HİNDİSTAN'DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ VE AGRA TARTIŞMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİNDİSTAN'DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ VE AGRA TARTIŞMALARI"

Transkript

1 T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİNLER TARİHİ BİLİM DALI TEZİN ADI HİNDİSTAN'DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ VE AGRA TARTIŞMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS HAZIRLAYAN NOOR MOHAMMAD KONYA 2011

2 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu/ KONYA Tel: Fax: i

3 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu/ KONYA Tel: Fax: ii

4 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı NOOR MOHAMMAD Numarası Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ- Dinler Tarihi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. AHMET ARAS Tezin Adı HİNDİSTAN'DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ ve AGRA TARTIŞMALARI ÖZET Köklü bir medeniyete sahip olan Hindistan, coğrafi bakımdan Güney Asya da yer alması, o bölgede yapılacak misyonerlik faaliyetlerine merkez olma açısından büyük önem taşımaktadır. XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda İngilizlerin işgali ile birlikte hem Katolik hem de Protestan misyonerlerinin faaliyetleri bölgede zirveye ulaşmıştır. Birçok inanca ev sahipliği yapan bu ülkede zaman zaman inançlar arası çatışmalar çıkmıştır. XIX. yüzyılda Müslüman- Hıristiyan polemiği olan Agra münazarası da Rahmetullah el-hindi ile Pfander in aralarında kararlaştırdıkları üçü Hıristiyanlık nesh, tahrif ve teslis, ikisi de İslamiyet ile ilgili, Hz. Muhammed (s.a.v.) nübüvveti ve Kuran-ı Kerimin hakkaniyeti konuları olmak üzere halkın huzurunda soru cevap şeklinde tartışılmıştır. Nesh ve tahrif konuları Rahmetullah el-hindi nin galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Geri kalan üç konuyu her iki taraf da eserlerinde ele almıştır. Bu eserler 1854 deki münazaranın kitaplar düzeyinde devamı niteliğini taşımaktadır. Pfander in yazdığı Mizânu lhak, Rahmetullah el-hindi nin yazdığı İzhâru l-hak tan önce kaleme alınmış olmasına rağmen Pfander, Mizânu l-hak ta yer yer Rahmetullah ın görüşlerine atıfta bulunarak bunlara cevap vermektedir. Bunun sebebi, Pfander in, eserine karşı yazılan reddiyelerden dolayı Mizânu l-hak ı tekrar gözden geçirip üzerinde değişiklikler yapmış olmasıdır. Bu yüzden aralarında önce ve sonra ilişkisi olmasına rağmen her iki eserde de birbirinden alıntılara rastlamaktayız. Her iki taraf da kendi düşüncelerini savunmak ve karşı tarafın iddialarını çürütmek niyetiyle aklî ve naklî delillerden (Kurân-ı Kerim, hadis külliyatı ve kutsal kitaplardan) yararlanmışlardır. Rahmetullah el-hindi, tartışılan konuların ispatı için kutsal kitaptan deliller getirmiştir. Aynı şekilde Pfander de Kur anı Kerim ve hadis külliyatlarından istifade etmiştir. Biz bu çalışmamızda yukarıda bahsettiğimiz her iki münazaracının hayatından, görüş ve delillerinden bahseder ve her iki tarafın görüşlerini objektif bir şekilde analiz etmeye çalışacağız. Anahtar Kelimeler: Rahmetullah el-hindi, Pfander,Hindistan,Agra, İzhâru l-hak Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu/ KONYA Tel: Fax: iii

5 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı NOOR MOHAMMAD Numarası Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ- Dinler Tarihi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. AHMET ARAS Tezin İngilizce Adı MISSONARY ACTIVITIES IN INDIA and AGRA DİSCUSSİONS SUMMARY India, a cradle for a deep-rooted civilization, due to being located in the South-Asia, has a magnificent importance to be the center for the missionary activities in the region. During the XVIII. and XIX.th centuries along with the occupation of the territory by the Great Britain, both Catholic and Protestant missionary activities reached their peak. India, which is the home for several religions and beliefs, occasionally experienced conflicts between distinct religious beliefs. In the 19th century a public debate known as Agra debate took place between Rahmetullah el-hindi and Pfander that contained three topics from Christianity such as abrogation, distortion of Bible and Trinity, and two topics from Islam as the authenticity of the prophethood of Muhammed (s.a.v.) and the Holy Quran. Those topics were discussed as questions and answers in front of open public. The debate on abrogation and alteration of original Bible concluded with the victory of Rahmetullah el- Hindi. Both of the debaters mentioned the rest of the three topics in their books. These books are attributed as the continuation of the debate that was done in 1854, in written material level. Although Pfander wrote his book called Mizanu l-haqq earlier than the book of Rahmatullah el-hindi called Izharu l-haqq, Pfander sometimes refers to el-hindi s ideas and thoughts in his book and responds to them in his book. The reason for Pfander s referrals to el-hindi s ideas is that he decided to review Mizanu l-haqq and in order to respond to some rejections and challenged that was made to earlier version of this book. We see some citations and referals between those two books, because the relationship existed before and afterward those two books are published. Both sides, in order to defend their ideas and disprove the counterpart s thoughts, used philosophical and religious evidences from the Holy Quran, the authentic hadiths and holy Scriptures. Rahmatullah el- Hindi in order to prove the debated topics has provided evidences from the Bible Holy book. Likewise, Pfander has put forward some evidences from the Holy Quran and Hadiths. In this study, we will try to provide information about the biographies of abovementioned debaters, discuss their ideas and arguments and most importantly we will objectively analize the ideas of both sides. Key words: Rahmetullah el-hindi, Pfander, Indıa,Agra, Izharu l-haqq Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu/ KONYA Tel: Fax: iv

6 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...3 ÖNSÖZ...4 GİRİŞ...6 I. KONUNUN AMACI, METODU VE KAYNAKLARI...6 A. KONUNUN AMACI...6 B. KONUNUN METODU...6 C. KONUNUN KAYNAKLARI...6 II. HİNDİSTAN IN GENEL DURUMU...7 III. IV. A. RAHMETULLAH EL-HİNDİ NİN HAYATI VE ESERLERİ Hayatı Eserleri...10 MİSYONERLİK FAALİYETLERİ...13 A. MİSYONERLİK Misyon Ve Misyoner Kavramları Misyonerliğin Tarihçesi Misyonerlerin Amacı Ve Gayesi...17 HİNDİSTAN DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ...18 A. HİNDİSTAN DA ÖNEMLİ MİSYONERLER Jerome Xavier Henry Martyn Carl Gottlieb Pfander...20 BİRİNCİ BÖLÜM PFANDER İN MİZÂNÜL-HAK ESERİNDE ELE ALDIĞI TEMEL KONULAR MİZÂNÜL-HAK...26 I. MİZÂNÜL-HAK A GÖRE TAHRİF...31 A. Kurân-ı Kerim in Tevrât, İncil Ve Ehl-İ Kitâb a Atıflarında Tahrif...31 B. Hz. Peygamber Dönemindeki Tevrat ve İncil ile Bugünkünün Durumu...35 C. Tevrât ve İncil in Tahrife Uğraması...39 II. MİZÂNU L-HAK A GÖRE NESİH...42 III. MİZÂNU L-HAK A GÖRE TESLİS...50 IV. MİZÂNU L-HAK A GÖRE KURÂN-I KERİM...55 A. Kurân-ı kerim in Cem Edilmesi ve Kaybolan Âyetler Meselesi...56 B. Kurân-ı kerim in Dil ve Üslûbu...59 C. Kurân-ı kerim in Muhtevası

7 V. MİZÂNU L-HAK A GÖRE HZ. PEYGAMBER İN NÜBÜVVETİ...77 A. Hz. Peygamber in Kitâb-ı Mukaddes te Müjdelenmesi...77 B. Hz. Peygamber in Mûcizeleri...87 C. Hz. Peygamber in Sünneti...94 İKİNCİ BÖLÜM AGRA MÜNAZARASİ I. SÖZLÜ MÜNAZARA...98 A. Rahmetullah El-Hindi ile Papaz Kay in Münazarası...99 II. BÜYÜK MÜNAZARA RAHMETULLAH EL-HİNDİ NİN PAPAZ PFANDER İLE MÜNAZARASI A. BİRİNCİ OTURUM Nesh Konusu Tahrif Konusu A. İKİNCİ OTURUM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM RAHMETULLAH EL-HİNDİ NİN İZHÂRU L-HAK ESERİNE GÖRE ELE ALINAN TEMEL KONULAR I. İZHÂRU L-HAK A GÖRE TAHRİF A. Yazılış Tarihi Açısından Kitâb-ı Mukaddes te Tahrif Eski Ahid Kitapları Yeni Ahid Kitapları Kitâb-ı Mukaddes te Tahrifin Şekli ve Tahrif Örnekleri B. Hz. Peygamber den Önceki Kitâb-ı Mukaddes Nüshaları ile Bugünkü Aynıdır İddiasına Cevap II. İZHÂRU L-HAK A GÖRE NESH III. İZHÂRU L-HAK A GÖRE TESLİS A. Kitâb-ı Mukaddes te Teslis ve Hz. İsâ nın Ulûhiyeti B. Hz. İsâ nın Sözleriyle Teslis in Reddi C. Teslis in Akıl ve Mantığa Aykırılığı IV. İZHÂRU L-HAK A GÖRE KURÂN A. Kurân Allah Kelâmıdır ve Mûcizedir B. Kurân Hakkındaki İtirazlara Rahmetullah ın Verdiği Cevaplar V. İZHÂRU L-HAK A GÖRE HZ. PEYGAMBER İN NÜBÜVVETİ A. Hz. Peygamber in Kitâb-ı Mukaddes te Müjdelenmesi B. Hz. Peygamber in Mûcizeleri C. Hz. Peygamber in Sünneti SONUÇ BİBİLİYOGRAFYA

