM FELSEFESİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ İBN HALDÛN UN EĞİTİM FELSEFESİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Arife SÜNGÜ Tez Danışmanı Prof. Dr. Kemal SÖZEN ISPARTA 2009 ii

Detaylı

BULGAR ORTODOKS KĠLĠSESĠNE BAĞLI ÖNEMLĠ MANASTIRLAR

BULGAR ORTODOKS KĠLĠSESĠNE BAĞLI ÖNEMLĠ MANASTIRLAR T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI DĠNLER TARĠHĠ BĠLĠM DALI BULGAR ORTODOKS KĠLĠSESĠNE BAĞLI ÖNEMLĠ MANASTIRLAR Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Sabit

Detaylı

Misyonerlik ve Kırgızistan' da Misyoner Faaliyetler

Misyonerlik ve Kırgızistan' da Misyoner Faaliyetler MUSTAFA ERDEM o 5 Dini Araştırmalar, Ocak- Nisan 1999, c. 1, s. 3 Misyonerlik ve Kırgızistan' da Misyoner Faaliyetler Mustafa Erdem* Misyonerlik kelimesi, Latince "missio" kelimesinden türemiştir. İngilizce

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 Nisan 2015 YIL-7 S.13 OSMANLI DÖNEMİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİNİN DİYARBAKIR VİLAYETİ NE GELİŞİ VE FAALİYETLERİ Oktay BOZAN

Detaylı

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI NERMİN ZAHİDE AYDIN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Eylül 2007 T.C.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MEDENİYETLER ÇATIŞMASI TEZİ NİN TÜRKİYE DE YARATTIĞI ETKİ VE TEPKİLER TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Dünden Bugüne İstanbul daki Misyonerlik Faaliyetleri Ayten SEZER ARIĞ Hacettepe Üniversitesi SEZER ARIĞ, Ayten, Dünden Bugüne İstanbul daki Misyonerlik Faaliyetleri. CTAD, Yıl 8, Sayı 15 (Bahar 2012),

Detaylı

BATININ KUR AN ALGISI

BATININ KUR AN ALGISI qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop BATININ KUR AN ALGISI Prof. Dr.

Detaylı

Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan

Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 17, Sayı: 2, 2008 s. 253-283 Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan Salih Pay Yard. Doç. Dr., U.Ü. İlahiyat Fakültesi Özet Bu araştırma misyonerlik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI MEVLANA MUHAMMED ALİ NİN THE HOLY QUR AN ADLI MEAL- TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Hadiye ÜNSAL YÜKSEK

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ

DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ AKBARSHAH AHMADİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI Yüksek Lisans Tezi Ümit AĞCA Danışman Yrd.

Detaylı

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ S.D. GOĐTEĐN ĐN A MEDĐTERRANEAN SOCĐETY ADLI ESERĐNE GÖRE SOSYAL VE EKONOMĐK YAPI PINAR KALE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Danışman DOÇ.DR.

Detaylı

PAPA NIN YANILMAZLIĞI SORUNU VE HANS KÜNG ÜN YANILMAZLIK DOKTRİNİNİ ELEŞTİRİSİ

PAPA NIN YANILMAZLIĞI SORUNU VE HANS KÜNG ÜN YANILMAZLIK DOKTRİNİNİ ELEŞTİRİSİ Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı PAPA NIN YANILMAZLIĞI SORUNU VE HANS KÜNG ÜN YANILMAZLIK DOKTRİNİNİ ELEŞTİRİSİ Hazırlayan Hatice Çiçek Danışman

Detaylı

DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ

DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ Sayı/Number: 29 Yıl/Year: 2013 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, 29, 109-132 DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ Resul ÇATALBAŞ DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

TÜRKMENİSTAN'DA SOSYO-EKONOMİK YAPI VE DîNî HAYAT

TÜRKMENİSTAN'DA SOSYO-EKONOMİK YAPI VE DîNî HAYAT TÜRKMENİSTAN'DA SOSYO-EKONOMİK YAPI VE DîNî HAYAT * Yrd. Doç.Dr. Durmuş Tatlılıoğlu GİRİŞ Türkmenistan'da sosyo-ekonomik yapı ve dini hayat konusu, din sosyolojisi açısından ele alınıp incelenecektir.

Detaylı