HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ"

Transkript

1 RAW MATERIALS INDEX F. Elvan KARAYEL Veri Analisti

2 İçindekiler Hammadde fiyat farkı Pik, Sfero ve Çelik Döküm Hammaddeleri Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? 1.Oranlar 2. Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Ergitme ve Üretim Proses Kayıpları 3.Fiyat Farkının Kur İle Hesabı Tablo 1 :Hammadde Fiyatları (TL/ton) Kaynaklar Grafik 1: Hurda fiyatları değişimi Grafik 2: Rus Piki Teklifleri Değişimi Grafik 3: Çelik Piki Fiyatları Tablo 2: CAEF Avrupa Hammadde Endeksi Grafik 4: CAEF Avrupa Endeksi / EUROFER Endeks Açıklaması Tablo 3: EUROFER Avrupa Hurda Endeksi Grafik 5: EUROFER Avrupa Hurda Endeksi Grafik 6: Assofond Hammadde Fiyat Grafiği Grafik 7: Feaf Hammadde Fiyat Grafiği Tablo 4: TÜİK- Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları Tablo 5: TÜİK- Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları Grafik 8: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları Grafik 9: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları Tablo 6: TEDAŞ Elektrik Tarifeleri Mukayesesi Grafik 10: Elektrik Fiyatları Değişimi Tablo 7: TCMB Döviz Kurları(Euro) Tablo 8: TCMB Döviz Kurları(USD) Grafik 11. TCMB Döviz Kurları Tablo 9.TUIK Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi Grafik 12: TUIK Yurtiçi Fiyat Endeksi Grafik 13: TÜİK ÜFE Yıllık Grafik 14: TUIK Metal Döküm Hizmetleri, Sanayi ve Üretici Fiyat Enflasyonu Grafik 15: TÜİK Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi Contents Raw Material Extra Charge Grey Cast Iron, Ductile Cast Iron and Steel Castings Raw Materials Raw material Prices and Index for Extra Charge Calculation of the Raw Material Extra Charge 1.Ratios 2.Calculation of the Raw Material Extra Charge - Melting and Production Process Losses 3.Calculating Extra Charge Using Exchange Rates Table 1: Raw Material Prices (TL/ton) References / Sources Chart 1: Scrap Prices & Price Changes Chart 2: Russian Basic Pig Iron Prices (USD / ton) - CIF Marmara Region, Low Mn. Chart 3: Basic Pig Iron Prices (USD / ton) - FOB, Black Sea sports Table 2: CAEF Metallic Material Index Chart 4: CAEF Metallic Material Index EUROFER Scrap Price Index Remarks Table 3: EUROFER Scrap Price Index Chart 5: EUROFER Scrap Price Index (Please refer to Remarks section) Chart 6: Assofond Raw Material Prices (Euro / ton) Chart 7: FEAF Raw Material Prices (Euro / ton) Table 4: Industry Electricity Prices by Consumption Bands Tablo 5: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands Chart 8: Turkish Statistical Institute - Industry Electricity Prices by Consumption Bands Chart 9: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands Table 6: TEDAŞ Electricity Tariffs Chart 10: Electricity Price Changes Table 7: EBRD Exchange Rates(Euro) Table 8: EBRD Exchange Rates(USD) Chart 11: EBRD Exchange Rates Table 9: TURKSTAT Producer Price Index Chart 12: TURKSTAT Domestic PPI Chart 13: TURKSTAT Anual Change of PPI Chart 14: TURKSTAT Metal Foundry Facility, Industrial and Producer price Inflation Chart 15: TURKSTAT Domestic PPI

3 Hammadde Fiyat Farkı Dökümhaneler uzun süreli sözleşmeler ile yaptıkları üretimlerde, üretimin en önemli girdisi olan metalik hammaddelerin piyasalarda oluşan fiyat değişimleri karşısında üretimi devam ettirmek amacıyla çözümler üretmektedirler. Faaliyetin devamı ve müşterilere sevkiyatları aksamaması amacıyla 2003 yılında Avrupa Dökümhaneleri Birliği öncülüğünde İspanya, İtalya ve Almanya ile beraber Tüm Avrupa ülkelerinde ana sanayi ve dökümhaneler arasında Hammadde Fiyat Farkı uygulaması başlatılmıştır. Avrupalı ana sanayilere çalışan Dökümhaneler de müşterilerinden CAEF in her ay yayınladığı Avrupa Metalik Malzeme Endeks ine bağlı olarak Hammadde Fiyat Farkını dönemler halinde hesaplayarak talep etmektedirler. Pik, Sfero ve Çelik Döküm Hammaddeleri Pik, Sfero ve Çelik Döküm Üretiminde: 1000 Ton üretim için 1100 ila 1200 Ton arasında hurda, pik ve alaşım malzemelerinden oluşan temel metalik hammaddeler kullanılmaktadır. Üretilecek malzemenin özelliklerine göre dökümhanelerde piyasadan temin edilen hurda ve pik demirine alaşım malzemeleri katkıları ile istenen metalurjik özellikler elde edilir. Bu çalışmaya Alaşım Malzemeleri henüz eklenmemiştir. Grafit Karbon Verici, FeSiMg, FeSi, FeMo, FeV ve bunun gibi önemli metalik alyaj malzemeleri üzerindeki çalışmalar tamamlandığında eklenecektir. Raw Material Extra Charge Foundries for their longterm sales agreement try to find solutions to hedge against metallic raw materials price changes. To secure the continuance of production and avoid delays in deliveries, in 2003 The European Foundry Association (CAEF) together with Spain, Italy and Germany, pioneered the implementation of Raw Material Extra Charge between primary industries and foundries within Europe. Upon the implementation of Raw Material Extra Charge, the foundries supplying European primary industries claim the extra charges from their customers which is calculated on the basis of the CAEF Metallic Material Index published on a monthly basis. Grey Cast Iron, Ductile Cast Iron and Steel Castings Raw Materials In the production of grey cast iron, ductile cast iron and steel castings: For an output of tons of cast material, approximately to tons of metallic raw materials - scrap, pig and casting alloys are used. Depending on the characteristics of the output, the foundries formulate the right mixture for the required metallurgical specifications by adding up casting alloys to the scrap and pig iron supplied from the market. In the present analysis, alloy materials (carbon graphite, FeSiMg, FeSi, FeMo, FeV and similar metallic alloys) are not included. Metal Hammadde temin etmeden döküm yapmak mümkün değildir. 1

