By-pass yağ satın alıyoruz. Peki, paramızın tam karşılığını alabiliyor muyuz?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "By-pass yağ satın alıyoruz. Peki, paramızın tam karşılığını alabiliyor muyuz?"

Transkript

1 Sayı: 2012/Rm-36 Sayfa: By-pass yağ satın alıyoruz. Peki, paramızın tam karşılığını alabiliyor muyuz?

2 KONU İLGİ KAYNAKÇA By-pass yağ alımında dikkat edilecek kriterler By-pass Yağ Kalite Kriterleri TERCÜME VE DERLEME Tercüme ve Derleme: Trouw TR Ürün Müdürü Esra Çınar FAT QUALITY AND FEEDING VALUE OF FAT FOR FEEDLOT CATTLE R. A. Zinn Imperial Valley RUMEN BYPASS FAT - ADM Alliance Nutrition https://service.admani.com/portal/pls/portal/docs/1/ pdf Agricultural CenterUniversity of California, El Centro Palm Kernel Oil Quality Standarts-TIS EU Combined Nomenclature- Harmonized System Berlin 2012 Standard Specifications for Processed Palm Oil-PORAM-2012 YAYININ KAPSAMI Ürün tanıtımıdır Tercümedir Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir Derlemedir

3 ÖZET İnekler, görünüşte birbirlerine benzemelerinin yanı sıra verim ve diğer birçok özellikler bakımından büyük farklılıklar gösterirler; by-pass yağlar da öyle. Bu nedenle, ineklerin doğumdan sonra negatif enerji dengesi problemlerini ve diğer ihtiyaçlarını etkin olarak karşılayabilecek by-pass yağ çeşidini doğru seçebilmek çok önemlidir. SONUÇ Artan sayıda yağ kaynakları içerisinde en iyi by-pass yağı seçmek kolay bir iş değildir. Besin içeriğine bağlı olmayan faktörler bazen satın almada ön plana çıkabilmektedir. Ancak by-pass yağlardan büyük ekonomik değer sağlamak için sindirilebilirlik ve buna bağlı enerji değeri (by-pass yağlarda altın anahtar kriter), yağ asitleri, iyot değeri, peroksit sayısı, serbest yağ asidi sayısı gibi parametreler, lezzetlilik, işletmenin karıştırma yöntemine uygun fiziksel form ve partikül yapısı mutlaka alım kriterleri olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

4 By-Pass Yağ Satın Alıyoruz. Peki, Paramızın Tam Karşılığını Alabiliyor muyuz? «Bugün, sadece birkaç yıl öncesine göre yağla beslemeye ilişkin çok daha fazla bilgiye sahibiz. Ancak, pazarda yağ çeşitliliğinin artışıyla birlikte, doğru yağ kaynağının seçilmesi de bir o kadar zorlaşıyor.» Rasyona yağ ilavesi, yüksek verimli ineklerde enerji alımının sürdürülmesi açısından pratik bir araç olmaya devam etmektedir. Ancak, rasyona ilave yağ katkısının ekonomik başarısı, sadece uygun yağ kaynağının seçilmesi ile değil, mevcut yağ kaynağı ile ne zaman beslediğiniz ve ne kadar beslediğinize bağlıdır. Bugün, sadece birkaç yıl öncesine göre yağla beslemeye ilişkin çok daha fazla bilgiye sahibiz. Fakat ne yazık ki, pazarda yağ firmalarının ve buna bağlı olarak yağ çeşitliliğinin hızla artmasıyla birlikte, doğru yağ kaynağının seçilmesi de bir o kadar zorlaşıyor. Aslında araştırma ve yağla besleme ile ilgili mevcut bilgilerin nerdeyse çoğu ticari sektör tarafından ortaya konuluyor. Endüstri hayvan beslemede yağların rolünü anlayabilmemiz için hızla kendini yenileyerek bu konuda destek vermeye çalışmakla birlikte, yağ ürünlerini tanıtmak için kullanılan pazarlama spinleri bazen ormanda ağaçları görmememizi zorlaştırıyor. Bu nedenle By-Pass yağlara ilişkin bilgilerimizi arttırarak, doğru bilgiye ve dolayısıyla paramızın tam da karşılığı olan ürüne ulaşabiliriz.

