HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ"

Transkript

1 RAW MATERIALS INDEX F. Elvan KARAYEL Veri Analisti

2 İçindekiler Hammadde fiyat farkı Pik, Sfero ve Çelik Döküm Hammaddeleri Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? 1.Oranlar 2. Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Ergitme ve Üretim Proses Kayıpları 3.Fiyat Farkının Kur İle Hesabı Tablo 1 :Hammadde Fiyatları (TL/ton) Kaynaklar Grafik 1: Hurda fiyatları değişimi Grafik 2: Rus Piki Teklifleri Değişimi Grafik 3: Çelik Piki Fiyatları Tablo 2: CAEF Avrupa Hammadde Endeksi Grafik 4: CAEF Avrupa Endeksi / EUROFER Endeks Açıklaması Tablo 3: EUROFER Avrupa Hurda Endeksi Grafik 5: EUROFER Avrupa Hurda Endeksi Grafik 6: Assofond Hammadde Fiyat Grafiği Grafik 7: Feaf Hammadde Fiyat Grafiği Tablo 4: TÜİK- Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları Tablo 5: TÜİK- Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları Grafik 8: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları Grafik 9: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları Tablo 6: TEDAŞ Elektrik Tarifeleri Mukayesesi Grafik 10: Elektrik Fiyatları Değişimi Tablo 7: TCMB Döviz Kurları(Euro) Tablo 8: TCMB Döviz Kurları(USD) Grafik 11. TCMB Döviz Kurları Tablo 9.TUIK Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi Grafik 12: TUIK Yurtiçi Fiyat Endeksi Grafik 13: TÜİK ÜFE Yıllık Grafik 14: TUIK Metal Döküm Hizmetleri, Sanayi ve Üretici Fiyat Enflasyonu Grafik 15: TÜİK Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi Contents Raw Material Extra Charge Grey Cast Iron, Ductile Cast Iron and Steel Castings Raw Materials Raw material Prices and Index for Extra Charge Calculation of the Raw Material Extra Charge 1.Ratios 2.Calculation of the Raw Material Extra Charge - Melting and Production Process Losses 3.Calculating Extra Charge Using Exchange Rates Table 1: Raw Material Prices (TL/ton) References / Sources Chart 1: Scrap Prices & Price Changes Chart 2: Russian Basic Pig Iron Prices (USD / ton) - CIF Marmara Region, Low Mn. Chart 3: Basic Pig Iron Prices (USD / ton) - FOB, Black Sea sports Table 2: CAEF Metallic Material Index Chart 4: CAEF Metallic Material Index EUROFER Scrap Price Index Remarks Table 3: EUROFER Scrap Price Index Chart 5: EUROFER Scrap Price Index (Please refer to Remarks section) Chart 6: Assofond Raw Material Prices (Euro / ton) Chart 7: FEAF Raw Material Prices (Euro / ton) Table 4: Industry Electricity Prices by Consumption Bands Tablo 5: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands Chart 8: Turkish Statistical Institute - Industry Electricity Prices by Consumption Bands Chart 9: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands Table 6: TEDAŞ Electricity Tariffs Chart 10: Electricity Price Changes Table 7: EBRD Exchange Rates(Euro) Table 8: EBRD Exchange Rates(USD) Chart 11: EBRD Exchange Rates Table 9: TURKSTAT Producer Price Index Chart 12: TURKSTAT Domestic PPI Chart 13: TURKSTAT Anual Change of PPI Chart 14: TURKSTAT Metal Foundry Facility, Industrial and Producer price Inflation Chart 15: TURKSTAT Domestic PPI

3 Hammadde Fiyat Farkı Dökümhaneler uzun süreli sözleşmeler ile yaptıkları üretimlerde, üretimin en önemli girdisi olan metalik hammaddelerin piyasalarda oluşan fiyat değişimleri karşısında üretimi devam ettirmek amacıyla çözümler üretmektedirler. Faaliyetin devamı ve müşterilere sevkiyatları aksamaması amacıyla 2003 yılında Avrupa Dökümhaneleri Birliği öncülüğünde İspanya, İtalya ve Almanya ile beraber Tüm Avrupa ülkelerinde ana sanayi ve dökümhaneler arasında Hammadde Fiyat Farkı uygulaması başlatılmıştır. Avrupalı ana sanayilere çalışan Dökümhaneler de müşterilerinden CAEF in her ay yayınladığı Avrupa Metalik Malzeme Endeks ine bağlı olarak Hammadde Fiyat Farkını dönemler halinde hesaplayarak talep etmektedirler. Pik, Sfero ve Çelik Döküm Hammaddeleri Pik, Sfero ve Çelik Döküm Üretiminde: 1000 Ton üretim için 1100 ila 1200 Ton arasında hurda, pik ve alaşım malzemelerinden oluşan temel metalik hammaddeler kullanılmaktadır. Üretilecek malzemenin özelliklerine göre dökümhanelerde piyasadan temin edilen hurda ve pik demirine alaşım malzemeleri katkıları ile istenen metalurjik özellikler elde edilir. Bu çalışmaya Alaşım Malzemeleri henüz eklenmemiştir. Grafit Karbon Verici, FeSiMg, FeSi, FeMo, FeV ve bunun gibi önemli metalik alyaj malzemeleri üzerindeki çalışmalar tamamlandığında eklenecektir. Raw Material Extra Charge Foundries for their longterm sales agreement try to find solutions to hedge against metallic raw materials price changes. To secure the continuance of production and avoid delays in deliveries, in 2003 The European Foundry Association (CAEF) together with Spain, Italy and Germany, pioneered the implementation of Raw Material Extra Charge between primary industries and foundries within Europe. Upon the implementation of Raw Material Extra Charge, the foundries supplying European primary industries claim the extra charges from their customers which is calculated on the basis of the CAEF Metallic Material Index published on a monthly basis. Grey Cast Iron, Ductile Cast Iron and Steel Castings Raw Materials In the production of grey cast iron, ductile cast iron and steel castings: For an output of tons of cast material, approximately to tons of metallic raw materials - scrap, pig and casting alloys are used. Depending on the characteristics of the output, the foundries formulate the right mixture for the required metallurgical specifications by adding up casting alloys to the scrap and pig iron supplied from the market. In the present analysis, alloy materials (carbon graphite, FeSiMg, FeSi, FeMo, FeV and similar metallic alloys) are not included. Metal Hammadde temin etmeden döküm yapmak mümkün değildir. 1