4 Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğinde oluşturulan komisyon, Dernek üyesi firmalardan ve hammadde üreticilerinden aldığı veriler doğrultusunda 2008 yılının Mayıs ayından itibaren Avrupa da uygulandığı şekliyle Türkiye Metalik Malzeme Fiyat Farkı Endeksi yayınlayacaktır. Endeks in temel aldığı veriler söz konusu hammaddelerin hesaplanan dönemde fabrikalarımıza maliyet bedellerinin Türkiye ortalaması alınarak hesap edilmektedir. Bilgiler Ankara, İzmir, Samsun, Konya illeri ile Marmara Bölgesindeki Tüdöksad Üyeleri Dökümhanelerden aylık periyotlarla toplanan veriler ile hesaplanmaktadır. Dönemin ortalaması ve dönemin en yüksek fiyatı tabloda listelenmiştir. Tablo düzenli olarak her ayın sonunda toplanan veriler ile hesaplanacak ve sonraki ayın ilk haftası internet adresinde yayınlanacaktır. Raw Material Prices and Index for Extra Charge A commission within TÜDÖKSAD is regularly collecting information from TÜDÖKSAD members and raw material suppliers. Beginning from the May 2008, TÜDÖKSAD analyzes and publishes this information on a monthly basis as the Turkish Metallic Raw Materail Price Index for Extra Charge, implemented in the same way as in Europe. The basic data in the Index is the average total cost of metallic materials at the foundry door. The Index values are based on the monthly collected information from the TÜDÖKSAD members located in Ankara, İzmir, Samsun, Konya and Marmara region. The average price and the maximum price of the raw material for the given period are given on the table. The Index is regularly updated on a monthly basis and previous month data is posted every first week of the coming month at Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? 1.Oranlar Değişik proseslere ve parça özelliklerine bağlı olarak bileşenler değişebilmektedir. Aşağıdaki oranlar hesaplamalarda temel alınmıştır. Gri Pik Döküm Sfero Döküm Çelik Döküm % 50 Hurda fiyatı % 25 Hematit pik fiyatı % 25 Çelik Piki fiyatı % 50 Sfero Piki fiyatı % 50 Hurda fiyatı % 100 Hurda fiyatı Calculation of the Raw Material Extra Charge 1.Ratios Depending on the characteristics of the casting and different processes the components may vary. In the Index, the values calculated are based on the ratios specified here in. The value takes into account: Grey Cast Iron Ductile Cast Iron Steel Castings 50 % Scrap price 25 % Pig iron hematite price 25 % Basic Pig Iron Price 50 % Pig iron for ductile iron Price 50 % Scrap price 100 % Steel scrap price 2

5 2. Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Ergitme ve Üretim Proses Kayıpları Her dökümhanenin kendine özgü proses kayıpları olmaktadır. Hesaplamalarda ergitilmek üzere ocaklara atılan hammadde ağırlığı ile satılan ürün ağırlığı arasındaki fark ergitme ve proses kaybı olarak değerlendirilmektedir. Genellikle %10 kabul edilebilen bir değer olmakla beraber, ince kesitli, manifold, fren parçaları ve knuckle gibi ürünlerde %20 ye kadar çıkabilmektedir. Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Formülü Örnek 1 Sfero Döküm için Aralık 2010-Aralık 2011 arası Fiyat Farkı hesabı (Ergitme Kaybı %10); Tablo 1.den (7). sütunda Aralık 2010 ve Aralık 2011 değerleri bulunur Aralık 2010 döküm hammadde maliyeti Aralık 2010 satırı, Sfero Döküm sütunu (820) 820 X 100 / (100-10) = 911 Aralık 2011 ortalama hammadde maliyeti, Aralık 2011 satırı, Sfero Döküm sütunu (1.040) X 100 / (100-10) = Fark: = 245 TL / ton Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Formülü Örnek 2 Sfero Döküm için Nisan 2008-Mayıs 2008 arası Fiyat Farkı hesabı (Ergitme Kaybı %10); Tablo 1.den (7). sütunda Nisan 2008 ve Mayıs 2008 değerleri bulunur Nisan 2008 döküm hammadde maliyeti Nisan 2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (810) 810 X 100 / (100-10) = 900 Mayıs 2008 ortalama hammadde maliyeti, Mayıs 2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (972) 972 X 100 / (100-10) = Fark = 180 TL / ton 2.Calculation of the Raw Material Extra Charge - Melting and Production Process Losses Every foundry has endemic melting and process losses. In the calculations, the difference between the raw material weight and the castings sold is assumed to be the melting and production process loss.the 10 % is a generally accepted ratio for melting and process loss. However, this ratio may increase to up to 20 % in the productionof car knuckle joint parts, manifolds, brake parts and similar products. Calculation of the Raw Material Extra Charge Example 1 Extra charge for ductile cast iron for the period December December 2011 (Melting Loss 10 %); From the table 1 column 7, we extract December 2010 and December 2011 values Raw Material Cost on Castings December 2010 from the table, we use the value at the raw December 2010 and ductile iron column (820) 820 X 100 / (100-10) =911 Raw Material Average Cost December 2011 from the table, we use the value at the raw December 2011 and ductile iron column (1.040) X 100 / (100-10) = Difference: = 245 TL / ton Calculation of the Raw Material Extra Charge Example 2 Extra charge for ductile cast iron for the period May May 2008 (Melting Loss 10 %); From the table 1 column 7, we extract April 2008 and May 2008 values Raw Material Cost on Castings April 2008 from the table, we use the value at the raw April 2008 and ductile iron column (810) 810 X 100 / (100-10) = 900 Raw Material Average Cost May 2008 from the table, we use the value at the raw May 2008 and ductile iron column (972) 972 X 100 / (100-10) = Difference: = 180 TL / ton to be charged. 3