8 KISALTMALAR 1. a.s. : Aleyhisselam 2. b. : Bin 3. bkz. : Bakınız 4. c. : Cilt 5. CMS. : Kilise Misyonerlik Teşkilatı (Church Missionary Society) 6. Çev. : Çevren 7. D.İ.B. : Diyanet işleri Başkanlığı 8. Hz. : Hazreti 9. M.Ö. : Milattan Önce 10. M.S. : Milattan Sonra 11. Nr. :Numara 12. r.a. :Radiyallahu an 13. s. : Sayfa 14. s.a.v. : Sallahu aleyhi ve sellem 15. T.D.V. : Türkiye Diyanet Vakfı 16. T.Ö.V. : Türkiye Öğretmenler Vakfı 17. thk. : Tahkik Eden 18. vd. : Ve devamı 19. D.İ.A : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 20. Ö : ölüm tarihi 3

9 ÖNSÖZ Yüksek Lisans Tezi olarak ele alınan bu çalışmada, XVIII. yüzyılda Hindistan da İslamiyet ve Hıristiyanlık tartışması olan Agra münazarası ana konu olarak ele alınmıştır yılında İngilizlerin Hindistan ı işgalinden sonra, Hıristiyan misyonerlerinin yaklaşık 50 yıl gibi bir süre gizli çalışmaları, bu süreçten sonra açık bir şekilde faaliyete başlamaları, Hindistan da yaşayan diğer dinleri de göz önünde bulundurarak ele alınmıştır. Bu süreç içerisinde misyonerlerin etkisinde kalarak onlar için çalışanlar olduğu gibi, bunların faaliyetlerine karşı kendi din ve inançlarını koruma niyetiyle mücadele edenler de olmuştur. Hindistan ın işgalinden yaklaşık 50 yıl sonra İngilizler bu bölgede Hıristiyanlık propagandasını açık bir şekilde yapmaya başladılar. İngilizlerin bu hareketine karşı Hindistan halkı ve özellikle oradaki Müslümanlar sert tavırlar almaya başladı. Bu hareketin sonucunda Rahmetullah El-Hindi ile Papaz Pfander in Agra münazarası gerçekleşti. Münazara sonucu belirtilen beş konudan ikisi, nesh ve tahrif konuları halka açık bir şekilde tartışıldı. Bu tartışma Rahmetullah El-Hindi nin galibiyeti ile sonuçlandı. İslam a karşı Hıristiyanlığı savunan Papaz Pfander, Mizanül-Hak eserini 1829 yılında yazmıştır. Mizânül-Hak, Hıristiyan misyonerleri tarafından günümüzde de Hıristiyanlığı propaganda aracı olarak kullanılmaktadır. Bu kitabın ortaya çıkması, Müslümanların Hıristiyan misyonerlerine karşı tepkilerini arttırmıştır. Müslümanları sinirlendiren asıl nokta ise, papazın Kurân-ı Kerim in ilâhi bir kitap olmadığını iddia etmesi ve bu iddiasını, Kurân-ı Kerim ayetleri, hadis külliyatı, siyer ve tefsir kitapları gibi İslâmî kaynaklara dayandırarak ispat etmeye çalışması olmuştur. Rahmetullah el-hindi nin kaleme aldığı İzhârül-Hak, Hıristiyan ilâhiyatının kuvvetli delillerini içinde toplayan Pfander in Mizânül-Hak adlı misyon ve cedel kitabına karşı yazılmış olup okuyucu kitlesinin üzerinde çok kuvvetli etkisi olmuştur. Ehl-i Kitâb a karşı Müslümanların dinî polemiğinin en yeni ifadesini teşkil etmiştir. Rahmetullah el-hindi bu eserini ilk önce Mekke de müftülük yapan Zeyni Dehlan ın tavsiyesi ve Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdulhamid in istekleri üzerine İstanbul da 4

10 tamamlamıştır. İstanbul, Mısır ve Lübnan gibi birçok İslam ülkelerinde Arapça olarak basılmıştır. Arapça olan İzhârül-Hak, 1880 de Sultan Abdülhamid in isteği üzerine Türkçe ye çevrilmeye başlanmış ve 1886 da İstanbul da basılmıştır. Bu süreç içerisinde üç defa İstanbul u ziyaret eden Rahmetullah el-hindi ye gösterilen ilgi İngilizleri rahatsız etmiştir yılında İngilizlere karşı Hindistan ayaklanmasına katılan bir isyancıya bu şekilde davranmak dostluğa yakışmaz diyerek, İngilizler diplomatik girişimlerde bulunmuşlardır. Lisans ve Yüksek lisans eğitimim boyunca danışmanlığımı yapan, zengin bakış açısıyla beni aydınlatan ve her türlü desteğini benden esirgemeyen danışmanım, Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARAS hocama, bu konu hakkında bilgi veren ve eserlerinden yararlandığım Prof. Dr. Mehmet AYDIN hocama, zor şartlar altında bana verdikleri manevi ve maddi destekten dolayı aileme, tez yazım süresinde destek veren ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum. KONYA 2011 NOOR MOHAMMAD 5

11 GİRİŞ I. KONUNUN AMACI, METODU VE KAYNAKLARI A. KONUNUN AMACI Rahmetullah el-hindi nin Agra münazarasındaki galibiyeti Hıristiyan dünyasında büyük bir yankı getirmiştir. Bunun sonucunda Rahmetullah el-hindi, Hindistan dan sürgün edilmiş, Mekke ye sığınmıştır. Münazaradan sonra kaleme aldığı İzharu l-hak, Hıristiyanlığı tenkit etmesiyle birlikte Hıristiyan misyoneri Papaz Pfander i muhatap alarak yazılması yönüyle kendi sahasında tek sayılabilir. Bu münazara hakkında Hıristiyan dünyasında oldukça çok araştırma ve çalışmalar yapılmış, İslam aleminde ise böyle önemli münazara hakkında bir kaçı çalışma hariç, araştırma ve çalışma yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Değerli hocamızın tavsiyesi ile bu çalışmayı Yüksek lisans tezi olarak dinler tarihi alanına kazandırmaya amaçlanmıştır. B. KONUNUN METODU Çalışmamız, bir giriş ve üç bölüm olarak ele alınmıştır. Giriş kısmında Hindistan ın genel durumu, sosyal ve coğrafi yapısı, Rahmetullah El-Hindi nin hayatı ve eserleri, misyonerlerin genel durumu, amacı ve faaliyetlerinden ve oradaki inançlardan kısaca bahsedildi. Ayrıca orada önemli rolü olan üç büyük misyoner tanıtıldı. Birinci bölümde; Pfander in Mizânül-Hak eserine göre ele aldığı temel konular, ikinci bölümde; Agra daki Rahmetullah el-hindi ile Pfander in arasında geçen münazara ele alındı, üçüncü bölümde; Rahmetullah el-hindi nin İzharul-Hak kitabına dayanarak nesh, tahrif, teslis, Kur an-ı Kerim in hakkaniyeti ve Resulullah (s.a.v) efendimizin risaleti konuları zikredildi. Son olarak da sonuç kısmı değerlendirildi. Çalışmamızı ele alırken; dinler tarihi nin metodunu kullanarak yararlandığımız her iki dinin (İslam ve Hıristiyanlık) kaynaklarından istifade ederken, azami derecede objektif davranmaya çalışılmıştır. C. KONUNUN KAYNAKLARI Bu çalışma yapılırken başta Kuran-ı Kerim ve Kutsal Kitap olmak üzere Rahmetullah el-hindi nin İzhârul-Hak kitabını, Seyid Abdullah el-hindi nin Vukayetü l- Münazara adlı eserini ve Papaz Pfander in Mizanül-Hak kitabını temel kaynak olarak yararlanmıştır. Bunların yanında Muslim Perceptions of Christianity, Nefehâtü l-üns min 6