4 Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğinde oluşturulan komisyon, Dernek üyesi firmalardan ve hammadde üreticilerinden aldığı veriler doğrultusunda 2008 yılının Mayıs ayından itibaren Avrupa da uygulandığı şekliyle Türkiye Metalik Malzeme Fiyat Farkı Endeksi yayınlayacaktır. Endeks in temel aldığı veriler söz konusu hammaddelerin hesaplanan dönemde fabrikalarımıza maliyet bedellerinin Türkiye ortalaması alınarak hesap edilmektedir. Bilgiler Ankara, İzmir, Samsun, Konya illeri ile Marmara Bölgesindeki Tüdöksad Üyeleri Dökümhanelerden aylık periyotlarla toplanan veriler ile hesaplanmaktadır. Dönemin ortalaması ve dönemin en yüksek fiyatı tabloda listelenmiştir. Tablo düzenli olarak her ayın sonunda toplanan veriler ile hesaplanacak ve sonraki ayın ilk haftası internet adresinde yayınlanacaktır. Raw Material Prices and Index for Extra Charge A commission within TÜDÖKSAD is regularly collecting information from TÜDÖKSAD members and raw material suppliers. Beginning from the May 2008, TÜDÖKSAD analyzes and publishes this information on a monthly basis as the Turkish Metallic Raw Materail Price Index for Extra Charge, implemented in the same way as in Europe. The basic data in the Index is the average total cost of metallic materials at the foundry door. The Index values are based on the monthly collected information from the TÜDÖKSAD members located in Ankara, İzmir, Samsun, Konya and Marmara region. The average price and the maximum price of the raw material for the given period are given on the table. The Index is regularly updated on a monthly basis and previous month data is posted every first week of the coming month at Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? 1.Oranlar Değişik proseslere ve parça özelliklerine bağlı olarak bileşenler değişebilmektedir. Aşağıdaki oranlar hesaplamalarda temel alınmıştır. Gri Pik Döküm Sfero Döküm Çelik Döküm % 50 Hurda fiyatı % 25 Hematit pik fiyatı % 25 Çelik Piki fiyatı % 50 Sfero Piki fiyatı % 50 Hurda fiyatı % 100 Hurda fiyatı Calculation of the Raw Material Extra Charge 1.Ratios Depending on the characteristics of the casting and different processes the components may vary. In the Index, the values calculated are based on the ratios specified here in. The value takes into account: Grey Cast Iron Ductile Cast Iron Steel Castings 50 % Scrap price 25 % Pig iron hematite price 25 % Basic Pig Iron Price 50 % Pig iron for ductile iron Price 50 % Scrap price 100 % Steel scrap price 2

5 2. Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Ergitme ve Üretim Proses Kayıpları Her dökümhanenin kendine özgü proses kayıpları olmaktadır. Hesaplamalarda ergitilmek üzere ocaklara atılan hammadde ağırlığı ile satılan ürün ağırlığı arasındaki fark ergitme ve proses kaybı olarak değerlendirilmektedir. Genellikle %10 kabul edilebilen bir değer olmakla beraber, ince kesitli, manifold, fren parçaları ve knuckle gibi ürünlerde %20 ye kadar çıkabilmektedir. Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Formülü Örnek 1 Sfero Döküm için Aralık 2010-Aralık 2011 arası Fiyat Farkı hesabı (Ergitme Kaybı %10); Tablo 1.den (7). sütunda Aralık 2010 ve Aralık 2011 değerleri bulunur Aralık 2010 döküm hammadde maliyeti Aralık 2010 satırı, Sfero Döküm sütunu (820) 820 X 100 / (100-10) = 911 Aralık 2011 ortalama hammadde maliyeti, Aralık 2011 satırı, Sfero Döküm sütunu (1.040) X 100 / (100-10) = Fark: = 245 TL / ton Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Formülü Örnek 2 Sfero Döküm için Nisan 2008-Mayıs 2008 arası Fiyat Farkı hesabı (Ergitme Kaybı %10); Tablo 1.den (7). sütunda Nisan 2008 ve Mayıs 2008 değerleri bulunur Nisan 2008 döküm hammadde maliyeti Nisan 2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (810) 810 X 100 / (100-10) = 900 Mayıs 2008 ortalama hammadde maliyeti, Mayıs 2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (972) 972 X 100 / (100-10) = Fark = 180 TL / ton 2.Calculation of the Raw Material Extra Charge - Melting and Production Process Losses Every foundry has endemic melting and process losses. In the calculations, the difference between the raw material weight and the castings sold is assumed to be the melting and production process loss.the 10 % is a generally accepted ratio for melting and process loss. However, this ratio may increase to up to 20 % in the productionof car knuckle joint parts, manifolds, brake parts and similar products. Calculation of the Raw Material Extra Charge Example 1 Extra charge for ductile cast iron for the period December December 2011 (Melting Loss 10 %); From the table 1 column 7, we extract December 2010 and December 2011 values Raw Material Cost on Castings December 2010 from the table, we use the value at the raw December 2010 and ductile iron column (820) 820 X 100 / (100-10) =911 Raw Material Average Cost December 2011 from the table, we use the value at the raw December 2011 and ductile iron column (1.040) X 100 / (100-10) = Difference: = 245 TL / ton Calculation of the Raw Material Extra Charge Example 2 Extra charge for ductile cast iron for the period May May 2008 (Melting Loss 10 %); From the table 1 column 7, we extract April 2008 and May 2008 values Raw Material Cost on Castings April 2008 from the table, we use the value at the raw April 2008 and ductile iron column (810) 810 X 100 / (100-10) = 900 Raw Material Average Cost May 2008 from the table, we use the value at the raw May 2008 and ductile iron column (972) 972 X 100 / (100-10) = Difference: = 180 TL / ton to be charged. 3

6 Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Hesaplama Formülü Örnek 3 Sfero Döküm için Nisan 2008-Ekim 2008 arası Fiyat Farkı hesabı (Ergitme Kaybı %10); Tablo 1.den (7) sütunda Nisan 2008 ve Ekim 2008 değerleri bulunur. Nisan 2008 döküm hammadde maliyeti Nisan 2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (810) 810 X 100 / (100-10) = 900 Ekim 2008 ortalama hammadde maliyeti, Ekim 2008 satırı, Sfero Döküm sütunu (677) 677 X 100 / (100-10) = 752 Fark: = (-) 148 TL / ton 3. Fiyat Farkının Kur İle Hesabı Bu çalışmada tüm değerler TL olarak hesaplanmıştır. Euro veya USD ye çevirmek için örneklerde olduğu gibi dönem arası fark TL olarak bulunduktan sonra ilgili tarihe ait kura bölünerek hesap edilebilir. TCMB resmi kurları için: Örnek 1 de bulunan 478 TL fark Mayıs 2007 ortalama Euro kuru 1, / 1,8095 = 264,16 Euro olarak bulunur Mayıs 2008 ortalama Euro kuru 1, / 1,9496 = 245,18 Euro olarak bulunur. Calculation of the Raw Material Extra Charge Example 3 Extra charge for ductile cast iron for the period April October 2008 (Melting Loss 10 %); From the table 1 column 7, we extract April 2008 and October 2008 values Raw Material Cost on Castings April 2008 from the table, we use the value at the raw April 2008 and ductile iron column (810) 810 X 100 / (100-10) = 900 Raw Material Average Cost October 2008 from the table, we use the value at the raw October 2008 and ductile iron column (677) 677 X 100 / (100-10) = 752 Difference: = (-)148 TL / ton to be charged 3. Calculating Extra Charge Using Exchange Rates In the current analysis, all values are in TL / ton. To convert the value calculated in TL, initially the difference between the periods is calculated as set forth in the previous examples,then the value is converted either to Euro or to USD by using the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) Exchange Rates. CBRT Exchange Rates can be downloaded from: To convert the extra charge (difference) calculated in the Example 1 (478 TL ): Average exchange rate of Euro in May 2007 is 1,8095 (Table 3): 478 TL / 1,8095 = 264,16 Euro / ton Average exchange rate of Euro in May 2008 is 1,9496 (Table 3): 478 TL / 1,9496 = 245,18 Euro / ton 4