6 Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Formülü Örnek 3 Sfero Döküm için Nisan 2008-Ekim 2008 arası Fiyat Farkı hesabı (Ergitme Kaybı %10); Tablo 1.den (7) sütunda Nisan 2008 ve Ekim 2008 değerleri bulunur. Nisan 2008 döküm hammadde maliyeti Nisan 2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (810) 810 X 100 / (100-10) = 900 Ekim 2008 ortalama hammadde maliyeti, Ekim 2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (677) 677 X 100 / (100-10) = 752 Fark: = (-) 148 TL / ton 3. Fiyat Farkının Kur İle Hesabı Bu çalışmada tüm değerler TL olarak hesaplanmıştır. Euro veya USD ye çevirmek için örneklerde olduğu gibi dönem arası fark TL olarak bulunduktan sonra ilgili tarihe ait kura bölünerek hesap edilebilir. TCMB resmi kurları için: Örnek 1 de bulunan 478 TL fark Mayıs 2007 ortalama Euro kuru 1, / 1,8095 = 264,16 Euro olarak bulunur Mayıs 2008 ortalama Euro kuru 1, / 1,9496 = 245,18 Euro olarak bulunur. Calculation of the Raw Material Extra Charge Example 3 Extra charge for ductile cast iron for the period April October 2008 (Melting Loss 10 %); From the table 1 column 7, we extract April 2008 and October 2008 values Raw Material Cost on Castings April 2008 from the table, we use the value at the raw April 2008 and ductile iron column (810) 810 X 100 / (100-10) = 900 Raw Material Average Cost October 2008 from the table, we use the value at the raw October 2008 and ductile iron column (677) 677 X 100 / (100-10) = 752 Difference: = (-)148 TL / ton to be charged 3. Calculating Extra Charge Using Exchange Rates In the current analysis, all values are in TL / ton. To convert the value calculated in TL, initially the difference between the periods is calculated as set forth in the previous examples,then the value is converted either to Euro or to USD by using the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) Exchange Rates. CBRT Exchange Rates can be downloaded from: To convert the extra charge (difference) calculated in the Example 1 (478 TL ): Average exchange rate of Euro in May 2007 is 1,8095 (Table 3): 478 TL / 1,8095 = 264,16 Euro / ton Average exchange rate of Euro in May 2008 is 1,9496 (Table 3): 478 TL / 1,9496 = 245,18 Euro / ton 4

7 Tablo 1. Hammadde Fiyatları (TL/ton) - Table 1. Raw material prices (TL/ton) Dönem/ Period Hurda / Scrap (1) Ort. (Avg) Max Sfero Piki / Ductile Iron (2) Ort. (Avg) Max Hematit Pik/ Hematite Pig (3) Ort. (Avg) Max Çelik Piki / Basic Pig Iron (4) Ort. (Avg) Sfero Döküm / Ductile Casting (5) Pik Döküm / Gray Casting (6) Çelik Döküm / Steel Casting (7) / / / / / / / / / / / / ORT/AVG / / / / / / / / / / / / ORT/AVG / / / Max 5

8 Kaynaklar References / Sources Hurda Fiyatı (1) Çolakoğlu Metalurji A kalite fiyatı ve Türkiye genelindeki dökümhanelerce satın alınan paketli veya dökme, kaplamasız, DKP sac hurdalarının maliyet fiyatlarının günlük hesap edilmiş, ağırlıklı aylık ortalaması Sfero Piki (2) İthal kaynaklardan temin edilen Sfero pikinin güncel fiyatlar ve bağlanan sözleşmeler ile dökümhanelere maliyet fiyatlarının ortalaması Hematit Piki (3) İsdemir, Kardemir ve ithal kaynaklı pikin güncel fiyatlar ile dökümhanelere maliyet fiyatlarının ortalaması Çelik Piki (4) İsdemir, Kardemir ve ithal kaynaklı pikin güncel fiyatlar ile dökümhanelere maliyet fiyatlarının ortalaması Scrap Prices (1) Çolakoğlu Metalurji Steel Scrap, A quality average monthly price. Pig Iron for Ductile Iron (2) Imported pig iron for ductile iron average price (cost of pig iron at the foundry door) Pig Iron Hematite (3) Pig iron hematite average price supplied from İsdemir, Kardemir and imported (cost of pig iron hematite at the foundry door) Basic Pig Iron (4) Basic pig iron average price supplied from İsdemir, Kardemir and imported. (cost of pig iron at the foundry door) Sfero Döküm Hammadde Maliyeti (5) Ortalama % 50 sfero piki ve % 50 hurda ile hesaplanan malzeme maliyeti Ductile Cast Iron Raw Material Cost (5) Raw material cost on castings calculated with the assumption of 50 % pig iron for ductile iron price and 50 % scrap price Pik Döküm Hammadde Maliyeti (6) Ortalama % 50 hurda ile % 25 hematit ve %25 çelik piki ile hesaplanan malzeme maliyeti Grey Cast Iron Raw Material Cost (6) Raw material cost on castings calculated with the assumption of 50 % scrap price, 25 % pig iron hematite price and 25 % basic pig iron price Çelik Döküm Hammadde Maliyeti (7) % 100 hurda ile hesaplanan malzeme maliyeti Steel Castings Raw Material Cost (7) Raw material cost on castings calculated with the assumption of 100 % Steel scrap price 6