12 hazarâti l-kuds, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Din Fenomeni, Dinler Tarihi gibi birçok eser ve makalelerden yan kaynak olarak istifade edilmiştir. II. HİNDİSTAN IN GENEL DURUMU Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya'da olup, coğrafi alanda dünyada yedinci, nüfus açısından ise ikinci sırada yer almaktadır. Batısında Pakistan, kuzey doğusunda Çin, Nepal ve Bhutan, doğusunda Bangladeş ve Myanmar ülkeleri ile sınır paylaşmaktadır. Güneyinde Hint Okyanusu, batısında Umman Denizi ve doğusunda Bengal Körfezi'yle çevrilmiş olup deniz kıyısı km uzunluktadır. Asya kıtasının Hint okyanusuna doğru uzanan ucu Hindistan, Yakın Doğu ile Uzak Doğu yu birbirinden ayırmaktadır. Yüz ölçümü yaklaşık 3,287,590 km² dir. Hindistan ın Nüfusu, Temmuz 2007 verileri 1,225,000,000 göstermektedir. Kasım 2007 de Hint nüfusunun dinî dağılımı; %80,5 Hinduizm, %13,4 Müslüman, %2,3 Hıristiyan, %1,9 Sihizm, anavatanı Hindistan olmasına rağmen Hint nüfusunun ancak %0,8 i Budistlerden oluşmaktadır. Hindistan da Jainizm %0,8 ve Yahudilik, Bahailik, Zerdüştlük ve başka mezheplerin toplamı %0,4 olduğu zikredilmektedir. 1 Müslümanlar ağırlıklı olarak Delhi ve Batı Bengal de yaşamaktadır. İndus Vadisi medeniyeti, tarihî ticaret yollarının ve büyük imparatorlukların yer aldığı bölgedir. İndus Vadisi, tarih boyunca ticarî ve kültürel bakımdan gayet zengin idi. O bölgenin en mühim dört dini olan Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm in çıkış yeri olmasıyla birlikte Zerdüştlük, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam dinleri, M.S. birinci bin yılda ülkeye gelerek bölgenin kültürünü çeşitli yönlerde etkilemiştir. Budizm, Brahmanların ve diğer dinlerin baskılarından dolayı önce Tibet ve Himalaya dağlarının içine sığınmıştır. VII. asırdan sonra tamamen Hindistan dan kaybolmuşlar, ancak son 50 yıldan beri Hindistan da Budizm yeniden doğuş sürecinde görünmektedir. 2 Hindistan da din, bütün Hint geleneklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hintliler için din günlük işlerden eğitime, ekonomiden siyasete kadar, hayatın her safhasında hissedilmektedir. Tarih boyunca Hint Yarımadası nda doğmuş ve gelişmiş dinlere Hint Dinleri denir. Bunların genel karakterleri birbirlerine benzemekle birlikte, tarihî gelişmelerin veya kurucularının da etkisiyle kendilerine has özellikleri, özel gelişmeleri vardır. Başta Hint yarımadasının geleneksel dini Hinduizm gelir. 1 Brigitte DUMORTİER; Dinler Atlası, İnançlar, İbadetler ve Ülkeler, Ntv Yay, İstanbul, 2007, s Mehmet AYDIN; Din Fenomeni, Din bilimleri yayınları, Konya, 2000, s

13 İnançların çeşitliliği zaman zaman tartışmalara ve münazaralara şahit olmuştur. Örneğin; Budizm Hindistan da ortaya çıkmasına rağmen, Hinduizm ve diğer dinlerin baskısı nedeniyle VIII. Asırdan itibaren tamamen o bölgeyi terk ederek Tibet e ve Himalaya dağlarının içerisine sığınmış olup varlıklarını devam ettirmiştir. Buna karşı ilk başlarda batılı tacirler tarafından bölgeye getirilen Hıristiyanlık yavaş yavaş bölgede yerleşti. XVIII. Asırda İngilizlerin Hindistan ı işgalinden sonra bölgede Hıristiyan misyonerlerinin faaliyetleri artarak Hıristiyanlık propagandasını açık bir şekilde yapmaya başlayan İngilizlerin bu hareketine karşı Hindistan halkı ve özellikle oradaki Müslümanlar sert tavırlar almaya başladı. Bu hareketin sonucunda Rahmetullah El-Hindi ile Papaz Pfander in Agra daki münazarası gerçekleşti. A. RAHMETULLAH EL-HİNDİ NİN HAYATI VE ESERLERİ 1. Hayatı Asıl ismi Rahmetullah b. Halîl el-hindî el-kayranâvî el-osmânî dir de Şaranpur yakınlarında Müzaffarnigar bölgesinin Kayrana kasabasında doğdu. 3 Rahmetullah Kayranavî, XI. yüzyılda Sultan Gazneli Mahmud un Hindistan seferleri sırasında Panipat a yerleşen Şeyh Abdurrahman Gazrûnî nin neslindendir. Dedesi Hakîm Muhammed Ahsan a, tedavisini yaptığı Ekber Şah tarafından Kayrana jâgîr liği verilmiştir. Bu tarihten sonra sülâlesi Panipat tan göç ederek Kayrana ya yerleşmiştir. Cihangir ve Cihan Şah lar döneminde pek çok itibar görmüşlerdir 4. Rahmetullah, ilk eğitimini Kayrana da on iki yaşına kadar babasından almış, daha sonra Mevlana Muhammed Hayat ın medresesinde eğitim görmek üzere önce Delhi ye, sonra Leknev e gitmiştir. Orada müftü Sadullah el-muradabadi den ders almıştır. Şeyh İmam Bahış es-sahbai ed-dehlevi nin yanında fars dili ve edebiyatı uzmanlığını yapmıştır. Tabip el-bari Muhammed Feyiz den de Tıp ile ilgili eğitim almıştır. Eğitimini tamamlayan Rahmetullah, Kayrana ya dönerek burada bir medrese kurmuş ve kendisini talebe yetiştirmeye vermiştir lı yıllarda Agra ya yaptığı bir ziyaret esnasında, sonradan çok yakın arkadaşı olan Dr. Vezirhan ile tanışır. Vezirhan, Agra da Thomason Hastanesi Tıp Kolleji nde öğretim görevlisi olarak çalışan bir doktordur. İngiltere de tıp tahsili yaptığı yıllarda, Alman ilahiyatçıların Kitâb-ı Mukaddes in tenkidi ile alakalı eserlere ilgi duymuş ve daha sonra bunları Hindistan a 3 Jean-Marie GAUDEUL; Encounters & Clashes-Islam and Christianity in History-I-A Survey, Rome, 1990, s Abdülhamit BİRIŞIK, Rahmetullah el-hindi, D.İ.A, c. 34, T.D.V yayınları, Ankara, 2002, sayfa aralığı, Ann Avril POWELL; Maulânâ Rahmat Allâh Kairânawî and Muslim-Christian Controversy in India in the Mid-19 th Century, Journal of the Royal Asiatic Society, Nr. 1, 1976, s

14 getirmiştir. 6 Vezirhan, bu tanışma sırasında Rahmetullah a Pfander in Agra daki misyonerlik faaliyetlerinden bahsetmiştir. Bundan sonra Rahmetullah, Hindistan da artan misyonerlik çalışmalarına karşı Müslümanları ikaz etmek ve misyonerlerin görüşlerini çürütmek için çalışmıştır. 7 Rahmetullah, İzhâru l-hak adlı eserinde misyonerlerle mücadeleye nasıl başladığını şöyle anlatmaktadır: İngilizler, büyük kuvvetler göndererek Hindistan ı işgâl ettikten sonra orada bulunan Müslümanları, Yahudileri ve Hintlileri kendilerine bağlamak için kırk üç sene gibi uzun bir süre Hintlilerin din, mezhep ve âdetlerine dokunmadılar. İngiliz papazları da hiçbir suretle İslâm a dil uzatmamışlar ve Müslümanların Protestanlığa girmeleri için en ufak bir teşebbüste bulunmamışlardı. 43 yıl sonra gizli ve ustalıkla hazırlanmış bir planla Hindistan da Protestanlık mezhebini yavaş yavaş yaymaya başladılar. Bu planlarında başarı göstermek için çok çalıştılar. İslâmiyet, Kurân-ı Kerim ve Hz. Peygamber aleyhine birçok gazete, mecmua ve risâleler basıp dağıtmaya başladılar. Çarşı, pazar gibi halkın biriktiği yerlerde de İslâm ı küçük düşürücü konferanslar ve nutuklar vermeye başladılar. Ayrıca, düzmece kitaplarla yüksek ve kıymetli dinimizi küçültmek için ellerinden geleni yaptılar. Gerek sözle ve gerekse yazıyla yapılan bütün uyarmalara; Hint bilginleri tarafından yazılan makale ve kitaplara hiç cevap vermiyorlar, duymazlıktan görmezlikten gelerek planlarını bütün gayretlerini sarf ederek yürütüyorlardı. Bu durumun böylece sürüp gitmesi din hakkındaki düşünceleri inkişaf etmemiş bulunan, iyi ve kötüyü tamamıyla ayırabilecek yetenekte olmayan câhil halk üzerinde inançlarını değiştirecekleri korkusu uyandırıyordu. Hintli İslâm bilginleri, Hıristiyanların bu aslı olmayan tehlikeli hücumlarını yok etmek için onların ileri sürdükleri bütün delillerin yanlış olduğunu kitap ve mecmualar yayınlayarak, konferanslar düzenleyerek ispatlamaya çalıştılar. Ben ise büyük âlimlerden olmadığım için kendi köşeme çekilmiştim. Böyle büyük bir görevi başarmak için kendimde yetenek de görmüyordum. İslâm âlimlerinin yazdıkları kitapları okudum. Hıristiyanların gizli bir maksatla dinlerini yaymak ve bunun için İslâm dinini uydurma yazılarla yok etmek hevesine düştüklerini öğrendim. Bunun üzerine ben de dinimize yöneltilen hücumları defetmek üzere diğer arkadaşlarım gibi elimden gelen gayreti bir din görevi sayarak ortaya atıldım. 8 6 Hugh GODDARD; Muslim Perceptions of Christianity, Grey Seal Books, London, 1986, s Christine SCHIRRMACHER; Muslim Apologetics and the Agra Debates of 1854: A Nineteenth Century Turning Point, The Bulletin of The Henry Martin Institute of Islamic Studies, Vol. 13, Nr. 1-2, January-June 1994, s El-HİNDİ; İzhâru l-hak, c. I, s