7 Tablo 1. Hammadde Fiyatları (TL/ton) - Table 1. Raw material prices (TL/ton) Dönem/ Period Hurda / Scrap (1) Ort. (Avg) Max Sfero Piki / Ductile Iron (2) Ort. (Avg) Max Hematit Pik/ Hematite Pig (3) Ort. (Avg) Max Çelik Piki / Basic Pig Iron (4) Ort. (Avg) Sfero Döküm / Ductile Casting (5) Pik Döküm / Gray Casting (6) Çelik Döküm / Steel Casting (7) / / / / / / / / / / / / ORT/AVG / / / / / / / / / / / / ORT/AVG / / / Max 5

8 Kaynaklar References / Sources Hurda Fiyatı (1) Çolakoğlu Metalurji A kalite fiyatı ve Türkiye genelindeki dökümhanelerce satın alınan paketli veya dökme, kaplamasız, DKP sac hurdalarının maliyet fiyatlarının günlük hesap edilmiş, ağırlıklı aylık ortalaması Sfero Piki (2) İthal kaynaklardan temin edilen Sfero pikinin güncel fiyatlar ve bağlanan sözleşmeler ile dökümhanelere maliyet fiyatlarının ortalaması Hematit Piki (3) İsdemir, Kardemir ve ithal kaynaklı pikin güncel fiyatlar ile dökümhanelere maliyet fiyatlarının ortalaması Çelik Piki (4) İsdemir, Kardemir ve ithal kaynaklı pikin güncel fiyatlar ile dökümhanelere maliyet fiyatlarının ortalaması Scrap Prices (1) Çolakoğlu Metalurji Steel Scrap, A quality average monthly price. Pig Iron for Ductile Iron (2) Imported pig iron for ductile iron average price (cost of pig iron at the foundry door) Pig Iron Hematite (3) Pig iron hematite average price supplied from İsdemir, Kardemir and imported (cost of pig iron hematite at the foundry door) Basic Pig Iron (4) Basic pig iron average price supplied from İsdemir, Kardemir and imported. (cost of pig iron at the foundry door) Sfero Döküm Hammadde Maliyeti (5) Ortalama % 50 sfero piki ve % 50 hurda ile hesaplanan malzeme maliyeti Ductile Cast Iron Raw Material Cost (5) Raw material cost on castings calculated with the assumption of 50 % pig iron for ductile iron price and 50 % scrap price Pik Döküm Hammadde Maliyeti (6) Ortalama % 50 hurda ile % 25 hematit ve %25 çelik piki ile hesaplanan malzeme maliyeti Grey Cast Iron Raw Material Cost (6) Raw material cost on castings calculated with the assumption of 50 % scrap price, 25 % pig iron hematite price and 25 % basic pig iron price Çelik Döküm Hammadde Maliyeti (7) % 100 hurda ile hesaplanan malzeme maliyeti Steel Castings Raw Material Cost (7) Raw material cost on castings calculated with the assumption of 100 % Steel scrap price 6

9 Grafik 1: Hurda fiyatları değişimi / Chart 1: Scrap Prices & Price Changes Çolakoğlu Metalurji A.Ş. tarafından belirlenen metalik Çolakoğlu Steel Scrap, A quality packaged - DKP hurda piyasası fiyat değişimleri average monthly prices (TL / kg) Max. / Average Çolakoğlu Metalurji A.Ş. v/s Dökümhaneler metalik hurda aylık fiyatları Çolakoğlu Steel Scrap, v/s Foundries steel scrap monthly prices (TL/ton) 7

10 Grafik 2: Rus Menşeli Düşük Manganlı Çelik Piki Teklifleri USD/T, CIF, Marmara Chart 2: LowMn Pig Iron from Russian Suppliers $/T, CIF, Marmara Ports Grafik 3: Çelik Piki Fiyatları Chart 3: Basic Pig Iron Prices (USD/ton) - FOB, Black Sea ports 8

11 Tablo 2: CAEF Avrupa Hammadde Endeksi / Table 2: CAEF Metallic Material Index 1.Fiyatlar Euro / ton - Prices (Euro / ton) Aylar , , , , , , , , ,87 2. Endeks / Index Aylar , , , , , , , , ,48 CAEF Avrupa Dökümhaneleri Birliği Ortalama Hammadde Fiyatları % 25 Hafif Hurda; % 25 Ağır Hurda; %25 30x30x30 cm. paketli DKP Hurda; % 25 Döküm Piki The European Foundry Association (CAEF) Average Raw Material Prices: 25 % average of the light steel scrap; 25 % heavy steel scrap/rails 40 cm; 25 % scrap packages 30x30x30 cm; 25 % pig iron 9

12 Grafik 4: CAEF Avrupa Metalik Fiyat Endeksi Chart 4: CAEF Metallic Material Index (Euro / ton) - (June 2003 = 100) CAEF Yıllık Ortalama Fiyat Endeksi (Euro / ton) CAEF Metallic Material Index Yearly Averages (Euro / ton) 10

13 EUROFER Endeks Açıklaması Eurofer Hurda Fiyatı Endeksi Almanya, Fransa İtalya İspanya ve İngiltere pazarındaki demir çelik hurda fiyatı değişimlerini 3 kategoride incelemektedir. Tablo ve grafikte yazan değerler hurda fiyatı değildir! 2001 yılı ortalama fiyatı 100 kabul eden bir endeks değerine göre hesaplanmaktadır. Örnek olarak, Mart 2010 New Arisings değeri 255 dir ve bu rakam hurdanın fiyatı değildir. Aynı şekilde Şubat 2010 değeri 221 olarak belirlenmiştir. İki dönem arasındaki fark hesaplanıp ( = 34) Mart ayında fiyatta 34 Euro artış oldu demek de doğru değildir. Hesaplama Örneği Mart 2009 hurda fiyatı 290 Tablodan: Mart 2009: 163, Mart 2010: 255 okunur. Mart 2010 hurda fiyatını hesaplamak için basit orantı kurularak: 255 x 290 / 163 = 454 bulunur. Dikkat edilmesi gereken, hurda fiyatıdır Endeks değerleri oranı vermektedir. Yani Mart 2009 da hurda fiyatı 290 iken endeks 163 hesaplanmıştır. Buna göre Mart 2010 da endeks 255 ise hurda fiyatı da 454 olmaktadır. Endeksteki değişim 92 birim iken hurda fiyatındaki değişim 164 olmuştur. EUROFER Scrap Price Index - Remarks The EUROFER Scrap Price Index is referential price information on three categories of steel scrap (demolition, new arisings and shredded scrap) based on bid and ask prices collected from major participants in Germany, France, Italy, Spain and the UK. The values in tables and figures are not scrap prices but an index value calculated on the basis of the average price in Euro / ton in the year 2001(2001=100). For example New Arisings value in March 2010 is 255. It is not the scrap price, it is the index value. Similarly, the difference between the February and March 2010 values is 34 ( = 34). However, this does not reflect the price increase of 34 Euro. Example: March 2009 scrap price is 290. From the table, the index values are: 163 (March 2009), 255 (March 2010). To calculate the scrap price in March 2010, we use direct proportion: 255 x 290 / 163 = 454 The scrap price on March 2009 is 290 and the index value is 163. And the index value being 255 on March 2010, the scrap price becomes 454. While the index value change is 92, the increase in scrap price is