9 Grafik 1: Hurda fiyatları değişimi / Chart 1: Scrap Prices & Price Changes Çolakoğlu Metalurji A.Ş. tarafından belirlenen metalik Çolakoğlu Steel Scrap, A quality packaged - DKP hurda piyasası fiyat değişimleri average monthly prices (TL / kg) Max. / Average Çolakoğlu Metalurji A.Ş. v/s Dökümhaneler metalik hurda aylık fiyatları Çolakoğlu Steel Scrap, v/s Foundries steel scrap monthly prices (TL/ton) 7

10 Grafik 2: Rus Menşeli Düşük Manganlı Çelik Piki Teklifleri USD/T, CIF, Marmara Chart 2: LowMn Pig Iron from Russian Suppliers $/T, CIF, Marmara Ports Grafik 3: Çelik Piki Fiyatları Chart 3: Basic Pig Iron Prices (USD/ton) - FOB, Black Sea ports 8

11 Tablo 2: CAEF Avrupa Hammadde Endeksi / Table 2: CAEF Metallic Material Index 1.Fiyatlar Euro / ton - Prices (Euro / ton) Aylar , , , , , , , , ,87 2. Endeks / Index Aylar , , , , , , , , ,48 CAEF Avrupa Dökümhaneleri Birliği Ortalama Hammadde Fiyatları % 25 Hafif Hurda; % 25 Ağır Hurda; %25 30x30x30 cm. paketli DKP Hurda; % 25 Döküm Piki The European Foundry Association (CAEF) Average Raw Material Prices: 25 % average of the light steel scrap; 25 % heavy steel scrap/rails 40 cm; 25 % scrap packages 30x30x30 cm; 25 % pig iron 9

12 Grafik 4: CAEF Avrupa Metalik Fiyat Endeksi Chart 4: CAEF Metallic Material Index (Euro / ton) - (June 2003 = 100) CAEF Yıllık Ortalama Fiyat Endeksi (Euro / ton) CAEF Metallic Material Index Yearly Averages (Euro / ton) 10

13 EUROFER Endeks Açıklaması Eurofer Hurda Fiyatı Endeksi Almanya, Fransa İtalya İspanya ve İngiltere pazarındaki demir çelik hurda fiyatı değişimlerini 3 kategoride incelemektedir. Tablo ve grafikte yazan değerler hurda fiyatı değildir! 2001 yılı ortalama fiyatı 100 kabul eden bir endeks değerine göre hesaplanmaktadır. Örnek olarak, Mart 2010 New Arisings değeri 255 dir ve bu rakam hurdanın fiyatı değildir. Aynı şekilde Şubat 2010 değeri 221 olarak belirlenmiştir. İki dönem arasındaki fark hesaplanıp ( = 34) Mart ayında fiyatta 34 Euro artış oldu demek de doğru değildir. Hesaplama Örneği Mart 2009 hurda fiyatı 290 Tablodan: Mart 2009: 163, Mart 2010: 255 okunur. Mart 2010 hurda fiyatını hesaplamak için basit orantı kurularak: 255 x 290 / 163 = 454 bulunur. Dikkat edilmesi gereken, hurda fiyatıdır Endeks değerleri oranı vermektedir. Yani Mart 2009 da hurda fiyatı 290 iken endeks 163 hesaplanmıştır. Buna göre Mart 2010 da endeks 255 ise hurda fiyatı da 454 olmaktadır. Endeksteki değişim 92 birim iken hurda fiyatındaki değişim 164 olmuştur. EUROFER Scrap Price Index - Remarks The EUROFER Scrap Price Index is referential price information on three categories of steel scrap (demolition, new arisings and shredded scrap) based on bid and ask prices collected from major participants in Germany, France, Italy, Spain and the UK. The values in tables and figures are not scrap prices but an index value calculated on the basis of the average price in Euro / ton in the year 2001(2001=100). For example New Arisings value in March 2010 is 255. It is not the scrap price, it is the index value. Similarly, the difference between the February and March 2010 values is 34 ( = 34). However, this does not reflect the price increase of 34 Euro. Example: March 2009 scrap price is 290. From the table, the index values are: 163 (March 2009), 255 (March 2010). To calculate the scrap price in March 2010, we use direct proportion: 255 x 290 / 163 = 454 The scrap price on March 2009 is 290 and the index value is 163. And the index value being 255 on March 2010, the scrap price becomes 454. While the index value change is 92, the increase in scrap price is

14 Tablo 3: EUROFER Avrupa Hurda Endeksi / Table 3: EUROFER Scrap Price Index (Please refer to Remarks section) Ocak/Jan Şubat/Feb Mart/March Nisan/April Mayıs/May Haz./June Tem./July Ağust/Agust Eylül/Sept Ekim/Octo Kasım/Nov Aralık/Dec Ort./Avg Grafik 5: Eurofer Avrupa Hurda Fiyatı Endeksi 2001=100 New Arisings Monthly Averages in Euros 12

15 Grafik 6: Assofond (İtalya) Hammadde Fiyat Grafiği (Euro / ton) Chart 6: Assofond (Italy) Raw Material Prices (Euro / ton) Grafik 7: Feaf Hammadde Fiyat Grafiği / Hurda ve Pik Fiyatları (Euro/ton) Chart 7: FEAF Raw Material Prices (Euro / ton) Feaf - Spain Raw Material Prices (Euro / ton) scrap basic pig iron pig iron hematite 13 0