15 Rahmetullah, başta Pfander ve diğer misyonerlerin iddialarını çürütmek maksadıyla İbtâlu t-teslis ve İ câz-ı İsevî adlı kitapları yazmıştır. 9 Ancak misyonerler diğer İslâm âlimlerinin eserlerine karşı yaptıkları gibi Rahmetullah ın bu kitaplarını da dikkate almadılar. Bunun üzerine Rahmetullah kitap hazırlayarak misyonerleri faaliyetten menetmeye çalışmanın yetersiz olduğunu düşünerek, misyonerlerin en ileri gideni olan Pfander i halkın huzurunda yapılacak bir münazaraya davet etti. Pfander bu münazara teklifini kabul etti Eserleri Rahmetullah el-hindi nin en önemli eseri İzhâru l-hak (Manifestation of Truth) tır. Rahmetullah İzhâru l-hak adlı eserini önce ana dili Urduca ile yazmış daha sonra Farsça ya çevirmiştir. Hac görevini ifa için gittiği Mekke de, Müftü Ahmed Zihnî Dahlân ( ) ın tavsiyeleri ile eseri Arapça ya çevirmiştir. Böylece İzhâru l-hak bir mukaddime ve 6 bölüm halinde meydana gelmiştir. 11 Bu Arapça nüsha, 1304/1886 da İstanbul da tab edilmiştir. Daha sonra İzhâru l-hak Ömer Fehmi Efendi (Ö. 1316/1898) ve Nüzhet Efendi (Ö. 1304/1886) tarafından Osmanlıcaya tercüme edilmiştir. İzhâru l-hakk ın son yıllarda birkaç Arapça baskısı yapılmıştır. Ayrıca, İzhâru l-hakk ın, Manifestation de la Verite adıyla 1880 de Paris te basılan iki ciltlik bir Fransızca tercümesi vardır. 12 Muhammed Veli Razi, İzhâru l-hak ı Urduca tercümesinden İngilizce ye çevirmiş; meşhur hâkim ve bilim adamı Muhammed Taqi Osmanî de bu tercümeye bazı dipnotlar eklemiştir. 13 Bunların dışında İzhâru l-hak 1972 yılında Osmanlıca, Arapça, Fransızca baskılardan istifade edilerek Türkçe olarak Sönmez Neşriyât arasında yeniden basılmıştır. 14 Biz, İzhâru l-hak üzerindeki incelememizi Arapça ve Türkçe baskıları üzerinden yürüttük. İslâm-Hıristiyan polemik tarihinin XIX. asır devresinde en dikkat çekici polemiğini, şüphesiz Hintli âlim Rahmetullah Kayranavî kaleme almıştır. Rahmetullah tarafından; Hıristiyan ilâhiyatının kuvvetli delillerini içinde toplayan C.G. Pfander tarafından kaleme alınan Mizânu l-hak adlı kitabına karşı, Arapça yazılmış eser olan İzhâru l-hak okuyucu kitlesi üzerinde çok kuvvetli bir tesir icra etmiştir Hindistan daki İngiliz hâkimiyeti döneminde yaygınlaşan misyonerlik faaliyetlerine karşı müslümanların önlem almaya yönelik gayretleri ve misyonerlerle yapılan münazaralar neticesinde oluşan geniş literatür hakkında bkz. Abdülhamit Birışık, Hindistan da İslâm Araştırmaları, DİA, c. 18, T.D.V yayınları, Ankara, 1998, s A. R. MOMİN; Izharul Haq, The Muslim World; Book Review, Vol. 12, Nr. 1, Autumn 1991, s Rahmetullah EL-HİNDÎ, b. Halilu r-rahman; İzhâru l-hak, 1. Baskı, Dâru l-cîl, Beyrut, 1988, c. I, s. 12 vd. 12 Mehmet AYDIN; Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Nr. 272, Ankara, 1998, s Muhammed Yusuf SHAW; Izhâru l-haq (Truth Revealed), Muslim World; Book Review, Vol. 10, Nr. 3, 1990, s Rahmetullah EL-HİNDÎ, İzhâru l-hak, Çev. Ömer Fehmi Efendi-Nüzhet Efendi, Sönmez Neşriyât yayınları, Nr.35, İstanbul, 1972, s AYDIN; Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, s

16 Rahmetullah, Agra münazarasında Pfander e karşı verdiği cevapları İzhâru l-hak ta bir araya getirerek Hıristiyanlığı tenkit eden özel bir reddiye ortaya koymuştur. Bu bakımdan İzhâru l-hak, Hıristiyanlığı reddetme sadedinde bir Hıristiyan misyoner muhatap alınarak yazılan özel bir reddiye olması yönüyle sahasında tek sayılabilir. 16 Rahmetullah ın farklı bir diğer yönü ise, Agra münâzaralarında olduğu gibi Hıristiyanları kendi silahları ile vurma taktiğini kullanmasıdır. Bu amaçla eserinde özellikle XIX. yüzyılda ortaya çıkan ve özellikle Alman ilahiyatçılar tarafından kaleme alınan Kitâb-ı Mukaddes in tenkidi ile ilgili eserlerden alıntılarda bulunmuştur. Rahmetullah ın alıntı yaptığı kitaplardan bazılarının isimleri ve yazarları şunlardır: 1. Thomas Hartwell Horne, İntroduction to The Critical Study of The Holy Scriptures, Londra, Nathanial Lardner, The Credibility of The Gospel History, Londra George D oley ve Richard Mant, Notes, Practical and Explanatory to The Holy Bible, Londra M. Henry ve T. Scott, A Commentary upon The Holy Bible, Londra, Adam Clark, Le Commantaire de l Ancien et Du Nouveau Testament, Londra David Friedrich Strauss, The Life of Jesus, Birmingham Rahmetullah, İzhâru l-hak ta Tahrif, nesh, Teslis, Kurân-ı Kerim, Hz. Muhammed (s.a.v.) in risâleti olmak üzere belli başlı 5 ana problemin tartışmasını yapmaktadır. 18 Rahmetullah, kitabın yazılış sebebini açıkladığı bir girişten sonra, altı bölümde hakkın izhârına çalışır. I. Bölüm: Yeni ve Eski Ahid kitapları 1. İsimleri, 2. Sahih bir isnattan yoksun olmaları, 3. İhtiva ettikleri çelişkiler (124 çelişki) ve yanlışlar (110 yanlış gösterilmiş), 4. Vahiy kitapları olmadıklarının 17 sebebi, II. Bölüm: Yeni ve Eski Ahid in tahrif edildiklerine dair deliller 1. Tahrif-i manevî; a. Eski Ahid in Yahudi ve Hıristiyanlar tarafından farklı kabul edilmesi, b. Yeni Ahid in Protestan ve Katoliklerce farklı kabul edilmesi, 16 Mustafa SİNANOĞLU; İslâm Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık, DİA, c. 17, T.D.V yayınları, Ankara, 1998, s El-HİNDİ; İzhâru l-hak, c. I, s El-HİNDİ; İzhâru l-hak, c. I, s