14 Tablo 3: EUROFER Avrupa Hurda Endeksi / Table 3: EUROFER Scrap Price Index (Please refer to Remarks section) Ocak/Jan Şubat/Feb Mart/March Nisan/April Mayıs/May Haz./June Tem./July Ağust/Agust Eylül/Sept Ekim/Octo Kasım/Nov Aralık/Dec Ort./Avg Grafik 5: Eurofer Avrupa Hurda Fiyatı Endeksi 2001=100 New Arisings Monthly Averages in Euros 12

15 Grafik 6: Assofond (İtalya) Hammadde Fiyat Grafiği (Euro / ton) Chart 6: Assofond (Italy) Raw Material Prices (Euro / ton) Grafik 7: Feaf Hammadde Fiyat Grafiği / Hurda ve Pik Fiyatları (Euro/ton) Chart 7: FEAF Raw Material Prices (Euro / ton) Feaf - Spain Raw Material Prices (Euro / ton) scrap basic pig iron pig iron hematite 13 0

16 TÜİK Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları (I. Dönem: Ocak - Haziran, 2013) Electricity and Natural Gas Prices (I. Period: January-June, 2013 ) Sanayide 2013 yılı I. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en yüksek elektrik fiyatı en küçük tüketim aralığında (20 MWh(3) altı) görüldü. Bu tüketim aralığında, tüketiciler 1 kwh elektrik için ortalama 28,2 kuruş, en büyük tüketim aralığı için ( MWh üstü) ise ortalama 21,7 kuruş ödedi. Sanayide 2013 yılı I. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, en düşük doğal gaz fiyatı en yüksek tüketim aralığında görüldü. Tüketiciler en küçük tüketim aralığında ( m 3 altı), 1 m 3 doğal gaz için ortalama 100,5 kuruş, en yüksek tüketim aralığında ( m 3 ) ise ortalama 89 kuruş ödedi. For the industrial consumers, the highest average electricity unit price was recorded in the smallest consumption band (below 20 MWh (3) ), in the first period of Industrial consumers paid electricity on average 28.2 kurus per kwh for this consumption band whereas they paid 21.7 kurus per kwh electricity for the largest consumption band ( MWh and above). In terms of the average end-user unit price paid by industrial consumers, the lowest price was observed in the largest consumption band, which is between and m 3 during the first period of In this consumption band industrial consumers paid 89 kurus per m 3 natural gas on average, while they paid kurus per m 3 natural gas for the smallest consumption band which is below Tablo 4: Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları ( Dönem/O-H) Table 4 : Industry Electricity Prices by Consumption Bands ( I. Period: January-June) Consumption bands (MWh) Nihai kullanıcı ortalama birim fiyatı (Kuruş/kWh) End-user average price (piastre/m 3) I. Dönem /Period II. Dönem /Period I. Dönem/Period Yıllık Değişim Change YOY T < 20 26,8 28,6 28,2 5% 20 T <500 25,4 27,1 27,3 8% 500 T < ,8 25,8 26,0 9% T < ,2 23,6 24,9 18% T < ,0 20,8 22,3 18% T ,8 20,9 22,0 17% T > ,6 20,2 21,7 24% Tablo 5: Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları ( Dönem/O-H) Table 5: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands Nihai kullanıcı ortalama birim fiyatı (Kuruş/m3) End-user average price Consumption bands (1000 m3) I. Dönem /Period II. Dönem /Period I. Dönem /Period Yıllık Değişim Change YOY T < 26 83,3 93,1 100,5 21% 26 T <260 77,2 89,3 100,9 31% 260 T < ,3 86,1 91,6 23% T < ,8 86,1 89,4 19% T ,6 85,4 89,0 21% 14 0

17 Grafik 8: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Elektrik Fiyatları Chart 8: Turkish Statistical Institute - Industry Electricity Prices by Consumption Bands Grafik 9: TÜİK - Tüketim Aralıklarına Göre Sanayi Doğal Gaz Fiyatları Chart 9: Industry Natural Gas Prices by Consumption Bands 15 0

18 Tablo 6. TEDAŞ Elektrik Tarifeleri Mukayesesi/ Table 6.TEDAŞ Electricity Tariffs SANAYİ GÜÇ BEDELİ DAĞITIMA GÖMÜLÜ / INDUSTRIAL POWER FEE GROUNDED DISTRIBITION Çift Terimli Tarife/ Binomial Tariff Tarih /Date PRK TZ/ PRK Single Count Değer Value Değişim Change PRK Günd/ PRK Daily Değer Value Değişim Change PRK Puant /PRK Peak Değer Value Değişim Change PRK Gece /PRK Night Değer Value Değişim Change Kayıp/ Loss Değer Value Değişim Change Dağıtım/ Distrubition Değer Value Değişim Change PSH Değer Value Değişim Change ,416-1,02% 17,296-1,03% 31,537-0,57% 7,025-2,52% 2,253 3,62% 1,044 0,62% 0,759 33,30% ,595-0,73% 17,476-0,74% 31,716-0,41% 7,206-1,77% 2,174-13,85% 1,037 24,36% 0,569 29,67% ,725 0,06% 17,606 0,06% 31,847 0,03% 7,337 0,14% 2,524 1,00% 0,834-2,90% 0,439-2,25% ,715-0,02% 17,596-0,02% 31,836-0,01% 7,326-0,04% 2,499-4,42% 0,859 8,02% 0,449 0,78% ,718 0,29% 17,599 0,29% 31,840-0,16% 7,330 0,70% 2,614 41,85% 0,795-42,55% 0,445 13,04% ,770 7,04% 17,651 7,04% 31,891 7,33% 7,381 6,16% 1,843 8,99% 1,385-0,50% 0,394-1,63% ,601 0,00% 16,489 0,00% 29,714 0,00% 6,953 0,00% 1,691 0,00% 1,392 0,00% 0,401 0,00% ,601 10,66% 16,489 10,66% 29,714 10,66% 6,953 10,66% 1,691 9,93% 1,392-4,78% 0,401 3,34% ,002 0,11% 14,902 0,11% 26,852 0,06% 6,284 0,26% 1,538-16,35% 1,461 20,72% 0,388 7,00% Grafik 10. Elektrik Fiyatları Değişimi (Dağıtıma gömülü Sanayi Çift Terimli) Chart 10. Electricity Price Changes (Shared Distribution Industrial Binomial) PRK TZ/ PRK Single Count PRK Günd/ PRK Daily PRK Puant /PRK Peak Kayıp/ Loss Dağıtım/ Distrubition PSH PRK Gece /PRK Night tarihleri arasındaki üçer aylık dönemler baz alınmıştır. 16