16 TÜİK Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları (I. Dönem: Ocak - Haziran, 2013) Electricity and Natural Gas Prices (I. Period: January-June, 2013 ) Sanayide 2013 yılı I. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en yüksek elektrik fiyatı en küçük tüketim aralığında (20 MWh(3) altı) görüldü. Bu tüketim aralığında, tüketiciler 1 kwh elektrik için ortalama 28,2 kuruş, en büyük tüketim aralığı için ( MWh üstü) ise ortalama 21,7 kuruş ödedi. Sanayide 2013 yılı I. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, en düşük doğal gaz fiyatı en yüksek tüketim aralığında görüldü. Tüketiciler en küçük tüketim aralığında ( m 3 altı), 1 m 3 doğal gaz için ortalama 100,5 kuruş, en yüksek tüketim aralığında ( m 3 ) ise ortalama 89 kuruş ödedi. For the industrial consumers, the highest average electricity unit price was recorded in the smallest consumption band (below 20 MWh (3) ), in the first period of Industrial consumers paid electricity on average 28.2 kurus per kwh for this consumption band whereas they paid 21.7 kurus per kwh electricity for the largest consumption band ( MWh and above). In terms of the average end-user unit price paid by industrial consumers, the lowest price was observed in the largest consumption band, which is between and m 3 during the first period of In this consumption band industrial consumers paid 89 kurus per m 3 natural gas on average, while they paid kurus per m 3 natural gas for the smallest consumption band which is below Tablo 4: Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları ( Dönem/O-H) Table 4 : Industry Electricity Prices by Consumption Bands ( I. Period: January-June) Consumption bands (MWh) Nihai kullanıcı ortalama birim fiyatı (Kuruş/kWh) End-user average price (piastre/m 3) I. Dönem /Period II. Dönem /Period I. Dönem/Period Yıllık Değişim Change YOY T < 20 26,8 28,6 28,2 5% 20 T <500 25,4 27,1 27,3 8% 500 T < ,8 25,8 26,0 9% T < ,2 23,6 24,9 18% T < ,0 20,8 22,3 18% T ,8 20,9 22,0 17% T > ,6 20,2 21,7 24% Tablo 5: Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları ( Dönem/O-H) Table 5: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands Nihai kullanıcı ortalama birim fiyatı (Kuruş/m3) End-user average price Consumption bands (1000 m3) I. Dönem /Period II. Dönem /Period I. Dönem /Period Yıllık Değişim Change YOY T < 26 83,3 93,1 100,5 21% 26 T <260 77,2 89,3 100,9 31% 260 T < ,3 86,1 91,6 23% T < ,8 86,1 89,4 19% T ,6 85,4 89,0 21% 14 0

17 Grafik 8: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları Chart 8: Turkish Statistical Institute - Industry Electricity Prices by Consumption Bands Grafik 9: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları Chart 9: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands 15 0

18 Tablo 6. TEDAŞ Elektrik Tarifeleri Mukayesesi/ Table 6.TEDAŞ Electricity Tariffs SANAYİ GÜÇ BEDELİ DAĞITIMA GÖMÜLÜ / INDUSTRIAL POWER FEE GROUNDED DISTRIBITION Çift Terimli Tarife/ Binomial Tariff Tarih /Date PRK TZ/ PRK Single Count Değer Value Değişim Change PRK Günd/ PRK Daily Değer Value Değişim Change PRK Puant /PRK Peak Değer Value Değişim Change PRK Gece /PRK Night Değer Value Değişim Change Kayıp/ Loss Değer Value Değişim Change Dağıtım/ Distrubition Değer Value Değişim Change PSH Değer Value Değişim Change ,416-1,02% 17,296-1,03% 31,537-0,57% 7,025-2,52% 2,253 3,62% 1,044 0,62% 0,759 33,30% ,595-0,73% 17,476-0,74% 31,716-0,41% 7,206-1,77% 2,174-13,85% 1,037 24,36% 0,569 29,67% ,725 0,06% 17,606 0,06% 31,847 0,03% 7,337 0,14% 2,524 1,00% 0,834-2,90% 0,439-2,25% ,715-0,02% 17,596-0,02% 31,836-0,01% 7,326-0,04% 2,499-4,42% 0,859 8,02% 0,449 0,78% ,718 0,29% 17,599 0,29% 31,840-0,16% 7,330 0,70% 2,614 41,85% 0,795-42,55% 0,445 13,04% ,770 7,04% 17,651 7,04% 31,891 7,33% 7,381 6,16% 1,843 8,99% 1,385-0,50% 0,394-1,63% ,601 0,00% 16,489 0,00% 29,714 0,00% 6,953 0,00% 1,691 0,00% 1,392 0,00% 0,401 0,00% ,601 10,66% 16,489 10,66% 29,714 10,66% 6,953 10,66% 1,691 9,93% 1,392-4,78% 0,401 3,34% ,002 0,11% 14,902 0,11% 26,852 0,06% 6,284 0,26% 1,538-16,35% 1,461 20,72% 0,388 7,00% Grafik 10. Elektrik Fiyatları Değişimi (Dağıtıma gömülü Sanayi Çift Terimli) Chart 10. Electricity Price Changes (Shared Distribution Industrial Binomial) PRK TZ/ PRK Single Count PRK Günd/ PRK Daily PRK Puant /PRK Peak Kayıp/ Loss Dağıtım/ Distrubition PSH PRK Gece /PRK Night tarihleri arasındaki üçer aylık dönemler baz alınmıştır. 16

19 Tablo 7. TCMB Aylık Ortalama Satış Döviz Kurları (Euro) Table 7. EBRD Monthly Average Selling Rate of Exchange (Euro) DÖNEM/ PERIOD Tablo 8. TCMB Aylık Ortalama Satış Döviz Kurları (USD) Table 8. EBRD Monthly Average Selling Rate of Exchange (USD) DÖNEM/ PERIOD Grafik 11. TCMB Döviz Kurları / Chart 11. EBRD Exchange Rates 17