5 «Son zamanlarda 3 farklı nesil By-pass yağ yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır: 1.Nesil By-Pass Yağlar; Kısmen Hidrojenize Yağlar(PHFs) 2.Nesil By-Pass Yağlar; Kalsiyum Sabunları 3.Nesil By-Pass Yağlar; Fraksiyonize Yağlar» Gelişen Teknoloji ile Yeni Nesil By-Pass Yağlar İnekler, görünüşte birbirlerine benzemelerinin yanı sıra verim ve diğer birçok özellikler bakımından büyük farklılıklar gösterirler; by-pass yağlar da öyle. Bu nedenle, ineklerin doğumdan sonra negatif enerji dengesi problemlerini etkin olarak karşılayabilecek by-pass yağ çeşidini doğru seçebilmek çok önemlidir. 1-Kısmen Hidrojenize Yağlar(PHFs): Bitkisel veya hayvansal yağlar olup, hidrojenizasyon yöntemi bu yağların katı hale gelmelerini sağlamaktadır. Bu proses boyunca, doymamış yağ asidi düzeyi düşürülmeye çalışılarak rumende hareketsiz kalmaları amaçlanmakta, ancak bu yöntem sindirilebilirliği oldukça düşürmektedir. (%40 veya daha az) 2-Kalsiyum Sabunları (%84 Brüt Yağ) Kısmen hidrojenize yağlara göre enerji artışı ve sindirilebilirliğin geliştirilmesine yüksek oranda katkı sağlamaktadırlar. Kalsiyum içeriği ile ilave bir kalsiyum desteği sağlarlar ve süt parametreleri üzerine olumlu yansımaları vardır. %45 veya daha fazla doymamış yağ asidi içerirler. Doymamış yağ asitleri rumen ortamını etkileyebilir. Dezavantajları kokularından dolayı kuru madde alımını küçük puanlarda da olsa etkileyebilir. Ancak, bu yağlar rasyona ilave edilmeden önce bir alıştırma periyodu belirlenir ve hedeflenen miktara, her gün yağ miktarı yavaş yavaş artırılarak ulaşılırsa problemsiz geçiş yapılabilir. 3-Fraksiyonize Yağlar: (%100 Brüt Yağ) 3.nesil dediğimiz son nesil kuru yağlardır. İneklerin kullanabilecekleri, sindirip, absorbe edebilecekleri rumen fonksiyonlarını bozmadan rumende hareketsiz kalabilen ve ince bağırsaklarda sindirilebilen yapıdadırlar. Yağ asidi profilleri gereği enerjiyi yüksek oranda sağlarlar. Bu yağ grubu üretim prosesi gereği istenen yağ asitlerinden palmitik yağ asidi gibi doymuş yağları ve uzun zincirli yağ asitlerini daha yüksek düzeyde içerdikleri için daha kararlı, yarayışlı yağlar olup, negatif enerji dengesine etkileri de daha pozitif yöndedir.