19 Tablo 7. TCMB Aylık Ortalama Satış Döviz Kurları (Euro) Table 7. EBRD Monthly Average Selling Rate of Exchange (Euro) DÖNEM/ PERIOD Tablo 8. TCMB Aylık Ortalama Satış Döviz Kurları (USD) Table 8. EBRD Monthly Average Selling Rate of Exchange (USD) DÖNEM/ PERIOD Grafik 11. TCMB Döviz Kurları / Chart 11. EBRD Exchange Rates 17

20 Tablo 9. TUIK Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi * Table 9. TURKSTAT Domestic Producer Price Index* Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Jan. Feb. March April May June July August Sep. Oct. Nov. Dec ,51 123,83 124,14 126,54 130,05 135,28 136,45 135,43 135,11 135,73 135,33 135, ,09 136,37 137,70 138,80 139,34 139,19 139,28 140,47 141,90 141,71 142,98 143, ,80 147,48 152,16 159,00 162,37 162,90 164,93 161,07 159,63 160,54 160,49 154, ,16 156,97 157,43 158,45 158,37 159,86 158,74 159,40 160,38 160,84 162,92 163, ,94 167,68 170,94 174,96 172,95 172,08 171,81 173,79 174,67 176,78 176,23 178, ,75 185,90 188,17 189,32 189,61 189,62 189,57 192,91 195,89 199,03 200,32 202, ,10 202,91 203,64 203,81 204,89 201,83 201,20 201,71 203,79 204,15 207,54 207, ,91 206,65 208,33 207,27 209,34 212,39 214,50 214,59 216,48 217,97 219,31 221, ,10 232,27 233,98 Grafik 12. TUIK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi/Chart 12. TURKSTAT PPI * Grafik 13. TÜİK ÜFE YILLIK / Chart 13.TURKSTAT Yearly % 18

21 Grafik 14. TÜİK Metal Döküm Hizmetleri ve Yurtiçi Üretici Fiyat Enflasyonu Chart 14. TURKSTAT PPI Inflation (metal casting services, domestic producer prices) Grafik 15. Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi / Chart 15. PPI Index (2003=100)* * TÜİK tarafından, geçmişte Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve ÜFE olarak kullanılan endekslerin yerine 2014 yılı itibariyle Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi kullanılacaktır. Raporumuz bu verilere göre güncellenmiştir. 19

22 Adarad Dök.Ürünleri San Tic A.Ş. Akdaş Döküm San. Tic. A.Ş. Akman Döküm San. Tic. A.Ş. Akmetal Metalurji Endüstrisi A.Ş. Akpınar Döküm ve Makina San. A.Ş. Alfa Döküm Mak.San. ve Tic. Ltd Şti Anadolu Döküm Sanayi A.Ş. Aral Döküm Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Ardemir Çelik Döküm San. Tic. A.Ş. Ardöksan Sfero Kal.Pik.Dök.San. Ltd. Şti. Arpek Arkan Parça Al.. Enj Kalıp San. Tic.AŞ As Çelik Döküm İşl. San. Tic. Ltd. Şti. Atik Metal Sanayi Ticaret A.Ş. Ay Döküm Mak. San. Tic. A.Ş. Ayhan Metal Pres Döküm San. Tic. A.Ş. Ayzer Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Bilge Döküm Mak San Tic A.Ş. BMC Sanayi Tic. A.Ş. Boran Çelik Döküm San. Tic. A.Ş. Burdöksan Ltd. Şti. Cevher Döküm Sanayi A.Ş. CMS Jant ve Mak. San. A.Ş. Componenta Döküm Tic. San. A.Ş. Çelik Granül Sanayi A.Ş. Çelikel Alü.um Döküm San. Tic. A.Ş. Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. Çukurova-İnşaat Mak. San. Tic. A.Ş. Daloğlu Döküm Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Demisaş Döküm Emaye Mam.San. A.Ş. Denizciler Dökümcülük San. Tic. A.Ş. Dirinler Döküm San. Tic. A.Ş. Doğru Döküm Mak. San.Tic. Ltd. Şti. Doğu Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Dökümaş Malatya Metal İşleme Merk. A.Ş. Duduoğlu Çelik Döküm San. Tic. A.Ş. Duyar Vana Makine San. Tic. A.Ş. Ekstra Met.Dök.İz.Mak.San.İth İhr.Ltd.Şti. Eku Fren Kampana Döküm San. A.Ş. Elba Basınçlı Döküm San. Tic. A.Ş Entil End. Yat. Tic. A.Ş. Er Döküm Mak. San. Tic. A.Ş. Ergenekon Çelik San. Tic. A.Ş. Ergin Mak.Mod. Döküm San.Tic.Ltd.Şti. Erkunt Sanayi A.Ş. Ferro Döküm Sanayi Dış Tic. A.Ş. Formmet Metalurji Ltd. Şti. Metalurji Mak.San.Tic.Ltd.Şti. Gedik Döküm Vana San. Tic. A.Ş. Gürmetal Hassas Döküm San.Tic.Ltd. Şti. Güvenpres Döküm Sanayi Tic.Ltd. Şti. Haytaş Döküm San. Tic. A.Ş. Hekimoğlu Dök. San. Nak. Tic. A.Ş. Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. Hisar Çelik Döküm San. Tic. A.Ş. İğrek Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Kalkancı Pres Dök.San ve Tic Ltd Şti Karaman Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Kardökmak -Kardemir Dök.Mak.A.Ş. Kaydöksan -Kayseri Dök.San.Tic.A.Ş. Kızılırmak Döküm San. Tic. A.Ş. Körfez Döküm San. Tic. A.Ş. Medaş Met. Dök.Mak.San.Tic A.Ş. Mensan Otomotiv Mak. San A.Ş. Mert Döküm Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Mes Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Mesa Makine Döküm AŞ Motus Otomotiv AŞ Normsan Tic. Met. İml.San.Tic Ltd. Şti. Önmetal Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Özgümüş Döküm San. Tic. A.Ş. TÜDÖKSAD ÜYELERİ / MEMBERS OF TÜDÖKSAD Özgür Döküm Mad.Mak.Ltd.Şti. Özgüven Dök.Mak. San. Tic Ltd. Şti. Pınar Döküm Sanayi Tic. A.Ş. Ruba Pres Döküm San. A.Ş. Samsun Makine San. A.Ş. Serpa Hasas Döküm Ltd. Şti. Silvan Sanayi A.Ş. Süperpar Otom. Parça San. Tic. A.Ş. Şahin Döküm San. Tic. Ltd. Şti. Şenkaya Çelik Döküm ve Yedek Parça Fabr. Tan Çelik Döküm Mak. San. A.Ş. Tosçelik Granül San. A.Ş. Trakya Döküm San. Tic. A.Ş. Ümit Döküm Ltd. Şti. Ünimetal Hassas Dök.Yed. Parç. A.Ş. Yazkan Müh. Dök. Mak. San. Ltd. Şti. İstanbul Pik Döküm. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Ankara Madeni Dökümcüler Odası İzmir Bilumum Döküm K.Esnaf ve Sanat Odası M Elektro Mekanik İml.İnş.Tur.Dah.Tic.Ltd.Şti. Acarer Metal San. Tic. A.Ş. Amcol Mineral Madencilik San A.Ş. Aveks İç ve Dış Tic. A.Ş. Bes Muhendislik San ve Tic A.Ş. Bilginoğlu Endüstri A.Ş. Çeliktaş Sınai Kumu Mad.San. Nak. Tic. A.Ş. Çukurova Kimya End. A.Ş. Eges Elektrik ve Elektronik Ger. San. Tic. A.Ş. Evren İth. İhr. Paz. A.Ş. Expert Mümessillik Turizm Tic. Ltd. Şti. FerroMet Döküm Malz. San. A.Ş.. Fostema Metalurji San Tic Ltd. Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Heraeus Electro-Nite A.Ş. İnductotherm İndüksiyon Sist. San. A.Ş. Kadıoğlu Madencilik San. Tic. A.Ş. Kumsan Döküm Malzemeleri San. Tic. A.Ş. LMA Motif Al Dok San Ltd. Şti. Magma Bilişim Teknoloji Hizm.Ltd. Şti. Marmara Metal Mam. Tic. A.Ş. Metamak Metalurji Mak. Müm. Ltd. Şti. Metko Hüttenes Albertus Kim. San. Tic. A.Ş. Siltaş Silis Kumları San.Tic. A.Ş. Silvan Dış ve İç Tic. A.Ş. Unikon Metalurji ve Kimya San. Tic Ltd. Şti. Yılkan Maça Suportları Üret. Paz. San. Tic.AŞ Vesuvius Foseco Döküm San. Tic. Ltd. Şti

HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ

HAMMADDE FİYATLARI ENDEKSİ RAW MATERIALS INDEX 07.01.2015 F. Elvan KARAYEL Veri Analisti İçindekiler Hammadde fiyat farkı Pik, Sfero ve Çelik Döküm Hammaddeleri Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? 1.Oranlar

Detaylı

Döküm Sektörü Hammadde Fiyatları

Döküm Sektörü Hammadde Fiyatları Döküm Sektörü Hammadde Fiyatları Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği En Güncel Hali www.tudoksad.org.tr Adresinden indirilebilir Rev. 2.3. 6 Ekim 2010 Hammadde Fiyat Farkı Dökümhaneler uzun süreli sözleşmeler

Detaylı

Döküm Sektörü Hammadde Fiyatları

Döküm Sektörü Hammadde Fiyatları Döküm Sektörü Hammadde Fiyatları Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği En Güncel Hali www.tudoksad.org Adresinden İndirilebilir Rev. 2.2. Temmuz 7, 2009 Hammadde Fiyat Farkı Dökümhaneler uzun süreli sözleşmeler

Detaylı

BMC SANAYİ TİCARET A.Ş. Kemalpaşa Caddesi No:32. TR-35060 Pınarbaşı, İZMİR. Tel: 0232 477 18 00 Fax: 0232 477 18 77 foundry@bmc.com.tr www.bmc.com.

BMC SANAYİ TİCARET A.Ş. Kemalpaşa Caddesi No:32. TR-35060 Pınarbaşı, İZMİR. Tel: 0232 477 18 00 Fax: 0232 477 18 77 foundry@bmc.com.tr www.bmc.com. ADARAD DÖK. ÜRÜN. SAN. TİC. Org. San. Bölg. 3. Cadde İnegöl, BURSA Tel: 0224 714 82 00 Fax: 0224 714 87 49 info@adarad.com.tr www.adarad.com.tr ADÖKSAN DÖKÜM SAN. TİC. LTD. İstanbul Deri Org. San. Bölg.

Detaylı

Yıllık Rapor Annual Factbook

Yıllık Rapor Annual Factbook Yıllık Rapor Annual Factbook 2011 Bu yayın İstatistik Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. This publication is prepared by Statistics Department. Genel bilgilendirme amacıyla azami özen gösterilerek hazırlanan

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YILLIK RAPOR ANNUAL FACTBOOK ISTANBUL STOCK EXCHANGE

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YILLIK RAPOR ANNUAL FACTBOOK ISTANBUL STOCK EXCHANGE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YILLIK RAPOR ANNUAL FACTBOOK ISTANBUL STOCK EXCHANGE Yıllık Rapor Annual Factbook 2010 Bu yayın İstatistik Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. This publication is prepared

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org TARIM MAKİNALARI FİRMALARI http://www.tarmakbir.org Firma:ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ- ÖZCAN ÖZAL Şehir :ADANA Faaliyet Alanı:İMALATÇI Telefon - 1 :(0090) 322. 611 20 34 (2 H) e-mail :ozalsantarmak@hotmail.com

Detaylı

HAKKIMIZDA. www.yildizpompa.com.tr. About Us KALİTE & MÜKEMMELLİK

HAKKIMIZDA. www.yildizpompa.com.tr. About Us KALİTE & MÜKEMMELLİK www.yildizpompa.com.tr About Us HAKKIMIZDA Yıldız Pompa 35 Yıla yakın Tecrübesiyle sanayimizin dişli pompa ihtiyacını karşılamaktadır. Sanayiyi yakından ilgilendiren viskoz ve yarı viskoz akışkanların

Detaylı

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler:

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler: TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART İçindekiler: Üretim sayfa 2-4 İhracat sayfa 5-7 İç pazar sayfa 8-9 Dünya da otomotiv sektörü sayfa 10 Taysad Fiyat Endeksi sayfa 11 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-11/ Lefkoşa, 8 Eylül 2011 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2011 AĞUSTOS AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ. "2013 Yılına Girerken Mevcut Durum"

TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ. 2013 Yılına Girerken Mevcut Durum TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ "2013 Yılına Girerken Mevcut Durum" TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER 1. Döküm Sektörünün Tanımı... 5 1.1. Üretim Yöntemleri ve Teknoloji:... 5 2. Döküm

Detaylı

2016 ÜRÜN KATALOĞU. www.soframhome.com

2016 ÜRÜN KATALOĞU. www.soframhome.com 2016 ÜRÜN KATALOĞU www.soframhome.com YEŞİLTAN Turizm ve Madeni Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak Türkiye-İstanbul da konumlanan fabrikamız deneyimli ekibi ile 1964 yılından bu yana paslanmaz çelik mutfak

Detaylı

Ferro Silikon. Ekzotermik Besleyici Gömlek. Kromit Kumu YÜZER. Karbon. Bentonit. Magnezyum. Yapıştırıcı. Reçineler. Alkol. Besleyici Toz.

Ferro Silikon. Ekzotermik Besleyici Gömlek. Kromit Kumu YÜZER. Karbon. Bentonit. Magnezyum. Yapıştırıcı. Reçineler. Alkol. Besleyici Toz. Besleyici Toz Inokulant Ocak ve Pota Astarları Bentonit Alkol Karbon Shell Kum Besleyici Toz Reçineler Karbon Reçineler Ferro Silikon Reçineler Besleyici Toz Bentonit Karbon Bentonit Ocak ve Pota Astarları

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

DÖKÜMHANELERDE MAÇA FİRELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Berivan BODUROĞLU*, Veysel DURAK** *,** Erkunt Sanayi A.Ş.

DÖKÜMHANELERDE MAÇA FİRELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Berivan BODUROĞLU*, Veysel DURAK** *,** Erkunt Sanayi A.Ş. DÖKÜMHANELERDE MAÇA FİRELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Berivan BODUROĞLU*, Veysel DURAK** *,** Erkunt Sanayi A.Ş., Ankara, Türkiye ÖZET Sanayinin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak Dünyada olduğu

Detaylı

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz...