17 2. Tahrif-i lafzî; bu kısımlarda Kitab-ı Mukaddes metinlerinin tahrif edildikleri bir çok örnek gösterilerek ispat edilmiştir. III. Bölüm: Kitâb-ı Mukaddes in neshedildiğine dair deliller IV. Bölüm: Teslis in reddi 1. Aklî deliller, 2. Hz. İsâ nın kendi sözlerinden deliller, 3. Hz. İsâ nın ulûhiyetinin reddi. V. Bölüm: Kurân-ı Kerim in Allah ın kelâmı ve mûcize oluşunun ispatı 1. Kurân-ı Kerim in vahiy olduğunun delili, 2. Misyonerlerin Kurân hakkındaki iftiralarına cevaplar, 3. Hz. Peygamber in hadislerinin değeri, 4. Misyonerlerin hadisler hakkındaki iddialarına cevaplar. VI. Bölüm: Hz. Muhammed (s.a.v.) in nübüvveti 1. Hz. Peygamber in Kitâb-ı Mukaddes de müjdelenmesi, 2. Bu konuda misyonerlerin iddialarına cevaplar. Netice olarak diyebiliriz ki, polemik tarihi içinde İzhâru l-hak, Hıristiyan Kitâb-ı Mukaddes inden verdiği nakillerin bolluğu ile dikkati çeker. Ayrıca, tartışma konuları içinde Hıristiyan düşünürlerin görüşlerini nakille, polemiğine canlılık kazandıran Rahmetullah, kendisinden sonraki polemik yazarlarına en emin bir kaynak teşkil eder. Tefsir-i Menâr ın yazarı Reşid Rıza, tefsirinin Hıristiyanlıkla ilgili kısmında İzhâru l-hak tan 60 sayfa iktibasta bulunmuştur. Bir diğer polemikçi Muhammed Ebu Zehrâ da Muhâdarât fi n-nasrâniye adlı eserinde Hıristiyan kredosuyla ilgili bölümde Rahmetullah ın görüşlerini aktarmıştır. 19 İzhâru l-hak tan etkilenen bir diğer polemikçi de Hıristiyanlara karşı çetin mücadeleleri ile tanınan Güney Afrikalı Ahmet Dedat tır. 20 Rahmetullah, İzhâru -hak da, daha önce yazmış olduğu İbtâlu t-teslis ve İ câz-ı isevî adlı eserlerindeki delilleri de bir araya getirmiştir. Bu yönüyle İzhâru l-hak en kapsamlı eseridir. Rahmetullah ın diğer eserleri ise şunlardır: 1. et-tenbihât fî isbâti l-ihtiyâc ile l-bi seti ve l-haşri ve l-mîkât. 2. en-nasreyn fî te yid-i salâti l-asri ale l-misleyn 3. İbtâlü t-teslîs 4. İ câz-ı isevî Muhammed EBU ZEHRÂ; Muhâdarât fi n-nasrâniyye (Hıristiyanlık Üzerine Konferanslar), Çev. Akif Nuri, Fikir Yayınları, İstanbul, 1978, s Kate ZEBİRİ; Muslims and Christians Face to Face, Oxford 1957, s. 46; Ahmed Deedat, Kitâb-ı Mukaddes Allah Sözü müdür, Çev. Abdullah Yünsel, 2. Baskı, İnkılâb Yayınları, Nr. 4, İstanbul, 1998, s Hayreddin EZ-ZİRİKLÎ; el-a lâm: Kâmusü Terâcim, Beyrut, 1992, c. III, s

18 III. MİSYONERLİK FAALİYETLERİ Genel olarak misyonerlik bütün evrensel dinlerin inançlarını, ideolojilerini ve düşüncelerini kendi inandığı inanç ve düşünceler doğrultusunda anlatmaya çalışmaktadır 22. Farklı metotlar kullanmak suretiyle ideolojilerinin yayılmasını hedefleyen birçok inanç sistemi mevcuttur. Bir inanca bağlı olmanın kapsamını belirli bir etnik gruba bağlı olmayla veya seçilmişlikleri sınırlayan milli ve kabile dinleri haricinde, bütün inanç sistemleri inançlarının insanlar arasında yayılmasına özen göstermektedir 23. Tarihi varlık alanı içerisinde herhangi bir inanca sahip olmayan kişi ve toplum mevcut değildir. Ancak her inanç din değildir. Buna rağmen inançlardan bazılarının dini inanç haline dönüşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Zira inanma duygusu insanda doğuştan olduğu gibi sonsuzluk duygusu da insanda doğuştandır. Kişinin sonlu karşısında sonsuzu algılaması onda aşkın varlık veya kutsal varlık inancını da meydana getirmektedir. Ölüm karşısında aciz kalan insan öldüreni aradığında aşkın varlığa da ulaştığına inanmaktadır. Dinler tarihinde misyonerlik, genel anlamda da kullanılmaktadır. Bu kullanımda dinler, misyonerliğe yer verip vermemelerine göre tasnif edilmektedir. Bu durumda dinler; misyonerli ve misyonersiz dinler diye iki gruba ayrılmaktadır. Misyonerli dinler: Belli sınırlar tanımayan, öğretilerini herkese ve her tarafa yayma gayesi güden dinlerdir. Bu dinlerin başında günümüz Yahudiliği hariç, ilahi dinler gelmektedir. Bunun yanında Budizm de tanınmak, yayılmak ve benimsenmek amacı gütmektedir. Bu sebep ile misyonerliğe yer vermektedir. Budizm Hindistan da ortaya çıkmasına rağmen yayılmasını Hindistan dışında yapmıştır. Bu gün dünyanın her tarafında Budizm e rastlanmak mümkündür. Misyonerliğe yer veren dinlerin, kaynağını kutsal metinlerdeki pasajlar oluşturmaktadır. Dinlerini başka kabileye ya da gruplara yayılmasını istemeyen, belli bir kabileye, belli bir bölgeye has olup bir gruba bağlı olanların dinleri misyonersiz dinler olarak nitelendirilmektedir. Bu dinler, taraftarlarını veya mensuplarını bilgilendirme bakımından içe yönelik faaliyette bulunmaktadırlar. Misyonersiz olarak tasnif edilen dinler, milli dinler, sır dinleri ve ilkel kabile dinleri gibi dinlerdir. Bu özeliklere sahip dinlerin tanınmak, yayılmak ve benimsenmek iddiaları yoktur Abdurrahman KÜÇÜK; Misyonerlikten Diyaloğa Türkiye, Aziz andaç yayınları, Ankara, 2008, s Şinasi GÜNDÜZ; Misyonerlik, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, Ankara, 2008, s KÜÇÜK; Misyonerlikten Diyaloga Türkiye, s

19 A. MİSYONERLİK 1. Misyon Ve Misyoner Kavramları Latince Missio kelimesinden türetilen Mission (Misyon), sözlükte görev, yetki, bir kimseye bir işi yapması için verilen özel görev anlamına gelmektedir. Bu görev ve yetki dinî olabileceği gibi siyasi ve diplomatik de olabilir 25. İngilizce ve Fransızcada misyon, missio ve misyoner missioaire, missionari şeklinde kullanılmıştır. Misyon, genelde bir görevi yerine getirme işini üstlenen kuruluş anlamındadır. Özelde ise, Hıristiyanlığı, Hıristiyan olmayan ülkelerde yaymak gayesi ile oluşturulan kuruluşlar, misyon olarak isimlendirilmektedir. Bu misyonlarda görev yapanlara misyoner denilmektedir. Misyonerlerin yaptığı faaliyetler de Türkçede misyonerlik kelimesi ile karşılanmaktadır. Misyon, misyoner ve misyonerlik; genel olarak evrensel bütün dinlerle, özel olarak Hıristiyanlıkla ilgili kelimelerdir. Kendi dini inancını ve kanaatlerini bir yerde, bir ülkede yaymaya çalışan herkese misyoner denilmektedir. Onlar, başka dinden, başka inançtan ve başka düşünceden olan insanları, mensubu oldukları dine veya düşünceye kazanma gayesi gütmektedir. Dini misyon, Allah tarafından peygamberler vasıtasıyla bütün insanlığa gönderilen dini veya inancı insanlığa yaymaya ve ilan etmeye denir. Bütün dinler veya mezhepler kurucularını Allah tarafından gönderilmiş olarak takdim etmektedir. Kurucular da kendilerini tanrısal bir misyon ile görevli olarak görmekte ve takdim etmektedir 26. Buna örnek olarak Hz. İsa (a.s) ın şu sözünü verebiliriz. Ben bunun için dünyaya geldim ki, hakikate şahadet edeyim. 27 Vatikan ın, Asya nın Hıristiyanlaştırılmasında Türkiye nin merkez kabul edilmesi görüşlerine yer vermesi, ülkemizin Asya nın Hıristiyanlık için geçiş yolu üzerinde olması, günümüz misyonerlik faaliyetleri açısından ülkemizin ne derece büyük tehlikeler ile karşı karşıya kaldığını ortaya koymaktadır. 28 Vatikan Katolik Kilisesi nin misyonerlikte ortaya koyduğu yeni metodu; dinler arası diyalog çerçevesinde, Hıristiyanlık mezhepleri arasında diyalog ve işbirliği olmuştur. Düşman Kardeşler olarak bilinen Katolik ve Ortodokslar arasındaki yakınlaşma dikkati çekmektedir. Katolik Papa ve Fener Ortodoks Patriği İstanbul da ilk defa bir araya gelmişlerdir. Fener Patriği bir atakla kendisini Ekümen ilan etmiş, daha 25 Güney TÜMER ve Abdurrahman KÜÇÜK, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara 2002, s AYDIN; Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, s Yuhanna; 18/ Süleyman KOCABAŞ; Ermeni Meselesi Nedir? Ne değildir? İstanbul, 1983, s