20 Tablo 9. TUIK Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi * Table 9. TURKSTAT Domestic Producer Price Index* Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Jan. Feb. March April May June July August Sep. Oct. Nov. Dec ,51 123,83 124,14 126,54 130,05 135,28 136,45 135,43 135,11 135,73 135,33 135, ,09 136,37 137,70 138,80 139,34 139,19 139,28 140,47 141,90 141,71 142,98 143, ,80 147,48 152,16 159,00 162,37 162,90 164,93 161,07 159,63 160,54 160,49 154, ,16 156,97 157,43 158,45 158,37 159,86 158,74 159,40 160,38 160,84 162,92 163, ,94 167,68 170,94 174,96 172,95 172,08 171,81 173,79 174,67 176,78 176,23 178, ,75 185,90 188,17 189,32 189,61 189,62 189,57 192,91 195,89 199,03 200,32 202, ,10 202,91 203,64 203,81 204,89 201,83 201,20 201,71 203,79 204,15 207,54 207, ,91 206,65 208,33 207,27 209,34 212,39 214,50 214,59 216,48 217,97 219,31 221, ,10 232,27 233,98 Grafik 12. TUIK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi/Chart 12. TURKSTAT PPI * Grafik 13. TÜİK ÜFE YILLIK / Chart 13.TURKSTAT Yearly % 18

21 Grafik 14. TÜİK Metal Döküm Hizmetleri ve Yurtiçi Üretici Fiyat Enflasyonu Chart 14. TURKSTAT PPI Inflation (metal casting services, domestic producer prices) Grafik 15. Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi / Chart 15. PPI Index (2003=100)* * TÜİK tarafından, geçmişte Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve ÜFE olarak kullanılan endekslerin yerine 2014 yılı itibariyle Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi kullanılacaktır. Raporumuz bu verilere göre güncellenmiştir. 19

22 Adarad Dök.Ürünleri San Tic A.Ş. Akdaş Döküm San. Tic. A.Ş. Akman Döküm San. Tic. A.Ş. Akmetal Metalurji Endüstrisi A.Ş. Akpınar Döküm ve Makina San. A.Ş. Alfa Döküm Mak.San. ve Tic. Ltd Şti Anadolu Döküm Sanayi A.Ş. Aral Döküm Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Ardemir Çelik Döküm San. Tic. A.Ş. Ardöksan Sfero Kal.Pik.Dök.San. Ltd. Şti. Arpek Arkan Parça Al.. Enj Kalıp San. Tic.AŞ As Çelik Döküm İşl. San. Tic. Ltd. Şti. Atik Metal Sanayi Ticaret A.Ş. Ay Döküm Mak. San. Tic. A.Ş. Ayhan Metal Pres Döküm San. Tic. A.Ş. Ayzer Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Bilge Döküm Mak San Tic A.Ş. BMC Sanayi Tic. A.Ş. Boran Çelik Döküm San. Tic. A.Ş. Burdöksan Ltd. Şti. Cevher Döküm Sanayi A.Ş. CMS Jant ve Mak. San. A.Ş. Componenta Döküm Tic. San. A.Ş. Çelik Granül Sanayi A.Ş. Çelikel Alü.um Döküm San. Tic. A.Ş. Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. Çukurova-İnşaat Mak. San. Tic. A.Ş. Daloğlu Döküm Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Demisaş Döküm Emaye Mam.San. A.Ş. Denizciler Dökümcülük San. Tic. A.Ş. Dirinler Döküm San. Tic. A.Ş. Doğru Döküm Mak. San.Tic. Ltd. Şti. Doğu Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Dökümaş Malatya Metal İşleme Merk. A.Ş. Duduoğlu Çelik Döküm San. Tic. A.Ş. Duyar Vana Makine San. Tic. A.Ş. Ekstra Met.Dök.İz.Mak.San.İth İhr.Ltd.Şti. Eku Fren Kampana Döküm San. A.Ş. Elba Basınçlı Döküm San. Tic. A.Ş Entil End. Yat. Tic. A.Ş. Er Döküm Mak. San. Tic. A.Ş. Ergenekon Çelik San. Tic. A.Ş. Ergin Mak.Mod. Döküm San.Tic.Ltd.Şti. Erkunt Sanayi A.Ş. Ferro Döküm Sanayi Dış Tic. A.Ş. Formmet Metalurji Ltd. Şti. Metalurji Mak.San.Tic.Ltd.Şti. Gedik Döküm Vana San. Tic. A.Ş. Gürmetal Hassas Döküm San.Tic.Ltd. Şti. Güvenpres Döküm Sanayi Tic.Ltd. Şti. Haytaş Döküm San. Tic. A.Ş. Hekimoğlu Dök. San. Nak. Tic. A.Ş. Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. Hisar Çelik Döküm San. Tic. A.Ş. İğrek Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Kalkancı Pres Dök.San ve Tic Ltd Şti Karaman Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Kardökmak -Kardemir Dök.Mak.A.Ş. Kaydöksan -Kayseri Dök.San.Tic.A.Ş. Kızılırmak Döküm San. Tic. A.Ş. Körfez Döküm San. Tic. A.Ş. Medaş Met. Dök.Mak.San.Tic A.Ş. Mensan Otomotiv Mak. San A.Ş. Mert Döküm Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Mes Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Mesa Makine Döküm AŞ Motus Otomotiv AŞ Normsan Tic. Met. İml.San.Tic Ltd. Şti. Önmetal Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Özgümüş Döküm San. Tic. A.Ş. TÜDÖKSAD ÜYELERİ / MEMBERS OF TÜDÖKSAD Özgür Döküm Mad.Mak.Ltd.Şti. Özgüven Dök.Mak. San. Tic Ltd. Şti. Pınar Döküm Sanayi Tic. A.Ş. Ruba Pres Döküm San. A.Ş. Samsun Makine San. A.Ş. Serpa Hasas Döküm Ltd. Şti. Silvan Sanayi A.Ş. Süperpar Otom. Parça San. Tic. A.Ş. Şahin Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Şenkaya Çelik Döküm ve Yedek Parça Fabr. Tan Çelik Döküm Mak. San. A.Ş. Tosçelik Granül San. A.Ş. Trakya Döküm San. Tic. A.Ş. Ümit Döküm Ltd. Şti. Ünimetal Hassas Dök.Yed. Parç. A.Ş. Yazkan Müh. Dök. Mak. San. Ltd. Şti. İstanbul Pik Döküm. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Ankara Madeni Dökümcüler Odası İzmir Bilumum Döküm K.Esnaf ve Sanat Odası M Elektro Mekanik İml.İnş.Tur.Dah.Tic.Ltd.Şti. Acarer Metal San. Tic. A.Ş. Amcol Mineral Madencilik San A.Ş. Aveks İç ve Dış Tic. A.Ş. Bes Muhendislik San ve Tic A.Ş. Bilginoğlu Endüstri A.Ş. Çeliktaş Sınai Kumu Mad.San. Nak. Tic. A.Ş. Çukurova Kimya End. A.Ş. Eges Elektrik ve Elektronik Ger. San. Tic. A.Ş. Evren İth. İhr. Paz. A.Ş. Expert Mümessillik Turizm Tic. Ltd. Şti. FerroMet Döküm Malz. San. A.Ş.. Fostema Metalurji San Tic Ltd. Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Heraeus Electro-Nite A.Ş. İnductotherm İndüksiyon Sist. San. A.Ş. Kadıoğlu Madencilik San. Tic. A.Ş. Kumsan Döküm Malzemeleri San. Tic. A.Ş. LMA Motif Al Dok San Ltd. Şti. Magma Bilişim Teknoloji Hizm.Ltd. Şti. Marmara Metal Mam. Tic. A.Ş. Metamak Metalurji Mak. Müm. Ltd. Şti. Metko Hüttenes Albertus Kim. San. Tic. A.Ş. Siltaş Silis Kumları San.Tic. A.Ş. Silvan Dış ve İç Tic. A.Ş. Unikon Metalurji ve Kimya San. Tic Ltd. Şti. Yılkan Maça Suportları Üret. Paz. San. Tic.AŞ Vesuvius Foseco Döküm San. Tic. Ltd. Şti

HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ

HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ RAW MATERIALS INDEX 07.01.2015 F. Elvan KARAYEL Veri Analisti İçindekiler Hammadde fiyat farkı Pik, Sfero ve Çelik Döküm Hammaddeleri Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? 1.Oranlar

Detaylı

BMC SANAYİ TİCARET A.Ş. Kemalpaşa Caddesi No:32. TR-35060 Pınarbaşı, İZMİR. Tel: 0232 477 18 00 Fax: 0232 477 18 77 foundry@bmc.com.tr www.bmc.com.

BMC SANAYİ TİCARET A.Ş. Kemalpaşa Caddesi No:32. TR-35060 Pınarbaşı, İZMİR. Tel: 0232 477 18 00 Fax: 0232 477 18 77 foundry@bmc.com.tr www.bmc.com. ADARAD DÖK. ÜRÜN. SAN. TİC. Org. San. Bölg. 3. Cadde İnegöl, BURSA Tel: 0224 714 82 00 Fax: 0224 714 87 49 info@adarad.com.tr www.adarad.com.tr ADÖKSAN DÖKÜM SAN. TİC. LTD. İstanbul Deri Org. San. Bölg.

Detaylı

TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ. "2013 Yılına Girerken Mevcut Durum"

TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ. 2013 Yılına Girerken Mevcut Durum TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ "2013 Yılına Girerken Mevcut Durum" TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER 1. Döküm Sektörünün Tanımı... 5 1.1. Üretim Yöntemleri ve Teknoloji:... 5 2. Döküm

Detaylı

3 Türkcast 2008 Sayı 9

3 Türkcast 2008 Sayı 9 3 Türkcast 2008 Sayı 9 Baþkandan Yaylalı Günay Değerli Meslekdaşlarım, Dokuzuncusu ile buluştuğumuz dergimizin bu sayısının ana konusu coğrafi bölgemizde sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen Ankiros,

Detaylı

Türkdöküm Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Yayın Organıdır. SAYI: 31 / NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2014

Türkdöküm Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Yayın Organıdır. SAYI: 31 / NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2014 Turkcast Türkdöküm Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Yayın Organıdır. SAYI: 31 / NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2014 FORD OTOSAN YENİKÖY FABRİKASINDA YILDA 110 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK YILLIK DEMİR DÖKÜM İHTİYACI

Detaylı

Baþkandan. Yaylalı Günay. Değerli Meslektaşlarım,

Baþkandan. Yaylalı Günay. Değerli Meslektaşlarım, Baþkandan Yaylalı Günay Değerli Meslektaşlarım, Dünyada olduğu gibi, tüm tesislerimizde de dur-kalklarla geçen yarım üretim kapasiteleri ile yürütülen bir yaz dönemi geçirdik. Yılın son çeyreği ile yeni

Detaylı

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında B U TO P R A Ğ I N RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! Adana da pamuğun beyazında Konya da başağın sarısında İzmir de asmanın yeşilinde Antalya da portakalın turuncusunda BİZ VARIZ! faaliyet raporu Niğde de elmanın

Detaylı

Mobilya İmalatı Sanayi

Mobilya İmalatı Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi Mobilya İmalatı Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi Mobilya