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP PROCESSING PASLANMAZ ÇEL K GER DÖNÜfiÜM TES SLER YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

CHARACTERISTIC VALUES OF PLANT FABRİKANIN KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ 100 tons capacity of EAF

CHARACTERISTIC VALUES OF PLANT FABRİKANIN KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ 100 tons capacity of EAF GUNNING MIX FOR EAF - pirogun EAF / OCAK PÜSKÜRTME TAMİR HARCI - pirogun EAF GUNNING MIX FOR LADLE - pirogun L / POTA PÜSKÜRTME TAMİR HARCI - pirogun L EKİNCİLER D.Ç. NURSAN METALURJİ YAZICI D.Ç. DİLER

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler

laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler elik itik Çelikler z Dökme Demirler laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler slanmaz Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler

Detaylı

ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YILLIK RAPOR ANNUAL FACTBOOK ISTANBUL STOCK EXCHANGE

ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YILLIK RAPOR ANNUAL FACTBOOK ISTANBUL STOCK EXCHANGE ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YILLIK RAPOR ANNUAL FACTBOOK ISTANBUL STOCK EXCHANGE Yillik Rapor Annual Factbook 2003 Bu yayin Degerleme ve Istatistik Müdürlügü tarafindan hazirlanmistir. This publication

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

ise, genel bir eğilim (trend) gösteriyorsa bu seriye uygun doğru ya da eğriyi bulmaya çalışırız. Trend orta-uzun dönemde her iniş, çokışı

ise, genel bir eğilim (trend) gösteriyorsa bu seriye uygun doğru ya da eğriyi bulmaya çalışırız. Trend orta-uzun dönemde her iniş, çokışı Trend Analizi Eğer zaman serisi i rastgele dağılmış ğ değil ise, genel bir eğilim (trend) gösteriyorsa bu seriye uygun doğru ya da eğriyi bulmaya çalışırız. Trend orta-uzun dönemde her iniş, çokışı yansıtmayacak,

Detaylı

DEMAND SIDE MANAGEMENT IN THE ELECTRICITY MARKET

DEMAND SIDE MANAGEMENT IN THE ELECTRICITY MARKET T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (ENERGY MARKET REGULATORY AUTHORITY) DEMAND SIDE MANAGEMENT IN THE ELECTRICITY MARKET (From the regulatory perspective) Bilal ÖĞÜNLÜ M.Sc. E.E. Eng. Energy Expert

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Yeniden Ergitilmiş A356 Alüminyum Alaşımı Hurdasının Çekme Dayancı Üzerine Olan Etkileri

Yeniden Ergitilmiş A356 Alüminyum Alaşımı Hurdasının Çekme Dayancı Üzerine Olan Etkileri Yeniden Ergitilmiş A356 Alüminyum Alaşımı Hurdasının Çekme Dayancı Üzerine Olan Etkileri ÖZET Çağlar Yüksel 1, Eray Erzi 2, Özge Tamer 1, Derya Dışpınar 2, Mustafa Çiğdem¹ ¹Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji

Detaylı

ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YILLIK RAPOR ISSN 1304-1851 ANNUAL FACTBOOK ISTANBUL STOCK EXCHANGE

ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YILLIK RAPOR ISSN 1304-1851 ANNUAL FACTBOOK ISTANBUL STOCK EXCHANGE ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YILLIK RAPOR ISSN 1304-1851 ANNUAL FACTBOOK ISTANBUL STOCK EXCHANGE YILLIK RAPOR ANNUAL FACTBOOK 2002 Bu yayin Degerleme ve Istatistik Müdürlügü tarafindan hazirlanmistir.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle PROSES KAPASİTESİ ( BİTMİŞ MAMUL ÜRETİMİ ) TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle 8,1 Milyon Ton BİTMİŞ MAMUL ÜRETİM DEĞERİ 34 Milyar $ EKONOMİYE SAĞLANAN KATMA DEĞER 13 Milyar $ SEKTÖRÜN PROSES

Detaylı

SEZONLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN FINDIK İHRACATI

SEZONLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN FINDIK İHRACATI SEZONLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN FINDIK İHRACATI SEZONLAR MİKTAR (Ton / İç) DEĞER ($) 1978-79 104.785 235.804.754 1979-80 126.482 459.682.216 1980-81 89.957 359.828.000 1981-82 123.543 300.082.500 1982-83

Detaylı

ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YILLIK RAPOR ANNUAL FACTBOOK ISTANBUL STOCK EXCHANGE

ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YILLIK RAPOR ANNUAL FACTBOOK ISTANBUL STOCK EXCHANGE ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YILLIK RAPOR ANNUAL FACTBOOK ISTANBUL STOCK EXCHANGE Yillik Rapor Annual Factbook 2004 Bu yayin Degerleme ve Istatistik Müdürlügü tarafindan hazirlanmistir. This publication

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Doğru Çözüm. www.ozgurdokum.com.tr

Doğru Çözüm. www.ozgurdokum.com.tr Doğru Çözüm MADEN MAKİNE İNŞAAT TAAHHÜT MÜMESSİLLİK SAN. TİC. İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ. Adres: ASO 2. ve 3. OSB Alcı Mah. 2000. Cad. No: 8 Sincan / ANKARA Tel: 0312 267 12 10-641 40 10 Faks: 0312 267

Detaylı

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksleri Değişimleri Tablosu (%)

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksleri Değişimleri Tablosu (%) Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü www.sde.org.tr RAPOR 2014/1 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) Göktuğ Şahin SDE Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Ekonomi Koordinatörlüğü

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

GNSS Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri. Yrd.Doç.Dr.Serkan AYDIN Marmara Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü

GNSS Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri. Yrd.Doç.Dr.Serkan AYDIN Marmara Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü GNSS Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri Yrd.Doç.Dr.Serkan AYDIN Marmara Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü Konum Belirleme: Tüm uydular uzaydaki konum bilgilerin yayınını yapar. Bu yayını alan alıcı

Detaylı

DD MORTGAGE. Apr 18 th, 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. Apr 18 th, 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE Apr 18 th, 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR NO FİRMA İL BÖLÜM KONTENJAN 1 A.V.D. Enerji Verimliliği Dan. Eğt. İnş. Elk. Mak. İth. İhr. San. ve

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2015 Eylül 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

«Tundish Pota ile Döküm Yöntemi ve Diğer Döküm Yöntemleriyle Karşılaştırılması» «Pouring With Tundish Ladle and Comparison With Other Methods»

«Tundish Pota ile Döküm Yöntemi ve Diğer Döküm Yöntemleriyle Karşılaştırılması» «Pouring With Tundish Ladle and Comparison With Other Methods» «Tundish Pota ile Döküm Yöntemi ve Diğer Döküm Yöntemleriyle Karşılaştırılması» «Pouring With Tundish Ladle and Comparison With Other Methods» Kübra Karakuzulu Burç Aral Yalçın Badem (Erkunt Sanayi A.Ş.)