20 da ileri giderek, Vatikan benzeri devletçik statüsü istemiştir. 29 Dünyada 1992 yılı verilerine göre; misyonerlere ait kurum, misyonerleri eğiten, yetiştiren enstitü, misyonerlik faaliyetlerinde çalışan mesleki misyoner kişidir. Bu misyoner kurumlarında bilgisayar bulunmaktadır. Misyoner kurumlarında bir yıl içerisinde çıkarılan kitap sayısı tır. Misyonerlik hizmetlerinde faaliyet gösteren radyo ve televizyon istasyonu vardır. Misyonerler, her yıl bedava İncil dağıtmaktadır. Kilise okullarında okuyan öğrenci, bu kiliselere ait hastane, yine kiliselere ait 680 huzurevi ve tane eczaneleri vardır. Hıristiyanlaştırma hizmet projelerinin bütçesi 163 milyar dolardan fazladır 30. Misyonerliğin faaliyet alanlarını, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Kılıç aşağıdaki maddeler halinde tespit etmiştir: 1. Misyonerlik, Dünya çapında yürütülen bir Hıristiyanlık propagandasıdır. 2. Misyonerlere destek veren, devletler, kiliseler, siyasiler, holdingler ve bilim çevreleri vardır. 3. Misyoner örgütler, yerel unsurları kullanmakla beraber, genel bir strateji ve program çerçevesinde hareket etmektedirler. 4. Misyonerlikte, din, siyaset ve ekonomide tam bir içiçe girmişlik söz konusudur. 5. Misyonerlerin, Dünya hakimiyetini Hıristiyanlık dininin egemenliği altında sağlama anlayışları değişmeyen felsefeleridir. 6. Misyonerlik; Katolik, Ortodoks ve Protestan adlı Hıristiyanlığın ana mezhepleri çerçevesinde yürütülmektedir. Geçmişte misyonerler faaliyetlerini, daha gizli olarak yürütüyorlardı. Talas ta, Tarsus ta, Merzifon da, Harput ta, İstanbul da okulları vardı. Ama günümüzde, birçok televizyon programı yahut gazete ve dergi yayınıyla, hatta özel broşürler ile kendi düşüncelerini propaganda edebilmektedirler. Bunlara karşı en etkin mücadele, kendi kültür kaynaklarımızı ve değer yargılarımızı gençlerimize en akılcı ve bilimsel bir yöntemle öğretmektir. Milli ve ahlaki değerlerimizi kazandırmaktır. Geçmişte milli birlik ve beraberliğimizi Kürt Teali Cemiyeti, yada İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile yıkmaya çalışıyorlardı. Artık misyonerler, bizi sömürge haline getirebilmek için sevgi, dostluk, barış, özgürlük ve hoşgörü gibi güzel kavramları kullanarak, bu faaliyetlerini ülkemizde daha etkin bir şekilde devam ettirmektedirler. O halde gençlerimizin, Türk Milletinin kültürü, tarihi ve milli ülküleri etrafında daha da 29 KOCABAŞ; Ermeni Meselesi Nedir? Ne değildir? s Muhammed UMARA; Müslümanların Hıristiyanlaştırılması, Denge Yayınları, İstanbul, 1995, s

21 bilinçlendirilmesi gerekmektedir Misyonerliğin Tarihçesi Tarihte ilk defa misyonerlik faaliyetinde bulunanlar, Havarilerdi. Ancak bunlar aslı bozulmamış olan Hıristiyanlık dinini yaydılar. Pavlos (Bolüs) ise Küçük Asya da, Makedonya da ve Yunanistan da değiştirilmiş, bozulmuş Hıristiyanlığı yaymak için birçok kilise kurdu ve bunları teşkilâtlandırdı. Pavlos un yetiştirdiği papazlar bütün Roma dünyasına yayıldılar. Bundan kuvvet alan misyonerler, kısa zamanda İran ve Arabistan içlerine kadar yayıldılar. Altıncı yüzyılda Aziz Augustinus, Anglosaksonlara nasihatler verdi. Aziz Bonifacius, 8. yüzyılda Ren kıyıları boyunca Hıristiyanlığı yaydı. Ayrıca Charlemagnein zaferleri de Saksonları Hıristiyanlığı kabul etmeğe zorladı. 9. yüzyılda Germen kavimleri Hıristiyan oldu. Aynı yüzyılda Hıristiyanlık İsveç ve Bohemya ya girdi. Daha sonra Rusya, Prusya ve Macaristan Hıristiyan oldular. İncil yazarlarından Luka Resullerin işlerinde Hz. İsa dan hemen sonra çeşitli bölgelere Hıristiyanlığın yayılmasında yoğun bir faaliyetin başladığını belirtmiştir. 32 Hz. İsa nın vefatından sonra Fenike ye, Kıbrıs ve Antakya da, Petrus ve Barnaba nın yaptıkları faaliyetten söz edilmiştir. 33 Hıristiyanlık tarihinin başlangıcından itibaren dini yorumları ve savunduğu öğretilerini yayma konusunda, Pavlus büyük bir öneme sahiptir. Pavlus tan, günümüze kadar misyonerler onun uyguladığı yöntem, kullandığı metot, tavır ve davranışlarını örnek almaktadırlar. 34 Pavlus, misyonerlik yaptığı bölgelerde kendinin savunduğu teoloji anlayışı dışındaki anlayışlara karşı çıkmış, hitap ettiği insanlara Gökten bir melek bile, size bildirdiğim öğretiden başka bir öğreti bildirirse ona lanet olsun 35 demiştir. Pavlus, Putperestler ve Avrupalıları çalışma alanı olarak seçmiş, onlara Hıristiyanlığı kabul ettirmek için yukarıda da zikrettiğimiz gibi Hıristiyanlığın asıl hükümlerine bazı değişiklikler getirerek yeni bir Hıristiyanlığı tanıtmaya ve benimsetmeye çalışmıştır. Pavlus ile birlikte ve ondan sonra çeşitli Hıristiyan Azizleri misyoner olarak görev yapmıştır. Havarilere gelince; onlar ilk başlarda Hıristiyanlığı yaymak için bugünkü Azerbaycan ve Ermenistan ı içine alan bölgede misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuştur. 31 Remzi KILIÇ; Misyonerlik ve Türkiye'ye Yönelik Misyoner Faaliyetler, Size selamet, babam beni gönderdiği gibi bende si gönderiyorum; gökte ve yer yüzünde bütün hakimiyet bana verildi. Şimdi, siz gidip bütün milletleri şakirt edin. Onları baba, oğul ve kutsal ruh adiyle vaftiz edin; size emrettiğim her şeyi onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna kadar sizin ile birlikteyim. bkz, Yuhanna 20/19-23; Matta 28/16-20 ve TÜMER, Dinler tarihi, s Resullerin işleri,10-11/ Şinasi GÜNDÜZ; Pavlus Hıristiyanlığın Mimar, Ankara okulları yayınları, Ankara,2000, s GÜNDÜZ; Misyonerlik, s