6 By Pass Yağların Kalitesini Belirleyen Parametreler «NRC nin süt sığırlarının beslenmesinde yem hammaddelerinin enerji değeri için «Gold Standart» (Altın Standart) deyimi unutulmamalıdır ve yağlarda sindirilebilirlik değerine bağlı olarak belirlenecek öncelikli kalite kriteri enerji değeri olmalıdır.» Rumen by-pass yağların ekonomik değerleri gerçekte nedir? Yağ asitleri; sindirilebilirlik, üreme ve hatta süt yağları üzerinde gerçekten etkili midir? Gerçekte inekler bir by-pass yağ çeşidini diğerlerine tercih ederler mi? Zaman zaman farklılıklar çok az da olsa göze çarpmaktadır. Süt sığırlarında yağla beslemeye ilişkin yazılı materyallerde ve internet sitelerinde birçok mükemmel yorum mevcuttur. Doğal, yüksek yağ içerikli yemlerle karşılaştırıldığında bypass yağların maliyeti çok önemlidir. Rumen korunmuş yağların kalitesini belirleyen anahtar faktörler nelerdir? Sindirilebilirlik enerji içeriğini belirler. By-pass yağların enerji içeriğini neredeyse tamamen sindirilebilirliği belirler Dairy NRC ye göre pür yağ kaynaklarının bağırsaklardaki sindirimi oldukça değişkenlik göstermektedir. Yapılan yoğun araştırmalar düşük yağ sindirilebilirliğinin yüksek stearik asit bileşiminden kaynaklandığını kanıtlamaktadır. Bitkisel yağlar-palm yağ asitlerinin tuzları dahil, stearik asit içeriği hayvansal yağlar ve by-pass yağların don yağından elde edilmiş formlarına göre çok düşük oranda içermektedir. By-pass yağlar arasında, uzun zincirli yağ asitlerinin kalsiyum tuzları intestinal sindirimi en yüksek yağlardır. Bunlar kalsiyum bileşiminden dolayı diğer rumen by-pass yağlara göre daha düşük yağ içermelerine rağmen yüksek sindirilebilirlikten dolayı yağın birim başına enerji içeriği daha yüksektir. Bu örnek, by-pass yağ satın alırken, farklı yağ türlerinin, enerji bileşimlerinin de farklı olacağını göstermesi açısından önemlidir. Raporlanan tüm enerji değerlerinin aynı databaseden ve aynı yöntemle hesaplandığından emin olmak gerekir.

7 Yağ Asidi İçeriği Mutlaka Göz Önünde Bulundurulmalıdır! «Hayvan Beslemedeki bilgilerimizin artmasıyla birlikte yüksek verimli süt ineklerinin beslenmesinde yağların içerdiği esansiyel yağ asitlerinin önemi giderek artmaktadır.» Yemlik yağlarda, enerji yoğunluğu birincil öneme sahip olmasına rağmen, yüksek verimli ineklerin beslenmesinde yağ tarafından sağlanan esansiyel yağ asitlerinin önemli bir rol oynadığı giderek daha belirgin hale gelmektedir. Ne yazık ki, süt ineklerinde yağ asidi metabolizması yeterince karmaşık yapıdadır. Belki daha birkaç yıl öncesine kadar çok fazla bilgiye sahip olmamamıza rağmen artık kesin olarak ineklerde süt kompozisyonu, üreme, diğer sağlık ve metabolik parametrelerin düzenlenmesi için ne kadar yağ asidi ile beslememiz gerektiği konusunda yeterince bilgiye sahibiz. Ancak yağ asitlerine ilişkin bazı genellemeler yapılabilir: Bitkisel yağlar hayvansal yağlardan daha değerlidir. Stearik asit içeriği yüksek yağların, yağ sindirilebilirliği düşüktür ve genellikle hayvansal yağların stearik asit içerikleri yüksektir. Bu nedenle stearik asit içeriği yüksek yağların hayvansal yağ olma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Bitkisel yağlar, hayvansal yağlarla kıyaslandığında stearik asit içerikleri oldukça düşük ve anahtar yağ asitlerinden palmitik, linoleik ve linolenik asit içerikleri yüksektir. Linoleik asitin özellikle üreme performansı üzerine olası olumlu etkilere sahip olduğu kanıtlanmıştır.