Detaylı

Türkiye'deki ekonomik durum ve kısa/orta vade beklentileri

Türkiye'deki ekonomik durum ve kısa/orta vade beklentileri Türkiye'deki ekonomik durum ve kısa/orta vade beklentileri TEB EKONOMİK ARAŞTIRMALAR 1 KÜRESEL GÖSTERGELER 2 Küresel Göstergeler: Global GSYH (%) Kaynak: IMF Not: 2014-2015 BNPP tahmini 3 Küresel Göstergeler:

Detaylı

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNŞAAT MALİYET ANALİZLERİ

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNŞAAT MALİYET ANALİZLERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNŞAAT MALİYET ANALİZLERİ Mustafa ALTIN Novruz ALLAHVERDI Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Selçuklu, KONYA, maltin@selcuk.edu.tr Selcuk Üniversitesi, Teknik

Detaylı

D OĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE NİHAİ LİSTESİ

D OĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE NİHAİ LİSTESİ 1 D OĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE NİHAİ LİSTESİ (ASİL ve YEDEK) ASİL LİSTE S.No. Proje Referans No Başvuru

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2016 Temmuz 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Değerli Üyemiz, Eren Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi nin elektrik enerjisi satış fiyat teklifi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2016 Nisan 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Erdemir Grubu 2014 Yılı 12 Aylık Konsolide Mali Sonuçlar

Erdemir Grubu 2014 Yılı 12 Aylık Konsolide Mali Sonuçlar Erdemir Grubu 2014 Yılı 12 Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 11 Şubat 2015 1 / 33 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Mustafa TACİR İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

Fuar Adı / Exhibition Name: Fuar Tarihi / Exhibition Date: Katılımcı Adı / Company Name: Salon-Stand No / Hall-Booth No: KİRALIK MALZEME FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST FOR RENTAL EQUIPMENT FİYATLAR EURO'DUR

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2016 Mayıs 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

PİRİNÇ DÖKÜM:GELİŞMELER VE YENİ PAZAR TALEPLERİ - 1

PİRİNÇ DÖKÜM:GELİŞMELER VE YENİ PAZAR TALEPLERİ - 1 PİRİNÇ DÖKÜM:GELİŞMELER VE YENİ PAZAR TALEPLERİ - 1 Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tel : (0264) 295 5760 Fax : (0264) 295 5601 GSM : (0532) 484 0510 yilmazf@sakarya.edu.tr

Detaylı

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE 18 Mayıs 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR, Öğretim Üyesi EUROSOLAR Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Başkan Yardımcısı WWEA Dünya Rüzgar Enerjisi

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2015 Ekim 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ STAJLAR. : Ümran Başak GÜLEKEN : basak@ekolekspertiz.com.tr

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ STAJLAR. : Ümran Başak GÜLEKEN : basak@ekolekspertiz.com.tr ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER AD, SOYAD E-MAIL : Ümran Başak GÜLEKEN : basak@ekolekspertiz.com.tr EĞİTİM BİLGİLERİ 2014 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

SIVA ÜSTÜ-SARKIT / CEILING-PENDANT

SIVA ÜSTÜ-SARKIT / CEILING-PENDANT SIA ÜSTÜ-SARIT / CEILING-PENDANT Adidas / İstanbul 336 SIA ÜSTÜ-SARIT / CEILING-PENDANT Centro / İstanbul SIA ÜSTÜ AYGITLAR Genel ortam aydınlatması için kullanılan sıva üstü aygıtlarımızın temel kakteristiği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

11 Eylül 2014 Perşembe / 11 th September 2014 Thursday

11 Eylül 2014 Perşembe / 11 th September 2014 Thursday 11 Eylül 2014 Perşembe / 11 th September 2014 Thursday FUAR FUAYE TÜDÖKSAD ETKİNLİK ALANI / TUDOKSAD EVENT AREA 9 30 Fuar Açılışı / Fair Opening Ceremony 10 30 Fuar Açılış Konuşmaları/Fair Opening Speeches

Detaylı

Türkiye ÇİMENTO İSTATİSTİKLERİ. Cement Statistics of Turkey (2002-2011)

Türkiye ÇİMENTO İSTATİSTİKLERİ. Cement Statistics of Turkey (2002-2011) Türkiye ÇİMENTO İSTATİSTİKLERİ Cement Statistics of Turkey (2002-2011) Çimentaş Trakya Traçim Limak Batı Pınarhisar ADO Trakya Limak Batı Anadolu Akçansa Büyükçekmece Akçansa Çanakkale OYAK Aslan Bursa

Detaylı

! "#!#$$ %!$&$ '($'))!$ "&$&$ $!&# *+",#! & # $ - # & &$'*+",#

! #!#$$ %!$&$ '($'))!$ &$&$ $!&# *+,#! & # $ - # & &$'*+,# "%#-/%+-1 %+-2%%-"-3435%$ 2",/6 &$#! "#!#$$ %!$&$ '($'))!$ "&$&$ $!&# *+",#! & # $ - # & &$'*+",#.$#$ $$ / $ " # #1$$&& "!& +$$ $23 # # "&$ 2 #4 1#$!$&#$$ "&$&) # ') '!$ "&$&&$5! &$$$$#%6.7 $&#$3 & 2 &

Detaylı

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ RAPOR 2013/15 TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ 1. OTOMOTİV SANAYİİ'NİN YILLARA GÖRE KONUMU 2. SEKTÖRLER ARASINDA KIYASLAMA TEMMUZ 2013 ÖNSÖZ İstanbul Sanayi Odası tarafından

Detaylı

Slim Led Panel Sıvaüstü Led Panel COB Light. Led Şerit & Led Projektör. Ray Spot Led Armatür Sarkıtlar Ofis Aydınlatması

Slim Led Panel Sıvaüstü Led Panel COB Light. Led Şerit & Led Projektör. Ray Spot Led Armatür Sarkıtlar Ofis Aydınlatması Slim Led Panel Sıvaüstü Led Panel COB Light Led Şerit & Led Projektör Ray Spot Led Armatür Sarkıtlar Ofis Aydınlatması 1 About us Telka Group has been in energy industry since 1970 and they are innovating

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2015 Kasım 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 SUNUM İÇERİĞİ I. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 3 / 48 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ 2013 2014 Dünya ham çelik üretimi yaklaşık 1,618 milyar tondur. Çin, Dünya

Detaylı

TEBLİĞ 10/1/2012 28169

TEBLİĞ 10/1/2012 28169 24 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28451 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 10/1/2012

Detaylı

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 )

Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) Türkiye de ÖTA Atık Yönetimi Sempozyumu ( 2012 ) 25 Nisan, Side / Antalya Mine Koç, Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş., Kocaeli/Türkiye Yönetmelikler Katı Atıklar Çevre Kanunu 1983 Tehlikeli

Detaylı

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi KOSGEB Tel: (312) 267 02 85 06935 Sincan/Ankara E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Modern metalurji, Anadolu da doğdu. Bakır

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG. Grafik-2: Avrupa Birliğinde Haftalık Ortalama Canlı Dana Fiyatları / KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG. Grafik-2: Avrupa Birliğinde Haftalık Ortalama Canlı Dana Fiyatları / KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED The future of power Water Oil & Gas Mining Distributed Power Gen Propulsion Marine

Detaylı