22 Gregor un Ermeni kralı Tridat a Hıristiyanlığı kabul ettirmesi sonucu Ermenistan toptan Hıristiyan olmuştur. İlk başlarda Hıristiyanlık bir takım baskı ve zülüm altında olduğu için misyonerler faaliyetlerinde bir takım zorluklar ile karşı karşıya kalmışlardır 36. M.S. 313 yılında İmparator Kostantin in Hıristiyanlığa hürriyet tanıması sonucu Hıristiyanlık Roma hâkimiyetindeki Şam, Mısır, Habeşistan, Yemen, Avrupa ve Anadolu ya kadar ulaşmış, misyonerler serbestçe faaliyetlerini yapabilmişlerdir. M.S. 380 yılında İmparator Büyük TEODOSYUS Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesinin Hıristiyanlığın yayılmasında büyük rolü olmuştur. Ayrıca kendi aralarında ihtilaflara da düşmesine yol açmıştır 37. Müslümanların güçlenmesi, İslamiyet in hızlı bir şekilde yayılması, Hıristiyanları Müslümanlara karşı ortak cephe oluşturmaya sebep oldu. Bu cepheler de haçlı seferlerdir. Haçlı seferleri 38 ile sonuç almayan Hıristiyanlar, Müslümanları durdurabilmek için başka yollar aramaya başladılar. Hıristiyanların dünya üzerindeki ülkelerde bulunan görevlilerinin raporları istendi ve değerlendirildi. Sonuç olarak Müslümanları içten yıkmanın çıkar yol olabileceğine karar verildi. Böylelikle İslam ülkelerine dillerini ve İslam dinini iyi bilen papazlar misyonerler gönderildi. Günümüzde aynı şekilde İslam ülkelerinde faaliyetlerini yardım amaçlı kurumlarda, İslam ülkelerinde açtıkları okullarda ve hastanelerde yürütmektedirler. İslam coğrafyasında yürütülen misyonerlik faaliyetleri özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren ivme kazanmıştır. XIX. Yüzyıl ile XX. Yüzyılın ilk çeyreği misyonerlerin altın çağıdır. Bu dönem, aynı zamanda kapitalizmin emperyalizme dönüştüğü bir dönemdir. 6 batı devletinin sömürge hareketlerine paralel olarak, gerek Katolik ve gerekse Protestan misyonerlik teşkilatları, Ortadoğu Müslüman halklarıyla, Ön Asya ve Uzakdoğu nun Hindistan, Endonezya ve Malezya gibi Müslümanların yoğun yaşadığı çeşitli bölgelerinde Hıristiyanlığın yayılması için çaba göstermişlerdir. Özellikle XIX. Yüzyılda Hıristiyan olmayan toplumlar arasında Hıristiyanlığı yaymak için Amerika ve Avrupa ülkelerinde binlerce merkez kurulmuştur. 3. Misyonerlerin Amacı Ve Gayesi Yukarıda zikrettiğimiz gibi misyonerlik dini olabileceği gibi siyasi de olabilir. Aynı 36 Pavlus ve Petrus un Romalılar tarafından öldürülmüştür. Ayrıca Roma tanrılarına Hıristiyanların tanrılarına saygı göstermedikleri için hapis edilmiş, şikence ye tabi tutulmuş ve öldürülmüşlerdi. bkz. TÜMER ve KÜÇÜK, Dinler Tarihi, s ARAS Ahmet, Protestanlık tarihinde kavlinizim, Konya 2004, s Haçlı Seferleri, Haçlı Savaşları ya da Haçlı Akınları, arasında, Avrupalı Katolik Hıristiyanların, Papanın çeşitli vaatleri ve talebi üzeri, Müslümanların elindeki Ortadoğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri askeri akınlardır. Yaklaşık 2. yüzyıllık bu dönem içinde, değişik amaçlarla bazı akınlar da düzenlenmiştir. (Örneğin; Bizans'ın elindeki Konstantinopolis (İstanbul) üzerine yapılan Dördüncü Haçlı Seferi, kuzey ve güney Avrupa'daki Hıristiyan olmayan halklara karşı düzenlenen seferler vesaire) Haçlı Seferleri ve savaşlarına bu adın verilmesi, doğuya yürüyen Hıristiyanların elbiselerine haç diktirmelerinden kaynaklanır. 17

23 şekilde yeryüzünde yaşayan birtakım fikir, düşünce ve inançlar sahip oldukları inançların yayılmasını istemezler, bunlara örnek olarak sır dinleri, ilkel kabile dinleri ve günümüzde Yahudilik verilebilir. Bunların yanında bazı inançlar, Misyonerlik faaliyetlerinin başlangıçtaki yegâne amacı, Hıristiyan olmayanları, Hz. İsa nın Havarileri ne; Gidiniz! Gerçeği (Kutsal Kitabı) onlara anlatınız buyruğuna istinaden, Hıristiyanlığa davet ederek bu dini geniş kitlelere yaymak ve İncil i öğretmekten ibaretti. 39 Fakat daha sonraki dönemlerde, özellikle XIX. yüzyılın başlarından itibaren misyonerler, politik güç merkezi olan bazı ülkelerin emperyalist amaçları doğrultusunda az gelişmiş ülkelerde kendi çıkarlarını koruyacak taraftarlar oluşturmak, kültürel olarak etki yapmak ve ekonomik çıkarlar elde etmek amacıyla kullanmışlardır. Bir başka ifadeyle, misyonerliğin esas amacı dini propaganda iken, XIX. yüzyıldan itibaren kültürel, siyasi ve ekonomik çıkar elde etmeye yönelmiştir. Dünyanın her tarafında faaliyetleri bulanan Misyoner teşkilatının amacı Hıristiyan mensuplarını çoğaltmak ve Batı kültürü nüfuzunun sahasını genişletmektir. Roma Katolik Kilisesi Avrupa ya tamamen hâkim olduktan sonra, dünyanın her tarafında yaşayan milletleri Hıristiyan yapmak üzere harekete geçti. Bu emeline kavuşmayı önce kılıç vasıtasıyla denedi. Bu sebeple Haçlı Seferleri tertip edildi. Asırlarca süren kanlı savaşlar oldu. Bu savaşlarda Hıristiyanlar, gayelerine erişemedikleri için kiliseler yeni fikirler üretmeye çalıştı. Misyonerliğin bugün propaganda metoduyla hıristiyanlığı yaymayı amaçladığı görülmektedir 40. IV. HİNDİSTAN DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ Hıristiyanlığın Hindistan a Güney Hindistan da bir müddet kalan ve büyük ihtimalle de orada ölen havarilerden Thomas ile geldiğine inanılır. Fakat ülkeye gelen ilk Misyonerin Bartholomew olduğunu düşünenler de vardır. XV. yüzyılda Hindistan da dini ilâhî adında yeni bir din kurmaya çalışan Akbar ın davetiyle bölgeye gelen Cizvit misyonerleri bölgede faaliyetlerini yönetmişlerdi. Tarihî bilgilere göre Hindistan daki misyoner faaliyetleri 1544 yılında Francis Xavier in gelişiyle başladı. Onu başta Portekiz den, daha sonra da Danimarka, Hollanda, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden gelen misyonerler izledi. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda hem Katolik hem de Protestan misyonerler Hıristiyan öğretilerini yaydılar. Bugünkü Hindistan cemiyetinin modernleşmesinde Hıristiyanlığın da tesiri olmuştur. Hıristiyanlık ve öğretileri, Mahatma Gandi de dâhil olmak üzere birçok aydını ve düşünürü etkilemiştir. 39 Ayhan DOĞAN; Maraş ta misyonerlik Faaliyetleri, AYDIN; Dinler Tarihine Giriş, s

24 Bugün Hindistan da otuz milyon kadar değişik mezheplerden Hıristiyan vardır. Hristiyanlık, 1800 lü yıllarda Hindistan da misyonerler aracılığıyla kökleşmiştir. Bu kökleşme Hindistan da bazı sıkıntılara yol açmıştır. Okullar, hastaneler, aşevleri gibi yerler açarak kendi kültürleriyle yetiştirdiklerini yüksek mevkilere getirdiler. İngiliz sömürgesi bu sayede yerleşme fırsatı bulmuştur. Burada misyonerlerin faaliyeti ile yayılan Hristiyanlık, diğer dinlerin bu yayılmanın önüne geçmek istemesi ile bölge karışmıştır. Bu devirde yaşamış olan Müslüman âlim Rahmetullah el-hindi, Pfander ile münakaşaya girerek onun Mizanü l- Hak adındaki eserine İzhar ü l-hak adında bir reddiye yazmıştır 41. A. HİNDİSTAN DA ÖNEMLİ MİSYONERLER 1. Jerome Xavier Jerome Xavier (Ö. 1617): Lahore da Hıristiyanlığı yaymak için görevlendirilmişti. O tevhit, Teslis, Hz. İsa nın ulûhiyeti ve Kitab-ı Mukaddes in sıhhati (Tevrat ve İnciller) hakkında tartışmalar yapmıştır. Hıristiyanlığın akaidine dair el-miratül-merietü Li l-hakki adlı eserini yazdı. Buna karşı Ahmet b. Zeynül Abidin el-envarü l-ilahiyyetü fi dahzi Hatai l-mesihiyyeti adlı eserini reddiye olarak kaleme almıştır. 2. Henry Martyn Henry Martyn, yılında İngiltere nin Truro Cornwall şehrinde dünyaya geldi. Eğitimini Truro Grammer Okulu ve Cambridge deki St John s kolejinde tamamladı de kıdemli tartışmacı oldu de St John s kolejine eğitim görevlisi olarak atandı. Chaerles Simeon, William Carey ve Anglikan misyoneri David Brainerd in hayatından etkilenen Martyn, yılında misyoner olmaya karar verdi. Anglikan cemaati tarafından diyakon rütbesi takdim edildi ve rahip olarak kutsal Trinity Kilisesinde çalıştı yılında Hindistan a doğru yola çıkan Martyn, 1806 yılının nisan ayında Hindistan a ulaştı. Bir müddet Hindistan ın Serampur şehrine yakın olan Aladeende kaldı. Ekim 1806 da Dinapur a gitti. Kısa bir süre içinde oranın halkıyla ilişki kurdu. Onlara Hıristiyan İbadet kurallarını anlattı ve okullar kurdu. Nisan 1809 da Cawnpor e gönderildi. Oranın yerli halkının bir takım engelleme ve tehditlerine rağmen İngiliz ve Hintlilere vaazlar verdi. Dinapur da olduğu sürede dil çalışmasıylada meşgul oldu. Ayrıca Yeni Ahid in Hindistan versiyonunun sayfalarını gözden geçirip, Yeni Ahit, Common Prayer (dualar kitabı) ve Zeburu Urduca ve Farsçaya çevirdi. 41 GÜNDÜZ; Misyonerlik, s