8 İyot Değeri, FFA, Asit Sayısı da By-Pass Yağlarda Kaliteyi Belirleyen Önemli Kriterlerdir! «Bir yemin yağ değerini yağ asidi bileşimi belirler Çünkü yağ asitleri ; yemlik yağlar içerisindeki birincil enerji kaynaklarıdır.» İyot Değeri: By-pass yağlarda göz önünde bulundurulması gereken en önemli kriterlerden biri de iyot değeridir. İyot sayısı yağların doymamışlık ölçüsü olup uygulamada ağırlık olarak yüz kısım yağın bağladığı iyodun ağırlığı olarak belirtilir. Yağlar içerisindeki mevcut çiftli bağların bir ölçüsüdür. Yağı doyurmak için gerekli çift bağ sayısını gösterir. Yağ asitleri içerisindeki doymamışlık oranını gösterir. Bu değer, genel olarak iyotun miligram bakımından değerini ifade eder ve 100 gr yağda reaksiyona girecek olan iyot sayısı ve buna bağlı olarak çiftli bağ sayısını gösterir. Yüksek iyot değerli yağlar çiftli bağ sayısını oldukça yüksek oranda içerirler ve çift bağlı C=C karbon sayısı daha yüksektir. By-Pass yağlarda iyot değeri Palm Kernel yağları için 12-20, Palm Stearine için aralığında değişmektedir. Asit sayısı: Yağlarda bulunan serbest yağ asitleri, toplam oleik asit yüzdesidir. Serbest Yağ Asidi Değeri (FFA): FFA değeri de yağın kalitesini gösteren parametrelerden biridir. FFA değeri, ne kadar yüksek olursa yağın kalitesi o kadar düşer. Gliserol, kolesterol gibi bir molekülle esterleşmemiş yağ asididir. Üretim sürecinde hammaddenin aşırı ısınmaya maruz kalması ile açığa çıkabileceği gibi hasat sırasında gecikme, çok aşırı böcek istilası gibi durumlarda da ortaya çıkabilir. By-pass yağlarda serbest yağ asidi değeri max. %0,1 olmalıdır. Toplam Yağ Asidi: Toplam yağ asidi, yağ kaynağının kalitesini belirleyen en önemli faktörlerdendir. Trigliseridler %90 yağ asidi,%10 gliserol içerirler. %90 nın altındaki yağ asit düzeyi yağın diğer katkılar ile dilüe edildiğini gösterir. Çünkü yağ asitleri yemlik yağlar içerisindeki birincil enerji kaynaklarıdır. Bir yemin yağ değerini bu nedenle yağ asidi bileşimi belirler.

9 Yağlarda Peroksit Sayısı Raf Ömrünü Belirler! «Yağlarda,oksidasyonun (acılaşma) bir göstergesi olan peroksit değeri de önemlidir» Peroksit Değeri: Yağın ve içeriğindeki maddelerin oksijenle etkileşmesi sonucunda oluşan yeni maddelere peroksitler denmektedir. Yağlarda bulunan aktif oksijen miktarının ölçüsü olup, 1 kg. yağda bulunan peroksit oksijen mili eşdeğer gram olarak sayısıdır. Kısaca yağlarda oksidasyonun (bozulmanın, ekşimenin) ilk belirtilerini veren bir ölçüdür. Uygun olmayan depolama koşullarında yani yüksek sıcaklıkta, ışıklı ortamda, açık kaplarda muhafaza edilen yağlarda peroksit değeri hızla yükselir. Bu nedenlerle yağlarda çok düşük bir peroksit sayısı arzu edilir. (%5 in altında)

10 «Gerçekte İnekler bir By- Pass yağ çeşidini diğerlerine tercih etmezler. Sadece Bizlerden Uygulamayı Doğru Yapmamızı Beklerler» İşletmelerin Karıştırma Yöntemine Uygun Fiziksel Form ve Partikül Yapısı da Alım Kriterleri Olarak Göz Önünde Bulundurulmalıdır! Lezzetlilik: Farklı sınıftaki yağların lezzetleri çok küçük farklılıklar gösterebilir. Palm yağlarının kalsiyum tuzları keskin koku ve hafif acı bir tada sahip olup, rasyona ilave edildiklerinde inekler tarafından fark edildiğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu nedenle bu yağlar rasyona ilave edilmeden önce bir alıştırma periyodu belirlenir ve hedeflenen esas miktara, her gün ilave edilen yağ miktarı yavaş yavaş artırılarak ulaşılır. Bu yöntem adaptasyonu da kolaylaştırır. Ek olarak; palm yağlarının kalsiyum tuzları ile yemlendiğinde, bu yağlar yem içerisine iyice dahil oldukları için yem alımını etkilemedikleri bilinmelidir. Genel olarak lezzetlilik, korunmuş bir yağ satın alınırken bir kriter olmamalıdır.(top on rasyonlar hariç) Fiziksel Form: Farklı sınıftaki by-pass yağlar süt yemi rasyonlarında göreceli olarak kolay karışırlar. Çok sıcak havalarda palm yağlarının kalsiyum tuzları daha çok tercih edilme eğilimindedirler. Çünkü soya bazlı kalsiyum tuzları ve prilled yağların akışkanlığı sıcak havalarda büyük ölçüde azalabilir. Partikül Büyüklüğü: Uygulama türüne bağlı olarak, partikül büyüklüğü korunmuş yağ markaları veya spesifik bir sınıfın tercihinde bir kriter olabilir. İnce partikül yapısı yağların mineral karışımları içerisinde karışma yeteneğini arttırabilir ancak akıcılığı azaltarak, aşırı tozlaşmaya neden olabilir. Örneğin kalsiyum tuzları diğer korunmuş yağ türlerine göre biraz daha tozlaşmaya müsaittir ancak diğer yağlardan daha fazla akıcılığa sahiptir.

11 Sonuç: «Gelecek yıllarda bir adım daha ileri gidilerek üreme formülleri ile, korunmuş yağların üreme performansının geliştirilmesi üzerine, istatistiksel olarak üstünlüklerini gösteren çalışmaların yapılacağını düşünmek, yağ asidi beslemesine önem verileceğine dair heyecanımızı arttırmaktadır.» Artan sayıda yağ kaynakları içerisinde en iyi by-pass yağı seçmek kolay bir iş değildir. Dahası, şimdi daha iyi anlıyoruz ki örneğin yağ asidi kompozisyonu gibi komplike bir faktör, by-pass yağların potansiyel olarak daha değerli olmalarını sağlayan en önemli bileşenlerdendir. Besin içeriğine bağlı olmayan faktörler bazen satın almada ön plana çıkabilmektedir. Bunlar; tedarikçinin güvenirliliği, depolama koşulları, karışım düzenine bağlı ihtiyaçlar ve yemleme metotları gibi. By-pass yağlardan büyük ekonomik değer sağlamak için, beslenme faktörleri aşağıdaki sıraya göre düşünülmelidir: 1. Sindirilebilirlik ve buna bağlı enerji değeri (By-pass yağlarda altın anahtar kriter) 2. Yağ asitleri (Palmitik yağ asidi içeriği yüksek, tercihen stearik yağ asidi içeriği düşük) 3. İyot değeri, peroksit sayısı, serbest yağ asidi sayısı gibi parametreler 4. Lezzetlilik 5. İşletmenin karıştırma yöntemine uygun fiziksel form ve partikül yapısı Pazarda birçok by-pass yağ çeşidi bulunmaktadır. Ticari ürün olarak nitelendirdiğimiz besinsel değeri düşük yağların yanı sıra, birçok uzmanlık alanı özel ürün by-pass yağlarda mevcuttur. Bu kaliteli yağlar, sütün içerisinde istenen birtakım asitleri teşvik etmektedirler. Örneğin Linoleik asit ; üreme performansı üzerine direkt etkili olan yağ asitlerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Aslında, yüksek linoleik asit düzeyi rumen korunmuş yağ ürünlerinde temel oluşturur. Çünkü yem endüstrisinde üreme performansının arttırılması üzerine etkili yegâne yağ asidi olarak kabül görür. Üreme performansını artırmak için bu yaklaşım biyolojik olarak mantıklı görünse de,bu etkiyi kanıtlayacak veriler sınırlı düzeyde bulunuyor. Gelecek yıllarda üreme formülleri ile, korunmuş yağların üreme performansının geliştirilmesi üzerine, istatistiksel olarak üstünlüklerini gösteren çalışmaların yapılacağını düşünmek süt ineklerinde yağ asidi beslemesine önem verileceğine dair heyecanımızı arttırmaktadır.

HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124

HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124 HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124 4 KONU : Korunmuş yağlar ~ İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Neden İlave Yağ? Yağların Kimyasal Yapıları Sindirim ve Emilimi Etkileyen

Detaylı

Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı

Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı Rum.Katkı Servis Nisan.Sayı 40.syf 228-235 Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı KONU İLGİ Büyükbaş Yemlerinde Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Stratejik Faktörler Enerji İhtiyacının

Detaylı

YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ

YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ -Ders Notu- ADANA-2008 ÖNSÖZ Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi dersinin öneminin kavranılabilmesi için 21.

Detaylı

Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU

Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU ÇAMLI YEM BESİCİLİK 1983 yılında büyükbaş yem üretimi ile faaliyetlerine başlayan Yaşar Holding tarım şirketi Çamlı, zamanla, yarattığı ilkleri ile tarım ve hayvancılık sektörüne

Detaylı

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESLEME

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESLEME BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESLEME Prof. Dr. Murat Görgülü Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı ADANA-2009 ÖNSÖZ Büyük ve Küçükbaş Hayvan Besleme

Detaylı

HAYVANLARIN BESLENMESİ

HAYVANLARIN BESLENMESİ Ülkemizde yem hammaddelerine olan ihtiyaç ve dolayısıyla yem fiyatları gün geçtikçe artmaktadır. Kaliteli yem bitkilerinin üretilmesi ve bunlarla kaliteli genetiğe sahip hayvanların beslenmesi ile et,

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Mayıs-Ağustos 2012 Say : 17 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Yeniden Yapılanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfası' tanıtım toplantısı İstanbul

Detaylı

Ruminantların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları

Ruminantların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları Katkı Servis Rm-43 Syf 250-260 ların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları KONU İLGİ Trouw Nutrition Mineraller, İz Elementler ve 2013 Vitamin Tavsiyeleri ların Güncellenmiş Mineral,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

Türkiye Keçi Sütü Üretimi ve Keçi Sütünün Özellikleri. Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ercan Mevliyaoğulları. Ç.Ü.Z.F, Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana

Türkiye Keçi Sütü Üretimi ve Keçi Sütünün Özellikleri. Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ercan Mevliyaoğulları. Ç.Ü.Z.F, Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Türkiye Keçi Sütü Üretimi ve Keçi Sütünün Özellikleri Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ercan Mevliyaoğulları Ç.Ü.Z.F, Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana Giriş Günümüzde keçi yetiştiriciliği önemi gittikçe artan

Detaylı

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber İş Yönetim Sistemine Giriş Rekabetçi İşletmeler için Rehber Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi GİRİŞ İş Yönetim Sistemine Giriş: Rekabetçi

Detaylı

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR BİTKİSEL SIVI YAĞLAR SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa TOSUN GA/03-1-2 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2003 Ankara İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN

Detaylı

XIII. BÖLÜM 13. KEÇİ BESLEME

XIII. BÖLÜM 13. KEÇİ BESLEME XIII. BÖLÜM 13. KEÇİ BESLEME Keçi ve koyun küçük ruminantlar grubunda değerlendirilen hayvanlardır. Keçiler Dünya nın çok değişik iklim ve coğrafik bölgelerine yayılmışlardır. Keçiler çok kurak iklim koşullarında,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. National Renderers Association (NRA) Çukurova Öğrenci Seminerleri Dizisi-2

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. National Renderers Association (NRA) Çukurova Öğrenci Seminerleri Dizisi-2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ National Renderers Association (NRA) Çukurova Öğrenci Seminerleri Dizisi-2 YEM KAYNAĞI OLARAK RENDERİNG ÜRÜNLERİNİN HAYVAN BESLEMEDE KULLANIMI

Detaylı

Mono ve digliseridler yağ asitleri ile gliserolün oluşturduğu mono ve dioesterlerdir. Tipik yapısal formları aşağıda genelleştirilmiştir.

Mono ve digliseridler yağ asitleri ile gliserolün oluşturduğu mono ve dioesterlerdir. Tipik yapısal formları aşağıda genelleştirilmiştir. YAĞIN KİMYASAL KOMPOZİSYONU Gıda olarak kullanılan katı ve sıvı yağların ağırlığının % 95 ten fazlasını trigliseridler oluşturur. Diğer % 5 lik kısmı da minör bileşikler olarak adlandırılan mono ve digliseridler,

Detaylı

FARKLI KAPLAMA FORMÜLASYONLARI İLE KAPLANMIŞ TAVUK KÖFTELERİNİN DUYUSAL, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARKLI KAPLAMA FORMÜLASYONLARI İLE KAPLANMIŞ TAVUK KÖFTELERİNİN DUYUSAL, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARKLI KAPLAMA FORMÜLASYONLARI İLE KAPLANMIŞ TAVUK KÖFTELERİNİN DUYUSAL, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Ali Aytaç AKGÜN Temmuz 2006 DENİZLİ FARKLI KAPLAMA FORMULASYONLARI İLE KAPLANMIŞ

Detaylı

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ.

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. Arif TAġAGĠREN DOKTORA TEZĠ DOĞUM VE JĠNEKOLOJĠ (VET)

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN Mayıs 2007 ANKARA ÖNSÖZ Türkiye sosyal, kültürel ve ekonomik değişim süreci yaşamaktadır.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

SELACID GREEN GROWTH MP KANITLANMIŞ GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİBAKTERİYEL ETKİ

SELACID GREEN GROWTH MP KANITLANMIŞ GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİBAKTERİYEL ETKİ Sayı : 2007/ Lay - 17 Sayfa : 123-131 SELACID GREEN GROWTH MP KANITLANMIŞ GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİBAKTERİYEL ETKİ 4 KONU : Selacid Green Growth MP ~ İLGİ : KANATLI BESLEME KELİMELER Organik Asitler Yağ Asitleri

Detaylı

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri *Arzu BİNİCİ ve **Gülderen KURTKAYA Özet Beslenme bakımından su ürünleri, içerdiği

Detaylı

Toksin Bağlayıcıların Süt ve Süt Ürünlerinde Görülen Aflatoksini Önlemedeki Başarısı

Toksin Bağlayıcıların Süt ve Süt Ürünlerinde Görülen Aflatoksini Önlemedeki Başarısı Katkı Servis Rm-42 Syf 242-250 Toksin Bağlayıcıların Süt ve Süt Ürünlerinde Görülen Aflatoksini Önlemedeki Başarısı KONU İLGİ Sütte Görülen Aflatoksin M1 i Önlemede En Etkili Yöntem: Toksin Bağlayıcılar

Detaylı

SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU

SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU İÇİNDEKİLER I. Aseptik Ambalajlama II. Süt Kategorisi III. Okul Sütü Projesi IV. Laktoz İntoleransı V. Süt Zehirlenmesi I. ASEPTİK AMBALAJLAMA 1. Aseptik işlem ve ambalajlama

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2009 / 35 ETLĠK BILDIRCIN KARMA YEMLERĠNE DOĞAL ANTĠOKSĠDAN OLARAK ZEYTĠN YAPRAĞI EKSTRAKTI ĠLAVESĠNĠN BESĠ

Detaylı

NIRLINE. Trouw TR Sürdürülebilirlik-NIRLINE Etkisi ve Uygulama Alanları

NIRLINE. Trouw TR Sürdürülebilirlik-NIRLINE Etkisi ve Uygulama Alanları Trouw TR Sürdürülebilirlik- Etkisi ve Uygulama Alanları KONU İLGİ Online analiz nedir? Etkin ham madde kontrolü ile yem kalitesini artırarak «Küresel Sürdürülebilirlik»e nasıl katkı sağlar? TERCÜME VE

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI KONU Geçiş dönemi süt sığırlarında kullanılan farklı enerji kaynakları İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA Kazım Bilgeçli - Ürün Müdürü Arnold

Detaylı