Detaylı

Global Player in Metallurgy Industry: TURKEY. Metalurji Sektöründe Global Bir Oyuncu: TÜRKİYE

Global Player in Metallurgy Industry: TURKEY. Metalurji Sektöründe Global Bir Oyuncu: TÜRKİYE Concurrent Congresses 7th International ANKIROS Foundry Congress Organized by TÜDÖKSAD - the Turkish Foundry Association 17th International Metallurgy & Materials Congress Organized by the UCTEA Chamber

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report 2007 bes2007gr@egm.org.tr

Detaylı

SUNUŞ - Foreword. Değerli Ortaklarımız, Orhan AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı President

SUNUŞ - Foreword. Değerli Ortaklarımız, Orhan AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı President SUNUŞ - Foreword Değerli Ortaklarımız, Büyük bir projeyi daha başlatmanın mutluluğunu ve gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2009 yılı sonunda Ankara nın en büyük projelerinden birine Ostim de Şirketimiz

Detaylı

TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CAN ÖZGİRESUN

TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CAN ÖZGİRESUN UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 CO2 CAPTURE AND STORAGE WORKSHOP METU Prepared by: ANKARA 13.06.2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CHAIRMAN

Detaylı

AYLIK BÜLTEN MART 2012 Sayı: 174

AYLIK BÜLTEN MART 2012 Sayı: 174 AYLIK BÜLTEN MART 2012 Sayı: 174 Global piyasalardaki yükseliş eğilimi Şubat ayında devam etti... Yunanistan a ikinci kurtarma paketinin kabul edilmesi ve Avrupa Merkez Bankası nın ikinci uzun vadeli ucuz

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Önsöz Foreword Geniş Açı Wide Angle 6 Genel Kurul Toplantı Gündemi General Assembly Agenda Ortaklar Yapısı ve Yönetim Kurulu Shareholder Structure and Board of Directors

Detaylı

FERRO BOR ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ

FERRO BOR ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FERRO BOR ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ PLANLAMA VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mayıs 2003 ANKARA HAZIRLAYAN : M.HİLMİ ANGIN ( Araştırma ve Planlama Müdürü) ONAYLAYAN: ALİ SAPMAZ

Detaylı

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2010 Sayı: 156

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2010 Sayı: 156 AYLIK BÜLTEN EYLÜL 21 Sayı: 156 ABD ve Japonya dan beklentilerin altında gelen verilerin ardından ekonomik toparlanmaya ilişkin artan kaygılar sonrasında global piyasalarda satış baskısı arttı... Yurt

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 Sayı: 175

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 Sayı: 175 AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 Sayı: 17 Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı bol likidite ortamında 2012 nin ilk iki ayını yüksek performansla geçiren dünya borsalarında pozitif seyir Mart ayında da korunmaya

Detaylı

Teflvik paketi aç kland

Teflvik paketi aç kland EKONOM K BAKIfi / ECONOMIC OUTLOOK Teflvik paketi aç kland Baflbakan Erdo an, yeni yat r mlardan elde edilecek kârdan yat r mc lar n yüzde 20 yerine birinci bölgede yüzde 10, ikinci bölgede yüzde 8, üçüncü

Detaylı

Dergimiz Sektörle Buluşuyor. 22 Türk Dökümhanesi Hannover 2006 Fuarındaydı TUDOKSAD

Dergimiz Sektörle Buluşuyor. 22 Türk Dökümhanesi Hannover 2006 Fuarındaydı TUDOKSAD Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Yayın Organıdır Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz - Ağustos - Eylül 2006 ; Dergimiz Sektörle Buluşuyor T BB BJ BB, BB BJ BB urkdokum 22 Türk Dökümhanesi Hannover 2006 Fuarındaydı

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

editor@degirmencidergisi.com Editör Dünya hububat endüstrisinde dengeler değişiyor. Analistler, buğday fiyatlarındaki düşüş ve yüksek girdi maliyetlerinin, başlıca üretici ülkelerdeki ekimleri etkileyeceğini,

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 2010 Sayı: 153

AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 2010 Sayı: 153 AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 21 Sayı: 153 Yunanistan ın tetiklediği ve diğer Avrupa Birliği ülkelerini de etkisi altına alacağı endişeleri ile yükselen borç krizi, Avrupa Birliği ve IMF in ortaklaşa aldığı önlemlere

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW

TURKEY REAL ESTATE REVIEW TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2015 İLK YARI 2015 This document has been prepared by Colliers International for advertising and general information only. Colliers International makes no guarantees,

Detaylı

Milli gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme 1

Milli gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme 1 ODTÜ Gelişme Dergisi, 39 (Ağustos), 2012, 179-196 Milli gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme 1 Altan Aldan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Araştırma ve Para Politikası Genel

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 21 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

AYLIK BÜLTEN OCAK 2013 Sayı: 184

AYLIK BÜLTEN OCAK 2013 Sayı: 184 AYLIK BÜLTEN OCAK 013 Sayı: 184 Aralık ayında ABD deki mali uçurum endişeleri piyasaları baskıladı. Ancak, Avrupa da Yunanistan konusunda uzlaşılması ve Japonya da iktidara, ekonomiyi canlandırmak için

Detaylı

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş.

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş. GAZBİR 7 I 2009 1 GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF OF GAZBİR (ASSOCIATION OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES OF TURKEY) Mehmet KAZANCI YAYIN

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Ağustos 2014 Sayı:203

AYLIK BÜLTEN Ağustos 2014 Sayı:203 AYLIK BÜLTEN Ağustos 2014 Sayı:203 Jeopolitik gerginliklerden fırsat buldukça yukarı hareketini devam ettirmeye çalışan global piyasalar, Temmuz ayında dalgalı seyirler izledi. Merkez Bankası nın faiz

Detaylı