25 Urduca, Arapça ve Farsça dillerine hakim olan Martyn, Hindistan dan Basra, oradan da İran a geçti. İran da Şiraz, İsfahan ve Tebriz e gitti. Yahudi, Ermeni ve Müslüman sofilerden oluşan birçok kişi ile görüşüp, onları tanımaya çalıştı. Buradan Yeni Ahdi n tercümesini hükümdara sunmak için Tebriz e gitti. İngiliz sefiri Sir Gore Ouseley, hükümdardan Martyn in huzura kabulünü rica etti. Fakat kabul edilmedi, hükümdar, Martyn e mektup yazarak yaptıklarından haberdar olduğunu bildirdi. Mektup şöyledir: Öğrendim ki Hanry Martyn anlaşılamayan pek çok kitap tercüme etmiştir. Bu tercüme kendisine yakışır tarzdadır. Çok basit bir diksiyon ile Yeni Ahid in tamamını mükemmel ve anlaşılır bir şekilde tercüme etmiş ve bizim zihnimizi aydınlatmıştır. Hastalığından dolayı geçici olarak İngiltere ye gitmeye karar veren Martyn, önce İstanbul a oradan da İngiltere ye gitmek için niyetlendiyse de geçmişteki eksikliğini telafi etmek için Hindistan daki görevine döndü. 10 Eylül 1812 de iki ermeni memuru ile birlikte Aras nehrini geçerek Tatar rahibiyle zorunlu olarak çok yer gezdi. Onlar Tebriz den Ermenistan a, Erivan dan Kars a ve Kars tan Erzurum a geldiler. Erzurum dan ayrılarak Tokat a geldiler. Salgın hastalığa yakalanan Martyn, yolculuğa devam edemedi, 16 ekim 1812 tarihinde Tokat ta öldü. Ermeni din adamları tarafından Hıristiyan mezarlığına gömüldü. Ölümünden sonra 1. Anglikan cemaati 19 Ekimde her sene Martyn hatırasına anma günü yapmaktadır. 2. Yaptığı hizmetten dolayı İngiltere de edebi yayınlarda kahraman ilan edilmiştir. 3. Hindistan ın Haydarabat şehrinde Martyn Dinlerarası Uzlaşma Ve Araştırma Merkezi Enstitüsü açılmıştır yılında Cambidge Üniversitesi, kendi bünyesinde Martyn ismine, misyonerlerin biyografisinin koleksiyonunu oluşturan bir kütüphane açmıştır da bu kütüphane İngiltere de dini bilgiler eğitiminin en büyük merkezi oldu. 3. Carl Gottlieb Pfander Carl Gottlieb Pfander 1803 de Almanya nın Württemberg eyaletine bağlı Stutgart yakınlarında bir köyde, fırıncı bir babanın oğlu olarak doğmuştur. 42 Protestan bir çevrede ilk ve orta eğitimini bitirdikten sonra Basel deki misyoner yetiştirme merkezine kabul edilmiştir. 43 Basel de İslâmiyet ve Arapça ya dair dersler de gören Pfander 1825 de buradaki eğitimini tamamladıktan sonra 1835 e kadar Kafkasya bölgesindeki Müslümanlar ve 42 Ann Avril POWELL; Maulânâ Rahmat Allâh Kairânawî and Muslim-Christian Controversy in India in the Mid-19 th Century, Journal of the Royal Asiatic Society, I, London, 1976, s Hugh GODDARD; Muslim Perceptions of Christianity, Grey Seal Books, London, 1986, s

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Fadıl Ayğan. Eylül 2015

Fadıl Ayğan. Eylül 2015 Önsöz İnancı oluşturan temel unsurlardan biri olan nübüvvet, aynı zamanda dinler arası tartışmaların ve teolojik ilişkilerin ana konularından birini teşkil eder. Son ilâhî mesajı tebliğ eden Hz. Peygamber

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

Question. Hıristiyanlık dini düşüncesinde değişiklik süreci nasıl idi ve hangi sebepten dolayı bu din. tahrife uğradı?

Question. Hıristiyanlık dini düşüncesinde değişiklik süreci nasıl idi ve hangi sebepten dolayı bu din. tahrife uğradı? Question Hıristiyanlık dini düşüncesinde değişiklik süreci nasıl idi ve hangi sebepten dolayı bu din tahrife uğradı? Answer: Hazreti İsa ya (s.a) uyanlar, bu ilahi peygamberin aralarında olma nimetinden

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU 2013 BASIN RAPORU ARAPÇA HEYECANI 4 YAŞINDA Son zamanlarda coğrafyamızda meydana gelen politik ve ekonomik gelişmeler, Arapça dilini bilmenin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ BUDİZM Budizm, MÖ 6. yüzyılda Buda nın (asıl adı: Siddharta Gautama) görüşleri çerçevesinde oluşmuş bir dindir. Buda, ilhama kavuşmuş, aydınlanmış demektir. Hindistan da ortaya çıkmıştır.

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN

Goldziher. Goldziher ve Hadis. Hadis. Hüseyin AKGÜN. Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis. Hüseyin AKGÜN 117 Hüseyin AKGÜN Goldziher ve Hadis Oryantalizm tarihinde, Yahudi kökenli bir Macar olan Goldziher in ayrı bir yeri vardır. Zira o, gerek Batı da, gerekse Doğu da görüşleriyle çok sayıda araştırmacı üzerinde

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür)

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Marmara Üniversitesi Vakfı Yayınları (İFAV), 2013, 464. sayfa Tanıtan: M. Sait UZUNDAĞ* Eser, dört bölümden meydana

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T Tufan Buzpmar H ÍL A FE T VE SALTANAT a l f a : 2987 I ALFA İNCELEME-ARAŞTIRMA 88 H İLAFET VE SALTANAT II. Abdiilhamid Döneminde Halifelik ve Araplar Ş. TUFAN BUZPINAR 1961 yılında Kadirli ye bağlı Esenli

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık 16:17 2.2. Yahudilik 2.3. Hristiyanlık KA ZA NI MI MIZ 16:17 3. Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır. (Yahudilik ve Hristiyanlık) 16:17 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? 2. Günümüzde

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss. 349-353. Sami Kılıç, İlâhi Dinlerde Yiyecek ve İçecekler Ankara: Sarkaç Yayınları, 2011, IX+226 s. Bilindiği üzere doktrinel ve

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR.

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : AHMET GÜÇ Akademik Unvanı : PROF. DR. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : TOSYA /98 Uyruğu : T.C. Cinsiyet : ERKEK Yabancı Diller : ARAPÇA, İNGİLİZCE Tel (İş) : 0 () 0000 (70) Faks

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL 9. 9. SINIF SINIF ÖĞRENME ÖĞRENME ALANLARI ALANLARI 1 İNANÇ 2 3 İBADET HZ. MUHAMMET 4 5 VAHİY VE AKIL AHLAK VE DEĞERLER 6 7 DİN VE LAİKLİK DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET 1. DİN BİREYİ ESAS ALIR 2. LAİKLİĞİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 ROMALILARDA BİLİM http://www.tarihbilimi.gen.tr/icerik_resimler/roma-imparatorlugu.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GİRİŞ M.Ö.3.y.y. da Romalılar bütün

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

AFRİKA DA MİSYONERLİK Münir İkbal munirikbal@afrika.com.tr

AFRİKA DA MİSYONERLİK Münir İkbal munirikbal@afrika.com.tr AFRİKA DA MİSYONERLİK Münir İkbal munirikbal@afrika.com.tr AFRİKA daki misyonerliğin temellerini anlamak için misyoner faaliyetlerle sömürgeciliğin ilişkisini birlikte değerlendirmek gerekir. Coğrafî keşiflerle

Detaylı

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ 11.12.2015 PAKİSTAN DAKİ KUR AN KURSLARIMIZ Derneğimiz Pakistan'ın eğitim alanında tanınmış Süleymaniye ICC

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Romanesk Sanat Tarihsel arka plan 375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan karışıklıklardan sonra Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı